Utbildning i aktivt styrelsearbete Utbildningsprogram 2015 (Stockholm)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning i aktivt styrelsearbete Utbildningsprogram 2015 (Stockholm)"

Transkript

1 Utbildning i aktivt styrelsearbete Utbildningsprogram 2015 (Stockholm) AKTIVT STYRELSEARBETE I SVERIGE AB Box 499, Växjö/Box 14033, Bromma Telefon: / Org. nr: E-post: Webbplats:

2 UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE SOM GER DIG KOMPETENS OCH NÄTVERK Intresset för styrelsefrågor ökar i Sverige och aldrig förr har behovet varit större än nu. Nya tider ställer nya krav på styrelsen. Kombinationen av ett aktivt styrelsearbete och en drivande företagsledning är oslagbar när det gäller att skapa värde i ett företag. Ett aktivt styrelsearbete är en konkurrensfördel för hela företaget. Med effektiv pedagogik, stort inslag av praktiskt arbete och nära samarbete med erfarna styrelseproffs har vi skapat en bred och affärsmässig utbildning i aktivt styrelsearbete. Vår 10-dagarsutbildning ger dig den affärsmässiga helheten och fördjupningar som skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva ett aktivt styrelsearbete. De fysiska mötena sker vid fyra tillfällen där hela gruppen samlas och tillsammans med föreläsare och gruppövningar/diskussioner utvecklas i sitt styrelsearbete. MÅLGRUPP Utbildningen riktar sig till dig som är styrelseledamot idag eller som har en önskan att bli det framöver och som har en strategisk ådra och vill utvecklas vidare i rollen som styrelseledamot. Vi vänder oss i första hand till styrelseledamöter, vd:ar och andra ledande befattningshavare inom svenska aktiebolag där det finns en ambition att ge styrelsen en aktivare roll för företagets utveckling. MÅL Utbildningens mål är att ge dig en gedigen kompetens i aktivt styrelsearbete och utveckla din strategiska förmåga. Efter utbildningen ska du känna dig tryggare i din styrelseroll genom att du har lärt dig hur en styrelse förväntas arbeta och vilken roll den har. Du ska också våga ha en hög integritet och ha förmåga att ta strategiska beslut i samråd med andra styrelseledamöter i olika situationer. Utbildningen ska utveckla din förmåga att reflektera över och utvärdera ditt arbete samt lära dig att förhålla dig till andra styrelseledamöters personligheter och kompetenser för att optimera styrelsearbetet. STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD Utbildningen kombinerar tio dagars fysiska möten med förberedande inläsning av valda delar av kurslitteraturen. Upplägget är utformat för att ge bästa tids- och kostnadseffektivitet till deltagare. Vid de fysiska mötena träffas hela gruppen i trevliga miljöer under 2-3 dagar, vilket skapar goda förutsättningar för utbyte mellan deltagarna. Utbildningsprogrammet är uppdelat i fem block: Grundförutsättningar. Du får kunskap om och förståelse för de legala och formella regler som krävs för ett fungerande styrelsearbete. Kontroll Analys Reflektion. Du lär dig metoder för uppföljning, kontroll och analys, vilket är grunderna i ett aktivt styrelsearbete. Strategi. Du utvecklar din förmåga att se företags möjligheter till långsiktig överlevnad och framgång. Komplexa frågor. Du lär dig metoder för hantering och kommunikation av det oväntade och större förändringar i upp- och nedgång. Utvärdering. Du lär dig utvärdera styrelsens och individens arbete. FYSISKA MÖTEN De fysiska mötena leds av erfarna och namnkunniga mötes- och föredragshållare. De flesta av dem är dessutom författare till kurslitteraturen. Föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner. Ämnena följer de olika delarna i utbildningsprogrammet. Det sociala umgänget i samband med träffarna utgör en bra grund för ett framtida nätverk. STYRELSEPROFFS I utbildningen ingår ett antal namnkunniga styrelseproffs inom det svenska näringslivet. De deltar via förinspelade filmer som löpande spelas upp under utbildningen och i vilka de svarar på relevanta och komplexa frågor inom de olika blocken i utbildningsprogrammet samt delar med sig av sina erfarenheter och ger nyttiga råd. Tillsammans utgör de hundratals svaren en värdefull tillgång för dig som vill utvecklas både som person och styrelseledamot. KURSLITTERATUR Kurslitteraturen är noga utvald och innehåller verktyg och metoder för att utveckla styrelsearbetet, både ur ett grupp- och individperspektiv. Litteraturen kan således utgöra ett användbart och nyttigt stöd även efter utbildningen. KURSINTYG Alla deltagare som genomgått hela utbildningen erhåller ett kursintyg. STYRELSEALUMNI Alla som genomgått Aktivt Styrelsearbete i Sveriges AB:s utbildning i aktivt styrelsearbete blir medlemmar i Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB:s styrelsealumni. Nätverket kommer löpande bjudas in till seminarier och aktiviteter kring styrelsearbete och aktuella ägar- och styrelsefrågor samt andra intressanta och inspirerande ämnen i tiden. ANSÖKAN För ansökan vänligen fyll i bifogad ansökningsblankett och skicka in tillsammans med ditt CV (frivilligt) till: Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB Box Växjö E-post: FAKTA PROGRAM STOCKHOLM VINTERN/VA REN 2015 Din profil Programmet är avsett för dig som idag arbetar i styrelse eller kommer att arbeta i styrelse. Du kan vara styrelseledamot som vill öka din professionalitet eller vd som vill bidra till att samverkan med styrelsen blir bättre. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Omfattning 10 dagar. Program, tid och plats Grundförutsättningar (Lejondals slott, Bro) Kontroll Analys Reflektion (Yasuragi Hasseludden, Saltsjö-Boo) Strategi (Nynäs Havsbad, Nynäshamn) Komplexa frågor och Utvärdering (Hotel Diplomat, Stockholm) Programavgift januari 5-6 mars april maj kronor exkl. moms. Kostnader för resor, logi och kurslitteratur tillkommer. Beräknad kostnad för logi (sex övernattningar i enkelrum inkl. frukost) är cirka kronor exkl. moms. Fo r ytterligare information Programansvariga: Jonas Westergren och Markus Holm Telefon: / E-post:

3 KORT OM MÖTES- OCH FÖREDRAGSHÅLLARE, STYRELSEPROFFS OCH PROGRAMANSVARIGA HA KAN MEYER (BLOCK 1) F Håkan Meyer har en gedigen bakgrund inom näringslivet såväl som vd som styrelseledamot. Håkan har genom åren arbetat i ett 60-tal styrelser huvudsakligen i rollen som styrelseordförande och utbildat cirka företagare i styrelsearbete. Håkan är verksam i det egna företaget Albatross78 Företagsutvecklarna i Sverige AB med inriktningen styrelsearbete och företagsöverlåtelser, huvudsakligen för familjeföretag. Håkan är bland annat författare till Styrelseboken. ELISABET ANNELL (BLOCK 2/STYRELSEPROFFS) F Elisabet Annell har mer än 20 års erfarenhet av styrelsearbete i ett stort antal företag men har också hunnit med att vara auktoriserad revisor och därefter VD i flera olika tjänsteföretag. Elisabet har idag bl a följande uppdrag: Styrelseordförande i Sofiaängen AB och Lärande i Sverige AB. Styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ), JM AB (publ), Knightec AB, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), LRF Konsult AB, Mercuri International Group AB, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB och Upplands Motor Holding AB. JONAS BERNHARDSSON (BLOCK 2 OCH 3) F Jonas Bernhardsson arbetar med chefsutbildningar (www.chefsutveckla.nu) i ekonomi och affärsmannaskap, både i Sverige och internationellt. Jonas är författare till flera bästsäljande ekonomiböcker, bland annat Ekonomi för chefer och Investera som mästarna. Jonas är en mycket populär och uppskattad föreläsare och har under mer än 15 år hjälpt chefer, medarbetare och ledningsgrupper att bättre förstå sitt ekonomiska ansvar. BENGT KARLO F (BLOCK 3) F Bengt Karlöf arbetar som föreläsare, seminarieledare, konsult och författare. Bengt är en framträdande personlighet inom managementområdet såväl i Sverige som i Norden och i Europa. Bengt har mer än 30 års erfarenhet av arbete med strategiutveckling och har skrivit ett tiotal böcker inom strategiutveckling, effektivitet, management m m, bland annat Strategins processer och verktyg. PETER ERIKSON (BLOCK 4) F Peter Erikson är VD för Grayling Sverige och seniorkonsult. Peter arbetar framförallt med strategisk rådgivning för styrelser, ledningsgrupper, VD:ar och/eller kommunikationsdirektörer på företag och organisationer inom frågor som rör opinionsbildning, lobbying, medierelationer, varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi samt krishantering. Peter har mer än 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete i både företag och på konsultföretag och är författare till boken Planerad kommunikation. PETER SPONBERGS (BLOCK 5) F Peter Sponbergs är en av grundarna till StyrelseAkademien. Peter var VD för StyrelseAkademien Stockholm i åtta år och är idag projektledare för utmärkelsen Guldklubban, som är en stiftelse med StyrelseAkademien och Deloitte som instiftare. Peter införde utbildning i styrelsearbete i Lettland och Litauen efter självständigheten och har i Sverige arbetat med styrelseutbildning hos entreprenörsstyrda bolag, kommunalt-, medlemsägda och ideella föreningar. Peter arbetar i dag som konsult i bolaget Board Dynamics AB med styrelseutvärderingar. RUNE BRANDINGER (STYRELSEPROFFS) F Rune Brandinger har lång erfarenhet som företagsledare och styrelseproffs. Rune har under de senaste femton åren tillbringat mer än timmar med styrelsearbete i drygt 70 styrelser, varav som ordförande i 50. Företag utmed hela storleksskalan finns representerade, från 50 miljarder i omsättning till 15 miljoner. Likaså alla typer av ägare och ett stort antal branscher. Rune har även deltagit som expert i förtroendekommissionen och i arbetsgruppen för Svensk kod för bolagsstyrning. Rune är bland annat författare till böckerna Det nya styrelsearbetet, Ägarstyrning och Ägardirektiv och Entreprenören. LARS JOHANSSON (STYRELSEPROFFS) F Lars Johansson är en småländsk entreprenör med erfarenhet från styrelser i små och medelstora företag och organisationer. Grundade ProfilGruppen AB och var dess VD i 22 år. Lars har erfarenhet från förvärv, börsnoteringar och investeringsplanering. Lars är marknadsinriktad och har mångårig erfarenhet från internationella industriella affärer. Lars är numera konsult inom företagsledning, industriell marknadsföring och strategisk planering. GO RAN JOHNSSON (STYRELSEPROFFS) F Göran Johnsson var förbundsordförande i IF Metall Som ledare för ett av LO:s största förbund hade Göran plats i Socialdemokraternas högsta ledning, partistyrelsens verkställande utskott. Göran har även varit ledamot i AB Volvos styrelse under mer än 10 år. Göran har idag bland annat följande uppdrag: Styrelseordförande i Arbetarrörelsens Tankesmedja, Produktionslyftet, Programrådet för Hållbar Produktionsteknik, Swedish Waterjet Lab och Rådhusgruppen City AB. Vice ordförande i Exportkreditnämnden. Styrelseledamot i Elanders AB (publ), IQ-initiativet AB, Stockholm Business Region AB, Sveriges Television AB och Umeå Universitet. MEG TIVE US (STYRELSEPROFFS) F Meg Tivéus är en av Sveriges mest framgångsrika kvinnliga företagsledare. Hennes karriär innefattar ledande befattningar och VD-jobb inom bland annat Åhlens-koncernen, Holmen, Posten och Svenska Spel. Meg har idag bl a följande uppdrag: Styrelseordförande i Folktandvården Stockholms län AB, Sveriges Marknadsförbunds Service AB, Arkitektkopia AB och Björn Axén Institut AB. Styrelseledamot i Cloetta AB (publ), Nordea Fonder AB, Paynova AB och Swedish Match AB (publ). JONAS WESTERGREN (PROGRAMANSVARIG) F Jonas Westergren är grundare och initiativtagare till Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB. Jonas bedriver sedan cirka 20 år tillbaka egen verksamhet inom headhunting och chefsrekrytering (www.headhunters.se). Jonas har också mångårig erfarenhet från lärarledd och interaktiv utbildningsverksamhet. MARKUS HOLM (PROGRAMANSVARIG) F Markus Holm är medgrundare till Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB. Markus bedriver konsultverksamhet avseende företags organisation samt styrelsearbete. Markus har erfarenhet från ledande befattningar och styrelsearbete i både privat och publik miljö.

4 MÖTESPLATSER Mo te 1: Lejondals slott, Bro, januari 2015 Mo te 2: Yasuragi Hasseludden, Saltsjo -Boo, 5-6 mars 2015 Mo te 4: Hotel Diplomat, Stockholm, maj, 2015 Mo te 3: Nyna s Havsbad, Nyna shamn, april 2015

5 UTBILDNINGSINNEHÅLL BLOCK 1. GRUNDFO RUTSA TTNINGAR De viktigaste lagarna och regelverken fo r styrelsearbete Styrelsens beslut och lagbundna ansvar Styrelsens olika roller och uppgifter Styrelsen och a garna Styrelsen och VD Styrelsen och revisorerna Moral och etik i styrelsearbetet Styrelsens sammansa ttning Styrelsens arbetsformer BLOCK 2. KONTROLL ANALYS REFLEKTION Verksamhetsrapportering Att la sa ekonomiska rapporter Riskhantering och internkontroll Lo pande drift Styrelsearbete i dotterbolag BLOCK 3. STRATEGI Strategins roll i management Struktur och definitioner Strategins sa rart Historik, epoker och synsa tt Strategiprocessen Verktyg, modeller och metodik Genomfo rande, uppfo ljning och kontinuerlig strategisk ledning Affa rssimulering/affa rsspel Strateko BLOCK 4. KOMPLEXA FRA GOR Va r fo ra nderliga omva rld Krisberedskap och krishantering Kommunikation som ett strategiskt ledningssto d vid fo ra ndringsprocesser BLOCK 5. UTVA RDERING Utva rdering av styrelsens eget arbete Va rdering av relationer och kompetens Va rdering av enskilda styrelseledamo ter Metoder fo r utva rdering Vad a r framga ngsrikt styrelsearbete?

6 KURSLITTERATUR Aktiebolag Bjo rn Lunde n, Bjo rn Lunde n Information AB Det nya styrelsearbetet Rune Brandinger, Liber AB Ekonomi för chefer Mikael Carlson/Jonas Bernhardsson, Liber AB Farliga idéer Alf Rehn, BookHouse Editions AB From good to great Jim Collins, Bookhouse Editions AB Förvärv, Fusion, Försäljning, Fission Raoul Hasselgren Kaos - Leda företag i turbulenta tider Philip Kotler/John A Caslione, Liber AB Konsten att hållbarhetsredovisa Magnus Ljungberg/Mia Barkland, SIS Fo rlag AB Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö Philip Kotler, Pagina Fo rlags AB Planerad kommunikation Peter Erikson, Liber AB Snabbväxarnas drivkrafter Thomas Ahrens, Liber AB Sociala medier Pa r Stro m, Liber AB Strategins processer och verktyg Bengt Karlo f, Ekerlids Fo rlag AB Styrelseboken Far Fo rlag AB Svensk kod för bolagsstyrning Kollegiet fo r svensk bolagsstyrning Varumärkesstrategi Frans Melin, Liber AB Vår ekonomi Klas Eklund, Norstedts Fo rlagsgrupp AB Ägarstyrning och ägardirektiv Rune Brandinger, Styra Fo rlag AB

7 Ansökan - Utbildning i aktivt styrelsearbete Program 2015 (Stockholm) Personuppgifter, vg texta FÖRNAMN EFTERNAMN TITEL/BEFATTNING FÖRETAG/ORGANISATION ORGANISATIONSNUMMER POSTADRESS POSTNUMMER OCH ORT TELEFON ARBETE MOBILTELEFON E-POST ARBETE FAX ARBETE ADRESS BOSTAD POSTNUMMER OCH ORT TELEFONNUMMER BOSTAD FÖDELSEDATUM (ÅR/MÅN/DAG) Fakturering Fakturan önskas utställd på FÖRETAG FAKTURAADRESS Hur fick du information om det program du nu söker till? Min chef Sökning via Internet Annons Annan deltagare Informationsutskick Kollega Betalningsvillkor Vid antagning debiteras en anmälningsavgift om kr med betalningsvillkor 30 dagar netto, viket avräknas mot slutfakturan som ska vara betald före utbildningsstart om inget annat är överenskommet mellan vår programansvarig och kursdeltagaren. Avbokning Anmälningsavgiften återbetalas inte. Vid avbokning senare än fyra veckor före utbildningsstart sker ingen återbetalning av ev. inbetald programavgift utöver anmälningsavgiften. Resor och logi Kostnader för resor och logi ingår ej i programavgiften. Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB bokar logi för deltagare då utbildning sker på kursgård/hotell. Deltagare ansvarar själv för avbokning enligt kursgårdens/hotellets regler samt för eventuella kostnader vid avbokning. Kurslitteratur Kostnader för kurslitteratur ingår ej i programavgiften. Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB lånar ut kurslitteraturen under utbildningsprogrammets gång till de deltagare som inte vill köpa hela eller delar av den aktuella kurslitteraturen. Övrigt Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB förbehåller sig rätten att ställa in ett program varvid erlagda programavgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas inte. Personuppgifterna kommer att lagras i Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB:s databas och behandlas konfidentiellt. Informationen kommer inte att säljas eller användas i något syfte. Denna ansökan skickas till: Via post: Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB, Box 499, Växjö. Via e-post:

8 Kurslitteratur - Utbildning i aktivt styrelsearbete Program 2015 (Stockholm) Pris exkl. moms Beställ Aktiebolag - Björn Lundén, Björn Lundén Information AB Det nya styrelsearbetet - Rune Brandinger, Liber AB Ekonomi för chefer - Mikael Carlson/Jonas Bernhardsson, Liber AB Farliga idéer - Alf Rehn, BookHouse Editions AB From good to great - Jim Collins, Bookhouse Publishing AB Förvärv, Fusion, Försäljning, Fission - Raoul Hasselgren Kaos - leda företag i turbulenta tider - Philip Kotler/John A Caslione, Liber AB Konsten att hållbarhetsredovisa - Magnus Ljungberg/Mia Barkland, SIS Förlag AB Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö - Philip Kotler, Pagina Förlags AB Planerad kommunikation - Peter Eriksson, Liber AB Snabbväxarnas drivkrafter - Thomas Ahrens, Liber AB Sociala medier - Pär Ström, Liber AB Strategins processer och verktyg - Bengt Karlöf, Ekerlids Förlag AB Styrelseboken - Far Förlag AB Svensk kod för bolagsstyrning - Kollegiet för svensk bolagsstyrning Varumärkesstrategi - Frans Melin, Liber AB Vår ekonomi - Klas Eklund, Norstedts Förlagsgrupp AB Ägarstyrning och ägardirektiv - Rune Brandinger, Styra Förlag AB 320 kr 320 kr 210 kr 185 kr 225 kr 50 kr 280 kr 840 kr 155 kr 285 kr 380 kr 220 kr 240 kr 310 kr 0 kr 310 kr 300 kr 200 kr Totalt: kr Fakturering Fakturan önskas utställd på FÖRETAG FAKTURAADRESS Betalningsvillkor Beställd kurslitteratur faktureras med betalningsvillkor 30 dagar netto.

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2015-04-14

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2015-04-14 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2015-04-14 1 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar.

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar. Memo Datum 2014-07-03 Kurs för svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentor- och

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Den hela människan. Personligt ledarskap. Undervisningshuset

Den hela människan. Personligt ledarskap. Undervisningshuset Den hela människan Personligt ledarskap Undervisningshuset Bengt Jacobsson är bara bäst. Det finns ingen som har läst så mycket. Det finns ingen som är så engagerad. Det finns ingen som är så passionerad

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2014 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Fastighetsbranschens talangprogram initierades år 2012 av FASTIGO, HSB, SABO, Riksbyggen

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen: Redogörelse för valberedningens arbete i Kungsleden AB (publ)( Kungsleden ) inför årsstämman 2009 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m. Bakgrund I enlighet med

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Information för anmälan till distansutbildning

Information för anmälan till distansutbildning Information för anmälan till distansutbildning Förebyggandets konst - föräldrastöd 7.5 högskolepoäng, Kurskod: FH401U Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Örebro universitet inbjuder till en distansutbildning

Läs mer

EN ÅRLIG UTMÄRKELSE FÖR FÖRTJÄNSTFULLT ORDFÖRANDESKAP

EN ÅRLIG UTMÄRKELSE FÖR FÖRTJÄNSTFULLT ORDFÖRANDESKAP EN ÅRLIG UTMÄRKELSE FÖR FÖRTJÄNSTFULLT ORDFÖRANDESKAP 2005 StyrelseAkademien, Deloitte och Affärsvärlden i samarbete med Linklaters, Heidrick & Struggles och Fairford Group Ordförandens betydelse för ett

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp STADGAR för Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK antagna vid föreningens bildande 1989-09-01 och reviderade vid årsmöten 1989, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010 och 2011. 1 Föreningens

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 1 05 Introduktion för nya ledamöter 06 Bostadsrättsjuridik 09 Kalendarium I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik, Linn Kvarnström, Roland Engström och

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ( Skandia ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 12 juni 2014 kl. 15.00

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

SIQ. Regler & Anvisningar. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

SIQ. Regler & Anvisningar. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Regler & Anvisningar Alla som deltar är vinnare Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär en omfattande beskrivning av verksamheten, utförd av egna medarbetare. När

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014 1 (4) Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014 Inför årsstämman 2014 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2013, av Martin Jonasson

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015: Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Kvinnor kan. Kvinnligt Ledarskap ett fokuserat Värdeskapande. Augusti 2015 Meg Tivéus AB

Kvinnor kan. Kvinnligt Ledarskap ett fokuserat Värdeskapande. Augusti 2015 Meg Tivéus AB Kvinnor kan. Kvinnligt Ledarskap ett fokuserat Värdeskapande Augusti 2015 Meg Tivéus AB Disposition Vem är Meg? Några reflektioner om ork. Hur ser kvinnligt företagande ut? Några exempel Mitt ledarskap;

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Fortsättnings- och fördjupningskurs

Fortsättnings- och fördjupningskurs 2005-12-07 06/04 Deltagare i Kommunallagen har ändrats igen! Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden (motsv) Fastighetsnämnden (motsv) Gatunämnden (motsv) Kultur/Fritidsnämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Räddningsnämnden

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Det kraftigt ökande beroendet av digitala affärer ställer nya krav på företagsledningen klarar ditt företag utmaningen?

Det kraftigt ökande beroendet av digitala affärer ställer nya krav på företagsledningen klarar ditt företag utmaningen? Det kraftigt ökande beroendet av digitala affärer ställer nya krav på företagsledningen klarar ditt företag utmaningen? Ruter Dam 17 April 2013 Birgitta Klasén & Meg Tivéus Introduktion, Birgitta Agendan

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy INBJUDAN Trauma Academy Bakgrund Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom ortopediskt trauma. Utbildningen pågår under två år med sex utbildningstillfällen

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2015-03-24

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2015-03-24 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2015-03-24 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson Lindahl

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 27 038 597 aktier, varav 0 aktier av serie- A och 27 038 597 aktier av serie- B. Tillsammans

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

FUSION AKTIEBOLAG genom absorption

FUSION AKTIEBOLAG genom absorption Datum FUSION AKTIEBOLAG genom absorption Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Information s. 4-5. Box 127 Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. 901 04 UMEÅ

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385.

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014: Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer