Utbildning i aktivt styrelsearbete Utbildningsprogram 2015 (Stockholm)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning i aktivt styrelsearbete Utbildningsprogram 2015 (Stockholm)"

Transkript

1 Utbildning i aktivt styrelsearbete Utbildningsprogram 2015 (Stockholm) AKTIVT STYRELSEARBETE I SVERIGE AB Box 499, Växjö/Box 14033, Bromma Telefon: / Org. nr: E-post: Webbplats:

2 UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE SOM GER DIG KOMPETENS OCH NÄTVERK Intresset för styrelsefrågor ökar i Sverige och aldrig förr har behovet varit större än nu. Nya tider ställer nya krav på styrelsen. Kombinationen av ett aktivt styrelsearbete och en drivande företagsledning är oslagbar när det gäller att skapa värde i ett företag. Ett aktivt styrelsearbete är en konkurrensfördel för hela företaget. Med effektiv pedagogik, stort inslag av praktiskt arbete och nära samarbete med erfarna styrelseproffs har vi skapat en bred och affärsmässig utbildning i aktivt styrelsearbete. Vår 10-dagarsutbildning ger dig den affärsmässiga helheten och fördjupningar som skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva ett aktivt styrelsearbete. De fysiska mötena sker vid fyra tillfällen där hela gruppen samlas och tillsammans med föreläsare och gruppövningar/diskussioner utvecklas i sitt styrelsearbete. MÅLGRUPP Utbildningen riktar sig till dig som är styrelseledamot idag eller som har en önskan att bli det framöver och som har en strategisk ådra och vill utvecklas vidare i rollen som styrelseledamot. Vi vänder oss i första hand till styrelseledamöter, vd:ar och andra ledande befattningshavare inom svenska aktiebolag där det finns en ambition att ge styrelsen en aktivare roll för företagets utveckling. MÅL Utbildningens mål är att ge dig en gedigen kompetens i aktivt styrelsearbete och utveckla din strategiska förmåga. Efter utbildningen ska du känna dig tryggare i din styrelseroll genom att du har lärt dig hur en styrelse förväntas arbeta och vilken roll den har. Du ska också våga ha en hög integritet och ha förmåga att ta strategiska beslut i samråd med andra styrelseledamöter i olika situationer. Utbildningen ska utveckla din förmåga att reflektera över och utvärdera ditt arbete samt lära dig att förhålla dig till andra styrelseledamöters personligheter och kompetenser för att optimera styrelsearbetet. STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD Utbildningen kombinerar tio dagars fysiska möten med förberedande inläsning av valda delar av kurslitteraturen. Upplägget är utformat för att ge bästa tids- och kostnadseffektivitet till deltagare. Vid de fysiska mötena träffas hela gruppen i trevliga miljöer under 2-3 dagar, vilket skapar goda förutsättningar för utbyte mellan deltagarna. Utbildningsprogrammet är uppdelat i fem block: Grundförutsättningar. Du får kunskap om och förståelse för de legala och formella regler som krävs för ett fungerande styrelsearbete. Kontroll Analys Reflektion. Du lär dig metoder för uppföljning, kontroll och analys, vilket är grunderna i ett aktivt styrelsearbete. Strategi. Du utvecklar din förmåga att se företags möjligheter till långsiktig överlevnad och framgång. Komplexa frågor. Du lär dig metoder för hantering och kommunikation av det oväntade och större förändringar i upp- och nedgång. Utvärdering. Du lär dig utvärdera styrelsens och individens arbete. FYSISKA MÖTEN De fysiska mötena leds av erfarna och namnkunniga mötes- och föredragshållare. De flesta av dem är dessutom författare till kurslitteraturen. Föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner. Ämnena följer de olika delarna i utbildningsprogrammet. Det sociala umgänget i samband med träffarna utgör en bra grund för ett framtida nätverk. STYRELSEPROFFS I utbildningen ingår ett antal namnkunniga styrelseproffs inom det svenska näringslivet. De deltar via förinspelade filmer som löpande spelas upp under utbildningen och i vilka de svarar på relevanta och komplexa frågor inom de olika blocken i utbildningsprogrammet samt delar med sig av sina erfarenheter och ger nyttiga råd. Tillsammans utgör de hundratals svaren en värdefull tillgång för dig som vill utvecklas både som person och styrelseledamot. KURSLITTERATUR Kurslitteraturen är noga utvald och innehåller verktyg och metoder för att utveckla styrelsearbetet, både ur ett grupp- och individperspektiv. Litteraturen kan således utgöra ett användbart och nyttigt stöd även efter utbildningen. KURSINTYG Alla deltagare som genomgått hela utbildningen erhåller ett kursintyg. STYRELSEALUMNI Alla som genomgått Aktivt Styrelsearbete i Sveriges AB:s utbildning i aktivt styrelsearbete blir medlemmar i Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB:s styrelsealumni. Nätverket kommer löpande bjudas in till seminarier och aktiviteter kring styrelsearbete och aktuella ägar- och styrelsefrågor samt andra intressanta och inspirerande ämnen i tiden. ANSÖKAN För ansökan vänligen fyll i bifogad ansökningsblankett och skicka in tillsammans med ditt CV (frivilligt) till: Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB Box Växjö E-post: FAKTA PROGRAM STOCKHOLM VINTERN/VA REN 2015 Din profil Programmet är avsett för dig som idag arbetar i styrelse eller kommer att arbeta i styrelse. Du kan vara styrelseledamot som vill öka din professionalitet eller vd som vill bidra till att samverkan med styrelsen blir bättre. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Omfattning 10 dagar. Program, tid och plats Grundförutsättningar (Lejondals slott, Bro) Kontroll Analys Reflektion (Yasuragi Hasseludden, Saltsjö-Boo) Strategi (Nynäs Havsbad, Nynäshamn) Komplexa frågor och Utvärdering (Hotel Diplomat, Stockholm) Programavgift januari 5-6 mars april maj kronor exkl. moms. Kostnader för resor, logi och kurslitteratur tillkommer. Beräknad kostnad för logi (sex övernattningar i enkelrum inkl. frukost) är cirka kronor exkl. moms. Fo r ytterligare information Programansvariga: Jonas Westergren och Markus Holm Telefon: / E-post:

3 KORT OM MÖTES- OCH FÖREDRAGSHÅLLARE, STYRELSEPROFFS OCH PROGRAMANSVARIGA HA KAN MEYER (BLOCK 1) F Håkan Meyer har en gedigen bakgrund inom näringslivet såväl som vd som styrelseledamot. Håkan har genom åren arbetat i ett 60-tal styrelser huvudsakligen i rollen som styrelseordförande och utbildat cirka företagare i styrelsearbete. Håkan är verksam i det egna företaget Albatross78 Företagsutvecklarna i Sverige AB med inriktningen styrelsearbete och företagsöverlåtelser, huvudsakligen för familjeföretag. Håkan är bland annat författare till Styrelseboken. ELISABET ANNELL (BLOCK 2/STYRELSEPROFFS) F Elisabet Annell har mer än 20 års erfarenhet av styrelsearbete i ett stort antal företag men har också hunnit med att vara auktoriserad revisor och därefter VD i flera olika tjänsteföretag. Elisabet har idag bl a följande uppdrag: Styrelseordförande i Sofiaängen AB och Lärande i Sverige AB. Styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ), JM AB (publ), Knightec AB, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), LRF Konsult AB, Mercuri International Group AB, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB och Upplands Motor Holding AB. JONAS BERNHARDSSON (BLOCK 2 OCH 3) F Jonas Bernhardsson arbetar med chefsutbildningar (www.chefsutveckla.nu) i ekonomi och affärsmannaskap, både i Sverige och internationellt. Jonas är författare till flera bästsäljande ekonomiböcker, bland annat Ekonomi för chefer och Investera som mästarna. Jonas är en mycket populär och uppskattad föreläsare och har under mer än 15 år hjälpt chefer, medarbetare och ledningsgrupper att bättre förstå sitt ekonomiska ansvar. BENGT KARLO F (BLOCK 3) F Bengt Karlöf arbetar som föreläsare, seminarieledare, konsult och författare. Bengt är en framträdande personlighet inom managementområdet såväl i Sverige som i Norden och i Europa. Bengt har mer än 30 års erfarenhet av arbete med strategiutveckling och har skrivit ett tiotal böcker inom strategiutveckling, effektivitet, management m m, bland annat Strategins processer och verktyg. PETER ERIKSON (BLOCK 4) F Peter Erikson är VD för Grayling Sverige och seniorkonsult. Peter arbetar framförallt med strategisk rådgivning för styrelser, ledningsgrupper, VD:ar och/eller kommunikationsdirektörer på företag och organisationer inom frågor som rör opinionsbildning, lobbying, medierelationer, varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi samt krishantering. Peter har mer än 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete i både företag och på konsultföretag och är författare till boken Planerad kommunikation. PETER SPONBERGS (BLOCK 5) F Peter Sponbergs är en av grundarna till StyrelseAkademien. Peter var VD för StyrelseAkademien Stockholm i åtta år och är idag projektledare för utmärkelsen Guldklubban, som är en stiftelse med StyrelseAkademien och Deloitte som instiftare. Peter införde utbildning i styrelsearbete i Lettland och Litauen efter självständigheten och har i Sverige arbetat med styrelseutbildning hos entreprenörsstyrda bolag, kommunalt-, medlemsägda och ideella föreningar. Peter arbetar i dag som konsult i bolaget Board Dynamics AB med styrelseutvärderingar. RUNE BRANDINGER (STYRELSEPROFFS) F Rune Brandinger har lång erfarenhet som företagsledare och styrelseproffs. Rune har under de senaste femton åren tillbringat mer än timmar med styrelsearbete i drygt 70 styrelser, varav som ordförande i 50. Företag utmed hela storleksskalan finns representerade, från 50 miljarder i omsättning till 15 miljoner. Likaså alla typer av ägare och ett stort antal branscher. Rune har även deltagit som expert i förtroendekommissionen och i arbetsgruppen för Svensk kod för bolagsstyrning. Rune är bland annat författare till böckerna Det nya styrelsearbetet, Ägarstyrning och Ägardirektiv och Entreprenören. LARS JOHANSSON (STYRELSEPROFFS) F Lars Johansson är en småländsk entreprenör med erfarenhet från styrelser i små och medelstora företag och organisationer. Grundade ProfilGruppen AB och var dess VD i 22 år. Lars har erfarenhet från förvärv, börsnoteringar och investeringsplanering. Lars är marknadsinriktad och har mångårig erfarenhet från internationella industriella affärer. Lars är numera konsult inom företagsledning, industriell marknadsföring och strategisk planering. GO RAN JOHNSSON (STYRELSEPROFFS) F Göran Johnsson var förbundsordförande i IF Metall Som ledare för ett av LO:s största förbund hade Göran plats i Socialdemokraternas högsta ledning, partistyrelsens verkställande utskott. Göran har även varit ledamot i AB Volvos styrelse under mer än 10 år. Göran har idag bland annat följande uppdrag: Styrelseordförande i Arbetarrörelsens Tankesmedja, Produktionslyftet, Programrådet för Hållbar Produktionsteknik, Swedish Waterjet Lab och Rådhusgruppen City AB. Vice ordförande i Exportkreditnämnden. Styrelseledamot i Elanders AB (publ), IQ-initiativet AB, Stockholm Business Region AB, Sveriges Television AB och Umeå Universitet. MEG TIVE US (STYRELSEPROFFS) F Meg Tivéus är en av Sveriges mest framgångsrika kvinnliga företagsledare. Hennes karriär innefattar ledande befattningar och VD-jobb inom bland annat Åhlens-koncernen, Holmen, Posten och Svenska Spel. Meg har idag bl a följande uppdrag: Styrelseordförande i Folktandvården Stockholms län AB, Sveriges Marknadsförbunds Service AB, Arkitektkopia AB och Björn Axén Institut AB. Styrelseledamot i Cloetta AB (publ), Nordea Fonder AB, Paynova AB och Swedish Match AB (publ). JONAS WESTERGREN (PROGRAMANSVARIG) F Jonas Westergren är grundare och initiativtagare till Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB. Jonas bedriver sedan cirka 20 år tillbaka egen verksamhet inom headhunting och chefsrekrytering (www.headhunters.se). Jonas har också mångårig erfarenhet från lärarledd och interaktiv utbildningsverksamhet. MARKUS HOLM (PROGRAMANSVARIG) F Markus Holm är medgrundare till Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB. Markus bedriver konsultverksamhet avseende företags organisation samt styrelsearbete. Markus har erfarenhet från ledande befattningar och styrelsearbete i både privat och publik miljö.

4 MÖTESPLATSER Mo te 1: Lejondals slott, Bro, januari 2015 Mo te 2: Yasuragi Hasseludden, Saltsjo -Boo, 5-6 mars 2015 Mo te 4: Hotel Diplomat, Stockholm, maj, 2015 Mo te 3: Nyna s Havsbad, Nyna shamn, april 2015

5 UTBILDNINGSINNEHÅLL BLOCK 1. GRUNDFO RUTSA TTNINGAR De viktigaste lagarna och regelverken fo r styrelsearbete Styrelsens beslut och lagbundna ansvar Styrelsens olika roller och uppgifter Styrelsen och a garna Styrelsen och VD Styrelsen och revisorerna Moral och etik i styrelsearbetet Styrelsens sammansa ttning Styrelsens arbetsformer BLOCK 2. KONTROLL ANALYS REFLEKTION Verksamhetsrapportering Att la sa ekonomiska rapporter Riskhantering och internkontroll Lo pande drift Styrelsearbete i dotterbolag BLOCK 3. STRATEGI Strategins roll i management Struktur och definitioner Strategins sa rart Historik, epoker och synsa tt Strategiprocessen Verktyg, modeller och metodik Genomfo rande, uppfo ljning och kontinuerlig strategisk ledning Affa rssimulering/affa rsspel Strateko BLOCK 4. KOMPLEXA FRA GOR Va r fo ra nderliga omva rld Krisberedskap och krishantering Kommunikation som ett strategiskt ledningssto d vid fo ra ndringsprocesser BLOCK 5. UTVA RDERING Utva rdering av styrelsens eget arbete Va rdering av relationer och kompetens Va rdering av enskilda styrelseledamo ter Metoder fo r utva rdering Vad a r framga ngsrikt styrelsearbete?

6 KURSLITTERATUR Aktiebolag Bjo rn Lunde n, Bjo rn Lunde n Information AB Det nya styrelsearbetet Rune Brandinger, Liber AB Ekonomi för chefer Mikael Carlson/Jonas Bernhardsson, Liber AB Farliga idéer Alf Rehn, BookHouse Editions AB From good to great Jim Collins, Bookhouse Editions AB Förvärv, Fusion, Försäljning, Fission Raoul Hasselgren Kaos - Leda företag i turbulenta tider Philip Kotler/John A Caslione, Liber AB Konsten att hållbarhetsredovisa Magnus Ljungberg/Mia Barkland, SIS Fo rlag AB Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö Philip Kotler, Pagina Fo rlags AB Planerad kommunikation Peter Erikson, Liber AB Snabbväxarnas drivkrafter Thomas Ahrens, Liber AB Sociala medier Pa r Stro m, Liber AB Strategins processer och verktyg Bengt Karlo f, Ekerlids Fo rlag AB Styrelseboken Far Fo rlag AB Svensk kod för bolagsstyrning Kollegiet fo r svensk bolagsstyrning Varumärkesstrategi Frans Melin, Liber AB Vår ekonomi Klas Eklund, Norstedts Fo rlagsgrupp AB Ägarstyrning och ägardirektiv Rune Brandinger, Styra Fo rlag AB

7 Ansökan - Utbildning i aktivt styrelsearbete Program 2015 (Stockholm) Personuppgifter, vg texta FÖRNAMN EFTERNAMN TITEL/BEFATTNING FÖRETAG/ORGANISATION ORGANISATIONSNUMMER POSTADRESS POSTNUMMER OCH ORT TELEFON ARBETE MOBILTELEFON E-POST ARBETE FAX ARBETE ADRESS BOSTAD POSTNUMMER OCH ORT TELEFONNUMMER BOSTAD FÖDELSEDATUM (ÅR/MÅN/DAG) Fakturering Fakturan önskas utställd på FÖRETAG FAKTURAADRESS Hur fick du information om det program du nu söker till? Min chef Sökning via Internet Annons Annan deltagare Informationsutskick Kollega Betalningsvillkor Vid antagning debiteras en anmälningsavgift om kr med betalningsvillkor 30 dagar netto, viket avräknas mot slutfakturan som ska vara betald före utbildningsstart om inget annat är överenskommet mellan vår programansvarig och kursdeltagaren. Avbokning Anmälningsavgiften återbetalas inte. Vid avbokning senare än fyra veckor före utbildningsstart sker ingen återbetalning av ev. inbetald programavgift utöver anmälningsavgiften. Resor och logi Kostnader för resor och logi ingår ej i programavgiften. Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB bokar logi för deltagare då utbildning sker på kursgård/hotell. Deltagare ansvarar själv för avbokning enligt kursgårdens/hotellets regler samt för eventuella kostnader vid avbokning. Kurslitteratur Kostnader för kurslitteratur ingår ej i programavgiften. Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB lånar ut kurslitteraturen under utbildningsprogrammets gång till de deltagare som inte vill köpa hela eller delar av den aktuella kurslitteraturen. Övrigt Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB förbehåller sig rätten att ställa in ett program varvid erlagda programavgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas inte. Personuppgifterna kommer att lagras i Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB:s databas och behandlas konfidentiellt. Informationen kommer inte att säljas eller användas i något syfte. Denna ansökan skickas till: Via post: Aktivt Styrelsearbete i Sverige AB, Box 499, Växjö. Via e-post:

8 Kurslitteratur - Utbildning i aktivt styrelsearbete Program 2015 (Stockholm) Pris exkl. moms Beställ Aktiebolag - Björn Lundén, Björn Lundén Information AB Det nya styrelsearbetet - Rune Brandinger, Liber AB Ekonomi för chefer - Mikael Carlson/Jonas Bernhardsson, Liber AB Farliga idéer - Alf Rehn, BookHouse Editions AB From good to great - Jim Collins, Bookhouse Publishing AB Förvärv, Fusion, Försäljning, Fission - Raoul Hasselgren Kaos - leda företag i turbulenta tider - Philip Kotler/John A Caslione, Liber AB Konsten att hållbarhetsredovisa - Magnus Ljungberg/Mia Barkland, SIS Förlag AB Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö - Philip Kotler, Pagina Förlags AB Planerad kommunikation - Peter Eriksson, Liber AB Snabbväxarnas drivkrafter - Thomas Ahrens, Liber AB Sociala medier - Pär Ström, Liber AB Strategins processer och verktyg - Bengt Karlöf, Ekerlids Förlag AB Styrelseboken - Far Förlag AB Svensk kod för bolagsstyrning - Kollegiet för svensk bolagsstyrning Varumärkesstrategi - Frans Melin, Liber AB Vår ekonomi - Klas Eklund, Norstedts Förlagsgrupp AB Ägarstyrning och ägardirektiv - Rune Brandinger, Styra Förlag AB 320 kr 320 kr 210 kr 185 kr 225 kr 50 kr 280 kr 840 kr 155 kr 285 kr 380 kr 220 kr 240 kr 310 kr 0 kr 310 kr 300 kr 200 kr Totalt: kr Fakturering Fakturan önskas utställd på FÖRETAG FAKTURAADRESS Betalningsvillkor Beställd kurslitteratur faktureras med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

EMP - Executive Management Program

EMP - Executive Management Program INBJUDAN TILL ÖPPEN UTBILDNING EMP - Executive Management Program För ett par år sedan hade Executive Management Program (EMP) inte kunnat genomföras i norra Sverige. För en tid sedan var dessa föreläsare,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav

Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav Konferens 26-27 NOVEMBER 2014

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD

Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Corporate Governance Ökad fokus på försäkring för VD och styrelse läs mer sid. 4 Personligheten avgörande vid val av VD

Läs mer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Internrevision Nummer 3 2006 En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Foto: Grundsund, Yvonne Alnebjer intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 3,

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer