DET BIODYNAMISKA JÄRNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET BIODYNAMISKA JÄRNA"

Transkript

1 DET BIODYNAMISKA JÄRNA

2 FOTO: PETER DE VOTO KULTURHUSET I YTTERJÄRNA

3 INNEHÅLL OMSLAGSFOTO: MAX PLUNGER GÅRDAR Yttereneby Gård Skilleby Gård 6 Nibble Gård 7 Skäve Gård 8 Håknäs Gård 9 Davidsta 10 TRÄDGÅRDAR Nibble Trädgård 12 Skilleby Trädgård 13 Skäve Trädgård 14 Skillebyholms Trädgård och Örtagård 15 Seminarieträdgården 16 KRETSLOPP Biogasanläggningen på Yttereneby 18 RESTAURANGER, CAFÉER OCH BUTIKER Skillebyholm Restaurang 19 Ytterjärna Restaurang i Robygge 19 Linas Café 20 Saltå Café 20 FÖRÄDLING OCH DISTRIBUTION Järna Odlarring, Skilleby 21 Järna Mejeri, Nibble Gård 21 Stiftelsen Biodynamiska Produkter (SBP) 22 Saltå Kvarn och Bageri 23 Stigtomta slakteri 23 SKOLOR OCH SEMINARIUM Nibble Naturbruksgymnasium 24 Skillebyholms Seminarium 24 ÖVRIGT AV BETYDELSE FÖR EKONÄRA JÄRNA Initiativ Närodlat 25 Ekobanken 26 Biodynamiska Föreningen 27 Svenska Demeterförbundet 27 Biodynamiska Forskningsinstitutet (SBFI) 28 Associera Lantbruksrådgivning 29 Beras 29 Karta 31

4

5 DET BIODYNAMISKA JÄRNA En ekoregion att lära och låta sig inspireras av ett experiment med former för ett framtida ekologiskt och uthålligt samhälle De senaste årens algblomningar har väckt många människors medvetande om att Östersjöns miljö är hotad, och delvis redan skadad.vårt sätt att bedriva jordbruk bär ett betydande ansvar för detta. Vi får alltmer alarmerande rapporter om klimatförändringar, sinande naturresurser och miljöskador till följd av de föroreningar vi själva sprider i miljön.vår fruktbara planet håller på att utarmas på allt större arealer av grönskande skogar och odlingsbar mark samtidigt som vi blir allt fler människor som jorden skall föda med närande och hälsosam mat. Politiker och enskilda människor vi bär alla ansvaret och kan göra något åt vad som nu sker. Det enskilda initiativet visar att det är möjligt att vända utvecklingen. Vi kan ändra vårt sätt att bruka jorden exemplen visar hur vi kan vårda jordens bördighet, hushålla med dess resurser och göra den till en fruktbar trädgård. Var och en kan göra sitt val som odlare, som producent, handlare och som konsument. Låt oss hjälpas åt med att skapa en uthållig framtid. Här i Järna finns många ekologiska initiativ att lära och låta sig inspireras av för att finna sin egen väg. Välkommen på en rundresa! FOTO: DICK NORD Artur Granstedt Föreståndare för Biodynamiska Forskningsinstitutet och koordinator för Östersjöprojektet BERAS 5

6 Gårdar 6 YTTERENEBY/SKILLEBY GÅRD Yttereneby/Skilleby Gård producerar mjölk, kött och brödsäd på totalt 135 ha åker. Den rymmer även Skilleby Trädgård vars gödsel kommer från gården. Här finns 52 mjölkkor, 28 tackor och 2 hästar. Mjölken säljs delvis till ARLA ekomjölk och delvis till Järna Mejeri. Djuren slaktas på Stigtomta slakteri och köttet marknadsförs genom Järna Odlarring till den lokala marknaden. Brödsäden går till Saltå Kvarn och Bageri. Bonden på Yttereneby sköter även odlingarna på Biodynamiska Forskningsinstitutets försöksgård Skilleby. Biodynamiska Forskningsinstitutet driver här långliggande försök med FOTON: TITTI ERKSELL BARKER fasta försöksrutor på samtliga skiften i den femåriga växtföljden. I försöken som startade redan 1991 studeras hur olika former och mängder av stallgödsel och en valldominerad växtföljd långsiktigt påverkar markens bördighet, skördarnas storlek och produkternas kvalitet. På Skilleby har också anlagts dammar som bidrar till att minska växtnäringsförlusterna samt anläggningar för att mäta hur mycket växtnäring åkermarken förlorar. En promenadslinga med skyltar beskriver försöken, visar resultaten och hur ett biodynamiskt jordbruk med växtodling och djurhållning fungerar. Yttereneby/Skilleby Gård ingår i BERASprojektet och motsvarar väl genomsnittet i Svenskt jordbruk vad gäller växtodling och djurhållning. Försöksresultaten visar hur överskottet av växtnäring och de förluster de leder till från jordbruket kan mer än halveras i jämförelse med dagens konventionella jordbruk. 1 YTTERENEBY GÅRD SKILLEBY FÖRSÖKSGÅRD

7 Nibble Gård är en mjölkproducerande gård med 42 mjölkkor, avelstjur, 5 tackor, 2 hästar och med 97 ha åker. All mjölk levereras till Järna Mejeri som ligger på gården. Liksom på övriga biodynamiska gårdar har man inte fler djur än man huvudsakligen kan försörja genom gårdens egen foderproduktion. Därutöver producerar gården brödsäd som säljs. Förutom beten så har Nibble Gård en valldominerad växtföljd med klöver och gräs. På gården finns dessutom ett litet bageri Nibble Bageri där man kan köpa dagsfärskt bröd. Gården motsvarar väl kravet på en ekologisk kretsloppsgård utan vare sig kemisk bekämpning eller inköpt växtnäring i NIBBLE GÅRD Gårdar form av handelsgödsel och importerade fodermedel. Genom en balanserad djurhållning kan man effektivt återanvända växtnäringen från den egna gödselproduktionen. Överskotten och förlusterna av växtnäring är därför små. Särskilt om man jämför med sådana konventionella djurgårdar som genom en långt driven specialisering har för mycket djur. På gården ligger också Nibble Naturbruksgymnasium där eleverna lär sig hur ett ekologiskt välanpassat jordbruk fungerar. Bakom gården ligger Nibble Skogsbrynsby en ekoby med radhuslängor för medarbetare i verksamheterna. FOTO: TITTI ERKSELL BARKER 3 NIBBLE GÅRD

8 Gårdar SKÄVE GÅRD Skäve Gård består av 135 ha åker som försörjer gårdens 47 mjölkkor, ungdjur och kalvar med eget foder. Liksom övriga biodynamiska gårdar driver den ett mångsidigt jordbruk. Utöver mjölk- och köttproduktion odlas brödsäd som säljs till Saltå Kvarn. På gården finns dessutom en rad andra aktiviteter som gör Skäve till en särskilt dagtid väl befolkad och varierad arbetsplats. Här finns trädgårdsodling, läkepedagogisk socialterapeutisk vård och omsorgsverksamhet, ridverksamhet, lunchservering och småskalig livsmedelsförädling. Här har också Ekobanken sina lokaler i en äldre renoverad magasinsbyggnad. FOTO: TITTI ERKSELL BARKER FOTO: JOHANNES OLSSON 4 SKÄVE GÅRD FOTO: TITTI ERKSELL BARKER 8

9 HÅKNÄS GÅRD Håknäs Gård har 52 ha åker och föder upp tjurkalvar från de andra mjölkproducerande biodynamiska gårdarna i Järna. Köttproduktionen och försäljningen är inriktade på den lokala marknaden genom Järna Odlarring under varumärket Järna Kött. Vi har här ett exempel på en samverkan som möjliggör en viss specialisering men som tillsammans med Gårdar övriga gårdar gynnar helheten. Själva slakten sker liksom för övriga Järnagårdar på Stigtomta slakteri. Utöver djurhållningen som baseras på eget foder odlas brödsäd som vidareförädlas av Saltå Kvarn i Järna. Håknäs arealer gränsar delvis till Järnafjärden, och här banar sig Moraåns ravin från Saltå by ner mot Östersjön och mynnar ut vid Pilkrog. I den nedre delen av Moraån finns både laxöring och bäver. 5 HÅKNÄS FOTO: JOHANNES OLSSON

10 Gårdar DAVIDSTA Davidsta är en gård med 260 ha åker belägen i ett kuperat landskap utanför Gnesta. På gården finns 10 suggor som producerar 20 ekologiska slaktsvin/sugga och år. Vidare finns här 80 amkor med kalvar och ungnöt samt 20 tackor. DAVIDSTA

11 TRÄDGÅRDAR Trädgårdar En trädgård hör samman med sin gård. Lantbruket kan avvara en begränsad del av den gödsel som djuren producerar och med hjälp av den försörja näringskrävande grönsaker med den näring de behöver och bygga upp extra fin och fruktbar trädgårdsjord. I Järna är gödseln en värdefull resurs som tas tillvara. Järnaslättens handelsträdgårdar Skilleby Trädgård, Skäve Trädgård, Skillebyholms Trädgård och Örtagård, Nibble Trädgård och Seminarieträdgården har alla allsidig fältmässig grönsaksodlingoch växthusodling anpassad till den lokala marknaden. Grönsakerna säljs på ICA och Konsum i Järna och förmedlas av Järna Odlarring under varumärket Järna Grönt. Flera av trädgårdarna har egna gårdsbutiker och på hösten säljer man även en del av sitt överskott på Bondens Egen Marknad i Stockholm. En speciell begivenhet är Skillebyholms höstmarknad då tusentals människor kommer för att handla biodynamiska grönsaker och lokalförädlade livsmedel. FOTO: MAX PLUNGER FOTO: MATS-OLA OHLSSON 11

12 Trädgårdar NIBBLE TRÄDGÅRD Nibble Trädgård är den kanske mest välkända av Järnas biodynamiska gårdar. Under nästan 40 år drevs trädgården framgångsrikt av pionjärerna inom biodynamisk trädgårdsodling Siri och Filip Karlsson tillsammans med övriga familjen. De visade tidigt att man kan odla småskaligt med ett brett sortiment av alla sorters grönsaker utan de kemiska bekämpnings- och gödselmedel, som användes i den ofta specialiserade konventionella trädgårdsodlingen. På odlingens 3 ha har man en ekonomisk omsättning som motsvarar ett stort lantbruk med flera medarbetare. Nibble Trädgård har också ett stort sortiment av andra biodynamiska och ekologiska produkter som säljs i den egna butiken. En stor konsumentkrets har byggts upp genom åren och som lärt sig uppskatta kvaliteten på de grönsaker som odlas här. Idag arrenderar Stiftelsen Biodynamiska Produkter Nibble Trädgård. Det innebär att trädgården drivs vidare under andra former och med målsättningen att fortsätta utveckla verksamheten. Marken och husen ägs av Nibblestiftelsen som också äger Nibble Gård och driver det ekologiska naturbruksgymnasiet. 3 NIBBLE TRÄDGÅRD FOTON: MAX PLUNGER 12

13 SKILLEBY TRÄDGÅRD Trädgårdar Skilleby Trädgård är en biodynamisk grönsaksodling belägen på Skilleby försöksgård. Här odlas ett femtiotal olika sorter grönsaker och örter på fält och i växthus. Växthusarealen har under 2006 ökats från 500 m 2 till 1000 m 2. Fältodlingen omfattar 7 ha åker var av 2,5 ha uppodlas under ,5 ha dräneras för att på sikt kunna öka produktionen. Odlingen består framförallt av sommargrönsaker såsom sallat, zucchini och kronärtsskocka. Odlingen baseras på kogödselkompost från Skäve Gård i Järna. Grönsakerna säljs via Järna Odlarring samt på Bondens Marknad, Ekolådan och gårdsförsäljning. Trädgården drivs och arrenderas av Martin Fellkvist och Frida Thörn. 2 SKILLEBY TRÄDGÅRD BIODYNAMISKA FORSKNINGSINSTITUTET FÖRSÖK MED FÄLTMÄSSIG GRÖNSAKSODLING Biodynamiska Forskningsinstitutet driver ett forskningsprojekt som speciellt studerar vilka faktorer som påverkar morötternas kvalitetsegenskaper. Jämförelser sker med morötter odlade under olika betingelser på olika platser i landet och arbetet utgör en fortsättning på den mångåriga forskning som skett i Järna, för att odla fram näringsrika och hälsosamma livsmedelsprodukter. Projektet är ett doktorandprojekt i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. BIODYNAMISKA FORSKNINGSINSTITUTET

14 Trädgårdar SKÄVE TRÄDGÅRD Skäve Trädgård har 1000 kvadratmeter växthus och 2500 kvadratmeter frilandsodlingar. De viktigaste grödorna som alla är biodynamiskt odlade är tomat och gurka, olika slags basilika, chilipeppar, portlak m m. Från maj till oktober 9 17 kan man handla direkt i växthuset, men produkter säljs även via Järna Grönt och Biodynamiska Produkter. I samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tar trädgården även emot människor för arbetsrehabilitering och arbetar med att vänja in långtidsarbetslösa i arbetslivet. Man samarbetar också med det läkepedagogiska boendet Norrby Välle som ligger intill. På Skäve finns också ett enkelt kafé som är knutet till dessa verksamheter och som har öppet på vardagsförmiddagarna. FOTO: TITTI ERKSELL BARKER 4 SKÄVE TRÄDGÅRD SKÄVE CAFÉ

15 Trädgårdar SKILLEBYHOLMS TRÄDGÅRD OCH ÖRTAGÅRD Skillebyholms Trädgård bedriver odling på friland och i de fyra växthusen samt i örtagården, blomsterodlingarna och parken. Lantbruket odlar vall och brödsäd i sambruk med Nibble Gård. Det som odlas säljs i gårdsbutiken och kan avnjutas i Restaurang Skillebyholm. Under sommarsäsongen säljs även plantor. Skillebyholms Trädgård utgör en del i ubildningen vid Skillebyholm. FOTO: MATS-OLA OHLSSON 6 SKILLEBYHOLM, KONTOR SKILLEBYHOLM TRÄDGÅRD

16 Trädgårdar SEMINARIETRÄDGÅRDEN I Seminarieträdgården kan man bland annat titta på medicinalträdgården, mossträdgården och dammarna. Dessa stora dammar ingår i anläggningen för biologisk avloppsrening och renar hela seminariets avlopp. Här finns också Stockholmsområdets största offentliga rosenträdgård, den sekelgamla fruktträdgården och flera temaplanteringar. En nyttans och nöjets trädgård med rum för kropp och själ. Den antroposofiska rörelsens hemvist. FOTON: MAX PLUNGER 7 SEMINARIETRÄDGÅRDEN KULTURHUSET I YTTERJÄRNA

17 FOTO: DICK NORD Arkitekt Erik Asmussen

18 Kretslopp BIOGASANLÄGGNINGEN PÅ YTTERENEBY 18 I ett riktigt kretsloppssamhälle finns inget egentligt avfall. Allt går vidare och blir om inte annat jordförbättringsmedel eller energi. Inget samhälle är ett perfekt kretsloppssamhälle, men i Järna pågår ständigt försök för att förbättra kretsloppet och minska det miljöbelastande läckaget spillet och förvandla det till något nyttigt. Biogasanläggningen på Yttereneby tar hand om gödseln från Skilleby och Yttereneby Gård i sambruk samt visst avfall från livsmedelsförädlare och storkök i Järna. Den årliga biogasproduktionen i denna kretsloppsanläggning är beräknad till att motsvara över liter brännolja. Det innebär att jordbruket blir nettoproducent av förnyelsebar energi. Biogasproduktionen innebär en dubbel miljövinst eftersom metangas här tas tillvara och blir till en resurs i stället för att bidraga till den globala uppvärmningen. Anläggningen bedöms också minska kväveförlusterna i form av gasformig ammoniak som normalt avgår från kreatursgödsel. Anläggningen är unik då den är en tvåstegsanläggning med fastgödsel som rötas i det första steget och vars gödselrester efterkomposteras. Den flytande delen pumpas över i steg två där det produceras ytterligare metangas. Den troligen bättre kväveeffektiviteten och kvaliteten på gödseln studeras i odlingsförsök på försöksgården Skilleby. Detta är en försöksanläggning och arbeten pågår med att justera den för att få bästa kapacitet för att ta hand om olika typer av matavfall. I dag används gas till uppvärmning av bostadshus på gården men önskan finns att förädla gasen till fordonsgas. Anläggningen har byggts och drivs som ett forsknings- och utvecklingsprojekt av Biodynamiska Forskningsinstitutet.

19 RESTAURANGER Restauranger, caféer och butiker das till human konsumtion och den filosofin har Skillebyholm Restaurang hållit fast vid. Ytterjärna Restaurang serverar varje dag ett vegetariskt varmrättsalternativ och ett med kött. Menyn är nyskapande och har alltid en bas av goda vegetariska sallader. Båda restaurangerna är beredda att skapa festmåltider för särskilda tillfällen. 7 YTTERJÄRNA RESTAURANG I ROBYGGE Det finns två lunchrestauranger som profilerar Järnas egen mat Skillebyholm Restaurang och Ytterjärna Restaurang i Robygge (vid Kulturhuset). Skillebyholm har i huvudsak vegetarisk husmanskost. En dag i veckan serveras även ett alternativ med kött och en dag serveras fisk utöver det vegetariska. En sådan köttkonsumtion motsvarar den djurhållning som gör nytta på gården genom att ta tillvara resurser som ändå inte kan använ- 6 SKILLEBYHOLM RESTAURANG FOTO: MATS-OLA OHLSSON 19

20 Caféer och butiker CAFÉER OCH BUTIKER Linas Café i Kulturhuset och Saltå Café utgår från Järnas egna råvaror samt ekologiskt när det lokala inte räcker till. På båda caféerna kan man förutom kaffe, te och läckra bakverk även äta lättare lunch. Järnaodlad mat kan man handla både på Konsum, på ICA i Järna och i Järna Hälsokost. Ett brett sortiment av ekologiskt utöver det egna sortimentet finns även på Nibble Trädgårds butik och i Skillebyholms gårdsbutik. Ett tillfälle att få tag på produkter som annars inte kommer ut på marknaden är Skillebyholms höstmarknad. För den som inte bor i Järna och vill ha lokalt odlat finns möjligheten att beställa Ekolådan över Internet (se även sid 22). 7 LINAS CAFÉ FOTO: MONICA ÖSTLING HOLMLUND 8 SALTÅ CAFÉ

21 Järna Mejeri producerar Järnaosten, en hårdost av biodynamisk mjölk från Nibble Gård helt utan andra tillsatser än syrakultur, löpe och salt. Här tillverkas också vitlöks- och pepparrotskryddad kvarg som säljs över hela landet. På Konsum och ICA i Järna, i Nibble Trädgårdsbutik samt i den egna lilla mejeributiken kan man dessutom köpa färsk mjölk och ett sortiment av andra mejeriprodukter som är exklusiva för den lokala marknaden. Råvaran kommer från biodynamiska JÄRNA ODLARRING JÄRNA MEJERI Förädling och distribution Järna Odlarring är en ekonomisk förening som står bakom varumärkena Järna Kött och Järna Grönt och garanterar att produkter med dessa märkningar håller vad de lovar. Järna Kött och Järna Grönt säljs bland annat på ICA och Konsum i Järna och på Bondens Egen Marknad i Stockholm. Det finns dessutom samarbete med skolkök och andra storhushåll i Järna-trakten. Det finns ett brett sortiment av årstidens grönsaker, styckningsdetaljer och vissa köttprodukter som korv. Medlemmar i Järna Odlarring är gårdar och handelsträdgårdar i Järna. Järna Odlarring håller en linje av hög kvalitet biodynamisk odling och tar både miljö och kvalitet på allvar. JÄRNA ODLARRING O gårdar i Järna. Järna Mejeri äger en lokal på Nibble Gård med en enkel men flexibel utrustning för tillverkning av hårdost, färskost, färsk kvarg och med paketeringsutrustning för att sälja färsk mjölk. Dessutom en lokal som är specialiserad på att tillverka pepparrots- och vitlökskryddad kvarg som har en naturligt god hållbarhet. 3 JÄRNA MEJERI

22 Förädling och distribution STIFTELSEN BIODYNAMISKA PRODUKTER Stiftelsen Biodynamiska Produkter i Järna är en näringsdrivande stiftelse som köper, säljer och distribuerar biodynamiska och ekologiska livsmedel över hela Sverige. Man levererar till butiker, restauranger, storkök och inköpsföreningar. Biodynamiska Produkter grundades för mer än 30 år sedan och har idag drygt 30 anställda. Stiftelsen drivs utan enskilt vinstintresse och stödjer forskning, utbildning och utveckling av den biodynamiska/ekologiska odlingen. Biodynamiska Produkter har en serie produkter som säljs under varumärket Fyra Årstider. En verksamhetslinje som senaste året har rönt stor framgång är Ekolådan med ekologiska och biodynamiska produkter som kan beställas via internet (www.ekoladan.se). Hela sortimentet av livsmedel är ekologiskt/biodynamiskt odlat. Biodynamiska Produkter har också en betydande import av ekologiska och biodynamiska varor och samarbetar med andra ekologiskt inriktade företag inom EU för att kunna handla direkt av och stödja ekologiska och biodynamiska odlare även utanför EU. FOTON: INGVAR ERIKSSON BIODYNAMISKA PRODUKTER

23 SALTÅ KVARN OCH BAGERI Förädling och distribution de produkter. Det finns en kvarn, ett bageri och ett populärt café som alla tillhör Saltå Kvarn. Idag finns en växande verksamhet med nya gårdar som tack vare den stora efterfrågan på Saltå Kvarns produkter nu lägger om till biodynamisk odling. FOTO: MATS-OLA OHLSSON Saltå Kvarn och Bageri som producerar gryn, mjöl, bröd och andra spannmålsprodukter startade 1964 då kvarnen spelade en viktig roll för att tidigt få igång en marknad för biodynamiska och andra alternativodla- 8 SALTÅ KVARN FOTO: LENA EKMAN STIGTOMTA SLAKTERI Stigtomta slakteri är ett familjeägt litet slakteri sydväst om Nyköping. Här tillåter rutinerna att ett djur i taget tas in för slakt. Det är just nu det mest djurvänliga lagliga alternativ som finns tillgängligt och det är här djur från Järna slaktas idag. I Gnesta planeras ett lokalt slakteri som skall fungera enligt principen att djuren slaktas på gården och därmed helt slipper transport med den stress som detta medför. Avsikten är alltså att slakten sker på gården, medan urtagning och hängning sker i en gemensam lokal. Eftersom denna princip är ny i Sverige har det tagit lång tid med planering och tillståndsgivning. STIGTOMTA SLAKTERI

24 Skolor och kursgårdar NIBBLE NATURBRUKSGYMNASIUM NIBBLE NATURBRUKSGYMNASIUM SKILLEBYHOLMS SEMINARIUM Järna är från början en pedagogisk provins och hela den biodynamiska profilen började på 1930-talet med att läkepedagogiska hem för barn med speciella behov ville ha livsmedel av hög kvalitet till sina elever för att understödja deras lärande. Järnas många skolor och pedagogiska initiativ har skapat en speciell kultur och en efterfrågan som gjort det möjligt för andra initiativ på matområdet att bli till. Skolor idag med särskild inriktning på jordbruk och mat är Nibble Naturbruksgymnasium som erbjuder en unik rent ekologiskt inriktad gymnasiekurs och Skillebyholms Seminarium för biodynamisk odling och näring. Här erbjuds dels en tvåårig biodynamisk linje för odlingspedagoger och dels ett årligt utbud av kortare kurser. Den biodynamiska utbildningen vid Skillebyholm i Järna genomförs i samarbete med Rudolf Steinerhögskolan och Rosendals Trädgård i Stockholm. Viktiga inslag i utbildningarna är gödselvård och kompostering, växtföljder, djurhållning, odling av örter och landskapsvård. Teori kombineras med praktiska övningar och praktik där man kan välja olika inriktningar som jordbruk, trädgårdsdrift, skolträdgård och parkskötsel. Kurser genomförs också i hur man tillreder mat på biodynamiska råvaror med inriktning på näring och hälsa. SKILLEBYHOLMS SEMINARIUM FOTO: MATS-OLA OHLSSON

25 INITIATIV NÄRODLAT Övrigt av betydelse för ekonära Järna Initiativ Närodlat är en ideell förening där du som konsument kan bli medlem och engagera dig för att förbättra tillgången på lokal mat av hög kvalitet. Föreningens syfte är att främja lokal konsumtion av lokalt odlade produkter av hög kvalitet. Föreningen driver olika projekt som syftar till att övervinna flaskhalsar. Exempel på sådana projekt är samverkan mellan skola och lantbruk, hjälpa lantbrukare att bevara och utveckla lokala sorter med särskilda kvalitetsegenskaper, att utveckla sinnet för kvalitet hos konsumenter genom smakpaneler, ge ut en almanacka med recept som är anpassade till årstiden, utveckla GMO-fria zoner m m. INITIATIV NÄRODLAT FOTON: TITTI ERKSELL BARKER 25

26 Övrigt av betydelse för ekonära Järna EKOBANKEN Ekobanken är en ekologiskt och socialt inriktad bank som har finansierat flera av de verksamheter som medverkar i BERASprojektet. Banken har också hjälpt projektet att få stöd bland annat genom att upprätta garantifonder och ge ränterabatter. Banken arbetar transparent vilket innebär att den som har pengar i banken får veta vad pengarna verkar för. Därför publiceras all utlåning till projekt och verksamheter löpande på bankens webbsida och i bankens årsberättelse. Ekobanken är en medlemsbank med cirka 2500 medlemmar och runt 300 lån till projekt som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling på olika platser i landet. Ekobanken har sina lokaler i en vacker magasinsbyggnad på Skäve gård 4 EKOBANKEN, BOX 64, JÄRNA TEL Solviksskolan är en skola som har fått sin finansiering genom Ekobanken och där det nästan ständigt pågår ett bygge. 26

27 BIODYNAMISKA FÖRENINGEN Övrigt av betydelse för ekonära Järna Biodynamiska Föreningen bildades 1944 och har sedan dess, som en av de verkliga pionjärerna inom den Svenska miljörörelsen, arbetat för att förverkliga de ekologiska och biodynamiska idéerna i svenskt jordbruk och trädgårdsodling. Biodynamiska Föreningen arbetar för yrkesodlare, fritidsodlare, konsumenter och för alla som vill bevara mångfalden och utveckla den levande landsbygden i Sverige. Kontoret ligger på Skillebyholm. 6 BIODYNAMISKA FÖRENINGEN SVENSKA DEMETERFÖRBUNDET På Skillebyholm finns också Svenska Demeterförbundet som bildades 1957 och är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Demeterförbundet är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer och ger ut en förteckning över sina godkända odlare. Föreningen ger dessutom ut ett medlemsblad och tillverkar biodynamiska preparat. 6 SVENSKA DEMETERFÖRBUNDET

28 Övrigt av betydelse för ekonära Järna BIODYNAMISKA FORSKNINGSINSTITUTET (SBFI) Biodynamiska Forskningsinstitutet (SBFI) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd på Skilleby som är institutets försöksgård. Laboratorium för analysarbeten och kvalitetsundersökningar är inrättade i huvudbyggnaden på Skillebyholm. Forskningsprogrammet har tre huvudinriktningar: Gården, miljön och jordbrukets relation till samhället. Verksamheten utgår från gården som en helhet med både växtodling och djurhållning. I denna helhet utgör växtnäringskretsloppet och växtföljden med baljväxterna en viktig del för kväveförsörjning och markbördighet. Gödselvården med kompostering utgör också centrala delar. Långliggande försök för studier av markens bördighetsegenskaper, produktivitet och 28 produkternas kvalitet har bedrivits sedan 1950-talet och mycket av detta arbete ligger till grund för den ekologiska odlingen i dag. Att det faktiskt är möjligt att långsiktigt driva ett jordbruk som är självförsörjande på foder och växtnäring framgår av att flera av Järnagårdarna har drivits på detta uthålliga sett sedan 1960-talet. Studier av markens bördighetsegenskaper visar att markbördighet och produktionsförmåga på lång sikt ökar i dessa system. Det nuvarande långtidsförsöket på Skilleby startade Där jämförs effekterna av komposterad och icke komposterad gödsel samt av de gödsel- och växtpreparat som används i biodynamisk odling. Ett doktorandarbete pågår speciellt rörande kvalitet och odling av morötter. Arbeten pågår också med bildskapande kvalitetstestmetoder. Forskarna samarbetar

29 Övrigt av betydelse för ekonära Järna med Sveriges lantbruksuniversitet och institutet har ett omfattande kontaktnät med forskare i övriga Norden och internationellt. SBFI har tagit initiativet till Östersjöprojektet BERAS och är också samordnare för projektet där institutioner från åtta Östersjöländer ingår som partners. Institutet har byggt och driver också utvecklingsarbetet med biogas som en förnyelsebar energikälla på gårdsnivå. Utförligare information och rapporter finns på institutets hemsida. BIODYNAMISKA FORSKNINGSINSTITUTET ASSOCIERA LANTBRUKS- RÅDGIVNING Har också sitt kontor på Skilleby och har ett nära samarbete med Biodynamiska Forskningsinstitutet. Associera Lantbruksrådgivning står till förfogande för lantbrukare som vill utveckla verksamheter med det lokala kretsloppet som idé. Rådgivning kan ofta erbjudas kostnadsfritt genom samarbete med länsstyrelserna. ASSOCIERA LANTBRUKSRÅDGIVNING BERAS BERAS står för Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society och är ett till 60 procent EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt med 20 partners i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Projektet utgår från goda exempel i dessa länder, och syftet är att dokumentera vilka möjligheter som finns att skapa ett mer effektivt kretsloppsjordbruk och en mer lokal eller regional, livsmedelsförsörjning. Åtgärder som skulle minska utsläppen av närsalter till Östersjön, minska förbrukningen av icke förnyelsebar energi, minska växthuseffekten samt innebära att användningen av kemiska bekämpningsmedel upphör. Cirka 50 ekologiska kretsloppsjordbruk har studerats under tre år. Gårdarnas lägen inom Östersjöns avvattningsområde är markerat med röda punkter på kartan. Resultaten visar att det skulle vara möjligt att halvera kvävebelastningen på havet genom en lägre intensitet i jordbruket och med en sådan fördelning och balans mellan växtodling och djurhållningen så att växtnäringen i stallgödsel kan återutnyttjas mer effektivt. Även fosforbelastningen skulle minska då inga överskott skulle uppstå, så som i dag sker på intensiva 29

30 Övrigt av betydelse för ekonära Järna djurgårdar. Hur stor minskningen av fosfor skulle bli är svårare att beräkna. Vid en total omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk skulle också förbrukningen av ändliga naturresurser som fossil energi, fosfater och importerade fodermedel som sojaprotein från Sydamerika minska kraftigt. Om man tänker sig ett väl genomfört ekologiskt kretsloppsjordbruk tillämpat i hela Östersjöregionen inklusive de Baltiska länderna och Polen enligt Järnas modell så skulle produktionen av livsmedel inte minska totalt för området. En del av fläsk och fjäderfäköttkonsumtionen skulle dock behöva bytas ut mot nötkött eftersom andelen vall skulle bli större än i dagens konventionella jordbruk. Den biologiska mångfalden och fågellivet skulle också gynnas av en slopad användning av bekämpningsmedel, i kombination med ett mer varierat jordbruk, med mera gräs och klöverodling. En mera lokal självförsörjning med ekologiska livsmedel skulle enligt resultaten från BERAS-projektet innebära att betydligt mindre fossil energi förbrukades och att mindre växthusgaser från livsmedelskedjan (produktion, förädling, distribution) släpptes ut. Kombinerat med en mer vegetarisk kost skulle växthuseffekten från livsmedelskedjan kunna minska med cirka 40 %. En omställning av hela jordbruket och i ännu större omfattning hela livsmedelssystemet, skulle innebära betydande förändringar i strukturen i områden där man i dag har drivit fram ett starkt specialiserat jordbruk och en centraliserad livsmedelsindustri. Men det skulle också gynna den lokala ekonomin och social- och kulturell mänsklig samverkan på landsbygden. I ett land som Polen skulle man kunna vitalisera den landsbygdsstruktur som ännu finns kvar i stora områden, medan mer genomgripande förändringar skulle behöva ske i Sverige och Finland och ännu mer i Danmark. 30

31 1 Yttereneby Gård 9 2 Skilleby Gård Skilleby Trädgård Biodynamiska Forskningsinstitutet Nibble Gård Nibble Trädgård Järna Mejeri Nibble Naturbruksgymnasium 4 Skäve Gård Ekobanken Håknäs Gård 6 Skillebyholms Trädgård och Örtagård Skillebyholms Seminarium Skillebyholm Restaurang Svenska Demeterförbundet Biodynamiska Föreningen Seminarieträdgården Ytterjärna Restaurang Linas Café 8 Saltå Kvarn Saltå Café 9 Konsum ICA 31

32 Denna folder är utgiven av Biodynamiska Forskningsinstitutet och BERAS projektet med stöd från EU, svenska regeringen och enskilda stiftelser. BIODYNAMISKA FORSKNINGSINSTITUTET (SBFI) 2006 GRAFISK FORM LENA LILJESTRAND TROSA TRYCKERI

Klimatsmarta restauranger. Tips och lyckade koncept

Klimatsmarta restauranger. Tips och lyckade koncept Klimatsmarta restauranger Tips och lyckade koncept Innehållsförteckning sid Vi vill stödja förändring 1 Mat och klimat 2 Vad är ekologiska livsmedel? 3 Hållbar ekonomi 4 Goda exempel 5-10 Lär dig mer!

Läs mer

busshpl Vita huset Rudolf Steinerhögskolan Seminarieträdgård anapesten busshpl tallevana

busshpl Vita huset Rudolf Steinerhögskolan Seminarieträdgård anapesten busshpl tallevana Mot Järna Ekobanken Skäve skillebyholm skilleby saltå kvarn järnafjärden Parkering gångväg till busshpl för vissa bussar busshpl Vita huset Rudolf Steinerhögskolan YIP Seminarieträdgård trumpeten biologiska

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 Kor och IT Kor eller IT så framställs ofta landsbygdens framtid. Bort med det

Läs mer

mat, klimat och ekologi

mat, klimat och ekologi mat, klimat och ekologi i restaurang & storhushåll Naturligtvis! Innehållsförteckning sid inledning 1 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion 2-3 Matens klimatpåverkan 4-5 Ekologiskt till vilken nytta?

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

Förslag till Program för stadsodling i Falun

Förslag till Program för stadsodling i Falun falun.se/ Dnr: T&F 00/-0 Boverksnr: -0/0 Slutrapport Projekt Från gruva till grönsak Förslag till Program för stadsodling i Falun 0-- Genom odling i stadens parker kan den lokala produktionen av grönsaker

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch DRIV ETT MAGASIN FRÅN JTI INSTITUTET FÖR JORDBRUKS- OCH MILJÖTEKNIK #2.2013 KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch nyheter Glass från svensk

Läs mer

"ommunity Supported Agriculture ("SA)

ommunity Supported Agriculture (SA) "ommunity Supported Agriculture ("SA) en väg mot ökad uthållighet? En studie av Ramsjö gård Karin Andersson Handledare: Rebecka Milestad och Johanna Björklund BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Läs mer

Ekologiska och konventionella grönsaker

Ekologiska och konventionella grönsaker PM 2003:06 Ekologiska och konventionella grönsaker Odling och miljöpåverkan Bakgrundsinformation till Konsumentverkets broschyr Handla ekologiskt 3, Mår du bättre om miljön mår bättre? Nyttigt att veta

Läs mer

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel R A P P O R T 2 0 0 1 : 1 Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel Christian Jö rgensen Livsmedelsekonomiska institutet Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel Livsmedelsekonomiska

Läs mer

Ekobanken. ekologiskt - socialt - kulturellt

Ekobanken. ekologiskt - socialt - kulturellt Ekobanken ekologiskt - socialt - kulturellt ÅRSREDOVISNING 2008 Innehållsförteckning Nyckeltal 2008 3 Några milstolpar under Ekobankens första tio år 4 Ekobankens verksamhet i korthet 5 Styrelseordförande

Läs mer

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se Göteborgs lokala handlingsplan för Hållbar mat Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson www.goteborg.se Förord Detta är en handlingsplan för hur vi i Göteborgs Stad ska arbeta med

Läs mer

SVENSKA LIVSMEDEL VARFÖR? RESTAURANGERS, GROSSISTERS OCH OFFENTLIG UPPHANDLARES INSTÄLLNING TILL LIVSMEDEL FRÅN SVERIGE

SVENSKA LIVSMEDEL VARFÖR? RESTAURANGERS, GROSSISTERS OCH OFFENTLIG UPPHANDLARES INSTÄLLNING TILL LIVSMEDEL FRÅN SVERIGE Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2005:43 SVENSKA LIVSMEDEL VARFÖR? RESTAURANGERS, GROSSISTERS OCH OFFENTLIG UPPHANDLARES INSTÄLLNING TILL LIVSMEDEL FRÅN SVERIGE SWEDISH FOOD PRODUCTS WHY? RESTAURANTS,

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM LIVSMEDEL I KALMAR LÄN PETER BJERKESJÖ, DANIEL HALLENCREUTZ, VANESSA SEVEDAG OCH KLARA SPANGENBERG STOCKHOLM 2015-02-28 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE 116 45 Stockholm www.kontigo.se

Läs mer

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag

Läs mer

case 6: genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har sveriges oljeberoende minskat

case 6: genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har sveriges oljeberoende minskat Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 6: genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har sveriges oljeberoende minskat göra flis av flis

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO!

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2-3 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM HÅLLBAR KONSUMTION 4-5 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 6 KLIMATSMART MAT ÄR MER GRÖNT

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

» tydlig ursprungsmärkning och innehållsmärkning av livsmedel

» tydlig ursprungsmärkning och innehållsmärkning av livsmedel SMMI STORA PARTIENKÄTEN 2014 Personnamn är utsatta i de fall där en specifik person i partiet varit huvudansvarig för enkätsvaren. Centerpartiet Roger Tiefensee (C), riksdagens miljö- och FRÅGA 1: Vilka

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön Inledning........................................................... 1 Grundpaket översikt.....................................................

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

Eko/Fairtrade-guide Malmö

Eko/Fairtrade-guide Malmö Eko/Fairtrade-guide Malmö Valet är ditt! Det har kallats världens minsta miljörörelse, att flytta handen i butikshyllan och välja det miljömärkta eller det rättvisemärkta alternativet. Det alternativ

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer