"1*6%- 12/11/2014 Bo" name="description"> "1*6%- 12/11/2014 Bo">

12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1"

Transkript

1 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1

2 !"#$% &! '()*$+,-().-/01*12,3-142"5,-().-,5066,- &! 75(8+"#1,4++%*%6-9-,"(5*- &! :;<+*6.","5-9-5=#1+*6->"1*6%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 2

3 '()*$+,-C-/01*12,3-142"5,-C-,5066, &! D++$-/05$->*#"%1*(%"5-E*2F6$- &! G<4#%$-B5*(5*,"5*%6$5-9-(H$- &! &! 75(/"11*(%1*%,5"11"%- &! GJ"%,+*6,CB5*E$,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 3

4 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 4

5 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 5

6 Misshandel i relafon Fll tunnelbanan enligt Vania Ceccato, KTH 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 6

7 BROTTSLIGHETES TRE FASER ENLIGT JAN VAN DIJK 1950 Fll 2010 dansk tolkning SituaFonel prevenfon i US /UK från tal: Newman, Felson, Clarke, m.fl. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 7

8 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 8

9 ',$>"%1-/;5,=%%*%6-XcY[-F++-XYY[ 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 9

10 #*%>5"-4%-\-2Eb-#","5--C- B"51(%-!"#$%&'()*+, ]58$%-)"%,5$+*,",`- #*%1,-X[[[-B"51(%"5-C- F##$-!-./*0,1*2.3,45*, 010..%671%,60()./0,3%)/d #*%1,-e-B"51(%"5-10%+*6$- *%(#-X[[-#","51-10%/4+,- 9-"++"5-X[[CF##$-!'./*0,1*2.3,45*, 38#7)6,$8.%*866+, /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 10

11 CPTED KOMMER FRÅN USA PÅ 1970-talet CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, arbetar grundläggende med: - territorialitet, - naturlig övervågning, - tillgänglighetskontroll, - teknisk säkerhet ooch robusthed, - underhåll och områdesintryck - aktivitetsstöd Senere har CPTED udviklats till 2. generation i kombination med sociala insatser CPTED kom till Europa på 1980-talet og är här anpassat till olika länders olika situationer. Danmark har seden 1990 en egen tillgång, Sverige sedan /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 11

12 L7!?W-_-O$265=%>-- &! N;6-85(f1+*6.",-().-=BB+"E>-(,5066.">- &! P=#1+*6-().-1()*$+-1"65"6$F(%- &! D%(%0#*,",-*-1,4>"5- &! :=+F2=+,=5$+*1#-g1(#-5"$+*,",d- &! :(>"5%*1F12-1,$>1B+$%"5*6-().-$52*,"2,=5-- &! D%%$%-/;5"8066"+1"-45-(F++54)2+*6-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 12

13 Topp 38 internafonellt kända publikafoner enligt EU COST TU 1203 Crime PrevFon through Urban Design and Planning (CPUDP) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 13

14 SITUATIONELL FÖREBYGGELSE VAD ÄR DET? Social förebyggelse: vill reducera gärningsmäns brofsligamofvafon SituaFonell förebyggelse: vill reducera möligheterne för brofslighet Ronald Clarkes definifon: "Brofslighet är resultatet av en interakfon mellem brofsliga disposifoner og och situafonella frestelser och möligheder (opportunifes)" Exempel på situafonell förebyggelse: startspärr i bilar (EU lav fra 1998) har reducerat stöld av bilar med up Fll 80% Brofslighet är opportunisfsk Fllfället gör tjuven!!! De flesta av oss är eller kan bli brofsliga (mer eller mindre) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 14

15 75(8+"#1,4++%*%6-9-,"(5*-- &! &! &! -- &! P=F%$2FE*,",1,"(5*%-().-L7!?W-9-E$5>$6"%-.$5-4%>5$,1-5$>*2$+,-1">$%- W",-254E1-1$##$%/$++-$E-,5"-/$2,(5"5-*-F>-().-5=#-/;5-$f-85(f1+*6.",- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 15

16 CPTED SAMMENHANG 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 16

17 O5(f1+*6.","%1-)*52=+45$-2(%<=%2,=5"5- K$%-W*<2-g\[[cd - X\CXXC\[Xq- Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1*>$%-X^-

18 Viktig faktor: SYNLIGHET T;%1,"5-().-6"%(#1*2F6$-8$+2(%654)2"%-6"5-%$,=5+*6-;E"5E$2%*%6-$E->",-(J"%,+*6$-5=##",- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 18

19 25 TEKNIKER FÖR SITUAIONELL PREVENTION Källa: (R.V. Clarke) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 19

20 CEN EUROPEISK STANDARD och grafs handbok 2008 Handboken handlar om tryggheten i den täta europeiska staden 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 20

21 Exempel på ef uppslag i handboken 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 21

22 CPTED DOKUMENT I 22 UNDERSÖKTA EUROPEISKA LÄNDER 2014 Guidelines or Policy: 19 countries Guidelines 16 countries Policies 10 countries Guidelines + policy: 7 countries Sverige har både 'riktlinjer', policy och forskning Källa: EU COST TU /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 22

23 Holland har både inbrofsskydd i bygglagen sedan och cerffiering av stadsplaner ocg byggader sedan böjan på talet Inbrott har reducerats med 30-90% beroend på typ av förebyggelse Indbrudsskydd kan inte ses Exempel: stadsförnyelse i Amsterdams motsvarighet till Rinkeby och Kista 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 23

24 !5066.","%1-5=#1+*6$-.=E=>B=%2,"5- _-#<=2-12$%>*%$E*12-,(+2%*%6`--12;%,-().-,5066,-*%,"-#(,14f%*%6$5 ( exempel: Ärving, Stockholm testområde för Bo01 och Bo05)!!! P;5"+1"%4,",1-=t(5#%*%6-9-*%,"65"5$%>"- ]BB>"+%*%6-(J"%,+*6,CB5*E$,3-/5$#C8$2-! T=%2F(%"5-1$#+(2$+*1"5$1-/;5-8"/(+2$>"-5=#-! O"8066"+1",4,.",-9-2(#B+"f"5$-!!5066.",16"%(#,4%2,$-8066%$>"5-().-+(2$+"5-! P"2(##"%>$F(%"5%$-1$##$%+$6>$-5"1=+,"5$5-#"5$-*-,5$>*F(%"++-1,$>-4%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 24

25 Danska Brottsförebyggande Rådets (DKR) stadsplanepublikationer Stort utvecklingsprojekt i 5 kommuner avslutat i 2014 visar att planlagen kan användas brottsförebyggande även om det liksom i den svenska inte står något om det i lagen Mera om DKRs byplanmateriale i guiden och i dens stora internationale kunskapsöversikten 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 25

26 Sibeliusparken, Rødovre testprojekt i 1980-erne DKR Stadsplanering: Åtta goda principer 1. Ögon på gatan 2. Överblick och synlighed 3. Säker transport och rörelse 4. Trygghetsskapande belysning 5. Psykologiskt ägarskab och ansvar 6. Plats för vistelse och positiva aktivitetsmöjligheter 7. Renhållning och underhåll 8. Fysiskt skydd och användning av säkerhetsutrustning 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 26

27 BELYSNING exempel Inre Nørrebro, Köpenhamn En del af kriminaliteten sker aften og nat - det er også da den oplevede utryghed er størst Den almindelige Københavnske gadebelysning er god, når der er kontinuerlige husrækker på begge sider. Stort set alle andre steder er belysningerne dårlig: på pladserne, i parkerne, og ikke mindst ved og i 'de sorte huller' i rækkerne. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 27

28 MERA JÄVMN BELYSNING INTE NÖDVENDIGTVIS MERA LJUS Det, der gør byen mørk, er den ujævne belysning. Mennesker kan se i så lidt lys som måneskin, men adaptionen af øjet tager tid op til 30 minutter eller mere Lysets farve / spektrumfordeling spiller også en rolle, ligesom lyskildens højde og blænding Ansigter skal kunne genkendes på afstand også om natten På pladser og i parker kan kantbelysning med silhuettevirkning også bruges 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 28

29 '60 top of the hill' CPTED publikafoner i Sverige i min bokhylla Källa: EU COST TU 1203 föredrag 2014 om CPTED i Europa och bibliografi 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 29

30 BoTryggt05 SVERIGE SKANDINAVIENS BÄSTA BO TRYGGT 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 30

31 BoTryggt05 SVERIGE SKANDINAVIENS BÄSTA BO TRYGGT - också checklistor 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 31

32 P=#1+*6-'0%,$A-().-85(f1%$+01- Källa: Bill Hillier et al 2012 OBS! Det kan hända många rån/kilometer samtidigt med få rån/passerande personer 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 32

33 Stora skillader mellan olika områden Brofslighet/km2 i Danmark varierar mellan 6000 anmälningar/år och 0 (noll) Antalet fotgängare/fmma mellan och (noll) Mörkertalet för brof är inte samma på i genomsnif och lokalt (t.ex. mörkertal för inbrof kan variera från 35% för hela landet Fll nästan 70% lokalt Behov av både stärkt generell insats och lokalt anpassede lösninger 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 33

34 Brofsligheten i Odense C (1459/km2) och i Vollsmose "utsafa bostadsområde" (234/km2) Obs! KorrelaFon mellan dömda bosafa i 33 "utsafa bostadsområden" och brofslighet i närområdet är 0,007% dvs. inget samband 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 34

35 POLMAP - DANSKA POLISENS GIS SYSTEM RÅN PÅ NØRREBRO POLMAP kortene er ikke vist i rapporten, bl.a. pga. dataloven. Røveriernes fordeling over døgnet fra kl. 00:00 til kl. 23:59 Politiet har lavet særkørsler med 100x100 meter kvadrater for undersøgelsesområdet for forskellige udvalgte kriminalitetstyper. Til byplanlægning er der brug for langtidsdata, ikke kun 'hotspots' her og nu. Eksemplet ovenfor viser mængden og fordelingen af røverier Der kan opstå manuelle fejl ved brug af POLMAP og resultatet skal under alle omstændigheder fortolkes, da anmeldelser uden husnumre havner midt på gaden. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 35

36 Fotgängar rörelsesystem och syntax analys Fotgängarströmmar Polisdata Dygnsrytm i kollekfvresandet SKOVLUNDE CENTRUM exempel på data till arkitekttävling 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 36

37 ',$>18066%$>1"A"#B"+-*-E45+>12+$11-"%+*6,-]U-N$8*,$,- ],E")2+*%61#$52-46>-$E-1,$>"%- D52*,"2,(%*12$-2E$+*,",1B5(65$#- U45$-1$#$58","-#"++$%-1,$>"%3-=,E")2+*%618(+$6-().-8066$5"-s-B$5$++"++=BB>5$6-().-,4E+*%6$5- N$##$580-'<;1,$>-_-"A"#B"+- &! &! &! &! &! 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 37

38 L?U-!L-e\Z-]58$%-7+$%%*%6-!"#$%&'($%%)%*&+,"$,-*)-.-!-,$2*%6-*%,(-$))(=%,-"A*1F%6-1()*$+-$%>-B.01*)$+-1,5=),=5"1v-!-6=$5$%,""*%6-$))"11*8*+*,0-$%>-$E(*>*%6-"%)+$E"1v-!-)5"$F%6-E*,$+*,0-g8+"%>*%6-/=%)F(%1-$%>-$)FE*F"13-$f5$)FE"-+$0(=,dv-!-B5(E*>*%6-#*A">-1,$,=1-g8+"%>*%6-1()*(_")(%(#*)-65(=B13-$E(*>*%6-1"65"6$F(%dv-!-)5"$F%6-$>"w=$,"-=58$%->"%1*,0-,(-$++(a-E*,$+*,0-$%>-%$,=5$+-1=5E"*++$%)"v-!-$E(*>*%6-B.01*)$+-8$55*"51-g>="-,(-*%/5$1,5=),=5"1-",)bd-$%>-a$1,"-+$%>b- -!"#$%&/-.)*%&+,"$,-*)-.-!-+$0(=,-g)(%F%=*,0-(/-=58$%-/$85*)-$%>-B">"1,5*$%C8*)0)+"-5(=,"1dv-!-1B")*l)-+()$F(%-(/-$)FE*F"1v-!-F#"-1).">=+"1-)((5>*%$F(%-,(-6=$5$%,""-)(%F%=(=1-%$,=5$+-1=5E"*++$%)"v-!-E*1*8*+*,0-g(E"5E*"a3-1*6.,-+*%"1-8",a""%-"b6b->a"++*%61-$%>-B=8+*)-1B$)"3-+*6.F%63-",)bdv-!-$))"11*8*+*,0-g(5*"%,$F(%3-$+,"5%$FE"1-5(=,"13-+*#*F%6-$))"11-/(5-%(-$=,.(5*1">-B"(B+"dv-!-,"55*,(5*$+*,0-g.=#$%-1)$+"3-)+"$5-B=8+*)CB5*E$,"-x(%"13-)(#B$5,#"%,$+*1$F(%dv-!-$f5$)FE"%"11-g)(+(=53-#$,"5*$+3-+*6.F%63-%(*1"3-1#"++3-1,5"",-/=5%*,=5"dv-!-5(8=1,%"11-g#$,"5*$+1-"b6b-1,5"",-/=5%*,=5"3-/"%)"1db- -!"#$%&0$%$*-1-%,&+,"$,-*)-.&233-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 38

39 N$##$580-1<;1,$>-9-12;%,-().-,5066, &! &! &! &! N$##$580-'<;1,$>`-c[[[-8(1,4>"53-XZb[[[_\[b[[[-8("%>"3-c[[[-$58",1B+$,1"5- T=%2F(%18+$%>%*%63-+(2$+"5-+*66"5-54f- Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 39

40 N<4+B"5-F++-$f-6=*>$-5;5"+1"-().-54f12$J"%1-8",""%>"-!! h2$5-1()*$+-2(%,$2,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 40

41 D2FE*,","5-8*>5$5-F++-$f-8"/(+2$-6$,(5-().-=,"5=#-- S5$F1-/45<$-12$B$5-+*E-().-2(%,$2,"5- L$/y"5-().-(J"%,+*6-1"5E*)"3-8+b$b-8*8+*(,"2-- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 41

42 - S"%(#1*2F6$-8$+2(%6/5(%,"5-/;5-84f5"-2(%,$2,-8(1,$>"%--C-1,$>"%- W",-45-F++-().-#">-#;<+*6,-$f-1"-*%-*-+*E1#">"+1$J45"%--g-6(+E",-+*66"5-+465"-d- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 42

43 ?%,5y"5-*-N$##$580-'<;1,$>-- T;5E$5*%615=#-.$5-I"5-*%85(f-().-1,;+>" "+"2,5(%*12$-%0)2+$5-"A,5$-85$-9-2$%-1,05$1-*%>*E*>="++,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 43

44 9-*%,"-85$-%(6-.45-!! L02"+B$52"5*%6"%-*-N$##$580-'<;1,$>-45-*%,"-85$-%(6-9-5"1=+,$,`-)02"+1,;+>"5-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 44

45 GJ"%,+*6$-().-B5*E$,$-6$5$6"- 9-#">-142"5.",1=,5=1,%*%63-#"%zbb- :*%>5"3-B5*E$,$-8("%>"_6$5$6"--_-#"%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 45

46 - 'E"5*6"- ',()2.(+#- '2$B%4)2-'WG- N$##$580-'<;1,$>-'- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 46

47 !5066.",1=%>"51;2%*%6-*%,"5E*"a-\[[c- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 47

48 N$##$580-'<;1,$>-_-/(,64%6$5_-().-)02"+,5$l /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 48

49 Södra Värtahamnen aktuell plan 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 49

50 Från T- Gärdet Fl hotellet Trygga och läforienterade förbindelser vikfga 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 50

51 WSP trygghetsstudie Har undersökt länkar för 1. Publika verksamheter 2. Naturlig övervakning 3. Överblickbara sidoområden Sammanvägt 1,2,3 (vänster) Åtgärdsförslag (höger) 1.Korta gång- och cykelstråken =ll t- bana och service 2.Bygg bort mindre trygga länkar genom Finlandsparken 3.Säkerställ trygg hållplatsmiljö 4.Öka funk=onsblandningen generellt 5.Ny bro vik=g för ungas rörelsefrihet och förstadens mål 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 51

52 BoTryggt05 - Redovisningskrav för planer och ritningar 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 52

53 Botryggt05 - Checklista för redovisning den började i Hammarby Sjöstad Södra Värtahamnen 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 53

54 GELLERUP, ÅRHUS, DENMARK STOR OMBYGGNAD AV DANSKT MILJONPROGRAM 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 54

55 Måløv, Ballerup, Danmark trygghetsförbäfring av förnindelse Måløv Søndergård 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 55

56 Lang, lavloftet og mørk tunnel 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 56

57 Utryg og lavtliggende strækning mellem tunnellerne 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 57

58 Forbuskede skråninger - utrygge og ucharmerende 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 58

59 Dårlige oversigtsforhold - hvad venter der i tunnellen? 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 59

60 Generelt nedslidt og uattraktivt 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 60

61 Vinderprojekt: Smeltevandsdalen Adept Architects og LiW Planning 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 61

62 - og sådan som det blev 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 62

63 Vinderprojektet ved nat 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 63

64 - og realiseringen 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 64

65 TACK! medlem av: Det KriminalprævenFve Råd Den Trygge Kommune Det svenske Tryghedsakademi EU COST acfon TU 1203 Crime PrevenFon Through Urban Design and Planning ICA InternaFonal CPTED AssociaFon Några av de senaste årens publikafoner med kapifel av mig på danska, svenska och engelska 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 65

STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM. CPTED Crime Prevention Through Environmental Design

STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM. CPTED Crime Prevention Through Environmental Design BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING CPTED Crime Prevention Through Environmental Design Bo Grönlund, arkitekt maa sa, lektor Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställning

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING CPTED Crime Prevention Through Environmental Design

BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING CPTED Crime Prevention Through Environmental Design BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING CPTED Crime Prevention Through Environmental Design Bo Grönlund, arkitekt maa sa, lektor Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Hög brottslighet

Läs mer

Stadsmiljöns betydelse för säkerhet och trygghet Hur fånga man det? Vania Ceccato (KTH) & Jan Landström (Nacka Kommun)

Stadsmiljöns betydelse för säkerhet och trygghet Hur fånga man det? Vania Ceccato (KTH) & Jan Landström (Nacka Kommun) Stadsmiljöns betydelse för säkerhet och trygghet Hur fånga man det? Vania Ceccato (KTH) & Jan Landström (Nacka Kommun) Varför bör vi bry oss om hur vi planerar, bygger och underhåller våra städer? 1. Miljö

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING CPTED Crime Prevention Through Environmental Design

BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING CPTED Crime Prevention Through Environmental Design BROTTSFÖREBYGGANDE GENOM STADSPLANERING OCH BYGGNADSUTFORMNING CPTED Crime Prevention Through Environmental Design Bo Grönlund, arkitekt maa sa, lektor Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Hög brottslighet

Läs mer

Hur kan man förbättra den befintliga utemiljön så alla invånare känner sig trygga

Hur kan man förbättra den befintliga utemiljön så alla invånare känner sig trygga Hur kan man förbättra den befintliga utemiljön så alla invånare känner sig trygga Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Tänk om den trygga och säkra staden är den traditionella

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål PROJEKT STÅLKARME Solide og sikre løsninger til alle formål Klassiske Løsninger - mange muligheder utallige muligheder færdige løsninger. Fuldendte løsninger med model SV Stålkarm model RV til den brede

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Alle der er fyldt 17 år inden årets udgang, kan indstilles til livredderprøven

Alle der er fyldt 17 år inden årets udgang, kan indstilles til livredderprøven Alle der er fyldt 17 år inden årets udgang, kan indstilles til livredderprøven 1-4. Spring i fuld påklædning fra mindst 3 m højde. Afklædning i vandet. 1000 m fri svømning, heraf mindst 100 m fri rygsvømning.

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Vilken betydelse har miljön för trygghet och säkerhet på Stockholms tunnelbana?

Vilken betydelse har miljön för trygghet och säkerhet på Stockholms tunnelbana? Vilken betydelse har miljön för trygghet och säkerhet på Stockholms tunnelbana? Medborgarnas behov av rörlighet kan uppfyllas genom tillgängliga, pålitliga och säkra transportsystem. Men hur säkra är egentligen

Läs mer

Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien. December 2009-april 2010.

Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien. December 2009-april 2010. Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien Uppdragsgivare: Boverket December 2009-april 2010 Christian Dymén Bakgrund Regeringsuppdrag till Boverket

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

PROJEKTPRÆSENTATION. Belysningsseminarium Göteborg 3-4 mars 2009 - LYSRÅDGIVNING

PROJEKTPRÆSENTATION. Belysningsseminarium Göteborg 3-4 mars 2009 - LYSRÅDGIVNING PROJEKTPRÆSENTATION Belysningsseminarium Göteborg 3-4 mars 2009 - LYSRÅDGIVNING Presentation av ljusavdelningen ARBETSOMRÅDEN KOMPETENSER Planering Ljusingenjörer Design Ljusdeisgners Projektering Ljusarkitekter

Läs mer

Motortänger/Vandpumpetanger

Motortänger/Vandpumpetanger Motortänger/Vandpumpetanger Amerikas ledande tillverkare av motortänger, avbitare och kombinationstänger är nu i 4:e generationen i saa familjs ägo. Totalt tillverkar man ca 12 miljoner tänger per år och

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Model 33023. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33023. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33023 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012.

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. Til alle deltagere, hjælpere og fotografer. Vi mødes på banen Nötesjövägen 317, 233 91 SVEDALA mellem kl. 11.00 11.30 så vi er klar til at holde førermøde kl. 11.45

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

www.skydda.se Viktiga ledstjärnor för Kapro: Oöverträffad kvalitet Konkurrenskraftig prissättning Kontinuerlig produktutveckling

www.skydda.se Viktiga ledstjärnor för Kapro: Oöverträffad kvalitet Konkurrenskraftig prissättning Kontinuerlig produktutveckling Det Israeliska företaget Kapro Industries Ltd., Kadarim har allt sedan i början av 1970-talet tillverkat och utvecklat vattenpass och andra grovmätningsverktyg. Kapro är certifierat enl. ISO 9002 och har

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

NVF/TRANSPORT I STÄDER. Ordförande&sekreterar möte. 1. Öppnandet av mötet. 2. Nationella utskottens hälsningar. Referat 11.11.2008

NVF/TRANSPORT I STÄDER. Ordförande&sekreterar möte. 1. Öppnandet av mötet. 2. Nationella utskottens hälsningar. Referat 11.11.2008 NVF/TRANSPORT I STÄDER Ordförande&sekreterar möte Tid: kl. 10.00 Plats: Björvika Deltagare: Björn Silfverberg (ordf.) Finland Marek Salermo (sekr.) Finland Guro Berge Toril Presttun Thomas Erlandson Sverige

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm LET S GO OUT 1 77 95 cm 24,5 cm 20 cm 67 cm 20 cm 59.5 cm 40.5 cm 58.5 cm 2 1. 2. 3. 4. 3 DANSK Lets Go udendørs rollator Tillykke med købte af Deres nye udendørs rollator, der vil gøre livet lettere,

Läs mer

Hur arbetar vi förebyggande mest effektivt? Charlotta Thodelius, doktorand Institutionen för arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola

Hur arbetar vi förebyggande mest effektivt? Charlotta Thodelius, doktorand Institutionen för arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola Hur arbetar vi förebyggande mest effektivt? 2016-08-30 Charlotta Thodelius, doktorand Institutionen för arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola Föreläsningens upplägg Del 1: Förebyggande arbete, teoretiska

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll April 2012 2.122 SE Eter-Color ett naturligt och starkt val Genomfärgad fibercement Stark kvalitet naturliga, spännande färger Minimalt underhåll Till alla slags fasadbeklädnader Eter-Color är en väderbeständig

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

VIRKEMIDLER OG VEIER TIL GOD UTFORMNING Ewa Westermark, Associate, Architect

VIRKEMIDLER OG VEIER TIL GOD UTFORMNING Ewa Westermark, Associate, Architect VIRKEMIDLER OG VEIER TIL GOD UTFORMNING Ewa Westermark, Associate, Architect VAD ÄR GOD DESIGN? VAD ÄR DET SOM GÖR ATT VISSA PLATSER BLIR OTRYGGA, OINTRESSANTA OCH LIVLÖSA MEDAN ANDRA PLATSER SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Isländsk svenska och svensk isländska Þórarinn Eldjárn Sprog i Norden, 1995, s. 59-62 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Om finnarnas svårigheter i att förstå danska Tove Skutnabb-Kangas Sprog i Norden, 1975, s. 77-83 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Bygga bort brott Är det möjligt?

Bygga bort brott Är det möjligt? Hälsa och samhälle Bygga bort brott Är det möjligt? EN KRIMINOLOGISK LITTERATURSTUDIE NIKLAS NYGREN Building away crime A LITERATURE REVIEW IN CRIMINOLOGY NIKLAS NYGREN Nygren, N. Bygga bort brott Är det

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: En svensk medicinsk språknämnd Bertil Molde Sprog i Norden, 1978, s. 51-53 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk Sprognævn Betingelser

Läs mer

SFK Österlen 091024. Domare: Poul Vestervang UKL/ÖKL

SFK Österlen 091024. Domare: Poul Vestervang UKL/ÖKL SFK Österlen 091024 Domare: Poul Vestervang UKL/ÖKL IRSH RAZZMUZZ S45582/2008, äg & för Ylva Lannge, Simrishamn Razzmuzz starter i pil og på raps i et godt anlagt søg. Farten er god og stilen god. Der

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se 1 2 2011-04-08 IBU-Öresund Initiativ från Öresundskomiteen Ett unikt projekt med 28 parter Syfte

Läs mer

Entreprenadvagnar EXTRA KRAFTIG KONSTRUKTION. Unitransporter 5000-serien 6000-serien Unitrack Vagnar med tipp SLÄPVAGNAR FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Entreprenadvagnar EXTRA KRAFTIG KONSTRUKTION. Unitransporter 5000-serien 6000-serien Unitrack Vagnar med tipp SLÄPVAGNAR FÖR PROFESSIONELLT BRUK Entreprenadvagnar EXTRA KRAFTIG KONSTRUKTION SLÄPVAGNAR FÖR PROFESSIONELLT BRUK Unitransporter 5000-serien 6000-serien Unitrack Vagnar med tipp UNITRANSPORTER Modell EA1500B Modell YU3000B MODELL EA1500B

Läs mer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 3 507A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Läs mer

Integreret i egen cup-portal Sid 1

Integreret i egen cup-portal Sid 1 Integreret i egen cup-portal Sid 1 Forskellen mellem fristående og integreret cup-portal Et lille vigtig synspunkt inden du går videre: Det går hurtigt og enkelt at skifte mellem den fristående og integrerede

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen

Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen Gränsöverskridande Nordisk Undervisning 2011 2014, Interreg fond Danska, norska och svenska 18 klasser, 13 grundskolor matematik, modersmål, NO och SO Brukardrivet

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Rev.nr 130510. Monteringsanvisning Balkong Delta

Rev.nr 130510. Monteringsanvisning Balkong Delta Rev.nr 130510 Monteringsanvisning Balkong Delta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning CARE DK SE Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning DK Specifikationer Mål: 690 650 (845-960) mm Sædebredde: 450 mm Sædehøjde:

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Örebro kommun 2015-11-20 orebro.se 2 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Bakgrund

Läs mer

NVF, underhåll. Projekt: Organisation, kontrakt, uppföljning. Presentation Kontraktsformer. Färöarna 2 juni 2015

NVF, underhåll. Projekt: Organisation, kontrakt, uppföljning. Presentation Kontraktsformer. Färöarna 2 juni 2015 NVF, underhåll Projekt: Organisation, kontrakt, uppföljning Presentation Kontraktsformer Färöarna 2 juni 2015 Summering Kontraktsformerna för drift och underhåll av vägar har stora likheter i Norge, Sverige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Den Maritima Skärgården Åland

Den Maritima Skärgården Åland Den Maritima Skärgården Åland Co-creation workshop på Saltvik / Silverskär 04.11.2015 Visit Finland Sissi Silván PanScan Consulting Oy 1 Hej, trevligt att träffas! Vad älskar du mest på Åland? Varför?

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser Att översätta realia Hur skandinaviska undertextare förmedlar kulturella referenser Svensk-finskt översättarseminarium, 12 september 2008. Jan Pedersen, Ph.D. Scandinavian Subtitles Undersökning baserad

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

CBI Betonginstitutet

CBI Betonginstitutet CBI Betonginstitutet Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage Vinnova UDI-Steg 2 Samverkansprojekt 2014-2016 Projektdeltagare Offentlig

Läs mer

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR.

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori, Relation Gemenskap Kommunikation Bön Sång Gud

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Håkan Arheden Ordförande for Svensk Förening För Klinisk Fysiologi 07-01-2009 Kære Håkan Arheden Tak for orientering om de svenske tiltag i retning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Blended Learning Trollhättan

Blended Learning Trollhättan Blended Learning Trollhättan Caroline Andersson Börje Hansson Eva Karlsson Klas Nilsson 25 oktober 2011 Börje Eva Klas Caroline Börje Hansson, Caroline Andersson, Eva Karlsson, Klas Nilsson 1 Vad är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 för Trygg i Österåker

Verksamhetsplan 2017 för Trygg i Österåker Verksamhetsplan 2017 för Trygg i Österåker VISION OCH MÅL Vi skall vara en trygg och säker kommun att verka och bo i. Detta uppnår vi genom ett nära samarbete med kommunens invånare, andra myndigheter,

Läs mer

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Till Ansvariga verksamhetschefer Bakgrund Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) genomför två

Läs mer

FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN?

FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? 1 Anpassning till framtidens klimat FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? Framtida havsnivåer i Stockholms län Framtida havsnivåer i Stockholms län 2 Nynäshamn 25 500 invånare 357 km 2 60 km kust +

Läs mer

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu INVISIBLE Der findes emfang - og så findes

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Några tankar kring tekniskt terminologiarbete i praktiken Egil Nicklin Sprog i Norden, 1972, s. 79-84 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Den lille pige med svovlstikkerne

Den lille pige med svovlstikkerne Den lille pige med svovlstikkerne SAGOR SOM ÄR SKRIVNA aven känd fiirfattare kallas konstsagor, till skillnad från folksagor som länge cirkulerat ifolkmun innan de skrivits ner. Nordens främste konstsageförfattare

Läs mer

sykkelkonferansen.no 14 oktober 2014 SYKKELSTRATEGI OSLO 3 X SÅ LANGT SYKKELNETT = 3 X SÅ MANGE SYKLISTER?

sykkelkonferansen.no 14 oktober 2014 SYKKELSTRATEGI OSLO 3 X SÅ LANGT SYKKELNETT = 3 X SÅ MANGE SYKLISTER? sykkelkonferansen.no 14 oktober 2014 SYKKELSTRATEGI OSLO 3 X SÅ LANGT SYKKELNETT = 3 X SÅ MANGE SYKLISTER? Cykelplan Oktober 2012 Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby www.stockholm.se/cykla

Läs mer

Övergripande inledning om samhällsplanering

Övergripande inledning om samhällsplanering Övergripande inledning om samhällsplanering med fokus på miljö och hälsa hos barn och unga Tom Bellander Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet & Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms

Läs mer

27.6.2013. Varberg 90

27.6.2013. Varberg 90 27.6.2013 Varberg 90 Varberg 90 Tack för att du har köpt en Hasselö produkt. Av säkerhetsskäl ber vi dig att läsa igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Kick-off möte. SÄKRAPLATSER Nätverket

Kick-off möte. SÄKRAPLATSER Nätverket Kick-off möte SÄKRAPLATSER Nätverket Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 27:e januari 2017 Innehåll 02 Välkommen till SÄKRAPLATSER 06 Vilka är vi idag? 10 Debatt: utmaningar och möjligheter inom situationsbaserad

Läs mer

2014-07-28. NOEK sommarmöte Steinkjer 2014. Egenbehandling av storfe, erfaring fra Sverige og effekt på legemiddelbruken. Kostnad Mastitbehandling

2014-07-28. NOEK sommarmöte Steinkjer 2014. Egenbehandling av storfe, erfaring fra Sverige og effekt på legemiddelbruken. Kostnad Mastitbehandling Egenbehandling av storfe, erfaring fra Sverige og effekt på legemiddelbruken NOEK sommarmöte Steinkjer 2014 Kostnad Mastitbehandling Euro Sweden 365 Denmark 360 US 144 Netherlands 205 Czech Republic 71

Läs mer

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt?

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor

Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor HS 13.10.2015 2 1992: Finland, Island, Norge och Sverige anslöt sig till EES (EØS) Den gamla nordiska trygghetskonventionen

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad...från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad...från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar Från nedslitet industriområde.via planerad OS-by till Europas

Läs mer

Trygghetsvandring. i Vilstaområdet

Trygghetsvandring. i Vilstaområdet i Vilstaområdet 7 november 2012 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring i Vilstaområdet... 6 2.3 Reaktioner efter vandringen... 6 3 Vilstaområdet 7

Läs mer

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Sted: Øresundshuset, Gammel Kongevej 1, 1610 København V Tid: Den 6. oktober kl. 12.00 13.30. DELTAGERE: Bo Adamsson, Region Skåne

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

/ NYX. Design: Vilhelm Lauritzen Architects

/ NYX. Design: Vilhelm Lauritzen Architects MED FOCUS PÅ VÄGEN / NYX I DEN GREKISKA MYTOLOGIN ÄR NYX NATTENS GUDINNA SOM HÄRSKAR ÖVER MÖRKRET. I DAGENS STAD ÄR NYX GATANS DROTTNING SOM GER OSS ETT BEHAGLIGT LJUS OCH MEDVERKAR TILL EN TRYGG OCH SÄKER

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Bygga bort brott. Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2007 Rapport nr. 412.

Bygga bort brott. Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2007 Rapport nr. 412. Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2007 Rapport nr. 412 Bygga bort brott Andreas Persson Abstract Anledningen till att detta arbete skrivs är för att vardagsbrottslighetens

Läs mer

Beakta våldet vid. säkerhetsplaneringen

Beakta våldet vid. säkerhetsplaneringen Beakta våldet vid säkerhetsplaneringen Beakta våldet vid säkerhetsplaneringen Målet med den lokala säkerhetsplaneringen är att förbättra säkerheten och trygghetskänslan genom att minska på antalet olycksfall,

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

Social och situationell prevention av skolbränder metodutveckling, implementering och utvärdering

Social och situationell prevention av skolbränder metodutveckling, implementering och utvärdering Ansökan, Brandforsk 08, inom området applicerade projekt och mänskligt beteende, samt intresseanmälan inför aviserad utlysning 2009: Social och situationell prevention av skolbränder metodutveckling, implementering

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Att bygga bort brott

Att bygga bort brott Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 22 Att bygga bort brott Författare: Annelie Svensson Klara Korman Sammanfattning Syftet med fördjupningsarbetet

Läs mer

Instrumentväskor/Instrumenttaske

Instrumentväskor/Instrumenttaske Vatten- och dammtäta okrossbara väskor för transport och förvaring av ömtåliga och dyra utrustningar såsom kameror och instrument. Peli:s väskor är resistenta mot de flesta kemikalier och har låsbara och

Läs mer

Trygghetsskapande Design av Mörby Stadspark

Trygghetsskapande Design av Mörby Stadspark Trygghetsskapande Design av Mörby Stadspark Safety Design for Mörby Municipal Park EXAMENSARBETE, 30P AV HELENA PERSSON. LANDSKAPSARKITEKTPROGRAMMET, HT 2007, INSTITUTIONEN FÖR STAD OCH LAND, SLU ULTUNA

Läs mer