Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan"

Transkript

1 Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Deltagare från SwedPower: Claes-Olof Brandesten Kjell Wester Joakim Evertson Thomas Hedvall Marina Uljanova Romanas Ascila m fl ELFORSK

2 Varför beredskapsplanering? dammar har rasat

3 Varför beredskapsplanering Initiativ? & förebilder Dammbrottsförsök Norge Högsjö fiskodlingsdamm sep 2001 Noppikoski sep 1985 Aftonbladet Söndagen 22 juli 1973

4

5 Hawaii : One body found, thousands cut off after dam failure Officials knew of dam dangers Honolulu Advertiser, HI

6 Varför beredskapsplanering? dammar har rasat lagar och riktlinjer

7 Varför r beredskapsplanering? Miljöbalken - dokumenterad egenkontroll - strikt ansvar Lag om skydd mot olyckor - hålla beredskap - hindra / begränsa skador För. om skydd mot olyckor - analysera risker RIDAS - beredskapsplan för kritiska situationer / haverier - planering i samråd med myndigheter

8 Varför beredskapsplanering? dammar har rasat lagar och riktlinjer vara förberedd för det oväntade

9 Varför r beredskapsplanering? Varningssignaler och risksituationer identifieras Varningssignaler och risksituationer identifieras - beredskap kan höjas i ett tidigt skede Möjligheter till interventioner klarläggs - går den uppkomna situationen att påverka eller ej Beslutsfattande i kris underlättas - kriser och katastrofer kräver en rad beslut under mycket stor stress Organisation och personal blir alert - chock tillstånd undviks / reduceras

10 Pilotprojektets målm analysera aktörernas behov av underlag för beredskapsplanering för dammbrott diskutera ambitionsnivå mellan befintlig information - konventionella flodvågsrapporter - kontra generering av ny information utveckla ett pilotsystem för underlag för beredskapsplanering diskutera ansvarsfördelning under beredskapssituationer diskutera ansvarsfördelning för framtagande av underlag utgöra förebild och underlag för andra älvar

11 Pilotprojektets organisation Systemutveckling Kommun Räddningstjänst Samverkan Planering Information Kommunikation Länsstyrelse Vattenregleringsföretag Dammägare

12 Pilotprojektets resultat & produkter slutrapport textdelar kartor översikter & detaljer DVD med fullständiga GIS-skikt och GIS-system

13 Rapport Innehåll 1. Inledning 2. Beredskapsplanering för dammbrott en bakgrund 3. Samordnad beredskapsplanering 4. Dammägarens beredskapsplanering 5. Kommunal beredskapsplanering 6. Länsstyrelsen beredskapsplanering 7. Diskussion 8. Referenser

14 Rapport

15 Arbetsmodell för samordnad beredskapsplanering

16 Arbetsgång underlag för beredskapsplanering

17 Höjdmodellering Baserad på fotogrammetri 5 meters grid Noggrannhet 0,5 m (x,y) och 1,0 m (z) Markytan skall representeras Skogstäckta områden korrigeras Före Efter

18 Ortofoto och djupdata Ortofoton: 0,5 m upplösning Färg eller svart/vit Djupdata baserat på all tillgänglig information Djupdata integreras i höjdmodellen för att skapa en terrängmodell

19 Ortofoton över Ljusnan

20 Älvdalens geometri Flygfotografering Digital fotogrammetri Digitala höjdmodeller & GIS Hydraulisk modell Hydraulisk modell Tvärsektioner Kalibrering Manningtal mha eko karta

21 Scenario Q normal Flödena motsvarar normala produktionsförhållanden i älven. Magasinen ligger vid dämningsgränsen, flödena motsvarar utbyggnadsvattenföringen vid kraftstationerna och vattenstånden längs älven är normala. Q normal för Ljusnan. På kartan redovisas flödena på olika älvsträckor, vilka ungefär motsvarar drivvattenföring. Scenarie- beskrivningar Scenario Dammbrott vid Q normal Dammbrott inträffar vid i övrigt normala förhållanden enligt scenario Q normal. Dammbrottet antas bero på inre erosion och läckage genom den dammdel vid anläggningen som kan ge störst konsekvenser.

22 Upp till 6 scenarier för f r varje damm Scenario Q normal Scenario Dammbrott vid Q normal Scenario Q 100 Scenario Dammbrott vid Q 100 Scenario Q klass I Scenario Dammbrott vid Q klass I

23 Maximal vattenståndsh ndshöjning

24 Underlag för f r beredskapsplanering

25 GIS-skikt på DVD

26 Detaljkartor 1:10 000

27 Översiktskarta 1:

28 Tabell flodvågens egenskaper

29 Beredskapsplaner

30 ÖBP Beredskapsplan DTU-manual Övergripande beredskapsplan (ÖBP) Generell Beskriver vilka som skall larmas / informeras intern och externt Beskriver vilka rutiner som skall vidtas av Area Manager, Chef Hydro samt Försäkringsombud Hanteras normalt av DC Sverige Beredskapsplan för dammolycka Anläggningsspecifika och generell Hänvisar till ÖBP vid larm larm / information Beskriver de åtgärder som kopplingsansvarig vidtar Hanteras normalt av DC Sverige och kopplingsansvarig DTU manual Anläggningsspecifika Innehåller data och information om anläggningen. Beskriver de åtgärder som vidtas på anläggningen Beskriver även vilka resurser som finns att tillgå Hanteras normalt av personal på anläggningen

31 Dammägarens beredskapsplan LARM - INFORMATION INDIKATORER HANDLINGSPLAN

32 Länsstyrelsens plan för f r agerande vid dammbrott i Ljusnan 1. Inledning 2. Grundsyn för hantering av dammbrott 3. Larm vid dammolycka i Ljusnan Voxnan 4. VBs intervju med den som larmar 5. VBs åtgärder efter larm om dammbrott 6. VBs åtgärder efter larm allvarliga problem 7. VBs åtgärder efter larm/information om hot mot dammanläggning 8. Förberedd information till allmänheten vid dammbrott 9. Ansvar och roller för dammägare, Samordningsgruppen för information vid höga flöden mm, SOS Alarm AB, kommuner/räddningstjänster och länsstyrelser 10. Larmplan 11. Organisationer som beroende på händelse skall delta i telefonkonferens 12. Begrepp som används av dammägaren vid larm 13. Schematisk bild av Ljusnan 14. Översiktlig bedömning av tidsförlopp och konsekvenser

33 Larm vid dammolycka i Ljusnan- Voxnan DAM M Ä G ARE larm ar SO S A larm vid Dammbrott Allvarliga problem Hot (från individ eller organisation) SOS Alarm DAMMBROTT A L L V A R L IG A P R O B L E M HOT VATTEN- REGLERINGS- FÖRETAGET LÄNS- STYRELSE RÄDDNINGS- TJÄNST POLIS DAMM- ÄGARE LANDSTING VÄGVERKET BANVERKET SVENSKA KRAFTNÄT Vid allvarliga problem sker vidarelarm ning beroende på vad som hänt Vid dam m brott får Sveriges Radio inform ation från SO S Alarm AB enligt särskilt avtal Vid hot avgör polisen vilka m yndigheter/organisationer i övrigt som ska larm as eller inform eras

34

35

36 System påp DVD

37

38

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013

Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013 2014-09-25 Dnr: 2013/2126 Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013 Dammägarnas årsrapportering till länsstyrelsen m.m. Förord Svenska kraftnät har i denna PM sammanställt uppgifter

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker (2009:956) samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Kunskapsöversikt Beslutsstöd. Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se

Kunskapsöversikt Beslutsstöd. Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se Kunskapsöversikt Beslutsstöd Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se Förord Denna kunskapsöversikt beskriver utmaningar och forskningsbehov för beslutsstöd inom MSBs

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Symposium om Styrel. 26 november 2009 World Trade Center, Stockholm

Symposium om Styrel. 26 november 2009 World Trade Center, Stockholm Symposium om Styrel 26 november 2009 World Trade Center, Stockholm Inledande anförande Eva Liljegren, Energimyndigheten Välkomna! Deltagare 108 representanter från kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Förord Innehåll Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Förord...3

Läs mer

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner:

Läs mer