Link-8 VHF. Handbok SVENSKA. lowrance.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Link-8 VHF. Handbok SVENSKA. lowrance.com"

Transkript

1 Link-8 VHF Handbok SVENSKA lowrance.com

2 Upphovsrätten tillhör Navico, 2013 Alla rättigheter förbehålls. Lowrance är ett registrerat varumärke tillhörigt Navico. Denna handbok får inte kopieras, skrivas av, överföras, laddas ner eller sparas på något som helst sätt eller i något som helst syfte, varken i sin helhet eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från Lowrance Electronics. Otillåten kommersiell distribution av den här handboken är strikt förbjuden. Lowrance Electronics äger rätt att när som helst ändra eller dra in policy, regler och specialerbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att göra så utan föregående meddelande. Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Alla skärmbilder i den här handboken är simulerade. På vår webbsida hittar du gratis handböcker och den senaste informationen om den här produkten, dess användning och tillbehör: Viktig säkerhetsinfo Läs det här innan du installerar eller börjar använda radion! FARA! VARNING! OBS! OBS! Detta är en varningssymbol. Den används för att uppmärksamma dig på möjliga risker för personskada. Följ därför alltid de instruktioner som följer efter den här symbolen, så undviker du de skaderisker som finns. Vi har lagt in VARNINGAR i handboken, för att peka på potentiellt farliga situationer, som, om de inte undviks, skulle kunna leda till svår personskada och t o m dödsfall. Ordet OBS innebär att vi vill peka på potentiellt farliga situationer, som, om de inte undviks, skulle kunna leda till mindre eller måttligt allvarlig personskada. Texten OBS utan varningssymbolen indikerar en potentiellt farlig situation, som, om den inte undviks, skulle kunna leda till sakskada.

3 Avsnitt 1 Allmänt 1-1 Funktioner 1-2 Radions inställningar Öppna och arbeta i menyerna Skriva in alfanumerisk data Symboler och text i displayen Signaler och anropslarm Avsnitt 2 Grundläggande hantering och knappfunktioner Avsnitt 3 Menyn Arbeta med waypointlistan Lägga in en ny waypoint Ändra eller ta bort en waypoint Gå till en ny waypoint Gå till närmaste waypoint (NEAREST WP) Gå till tillfällig waypoint Ändra eller ta bort tillfällig waypoint Skicka waypointdata till en plotter Bakgrundsbelysning (BACKLIGHT) Underhålla listan över kända fartyg (BUDDY LIST) Lägga in en datapost Ändra eller ta bort en datapost Lokal eller distanskänslighet (LOCAL/DIST) Inställning distanskänslighet Inställning lokal känslighet Inställning kontrast (CONTRAST) GPS-data och tid (GPS/DATA) Manuell inskrivning av position och UTC-tid (MANUAL) Lokal tid (TIME OFFSET) Tidsformat (TIME FORMAT) Tidsvisning (TIME DISPLY) Positionsalternativ (LL DISPLY) Kurs och fart (COG/SOG) GPS-larm (GPS ALERT) GPS-simulator (GPS SIM) Återställa fabriksinställningar (RESET) Avsnitt 4 Radioinställningsmeny (RADIO SETUP) Kanal (UIC) Lowrance - Link-8 användarhandbok 3

4 4 4-2 Kanalnamn (CH NAME) Ringsignalens volym (RING VOLUME) Knappljudets volym (KEY BEEP) Välja enheter (UNITS) Inbyggd högtalare (INT SPEAKER) Välja prioriterad kanal (WATCH MODE) Vädervarningar (WX ALERT) LARMSIGNAL SAME-LARM Ta emot SAME-LARM Ta emot meddelande från SAME-TEST Skriva in en SAME-KOD (läns-id) Välja en arbetande SAME-kod NMEA-protokoll (COM PORT) Välja GPS-källa (GPS SOURCE) Favoritkanal knappen WX (FAV CH SETU) Avsnitt 5 DSC-inställning (DSC SETUP) Skriva in och visa ditt MMSI-nummer (USER MMSI) Underhålla grupper Skapa en grupp (GROUP SETUP) Ändra eller ta bort ett gruppnamn eller en grupps MMSI-nummer (GROUP SETUP) Skriva in och kontrollera ditt ATIS-nummer (ATIS MMSI) Aktivera ATIS-funktionen (ATIS SELECT) Besvara enskilt anrop (INDIV REPLY) Aktivera DSC-funktionen (DSC FUNC) Besvara positionsbegäran (LL REPLY) Automatiskt kanalbyte (AUTO SWITCH) Besvara DSC-test (TEST REPLY) Ställa in inaktivitetstimer (TIMEOUT) Avsnitt 6 AIS-inställning (AIS SETUP) Aktivera AIS-funktionen (AIS FUNC) Format på AIS-data (AIS DISPLAY) AIS-överföringshastighet (BAUD RATE) GPS-överföring (GPS REDIR) Larm för närmaste passerposition (CPA ALARM) Inställning för närmaste passerposition (CPA) Tid till närmaste passerposition (TCPA) Lowrance - Link-8 användarhandbok

5 Avsnitt 7 Sända och ta emot DSC-anrop Vad är DSC? Sända DSC-anrop Sända enskilt anrop (INDIVIDUAL) Anropa känt fartyg...46 Anropa andra Bekräfta inkommande enskilt anrop (INDIV) Besvara senaste anrop (LAST CALL) Sända ett gruppanrop (GROUP) Sända ett allmänt anrop (ALL SHIPS) Sända via anropsloggen (CALL LOG) Sända via nödanropsloggen (DIST LOG) Visa logg över utgående anrop (SENT CALL) Begära position från känt fartyg (LL REQUEST) Plotta känt fartyg (TRACK BUDDY) Starta eller avbryta plottning av känt fartyg (START TRACK) Välja ett känt fartyg att plotta (SET BUDDY) Lägga till ett känt fartyg i eller ta bort ett från plottlistan (TRACKLIST) Intervall för plottning av känt fartyg (INTERVAL) Göra ett testanrop via DSC (DSC TEST) Sända ett testanrop via DSC Ta emot svar på DSC-testanrop (DSC TEST ACK) Bekräfta ett inkommande DSC-testanrop Visa eget MMSI-nummer och GPS-information Ta emot DSC-anrop Ta emot ett allmänt anrop (ALL SHIPS) Ta emot enskilt anrop (INDIV) Ta emot gruppanrop (GROUP) Ta emot geografiskt områdesanrop (GEOGRAPH) Ta emot en begärd position (POSITION) Avsnitt 8 Nödanrop Sända ett nödanrop Ta emot ett nödanrop (DISTRESS!) Bekräftelse på nödanrop (DISTRESS ACK) eller vidarekoppla (reläa) nödanrop till allmänt anrop (DISTRESS REL) Reläa nödanrop till enskilt anrop (INDIV DISTR RELAY) Lowrance - Link-8 användarhandbok 5

6 Avsnitt 9 AIS-funktion Om AIS AIS Statisk och dynamisk information Använda AIS-mottagare AIS-information och AIS-bild T/CPA-bild Plottersymboler...64 Avsnitt 10 Allmänt Använda mistlur Använda däckhögtalare Bilaga A Tekniska specifikationer...67 LOWRANCE Link NMEA2000-meningar...69 Bilaga B Felsökning...70 Bilaga C Kanaltabeller...71 C-1 Internationella kanaler Använda internationell kanal:...72 C-2 Kanaltabell USA Använda USA-kanaler...74 C-3 Kanaltabell Kanada Använda kanadensiska kanaler C-4 Väderkanaler i USA och Kanada C-5 Ilanropslarm Bilaga D EU-kanaler...80 D-1 Internationella kanaler i EU Använda internationella kanaler i EU...81 D-2 Landsspecifika kanaler för inre farvatten ATIS ON D-3 Specialkanaler Bilaga E MMSI och radiolicens...86 EU-länder radion är avsedd för: Lowrance - Link-8 användarhandbok

7 Avsnitt 1 - Allmänt 1-1 Funktioner Vi tackar för att du valt vår marina VHF Link-8. Link-8 har bl a följande funktioner: Tillgång till alla nu tillgängliga marina VHF-kanaler i USA, Kanada och internationellt, inklusive eventuella väderkanaler (modellberoende). DSC-funktionalitet för klass D Separat DSC-mottagare för kanal 70 ATIS-funktion för gång på europeiska kanaler (EU-modeller) 10 väder kanaler (när sådana finns) Mottagning av väderrapporter från NOAA och SAME (USA-modeller) Tvåkanals AIS-mottagare för AIS-sändningar (endast mottagning) Möjlighet att välja hög eller låg sändeffekt (25 eller 1 W) Särskild knapp för kanal 16 och kanalerna 16/9 (internationell nödkanal) Nödanropsknapp (DISTRESS) som automatiskt sänder MMSI-nummer och position tills meddelandet bekräftas Särskild knapp (3CH) som kan programmeras för val av tre favoritkanaler Passning på minneskanaler och alla kanaler Två- och trekanalspassning Anropslogg för de senaste tjugo inkomna DSC-anropen Anropslogg för de senaste tjugo nödanropen Lättanvänd lista över upp till tjugo kända fartyg MMSI-nummerregister för tjugo favoritgrupper GRUPPANROP och ALLMÄNT ANROP Positionshämtning (lat och long) och spårning av känt fartyg Automatisk uppdatering av position och tid vid uppkoppling mot GPS-mottagare Justerbar bakgrundsbelysning i knapparna, för användning nattetid Justerbar kontrast för displayen Vattentätt, dränkbar enligt JIS-7 Vridbar kanalväljare med Enter i tryckfunktion Högtalarmikrofon med stor talknapp och 6 knappar för enkelt val av kanal och driftläge Anropshögtalare på 30 W Mistlur (manuell och automatisk) Storcirkelnavigering till en waypoint (plats för upp till 200 waypoints) NMEA2000- och NMEA0183-kompatibel Känslighetsinställning för eliminering av brus i mycket trafikerade, tätbebyggda områden. Lowrance - Link-8 användarhandbok 7

8 1-2 Radions inställningar Du kan välja att ställa in radion så att du får den som du vill ha den. Vissa inställningar kan göras direkt via knapparna, på det sätt som förklaras här nedan. Andra inställningar ställs in via menyerna, som förklaras i andra avsnitt i handboken. 1-3 Öppna och arbeta i menyerna 1. Tryck på MENU (eller CALL). 2. Vissa radbundna poster visas med symbolen eller. Det betyder att det finns mer information att hämta. Flytta markören till önskat alternativ i menyn genom att vrida vridknappen (eller knapparna + / - på handmikrofonen). Tryck på ENT för att öppna valt alternativ. 3. Gör önskade ändringar på det sätt som beskrivs här nedan. 4. Tryck på ENT för att bekräfta de ändringar du gör. Du kan också trycka på EXIT för att avbryta utan att spara ändringarna. 5. Tryck på EXIT för att backa en bild (denna knapp har samma funktion som Esc på ett datortangentbord). 1-4 Skriva in alfanumerisk data Om du inte kompletterat radion med mikrofon med alfanumeriska knappar kan du skriva in sådan data med hjälp av vridknappen eller knapparna +/- på handmikrofonen. Tryck på - för att bläddra bland siffrorna. Håll knappen intryckt för att bläddra fort. Tryck på + för att bläddra bland bokstäverna. Håll knappen intryckt för att bläddra fort. Om du gör fel trycker du på - tills tecknet < visas. Tryck därefter på ENT för att backa ett steg, och skriv in rätt tecken. 1-5 Symboler och text i displayen Här visas en typisk bild: Undre raden är tom om man inte valt någon waypoint. Den här bilden innehåller följande information: vald passningskanal (16) och hög sändeffekt (Hi) internationell kanaluppsättning (INT) och DSC-funktion aktiv (DSC) 8 Lowrance - Link-8 användarhandbok

9 kanalnamn (DISTRESS) din aktuella kurs (128 ) och fart (5.0Kt) din latitud ( N) och longitud ( E) och UTC-tid i 24-timmarsformat (14:43) namnet på nästa waypoint (FISH), bäring dit (275 ), distans dit i nautiska mil, km eller brittiska mile (beroende på vilken enhet du valt) i det här fallet 800 nm och avvikelsen från utlagd kurs (XTE ) visas. Här nedan förklaras alla symboler som visas i displayen: Symbol Betydelse TX Sändning pågår BUSY Mottagaren upptagen med inkommande signal Söker efter sändande kanal. Tryck på talknappen för att avbryta SCAN sökningen. Sökningen avbryts på sändande kanal. DW TRI DSC ATIS AIS DISTRESS Tvåkanalspassning Trekanalspassning DSC-funktion aktiv ATIS aktiverad för gång på europeiska kanaler. I annat fall ingen symbol. AIS-funktion aktiverad Inkommande DSC-anrop, eller blinkar för att informera om olästa meddelanden i anropsloggen. Kanalens namn N Din latitud E Din longitud 14:43 UTC Klockan (UTC). Lokal tid får suffixet LOC (t ex 12:30 pm LOC). 16 Vald kanal LOCAL SKIP A CH1 Lokalt anrop valt. I annat fall, tomt vid distansanrop. Kanalen är tillfälligt borttagen ur passningssekvensen. Kanalsuffix, om tillämpligt A eller B annars tom. Visar vilken av de tre favoritkanalerna som eventuellt är vald. CH1, CH2, CH3 annars tomt. Hi Sändeffekt Hög (Hi) 25 W eller låg (Lo) 1 W. INT Wx SAME Vald kanaluppsättning. INT=Internationell, USA=USA och CAN=KANADA. Väderkanal Vädervarning. Endast USA Områdesspecifika meddelanden. Endast USA Lowrance - Link-8 användarhandbok 9

10 D Duplexdrift Tomt vid simplexdrift PRI Prioriterad kanal vald ACK Utgående DSC-anrop har bekräftats Larm för låg batterispänning (aktiveras vid 10,5 V) FISH 275 Waypointens namn och bäring 800 nm Distans till waypoint 0.00 XTE (avvikelse från utlagd kurs) NO GPS Ingen tillgänglig GPS-data X Funktionen Automatiskt kanalbyte aktiverad 1-6 Signaler och anropslarm Fel 2 korta signaler Bekräfta 1 lång signal Larm Tvåtonig ringsignal (upprepas under 2 minuter eller till knapptryckning) Positionsbegäran inkommen Femtonig ringsignal (tryck på valfri knapp för att kvittera) Väder/SAME-larm Gäll flertonig sekvens Rutinanrop Femtonig ringsignal (tryck på valfri knapp för att kvittera) Viktigt anrop Tvåtonig ringsignal (upprepas under 2 minuter eller till knapptryckning) Säkerhetsanrop Tvåtonig ringsignal (upprepas under 2 minuter eller till knapptryckning) Nödanrop Tvåtonig ringsignal (upprepas under 2 minuter eller till knapptryckning) 10 Lowrance - Link-8 användarhandbok

11 Avsnitt 2 - Grundläggande hantering och knappfunktioner Här beskrivs alla knappar och deras funktioner. Observera att vissa knappar kanske inte finns, beroende på vilken modell du har. 6 mikrofonknappar Link-8 basstation Knapp: VOL / SQL Funktion: Volym och på/av Vrid medurs för att sätta på radion. Vrid så mycket att du får en behaglig volym. Knappen VOL / används även för att justera ljudet i eventuell extern högtalare. Brusspärr Här ställer du in brusspärren så att du får en hörbar signal. Vrid moturs så mycket att du precis hör bakgrundsbruset. Vrid sedan sakta medurs, tills bakgrundsbruset försvinner. Vrid ytterligare ett kvarts varv medurs för att få bästa hörbarhet på öppet vatten. I områden med mycket bakgrundsstörningar, t ex i närheten av större samhällen, kan hörbarheten ibland förbättras om känsligheten minskas. Vrid knappen SQL långsamt medurs eller använd inställningen LOCAL. Se avsnitt / 9 Prioriterad kanal Finns också på mikrofonen. Tryck på den här knappen för att avbryta alla andra funktioner och öppna den prioriterade kanalen (16). Tryck en gång till för att återgå till den kanal du hade öppen förut. Kanal 16 är den prioriterade kanalen. För USA-modeller: Håll den här knappen intryckt tills du hör en ljudsignal om du vill byta till kanal 9 som prioriterad kanal. DISTRESS Sända ett DSC-nödanrop DSC-funktionen måste vara aktiv och ett MMSI-nummer inlagt i radion för att man ska kunna göra DSC-anrop. Se avsnitt 7. Lyft den röda luckan och tryck helt kort på DISTRESS, så att nödanropsmenyn öppnas. Välj anropskategori. Tryck på knappen DISTRESS och håll den intryckt under 3 sekunder för att starta sändningen. Om nödanropsknappen hålls intryckt sänds ett odefinierat nödanrop. I avsnitt 8 kan du läsa mer om nödanrop. Lowrance - Link-8 användarhandbok 11

12 PTT Talknapp, tryck för att tala (sitter på mikrofonen). Tryck på talknappen för att sända på en tillåten kanal. Menyläget och kanalpassning avbryts automatiskt när talknappen trycks in. Talknappen måste släppas för att ta emot signal. Sändningen stängs av automatiskt efter fem minuter och en kort felsignal avges om talknappen fastnar. TRYCK FÖR ATT VÄLJA Enter (ENT) När menyläget är aktiverat kan du trycka på kanalväljaren för bekräfta ett val eller en inställning. I handboken beskriver vi detta som "tryck på ENT". Vridknapp Kanalväljare Vrid för att välja en kanal. Numret på vald kanal visas med stora siffror i displayen, eventuellt med ett A eller B med bokstäver under kanalnumret. I bilaga C finns en komplett kanallista. Tryck för att aktivera enterfunktionen. Alfanumerisk inskrivning Du kan också skriva in alfanumeriska tecken med hjälp av vridknappen. Vrid för att välja tecken, ett åt gången. Tryck sedan för att bekräfta inskrivningen. Om du skriver fel tecken väljer du < och trycker på ENT för att backa ett steg och skriva över det felaktiga tecknet. +/- Välja kanal (sitter på mikrofonen). Aktuell kanal indikeras med stora siffror och eventuellt beteckningen A eller B med bokstäver under kanalnumret. Tryck på + eller - för att bläddra mellan tillgängliga kanaler en kanal i taget eller håll den intryckt för att bläddra snabbt mellan alla tillgängliga kanaler. I bilaga C finns en komplett kanallista. Alfanumerisk inskrivning Den här funktionen kan användas för både menyval och inskrivning av alfanumeriska tecken. Tryck på + eller - för att bläddra upp eller ner i menyerna. Tryck på - för att välja siffra, vid inskrivning av bara siffror. Håll den intryckt för att snabbläddra mellan siffrorna. Tryck på + för att skriva in en bokstav. Håll den intryckt för att snabbläddra mellan bokstäverna. EXIT Avsluta (ESC) Använd EXIT för att ta bort felaktigt inskrivna värden i menyer utan att spara dina ändringar och därefter återgå till föregående bild. CALL/MENU DSC-anropsmeny Tryck helt kort för att öppna DSC-anropsmenyn och göra DSC-anrop. Se avsnitt Lowrance - Link-8 användarhandbok

13 WX/NAV Radio- och DSC-inställningsmeny Håll intryckt ungefär 1 sekund för att öppna radiomenyn, för att ställa in radion. Se avsnitt 4. Väderkanal För USA-modeller: Om du befinner dig på Kanadas eller USAs farvatten kan trycka på denna knapp för att lyssna på senast avlyssnade väderstation. Symbolen WX Wx visas i displayen. Välj en annan väderkanal med kanalväljaren eller knappen + / - på mikrofonen. Tryck på WX igen för att byta tillbaka till senast använda kanal. Om väderfunktionen (ALT) är PÅ och väderstationen sänder en varningssignal på 1050 Hz känner radion av den och aktiverar väderlarmet. Tryck på valfri knapp för att lyssna på väderrapporten. Anm: Om funktionen SAME är aktiverad och du skrivit in den sexsiffriga koden för det område du vill bevaka aktiveras ett väderlarm när radion känner av signal för väderrapport eller vädervarning på vald väderkanal. Övriga modeller: Knappen WX kan programmeras för valfri väderkanal. Programmering av favoritkanal beskrivs i avsnitt NAV (visa waypoint) Tryck på denna knapp och håll den intryckt en sekund för att aktivera navigeringsfunktionen. Om du redan valt en waypoint visas bäring och distans till waypointen och avvikelsen från utlagd kurs längst ner i displayen. 3CH Om navigeringsläget är aktiverat och du samtidigt vill passa alla kanaler trycker du på SCAN och håller den intryckt. Tryck på SCAN för att avbryta passningen. Tre favoritkanaler Finns också på mikrofonen. Tryck för att växla mellan dina tre favoritkanaler. Symbolerna CH1, CH2 och CH3 i displayen visar vilken favoritkanal som är vald. Tryck på 3CH och sedan helt kort på SCAN om du vill passa bara en av favoritkanalerna. Tryck på 3CH och omedelbart därefter på SCAN och håll den intryckt om du vill passa alla tre favoritkanaler. När du ska lägga in en favoritkanal första gången öppnar du önskad kanal och trycker på 3CH för att lägga in kanalen som favoritkanal nr 1. Upprepa proceduren för att välja de två andra favoritkanalerna på platserna CH2 och CH3. Om du försöker lägga in en ny favoritkanal när du redan har tre definierade kanaler, kommer den gamla kanalen på plats CH3 att bytas ut mot den nya. Kanalerna på platserna 1 och 2 berörs inte. Dessa kanaler måste tas bort manuellt. Markera den kanal du vill ta bort. Tryck på 3CH och hål den intryckt tills symbolerna CH1, CH2 och CH3 försvinner från displayen. Lowrance - Link-8 användarhandbok 13

14 SCAN Passning (passning alla kanaler och trekanalspassning) Det finns två passningslägen du kan använda för att hitta sändkanal: ALL SCAN passar alla kanaler i nummerordning, växelvis med den prioriterade kanalen, som kontrolleras varannan sekund. 3CH SCAN passar de tre favoritkanalerna och kanal 16. När radion tar emot en signal öppnas den aktuella kanalen, passningen avbryts och BUSY kanalens nummer visas i displayen. Passningen återupptas när den aktuella signalen varit borta mer än fem sekunder. Tryck på SCAN eller PTT för att stanna på aktuell kanal. Om navigeringsläget är aktiverat och du samtidigt vill passa DSC-kanalerna trycker du på SCAN och håller den intryckt. Anm: Om ATIS-funktionen aktiveras kommer passningen att begränsas i vissa europeiska länder, trekanalspassningen avbryts och en felsignal löser ut. Anm: Väderkanalen passas också, om funktionen TONE ALERT eller SAME är aktiverad (endast i USA). ALL SCAN: Tryck på SCAN och håll den intryckt under ungefär 3 sekunder för att starta passning av alla kanaler. Texten ALL SCAN visas i displayen. Tryck på ENT tillfälligt utesluta en kanal som alltid är upptagen ur passningssekvensen vid passning av alla kanaler. SKIP visas på översta raden i displayen för att indikera en utesluten kanal. Texten SKIP försvinner automatiskt när radion stängs av. Om passningen inte är aktiverad men ovan beskrivna kanaluteslutning är vald kan du trycka på ENT för att avbryta uteslutningen. Anm: Det går inte att utesluta den prioriterade kanalen (normalt kanal 16). Tryck på SCAN för att stanna på aktuell kanal. Tryck på EXIT för att avbryta passningen och återgå till normaldrift. Trekanalspassning Trekanalspassningen startas genom att man öppnar någon av de tre favrotikanalerna, med knappen 3CH, och trycker på SCAN. Tryck på SCAN igen för att stanna på en sändande kanal eller på EXIT för att avbryta trekanalspassningen och återgå till den tidigare valda kanalen. AIS/IC AIS (Automatskt identifieringssystem) Tryck helt kort för att öppna AIS-menyn. I avsnitt 6 kan du läsa om AIS-inställningar och i avsnitt 9 om AIS-funktionerna. 14 Lowrance - Link-8 användarhandbok

15 IC (mistlursläge) Håll denna knapp intryckt en sekund för att aktivera däckhögtalarläget. Välj FOG HORN (mistlur). Mistluren avger internationella mistsignaler via anropshögtalaren på däck efter den signal som väljs. I avsnitt 10 kan du läsa mer om detta. IC (anropshögtalarläge) Håll denna knapp intryckt en sekund för att aktivera däckhögtalarläget. Välj PA (kommunikation med däck). Med denna funktion kan du ropa på personal på däck eller andra fartyg via din däckhögtalare och VHF-mikrofonen. I avsnitt 10 kan du läsa mer om detta. GO / MOB GO (nollställer avvikelsen från utlagd kurs) Anm: Den här funktionen är enbart aktiv om du har godkänd GPS-signal. Vid navigering mot en waypoint kan du trycka på GO för att nollställa avvikelsen från utlagd kurs. Med denna funktion kan du enkelt nollställa en mindre avvikelse från utlagd kurs med en enkel knapptryckning och ändå behålla kursen mot din aktiva waypoint. Bäring och distans till waypointen och avvikelsen från utlagd kurs visas längst ner i displayen. MOB (Man överbord) Håll MOB intryckt tills navigationsläget aktiveras. Då sparas aktuell latitud och longitud som en manöverbordwaypoint, som i samma ögonblick väljs som destinationswaypoint. Följande visas i displayen: HOLD 3 SEC FOR MOB RELEASE TO SAVE HOLD 2 SEC FOR MOB RELEASE TO SAVE HOLD 1 SEC FOR MOB RELEASE TO SAVE MOB B:010 D:0.01 X:0.00 Bäring och distans till manöverbordpositionen och avvikelsen från utlagd kurs visas längst ner i displayen. Avbryt manöverbordfunktionen genom att välja en annan waypoint. Lowrance - Link-8 användarhandbok 15

16 MOB (tillfällig waypoint) Tryck på MOB och släpp den inom 3 sekunder för att lägga ut en tillfällig waypoint på din aktuella position. Följande visas i displayen: HOLD 3 SEC FOR MOB RELEASE TO SAVE HOLD 2 SEC FOR MOB RELEASE TO SAVE HOLD 1 SEC FOR MOB RELEASE TO SAVE Den nya tillfälliga waypointen visas i waypointlistan. Håll MENU intryckt och tryck helt kort på ENT. Tryck sedan på ENT igen för att öppna waypointlistan (TEMP1, WP001, WP002). H/L Du kan inte spara fler än tre tillfälliga waypoints. Om du sparar en fjärde tillfällig waypoint skrivs den första (TEMP1) över med den fjärde. Sändeffekt (sitter på mikrofonen). Hög (HI) 25 W eller låg (LO) 1 W. Tryck för att växla mellan hög och låg sändeffekt för hela kanaluppsättningen. Symbolen för hög respektive låg visas i displayen. Vissa kanaler får endast användas med låg effekt. Om du väljer hög effekt för en kanal som endast får användas med låg effekt avges en ljudsignal. Vissa kanaler får bara användas med låg effekt i ett initialt skede, men får sedan ställas om till hög effekt. Tryck i så fall på H/L och talknappen (PTT) samtidigt. I bilaga C finns en kompletta kanallistor. Funktionsknappar: Den här radion har även funktionsknappar för vissa funktioner. Funktionsknapparna definieras av de namn som visas längst ner i displayen, omedelbart över de fysiska knapparna. Funktionsknappen ger dig ytterligare funktion eller alternativ för respektive fysisk knapp i vissa huvudfunktioner: ACK (WX/NAV) Tryck på ACK för att bekräfta ett DSC-anrop. ACCEPT (AIS/IC) Tryck på ACCEPT för att godkänna en kanalbegäran. Radion byter då direkt till den begärda kanalen. NEW-CH (AIS/IC) Tryck för att begära en ny kanal. PAUSE (WX/NAV) Tryck för att pausa ett samtal i repeterläge. RESEND (AIS/IC) Tryck för att upprepa ett utgående DSC-anrop. SILENC (AIS/IC) Tryck för att tysta ett ljudlarm. 16 Lowrance - Link-8 användarhandbok

17 Avsnitt 3 - Menyalternativ Håll CALL MENU intryckt under ungefär 1 sekund för att öppna någon av nedanstående menyalternativ. Menyalternativ med grå bakgrund behandlas i det är avsnittet. WAYPOINT Avsnitt 3-1 BACKLIGHT Avsnitt 3-2 BUDDY LIST Avsnitt 3-3 LOCAL/DIST Avsnitt 3-4 CONTRAST Avsnitt 3-5 GPS/DATA MANUAL Avsnitt SETTING TIME OFFSET Avsnitt TIME FORMAT Avsnitt TIME DISPLY Avsnitt LL DISPLY Avsnitt COG/SOG Avsnitt GPS ALERT Avsnitt RADIO SETUP UIC (USA och Australien) Avsnitt 4-1 CH NAME Avsnitt 4-2 RING VOLUME Avsnitt 4-3 KEY BEEP Avsnitt 4-4 UNITS Avsnitt 4-5 INT SPEAKER Avsnitt 4-6 WATCH MODE (USA) Avsnitt 4-7 WX ALERT (USA) TONE ALERT Avsnitt SAME ALERT Avsnitt SAME CODE Avsnitt COM PORT Avsnitt 4-9 GPS SOURCE Avsnitt 4-10 FAV CH SETU (EU och Australien) Avsnitt 4-11 DSC SETUP USER MMSI Avsnitt 5-1 GROUP SETUP Avsnitt 5-2 ATIS MMSI (EU) Avsnitt 5-3 ATIS SELECT (EU) Avsnitt 5-4 INDIV REPLY Avsnitt 5-5 DSC FUNC Avsnitt 5-6 LL REPLY Avsnitt 5-7 AUTO SWITC Avsnitt 5-8 TEST REPLY Avsnitt 5-9 TIMEOUT Avsnitt 5-10 AIS SETUP AIS FUNC Avsnitt 6-1 AIS DISPLAY Avsnitt 6-2 BAUD RATE Avsnitt 6-3 GPS REDIR Avsnitt 6-4 CPA ALARM Avsnitt 6-5 CPA Avsnitt 6-6 TCPA Avsnitt 6-7 GPS SIM Avsnitt 3-7 RESET Avsnitt 3-8 Lowrance - Link-8 användarhandbok 17

18 3-1 Arbeta med waypointlistan (WAYPOINT) Du kan spara högst 200 waypoints med positionsuppgift. Det går inte att lägga in fler waypoints i listan när den väl är full, utan att först ta bort en listpost. Ett waypointnamn kan innehålla högst sex alfanumeriska tecken. Namnen sparas i den ordning du lägger in dem, dvs så att det senast inlagda hamnar först i listan Waypointsen visas i kolumner om sex. Välj enkelt kolumn med hjälp av kanalväljaren. Tryck sedan på ENT välj en waypoint i en kolumn med hjälp av kanalväljaren Lägga in en ny waypoint MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST WAYPOINT WP LIST NEAREST WP TEMP WP LIST NEW WP R01W04 R01W01 R14W05 R14W02 R14W06 R14W03 ENTER WP. N. W ENTER WP R01W N E SAVE YES NO WP LIST NEW WP R01W04 R01W01 R14W05 R01W02 R14W06 R01W03 R14W07 1. Välj WAYPOINT och sedan WP-lista. 2. Då öppnas din waypointlista. Tryck på ENT. 3. NEW WP börjar blinka. Tryck på ENT för att lägga in en ny waypoint. 4. Skriv in ett waypointnamn (högst 6 tecken), sedan latitud och därefter longitud. 5. Tryck på ENT när alla uppgifter är korrekta och välj YES. Den nya waypointen sparas och waypointlistan öppnas igen Ändra eller ta bort en waypoint MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST WAYPOINT WP LIST NEAREST WP TEMP WP LIST NEW WP R01W04 R01W01 R14W05 R01W02 R14W06 R01W03 R14W07 R14W05 WP EDIT DELETE GO TX WPT DATA WP EDIT R14END N E SAVE R14END YES NO WP LIST NEW WP R01W04 R01W01 R14END R01W02 R14W06 R01W03 R14W07 1. Välj WAYPOINT och sedan WP LIST. 18 Lowrance - Link-8 användarhandbok

19 Anm: Delar av den här funktionen är enbart aktiva om du har godkänd GPS-signal. 2. Waypointlistan öppnas. Tryck på ENT. 3. NEW WP börjar blinka. Bläddra neråt till den post som är felaktig. Vald waypoint blinkar. Tryck på ENT igen. 4. Välj DELETE och sedan YES för att radera waypointen. Waypointen tas bort omedelbart och den justerade listan öppnas. 5. Välj WP EDIT för att ändra waypointen. Det första tecknet i namnet är markerat. Ändra namnet eller tryck på ENT upprepade gånger så att markören hamnar på önskad rad, för att bara ändra positionsuppgifterna. 6. Tryck på ENT när du är klar (vid behov upprepade gånger) så att uppdateringssidan öppnas. 7. Tryck på ENT för att spara ändringarna. Waypointlistan öppnas igen. Upprepa steg 2 till 6 om du vill göra fler ändringar. Du kan också trycka på EXIT för att avsluta Gå till en ny waypoint MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST WAYPOINT WP LIST NEAREST WP TEMP WP LIST NEW WP R14W05 R01W02 R14W04 R01W01 R14W03 R01W01 WP EDIT DELETE GO TX WPT DATA 1. Välj WAYPOINT och sedan WP LIST. 2. Waypointlistan öppnas. Tryck på ENT. 3. NEW WP börjar blinka. Bläddra neråt till den waypoint du vill gå till. Vald waypoint blinkar. Tryck på ENT igen. 4. Välj funktionen GO. 5. Välj YES. Waypointen väljs omedelbart som destinationswaypoint. Tips: Om navbilden med stora siffror är öppen kan du vrida på kanalväljaren för att gå direkt till waypointlistan. Välj den nya waypointen och tryck på ENT Gå till närmaste waypoint (NEAREST WP) Anm: Den här funktionen är enbart aktiv om du har godkänd GPS-signal. MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST WAYPOINT WP LIST NEAREST WP TEMP NEAREST WP R01W R01W Välj WAYPOINT och sedan NEAREST WP. 2. Tryck på ENT för att visa bäring och distans från din aktuella position till närmaste waypoint. Övriga waypoints är listade efter avstånd från din aktuella position. Lowrance - Link-8 användarhandbok 19

20 3. Tryck på ENT för att välja närmaste waypoint som aktiv eller flytta markören till en annan waypoint och tryck på ENT. Vald waypoint visas längst ner i displayen Gå till tillfällig waypoint MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST WAYPOINT WP LIST NEAREST WP TEMP TEMP TEMP1 TEMP2 TEMP1 GO TEMP EDIT DELETE 1. Välj WAYPOINT och sedan TEMP. 2. Listan över tillfälliga waypoints öppnas. Du kan välja på tre olika sätt. 3. Välj tillfällig waypoint att gå till. Tryck på ENT. 4. Tryck på ENT för att välja närmaste waypoint som destinationswaypoint. Vald waypoint visas längst ner i displayen. Tips: Håll knappen MOB intryckt och släpp inom 3 sekunder. Din aktuella position sparas under TEMP1 till TEMP3 i waypointlistan. Ett meddelande visas när listan blir full. I följande avsnitt beskrivs hur man tar bort en tillfällig waypoint. TEMP IS FULL Ändra eller ta bort tillfällig waypoint MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST WAYPOINT WP LIST NEAREST WP TEMP TEMP TEMP1 TEMP2 TEMP2 GO TEMP EDIT DELETE DELETE YES NO WAYPOINT WP LIST NEAREST WP TEMP 1. Välj WAYPOINT och sedan TEMP. Listan över tillfälliga waypoints öppnas. 2. Välj tillfällig waypoint att ändra. Välj sedan TEMP EDIT. Anm: Välj DELETE och sedan YES för att ta bort den tillfälliga waypointen. Waypointen tas bort omedelbart och den justerade listan över tillfälliga waypoints öppnas. 20 Lowrance - Link-8 användarhandbok

21 3. Waypointinformationen visas. Det första tecknet i namnet är markerat. 4. Ändra namnet eller tryck på ENT upprepade gånger så att markören hamnar på önskad rad, för att bara ändra positionsuppgifterna. 5. Tryck på ENT när du är klar (vid behov upprepade gånger) så att ett nytt fönster öppnas. 6. Tryck på ENT för att spara ändringarna. Waypointlistan öppnas igen. Upprepa steg 2 till 6 om du vill göra fler ändringar. Du kan också trycka på EXIT för att avsluta Skicka waypointdata till en plotter Du kan föra över waypointdata till en kompatibel plotter via NMEA MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST WAYPOINT WP LIST NEAREST WP TEMP WP LIST NEW WP TEMP2 MOB TEMP1 TEMP2 WP EDIT DELETE GO TX WP DATA 1. Välj WAYPOINT och sedan WP LIST. Waypointlistan öppnas. Tryck på ENT. NEW WP börjar blinka. 2. Bläddra ner till den waypoint vars uppgifter du vill för över till plottern och tryck på ENT. Exempel: bläddra till TEMP2 och tryck på ENT. 3. Bläddra ner och välj TX WPT DATA och tryck på ENT för att föra över uppgifterna. 3-2 Bakgrundsbelysning Bakgrundsbelysningen kan ställas in på åtta olika nivåer. Belysningen är starkast på nivå 8 och släckt på nivå 0. Bakgrundsbelysningen finns både på basstationen, display och knappsats, och i mikrofonens knappar. MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST BACKLIGHT LO HI PRESS ENT 1. Välj BACKLIGHT. 2. Välj en behaglig ljusnivå med hjälp av kanalväljaren eller + eller - på mikrofonen för att ändra ljusstyrkan. 3. Tryck på ENT för att aktivera inställningen och återgå till menyn. Anm: Belysningen i nödanropsknappen DISTRESS kan inte släckas. Anm: Släckt bakgrundsbelysning tänds automatiskt på nivå 1 om radion identifierar någon DSC-aktivitet eller någon knapp trycks in. Bakgrundsbelysningen släcks automatiskt efter 10 sekunder utan aktivitet. Lowrance - Link-8 användarhandbok 21

22 3-3 Underhålla listan över kända fartyg (BUDDY LIST) I denna lista kan du spara namn och tillhörande MMSI-nummer för upp till 20 kända fartyg. Namnen sparas i den ordning du lägger in dem, dvs så att det senast inlagda hamnar först i listan. I följande avsnitt beskrivs hur du lägger upp, ändrar i och tar bort poster ur listan över kända fartyg. I avsnitt 7-3 beskriver vi hur man ringer upp en kamrat Lägga in en post Du kan lägga in högst 20 kända fartyg. Det går inte att lägga in fler stationer i listan när den väl är full, utan att först ta bort en listpost. Ett sådant stationsnamn kan innehålla högst elva alfanumeriska tecken. MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST BUDDY LIST MANUAL NEW SEA ROSE MERMAID IV ENTER NAME ENTER MMSI ENTER NAME STARFISH ENTER MMSI ENTER NAME STARFISH ENTER MMSI STARFISH STORE CANCEL BUDDY LIST MANUAL NEW STARFISH SEA ROSE MERMAID IV 1. Välj BUDDY LIST (lista över kända fartyg). Flytta markören till MANUAL NEW. Tryck på ENT. 2. Skriv in namnet, ett tecken i taget (alfanumeriskt), och tryck på ENT upprepade gånger så att markören hamnar på raden där MMSI-numret ska skrivas in. 3. Skriv in det kända fartygets MMSI-nummer (bara siffror) och tryck på ENT. 4. Då visas den stationens namn och MMSI-nummer. Tryck på ENT för att spara det nyinlagda fartyget, som visas längst upp i listan över kända fartyg. Anm: När listan över kända fartyg är full (20 poster), kommer den post som ligger sist i listan att raderas om du lägger in en ny post. 22 Lowrance - Link-8 användarhandbok

23 3-3-2 Ändra eller ta bort en datapost MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST BUDDY LIST MANUAL NEW SEA ROSE MERMAID IV BUDDY LIST MANUAL NEW SEA ROSE MERMAID IV SEA ROSE EDIT DELETE EDIT NAME SEA ROSE EDIT MMSI EDIT NAME SEA ROSE EDIT MMSI SEA ROSE STORE CANCEL 1. Välj BUDDY LIST (lista över kända fartyg). Flytta markören till MANUAL NEW. 2. Bläddra neråt till den post som är felaktig och tryck på ENT. 3. Välj DELETE och sedan YES för att ta bort den felaktiga posten. Den felaktiga posten raderas omedelbart och den justerade listan över kända fartyg öppnas. 4. Välj EDIT för att ändra i en post. Det första tecknet i namnet är markerat. Ändra namnet eller tryck på ENT upprepade gånger så att markören hamnar på MMSI-raden, för att bara ändra MMSI-numret. 5. Tryck på ENT när du är klar (vid behov upprepade gånger) så att en uppdaterad bildn updated screen öppnas 6. Tryck på ENT för att spara ändringarna. Listan över kända fartyg öppnas igen. Upprepa steg 2 till 6 om du vill göra fler ändringar. Du kan också trycka på EXIT för att avsluta. 3-4 Lokal eller distanskänslighet (LOCAL/DIST) Funktionen LOCAL/DIST kan användas för att förbättra känsligheten hos mottagaren, antingen för lokala anrop (LOCAL) eller långdistansanrop (DIST). Vi rekommenderar att du inte använder inställningen LOCAL på öppet vatten. Den är avsedd för användning i områden med mycket radiotrafik, t ex i närheten av större samhällen. Se även under rubriken Brusspärr i avsnitt Inställning distanskänslighet MENU SELECT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST CONTRAST SENSITIVITY DISTANT LOCAL 1. Välj LOCAL/DIST och sedan DISTANT. 2. Tryck på ENT för att aktivera inställningen DIST. Den lokala känsligheten avaktiveras och menyn öppnas. Lowrance - Link-8 användarhandbok 23

24 3-4-2 Inställning lokal känslighet MENU SELECT BACKLIGHT BUDDY LIST LOCAL/DIST CONTRAST SENSITIVITY DISTANT LOCAL 1. Välj LOCAL/DIST och bläddra till LOCAL. 2. Tryck på ENT för att aktivera inställningen LOCAL. Distanskänsligheten avaktiveras och menyn öppnas igen. LOCAL visas i displayen som en påminnelse om att känsligheten är minskad. 3-5 Inställning kontrast (CONTRAST) Kontrasten kan ställas in på åtta olika nivåer. MENU SELECT BUDDY LIST LOCAL/DIST CONTRAST GPS/DATA CONTRAST LO HI PRESS ENT 1. Välj CONTRAST. 2. Välj en behaglig kontrastnivå med hjälp av kanalväljaren eller + eller - på mikrofonen. 3. Tryck på ENT för att aktivera inställningen och återgå till menyn. 3-6 GPS-data och tid (GPS/DATA) Om det finns en fungerande GPS-navigator ombord, ansluten till NMEA-porten, känner radion automatiskt av och uppdaterar fartygets position och lokaltid. Om GPS-navigatorn emellertid inte är inkopplad eller kanske helt borttagen kan du själv skriva in båtens position och den lokala tiden, via funktionen GPS/DATA. Denna information är viktig, eftersom den används om du sänder ett DSC-nödanrop. Om det inte finns någon GPS-data löser larmet för ingen GPS ut och avger en ljudsignal under 5 sekunder eller tills du trycker på en knapp, och du uppmanas ange positionen manuellt. Detta upprepas var fjärde timma om du inte skriver in positionen manuellt. När du väl skrivit in din position måste den uppdateras inom 23,5 timmar, annars löser larmet ut igen. Indikeringen för ingen GPS-data visas så snart det inte finns någon sådan data tillgänglig i systemet. 24 Lowrance - Link-8 användarhandbok

25 3-6-1 Manuell inskrivning av position och UTC-tid (MANUAL) Anm: Den här funktionen är endast tillgänglig om det inte finns någon fungerande GPS ansluten. MENU SELECT LOCAL/DIST CONTRAST GPS/DATA RADIO SETU GPS/DATA MANUAL SETTING MANUAL LL. N. W MAN --:--UTC 14:38 UTC M17 32,233 S ,651 E 1. Välj GPS/DATA och sedan MANUAL. 2. Skriv in latitud, longitud och därefter UTC. 3. Tryck på ENT när alla uppgifter är korrekta. Båtens position visas i displayen, tillsammans med tiden i UTC. Prefixet M indikerar en manuellt inskriven post. Manuellt inskrivna uppgifter raderas om radion får godkänd GPS -signal. Anm: En varningssignal avges efter 4 timmar, för att påminna om att aktuell position är manuellt inskriven Lokal tid (TIME OFFSET) Om positions- och tidsdatan uppdateras via en GPS kan du ange tidsskillnaden mot UTC, så att du får lokal tid i displayen. MENU SELECT LOCAL/DIST CONTRAST GPS/DATA RADIO SETU GPS/DATA MANUAL SETTING SETTING TIME OFFSET TIME FORMAT TIME DISPLY LL DISPLY TIME OFFSET +00,00 04:43 UTC TIME OFFSET +03,00 07:43 LOC 07:50AM LOC 17 36,233 N ,651 E 1. Ta reda på tidsskillnaden mellan UTC (GMT) och din lokala tid (i nedanstående diagram). 2. Välj GPS/DATA och sedan SETTING. 3. Välj TIME/OFFSET för att ange skillnaden mellan UTC och din lokala tid. Du kan ändra tiden med kanalväljaren eller + eller - på mikrofonen. Tidsskillnaden kan anges i halvtimmar, dock som mest ±13 timmar. 4. Tryck på ENT när rätt lokal tid visas. LOC visas efter klockslaget, som en påminnelse om att tiden visas som lokal tid. Lowrance - Link-8 användarhandbok 25

26 L M Y L M L X W V U T S R Q P O N Z A B C D E F G H I K L M Y Q S Z A G K N C T R Z V K S A B I L P G E Z H W U T Q C K R P* A B F E L D U S R Z B T Z H I I X C* D* E X R E B I W C D F R Q H Z E* A F* N G S C K C M E* M Q * H M R Z E H M* C G K V* S D Q O A B F I I K L I X C M W P G Z L A F* H M W O C L M * D W M* U S H I* Q B K L M * Z * P K M International Date Line M STANDARD TIME ZONES Corrected to January 2011 Zone boundaries are approximate Daylight Saving Time (Summer Time), usually one hour in advance of Standard Time, is kept in some places Map outline Mountain High Maps Compiled by HM Nautical Almanac Office P Q O h m Z 0 A 1 B 2 C 3 C* 3 30 D 4 Standard Time = Universal Time value from table Universal Time = Standard Time + value from table h m h m h m h m h m h m D* 4 30 G 7 L 11 N + 1 Q* V + 9 E 5 H 8 L* O + 2 R + 5 V* E* 5 30 I 9 M 12 P + 3 S + 6 W +10 E 5 45 I* 9 30 M P* T + 7 X +11 F 6 K 10 M* 13 Q + 4 U + 8 Y +12 F* 6 30 K* M 14 No Standard Time legally adopted W 120 W 90 W 60 W 30 W 0 30 E 60 E 90 E 120 E 150 E 180 K M International Date Line M WORLD MAP OF TIME ZONES Tidsformat (TIME FORMAT) Tiden kan visas i 12- eller 24-timmarsformat. MENU SELECT LOCAL/DIST CONTRAST GPS/DATA RADIO SETU GPS/DATA MANUAL SETTING SETTING TIME OFFSET TIME FORMAT TIME DISPLY LL DISPLY TIME FORMAT 12 Hr 24 Hr 06:56PM LOC 1. Välj GPS/DATA och sedan SETTING. 2. Välj TIME FORMAT. 3. Välj 12 eller 24 h efter önskemål. I det här exemplet har vi valt 12-timmarsformatet, vilket innebär att suffixen AM och PM visas för förmiddag respektive eftermiddag Tidsvisning (TIME DISPLY) Om fartygets position och tiden uppdateras via GPS-navigator kan du välja att dölja tiden i displayen. 26 Lowrance - Link-8 användarhandbok

27 MENU SELECT LOCAL/DIST CONTRAST GPS/DATA RADIO SETU GPS/DATA MANUAL SETTING SETTING TIME OFFSET TIME FORMAT TIME DISPLY LL DISPLY TIME DISPLY ON FRÅN 1. Välj GPS/DATA och sedan SETTING. 2. Välj TIME DISPLY. 3. Välj ON (visa) eller OFF (dölj). I det här exemplet har OFF valts, vilket innebär att tiden inte visas i displayen Positionsalternativ (LL DISPLY) Om fartygets position och tiden uppdateras via GPS-navigator kan du välja att dölja positionen i displayen. MENU SELECT LOCAL/DIST CONTRAST GPS/DATA RADIO SETU GPS/DATA MANUAL SETTING SETTING TIME FORMAT TIME DISPLY LL DISPLY COG/SOG LL DISPLY ON OFF 1. Välj GPS/DATA och sedan SETTING. 2. Välj LL DISPLY. 3. Välj ON (visa) eller OFF (dölj). I det här exemplet har OFF valts, vilket innebär att positionen inte visas i displayen Kurs och fart (COG/SOG) Om fartygets position och tiden uppdateras via GPS-navigator kan du välja att visa eller dölja kurs och fart över grund (kög (COG) och fög (SOG)) i displayen. MENU SELECT LOCAL/DIST CONTRAST GPS/DATA RADIO SETU GPS/DATA MANUAL SETTING SETTING TIME DISPL LL DISPLY COG/SOG GPS ALERT COG/SOG ON OFF 1. Välj GPS/DATA och sedan SETTING. 2. Välj COG/SOG. 3. Välj ON (visa) eller OFF (dölj). I det här exemplet har vi valt ON, vilket innebär att bäring och fart visas i displayen. Lowrance - Link-8 användarhandbok 27

28 3-6-7 GPS-larm (GPS ALERT) Det här larmet löser ut om det är inkopplat och GPS-navigatorn kopplas bort. Anm: ON är förvald inställning för europamodellen av radion och OFF för den nordamerikanska. MENU SELECT LOCAL/DIST CONTRAST GPS/DATA RADIO SETU GPS/DATA MANUAL SETTING SETTING TIME DISPL LL DISPLY COG/SOG GPS ALERT GPS ALERT ON OFF 1. Välj GPS/DATA och sedan SETTING. 2. Välj GPS ALERT. 3. Välj ON (på) eller OFF (av). 3-7 GPS-simulator (GPS SIM) GPS-simulatorfunktionen stängs alltid av när radion sätts på, men också när sann GPS-data blir tillgänglig via COM-porten. (GPS-simulatorn kan alltså inte aktiveras när det finns GPSsignal). Du kan emellertid aktivera den själv för att t ex prova den. Observera DSC-sändning blockeras när GPS-simulatorn aktiveras. MENU SELECT RADIO SETU DSC SETUP AIS SETUP GPS SIM GPS SIM ON OFF 1. Välj GPS SIM. 2. Välj ON (på) eller OFF (av). 3-8 Återställa fabriksinställningar (RESET) Den här funktionen används för att återställa fabriksinställningarna, utom MMSI-inställningarna och listan över kända fartyg. MENU SELECT DSC SETUP AIS SETUP GPS SIM RESET RESET RADIO ARE YOU SURE YES NO 1. Välj RESET. Du uppmanas bekräfta återställningen. 2. Select YES then ptryck på ENT för att bekräfta och återställa fabriksinställningarna. Menyn öppnas igen.. 28 Lowrance - Link-8 användarhandbok

29 Avsnitt 4 - Radioinställningsmeny (RADIO SETUP) Håll knappen CALL/MENU intryckt ungefär en sekund för att öppna radioinställningsfunktionen. I det här avsnittet förklaras följande menyposter. RADIO SETUP UIC * Avsnitt 4-1 CH NAME Avsnitt 4-2 RING VOLUME Avsnitt 4-3 KEY BEEP Avsnitt 4-4 UNITS Avsnitt 4-5 INT SPEAKER Avsnitt 4-6 WATCH MODE * Avsnitt 4-7 WX ALERT * TONE ALERT Avsnitt SAME ALERT Avsnitt SAME CODE Avsnitt COM PORT Avsnitt 4-9 GPS SOURCE Avsnitt 4-10 FAV CH SETUP * Avsnitt 4-11 *Modellberoende I avsnitten 1-3 och 1-4 kan du läsa mer om hur man arbetar i menyn och skriver in, sparar och ändrar data. 4-1 Kanal (UIC) Endast modeller avsedda för USA och Australien. Växla mellan USA-kanaler och internationella och kanadensiska kanaler. Vald kanaluppsättning senast använd kanal indikeras i displayen. De olika kanaluppsättningarna beskrivs i bilaga C. RADIO SETUP UIC CH NAME RING VOLUME KEY BEEP UIC USA INT L CANADA 1. Välj RADIO SETUP och sedan UIC. 2. Markera önskad kanaluppsättning och tryck på ENT. 4-2 Kanalnamn (CH NAME) De olika kanalerna beskrivs i bilaga C. Under menyn CH NAME kan du ändra och ta bort de kanalnamn som visas i displayen. I det här exemplet ändrar vi kanalnamnet PHONE-PORTOP på kanal 87 till CALL PORT OP. Lowrance - Link-8 användarhandbok 29

30 RADIO SETUP UIC CH NAME RING VOLUME KEY BEEP 63 CH NAME PHONE-PORTOP PHONE-PORTOP EDIT DELETE EDIT CH NAME PHONE-PORTOP SAVE CH NAME CALL PORTOP YES NO 1. Välj först RADIO SETUP och därefter CH NAME. Bläddra till den kanal du vill ändra namnet på med hjälp av kanalväljaren eller + eller - och tryck på ENT. 2. Välj DELETE och tryck på ENT för att radera namnet. 3. Välj EDIT för att ändra namnet. 4. Skriv över det gamla namnet med det nya. Namnet kan innehålla högst tolv tecken. 5. Tryck på ENT (vid behov upprepade gånger) så att bekräftelsen YES/NO visas. 6. Tryck på ENT för att bekräfta den nya kanalnamnet (eller att det gamla raderas). 7. Tryck på EXIT för att återgå till kanalnamnsbilden. 4-3 Ringsignalens volym (RING VOLUME) Radio avger en behaglig tvåtonssignal vid inkommande DSC-anrop. Ringsignalens ljudnivå kan ändras. RADIO SETUP UIC CH NAME RING VOLUME KEY BEEP RING VOLUME HIGH LÅG 1. Välj först RADIO SETUP och sedan RING VOLUME. 2. Markera HIGH (hög signal) eller LOW (svag signal) och tryck på ENT. 4-4 Knappljudets volym (KEY BEEP) Du kan ändra ljudnivån på knappljudet eller stänga av det helt. RADIO SETUP CH NAME RING VOLUME KEY BEEP UNITS KEY BEEP HIGH LÅG OFF 1. Välj först RADIO SETUP och sedan KEY BEEP. 2. Markera önskad inställning och tryck på ENT. 30 Lowrance - Link-8 användarhandbok

31 4-5 Välja enheter (UNITS) Du kan välja vilken enhet du vill att distans och avvikelse från utlagd kurs ska visas i (vid waypointnavigering). RADIO SETUP RING VOLUM KEY BEEP UNITS INT SPEAKE UNITS METRIC NAUTICAL STATUTE 1. Välj RADIO SETUP och sedan UNITS. 2. Välj önskad enhet och tryck på ENT. Anm: I AIS-läge används endast nautiska mil. 4-6 Inbyggd högtalare (INT SPEAKER) Den inbyggda högtalaren kan stängas av. Den externa högtalaren är alltid på om den är ansluten till utgången för extern högtalare. RADIO SETUP KEY BEEP UNITS INT SPEAKER WATCH MODE INT SPEAKER ON OFF 1. Välj först RADIO SETUP och sedan INT SPEAKER. 2. Välj ON (på) eller OFF (av) och tryck sedan på ENT för att aktivera inställningen och återgå till menyn. 4-7 Välja prioriterad kanal (WATCH MODE) Endast USA-modeller. Om du använder kanaluppsättningen för USA eller den för Kanada kan du ställa in den prioriterade kanalen, så att du passar både kanalerna 16 och 09 och en arbetskanal på samma sätt som vid trekanalspassning. RADIO SETUP UNITS INT SPEAKER WATCH MODE WX ALERT WATCH MODE ONLY 16 16CH + 9CH 1. Välj RADIO SETUP och sedan WATCH MODE. 2. Markera önskad inställning och tryck på ENT. Lowrance - Link-8 användarhandbok 31

32 4-8 Vädervarningar (WX ALERT) Endast USA-modeller. I funktionen WX ALERT ställer du in dina önskemål för väderinformation. NOAA arbetar med flera olika väderkanaler i kanaluppsättningarna för USA och Kanada. Vid risk för hårt väder med storm eller orkan sänder NOAA vädervarningar på frekvensen 1050 Hz. NOAAs vädervarningssystem NWR arbetar i samverkan med varningssystemet EAS och sänder vädervarningar för specifika geografiska områden eller specifika väderförhållanden. Man använder då ett digitalt kodningssystem kallat SAME (Specific Area Message Encoding) vid sändning av dessa varningar. Varje sändare i NWR-systemet identifieras med en unik, sexsiffrig SAME-kod. Varje sändare arbetar på en av sju frekvenser. Anm: SAME-varningen aktiveras genom att man väljer en SAME-kod (läns-id) och sedan alternativet ON (på) (se avsnitt 4-8-2) Larmsignal (TONE ALERT) Om larmsignalen (TONE ALERT) är på och väderstationen sänder en varningssignal på 1050 Hz känner radion av den och löser ut väderlarmet. Tryck på valfri knapp för att kvittera larmet och lyssna på vädermeddelandet. RADIO SETUP INT SPEAKE WATCH MODE WX ALERT COM PORT TONE ALERT SAME ALERT SAME CODE TONE ALERT ON OFF 1. Välj RADIO SETUP och sedan WX ALERT. 2. Välj TONE ALERT. 3. Välj ON för att lyssna på eventuella vädervarningar på 1050 Hz, vädervarningssymbolen visas i displayen, eller välj OFF för att ignorerar vädervarningarna SAME-larm (SAME ALERT) Anm: Den här funktionen kan endast användas om du angivit och valt en SAME-kod för aktuellt geografiskt område (se avsnitten och 4-8-6). Anm: Passningsfunktionen arbetar ner till hälften så fort när SAME-larmet är på, för att säkerställa den tid som krävs för avkodning av de kodade varningsmeddelandena. 32 Lowrance - Link-8 användarhandbok

VHF 7200 US, 7200 EU. Bruksanvisning. Navman VHF 7200 US. www.navman.com. Navman VHF 7200 EU NAVMAN

VHF 7200 US, 7200 EU. Bruksanvisning. Navman VHF 7200 US. www.navman.com. Navman VHF 7200 EU NAVMAN VHF 7200 US, 7200 EU Bruksanvisning Navman VHF 7200 US www.navman.com Navman VHF 7200 EU NAVMAN RF strålningsmeddelande: Denna utrustning uppfyller FCC:s exponeringsgränser som lagts fram för en icke kontrollerad

Läs mer

VHF 300. Svensk handbok

VHF 300. Svensk handbok VHF 300 Svensk handbok Upphovsrätten tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( 20 ) G International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397 82 00 eller (800) 800 10 20

Läs mer

VHF 100/200. handbok USA DISTRESS. Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC SCAN WATCH LOCAL 25 W

VHF 100/200. handbok USA DISTRESS. Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC SCAN WATCH LOCAL 25 W VHF 100/200 handbok 25 W LOCAL DISTRESS USA 16 Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC WATCH PA SCAN 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. VHF MARIN TRANSCEIVER MED INBYGGD DSC im421

BRUKSANVISNING. VHF MARIN TRANSCEIVER MED INBYGGD DSC im421 BRUKSANVISNING VHF MARIN TRANSCEIVER MED INBYGGD DSC im421 FÖRORD Tack för att ni valde en Icomprodukt. IC-M421 marinradio är konstruerad med Icoms höga krav på kvalité och användarvänlighet. Med rätt

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

BRUKSANVISNING. VHF MARINE TRANSCEIVER im503 KONTROLLMIKROFON HM-134

BRUKSANVISNING. VHF MARINE TRANSCEIVER im503 KONTROLLMIKROFON HM-134 BRUKSANVISNING VHF MARINE TRANSCEIVER im503 KONTROLLMIKROFON HM-134 FÖRORD IC-M503EURO är en vidareutveckling av ICOM's marinmodell IC-M501EURO. Skillnaderna ligger i att IC-M503EURO har dels en intercomfunktion

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL MT-700 SVENSKA Antenn AV/PÅknapp TALA-knapp ANROPS-knapp LÅS-knapp laddningsuttag skärpklämma TÄND/MAX RÄCKVIDDknapp LJUDKONTROLLknappar batterifack LÅS-flik upplyst LCDskärm

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik.

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik. Manual Baufeng UV-5R Rubriker * Nollställa radion * Generell menyhantering * Grundinställningar * Manuell programmering Nollställa radion I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Installations- och driftshandbok

Installations- och driftshandbok Datahelm 8120 Installations- och driftshandbok w w w. n a v m a n. c o m ! CAUTION VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs noga före installation och användning.! WARNING Detta är symbolen för säkerhetsvarning.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

MULTIFUNKTIONSDISPLAY BLACKBOX MFDBB

MULTIFUNKTIONSDISPLAY BLACKBOX MFDBB Användarhandledning Den här användarhandledningen beskriver hur man använder utrustningen vid dagligt bruk. Mer detaljerad information finns i användarhandboken. Innehållsförteckning MULTIFUNKTIONSDISPLAY

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Introduktion. WR67 Överblick

Introduktion. WR67 Överblick Introduktion Den här snabbmanualen är avsedd att hjälpa dig att komma igång snabbt med WR67. I snabbmanualen går vi igenom flera av de viktigaste funktionerna. Vi rekommenderar att du tar dig tid för att

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Inmatningsprogrammet EventManager

Inmatningsprogrammet EventManager Inmatningsprogrammet EventManager Inställningar När programmet startas öppnas nedanstående startfönster. Klicka överst i någon av de sk radioknapparna, Track, Long/Triple Jump, High Jump /Pole Vault eller

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner... 3 I förpackningen skall följande finnas... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning INNEHÅLL INTRODUKTION..... 4 Allmänt. 4 BESKRIVNING AV RADION OCH DESS FUNKTIONER.. 5 1. Topp Panel...... 5 2. Sida och Bakstycke..... 6 3. Undersida.... 8 4. Display...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller... 1 Krav på datorer... 2 Konfigurering... 3 Installation av ATEN USB till serieportsomvandlare... 3 Instruktioner SIRAP:...

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 Bruksanvisning Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 C för att växla mellan klockans funktioner. B för att tända belysningen. Världstid Alarm atumpåminnelse Tidvisning Analog tidvisning Stoppur Tidminne

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer