SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning"

Transkript

1 SG250 GPS GOLF WATCH Bruksanvisning

2 Grattis till ditt köp av Shotsaver SG250! Din nya Shotsaver SG250 är full av fantastiska funktioner. Den senaste GPS-tekniken i mikroformat ger dig exakta avstånd till greenens framkant, mitt och bakkant, samt information om olika hinder på golfbanan. Shotsaver SG250 innehåller även ett elektroniskt resultatsystem som räknar ut dina Stableford-poäng automatiskt. Dessutom ingår Snoopers träningsprogram RUN, som innehåller samma funktioner som marknadens mest avancerade träningsklockor. Shotsaver SG250 kan även användas som bara en snygg klocka Ladda batteriet först SG250 GPS GOLF WATCH Innan du använder SG250 måste du ladda batteriet i minst 4 timmar med USB-klämman/datakabeln. Användningens omfattning avgör hur ofta batteriet behöver laddas. Ladda batteriet när displayen visar en låg batterinivå. Varning! Du måste ladda SG250 varje eller varannan månad, även när du inte använder den. När du laddar batteriet kan SG250 inte användas och alla knappar är inaktiverade. När batteriet är fulladdat visas CHARGE 100% (laddning) på displayen. Batteriet räcker i 8 timmar när du använder ett läge med GPSfunktion, till exempel RUN (löpning) eller GOLF (golf). Om GPS-funktionen är avstängd, till exempel i TIME-läget (tid), räcker batteriet upp till 12 månader. Ladda batteriet steg för steg 1. Anslut SG250 till datorn med medföljande USB-klämma/datakabel. 2. Anslut laddningsklämmans fyra stift så att de passar kontakterna på SG250-enhetens baksida. 3. Anslut laddningsklämman till SG250 på ett säkert sätt. CHARGE (laddning) och batterinivån i procent kommer att visas på displayen. När SG250 är ansluten till datorn med hjälp av programmet Snooper PC Companion visas PC LINK (datoranslutning) på displayen. Användartips! Torka laddningskontakterna och området runtomkring noggrant för att säkerställa en bra elektrisk kontakt och motverka korrosion. Låg batterinivå Det går inte att starta GPS-funktionen när batterinivån är låg. Du måste ladda batteriet innan GPS-funktionen kan startas. När batterinivån är mycket låg stängs SG250 av sig automatiskt och likaså displayen. Om SG250 stängs av automatiskt när den är i RUN-läget (löpning) förloras all information från det pågående träningspasset. Om samma sak händer i GOLF-läget förloras all information i protokollet samt dina RUN- och CHRONO-data (kronograf). CHRONO (kronograf) körs i bakgrunden även när du spelar golf så att du vet hur långt du har gått och hur många kalorier du har förbrukat. Tidigare lagrade och sparade data går inte förlorade. Endast de data som registrerats och inte sparats innan batteriet laddades ur går förlorade. Användartips! Se alltid till att det finns tillräckligt med batteri för att fullfölja en golfrunda eller ett träningspass innan du startar, eftersom data som inte har sparats går förlorade. 2 UK

3 START Bekanta dig med knappar och lägen Knappfunktioner S1 Start/Lap/Up (+) (starta/varv/upp [+]) S3 Change view/ok (ändra vy/ok) S5 Stop/Save/Reset/Down (-) (stoppa/spara/återställa/ned [ ]) S7 Change mode (ändra läge) S11 Light/ Set (lampa/ställa in) Huvudlägen Tryck på S7 för att bläddra bland SG250-enhetens huvudlägen: TIME (tid): Allows you can set and view two time zones e.g. London and New York City. See full details of how to set the time on page 15. ALARM (alarm): GOLF (golf): Ställ in upp till fem alarm per dag. Ta reda på avståndet till greenen och andra hinder. GOLF DATA (golfdata): Granska dina resultat, om du har angett och sparat resultat när du har spelat. RUN (löpning): HRM (puls): RUN DATA (löpdata): I det här läget kan du visa följande funktioner: PACE (tempo), CHRONO (kronograf), DISTANCE (sträcka), SPEED (hastighet), HRM (puls), CALORIE (kalorier) och TIME (tid). Övervakar din puls. Visar sparad statistik. Bläddra bland lägen/genvägar GOLF DATA mode PRESS S7 GOLF mode PRESS S7 PRESS S7 RUN mode TIME mode PRESS S1 TO GO TO GOLF SHORTCUTS PRESS S5 TO GO TO RUN PRESS S7 PRESS S7 HRM mode ALARM mode PRESS S7 PRESS S7 RUN DATA mode Tryck på S7 för att bläddra bland SG250-enhetens huvudlägen: TIME (tid), GOLF (golf), GOLF DATA (golfdata), RUN (löpning), HRM (puls), RUN DATA (löpdata) och ALARM (alarm). Användartips! Genvägar: Starta GOLF-läget (golf) direkt från TIME-läget (tid) med S1. Starta RUN-läget (löpning) direkt från TIME-läget (tid) med S5. 3 UK

4 FUNKTIONER I GOLFLÄGET Starta GOLF-läget Det finns två sätt att starta GOLF-läget. Från TIME-läget öppnar du enkelt GOLF-läget med S1. Du kan även trycka på S7 för att bläddra bland SG250-enhetens olika lägen tills du ser GOLF. GOLF visas en kort stund på displayen följt av COURSE/UNITS/TEE (bana/enheter/tee). Tryck på S1 eller S5 för att markera ditt val och bekräfta sedan med S3. I GOLF-läget körs CHRONO-funktionen (kronograf) i bakgrunden. Det innebär att SG250 följer dig när du går på golfbanan. Den registrerar var du går, hur långt du går och hur många kalorier du förbrukar. Kalorifunktionen fungerar endast om du har angett din information under användarinställningar, antingen på SG250 eller via programmet Snooper PC Companion. SG250 behöver veta din längd, vikt och ålder för att kunna räkna ut antalet förbrukade kalorier för den sträcka du har gått. Ställa in UNITS (enheter) Välj UNITS (enheter) med S1 eller S5. Tryck på S3 samtidigt som UNITS (enheter) blinkar. YARDS (yard) eller METRES (meter) börjar blinka. Ändra enhet med S1 eller S5 och bekräfta ditt val med S3. Avsluta med S7. 4 UK

5 Ställa in TEE Välj TEE med S1 eller S5 och bekräfta med S3. MEN (män) eller WOMEN (kvinnor) börjar blinka. Växla mellan MEN (män) och WOMEN (kvinnor) med S1 eller S5 och bekräfta ditt val med S3. Avsluta med S7. Användartips! Genom att välja MEN (män) eller WOMEN (kvinnor) anger du SI (slagindex) för beräkning av Stableford-poäng vid användning av det elektroniska resultatsystemet. Använda GOLF-lägets DEMO-alternativ Det här läget är endast för demonstration. Tryck på S7 för att bläddra fram till GOLF-läget. Är TIME-läget aktiverat trycker du bara på S1 för att starta GOLF-läget automatiskt. Välj COURSE (bana) med S1 eller S5 och bekräfta med S3. Markera DEMO (demonstration) med S1 eller S5 och bekräfta med S3. Obs! I DEMO-läget är GPS-funktionen avstängd. På displayen visas ett exempel på FCB-skärmen (framkant, mitt och bakkant). Du kan även ange ditt resultat i DEMO-läget för att se hur Stableford-poängen beräknas. Justera resultatet med S1 eller S5 och tryck sedan på S3. GROSS- (brutto) och NET-resultatet (netto) visas på displayen. Obs! I DEMO-läget är handikappet inställt på noll (0). Tryck på S3 igen för att visa Stableford-poängen för hålet på nytt. Om du behöver kan du ändra resultatet i det här läget. Tryck på S1 eller S5 för att höja eller sänka ditt resultat. Tryck på S3 igen för att visa ett exempel på hur ett hinder visas. Avsluta DEMO-läget med S7. Följande information visas på FCB-skärmen (framkant, mitt, bakkant): B avståndet från din nuvarande plats till greenens bakkant. GPS-Styrka C avståndet från din nuvarande plats till greenens mitt. Batteriindikator F avståndet från din nuvarande plats till greenens framkant. YD H Nuvarande hålnummer H P S S Resultat (ange ditt resultat i slutet av varje hål om du vill använda det elektroniska resultatsystemet) P Parvärde 5 UK

6 GOLF-läge SG250 hittar automatiskt den golfbana du spelar på med hjälp av GPS-teknik. När du kommer till golfbanan och startar GOLF-läget hittar SG250 din exakta position och golfbanan du befinner dig på med hjälp av GPS-funktionen. Starta GOLF-läget genom att följa dessa anvisningar: Användartips! Om du vill ta reda på vilka golfbanor som är tillgängliga på din Shotsaver SG250 besöker du co.uk och går till Golf Course Search (sök efter golfbanor). På så sätt hittar du de golfbanor som finns på din SG250. Du kan även göra på det här sättet när du vill hitta golfbanor som inte är tillgängliga ännu. Tryck på S7 för att bläddra fram till GOLF-läget. Är TIME-läget aktiverat trycker du bara på S1 för att starta GOLF-läget automatiskt. Välj COURSE (bana) med S1 eller S5 och bekräfta med S3. Markera GPS med S1 eller S5 och bekräfta med S3. SG250 söker automatiskt efter en GPS-signal och visar de sex närmaste golfbanorna inom 10 km eller 10 miles, beroende på om du har angett YARDS (yard) eller METRES (meter) under UNITS (enheter). Den golfbana som ligger närmast visas först. Bläddra bland de tillgängliga golfbanorna med S1 eller S5. Om det inte finns någon golfbana inom 10 km eller 10 miles visas _ MI COURSE eller _ KM COURSE (10 MI BANA/10 KM BANA) på displayen. Välj vilken golfbana du vill spela med S3. Nu visas HANDICAP (handikapp) på displayen. Ange ditt handikapp med S1 eller S5 och bekräfta med S3. När du har angett ditt handikapp kommer SG250 ihåg det till nästa gång du spelar. Nu visas TEEBOX (utslagsplats) på displayen. Välj den TEEBOX (utslagsplats) som du vill spela från med S1 eller S5 och tryck sedan på S3. Tillgängliga alternativ är WHITE (vit)/blue (blå)/yellow (gul)/red (röd) /GREEN (grön) /BLACK (svart) beroende på vilken golfbana du spelar på. Nu visas FCB-skärmen för den valda golfbanans hål 1. Du är nu redo att börja spela! Följande information visas på FCB-skärmen: B avståndet från din nuvarande plats till greenens bakkant. C avståndet från din nuvarande plats till greenens mitt. F avståndet från din nuvarande plats till greenens framkant. H Nuvarande hålnummer P Parvärde S Resultat (ange ditt resultat i slutet av varje hål om du vill använda det elektroniska resultatsystemet) Användartips! Om du vill att SG250 ska registrera den totala tiden och sträckan för golfrundan startar du kronograffunktionen med S1 vid första utslagsplatsen. Flytta framåt/bakåt från hål till hål och befintligt GOLF-läge Flytta framåt till nästa hål med S11. Flytta bakåt till föregående hål med S7. Avsluta GOLF-läget från FCB-skärmen genom att hålla ned S7. Använda det elektroniska resultatsystemet Med SG250 kan du ange och spara ditt resultat och få reda på Stableford-poäng automatiskt (om du har angett ditt handikapp vid golfrundans start). Om du vill att SG250 ska räkna ut ditt resultat och dina Stableford-poäng anger du ditt resultat med S1 eller S5 när FCB-skärmen visas. Det resultat du har angett visas bredvid S, som syns längst ned till höger på displayen. Om du vill visa ditt GROSS- (brutto) och NET-resultat (netto) utifrån det resultat du har angett, samt ditt slagindex för hålet, trycker du på S3. 6 UK

7 Om du vill visa Stableford-resultatet för hålet, utifrån det resultat du har angett trycker du på S3 igen. Visa hinderinformation för varje hål Om du vill visa avståndet till ett håls hinder, till exempel bunkrar, trycker du på S3 när FCB-skärmen visas. Fortsätt hålla ned S3 tills du har bläddrat förbi resultatdelen och kommer till det första hindret. Fortsätt trycka in S3 för att bläddra bland hinder för det aktuella hålet. Efter du har bläddrat bland alla hinder visar CHRONO-funktionen (kronograf) tiden för din runda så här långt, samt hur långt du har förflyttat dig sedan du startade kronografen. Användartips! Om du inte trycker på några knappar under 10 sekunder när vyn för det elektroniska systemet eller hinder visas, återgår displayen automatiskt till FCB-skärmen. Slutföra din golfrunda, visa och spara resultat När du har avslutat dina 18 hål och angett ditt resultat trycker du på S11. Kronografen stoppas automatiskt och på displayen visas GAME OVER/ CHRO STOP (spel slut/kronograf stoppad). Tryck på S3 om du vill visa ditt resultat för varje hål följt av resultatet för hål 1 9, och Genom att fortsätta trycka på S3 visar du CHRONO-skärmen (kronograf). Den visar din golfrundas totala tid och sträcka. Om du vill spara resultatet och CHRONO-informationen (kronograf) för den aktuella golfrundan håller du ned S5 när CHRONOskärmen visas. På displayen visas HOLD TO SAVE (håll ned för att spara) och sedan filnumret. Du kan visa informationen igen i GOLF DATA-läget (golfdata). När du har sparat visas skärmen för val av golfbana igen. Avsluta med S7. Starta och använda GOLF DATA-läget Tryck på S7 från TIME-skärmen (tid) för att öppna lägesmenyn och bläddra sedan till GOLF DATA (golfdata). GOLF DATA (golfdata) visas en kort stund på displayen följt av den senaste datafilen. Om det inte finns några data visas NO DATA (inga data). Om du har sparat information för mer än en golfrunda bläddrar du mellan de tillgängliga datafilerna med S1 eller S5. Upp till 50 filer kan sparas. När du har hittat filen du vill visa trycker du för att välja den. På displayen visas Start/End Time/Golf Course name (starttid/sluttid/ golfbana). Eftersom namnet på golfbanan är för långt för att kunna visas på displayen flyttas namnet från höger till vänster automatiskt. Bläddra framåt bland filens uppgifter med S1 eller S3. Följande information visas: Start- och sluttid för golfrundan samt golfbanans namn. Den totala tiden och sträckan för golfrundan. GROSS- (brutto) och NET-resultat (netto) samt Stableford-resultat för varje hål. GROSS- (brutto) och NET-resultat (netto) samt Stableford-poäng för hål 1 9. GROSS- (brutto) och NET-resultat (netto) samt Stableford-poäng för hål Totalsumma för GROSS- (brutto) och NET-resultat (netto), samt Stableford-poäng för hål Därefter visas följande lägen: VIEW (visa) visar uppgifterna för den aktuella golfrundan igen. DELETE (ta bort) tar bort uppgifterna för den aktuella golfrundan. DEL ALL (ta bort alla) tar bort uppgifterna för alla sparade golfrundor. EXIT (avsluta) avslutar GOLF DATA (golfdata). Välj de fyra sista lägena med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Användartips! Välj endast DEL ALL (ta bort alla) om du är säker på att du vill ta bort alla uppgifter för samtliga golfrundor du har sparat tidigare. Det går inte att återställa informationen efter att du har raderat den. 7 UK

8 Nummersystem för golfdatafiler Varje gång du sparar data från en golfrunda sparas den i en fil som får sitt namn på följande sätt: Exempel på filnummer: = månad 22 = dag 1 = tid 1 (2 = tid 2) 02 = filnummer Starta och ställ in RUN-läget (löpning) Funktioner i RUN-läget (löpning) Tryck på S7 för att bläddra fram till RUN-läget (löpning). Om TIME-läget (tid) är aktiverat kan du starta RUN-läget (löpning) direkt med S5. När du kommer till RUN (löpning) visas SEARCH (sök) efter två sekunder, då en sökning efter GPS-satelliter startar automatiskt. När GPS-funktionen har aktiverats visas batterinivå, ledigt minne och sedan GPS GO-skärmen (GPS startad). Det betyder att GPSfunktionen är klar att användas. Obs! Om det inte finns någon GPS-signal visas INDOOR-skärmen (inomhus). Användartips! Genväg: Starta RUN-läget (löpning) direkt från TIME-läget (tid) med S5. Använda RUN-läget (löpning) Starta ditt träningspass med S1. Kronografen börjar ta tiden på ditt träningspass automatiskt. När du börjar springa eller gå kan du byta vy med S3 för att visa tempo, sträcka eller antalet förbrukade kalorier. Stoppa träningspasset med S5. Spara informationen från träningspasset genom att hålla ned S7. HOLD RESET (håll ned återställa), SAVE (spara) och datum för träningspasset visas på displayen. Användartips! Växla mellan datavyerna under träningspasset genom att trycka på S3 när som helst. Användarinställningar Ange och ändra användarinställningar för RUN-läget (löpning) genom att starta RUN-läget och hålla ned S11. På displayen visas HOLD SET (håll ned ställa in), SET (ställa in) och sedan AUTO LAP (autovarv). Växla mellan följande valbara användarinställningar med S1 och S3: AUTO LAP (autovarv) Off (av), 0.4 miles (0,64 km), 1.0 mile (1,61 km), 2.0 miles (3,22 km), 3.0 miles (4,83 km), 4.0 miles (6,44 km) och 5.0 miles (8,05 km) Alert (larm) On (på) eller Off (av). SET UNIT (ange enhet) Metric (metrisk) eller Imperial (anglosaxisk). Enheterna visas i KM (kilometer) eller MI (miles) och styr även måttenheterna för vikt (lbs eller kg) och längd (feet och tum eller cm). SET USER (konfigurera användare) Gender (kön), age (ålder), weight (vikt), height (längd). SET VIEW (konfigurera vy) Ställ in din SG250 så att den visar antingen två rader, till exempel PACE (tempo) och CHRONO (kronograf), eller 3 rader, till exempel PACE (tempo), CHRONO (kronograf) och DISTANCE (sträcka). Användartips! Användarinställningar kan även konfigureras enkelt med det medföljande programmet Snooper PC Companion. Mer information om hur du konfigurerar användarinställningarna finns på sidan (XX). 8 UK

9 RUN-lägets undervyer Du kan visa olika typer av information på din SG250 under träningspasset. Du kan bland annat vissa sträcka, tempo, hastighet, puls, kaloriförbränning och tid. Du kan växla mellan vyerna med S3 när som helst under träningspasset. Du kan även ställa in din SG250 så att olika kombinationer av information visas. DISTANCE (sträcka): Visar och registrerar hur långt du har sprungit eller gått. PACE (tempo): Visar ditt aktuella tempo. SG250 anger hur många minuter det kommer ta för dig att avsluta en kilometer om du fortsätter i samma tempo. Det här värdet varierar utifrån din hastighet och kan visas samtidigt som du springer. SPEED (hastighet): Visar tydligt din aktuella hastighet, antingen i mph eller km/h. HRM (puls): Visar din aktuella puls baserat på information från pulsbandet (om det används). CALORIE (kalorier): Visar antalet kalorier du förbrukar per timme. Användartips! Antalet förbrukade kalorier kan endast visas om du har angett längd, vikt och ålder. Det kan du göra under inställningar direkt på din SG250 eller med hjälp av det medföljande programmet PC Companion. Se till att du anger användarinformationen före ditt träningspass så att rätt antal förbrukade kalorier visas. TIME (tid): Visar aktuell tid. Ställa in RUN-lägets (löpning) undervyer Du kan ställa in din SG250 så att den visar olika kombinationer av information. Du kan även ange om den ska visa två eller tre rader med information. Du kan dessutom ändra kombinationen av information som visas, samt i vilken ordning den visas. Du kan till exempel ställa in din SG250 så att den visar PACE (tempo) och DISTANCE (sträcka) på två rader eller CHRONO (kronograf), PACE (tempo) och DISTANCE (sträcka) på tre rader. Följ dessa anvisningar om du vill ange hur många rader som ska visas. Håll ned S11 i RUN-läget (löpning). HOLD SET (håll ned ställa in) visas på displayen. Därefter börjar SET (ställa in) och AUTO LAP (autovarv) blinka. Bläddra bland användarinställningarna med S1 eller S5 tills du ser VIEW (vy) och tryck sedan på S3. Växla mellan 3 rows (3 rader) och 2 rows (2 rader) med S1 eller S5 och bekräfta med S3. Återgå till föregående läge, till exempel RUN (löpning) eller TIME (tid), med S7. Information på två rader Du kan välja vilken information (två typer) som ska visas på displayen under träningspasset. Du kan visa informationen med S3 på två sätt. Starta RUN-läget (löpning) som vanligt och tryck sedan på S1 för att starta träningspasset. Om du vill ändra informationen som visas på rad 1 håller du ned S3 tills informationen ändras. Fortsätt hålla ned S3 för att välja mellan SPEED (hastighet), HRM (puls) (om ansluten), CALORIE (kalorier), TIME (tid), CHRONO (kronograf), DISTANCE (sträcka) eller PACE (tempo). Tryck snabbt på S3 för att ändra informationen som visas på rad 2. Fortsätt hålla ned S3 för att välja mellan SPEED (hastighet), HRM (puls) (om ansluten), CALORIE (kalorier), TIME (tid), CHRONO (kronograf), DISTANCE (sträcka) eller PACE (tempo). Varje gång du trycker på S3 visas den information du har valt en kort stund på displayen. Du kan ändra informationen som visas på raderna genom att trycka snabbt på S3 eller hålla ned S3 när som helst under träningspasset. 9 UK

10 Information på tre rader Vid visning av tre rader visas alltid kronografinformationen på den översta raden. Vilken information som ska visas på resterande rader bestämmer du själv. Starta RUN-läget (löpning) som vanligt och tryck sedan på S1 för att starta träningspasset. Tryck snabbt på S3 för att ändra informationen som visas på rad 2. Fortsätt hålla ned S3 för att välja mellan SPEED (hastighet), HRM (puls) (om ansluten), CALORIE (kalorier), TIME (tid), CHRONO (kronograf), DISTANCE (sträcka) eller PACE (tempo). Varje gång du trycker på S3 visas den information du har valt en kort stund på displayen. Om du vill ändra informationen som visas på rad 3 håller du ned S3 tills informationen ändras. Fortsätt hålla ned S3 för att välja mellan SPEED (hastighet), HRM (puls) (om ansluten), CALORIE (kalorier), TIME (tid), CHRONO (kronograf), DISTANCE (sträcka) eller PACE (tempo). Du kan ändra informationen som visas på raderna genom att trycka snabbt på S3 eller hålla ned S3 när som helst under träningspasset. Visa RUN data (löpdata) Tryck på S5 när du är klar med ditt träningspass. Kronografen slutar registrera information och STOP (stopp) blinkar på displayen. Om du vill visa informationen från träningspasset direkt och innan du sparar trycker du på S3. Följande information visas: Stop (sluttid)/calorie (kalorier)/distance (sträcka) Calorie (kalorier)/ave Speed (snitthastighet)/max Speed (maxhastighet) Calorie (kalorier)/ave Speed (snittempo)/max Speed (maxtempo Spara träningspasset genom att hålla ned S5. Användartips! När kronografen har stoppats eller återställts och ingen aktivitet sker under 15 minuter stängs GPS-funktionen av automatiskt och din SG250 återgår till TIME-mode (tid). Starta och använda RUN DATA-läget (löpdata) Tryck på S7 för att bläddra fram till RUN DATA-läget (löpdata). RUN DATA (löpdata) visas en kort stund på displayen och därefter den senaste sparade datafilen. Om det inte finns några data visas NO DATA (inga data). Om du vill visa data från andra sparade träningspass trycker du på S1 eller S5 för att bläddra mellan de tidigare sparade datafilerna. Obs! Totalt 50 filer med 100 varv per fil kan sparas. Tryck sedan på S3 för att öppna vald fil. Starttid, sluttid och sträcka visas. Tryck på S1 eller S3 för att bläddra framåt bland varje träningspass sparade data eller S5 för att bläddra bakåt. Följande information kan visas: Start (starttid), end time (sluttid) och distance (sträcka) Chrono (kronograf), distance (sträcka) och calorie (kalorier) Chrono (kronograf), ave pace (snittempo) och max pace (maxtempo) Chrono (kronograf), ave speed (snitthastighet) och max speed (maxhastighet) Chrono (kronograf), ave HRM (snittpuls) och max HRM (maxpuls) Lap 1 time & distance (varv 1, tid och sträcka) Lap 2 time & distance (varv 2, tid och sträcka) last lap time/distance (tid för slutvarv/sträcka) VIEW/DELETE/DEL ALL-undermenyer (visa/ta bort/ta bort alla) Avsluta med S7. 10 UK

11 Använda undermenyerna VIEW/DELETE/DEL ALL (visa/ta bort/ta bort alla) VIEW (visa) Tryck på S3 när VIEW (visa) är markerat för att visa träningspassets information igen. Start/end time/distance-skärmen (starttid/sluttid/sträcka) visas. Avsluta med S7. DELETE (ta bort) Markera DELETE (ta bort) med S1 och bekräfta med S3. DELETE (ta bort) + filnamn visas på displayen. Filen raderas automatiskt efter två sekunder och SG250 återgår till RUN DATA-läget (löpdata). Avsluta med S7. DEL ALL (ta bort alla) Markera DEL ALL (ta bort alla) med S1 och bekräfta med S3. DELETE ALL DATA (ta bort alla data) visas på displayen. Alla data raderas automatiskt efter två sekunder och NO DATA (inga data) visas på displayen. Avsluta med S7. Numreringssystem för RUN DATA (löpdata) Exempel på datanummer: G 12 =12 = månad 22 = dag 1 = tid 1 (2 = tid 2) 02 = filnummer G = data med GPS (H = data utan GPS) Inställningar för RUN-läget (löpning) och AUTO LAP (autovarv) Ange och ändra användarinställningar för RUN-läget (löpning) genom att starta RUN-läget med S7 och sedan hålla ned S11. HOLD SET (håll ned ställa in) visas på displayen. Därefter börjar SET (ställa in) och AUTO LAP (autovarv) blinka. Växla mellan tillgängliga inställningar med S1 och S3. Ställa in AUTO LAP (autovarv) och använda manuell varvtidsfunktion I SG250-enhetens RUN-läge (löpning) ingår en AUTO LAP-funktion (autovarv), med vilken du kan analysera data från dina träningspass genom att dela in dem i virtuella varv. AUTO LAP-funktionen (autovarv) kan slås på och av. När funktionen är på larmar SG250 när du uppnår en förinställd sträcka. Följande varvlängder kan ställas in: 0,4 miles eller kilometer 1 mile eller kilometer 2 miles eller kilometer 3 miles eller kilometer 4 miles eller kilometer 5 miles eller kilometer Efter träningspasset kan du även analysera dina träningsdata per varv. 11 UK

12 Ställa in varvets längd Håll ned S11 i RUN-läget (löpning). HOLD SET (håll ned ställa in) visas på displayen. Därefter börjar SET (ställa in) och AUTO LAP (autovarv) blinka. Välj AUTO LAP (autovarv) med S3. 1 KM börjar blinka på displayen. Välj längd på varvet genom att bläddra mellan 0.4, 1, 2, 3, 4 och 5 (kilometer eller miles beroende på den enhet du har angett under användarinställningar) med S1 eller S5. Välj sedan med S3. Bekräfta sedan varvets längd med S3. ALERT ON (larm på) visas. Växla mellan ALERT ON (larm på) och ALERT OFF (larm av) med S1 eller S5 och bekräfta med S3. Om du har aktiverat larmet hörs ett pip från din SG250 varje gång du passerar den inställda varvlängden. Tryck på S7 för att återgå till användarinställningar. Använda manuell varvtidsfunktion Med varvfunktionen kan du ta reda på och spara en varvtid när som helst under ditt träningspass. Om du springer på till exempel en bana kan du se tiden för respektive varv. Varvtiden visas efter varje avslutat varv. Du kan även se varvtiderna i efterhand direkt på SG250 eller via programmet PC Companion. Det är enkelt att ta reda på din varvtider. Starta RUN-läget (löpning) och tryck på S1 för att starta träningspasset. När du är redo att starta varvtidtagningen trycker du bara på S1 igen. Den senaste varvtiden visas en kort stund och sedan återgår displayen till din valda datavy. När du har avslutat ditt träningspass kan du se alla varvtider innan du sparar dem genom att trycka på S3. Sparade varvtider kan även visas i RUN DATA-läget (löpdata) eller via programmet PC Companion. Ställa in UNITS (enheter) metriska eller anglosaxiska Du kan ställa in SG250 så att den visar hastighet samt visar och registrerar avstånd i kilometer eller miles. Håll ned S11 i RUN-läget (löpning). HOLD SET (håll ned ställa in) visas på displayen. Därefter börjar SET (ställa in) och AUTO LAP (autovarv) blinka. Bläddra bland användarinställningar med S1 eller S5 tills du ser UNITS (enheter) och tryck sedan på S3. Växla mellan KM (kilometer) och MI (miles) med S1 eller S5 och bekräfta ditt val med S3. Återgå till föregående läge, till exempel RUN (löpning) och TIME (tid), med S7. Ange kön, ålder, vikt och längd För att SG250 ska kunna beräkna antal förbrukade kalorier måste du ange kön, ålder, vikt och längd. Håll ned S11 i RUN-läget (löpning). HOLD SET (håll ned ställa in) visas på displayen. Därefter börjar SET (ställa in) och AUTO LAP (autovarv) blinka. Bläddra bland användarinställningar med S1 eller S5 tills du ser USER (användare) och tryck sedan på S3. MAN (man) eller FEMALE (kvinna) börjar blinka. Växla mellan MALE (man) och FEMALE (kvinna) med S1 eller S5 och bekräfta ditt val med S3. Därefter visas AGE (ålder). Justera åldern med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Därefter visas WEIGHT (vikt). Justera vikten med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Därefter visas HEIGHT (längd). Justera längden med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Återgå till föregående läge, till exempel RUN (löpning) och TIME (tid), med S7. Ställa in VIEW (vy) Du kan välja om du vill att information om ditt träningspass ska visas på två eller tre rader beroende på hur mycket information du vill visa samtidigt. Håll ned S11 i RUN-läget (löpning). HOLD SET (håll ned ställa in) visas på displayen. Därefter börjar SET (ställa in) och AUTO LAP (autovarv) blinka. Bläddra bland användarinställningarna med S1 eller S5 tills du ser VIEW (vy) och tryck sedan på S3. Växla mellan 3 rows (3 rader) och 2 rows (2 rader) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Återgå till föregående läge, till exempel RUN (löpning) och TIME (tid), med S7. 12 UK

13 Använda HRM-läget (puls) Sätta i batteri Batteriluckan sitter på baksidan av pulsbandet (se bild). Använd ett litet mynt för att vrida batteriluckan till öppet läge och sedan ta bort den. Sätt i ett CR2032-batteri av hög kvalitet med plustecknet vänt uppåt. Sätt tillbaka batteriluckan och vrid den till stängt läge. Använd mynt för att vrida och öppna batteriluckan och sätt CR2032 3V batteri Konfigurera och para ihop SG250 med pulsbandet När pulsbandet är försett med batteri är det i viloläge och kan skicka data till SG250. Så här ställer du in och använder pulsbandet: Öppna pulsbandet genom att lossa remmen från pulssändaren. Fukta elektroderna på baksidan av pulsbandet med en fuktig trasa. Det ger en bättre elektrisk kontakt mellan ditt bröst och pulssändaren. Sätt pulsbandet runt bröstkorgen precis under bröstmuskeln genom att fästa remmen i pulssändaren. Justera det elastiska bandet så att pulsbandet sitter åt men inte så hårt att det hindrar din andning. Anslut pulsbandet till SG250 genom att aktivera HRM-läget (puls) med S7 och starta HRM SET-läget (puls ställa in) genom att hålla ned S11. Välj HRM LINK (pulsanslutning) och bekräfta med S3. Om hopparningen mellan SG250 och pulsbandet lyckas visas LINK FILE (ansluter fil) på displayen. Din puls visas nu på SG250- displayen. Användartips! Om din puls inte visas på SG250, eller om pulsen är felaktig följer du tipset nedan. Om problemet kvarstår bör du para ihop SG250 med pulsbandet på nytt. Användbara pulstips Kontrollera att pulsbandet sitter åt ordentligt. Dra en fuktig trasa över elektroderna igen eller använd elektrodgel. Rengör elektroderna för att avlägsna eventuell smuts som kan störa signalerna. Använd en fuktig bomullströja, om möjligt. Syntetmaterial kan skapa statisk elektricitet och störa signalen. Flytta dig från platser med starka elektromagnetiska fält och andra trådlösa sensorer som kan störa pulssensorn. Följande kan orsaka trådlösa störningar: högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, bärbara telefoner och trådlösa nätverka eller åtkomstpunkter. 13 UK

14 Använda SG250 med pulsband Tryck på S7 för att bläddra bland lägena tills du ser HRM (puls). HRM (puls) visas en kort stund och SG250 söker efter en GPS-signal. Batterinivå och ledigt minne visas på displayen följt av GPS GO (GPS startad), som indikerar att din SG250 är redo för användning. Om det inte finns någon GPS-signal visas INDOOR (inomhus). HRM-läget (puls) påminner mycket om RUN-läget (löpning). Börja ett träningspass med S1. Du kan starta varvtidtagningen när som helst med S1. Om AUTO LAP-funktionen (autovarv) är på registreras varvtiden automatiskt utifrån vald AUTO LAP-inställning. Du kan ändra vilken information som visas genom att trycka på S3 när som helst under träningspasset. Du kan välja mellan följande vyer: Calorie (kalorier), HRM (puls) och % OF MAX (% av max) Calorie (kalorier), HRM (puls) och distance (sträcka) Calorie (kalorier), HRM (puls) och calorie (kalorier) Calorie (kalorier), HRM (puls) och in zone (inom intervall) Calorie (kalorier), HRM (puls) och chrono (kronograf) Calorie (kalorier), HRM (puls) och pace (tempo) Calorie (kalorier), HRM (puls) och speed (hastighet) Calorie (kalorier), HRM (puls) och clock (klocka) Tryck på S5 när du avslutar ditt träningspass för att stoppa kronografen samt registrering av data. Håll ned S5 för att spara alla registrerade data från träningspasset. Användartips! % OF MAX (% av max) visar din aktuella puls som en procent av den maxhastighet ditt hjärta kan slå per minut vid en viss ålder. SG250 räknar ut din maxpuls genom att subtrahera 220 med din ålder (som du matar in under användarinställningar). Genom att fastställa din maxpuls kan du lättare övervaka din aktivitetsnivå. På så sätt kan du kontrollera att du inte anstränger dig för mycket men ändå tillräckligt för att få resultat. Vid fysisk aktivitet bör man ligga mellan 50 och 85 % av sin maxpuls. Detta kallas även för målpuls. Viktigt!Pulsangivelserna ovan är endast riktlinjer. Rådgör med din läkare och/eller personliga tränare innan du inleder ett träningsprogram, särskilt om du inte har tränat regelbundet på länge eller är överviktig. Användartips! In zone (inom intervall) visar hur länge du har behållit din puls inom den pulsintervall du har angett. Mer information om hur du ställer in pulsintervaller finns nedan. Obs! När kronografen har stoppats eller återställts och ingen aktivitet sker under 15 minuter stängs GPS-funktionen av automatiskt och TIME-mode (tid) blir aktivt igen. Ställa in pulsintervaller Du kan ställa in upp till tre pulsintervaller på din SG250. För varje intervall kan du ställa in LO (lägsta) eller HI (högsta) pulsnivå. Under träningspasset kan du välja en av de förinställda intervallerna och se om du kan öka och behålla din puls inom intervallen för maximal effektivitet. Så här ställer du in och använde pulsintervaller: Håll ned S11 i någon av HRM-vyerna (puls). HOLD SET (håll ned ställa in) visas och SET HRM LINK (ställa in pulsanslutning) börjar blinkar. Tryck på S1 så att SET HRM (ställa in puls) visas i stället. Bekräfta sedan med S3. ZONE 1 (intervall 1) visas på displayen. Växla mellan ZONE 1, ZONE 2 och ZONE 3 med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. LO- (lägsta) och HI-värden (högsta) visas automatiskt, och LO-värdet blinkar. Öka eller sänk LO-värdet (lägsta) med S1 eller S5. Bekräfta värdet med S3. 14 UK

15 HI-värdet (högsta) blinkar nu. Öka eller sänk HI-värdet (högsta) med S1 eller S5. Bekräfta värdet med S3. ALERT ON (larm på) blinkar nu. Växla mellan ALERT ON (larm på) och ALERT OFF (larm av) med S1 eller S5 och bekräfta ditt val med S3. Gå tillbaka till skärmen för HRM-inställningar (puls) med S7. Användartips! Du kan aktivera en pulsintervall när som helst. Den intervall som senast ställdes in på ON (på) används automatiskt. Användartips! Vid användning av pulsintervaller under ett träningspass hörs ett pip om din puls sjunker under det inställda LO-värdet (lägsta). Två pip hörs om din puls stiger över det inställda HI-värdet (högsta). SG250 Automatiskt strömsparläge Om GPS-funktionen är avstängd, pulsbandet inte är anslutet och du inte har använt din SG250 på mer än en minut, går displayen över automatiskt till strömsparläge. I detta läge visas endast klockan. Du aktiverar din SG250 från strömsparläget med S1 för att gå direkt till GOLF-läget eller med S7 för att gå direkt till RUN-läget (löpning). Övriga knappar startar TIME-läget (tid). Starta TIME-läget (tid) Starta TIME-läget (tid) Starta TIME-läget (tid) genom att trycka på S7 och bläddra bland lägena tills du ser TIME. Det finns tre olika TIME-vyer (tid) att välja mellan: Time only (endast tid) Time, day and date (tid, dag och datum) Time and city (tid och stad) Växla mellan vyerna med S3. Ställa in TIME-läget (tid) Tiden på SG250 ställs in redan vid tillverkning. Användartips! Din SG250 levereras med T1 inställd på London-tid och T2 inställd på New York-tid, samt med DST (sommartid) inställd på ON (på). Ändra tiden genom att följa anvisningarna nedan. Ställa in tiden Från TIME-läget (tid) kan du ställa in två olika TIME zones (tidszoner). Håll ned S11 i TIME-läget (tid). På displayen visas HOLD SET (håll ned ställa in) och sedan blinkar TIME (tid). Bekräfta med S3. Nu visas T1 (tid 1). Om du vill ställa in T1 trycker du på S3. Om du vill ställa in T2 växlar du från T1 till T2 med S1 eller S5 och bekräftar sedan med S3. Nu visas GPS och MANUAL (manuell). Växla mellan GPS och MANUAL (manuell) med S1 eller S5 och bekräfta ditt val med S3. Användartips! Det finns två alternativ att välja mellan när du ställer in tiden på din SG250 GPS och MANUAL (manuell). Väljer du GPS ställs tiden in automatiskt med GPS-funktionen. Om du väljer MANUAL (manuell) kan du ställa in tiden manuellt. Välj gärna GPS eftersom det går snabbare och tiden blir garanterat korrekt. 15 UK

16 Ställa in tid med GPS Tryck på S1 eller S5 för att välja GPS. När GPS blinkar trycker du på S3. Hitta nu rätt TIME ZONE (tidszon) med S1 eller S5. Det finns 106 städer att välja mellan. När du har hittat rätt stad bekräfta du ditt val med S3. Nu visas DST ON (sommartid på) eller DST OFF (sommartid av). Växla mellan DST ON (sommartid på) och DST OFF (sommartid av) med S1 eller S5 och bekräfta ditt val med S3. Nu visas 12H eller 24H. Växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning med S1 eller S5 och bekräfta ditt val med S3. Gå tillbaka till undermenyn för tidsinställningar med S7. Tryck på S7 igen för att återgå till TIME-läget (tid). Tiden ställs in automatiskt nästa gång GPS-funktionen aktiveras. Den aktiveras när du startar RUN- (löpning) eller GOLF-läget (golf). Du kan även aktivera GPS-funktionen manuellt genom att hålla ned S7 i TIME-läget (tid). Ställa in tid manuellt Tryck på S1 eller S5 för att välja MANUAL (manuell). När MANUAL (manuell) blinkar trycker du på S3. Ställ in HOUR (timmar) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Ställ in MINUTE (minuter) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Ställ in SECOND (sekunder) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Ställ in YEAR (år) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Ställ in MONTH (månad) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Ställ in DATE (datum) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Ställ in 12/24H (12/24-timmarsvisning) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Bekräfta med S3 och återgå till T1/T2-skärmen. Gå tillbaka till undermenyn för tidsinställningar med S7. Tryck på S7 igen för att återgå till TIME-läget (tid). Bakgrundsbelysnings- och NIGHT-inställningar (natt) Med NIGHT-inställningen (natt) kan du styra hur länge bakgrundsbelysningen lyser när du trycker på ljusknappen (S11) i TIME-läget (tid). Med NIGHT-inställningen kan du även ställa in och använda NIGHT-läget (natt). Ställa in och använda bakgrundsbelysning Det finns bakgrundsbelysning på din SG250 så att du kan se displayen även när det är mörkt. Bakgrundsbelysning aktiveras med ljusknappen (S11). Du kan ställa in så att bakgrundsbelysningen lyser i antingen 10 eller 20 sekunder. Följ dessa anvisningar: Tryck på S7 för att bläddra bland lägena tills du ser TIME (tid). Håll ned S11. På displayen visas HOLD SET (håll ned ställa in) och sedan blinkar TIME (tid). Tryck på S1 eller S5 tills NIGHT (natt) börjar blinka på displayen och tryck sedan på S3. 10 SECONDS (sekunder) eller 20 SECONDS (sekunder) visas. Välj med S1 eller S5 om du vill att bakgrundsbelysningen ska lysa i 10 eller 20 sekunder varje gång du trycker på ljusknappen (S11). Bekräfta ditt val med S3. Återgå till NIGHT-lägets (natt) undermeny med S7. Avsluta och återgå till TIME-läget (tid) med S7. Ställa in och använda NIGHT-läge (natt) I NIGHT-läget (natt) kan du ställa så att bakgrundsbelysningen aktiveras automatiskt inom en viss tidsperiod när du har startat ett av träningslägena, till exempel RUN (löpning) eller HRM (puls). Om du ställer in NIGHT-läget (natt) på till exempel och sedan startar RUN- (löpning) eller HRM-läget (puls) mellan kl. 18 och 23 tänds bakgrundsbelysningen automatiskt. Bakgrundsbelysningen är tänd så länge som träningsläget är aktiverat. Dina RUN- (löpning) och HRM-data (puls) visas alltså med hjälp av bakgrundsbelysningen. 16 UK

17 Tryck på S7 för att bläddra bland lägena tills du ser TIME (tid). Håll ned S11. På displayen visas HOLD SET (håll ned ställa in) och sedan blinkar TIME (tid). Tryck på S1 eller S5 tills NIGHT (natt) börjar blinka på displayen och tryck sedan på S3. Tryck på S1 eller S5 tills du ser NIGHT ON (natt på) och tryck sedan på S3. ST TIME (starttid) visas följt av ett klockslag där timvärdet blinkar. Ange den timme du vill NIGHT-läget (natt) ska börja. Tryck på S1 eller S5 för att markera ditt val och bekräfta sedan med S3. Minutvärdet börjar blinka. Justera minuterna med S1 eller S5 och spara sedan dina inställningar med S3. ST TIME (starttid) visas igen. Växla till EN TIME (sluttid) med S1 eller S5. Justera timvärdet med S1 eller S5 och spara sedan med S3. Justera minutvärdet med S1 eller S5 och spara sedan med S3. Återgå till NIGHT-lägets (natt) undermeny med S7. Avsluta NIGHT-läget (natt) och återgå till TIME-läget (tid) med S7. Justera LCD CONTRAST (displaykontrast) i TIME-läget (tid) Tryck på S7 för att bläddra bland lägena tills du ser TIME (tid). Håll ned S11. På displayen visas HOLD SET (håll ned ställa in) och sedan blinkar TIME (tid). Tryck på S1 eller S5 tills du ser CONT (kontrast) och bekräfta sedan med S3. Aktuell kontrast visas i procent. Ange en kontrast mellan 10 och 100 procent med S1 eller S5 och spara sedan med S3. Återgå till CONT-lägets (kontrast) undermeny med S7. Avsluta och återgå till TIME-läget (tid) med S7. Ställa in CHIME (knappljud) från TIME-läget (tid) Om CHIME (knappljud) är aktiverat hörs ett ljud varje gång du trycker på knapparna. Knappljudsfunktionen kan slås på och av. Tryck på S7 för att bläddra bland lägena tills du ser TIME (tid). Håll ned S11. På displayen visas HOLD SET (håll ned ställa in) och sedan blinkar TIME (tid). Tryck på S1 eller S5 tills du ser CHIME (knappljud) och bekräfta sedan med S3. Välj CHIME ON (knappljud på) eller CHIME OFF (knappljud av) med S1 eller S5 och spara sedan med S3. Återgå till CHIME-lägets (knappljud) undermeny med S7. Avsluta och återgå till TIME-läget (tid) med S7. Ställa in och använda ALARM-läget (alarm) Du kan ställa in upp till fem alarm på SG250. Tryck på S7 för att bläddra bland lägena tills du ser ALARM (alarm). AL-1 (alarm 1), en tid, T1 OFF (av) eller T1 ON (på) visas på displayen. Håll ned S11. HOLD SET (håll ned ställa in) visas och AL-1 (alarm 1) börjar blinkar. Växla från AL-1 (alarm 1) till AL-5 (alarm 5) med S1 eller S5 och välj det alarm du vill ställa in med S3. Timvärdet börjar blinka. Justera timvärdet med S1 eller S5 och spara sedan med S3. Minutvärdet börjar blinka. Justera minutvärdet med S1 eller S5 och spara sedan med S3. T1 eller T2 börjar blinka. Tryck på S1 eller S5 för att ange om alarmet omfattas av T1 (tidszon 1) eller T2 (tidszon 2) och bekräfta sedan med S3. Ändra inställningen med S1 eller S5. Bekräfta med S3. ON (alarm på) eller OFF (alarm av) börjar blinka. Ställ in alarmet på ON (på) eller OFF (av) med S1 eller S5 och bekräfta sedan med S3. Återgå till ALARM-lägets (alarm) undermeny med S7. Avsluta och återgå till TIME-läget (tid) med S7. 17 UK

18 Visa alarminställningar och slå på och av alarm Tryck på S7 för att bläddra bland lägena tills du ser ALARM (alarm). Tryck på S5 för att bläddra bland och förhandsvisa AL-1 till AL-5 (alarm 1 5). Slå på eller av ett alarm med S1 och bekräfta sedan med S3. Avsluta och återgå till TIME-läget (tid) med S7. Användartips! Alarmet hörs i 20 sekunder efter aktivering. Stäng av alarmljudet med valfri knapp. Om ett alarm har aktiverats visas en liten klocka till vänster på displayen i TIME-läget (tid). 18 UK

19 Felsökningsguide för SG250 PROBLEM/FRÅGA Jag får ingen GPS-signal. Kan jag återställa min SG250? Will my data and personal settings be lost after I reset my SG250? Förlorar jag mina data och personliga inställningar om jag återställer min SG250? Min visade puls stämmer inte. LÖSNING/SVAR Ta med din SG250 utomhus och undvik att stå nära träd och höga byggnader. Stå kvar på samma plats och försök få en GPS-signal igen. Se även till att antennen pekar på mot himlen. Du kan återställa din SG250 genom att trycka på S1, S5, S7 och S11 samtidigt. Datum och tid återställs till standardvärden. Du kan ställa in datum och tid manuellt eller automatiskt via GPS-funktionen. Dina data och personliga inställningar är sparade på flash-minnet och försvinner därför inte om du återställer din SG250. Låt batteriet ladda ur helt och fulladda det sedan utan avbrott. Vi rekommenderar att du laddar batteriet regelbundet varje eller varannan månad. Det gynnar batteriets livslängd, även om SG250 inte används. Kontrollera att pulsbandet sitter åt ordentligt. Fukta pulsbandets elektroder på nytt eller använd elektrodgel. Rengör elektroderna för att avlägsna eventuell smuts som kan störa signalerna. Använd en fuktig bomullströja, om möjligt. Syntetmaterial kan skapa statisk elektricitet och störa signalen. Flytta dig från platser med starka elektromagnetiska fält och andra trådlösa sensorer som kan störa pulssensorn. Följande kan orsaka trådlösa störningar: högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, bärbara telefoner och trådlösa nätverk eller åtkomstpunkter. Key Function Matrix 19 UK

20 Snooper PC Companion software Din SG250 levereras med programmet Snooper PC Companion. Med programmet kan du ladda ned den senaste informationen om golfbanor samt överföra och synkronisera RUN-data (löpning) från SG250 till datorn för djupare analys. Obs! Golfdata kan inta överföras till datorn. Snooper PC Companion kan användas med följande operativsystem: Windows 7 Windows XP SP 1, 2, 3 Windows Vista SP 1, 2 Windows 2000 SP 4 Windows 98 Sätt i cd-romskivan som du fick tillsammans med din SG250 och följ anvisningarna som visas automatiskt på datorskärmen. Ladda ned golfdata till din SG Starta programmet genom att dubbelklicka på Snooper PC Companion-ikonen på skrivbordet. Ett välkomstfönster med Shotsaver- och RUN-logotypen öppnas. 2. Anslut USB-klämman/datakabeln till din SG250 genom att passa in klämmans fyra stift i de fyra metallkontakterna på baksidan av SG250-enheten (se bild nedan). 3. Anslut USB-klämman/datakabeln till datorn. CHARGE XX% (laddning) visas på displayen och indikerar aktuell batterinivå. När en anslutning mellan datorn och SG250 har upprättats visas PC LINK (datoranslutning) på SG250-enhetens display. Batteriet laddas automatiskt så länge som SG250 är ansluten till datorn. 4. Du laddar ned de senaste golfbanorna genom att klicka på Shotsaver-logotypen på datorn och följa anvisningarna på skärmen. Observera att nedladdningen tar omkring 80 minuter. Spara tid genom att ladda ned Shotsaver-golfdatabasen samtidigt som du laddar batteriet. 20 UK

21 Överföra och synkronisera RUN-data (löpning) med datorn 1. Starta programmet genom att dubbelklicka på Snooper PC Companion-ikonen på skrivbordet. Ett välkomstfönster med Shotsaver- och RUN-logotypen öppnas. 2. Anslut USB-klämman/datakabeln till din SG250 genom att passa in klämmans fyra stift i de fyra metallkontakterna på baksidan av SG250-enheten (se bild nedan). 3. Anslut USB-klämman/datakabeln till datorn. CHARGE XX% (laddning) visas på displayen och indikerar aktuell batterinivå. När en anslutning mellan datorn och SG250 har upprättats visas PC LINK (datoranslutning) på SG250-enhetens display. Batteriet laddas automatiskt så länge som SG250 är ansluten till datorn. 4. Klicka på RUN-logotypen för att starta RUN-delen av Snooper PC Companion. Snooper RUN PC Companion har massor av praktiska och effektiva funktioner. Synkronisera din SG250 med datorn och överför träningsdata till datorn så att du kan studera din träning ytterligare. Visa dina träningsrundor med Google Maps. Visa sträcka, hastighet, tempo och mycket mer. Spara och övervaka din träningshistorik. Visa och analysera din träningshistorik på dags-, vecko- eller månadsbasis. Övervaka din puls och dina varvtider. Ange användarinställningar såsom ålder, vikt och längd. Återställa SG250 Du kan återställa din SG250 genom att hålla ned S1, S5, S7 och S11 samtidigt. Det kan hända att olika ikoner och bilder visas på displayen, beroende på vilket läge som är aktiverat. Under återställningen visas alla bilder samtidigt och bakgrundsbelysningen tänds. Programvarukoden visas sedan, och din SG250 återgår automatiskt till TIME-läget (tid). Observera att alla sparade data tas bort permanent. 21 UK

22 Börja med att ta reda på SG250-enhetens produkt-id: Registrera SG250 Tryck på S7 för att bläddra bland lägena tills du ser TIME (tid).håll ned S11. HOLD SET (håll ned ställa in) visas och därefter börjar TIME (tid) blinka. Tryck på S1 eller S5 för att bläddra mellan undermenyerna: TIME (tid), NIGHT (natt), CONTRAST (kontrast), CHIME (knappljud) och PROD ID (produkt-id). Användartips! Om SG250 är i TIME-läget (tid) kan du hålla ned S11 för att gå direkt till inställningarna för TIME (tid), NIGHT (natt), CONTRAST (kontrast), CHIME (knappljud) och PROD ID (produkt-id). Använd produkt-id:t för att registrera din SG250. Genom att registrera din produkt kostnadsfritt kan du ladda ned tillägg till databasen med golfbanor som medföljer din SG250. Inga kostnader för vare sig prenumeration eller nedladdning tillkommer. Registrera din produkt genom att besöka vår webbplats och gå till Registrations (registrering). Med Snooper PC Companion kan du ladda ned nya golfbanor och använda statistik/analysprogrammet RUN på den medföljande cd-skivan. Skötselråd Rengör din SG250 med fuktig trasa och milt rengöringsmedel. Avlägsna all fukt med en torr trasa. Använd inga kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan orsaka skador på plastdelarna. Höga temperaturer under längre tid kan orsaka permanenta skador. SG250 kan användas under vatten på ett djup upp till 30 meter. Efter användning i vatten ska produkten torkas av och sedan lufttorka innan den används eller batteriet laddas igen. Varning! Användning i vatten under en längre tid kan orsaka kortslutning som i sin tur kan leda till mindre brännmärken och hudirritationer. Obs! Använd aldrig SG250 när du simmar. Varning! Personer med pacemaker bör aldrig använda Shotsaver SG250 med anslutet pulsband, eftersom störningar kan uppstå på pacemakern. 22 UK

23 Service under garanti Shotsaver SG250 omfattas av en tillverkningsgaranti som gäller i ett år. Om Shotsaver SG250 av någon anledning måste repareras under garantin, ska du returnera den med expressförsändelse (försäkrad) till följande adress: The Returns Department Performance Products Limited Cleaver House Sarus Court Manor Park Cheshire WA7 1UL Bifoga följande information: Ditt namn, din adress och en fullständig beskrivning av problemet. Ett telefonnummer vi kan nå dig på dagtid. SG250-enhetens serienummer Bortskaffning av elektrisk och elektronisk utrustning (avser EU). Den här symbolen betyder att produkten eller förpackningen i fråga inte får hanteras som hushållsavfall. Produkten ska lämnas in till en station för återanvändning av elektrisk utrustning. Genom att se till att produkten kasseras på korrekt sätt bidrar du till att miljön bevaras. Återanvändning av material bidrar även till hushållning av naturresurser. Kontakta din lokala myndighet eller den butik där du köpte produkten för mer information om återanvändning. 23 UK

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Introduktion. WR67 Överblick

Introduktion. WR67 Överblick Introduktion Den här snabbmanualen är avsedd att hjälpa dig att komma igång snabbt med WR67. I snabbmanualen går vi igenom flera av de viktigaste funktionerna. Vi rekommenderar att du tar dig tid för att

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Rangefinder Watch. Models# 368550-368551-368552. Quick Start Guide

Rangefinder Watch. Models# 368550-368551-368552. Quick Start Guide Rangefinder Watch Models# 368550-368551-368552 Quick Start Guide 1 Se sida 9 för språkinställningar KNAPPAR OCH FUNKTIONER www.bushnell.igolf.com Golf Meny 1 UPP 3 VÄLJ 4 2 Meny 5 NER 1. Golf Meny Knappen:

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT snabbstartshandbok November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Introduktion varning Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 SWE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt... Vy Framsida... LCD Display... Vy Baksida... Utomhusgivare

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LS-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH N2 ENGLISH N2_IMcover.indd 2 FRANÇAIS ESPAÑOL HEART RATE MONITOR 日本語 中文 GERMAN ITALIAN DUTCH SWEDISH 4/17/08 10:10:39 AM New Balance N2 hrm PULSMÄTARE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion...1 Dina Värden...1

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer