Vid frågor, kontakta Twig Com Support på eller Innehållsförteckning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid frågor, kontakta Twig Com Support på support@twigcom.com eller +358 40 510 5058. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 TWIG Protector TWIG Protector Easy TWIG Asset Locator TWIG Dog Locator Konfigurationsguide Publiceringsnummer: YZ SE All rights reserved. Twig Com Ltd, På grund av avvikelser i användning, användargränssnitt, antal tangenter och hårdvara, kan det hända att inte alla inställningar är tillämpliga i varje enhetsversion. Vänligen kontakta din tjänsteleverantör eller Twig Com Support för fullständig information. Vid frågor, kontakta Twig Com Support på eller Innehållsförteckning: 1. Installera programvara och drivrutiner Etablera anslutning (Opening connection) Enhetsinformation (Device information) Allmänna konfigurationsinställningar... 3 PIN-kod (PIN Code)... 3 Identifikationskod (ID)... 3 Service Center-nummer (Service Center Number)... 3 Automatiskt svar (Automatic answer)... 3 MPTP-rubriksöversättning (MPTP header translation)... 4 Kontrastvärde (Contrast value)... 4 Energisparläge (Power Saving Mode) Inställning av GPS och statusmeddelanden...4 GPS vilotid (GPS Sleep time)...4 Max GPS söktid (Max GPS search time)...5 Statusmeddelanden (Status messages)...5 Allmän programljudnivå (Generic application sound level)...5 Signalintervall för förlorad GSM (Lost GSM beep tone interval) GPRS-inställningar (GPRS settings)...5 Identifikationskod (Identification code (ID))...6 Åtkomstpunktnamn (Access Point Name (APN))...6 GPRS serverportnummer (GPRS server port number)...6 GPRS IP-adress (GPRS IP address)...6 GPRS domännamnserver 1-2 (GPRS DNS 1-2)...6 GPRS användarnamn (GPRS user name)...6 GPRS lösenord (GPRS password)...6 Säkerhetskopiera SMS-nummer (Backup SMS number)...6 GPRS anslutningsläge (GPRS Connection mode)...6 Återanslutnings-intervall (Reconnect interval)...7 GPRS-användning (GPRS usage)...7 Blockering av internationell GPRS-roaming (GPRS international roaming blocking) Informationssamtal (Assistance call)...7 Informationsnummer (Assistance numbers) Vita listan (White list (WL)) Man Down-larm (Man Down alert (MDA))...8 Larmar när (Alerts when)...8 Tid utan larm (No alarm duration):...9 Förlarmstid (Pre-Alarm duration):...9 Rörelsekänslighet (Motion sensitivity):...9 Man Down tippningsvinkel (Man Down Angle)...9 Fördröjning normal status (Normal status delay) Twig SOS-inställningar (Twig SOS settings)...9 Telefonnummer och namn (Phone Number and Name) Twig SOS-inställningar 2 (Twig SOS Settings 2) MPTP SOS Text MPTP MD-text (MPTP MD Text): MPTP RF SOS-text (MPTP RF SOS Text): Serienummer trådlöst larm (Wireless alert unit serial number) Aktivera vibrator (Vibrator enabled) Aktivera skärm (Display enabled): Återsända meddelande (Message resending):. 11 Använda efternödläge (Post emergency usage): Inaktivera ström av -knappen (Power OFF disabled) Nödsamtal fortsätter (EMG call continue) Nödnummer-text (Emergency number text) Nödsignalsintervall (Post Emergency beep) SOS aktiveringsläge (SOS Activation mode) Fördröja händelsestart (Event Start delay) Fullständiga SOS-cykler (Full SOS Cycles) Samtalstimeout (Call timeout) Timeout aktiveringsmetod (Activation method timeout) Avbrytningsperiod (Cancellation period) Timeout END-knapp (END Key Timeout) Ljudnivå SOS-signaler (SOS tones sound level) Högtalarnivå (Speaker level) AmberAlert (Condition Check) Inomhusmodul (SRD) (Indoor Module SRD) Internt MPTP-kommando (Internal MPTP command) Uppdatera programware (Updating software) Lagra datafil (Saving data file)... 14

2 1. Installera programvara och drivrutiner Den senaste mjukvara för TWIG produkten och nödvändiga PC-drivrutiner kan hämtas på > Support > Downloads. TGP81EU: kör filen USB_driver_install.exe innan du ansluter enheten för första gången. TCP90EU: använder Windows HID så driver behövs ej. Anslut TWIG-enheten till din dator med en mini-usb-kabel. Operativsystemet talar om att det har hittat en ny enhet och installerar vanligtvis drivrutinerna automatiskt. Om installationen av drivrutiner misslyckas kan du installera drivrutinerna manuellt med hjälp av Windows Find New Hardware -wizard. Ladda ner enhetens drivrutinfiler (.dll) från TWIG Support Downloads och lagra dem på din dator. Installationsprocessen kan vara annorlunda beroende på ditt operativsystem. Installationen kräver administratörsrättigheter. De operativsystem som stöds för närvarande är Windows 2000/XP/Vista/Windows7. Observera: eftersom TWIG-enheterna använder två portar, frågar systemet möjligtvis efter drivrutiner två gånger. Om detta sker, upprepa den manuella installationen av drivrutiner. När installationen är klar, kan enheten behöva startas om och återanslutas innan ändringarna träder i kraft. För att installera programvaran TWIG Configurator, hämta den komprimerade programvarafilen (t.ex. Configure_CG1P exe för TGP81EU modeller och Configure_CT1P.exe för TCP90EU modeller) från Support -sidorna och spara den på din dator. Konfigurationsprogramvaran är redo att användas utan separat installation. Kontrollera att de drivrutinsfiler (dll) som behövs finns i samma katalog som huvudprogrammet. I TWIG Configuratorprogrammet ingår motsvarande utgåva av TGP81EU enhetens fasta programvara (firmware) inbäddad. För TCP90EUprodukter finns ett skilt PC-programm för firmware uppdateringar. T.ex. är TWIG Protector firmware release CG1P inbäddad i Configure_CG1P exe. Filen för den fasta programvaran (firmware) som skall laddas till enheten måste vara av samma typ som den som redan lagrats på enheten. T.ex. tillåter enhetstyp CG1P endast att den programmeras med fast programvara (firmware) av typ CG1P. Det samma gäller för de sista 4 siffrorna i FWversionen. 2. Etablera anslutning (Opening connection) När programvara och drivrutiner för TWIG Configurator har installerats, kan en anslutning mellan TWIG-enheten och en dator upprättas. OBS: enheten måste vara påslagen och ansluten till datorn när Configuratorprogrammet används. Anslut TWIG-enheten till datorn med mini-usbkabel (YC3004) kopplad till laddningsadapter (AUG81) eller programmeringsstation (AGP81). OBS: TWIG Desktop laddare CTA81 stöder inte USB-anslutning. Öppna sedan Configurator-programvaran genom att dubbelklicka på filen Configure_xxxx.exe på datorn. TWIG-enheten ansluter automatiskt till rätt COM-port. Anslutning till datorn indikeras med texten Connected to device i det nedre vänstra hörnet i användargränssnittet. När anslutningen har upprättats, visas TWIGenhetens inställningsvärden i respektive fält. 3. Enhetsinformation (Device information) Device Info visar information om TWIGenheten, inklusive serienummer, IMEI (International Mobile Equipment Identity)-kod liksom version av enhetens fasta programvara (firmware) samt installerade moduler.

3 De olika inställningsgrupperna nås genom att klicka på flikarna längst upp i fönstret. OBS: TWIG-enhetens inställningar är skiftlägeskänsliga. Om fel tecken eller andra ogiltiga värden matas in i ett datafält, ignoreras dessa och standardvärden används istället. Update Device sparar aktuella inställningar i PC-programmet på enheten. Reload Device läser in alla inställningar som för närvarande finns på enheten till PCprogrammet. Detta gör att alla värden i PCprogrammets datafält skrivs över. File Read läser in filen configure_save.bin från arbetskatalogen för Configure.exe och dess inställningsvärden visas i PC-programmet. File Write skriver PC-programmets aktuella inställningsvärden i filen configure_save.bin i arbetskatalogen. Mer information om hur olika filnamn används hittas längre fram i avsnittet 16. Lagra datafil. Beroende på enhetens hårdvara-version, installerad firmware-version eller utförda konfigurationer, är det möjligt att inte alla inställningar är tillgängliga eller används. OBS: om enheten redan har fjärrkonfigurerats från en central station (t.ex. TWIG WebFinder SP), bör aktsamhet varas så att inte fjärrinställningarna påverkas när TWIG Configurator används. 4. Allmänna konfigurationsinställningar Reboot Device startar om enheten och återladdar inställningarna från enheten till Configurator-programmet. Omstart behövs efter att inställningarna har laddats upp till enheten via Update Sevice. Factory Reset rensar alla inställningar från enheten och återställer fabriksinställningar. PIN-kod (PIN Code) PIN-koden (4 siffror) används för att låsa upp Protectors SIM-kort, med undantag om ett SIM-kort används där PIN-kodskontrollen har inaktiverats. Standardvärdet för PIN-koden är Byt till egen PIN-kod eller lämna det oförändrat om PIN-kodsfunktionen har inaktiverats på SIM-kortet. Om PIN-koden definierats felaktigt kan Protector inte slås på. Efter tre felaktiga försök blockeras SIM-kortet. Om SIM-kortet blockeras, behövs en PUK-kod (8 siffror) för att låsa upp det. Ta ut SIM-kortet ur TWIG-enheten och installera det i en telefon som är kompatibel med SIM-kortet. När telefonen slås på frågar den efter PUK-koden. Ange PUK-koden och mata sedan in en ny PIN-kod. Installera därefter SIM-kortet i TWIGenhet igen. Anges felaktig PUK-kod 10 gånger i rad, kommer SIM-kortet att blockeras permanent. Om detta händer, kontakta nätverksoperatören för att få ett nytt SIM-kort. Identifikationskod (ID) En identifikationskod kan definieras för TWIGenheten. Denna kod kan innehålla både siffror och bokstäver och är skiftlägeskänslig. Standardvärde för ID-koden är: Protector. För närvarande skickas detta värde inte i MPTPmeddelanden. Service Center-nummer (Service Center Number) Definierar SMS-numret för generiska Mobile Originated MPTP-meddelanden som t.ex. lågt batterinivå eller docknings- och avdockningsmeddelanden. Samma nummer berättigar också för att föra över fjärrkonfiguration via SMS. Automatiskt svar (Automatic answer) Tillåter begränsning av inkommande samtal och automatiskt svar för inkommande samtal. Som standardinställning är alla inkommande

4 samtal tillåtna och de visas för användaren som inkommande samtal. OBS: om White List används, kommer hantering av samtal eller samtal och SMS att ignorera denna inställning. MPTP-rubriksöversättning (MPTP header translation) Translate Header definierar om specialtecken (? och!) i början av SMS-baserade MPTPmeddelanden skall ersättas av bokstäver eller inte. Ersättning är nödvändig i vissa mobiltelefonnät där operatören använder dessa för sina egna syften. Translate Header: OFF ON Förfrågning:? Q Uppdatering:! E Kontrastvärde (Contrast value) Contrast Value ändrar enhetens skärmkontrast. Värdet är unikt för varje enhet och förprogrammeras på fabriken. Energisparläge (Power Saving Mode) Power Saving Mode är endast tillgängligt i vissa produktversioner som t.ex. TWIG Asset Locator. OBS: om fel version av TWIG Configurator används kan denna valmöjlighet vara tillgängligt för enheter som den ej är avsedd för, vilket kan resultera i att enheten inte fungerar. Power Saving Mode styr hur/när enheten går till stand-by-läge och startar upp igen. Detta påverkar enhetens drifttid avsevärt. spårning har aktiverats, skickas uppdateringsmeddelanden endast om enheten rör sig och är vaken. När rörelserna avstannar (detekterad rörelse är under GPS_motion_on Sensitivity (mg)), går enheten in i strömsparläge efter 5 minuter. Heavy/Timer: Enheten vaknar endast med hjälp av Power ON -tangent eller när GPRS Reconnect-intervall eller det aktiva spårningsintervallet har gått ut. 5. Inställning av GPS och statusmeddelanden Standardinställning är OFF. OBS: inställningarna för Translate Header måste konfigureras identiskt i den centrala stationen, oberoende om det är ett larmcentralsystem eller ett TWIG Discovery. Använda Google Format med positionsmeddelanden (Use Google Format with position message) Aktiverar läget där alla utgående meddelande skickas som hyperlänk. Datafält från slutet av meddelandet finns inom parentes i slutet av hyperlänken. OBS: om inställning av Power Saving Mode är annat än Normal så inaktiveras GPS_ON och Man Down-funktionerna. Normal: Enheten går inte in i djup sömn - läge över huvud taget. Enheten använder timer (t.ex. GPS max search time, GPS sleep time, GPRS reconnect interval) för att kontrollera drift och strömförbrukning. Medium/Sensor: Enheten vaknar upp efter det att GPRS Reconnect-intervallet har gått ut eller när den rör sig (detekterad rörelse är större än GPS_motion_on Sensitivity (mg) ). Så länge enheten är vaken, kontrolleras den normalt av GPS max search time, GPS sleep time och GPRS reconnect interval. Om GPS vilotid (GPS Sleep time) G

5 Definierar hur ofta GPS:en uppdaterar positionen när den inte styrs av andra processer som t.ex. spårning. Tidsintervallen kan ställas in mellan sekunder (18:12:25 tim). Standardvärdet är 600 (tio minuter). 0 betyder att GPS:en är påslagen oavbrutet (ON). Max GPS söktid (Max GPS search time) Definierar hur länge GPS:en försöker få en uppdaterad position när den har fått en positionsförfrågan. Om den uppdaterade positionen inte mottas under den tiden, skickar enheten en positionsuppdatering med den senast kända positionen. GPS:ens söktid kan ställas in mellan (sekunder). Standardvärdet är 300 (fem minuter). Om maxsöktiden är kort, är det möjligt att enheten inte hittar positionen vid dåliga satellitförhållanden. Om max-söktiden är lång och enheten befinner sig i dåliga satellitförhållanden, kan detta leda till onödig hög energiförbrukning och sålunda sänka drifttiden. AGPS Usage definierar om tjänsten AGPS (Assisted GPS) skall användas. Är alternativet aktiverat, begär enheten assistansdata från stödservern (samma server som definierats i inställningen GPRS IP Address). Servern måste stödja tjänsten TWIG AGPS (för mer information, kontakta GPS_motion_on definierar om GPS:en styrs av en rörelsesensor. Aktiveras den, stängs GPS:en av för att spara batteri när den detekterade rörelsen är lägre än det värde som definierats i fältet Sensitivity. OBS: om GPS_motion_on aktiveras, kan larmfunktionerna Man Down inte användas. Statusmeddelanden (Status messages) Definierar om TWIG-enheten överför meddelande till Service Center för att informera om olika händelser. Enheten larmar när batterinivån går ner till 20, 40 eller 60 procent av ett fullt laddat batteri. Om värdet ställes in till 0 inaktiveras larmet. Standardvärde är 0. OBS: batterinivån kan variera åtskilligt när enheten används, särskilt när timerfunktionerna används. Detta kan orsaka upprepat eller felaktigt larm angående lågt batterinivå. Docked-meddelande skickas när TWIG Protector placerats i laddningsstation CTA81. Undocked-meddelande skickas när enheten tas bort från laddningsstationen. Power ON-meddelande skickas när enheten startas. Power OFF-meddelande skickas när användaren stänger av enheten eller den stängs av automatiskt p.g.a. lågt batterinivå. OBS: om dockning/avdockning eller Power ON/Power OFF sker inom en minut, kan det sista statusmeddelandet försvinna. Man Down ON/OFF skickar meddelande om användaren byter till/från ManDown funktionen. Användartillstånd att koppla på/av kan ställas in i Man Down inställningar. Allmän programljudnivå (Generic application sound level) Definierar volymnivån för att spela upp varning, meddelanden och inkommande samtalstoner. Värdet kan ställas in från 1-5. Värdet 0, betyder det att ingen ljudsignal används. Standardvärde är 3. Signalintervall för förlorad GSM (Lost GSM beep tone interval) Definierar intervallen för beep-ljud om nätverkets roaming-gsm tappas. Intervallen kan ställa in mellan sekunder. Ställs den in på 0, spelas ingen ljudsignal. Standardvärdet är 0. Generic vibra usage definierar om vibratorn används vid allmänna besked. En separat inställning existerar för vibratoranvändning i nödlägefunktioner. 6. GPRS-inställningar (GPRS settings) GPRS-inställningarna kan fjärrprogrammeras från den centrala stationen via MPTP SMSmeddelanden (som TWIG WebFinder SP gör) eller de kan programmeras manuellt. När GPRS-inställningarna har fjärrprogrammerats, var aktsam så att inte fjärrinställningarna påverkas när du använder TWIG Configurator.

6 Identifikationskod (Identification code (ID)) Användar-ID:t är ett nummer som används för att identifiera din telefon på GPRS-servern. Vanligtvis är det telefonnumret på din TWIGenhet. Åtkomstpunktnamn (Access Point Name (APN)) APN används för GPRS-kommunikation. Definiera hela APN-värdet i fältet. Vanligtvis tillåter GSM-operatörerna att APN-värdet lämnas tomt eller byts ut mot internet. Det korrekta APN-värdet tas emot från GSMoperatören. GPRS serverportnummer (GPRS server port number) Ett port-nummer krävs för GPRSkommunikation. Värdet kan ställas in mellan Som standard används TWIG Web Finder serviceport I äldre fast programvara är standardvärdet låst. Kontakta TWIG Support om värdet måste ändras. GPRS IP-adress (GPRS IP address) IP-adressen som används för GPRSkommunikation. Som standard används TWIG Web Finder IP-adressen I äldre programvara är standardvärdet låst. Kontakta TWIG Support om värdet måste ändras. TCP90EU med SW senare än CT1? stöder också domännamn istället för IP-adress och tillåter därmed flexibilitet. GPRS domännamnserver 1-2 (GPRS DNS 1-2) En del GPRS-nätverk kräver att den primära domännamnservern (DNS1) anges. Definiera DNS som en IP-adress. Maximal längd för DNS1-namnet är 16 tecken. Standardvärdet för DNS1 är och för DNS GPRS användarnamn (GPRS user name) Om operatören kräver ett användarnamn för GPRS-inloggning, definiera namnet här. GPRS lösenord (GPRS password) Om operatören kräver ett lösenord för GPRSinloggning, definiera lösenordet här. Säkerhetskopiera SMS-nummer (Backup SMS number) Telefonnummer dit MPTP-meddelanden skickas som SMS om GPRS-anslutningen inte är tillgänglig och Use SMS Backup if no GPRS har aktiverats. Vissa funktionalitetsändringar eller begränsningar kan gälla. T.ex. är spårning i realtid (Real-Time Tracking (TRR)) inte möjlig via SMS. OBS: aktivering av Backup SMS kan resultera i höga SMS-överföringskostnader. GPRS anslutningsläge (GPRS Connection mode) Definierar hur GPRS-anslutningen till servern hålls aktiv: 0 = endast återanslutningsläge (Reconnect Mode) används 1 = alltid på när ansluten till laddaren, annars återanslutningsläge (Reconnect Mode) 2 = alltid på (always ON) Standardinställning = 1. OBS: om 2 ((always ON) definieras, kan det förhindra att enheten går i stand-by-läge eller använder timer-funktionerna. Detta ökar energiförbrukningen avsevärt och sänker sålunda batteriets livslängd.

7 Återanslutnings-intervall (Reconnect interval) Reconnect Interval används i återanslutningsläget (Reconnect Mode). Enheten skickar återanslutnings-meddelanden till servern för att kontrollera serverstatus och inkommande meddelanden som möjligen väntar på överförning i servern. Sändningsintervall för återanslutningsmeddelanden kan definieras i sekunder. Standardvärdet är 600 s (tio minuter). OBS: om värdet definieras som 0, används återanslutnings-intervall inte. Värdet för återanslutnings-intervall (Reconnect Interval) används också i timer-baserade operationer som definierats i energisparalternativet (Power Saving). GPRS-användning (GPRS usage) Definierar om GPRS används eller ej. 1 = aktiverad, 0 = inaktiverad. Standardinställning = 0. OBS: användar-id måste definieras för att kunna använda GPRS-telematiken. Blockering av internationell GPRS-roaming (GPRS international roaming blocking) Om International Roaming Blocking väljs, inaktiveras GPRS-anslutningen när roaming görs utanför hemnätverket. Om det inte väljs, är GPRS-anslutningen tillgänglig även under internationell roaming. Standardvärdet för International Roaming Blocking är inaktiv. Detta värde kontrolleras varje gång en GPRS-anslutning upprättas. OBS: om GPRS-data tillåts i roamingnätverk, kan detta leda till höga datatrafikkostnader från mobiloperatören. Enheten kan även använda roaming i det egna landet nära landsgränserna. 7. Informationssamtal (Assistance call) Informationsnummer (Assistance numbers) Här definieras åtgärden när TWIG Protectors numeriska tangenter trycks. Om endast ett nummer per tangent programmeras, är åtgärdet antingen ett samtal eller ett MPTP Assistance (!ASS) SMS, beroende på inställningarna. Om båda numren definieras, utförs båda åtgärderna. I Protector Easy används endast det första nummerparet för att utlösa ett samtal/sms med den gröna SEND-tangenten. I enheter där det inte finns någon sådan funktion, t.ex. Dog Locator eller Asset Locator, har fältet inget värde. Programmeras "GPRS" som SMS-nummer för!ass, skickas meddelanden över GPRS. 8. Vita listan (White list (WL)) White List (WL) definierar auktorisering för inkommande SMS och/eller röstsamtal för att utföra automatiska åtgärder. Om akutorisering i White List används, måste de auktoriserade numren listas, annars avvisas meddelanden och samtal. WL Usage definierar för vilka funktioner och hur White List tillämpas. Om White List är inaktiverad, används den inte för att auktorisera nummer. Om SMS har valts, granskas alla inkommande MPTP SMSmeddelanden. Om CALL har valts, granskas alla inkommande samtal. Om SMS och CALL

8 har valts, granskas inkommande MPTP SMS och samtal. Automatiska svarsinställningar (Automatic Answer) i allmänna inställningar hoppas över av White List när CALL eller CALL och SMS har valts. En blandning av tillåtna och blockerade nummer kan definieras, men om listan bara har blockerade samtal, blockeras alla samtal. GPRS-meddelanden kontrolleras inte av White List utan av GPRS-inställningarna. OBS: oberoende på inställningarna i White List, kan enheten återställas till fabriksinställning via specifika over-the-airkommandon (SMS eller GPRS) om enhetens uppgifter är kända. När Vertical (vertikalt) har valts, startar Twig SOS när enhetens riktning skiljer sig från den absoluta uppräta positionen med mer än Man Down -vinkeln (i grader). Varje nummer på White List kan auktoriseras individuellt för att skicka platsbegäran och/eller spårningsaktiverings-sms genom att markera respektive rutor. Röstsamtal från varje White List-nummer kan granskas individuellt: Blocked: Samtal från detta nummer blockeras Allowed: samtal från detta nummer tillåts ringa Auto answer: samtal från detta nummer besvaras automatiskt HF answer: samtal från detta nummer besvaras automatiskt i hands-free (Speaker Phone) -läge. OBS: hands free-läget (Speaker phone) är mycket högt, så använd med omtänksamhet. 9. Man Down-larm (Man Down alert (MDA)) OBS: om inställningen GPS_motion_on används, kan Man Down Alert inte användas och alternativet gråmarkeras. Larmar när (Alerts when) Definiera läge som gör att sensorn startar Twig SOS. När Horizontal (horisontellt) har valts, startar Twig SOS när enhetens huvudaxelriktning skiljer sig från den absoluta uppräta positionen med mer än Man Down -vinkel (i grader). Bilaga A: Man Down Angle illustrerar enhetens orientering för larm och icke-larm. Standardvärdet är horisontellt (Horizontal). Man Down Alert -kriterierna kombinerar Vertical/Horizontal -detektion med detektion av rörelse. Om det valda larmkriteriet endast är tippad vinkel (Tilt Angle), ställ in Motion Sensitivity (mg) på 999 (larmet startas genom tippningsvinkeln (Tilt Angle) så länge rörelsen är under 1 G).

9 När Movement (rörelse) har valts, övervakas endast påträffade rörelser (acceleration) och enhetens orientering påverkar inte larmstart. Tid utan larm (No alarm duration): När sensorn upptäcker en larmtriggande status (vertical/horizontal/no movement), definierar denna inställning en väntetid under vilken sensorn väntar på att den normala statusen skall återställas, innan förlarmet (Pre-Alarm) och det slutliga larmet faktiskt startas. Detta är lämpligt för att förhindra onödiga larm, t.ex. när användaren har ramlat eller sitter ner men i övrigt mår bra. No Alarm Duration kan ställas in mellan sekunder. Standardvärdet är 30 sekunder. Förlarmstid (Pre-Alarm duration): När Man Down-sensorn har upptäckt ett larmtriggande villkor och No Alarm Duration har passerat, går enheten in i Pre-Alarm (förlarm)-perioden. Under förlarmet (Pre-Alarm) varnas användaren via ljud och vibration (enligt ljud- och vibrationsinställningarna i SOS settings 2). När Pre-Alarm-perioden är över och normal orientering/rörelse inte har återställts, startar Twig SOS. Pre-Alarm Duration kan ställas in mellan sekunder. Standardvärdet är 30 sekunder. Rörelsekänslighet (Motion sensitivity): Denna inställning definierar antalet rörelser (acceleration) som behövs för att indikera att enheten rör sig. Värdet kan ställas in mellan mg. Standardvärdet är 100 mg. Man Down tippningsvinkel (Man Down Angle) Definierar tippningsvinkeln (tilt angle) (i grader) som enheten måste tippas, innan orienteringen ändras från vertikal (Vertical) till hotisontell (Horizontal). Standardvärdet är 45 grader. Fördröjning normal status (Normal status delay) Normal Status Delay definierar hur lång tid enheten behöver vara tillbaka i normal orientering/rörelse innan normal status återställs. Normal Status Delay är lämpad för att förhindra att normal status återställs eller Twig SOS-larm avbryts av misstag. Normal Status Delay kan ställas in mellan sekunder. Standardvärdet är 1 sekund. Man Down sensor på/av (Man Down sensor ON/OFF) Definierar om Man Down Alert är aktiv eller inaktiv. Man Down sensoranvändningsläge (Man Down sensor usage mode) Definierar läget hur Man Down Alert (MDA) kontrolleras. ON = MDA är alltid på när Protecotor är påslagen. Enabled on = MDA är påslagen när Protector är påslagen, men användaren kan växla läge på/av med tangent 4. Enabled off = MDA är inte påslagen när Protector är påslagen, men användaren kan växla läge på/av med tangent Twig SOS-inställningar (Twig SOS settings) Telefonnummer och namn (Phone Number and Name) Definiera SMS-nummer till vilka MPTP larmmeddelanden skickas och röstnummer till vilka larmröstsamtal rings. Namnet är endast i referenssyfte och visas inte på skärmen. (OBS: raderna 1-10 längst upp motsvarar raderna 1-5 och 6-10 längst ner.)

10 Event Type (händelsetyp) definierar samtal eller SMS. Event Retries definierar hur många gånger en misslyckad händelse upprepas innan man forsätter med nästa. Event Group används ej. Alla SMS skickas strax innan det första samtalet (om det finns något) rings. Om GPRS-anslutningen till den centrala stationen har definierats, skickas MPTPlarmmeddelande via GPRS innan samtalet rings. Detta försenar inte samtalet med mer än några sekunder. Om GPRS-anslutning inte är möjlig, görs endast samtalet. Eftersom SMS-överföringen många gånger är mer pålitlig än GPRS, rekommenderas det alltid att man definierar SMS för SOSmeddelande. Så snart ett samtal på SOS-händelselistan har besvarats, slutar cykeln att ringa fler samtal, om EMG Call Continue (i SOS settings 2) är OFF (av). Telefonsvararen slutar också ringa fler samtal. Om EMG Call Continue är ON (på), kommer alla samtal på SOS-listan att ringas. OBS: för att aktivera GPRS nödmeddelande (GPRS Emergency Message) ska "GPRS" (utan "") skrivas i det första Phone Number fältet. 11. Twig SOS-inställningar 2 (Twig SOS Settings 2) MPTP SOS Text Definierar texten i nödmeddelandets (EMG) datafält när TWIG SOS initieras av SOStangenten. Standardinställning är SOS BUTTON. MPTP MD-text (MPTP MD Text): Definierar texten i nödmeddelandets (EMG) datafält när TWIG SOS initieras av Man Down Alert. Standardinställning är MAN DOWN ALERT. MPTP RF SOS-text (MPTP RF SOS Text): Definierar texten i nödmeddelandets (EMG) datafält när TWIG SOS initieras av en trådlös larmknapp (TWIG Button). De tre textfälten ovan är maximalt 15 tecken långa. De får endast innehålla tecknen 0-9, A-Z och a-z. Inga specialtecken är tillåtna. Serienummer trådlöst larm (Wireless alert unit serial number) Definierar serienummer för trådlösa larmknappen (Wireless Alert) som parats med enheten. Maximalt 5 stycken trådlösa larmknappar kan definieras. När TWIG SOS initieras av den trådlösa larmknappen, inkluderar nödmeddelandet (EMG) textfältet (MPTP RF SOS Text), följt av den trådlösa larmknappens indexnummer (1 5). Klicka på fältet Get RF ID för att aktivera inlärningsläget (Learning Mode). Tryck sedan på den trådlösa larmknappen (Wireless Alert). Indikatorn på trådlösa larmknappen lyser först röd och blir sedan grön när den parats. För att ta bort en trådlös larmknapp, rensa Wireless Alert -enhetens serienummerruta och tryck Enter. Uppdatera därefter enheten. Aktivera vibrator (Vibrator enabled) Definierar om vibratorn används i samband med TWIG SOS. Enheten vibrerar när larmknappen trycks och i samband med Man Down Alert även under Pre-Alarm (förlarm). Standardinställning är ON (på). Aktivera skärm (Display enabled):

11 Definierar om TWIG SOS skickas utan att åtgärderna visas på enhetens skärm. Är den inaktiv, indikerar endast en liten ikon på inforaden längst upp på skärmen ett pågående larm. Detta tillåter diskret eller dold TWIG SOS. Standardinställning är ON (på). Återsända meddelande (Message resending): Definierar om larmmeddelandet skickas igen om GPS-positionen uppdaterats under nödcykeln. Standardinställning är ON (på). Använda efternödläge (Post emergency usage): Definierar om efternödläget (Post Emergency Mode) är aktivt. Detta håller t.ex. GPRSanslutningen tillkopplad, blockerar inkommande samtal och slår på efternödsignalen (Post Emergency Beep) för att kunna lokalisera användaren. Om efternödläget (Post Emergency Mode) används, kan ett ytterligare larm inte skickas förrän nödläget avslutats genom att trycka den RÖDA END-tangenten. Standardinställning är ON (på). Inaktivera ström av -knappen (Power OFF disabled) Blockerar användaren från att stänga av enheten med strömknappen (ON/OFF). Standardinställning är OFF (av). Nödsamtal fortsätter (EMG call continue) Tvingar nödcykeln att bearbeta alla samtal även om det föregående samtalet lyckades. Dvs att alla samtal måsta ha godkänts innan nödcykeln stoppas. Starta självtest (Power up self test) Definierar självtest för tillbehör, larmknapp och Man Down. Kan användas med eller utan krav på ACK från ARC. Power OFF när dockad (Power OFF when docked) Definierar om enheter sänder en begäran att stänga av när den sätts på laddningsstationen. Power OFF skickas från ARC. Nödnummer-text (Emergency number text) Definierar texten som ber användaren ringa nätverkets nödnummer, t.ex. om det inte finns något SIM-kort i enheten eller om inget roaming-nätverk är tillgängligt. Standardtext är 112. OBS: detta är endast text och påverkar inte samtalsfunktionen. Samtal kan ringas till den allmänna nödtjänsten (SOS). Ingen position skickas. Nödsignalsintervall (Post Emergency beep) Definierar tidsintervall mellan lokaliseringssignalerna (Locate Me Beeps). Intervallen kan ställas in mellan sekunder. Standardinställning är 0, vilket betyder att signalen är inaktiverad. SOS aktiveringsläge (SOS Activation mode) Definierar hur TWIG SOS -knappen används för att aktivera nödcykeln. En lång tryckning eller två korta tryckningar. Activation Method Timeout (aktiveringsmetodens timeout) definierar hur länge SOS-knappen måste hållas nedtryckt eller inom vilken tid den måste tryckas två gånger. Om SOS Activation Mode (SOS aktiveringsläge) är inaktiverat, kan TWIG SOS -knappen inte användas. Fördröja händelsestart (Event Start delay) Definierar en fördröjning mellan händelser i TWIG SOS -cykeln. Beroende på nätverk kan denna fördröjning behöva vara stor, eftersom nätverket kan ignorera samtal som rings i snabb följd. Om det endast finns SMS-nummer i SOS-cykeln, kan fördröjningen normalt vara kortare. Fullständiga SOS-cykler (Full SOS Cycles) Definierar antalet fullständiga TWIG - händelsecykler som skall utföras. Antalet cykler kan definieras mellan1 5. Standardinställning är 1. Samtalstimeout (Call timeout)

12 Definierar timeouten för att hoppa till nästa händelse på SOS-listan, om inget svar från B- abonnenten (B-subscriber). Timeout aktiveringsmetod (Activation method timeout) Definierar hur länge SOS-knappen måste hållas nedtryckt eller inom vilken tid två knapptryckningar måste göras. Standardinställning är 5 sekunder. Avbrytningsperiod (Cancellation period) Definierar tidsperioden när TWIG SOS fortfarande kan avbrytas om den aktiverats via TWIG SOS -knappen. Tidsperioden kan definieras mellan 0 20 sekunder. Standardinställning är 0, vilket inaktiverar möjligheten att avbryta. Timeout END-knapp (END Key Timeout) Definierar om TWIG SOS kan avslutas när den har startats. 0 betyder att den endast kan avslutas från ett fjärrcenter genom att man lägger på luren. Standardinställning är 1. Ljudnivå SOS-signaler (SOS tones sound level) Definierar varnings- och indikeringsljudnivån som används när TWIG SOS startas. Samma inställning används för Pre-Alarm (förlarm) i Man Down Alert. Högtalarnivå (Speaker level) Definierar enhetens högtalarnivå när ett TWIG SOS -samtal rings. OBS: nivåerna 4-5 är på högtalarnivå (Speaker Phone Level) och är för höga för normal telefonanvändning. EMG ACK timeout Definierar tiden hur länge enheten väntar på bekräftelse från EMG-mottagaren innan den fortsätter till nästa nummer på listan. 12. AmberAlert (Condition Check) Mode Anger driftläget för Amber Alert. Mode kan vara OFF, Local eller Interactive. I Local-läget krävs ingen ACK för att slå på AmberAlert. I Interaktivt läge krävs ACK från aktiveringsnumret för att slå på läget. Typ av telefonnummer (Phone number type) Definierar om SMS eller röstsamtal används för att slå på AmberAlert-läget. Aktiveringsnummer (Activation number) Definierar numret dit aktiverings-sms/samtal sänds/görs. Deaktiveringsnummer (Deactivation number) Definierar numret dit deaktiverings- SMS/samtalet sänds/görs. Förlarmstid (PreAlarm time) Definierar timervärde som används för att göra förlarm (PreAlarm) när AmberAlert-intervallet är uppfyllt. Under förlarm (PreAlarm) kan användaren antingen återställa eller stänga av AmberAlert-läget. Om läget är Interactiv måste ACK mottagas från aktiveringsnummer innan timern går ut. SOS Text Definierar MPTP -meddelandets text, vilken skickas som!emg-meddelande när Emergency Cycle startas av AmberAlert - funktionen.

13 13. Inomhusmodul (SRD) (Indoor Module SRD) Indoor Module Power On (Inomhusmodulströmmen) definierar om den sammansatta SRD-modulen (SRD: short range devices) är aktiverad för användning. OBS: modulen finns inte i alla enheter och den kan även avaktiveras så att den inte kan slås på. Vänligen kontakta Twig Com Support om du tror att modulen ska kunna konfigureras men det inte finns någon funktion. enheten registrerar ny TWIG Beacon med låg batteristatus. Låg batteristatusmeddelande skickas endast en gång. När enheten tar emot Låg batteri klarad -budskap från samma Beacon återställs den Beacons låg batteristatus. RF-Tag Enabled aktiverar Protector att lista meddelanden som skickas från RF Twig Tag. Beacon Search Time definierar den maximala tiden Beacon-signalerna övervakas. SDR Module Sleep Time. Om värdet är definierat som 0 är modulen på hela tiden. OBS: detta påverkar strömförbrukningen. Om användningsläget är OFF kommer kommandot att bearbetas automatiskt om läget ändras och tillståndet möts nästa gång. Beacon low battery warning forwarding (Beacon låg batterivarning återsändning) definierar om information om låg batteristatus skickas från enheten till centralstation. Om inställningen är på, skickas meddelandet när 14. Internt MPTP-kommando (Internal MPTP command) Internal MPTP Command tillåter programmering av likartade kommandon till enheten vilka normalt skickas via SMS eller GPRS. Sådana kommandon kan t.ex. vara spårning eller positionsbegäran. MPTP meddelande kan skickas automatiskt vid varje uppstart eller när enhets skiftar från Emergency till PostEmergency-läge. T.ex. kan automatisk spårning startas när Emergency-cykeln är över. För att använda detta läge krävs det att Post Emergency används i SOS Inställningar 2. Usage Field definierar villkoret när kommandot utförs. Phone Number är mottagaren av SMSbaserade MPTP-meddelanden. MPTPkommando är det faktiska kommandot som behandlas. 15. Uppdatera programware (Updating software) För nya enheter av typ TCP90EU finns skillt PC programm för uppdatering av enhets mjukvara. Se

14 Uppdatering av programvara för gamla enheter av typ TGP81EU görs under fliken Firmware. Enhetens fasta programvara (firmware) är inbäddad i programmet TWIG Configurator från version 1.2 och framåt. Om en äldre version används, hämta den senaste versionen. Uppdatera den befintliga TWIG Protectorprogramvara genom att klicka på Burnknappen. En förloppsindikator visar status på uppdateringsprocessen. 16. Lagra datafil (Saving data file) Enhetsinställningar från TWIG Configuratorprogrammet kan sparas i en PC-fil, precis som enhetens inställningsfiler kan läsas in från en PC till TWIG Configurator. Som standard lagras en inställningsfil i samma katalog som det faktiska körbara TWIG Configuratorprogrammet lagras. Namnet på standardinställningsfilen är configure_save.bin. Denna fil används när programmet startar och knappen File Read trycks. Namnet på inställningsdatafilen kan ändras genom att välja File/Data FileName. T.ex. Protector_settings_customer_A.bin. När den har definierats, används samma datafil under en session och alla inställningar som lagras med File Write lagras här. Trycks File Read, hämtas inställningarna från den aktuella datafilen till programmets värdefält och kan sedan programmeras för TWIGenheten. OBS: eventuellt måste något värde ändras innan knappen Update Device blir aktiv. behöver göra detta, t.ex. i testsyfte, kontakta Twig Com Support på eller ring CG/T1P = TWIG Protector CG/T1E = TWIG Protector Easy CG/T1A = TWIG Asset Locator CG/T1D = TWIG Dog Locator 17. Versioner av fast programvara (Firmware versions) Olika enheter har olika typer av fast programvara (firmware). De första 4 tecken i filnamet för den fasta programvaran definerar typen. Den andra och tredje uppsättningen nummer är versionsnummer och den sista uppsättningen är en anpassad versionsidentiferare. En enhet kan normalt sett inte programmeras med en fast programvarutyp som skiljer sig från den som redan finns i enheten. Om du

15 Bilaga A: Illustration Man Down-vinklar Larm i vertikalt läge Larm i horisonellt läge Larm Inget larm Vid tippningsvinkel t.ex. 45 Tillåten riktning i grönt. Både längst upp och längst ner. Om den tippas mer än 135 grader, är den åter i tillåtet läge. OBS! När larmet är i RÖTT område, måste även rörelsevillkoren uppfyllas Inget larm Vid tippningsvinkel t.ex. 45 Tillåten riktning visas i grönt. Både längst upp och längst ner. Om den tippas mer än 135 grader, är den åter i tillåtet läge. OBS! När larmet är i RÖTT område, måste även rörelsevillkoren uppfyllas Larm

På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion.

På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion. TWIG Protector TWIG Protector Easy TWIG Asset Locator TWIG Dog Locator Konfigurationsguide Publiceringsnummer: YZ3311-08 All rights reserved. Twig Com Ltd, 2011. På grund av skillnader i användning, antal

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

TWIG LOCATOR Bruksanvisning. Publikationsnummer: YZ31XX-01 Alla rättigheter förbehållna. GeoSentric Oyj, 2007

TWIG LOCATOR Bruksanvisning. Publikationsnummer: YZ31XX-01 Alla rättigheter förbehållna. GeoSentric Oyj, 2007 TWIG LOCATOR Bruksanvisning Publikationsnummer: YZ31XX-01 Alla rättigheter förbehållna. GeoSentric Oyj, 2007 Detta tracking enhet är avsedd att användas på E-GSM900 / DCS 1800 / PCS 1900 MHz Tri Band nätverk.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

easyfind Bruksanvisning för mini GPS Tracker

easyfind Bruksanvisning för mini GPS Tracker easyfind Bruksanvisning för mini GPS Tracker 1 Kapitel 1. Produktöversikt 1.1 Produktöversikt för easyfind easyfind Mini GPS Tracker är nya generationens personliga GPS-lokalisator för barn / äldre / husdjur

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1 ESIM 110 a x e m a Sida 1 Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Installation av Android-mobiler

Installation av Android-mobiler Installation av Android-mobiler Anm! För detaljer avseende installation hänvisas till dokumentation levererad med din mobil. Installera mymmx på Android-mobiler: 1. Starta webbläsaren på din mobil. 2.

Läs mer

Användarmanual PAK-50

Användarmanual PAK-50 Användarmanual PAK-50 SE För att kunna använda alarmknappen måste ett SIM-kort vara installerat (medföljer inte). Se den andra manualen Installation och inställningar. 1 SÄKERHETSÅTGÄRDER 1.1 OBS! Läs

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

E5 TJÄNSTEBESKRIVNING

E5 TJÄNSTEBESKRIVNING 1 2. Produktintroduktion... 4 2 1 Innehåll Basic och GSM... 4 2 2 Tillbehör... 4 3. Installation... 5 3 1. AA batteri installation (BASIC MODEL)... 5 3 2. SIM korts installation (GSM MODEL)... 5 3 3. Installation

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101 TOX-serien med CDC Hur de används och programmeras Ref: 555901 Ref: 564301 Ref: 565101 150416 50183 2 Innehåll Anslutning av enheter Ref: 5559xx Ref: 564301 Ref: 565101 Innehåll Inställning och åtkomst

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Installera SIMM-kort. Fasade hörnet inåt och tryck in SIMM-kortet hela vägen tills det tar stopp. Anslut till vagnens Wifi

Läs mer