Användarmanual C-2100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual C-2100"

Transkript

1 Användarmanual C

2 Innehållsförteckning eckning Användarmanual... 1 C Grattis till din nya trådlösa handenhet från COBS Installation Batteri Ladda batteriet Byta batteri Laddare Headset Klips Beskrivning Att använda knappsatsen Knappfunktioner... 6 Larmknapp... 7 Lysdiod... 7 Display... 7 Navigeringsknappar... 7 Volym upp / ner... 7 OK / MUTE / Stänga av... 7 Lur av / Lur på... 7 R / MAIL... 7 # / SILENT... 7 Mikrofon... 7 Laddningskontakter... 7 * / LOCK... 7 Menyknapp... 7 C (Radera) / Tillbaka... 8 REDIAL / Återuppringning...8 Headset-kontakt Knappfunktioner Sätta på/stänga av Sätta på Stänga av Samtal Inkommande samtal Besvara samtal Utgående samtal Ringa samtal Återuppringning Under samtal Koppla samtalet till en annan handenhet (Växelberoende funktion.) Koppla bort mikrofonen Reglera volymen Textmeddelanden Ta emot textmeddelanden Skicka textmeddelanden

3 8 Handenhetens telefonbok Använda telefonboken Ring upp en anknytning från handenhetens telefonbok Inställningar Ringsignal Ringvolym Knappklick Vibrator B-Svar Startvolym Utom räckvidd Bakgrundsbelysning Automatiskt knapplås Språk Rycklarm Fallarm Menystruktur Generell menustruktur Profilinställningar Login Login Underhåll och skötsel Säkerhet Batterier Skötsel Rengöring Felsökning Teknisk information :a utgåvan COBS AB Box Göteborg, Sverige Besöksadress: Marieholmsgatan Göteborg, Sverige Telefon Telefax E-post Internet 3

4 1 Grattis till din nya trådlösa handenhet t från COBS. I denna användarmanual beskrivs de funktioner som är generella för C-2101, C-2105 och C Din handenhet kan vara annorlunda programmerad. Kontrollera med din återförsäljare eller systemansvarig. Den senaste versionen av användarmanualen finns att hämta på 2 Installation Batteri eri Handenheten levereras till dig med batteriet i batterifacket. 2.2 Ladda batterie eriet Batteriet behöver laddas när batteriikonen i displayen indikerar låg nivå eller när handenheten inte kommer igång. Ett tomt batteri tar cirka 3,5 timmar att laddas till full kapacitet När batteriet är helt urladdat kommer det att dröja ett litet tag innan laddningen påbörjas. En liten symbol för laddning syns längs ner till höger i displayen när telefonen placeras i laddaren. Displayen visar batterikapaciteten under laddning i form av fyllda/ofyllda rutblock. När alla block är fyllda är batteriet fulladdat. Placera inte laddaren i direkt solljus eller i närheten av varma föremål. När handenheten är placerad i laddaren fungerar inte vibratorn och handenheten har ingen B-svars-funktion. 2.3 Byta batteri Ett batteris livslängd är starkt påverkat av hur många gånger man har laddat batteriet. Ett batteri kan laddas cirka 500 gånger. Detta innebär att om man laddar handenheten en gång om dagen, så håller batteriet cirka ett år. Om Stand By tiden (130h) blir för kort bör batteriet bytas. Batterifacket finns på lurens baksida. 1. Skruva ur de två skruvarna med en stjärnskruvmejsel. 2. Lyft av luckan. 3. Placera batteriet i facket och anslut kontakten, sätt sedan tillbaka luckan med skruvarna. 4. Sätt handenheten i laddaren. 2.4 Laddare Laddaren används för att ladda handenheten. Laddaren har en något lutande utformning för att underlätta handsfree-funktionen (högtalarläge). Den levereras med en nätdel som ansluts till ett vanligt vägguttag. Använd den nätdel som medföljer. För en korrekt laddning ska inte laddare och handenhet placeras i direkt solljus och rumstemperaturen bör vara mellan 0 C och 25 C. 2.5 Headset COBS rekommenderar headset om du använder handenheten ofta. Handenhetens headsetuttag är placerat på sidan av handenheten. 4

5 2.6 Klips Med hjälp av klipset kan du fästa handenheten vid ett bälte eller i en ficka. 1. Skruva ur den översta skruven med en stjärnskruvmejsel och vänd på knappen. 2. Skruva tillbaks skruven. 3. Sätt fast klipset på handenheten. 4. För att lossa på klipset tryck ned fjädringen på klipset. 5

6 3 Beskrivning Att använda knappsatsen Teckeninmatning sker med knapparna 1-9, 0 = mellanslag, * = växla mellan stora eller små tecken. 3.2 Knappfunktioner Handenheten har 22 knappar, varav två knappar är placerade på höger sida för volymkontroll och en knapp för larm. För att ändra volymen tryck på övre eller nedre knappen upprepade gånger. 6

7 1 Larmknapp Den här knappen används för att skicka ett larm. 2 Lysdiod Lysdioden indikerar inkommande samtal, meddelanden och larm. 3 Display Handenheten har en grafisk display som är 118 pixlar bred och 65 pixlar hög med grön bakgrundsbelysning. Upp till fyra rader med vardera tolv tecken. 4 Navigeringsknappar De två navigeringsknapparna används för att navigera upp/ner i menyn och vänster respektive höger i textlägena. Om du trycker på den vänstra navigeringsknappen i stand-by läge kommer du direkt till återuppringingsfunktionen. Trycker du på den högra navigeringsknappen i stand-by läge kommer du direkt till handenhetens telefonbok. 5 Volym upp / ner De här knapparna används för att öka och sänka volymen på högtalaren i handenheten under ett samtal. 6 OK / MUTE / Stänga av När du är inne i menyläge bekräftas alltid val via denna knapp. Om du trycker på den här knappen under ett samtal stängs mikrofonen av. Den som har ringt upp hör nu inte vad som sägs. Om du håller knappen nedtryck i mer än 3 sekunder stängs handenheten av. 7 Lur av / Lur på Den här knappen används för att påbörja och avsluta ett samtal. Knappen används även för att slå på en avstängd telefon. 8 R / MAIL Med den här knappen vidarekopplar eller parkerar man ett samtal (till exempel en förfrågan). Trycker du på knappen i stand-by läge kommer du direkt till din meddelandelista. I meddelandelistan finns plats för 14 meddelanden/larm. 9 # / SILENT Om du trycker på MENU och den här knappen i stand-by läge tystnar ringsignalen. Ikon för tyst ringsignal syns i displayen. 10 Mikrof ofon on Mikrofonen sitter under knappsatsen på telefonens framsida Laddningskontakt ontakter Se avsnittet Installation på sidan * / LOCK Om du trycker på MENU och den här knappen i stand-by läge aktiveras knapplåset. Ikon för knapplås syns i displayen. 13 Menyknapp Handenhetens menysysten öppnas om du trycker på denna knapp i stand-by läge. 7

8 14 4 C (Radera) / Tillbaka I MENU-läge används knappen för att stega tillbaka i menyn. I MAIL-läge används knappen för att radera senast inmatade tecken REDIAL / Återuppringning Med den här knappen ringer du upp senast mottagna och senast uppringda nummer när handenheten är i stand-by läge Headset-k t-kontakt Headset-kontakten används för att ansluta headset till handenheten. 3.3 Knappfunktioner Knapp * # VERSALER?! * / = & ( ) % A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç D E F 3 È É Ê Ë g h i 4 Ì Í Î Ï j k l 5 m n o 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø P Q R S 7 ß T U V 8 Ü Ù Ú Û W X Y Z 9 [Space],. 0 : ; _ ^ ~ A a E $ < > { } [ \ ] gemener?! * / = & ( ) % a b c 2 ä å à á ã æ ç d e f 3 è é ê ë g h i 4 ì í î ï j k l 5 m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø p q r s 7 ß t u v 8 ü ù ú û w x y z 9 [Space],. 0 : ; _ ^ ~ A a E $ < > { } [ \ ] 8

9 4 Sätta på/stänga av Sätta på Håll lurknappen nedtryckt i minst ½ sekund tills displayen tänds. När handenheten är påslagen och inloggad i ett system visas en ikon nere i det vänstra hörnet av displayen. (För inloggning i system se sidan 16.) Om inte handenheten kommer igång eller om batteriikonen indikerar att handenheten behöver laddas. Ladda batteriet. Obs! Om ikonen för signalstyrka inte visas i displayen kan du inte ringa upp eller ta emot samtal. 4.2 Stänga av Håll MUTE knappen nedtryckt i minst 3 sekunder. Obs! När en handenhet har varit utanför täckningsområdet kan det ta upp till 30 sekunder innan handenheten är tillbaka i systemet efter det att den åter kommit in i täckningsområdet. 5 Samtal För att ringa eller ta emot ett samtal måste handenheten vara inloggad i ett system. (Se Logga in sidan 16.) Vid inkommande samtal (interna eller externa) ljuder ringsignalen. 5.1 Inkommande samtal Besvara samtal Tryck lurknapp för att svara. Lysdioden blinkar då fort och beroende på växel och inställningar visas det inkommande samtalets nummer i displayen Stänga av ringsignalen tillfälligt Det är möjligt att stänga av ringsignalen utan att besvara samtalet. Tryck på MUTE knappen och ringsignalen blir tyst. Displayen visar då texten TYST MIK. Obs! Samtal kan alltid besvaras oavsett om du håller på att knappa in ett nummer eller programmera handenheten Avsluta samtal Tryck lurknapp. 9

10 5.2 Utgående samtal Ringa samtal Hur man ringer interna och externa samtal. Tryck det nummer du vill ringa upp. Numret visas i displayen. Tryck lurknapp numret är korrekt slaget. Handenheten får då en kopplingston och numret rings upp. Lurikonen blinkar i displayen tills dess att samtalet är uppkopplat. när Obs! För att korrigera ett felinmatat nummer: tryck (bild)c knappen. Du kan ringa upp snabbare genom att använda kortnummer eller namnuppringning via handenhetens telefonbok Avsluta samtal Tryck lurknapp. 5.3 Återuppringning Med återuppringning menas repetition av de senaste slagna nummerna. När du ringer ett nummer sparas det slagna numret automatiskt av handenheten, oavsett om du får svar eller inte. Tryck REDIAL för att komma till senast slagna numren. Sök efter önskat nummer genom att använda PIL UPP eller PIL NER. Tryck på lurknappen och lurikonen blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat. 6 Under samtal COBS handenhet gör det möjligt att hantera samtal på olika sätt. 6.1 Koppla samtalet t till en annan handenhet t (Växelber elberoende funktion.) Tryck på R knappen och slå numret. Tryck på lurknappen och samtalet flyttas över till andra handenheten. 6.2 Koppla bort t mikrof ofonen onen Så här gör du för att koppla bort mikrofonen under ett pågående samtal. Tryck MUTE TYS YST MIK. visas i displayen. Den som ringt upp hör nu inte vad som sägs. Tryck MUTE igen för att sätta på mikrofonen. 10

11 6.3 Reglera volymen Använd de två knapparna som är placerade på höger sida av handenheten för att reglera volymen. Minska Öka 7 Textmeddelanden Du kan från din COBS handenhet skicka och ta emot textmeddelanden (MSF Message Service Function). Dessa funktioner är specialfunktioner och kräver speciell mjukvara i huvudsystemet. 7.1 Ta emot t textmeddelanden När ett textmeddelande kommer in, börjar lysdioden blinka och en meddelandeton hörs. Om ett meddelande tas emot under ett samtal, hörs en kort signal. Meddelandet lagras i meddelandelistan. Ikonen för nytt meddelande visas i displayen. Ikonen stannar kvar i displayen tills meddelandet har öppnats. Meddelanden är begränsade till max 36 tecken. Det finns plats för 14 meddelanden i meddelandelistan. När ett meddelande skrivs eller tas emot kommer det äldsta, olåsta meddelandet att raderas. Det går att låsa maximalt 7 st meddelanden. Låsta meddelanden kan inte automatiskt bli överskrivna men kan raderas manuellt. Val al för navigation: MENU >> MEDDELANDE >> LÄSA Tryck Navigera till MEDDELANDE Följande alternativ är tillgängliga: LÄSA SKRIV NYTT MALLAR (Upp till 10 fördefinierade textmeddeladen.) Navigera till alternativet LÄSA och tryck OK. Meddelandelistan kommer fram. Bläddra fram meddelandet. Tryck OK Meddelandetexten visas. Tryck OK för att läsa meddelandet. för att radera meddelandet. Tryck PIL UPP eller PIL NER för att fortsätta till nästa menyval som t.ex. RADERA MEDDELANDE, LÅSA MEDDELANDE, BESVARA MEDDELANDE? och VIDAREBEFORDRA MEDDELANDE? Obs! Det första tecknet i första raden på displayen (framför datum och tid) visar meddelandestatus: R = läst, N = oläst och L = låst. 11

12 7.2.2 Skicka a textmeddelanden Om du trycker MAIL och det inte finns några nyinkomna meddelande så kommer du till alternativ SKRIV NYTT MEDDELANDE. Meddelandet som ska skickas kan skrivas direkt i handenheten via de alfanumeriska knapparna. MENU >> MEDDELANDE >> SKRIV NYTT Tryck Navigera till MEDDELANDE Följande alternativ är tillgängliga: LÄSA SKRIV NYTT Navigera till alternativet SKRIV NYTT och tryck OK. Skriv ditt meddelade och tryck OK. (Mer information om hur man skriver in text finns på sidan xx.) Slå handenhetnumret och tryck OK för att skicka iväg meddelandet. 8 Handenhetens ens telef elefonbok Din COBS handenhet har en inbyggd telefonbok som kan innehålla upp till 60 poster (namn och nummer). Du kan titta och ändra i telefonboken via menyalternativet TELEFONBOK. Du kan lägga till, ta bort och ändra namn och nummer i telefonboken. 8.1 Använda telef elefonbok onboken För att ta fram namn och handenhetnummer tryck BOOK. Navigera med PIL UPP och PIL NER eller tryck in den första bokstaven i namnet genom att använda siffrorna 1-9 (se sidan). Tryck på lurknapp lurikonen blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat. och 8.2 Ring upp en anknytning från handenhetens ens telef elefonbok onbok. Sök efter namn och nummer i telefonboken. MENU >> TELEFONBOK >> RING KONTAKT 8.3 Lägg till ett namn eller nummer För att lägga till ett namn eller nummer, slå in önskat nummer, tryck BOOK, följt av OK och skriv in önskat namn. Tryck OK för att spara. 12

13 8.4 Ändra ett tt namn eller nummer För att ändra ett namn eller nummer, tryck BOOK. Skriv in första bokstaven i det namn Du vill söka efter, eller bläddra med PIL UPP och PIL NER. Tryck OK. Välj alternativ RADERA, ÄNDRA NR?, ÄNDRA NAMN.Tryck OK. För att redigera texten, använd PIL UPP och PIL NER. Tryck OK för att spara. 9 Inställningar I detta avsnitt beskrivs bla hur man ställer in ringsignal, justerar ringvolym och aktiverar olika larm och vibrator. 9.1 Ringsignal På COBS handenheten är det möjligt att ställa in olika signaler för samtal. Handenheten har 16 olika ringsignaler. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> RINGSIGNAL 9.2 Ringvolym För att ställa volymen på handenhetens ringsignal för samtal. Handenheten har 5 olika nivåer på ringsignaler samt ett val för AV. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> RINGVOLYM 9.3 Knappklick Knappklick är det ljud du hör varje gång du trycker på en knapp. Denna funktion kan aktiveras och avaktiveras. Handenheten har 5 olika nivåer på knappklick samt ett val för AV. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> KNAPPKLICK 9.4 Vibrator På COBS handenheten är det möjligt att aktivera vibratorn om du inte vill bli störd av handenhetens ringsignal eller om du befinner dig i en bullrig miljö. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> VIBRATOR 9.5 B-Svar När denna funktion är aktiverad så lyfts luren automatiskt då handenheten ringer. Om den är inloggad i ett COBS system så läggs luren automatiskt på då samtalet är avbrutet. (Denna funktion stöds inte utav alla växlar och måste programmeras i centralenhet.) MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> B-SVAR 13

14 9.6 Startv tvolym Startvolym är den grundinställning handenhetens högtalare har vid leverans. Kan regleras antingen via de två volymknapparna på sidan av handenheten eller inne i menyn. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> STARTVOLYM 9.7 Utom om räckvidd När denna funktion är aktiverad avger handenheten ett pip då den är utanför täckningsområdet. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> UTOMRÄCKVIDD 9.8 Bakgrundsbelysning Handenhetens display tänds när en knapp trycks ner. Du kan med denna funktion justera för belysning i displayen eller för ingen belysning i displayen. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> BAKGRUNDSBEL 9.9 Aut utomatiskt knapplås För att undvika att någon knapp oavsiktligt trycks ner och ett nummer rings upp kan knapparna låsas med hjälp av funktionen. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> AUTOKNAPPLÅS Obs! När knapparna är låsta kan du inte använda handenheten. Om en knapp trycks ner visas meddelandet/ikonen för KNAPPLÅS PÅ, TRYCK MENU * för att låsa upp. inkommande samtal kan besvaras som vanligt utan att låsa upp. När samtalet är avslutat låses knapparna igen. Knapplåsfördröjning Efter avslutat samtal aktiveras knapplåset med omedelbra verkan. Grundinställningen på handenheten är satt till 0 sekunder. Fördröjningen kan ställas in på 0-30 sekunder med hjälp av en tekniker (COBS Programming Tool) Språk Standardspråk i menyerna är svenska. I alternativet för språk kan du välja ett annat språk för menyerna. Möjliga språk är svenska, engelska, tyska, franska, holländska, danska finska och italienska. Val al för navigation: MENU >> SPRÅK Rycklarm Rycklarmet består av en säkerhetslina som fästes t.ex. i användarens bälte. I andra ändan på säkerhetslinan sitter en magnet som fästes i ett specialfäste på handenhetens baksida. När någon tar handenheten från användaren medför säkerhetslinan att magneten kommer att lossna från handenheten varvid ett larm kommer att sändas iväg. Grundinställning är att larmet skickas omedelbart men kan ställas in på 0-60 sekunder med hjälp av en tekniker (COBS Programming Tool). Larmet kommer inte att sändas om magneten sätts tillbaks på handenheten innan fördröjningstiden löper ut. MENU >> INSTÄLLNING >> LARMFUNKTON >> RYCKLARM 14

15 Fallarm Fallarmet (eller vinkellarm som en del kallar det) består av en givare på positioneringsmodulen PPAM som mäter vinkeln på handenheten. När vinkeln (i förhållande till upprätt läge) överskrider en fördefinierad gräns kommer ett fallarm att detekteras. Observera att när fallarmsfunktionen aktiveras måste handenheten hållas i upprätt läge i 15 sekunder för att genomgå en automatisk kalibrering. Funktionen kopplas in/ur i menyn LARMFUNKTION. MENU >> INSTÄLLNING >> LARMFUNKTON >> Fallarme allarmets olika steg: 1. Fallarm detekteras. 2. Invänta eventuell inställd detekteringsfördröjning (grundvärde är 10 sekunder). 3. Fallarmsdetekteringen är accepterad. 4. Invänta eventuell inställd sändningsfördröjning (grundvärde är 10 sekunder) och avge varningssignal. Signal med maximal volym avges var tredje sekund om kvarvarande fördröjningstid är mer än 6 sekunder och varje sekund om mindre än 6 sekunder. 5. Sänd fallarmet. 6. Lyckades sändningen av fallarmet avges en lokaliseringssignal var femte sekund med maximal volym och texten FALLARM AKTIVERAT visas. Detta läge kan endast avbrytas genom att stänga av fallarmsfunktionen eller starta om handenheten. Steg 1-4 kan avbr vbrytas genom att handenheten placeras i upprätt läge. Grundinställningen är att larmet skickas efter sekunder men med COBS Programming Tool kan en tekniekr ställa in en fördröjning på 0-60 sekunder för respektive fördröjning. 15

16 10. Menystruktur Generell menustruktur Tryck MENU för att öppna eller gå ur menyn i stand-by läge (lur på). Se bild nedan Prof ofilinställningar Handenheten har två användar definierade profiler (inställningar). I följande blockschema ser du en beskrivning över hur man ställer in en av de två profilerna. Ändra sedan inställningarna efter dina behov. MENY MEDDELANDE LÄSA SKRIV NYTT MALLAR SAMTAL ÅTERUPPRING HÖGTALARE TELEFONBOK RING KONTAKT PROFILER PROFIL 1 PROFIL 2 BATTERI INSTÄLLNING LARMFUNKTION TID MEDD. TEXT FUNK. - KNAPPAR INLOGGNING MENYLÅS EXT. SPRÅK ENGLISH SVENSKA DEUTSCH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SUOMI Öppna meny. Navigera uppåt och neråt i menyn med PIL UPP / PIL NER. Bekräfta val. Gå till undermeny. Gå tillbaka till föregående meny. PROFIL 1 RINGSIGNAL TON 1 TON 2 TON 3 TON 4 TON 5 TON 6 TON RINGVOLYM AV NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 KNAPPKLICK AV NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 VIBRATOR PÅ AV B-SVAR PÅ AV STARTVOLYM NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 UTOMRÄCKVIDD PÅ AV BAKGRUNDBEL PÅ AV AUTOKNAPPLÅS PÅ AV Öppna meny. Navigera uppåt och neråt i menyn med PIL UPP/ PIL NER välj PROFILER. Bekräfta val. Gå vidare till undermenyerna. Gå tillbaka till föregående meny. 16

17 11 1 Login Login Handenheten måste vara registrerad och inloggad i ett system innan den kan användas. Handenheten kan vara registrerad i upp till 10 system samtidigt. Skapa inloggning (registrera) MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> SKAPA Handenheten kommer nu att söka efter tillgängliga system (man måste aktivera systemet för inloggning). Om fler än ett system finns tillgängligt kommer pil ner att visas i displayen använd för att välja bland de system som handenheten hittar. När rätt system syns i displayen tryck (kontakta system administratören för att få rätt system id). Vissa system kräver ett lösenord AC för att registrera en ny handenhet, detta fås av systemadministratören. Om det inte krävs något AC tryck. Handenheten kommer nu att skapa/registrera en inloggning i systemet. Om inloggningen misslyckas kan det bero på att handenheten inte är definierad i systemet, kontakta systemadministratören. Det kan även bero på att det redan finns 10 system registrerade i handenheten. Man måste då ta bort ett av de befintliga systemen se Radera inloggning. Byte av system (inloggning) Val al för navigation: MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> VÄLJ SYSTEM Bläddra mellan de olika system som handenheten är registrerad i med hjälp av. En * markerar det system som handenheten för närvarande är inloggad i. AUTO innebär att handenheten automatiskt väljer första registrerade system som detekteras. För att välja system tryck. Radera Inloggning Om handenheten inte längre skall användas i ett system kan man radera detta ur handenheten för att skapa plats för nya system. MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> RADERA Skriv in handenhetens lösenord (default 0000 ) och tryck system som handenheten är registrerad med hjälp av. Bläddra mellan de olika. När det system man vill radera syns i displayen, tryck. 17

18 12. Under nderhåll och skötsel Obs! Om service krävs för telefonen, lämna in den till den leverantör eller återförsäljare den köptes av eller kontakta COBS för serviceanvisningar Säker erhe het Använd inte handenheten och laddaren under förhållanden där det föreligger risk för elektriskt antändbar explosion Batterier Uttjänta batterier ska lämnas in till ett uppsamlingsställe för batterier Skötsel Placera handenheten och laddaren på avstånd från extrem hetta och fukt Rengöring Rengör telefonen med en mjuk trasa som fuktats i enbart vatten. Använd inte några andra rengöringsprodukter då handenheten kan ta skada eller missfärgas Felsökning Checklista Problem Handenheten stannar. Handenheten ringer inte. Handenheten kan inte hitta system ID under SKAPA. Handenheten kan inte loggas in trots att system ID har hittats. Det går ej att slå på handenheten. Orsak Dåligt batteri, eller defekt handenhet. Volymen avstängd, eller defekt handenhet alt. högtalare. Systeminställning. Tillträdeskod saknas. Dåligt batteri eller slut på batteriet. Åtgärd Ta ur batteriet och sätt sedan i batteriet igen. Slå därefter på handenheten igen. Ladda batteriet. Se efter om det är TYST RINGSIGNAL eller om ringvolymen är avstängd. Se efter om systemet är inställt på SKAPA. Se efter om tillträdeskod behövs. Kontrollera att batteriet är riktigt isatt. Ladda batteriet. 18

19 14 Teknisk information Storlek (LxBxH) 152 x 53 x 27 mm Vikt (inkl. batteri) eri) 138g Display 118 x 65 punkters LCD, belyst grafik Miljö Temperatur 0 40 Samtalstid/Stand-by y tid 16h/130h Specifik ikationer TBR-6 DECT RF TBR-22 GAP EMC ETS (CE-labelling) TBR-10 Acoustics COBS AB Box Göteborg, Sverige Besöksadress: Marieholmsgatan Göteborg, Sverige Telefon Telefax E-post Internet 19

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

14135900-HD. ED1, R&T 75 50 26 66. KIRK 4020 och KIRK 4040, för KIRK trådlösa servers 1500 och 500. Användarmanual

14135900-HD. ED1, R&T 75 50 26 66. KIRK 4020 och KIRK 4040, för KIRK trådlösa servers 1500 och 500. Användarmanual 14135900-HD. ED1, R&T 75 50 26 66 KIRK 4020 och KIRK 4040, för KIRK trådlösa servers 1500 och 500 Användarmanual Gratulerar till valet av din nya handenhet från KIRK Din nya handenhet från KIRK Telecom

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710 Användarmanual Uno Fast Snom 70 Innehållförteckning. Komma igång. Att ringa med din Snom telefon.. Slå ett telefonnummer.. Ringa med snabbval.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan.. Söka en kontakt och ringa..

Läs mer

Användarmanual Snom 710

Användarmanual Snom 710 Användarmanual Snom 710 Innehållsförteckning 1. Komma igång 2. Att ringa med din Snom telefon 2.1. Slå ett telefonnummer 2.2. Ringa med snabbval 2.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan 2.4. Söka en kontakt

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Nortel Användarhandbok för DECThandenheterna

Nortel Användarhandbok för DECThandenheterna Nortel Användarhandbok för DECThandenheterna 413X och 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028556 01 Tryckt i Danmark Grattis till din nya handenhet 413X/414X från Nortel X står för modellens frekvensomfång:

Läs mer

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 Version1, 11-09-23. [Dokumentets innehåll riktar sig till användare av kommunikationsplattformen SolusBC. Snabbguiden avser handhavande av IP Telefoner SNOM 300, 320 & 370.]

Läs mer

Display-ikon. Softkey-fält. Softkey. Rycklarm. OK-knapp Ljud avknapp Navigeringsknapp. C-knapp. Meny-knapp. Tillbaka-knapp. IR-positionsmottagare

Display-ikon. Softkey-fält. Softkey. Rycklarm. OK-knapp Ljud avknapp Navigeringsknapp. C-knapp. Meny-knapp. Tillbaka-knapp. IR-positionsmottagare Softkey-fält Softkey Meny-knapp C Rycklarm C-knapp -knapp Ljud avknapp Navigeringsknapp Tillbaka-knapp Lysdiod Larm-knapp IR-positionsmottagare Svenska! Display-ikon Ljudsignal avstängd Batteri Nytt meddelande

Läs mer

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual Svenska Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual LOTS SecurityAB Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva Växel: 08-711 22 11 info@lotsab.se www.lotsab.se 2 1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(sw-sw).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 9:35 AM Snabbguide Rutinunderhåll L Rengör produkten med en mjuk och torr trasa. Produktens yta kan repas om du torkar eller gnuggar på den med en

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W

Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W Svenska Conference phones for every situation Beskrivning Konftel 200W Konftel 200W är en DECT konferenstelefon med upptagningsområde upp till 30 m 2. Konftel 200W

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

tc ios iphone Snabbguide

tc ios iphone Snabbguide Installera din mymmx: 1. Starta App Store. 2. Sök efter mymmx. 3. Välj applikationen mymmx. 4. Tryck på Gratis och därefter Installera, applikationen installeras. 5. Tryck Öppna för att starta applikationen.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100 The brightest star in the sky MANUAL SVENSKA 280115 BLACKSTAR DECT E1100 Grattis till inköpet av din Blackstar DECT E1100. Läs nogrannt igenom manualen innan du sätter igång. Ovan visas en enkel förklaring

Läs mer

Blackstar DECT B184 Manual

Blackstar DECT B184 Manual Blackstar DECT B184 Manual Svenska 1.8GHz DECT Trådlös telefon med nummerpresentation Läs igenom säkerhetsinstruktionerna innan telefonen tas i bruk. Använd bara de batterier som medföljer denna telefon.

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w Norsk Dansk Suomi PhoneEasy 336w 1 2 6 3 4 7 8 12 13 5 9 10 11 14 1 15 2 3 5 6 7 Norsk 2 3 5 6 7 8 Ringindikator UPP Volym / Återuppringning NED Volym / Nummerpresentatör Snabbvalsknappar Ring upp / Avsluta

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer