Användarmanual C-2100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual C-2100"

Transkript

1 Användarmanual C

2 Innehållsförteckning eckning Användarmanual... 1 C Grattis till din nya trådlösa handenhet från COBS Installation Batteri Ladda batteriet Byta batteri Laddare Headset Klips Beskrivning Att använda knappsatsen Knappfunktioner... 6 Larmknapp... 7 Lysdiod... 7 Display... 7 Navigeringsknappar... 7 Volym upp / ner... 7 OK / MUTE / Stänga av... 7 Lur av / Lur på... 7 R / MAIL... 7 # / SILENT... 7 Mikrofon... 7 Laddningskontakter... 7 * / LOCK... 7 Menyknapp... 7 C (Radera) / Tillbaka... 8 REDIAL / Återuppringning...8 Headset-kontakt Knappfunktioner Sätta på/stänga av Sätta på Stänga av Samtal Inkommande samtal Besvara samtal Utgående samtal Ringa samtal Återuppringning Under samtal Koppla samtalet till en annan handenhet (Växelberoende funktion.) Koppla bort mikrofonen Reglera volymen Textmeddelanden Ta emot textmeddelanden Skicka textmeddelanden

3 8 Handenhetens telefonbok Använda telefonboken Ring upp en anknytning från handenhetens telefonbok Inställningar Ringsignal Ringvolym Knappklick Vibrator B-Svar Startvolym Utom räckvidd Bakgrundsbelysning Automatiskt knapplås Språk Rycklarm Fallarm Menystruktur Generell menustruktur Profilinställningar Login Login Underhåll och skötsel Säkerhet Batterier Skötsel Rengöring Felsökning Teknisk information :a utgåvan COBS AB Box Göteborg, Sverige Besöksadress: Marieholmsgatan Göteborg, Sverige Telefon Telefax E-post Internet 3

4 1 Grattis till din nya trådlösa handenhet t från COBS. I denna användarmanual beskrivs de funktioner som är generella för C-2101, C-2105 och C Din handenhet kan vara annorlunda programmerad. Kontrollera med din återförsäljare eller systemansvarig. Den senaste versionen av användarmanualen finns att hämta på 2 Installation Batteri eri Handenheten levereras till dig med batteriet i batterifacket. 2.2 Ladda batterie eriet Batteriet behöver laddas när batteriikonen i displayen indikerar låg nivå eller när handenheten inte kommer igång. Ett tomt batteri tar cirka 3,5 timmar att laddas till full kapacitet När batteriet är helt urladdat kommer det att dröja ett litet tag innan laddningen påbörjas. En liten symbol för laddning syns längs ner till höger i displayen när telefonen placeras i laddaren. Displayen visar batterikapaciteten under laddning i form av fyllda/ofyllda rutblock. När alla block är fyllda är batteriet fulladdat. Placera inte laddaren i direkt solljus eller i närheten av varma föremål. När handenheten är placerad i laddaren fungerar inte vibratorn och handenheten har ingen B-svars-funktion. 2.3 Byta batteri Ett batteris livslängd är starkt påverkat av hur många gånger man har laddat batteriet. Ett batteri kan laddas cirka 500 gånger. Detta innebär att om man laddar handenheten en gång om dagen, så håller batteriet cirka ett år. Om Stand By tiden (130h) blir för kort bör batteriet bytas. Batterifacket finns på lurens baksida. 1. Skruva ur de två skruvarna med en stjärnskruvmejsel. 2. Lyft av luckan. 3. Placera batteriet i facket och anslut kontakten, sätt sedan tillbaka luckan med skruvarna. 4. Sätt handenheten i laddaren. 2.4 Laddare Laddaren används för att ladda handenheten. Laddaren har en något lutande utformning för att underlätta handsfree-funktionen (högtalarläge). Den levereras med en nätdel som ansluts till ett vanligt vägguttag. Använd den nätdel som medföljer. För en korrekt laddning ska inte laddare och handenhet placeras i direkt solljus och rumstemperaturen bör vara mellan 0 C och 25 C. 2.5 Headset COBS rekommenderar headset om du använder handenheten ofta. Handenhetens headsetuttag är placerat på sidan av handenheten. 4

5 2.6 Klips Med hjälp av klipset kan du fästa handenheten vid ett bälte eller i en ficka. 1. Skruva ur den översta skruven med en stjärnskruvmejsel och vänd på knappen. 2. Skruva tillbaks skruven. 3. Sätt fast klipset på handenheten. 4. För att lossa på klipset tryck ned fjädringen på klipset. 5

6 3 Beskrivning Att använda knappsatsen Teckeninmatning sker med knapparna 1-9, 0 = mellanslag, * = växla mellan stora eller små tecken. 3.2 Knappfunktioner Handenheten har 22 knappar, varav två knappar är placerade på höger sida för volymkontroll och en knapp för larm. För att ändra volymen tryck på övre eller nedre knappen upprepade gånger. 6

7 1 Larmknapp Den här knappen används för att skicka ett larm. 2 Lysdiod Lysdioden indikerar inkommande samtal, meddelanden och larm. 3 Display Handenheten har en grafisk display som är 118 pixlar bred och 65 pixlar hög med grön bakgrundsbelysning. Upp till fyra rader med vardera tolv tecken. 4 Navigeringsknappar De två navigeringsknapparna används för att navigera upp/ner i menyn och vänster respektive höger i textlägena. Om du trycker på den vänstra navigeringsknappen i stand-by läge kommer du direkt till återuppringingsfunktionen. Trycker du på den högra navigeringsknappen i stand-by läge kommer du direkt till handenhetens telefonbok. 5 Volym upp / ner De här knapparna används för att öka och sänka volymen på högtalaren i handenheten under ett samtal. 6 OK / MUTE / Stänga av När du är inne i menyläge bekräftas alltid val via denna knapp. Om du trycker på den här knappen under ett samtal stängs mikrofonen av. Den som har ringt upp hör nu inte vad som sägs. Om du håller knappen nedtryck i mer än 3 sekunder stängs handenheten av. 7 Lur av / Lur på Den här knappen används för att påbörja och avsluta ett samtal. Knappen används även för att slå på en avstängd telefon. 8 R / MAIL Med den här knappen vidarekopplar eller parkerar man ett samtal (till exempel en förfrågan). Trycker du på knappen i stand-by läge kommer du direkt till din meddelandelista. I meddelandelistan finns plats för 14 meddelanden/larm. 9 # / SILENT Om du trycker på MENU och den här knappen i stand-by läge tystnar ringsignalen. Ikon för tyst ringsignal syns i displayen. 10 Mikrof ofon on Mikrofonen sitter under knappsatsen på telefonens framsida Laddningskontakt ontakter Se avsnittet Installation på sidan * / LOCK Om du trycker på MENU och den här knappen i stand-by läge aktiveras knapplåset. Ikon för knapplås syns i displayen. 13 Menyknapp Handenhetens menysysten öppnas om du trycker på denna knapp i stand-by läge. 7

8 14 4 C (Radera) / Tillbaka I MENU-läge används knappen för att stega tillbaka i menyn. I MAIL-läge används knappen för att radera senast inmatade tecken REDIAL / Återuppringning Med den här knappen ringer du upp senast mottagna och senast uppringda nummer när handenheten är i stand-by läge Headset-k t-kontakt Headset-kontakten används för att ansluta headset till handenheten. 3.3 Knappfunktioner Knapp * # VERSALER?! * / = & ( ) % A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç D E F 3 È É Ê Ë g h i 4 Ì Í Î Ï j k l 5 m n o 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø P Q R S 7 ß T U V 8 Ü Ù Ú Û W X Y Z 9 [Space],. 0 : ; _ ^ ~ A a E $ < > { } [ \ ] gemener?! * / = & ( ) % a b c 2 ä å à á ã æ ç d e f 3 è é ê ë g h i 4 ì í î ï j k l 5 m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø p q r s 7 ß t u v 8 ü ù ú û w x y z 9 [Space],. 0 : ; _ ^ ~ A a E $ < > { } [ \ ] 8

9 4 Sätta på/stänga av Sätta på Håll lurknappen nedtryckt i minst ½ sekund tills displayen tänds. När handenheten är påslagen och inloggad i ett system visas en ikon nere i det vänstra hörnet av displayen. (För inloggning i system se sidan 16.) Om inte handenheten kommer igång eller om batteriikonen indikerar att handenheten behöver laddas. Ladda batteriet. Obs! Om ikonen för signalstyrka inte visas i displayen kan du inte ringa upp eller ta emot samtal. 4.2 Stänga av Håll MUTE knappen nedtryckt i minst 3 sekunder. Obs! När en handenhet har varit utanför täckningsområdet kan det ta upp till 30 sekunder innan handenheten är tillbaka i systemet efter det att den åter kommit in i täckningsområdet. 5 Samtal För att ringa eller ta emot ett samtal måste handenheten vara inloggad i ett system. (Se Logga in sidan 16.) Vid inkommande samtal (interna eller externa) ljuder ringsignalen. 5.1 Inkommande samtal Besvara samtal Tryck lurknapp för att svara. Lysdioden blinkar då fort och beroende på växel och inställningar visas det inkommande samtalets nummer i displayen Stänga av ringsignalen tillfälligt Det är möjligt att stänga av ringsignalen utan att besvara samtalet. Tryck på MUTE knappen och ringsignalen blir tyst. Displayen visar då texten TYST MIK. Obs! Samtal kan alltid besvaras oavsett om du håller på att knappa in ett nummer eller programmera handenheten Avsluta samtal Tryck lurknapp. 9

10 5.2 Utgående samtal Ringa samtal Hur man ringer interna och externa samtal. Tryck det nummer du vill ringa upp. Numret visas i displayen. Tryck lurknapp numret är korrekt slaget. Handenheten får då en kopplingston och numret rings upp. Lurikonen blinkar i displayen tills dess att samtalet är uppkopplat. när Obs! För att korrigera ett felinmatat nummer: tryck (bild)c knappen. Du kan ringa upp snabbare genom att använda kortnummer eller namnuppringning via handenhetens telefonbok Avsluta samtal Tryck lurknapp. 5.3 Återuppringning Med återuppringning menas repetition av de senaste slagna nummerna. När du ringer ett nummer sparas det slagna numret automatiskt av handenheten, oavsett om du får svar eller inte. Tryck REDIAL för att komma till senast slagna numren. Sök efter önskat nummer genom att använda PIL UPP eller PIL NER. Tryck på lurknappen och lurikonen blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat. 6 Under samtal COBS handenhet gör det möjligt att hantera samtal på olika sätt. 6.1 Koppla samtalet t till en annan handenhet t (Växelber elberoende funktion.) Tryck på R knappen och slå numret. Tryck på lurknappen och samtalet flyttas över till andra handenheten. 6.2 Koppla bort t mikrof ofonen onen Så här gör du för att koppla bort mikrofonen under ett pågående samtal. Tryck MUTE TYS YST MIK. visas i displayen. Den som ringt upp hör nu inte vad som sägs. Tryck MUTE igen för att sätta på mikrofonen. 10

11 6.3 Reglera volymen Använd de två knapparna som är placerade på höger sida av handenheten för att reglera volymen. Minska Öka 7 Textmeddelanden Du kan från din COBS handenhet skicka och ta emot textmeddelanden (MSF Message Service Function). Dessa funktioner är specialfunktioner och kräver speciell mjukvara i huvudsystemet. 7.1 Ta emot t textmeddelanden När ett textmeddelande kommer in, börjar lysdioden blinka och en meddelandeton hörs. Om ett meddelande tas emot under ett samtal, hörs en kort signal. Meddelandet lagras i meddelandelistan. Ikonen för nytt meddelande visas i displayen. Ikonen stannar kvar i displayen tills meddelandet har öppnats. Meddelanden är begränsade till max 36 tecken. Det finns plats för 14 meddelanden i meddelandelistan. När ett meddelande skrivs eller tas emot kommer det äldsta, olåsta meddelandet att raderas. Det går att låsa maximalt 7 st meddelanden. Låsta meddelanden kan inte automatiskt bli överskrivna men kan raderas manuellt. Val al för navigation: MENU >> MEDDELANDE >> LÄSA Tryck Navigera till MEDDELANDE Följande alternativ är tillgängliga: LÄSA SKRIV NYTT MALLAR (Upp till 10 fördefinierade textmeddeladen.) Navigera till alternativet LÄSA och tryck OK. Meddelandelistan kommer fram. Bläddra fram meddelandet. Tryck OK Meddelandetexten visas. Tryck OK för att läsa meddelandet. för att radera meddelandet. Tryck PIL UPP eller PIL NER för att fortsätta till nästa menyval som t.ex. RADERA MEDDELANDE, LÅSA MEDDELANDE, BESVARA MEDDELANDE? och VIDAREBEFORDRA MEDDELANDE? Obs! Det första tecknet i första raden på displayen (framför datum och tid) visar meddelandestatus: R = läst, N = oläst och L = låst. 11

12 7.2.2 Skicka a textmeddelanden Om du trycker MAIL och det inte finns några nyinkomna meddelande så kommer du till alternativ SKRIV NYTT MEDDELANDE. Meddelandet som ska skickas kan skrivas direkt i handenheten via de alfanumeriska knapparna. MENU >> MEDDELANDE >> SKRIV NYTT Tryck Navigera till MEDDELANDE Följande alternativ är tillgängliga: LÄSA SKRIV NYTT Navigera till alternativet SKRIV NYTT och tryck OK. Skriv ditt meddelade och tryck OK. (Mer information om hur man skriver in text finns på sidan xx.) Slå handenhetnumret och tryck OK för att skicka iväg meddelandet. 8 Handenhetens ens telef elefonbok Din COBS handenhet har en inbyggd telefonbok som kan innehålla upp till 60 poster (namn och nummer). Du kan titta och ändra i telefonboken via menyalternativet TELEFONBOK. Du kan lägga till, ta bort och ändra namn och nummer i telefonboken. 8.1 Använda telef elefonbok onboken För att ta fram namn och handenhetnummer tryck BOOK. Navigera med PIL UPP och PIL NER eller tryck in den första bokstaven i namnet genom att använda siffrorna 1-9 (se sidan). Tryck på lurknapp lurikonen blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat. och 8.2 Ring upp en anknytning från handenhetens ens telef elefonbok onbok. Sök efter namn och nummer i telefonboken. MENU >> TELEFONBOK >> RING KONTAKT 8.3 Lägg till ett namn eller nummer För att lägga till ett namn eller nummer, slå in önskat nummer, tryck BOOK, följt av OK och skriv in önskat namn. Tryck OK för att spara. 12

13 8.4 Ändra ett tt namn eller nummer För att ändra ett namn eller nummer, tryck BOOK. Skriv in första bokstaven i det namn Du vill söka efter, eller bläddra med PIL UPP och PIL NER. Tryck OK. Välj alternativ RADERA, ÄNDRA NR?, ÄNDRA NAMN.Tryck OK. För att redigera texten, använd PIL UPP och PIL NER. Tryck OK för att spara. 9 Inställningar I detta avsnitt beskrivs bla hur man ställer in ringsignal, justerar ringvolym och aktiverar olika larm och vibrator. 9.1 Ringsignal På COBS handenheten är det möjligt att ställa in olika signaler för samtal. Handenheten har 16 olika ringsignaler. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> RINGSIGNAL 9.2 Ringvolym För att ställa volymen på handenhetens ringsignal för samtal. Handenheten har 5 olika nivåer på ringsignaler samt ett val för AV. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> RINGVOLYM 9.3 Knappklick Knappklick är det ljud du hör varje gång du trycker på en knapp. Denna funktion kan aktiveras och avaktiveras. Handenheten har 5 olika nivåer på knappklick samt ett val för AV. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> KNAPPKLICK 9.4 Vibrator På COBS handenheten är det möjligt att aktivera vibratorn om du inte vill bli störd av handenhetens ringsignal eller om du befinner dig i en bullrig miljö. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> VIBRATOR 9.5 B-Svar När denna funktion är aktiverad så lyfts luren automatiskt då handenheten ringer. Om den är inloggad i ett COBS system så läggs luren automatiskt på då samtalet är avbrutet. (Denna funktion stöds inte utav alla växlar och måste programmeras i centralenhet.) MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> B-SVAR 13

14 9.6 Startv tvolym Startvolym är den grundinställning handenhetens högtalare har vid leverans. Kan regleras antingen via de två volymknapparna på sidan av handenheten eller inne i menyn. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> STARTVOLYM 9.7 Utom om räckvidd När denna funktion är aktiverad avger handenheten ett pip då den är utanför täckningsområdet. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> UTOMRÄCKVIDD 9.8 Bakgrundsbelysning Handenhetens display tänds när en knapp trycks ner. Du kan med denna funktion justera för belysning i displayen eller för ingen belysning i displayen. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> BAKGRUNDSBEL 9.9 Aut utomatiskt knapplås För att undvika att någon knapp oavsiktligt trycks ner och ett nummer rings upp kan knapparna låsas med hjälp av funktionen. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> AUTOKNAPPLÅS Obs! När knapparna är låsta kan du inte använda handenheten. Om en knapp trycks ner visas meddelandet/ikonen för KNAPPLÅS PÅ, TRYCK MENU * för att låsa upp. inkommande samtal kan besvaras som vanligt utan att låsa upp. När samtalet är avslutat låses knapparna igen. Knapplåsfördröjning Efter avslutat samtal aktiveras knapplåset med omedelbra verkan. Grundinställningen på handenheten är satt till 0 sekunder. Fördröjningen kan ställas in på 0-30 sekunder med hjälp av en tekniker (COBS Programming Tool) Språk Standardspråk i menyerna är svenska. I alternativet för språk kan du välja ett annat språk för menyerna. Möjliga språk är svenska, engelska, tyska, franska, holländska, danska finska och italienska. Val al för navigation: MENU >> SPRÅK Rycklarm Rycklarmet består av en säkerhetslina som fästes t.ex. i användarens bälte. I andra ändan på säkerhetslinan sitter en magnet som fästes i ett specialfäste på handenhetens baksida. När någon tar handenheten från användaren medför säkerhetslinan att magneten kommer att lossna från handenheten varvid ett larm kommer att sändas iväg. Grundinställning är att larmet skickas omedelbart men kan ställas in på 0-60 sekunder med hjälp av en tekniker (COBS Programming Tool). Larmet kommer inte att sändas om magneten sätts tillbaks på handenheten innan fördröjningstiden löper ut. MENU >> INSTÄLLNING >> LARMFUNKTON >> RYCKLARM 14

15 Fallarm Fallarmet (eller vinkellarm som en del kallar det) består av en givare på positioneringsmodulen PPAM som mäter vinkeln på handenheten. När vinkeln (i förhållande till upprätt läge) överskrider en fördefinierad gräns kommer ett fallarm att detekteras. Observera att när fallarmsfunktionen aktiveras måste handenheten hållas i upprätt läge i 15 sekunder för att genomgå en automatisk kalibrering. Funktionen kopplas in/ur i menyn LARMFUNKTION. MENU >> INSTÄLLNING >> LARMFUNKTON >> Fallarme allarmets olika steg: 1. Fallarm detekteras. 2. Invänta eventuell inställd detekteringsfördröjning (grundvärde är 10 sekunder). 3. Fallarmsdetekteringen är accepterad. 4. Invänta eventuell inställd sändningsfördröjning (grundvärde är 10 sekunder) och avge varningssignal. Signal med maximal volym avges var tredje sekund om kvarvarande fördröjningstid är mer än 6 sekunder och varje sekund om mindre än 6 sekunder. 5. Sänd fallarmet. 6. Lyckades sändningen av fallarmet avges en lokaliseringssignal var femte sekund med maximal volym och texten FALLARM AKTIVERAT visas. Detta läge kan endast avbrytas genom att stänga av fallarmsfunktionen eller starta om handenheten. Steg 1-4 kan avbr vbrytas genom att handenheten placeras i upprätt läge. Grundinställningen är att larmet skickas efter sekunder men med COBS Programming Tool kan en tekniekr ställa in en fördröjning på 0-60 sekunder för respektive fördröjning. 15

16 10. Menystruktur Generell menustruktur Tryck MENU för att öppna eller gå ur menyn i stand-by läge (lur på). Se bild nedan Prof ofilinställningar Handenheten har två användar definierade profiler (inställningar). I följande blockschema ser du en beskrivning över hur man ställer in en av de två profilerna. Ändra sedan inställningarna efter dina behov. MENY MEDDELANDE LÄSA SKRIV NYTT MALLAR SAMTAL ÅTERUPPRING HÖGTALARE TELEFONBOK RING KONTAKT PROFILER PROFIL 1 PROFIL 2 BATTERI INSTÄLLNING LARMFUNKTION TID MEDD. TEXT FUNK. - KNAPPAR INLOGGNING MENYLÅS EXT. SPRÅK ENGLISH SVENSKA DEUTSCH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SUOMI Öppna meny. Navigera uppåt och neråt i menyn med PIL UPP / PIL NER. Bekräfta val. Gå till undermeny. Gå tillbaka till föregående meny. PROFIL 1 RINGSIGNAL TON 1 TON 2 TON 3 TON 4 TON 5 TON 6 TON RINGVOLYM AV NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 KNAPPKLICK AV NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 VIBRATOR PÅ AV B-SVAR PÅ AV STARTVOLYM NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 UTOMRÄCKVIDD PÅ AV BAKGRUNDBEL PÅ AV AUTOKNAPPLÅS PÅ AV Öppna meny. Navigera uppåt och neråt i menyn med PIL UPP/ PIL NER välj PROFILER. Bekräfta val. Gå vidare till undermenyerna. Gå tillbaka till föregående meny. 16

17 11 1 Login Login Handenheten måste vara registrerad och inloggad i ett system innan den kan användas. Handenheten kan vara registrerad i upp till 10 system samtidigt. Skapa inloggning (registrera) MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> SKAPA Handenheten kommer nu att söka efter tillgängliga system (man måste aktivera systemet för inloggning). Om fler än ett system finns tillgängligt kommer pil ner att visas i displayen använd för att välja bland de system som handenheten hittar. När rätt system syns i displayen tryck (kontakta system administratören för att få rätt system id). Vissa system kräver ett lösenord AC för att registrera en ny handenhet, detta fås av systemadministratören. Om det inte krävs något AC tryck. Handenheten kommer nu att skapa/registrera en inloggning i systemet. Om inloggningen misslyckas kan det bero på att handenheten inte är definierad i systemet, kontakta systemadministratören. Det kan även bero på att det redan finns 10 system registrerade i handenheten. Man måste då ta bort ett av de befintliga systemen se Radera inloggning. Byte av system (inloggning) Val al för navigation: MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> VÄLJ SYSTEM Bläddra mellan de olika system som handenheten är registrerad i med hjälp av. En * markerar det system som handenheten för närvarande är inloggad i. AUTO innebär att handenheten automatiskt väljer första registrerade system som detekteras. För att välja system tryck. Radera Inloggning Om handenheten inte längre skall användas i ett system kan man radera detta ur handenheten för att skapa plats för nya system. MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> RADERA Skriv in handenhetens lösenord (default 0000 ) och tryck system som handenheten är registrerad med hjälp av. Bläddra mellan de olika. När det system man vill radera syns i displayen, tryck. 17

18 12. Under nderhåll och skötsel Obs! Om service krävs för telefonen, lämna in den till den leverantör eller återförsäljare den köptes av eller kontakta COBS för serviceanvisningar Säker erhe het Använd inte handenheten och laddaren under förhållanden där det föreligger risk för elektriskt antändbar explosion Batterier Uttjänta batterier ska lämnas in till ett uppsamlingsställe för batterier Skötsel Placera handenheten och laddaren på avstånd från extrem hetta och fukt Rengöring Rengör telefonen med en mjuk trasa som fuktats i enbart vatten. Använd inte några andra rengöringsprodukter då handenheten kan ta skada eller missfärgas Felsökning Checklista Problem Handenheten stannar. Handenheten ringer inte. Handenheten kan inte hitta system ID under SKAPA. Handenheten kan inte loggas in trots att system ID har hittats. Det går ej att slå på handenheten. Orsak Dåligt batteri, eller defekt handenhet. Volymen avstängd, eller defekt handenhet alt. högtalare. Systeminställning. Tillträdeskod saknas. Dåligt batteri eller slut på batteriet. Åtgärd Ta ur batteriet och sätt sedan i batteriet igen. Slå därefter på handenheten igen. Ladda batteriet. Se efter om det är TYST RINGSIGNAL eller om ringvolymen är avstängd. Se efter om systemet är inställt på SKAPA. Se efter om tillträdeskod behövs. Kontrollera att batteriet är riktigt isatt. Ladda batteriet. 18

19 14 Teknisk information Storlek (LxBxH) 152 x 53 x 27 mm Vikt (inkl. batteri) eri) 138g Display 118 x 65 punkters LCD, belyst grafik Miljö Temperatur 0 40 Samtalstid/Stand-by y tid 16h/130h Specifik ikationer TBR-6 DECT RF TBR-22 GAP EMC ETS (CE-labelling) TBR-10 Acoustics COBS AB Box Göteborg, Sverige Besöksadress: Marieholmsgatan Göteborg, Sverige Telefon Telefax E-post Internet 19

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Handbok Konftel 250 SVENSKA

Handbok Konftel 250 SVENSKA Handbok Konftel 250 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Gigaset

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer