Användarmanual C-2100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual C-2100"

Transkript

1 Användarmanual C

2 Innehållsförteckning eckning Användarmanual... 1 C Grattis till din nya trådlösa handenhet från COBS Installation Batteri Ladda batteriet Byta batteri Laddare Headset Klips Beskrivning Att använda knappsatsen Knappfunktioner... 6 Larmknapp... 7 Lysdiod... 7 Display... 7 Navigeringsknappar... 7 Volym upp / ner... 7 OK / MUTE / Stänga av... 7 Lur av / Lur på... 7 R / MAIL... 7 # / SILENT... 7 Mikrofon... 7 Laddningskontakter... 7 * / LOCK... 7 Menyknapp... 7 C (Radera) / Tillbaka... 8 REDIAL / Återuppringning...8 Headset-kontakt Knappfunktioner Sätta på/stänga av Sätta på Stänga av Samtal Inkommande samtal Besvara samtal Utgående samtal Ringa samtal Återuppringning Under samtal Koppla samtalet till en annan handenhet (Växelberoende funktion.) Koppla bort mikrofonen Reglera volymen Textmeddelanden Ta emot textmeddelanden Skicka textmeddelanden

3 8 Handenhetens telefonbok Använda telefonboken Ring upp en anknytning från handenhetens telefonbok Inställningar Ringsignal Ringvolym Knappklick Vibrator B-Svar Startvolym Utom räckvidd Bakgrundsbelysning Automatiskt knapplås Språk Rycklarm Fallarm Menystruktur Generell menustruktur Profilinställningar Login Login Underhåll och skötsel Säkerhet Batterier Skötsel Rengöring Felsökning Teknisk information :a utgåvan COBS AB Box Göteborg, Sverige Besöksadress: Marieholmsgatan Göteborg, Sverige Telefon Telefax E-post Internet 3

4 1 Grattis till din nya trådlösa handenhet t från COBS. I denna användarmanual beskrivs de funktioner som är generella för C-2101, C-2105 och C Din handenhet kan vara annorlunda programmerad. Kontrollera med din återförsäljare eller systemansvarig. Den senaste versionen av användarmanualen finns att hämta på 2 Installation Batteri eri Handenheten levereras till dig med batteriet i batterifacket. 2.2 Ladda batterie eriet Batteriet behöver laddas när batteriikonen i displayen indikerar låg nivå eller när handenheten inte kommer igång. Ett tomt batteri tar cirka 3,5 timmar att laddas till full kapacitet När batteriet är helt urladdat kommer det att dröja ett litet tag innan laddningen påbörjas. En liten symbol för laddning syns längs ner till höger i displayen när telefonen placeras i laddaren. Displayen visar batterikapaciteten under laddning i form av fyllda/ofyllda rutblock. När alla block är fyllda är batteriet fulladdat. Placera inte laddaren i direkt solljus eller i närheten av varma föremål. När handenheten är placerad i laddaren fungerar inte vibratorn och handenheten har ingen B-svars-funktion. 2.3 Byta batteri Ett batteris livslängd är starkt påverkat av hur många gånger man har laddat batteriet. Ett batteri kan laddas cirka 500 gånger. Detta innebär att om man laddar handenheten en gång om dagen, så håller batteriet cirka ett år. Om Stand By tiden (130h) blir för kort bör batteriet bytas. Batterifacket finns på lurens baksida. 1. Skruva ur de två skruvarna med en stjärnskruvmejsel. 2. Lyft av luckan. 3. Placera batteriet i facket och anslut kontakten, sätt sedan tillbaka luckan med skruvarna. 4. Sätt handenheten i laddaren. 2.4 Laddare Laddaren används för att ladda handenheten. Laddaren har en något lutande utformning för att underlätta handsfree-funktionen (högtalarläge). Den levereras med en nätdel som ansluts till ett vanligt vägguttag. Använd den nätdel som medföljer. För en korrekt laddning ska inte laddare och handenhet placeras i direkt solljus och rumstemperaturen bör vara mellan 0 C och 25 C. 2.5 Headset COBS rekommenderar headset om du använder handenheten ofta. Handenhetens headsetuttag är placerat på sidan av handenheten. 4

5 2.6 Klips Med hjälp av klipset kan du fästa handenheten vid ett bälte eller i en ficka. 1. Skruva ur den översta skruven med en stjärnskruvmejsel och vänd på knappen. 2. Skruva tillbaks skruven. 3. Sätt fast klipset på handenheten. 4. För att lossa på klipset tryck ned fjädringen på klipset. 5

6 3 Beskrivning Att använda knappsatsen Teckeninmatning sker med knapparna 1-9, 0 = mellanslag, * = växla mellan stora eller små tecken. 3.2 Knappfunktioner Handenheten har 22 knappar, varav två knappar är placerade på höger sida för volymkontroll och en knapp för larm. För att ändra volymen tryck på övre eller nedre knappen upprepade gånger. 6

7 1 Larmknapp Den här knappen används för att skicka ett larm. 2 Lysdiod Lysdioden indikerar inkommande samtal, meddelanden och larm. 3 Display Handenheten har en grafisk display som är 118 pixlar bred och 65 pixlar hög med grön bakgrundsbelysning. Upp till fyra rader med vardera tolv tecken. 4 Navigeringsknappar De två navigeringsknapparna används för att navigera upp/ner i menyn och vänster respektive höger i textlägena. Om du trycker på den vänstra navigeringsknappen i stand-by läge kommer du direkt till återuppringingsfunktionen. Trycker du på den högra navigeringsknappen i stand-by läge kommer du direkt till handenhetens telefonbok. 5 Volym upp / ner De här knapparna används för att öka och sänka volymen på högtalaren i handenheten under ett samtal. 6 OK / MUTE / Stänga av När du är inne i menyläge bekräftas alltid val via denna knapp. Om du trycker på den här knappen under ett samtal stängs mikrofonen av. Den som har ringt upp hör nu inte vad som sägs. Om du håller knappen nedtryck i mer än 3 sekunder stängs handenheten av. 7 Lur av / Lur på Den här knappen används för att påbörja och avsluta ett samtal. Knappen används även för att slå på en avstängd telefon. 8 R / MAIL Med den här knappen vidarekopplar eller parkerar man ett samtal (till exempel en förfrågan). Trycker du på knappen i stand-by läge kommer du direkt till din meddelandelista. I meddelandelistan finns plats för 14 meddelanden/larm. 9 # / SILENT Om du trycker på MENU och den här knappen i stand-by läge tystnar ringsignalen. Ikon för tyst ringsignal syns i displayen. 10 Mikrof ofon on Mikrofonen sitter under knappsatsen på telefonens framsida Laddningskontakt ontakter Se avsnittet Installation på sidan * / LOCK Om du trycker på MENU och den här knappen i stand-by läge aktiveras knapplåset. Ikon för knapplås syns i displayen. 13 Menyknapp Handenhetens menysysten öppnas om du trycker på denna knapp i stand-by läge. 7

8 14 4 C (Radera) / Tillbaka I MENU-läge används knappen för att stega tillbaka i menyn. I MAIL-läge används knappen för att radera senast inmatade tecken REDIAL / Återuppringning Med den här knappen ringer du upp senast mottagna och senast uppringda nummer när handenheten är i stand-by läge Headset-k t-kontakt Headset-kontakten används för att ansluta headset till handenheten. 3.3 Knappfunktioner Knapp * # VERSALER?! * / = & ( ) % A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç D E F 3 È É Ê Ë g h i 4 Ì Í Î Ï j k l 5 m n o 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø P Q R S 7 ß T U V 8 Ü Ù Ú Û W X Y Z 9 [Space],. 0 : ; _ ^ ~ A a E $ < > { } [ \ ] gemener?! * / = & ( ) % a b c 2 ä å à á ã æ ç d e f 3 è é ê ë g h i 4 ì í î ï j k l 5 m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø p q r s 7 ß t u v 8 ü ù ú û w x y z 9 [Space],. 0 : ; _ ^ ~ A a E $ < > { } [ \ ] 8

9 4 Sätta på/stänga av Sätta på Håll lurknappen nedtryckt i minst ½ sekund tills displayen tänds. När handenheten är påslagen och inloggad i ett system visas en ikon nere i det vänstra hörnet av displayen. (För inloggning i system se sidan 16.) Om inte handenheten kommer igång eller om batteriikonen indikerar att handenheten behöver laddas. Ladda batteriet. Obs! Om ikonen för signalstyrka inte visas i displayen kan du inte ringa upp eller ta emot samtal. 4.2 Stänga av Håll MUTE knappen nedtryckt i minst 3 sekunder. Obs! När en handenhet har varit utanför täckningsområdet kan det ta upp till 30 sekunder innan handenheten är tillbaka i systemet efter det att den åter kommit in i täckningsområdet. 5 Samtal För att ringa eller ta emot ett samtal måste handenheten vara inloggad i ett system. (Se Logga in sidan 16.) Vid inkommande samtal (interna eller externa) ljuder ringsignalen. 5.1 Inkommande samtal Besvara samtal Tryck lurknapp för att svara. Lysdioden blinkar då fort och beroende på växel och inställningar visas det inkommande samtalets nummer i displayen Stänga av ringsignalen tillfälligt Det är möjligt att stänga av ringsignalen utan att besvara samtalet. Tryck på MUTE knappen och ringsignalen blir tyst. Displayen visar då texten TYST MIK. Obs! Samtal kan alltid besvaras oavsett om du håller på att knappa in ett nummer eller programmera handenheten Avsluta samtal Tryck lurknapp. 9

10 5.2 Utgående samtal Ringa samtal Hur man ringer interna och externa samtal. Tryck det nummer du vill ringa upp. Numret visas i displayen. Tryck lurknapp numret är korrekt slaget. Handenheten får då en kopplingston och numret rings upp. Lurikonen blinkar i displayen tills dess att samtalet är uppkopplat. när Obs! För att korrigera ett felinmatat nummer: tryck (bild)c knappen. Du kan ringa upp snabbare genom att använda kortnummer eller namnuppringning via handenhetens telefonbok Avsluta samtal Tryck lurknapp. 5.3 Återuppringning Med återuppringning menas repetition av de senaste slagna nummerna. När du ringer ett nummer sparas det slagna numret automatiskt av handenheten, oavsett om du får svar eller inte. Tryck REDIAL för att komma till senast slagna numren. Sök efter önskat nummer genom att använda PIL UPP eller PIL NER. Tryck på lurknappen och lurikonen blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat. 6 Under samtal COBS handenhet gör det möjligt att hantera samtal på olika sätt. 6.1 Koppla samtalet t till en annan handenhet t (Växelber elberoende funktion.) Tryck på R knappen och slå numret. Tryck på lurknappen och samtalet flyttas över till andra handenheten. 6.2 Koppla bort t mikrof ofonen onen Så här gör du för att koppla bort mikrofonen under ett pågående samtal. Tryck MUTE TYS YST MIK. visas i displayen. Den som ringt upp hör nu inte vad som sägs. Tryck MUTE igen för att sätta på mikrofonen. 10

11 6.3 Reglera volymen Använd de två knapparna som är placerade på höger sida av handenheten för att reglera volymen. Minska Öka 7 Textmeddelanden Du kan från din COBS handenhet skicka och ta emot textmeddelanden (MSF Message Service Function). Dessa funktioner är specialfunktioner och kräver speciell mjukvara i huvudsystemet. 7.1 Ta emot t textmeddelanden När ett textmeddelande kommer in, börjar lysdioden blinka och en meddelandeton hörs. Om ett meddelande tas emot under ett samtal, hörs en kort signal. Meddelandet lagras i meddelandelistan. Ikonen för nytt meddelande visas i displayen. Ikonen stannar kvar i displayen tills meddelandet har öppnats. Meddelanden är begränsade till max 36 tecken. Det finns plats för 14 meddelanden i meddelandelistan. När ett meddelande skrivs eller tas emot kommer det äldsta, olåsta meddelandet att raderas. Det går att låsa maximalt 7 st meddelanden. Låsta meddelanden kan inte automatiskt bli överskrivna men kan raderas manuellt. Val al för navigation: MENU >> MEDDELANDE >> LÄSA Tryck Navigera till MEDDELANDE Följande alternativ är tillgängliga: LÄSA SKRIV NYTT MALLAR (Upp till 10 fördefinierade textmeddeladen.) Navigera till alternativet LÄSA och tryck OK. Meddelandelistan kommer fram. Bläddra fram meddelandet. Tryck OK Meddelandetexten visas. Tryck OK för att läsa meddelandet. för att radera meddelandet. Tryck PIL UPP eller PIL NER för att fortsätta till nästa menyval som t.ex. RADERA MEDDELANDE, LÅSA MEDDELANDE, BESVARA MEDDELANDE? och VIDAREBEFORDRA MEDDELANDE? Obs! Det första tecknet i första raden på displayen (framför datum och tid) visar meddelandestatus: R = läst, N = oläst och L = låst. 11

12 7.2.2 Skicka a textmeddelanden Om du trycker MAIL och det inte finns några nyinkomna meddelande så kommer du till alternativ SKRIV NYTT MEDDELANDE. Meddelandet som ska skickas kan skrivas direkt i handenheten via de alfanumeriska knapparna. MENU >> MEDDELANDE >> SKRIV NYTT Tryck Navigera till MEDDELANDE Följande alternativ är tillgängliga: LÄSA SKRIV NYTT Navigera till alternativet SKRIV NYTT och tryck OK. Skriv ditt meddelade och tryck OK. (Mer information om hur man skriver in text finns på sidan xx.) Slå handenhetnumret och tryck OK för att skicka iväg meddelandet. 8 Handenhetens ens telef elefonbok Din COBS handenhet har en inbyggd telefonbok som kan innehålla upp till 60 poster (namn och nummer). Du kan titta och ändra i telefonboken via menyalternativet TELEFONBOK. Du kan lägga till, ta bort och ändra namn och nummer i telefonboken. 8.1 Använda telef elefonbok onboken För att ta fram namn och handenhetnummer tryck BOOK. Navigera med PIL UPP och PIL NER eller tryck in den första bokstaven i namnet genom att använda siffrorna 1-9 (se sidan). Tryck på lurknapp lurikonen blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat. och 8.2 Ring upp en anknytning från handenhetens ens telef elefonbok onbok. Sök efter namn och nummer i telefonboken. MENU >> TELEFONBOK >> RING KONTAKT 8.3 Lägg till ett namn eller nummer För att lägga till ett namn eller nummer, slå in önskat nummer, tryck BOOK, följt av OK och skriv in önskat namn. Tryck OK för att spara. 12

13 8.4 Ändra ett tt namn eller nummer För att ändra ett namn eller nummer, tryck BOOK. Skriv in första bokstaven i det namn Du vill söka efter, eller bläddra med PIL UPP och PIL NER. Tryck OK. Välj alternativ RADERA, ÄNDRA NR?, ÄNDRA NAMN.Tryck OK. För att redigera texten, använd PIL UPP och PIL NER. Tryck OK för att spara. 9 Inställningar I detta avsnitt beskrivs bla hur man ställer in ringsignal, justerar ringvolym och aktiverar olika larm och vibrator. 9.1 Ringsignal På COBS handenheten är det möjligt att ställa in olika signaler för samtal. Handenheten har 16 olika ringsignaler. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> RINGSIGNAL 9.2 Ringvolym För att ställa volymen på handenhetens ringsignal för samtal. Handenheten har 5 olika nivåer på ringsignaler samt ett val för AV. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> RINGVOLYM 9.3 Knappklick Knappklick är det ljud du hör varje gång du trycker på en knapp. Denna funktion kan aktiveras och avaktiveras. Handenheten har 5 olika nivåer på knappklick samt ett val för AV. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> KNAPPKLICK 9.4 Vibrator På COBS handenheten är det möjligt att aktivera vibratorn om du inte vill bli störd av handenhetens ringsignal eller om du befinner dig i en bullrig miljö. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> VIBRATOR 9.5 B-Svar När denna funktion är aktiverad så lyfts luren automatiskt då handenheten ringer. Om den är inloggad i ett COBS system så läggs luren automatiskt på då samtalet är avbrutet. (Denna funktion stöds inte utav alla växlar och måste programmeras i centralenhet.) MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> B-SVAR 13

14 9.6 Startv tvolym Startvolym är den grundinställning handenhetens högtalare har vid leverans. Kan regleras antingen via de två volymknapparna på sidan av handenheten eller inne i menyn. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> STARTVOLYM 9.7 Utom om räckvidd När denna funktion är aktiverad avger handenheten ett pip då den är utanför täckningsområdet. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> UTOMRÄCKVIDD 9.8 Bakgrundsbelysning Handenhetens display tänds när en knapp trycks ner. Du kan med denna funktion justera för belysning i displayen eller för ingen belysning i displayen. MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> BAKGRUNDSBEL 9.9 Aut utomatiskt knapplås För att undvika att någon knapp oavsiktligt trycks ner och ett nummer rings upp kan knapparna låsas med hjälp av funktionen. Val al för navigation: MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> AUTOKNAPPLÅS Obs! När knapparna är låsta kan du inte använda handenheten. Om en knapp trycks ner visas meddelandet/ikonen för KNAPPLÅS PÅ, TRYCK MENU * för att låsa upp. inkommande samtal kan besvaras som vanligt utan att låsa upp. När samtalet är avslutat låses knapparna igen. Knapplåsfördröjning Efter avslutat samtal aktiveras knapplåset med omedelbra verkan. Grundinställningen på handenheten är satt till 0 sekunder. Fördröjningen kan ställas in på 0-30 sekunder med hjälp av en tekniker (COBS Programming Tool) Språk Standardspråk i menyerna är svenska. I alternativet för språk kan du välja ett annat språk för menyerna. Möjliga språk är svenska, engelska, tyska, franska, holländska, danska finska och italienska. Val al för navigation: MENU >> SPRÅK Rycklarm Rycklarmet består av en säkerhetslina som fästes t.ex. i användarens bälte. I andra ändan på säkerhetslinan sitter en magnet som fästes i ett specialfäste på handenhetens baksida. När någon tar handenheten från användaren medför säkerhetslinan att magneten kommer att lossna från handenheten varvid ett larm kommer att sändas iväg. Grundinställning är att larmet skickas omedelbart men kan ställas in på 0-60 sekunder med hjälp av en tekniker (COBS Programming Tool). Larmet kommer inte att sändas om magneten sätts tillbaks på handenheten innan fördröjningstiden löper ut. MENU >> INSTÄLLNING >> LARMFUNKTON >> RYCKLARM 14

15 Fallarm Fallarmet (eller vinkellarm som en del kallar det) består av en givare på positioneringsmodulen PPAM som mäter vinkeln på handenheten. När vinkeln (i förhållande till upprätt läge) överskrider en fördefinierad gräns kommer ett fallarm att detekteras. Observera att när fallarmsfunktionen aktiveras måste handenheten hållas i upprätt läge i 15 sekunder för att genomgå en automatisk kalibrering. Funktionen kopplas in/ur i menyn LARMFUNKTION. MENU >> INSTÄLLNING >> LARMFUNKTON >> Fallarme allarmets olika steg: 1. Fallarm detekteras. 2. Invänta eventuell inställd detekteringsfördröjning (grundvärde är 10 sekunder). 3. Fallarmsdetekteringen är accepterad. 4. Invänta eventuell inställd sändningsfördröjning (grundvärde är 10 sekunder) och avge varningssignal. Signal med maximal volym avges var tredje sekund om kvarvarande fördröjningstid är mer än 6 sekunder och varje sekund om mindre än 6 sekunder. 5. Sänd fallarmet. 6. Lyckades sändningen av fallarmet avges en lokaliseringssignal var femte sekund med maximal volym och texten FALLARM AKTIVERAT visas. Detta läge kan endast avbrytas genom att stänga av fallarmsfunktionen eller starta om handenheten. Steg 1-4 kan avbr vbrytas genom att handenheten placeras i upprätt läge. Grundinställningen är att larmet skickas efter sekunder men med COBS Programming Tool kan en tekniekr ställa in en fördröjning på 0-60 sekunder för respektive fördröjning. 15

16 10. Menystruktur Generell menustruktur Tryck MENU för att öppna eller gå ur menyn i stand-by läge (lur på). Se bild nedan Prof ofilinställningar Handenheten har två användar definierade profiler (inställningar). I följande blockschema ser du en beskrivning över hur man ställer in en av de två profilerna. Ändra sedan inställningarna efter dina behov. MENY MEDDELANDE LÄSA SKRIV NYTT MALLAR SAMTAL ÅTERUPPRING HÖGTALARE TELEFONBOK RING KONTAKT PROFILER PROFIL 1 PROFIL 2 BATTERI INSTÄLLNING LARMFUNKTION TID MEDD. TEXT FUNK. - KNAPPAR INLOGGNING MENYLÅS EXT. SPRÅK ENGLISH SVENSKA DEUTSCH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SUOMI Öppna meny. Navigera uppåt och neråt i menyn med PIL UPP / PIL NER. Bekräfta val. Gå till undermeny. Gå tillbaka till föregående meny. PROFIL 1 RINGSIGNAL TON 1 TON 2 TON 3 TON 4 TON 5 TON 6 TON RINGVOLYM AV NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 KNAPPKLICK AV NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 VIBRATOR PÅ AV B-SVAR PÅ AV STARTVOLYM NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5 UTOMRÄCKVIDD PÅ AV BAKGRUNDBEL PÅ AV AUTOKNAPPLÅS PÅ AV Öppna meny. Navigera uppåt och neråt i menyn med PIL UPP/ PIL NER välj PROFILER. Bekräfta val. Gå vidare till undermenyerna. Gå tillbaka till föregående meny. 16

17 11 1 Login Login Handenheten måste vara registrerad och inloggad i ett system innan den kan användas. Handenheten kan vara registrerad i upp till 10 system samtidigt. Skapa inloggning (registrera) MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> SKAPA Handenheten kommer nu att söka efter tillgängliga system (man måste aktivera systemet för inloggning). Om fler än ett system finns tillgängligt kommer pil ner att visas i displayen använd för att välja bland de system som handenheten hittar. När rätt system syns i displayen tryck (kontakta system administratören för att få rätt system id). Vissa system kräver ett lösenord AC för att registrera en ny handenhet, detta fås av systemadministratören. Om det inte krävs något AC tryck. Handenheten kommer nu att skapa/registrera en inloggning i systemet. Om inloggningen misslyckas kan det bero på att handenheten inte är definierad i systemet, kontakta systemadministratören. Det kan även bero på att det redan finns 10 system registrerade i handenheten. Man måste då ta bort ett av de befintliga systemen se Radera inloggning. Byte av system (inloggning) Val al för navigation: MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> VÄLJ SYSTEM Bläddra mellan de olika system som handenheten är registrerad i med hjälp av. En * markerar det system som handenheten för närvarande är inloggad i. AUTO innebär att handenheten automatiskt väljer första registrerade system som detekteras. För att välja system tryck. Radera Inloggning Om handenheten inte längre skall användas i ett system kan man radera detta ur handenheten för att skapa plats för nya system. MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> RADERA Skriv in handenhetens lösenord (default 0000 ) och tryck system som handenheten är registrerad med hjälp av. Bläddra mellan de olika. När det system man vill radera syns i displayen, tryck. 17

18 12. Under nderhåll och skötsel Obs! Om service krävs för telefonen, lämna in den till den leverantör eller återförsäljare den köptes av eller kontakta COBS för serviceanvisningar Säker erhe het Använd inte handenheten och laddaren under förhållanden där det föreligger risk för elektriskt antändbar explosion Batterier Uttjänta batterier ska lämnas in till ett uppsamlingsställe för batterier Skötsel Placera handenheten och laddaren på avstånd från extrem hetta och fukt Rengöring Rengör telefonen med en mjuk trasa som fuktats i enbart vatten. Använd inte några andra rengöringsprodukter då handenheten kan ta skada eller missfärgas Felsökning Checklista Problem Handenheten stannar. Handenheten ringer inte. Handenheten kan inte hitta system ID under SKAPA. Handenheten kan inte loggas in trots att system ID har hittats. Det går ej att slå på handenheten. Orsak Dåligt batteri, eller defekt handenhet. Volymen avstängd, eller defekt handenhet alt. högtalare. Systeminställning. Tillträdeskod saknas. Dåligt batteri eller slut på batteriet. Åtgärd Ta ur batteriet och sätt sedan i batteriet igen. Slå därefter på handenheten igen. Ladda batteriet. Se efter om det är TYST RINGSIGNAL eller om ringvolymen är avstängd. Se efter om systemet är inställt på SKAPA. Se efter om tillträdeskod behövs. Kontrollera att batteriet är riktigt isatt. Ladda batteriet. 18

19 14 Teknisk information Storlek (LxBxH) 152 x 53 x 27 mm Vikt (inkl. batteri) eri) 138g Display 118 x 65 punkters LCD, belyst grafik Miljö Temperatur 0 40 Samtalstid/Stand-by y tid 16h/130h Specifik ikationer TBR-6 DECT RF TBR-22 GAP EMC ETS (CE-labelling) TBR-10 Acoustics COBS AB Box Göteborg, Sverige Besöksadress: Marieholmsgatan Göteborg, Sverige Telefon Telefax E-post Internet 19

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Display-ikon. Softkey-fält. Softkey. Rycklarm. OK-knapp Ljud avknapp Navigeringsknapp. C-knapp. Meny-knapp. Tillbaka-knapp. IR-positionsmottagare

Display-ikon. Softkey-fält. Softkey. Rycklarm. OK-knapp Ljud avknapp Navigeringsknapp. C-knapp. Meny-knapp. Tillbaka-knapp. IR-positionsmottagare Softkey-fält Softkey Meny-knapp C Rycklarm C-knapp -knapp Ljud avknapp Navigeringsknapp Tillbaka-knapp Lysdiod Larm-knapp IR-positionsmottagare Svenska! Display-ikon Ljudsignal avstängd Batteri Nytt meddelande

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710 Användarmanual Uno Fast Snom 70 Innehållförteckning. Komma igång. Att ringa med din Snom telefon.. Slå ett telefonnummer.. Ringa med snabbval.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan.. Söka en kontakt och ringa..

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

User guide Conference phone Konftel 100

User guide Conference phone Konftel 100 User guide Conference phone Konftel 100 Dansk I Deutsch I English I Español I Français Italiano I Norsk Suomi I Conference phones for every situation Innehåll Beskrivning Anslutning, tillbehör, reservdelar

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 Version1, 11-09-23. [Dokumentets innehåll riktar sig till användare av kommunikationsplattformen SolusBC. Snabbguiden avser handhavande av IP Telefoner SNOM 300, 320 & 370.]

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP

Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP Funktioner Menystyrd Återuppringning av de 20 senast uppringda numren Skyddad av PIN-kod Samtalsmätare Teckenfönster med belysning och hög kontrast Låst telefonbok

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer