Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 1(15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12-06-14 Inkoppling av brandlarmscentraler T100060 Rev. RK 1(15)"

Transkript

1 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 1(15) Inkoppling av brandlarmscentraler Sammanfattning Detta dokument sammanfattar de tester som COBS gjort av inkoppling av brandlarmscentraler mot COBS DECT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SCM INKOPPLING ESMI/MULTISIGNAL/COSMOS 2-4 ANALOG (PELCO) (BRANDLARM MED KONVERTER MPO-9001) Allmänt Installations guide SECURITAS EBL 512 CONVERTER 2291 (NISCAYAH) Allmänt Installations guide SECURITAS EBL 512 WEB SERVER 1588 (NISCAYAH) Allmänt Installations guide Inställningar i Webbserver CERBERUS (SIEMENS) Allmänt Installations guide CONSILIUM CS Allmänt Installations guide CONSILIUM CS Allmänt Installations guide CONSILIUM FG Allmänt Installations guide AUTRONICA BS100 (HONEYWELL) Allmänt Installations guide AUTRONICA AUTROSAFE (HONEYWELL) Allmänt Installationsguide BSL-333 och EAU ARITECH / FALCK (UTC FIRE & SECURITY) Allmänt Installationsguide Övrigt ELTEK ANX-95 (HONEYWELL) Allmänt Installationsguide Övrigt ZITON ZP Allmänt Installationsguide Övrigt SIEMENS SS Allmänt Installationsguide TIM INKOPPLING EMS Allmänt Installationsguide... 13

2 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 2(15) Övrigt FÖRKORTNINGAR REVISIONSHISTORIA... 15

3 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 3(15) 1 SCM inkoppling 1.1 ESMI/Multisignal/Cosmos 2-4 analog (Pelco) (Brandlarm med konverter MPO-9001) Allmänt Detta är en guide för installation av ESMI/Multisignal/Cosmos brandlarmscentraler med protokollomvandlare MPO-9001 tillsammans med COBS SPC ver3.01 eller senare Installations guide MPO-9001 är en protokollomvandlare för att kunna anpassa brandlarmssystemet till olika externa system. MPO-9001 är ett krav för att kunna kommunicera med ESMI/Multisignal/Cosmos brandlarmscentraler. För att kunna kommunicera med COBS DECT system så används motsvarande protokoll omvandlare för DECT systemet SPC med mjukvara 3.01 eller senare. Kommunikations parametrar för MPO Baud 7 Data bitar 2 Stopp bitar Ovanstående kommunikations parametrar måste också programmeras i SPC-modulen (se dokument nr T100020). OBS! Använd Charset 3 i SPC så fungerar också de svenska tecknen ÅÄÖ. Kabel mellan SPC och MPO SPC Skruvplint (com 3) GND TXD3 RXD3 MPO pol d-sub (Hona) 5 (gnd) 2 (rxd) 3 (txd) I ESMI MPO-9001 så finns det 2 st rader med DIP-switchar de används för att konfigurera MPO-9001 med. Vid test hos COBS Teleteknik AB så var de switcharna inställda enligt följande. RESET SW1 SW SW1 SW2 1 Off (RS232) 1 Off 2 On 2 On 3 Off (skickar hela meddelandet som textsökning) 3 On 4 On 4 On 5 On 5 On 6 On 6 On 7 On 7 On 8 On (används för att skicka test larm till till SPC) 8 On Vad de olika switcharna används till finns specifierat i dokument från ESMI/Multisignal.

4 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 4(15) 1.2 Securitas EBL 512 converter 2291 (Niscayah) Allmänt Testen utfördes med en brandlarms central EBL512 och en konverter 2291, från Securitas, ansluten mellan EBL512 och COBS SPC Installations guide Konverter 2291 är en protokollomvandlare för att kunna anpassa brandlarmssystemet till olika externa system och måste användas mellan EBL512 och COBS SPC. För att kunna kommunicera med COBS DECT system så används motsvarande protokoll omvandlare för DECT systemet SPC med mjukvara 3.01 eller senare. Kommunikations parametrar för Baud 7 Data bitar 2 Stopp bitar För att få ÅÄÖåäö att presenteras korrekt i telefonens display skall char set 3 användas i COBS SPC. Ovanstående kommunikations parametrar måste också programmeras i SPC-modulen (se dokument nr T100020). Adresserna (Local no) till telefonerna eller grupperna programmeras av Securitas i ett PROM (IC5) i konvertern Global sökning kan inte användas i COBS DECT2000. Anslutning mellan SPC och konverter SPC Skruvplint (COM 3) GND TXD3 RXD3 För att undvika jordfel måste en RS232 isolator eller två korthållsmodem användas mellan Securitas Konverter 2291 och COBS SPC 2291 Skruvplint K4 9 GND 6 RXD 5 TXD 1.3 Securitas EBL 512 Web server 1588 (Niscayah) Allmänt Testen utfördes med en brandlarms central EBL512 Version 2.2 och en Webserver1588 Version 2.2.1, från Securitas, ansluten mellan Webbserver och COBS SCM Utöver funktioner för överföring av brandlarm till Alertsystemet har Webbservern funktioner som anslutning mot nätverk/internet för presentation av anläggningsstatus via browser. E-postkient för presentation av brandlarm / fellarm / servicelarm Installations guide Webbservern har möjlighet att ansluta mot extern utrustning via RS232, ansluts mot SCM Com 1 med en nollmodemskabel.

5 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 5(15) Kommunikations parametrar för Webbserver 1588: Char set 0 (måste ändra i tecken tabell, se nedan) 4800 Baud 7 Data bitar 2 Stopp bitar Comport 1 Ändring i Teckentabell: För att få ÅÄÖ att presenteras korrekt i telefonens display skall char set 0 användas i COBS SCM. För att ändra tecken uppsättning : Välj Character set 0. Tryck Edit Character set 0 Tryck enter default values För att få med Å ändra D5 till C5. För att få med Ä ändra B5 till C4. För att få med Ö ändra C5 till D6 Välj close och skicka in ändringen i MCM. OBS! [,]och /, går inte att använda eftersom de är ersatta mot Å, Ä och Ö Inställningar i Webbserver. Vissa parametrar ändras i Webbservern såsom Antal tecken för adress. Vilken adress som larmen skickas till (nummer och/eller siffror). Rekommenderat att använda någon bokstav tillsammans med siffror t.ex. A90. Tonkaraktär (siren eller 1-9 beep) vid test användes siren = Alarm i Alert systemet.

6 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 6(15) Kommunikations error mellan Webbserver och brandlarm (val om vilken grupp samt vilken text som skall skickas till SCM). OBS! Grupp funktionen i Webbservern används ej, skapa alltid gruppen i MCM,n. 1.4 Cerberus (Siemens) Allmänt Testen utfördes med en simulator SIM_PS.exe från Cerberus och COBS SPC. Denna simulerar telegram från Cerberus kommunikationskort (ansluts mot Cerberus brandlarms central) Installations guide Kommunikations parametrar för SIM_PS.exe. 8 Data bitar Ovanstående kommunikations parametrar måste också programmeras i SPC-modulen (se dokument nr T100020). 1.5 Consilium CS Allmänt Testen utfördes med Consilium brandlarms central CS3000 och COBS SPC Installations guide Kommunikations parametrar för CS Data bitar Ovanstående kommunikations parametrar måste också programmeras i SPC-modulen (se dokument nr T100020). 1.6 Consilium CS Allmänt Testen utfördes med Consilium brandlarmscentral CS4000 och COBS SCM Installations guide Kommunikations parametrar för CS Data bitar Ovanstående kommunikations parametrar är 100% kompatibla med SCM modulens default inställningar, svenska tecken fungerar. Anslutning. CS4000 SCM 9 = TxD -> RxD 10 = RxD -> TxD 13 = Gnd -> Gnd

7 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 7(15) 1.7 Consilium FG Allmänt Testen utfördes med Consilium brandlarmscentral FG5000 (Serial modul BusCon M20) och COBS SCM Installations guide Kommunikations parametrar för FG Data bitar Ovanstående kommunikations parametrar är 100% kompatibla med SCM modulens default inställningar, svenska tecken fungerar. Anslutning. FG 5000 SCM (Com-3) 12 = TxD -> RxD 11 = RxD -> TxD 14 = SG -> Gnd 1.8 Autronica BS100 (Honeywell) Allmänt Testen utfördes med Autronica brandlarms central BS100 och COBS SPC Installations guide Kommunikations parametrar för CS Baud 7 Databitar 2 Stopp bitar Ovanstående kommunikations parametrar måste också programmeras i SPC-modulen (se dokument nr T100020). Följande parametrar sattes i BS100 Kanal 2B Beep code 0 eller 4 Beep type 3 Prio 1 LA Text Ja Antal tecken i adress fält är antal siffror i anknytningsnumren (Local no) på telefonerna. För att undvika jordfel skall en RS232 isolator eller två korthållsmodem användas mellan BS100 och COBS SPC. 1.9 Autronica AutroSafe (Honeywell) Allmänt Testen utfördes med Autrosafe (Autronica) brandlarm inkl. ESPA konverter BSL-333 och COBS SCM ver Vid test utfört hos Bravida i jan-04 så kunde man inte få med svenska tecken (Å,Ä,Ö) i displayen på COBS telefonerna.

8 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 8(15) Installationsguide Kommunikations parametrar för BSL-333, dessa parametrar är standard inställningar. 8 Databitar Ingen paritet (no parity) Ovanstående kommunikations parametrar måste också programmeras i SCM-modulen (se dokument nr T100065). Ingen isolator mellan SCM och BSL-333 är nödvändig eftersom BSL-333 är isolerad ifrån jord. Kabel inkoppling. BSL GND 3 TXD 1 RXD SCM BSL-333 och EAU-321 På Autronicas BSL-333 finns 2st lysdioder som blinkar när kontakten mellan BSL-333 och SCM är etablerad. 2Tx blinkar varje gång brandlarmet pollar SCM-modulen, 2Rx blinkar varje gång SCM-modulen svarar. Denna sekvens är en indikation på att kommunikationen fungerar. Det finns 4st dip switchar på BSL-333, de skall alla stå i OFF-position. BSL-333 är sammankopplat med EAU-321 som sköter den interna kommunikationen Aritech / Falck (UTC Fire & Security) Allmänt Testen är utförd på fält tillsammans med Falcks (Aritech) brandlarmscentral och ESPA konverterare från JNT Installationsguide Kommunikations parametrar för ESPA konverterare. 8 Databitar Ingen paritet (no parity) Kabelinkoppling. För att undvika jordfel bör en RS232 isolator eller två korthållsmodem användas mellan konverter och COBS SCM. SCM Skruvplint (COM 3) GND TXD3 RXD3 ESPA Konverter 9 pol D-sub 5 GND 3 RXD 2 TXD

9 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 9(15) Ovanstående kommunikations parametrar måste också programmeras i SCM-modulen (se dokument nr T100065) Övrigt Prommet i ESPA konverteraren från JNT kan kundkonfigureras efter kundens önskemål. Standard skickar brandlarmet texter och ton karaktärer enligt nedanstående uppgifter. Adress (sök nr) Uppstart = Ton karaktär 6 Brand = Ton karaktär 1 Störning = Ton karaktär 5 Fel = Ton karaktär Eltek ANX-95 (Honeywell) Allmänt Testen utfördes på COBS mellan Eltek ANX-95 och COBS SCM. Som isolator mellan Brandlarm och SCM användes en MA-52 från Westermo. Programvara i ANX-95 var 4.21b Installationsguide Kommunikations parametrar att ställa in i SCM för att passa default inställningarna i ANX Databitar Ingen paritet (no parity) Charset 3 Isolator (MA-52) Westermo ANX-95 DTE DCE SCM (Com 3) TX (3) 2 2 RXD RX (2) 3 3 TXD GND (5) 5 5 GND Övrigt Inställningarna i ESPA snittet kan konfigureras från brandlarms leverantören Ziton ZP Allmänt Testen utfördes på COBS mellan Ziton ZP3 med E.S.P.A konverterare LPC700 och COBS SCM V Installationsguide Kommunikations parametrar att ställa in i SCM för att passa default inställningarna i LPC Databitar Com 1

10 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 10(15) Larmen skickas alltid med följande default parametrar Adress id : XXX (variabel) Alert typ : 4 (default Ton 7 i Alertsystemet) Prioritet : 1 Kabel mellan LPC700 (se bild, plint för inkoppling SCM) och SCM Com1. LPC 700 SCM (Com 1) 9pol Dsub TX 6 < - > 3 RX 7 < - > 2 GND 9 < - > 5 7 och 8 är byglad Dip switchen på LPC700 är för adressering mot ALERT systemet. Är variabel mellan observera att samtliga tre siffror används även om man sätter t ex. adress 001. Relä plinten position 7, 8 och 9 ger slutning i 15 sekunder då man bryter kommunikationen mot SCM:n Övrigt Inställningarna i protokoll omvandlaren LPC700 kan konfigureras (tillverkad av FOAB i Göteborg). Vid testen skickades all information med från Brandlarmet d.v.s. : Datum; Tid; Larm; central; sektion; sektion text; adress; larmtext. Enligt tillverkaren finns det möjlighet att maska informationen från brandlarmet, detta kommer troligtvis att göras Siemens SS Allmänt Testen utfördes hos 3:e part mellan Siemens SS-20 med ESPA intefarce ADP-ESPA-S ver.1.01 och COBS SCM V2.03. För att få svenska tecken att fungera var vi tvungna att justera ÅÄÖ separat, se nedan anteckningar. I Siemens centralen var teckenuppsättning ISO 646 använd Installationsguide Kommunikations parametrar att ställa in i SCM för att passa default inställningarna i SS Baud 7 Databitar Com 1

11 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 11(15) OBS! Special inställning för svenska tecken. För att få svenska tecken att fungera. 1.Välj Character set = user defined 2. Klicka på denna knapp OBS bilder från CMS För att få svenska tecken att fungera. Fyll i nedanstående: 7D = Å 7B = Ä 7C = Ö OBS bilder från CMS Skiss över ESPA kort i Siemens brandlarmscentral. Rx Tx GND Tx Rx GND SCM Till Brandlarm ADP- ESPA_S Spänning Reset

12 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 12(15) Kabel mellan ADP-ESPA-S och SCM com 3. Tx < - > Rx Rx < - > Tx Gnd < - > Gnd

13 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 13(15) 2 TIM inkoppling 2.1 EMS Allmänt Testen utfördes på COBS mellan EMS5000 printerport och COBS Text Information Module V Installationsguide Kommunikations parametrar att ställa in i TIM modulen för att passa default inställningarna i EMS5000. Brandlarmet kan skicka 4 olika typer av larm med fasta texter som ej går att ändra. FIRE ALARM TOT XX (Skarpt brandlarm TOT XX antal larm i brandcentralen) PRE-ALARM TOT XX (Förvarning till brandlarm.) FAULT TOT XX (Fellarm) TEMPER TOT XX (Sabotagelarm) Övrig text programmeras individuellt per deckare. Vi började med att logga vad Brandlarmet skickar genom att logga på TIM modulen på COM 4. När vi loggade fick vi ut följande parametrat. Adress : Text : Alert type : Prioritet : Callback : rad 45 till 46 (FI första bokstäverna i brandlarmet) rad 45 till 84 (FIRE_ALARM_TOT_01 _ LGH5:02) ej angiven (anges default i TIM modulen) ej angiven (anges default i TIM modulen) ej angiven (anges default i TIM modulen)

14 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 14(15) I detta fallet ville vi endast använda FIRE ALARM. Vi valde därför att använda de två första bokstäverna i FIRE ALARM som då är unikt för de olika larm som skickas ut via TIM modulen Övrigt. Kabel mellan EMS 5000 och TIM modul EMS5000 (AUX 232 printerport) TIM (COM 1 9polo Dsub) TX < - > 3 RX < - > 2 0 V < - > 5

15 Inkoppling av brandlarmscentraler T Rev. RK 15(15) Förkortningar I detta dokument används följande förkortningar: SPC = Serial Protocol Converter SCM = Serial Communication Module TIM = Text Information Module Revisionshistoria RA Första utgåvan RB Andra utgåvan RC Tillägg för Autrosafe (Autronica) RD Tillägg för Aritech (Falck) RE Tillägg för Eltek ANX RF Tillägg för Ziton ZP RG Tillägg för EMS5000 Tillägg för TIM/SCM inkoppling RH Tillägg Securitas Webbserver RI Tillägg för RJ Tillägg för Siemens SS-20

MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx

MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx , VERSION 1.3 MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx MPOX protokollkonverterare har dubbla seriella INFO kommunkationslinjer. Man kan som mest ansluta fyra MPOX enheter till

Läs mer

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM-0 IP+ AXNET Ver. 1. Ver. 1. DM-0 IP INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM-0 IP INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-0 IP... ANSLUTNINGAR PÅ

Läs mer

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Copyright 2014 FOAB Elektronik AB. Med ensamrätt. Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Innehållet i denna handbok och den medföljande hårdvaran sip86 tillhör FOAB Elektronik AB.

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Teknisk beskrivning... 5 3. Kontakter och reglage... 9 4. Byglingar för olika tranceivrar... 15 5. Hur jag kommer igång med RC 1258

Läs mer

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator I-101 GSM Transponder Bruksanvisning Invator INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 SIM-KORT... 3 PIN-kod... 3 Nummerpresentation... 3 Lagring av nummer... 3 Sätta i SIM-kortet... 4 Ta ut SIM-kortet...

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Installationsguide Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 IG559 050 930PA1 Innehåll ARX passersystem 9 Om ARX passersystem

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Manual för webbsida Super WISE

Manual för webbsida Super WISE Manual för webbsida Super WISE Super WISE programversion 1.25 Med reservation för ändringar. www.swegon.com 1 Innehåll Super WISE programversion 1.25... 1 Super WISE programversion 1.25... 3 1. Allmänt...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok

Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok Brandlarmsystem Salwico CS4000 Servicehandbok & Underhållshandbok Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB

Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB Dokument senast ändrad: 15 August 2012 http://www.keylogic.se. Icarus - Kunskapsbanken.docx 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Modem... 4

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Nimbus Alarm Server. Installationsguide

Nimbus Alarm Server. Installationsguide Nimbus Alarm Server Installationsguide Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Manual i pappersformat Av miljöhänsyn levererar vi inte längre manualer i pappersformat. Manualen finns som PDF-fil

Läs mer

Euro-200TE. Installationsguide. installation

Euro-200TE. Installationsguide. installation Euro-200TE Installationsguide installation Version 1. Utgiven i juni 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Alla varumärken är respektive ägares egendom. Origum Distribution

Läs mer

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner LK Webserver ICS.2 Utförande LK Webserver ICS.2 används för åtkomst och styrning av LK Rumsreglering ICS.2 från mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt att både övervaka,

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer