herborner. F 100 % BELÄGGNING = 0 % KORROSION! Belagd centrifugalpump i blockkonstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "herborner. F 100 % BELÄGGNING = 0 % KORROSION! Belagd centrifugalpump i blockkonstruktion"

Transkript

1 herborner. 1 % BELÄGGNING = % KORROSION! Belagd centrifugalpump i blockkonstruktion SE

2 herborner. En världsnyhet sätter standarden Med sin 1 %-iga beläggning lämpar sig herborner. särskilt väl för drift i nöjesbad, äventyrsbad eller nöjesparker. Dessutom kan den även användas överallt där det krävs en perfekt och ren miljö, och där pumpen inte får avge korrosionsprodukter till mediet. Hit räknas till exempel industriområden eller vattenverk. Genom att beläggningen är godkänd för badvatten 1) såväl som för dricksvatten kan den användas praktiskt taget överallt. Beläggningens tjocklek på upp till 1 µm ger en ytterst slät yta. Därmed förbättras verkningsgraden med upp till 1 % vilket med åren sparar energi. 1 herborner. står för flera innovativa utrustningskännetecken: 1 Beläggning X-Lock-system Korrosionsskydd och skydd mot aggressiva medier genom en 1 %-ig beläggning på alla relevanta delar som kommer i kontakt med mediet eller utsätts för korrosion. Därmed förhindras korrosionsskador på pumpen och anläggningskomponenterna. X-Lock-systemet möjliggör en 1 %-ig beläggning av innergängor i gjutgods för att förhindra korrosion i skruvgängorna. 5 Service och underhåll Löphjulsskydd Särskilt löphjulsskydd av tålig plast som förhindrar att löphjulet rostar fast (efter stillestånd) och sörjer för tyst drift. Endast skruvkopplingar av rostfritt stål används, och därmed kan underhållsarbetet lätt genomföras på komponenterna under många år. Utförandet med en särskilt liten springa möjliggör en hög verkningsgrad. 6 Seal-Guard-system (tillval) 3 Glidringspackningsskydd Glidringspackningens säte är till 1 % skyddat mot korrosion 1). Därmed förhindras korrosionsgropar i mellanhuset i närheten av glidringspackningens O-ringssäte. örbättringen av korrosionsbeständigheten leder till en minskning av livscykelkostnaderna. I allmänhet är en glidringspackning defekt efter några sekunders torrgång. Det innovativa och underhållsfria Seal-Guard-systemet förlänger denna tid flera gånger, genom att den uteblivna smörjningen kompenseras av en medieersättning. Därmed skyddas den primära glidringspackningen effektivt mot torrgång. 1) Transportmedium fritt från H S, upp till 1 mg/l kloridjoner

3 Löphjul 8 Dynamiskt balanserade, slutna flerkanalshjul sörjer för en vibrationsfri gång och bidrar väsentligt till pumpens långa livslängd. Alla löphjul kan genom korrigering av diametern nå varje driftnivå inom det karakteristiska fältet. Konstruktion Det robusta och stabila byggnadssättet har fortsatts konsekvent. Även processbyggnadssättet, som gör det möjligt att enkelt byta utbytessatsen, är en del av designen. Variabla anslutningsplaceringar i steg om 5 erbjuder dessutom optimala utförandemöjligheter. 3

4 Jämförelse av verkningsgrad [Imp.gpm] [US.gpm],5 5, 7,5 1, 1,5 15, 17,5,,5 5, 7,5 Q [l/s] H [m] 75 7 [ft] Belagd pump Icke belagd pump Q [m /h] 9 1 P 6 [kw] Eta 1 [%] [hp] 6 1 [%] Ekonomi En utökad livslängd erhålls genom generöst dimensionerade axlar och lager. De -poliga motorerna är dessutom utrustade med eftersmörjanordning från 1,1 kw. Dessa tekniska förbättringar gentemot standardmotorer sänker livscykelkostnaderna avsevärt. Motoraxel Den böjningsstyva motoraxeln i höglegerat rostfritt stål sörjer för minimal avböjning. Läckage på tätningen minimeras därmed och motoraxelns livslängd ökar. Axeltätning En till rådande driftsförhållanden anpassad glidringspackning i slitstarka material används. Alla motorer har en specialpackning mot sprutvatten på pumpsidan. Omförningskanal Härigenom sköljs glidringspackningen optimalt med hjälp av transportmediet. Glidytorna får därmed det nödvändiga smörj- och kylmediet, vilket ger en bestående utökning av glidringspackningens livslängd. Uppställning Pumpen levereras i horisontell och vertikal uppställning med motorn uppåt. Allmänna data - Mediets temperaturområde från - 5 till + 6 C, högre temperaturer vid förfrågan herborner. -C från + 15 till + C, explosionsskyddat utförande från - 5 till + C - Omgivande temperaturområde från - 5 till + C - Prestandatest enligt DIN EN ISO 996, klass Transportmediet har en densitet på upp till 15 kg/m³ Transportmediet har en seghet på upp till 1,75 mm²/s En prestandakorrigering vid varierande användningsförhållanden görs enligt kundens specifikation. Specialutföranden - Avvikande spänning och/eller nätfrekvens - Annan isoleringsklass - Högre omgivande temperatur - Högre skyddstyp - Högre dropp- och fuktskydd - Specialmaterial - Specialmålning för icke belagda, enskilda reservdelar Explosionsskyddat utförande (ATEX) - Kundspecifika lösningar

5 herborner. -varianter herborner. -C Belagda centrifugalpumpar i blockkonstruktion med värmeväxlarmotor Tillbehör rekvensomvandlare (O), Seal-Guard-system, torrgångsskydd för glidringspackningen (ETS X), Long-Life-Set, tryckgivare 5 -PM Belagda centrifugalpumpar i blockkonstruktion med permanentmagnetmotor -C herborner. -PM Tillbehör Belagda centrifugalpumpar i blockkonstruktion med IE-Motor herborner.

6 herborner. Den belagda centrifugalpumpen i blockkonstruktion herborner. har en IE-motor som standard. Alla typiska utrustningskännetecken i denna byggserie leder till en energibesparing och därmed till en märkbar kostnadsminskning. Motor En ytkyld trefasmotor med kortsluten rotor som motsvarar energiklass IE används. Strukturell form Skyddstyp Varvtal rekvens Koppling, (,6) kw Koppling 3, (3,6) kw Isoleringsklass EN 63-1 IM B5 IP55 15 (18) varv/min 3 (36) varv/min 5 (6) Hz 3 5 / 3 (6 3) V 5 / 69 3 (6 5) V (155 C) Klassificering av elmotorer Sedan 11 gäller nya definitioner av verkningsgrad (IEC standard) som en trefas asynkronmotor måste motsvara. De nya standarderna tillämpas över hela världen för att motorerna ska kunna underkastas en enhetlig bedömning. ör standardmotorer (High Efficiency) gäller sedan mitten av 11 att de måste uppnå minst IE om inga undantag gäller, t.ex. för undervattensmotorer. 6

7 Jämförelse av verkningsgrad för IE1- till IE-motorer IE IE3 IE IE1,75 1,1 1,5, 3 5,5 7, , Verkningsgrad i % Motoreffekt i kw Av diagrammet framgår tydligt att det för badinrättningar är meningsfullt att använda verkningsgradsoptimerade motorer, eftersom pumparnas kapacitet snarare ligger i det nedre motoreffektområdet. Indelning av elmotorer i energiklasser IEC-energiklass IECstandard Super Premium Efficiency IE Estandard NEMA Premium Efficiency IE3 NEMA Premium High Efficiency IE E1 EPAct Standard Efficiency IE1 E Below Standard Efficiency - E3 Äldre E-standard, ny IEC-standard och NEMA (Nordamerika) i jämförelse. 7

8 herborner. -PM Den belagda centrifugalpumpen i blockkonstruktion herborner. -PM har en permanentmagnetmotor (PM). PM-motorer (synkronmotorer) uppnår förbättringar av verkningsgrad på upp till 13 % jämfört med traditionella asynkronmotorer. Detta leder till en avsevärd energibesparing och därmed också till en märkbar kostnadsminskning. -PM Motor En ytkyld synkronmotor med permanent reaktion används. Motorerna uppnår genomgående motorverkningsgraden i energiklass IE3 och kan också levereras i IE. Eftersom synkronmotorer inte kan starta självständigt, behövs en frekvensomvandlare för driften. Strukturell form Skyddstyp Varvtal Koppling Isoleringsklass EN 63-1 IM B5 IP55 15 varv/min 3 varv/min 3 3 V (155 C) Synkronmotorer kännetecknas av en hög verkningsgrad, vilket huvudsakligen beror på avsaknaden av eftersläpning. örutom den synkrona gången utan eftersläpning anses en fördel med PM-motorer vara att det via frekvensomvandlaren styrda startförloppet märkbart reducerar arbetsförlusten i motorn och därmed höjer drivanordningens effektivitet. PM-motorn utvecklar de största besparingspotentialerna i pumpdriftens dellastområde. örbättringarna på verkningsgraden är avsevärda vid denna driftstyp, eftersom traditionella asynkronmotorer här kan falla kraftigt i verkningsgraden, medan PM-motorer uppvisar ett närapå stabilt beteende. ördelar med PM-motorer: Mer effekt genom högre verkningsgrad Lägre driftskotstnad genom högre energibesparing Mindre CO -utsläpp genom lägre strömförbrukning 8

9 De nämnda fördelarna minskar livscykelkostnaderna och förklarar varför PM-motorer numera utgör en så stor marknadsandel. Jämförelse av aktiv effekt Beräkning av aktiv effekt vid Q = 1m³/h P = U * I * cosφ * 3 P asynkron P PM = 1,9 * 6,83 *,79 * 1,73 = 3,75 kw = 33, * 5,73 * 1, * 1,73 = 3,7 kw Inbesparing =,8 kw = 1,8 % Den visade pumpmärklinjen med 3 kw motoreffekt jämför den elektriska effektförbrukningen (aktiv effekt) för PM-motorn med en asynkronmotor. PM-motorn har en betydligt lägre effektförbrukning [Imp.gpm] Amortering De högre anskaffningskostnaderna för PM-motorer betalar sig snabbt med dagens energikostnader, och verkningsgradsfördelarna skulle kunna betala sig ännu mer påtagligt om energikostnaderna stiger i framtiden. Amorteringstiden för en PM-motor kan bestämmas med en enkel beräkning: -PM [US.gpm] H [m] Q [l/s] [ft] 3 Q [m /h] Amortering (år) kostnad PM - kostnad standard = 1 P N * t * elkostnad * [ η standard Kostnad PM Kostnad för en PM-motor i Kostnad standard Kostnad för en standardmotor i P N Motorns effektangivelse i kw (t.ex. 3 kw) t Årlig gångtid i timmar (ca 8 h) Elkostnad i per kwh (ex.,15 /kwh) η standard Standardmotorns verkningsgrad (t.ex.,79) η PM PM-motorns verkningsgrad (t.ex.,89) - 1 η PM [ P1 [kw] 6 8 [hp] 5 Aktiv effekt asynkronmotor Aktiv effekt PM-motor

10 herborner. -C Den belagda centrifugalpumpen i blockkonstruktion herborner. -C har en värmeväxlarmotor (C). Värmeväxlarmotorernas energiåteranvändningsprincip leder till en avsevärd besparing av uppvärmningskostnaderna och en värmeminskning i maskinrummet, genom att motorns restvärme målinriktat tillförs badvattnet för uppvärmning. Dessutom utmärker sig dessa motorer genom lägre bulleremissioner. Motor En mediekyld värmeväxlarmotor används. Den leder tillbaka 95 % av sin restvärme till mediet. Strukturell form Skyddstyp Varvtal rekvens Koppling, (,6) kw Koppling 3, (3,6) kw Isoleringsklass EN 63-1 IM B5 IP55 15 (18) varv/min 5 (6) Hz 3 5 / 3 (6 3) V 5 / 69 3 (6 5) V (155 C) Vatten leds genom en speciell mantel som helt omsluter motorn. Den restvärme som produceras av motorn fångas på så sätt upp och återförs i form av värme till vattnet som ska transporteras (badvattnet i badhus). Samtidigt kyls motorn. Motorn arbetar då ytterst effektivt när det gäller värmebortförsel, eftersom vattenkylda ytor uppvisar en ca 1 gånger bättre värmeövergångskoefficient än luftkylda ytor. Därför tar värmeväxlaren optimalt upp förlustvärmen från motorn. Den egentligen nödvändiga uppvärmningen av badvattnet via värmeväxlare kan därmed minskas. Ett valfritt utförande av värmeväxlarmotorer i skyddsklass IP67 möjliggör också användning i översvämningshotade utrymmen. -C 1

11 Jämförelse mellan bulleremissioner 8 7 Bulleremissioner i db(a) Luftkyld motor Värmeväxlarmotor Tystgående diskmaskin 5,5 7, ,5 3 Motoreffekt i kw Energibesparing genom värmeväxlarmotorn Beräkning av värmekostnadsdifferensen för värmeväxlarmotorn gentemot en nutida High-Efficiency-standardmotor (IE). Motortyp Standard 3 kw kw Standard Värmeväxlare Värmeväxlare Minskning av bulleremissioner för värmeväxlarmotorer Värmeväxlarmotorer sparar inte bara in energikostnader utan går i regel långt mer än 1 db tystare än traditionella luftkylda motorer, vilket framgår av diagrammet ovan. Detta motsvarar en halvering av ljudstyrkan. Därmed är en användning av motorerna intressant även i samband med känsliga anläggningar, som i hotellanläggningar. Motorverkningsgrad i % Upptagen effekt P 1 i kw Avgiven effekt P i kw örlusteffekt P V i kw Återvinningsfaktorer Värmeåtervinning Q i kw Pris för värme i /h Drifttimmar per år (36 dygn à h) Värmekostnadsdifferens i 85,5 79, 91,6 89, 3,51 3,78,,61 3, 3,,,,51,78,,61,5,95,5,95,13,7,5,8,75*,75* ,77 18,33 Användning av värmeväxlarmotorer Allmänt utmärker sig värmeväxlarmotorer jämfört med standardmotorer (IE-motorer) genom en högre värmetillförsel till badvattnet, genom en lägre värmeöverföring till omgivningen samt genom lägre bulleremissioner. På grund av sin höga effektivitet ger de således ett direkt bidrag till klimatskyddet. -C * Pris för en kwh värmeenergi baserat på ett pris för eldningsolja på 7 ct/l 11

12 Tillbehör rekvensomvandlare (O) rekvensomvandlare används för den elektroniska varvtalsregleringen av motorer och sparar därmed märkbart energi. Dessutom utökar de anläggningens livslängd och sänker kostnaderna för reparationer och underhåll. Deras fördel ligger främst i att en anpassning av driftnivån till anläggningens krav kan göras via pumpens varvtalsreglering (t.ex. nattlig sänkning i badhus), vilket medför avsevärda energetiska förbättringar gentemot tidigare tekniska lösningar och möjligheter. rekvensomvandlare för direktmontering (herborner.: effekt upp till 6, kw, herborner. -PM: effekt upp till 3 kw) och för vägg- resp. kopplingsskåpmontering (alla effekter) används. ör herborner. -C är bara vägg- resp. kopplingsskåpmontering möjlig. Seal-Guard-system Seal-Guard-systemet förhindrar torrgång av glidringspackningen med hjälp av medieersättning. Så snart som den primära glidringspackningen hos en pump inte har kontakt med något medium och torrgång därför skulle inträda, kompenseras den saknade smörjningen av medieersättningen. örluster av medieersättning matas automatiskt in via en försörjningsbehållare. Med hjälp av denna behållare kan också ett eventuellt läckage på den primära glidringspackningen upptäckas. Systemet är underhållsfritt frånsett eventuellt nödvändig påfyllning av medieersättning. Genom den primära glidringspackningens torrgångsskydd medelst medieersättning kan kostnader sparas in och därmed livscykelkostnaderna minskas. Tillbehör ETS X Det elektroniska torrgångsskyddet (ETS X) förhindrar torrgång av glidringspackningen med hjälp av elektronisk övervakning. Processen»utblåsning«av luft avlöper automatiserat. På så sätt kan reservpackningar och monteringen av dem sparas in, eventuella stillestånd märkbart reduceras och därmed pumpens livscykelkostnader minimeras. Beakta att en hel anläggning inte kan avluftas med ETS! 1

13 Long-Life-Set Long-Life-Set består av en fettpress inklusive smörjfett med hög prestanda. En säkerställd eftersmörjning av motorlagren utökar deras livslängd märkbart och förbättrar dessutom pumpens livscykelkostnader. Tryckgivare Tryckgivaren indikerar trycket på pumpens trycksida. Operatören får därmed en enkel möjlighet att kontrollera pumpens funktionsduglighet. Tillbehör 13

14 Livscykelkostnader 15 %,5 %,5 % 11 % % Anskaffningskostnader Kostnader för installation/idrifttagning 5 % Energikostnader 6 % Kostnader för skötsel Kostnader för underhåll och reparation Kostnader för produktionsbortfall Kostnader för miljöskydd 6 % Kostnader för urdrifttagning ör att lönsamheten av en produkt eller ett system ska kunna bestämmas i sin helhet måste en samlad bedömning, som inbegriper samtliga kostnader som uppstår under anläggningens hela livscykel, genomföras. Man betecknar dessa som livscykelkostnader eller Life Cycle Costs (LCC). Just för pumpar som används i badhus är det viktigt att genomföra en beräkning av LCC, eftersom dessa på grund av gångtider på ibland mer än 8 timmar per år (t.ex. cirkulationspumpar för badvatten) är utsatta för ett starkt inflytande från andra kostnader (t.ex. energikostnader). Att enbart ta med anskaffningskostnaderna i beräkningen är då otillräckligt. LCC-beräkningen kan genomföras med en enkel formel. I figuren visas, med hjälp av en exempelberäkning för en renvattenpump med långa årliga gångtider, hur livscykelkostnaderna fördelas procentuellt. De enorma skillnaderna mellan de enskilda kostnadsfaktorerna visas tydligt. Nästan två tredjedelar av livscykelkostnaderna utgörs av energikostnader. Genom val av en lämplig, energieffektiv drivanordning och/eller en frekvensomvandlare kan denna andel minskas betydligt. Även om ett högre anskaffningspris krävs i början betalar sig denna investering, sett över pumpens hela livslängd, inom några få år. LCC = C ic + C in + C e + C o + C m + C s + C env + C d C ic C in C e C o C m C s C env C d Anskaffningskostnader Kostnader för installation/idrifttagning Energikostnader Kostnader för skötsel Kostnader för underhåll och reparation Kostnader för produktionsbortfall Kostnader för miljöskydd Kostnader för urdrifttagning Här finns ett datorstött program för enkel beräkning av LCC för era pumpar tillgängligt på tyska och engelska: Tyska Engelska Som exempel visas på motstående sida en jämförelse mellan två pumpar med hjälp av en Life-Cycle-Costs-beräkning. 1

15 15

16 Varje pump i byggserien herborner. får, efter en godkänd kvalitetskontroll, följande märkningslapp. Denna kan på baksidan användas av kunden som underhållsöversikt. ramsida Mer information om pumpar för badhus finns i fackboken: Pumpar för badhus Användningsområden, urval, uppbyggnad, energieffektivitet Baksida Utgiven av Süddeutscher Verlag onpact GmbH ISBN J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE-3575 Herborn Telefon: +9 () 7 7 / 933- Telefax: +9 () 7 7 / E-post: P-h SE

VMS vertikala flerstegspumpar

VMS vertikala flerstegspumpar vertikala flerstegspumpar Vanliga användningsområden Våra högeffektiva vertikala flerstegspumpar är lämpliga för många användningsområden inom hantering av rent vatten och andra vätskor. Ej avloppsmiljöer.

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

Energieffektiv teknik

Energieffektiv teknik Energieffektiv teknik Exempel på hur vi kan göra vårt samhälle mer hållbart Stellan Rosenquist, produktchef lågspänningsmotorer En av framtidens tuffa utmaningar Efterfrågan på el bara ökar och ökar ABB

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET 2020 Vi har ett stort mål att nå Ekodesigndirektiv 02 År 2005 godkände EU det nya 2005/32/EC-direktivet med krav på miljövänlig konstruktion

Läs mer

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV DTV Takfläkt, vertikal avluft Hämta alla produktdata om DTV takfläkt Kapacitet överblick DTV Kapacitet l/s Min Max. DTV160-4-1 16 88 DTV200-4-1 33 189 DTV250-4-1EC

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar ecocirc PRO Varmt vatten ur kranen direkt! Nu med automatisk avluftning,

Läs mer

En oerhört stor del av världens elektricitet. ie-klassning en följetong om ständigt effektivare motorer. Elmotorer

En oerhört stor del av världens elektricitet. ie-klassning en följetong om ständigt effektivare motorer. Elmotorer Elmotorer ILLUSTRATION: DAG TOIJER Sammanfattat x eu ställer krav på energieffektivitet hos elmotorer. x Motorernas verkningsgrad beskrivs av ie-klasser enligt en internationell standard från iec. x Asynkronmotorer

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande

SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande SIL in-line pumpserie driftsäkerhet som du kan lita på Sulzers nya serie in-line pumpar är konstruerade för att uppfylla normerna för energieffektivitet

Läs mer

Välj en högeffektiv elmotor

Välj en högeffektiv elmotor Välj en högeffektiv elmotor 1 Välj en högeffektiv elmotor Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com Värmeåtervinning Serie PTG, www.kaeser.com Utnyttja värmen skona miljön och spara pengar Varför behövs värmeåtervinning? Uppvärmning med varmluft Egentligen skulle frågan formuleras: Varför behövs inte

Läs mer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer Motorer (pumpar) Stödprocess Motordrifter Ca 65 % av industrins elbehov inom EU används av elektriska motorer Situation idag: Mindre än en tiondel av alla installerade växelströmsmotorer är varvtalsreglerade

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP

Dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP Dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP Vanliga användningsområden Dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP med Premium Efficiency-motorer (IE3) är avsedda för avloppsvatten i kommunala och industriella anläggningar:

Läs mer

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med Grovdiskmaskin t a l u n a gr med - EN LÖNSAM OCH PROFESSIONELL UTMANARE Ökar flödet av diskgods i köket GROVDISKMASKIN med plastgranulat rengör diskgodset effektivt och säkerställer god hygien till mycket

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

WATERblue-K. Självsugande cirkulationspump för badvatten

WATERblue-K. Självsugande cirkulationspump för badvatten WATERblue-K Självsugande cirkulationspump för badvatten SE 9 7 Fördelar med WATERblue-K som sörjer för driftsäkerhet och ekonomi vid kontinuerlig drift: Innehållsförteckning Motor Varierande motorkoncept

Läs mer

Vertikala centrifugalpumpar

Vertikala centrifugalpumpar Vertikala centrifugalpumpar Driftsäkra pumpar till bland annat cirkulation, fjärrvärme och klimatanläggningar samt industriapplikationer. Pumphus och pumphjul i gjutjärn, segjärn, brons eller rostfritt

Läs mer

Markus Kutny, produktchef för Energy Efficiency Solutions inom Bauer Gear Motor, förklarar.

Markus Kutny, produktchef för Energy Efficiency Solutions inom Bauer Gear Motor, förklarar. Effektiv motor och drivlina ett totalgrepp för bättre resultat Effektivitet, tillförlitlighet och ägarens totala kostnad väger tillsammans tyngst vid de tekniska bedömningarna, även om de enskilda enheterna

Läs mer

Det modulära DR-motorsystemet

Det modulära DR-motorsystemet Det modulära DR-motorsystemet 1 Produktfilosofi: En motorserie för millioner motorkombinationer 2 De mest framträdande egenskaperna i det modulära motorsystemet är: 1. Standard-och energieffektiva motorer

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m Datablad Sida: 1 / 5 Driftsdata Erforderligt flöde 22,000 l/s 14,00 m Pumpmedia Vatten Rent vatten Som inte innehåller kemikalier eller partiklar som påverkar materialet Omgivningstemperatur 20,0 C Temperatur

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Synkron reluktansmotor och drivpaket med hög uteffekt Optimerad ägandekostnad för pumpoch fläkttillämpningar

Synkron reluktansmotor och drivpaket med hög uteffekt Optimerad ägandekostnad för pumpoch fläkttillämpningar Synkron reluktansmotor och drivpaket med hög uteffekt Optimerad ägandekostnad för pumpoch fläkttillämpningar ABB Title Lorem Ipsum dolor sit Möjlig underrubrik Nya drivpaket med synkrona reluktansmotorer,

Läs mer

Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. Alla belysningsprodukter i överblick.

Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. Alla belysningsprodukter i överblick. Belysning Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. 1. Belysning enligt dina behov. Drivna med bränsle, med mast, stativ eller fäst på en hållare våra

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

DCP 100. Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS

DCP 100. Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kondensorn är konstruerad för utomhusplacering och avsedd för köldmedier, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 storlekar med följande varvtal;

Läs mer

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

Nyhet. Lågtryckspump - GP1 Nyhet Lågtryckspump - GP1 Beskrivning GP1 är en tystgående lågtryckspump speciellt framtagen för cirkulation och transport av olja i kyl och fi lterkretsar samt smörjoljesystem. GP1- Lågtryckspump är av

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Motorer o motorval. Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M

Motorer o motorval. Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M Motorer o motorval Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M Elektriska motorer i ett hushåll Bandspelare pm likströmsmotor Borrmaskin universalmotor/likströmsmotor

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Version 2. Sondex WP pumpar. Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz

Version 2. Sondex WP pumpar. Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz Version 2 Sondex WP pumpar Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz Sondex-WN Sondex-WP1 Sondex-WP4 Sondex pumpar för avloppsvatten Sondex Avloppsvattenprogram Sondex WP-serie kombinerar

Läs mer

Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden

Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Asynkronmotorn Asynkronmotorn Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Fläktar Pumpar Transportband Verktygsmaskiner Asynkronmotorns elanvändning

Läs mer

INNEHÅLL: VVR väggfläkt VVR

INNEHÅLL: VVR väggfläkt VVR INNEHÅLL: VVR väggfläkt VVR VVR väggfläkt Hämta alla produktdata om VVR väggfläkt Kapacitet överblick VVR Kapacitet l/s Min Max. VVR160-4-1 16 102 VVR200-4-1 36 238 VVR250-4-1EC 69 463 VVR315-4-1EC 130

Läs mer

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4"

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4 - G11/4 Produktkatalog AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4" Innehåll Introduktion...3 AKP 20...5 ASV 27...7 AP 32...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG. Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner

HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG. Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner HJULTVÄTT EN KLASS FÖR SIG Marknadsledande för högtryckshjultvättmaskiner ERA PROCESSER VÅR LÖSNING Sen år 2000 utvecklar och producerar PERFORMTEC GMBH högeffektiva hjultvättsystem för professionellt

Läs mer

Översiktskatalog. Pumpar

Översiktskatalog. Pumpar Översiktskatalog Pumpar Kugghjulspumpar grupp 1-3, Tandem Axialkolvpump J-RP Rotorpump Axialkolvpump J-V Axialkolvpump 45 Lågtryckspump GP1 Handpump PAM, PAM-T Kugghjulspumpar Sauer Danfoss Kugghjulspumpar

Läs mer

Stellan Rosenquist, Produktchef ABB Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem, april 2013. Elmotorer Trender, krav och framtiden

Stellan Rosenquist, Produktchef ABB Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem, april 2013. Elmotorer Trender, krav och framtiden Stellan Rosenquist, Produktchef ABB Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem, april 2013 Elmotorer Trender, krav och framtiden Inledning Framtidens energibehov? Vilka krav kommer att ställas på el-motorer

Läs mer

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer.

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. Användningsbroschyr Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. 0000002449.indd 1 18.11.2015 10:04:34 02 Löftet Wilo Pioneering for You.

Läs mer

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas Halogeninfra ELIR För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas 3 1 modell 1200 W Elvärme Användningsområden ELIR:s intensiva värmeavgivning gör den lämplig för alla utomhusmiljöer och för tuff industrimiljö.

Läs mer

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt. CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Läs mer

Serie se och Sl. Driftsäker spillvattenhantering

Serie se och Sl. Driftsäker spillvattenhantering grundfos se & sl serie spillvattenpumpar för dränkt eller torruppställd installation 0,9-30 kw 2, 4, 6 polig 50Hz Serie se och Sl Driftsäker spillvattenhantering be think innovate optimal teknik för spillvattenpumpar

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Produktkatalog. AL/AT ALH/ALS/ALP Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300

Produktkatalog. AL/AT ALH/ALS/ALP Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300 Produktkatalog / H/S/P Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300 Innehåll Introduktion...3 Design.....5 A 32......8 A 40......11 A 50......14 A 51......17 A 52......20 A 53......23 A 65......26 A 66......29

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska En ny generation energieffektiv hydraulvätska ENERGY EFFICIENT ECC (ENVIRONMENTALLY CONSIDERATE CHOISE) 2 3 Säkra en energieffektiv drift En av vår tids viktigaste utmaningar är tillgången på energi. Samtidigt

Läs mer

Kuggväxelmotorer i världsklass

Kuggväxelmotorer i världsklass Kuggväxelmotorer i världsklass Tysk kvalitet bidrar till din framgång. 1908 1992 2000 2011 2013 Stephan-Werke grundades Sålt till BTR BTR Gruppe Sålt till Rexnord "Rexnord Stephan" Sålt till Premium Transmission

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGFREKVENSSPINDLAR Fakta om spindlar och omformare SPV Spintecs spindlar är utvecklade för användare med höga krav på noggrannhet och driftsäkerhet. Spindlarna

Läs mer

Styrsystem 9. Styrsystem

Styrsystem 9. Styrsystem 9 104 9 en används för start och stopp av pumpar och fläktar. De styr filterrensning och driftindikering. I apparatskåpen kan ytterligare funktioner byggas in genom tillval. Anläggningsautomatiken måste

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar Mini Minex Minette Minor Major Master Matador Maxi Magnum Mega Slampumpar

Läs mer

Kort om elmotorer. www.busck.se. Innehåll

Kort om elmotorer. www.busck.se. Innehåll Kort om elmotorer Innehåll BYGGFORMER OCH MONTERINGSSÄTT 2 KAPSLINGSKLASSER 3 ISOLATIONSKLASS 4 SPÄNNINGAR 4 MOTORER FÖR 60 Hz 4 STARTMETODER 4 GENERELL STRÖM- OCH MOMENTKURVA 5 SÄKRINGAR OCH MOTORSKYDD

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kylmedelkylaren är konruerad för utomhusplacering och avsedd för kylmedel, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 orlekar med följande varvtal; 865,

Läs mer

Tystgående Rotorpump J-RP

Tystgående Rotorpump J-RP Tystgående Beskrivning Rotorpumpen J-RP är en variabel axialkolvpump med integrerad el-motor. Pumpen är tystgående och speciellt framtagen för att möta industrins behov av pumpar med låg ljudnivå. J-RP

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer.

Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer. Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer. Länspumpar: Minette INOX Major INOX Master INOX Slampumpar: Salvador INOX Senior INOX Sandy

Läs mer

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar PX-pumpar Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar Sänk dina kostnader för pumpning Hur du än ser på det är PX-pumpar ett bra köp. Mindre elräkningar PX-pumparna sänker elförbrukningen på tre sätt:

Läs mer

Produktkatalog. AHV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1" - G1 1/4"

Produktkatalog. AHV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1 - G1 1/4 Produktkatalog AV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1" - G1 1/4" Innehåll Introduktion...3 AV 25...5 AE 26...7 AE 33...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja mellan. För

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

GRUNDFOS TP IN-LINE. Grundfos nytänkande beträffande in-line pumpar

GRUNDFOS TP IN-LINE. Grundfos nytänkande beträffande in-line pumpar GRUNDFOS TP IN-LINE Grundfos nytänkande beträffande in-line pumpar Nytänkande för in-line pumpar betyder Grundfos är en av världens ledande leverantörer av pumpar och pumpsystem till byggindustrin. Vi

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Självsugande pumpar. Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar

Självsugande pumpar. Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar Självsugande pumpar Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar Pålitliga lösningar för krävande applikationer Som leverantör av lösningar har Flygt ett stort sortiment av extremt mångsidiga, självsugande

Läs mer

Generatorer-kompetens in i minsta detalj. Dessa orsaker talar för generatorer från Wacker Neuson. En överblick av alla generatorer.

Generatorer-kompetens in i minsta detalj. Dessa orsaker talar för generatorer från Wacker Neuson. En överblick av alla generatorer. Generatorer Dessa orsaker talar för generatorer från Wacker Neuson. Generatorer-kompetens in i minsta detalj. 1. Full energi vid varje insats. En pålitlig energiförsörjning är oumbärlig på byggplatser.

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Gå längre och öka kylmediernas livslängd. Alfie 500 för rening av kylmedier

Gå längre och öka kylmediernas livslängd. Alfie 500 för rening av kylmedier Gå längre och öka kylmediernas livslängd Alfie 500 för rening av kylmedier Färre produktions -stopp Bättre produktkvalitet Inga kladdiga verktyg Ingen dålig lukt Minskade allergiska reaktioner Mindre verktygsslitage

Läs mer

Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner

Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner BECAUSE WE DO CARE Det nya gröna konceptet för huvdiskmaskiner sparar mer än bara vatten... Wexiödisk introducerar en verklig innovation på marknaden med

Läs mer

IE3. motors in every BOGE compressor. Premium Efficiency. Skruvkompressorer BOGE S-3 serien. Partner of BOGE

IE3. motors in every BOGE compressor. Premium Efficiency. Skruvkompressorer BOGE S-3 serien. Partner of BOGE IE3 motors in every BOGE compressor Premium Efficiency Skruvkompressorer BOGE S-3 serien Partner of BOGE Effektiv har blivit effektivare. Nya generationen BOGE S-serie! 6 Detaljfokus på nya generationen:

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Företagsnamn: Skapad av: Tel: Datum:

Företagsnamn: Skapad av: Tel: Datum: Position Antal Beskrivning 1 MAGNA3 32-12 F Art.nr.: 97924259 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt MAGNA3 - Mer än en pump Med sin oöverträffade effektivitet, brett program och med

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN 90% energi- och kostnadsbesparing! Din aktiva insats för en sund miljö! F Ö R MILJ Ö N S SK ULL ESYLUX väggstrålkastare

Läs mer

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Innehåll Inledning 4 Produktintroduktion och användningsområde 5 Egenskaper och fördelar 5 Temperaturområden 6 Livslängd,

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer