Prestige 18 och 32 Solo och Excellence

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prestige 18 och 32 Solo och Excellence"

Transkript

1 Med siktet inställt på framtiden Prestige 18 och 32 Solo och Excellence Vägghängd gaspanna i rostfritt stål för en lång livslängd, med hög verkningsgrad, tyst drift och stort modulerande arbetsområde Certifierad prestanda **** NOx klass 5 värdering

2 Prestige 18 och 32 Solo och Excellence Varmt vatten och värmekomfort är mer än lyx. Vi räknar med det varje dag och förväntar oss att värmesystemet arbetar tyst och effektivt med ett minimum av oväsen. Prestigepannorna återspeglar ACV s värderingar, byggt utan kompromisser vad gäller material och komponenter, innehållande beprövad teknik från många års praktisk erfarenhet. De är byggda med siktet inställt på framtiden. Rostfritt stål för lång livslängd Kärnan i Prestige pannorna är ACV s panna/värmeväxlare, gjord i en speciell kvalitet av rostfritt stål, som är motståndskraftig mot korrosion och ger lång livslängd Excellentmodellen innefattar ACV s dubbelmantlade varmvattenberedare med innertanken också i rostfritt stål, som är motståndskraftigt mot korrosion och ger lång livslängd Hög effektivitet Den avancerade konstruktionen av panna/värmeväxlare, unik för ACV, ger en utomordentlig energieffektivitet som förblir stabil under hela dess livslängd Tyst drift och stort energimoduleringsområde Prestige pannorna har ett steglöst driftområde på ca 1:8 för naturgas resp. 1:6 för gasol med hög energieffektivitet över hela driftområdet Avancerad brännarteknologi med tyst drift och låga emissionsnivåer Reducerat underhåll och enkel service Genom dess unikt utformade självrengörande rökgastuber strömmar avgaserna nedåt och rengör dem kontinuerligt från eventuella förbränningsrester Ny intern design som ger förenklad åtkomst till komponenter och styrningar Brukarvänlig manöverpanel Komplett och omfattande styrtillval Interna programmöjligheter för flera värmekretsar och tappvarmvattensystem, anslutningsbara till ett stort antal externa regulatorer Interfacetillval för webbaserad styrning Speciella tilläggsutrustningar för installatören som möjliggör avancerade tillvalsmöjligheter Enkel installation och ett stort tillbehörssortiment Förbättrade installations- och monteringsval Väggmonterat hydrauliskt tillval för enkel och precis installation Tappvarmvattentemperatur Displayen lyser blått: allt är OK Aktiva ikoner Inställning värme

3 Prestige 18 och 32 Solo och Excellence Gaseldade pannor kommer att vara hörnpelare för de flesta tappvarmvatten- och uppvärmningssystem under kommande år. Vårt ansvar är att säkerställa att energin i form av gas används så ansvarsfullt som möjligt. Vi gör detta genom att konstruera några av de mest högeffektiva pannor som finns på marknaden och utforma system kring dem så att de levererar så mycket av energin som möjligt i form av användbar värme. Ni överväger kanske investeringar i förnybara energisystem nu eller i framtiden. Prestigepannorna utgör en idealisk back up för sådana system, genom att leverera den rätta nivån av kraft för att täcka era behov under säsongen eller vid tillfälliga toppar. Prestige kommer att ge många års pålitlig drift. För att säkerställa att prestandan av tappvarmvatten och värmevatten för uppvärmningssystemet passar er livsstil, har vi noggrant matchat ett antal styrningstillval. Dessa tillåter att ni väljer och ansluter driften till ert system och fjärrkontrollerar det via Internet när så önskas. Prestige pannorna är utformade som effektiva delar till solfångare och andra förnybara energisystem 3

4 Panna/värmeväxlare i rostfritt stål och avancerad högmodulerande brännare Kärnan i Prestige är vår beprövade panna/värmeväxlare i rostfritt stål, utvecklad och förbättrad genom intensiv forskning samt genom erfarenheter från fältet. ACV har dessutom sitt 85-åriga know-how i att använda rostfritt stål för utrustningar till värme- och tappvarmvattenändamål. ACV BG 2000-M modulerande (förhållande ca 1:8 vid naturgas) gas DuoNit brännare, kompatibel med både naturgas och gasol (propan): Premix luft/gas brännare, med säker och tyst drift, som begränsar NOx emissionen till under 40 mg/kwh Förbränningsgaserna strömmar vertikalt nedåt genom värmeväxlarens avgastuber och kondenserar i den nedre delen. Där tar den upp all den energi som förbränningen ger och ger Prestige dess utomordentligt höga verkningsgrad. Ojämförligt korrosionsmotstånd Rostfritt stål erbjuder ett ojämförligt motstånd mot korrosion och tillsatser som används i värmesystem. Den använda stålkvaliteten är högresistent mot kondensatets syror och även mot det svavel (lukttillsats) som finns i den använda naturgasen och gasolen (propanen). Det bildas inga oxider på ytorna, vilket alltid ger Prestige maximal värmeöverföring. Hög verkningsgrad Avancerad design av avgastuberna i Prestige optimerar värmeöverföringen och minimerar energianvändningen. Prestige uppnår en utomordentlig verkningsgrad som består stabilt under dess livslängd. Minimerat underhåll Värmeväxlaren i Prestige är självrengörande: kondensatet flödar längs avgastuberna och rengör kontinuerligt dem från förbränningsrester. Prestige fortsätter att arbeta med hög verkningsgrad och underhållet är begränsat till den årliga rutinservicen. Optimerad vattenvolym för mer stabil drift En proportionerligt större vattenvolym omger avgastuberna i Prestige värmeväxlare av rostfritt stål, till skillnad mot vad många av dess konkurrenters gör. Denna större volym stabiliserar pannans temperatur och minimerar risken för överhettning. 4

5 Prestige Solo Tio års drifterfarenhet och två års intensiv laboratoriebaserad utveckling har resulterat i varsamt inbyggda utvecklingsförbättringar, som behåller det som var framgångsrikt i tidigare Prestigemodeller. I den nya konstruktionen har mycket hänsyn tagits till den interna utformningen med flexibilitet i placering och förbättrad åtkomst för service. Avancerade styrtillval och kompromisslöst val av komponenter är fasta bevarandevärda traditioner för ett produktsortiment som står för kvalitet och tillförlitlighet. Den nya Prestige Solo lever upp till denna tradition och kännetecknas av att vara bättre och mer lättskött. Fullt sortiment av anslutningar för avgaser. Lösningar för varje typ av installation, nybygge såväl som utbyte Säker och mångsidig väggmontering Mätanslutning Integrerad tryckgivare med säkerhetsvarning Ny hydraulisk blockventil med stegmotor för förenklad automatisk startprocedur. Hastighetsstyrd stegventil som gör att tappvarmvattenbehovet kan prioriteras Som tillval en förmonteringsbar vägghållare: med hydrauliska anslutningar för extern varmvattenberedare, etc Automatisk indikering av extern varmvattenberedare Pannan utförd för enkelt underhåll: med möjlighet till åtkomst från sidan eller endast från fronten Integrerade anslutningar för uppladdning av extern varmvattenberedare är standard på alla modeller Den avancerade programmerbara styrpanelen demonteras enkelt för ökad åtkomlighet Användarens LCD display är ergonomiskt utformad för enkel inställning av huvudparametrarna Internetförberedd med tillvalsstyrningar och portgång (gateway) 5

6 Beredare som pålitligt och excellent levererar tappvarmvatten Smart Line 160: lämplig som tillval till Prestige Solo (andra storlekar finns i sortimentet) En excellent tappvarmvattenberedare till Prestige Solo: Smart Line sortimentet av varmvattenberedare är komplett kompatibla med Prestige Solo pannorna och konstruerade med samma värdegrunder om kompromisslös kvalitet Tank-i-tank konstruktion med en innertank av rostfritt stål, som fritt kan expandera och dra ihop sig Mycket stora värmeöverföringsytor mellan inner- och yttertanken. Tanken är en kombination av förråd med inbyggd värmeväxlare, vilket gör att den snabbare och effektivare producerar tappvarmvatten än flertalet andra konstruktioner på marknaden Utomordentligt lång livslängd och pålitlighet Självavkalkande: ev. kalkbeläggningar är självavlägsnande genom de naturliga temperatur- och tryckrörelser som sker vid tappningar Hög enhetlig temperatur minimerar risken för bakteriell uppbyggnad, vilket även gör den säker mot legionella. Värmeöverföring sker runt om, såväl i topp som i botten av tanken Integrerad beredare finns i Prestige Excellence En 62 liters (totalvolym) tank-i-tank varmvattenberedare med innertank på 54 liter är integrerad i Prestige Excellence: utförd lika och med samma fördelar som beskrivs ovan för Smart Line Dess kompakta utförande gör den utrymmesbesparande utan att ge avkall på tappvarmvattenkomforten Såväl Prestige 18 som 32 Excellence uppfyller kraven på tappvarmvatten enligt Svensk Byggnorm 6

7 Prestige Excellence Varmt tappvatten är en väsentlig del av det moderna livet. Ett varmt skönt bad eller skön dusch är en vardagslyx som man förväntar sig. Flexibilitet och följsamhet till snara och större behov av varmt tappvatten är inte längre enbart för industriell och kommersiell verksamhet. Husägare förväntar sig större mängder varmt tappvatten, mycket snabbt. Prestige Excellence pannan ger en stor mängd varmt tappvatten och värmekomfort vid en kompakt installation. Med alla fördelarna från Prestige Solo, plus den integrerade ACV tank-i-tank varmvattenberedaren, är Excellence en kombinationspanna av hög kvalitet, som dessutom är pålitlig och ger många års trogen tjänst. Inbyggd i Excellence är ACV s unika tank-i-tank varmvattenberedare. Med innertank, av rostfritt stål, som är helt omgiven av hett pannvatten i yttertanken. Med en mycket stor värmeöverföringsyta och möjlighet att lagra varmt tappvatten vid en hög temperatur, är Excellence en fantastisk producent av varmt tappvatten med förmåga till stora tappningar. Såväl Excellence 18 som 32 uppfyller kraven om varmt tappvatten enl. Svensk Byggnorm. Säker och mångsidig väggmontering Fullt sortiment av anslutningar för avgaser. Lösning för varje typ av installation, nybygge såväl som utbyte Mätanslutning Excellent tappvarmvattenkapacitet från en integrerad, av rostfritt stål gjord, tank-i-tank varmvattenberedare Panna utförd för enkelt underhåll: med möjlig åtkomst från sidan eller endast från fronten. Automatiken styr även temperaturen i den inbyggda varmvattenberedaren, enligt användarens val Ny hydraulisk blockventil med stegmotor för förenklad automatisk startprocedur. Hastighetsstyrd stegventil som gör att tappvarmvattnet kan prioriteras Den avancerade programmerbara styrpanelen demonteras enkelt för ökad åtkomlighet Användarens LCD display, är ergonomiskt utformad för enkel inställning av huvudparametrarna Internetförberedd med tillvalsstyrningar och portgång (gateway) 7

8 Systemmöjligheter System 1, med Prestige Excellence AF NTC 4 Förklaring NTC 4 Utomhusgivare (AF 120) RV TH P1 Rumsenhet Säkerhetstermostat, behövs vid golvvärmesystem Pump för tappvarmvattencirkulation (vvc) Th mix ¾ P1 RV ACV Beskrivning: o Värme- och tappvarmvattenkomforten ombesörjs av Prestige Excellence pannan o Inbyggt expansionskärl för modernt och normalt enbostadshus o Värmesystemet (radiatorer eller golvvärme) styrs direkt via den interna styrenheten. Som tillval finns en enkel rumsenhet (RV) som kan användas för att ta tillvara exempelvis överskottsvärme. Detta ställer dock krav på lämplig placering för att passa hela bostaden. o Den interna styrenheten styr dessutom tappvarmvattentemperaturen, enligt användarens önskemål. Värmen regleras efter utomhustemperaturen via utomhusgivaren (NTC4). o Den inbyggda cirkulationspumpen är hela tiden i drift så länge som användaren har valt uppvärmningsdrift. Med tillvald rumsenhet (RV) startas och stoppas pumpen. RAM ~ TH Fördelar för användaren: o Maximal komfort o Maximal verkningsgrad o Enkelt system OBS! Extra expansionskärl behövs för golvvärmesystem eller vid större och äldre radiatorsystem System 2, med Prestige Solo AF 120 NTC 4 Förklaring NTC 4 Utomhusgivare (AF 120) RV Rumsenhet TH Säkerhetstermostat, behövs vid golvvärmesystem P1 Pump för tappvarmvattencirkulation (vvc) NTC 3 Givare för extern varmvattenberedare ACV 22 RV Beskrivning: o Prestige Solo plus SmartLine varmvattenberedare för utökad tappvarmvattenkomfort, t.ex. till bubbelbadkar, jacuzzi eller andra större tappvarmvattenbehov. o Det primära tillbehöret för tappvarmvatten är integrerat i Prestige Solo pannorna. o Den interna styrenheten känner automatiskt av givaren (NTC 3) för den externa varmvattenberedaren när den ansluts till styrenheten o Då Solo inte innehåller något expansionskärl behöver sådant anslutas till systemet o I övrigt som för utförande Excellence ovan Fördelar för användaren: Th mix ¾ P1 RAM 5109 TH T o Maximal komfort o Maximal verkningsgrad o Utökad tappvarmvattenkomfort o Enkelt system NTC 3 8

9 Systemmöjligheter System 3, med Prestige Excellence Möjlighet till leverans av olika system kan variera för olika länder System 3 tillhandahålls inte i Sverige AF NTC 4 ARA LT utr. DN ZMC-2 Förklaring AF RV VF TH P1 P2 P3 M1 M1 Samlingsrör 2kr DN P2 P1 HT utr. DN Th mix ¾ P3 Utomhusgivare (NTC4) Rumsenhet Temperaturgivare, golvvärme Säkerhetstermostat, behövs vid golvvärme Pump för radiatorkrets Pump för golvvärme Pump för tappvarmvattencirkulation (vvc) Blandningsanordning för golvvärme RSC VF 202 VF ~ RAM TH ~ Beskrivning: o Detta system gör det möjligt att styra två uppvärmningskretsar (radiatorer eller golvvärme) med en rumsenhet, som fjärrstyr båda kretsarna o Dessa kretsar kan regleras var för sig, beroende på värmebehoven o Detta system är lämpligt när golvvärmen används som bas och kompletteras med radiatorer. o Det är möjligt att välja mellan olika uppvärmningsfunktioner, som möjliggör upp till tre olika veckoprogram för värme såväl som tappvarmvatten o Den interna styrenheten ESYS känner automatiskt av tillvalsgivarna o Med detta system följer pannan förändringarna som sker av utomhustemperaturen o För Prestige Solo är anslutningarna för primärvattnet till varmvattenberedaren integrerade i pannenheten Fördelar för användaren: o Maximal komfort o Maximal verkningsgrad o Enkel och ekonomisk start för en andra uppvärmningskrets o Leverans med hydrauliskt tillbehör o Information om systemens driftvärden visas på LCD-displayen OBS! Extra expansionskärl behövs för golvvärmesystem och/eller vid större och äldre radiatorsystem. AF AF System 4, med Prestige Excellence Möjlighet till leverans av olika system kan variera för olika länder System 4 tillhandahålls inte i Sverige Styrenhet Förklaring AF Utomhusgivare (NTC4) ID Zonenhet VF1 & 2 Temperaturgivare, golvvärme TH Säkerhetstermostater, behövs vid golvvärme P1 Pump för tappvarmvattencirkulation (vvc) DKP Pump för radiatorkrets MKP1 Pump för golvvärme MKP2 Pump för golvvärme MK1 Blandningsanordning för golvvärme MK2 Blandningsanordning för golvvärme CONTROL-UNIT WG 500 Styrenhet MSK 5476 G <===> eller Beskrivning: o Styrenheten Control Unit kan reglera tre värmekretsar av vilken en är en direktkrets (t.ex. två separata golvvärmesystem och en radiatorkrets) o Styrenheten Control Unit kan dessutom reglera en tappvarmvattenkrets o Värmekretsarna regleras utifrån rådande utomhustemperatur o Dessutom kan en rumsenhet (RFF) eller en zonenhet (RS) användas för varje värmekrets o I vissa undantagsfall kan en enkel rumstermostat (ACV22) användas o För system med fler värmekretsar är det möjligt att kombinera flera Control Unit (kontakta oss för information) o För Prestige Solo är anslutningarna för primärvattnet till varmvattenberedaren integrerade i pannenheten WE-Bus A WE- Bus B Th Mix ¾ ID 11 RFF VF 1 ~ TH ~ ID 12 VF RAM RS VF 2 ~ TH ~ ID 13 VF RAM RS Fördelar för användaren: o Maximal komfort o Maximal verkningsgrad o Enkel och ekonomisk start för en andra värmekrets o Levererad med hydrauliskt tillbehör o Regulator av teknisk toppklass o Stort urval av olika funktioner o Programmerbar för individuella behov ARA LT utr. DN MK2 MKP2 MK1 MKP1 DKP Samlingsrör 3 kr DN HT utr. DN OBS! Extra expansionskärl behövs för golvvärmesystem och/eller vid större och äldre radiatorsystem. 9

10 Tekniska data Solo Excellence Kärnan i Prestige är vår beprövade panna/värmeväxlare i rostfritt stål, utvecklad och förbättrad genom intensiv forskning samt genom erfarenheter från fältet. ACV har dessutom sitt 85-åriga knowhow i att använda rostfritt stål för utrustningar till värme- och tappvarmvattenändamål. Storlek - typ Gassort; N (naturgas)/p (propan = gasol) N / P N / P N / P N / P Ineffekt (max) kw 18 / / / / 31 Ineffekt (min) kw 2,2 / 3 3,8 / 5,2 2,2 / 3 3,8 / 5,2 Uteffekt max (50-30 C) kw 19,1 / 19,1 32,6 / 32,6 19,1 / 19,1 32,6 / 32,6 Verkningsgrad vid 100% (50/30 C) 1) % 106 / / / / 103 Verkningsgrad vid 100% (80/60 C) % 97 / 97 96,8 / 96,8 97 / 97 96,8 / 96,8 Verkningsgrad vid 30% (Tr = 30 C) [EN677] % 109 / * 109 / * 109 / * 109 / * NOx emission [EN483] mg/kwh <40 / * <40 / * <40 / * <40 / * 1) Verkningsgraden för naturgas resp. propan skiljer sig åt då dessa bränslen innehåller olika mycket kondensationsvärme * = ej redovisat Tappvarmvatten (Excellence modellerna) vid pannvatten 80 C Volym Total / Innertank L / / 54 Störttappning vid C L/ Störttappning vid C L/ Kontinuerligt flöde vid C L/h Störttappning vid C L/ Störttappning vid C L/ Kontinuerligt flöde vid C L/h Återuppladdningstid minuter Dimensioner med avgasadapter höjd h mm bredd b mm djup d mm Dimensioner utan avgasadapter höjd h mm bredd b mm djup d mm Vikt tom kg Max. längd på koncentriskt avgasrör Ø 60/100 mm m Koncentriskt avgasrör (andra alternativ finns) mm 60/100 60/100 (80/125) 60/100 60/100 (80/125) Prestige Solo Prestige Excellence 10

11 Valguide ACV s pannor och varmvattenberedare matchar varandra perfekt. Genom att välja en Prestige panna med en SmartLine varmvattenberedare, alternativt en Excellence modell med inbyggd varmvattenberedare, erhålls ett system av komponenter med kärnor av rostfritt stål, som kommer att förse er med hög värme- och tappvarmvattenkomfort under många år framåt. Tabellen nedan ger en första indikation på valet av rätt kombination av Prestige pannor och varmvattenberedare. Vill ni veta mer om vilka Prestige pannor som kan väljas eller hur systemet kan utformas för att passa era värme- och tappvarmvattenbehov? Vi kan hjälpa er att besvara dessa frågor och har möjlighet att visa på olika möjligheter. Ring er installatör eller kontakta oss direkt för hjälp med valet. Varmvattenberedare Värme Tappvarmvatten Guide över ungefär hur många bad eller duschar som kan ske på en halvtimme. Prestige 18 Solo Prestige 18 Solo SL Prestige 32 Solo Prestige 32 Solo SL Prestige 32 Solo SL Prestige 18 Excellence (Integrerad tank) 1 1 Prestige 32 Excellence (Integrerad tank)

12 WärmeProdukter i Klippan AB Templaregatan 7 SE KLIPPAN, Sweden Tfn + 46-(0) Med siktet inställt på framtiden

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR Helt ny för DEN NYA DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR VÄRMEPUMP, ETT INNOVATIVT

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Navita Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar Frånluftsvärmepumpar Alla frånluftsvärmepumpar från NIBE kan förses med ett överskåp som döljer ventilationsrören. 2 Vilken värmelösning är bäst för dig? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1 NIBE Varmvattenberedare Allt varmvatten du behöver NIBE varmvattenberedare 1 2 NIBE varmvattenberedare + NIBE Varmvattenberedare Vrid bara på kranen Att kunna vrida på kranen i badrummet och få en varm

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen * Inverter luft-vat värmep Energibesparande lösningar för nya och existerande byggnader Monoblock Yutaki M Inverter Med Yutaki M Inverter luft-vattenvärmepump

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer