Prestige 18 och 32 Solo och Excellence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prestige 18 och 32 Solo och Excellence"

Transkript

1 Med siktet inställt på framtiden Prestige 18 och 32 Solo och Excellence Vägghängd gaspanna i rostfritt stål för en lång livslängd, med hög verkningsgrad, tyst drift och stort modulerande arbetsområde Certifierad prestanda **** NOx klass 5 värdering

2 Prestige 18 och 32 Solo och Excellence Varmt vatten och värmekomfort är mer än lyx. Vi räknar med det varje dag och förväntar oss att värmesystemet arbetar tyst och effektivt med ett minimum av oväsen. Prestigepannorna återspeglar ACV s värderingar, byggt utan kompromisser vad gäller material och komponenter, innehållande beprövad teknik från många års praktisk erfarenhet. De är byggda med siktet inställt på framtiden. Rostfritt stål för lång livslängd Kärnan i Prestige pannorna är ACV s panna/värmeväxlare, gjord i en speciell kvalitet av rostfritt stål, som är motståndskraftig mot korrosion och ger lång livslängd Excellentmodellen innefattar ACV s dubbelmantlade varmvattenberedare med innertanken också i rostfritt stål, som är motståndskraftigt mot korrosion och ger lång livslängd Hög effektivitet Den avancerade konstruktionen av panna/värmeväxlare, unik för ACV, ger en utomordentlig energieffektivitet som förblir stabil under hela dess livslängd Tyst drift och stort energimoduleringsområde Prestige pannorna har ett steglöst driftområde på ca 1:8 för naturgas resp. 1:6 för gasol med hög energieffektivitet över hela driftområdet Avancerad brännarteknologi med tyst drift och låga emissionsnivåer Reducerat underhåll och enkel service Genom dess unikt utformade självrengörande rökgastuber strömmar avgaserna nedåt och rengör dem kontinuerligt från eventuella förbränningsrester Ny intern design som ger förenklad åtkomst till komponenter och styrningar Brukarvänlig manöverpanel Komplett och omfattande styrtillval Interna programmöjligheter för flera värmekretsar och tappvarmvattensystem, anslutningsbara till ett stort antal externa regulatorer Interfacetillval för webbaserad styrning Speciella tilläggsutrustningar för installatören som möjliggör avancerade tillvalsmöjligheter Enkel installation och ett stort tillbehörssortiment Förbättrade installations- och monteringsval Väggmonterat hydrauliskt tillval för enkel och precis installation Tappvarmvattentemperatur Displayen lyser blått: allt är OK Aktiva ikoner Inställning värme

3 Prestige 18 och 32 Solo och Excellence Gaseldade pannor kommer att vara hörnpelare för de flesta tappvarmvatten- och uppvärmningssystem under kommande år. Vårt ansvar är att säkerställa att energin i form av gas används så ansvarsfullt som möjligt. Vi gör detta genom att konstruera några av de mest högeffektiva pannor som finns på marknaden och utforma system kring dem så att de levererar så mycket av energin som möjligt i form av användbar värme. Ni överväger kanske investeringar i förnybara energisystem nu eller i framtiden. Prestigepannorna utgör en idealisk back up för sådana system, genom att leverera den rätta nivån av kraft för att täcka era behov under säsongen eller vid tillfälliga toppar. Prestige kommer att ge många års pålitlig drift. För att säkerställa att prestandan av tappvarmvatten och värmevatten för uppvärmningssystemet passar er livsstil, har vi noggrant matchat ett antal styrningstillval. Dessa tillåter att ni väljer och ansluter driften till ert system och fjärrkontrollerar det via Internet när så önskas. Prestige pannorna är utformade som effektiva delar till solfångare och andra förnybara energisystem 3

4 Panna/värmeväxlare i rostfritt stål och avancerad högmodulerande brännare Kärnan i Prestige är vår beprövade panna/värmeväxlare i rostfritt stål, utvecklad och förbättrad genom intensiv forskning samt genom erfarenheter från fältet. ACV har dessutom sitt 85-åriga know-how i att använda rostfritt stål för utrustningar till värme- och tappvarmvattenändamål. ACV BG 2000-M modulerande (förhållande ca 1:8 vid naturgas) gas DuoNit brännare, kompatibel med både naturgas och gasol (propan): Premix luft/gas brännare, med säker och tyst drift, som begränsar NOx emissionen till under 40 mg/kwh Förbränningsgaserna strömmar vertikalt nedåt genom värmeväxlarens avgastuber och kondenserar i den nedre delen. Där tar den upp all den energi som förbränningen ger och ger Prestige dess utomordentligt höga verkningsgrad. Ojämförligt korrosionsmotstånd Rostfritt stål erbjuder ett ojämförligt motstånd mot korrosion och tillsatser som används i värmesystem. Den använda stålkvaliteten är högresistent mot kondensatets syror och även mot det svavel (lukttillsats) som finns i den använda naturgasen och gasolen (propanen). Det bildas inga oxider på ytorna, vilket alltid ger Prestige maximal värmeöverföring. Hög verkningsgrad Avancerad design av avgastuberna i Prestige optimerar värmeöverföringen och minimerar energianvändningen. Prestige uppnår en utomordentlig verkningsgrad som består stabilt under dess livslängd. Minimerat underhåll Värmeväxlaren i Prestige är självrengörande: kondensatet flödar längs avgastuberna och rengör kontinuerligt dem från förbränningsrester. Prestige fortsätter att arbeta med hög verkningsgrad och underhållet är begränsat till den årliga rutinservicen. Optimerad vattenvolym för mer stabil drift En proportionerligt större vattenvolym omger avgastuberna i Prestige värmeväxlare av rostfritt stål, till skillnad mot vad många av dess konkurrenters gör. Denna större volym stabiliserar pannans temperatur och minimerar risken för överhettning. 4

5 Prestige Solo Tio års drifterfarenhet och två års intensiv laboratoriebaserad utveckling har resulterat i varsamt inbyggda utvecklingsförbättringar, som behåller det som var framgångsrikt i tidigare Prestigemodeller. I den nya konstruktionen har mycket hänsyn tagits till den interna utformningen med flexibilitet i placering och förbättrad åtkomst för service. Avancerade styrtillval och kompromisslöst val av komponenter är fasta bevarandevärda traditioner för ett produktsortiment som står för kvalitet och tillförlitlighet. Den nya Prestige Solo lever upp till denna tradition och kännetecknas av att vara bättre och mer lättskött. Fullt sortiment av anslutningar för avgaser. Lösningar för varje typ av installation, nybygge såväl som utbyte Säker och mångsidig väggmontering Mätanslutning Integrerad tryckgivare med säkerhetsvarning Ny hydraulisk blockventil med stegmotor för förenklad automatisk startprocedur. Hastighetsstyrd stegventil som gör att tappvarmvattenbehovet kan prioriteras Som tillval en förmonteringsbar vägghållare: med hydrauliska anslutningar för extern varmvattenberedare, etc Automatisk indikering av extern varmvattenberedare Pannan utförd för enkelt underhåll: med möjlighet till åtkomst från sidan eller endast från fronten Integrerade anslutningar för uppladdning av extern varmvattenberedare är standard på alla modeller Den avancerade programmerbara styrpanelen demonteras enkelt för ökad åtkomlighet Användarens LCD display är ergonomiskt utformad för enkel inställning av huvudparametrarna Internetförberedd med tillvalsstyrningar och portgång (gateway) 5

6 Beredare som pålitligt och excellent levererar tappvarmvatten Smart Line 160: lämplig som tillval till Prestige Solo (andra storlekar finns i sortimentet) En excellent tappvarmvattenberedare till Prestige Solo: Smart Line sortimentet av varmvattenberedare är komplett kompatibla med Prestige Solo pannorna och konstruerade med samma värdegrunder om kompromisslös kvalitet Tank-i-tank konstruktion med en innertank av rostfritt stål, som fritt kan expandera och dra ihop sig Mycket stora värmeöverföringsytor mellan inner- och yttertanken. Tanken är en kombination av förråd med inbyggd värmeväxlare, vilket gör att den snabbare och effektivare producerar tappvarmvatten än flertalet andra konstruktioner på marknaden Utomordentligt lång livslängd och pålitlighet Självavkalkande: ev. kalkbeläggningar är självavlägsnande genom de naturliga temperatur- och tryckrörelser som sker vid tappningar Hög enhetlig temperatur minimerar risken för bakteriell uppbyggnad, vilket även gör den säker mot legionella. Värmeöverföring sker runt om, såväl i topp som i botten av tanken Integrerad beredare finns i Prestige Excellence En 62 liters (totalvolym) tank-i-tank varmvattenberedare med innertank på 54 liter är integrerad i Prestige Excellence: utförd lika och med samma fördelar som beskrivs ovan för Smart Line Dess kompakta utförande gör den utrymmesbesparande utan att ge avkall på tappvarmvattenkomforten Såväl Prestige 18 som 32 Excellence uppfyller kraven på tappvarmvatten enligt Svensk Byggnorm 6

7 Prestige Excellence Varmt tappvatten är en väsentlig del av det moderna livet. Ett varmt skönt bad eller skön dusch är en vardagslyx som man förväntar sig. Flexibilitet och följsamhet till snara och större behov av varmt tappvatten är inte längre enbart för industriell och kommersiell verksamhet. Husägare förväntar sig större mängder varmt tappvatten, mycket snabbt. Prestige Excellence pannan ger en stor mängd varmt tappvatten och värmekomfort vid en kompakt installation. Med alla fördelarna från Prestige Solo, plus den integrerade ACV tank-i-tank varmvattenberedaren, är Excellence en kombinationspanna av hög kvalitet, som dessutom är pålitlig och ger många års trogen tjänst. Inbyggd i Excellence är ACV s unika tank-i-tank varmvattenberedare. Med innertank, av rostfritt stål, som är helt omgiven av hett pannvatten i yttertanken. Med en mycket stor värmeöverföringsyta och möjlighet att lagra varmt tappvatten vid en hög temperatur, är Excellence en fantastisk producent av varmt tappvatten med förmåga till stora tappningar. Såväl Excellence 18 som 32 uppfyller kraven om varmt tappvatten enl. Svensk Byggnorm. Säker och mångsidig väggmontering Fullt sortiment av anslutningar för avgaser. Lösning för varje typ av installation, nybygge såväl som utbyte Mätanslutning Excellent tappvarmvattenkapacitet från en integrerad, av rostfritt stål gjord, tank-i-tank varmvattenberedare Panna utförd för enkelt underhåll: med möjlig åtkomst från sidan eller endast från fronten. Automatiken styr även temperaturen i den inbyggda varmvattenberedaren, enligt användarens val Ny hydraulisk blockventil med stegmotor för förenklad automatisk startprocedur. Hastighetsstyrd stegventil som gör att tappvarmvattnet kan prioriteras Den avancerade programmerbara styrpanelen demonteras enkelt för ökad åtkomlighet Användarens LCD display, är ergonomiskt utformad för enkel inställning av huvudparametrarna Internetförberedd med tillvalsstyrningar och portgång (gateway) 7

8 Systemmöjligheter System 1, med Prestige Excellence AF NTC 4 Förklaring NTC 4 Utomhusgivare (AF 120) RV TH P1 Rumsenhet Säkerhetstermostat, behövs vid golvvärmesystem Pump för tappvarmvattencirkulation (vvc) Th mix ¾ P1 RV ACV Beskrivning: o Värme- och tappvarmvattenkomforten ombesörjs av Prestige Excellence pannan o Inbyggt expansionskärl för modernt och normalt enbostadshus o Värmesystemet (radiatorer eller golvvärme) styrs direkt via den interna styrenheten. Som tillval finns en enkel rumsenhet (RV) som kan användas för att ta tillvara exempelvis överskottsvärme. Detta ställer dock krav på lämplig placering för att passa hela bostaden. o Den interna styrenheten styr dessutom tappvarmvattentemperaturen, enligt användarens önskemål. Värmen regleras efter utomhustemperaturen via utomhusgivaren (NTC4). o Den inbyggda cirkulationspumpen är hela tiden i drift så länge som användaren har valt uppvärmningsdrift. Med tillvald rumsenhet (RV) startas och stoppas pumpen. RAM ~ TH Fördelar för användaren: o Maximal komfort o Maximal verkningsgrad o Enkelt system OBS! Extra expansionskärl behövs för golvvärmesystem eller vid större och äldre radiatorsystem System 2, med Prestige Solo AF 120 NTC 4 Förklaring NTC 4 Utomhusgivare (AF 120) RV Rumsenhet TH Säkerhetstermostat, behövs vid golvvärmesystem P1 Pump för tappvarmvattencirkulation (vvc) NTC 3 Givare för extern varmvattenberedare ACV 22 RV Beskrivning: o Prestige Solo plus SmartLine varmvattenberedare för utökad tappvarmvattenkomfort, t.ex. till bubbelbadkar, jacuzzi eller andra större tappvarmvattenbehov. o Det primära tillbehöret för tappvarmvatten är integrerat i Prestige Solo pannorna. o Den interna styrenheten känner automatiskt av givaren (NTC 3) för den externa varmvattenberedaren när den ansluts till styrenheten o Då Solo inte innehåller något expansionskärl behöver sådant anslutas till systemet o I övrigt som för utförande Excellence ovan Fördelar för användaren: Th mix ¾ P1 RAM 5109 TH T o Maximal komfort o Maximal verkningsgrad o Utökad tappvarmvattenkomfort o Enkelt system NTC 3 8

9 Systemmöjligheter System 3, med Prestige Excellence Möjlighet till leverans av olika system kan variera för olika länder System 3 tillhandahålls inte i Sverige AF NTC 4 ARA LT utr. DN ZMC-2 Förklaring AF RV VF TH P1 P2 P3 M1 M1 Samlingsrör 2kr DN P2 P1 HT utr. DN Th mix ¾ P3 Utomhusgivare (NTC4) Rumsenhet Temperaturgivare, golvvärme Säkerhetstermostat, behövs vid golvvärme Pump för radiatorkrets Pump för golvvärme Pump för tappvarmvattencirkulation (vvc) Blandningsanordning för golvvärme RSC VF 202 VF ~ RAM TH ~ Beskrivning: o Detta system gör det möjligt att styra två uppvärmningskretsar (radiatorer eller golvvärme) med en rumsenhet, som fjärrstyr båda kretsarna o Dessa kretsar kan regleras var för sig, beroende på värmebehoven o Detta system är lämpligt när golvvärmen används som bas och kompletteras med radiatorer. o Det är möjligt att välja mellan olika uppvärmningsfunktioner, som möjliggör upp till tre olika veckoprogram för värme såväl som tappvarmvatten o Den interna styrenheten ESYS känner automatiskt av tillvalsgivarna o Med detta system följer pannan förändringarna som sker av utomhustemperaturen o För Prestige Solo är anslutningarna för primärvattnet till varmvattenberedaren integrerade i pannenheten Fördelar för användaren: o Maximal komfort o Maximal verkningsgrad o Enkel och ekonomisk start för en andra uppvärmningskrets o Leverans med hydrauliskt tillbehör o Information om systemens driftvärden visas på LCD-displayen OBS! Extra expansionskärl behövs för golvvärmesystem och/eller vid större och äldre radiatorsystem. AF AF System 4, med Prestige Excellence Möjlighet till leverans av olika system kan variera för olika länder System 4 tillhandahålls inte i Sverige Styrenhet Förklaring AF Utomhusgivare (NTC4) ID Zonenhet VF1 & 2 Temperaturgivare, golvvärme TH Säkerhetstermostater, behövs vid golvvärme P1 Pump för tappvarmvattencirkulation (vvc) DKP Pump för radiatorkrets MKP1 Pump för golvvärme MKP2 Pump för golvvärme MK1 Blandningsanordning för golvvärme MK2 Blandningsanordning för golvvärme CONTROL-UNIT WG 500 Styrenhet MSK 5476 G <===> eller Beskrivning: o Styrenheten Control Unit kan reglera tre värmekretsar av vilken en är en direktkrets (t.ex. två separata golvvärmesystem och en radiatorkrets) o Styrenheten Control Unit kan dessutom reglera en tappvarmvattenkrets o Värmekretsarna regleras utifrån rådande utomhustemperatur o Dessutom kan en rumsenhet (RFF) eller en zonenhet (RS) användas för varje värmekrets o I vissa undantagsfall kan en enkel rumstermostat (ACV22) användas o För system med fler värmekretsar är det möjligt att kombinera flera Control Unit (kontakta oss för information) o För Prestige Solo är anslutningarna för primärvattnet till varmvattenberedaren integrerade i pannenheten WE-Bus A WE- Bus B Th Mix ¾ ID 11 RFF VF 1 ~ TH ~ ID 12 VF RAM RS VF 2 ~ TH ~ ID 13 VF RAM RS Fördelar för användaren: o Maximal komfort o Maximal verkningsgrad o Enkel och ekonomisk start för en andra värmekrets o Levererad med hydrauliskt tillbehör o Regulator av teknisk toppklass o Stort urval av olika funktioner o Programmerbar för individuella behov ARA LT utr. DN MK2 MKP2 MK1 MKP1 DKP Samlingsrör 3 kr DN HT utr. DN OBS! Extra expansionskärl behövs för golvvärmesystem och/eller vid större och äldre radiatorsystem. 9

10 Tekniska data Solo Excellence Kärnan i Prestige är vår beprövade panna/värmeväxlare i rostfritt stål, utvecklad och förbättrad genom intensiv forskning samt genom erfarenheter från fältet. ACV har dessutom sitt 85-åriga knowhow i att använda rostfritt stål för utrustningar till värme- och tappvarmvattenändamål. Storlek - typ Gassort; N (naturgas)/p (propan = gasol) N / P N / P N / P N / P Ineffekt (max) kw 18 / / / / 31 Ineffekt (min) kw 2,2 / 3 3,8 / 5,2 2,2 / 3 3,8 / 5,2 Uteffekt max (50-30 C) kw 19,1 / 19,1 32,6 / 32,6 19,1 / 19,1 32,6 / 32,6 Verkningsgrad vid 100% (50/30 C) 1) % 106 / / / / 103 Verkningsgrad vid 100% (80/60 C) % 97 / 97 96,8 / 96,8 97 / 97 96,8 / 96,8 Verkningsgrad vid 30% (Tr = 30 C) [EN677] % 109 / * 109 / * 109 / * 109 / * NOx emission [EN483] mg/kwh <40 / * <40 / * <40 / * <40 / * 1) Verkningsgraden för naturgas resp. propan skiljer sig åt då dessa bränslen innehåller olika mycket kondensationsvärme * = ej redovisat Tappvarmvatten (Excellence modellerna) vid pannvatten 80 C Volym Total / Innertank L / / 54 Störttappning vid C L/ Störttappning vid C L/ Kontinuerligt flöde vid C L/h Störttappning vid C L/ Störttappning vid C L/ Kontinuerligt flöde vid C L/h Återuppladdningstid minuter Dimensioner med avgasadapter höjd h mm bredd b mm djup d mm Dimensioner utan avgasadapter höjd h mm bredd b mm djup d mm Vikt tom kg Max. längd på koncentriskt avgasrör Ø 60/100 mm m Koncentriskt avgasrör (andra alternativ finns) mm 60/100 60/100 (80/125) 60/100 60/100 (80/125) Prestige Solo Prestige Excellence 10

11 Valguide ACV s pannor och varmvattenberedare matchar varandra perfekt. Genom att välja en Prestige panna med en SmartLine varmvattenberedare, alternativt en Excellence modell med inbyggd varmvattenberedare, erhålls ett system av komponenter med kärnor av rostfritt stål, som kommer att förse er med hög värme- och tappvarmvattenkomfort under många år framåt. Tabellen nedan ger en första indikation på valet av rätt kombination av Prestige pannor och varmvattenberedare. Vill ni veta mer om vilka Prestige pannor som kan väljas eller hur systemet kan utformas för att passa era värme- och tappvarmvattenbehov? Vi kan hjälpa er att besvara dessa frågor och har möjlighet att visa på olika möjligheter. Ring er installatör eller kontakta oss direkt för hjälp med valet. Varmvattenberedare Värme Tappvarmvatten Guide över ungefär hur många bad eller duschar som kan ske på en halvtimme. Prestige 18 Solo Prestige 18 Solo SL Prestige 32 Solo Prestige 32 Solo SL Prestige 32 Solo SL Prestige 18 Excellence (Integrerad tank) 1 1 Prestige 32 Excellence (Integrerad tank)

12 WärmeProdukter i Klippan AB Templaregatan 7 SE KLIPPAN, Sweden Tfn + 46-(0) Med siktet inställt på framtiden

N Y M O D E L L 2 0 1 4. Prestige Solo 50-75 - 100-120. Högeffektiva kondenserande gaspannor med steglös effektreglering för väggmontage

N Y M O D E L L 2 0 1 4. Prestige Solo 50-75 - 100-120. Högeffektiva kondenserande gaspannor med steglös effektreglering för väggmontage Med framtiden i åtanke Prestige Solo 50-75 - 100-120 Högeffektiva kondenserande gaspannor med steglös effektreglering för väggmontage N Y M O D E L L 2 0 1 4 Högeffektiv och tyst drift Stora steglösa effektområden

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Milton TopLine - kondenserande pannor. Milton TopLine. GASPANNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus

Milton TopLine - kondenserande pannor. Milton TopLine. GASPANNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus Milton TopLine - kondenserande pannor Milton TopLine GSPNNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus Den absoluta säkerheten frå Längsta erfarenheten och högsta kvaliteten Den holländska producenten Nefit introducerade

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Er kontakt

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet

Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet Vägghängd gaspanna Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet ecotec plus Skräddarsydda lösningar med ecotec plus från 80 till 720 kw Stort urval - många möjligheter Maximal värmekomfort

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Er kontakt

Läs mer

Från en förstklassig leverantör

Från en förstklassig leverantör www.froeling.com Från en förstklassig leverantör Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL. alira LWD. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL. alira LWD. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL alira www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! Mångsidig alira -serien 5 9 kw Uppvärmning, kylning och varmvattenberedning efter behov. Dubbla luft/vattenvärmepumpar

Läs mer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin En vattenmantlad braskamin

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Framtidens energicenter

Framtidens energicenter EC Svensk Framtidens energicenter ECOScience Systemtank ECOScience Bufferttank ECOScience sätter ny standard för energihantering i ditt hem. Detta uppnås genom effektiv energiförvaring och optimal användning

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Optimera utan kompromiss Värmeöverföringslösningar på en ny nivå

Optimera utan kompromiss Värmeöverföringslösningar på en ny nivå Optimera utan kompromiss Värmeöverföringslösningar på en ny nivå Danfoss fjärrvärmecentraler rev. 17.02.10 1kostnadsbesparande leverans Det genialiska fjärrvärmekonceptet låter dig och dina kunder arbeta

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution Framtidens ergvärmepump idag DAIKIN Evolution VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME VÄRME OCH VARMVATTEN FÖR VILLAN BROSCHYR FÖR SLUTKUNDEN Bergvärme- Även i de kallaste platserna under vintern finns det geotermisk

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Varmvattenberedare. Tryggt val

Varmvattenberedare. Tryggt val Varmvattenberedare Tryggt val med produkter från OSO Hotwater Extrem låg vikt OSO använder rostfritt Duplex stål i Super-serien. Detta stål är så starkt att det ger möjligheten att använda mindre råmaterial

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1. Alfa Laval Group 2. Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3. Användningsområden 4. Teorin bakom värmeöverföring 5. Produktsortiment 6. Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7. Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

LK Rumsreglering Innovationer för dina sinnen

LK Rumsreglering Innovationer för dina sinnen LK Rumsreglering Innovationer för dina sinnen Hjärtat och hjärnan i ditt golvvärmesystem Det enda du ser av golvvärmeinstallationen är rumstermostaten med raka och stilrena linjer i tidlös design. Du kan

Läs mer

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer.

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer. Industriell värme - värmelösningar med kabel Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer.se Självbegränsande Självbegränsande värmekablar FSM Temperatur:

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

Hjärtat i ditt värmesystem!

Hjärtat i ditt värmesystem! Hjärtat i ditt värmesystem! www.ecoscience.se Svensk DESIGN ENVIRONMENT EFFICIENCY Dags att ta ditt ansvar för dina barns framtida miljö! Hos ECOScience hittade vi svaret på vår dröm ett miljövänligt och

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett Golvstående gaspanna Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett ecocompact aurocompact Spar på plats och energi med en intelligent och kompakt

Läs mer

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor Oktober 2012 Prextherm RSW Effektiva stålpannor Prextherm RSW är en serie säckeldade pannor. De görs av en av de största pannproducenterna i Europa. I de små storlekarna från 92 kw till 1890 kw har pannan

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet PALIFT Lastväxlare Kundernas behov är vår prioritet TELESCOPIC T 17 T 20 T 22 Den kraftiga allväxlaren Våra lastväxlare är kända för optimal balans mellan vikt och lyftkapacitet såväl som för det utmärka

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Märke:

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Er kontakt

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på en säker och effektiv

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

SERIE 90C REGLERINGAR REGLERING

SERIE 90C REGLERINGAR REGLERING ESBE serie 90C är en komplett reglering som styrs av aktuellt komfortbehov och utomhustemperatur. Montera den tillsammans med en ESBE -vägsventil för utmärkt reglering, eller med en VRB140 för ännu mer

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion LADDOMAT MR Installation och användningsinstruktion Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 temperaturgivaringångar. Ett antal olika styrscheman

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare KMPs värmepumpsberedare ger dig billigt tappvarmvatten En miljövänlig varmvattenberedare med inbyggd värmepump, som är utformad för tappvarmvatten i fastigheter och bostäder. Når en värmefaktor på upp

Läs mer