Leverans besiktningsprotokoll Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverans besiktningsprotokoll Energi"

Transkript

1 Leverans besiktningsprotokoll Energi Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: 1.Redovisning av innehåll(blanketter) Bilaga Antal kostnad 1. Allmänna iaktagelser / besöksnoteringar 2. Energianvändning Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 4. 4 Rumsbildande byggdelar 5. 52F Tryckluft Kyla Värmeundercentral 8. 56B Pannor E Ånga Luftbehandlingssystem 11. Åtgärdssammanställning 2. Besiktningsmännens godkännande Intyg att mätning är korrekt utförd och dokumenterad i pärm samt blanketter, mätdatafiler och fotografier överförda på CD-skivor (avser bilaga 1-11 ovan) Besiktning utförd av: Arbetstid timmar: Arvode kr/tim: Totalkostnad kr: Företag: Adress: Telefon/Mobiltelefon: Godkännande datum: Underskrift

2 Leverans besiktningsprotokoll Energi Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: 3. Databasgruppens godkännande Intyg att blanketternas uppgifter är korrekt införda i databasen (avser bilaga 1-11 ovan) Registrering utförd av: Arbetstid timmar: Arvode kr/tim: Totalkostnad kr: Företag: Adress: Telefon/Mobiltelefon: Godkännande datum: Underskrift 4. Projektgruppens godkännande Intyg att utskrift från databas är korrekt samt kompleterad med slutrapport (avser bilaga 6 ovan) Rapport utfärdad av: Arbetstid timmar: Arvode kr/tim: Totalkostnad kr: Företag: Adress: Telefon/Mobiltelefon: Godkännande datum: Underskrift Efter godkännande enligt punkterna ovan, skickas underskrivet leverans besiktningsprotokoll i original tillsammans med originalpärm/ar kompleterade med originalprotokoll till projekgruppen enligt nedanstående adress.

3 Allmänna iakttagelser/besöksnoteringar Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Sida: Av: Noteringar Allmänna iakttagelser/besöksnoteringar Referens 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: Övrigt:

4 EnergiAnvändning Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: År Värme m3/år Värme Mwh/år Värme Behov Fastighetsel Fastighetsel Hyresgästel Hyresgästel Totalel Totalel Graddags- Uppmätt Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad korr: /

5 Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 01 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Datum: Klockslag: Fönster: Dörr: Vägg mot det fria exkl. fönster: Vägg under mark exkl.fönster: Tak: Golv mot mark eller kallt utrymme: Area, m2 U-värde, W/m2, K Entré Typ Rum nr. Värmare Styrning Rums-/utetemperatur ºC / / / / / / / Övrigt: Beteckning Åtgärd Besparing Fjärrvärme kwh/år Besparing El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2: 3:

6 Rumsbildande byggdelar 04 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Rumsnummer enligt A-ritning: Utetemperatur: Rumstyp: Krav på temperatur och luftkvalitet: Avsett för antal personer: Nyttjandetid/arbetstid (h/vecka): Andel lika rum, % av lokalarea: Rumsdjup (m): Rumsbredd (m): Golvarea (m2): Rumshöjd (m): Systemtillhörighet, ventilation: Projekterat tilluftflöde rum (l/s): Projekterat frånluftflöde rum (l/s): Uppmätt tilluftflöde rum (l/s): Uppmätt frånluftflöde rum (l/s): Tilluftstemperatur i tilluftsdon (ºC): Rumstemperatur (ºC): Finns forcerad vent. Klimatsystem enl. förklaringstext: Klimatsystem regleras enl. förklaringstext: Finns fuktare, typ Finns avfuktare, typ Finns värmeåtervinning på avfuktare, typ Belysning Normal effekt W/(tim/vecka) Reducerad effekt W/(tim/vecka) Typ av belysning Belysningsstyrning Datorer, antal: Övrig värmealstrande utrustning (W): Fönsterarea (m2): Fönstertyp: Status, fönstertätning (god, medel, dålig): Odör: Drag: Ljud: Solskydd, utvändigt: Solskydd, invändigt: Övrigt:

7 Tryckluftssystem 52.F Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Anläggning: Nr: Beteckning: Rumsbeteckning: Fabrikat: Typ: Tillverkningsår: Total drifttid (timmar): Märkeffekt (kw): Uppmätt Cos fi: Tankvolym: (m3) Uppmätt aktiv eleffekt (kw): Antal starter per dygn: Läckflöde rörsystem (med stängda huvudventiler): Läckflöde rörsystem (med förbrukare inkopplade): (l/s) (l/s) Värmeåtervinning Typ: Vätska Luft Övrigt Effekt (kw): Temperaturområde: Kyltork Effekt (kw): Dataloggning utförd: Övrigt: Åtgärd Besparing Besparing Kostnad kr Besparing kr Pay off Fjärrvärme kwh/år El kwh/år (år) 1: 2: 3:

8 Kyla 55 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Anläggning: Nr: Kyl Frys Luftkonditionering Värmepump Övrigt Fyllnadsmängd (kg) R12 R22 R134a R407C Övrigt Evaporativ kyla Sorptiv kyla Övrigt Direkt system Delvis indirekt system Fullständigt indirekt system Kontrolldatum: Uppfyller köldmediekungörelsens krav Märkeffekt, el (kw) Märkeffekt, kyla (kw) Helårs drift Sommar drift Övrigt Antal starter per timme Drifttimmar per år Köldbärartemperatur, tillopp ºC Köldbärartemperatur, retur ºC Styrning av pump: Ingen Hel/halvfart Frekvensstyrning Reglering av pump: Ingen Tryckreglerad Temperaturreglerad Lägsta erforderliga köldbärartemperatur: ºC Finns möjlighet till höjning av köldbärartemperaturen Finns frikyla 0-6 Finns möjlighet till frikyla 0-6 Finns värmeåtervinning 0-4 Finns möjlighet till värmeåtervinning Om ja, ange förslag Övrigt: Åtgärd Besparing Besparing Kostnad kr Besparing kr Pay off Fjärrvärme kwh/år El kwh/år (år) 1:

9 Kylundercentral - fjärrkyla 55B Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Beteckning Värmeväxlare: Placering: Betjänar: Utetemperatur ºC: Typ av värmeväxlare: Framledningstemperatur, fjärrkylaprimär: Tillverkningsår, värmeväxlare: Returledningstemperatur, fjärrkylaprimär: Pump Rumsbeteckning Pumpbeteckning Pumpen betjänar Försörjs ifrån (VVX, VVB etc) Typ av reglering Typ av varvtalsstyrning Drifttid pump (timmar/år) Tillv. År, elmotor distributionspumpar Märkeffekt, kw (hel- och halvfart) Uppmätt aktiv eleffekt (för motoreffekt>1kw) Framledningstemp tillhörande shuntgrupp Returledningstemp tillhörande shuntgrupp Utetemperatur ºC Två eller trevägs styrventiler Övrigt: Beteckning Åtgärd Besparing Fjärrvärme kwh/år Besparing El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2: 3:

10 Värmeundercentral - fjärrvärme 56 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Beteckning Värmeväxlare/varmvattenberedare: Placering: Betjänar: Utetemperatur ºC: Typ av värmeväxlare: Framledningstemperatur, fjärrvärmeprimär: Temperatur förvärmt ºC: Temperatur på utgående varmvatten ºC: Storlek varmvattenackumulator, m3: Tillverkningsår, värmeväxlare: Returledningstemperatur, fjärrvärmeprimär: Temperatur i varmvattenberedare ºC: Temperatur VVC-retur ºC: Tillverkningsår varmvattenackumulator: Effekt hos ev elpatroner, kw: Pump Rumsbeteckning Pumpbeteckning Pumpen betjänar Försörjs ifrån (VVX, VVB etc) Typ av reglering Typ av varvtalsstyrning Drifttid pump (timmar/år) Tillv. År, elmotor distributionspumpar Märkeffekt, kw (hel- och halvfart) Uppmätt aktiv eleffekt (för motoreffekt>1kw) Framledningstemp tillhörande shuntgrupp Returledningstemp tillhörande shuntgrupp Nattsänkning tillhörande shuntgrupp ºC Utetemperatur ºC Två eller trevägs styrventiler Övrigt: Beteckning Åtgärd Besparing Fjärrvärme kwh/år Besparing El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2:

11 Pannor 56.B Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Panna: Beteckning: Placering: Panntyp: Kapacitet: Finns luftintag i pannrum Olja (Eo1 eller motsv) Tjockolja Gas Fastbränsle Drifttid (timmar/år): Tillverkningsår panna: Tillverkningsår brännare: Antal brännarsteg: Panntemperatur: ºC Finns pannväljarautomatik (gäller anläggning med mer än en panna) Finns dragreglering Om ja, ange typ: Finns O2-reglering Finns differensstrycksreglering Drag (mmvp): Sottal (0-1): CO2-halt (%) Rökgastemperatur (ºC) Övrigt: Åtgärd Besparing Besparing Kostnad kr Besparing kr Pay off Fjärrvärme kwh/år El kwh/år (år) 1: 2: 3:

12 Ånga 52.E Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Anläggning: System: Placering: Betjänar: Kontrolldatum: Nr: Objekttyp: Autoklav Kokgryta Övrigt Fabrikat: Typ: Tillverkningsår: Systemtyp: Reglerutrustning Elektronisk Självverkande Övrigt Ångtryck (kpa): Ångtemperatur(ºC): Ångförbrukning(kg/h): Kondensattemperatur(ºC): Märkeffekt ånga(kw): Kondensatåterföring: Flödesmätare: Kondensatfälla: Termisk Flottör Övrigt Kondensatpump typ: Tryckpump Elpump Övrigt Status på isolering: God Medel Dålig Övrigt: Åtgärd Besparing Besparing Kostnad kr Besparing kr Pay off Fjärrvärme kwh/år El kwh/år (år) 1: 2:

13 Luftbehandlingssystem 57 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: System enl OVK Fläktbeteckning Placering Betjänar Tillverkningsår, fläkt Tillverkningsår, elmotor Märkeffekt,kW (hel och halvfart) Typ av fläkttransmission, kilrem,plattrem,direktdrift Fram eller bakåtböjda fläktskovlar Typ och modell av vent.reglering Typ av varvtalsreglering Typ av värmeåtervinnare Tryckfall över värmeåtervinnare,pa Typ av frysskyddstillsats i vätskekoppl. vå-system Är vätskekopplingen utförd motströms Finns uttag för att mäta flöde i återvinningskrets Temperatur i tillopp, vå-shuntgrupp Temperatur i retur, vå-shuntgrupp Två eller trevägs styrventiler Varvtal för roterande värmeväxlare, varv/minut Flöde enligt ritning, m3/s Uppmätt, OVK, m3/s Drifttimmar/vecka (grundflöde) Drifttimmar/vecka (forceringsflöde) Uppmätt tilluftstryck/frånluftstryck, Pa Uppmätt uteluftstryck/avluftstryck, Pa Uppmätt totaltryckhöjning, fläkt, Pa Uppmätt aktiv eleffekt (för fläkteffekt >0,5kW) Uppmätt Cos fi Driftfall vid mätta förhållanden, t ex hel/halvfart Frekvens hos frekvensomriktare vid mätt flöde Frekvens vid dimensionerande luftflöde Uppmätt tilluftstemperatur/frånluftstemperatur C Uppmätt uteluftstemperatur/avluftstemperatur C Inställningsvärde tilluftstemperatur/frånluftstemperatur C Uppmätt temperaturverkningsgrad, % tilluft Uppmätt temperaturverkningsgrad, % frånluft Finns nattventilation sommar Finns yttre styrning för påverkan av aggregat Täthet brandspjäll l/s Finns fuktare, typ Vad dimensionerar fuktbehov Finns avfuktning, typ Finns värmeåtervinning på avfuktare, typ Övriga anmärkningar

14 Luftbehandlingssystem 57 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: System Beteckning Åtgärd Besparing Fjärrvärme kwh/år Besparing El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:

15 Åtgärdsförslag Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Sida: Av: Formulär Enhetstyp Enhetsbeteckning Beteckning Åtgärd Besparing Besparing Fjärrvärme kwh/år El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2: 3: 4:

16 Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 01 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: Fönster, väggar, golv, dörrar, tak 1. Komplettering av isolering 2. Tätning av luftläckage 3. Övrigt, specificera Entréer 4. Komplettering med luftsluss 5. Styrning av värmare 6. Utbyte av värmare 7. Övrigt, specificera Rumsbildande byggdelar 04 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Minskning av luftflöde, ange värde. 2. Injustering av ventilation. 3. Utbyte av styr- och reglerutrustning för värmare, t ex termostatventiler eller elektronisk reglering. 4. Utbyte av styr- och reglerutrustning för kylare 5. Utbyte av styr- och reglerutrustning för luftflöde 6. Utbyte av styr- och reglerutrustning för belysning, t ex installation av närvarogivare. 7. Utbyte av belysningsarmaturer till armaturer med HF-don. 8. Installation av effektivare solskydd. 9. Utbyte av tätningslister vid fönster. 10.Ändring av felaktiga inställningar (%RH). 11.Ta bort fuktare t.ex i kombination med sänkt rumstemperatur 12.Ta bort fuktare, minska omfattning genom att installera fuktare i de rum som erfordrar luftfuktning. 13.Installation av värmeåtervinning till avfuktare 14.Övrigt, specificera Ånga 52.E Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Byte/justering ångfälla 2. Isolering 3. Justering tryck/temperatur 4. Kondensåterföring 5. Justering drifttid 6. Ersättning med annan värmekälla 7. Övrig åtgärd, specificera Tryckluftssystem 52.F Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Tätning av läckage vid kopplingar, ventiler och otäta skarvar. 2. Tätning av läckage på grund av korrosion. 3. Tätning av läckage vid nyttjaranslutningar. 4. Ändring av drifttider. 5. Komplettering med värmeåtervinning. 6. Utbyte till mindre kompressor. 7. Övrig åtgärd, specificera (3)

17 Kyla 55 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Värmeåtervinning till ventilationssystem 2. Värmeåtervinning till värmesystem 3. Värmeåtervinning till varmvattenberedning 4. Reducerad drifttid (t.ex avstängning vintertid) 5. Rengöring 6. Kontroll av reglerfunktioner 7. Frikyla 8. Fjärrkyla 9. Tappvattenkyla 10. Ingen kyla 11. Frekvensomriktare för kompressormotor 12. Frekvensomriktare för köldbärarpump 13. Frekvensomriktare för kylmedelspump 14. PowerBoss 15. Övrig åtgärd, specificera Pannor 56.B Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Installation av automatisk dragreglering 2. Installera rökgasspjäll 3. Rengöring av bränslefilter 4. Ekonomisotning 5. Kompletterande isolering, ange vad som skall isoleras etc. 6. Installation av effektväljarcentral 7. Installera trottelventil 8. Byte av brännare 9. Injustering av brännare 10. Rengöring/byte av brännarmunstycke 11. Byte av panna på grund av felaktig dimensionering 12. Övrig åtgärd, specificera Värmeundercentral fjärrvärme 56 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Tätning av läckage genom stängda ventiler. 2. Tätning pumpar. 3. Byte av felaktigt dimensionerade pumpar. 4. Behovsstyrning av pump genom installation av frekvensomformare 5. Ändring av felaktiga börvärdesinställningar. 6. Ändrade drifttider. 7. Justering av för hög tappvarmvattentemperatur. 8. Justering av för låg tappvarmvattentemperatur. 9. Utbyte av värmeväxlare. 10. Ändringar av felaktig systemuppbyggnad (ange hur). 11. Installation av separat undermätare. 12. Utbyte av felaktiga ventiler (2- eller 3-vägs). 13. Ta bort nattsänkning. 14. Övrig åtgärd, specificera (3)

18 Luftbehandlingssystem 57 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Veckovis loggning för kartläggning av drift bör genomföras. 2. Ändrade drifttider. 3. Sänkning av tilluftstemperatur. 4. Minskning av luftflöde genom byte av remskiva. 5. Minskning av luftflöde genom byte av fläktmotor. 6. Behovsstyrning av luftflöde genom installation av hel- och halvfartsmotor 7. Behovsstyrning av luftflöde genom installation av frekvensomformare. 8. Utbyte av fläktmotor för högre verkningsgrad. 9. Rengöring av värmeåtervinnare och andra aggregatdelar för att nå högre verkningsgrad. 10.Ändring av styr- och regler för värmeåtervinnare för att nå högre årsverkningsgrad, t ex ändrade börvärden för avfrostning. 11.Nattventilation sommartid. 12.Utbyte av styr- och övervakning för att energieffektivare drift. 13.Ändrade börvärden för fryskyddsfunktion för värmebatteri. 14.Ombyggnad av anslutningslådor, böjar, etc för att uppnå mindre tryckfall. 15.Ändring av vätskeflöde i vätskekopplade värmeåtervinningssystem för att nå högre verkningsgrad. 16.Utbyte av frysskyddstillsatser i värmeåtervinningssystem för att nå högre verkningsgrad. 17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare. 18.Tätning av läckande kanal- eller aggregatdelar. 19.Tillvaratagande av kondensorvärme från kylmaskin. 20.Utnyttjande av frånluft som tilluft till garage eller annan lokal. 21.Installation av verkningsgradsmätare för värmeåtervinningssystem för kontroll av temperaturverkningsgrad. 22.Installation av flödesmätare, t ex Q-dysa för kontroll av luftflöde. 23.Ändring av felaktiga inställningar 24.Ta bort fuktare t.ex i kombination med sänkt rumstemperatur 25.Ta bort fuktare, minska omfattning genom att installera fuktare i de rum som erfordrar luftfuktning. 26.Övrig åtgärd, specificera (3)

19 Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 01 Allmänt Blanketten Sammansatta byggdelar ligger till grund för beräkning av transmissionsförlusterna. Varje byggnad skall sammanställas påseparat blankett. För att kunna genomföra en transmissionsberäkning av fastigheten behövs uppgifter om arean påtak, fönster, dörrar, yttervägg och golv. Respektive yta kan antingen mätas upp påplats eller med hjälp av fasad- och planritningar. Saknas fasadritningar kan fönster- och ytterväggsarea beräknas ifrån planritningar och fasadfoton. Vissa fönstermått kan hämtas ifrån rumsblanketter. Fönster Vid olika typer av fönster (2- eller 3-glas) görs en genomsnittsberäkning av U-värdet beroende av hur stor del av fönstren som är av respektive typ (ex 70% 3-glas och 30% 2- glas). Väggar, golv, dörrar, tak Tjocklek samt material avgör U-värdet. U-värden kan alternativt bedömas utifrån minimikrav i gällande byggnormar. Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Komplettering av isolering 2. Tätning av luftläckage. 3. Övrigt, specificera Entréer Typ av entré 1= Enkel ytterdörr, 2= Ytterdörr med luftsluss, 3= Karuselldörrar, 4= Luftridå, 5= Truckdörrar, plastdraperi, 6= Övrigt ange typ. Värmare Dokumentera vilken uppvärmningsform som är installerad i entrén, 1=Vattenradiator, 2=Elradiator, 3=Fläktluftvärmare, värmevatten, 4=Fläktluftvärmare, El Styrning Ange typ av reglering 1=Rumsgivare, 2=Termostatventil, 3=Ingen. Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 4. Komplettering med luftsluss 5. Styrning av värmare 6. Utbyte av värmare 7. Övrigt, specificera (1)

20 Rumsbildande byggdelar 04 Allmänt För att få fram en bild av fastighetens allmänna status och energianvändning skall representativa rum inventeras. Minst 10 % av fastighetens rum skall kontrolleras och dokumenteras. För att underlätta inventeringsarbetet bör samma rum användas för såväl OVK som Energi. Rumsnummer Rumsnummer hämtas från planritningar i byggnadspärm. Typ av rum Rumstyp anges enligt förteckning, finns rumstyp ej med på förteckning skall rum anges enlig benämning på planritning. Andelen lika rum i procent av lokalarean anges genom att beräkna/uppskatta ytan på de rum som är lika det besiktigade och jämföra denna med den totala lokalarean. Ytor Rummens respektive ytor mäts lämpligen med tumstock på plats. Fönsterytan skall mätas inklusive båge och karm. Personbelastning Antalet personer respektive rum är avsett för kan t ex fås genom att räkna antal stolar/sittplatser. Luftflöden Fås från OVK-protokoll. Alternativt mäts dessa på plats med SwemaAir 300 eller dylikt mätinstrument. Temperaturer Mäts på plats med SwemaAir 300 eller dylikt mätinstrument. Klimatsystem Ange typ av klimatsystem. 1=Vattenradiator, 2=Elradiator, 3=Fläktluftvärmare, 4=Fläktluftkylare, 5=Induktionsapparat för värme, 6=Induktionsapparat för kyla, 7=kylbaffel/kyltak, 8=Luftvärme via tilluft, 9=Frånluftsarmatur, 10=Frånluftsfönster. Kombinationer av olika system anges som t ex 17=Vattenradiator+Kylbaffel Klimatreglering Ange typ av reglering 1=Manuell värmeventil, 2=Termostat-värme, 3=Elektronisk-värme, 4=manuell-kyla, 5=termostat-kyla, 6=Elektronisk kyla, 7=Manuell-ventilation, 8=Termostatluftflöde, 9=Elektronisk-luftflöde. Om sekvensreglering finns t ex mellan värme och kyla anges detta med ett S efter siffran. T ex blir elektronisk sekvensreglering av vattenradiator och kylbaffel: 36S. Typ av fuktare 0=Saknas, 1= Aerosolluftfuktare, 2= avdunstningsluftfuktare, 3= ångluftfuktare (1)

21 Rumsbildande byggdelar 04 Vad dimensionerar fuktbehov 1= Komfort t.ex kontor, 2=Arkiv t.ex pappersförråd, 3= Vård t.ex brännskador, 4= Övrigt, specificera Belysning Rummens belysningseffekt fås genom att avläsa effekttalet på lysrör i belysningsarmatur. Vid lysrörsarmatur utan HF-don skall även effekten för reaktorn läggas till. En lysrörsarmatur på 36 W har normalt en reaktoreffekt på ca 10 W/st medan motsvarande siffra för 58 W är 15 W/st. Vid lysrörsarmatur med HF-don kan reaktoreffekten sättas lika med 0. Med Normal effekt avses den effekt som belysningen har under ordinarie arbetstid, notera effekt och vilken tid per vecka denna är i drift. Med Reducerad effekt avses den effekt som belysningen har utanför ordinarie arbetstid, notera effekt och vilken tid per vecka denna är i drift. Typ av belysning 1= Lysrör, 2= Lysrör med HF-don, 3= Glödlampa, 4= Kompaktlysrör, 5= Övrigt, specificera. Belysningsstyrning 1= Strömbrytare, 2= Tidstyrning, 3=Närvarostyrning, 4=Trappautomat, 5=Ljusstyrning, 6= Övrigt, Specificera Dator Effekten för en ordinär kontorsdator inklusive tums skärm kan uppskattas till cirka 90 W. Om den aktiva eleffekten inte kan uppskattas skall denna mätas. Övrig värmealstring Effekten för övrig värmealstring i rummet mäts. Om detta inte är möjligt, uppskattas. Solskydd Nuvarande solskydd invändigt och utvändigt kontrolleras på plats. Brukarsynpunkter Lokalnyttjarens åsikt om odör, drag, ljud samt övriga klimataspekter inhämtas genom muntlig intervju (2)

22 Rumsbildande byggdelar 04 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Minskning av luftflöde, ange värde. 2. Injustering av ventilation. 3. Utbyte av styr- och reglerutrustning för värmare, t ex termostatventiler eller elektronisk reglering. 4. Utbyte av styr- och reglerutrustning för kylare 5. Utbyte av styr- och reglerutrustning för luftflöde 6. Utbyte av styr- och reglerutrustning för belysning, t ex installation av närvarogivare. 7. Utbyte av belysningsarmaturer till armaturer med HF-don. 8. Installation av effektivare solskydd. 9. Utbyte av tätningslister vid fönster. 10.Ändring av felaktiga inställningar (%RH). 11.Ta bort fuktare t.ex i kombination med sänkt rumstemperatur 12.Ta bort fuktare, minska omfattning genom att installera fuktare i de rum som erfordrar luftfuktning. 13.Installation av värmeåtervinning till avfuktare (3)

23 Ånga 52.E Anläggningsnummer, systemtyp etc. tas från kontrollrapport. Om ånganläggningen har elektronisk styrning med display får mätvärden tas från denna. Aktiv eleffekt och cos ϕ mäts med tångmultimeter vid säkerhetsbrytare, motor eller i apparatskåp. Temperaturer avläses på befintliga termometrar eller med anliggningsgivare. Isoleringen kontrolleras på matarvattentank, kondenstank och ledningsnät. Kontrollera speciellt att ventiler är isolerade. Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Kondensåterföring 2. Byte/justering ångfälla 3. Isolering 4. Justering tryck/temperatur 5. Justering drifttid 6. Ersättning med annan värmekälla 7. Övrig åtgärd, specificera (1)

24 Tryckluftssystem 52.F Allmänt Blanketten för tryckluftssystem är tänkt att ligga till grund för bedömning av status och energianvändning för tryckluftsberedning och distribution. Tillverkningsår samt märkeffekt Kompressorns tillverkningsår samt märkeffekt framgår vanligtvis avmärkskylt. Aktiv eleffekt & Cos fi Mätning av aktiv eleffekt och Cos fi (ϕ) görs lämpligen med tångmultimeter (effekttång) vid säkerhetsbrytare, elmotor eller apparatskåp. Antal starter/dygn Mätinsamlare av typen datalogger ansluts för att genomgöra loggning under en vecka. Tankvolym Framgår vanligtvis av märkskylt. Läckflöde Genomföres med stängda huvudventiler samt med förbrukarna inkopplade. Det är viktigt att ingen tryckluftsförbrukning sker vid tillfället för besiktningen. Värmeåtervinning Om det finns, vilken typ? Vätska eller luft? Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Tätning av läckage vid kopplingar, ventiler och otäta skarvar. 2. Tätning av läckage på grund av korrosion. 3. Tätning av läckage vid nyttjaranslutningar. 4. Ändring av drifttider. 5. Komplettering med värmeåtervinning. 6. Utbyte till mindre kompressor (1)

25 Kyla 55 Anläggningsdata Anläggningsnummer, fyllnadsmängd, köldmedietyp tas från årlig kontrollrapport. Driftdata Erhålls från dokumentation, styr - och övervakningsutrustning. Antal starter per timme insamlas via datalogger. Temperaturer Temperaturer avläses på befintliga termometrar eller med anliggningsgivare. Styrning och reglering Inhämtas från dokumentation samt styr - och övervakningsutrustning vid behov genomförs dataloggning. Typ av frikyla 1= Uteluft, 2= förvärmning i luftbehandlingsinstallation, 3= förvärmning av tappvarmvatten, 4= berg- eller markkyla, 5= Stadsvatten, 6= Övrigt Typ av värmeåtervinning 1= till ventilationssystem, 2= till värmesystem, 3= till varmvattenberedning, 4= Övrigt Lägsta erforderliga köldbärartemperatur. Inventering genomförs av vilken installation i byggnaden som har behov av lägst köldbärartemperatur. Energisparmöjligheter och å tgärdskatalog: 1. Värmeåtervinning till ventilationssystem 2. Värmeåtervinning till värmesystem 3. Värmeåtervinning till varmvattenberedning 4. Reducerad drifttid (t.ex avstängning vintertid) 5. Rengöring 6. Kontroll av reglerfunktioner 7. Frikyla 8. Fjärrkyla 9. Tappvattenkyla 10. Ingen kyla 11. Frekvensomriktare för kompressormotor 12. Frekvensomriktare för köldbärarpump 13. Frekvensomriktare för kylmedelspump 14. PowerBoss 15. Övrig åtgärd, specificera K:\Gemensam\E\LOCUM\Energi_blanketter\Anvisningar\55-förklaringar.doc

26 Pannor 56 B Panntyp 1= Undertryckseldad panna, 2= Övertryckseldad panna Typ av dragreglering 1= Manuellt rökgasspjäll, 2= Automatiskt rökgasspjäll, 3= Automatisk dragreglering Följande fyra mätningar (Rökgasanalys) skall genomföras när pannan är i drift och har en pannvattentemperatur påca o C Drag, tryckdifferans mellan eldstad och rökkanalens början Mäts med dragmätare vars mätrör förs in till eldstaden. Sottal Mäts med sottalsmätare i rökrör. CO 2 -halt Mäts med CO2-mätare eller rökgasanalysator i rökrör mellan pannans rökgasutlopp och rökgasspjället. Rökgastemperatur Mäts med en temperaturgivare som klarar höga temperaturnivåer, lämpligen i samma hål som CO 2 -mätningen Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Installation av automatisk dragreglering 2. Installera rökgasspjäll 3. Rengöring av bränslefilter 4. Ekonomisotning 5. Kompletterande isolering, ange vad som skall isoleras etc. 6. Installation av effektväljarcentral 7. Installera trottelventil 8. Byte av brännare 9. Injustering av brännare 10. Rengöring/byte av brännarmunstycke 11. Byte av panna pågrund av felaktig dimensionering (1)

27 Värmeundercentral fjärrvärme 56 Allmänt Blanketten för värmeundercentral är tänkt att ligga till grund för bedömning av status och energianvändning hos fastigheten. Beteckning Installationen beteckning inhämtas påplats från driftinstruktion eller märkning. Vid avsaknad av klar märkning, märks växlare/pump etc tillfälligt med märktejp och grön spritpenna samt prefixet EM. Betjänar Ange vilket system som värmeväxlaren betjänar. 1= Radiatorer, 2= Luftbehandling, 3= Tappvatten, 4= Markvärme, golvvärme, 5= Övrigt, specificera. Typ av värmeväxlare Kontrollera och notera vilken typ av värmeväxlare som är installerad 1= Platt, 2= rör, 3= Övrigt, specificera Tillverkningsår Fjärrvärmeväxlarnas tillverkningsår framgår vanligtvis av märkskylt. Temperaturer Respektive temperatur kontrolleras påplats. Lämpligt är att framlednings- respektive returledningstemperaturen för fjärrvärmeväxlare/shuntgrupp kontrolleras vid utetemperatur lägre än 0 C Effekt elpatroner Finns det elpatroner installerade påvärmeväxlaren för tillskotts värme? Notera eleffekt. Pumpen betjänar Ange vilket system som pumpen betjänar. 1= Radiatorer, 2= Luftbehandling, 3= Tappvatten, 4= Markvärme, golvvärme, 5= Övrigt, specificera. Typ av reglering 1= Manuell, 2= Tryckreglering, 3= Temperaturreglering Typ av varvtalsstyrning 1= Saknas, 2= Fler stegs, 3= Frekvensstyrning, 4= Övrig, specificera Aktiv eleffekt & Cos fi Mätning av aktiv eleffekt och Cos fi (ϕ) görs lämpligen med tångmultimeter (effekttång) vid säkerhetsbrytare, elmotor eller apparatskåp. Nattsänkning Kontrollera om nattsänkning finns och under vilka tider (1)

28 Värmeundercentral fjärrvärme 56 Typ av styrventil 2- eller 3 vägs styrventil (viktigt att notera för fjärrvärmeanpassning). Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Tätning av läckage genom stängda ventiler. 2. Tätning pumpar. 3. Byte av felaktigt dimensionerade pumpar. 4. Behovsstyrning av pump genom installation av frekvensomformare 5. Ändring av felaktiga börvärdesinställningar. 6. Ändrade drifttider. 7. Justering av för hög tappvarmvattentemperatur. 8. Justering av för låg tappvarmvattentemperatur. 9. Utbyte av värmeväxlare. 10.Ändringar av felaktig systemuppbyggnad (ange hur). 11.Installation av separat undermätare. 12.Utbyte av felaktiga ventiler (2- eller 3-vägs). 13.Ta bort nattsänkning (2)

29 Luftbehandlingssystem 57 Allmänt Blanketten Luftbehandlingssystem är tänkt att ligga till grund för att bedöma status och energianvändning för ventilation. Uppgifter från flera ventilationssystem kan sammanställas påsamma blankett men i skilda kolumner. Beteckning Fläktens beteckning hämtas från anläggningskort i byggnadspärm. Vid avsaknad av detta märks fläkten tillfälligt med märktejp och grön spritpenna samt prefixet EM. Detta för att senare kunna se att märkningen tillhör projektet Energimärkning, EM. Tillverkningssår Uppgifter om tillverkningsrå för respektive aggregat framgår vanligtvis av märkskylt alt finns det att finna i leverantörsunderlag. Typ och modell av vent.reglering Notera hur temperaturen regleras 1= Tilluftreglering, 2= Frånluftreglering, 3= Rumsreglering, 4= Övrigt, specificera hur, 5= Vet ej. Typ av varvtalsreglering 0=Saknas, 1= Hel/halvfart, 2= Frekvensomriktare, 3= Ledskenor, 4= Skovelvinkelreglering, 5= Övrigt, specificera. Aktiv eleffekt & Cos fi Mätning av aktiv eleffekt och Cos fi (ϕ) görs lämpligen med tångmultimeter vid säkerhetsbrytare, motor eller apparatskåp. Temperatur Mäts påplats med SwemaAir 300 eller dylikt mätinstrument. Vid mätning av temperaturerna för tilluft, frånluft, uteluft och avluft är det viktigt att man ser till att de inte påverkas av yttre omständigheter till exempel skall inte tilluften mätas för nära värmebatteriet. Temperatur verkningsgraden för värmeväxlaren mäts lämpligen vid utetemperatur lägre än 0 C. Inställningsvärdena för tilluft- alternativt frånlufttemperaturen avläses från reglerutrustning påplats eller från central övervakningsdator. Tryck Mäts påplats med SwemaAir 300 eller dylikt mätinstrument. Drifttimmar Antalet drifttimmar för grund- och forceringsflöde anges per år Nattventilation Ange om aggregatet sommartid körs under natt för att kyla ner lokalerna (1)

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Expert i Nymanska utredningen tom 2004 Projektledare för metodutredning - bostäder 2005 www.aton.se under fliken rapporter Delprojekt Flerbostadshus : Eje Sandberg Referensgrupp:

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

4. Byggnadstyp och läge Lamellhus, punkthus, loftgångshus etc Friliggande, gavel, mellanliggande

4. Byggnadstyp och läge Lamellhus, punkthus, loftgångshus etc Friliggande, gavel, mellanliggande Kv Kvarteret, AB Bostadsbolaget Rev. 2012-09-19 1 Checklista för faktainsamling i Rekorderlig renovering Denna checklista specificerar den information om byggnaden som är nödvändig för att kunna göra en

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (26) Att beställa och genomföra energikartläggningar Industri EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (26) Att beställa och genomföra energikartläggningar- Industri Här presenteras information om vad

Läs mer

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Simulering av energibesparande åtgärder i IDA Indoor Climate and Energy Jonas Lindmark Jonas Lindmark 2015 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 1 Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus Mars 2006 Lotta Bångens Eje Sandberg Per Wickman ATON Teknikkonsult AB ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 2 Innehåll Förord...

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx Dokumentägare: Bo Sandström Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52 Fastställd

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Lönsamma sätt att spara energi

Lönsamma sätt att spara energi Lönsamma sätt att spara energi - en lathund - Flerbostadshus och lokaler Utförd av: Energikontoret Skåne På uppdrag av: DESS 2000 Pay off tid < 1 år åtgärd 1-16 Pay off tid < 2 år åtgärd 17-24 Pay off

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL BESIKTNINGS- PROTOKOLL FLERBOSTADSHUS

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL BESIKTNINGS- PROTOKOLL FLERBOSTADSHUS INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL BESIKTNINGS- PROTOKOLL FLERBOSTADSHUS Version 1 reviderad 070928 Version 2 reviderad 071025 Berör fråga FB41, FB47, FB52, FB56, FB62, FB76, FB88, FE1, FE71 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV?

5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV? 5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV? Som fastighetsägare finns en hel del man kan göra själv. Hur mycket man kan och vill göra är givetvis upp till den enskilde fastighetsägaren. En mycket erfaren fastighetsägare

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad

Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad 1 Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad Frågorna eller punkterna i detta dokument är den information om respektive hus som är nödvändig för att kunna göra en korrekt utvärdering

Läs mer

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Joacim Hammarberg Högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik Umeå Universitet Examensarbete C-nivå Sammanfattning Detta examensarbete innefattar en energiutredning

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Energikalkyl för energieffektiva byggnader.

Energikalkyl för energieffektiva byggnader. ATON Teknikkonsult A 2009-02-26 1 Anvisningar för Energikalkyl för energieffektiva byggnader. Programmet baseras på de kriteriedokument som utarbetats inom FEBY (Forum för Energieffektiva byggnader). För

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Datum 2014-10-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2014-10-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Banvakten 23 Kalkylerna

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 7173 ISO/IEC 17020 (C) Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fastigheten, Staden Vägen 1 Reza Tehrani Täby 2012-06-01 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012 Gävleborgs län Rapport 2012:16 Del 2 Projektledare: Sanne Godow Bratt Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Gävleborg E-post:

Läs mer