Leverans besiktningsprotokoll Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverans besiktningsprotokoll Energi"

Transkript

1 Leverans besiktningsprotokoll Energi Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: 1.Redovisning av innehåll(blanketter) Bilaga Antal kostnad 1. Allmänna iaktagelser / besöksnoteringar 2. Energianvändning Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 4. 4 Rumsbildande byggdelar 5. 52F Tryckluft Kyla Värmeundercentral 8. 56B Pannor E Ånga Luftbehandlingssystem 11. Åtgärdssammanställning 2. Besiktningsmännens godkännande Intyg att mätning är korrekt utförd och dokumenterad i pärm samt blanketter, mätdatafiler och fotografier överförda på CD-skivor (avser bilaga 1-11 ovan) Besiktning utförd av: Arbetstid timmar: Arvode kr/tim: Totalkostnad kr: Företag: Adress: Telefon/Mobiltelefon: Godkännande datum: Underskrift

2 Leverans besiktningsprotokoll Energi Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: 3. Databasgruppens godkännande Intyg att blanketternas uppgifter är korrekt införda i databasen (avser bilaga 1-11 ovan) Registrering utförd av: Arbetstid timmar: Arvode kr/tim: Totalkostnad kr: Företag: Adress: Telefon/Mobiltelefon: Godkännande datum: Underskrift 4. Projektgruppens godkännande Intyg att utskrift från databas är korrekt samt kompleterad med slutrapport (avser bilaga 6 ovan) Rapport utfärdad av: Arbetstid timmar: Arvode kr/tim: Totalkostnad kr: Företag: Adress: Telefon/Mobiltelefon: Godkännande datum: Underskrift Efter godkännande enligt punkterna ovan, skickas underskrivet leverans besiktningsprotokoll i original tillsammans med originalpärm/ar kompleterade med originalprotokoll till projekgruppen enligt nedanstående adress.

3 Allmänna iakttagelser/besöksnoteringar Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Sida: Av: Noteringar Allmänna iakttagelser/besöksnoteringar Referens 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: Övrigt:

4 EnergiAnvändning Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: År Värme m3/år Värme Mwh/år Värme Behov Fastighetsel Fastighetsel Hyresgästel Hyresgästel Totalel Totalel Graddags- Uppmätt Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad korr: /

5 Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 01 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Datum: Klockslag: Fönster: Dörr: Vägg mot det fria exkl. fönster: Vägg under mark exkl.fönster: Tak: Golv mot mark eller kallt utrymme: Area, m2 U-värde, W/m2, K Entré Typ Rum nr. Värmare Styrning Rums-/utetemperatur ºC / / / / / / / Övrigt: Beteckning Åtgärd Besparing Fjärrvärme kwh/år Besparing El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2: 3:

6 Rumsbildande byggdelar 04 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Rumsnummer enligt A-ritning: Utetemperatur: Rumstyp: Krav på temperatur och luftkvalitet: Avsett för antal personer: Nyttjandetid/arbetstid (h/vecka): Andel lika rum, % av lokalarea: Rumsdjup (m): Rumsbredd (m): Golvarea (m2): Rumshöjd (m): Systemtillhörighet, ventilation: Projekterat tilluftflöde rum (l/s): Projekterat frånluftflöde rum (l/s): Uppmätt tilluftflöde rum (l/s): Uppmätt frånluftflöde rum (l/s): Tilluftstemperatur i tilluftsdon (ºC): Rumstemperatur (ºC): Finns forcerad vent. Klimatsystem enl. förklaringstext: Klimatsystem regleras enl. förklaringstext: Finns fuktare, typ Finns avfuktare, typ Finns värmeåtervinning på avfuktare, typ Belysning Normal effekt W/(tim/vecka) Reducerad effekt W/(tim/vecka) Typ av belysning Belysningsstyrning Datorer, antal: Övrig värmealstrande utrustning (W): Fönsterarea (m2): Fönstertyp: Status, fönstertätning (god, medel, dålig): Odör: Drag: Ljud: Solskydd, utvändigt: Solskydd, invändigt: Övrigt:

7 Tryckluftssystem 52.F Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Anläggning: Nr: Beteckning: Rumsbeteckning: Fabrikat: Typ: Tillverkningsår: Total drifttid (timmar): Märkeffekt (kw): Uppmätt Cos fi: Tankvolym: (m3) Uppmätt aktiv eleffekt (kw): Antal starter per dygn: Läckflöde rörsystem (med stängda huvudventiler): Läckflöde rörsystem (med förbrukare inkopplade): (l/s) (l/s) Värmeåtervinning Typ: Vätska Luft Övrigt Effekt (kw): Temperaturområde: Kyltork Effekt (kw): Dataloggning utförd: Övrigt: Åtgärd Besparing Besparing Kostnad kr Besparing kr Pay off Fjärrvärme kwh/år El kwh/år (år) 1: 2: 3:

8 Kyla 55 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Anläggning: Nr: Kyl Frys Luftkonditionering Värmepump Övrigt Fyllnadsmängd (kg) R12 R22 R134a R407C Övrigt Evaporativ kyla Sorptiv kyla Övrigt Direkt system Delvis indirekt system Fullständigt indirekt system Kontrolldatum: Uppfyller köldmediekungörelsens krav Märkeffekt, el (kw) Märkeffekt, kyla (kw) Helårs drift Sommar drift Övrigt Antal starter per timme Drifttimmar per år Köldbärartemperatur, tillopp ºC Köldbärartemperatur, retur ºC Styrning av pump: Ingen Hel/halvfart Frekvensstyrning Reglering av pump: Ingen Tryckreglerad Temperaturreglerad Lägsta erforderliga köldbärartemperatur: ºC Finns möjlighet till höjning av köldbärartemperaturen Finns frikyla 0-6 Finns möjlighet till frikyla 0-6 Finns värmeåtervinning 0-4 Finns möjlighet till värmeåtervinning Om ja, ange förslag Övrigt: Åtgärd Besparing Besparing Kostnad kr Besparing kr Pay off Fjärrvärme kwh/år El kwh/år (år) 1:

9 Kylundercentral - fjärrkyla 55B Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Beteckning Värmeväxlare: Placering: Betjänar: Utetemperatur ºC: Typ av värmeväxlare: Framledningstemperatur, fjärrkylaprimär: Tillverkningsår, värmeväxlare: Returledningstemperatur, fjärrkylaprimär: Pump Rumsbeteckning Pumpbeteckning Pumpen betjänar Försörjs ifrån (VVX, VVB etc) Typ av reglering Typ av varvtalsstyrning Drifttid pump (timmar/år) Tillv. År, elmotor distributionspumpar Märkeffekt, kw (hel- och halvfart) Uppmätt aktiv eleffekt (för motoreffekt>1kw) Framledningstemp tillhörande shuntgrupp Returledningstemp tillhörande shuntgrupp Utetemperatur ºC Två eller trevägs styrventiler Övrigt: Beteckning Åtgärd Besparing Fjärrvärme kwh/år Besparing El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2: 3:

10 Värmeundercentral - fjärrvärme 56 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Beteckning Värmeväxlare/varmvattenberedare: Placering: Betjänar: Utetemperatur ºC: Typ av värmeväxlare: Framledningstemperatur, fjärrvärmeprimär: Temperatur förvärmt ºC: Temperatur på utgående varmvatten ºC: Storlek varmvattenackumulator, m3: Tillverkningsår, värmeväxlare: Returledningstemperatur, fjärrvärmeprimär: Temperatur i varmvattenberedare ºC: Temperatur VVC-retur ºC: Tillverkningsår varmvattenackumulator: Effekt hos ev elpatroner, kw: Pump Rumsbeteckning Pumpbeteckning Pumpen betjänar Försörjs ifrån (VVX, VVB etc) Typ av reglering Typ av varvtalsstyrning Drifttid pump (timmar/år) Tillv. År, elmotor distributionspumpar Märkeffekt, kw (hel- och halvfart) Uppmätt aktiv eleffekt (för motoreffekt>1kw) Framledningstemp tillhörande shuntgrupp Returledningstemp tillhörande shuntgrupp Nattsänkning tillhörande shuntgrupp ºC Utetemperatur ºC Två eller trevägs styrventiler Övrigt: Beteckning Åtgärd Besparing Fjärrvärme kwh/år Besparing El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2:

11 Pannor 56.B Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Panna: Beteckning: Placering: Panntyp: Kapacitet: Finns luftintag i pannrum Olja (Eo1 eller motsv) Tjockolja Gas Fastbränsle Drifttid (timmar/år): Tillverkningsår panna: Tillverkningsår brännare: Antal brännarsteg: Panntemperatur: ºC Finns pannväljarautomatik (gäller anläggning med mer än en panna) Finns dragreglering Om ja, ange typ: Finns O2-reglering Finns differensstrycksreglering Drag (mmvp): Sottal (0-1): CO2-halt (%) Rökgastemperatur (ºC) Övrigt: Åtgärd Besparing Besparing Kostnad kr Besparing kr Pay off Fjärrvärme kwh/år El kwh/år (år) 1: 2: 3:

12 Ånga 52.E Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: Anläggning: System: Placering: Betjänar: Kontrolldatum: Nr: Objekttyp: Autoklav Kokgryta Övrigt Fabrikat: Typ: Tillverkningsår: Systemtyp: Reglerutrustning Elektronisk Självverkande Övrigt Ångtryck (kpa): Ångtemperatur(ºC): Ångförbrukning(kg/h): Kondensattemperatur(ºC): Märkeffekt ånga(kw): Kondensatåterföring: Flödesmätare: Kondensatfälla: Termisk Flottör Övrigt Kondensatpump typ: Tryckpump Elpump Övrigt Status på isolering: God Medel Dålig Övrigt: Åtgärd Besparing Besparing Kostnad kr Besparing kr Pay off Fjärrvärme kwh/år El kwh/år (år) 1: 2:

13 Luftbehandlingssystem 57 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: System enl OVK Fläktbeteckning Placering Betjänar Tillverkningsår, fläkt Tillverkningsår, elmotor Märkeffekt,kW (hel och halvfart) Typ av fläkttransmission, kilrem,plattrem,direktdrift Fram eller bakåtböjda fläktskovlar Typ och modell av vent.reglering Typ av varvtalsreglering Typ av värmeåtervinnare Tryckfall över värmeåtervinnare,pa Typ av frysskyddstillsats i vätskekoppl. vå-system Är vätskekopplingen utförd motströms Finns uttag för att mäta flöde i återvinningskrets Temperatur i tillopp, vå-shuntgrupp Temperatur i retur, vå-shuntgrupp Två eller trevägs styrventiler Varvtal för roterande värmeväxlare, varv/minut Flöde enligt ritning, m3/s Uppmätt, OVK, m3/s Drifttimmar/vecka (grundflöde) Drifttimmar/vecka (forceringsflöde) Uppmätt tilluftstryck/frånluftstryck, Pa Uppmätt uteluftstryck/avluftstryck, Pa Uppmätt totaltryckhöjning, fläkt, Pa Uppmätt aktiv eleffekt (för fläkteffekt >0,5kW) Uppmätt Cos fi Driftfall vid mätta förhållanden, t ex hel/halvfart Frekvens hos frekvensomriktare vid mätt flöde Frekvens vid dimensionerande luftflöde Uppmätt tilluftstemperatur/frånluftstemperatur C Uppmätt uteluftstemperatur/avluftstemperatur C Inställningsvärde tilluftstemperatur/frånluftstemperatur C Uppmätt temperaturverkningsgrad, % tilluft Uppmätt temperaturverkningsgrad, % frånluft Finns nattventilation sommar Finns yttre styrning för påverkan av aggregat Täthet brandspjäll l/s Finns fuktare, typ Vad dimensionerar fuktbehov Finns avfuktning, typ Finns värmeåtervinning på avfuktare, typ Övriga anmärkningar

14 Luftbehandlingssystem 57 Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Inventeringsdatum: Sida: Av: System Beteckning Åtgärd Besparing Fjärrvärme kwh/år Besparing El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:

15 Åtgärdsförslag Objekt: Fastighet: Byggnad: Populärnamn: Inv. utförd av: Sida: Av: Formulär Enhetstyp Enhetsbeteckning Beteckning Åtgärd Besparing Besparing Fjärrvärme kwh/år El kwh/år Kostnad kr Besparing kr Pay off (år) 1: 2: 3: 4:

16 Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 01 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: Fönster, väggar, golv, dörrar, tak 1. Komplettering av isolering 2. Tätning av luftläckage 3. Övrigt, specificera Entréer 4. Komplettering med luftsluss 5. Styrning av värmare 6. Utbyte av värmare 7. Övrigt, specificera Rumsbildande byggdelar 04 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Minskning av luftflöde, ange värde. 2. Injustering av ventilation. 3. Utbyte av styr- och reglerutrustning för värmare, t ex termostatventiler eller elektronisk reglering. 4. Utbyte av styr- och reglerutrustning för kylare 5. Utbyte av styr- och reglerutrustning för luftflöde 6. Utbyte av styr- och reglerutrustning för belysning, t ex installation av närvarogivare. 7. Utbyte av belysningsarmaturer till armaturer med HF-don. 8. Installation av effektivare solskydd. 9. Utbyte av tätningslister vid fönster. 10.Ändring av felaktiga inställningar (%RH). 11.Ta bort fuktare t.ex i kombination med sänkt rumstemperatur 12.Ta bort fuktare, minska omfattning genom att installera fuktare i de rum som erfordrar luftfuktning. 13.Installation av värmeåtervinning till avfuktare 14.Övrigt, specificera Ånga 52.E Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Byte/justering ångfälla 2. Isolering 3. Justering tryck/temperatur 4. Kondensåterföring 5. Justering drifttid 6. Ersättning med annan värmekälla 7. Övrig åtgärd, specificera Tryckluftssystem 52.F Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Tätning av läckage vid kopplingar, ventiler och otäta skarvar. 2. Tätning av läckage på grund av korrosion. 3. Tätning av läckage vid nyttjaranslutningar. 4. Ändring av drifttider. 5. Komplettering med värmeåtervinning. 6. Utbyte till mindre kompressor. 7. Övrig åtgärd, specificera (3)

17 Kyla 55 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Värmeåtervinning till ventilationssystem 2. Värmeåtervinning till värmesystem 3. Värmeåtervinning till varmvattenberedning 4. Reducerad drifttid (t.ex avstängning vintertid) 5. Rengöring 6. Kontroll av reglerfunktioner 7. Frikyla 8. Fjärrkyla 9. Tappvattenkyla 10. Ingen kyla 11. Frekvensomriktare för kompressormotor 12. Frekvensomriktare för köldbärarpump 13. Frekvensomriktare för kylmedelspump 14. PowerBoss 15. Övrig åtgärd, specificera Pannor 56.B Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Installation av automatisk dragreglering 2. Installera rökgasspjäll 3. Rengöring av bränslefilter 4. Ekonomisotning 5. Kompletterande isolering, ange vad som skall isoleras etc. 6. Installation av effektväljarcentral 7. Installera trottelventil 8. Byte av brännare 9. Injustering av brännare 10. Rengöring/byte av brännarmunstycke 11. Byte av panna på grund av felaktig dimensionering 12. Övrig åtgärd, specificera Värmeundercentral fjärrvärme 56 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Tätning av läckage genom stängda ventiler. 2. Tätning pumpar. 3. Byte av felaktigt dimensionerade pumpar. 4. Behovsstyrning av pump genom installation av frekvensomformare 5. Ändring av felaktiga börvärdesinställningar. 6. Ändrade drifttider. 7. Justering av för hög tappvarmvattentemperatur. 8. Justering av för låg tappvarmvattentemperatur. 9. Utbyte av värmeväxlare. 10. Ändringar av felaktig systemuppbyggnad (ange hur). 11. Installation av separat undermätare. 12. Utbyte av felaktiga ventiler (2- eller 3-vägs). 13. Ta bort nattsänkning. 14. Övrig åtgärd, specificera (3)

18 Luftbehandlingssystem 57 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Veckovis loggning för kartläggning av drift bör genomföras. 2. Ändrade drifttider. 3. Sänkning av tilluftstemperatur. 4. Minskning av luftflöde genom byte av remskiva. 5. Minskning av luftflöde genom byte av fläktmotor. 6. Behovsstyrning av luftflöde genom installation av hel- och halvfartsmotor 7. Behovsstyrning av luftflöde genom installation av frekvensomformare. 8. Utbyte av fläktmotor för högre verkningsgrad. 9. Rengöring av värmeåtervinnare och andra aggregatdelar för att nå högre verkningsgrad. 10.Ändring av styr- och regler för värmeåtervinnare för att nå högre årsverkningsgrad, t ex ändrade börvärden för avfrostning. 11.Nattventilation sommartid. 12.Utbyte av styr- och övervakning för att energieffektivare drift. 13.Ändrade börvärden för fryskyddsfunktion för värmebatteri. 14.Ombyggnad av anslutningslådor, böjar, etc för att uppnå mindre tryckfall. 15.Ändring av vätskeflöde i vätskekopplade värmeåtervinningssystem för att nå högre verkningsgrad. 16.Utbyte av frysskyddstillsatser i värmeåtervinningssystem för att nå högre verkningsgrad. 17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare. 18.Tätning av läckande kanal- eller aggregatdelar. 19.Tillvaratagande av kondensorvärme från kylmaskin. 20.Utnyttjande av frånluft som tilluft till garage eller annan lokal. 21.Installation av verkningsgradsmätare för värmeåtervinningssystem för kontroll av temperaturverkningsgrad. 22.Installation av flödesmätare, t ex Q-dysa för kontroll av luftflöde. 23.Ändring av felaktiga inställningar 24.Ta bort fuktare t.ex i kombination med sänkt rumstemperatur 25.Ta bort fuktare, minska omfattning genom att installera fuktare i de rum som erfordrar luftfuktning. 26.Övrig åtgärd, specificera (3)

19 Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 01 Allmänt Blanketten Sammansatta byggdelar ligger till grund för beräkning av transmissionsförlusterna. Varje byggnad skall sammanställas påseparat blankett. För att kunna genomföra en transmissionsberäkning av fastigheten behövs uppgifter om arean påtak, fönster, dörrar, yttervägg och golv. Respektive yta kan antingen mätas upp påplats eller med hjälp av fasad- och planritningar. Saknas fasadritningar kan fönster- och ytterväggsarea beräknas ifrån planritningar och fasadfoton. Vissa fönstermått kan hämtas ifrån rumsblanketter. Fönster Vid olika typer av fönster (2- eller 3-glas) görs en genomsnittsberäkning av U-värdet beroende av hur stor del av fönstren som är av respektive typ (ex 70% 3-glas och 30% 2- glas). Väggar, golv, dörrar, tak Tjocklek samt material avgör U-värdet. U-värden kan alternativt bedömas utifrån minimikrav i gällande byggnormar. Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Komplettering av isolering 2. Tätning av luftläckage. 3. Övrigt, specificera Entréer Typ av entré 1= Enkel ytterdörr, 2= Ytterdörr med luftsluss, 3= Karuselldörrar, 4= Luftridå, 5= Truckdörrar, plastdraperi, 6= Övrigt ange typ. Värmare Dokumentera vilken uppvärmningsform som är installerad i entrén, 1=Vattenradiator, 2=Elradiator, 3=Fläktluftvärmare, värmevatten, 4=Fläktluftvärmare, El Styrning Ange typ av reglering 1=Rumsgivare, 2=Termostatventil, 3=Ingen. Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 4. Komplettering med luftsluss 5. Styrning av värmare 6. Utbyte av värmare 7. Övrigt, specificera (1)

20 Rumsbildande byggdelar 04 Allmänt För att få fram en bild av fastighetens allmänna status och energianvändning skall representativa rum inventeras. Minst 10 % av fastighetens rum skall kontrolleras och dokumenteras. För att underlätta inventeringsarbetet bör samma rum användas för såväl OVK som Energi. Rumsnummer Rumsnummer hämtas från planritningar i byggnadspärm. Typ av rum Rumstyp anges enligt förteckning, finns rumstyp ej med på förteckning skall rum anges enlig benämning på planritning. Andelen lika rum i procent av lokalarean anges genom att beräkna/uppskatta ytan på de rum som är lika det besiktigade och jämföra denna med den totala lokalarean. Ytor Rummens respektive ytor mäts lämpligen med tumstock på plats. Fönsterytan skall mätas inklusive båge och karm. Personbelastning Antalet personer respektive rum är avsett för kan t ex fås genom att räkna antal stolar/sittplatser. Luftflöden Fås från OVK-protokoll. Alternativt mäts dessa på plats med SwemaAir 300 eller dylikt mätinstrument. Temperaturer Mäts på plats med SwemaAir 300 eller dylikt mätinstrument. Klimatsystem Ange typ av klimatsystem. 1=Vattenradiator, 2=Elradiator, 3=Fläktluftvärmare, 4=Fläktluftkylare, 5=Induktionsapparat för värme, 6=Induktionsapparat för kyla, 7=kylbaffel/kyltak, 8=Luftvärme via tilluft, 9=Frånluftsarmatur, 10=Frånluftsfönster. Kombinationer av olika system anges som t ex 17=Vattenradiator+Kylbaffel Klimatreglering Ange typ av reglering 1=Manuell värmeventil, 2=Termostat-värme, 3=Elektronisk-värme, 4=manuell-kyla, 5=termostat-kyla, 6=Elektronisk kyla, 7=Manuell-ventilation, 8=Termostatluftflöde, 9=Elektronisk-luftflöde. Om sekvensreglering finns t ex mellan värme och kyla anges detta med ett S efter siffran. T ex blir elektronisk sekvensreglering av vattenradiator och kylbaffel: 36S. Typ av fuktare 0=Saknas, 1= Aerosolluftfuktare, 2= avdunstningsluftfuktare, 3= ångluftfuktare (1)

21 Rumsbildande byggdelar 04 Vad dimensionerar fuktbehov 1= Komfort t.ex kontor, 2=Arkiv t.ex pappersförråd, 3= Vård t.ex brännskador, 4= Övrigt, specificera Belysning Rummens belysningseffekt fås genom att avläsa effekttalet på lysrör i belysningsarmatur. Vid lysrörsarmatur utan HF-don skall även effekten för reaktorn läggas till. En lysrörsarmatur på 36 W har normalt en reaktoreffekt på ca 10 W/st medan motsvarande siffra för 58 W är 15 W/st. Vid lysrörsarmatur med HF-don kan reaktoreffekten sättas lika med 0. Med Normal effekt avses den effekt som belysningen har under ordinarie arbetstid, notera effekt och vilken tid per vecka denna är i drift. Med Reducerad effekt avses den effekt som belysningen har utanför ordinarie arbetstid, notera effekt och vilken tid per vecka denna är i drift. Typ av belysning 1= Lysrör, 2= Lysrör med HF-don, 3= Glödlampa, 4= Kompaktlysrör, 5= Övrigt, specificera. Belysningsstyrning 1= Strömbrytare, 2= Tidstyrning, 3=Närvarostyrning, 4=Trappautomat, 5=Ljusstyrning, 6= Övrigt, Specificera Dator Effekten för en ordinär kontorsdator inklusive tums skärm kan uppskattas till cirka 90 W. Om den aktiva eleffekten inte kan uppskattas skall denna mätas. Övrig värmealstring Effekten för övrig värmealstring i rummet mäts. Om detta inte är möjligt, uppskattas. Solskydd Nuvarande solskydd invändigt och utvändigt kontrolleras på plats. Brukarsynpunkter Lokalnyttjarens åsikt om odör, drag, ljud samt övriga klimataspekter inhämtas genom muntlig intervju (2)

22 Rumsbildande byggdelar 04 Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Minskning av luftflöde, ange värde. 2. Injustering av ventilation. 3. Utbyte av styr- och reglerutrustning för värmare, t ex termostatventiler eller elektronisk reglering. 4. Utbyte av styr- och reglerutrustning för kylare 5. Utbyte av styr- och reglerutrustning för luftflöde 6. Utbyte av styr- och reglerutrustning för belysning, t ex installation av närvarogivare. 7. Utbyte av belysningsarmaturer till armaturer med HF-don. 8. Installation av effektivare solskydd. 9. Utbyte av tätningslister vid fönster. 10.Ändring av felaktiga inställningar (%RH). 11.Ta bort fuktare t.ex i kombination med sänkt rumstemperatur 12.Ta bort fuktare, minska omfattning genom att installera fuktare i de rum som erfordrar luftfuktning. 13.Installation av värmeåtervinning till avfuktare (3)

23 Ånga 52.E Anläggningsnummer, systemtyp etc. tas från kontrollrapport. Om ånganläggningen har elektronisk styrning med display får mätvärden tas från denna. Aktiv eleffekt och cos ϕ mäts med tångmultimeter vid säkerhetsbrytare, motor eller i apparatskåp. Temperaturer avläses på befintliga termometrar eller med anliggningsgivare. Isoleringen kontrolleras på matarvattentank, kondenstank och ledningsnät. Kontrollera speciellt att ventiler är isolerade. Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Kondensåterföring 2. Byte/justering ångfälla 3. Isolering 4. Justering tryck/temperatur 5. Justering drifttid 6. Ersättning med annan värmekälla 7. Övrig åtgärd, specificera (1)

24 Tryckluftssystem 52.F Allmänt Blanketten för tryckluftssystem är tänkt att ligga till grund för bedömning av status och energianvändning för tryckluftsberedning och distribution. Tillverkningsår samt märkeffekt Kompressorns tillverkningsår samt märkeffekt framgår vanligtvis avmärkskylt. Aktiv eleffekt & Cos fi Mätning av aktiv eleffekt och Cos fi (ϕ) görs lämpligen med tångmultimeter (effekttång) vid säkerhetsbrytare, elmotor eller apparatskåp. Antal starter/dygn Mätinsamlare av typen datalogger ansluts för att genomgöra loggning under en vecka. Tankvolym Framgår vanligtvis av märkskylt. Läckflöde Genomföres med stängda huvudventiler samt med förbrukarna inkopplade. Det är viktigt att ingen tryckluftsförbrukning sker vid tillfället för besiktningen. Värmeåtervinning Om det finns, vilken typ? Vätska eller luft? Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Tätning av läckage vid kopplingar, ventiler och otäta skarvar. 2. Tätning av läckage på grund av korrosion. 3. Tätning av läckage vid nyttjaranslutningar. 4. Ändring av drifttider. 5. Komplettering med värmeåtervinning. 6. Utbyte till mindre kompressor (1)

25 Kyla 55 Anläggningsdata Anläggningsnummer, fyllnadsmängd, köldmedietyp tas från årlig kontrollrapport. Driftdata Erhålls från dokumentation, styr - och övervakningsutrustning. Antal starter per timme insamlas via datalogger. Temperaturer Temperaturer avläses på befintliga termometrar eller med anliggningsgivare. Styrning och reglering Inhämtas från dokumentation samt styr - och övervakningsutrustning vid behov genomförs dataloggning. Typ av frikyla 1= Uteluft, 2= förvärmning i luftbehandlingsinstallation, 3= förvärmning av tappvarmvatten, 4= berg- eller markkyla, 5= Stadsvatten, 6= Övrigt Typ av värmeåtervinning 1= till ventilationssystem, 2= till värmesystem, 3= till varmvattenberedning, 4= Övrigt Lägsta erforderliga köldbärartemperatur. Inventering genomförs av vilken installation i byggnaden som har behov av lägst köldbärartemperatur. Energisparmöjligheter och å tgärdskatalog: 1. Värmeåtervinning till ventilationssystem 2. Värmeåtervinning till värmesystem 3. Värmeåtervinning till varmvattenberedning 4. Reducerad drifttid (t.ex avstängning vintertid) 5. Rengöring 6. Kontroll av reglerfunktioner 7. Frikyla 8. Fjärrkyla 9. Tappvattenkyla 10. Ingen kyla 11. Frekvensomriktare för kompressormotor 12. Frekvensomriktare för köldbärarpump 13. Frekvensomriktare för kylmedelspump 14. PowerBoss 15. Övrig åtgärd, specificera K:\Gemensam\E\LOCUM\Energi_blanketter\Anvisningar\55-förklaringar.doc

26 Pannor 56 B Panntyp 1= Undertryckseldad panna, 2= Övertryckseldad panna Typ av dragreglering 1= Manuellt rökgasspjäll, 2= Automatiskt rökgasspjäll, 3= Automatisk dragreglering Följande fyra mätningar (Rökgasanalys) skall genomföras när pannan är i drift och har en pannvattentemperatur påca o C Drag, tryckdifferans mellan eldstad och rökkanalens början Mäts med dragmätare vars mätrör förs in till eldstaden. Sottal Mäts med sottalsmätare i rökrör. CO 2 -halt Mäts med CO2-mätare eller rökgasanalysator i rökrör mellan pannans rökgasutlopp och rökgasspjället. Rökgastemperatur Mäts med en temperaturgivare som klarar höga temperaturnivåer, lämpligen i samma hål som CO 2 -mätningen Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Installation av automatisk dragreglering 2. Installera rökgasspjäll 3. Rengöring av bränslefilter 4. Ekonomisotning 5. Kompletterande isolering, ange vad som skall isoleras etc. 6. Installation av effektväljarcentral 7. Installera trottelventil 8. Byte av brännare 9. Injustering av brännare 10. Rengöring/byte av brännarmunstycke 11. Byte av panna pågrund av felaktig dimensionering (1)

27 Värmeundercentral fjärrvärme 56 Allmänt Blanketten för värmeundercentral är tänkt att ligga till grund för bedömning av status och energianvändning hos fastigheten. Beteckning Installationen beteckning inhämtas påplats från driftinstruktion eller märkning. Vid avsaknad av klar märkning, märks växlare/pump etc tillfälligt med märktejp och grön spritpenna samt prefixet EM. Betjänar Ange vilket system som värmeväxlaren betjänar. 1= Radiatorer, 2= Luftbehandling, 3= Tappvatten, 4= Markvärme, golvvärme, 5= Övrigt, specificera. Typ av värmeväxlare Kontrollera och notera vilken typ av värmeväxlare som är installerad 1= Platt, 2= rör, 3= Övrigt, specificera Tillverkningsår Fjärrvärmeväxlarnas tillverkningsår framgår vanligtvis av märkskylt. Temperaturer Respektive temperatur kontrolleras påplats. Lämpligt är att framlednings- respektive returledningstemperaturen för fjärrvärmeväxlare/shuntgrupp kontrolleras vid utetemperatur lägre än 0 C Effekt elpatroner Finns det elpatroner installerade påvärmeväxlaren för tillskotts värme? Notera eleffekt. Pumpen betjänar Ange vilket system som pumpen betjänar. 1= Radiatorer, 2= Luftbehandling, 3= Tappvatten, 4= Markvärme, golvvärme, 5= Övrigt, specificera. Typ av reglering 1= Manuell, 2= Tryckreglering, 3= Temperaturreglering Typ av varvtalsstyrning 1= Saknas, 2= Fler stegs, 3= Frekvensstyrning, 4= Övrig, specificera Aktiv eleffekt & Cos fi Mätning av aktiv eleffekt och Cos fi (ϕ) görs lämpligen med tångmultimeter (effekttång) vid säkerhetsbrytare, elmotor eller apparatskåp. Nattsänkning Kontrollera om nattsänkning finns och under vilka tider (1)

28 Värmeundercentral fjärrvärme 56 Typ av styrventil 2- eller 3 vägs styrventil (viktigt att notera för fjärrvärmeanpassning). Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 1. Tätning av läckage genom stängda ventiler. 2. Tätning pumpar. 3. Byte av felaktigt dimensionerade pumpar. 4. Behovsstyrning av pump genom installation av frekvensomformare 5. Ändring av felaktiga börvärdesinställningar. 6. Ändrade drifttider. 7. Justering av för hög tappvarmvattentemperatur. 8. Justering av för låg tappvarmvattentemperatur. 9. Utbyte av värmeväxlare. 10.Ändringar av felaktig systemuppbyggnad (ange hur). 11.Installation av separat undermätare. 12.Utbyte av felaktiga ventiler (2- eller 3-vägs). 13.Ta bort nattsänkning (2)

29 Luftbehandlingssystem 57 Allmänt Blanketten Luftbehandlingssystem är tänkt att ligga till grund för att bedöma status och energianvändning för ventilation. Uppgifter från flera ventilationssystem kan sammanställas påsamma blankett men i skilda kolumner. Beteckning Fläktens beteckning hämtas från anläggningskort i byggnadspärm. Vid avsaknad av detta märks fläkten tillfälligt med märktejp och grön spritpenna samt prefixet EM. Detta för att senare kunna se att märkningen tillhör projektet Energimärkning, EM. Tillverkningssår Uppgifter om tillverkningsrå för respektive aggregat framgår vanligtvis av märkskylt alt finns det att finna i leverantörsunderlag. Typ och modell av vent.reglering Notera hur temperaturen regleras 1= Tilluftreglering, 2= Frånluftreglering, 3= Rumsreglering, 4= Övrigt, specificera hur, 5= Vet ej. Typ av varvtalsreglering 0=Saknas, 1= Hel/halvfart, 2= Frekvensomriktare, 3= Ledskenor, 4= Skovelvinkelreglering, 5= Övrigt, specificera. Aktiv eleffekt & Cos fi Mätning av aktiv eleffekt och Cos fi (ϕ) görs lämpligen med tångmultimeter vid säkerhetsbrytare, motor eller apparatskåp. Temperatur Mäts påplats med SwemaAir 300 eller dylikt mätinstrument. Vid mätning av temperaturerna för tilluft, frånluft, uteluft och avluft är det viktigt att man ser till att de inte påverkas av yttre omständigheter till exempel skall inte tilluften mätas för nära värmebatteriet. Temperatur verkningsgraden för värmeväxlaren mäts lämpligen vid utetemperatur lägre än 0 C. Inställningsvärdena för tilluft- alternativt frånlufttemperaturen avläses från reglerutrustning påplats eller från central övervakningsdator. Tryck Mäts påplats med SwemaAir 300 eller dylikt mätinstrument. Drifttimmar Antalet drifttimmar för grund- och forceringsflöde anges per år Nattventilation Ange om aggregatet sommartid körs under natt för att kyla ner lokalerna (1)

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1 Utgåva 1:1 2012-07-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Galgvreten 15:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1924 Area: 17 656 m² Atemp

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Version 6, september 2015 Tidigare versioner: Version 5, augusti 2011 Version 4, maj 2010 Version 3, maj 2008 Version 2, januari 2008 Version 1, augusti 2006 Energikrav för lokalbyggnader Beställargruppen

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader

Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader Nedan följer en lista med åtgärdsförslag för energieffektivisering i lokaler. Med åtgärdsförslag av idag (den högra spalten) åsyftas de åtgärdsförslag som anges

Läs mer

Åtgärder, bruttolista. Kyotopyramiden. Byggnad/byggnadsskal 2012-11-18. Reducera värmeförluster. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Åtgärder, bruttolista. Kyotopyramiden. Byggnad/byggnadsskal 2012-11-18. Reducera värmeförluster. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Åtgärder, bruttolista Byggnad och byggnadsskal Värmesystem Ventilationssystem El och belysning Kylsystem Tappvattensystem Reglerstrategier Mjuka åtgärder Synliggöra energin Försörjningssystem Individuell

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57 Utgåva 1:1 2013-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tegsnäset 1:57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1 Referens nr: Plats för stämpel -008 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ekhagsvägen 0 0 0 Byggnadsägaren

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll B1 Fastighetsbeteckning Referensnummer Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet Systemnummer Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2)

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Märsön 2:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Märsön 2:3 Utgåva 1:1 2012-06-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Märsön 2:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Blåklinten 1 Töreboda kommun Wermlandskonsult VVS & Energiteknik AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: 1970 (tillbyggd

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björken 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13 1 Innehåll 1. Standarder för beräkning av verkningsgrad i värmeåtervinningssystem. 2. Några beräkningsexempel där de olika standarderna tillämpas.

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Ombesiktning datum

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Ombesiktning datum Referens nr: Plats för stämpel 5-076 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Östgötagatan 75-79 6 6 Byggnadsägaren

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer