Paperimuseon kirjaluettelo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paperimuseon kirjaluettelo"

Transkript

1 Paperimuseon kirjaluettelo A. Ahlström Osakeyhtiö. A description of the company today and its various forms of activity, the result of a century-long development Helsinki, 1963, n. 100 s. A. Ahlström Osakeyhtiö Helsingfors, 80 s. Aarnio A: Havaintoja paperiteollisuuden alalta 173 s. AB Brusafors Hällefors, Silverdalen Ackerson-Addor S: Le papier en Amerique Latine Historiens suisses du papier no. 146 Genéve, 1976, 36 s. The Ahlstrom Story. A Small Seedling Grows into a Big Tree 1994, 22 s. Ahrenberg H E Ekman J E: Stämpelbok för Jernverken I Sverige. På jernkontorets uppdarg Göteborg, 1878 Adlard, E: A short history of the Postlip Mill Winchcombe London, 1949 (1968), 32 s. Ahlström 1970, 38 s. Aho J: Antti Ahlström Hans liv och verksamhet I-II 1927, 2. Uppl., 327 s. Ahvenainen J: Enso-Gutzeit Oy Osa I: Vuodet Osa II: Vuodet Jyväskylä, 1992, 703 s. Ahvenainen J: Kankaan paperitehtaan historia (94)

2 I: Vuodet II: Vuodet Jyväskylä, 96 s s. Ahvenainen J: Från pappersbruk till storföretag. Kymmene Aktiebolag Kuusankoski, 1972, 362 s. Ahvenainen J: Paperitehtaista suuryhtiöksi. Kymin Osakeyhtiö Kuusankoski, 1972, 352 s. Aktiebolaget Ekströms Maskinaffär Helsingfors, 1960, 54 s. + bilder Aktiebolaget papyrus Mölndal. Skrift med anledning av bolagets första tjugofemårs-pediod / Göteborg, 1921 Aktiebolaget Tornator Osakeyhtiö Helsinki, 1913, 35 s. Aktiebolaget W. Gutzeit & Co Helsinki, 1924, 156 s. + app. Aktiebolaget Walkiakoski, Walkiakoski. Eripainos loistoteoksesta Suomen kauppa, meriliike ja teollisuus sanoin ja kuvin Särtryck ur praktverket Finlands handel, sjöfart och industri i ord och bild Turku, 1915, 10 s. Aktiv zwishen Forschung und Industrie Bridging the gab between research and industry. Hundert Jahre Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker und Ingenieure Zellchming Darmstadt, 2005, 232 s. Alava P: Sunila - metsäjättien yhtiö. Sunila Oy Jyväskylä, 1988, 269 s. Alexander H H - Alexander M A: Handcrafted Paper and Paper Products Made from Indigenous Plant Fibers Arden Hills, MN, 1997, 127 s. Alho K: Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys Helsinki, 1966, 100 s. Alho K: 2(94)

3 Rauma-Repola Oy:n Rauman tehtaat Rauma, 1962, 156 s. Alho K: Saha tehdas telakka. Rauma-Repola Oy:n Rauman tehtaat Rauma, 1962, 156 s. Alho K O: Suomen uudenaikaisen teollisuuden synty ja kehitys Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos Julkaisuja. Sarja B 11 Helsinki, 1949, 240 s. Almqvist S: Johann Kankel, Pehr Brahes boktryckare på Visingsö Uppsala, 1965, 169 s. Althin K W: Papyrus, Sweden s largest fine paper and board mill (Mölndal) Mölndal, 1953, 103 s s. Althin Torsten: KTH Kung. Tekniska Högskolan i Stockholm under 50 år Uppsala, 1970 Ambrosiani Rune: Från de Svenska stråämbetenas dagar. Till det Svenska hantevkets första dag den 4 sept Stockholm, 1920 Ambrosiani S: Dokumend rörande de äldre papersbruken i Sverige Ambrosiani Sune: Några anteckningar om pappersmakarsläkten Laberblad och Salsmästare Lagerblads minnen från Östanå bruk i Skåne Separat ur Svensk Pappers-Tidnings n:rs 3 och 5, 1931 Ambrosiani Sune: Några notiser om Röttle Pappersbruk Särtryck ur RIG, 1925 Analyysi- ja tutkimusmenetelmiä Teollisuuden Keskuslaboratorion Tiedonantoja, Sarja M Helsinki, 1942 Andersson I: Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer från äldsta tid till 1914 Stockholm, 1960, 600 s. 3(94)

4 Der Anfang eienes Grossen Sieges. Balzac über das Papier Fellbach/Württ., 1951, 35 s. Annala V: Tervakosken Paperitehtaan Historia Helsinki, 1950, 379 s. L aqua terranum de Richard de Bas Paris, 1969 Archival Storage of Paper Gaylord Preservation Pathfinder 2 Syracuse, NY, 1998, 18 s. Archival Storage of Photographic Materials Gaylord Preservation Pathfinder 3 Syracuse, NY, 1999, 22 s. Archival Storage of Textiles Gaylord Preservation Pathfinder 5 Syracuse, NY, 1998, 16 s. Arland Papier- und Zellstoffabriken A. G. Festschrift zum Abschluss des grossen Investitions- Programs Graz-Andriz Armstrong G R: Forestry College. Essays on the growth and development of the New York State s College of Forestry Syracuse, 1961, 360 s. Arponen A O - Miettinen R: Enso. Jääsken pitäjän teollisuuskeskuksen elämää 1800-luvulta syksyyn 1944 Saarijärvi, 2002, 597 s. Auer J: Puunjalostusta pohjolassa. Kemi Oy vuosina Helsinki, 1968, 202 s. Aunesluoma J: Paperipatruunat. Metsäteollisuus sodassa ja jälleenrakentamisessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1055:3 Jyväskylä, 2007, 285 s. Aus der Geschichte der Zürcher Papiermühle auf dem Werd Zürich, 1993, 174 s. 4(94)

5 Autio M Lodenius E: Suomen Paperitehtaitten Yhdistys Synty ja kehitysvaiheet Finska Pappersburksföreningen Ursprung och utveckling Finnish Paper Mills Association Creation and stages of development Helsinki, 1968, 273 s s s. Autio M Nordberg T: Vuosisata paperiteollisuutta I. Valkeakosken, Simpleen, Myllykosken ja Jämsänkosken paperiteollisuuden vaiheet Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön perustamiseen saakka. Valkeakoski, 1972, 296 s. Balck J: Dissertatio historica, de, chartis. En delöversättning med kommentatrer av Jan Olof Rudén Mariestad, 1979, 30 s. Balston T: William Balston, paper maker London, 1954, 172 s. Baltische Papierindustrie in Wort und Bild Brandenberg, 1922, 104 s. Banders J W (ed.): Das Papier und sein Zeichen Berlin, 1940, 58 s. + app. Barrett T: Nagahizuki. The Japanes craft of hand papermaking North Hills, PA, 1979, 120 s. Bartlett J N: Davidsons of Mugiemoss. A History of C. Davidson & Sons Makers of Wrapping Papers, Paper Bags, Paperboard and Plasterboard Liner London, 1997, 208 s. Bass J: Papieratlas der gangbarsten Paplersorten für Gewerbe-, Handles- und Fachschulen sowie für dei gewerbliche und die Verkauf-Praxis Stuttgart, 1930, 39 s. + app. Bates J S: By the way Hantsprot, NS, 1983, 132 s. Bayley H: The lost language of symbolism London, 1968, 6 th impression, 388 s. 5(94)

6 Becker D: Wood pulp industry in Germany British Intelligence Objectives Sub-Committee, Final Rerpot no London, 44 s. Beckmann J: Papiermacheren. Noudruck aus der Anleitung zur Technologie von Johann Beckmann ( ) Würtemberg, 31 s. Beiträge zur Geschichte des Buchwesens Bekk J: Het Papier. De Vervaardiging, het Gebruik en het Onderzoek 1942, 2. Druk, 270 s. Bekk J: Het Papier. Monsters der in dell I besproken Soorten Bendtsen C: Avispapir set med köberens öjne Köbenhavn, 1937, 47 s. Berardo M Di: Il Carattere in tipografia Roma, 1989, 126 s. Berg E: Gör ditt eget papper Borås, 1989, 63 s. Berglund Enar: Fackliga organisationer vid Kramfors sulfitfabrik under åren Sållefteå, 1960 Bergslaget (1959):3 Beyerling M: Das Papier und sein Zeichen Berlin, 1940, 58 s. Biasi P-M de: Le Papier. Une aventure au quotidien Jombart, 1999, 160 s. Biblis. Årsbok Bi-centenary history. George Waterston & Sons Limited (94)

7 48 s. + app. Bilder och anteckningar rörande brukspersonal och föreningsliv vid Lessebo Bruk. Vid minnesfesten på Lessebo den 12 september 1943 Stockholm, 1943 Billerud Säffle, 1983, 109 s. Billerud 75 år Göteborg, 1958, 50 s. Billeruds Aktiebolag Göteborg, 1924 The Bird & Bull Commonplace Book North Hills, PA, 1971, 65 s. Bittschrift des Papiers an die Gelehrten Philadelphia, 1789, 32 s. Blanchet A: Le Papier ou l Art de Fabriquer le Papier Paris, 1899, 54 s. Blomsted Y Reenpää L: Vuorineuvos R. Erik Serlaciuksen muisto. Serlaciukset. Serlaciuksen suku. Sukuselvitys Helsinki, 1981, 315 s. Bloom J M: Paper before print. The History and Impact of Paper in the Islamic World New Haven, CT, 2001, 270 s. Blum A: La route du papier Grenoble, 1946, 75 s. Bodegraven K van: Hand papermaking for beginners. Using selected waste paper Hand Papermaking I Heathmont, 1977, 52 s. Bodman Gösta: Fabriker och industrier I det gamla Göteborg. Kulturhistoriska bilder från Sveriges fabriksliv under 1600-, och början av 1800-talen Göteborg, (94)

8 Bofarull y Sans de D F: Animals in watermarks Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia Hilversum, 1959, 200 s. Bofarull y Sans de F: Heráldica en la filigrana del papel Barcelona, 1901, 72 s. Bofarull y Sans de F: Heraldic watermarks Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia Hilversum, 1956, 22 s. En bok om Billerud GÖteborg, 12 s. + app. En bok om papper. Tillägnad Carl Joh. Malmros den 23 december 1944 Uppsala, 1944, 459 s. Bokstavs serien. Våra bokstäver, deras utveckling och historia Mölndal, 1981, 79 s. Boktryck i Sverige 500 år. Utställning 28 april - 16 oktober 1983 med anledning av den svenska tryckta bokens 500-årsjubileum Kungliga biblioteket Utställningskatalog 92 Helsingborg, 1983, 80 s. Boktryckarebesöket vid Lessebo September s. + liitteet Boktryckarkonstens i Finland historia Helsingfors, 1945, 611 s. Bonsdorff L G von: Ett sekel träförädling vid Kyrofors. O/Y Kyro A/B Björneborg, 1970, 206 s. Bonsdorff L G von: Kyrofors Bruk Helsingfors, 1946, 463 s. Bonsdorff L G von: Nokia Osakeyhtiö Helsinki, 1965, 588 s. Bonsdorff L G von: Linne och jern. 8(94)

9 I: Textil- och metallindustrierna i Finland intill 1880-talet II: Adolf Törngren d. ä. III: Gustaf August Wasastjerna Helsingfors, 1956, 329 s s s. Borg E: Suomi Finland 1975:4. Rahat mynt Coins Setelit sedlar banknotes Helsinki, 1975, 120 s. Borg E: Suomi Finland no. 2. Rahat, setelit, variantteja, koerahat Mynt, sedlar, varianter, provmynt Coins, banknotes, variants, patterns Helsinki, 1972, 39 s. The Bookpaper Book from Anjala Mill Anjala, 2005, 4th Edition, 288 s. Borregaard Sarpsborg, 1968, 51 s. Bosaeus E: Gustaf Josephson. Den förste ekonomen i Sveriges pappersindustri Svenska Cellulosa- och Trämasseföreningarna Industrihistorisk Skriftserie nr 2 Uppsala, 1945, 25 s. Bosaeus E: Muksjö Bruks minnen Uppsala, 1953, 806 s. Bosaeus E: Två brukspatroner Ekman och cellulosatekniken Svenska Cellulosa- och Trämasseföreningarna Industrihistorisk Skriftserie nr 3 Stockholm, 1945, 125 s. Bosaeus E: Utveckling av production och teknik I svensk massaindustri Svenska Cellulosa- och Trämasseföreningarna Industrihistorisk Skriftserie nr 4 Stockholm, 1949, 190 s. Bower P (ed.): The Oxford Papers. Proceedings of the British Association of Paper Historians 4th Annual Conference, September 17-19, 1993, Oxford Studies in British Paper History. Vol. 1 London, 1996, 108 s. Branting, Johan Gustaf Handbok, innehållande uppgift af flåste från alder tider intill och med år 1825 utkomne svenska författningar, rörande årender, som höra till Sweriges Rikes styrelse, förkvår, hushållning, police, 9(94)

10 bergmerks- och bruksdrift, handel, glöjder och handtverkerier, eller angå personers och egendomars, inrättningars eller lågenheters rättigheter Stockholm, 1830 Branting, Johan Gustaf Handbok, innehållande uppgift af flåste från alder tider intill och med år 1825 utkomne svenska författningar, rörande årender, som höra till Sweriges Rikes styrelse, förkvår, hushållning, police, bergmerks- och bruksdrift, handel, glöjder och handtverkerier, eller angå personers och egendomars, inrättningars eller lågenheters rättigheter Första delen A-J, Andra delen K-P, Tredje delen R-Ö Stockholm, 1827 Braunsperger M: Papier? Papier! Bonn, 1981, 30 s. Brecht W: Passion des Angelns Darmstadt, 1977, 23 s. Breitkopf J G I: Über Buchdruckerey und Buchhandeln in Leipzig Leipzig, 1964, 57 s. Briquet C M: Les Filigranes I: Supplementary Material. Orginal Text (A-J) II: Orginal Text (L-Z) III: Watermark illustrations Nos IV: Watermark illustrations Nos Amsterdam, 1968, 426 s s. Buch und Papier Leipzig, 1949, 164 s. Byskomakaren Jonas Stolts minnen. Anteckningar från Högsby socken i Kalmar län Oskarshamn, 1956 Bücher in Gefahr. Sonderbeilage zum Gutenberg-Jahrbuch 1982 Mainz, 1982, 51 s. Bütten-kupfer-druck und Werkdruckpapiere 9 s. Bäumler E: Ein Jahrhundert Chemie Farbwerke Hoechst AG Düsseldorf, 1963, 392 s. 10(94)

11 Böcker och människor. Hyllningsskrift till Carl-Rudolf Gardberg 9 september 1958 Historiska Samfundet i Åbo, skrifter VI Åbo, 1958, 231 s. Böhmer E - Ellefsen Ö: På leting etter nye muligheter. Papirindustriens Forskningsinstitutt gjennom 75 år Oslo, 1998, 127 s. Campionari di caratteri nella tipografia del settecento Documenti sulle arti del libro II Milano, 1973, 183 s. Caratulas Papeleras. Siglos XVIII-XX Barcelona, 1986, 231 s. Cardamone J M - Baker M T (ed.) Historic Textile and Paper Polymers in Museums ACS Symposium Series 779, Washington DC, 2001, 227 s. Carlberg M Jr: Skogsindustrins historia. Skogsindustrierna 100 Götebort, 1990, 24 s. Carlberg M Jr - Scholander A: Teknisk uppkäftighet. Om veteraner och tekniksprång i massa- och pappersindustrin Lund, 1989, 159 s. Cartiere Burgo 50 th anniversary Milan, 1955, 250 s. Carpenter C H: History of mechanical pulping 1982, 84 s. 1984, with revisions, 79 s. Carruthers G: Paper-Making. Part I. First hundred years of papermaking by machine Part II. First century of papermaking in Canada Toronto, 1947, 712 s. Cartieri Burgo 50 th Anniversary Milan, 1955, 250 s. Cassamassima E: Trattati di scrittura del Cinquecento Italiano Documenti sull arti del libro V 11(94)

12 Milano, 1966, 107 s. Castagnari G (ed.): L'opera dei Fratelli Zonghi. L'era del segno nella storia della carta - The Zonghi Brothers' Work. The Era of the Sign in the History of Paper Fabriano, 2003, 367 s. Castagnari G (ed.): L'impiego delle techniche e dell'opera dei cartai Fabrianesi in Italia e in Europa. Atti delle giornate Europee di studio - The Use of Techniques and Work by Papermakers from Fabriano in Italy and Europe. Congress Book of European Paper Days, 16-17, 2006, Fabriano Fabriano, 2007, 536 s. Castegren E: Riksbankens pappersbruk Tumba. Minneskrift till dess tvåhundraårsjubileum år 1955 Tumba, 1955, 212 s. Castegren Erik: Riksbankens pappersbruk Tumba. Minneskrift till dess tvåhudraårsjubileum år 1955 Stockholm, 1956 Castorf H: Papiermacher-Sang und Klang Penig, 1903, 143 s. Castorf H: Mit Kunst von wegen s Handwerk. Des Papiermacher-Sang und Klang. III Teil Biberach a.d. Riss, 1929, 204 s. Cellulosefabrik Attisholz AG 75 Jahre 1956, 138 s. Celulosa Argentina S.A. 50 aniversario. Con Raices en la Patria Buenos Aires, 1980, 153 s. Cellulosa och papper. SPCI Stockholm, 1948, 460 s. Chene M: Industries Dauphinoises. Papèterie, Électrochimie, Électrometallurgie Grenoble, 1964, 37 s. Chich Papir Köbenhavn, 1957, 12 s. Christensen B Marti S: Witchcraft and pre-columbian paper - Brujerias y Papel Precolombino 12(94)

13 México, 1979, 3 rd Edition, 88 s. Christensen S: Papirbogen Köpenhavn, 1958, 176 s. Churchill W A: Watermarks in paper in Holland, England, France, etc., in the XVII and XVIII centuries and their interconnection Amsterdam, 1965, 94 s s. Clair C: A chronology of printing New York, NY, 1969, 228 s. Clapperton R H: The paper-making machine. Its invention, evolution and development Oxford, 1967, 365 s. Clapperton R H: Paper; an historical account of its making by hand from the earliest times down to the present day Oxford, 1934, 158 s. Claproth J: Abhandlung von 1774 über die Verwendung von Makulatur zur papierherstellung Hagen-Kabel, 1947, 34 s. Clemensson G: Klippans Pappersbruk Lund, 1923, 335 s. Clemensson G: Klippans Pappersbruk med Lessebo och Böksholm Uppsala, 1932, 167 s. Clemensson G: Lessebo Stockholm, 1954, 334 s. Clemensson G: Lessebo Stockholm, 1964, 515 s. Clemensson G: Papperets historia intill 1880 Grafiska Institutet Skriftserie no 8 Stockholm, 1953, 99 s. 13(94)

14 Clyde guide to paper Rutherglen, 1948, 62 s. + liitt. Cohen C: Wtermark , 32 s. Coleman D C: The British paper industry A study in industrial growth Oxford, 1958, 367 s. Collin K: The great spinning wheel. Historical sketches and legends in the history of Iggesund Bruk Uppsala, 1935, 257 s. Conover W J: Practical Nonparametric Statistics New York, NY, 3 rd Edition, 1999 Conradson B: Pappersmästarna. Om Holländarna på 1700-talets Tumba bruk Kristianstad, 1994, 180 s. Contributioná l Histoire de la Papeterie en France Vol. III s. Vol. IV s. Vol. V s. Vol. VI s. Vol. VII s. Vol. VIII s. Vol. IX s. Vol. X s. Vol. XI s. Converta Finlandia Suomen Paperin- ja Kartonginjalostajain Yhdistys. Historiikki Finska Pappers- och Kartongförädlares Förening Converta. Historik Finnish Paper and Board Converters Association Converta. History Verband der Finnischen Papier- und Kartonveredler Converta. Historik Pori, 1969, 44 s. Crowson C H L: Making Paper (Featuring Loft Air Drying) at Stamford Arborfield River Helpston from 1851 to 1939 Bretton, 2001, 104 s. Dabrowski J: Papermaking in Poland. Collection of articles Lodz, (94)

15 Daborwski J - Siniarska-Czaplica J: Rekodzielo papiernicze. Dzieje polskiego papiernictwa Warszawa, 1991, 450 s. Daedalus. Sveriges Tekniska Museums Årsbok 1931, Stockholm, 136 s. + app. 1932, Stockholm, 125 s. + app. 1933, Stockholm, 125 s. + app. 1934, Stockholm, 130 s. + app. 1935, Stockholm, 125 s. + app. 1936, Stockholm, 141 s. + app. 1937, Stockholm, 125 s. + app. 1938, Stockholm, 125 s. + app. 1939, Stockholm, 126 s. + app. 1942, Stockholm, 110 s. + app. 1943, Stockholm, 126 s. + app. 1944, Stockholm, 112 s. + app. 1946, Stockholm, 150 s. + app. 1947, Stockholm, 140 s. + app. 1948, Stockholm, 159 s. + app. 1949, Stockholm, 127 s. + app. 1950, Stockholm, 147 s. + app. 1951, Stockholm, 141 s. + app. 1952, Stockholm, 187 s. + app. 1953, Stockholm, 150 s. + app. 1954, Stockholm, 154 s. + app. 1955, Stockholm, 142 s. + app. 1956, Stockholm, 170 s. + app. 1957, Stockholm, 178 s. + app. 1958, Stockholm, 162 s. + app. 1959, Stockholm, 180 s. + app. 1960, Stockholm, 170 s. + app. 1961, Stockholm, 170 s. + app. 1962, Stockholm, 173 s. + app. 1963, Stockholm, 171 s. + app. 1964, Stockholm, 133 s. + app. 1965, Stockholm, 282 s. + app. 1966, Stockholm, 185 s. + app. 1967, Stockholm, 207 s. + app. 1968, Stockholm, 211 s. + app. 1969, Stockholm, 173 s. + app. 15(94)

16 1970, Stockholm, 161 s. + app. 1971, Stockholm, 146 s. + app. 1972, Kalmar, 162 s. + app. 1973, Kalmar, 218 s. + app. 1974, Kalmar, 214 s. + app. 1975, Stockholm, 207 s. + app. 1976, Stockholm, 156 s. + app. 1977, Stockholm, 244 s. + app. 1978/79, Lund, 207 s. 1980, Uddevalla, 158 s. 1981, Uddevalla, 192 s. 1982, Uddevalla, 248 s. 1983, Uddevalla, 226 s. 1984, Uddevalla, 336 s. 1985, Uddevalla, 230 s. 1986, 55. Årgangen, Borås, 1987, 255 s. 1987, 56. Årgangen, Uddevalla, 1987, 206 s. 1988, 57. Årgången, Stockholm, 1988, 232 s. 1989/90, 58. Årgangen, Uddevalla, 1989, 310 s. 1991, 59. Årgangen, Uddevalla, 1990, 334 s. 1992, 60. Årgangen, Uddevalla, 1991, 248 s. 1993, 61. Årgangen, Uddevalla, 1992, 296 s. 1994, 62. Årgangen, Uddevalla, 1993, 264 s. Dahl Sven: Bokens historia Stockholm, 1929 Dalsgaard Larsen K: Dansk papirindustri. Mennesker, teknologi og produktion Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 28(2000):3 Rinköbing, 2000, 272 s. Daly G J: The corrugated container industry. A history and analysis Oak Park, IL, 1971, 109 s. Danckwardt G M: Sammandrag av gållande författningar förande handtverkerier och manufacturer samt in- och utrikes handel och sjöfart, med hertill hörande fullmert samtlots- och båtfinrättning; få och andre hermed gemenskap ågande samt till Commerce-Collegii befattning hörande ämnen Stockholm, (94)

17 Danielsson Bror Vieth David M (editors): Collection of English poetry principally political & TC satyrs from the last years of Charles II. The Gyldenstolpe Manuscript Miscellany of Poems by John Wilmot, Earl of Rochester, and other Restoration Authors Stockholm, 1966, korrektur Dard Hunter Paper Museum Appleton, WI, 13 s. Dauerhafigekit von Papier. 4. Internationaler Graphischer Restauratorentag, 24. Bis 29. September 1979 in Göttingen Zeitschrfit für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderheft 31 Frakfurt am Main, 1980, 239 s. Davis A: Package and print. The development of container and label design London, 1967, 190 s. Dawson S - Turner S: A Hand Papermaker's Sourcebook Over Wallop, 1995, 112 s. Decker V: Zaciatky a Vyvoj Priemyselnej Vyroby Papiera na Slovensku do Konca 19. Storocia (Beginnings and development in industrial paper making in Slovakia until the end of 19 th century) Praha, 1971, 56 s. Della fabricazione della carta in Amalfi Amalfi, 1965, 25 s. Det började 1573 Aktiebolaget Klippans finpappersbruk Stockholm, 1968 Deutsche Papierfbrikanten vor 100 Jahren. Auszüge aus dem Central-Blatt für deutsche Papierfabrikation Jahrgang 1950/1953. Herausgegeben anlässlich der Tagung der Zellstoff-, Holzstoff-, Papier- und Pappen-Industrie von der Treuhandstelle der Zellstoff- und Papier-Industri Wiesbaden, 1950, 55 s. Dickinson F E: University of California, Forest Products Laboratory, the first 25 years Richmond, 1981, 149 s. A dictionary of paper and paper-making terms with equivalents in French, German, Dutch and Italian Amsterdam, 1937, 315 s. + app. Diesen Wood Company Aktiebolag 17(94)

18 Viborg, 1931 Diesen Wood Company Aktiebolag Viborg, 1928, 16 s. Directory of paper makers of Great Britain and Ireland for th annual publication London, 1934, 275 s. Directory of paper makers of Great Britian and Ireland for 1952 London, 1952, 275 s. Ett djärvt industriellt initiative. Örebro Pappersbruk och dess historia Stockholm, 1951 Ett djärvt industriellt initiativ. Örebro Pappersbruk och dess historia Örebro, s. Drewsen J C: Strandmöllen Köbenhavn, 1922, 119 s. Drie vel in het wapen jaar NV Berghuizer Papierfabriek VH B. Cramer Wapenveld, 1961, 64 s. + app. 7 s. Dromberg D A: Suomen postimerkit Historian ja tekniikan valossa Helsinki, 1974, 208 s. Dudin R M: Arte del legatore e doratore di libri Documenti sulle arti del libro III Milano, 1964, 122 s. Duhamel R: 50 Years of Progress at the Vancouver Forest Products Laboratory Ottawa, 1968, 31 s. The durability of paper London, 1930, 24 s. Echte Wasserzeichen Düren, 1974, 12 s. Ehrensvärd U: Nu förlägger forskarna det turkiska färgade papperets vagga till Turkestan 1981, 7 s. Eineder G: 18(94)

19 The ancient paper-mills of the former Austro-Hungarian Empire and their watermarks Monumenta Chartae papyraceac Historiam Illustrantia vol. VIII Hilversum, 1960, 182 s s s. Ekman K: Nokia Bruk Helsingfors, 1929, 200 s. Ekman K: Stockfors Bruk. Dess tillkomst och utveckling intill närvarande tid Helsingfors, 1936, 232 s. Eklöf T: Borgå Cellulosafabrik Borgå, 1975, 24 s. En bok om Gransholms Bruk Stockholm, 1952 Enckell J: Oy Kaukas Ab Teknistaloudellinen tutkielma Helsinki, 1973, 227 s. Enckell J: Oy Kaukas Ab En teknisk-ekonomisk studie Helsingfors, 1973, 231 s. Encyclopédie, ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines Basel, 1986, 31 s. Dansk papir Köbenhavn, 1958 Eneroth Otto: Papper. Dess framställning och användning Lessebo, 1932 Englén S: En bok om Alstermo Göteborg, 1945, 93 s. Enkvist T: G. K. Bergman in memoriam Societas Scientiarum Fennica Årsbok Vuosikirja XXIII C:1 Helsingfors, 1944, 10 s. Enso-Gutzeit Enso-Gutzeit henkilöjulkaisun juhlanumero yhtiön 75-vuotisjuhlaan 16. IX (94)

20 Imatra, 1947, 209 s. Enso-Gutzeit Osakeyhtiö in Enso, Kotka, Pankakoski, Finnland Helsinki, 1928, 49 s. Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 100 vuotta, Henkilökunnanlehti 1972:5, Juhlanumero Imatra, 1972, 100 s. Enso-Gutzeit Oy, Tainionkosken tehtaat 25 vuotta, Imatra, 1986, 79 s. Entonen K - Heikkinen E - Lintunen H - Ranki T - Viri T-P: Suomalainen hautaterva. Tuuman vuosi 2003 Turku, 2003, 47 s. Erfurt J: Färben des Papierstoffs Berlin, 1912, 3. Aufl. 195 s. + app. Ericson H: En industri i Västergötland på 1600-talet. Västergötlands äldsta pappersbruk Trilleholm Skara, 1973, 14 s. Ericson H: Värmlands första pappersbruk, Gullsby, i Brunskogs socken 1971, 7 s. Ericson H: Strömshofs handpappersbruk 1971, 6 s. Ericson Harry Lindström Gösta: Fröåsa handpappersbruk 1970 Ericson H Lindström G: Fröåsa handpappersbruk 1970, 23 s. Ericson H Witting E: Inkunablen Summa Gaufredi Mariestad, 1973, 53 s. Ericsson A: Lesjöfors Aktiebolag Stockholm, 1917, 161 s. 20(94)

21 Eriksson S M Sährendal Larry: Boken om Näsby och Frövi Örebro, 1974 Erinnerungsschrfit zum Papiermachertag Hundert Jahre VDP, November, Nürnberg Bonn, 1973, 117 s. Eräpuu E: G. A. Serlachius Helsinki, 68 s. Eskelinen H J: Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö Jyväskylä, 2002, 112 s. Essen C-G von Ericson H: Tillverkning av papper vid Ösjöfors gamla handpappersbruk 1965, 19 s. Eurenius C A: Populär hanledning I papperskännedom Klippan, 1923, 31 s. Everitt B S: Cluster Analysis London, 1993, 3rd ed. Falk A E: Perioden. Pappersbruk bomullsspinneri Aktiebolaget Periodens femtioårsskrfit Nyköping, 1924 Faria de Ataide e Melo A: O papel como element de identificacao Lisboa, 1926, 88 s. Fasting K: Den Norske papirindustrins historie Oslo, 1967, 363 s. Faure C (ed.): Annonay, un horizon d'avance. Vol. 1: L'eau. Vol. 2: Les metiers de l'eau Annonay, 1994, 77 s s. Vom Feinpapier Stuttgart, 1954, 62 s. 21(94)

22 Festskrift tillägnad Car Kempe 80 år Uppsala, 1964, 985 s. Festskrift tillägnad Erik Hägglund Stockholm, 1947, 174 s. Festskrift tilläganad Peter Klason Stockholm, 1910, 869 s. Festskrift utgiven med anledning av Skogshögskolans 100-års jubileum Stockholm, 1928, 678 s. Festskrift zum 50jährigen Bestehen des Instituts für Celluloschemie an der Technischen Hochschule Darmstadt Darmstadt, 1958, 193 s. Fidler I D (ed.): History of Lamco 1987, 100 s. Filatelian sanasto Suomen Filatelistiliiton julkaisusarjan julkaisu n:o 1 Pori, 1965, 96 s. Finlands första cellulosafabrik och dess tekniker Särtryck ur Pappers- och Trävarutidskrift för Finland (1928):6 Helsingfors, 1928, 7 s. Finnboard. Suomen Kartonkiyhdistys Finska Kartonföreningen Finnish Board Mills Association Verbanden der Finnischen Kartonfabrikation Association des Fabriques Finlandaises de Carton Sojwz Finlandskih Kartonyh Fabrik Helsinki, 1967 Finncell Suomen Selluloosayhdistys Finncell Finska Cellulosaföreningen Fincell Helsinki, 1968 The Finnish Woodpulp and Board Union, Forty Years of Business Helsingfors, 1933, 112 s. Finska Pappersbruksföreningen Helsingfors Helsingfors, 106 s. Finska Pappersbruksföreningens friblivande prisnoteringar i Finland. Prislista N:o 2 för tryckerier Helsingfors, 1920, 11 s. The first newspapers of England 22(94)

23 Holland, Fischer D A: Steel serves the nation, The fifty year story of United States steel 1951, 227 s. Fischer Walther: Totebo Pappersbruk. Rapsodiska anteckningar kring en lagerjournal från år 1766 Särtryckur Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings Årsbok 1960 Fiskaa H: Norske papirmöller og deres vannmerker Oslo, 1973, 443 s. Fiskaa H: Papieret og papirhandeln i Norge i elder tid Oslo, 1940, 168 s. Fiskaa H M: Filigranologi. En hjelpevitenskap i vekst Oslo, 1968, 16 s. Fiskaa H M: Norske papiermöller og deres vannmerker Oslo, 1973, 443 s. Fiskaa H M Nordstrand O K: Paper and watermarks in Norway and Denmark Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia XIV Amsterdam, 1978, 411 s. Fluri A: Geschichte der Berner Papiermühlen. Eine Chronologie 1975, 44 s. Foredrag hold den 9. og 10. December 1929 i Oslo i det av Norsk Trämassekompani A/S arrangerte mote mellem bedriftsledere ved traesliperi tillslutet Fenno-Skandia kartellet Oslo, 1930, 56 s. De forende Papirfabrikker , 27 s. Forest industry in independent Finland. Central Association of Finnish Woodworking Industries Helsinki, 1968, 198 s. Forest Cluster Project Helsinki, 1999, 50 s. 23(94)

24 Forschungsstelle Papiergeschichte im Gutenberg-Museum Mainz Darmstadt, 9 s. Forss R: De tyska pappersbruken under kriget Helsingfors, 1918, 10 s. Fortegnelse over 235 pröver paa skrivpapirsorter Köbenhavn, 1888, 13 s. From wood to paper and board Norrköping, 1965, 34 s. Fund og forskning I det Kongelige Biblioteks samlinger XVII, 1970 Köbenhavn, 1970 Funke F: Der Wiederaufbau des Bestandes im Deutschen Buch- und Schriftmuseum und die Pflege des kulturellen Erbes Leipzig, 1976, 35 s. Fünfzig Jahre Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker und Ingenieure Darmstad, 1955, 262 s. Företeckning pfver facklitteratur för papperstekniker 9 s. Gachet H: Les grèves d ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siècle jusqu a la revolution 1974, 44 s. De gamla handpappersbruken i Södra-Vi 1973, 46 s. Den gamla konsten att tillverka papper The ancient art of making paper Die alte Kunst Papier herzustellen L art ancient de fabriquer du papier Lessebo, 1981, 16 s. Gardberg C-R: Boktrycket i Finland intill freden i Nystad I Boktrycket i Finland från freden I Nystad till Åba brand II Helsingfors, 1948, 1957, 396 s s. Gardberg C-R: Från den förste Frenckells dagar. Föredrag vid Helsingfors Grafiska Klubbs vårmöte de 20 maj 1943 Helsingfors, 1943, 27 s. Gasparinetti A F: 24(94)

25 Aspetti particolari della filigranologia Milano, 1964, 76 s. Gasparinetti A F: Documenti inediti sulla fabbricazione della carta nell Emilia Milano, 1963, 39 s. Gaudriault R: Filigranes et autres caracteristiques des papiers fabriques en France au XVIIe et XVIIIe siecles Paris, 1995, 322 s. + app. 150 s. Die Gebräuche der Papiermacher Stolberg, 1934, 52 s. Generations of pride. A centennial history of International Paper New York, NY, 1998, 209 s. Georg Waterston & Sons Limited Bi-Centenary History Edinburgh, 54 s. Geraklitov A A: Filigrani XVII veka na bumage rukopisnyh I pecatnyh dokumentov russkogo proishozdenija (Watermarks of the XVIIth century in paper of manuscript and printed documents of Russian origin) Moskva, 1963, 257 s. Gerardy T: Datieren mit Hilfe von Wasserzeichen Schaumburger Studien, Heft 4 Bückenburg, 1964, 107 s. + liitt. Gerardy T: Das Papier der Seckelmeisterrechnungen von Freiburg i.ue Schinznah-Bad, 1980, 221 s. Gerhardt C W: Gescichte der Druckverfahren. Teil I: Prägedruck und Siebdruck Teil II: Der Buchdruck Stuttgart, , 239 s s. Aus der Geschichte der Neusiedler Aktiengesellschaft für Papierfabrikation Wien, 1953, 58 s. Geuenich J: Geschichte der Papierindustrie im Düren-Jülicher Wirtschaftsraum Düren, 1959, 617 s. 25(94)

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

LARS ENGLUND BIOGRAPHY

LARS ENGLUND BIOGRAPHY LARS ENGLUND BIOGRAPHY Born in Stockholm, Sweden, 1933 Lives and works in Jonstrop, Sweden SOLO EXHIBITIONS 2014 LARS ENGLUND - Sculpture, Malmö Konsthall, Malmö, Sweden 2013 Lars Bohman Gallery, Stockholm,

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Sid 1 (6) Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Henrik Samuelsson Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE Education 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Solo Exhibitions (Selection) 2014 Cool, Galerie Laurent Godin, Paris,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

L A R S B O H M A N G A L L E R Y

L A R S B O H M A N G A L L E R Y Ernst Billgren Ernst Billgren is one of Sweden s most well-known and appreciated artists; it is no exaggeration to claim that he is an institution within the Swedish art world. His art explores different

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Handledning. Papperstillverkning. Jönköpings läns museum

Handledning. Papperstillverkning. Jönköpings läns museum Handledning Papperstillverkning Jönköpings läns museum Svensken förbrukar ca 235 kilo papper per person och år. 40 % av papperet återvinns. För att tillverka ett ton papper går det åt ca 20 träd. Papperets

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm Education Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 Solo Exhibitions 2014 Galleri Thomas Wallner, Simrishamn,

Läs mer

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6.

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6. PRESSINFORMATION Pris och prestanda-index (HPLI-Hotel-Preis-Leistungs-Index) 2008 överraskar: - hotel.info-gäster världen över placerar hotell i Tokyo på första plats - Storstäder som London, Moskva och

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr.

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr. Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Tekn. Dr. Energisystem Linköpings universitet Tillförd energi för elproduktion i Sverige Foto: Owen Humphreys/AP Bennewitz nära Wurzen Källa: MDR

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano Born 1970 Lives and works in Stockholm Education: 1995-98 1993-95 Konsthögskolan, Malmö Konstskolan Forum, Malmö Solo shows: 2013 Gallery Erica Fiorentini. Rome, Italy 2012 Galerie Nordenhake,Stockholm,

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Godkända företagspartnerskapsprojekt år 2014 Antal godkända projekt: 90 Beviljat stödbelopp totalt: 4 318 282

Godkända företagspartnerskapsprojekt år 2014 Antal godkända projekt: 90 Beviljat stödbelopp totalt: 4 318 282 Godkända företagspartnerskapsprojekt år 2014 Antal godkända projekt: 90 Beviljat stödbelopp totalt: 4 318 282 Företag Storlek Sektor Projektfas % Belopp Africa Experts Oy Ab Turism A-Insinöörit Rakennuttaminen

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Omvärldsbevakning. Sammanfattning av Business Intelligence-kursen. Nyhetsarkiv och källork. Hämta webbnyheter. Modeller över texter

Omvärldsbevakning. Sammanfattning av Business Intelligence-kursen. Nyhetsarkiv och källork. Hämta webbnyheter. Modeller över texter Sammanfattning av Business Intelligence-kursen Hercules Dalianis DSV-SU-KTH e-post:hercules@kth.se Omvärldsbevakning Påverkan från omvärlden Påverka omvärlden Tidigare långsam spridning papperstidningar,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

TK 461 Energiledning Energy Management systems

TK 461 Energiledning Energy Management systems TK 461 Energiledning Energy Management systems ELFORSK Workshop inom elbranschens standardiseringsprogram inom SIS Tid: 2011-11-09 kl 10 16 Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm Tore Åhlström,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION AmRing Arendalsvägen 6 +46 (0)31-3106060 575449 418 78 Göteborg, Anderstorp Däck AB Box 34, S-334 21 Anderstorp +46 (0)371-192 00 179 40 Autobransjens Hovfaret 17 B Skøyen +47 907 74 601 22520840 Leverandørforening

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006

Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006 Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006 Kära SWEA, Vi i SWEA Michigan välkomnar alla till ett "jättespännande" regionmöte i bilstaden Detroit i oktober. Som Ni vet är Michigan vackrast om hösten

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

En modell för priset på en aktie

En modell för priset på en aktie En modell för priset på en aktie Projektarbete i kursen Vardagslivets mysterier förklarade 2006 Andreas Brodin Abstract. Att kunna förutsäga hur priset på en aktie ändras med tiden skulle vara stort. En

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Textil- och papperskonstnär INGER DROUGGE-CARLBERG

Textil- och papperskonstnär INGER DROUGGE-CARLBERG Textil- och papperskonstnär INGER DROUGGE-CARLBERG Långgatan 17 824 52 Hudiksvall tel: 0650-143 06 mobil: 070-565 19 36 drougge-carlberg@telia.com www.drougge-carlberg.se RÖDA RAKA SPÅR, detalj 2008 Medlem

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

EPD-initiativ internationellt Danmark Norge Frankrike Storbritannien Italien Sverige Japan Sydkorea Kanada Tyskland 2002-04-24 2 Danmark 1996 Miljøstyrelsen tog initiativ till EPDdiskussion Förslag till

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt med uppdragslista regionalt internationellt Utställningar markerade med röd bakgrund har ingen svensk representation eller kommissarie men kan ändå vara intressanta för svenska utställare och besökare.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15.

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Vår plats på jorden Europa Europa ur spanskt perspektiv Kapacitetsproblem Europakorridoren skall vara ett integrerat transportsystem bestående av E4,

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR

VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR VILAX SOFFMODULER VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR LONDON Slät BERLIN Slät med knappar PARIS Djuphäftad SYDNEY Pipstoppad VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD AV SOFFOR Med klassisk hantverksskicklighet och modern teknik

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Garp Användarförening 1 mars 2006

Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp nu och i framtiden Bernt Olausson Vd, Microcraft Garp 3.17 - Fördjupning Djup och utökad funktion Användardrivet Integration 2007-03-05 2 Garps utvecklingsspår Hantering

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

29.06.05. Grupp- och konferensresor

29.06.05. Grupp- och konferensresor Udgiver, redaktion og annoncetegning: JS Gruppen Denmark A/S +45 87 32 50 00 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier www.jsgruppen.com Publisher, editor

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Kartellanklagelse mot massaindustrin

Kartellanklagelse mot massaindustrin Page 1 of 6 // START // ANNONSERA/ADVERTISE // PRENUMERERA // NEWSLETTERS // KALENDARIET // INKÖPSGUIDEN // NYHETSBREVET Kartellanklagelse mot massaindustrin M-real opens innovation center in Äänekoski

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer