Paperimuseon kirjaluettelo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paperimuseon kirjaluettelo"

Transkript

1 Paperimuseon kirjaluettelo A. Ahlström Osakeyhtiö. A description of the company today and its various forms of activity, the result of a century-long development Helsinki, 1963, n. 100 s. A. Ahlström Osakeyhtiö Helsingfors, 80 s. Aarnio A: Havaintoja paperiteollisuuden alalta 173 s. AB Brusafors Hällefors, Silverdalen Ackerson-Addor S: Le papier en Amerique Latine Historiens suisses du papier no. 146 Genéve, 1976, 36 s. The Ahlstrom Story. A Small Seedling Grows into a Big Tree 1994, 22 s. Ahrenberg H E Ekman J E: Stämpelbok för Jernverken I Sverige. På jernkontorets uppdarg Göteborg, 1878 Adlard, E: A short history of the Postlip Mill Winchcombe London, 1949 (1968), 32 s. Ahlström 1970, 38 s. Aho J: Antti Ahlström Hans liv och verksamhet I-II 1927, 2. Uppl., 327 s. Ahvenainen J: Enso-Gutzeit Oy Osa I: Vuodet Osa II: Vuodet Jyväskylä, 1992, 703 s. Ahvenainen J: Kankaan paperitehtaan historia (94)

2 I: Vuodet II: Vuodet Jyväskylä, 96 s s. Ahvenainen J: Från pappersbruk till storföretag. Kymmene Aktiebolag Kuusankoski, 1972, 362 s. Ahvenainen J: Paperitehtaista suuryhtiöksi. Kymin Osakeyhtiö Kuusankoski, 1972, 352 s. Aktiebolaget Ekströms Maskinaffär Helsingfors, 1960, 54 s. + bilder Aktiebolaget papyrus Mölndal. Skrift med anledning av bolagets första tjugofemårs-pediod / Göteborg, 1921 Aktiebolaget Tornator Osakeyhtiö Helsinki, 1913, 35 s. Aktiebolaget W. Gutzeit & Co Helsinki, 1924, 156 s. + app. Aktiebolaget Walkiakoski, Walkiakoski. Eripainos loistoteoksesta Suomen kauppa, meriliike ja teollisuus sanoin ja kuvin Särtryck ur praktverket Finlands handel, sjöfart och industri i ord och bild Turku, 1915, 10 s. Aktiv zwishen Forschung und Industrie Bridging the gab between research and industry. Hundert Jahre Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker und Ingenieure Zellchming Darmstadt, 2005, 232 s. Alava P: Sunila - metsäjättien yhtiö. Sunila Oy Jyväskylä, 1988, 269 s. Alexander H H - Alexander M A: Handcrafted Paper and Paper Products Made from Indigenous Plant Fibers Arden Hills, MN, 1997, 127 s. Alho K: Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys Helsinki, 1966, 100 s. Alho K: 2(94)

3 Rauma-Repola Oy:n Rauman tehtaat Rauma, 1962, 156 s. Alho K: Saha tehdas telakka. Rauma-Repola Oy:n Rauman tehtaat Rauma, 1962, 156 s. Alho K O: Suomen uudenaikaisen teollisuuden synty ja kehitys Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos Julkaisuja. Sarja B 11 Helsinki, 1949, 240 s. Almqvist S: Johann Kankel, Pehr Brahes boktryckare på Visingsö Uppsala, 1965, 169 s. Althin K W: Papyrus, Sweden s largest fine paper and board mill (Mölndal) Mölndal, 1953, 103 s s. Althin Torsten: KTH Kung. Tekniska Högskolan i Stockholm under 50 år Uppsala, 1970 Ambrosiani Rune: Från de Svenska stråämbetenas dagar. Till det Svenska hantevkets första dag den 4 sept Stockholm, 1920 Ambrosiani S: Dokumend rörande de äldre papersbruken i Sverige Ambrosiani Sune: Några anteckningar om pappersmakarsläkten Laberblad och Salsmästare Lagerblads minnen från Östanå bruk i Skåne Separat ur Svensk Pappers-Tidnings n:rs 3 och 5, 1931 Ambrosiani Sune: Några notiser om Röttle Pappersbruk Särtryck ur RIG, 1925 Analyysi- ja tutkimusmenetelmiä Teollisuuden Keskuslaboratorion Tiedonantoja, Sarja M Helsinki, 1942 Andersson I: Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer från äldsta tid till 1914 Stockholm, 1960, 600 s. 3(94)

4 Der Anfang eienes Grossen Sieges. Balzac über das Papier Fellbach/Württ., 1951, 35 s. Annala V: Tervakosken Paperitehtaan Historia Helsinki, 1950, 379 s. L aqua terranum de Richard de Bas Paris, 1969 Archival Storage of Paper Gaylord Preservation Pathfinder 2 Syracuse, NY, 1998, 18 s. Archival Storage of Photographic Materials Gaylord Preservation Pathfinder 3 Syracuse, NY, 1999, 22 s. Archival Storage of Textiles Gaylord Preservation Pathfinder 5 Syracuse, NY, 1998, 16 s. Arland Papier- und Zellstoffabriken A. G. Festschrift zum Abschluss des grossen Investitions- Programs Graz-Andriz Armstrong G R: Forestry College. Essays on the growth and development of the New York State s College of Forestry Syracuse, 1961, 360 s. Arponen A O - Miettinen R: Enso. Jääsken pitäjän teollisuuskeskuksen elämää 1800-luvulta syksyyn 1944 Saarijärvi, 2002, 597 s. Auer J: Puunjalostusta pohjolassa. Kemi Oy vuosina Helsinki, 1968, 202 s. Aunesluoma J: Paperipatruunat. Metsäteollisuus sodassa ja jälleenrakentamisessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1055:3 Jyväskylä, 2007, 285 s. Aus der Geschichte der Zürcher Papiermühle auf dem Werd Zürich, 1993, 174 s. 4(94)

5 Autio M Lodenius E: Suomen Paperitehtaitten Yhdistys Synty ja kehitysvaiheet Finska Pappersburksföreningen Ursprung och utveckling Finnish Paper Mills Association Creation and stages of development Helsinki, 1968, 273 s s s. Autio M Nordberg T: Vuosisata paperiteollisuutta I. Valkeakosken, Simpleen, Myllykosken ja Jämsänkosken paperiteollisuuden vaiheet Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön perustamiseen saakka. Valkeakoski, 1972, 296 s. Balck J: Dissertatio historica, de, chartis. En delöversättning med kommentatrer av Jan Olof Rudén Mariestad, 1979, 30 s. Balston T: William Balston, paper maker London, 1954, 172 s. Baltische Papierindustrie in Wort und Bild Brandenberg, 1922, 104 s. Banders J W (ed.): Das Papier und sein Zeichen Berlin, 1940, 58 s. + app. Barrett T: Nagahizuki. The Japanes craft of hand papermaking North Hills, PA, 1979, 120 s. Bartlett J N: Davidsons of Mugiemoss. A History of C. Davidson & Sons Makers of Wrapping Papers, Paper Bags, Paperboard and Plasterboard Liner London, 1997, 208 s. Bass J: Papieratlas der gangbarsten Paplersorten für Gewerbe-, Handles- und Fachschulen sowie für dei gewerbliche und die Verkauf-Praxis Stuttgart, 1930, 39 s. + app. Bates J S: By the way Hantsprot, NS, 1983, 132 s. Bayley H: The lost language of symbolism London, 1968, 6 th impression, 388 s. 5(94)

6 Becker D: Wood pulp industry in Germany British Intelligence Objectives Sub-Committee, Final Rerpot no London, 44 s. Beckmann J: Papiermacheren. Noudruck aus der Anleitung zur Technologie von Johann Beckmann ( ) Würtemberg, 31 s. Beiträge zur Geschichte des Buchwesens Bekk J: Het Papier. De Vervaardiging, het Gebruik en het Onderzoek 1942, 2. Druk, 270 s. Bekk J: Het Papier. Monsters der in dell I besproken Soorten Bendtsen C: Avispapir set med köberens öjne Köbenhavn, 1937, 47 s. Berardo M Di: Il Carattere in tipografia Roma, 1989, 126 s. Berg E: Gör ditt eget papper Borås, 1989, 63 s. Berglund Enar: Fackliga organisationer vid Kramfors sulfitfabrik under åren Sållefteå, 1960 Bergslaget (1959):3 Beyerling M: Das Papier und sein Zeichen Berlin, 1940, 58 s. Biasi P-M de: Le Papier. Une aventure au quotidien Jombart, 1999, 160 s. Biblis. Årsbok Bi-centenary history. George Waterston & Sons Limited (94)

7 48 s. + app. Bilder och anteckningar rörande brukspersonal och föreningsliv vid Lessebo Bruk. Vid minnesfesten på Lessebo den 12 september 1943 Stockholm, 1943 Billerud Säffle, 1983, 109 s. Billerud 75 år Göteborg, 1958, 50 s. Billeruds Aktiebolag Göteborg, 1924 The Bird & Bull Commonplace Book North Hills, PA, 1971, 65 s. Bittschrift des Papiers an die Gelehrten Philadelphia, 1789, 32 s. Blanchet A: Le Papier ou l Art de Fabriquer le Papier Paris, 1899, 54 s. Blomsted Y Reenpää L: Vuorineuvos R. Erik Serlaciuksen muisto. Serlaciukset. Serlaciuksen suku. Sukuselvitys Helsinki, 1981, 315 s. Bloom J M: Paper before print. The History and Impact of Paper in the Islamic World New Haven, CT, 2001, 270 s. Blum A: La route du papier Grenoble, 1946, 75 s. Bodegraven K van: Hand papermaking for beginners. Using selected waste paper Hand Papermaking I Heathmont, 1977, 52 s. Bodman Gösta: Fabriker och industrier I det gamla Göteborg. Kulturhistoriska bilder från Sveriges fabriksliv under 1600-, och början av 1800-talen Göteborg, (94)

8 Bofarull y Sans de D F: Animals in watermarks Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia Hilversum, 1959, 200 s. Bofarull y Sans de F: Heráldica en la filigrana del papel Barcelona, 1901, 72 s. Bofarull y Sans de F: Heraldic watermarks Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia Hilversum, 1956, 22 s. En bok om Billerud GÖteborg, 12 s. + app. En bok om papper. Tillägnad Carl Joh. Malmros den 23 december 1944 Uppsala, 1944, 459 s. Bokstavs serien. Våra bokstäver, deras utveckling och historia Mölndal, 1981, 79 s. Boktryck i Sverige 500 år. Utställning 28 april - 16 oktober 1983 med anledning av den svenska tryckta bokens 500-årsjubileum Kungliga biblioteket Utställningskatalog 92 Helsingborg, 1983, 80 s. Boktryckarebesöket vid Lessebo September s. + liitteet Boktryckarkonstens i Finland historia Helsingfors, 1945, 611 s. Bonsdorff L G von: Ett sekel träförädling vid Kyrofors. O/Y Kyro A/B Björneborg, 1970, 206 s. Bonsdorff L G von: Kyrofors Bruk Helsingfors, 1946, 463 s. Bonsdorff L G von: Nokia Osakeyhtiö Helsinki, 1965, 588 s. Bonsdorff L G von: Linne och jern. 8(94)

9 I: Textil- och metallindustrierna i Finland intill 1880-talet II: Adolf Törngren d. ä. III: Gustaf August Wasastjerna Helsingfors, 1956, 329 s s s. Borg E: Suomi Finland 1975:4. Rahat mynt Coins Setelit sedlar banknotes Helsinki, 1975, 120 s. Borg E: Suomi Finland no. 2. Rahat, setelit, variantteja, koerahat Mynt, sedlar, varianter, provmynt Coins, banknotes, variants, patterns Helsinki, 1972, 39 s. The Bookpaper Book from Anjala Mill Anjala, 2005, 4th Edition, 288 s. Borregaard Sarpsborg, 1968, 51 s. Bosaeus E: Gustaf Josephson. Den förste ekonomen i Sveriges pappersindustri Svenska Cellulosa- och Trämasseföreningarna Industrihistorisk Skriftserie nr 2 Uppsala, 1945, 25 s. Bosaeus E: Muksjö Bruks minnen Uppsala, 1953, 806 s. Bosaeus E: Två brukspatroner Ekman och cellulosatekniken Svenska Cellulosa- och Trämasseföreningarna Industrihistorisk Skriftserie nr 3 Stockholm, 1945, 125 s. Bosaeus E: Utveckling av production och teknik I svensk massaindustri Svenska Cellulosa- och Trämasseföreningarna Industrihistorisk Skriftserie nr 4 Stockholm, 1949, 190 s. Bower P (ed.): The Oxford Papers. Proceedings of the British Association of Paper Historians 4th Annual Conference, September 17-19, 1993, Oxford Studies in British Paper History. Vol. 1 London, 1996, 108 s. Branting, Johan Gustaf Handbok, innehållande uppgift af flåste från alder tider intill och med år 1825 utkomne svenska författningar, rörande årender, som höra till Sweriges Rikes styrelse, förkvår, hushållning, police, 9(94)

10 bergmerks- och bruksdrift, handel, glöjder och handtverkerier, eller angå personers och egendomars, inrättningars eller lågenheters rättigheter Stockholm, 1830 Branting, Johan Gustaf Handbok, innehållande uppgift af flåste från alder tider intill och med år 1825 utkomne svenska författningar, rörande årender, som höra till Sweriges Rikes styrelse, förkvår, hushållning, police, bergmerks- och bruksdrift, handel, glöjder och handtverkerier, eller angå personers och egendomars, inrättningars eller lågenheters rättigheter Första delen A-J, Andra delen K-P, Tredje delen R-Ö Stockholm, 1827 Braunsperger M: Papier? Papier! Bonn, 1981, 30 s. Brecht W: Passion des Angelns Darmstadt, 1977, 23 s. Breitkopf J G I: Über Buchdruckerey und Buchhandeln in Leipzig Leipzig, 1964, 57 s. Briquet C M: Les Filigranes I: Supplementary Material. Orginal Text (A-J) II: Orginal Text (L-Z) III: Watermark illustrations Nos IV: Watermark illustrations Nos Amsterdam, 1968, 426 s s. Buch und Papier Leipzig, 1949, 164 s. Byskomakaren Jonas Stolts minnen. Anteckningar från Högsby socken i Kalmar län Oskarshamn, 1956 Bücher in Gefahr. Sonderbeilage zum Gutenberg-Jahrbuch 1982 Mainz, 1982, 51 s. Bütten-kupfer-druck und Werkdruckpapiere 9 s. Bäumler E: Ein Jahrhundert Chemie Farbwerke Hoechst AG Düsseldorf, 1963, 392 s. 10(94)

11 Böcker och människor. Hyllningsskrift till Carl-Rudolf Gardberg 9 september 1958 Historiska Samfundet i Åbo, skrifter VI Åbo, 1958, 231 s. Böhmer E - Ellefsen Ö: På leting etter nye muligheter. Papirindustriens Forskningsinstitutt gjennom 75 år Oslo, 1998, 127 s. Campionari di caratteri nella tipografia del settecento Documenti sulle arti del libro II Milano, 1973, 183 s. Caratulas Papeleras. Siglos XVIII-XX Barcelona, 1986, 231 s. Cardamone J M - Baker M T (ed.) Historic Textile and Paper Polymers in Museums ACS Symposium Series 779, Washington DC, 2001, 227 s. Carlberg M Jr: Skogsindustrins historia. Skogsindustrierna 100 Götebort, 1990, 24 s. Carlberg M Jr - Scholander A: Teknisk uppkäftighet. Om veteraner och tekniksprång i massa- och pappersindustrin Lund, 1989, 159 s. Cartiere Burgo 50 th anniversary Milan, 1955, 250 s. Carpenter C H: History of mechanical pulping 1982, 84 s. 1984, with revisions, 79 s. Carruthers G: Paper-Making. Part I. First hundred years of papermaking by machine Part II. First century of papermaking in Canada Toronto, 1947, 712 s. Cartieri Burgo 50 th Anniversary Milan, 1955, 250 s. Cassamassima E: Trattati di scrittura del Cinquecento Italiano Documenti sull arti del libro V 11(94)

12 Milano, 1966, 107 s. Castagnari G (ed.): L'opera dei Fratelli Zonghi. L'era del segno nella storia della carta - The Zonghi Brothers' Work. The Era of the Sign in the History of Paper Fabriano, 2003, 367 s. Castagnari G (ed.): L'impiego delle techniche e dell'opera dei cartai Fabrianesi in Italia e in Europa. Atti delle giornate Europee di studio - The Use of Techniques and Work by Papermakers from Fabriano in Italy and Europe. Congress Book of European Paper Days, 16-17, 2006, Fabriano Fabriano, 2007, 536 s. Castegren E: Riksbankens pappersbruk Tumba. Minneskrift till dess tvåhundraårsjubileum år 1955 Tumba, 1955, 212 s. Castegren Erik: Riksbankens pappersbruk Tumba. Minneskrift till dess tvåhudraårsjubileum år 1955 Stockholm, 1956 Castorf H: Papiermacher-Sang und Klang Penig, 1903, 143 s. Castorf H: Mit Kunst von wegen s Handwerk. Des Papiermacher-Sang und Klang. III Teil Biberach a.d. Riss, 1929, 204 s. Cellulosefabrik Attisholz AG 75 Jahre 1956, 138 s. Celulosa Argentina S.A. 50 aniversario. Con Raices en la Patria Buenos Aires, 1980, 153 s. Cellulosa och papper. SPCI Stockholm, 1948, 460 s. Chene M: Industries Dauphinoises. Papèterie, Électrochimie, Électrometallurgie Grenoble, 1964, 37 s. Chich Papir Köbenhavn, 1957, 12 s. Christensen B Marti S: Witchcraft and pre-columbian paper - Brujerias y Papel Precolombino 12(94)

13 México, 1979, 3 rd Edition, 88 s. Christensen S: Papirbogen Köpenhavn, 1958, 176 s. Churchill W A: Watermarks in paper in Holland, England, France, etc., in the XVII and XVIII centuries and their interconnection Amsterdam, 1965, 94 s s. Clair C: A chronology of printing New York, NY, 1969, 228 s. Clapperton R H: The paper-making machine. Its invention, evolution and development Oxford, 1967, 365 s. Clapperton R H: Paper; an historical account of its making by hand from the earliest times down to the present day Oxford, 1934, 158 s. Claproth J: Abhandlung von 1774 über die Verwendung von Makulatur zur papierherstellung Hagen-Kabel, 1947, 34 s. Clemensson G: Klippans Pappersbruk Lund, 1923, 335 s. Clemensson G: Klippans Pappersbruk med Lessebo och Böksholm Uppsala, 1932, 167 s. Clemensson G: Lessebo Stockholm, 1954, 334 s. Clemensson G: Lessebo Stockholm, 1964, 515 s. Clemensson G: Papperets historia intill 1880 Grafiska Institutet Skriftserie no 8 Stockholm, 1953, 99 s. 13(94)

14 Clyde guide to paper Rutherglen, 1948, 62 s. + liitt. Cohen C: Wtermark , 32 s. Coleman D C: The British paper industry A study in industrial growth Oxford, 1958, 367 s. Collin K: The great spinning wheel. Historical sketches and legends in the history of Iggesund Bruk Uppsala, 1935, 257 s. Conover W J: Practical Nonparametric Statistics New York, NY, 3 rd Edition, 1999 Conradson B: Pappersmästarna. Om Holländarna på 1700-talets Tumba bruk Kristianstad, 1994, 180 s. Contributioná l Histoire de la Papeterie en France Vol. III s. Vol. IV s. Vol. V s. Vol. VI s. Vol. VII s. Vol. VIII s. Vol. IX s. Vol. X s. Vol. XI s. Converta Finlandia Suomen Paperin- ja Kartonginjalostajain Yhdistys. Historiikki Finska Pappers- och Kartongförädlares Förening Converta. Historik Finnish Paper and Board Converters Association Converta. History Verband der Finnischen Papier- und Kartonveredler Converta. Historik Pori, 1969, 44 s. Crowson C H L: Making Paper (Featuring Loft Air Drying) at Stamford Arborfield River Helpston from 1851 to 1939 Bretton, 2001, 104 s. Dabrowski J: Papermaking in Poland. Collection of articles Lodz, (94)

15 Daborwski J - Siniarska-Czaplica J: Rekodzielo papiernicze. Dzieje polskiego papiernictwa Warszawa, 1991, 450 s. Daedalus. Sveriges Tekniska Museums Årsbok 1931, Stockholm, 136 s. + app. 1932, Stockholm, 125 s. + app. 1933, Stockholm, 125 s. + app. 1934, Stockholm, 130 s. + app. 1935, Stockholm, 125 s. + app. 1936, Stockholm, 141 s. + app. 1937, Stockholm, 125 s. + app. 1938, Stockholm, 125 s. + app. 1939, Stockholm, 126 s. + app. 1942, Stockholm, 110 s. + app. 1943, Stockholm, 126 s. + app. 1944, Stockholm, 112 s. + app. 1946, Stockholm, 150 s. + app. 1947, Stockholm, 140 s. + app. 1948, Stockholm, 159 s. + app. 1949, Stockholm, 127 s. + app. 1950, Stockholm, 147 s. + app. 1951, Stockholm, 141 s. + app. 1952, Stockholm, 187 s. + app. 1953, Stockholm, 150 s. + app. 1954, Stockholm, 154 s. + app. 1955, Stockholm, 142 s. + app. 1956, Stockholm, 170 s. + app. 1957, Stockholm, 178 s. + app. 1958, Stockholm, 162 s. + app. 1959, Stockholm, 180 s. + app. 1960, Stockholm, 170 s. + app. 1961, Stockholm, 170 s. + app. 1962, Stockholm, 173 s. + app. 1963, Stockholm, 171 s. + app. 1964, Stockholm, 133 s. + app. 1965, Stockholm, 282 s. + app. 1966, Stockholm, 185 s. + app. 1967, Stockholm, 207 s. + app. 1968, Stockholm, 211 s. + app. 1969, Stockholm, 173 s. + app. 15(94)

16 1970, Stockholm, 161 s. + app. 1971, Stockholm, 146 s. + app. 1972, Kalmar, 162 s. + app. 1973, Kalmar, 218 s. + app. 1974, Kalmar, 214 s. + app. 1975, Stockholm, 207 s. + app. 1976, Stockholm, 156 s. + app. 1977, Stockholm, 244 s. + app. 1978/79, Lund, 207 s. 1980, Uddevalla, 158 s. 1981, Uddevalla, 192 s. 1982, Uddevalla, 248 s. 1983, Uddevalla, 226 s. 1984, Uddevalla, 336 s. 1985, Uddevalla, 230 s. 1986, 55. Årgangen, Borås, 1987, 255 s. 1987, 56. Årgangen, Uddevalla, 1987, 206 s. 1988, 57. Årgången, Stockholm, 1988, 232 s. 1989/90, 58. Årgangen, Uddevalla, 1989, 310 s. 1991, 59. Årgangen, Uddevalla, 1990, 334 s. 1992, 60. Årgangen, Uddevalla, 1991, 248 s. 1993, 61. Årgangen, Uddevalla, 1992, 296 s. 1994, 62. Årgangen, Uddevalla, 1993, 264 s. Dahl Sven: Bokens historia Stockholm, 1929 Dalsgaard Larsen K: Dansk papirindustri. Mennesker, teknologi og produktion Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 28(2000):3 Rinköbing, 2000, 272 s. Daly G J: The corrugated container industry. A history and analysis Oak Park, IL, 1971, 109 s. Danckwardt G M: Sammandrag av gållande författningar förande handtverkerier och manufacturer samt in- och utrikes handel och sjöfart, med hertill hörande fullmert samtlots- och båtfinrättning; få och andre hermed gemenskap ågande samt till Commerce-Collegii befattning hörande ämnen Stockholm, (94)

17 Danielsson Bror Vieth David M (editors): Collection of English poetry principally political & TC satyrs from the last years of Charles II. The Gyldenstolpe Manuscript Miscellany of Poems by John Wilmot, Earl of Rochester, and other Restoration Authors Stockholm, 1966, korrektur Dard Hunter Paper Museum Appleton, WI, 13 s. Dauerhafigekit von Papier. 4. Internationaler Graphischer Restauratorentag, 24. Bis 29. September 1979 in Göttingen Zeitschrfit für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderheft 31 Frakfurt am Main, 1980, 239 s. Davis A: Package and print. The development of container and label design London, 1967, 190 s. Dawson S - Turner S: A Hand Papermaker's Sourcebook Over Wallop, 1995, 112 s. Decker V: Zaciatky a Vyvoj Priemyselnej Vyroby Papiera na Slovensku do Konca 19. Storocia (Beginnings and development in industrial paper making in Slovakia until the end of 19 th century) Praha, 1971, 56 s. Della fabricazione della carta in Amalfi Amalfi, 1965, 25 s. Det började 1573 Aktiebolaget Klippans finpappersbruk Stockholm, 1968 Deutsche Papierfbrikanten vor 100 Jahren. Auszüge aus dem Central-Blatt für deutsche Papierfabrikation Jahrgang 1950/1953. Herausgegeben anlässlich der Tagung der Zellstoff-, Holzstoff-, Papier- und Pappen-Industrie von der Treuhandstelle der Zellstoff- und Papier-Industri Wiesbaden, 1950, 55 s. Dickinson F E: University of California, Forest Products Laboratory, the first 25 years Richmond, 1981, 149 s. A dictionary of paper and paper-making terms with equivalents in French, German, Dutch and Italian Amsterdam, 1937, 315 s. + app. Diesen Wood Company Aktiebolag 17(94)

18 Viborg, 1931 Diesen Wood Company Aktiebolag Viborg, 1928, 16 s. Directory of paper makers of Great Britain and Ireland for th annual publication London, 1934, 275 s. Directory of paper makers of Great Britian and Ireland for 1952 London, 1952, 275 s. Ett djärvt industriellt initiative. Örebro Pappersbruk och dess historia Stockholm, 1951 Ett djärvt industriellt initiativ. Örebro Pappersbruk och dess historia Örebro, s. Drewsen J C: Strandmöllen Köbenhavn, 1922, 119 s. Drie vel in het wapen jaar NV Berghuizer Papierfabriek VH B. Cramer Wapenveld, 1961, 64 s. + app. 7 s. Dromberg D A: Suomen postimerkit Historian ja tekniikan valossa Helsinki, 1974, 208 s. Dudin R M: Arte del legatore e doratore di libri Documenti sulle arti del libro III Milano, 1964, 122 s. Duhamel R: 50 Years of Progress at the Vancouver Forest Products Laboratory Ottawa, 1968, 31 s. The durability of paper London, 1930, 24 s. Echte Wasserzeichen Düren, 1974, 12 s. Ehrensvärd U: Nu förlägger forskarna det turkiska färgade papperets vagga till Turkestan 1981, 7 s. Eineder G: 18(94)

19 The ancient paper-mills of the former Austro-Hungarian Empire and their watermarks Monumenta Chartae papyraceac Historiam Illustrantia vol. VIII Hilversum, 1960, 182 s s s. Ekman K: Nokia Bruk Helsingfors, 1929, 200 s. Ekman K: Stockfors Bruk. Dess tillkomst och utveckling intill närvarande tid Helsingfors, 1936, 232 s. Eklöf T: Borgå Cellulosafabrik Borgå, 1975, 24 s. En bok om Gransholms Bruk Stockholm, 1952 Enckell J: Oy Kaukas Ab Teknistaloudellinen tutkielma Helsinki, 1973, 227 s. Enckell J: Oy Kaukas Ab En teknisk-ekonomisk studie Helsingfors, 1973, 231 s. Encyclopédie, ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines Basel, 1986, 31 s. Dansk papir Köbenhavn, 1958 Eneroth Otto: Papper. Dess framställning och användning Lessebo, 1932 Englén S: En bok om Alstermo Göteborg, 1945, 93 s. Enkvist T: G. K. Bergman in memoriam Societas Scientiarum Fennica Årsbok Vuosikirja XXIII C:1 Helsingfors, 1944, 10 s. Enso-Gutzeit Enso-Gutzeit henkilöjulkaisun juhlanumero yhtiön 75-vuotisjuhlaan 16. IX (94)

20 Imatra, 1947, 209 s. Enso-Gutzeit Osakeyhtiö in Enso, Kotka, Pankakoski, Finnland Helsinki, 1928, 49 s. Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 100 vuotta, Henkilökunnanlehti 1972:5, Juhlanumero Imatra, 1972, 100 s. Enso-Gutzeit Oy, Tainionkosken tehtaat 25 vuotta, Imatra, 1986, 79 s. Entonen K - Heikkinen E - Lintunen H - Ranki T - Viri T-P: Suomalainen hautaterva. Tuuman vuosi 2003 Turku, 2003, 47 s. Erfurt J: Färben des Papierstoffs Berlin, 1912, 3. Aufl. 195 s. + app. Ericson H: En industri i Västergötland på 1600-talet. Västergötlands äldsta pappersbruk Trilleholm Skara, 1973, 14 s. Ericson H: Värmlands första pappersbruk, Gullsby, i Brunskogs socken 1971, 7 s. Ericson H: Strömshofs handpappersbruk 1971, 6 s. Ericson Harry Lindström Gösta: Fröåsa handpappersbruk 1970 Ericson H Lindström G: Fröåsa handpappersbruk 1970, 23 s. Ericson H Witting E: Inkunablen Summa Gaufredi Mariestad, 1973, 53 s. Ericsson A: Lesjöfors Aktiebolag Stockholm, 1917, 161 s. 20(94)

21 Eriksson S M Sährendal Larry: Boken om Näsby och Frövi Örebro, 1974 Erinnerungsschrfit zum Papiermachertag Hundert Jahre VDP, November, Nürnberg Bonn, 1973, 117 s. Eräpuu E: G. A. Serlachius Helsinki, 68 s. Eskelinen H J: Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö Jyväskylä, 2002, 112 s. Essen C-G von Ericson H: Tillverkning av papper vid Ösjöfors gamla handpappersbruk 1965, 19 s. Eurenius C A: Populär hanledning I papperskännedom Klippan, 1923, 31 s. Everitt B S: Cluster Analysis London, 1993, 3rd ed. Falk A E: Perioden. Pappersbruk bomullsspinneri Aktiebolaget Periodens femtioårsskrfit Nyköping, 1924 Faria de Ataide e Melo A: O papel como element de identificacao Lisboa, 1926, 88 s. Fasting K: Den Norske papirindustrins historie Oslo, 1967, 363 s. Faure C (ed.): Annonay, un horizon d'avance. Vol. 1: L'eau. Vol. 2: Les metiers de l'eau Annonay, 1994, 77 s s. Vom Feinpapier Stuttgart, 1954, 62 s. 21(94)

22 Festskrift tillägnad Car Kempe 80 år Uppsala, 1964, 985 s. Festskrift tillägnad Erik Hägglund Stockholm, 1947, 174 s. Festskrift tilläganad Peter Klason Stockholm, 1910, 869 s. Festskrift utgiven med anledning av Skogshögskolans 100-års jubileum Stockholm, 1928, 678 s. Festskrift zum 50jährigen Bestehen des Instituts für Celluloschemie an der Technischen Hochschule Darmstadt Darmstadt, 1958, 193 s. Fidler I D (ed.): History of Lamco 1987, 100 s. Filatelian sanasto Suomen Filatelistiliiton julkaisusarjan julkaisu n:o 1 Pori, 1965, 96 s. Finlands första cellulosafabrik och dess tekniker Särtryck ur Pappers- och Trävarutidskrift för Finland (1928):6 Helsingfors, 1928, 7 s. Finnboard. Suomen Kartonkiyhdistys Finska Kartonföreningen Finnish Board Mills Association Verbanden der Finnischen Kartonfabrikation Association des Fabriques Finlandaises de Carton Sojwz Finlandskih Kartonyh Fabrik Helsinki, 1967 Finncell Suomen Selluloosayhdistys Finncell Finska Cellulosaföreningen Fincell Helsinki, 1968 The Finnish Woodpulp and Board Union, Forty Years of Business Helsingfors, 1933, 112 s. Finska Pappersbruksföreningen Helsingfors Helsingfors, 106 s. Finska Pappersbruksföreningens friblivande prisnoteringar i Finland. Prislista N:o 2 för tryckerier Helsingfors, 1920, 11 s. The first newspapers of England 22(94)

23 Holland, Fischer D A: Steel serves the nation, The fifty year story of United States steel 1951, 227 s. Fischer Walther: Totebo Pappersbruk. Rapsodiska anteckningar kring en lagerjournal från år 1766 Särtryckur Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings Årsbok 1960 Fiskaa H: Norske papirmöller og deres vannmerker Oslo, 1973, 443 s. Fiskaa H: Papieret og papirhandeln i Norge i elder tid Oslo, 1940, 168 s. Fiskaa H M: Filigranologi. En hjelpevitenskap i vekst Oslo, 1968, 16 s. Fiskaa H M: Norske papiermöller og deres vannmerker Oslo, 1973, 443 s. Fiskaa H M Nordstrand O K: Paper and watermarks in Norway and Denmark Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia XIV Amsterdam, 1978, 411 s. Fluri A: Geschichte der Berner Papiermühlen. Eine Chronologie 1975, 44 s. Foredrag hold den 9. og 10. December 1929 i Oslo i det av Norsk Trämassekompani A/S arrangerte mote mellem bedriftsledere ved traesliperi tillslutet Fenno-Skandia kartellet Oslo, 1930, 56 s. De forende Papirfabrikker , 27 s. Forest industry in independent Finland. Central Association of Finnish Woodworking Industries Helsinki, 1968, 198 s. Forest Cluster Project Helsinki, 1999, 50 s. 23(94)

24 Forschungsstelle Papiergeschichte im Gutenberg-Museum Mainz Darmstadt, 9 s. Forss R: De tyska pappersbruken under kriget Helsingfors, 1918, 10 s. Fortegnelse over 235 pröver paa skrivpapirsorter Köbenhavn, 1888, 13 s. From wood to paper and board Norrköping, 1965, 34 s. Fund og forskning I det Kongelige Biblioteks samlinger XVII, 1970 Köbenhavn, 1970 Funke F: Der Wiederaufbau des Bestandes im Deutschen Buch- und Schriftmuseum und die Pflege des kulturellen Erbes Leipzig, 1976, 35 s. Fünfzig Jahre Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker und Ingenieure Darmstad, 1955, 262 s. Företeckning pfver facklitteratur för papperstekniker 9 s. Gachet H: Les grèves d ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siècle jusqu a la revolution 1974, 44 s. De gamla handpappersbruken i Södra-Vi 1973, 46 s. Den gamla konsten att tillverka papper The ancient art of making paper Die alte Kunst Papier herzustellen L art ancient de fabriquer du papier Lessebo, 1981, 16 s. Gardberg C-R: Boktrycket i Finland intill freden i Nystad I Boktrycket i Finland från freden I Nystad till Åba brand II Helsingfors, 1948, 1957, 396 s s. Gardberg C-R: Från den förste Frenckells dagar. Föredrag vid Helsingfors Grafiska Klubbs vårmöte de 20 maj 1943 Helsingfors, 1943, 27 s. Gasparinetti A F: 24(94)

25 Aspetti particolari della filigranologia Milano, 1964, 76 s. Gasparinetti A F: Documenti inediti sulla fabbricazione della carta nell Emilia Milano, 1963, 39 s. Gaudriault R: Filigranes et autres caracteristiques des papiers fabriques en France au XVIIe et XVIIIe siecles Paris, 1995, 322 s. + app. 150 s. Die Gebräuche der Papiermacher Stolberg, 1934, 52 s. Generations of pride. A centennial history of International Paper New York, NY, 1998, 209 s. Georg Waterston & Sons Limited Bi-Centenary History Edinburgh, 54 s. Geraklitov A A: Filigrani XVII veka na bumage rukopisnyh I pecatnyh dokumentov russkogo proishozdenija (Watermarks of the XVIIth century in paper of manuscript and printed documents of Russian origin) Moskva, 1963, 257 s. Gerardy T: Datieren mit Hilfe von Wasserzeichen Schaumburger Studien, Heft 4 Bückenburg, 1964, 107 s. + liitt. Gerardy T: Das Papier der Seckelmeisterrechnungen von Freiburg i.ue Schinznah-Bad, 1980, 221 s. Gerhardt C W: Gescichte der Druckverfahren. Teil I: Prägedruck und Siebdruck Teil II: Der Buchdruck Stuttgart, , 239 s s. Aus der Geschichte der Neusiedler Aktiengesellschaft für Papierfabrikation Wien, 1953, 58 s. Geuenich J: Geschichte der Papierindustrie im Düren-Jülicher Wirtschaftsraum Düren, 1959, 617 s. 25(94)

3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker.

3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker. NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT 3-4/2001 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI 1991-1998 Av Jan Olof Ruden NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Argang 29,

Läs mer

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek 18. 188. 238. 15. 163. förord I denna katalog presenteras ett stort urval ur min kollega Sten Lundquists efterlämnade referensbibliotek och den är

Läs mer

Litteratur om hästar

Litteratur om hästar 1 Mars 2014 Litteratur om hästar i Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens bibliotek Denna lista visar närmare 450 referenser till litteratur som akademiens bibliotek har registrerat med ämnesordet hästar

Läs mer

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO r/2005

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO r/2005 NORDISK PAPPERSHISTORISK NO r/2005 UTGIVEN AV FORENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Munksjös historia väldokumenterad i Munksjö Museum "Munksjös historia börjar en sommardag 1859 så säkerhetständstickans

Läs mer

K A T A L O G 77 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T

K A T A L O G 77 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T K A T A L O G 77 Varia All prices in this catalogue are without deductable VAT. Postage is extra. Please make checks payable without charges on Svenska Handelsbanken,

Läs mer

Tryckt och stencilerat material. Innehåll:

Tryckt och stencilerat material. Innehåll: Samling Łakociński, Z. Polska källinstitutet i Lund (PIZ) Tryckt och stencilerat material Innehåll: Litteratur på engelska 71 kapslar sid. 1-14 Litteratur på franska 9 kapslar sid. 14-17 Litteratur på

Läs mer

Bibliography. Literature

Bibliography. Literature NJ503 End Bibliography 13/2/06 1:52 pm Page 277 Bibliography Literature Aronsson, Peter, Local Politics The Invisible Political Culture, in: Sørensens, Øystein & Stråth, Bo (Eds.), The Cultural Construction

Läs mer

Översiktsverk Atlas A to Z, Atlas and Guide to London and Suburbs, London 1938 (faksimilutgåva).

Översiktsverk Atlas A to Z, Atlas and Guide to London and Suburbs, London 1938 (faksimilutgåva). Bibliografi Senast redigerad 9 juli 2015. Nya titlar har tillkommit. Bokhyllan har ständigt en rad böcker på väntelista. Manfried Rauchensteiners österrikiska tegelsten i kolossalformat ligger och väntar

Läs mer

Books by Dr. Sven Laufeld

Books by Dr. Sven Laufeld Books by Dr. Sven Laufeld S. Laufeld: Silurian Chitinozoa from Gotland. Fossils and Strata 5. 4:0. 150 pp, Universitetsforlaget, Oslo 1974. ISBN 82-00-09358-1. S. Laufeld: Reference localities for palaeontology

Läs mer

Nordisk navnebibliografi 2009

Nordisk navnebibliografi 2009 Nordisk navnebibliografi 2009 Redigert av Birgit Eggert, Leila Mattfolk, Paula Sjöblom, Anfinnur Johansen, Guðrún Kvaran, Ole- Jørgen Johannessen, Tom Schmidt og Per Vikstrand 1. Danmark Albøge, Gordon.

Läs mer

Bokauktion. Auktion 139. Plats: Sverkerskolans matsal. Tid: 19:e februari, 2015. Visning från kl. 17:30, Första utrop kl. 18:00

Bokauktion. Auktion 139. Plats: Sverkerskolans matsal. Tid: 19:e februari, 2015. Visning från kl. 17:30, Första utrop kl. 18:00 Auktion 139 Bokauktion Numismatiska klubben i Uppsala Se även klubbens hemsida www.nku.nu Plats: Sverkerskolans matsal. Tid: 19:e februari, 15. Visning från kl. 17:, Första utrop kl. 18:00 OBSERVERA! Vi

Läs mer

References. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 1

References. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 1 References Aalto, M. 1982. Archaeobotanical studies at Katajamäki, Isokylä, Salo, South-West Finland. In: Olsen, O. & Mejdahl, V. (eds). Second Nordic Conference on the Application of Scientific Methods

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish

Läs mer

DRM och upphovsrättens obalans

DRM och upphovsrättens obalans IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Från matematikmaskin till IT Litteratur i Tekniska museets bibliotek 2010-01-29

Från matematikmaskin till IT Litteratur i Tekniska museets bibliotek 2010-01-29 Från matematikmaskin till IT Litteratur i Tekniska museets bibliotek 2010-01-29 Innehåll Om bibliografin... 3 A BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN, även elektroniska resurser... 3 B ALLMÄNT OCH BLANDAT... 4 D FILOSOFI

Läs mer

Eventuella tillägg och rättelser tas gärna emot, enklast per e-post under adress: esko.hakli@helsinki.fi.

Eventuella tillägg och rättelser tas gärna emot, enklast per e-post under adress: esko.hakli@helsinki.fi. Papperets kronologi. Årtal i urval Denna kronologi belyser papperstillverkningens utveckling först och främst i Norden. Samtidigt som den ger en förteckning över enskilda händelser erbjuder den också en

Läs mer

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Anna Wolodarski Den 23 mars 1855 skickade dåvarande amanuensen vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming en ansökan till Kammarkollegiet. Han begärde

Läs mer

The Life and Works of W. T. Odhner (Part II)

The Life and Works of W. T. Odhner (Part II) 56 The Life and Works of W. T. Odhner (Part II) Timo Leipälä, Turku, Finnland This paper is a continuation of my earlier paper [26] and it describes the years 1878-1895. I express my gratitude to the following

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria...

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria... Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser A Bok- och biblioteksvasen... B Allmänt och blandat......... C Religion... E

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSPOLICY FÖR FÖREBYGGANDE AV ALLVARLIGA OLYCKOR SAMT SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM, ENLIGT KRAVEN I RÅDETS DIREKTIV 96/82/EG (SEVESO

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSPOLICY FÖR FÖREBYGGANDE AV ALLVARLIGA OLYCKOR SAMT SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM, ENLIGT KRAVEN I RÅDETS DIREKTIV 96/82/EG (SEVESO RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSPOLICY FÖR FÖREBYGGANDE AV ALLVARLIGA OLYCKOR SAMT SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM, ENLIGT KRAVEN I RÅDETS DIREKTIV 96/82/EG (SEVESO II) 2 Förord Föreliggande dokument utgör en vägledning

Läs mer

Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974.

Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974. LITTERATURVAGLEDNING INOM FYSIK Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974. Helena Fernholm i samarbete med Mancy Fjällbrant Ulla Reimer-Jönsson

Läs mer

INNEHÅLL RAPPORTER PLANERAT NYA PUBLIKATIONER BIBLIOGRAFI ARTIKLAR

INNEHÅLL RAPPORTER PLANERAT NYA PUBLIKATIONER BIBLIOGRAFI ARTIKLAR INNEHÅLL RAPPORTER 3 Collegium Patristicum Lundense & Patristiska dagen 2006 3 Sjunde nordiska patristikermötet: Eros och agape 6 Nordisk doktorandkurs i Syrien och Turkiet 6 Forum for Patristik PLANERAT

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 242 bokväsen 2 september 2014 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Arbetarskyddsstyrelsen. Räddningsverket. Sprängämnesinspektionen

Arbetarskyddsstyrelsen. Räddningsverket. Sprängämnesinspektionen RIKTLINJER FOR SÄKERHETSPOLICY FOR FÖREBYGGANDE AV ALLVAFtLIGA OLYCKOR SAMT säke~zhetsledningssystem, ENLIGT KRAVEN I ~ E TDIREKTIV S 961821EG (SEVESO II) Räddningsverket Arbetarskyddsstyrelsen Sprängämnesinspektionen

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Abfb - Bibliotek: informationsservice, referensarbete Lindqvist, Martin, 1976- Informationskompetens : en grundbok / Martin Lindqvist och Peder Söderlind ; med förord av Patrik

Läs mer