Statskunskap och Center for Democratic Government in Change

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statskunskap och Center for Democratic Government in Change"

Transkript

1 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Verksamhetsberättelse

2 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd av Jenny Lindström

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 STATSKUNSKAP VID ÖREBRO UNIVERSITET... 4 PROJEKTINFORMATION... 4 BEVILJADE ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL... 5 DOKTORANDER INOM STATSKUNSKAP... 7 PUBLICERINGAR FORSKNINGSRAPPORTER INSÄNDA MANUSKRIPT UNDER DOKTORSAVHANDLINGAR I STATSKUNSKAP NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT UTLANDSVISTELSE I EGENSKAP AV GÄSTFORSKARE/DOKTORAND PRESENTATIONER VID NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KONFERENSER HANDLEDNINGSUPPDRAG UPPDRAG SOM FAKULTETSOPPONENT OCH/ELLER LEDAMOT I BETYGSNÄMND SAKKUNNIG- OCH REFERENSUPPDRAG SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET ADMINISTRATIVA UPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA UPPDRAG... 22

4 Statskunskap vid Örebro universitet Statskunskapen är ett relativt stort ämne vid Örebro Universitet med en ämnesgrupp på cirka 25 personer: sex professorer (varav tre emeritus); fyra docenter; 7 post-doc/lektorer/forskare; samt cirka 8 doktorander. Statskunskapen har undervisning inom grundutbildning och avancerad nivå samt forskarutbildning. Från och med år 1999 när Örebro universitet bildades fram tills årsskiftet 2013/14 har 33 doktorander disputerat i statskunskap, vilket innebär ca 2.5 disputation per år. Statskunskapen utgör en ämnesmässig forskningsmiljö institutionaliserad genom en stark forskningsprofil (Center for Democratic Government in Change), handledarkollegium, ämnesgrupp, högre seminarium, enskilda projekt samt informella möten som fredagsfika. Statskunskapen i Örebro är inte bara ett starkt ämne i egen rätt utan har dessutom förgreningar och tyngdpunkter i flera, i huvudsak mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Det tar sig bl.a. konkreta uttryck i form av samarrangerade seminarier, vilket är särskilt lämpligt för doktorander med dubbel hemvist (forskarskola och ämne). I följande flervetenskapliga miljöer finns statskunskapen representerad: Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) med Forskarskolan urbana studier: städer och regioner i förändring (FUS) Forskargruppen Youth & Society (YeS) Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) Social and Political Studies of Climate Change (Klimatnätverket) Projektinformation Medlemmarnas pågående och beslutade externfinansierade projekt, sorterade alfabetiskt på projektets titel. Building pervasive participation (bpart), (Joint Programming Initiative Urban Europe), Anslagsgivare: European Commission & FORMAS Anslag: kr Medverkande: Joachim Åström, Martin Karlsson och Magnus Jonsson Citizen centric e-participation: A Trilateral Collaboration for Democratic Innovation Anslasgivare: Vinnova, Rannis, Nordforsk & Estonian Ministry for Economic Affairs and Communications Anslag: , Medverkande: Joachim Åström, Martin Karlsson och Magnus Jonsson Den politiska utvecklingen i Baltikum. Anslagsgivare: Östersjöstiftelsen. Medverkande: Sten Berglund, Richard Rose, CSPP, Glasgow, Joakim Ekman, Södertörns högskola Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Anslag: kr Medverkande: Cecilia Arensmeier, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén

5 Fortsättningsprojekt FOVU (Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling) Anslag: kr Följeforskningsprojekt Örebro Kommuns servicecenter Anslagsgivare: Finansieras av Örebro kommun Medverkande: Ann-Catrin Andersson Hållbar utveckling genom deliberation? Anslagsgivare: Formas Anslag: kr Medverkande: Erik Hysing och Jan Olsson Information Security & Culture Attitude Anslagsgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Anslag: , medverkande: Joachim Åström och Martin Karlsson Internationell jämförelser av skolor Anglagsgivare: Vetenskapsrådet Medverkande: Erik Amnå La trascendencia de la retórica en la genealogía del Estado: la democratización del self Anslagsgivare: Plan Nacional de I+D+i, CICYT, Ministerio de Educación y Ciencia de España, Avslutat Medverkande: Björn Hammar (i samarbete med Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Barcelona och Centre for Research and Studies in Sociology, Portugal). Political Socialisation and Human Agency , Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond Medverkande: Erik Amnå Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens, Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Medverkande: Cecilia Arensmeier Beviljade ansökningar om externa medel Comparative Civic Education, Swedish Institute, China-Sweden Scholarship (dr Jianying Yan, stipendium för nio månaders gästforskarvistelse, September 2013-Juni 2014 Digitalisering av Herbert Tingstens vetenskapliga och politiska skrifter Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond Anslag: Medverkande: Mats Lindberg Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Anslag: kr Medverkande: Cecilia Arensmeier, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén En studie av de dagsaktuella politiska processerna rörande fri rörlighet i EU och EUmedborgarskapets förändrade villkor Anslagsgivare: Helge Ax:son Johnsons stiftelse

6 Anslag: kr Medverkande: Meriam Chatty Like mother, like daughter? Like father, like son? Preventing and reducing prejudice in adolescence: the role of empathy and integroup contact, Anslagsgivare: FORTE, FIIP, Anslag: kr Medverkande: Erik Amnå (med Marta Miklikowska) Beviljad Tingsten-konsortiet Anslagsgivare: Crawfoords och Ridderstads forskningsstiftelser Anslag: kr Medverkande: Mats Lindberg

7 Doktorander inom Statskunskap Namn Avhandlingens tema/titel Handledare 1 Bitr. handledare 2 Ali Abdelzadeh Missnöjda medborgare Joakim Ekman Jonas Linde Renée Andersson Kommunal jämställdhet Gun Hedlund Charlotte Fridolfsson Zelal Bal Kurdiskt politiskt deltagande i Turkiet Mats Lindberg Joakim Ekman Meriam Chatty Migranternas medborgarskap Peo Hansen Gun Hedlund, Jan Olsson Viktor Dahl Youth, Political Protest, and Group Identity Erik Amnå Mats Ekström Veronica De Majo Linking international cooperation and risk reduction Jan Olsson Thomas Sedelius (Högskolan Dalarna) Eva Hultin (Högskolan Dalarna) Anders Edlund Stig Montin Ingemar Elander Gunilla Eriksson The intelligence discourse: the Swedish military intelligence (MUST) Jan Olsson Jan Willem Honing as a producer of knowledge. Disputerade Anna-Lisa Fransson Mare Balticum Construum. Ingemar Elander Rolf Lidskog Peter Gustavsson IT och demokrati Jan Olsson Stig-Arne Nohrstedt Magnus Jonsson Joachim Åström Jan Olsson Martin Karlsson Covering distance: essays on representation and political Joachim Åström Stig Montin communication. Disputerade Erik Lundberg Towards a pluralistic pattern of access: State and voluntary Erik Amnå Tomas Sedelius organizations in Sweden Felix Nolte Politainment Demokratibegreppet i underhållningssamhället Jan Olsson Stig-Arne Nohrstedt Örjan Nygren Det rationella politiska samtalets struktur och funktionssätt. Mats Lindberg Joakim Ekman Idékritiska studier kring temat vetenskap och politik i svenskt 1900-tal Monika Persson The dynamics of policy formation making sense of feelings of Jan Olsson Rolf Lidskog unsafety Christian Skröder Aktörsmedverkan i implementationsprocessen av det Europeiska Sten Berglund Jan Olsson Vattendirektivet Sofia Sohl Political Efficacy and Young People Erik Amnå Cecilia Arensmeier Mats Öhlén The Eastward Enlargement of European Parties: Party Adaptation in the Light of EU-enlargement. Disputerade Gullan Gidlund Sten Berglund 1 Örebro universitet om inte annat anges. 7

8 Publiceringar 2013 (Statskunskap-författare i fetstil) Amnå, Erik & Ekman, Joakim (in press). Standby Citizens: Understanding Non-Participation in Contemporary Democracies, in Barrett, M. & Zani, B (Eds.) Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives. Abingdon: Routledge. Amnå, Erik & Ekman, Joakim (forthcoming). Standby Citizens. Faces of Political Passivity. European Political Science Review. Amnå, E. (2013). Folkbildningens legitimitet: reflektioner kring ett förslag. In: Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman (Ed.), Årsbok om folkbildning 2012: forskning och utveckling (pp ). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning. Amnå, E. (2013). Skolor som politiska arenor. In: Fjeldstad, Dag og Mikkelsen, Rolf (Ed.), Demokrati og laererbevissthet. Paper presented at Nordisk demokratikonfereanse for laereutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. otkober 2012 (pp ). Oslo: Universitetet i Oslo Arensmeier, Cecilia (2013), Studiecirklar och socialt kapital i Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda (red.) (2013), Nyttan med folklig bildning : en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet. Lund: Nordic Academic Press. Berglund, Sten, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause and Terje Knutsen (2013), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar (840 pp). Berglund, Sten and Joakim Ekman (2013), The Diversity of Political Regimes, in Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Berglund, Sten, Joakim Ekman, Terje Knutsen and Frank Aarebrot (2013), The Resilience of History, Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Berglund, Sten, Kevin Deegan-Krause and Joakim Ekman (2013), Concluding Remarks, in Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Dahl, V. (2013). The Origins of Adolescents Involvement in Illegal Political Activities: a Function of Demographic Background, Political Dissatisfaction, Affective Commitment, or Political Communication? Manuscript accepted for publication in Politics, Culture and Socialization Dahl, V., & Van Zalk, M. (2013). Peer Networks and the Development of Illegal Political Behavior among Adolescents. Journal of Research on Adolescence. doi: /jora Duvold, Kjetil and Sten Berglund (2013), Democracy between Ethnos and Demos: Territorial Identification and Political Support in the Baltic States, East European Politics and Society, 3 December; as doi: / Elander, Ingemar (2013) På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik: önskedröm eller möjlighet? Bilaga 4 till rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet. Karlskrona: Boverket.

9 Fridolfsson, Charlotte & Elander, Ingemar (2013) Pp in Faith community works in Sweden. In Paul Cloke, Justin Beaumont and Andrew Williams (eds) Working Faith. Milton Keynes: Paternoster Press. Fröding, Karin, Geidne, Jonny, Elander, Ingemar, & Eriksson, Charli (2013) Towards Sustainable Structures for Neighbourhood Development? Healthy City Research in four Swedish Cities Journal of Health Organization and Management 27 (2): Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) Households as role models for sustainable consumption. The case of local climate dialogues in two Swedish Towns. Journal of Environmental Planning and Management 56 (2): Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) My Green Neighbourhood : Sustainability Potential of a Redevelopment Initiative in a Stigmatized Housing Estate. Centrum för urbana och regional studiers skriftserie 68. Örebro: Örebro University. Hammar, Björn, "Poder soberano, fueros internos e inventio política", i Arenas-Dolz, Francisco (red.), Retórica y democracia. Perspectivas críticas sobre el estado de la investigación. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2013, s Hysing, Erik (2013) "Representative democracy, empowered experts and citizen participation: visions of green governing", Environmental Politics, 22(6): Hysing, Erik (2014) "How public officials gain policy influence. Lessons from Local Government in Sweden", International Journal of Public Administration, 37(2): Jonsson, Magnus & Åström, Joachim (forthcoming 2013) The Challenges for Online Deliberation Research. A Literature Review. Accepted for publication in International Journal of e-politics Karlsson, M., & Lundberg, E. (Kommande) Motstrategier eller undanmanövrar? Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling, Accepterad för publicering i Scandinavian Journal of Public Administration. Karlsson, M. (2013) Covering distance: Essays on representation and political communication, Doctoral Dissertation, Örebro: Örebro University. Karlsson, M. (2013) Representation as interactive communication: Theoretical considerations and empirical findings, Information, Communication and Society, 16(8): Karlsson, M. (2013) Carrots and sticks: Internet governance in non-democratic regimes, International Journal of Electronic Governance, 6(3): Kim, Y. & Amnå, E. (in press). Civic engagement among minority immigrant youth groups in Sweden: Perceived parental norms of civic/political engagement and immigration generation. In: M. Barrett & B. Zani (Ed.), Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives. London: Routledge. Lindberg, M., Inledning i Marx, K., Kapitalet. Första boken, 6. Upplagan, Arkiv förlag 2013 (sid. I - XLIII) (ISBN ). Lindberg, M., Att studera Kapitalet. Kommentar och studiehandledning, Arkiv förlag 2013 (666 sidor) (ISBN ). (Ny upplaga av doktorsavhandling, på nytt förlag, i ny version och med nytt författarnamn) Lindberg, M., Inledning till Kapitalet. Arkiv förlag 2013 (48 sid.) (ISBN ).

10 Linde, J., & Karlsson, M. (2013) The dictator s new clothes: The relationship between e- participation and quality of government in non-democratic regimes, International Journal of Public Administration, 36(4): Erik Lundberg, Does the Government Selection Process Promote or Hinder Pluralism? Exploring the Characteristics of Voluntary Organizations Invited to Public Consultations. Journal of Civil Society, 9, Persson, Monika. (2013). The relative importance of institutional trust in countering feelings of unsafety in disadvantaged neighbourhoods, European Spatial Research and Policy. 20(1): Persson, Monika. (2013). A theoretical inquiry of the use of knowledge in the policy process, in Lindberg, Henrik (ed.), Knowledge and Policy Change, US: Cambridge University Press. Petersén, Anna & Olsson, Jan (2013), An evaluation paradox in social work? An empirical study of evaluation use in connection with temporary programmes in Swedish social work, Accepted by European Journal of Social Work. Online publication June 2013: DOI: / Åström, Joachim & Karlsson, Martin (2013) Blogging in the Shadow of Parties: Exploring Ideological Differences in Online Campaigning. Political Communication, Vol. 30, Issue 3, Pages Åström, Joachim, Hinsberg, Hille, Jonsson, Magnus & Karlsson, Martin (2013) Crisis, Innovation and e-participation: Towards a Framework for Comparative Research. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8075, 2013, pp Åström, Joachim et al. (2013) Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. Tallin: Praxis Policy Center. Forskningsrapporter Hedlund, Gun & Perman, Karin (2013) Energieffektiva bostäder - ett ouppnåeligt politiskt mål? Kommunikation och styrmedel i Jakobsgårdarna., Högskolan Dalarna arbetsrapport nr 2013:5 Perman, Karin & Hedlund, Gun (2013) Politik, expertis och boende. Energieffektivisering i fallet Jakobsgårdarna, Borlänge kommun. Slutrapport från forskningsprojektet Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext ( ) finansierat av Energimyndigheten. Åström, Joachim; Hinsberg, Hille; Jonsson, Magnus E. & Karlsson, Martin Citizen centric e- participation - A trilateral collaboration for democratic innovation: Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. PRAXIS Center for Policy Studies, Tallinn, Estonia (ISBN ) Insända manuskript under 2013 Arensmeier, Cecilia (under review), Lessons for Civic Education : Swedish Students Difficulties in ICCS Scandinavian Journal of Educational Research. Dahl, V., & Stattin, H. Beyond the limits political involvement in illegal activities Glatz, T., & Dahl, V. The Role of Family Experiences for Adolescents Attitudes Toward and Participation in Illegal Political Activity

11 Eva Gustavsson & Ingemar Elander: Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt. Slutrapport beställd av Delegationen för hållbara städer & Boverket. [publicering under 2014] Hysing, Erik (2014) "A Green Star Fading? A Critical Assessment of Swedish Environmental Policy Change", Accepted for publication in Environmental Policy and Governance, January Hysing, Erik (2013) "Democratic Transport Planning? Legitimating the Gothenburg Congestion Tax", Under review for Transportation Research Part A: Policy and Practice, September Hysing, Erik & Lundberg, Erik (2013) "Governance Networks and the Swedish Governmental Commissions A Critical Examination of Three Governance Hypotheses", Under review for Critical Policy Studies, November Hysing, Erik, Frändberg, Lotta and Vilhelmson, Bertil (2013) "Between Strong and Weak Sustainability: The Case of the Gothenburg Congestion Tax", Under revision for Journal of Environmental Planning and Management, October Jonsson, Magnus E. & Åström, Joachim The Challenges for Online Deliberation Research A Literature Review of the Field. International Journal of E-Politics, IGI Global. In press. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (submitted) The Political Blog Space: A New Arena for Political Representation? Submitted to New Media & Society. Karlsson, M. (Manuscript) A real conversation starter? Assessing the deliberative capacity of the Swedish blogosphere, Minor revision, Information Polity. Karlsson, M., & Lundberg, E. (Forthcoming) Motstrategier eller undanmanövrar? Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling, Accepted for publication in Scandinavian Journal of Public Administration. Persson, Monika. A policy problem that cannot escape its past constraints on the reformation of safety policy (Under review for Critical Policy Studies) Petersén, Anna & Olsson, Jan (2013) Calling Evidence-Based Practice into Question. Acknowledging Phronetic Knowledge in Social Work, in British Journal of Social Work, accepted for publication Sohl, Sofia & Arensmeier, Cecilia (under review), School s Role for Youth s Political Efficacy : Can School boost Students Political Efficacy in a compensatory Manner?, Research Papers in Education. Doktorsavhandlingar i statskunskap 1. Anders Bro (2000). Från hälsovård till miljöskydd. En historisk institutionell analys av kommunal ansvarsutveckling. 2. Berndt H. Brikell (2000). Negotiating the International Waste Trade. 3. Joakim Ekman (2001). National Identity in Divided and Unified Germany - Continuity and Change. 4. Markus Johansson (2002). Exkludering av invandrare i stadspolitiken - makt och maktlöshet i Örebro Ingrid Pincus (2002). The Politics of Gender Equality Policy. 6. Birgitta Rydén (2003). Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan Ett implementeringsperspektiv under försvarsbeslutsperioden

12 7. Anders Johansson (2003). Offentlig kultur i omvandling? Om prestationsfinansiering och konkurrensutsättning av offentlig serviceverksamhet. 8. Henry Pettersson (2004). Den försiktiga kameleonten. Europeisk socialdemokrati och brittiska Labour. 9. Joachim Åström (2004). Mot en digital demokrati? Teknik, politik och institutionell förändring. 10. Jonas Linde (2004). Doubting Democrats? A Comparative Analysis of Support for Democracy in Central and Eastern Europe. 11. Mikael Granberg (2004), Från lokal välfärdsstat till stadspolitik. Politiska processer mellan demokrati och effektivitet: Vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås. 12. Josefin Larsson (2004), Aiming for Change. Intentional Communities and Ideology in Function. 13. Markus Gossas (2006), Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. 14. Kjetil Duvold (2006), Making Sense of Baltic Democracy. Public Support and Political Representation in Nationalising States. 15. Thomas Sedelius (2006), The Tug-of-War between Presidents and Prime Ministers: Semi- Presidentialism and Intra-Executive Conflict in Eastern Europe. 16. Cecilia Eriksson (2006), "Det borde vara att folket bestämmer". En studie av ungdomars föreställningar om demokrati. 17. Charlotte Fridolfsson (2006), Deconstructing Political Protest. 18. Linda Andersson Åström (2007). Gatekeepers of Democracy? A Comparative Study of Elite Support in Russia and the Baltic States. 19. Conny Pettersson (2007). Glokal institutionalisering. Mötet mellan globala och lokala idéer i kommunal näringspolitik för hållbar utveckling. 20. Sebastian Stålfors (2008). Political institutions and Government Performance. Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective. 21. Pia Brundin (2008). Politics on the Net NGO practices and experiences. 22. Johan Mörck (2008). Regionalt samhällsbyggande i otakt. En studie av den varierande framväxten av samverkansorgan. 23. Karin Perman (2008). Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, kommunal och hushållsnivå. 24. Helen Lindberg (2009). Only Woman Bleed? A Critical Reassessment of Comprehensive Feminist Social Theory. 25. Fredrik Bonander (2009). Party Membership and State Subsidies A Comparative Study. 26. Anders Urbas (2009). Den svenska valforskningen. Vetenskapande, demokrati och medborgerlig upplysning. 27. Hysing, E. (2010) Governing towards Sustainability Environmental Governance and Policy Change in Swedish Forestry and Transport. Doctoral thesis. 28. Lennqvist Lindén, Ann-Sofie (2010) Att lägga politiken tillrätta. Kommunala chefers professionalisering. 29. Jezierska, Katarzyna (2011) Radical democracy redux: politics and subjectivity beyond Habermas and Mouffe 30. Andersson, Ann-Catrin (2011) Identity politics and city planning: the case of Jerusalem 31. Karlsson, Martin (2013). Covering distance: essays on representation and political communication. 32. Eriksson, Gunilla (2013). The intelligence discourse: the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge. 33. Öhlén, Mats (2013). The Eastward Enlargement of European Parties: Party Adaptation in

13 the Light of EU-enlargement. Örebro

14 Nationella och internationella samarbetsprojekt (samarbetspartners och deras ämnes- och universitetshemvist är angivna) Erik Amnå Joakim Ekman, statsvetenskap, Södertörns högskola Pär Zetterberg, statskunskap, Uppsala universitet Ariadne Vromen, statskunskap, Sydney University Mike Xenos, statskunskap, University of Wisconsin Martyn Barrett, socialpsykologi, University of Surrey Bruna Zani, socialpsykologi, University of Bologna Stephen Caldwell, Leeds University Cecilia Arensmeier Samverkan med pedagoger vid Örebro universitet. (prof., Tomas Englund, prof. Carsten Ljunggren, fil. dr. Ingrid Unemar Öst) samt statsvetare vid Södertörns Högskola (prof. Joakim Ekman) och Uppsala universitet (fil. dr. Pär Zetterberg) i VR-projektet som håller på att avslutas. Veronica De Majo Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser i samarbete med Högskolan Dalarna. Forskningsprofil Kultur, identitet och gestaltning, Högskolan Dalarna. Global Plattform for Disaster Risk Reduction, UN International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Martin Karlsson Matthias Baldauf, Datavetenskap, FTW Telecommunications Research Center, Vienna, Österrike. Sampo Ruoppila, Sociologi, University of Turku, Finland. Maria Wimmer, Informatik, Univerity of Koblenz-Landau, Tyskland. Erik Lundberg Artikelprojekt om välfärdsstatens förändring tillsammans med professor Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Högskola. Artikelprojekt om Kommittéväsendet tillsammans med Erik Hysing, Örebro Universitet Artikelprojekt om ungdomars sociala tillit tillsammans med Ali Abdelsadeh, Örebro Universitet Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Monika Persson 20 oktober - 23 november, Business School, University of Edinburgh, Skottland

15 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Amnå, Erik (2013) Youth Political Participation: Diversity, Latency and Change, General Conference, Bordeaux, ECPR, September Amnå, Erik (2013) Youths Online and Offline Communication General Conference, Bordeaux, ECPR, September Amnå, Erik (2013) Lessons from Scandinavia, Masarat Center, Tunis, Tunisien: Scandinavian Civil Society. (September) Amnå, Erik, (2013),, Standby Citizens. Civic Education, Slovenian Ministry of Education (Ljubljana, Slovenien, september) Arensmeier, Cecilia & Lennqvist-Lindén, Ann-Sofie (2013), Mellan kundkrav och försvagade förmågor : utmaningar för högre utbildning. Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Stockholm2-4/10 Arensmeier, Cecilia & Lennqvist-Lindén, Ann-Sofie (2013), Mellan kundkrav och försvagade förmågor : utmaningar för högre utbildning års nationella konferens för ämnesdidaktisk forskning i samhällskunskap, Göteborg 7-8/10 Edberg, K. & Fransson, A.-L. (2013) "Island and the Pipeline Crisis, confusion, solution. Oral presentation at the 11th European Sociological Association conference (Turin, Italy August) Edberg, K. & Fransson A.-L. (2013) Island and the Pipeline A local story of transational business. Paper presented at the 4 th Space and Place conference (Oxford, United Kingdom, September 2013). Ingemar Elander (2013). Sustainababble? Från ord till handling i regional utveckling Inspel av Ingemar Elander vid uppföljningsdag anordnad av Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro den 17 juni Ingemar Elander, Charlotte Fridolfsson & Eva Gustavsson (2013). Faith-based engagement and place - Searching for a Swedish Muslim identity. Paper presented at the session Faith, social justice and the city at the Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies, 1-3 July 2013 at the University of Groningen, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Ingemar Elander (2013). På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik: Önskedröm eller möjlighet? Presentation baserad på rapport med samma namn vid seminariet Samtal om framtidens stadspolitik anordnat av Boverket, Stockholm, den 16 oktober Ingemar Elander (2013). Sustainababble? Från prat till handling i regional och urban utveckling. Power-pointpresentation vid konferensen Regional utveckling: hur förstå och utvärdera? Karlstads universitet den november Jonsson, Magnus (2013). Does Pervasive Participation Equals Normalization? Paper presented at the conference C&T, 6 th International Conference on Communities and Technologies, Munich, June.

16 Karlsson, M. (2013) Carrots and sticks: Internet governance in non-democratic regimes, paper presented at the 6 th Plenary Conference of Tensions of Europe, Sorbonne, Paris. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (2013) Social Media and Political Representation: (How) Are They Related? Paper presented at 71st Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (2013) Who should b-part? Democratic legitimacy and representativeness in pervasive participation. Paper presented at Communities & Technologies, Munich. Eva Gustavsson & Ingemar Elander (2013). Place identities and the redevelopment of a multifamily housing estate. Paper presented at the session Exploring the emotion of alternative communities - theorizing new forms of communal organisation at the Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies 1-3 July 2013, University of Groningen, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Eva Gustavsson & Ingemar Elander (2013). Killing three birds with one stone? Participatory planning and the challenge of multi-dimensional sustainability. Paper presented at the European Urban Research Association Conference Cities as Seedbeds for Innovation, 4-6 July, Enschede, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Hammar, Björn (2013) Rule and Representation: Conceptual Continuity and Change", XI Congreso Nacional de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) (Sevilla, september 2013) Hedlund, Gun & Perman, Karin (2013) In this area we have it so nice Paper presented at European Conference of Politics and Gender. Barcelona March Section Intersectionality, Citizenship and Multiculturalism. Hysing, Erik (2013) "A Green Star Fading? A Critical Assessment of Swedish Environmental Policy Change", SWEPSA, Stockholm, October 2-4, 2013 Erik Hysing & Erik Lundberg (2013), Governance Networks and the Swedish Governmental Commissions A Critical Examination of Three Governance Hypotheses, Statsvetenskjapliga förbundets årsmöte I Stockholm den 2-4 oktober 2013 Hysing, Erik (2013) "Lost in Transition? The Green State in Governance for Sustainable Development", Nordic Environmental Social Science Conference, Copenhagen, June 11-13, 2013 (Peer-reviewed) Hysing, Erik (2013)"Demokratisk transportplanering? Trängselskatten i Göteborg", Nationella konferensen i transportforskning, Chalmers Göteborg, oktober, Hysing, Erik (2013) "Var är det ohållbart - och varför? Exemplet Stadstrafik", Föreläsning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitets Sustainability Day, Göteborg 10 oktober 2013.

17 Erik Lundberg (2013) Is Neo-Corporative Policy-Making Institutions Eroded? Interest Organizations on the Position and Role of the Swedish Commission Process Erik Lundberg, Paper prepared for the ECPR General Conference in Bordeaux 4-7 September Erik Lundberg (2013) An Archetype of Governance Network? The Position and Role of the Swedish Commission Process, Presentation av uppsats, Stockholms universitet, SCORE, 9 april, 2013 Persson, Monika (2013). A policy problem that cannot escape its past. Paper presented at the New Public Sector Seminar, Edinburgh, November 7-8. Persson, Monika (2013). Reframing Unsafety A successful strategy?. Paper presented at the International Conference of Public Policy, Grenoble, June Sohl, Sofia, Arensmeier, Cecilia (2013) Boosting youth s citizenship capacities - a way of approaching political inequality? (Youth and Civic Participation: Is a Younger Generation Reshaping European Politics?, ) UCSIA INTERNATIONAL WORKSHOP, University Centre Saint- Ignatius (UCSIA) & University of Antwerp, Antwerpen, maj. Åström, Joachim; Hinsberg, Hille; Jonsson, Magnus E. & Karlsson, Martin (2013). Crisis, Innovation and e-participation: Towards a Framework for ComparativeResearch. Conference proceeding presented at the conference epart 2013, Koblenz, Germany, September 2013.

18 Handledningsuppdrag Erik Amnå Erik Lundberg, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Sofia Sohl, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Viktor Dahl, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Yuliya Lakew, MKV, Örebro universitet biträdande. handledare Cecilia Arensmeier Sofia Sohl, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Asgeir Tryggvason, pedagogik, Örebro universitet, biträdande handledare: Sten Berglund Christian Skröder, statskunskap, Örebro Universitet, huvudhandledare Mats Öhlén, statskunskap, Örebro Universitet, biträdande handledare Ingemar Elander Anna-Lisa Fransson, statsvetenskap, Örebro universitet. Gun Hedlund Renée Andersson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Meriam Chatty, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Mats Lindberg Zelal Bal, Statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Gunilla Engvall, Statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Katarzyna Jezierska, Statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare. Disputerade den 27 maj på avhandlingen Radical democracy redux: politics and subjectivity beyond Habermas and Mouffe. Örebro University: Örebro Studies in Political Science 29. Jan Olsson Veronica De Majo, statskunskap Örebro universitet, huvudhandledare Monika Persson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Gunilla Engvall, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare, (disputerade 6 dec 2013) Magnus E. Jonsson, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Christian Skröder, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Anna Petersén, socialt arbete, Örebro universitet, biträdande handledare Joachim Åström Martin Karlsson, statskunskap, Örebro universitet. Huvudhandledare. Magnus Jonsson, statskunskap, Örebro universitet. Huvudhandledare.

19 Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Sten Berglund Fakultetsopponent: Anna Parkhouse, Åbo Akademi, statskunskap, 25 september Fakultetsopponent: Peteris Timofejevs Henriksson, Umeå, statsvetenskap, 16 oktober Ledamot i betygsnämnd: Gunilla Eriksson, Örebro universitet, statskunskap, den 6 december Ledamot i betygsnämnd: Martin Karlsson, Örebro universitet, statskunskap, den 20 december Ingemar Elander Ledamot I betygsnämnd: Mats Öhlen, statskunskap, Örebro universitet Jan Olsson Fakultetsopponent: Sara Nyhlén, statsvetenskap, Mittuniversitet, 15 februari Fakultetsopponent: Garbriella Jansson, statsvetenskap, Linköpings universitet, 7 november Ledamot i betygsnämnd: Marco Eimermann, kulturgeografi, Örebro universitet, 8 november Mats Lindberg Fakultetsopponent: Jan Jämte, Umeå universitet Sakkunnig- och referensuppdrag Erik Amnå Docent, Marcia Grimes, Samhällsvetenskapliga fakulteten, GU Reviewer: Scandinavian Political Studies, Political Psychology, Young, Acta Politica, European Sociological Review Sten Berglund Prövning av docentkompetens i statsvetenskap: Susanne Wallman Lundåsen. Mittuniversitetet. Prövning av professorskompetens i statsvetenskap: Andres Kasekamp, Tartu Universitet, Estland. Ingemar Elander Granskare (peer reviewer) av artiklar för följande tidskrifter: European Planning Studies Political Studies Urban Affairs Review Björn Hammar Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Foro Interno: Anuario de Teaoría Política Madrid, Universidad Complutense de Madrid Erik Hysing Peer-review granskare för: Journal of Environmental Policy & Planning, Planning Theory and Practice Opponent på Linnea Hjalmarssons 60% seminarium, Linköpings universitet, 23 Maj 2013 Martin Karlsson Peer-review granskare för tidskrifterna: First Monday 3 artiklar Journal of Information Technology and Politics 1 artikel

20 New Media & Society 1 artikel Information, Communication and Society 1 artikel Och konferensen: SIGSEC (WISP) Workshop on Information Security and Privacy 2 uppsatser. Mats Lindberg Docentutlåtande Stockholms universitet (Ulf Mörkenstam) Docentutlåtande Linnéuniversitetet (Henrik Enroth) Jan Olsson Sakkunnig på ansökan från Tuija Hilding-Rydevik om befordran till professor (SLU) Joachim Åström Political Communication (1) Journal of Communication (1) Information, Communication & Society (1) Fifth International conference on eparticipaton (3) Workshop on Information Security and Privacy (2) Samverkan med det omgivande samhället Erik Amnå Ungdomars samhällsengagemang 1. SKLs demokratidag 2013, maj, Stockholm 2. Almedalen, juli a. Arrangör: Sektor 3 b. Arrangör: Centerns Studentförbund c. Arrangör: Aftonbladet 3. Göteborgs stad, september, Göteborg 4. Ungdomsstyrelsen, september Stockholm Att förebygga korruption 1. Almedalen (Örebro universitet), juli 2. Göteborgs stads chefer, Varberg, september 3. Kvalitetsmässan, Göteborg, november 4. Borås stad, november 5. Stockholms stad, december Amnå, E. & Ekman, J. (2013). Unga politiskt intresserade engageras inte av partierna. DN-Debatt, Dagens Nyheter (24 april). Intervjuer för Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sveriges Radio, Aftonbladet web-tv, Utbildningsradion, Sveriges Television Cecilia Arensmeier Föredrag och deltagande i panelsamtal under Lärarutbildardagen, Örebro universitet 30/10 Titel på föredraget: Mot medborgarkunskaper Meriam Chatty Om EU och demokrati för Utbildningsradions Så styrs Sverige, oktober 2013

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. Örebro 2014-03-19 Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Mats Ekström Publications (selection) Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Talking Politics in Election Campaigns: International Perspectives on Media Discourse. Palgrave (forthcoming) Djerf-Pierre,

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009 Uppdragsutbildning Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010 Studiehandledning ht 2009 Om kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete, 15 högskolepoäng Kursen ges som en

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave.

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Publications Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Djerf-Pierre, M and Ekström, M (2013) (eds.) A History of Swedish

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring.

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Verksamhetsberättelse 2010 1 Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp Kursinstruktion Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 Innehåll Introduktion 3 Innehåll och Förväntade Studieresultat 4 Undervisningsformer

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

Sociologi för sociala entreprenörer

Sociologi för sociala entreprenörer Sociologi för sociala entreprenörer Ester Barinaga Associate Prof. Dpt. of Management, Politics, and Philosophy eb.lpf@cbs.dk Ester Barinaga Grundare och Styrelseordförande ester@forortenicentrum.org Friday,

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Lukas Smas, Senior Research Fellow, Nordregio Felles nettverksamling for regional og kommunal planlegging 12-13 November 2012.

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Maria Gustavsson, ledamot (föräldraledig) Jakob Svensson, ledamot Hans Rosling, ledamot Eva Lithman, ledamot

Maria Gustavsson, ledamot (föräldraledig) Jakob Svensson, ledamot Hans Rosling, ledamot Eva Lithman, ledamot Underlag till dagordningspunkt 3 Expertgruppen För Biståndsanalys UD 2013:01 Protokoll 2014-01-19 Expertgruppens möte Tisdagen den 16 december, kl. 08:30-11:30 Karlavägen 102, sammanträdesrum: Amiralen,

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21 Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap MARIA KALLBERG Sedan 1998 Arkivarie inom privat, statlig och kommunal arkivverksamhet 2000-2001 Universitetsadjunkt

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER

CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Projektorganisation Styrgrupp Projektledn. och ek./adm. Följeforskare Referensgrupp Externa

Läs mer