Statskunskap och Center for Democratic Government in Change

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statskunskap och Center for Democratic Government in Change"

Transkript

1 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Verksamhetsberättelse

2 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd av Jenny Lindström

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 STATSKUNSKAP VID ÖREBRO UNIVERSITET... 4 PROJEKTINFORMATION... 4 BEVILJADE ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL... 5 DOKTORANDER INOM STATSKUNSKAP... 7 PUBLICERINGAR FORSKNINGSRAPPORTER INSÄNDA MANUSKRIPT UNDER DOKTORSAVHANDLINGAR I STATSKUNSKAP NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT UTLANDSVISTELSE I EGENSKAP AV GÄSTFORSKARE/DOKTORAND PRESENTATIONER VID NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KONFERENSER HANDLEDNINGSUPPDRAG UPPDRAG SOM FAKULTETSOPPONENT OCH/ELLER LEDAMOT I BETYGSNÄMND SAKKUNNIG- OCH REFERENSUPPDRAG SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET ADMINISTRATIVA UPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA UPPDRAG... 22

4 Statskunskap vid Örebro universitet Statskunskapen är ett relativt stort ämne vid Örebro Universitet med en ämnesgrupp på cirka 25 personer: sex professorer (varav tre emeritus); fyra docenter; 7 post-doc/lektorer/forskare; samt cirka 8 doktorander. Statskunskapen har undervisning inom grundutbildning och avancerad nivå samt forskarutbildning. Från och med år 1999 när Örebro universitet bildades fram tills årsskiftet 2013/14 har 33 doktorander disputerat i statskunskap, vilket innebär ca 2.5 disputation per år. Statskunskapen utgör en ämnesmässig forskningsmiljö institutionaliserad genom en stark forskningsprofil (Center for Democratic Government in Change), handledarkollegium, ämnesgrupp, högre seminarium, enskilda projekt samt informella möten som fredagsfika. Statskunskapen i Örebro är inte bara ett starkt ämne i egen rätt utan har dessutom förgreningar och tyngdpunkter i flera, i huvudsak mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Det tar sig bl.a. konkreta uttryck i form av samarrangerade seminarier, vilket är särskilt lämpligt för doktorander med dubbel hemvist (forskarskola och ämne). I följande flervetenskapliga miljöer finns statskunskapen representerad: Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) med Forskarskolan urbana studier: städer och regioner i förändring (FUS) Forskargruppen Youth & Society (YeS) Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) Social and Political Studies of Climate Change (Klimatnätverket) Projektinformation Medlemmarnas pågående och beslutade externfinansierade projekt, sorterade alfabetiskt på projektets titel. Building pervasive participation (bpart), (Joint Programming Initiative Urban Europe), Anslagsgivare: European Commission & FORMAS Anslag: kr Medverkande: Joachim Åström, Martin Karlsson och Magnus Jonsson Citizen centric e-participation: A Trilateral Collaboration for Democratic Innovation Anslasgivare: Vinnova, Rannis, Nordforsk & Estonian Ministry for Economic Affairs and Communications Anslag: , Medverkande: Joachim Åström, Martin Karlsson och Magnus Jonsson Den politiska utvecklingen i Baltikum. Anslagsgivare: Östersjöstiftelsen. Medverkande: Sten Berglund, Richard Rose, CSPP, Glasgow, Joakim Ekman, Södertörns högskola Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Anslag: kr Medverkande: Cecilia Arensmeier, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén

5 Fortsättningsprojekt FOVU (Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling) Anslag: kr Följeforskningsprojekt Örebro Kommuns servicecenter Anslagsgivare: Finansieras av Örebro kommun Medverkande: Ann-Catrin Andersson Hållbar utveckling genom deliberation? Anslagsgivare: Formas Anslag: kr Medverkande: Erik Hysing och Jan Olsson Information Security & Culture Attitude Anslagsgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Anslag: , medverkande: Joachim Åström och Martin Karlsson Internationell jämförelser av skolor Anglagsgivare: Vetenskapsrådet Medverkande: Erik Amnå La trascendencia de la retórica en la genealogía del Estado: la democratización del self Anslagsgivare: Plan Nacional de I+D+i, CICYT, Ministerio de Educación y Ciencia de España, Avslutat Medverkande: Björn Hammar (i samarbete med Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Barcelona och Centre for Research and Studies in Sociology, Portugal). Political Socialisation and Human Agency , Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond Medverkande: Erik Amnå Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens, Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Medverkande: Cecilia Arensmeier Beviljade ansökningar om externa medel Comparative Civic Education, Swedish Institute, China-Sweden Scholarship (dr Jianying Yan, stipendium för nio månaders gästforskarvistelse, September 2013-Juni 2014 Digitalisering av Herbert Tingstens vetenskapliga och politiska skrifter Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond Anslag: Medverkande: Mats Lindberg Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Anslag: kr Medverkande: Cecilia Arensmeier, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén En studie av de dagsaktuella politiska processerna rörande fri rörlighet i EU och EUmedborgarskapets förändrade villkor Anslagsgivare: Helge Ax:son Johnsons stiftelse

6 Anslag: kr Medverkande: Meriam Chatty Like mother, like daughter? Like father, like son? Preventing and reducing prejudice in adolescence: the role of empathy and integroup contact, Anslagsgivare: FORTE, FIIP, Anslag: kr Medverkande: Erik Amnå (med Marta Miklikowska) Beviljad Tingsten-konsortiet Anslagsgivare: Crawfoords och Ridderstads forskningsstiftelser Anslag: kr Medverkande: Mats Lindberg

7 Doktorander inom Statskunskap Namn Avhandlingens tema/titel Handledare 1 Bitr. handledare 2 Ali Abdelzadeh Missnöjda medborgare Joakim Ekman Jonas Linde Renée Andersson Kommunal jämställdhet Gun Hedlund Charlotte Fridolfsson Zelal Bal Kurdiskt politiskt deltagande i Turkiet Mats Lindberg Joakim Ekman Meriam Chatty Migranternas medborgarskap Peo Hansen Gun Hedlund, Jan Olsson Viktor Dahl Youth, Political Protest, and Group Identity Erik Amnå Mats Ekström Veronica De Majo Linking international cooperation and risk reduction Jan Olsson Thomas Sedelius (Högskolan Dalarna) Eva Hultin (Högskolan Dalarna) Anders Edlund Stig Montin Ingemar Elander Gunilla Eriksson The intelligence discourse: the Swedish military intelligence (MUST) Jan Olsson Jan Willem Honing as a producer of knowledge. Disputerade Anna-Lisa Fransson Mare Balticum Construum. Ingemar Elander Rolf Lidskog Peter Gustavsson IT och demokrati Jan Olsson Stig-Arne Nohrstedt Magnus Jonsson Joachim Åström Jan Olsson Martin Karlsson Covering distance: essays on representation and political Joachim Åström Stig Montin communication. Disputerade Erik Lundberg Towards a pluralistic pattern of access: State and voluntary Erik Amnå Tomas Sedelius organizations in Sweden Felix Nolte Politainment Demokratibegreppet i underhållningssamhället Jan Olsson Stig-Arne Nohrstedt Örjan Nygren Det rationella politiska samtalets struktur och funktionssätt. Mats Lindberg Joakim Ekman Idékritiska studier kring temat vetenskap och politik i svenskt 1900-tal Monika Persson The dynamics of policy formation making sense of feelings of Jan Olsson Rolf Lidskog unsafety Christian Skröder Aktörsmedverkan i implementationsprocessen av det Europeiska Sten Berglund Jan Olsson Vattendirektivet Sofia Sohl Political Efficacy and Young People Erik Amnå Cecilia Arensmeier Mats Öhlén The Eastward Enlargement of European Parties: Party Adaptation in the Light of EU-enlargement. Disputerade Gullan Gidlund Sten Berglund 1 Örebro universitet om inte annat anges. 7

8 Publiceringar 2013 (Statskunskap-författare i fetstil) Amnå, Erik & Ekman, Joakim (in press). Standby Citizens: Understanding Non-Participation in Contemporary Democracies, in Barrett, M. & Zani, B (Eds.) Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives. Abingdon: Routledge. Amnå, Erik & Ekman, Joakim (forthcoming). Standby Citizens. Faces of Political Passivity. European Political Science Review. Amnå, E. (2013). Folkbildningens legitimitet: reflektioner kring ett förslag. In: Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman (Ed.), Årsbok om folkbildning 2012: forskning och utveckling (pp ). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning. Amnå, E. (2013). Skolor som politiska arenor. In: Fjeldstad, Dag og Mikkelsen, Rolf (Ed.), Demokrati og laererbevissthet. Paper presented at Nordisk demokratikonfereanse for laereutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. otkober 2012 (pp ). Oslo: Universitetet i Oslo Arensmeier, Cecilia (2013), Studiecirklar och socialt kapital i Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda (red.) (2013), Nyttan med folklig bildning : en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet. Lund: Nordic Academic Press. Berglund, Sten, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause and Terje Knutsen (2013), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar (840 pp). Berglund, Sten and Joakim Ekman (2013), The Diversity of Political Regimes, in Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Berglund, Sten, Joakim Ekman, Terje Knutsen and Frank Aarebrot (2013), The Resilience of History, Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Berglund, Sten, Kevin Deegan-Krause and Joakim Ekman (2013), Concluding Remarks, in Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Dahl, V. (2013). The Origins of Adolescents Involvement in Illegal Political Activities: a Function of Demographic Background, Political Dissatisfaction, Affective Commitment, or Political Communication? Manuscript accepted for publication in Politics, Culture and Socialization Dahl, V., & Van Zalk, M. (2013). Peer Networks and the Development of Illegal Political Behavior among Adolescents. Journal of Research on Adolescence. doi: /jora Duvold, Kjetil and Sten Berglund (2013), Democracy between Ethnos and Demos: Territorial Identification and Political Support in the Baltic States, East European Politics and Society, 3 December; as doi: / Elander, Ingemar (2013) På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik: önskedröm eller möjlighet? Bilaga 4 till rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet. Karlskrona: Boverket.

9 Fridolfsson, Charlotte & Elander, Ingemar (2013) Pp in Faith community works in Sweden. In Paul Cloke, Justin Beaumont and Andrew Williams (eds) Working Faith. Milton Keynes: Paternoster Press. Fröding, Karin, Geidne, Jonny, Elander, Ingemar, & Eriksson, Charli (2013) Towards Sustainable Structures for Neighbourhood Development? Healthy City Research in four Swedish Cities Journal of Health Organization and Management 27 (2): Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) Households as role models for sustainable consumption. The case of local climate dialogues in two Swedish Towns. Journal of Environmental Planning and Management 56 (2): Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) My Green Neighbourhood : Sustainability Potential of a Redevelopment Initiative in a Stigmatized Housing Estate. Centrum för urbana och regional studiers skriftserie 68. Örebro: Örebro University. Hammar, Björn, "Poder soberano, fueros internos e inventio política", i Arenas-Dolz, Francisco (red.), Retórica y democracia. Perspectivas críticas sobre el estado de la investigación. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2013, s Hysing, Erik (2013) "Representative democracy, empowered experts and citizen participation: visions of green governing", Environmental Politics, 22(6): Hysing, Erik (2014) "How public officials gain policy influence. Lessons from Local Government in Sweden", International Journal of Public Administration, 37(2): Jonsson, Magnus & Åström, Joachim (forthcoming 2013) The Challenges for Online Deliberation Research. A Literature Review. Accepted for publication in International Journal of e-politics Karlsson, M., & Lundberg, E. (Kommande) Motstrategier eller undanmanövrar? Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling, Accepterad för publicering i Scandinavian Journal of Public Administration. Karlsson, M. (2013) Covering distance: Essays on representation and political communication, Doctoral Dissertation, Örebro: Örebro University. Karlsson, M. (2013) Representation as interactive communication: Theoretical considerations and empirical findings, Information, Communication and Society, 16(8): Karlsson, M. (2013) Carrots and sticks: Internet governance in non-democratic regimes, International Journal of Electronic Governance, 6(3): Kim, Y. & Amnå, E. (in press). Civic engagement among minority immigrant youth groups in Sweden: Perceived parental norms of civic/political engagement and immigration generation. In: M. Barrett & B. Zani (Ed.), Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives. London: Routledge. Lindberg, M., Inledning i Marx, K., Kapitalet. Första boken, 6. Upplagan, Arkiv förlag 2013 (sid. I - XLIII) (ISBN ). Lindberg, M., Att studera Kapitalet. Kommentar och studiehandledning, Arkiv förlag 2013 (666 sidor) (ISBN ). (Ny upplaga av doktorsavhandling, på nytt förlag, i ny version och med nytt författarnamn) Lindberg, M., Inledning till Kapitalet. Arkiv förlag 2013 (48 sid.) (ISBN ).

10 Linde, J., & Karlsson, M. (2013) The dictator s new clothes: The relationship between e- participation and quality of government in non-democratic regimes, International Journal of Public Administration, 36(4): Erik Lundberg, Does the Government Selection Process Promote or Hinder Pluralism? Exploring the Characteristics of Voluntary Organizations Invited to Public Consultations. Journal of Civil Society, 9, Persson, Monika. (2013). The relative importance of institutional trust in countering feelings of unsafety in disadvantaged neighbourhoods, European Spatial Research and Policy. 20(1): Persson, Monika. (2013). A theoretical inquiry of the use of knowledge in the policy process, in Lindberg, Henrik (ed.), Knowledge and Policy Change, US: Cambridge University Press. Petersén, Anna & Olsson, Jan (2013), An evaluation paradox in social work? An empirical study of evaluation use in connection with temporary programmes in Swedish social work, Accepted by European Journal of Social Work. Online publication June 2013: DOI: / Åström, Joachim & Karlsson, Martin (2013) Blogging in the Shadow of Parties: Exploring Ideological Differences in Online Campaigning. Political Communication, Vol. 30, Issue 3, Pages Åström, Joachim, Hinsberg, Hille, Jonsson, Magnus & Karlsson, Martin (2013) Crisis, Innovation and e-participation: Towards a Framework for Comparative Research. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8075, 2013, pp Åström, Joachim et al. (2013) Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. Tallin: Praxis Policy Center. Forskningsrapporter Hedlund, Gun & Perman, Karin (2013) Energieffektiva bostäder - ett ouppnåeligt politiskt mål? Kommunikation och styrmedel i Jakobsgårdarna., Högskolan Dalarna arbetsrapport nr 2013:5 Perman, Karin & Hedlund, Gun (2013) Politik, expertis och boende. Energieffektivisering i fallet Jakobsgårdarna, Borlänge kommun. Slutrapport från forskningsprojektet Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext ( ) finansierat av Energimyndigheten. Åström, Joachim; Hinsberg, Hille; Jonsson, Magnus E. & Karlsson, Martin Citizen centric e- participation - A trilateral collaboration for democratic innovation: Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. PRAXIS Center for Policy Studies, Tallinn, Estonia (ISBN ) Insända manuskript under 2013 Arensmeier, Cecilia (under review), Lessons for Civic Education : Swedish Students Difficulties in ICCS Scandinavian Journal of Educational Research. Dahl, V., & Stattin, H. Beyond the limits political involvement in illegal activities Glatz, T., & Dahl, V. The Role of Family Experiences for Adolescents Attitudes Toward and Participation in Illegal Political Activity

11 Eva Gustavsson & Ingemar Elander: Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt. Slutrapport beställd av Delegationen för hållbara städer & Boverket. [publicering under 2014] Hysing, Erik (2014) "A Green Star Fading? A Critical Assessment of Swedish Environmental Policy Change", Accepted for publication in Environmental Policy and Governance, January Hysing, Erik (2013) "Democratic Transport Planning? Legitimating the Gothenburg Congestion Tax", Under review for Transportation Research Part A: Policy and Practice, September Hysing, Erik & Lundberg, Erik (2013) "Governance Networks and the Swedish Governmental Commissions A Critical Examination of Three Governance Hypotheses", Under review for Critical Policy Studies, November Hysing, Erik, Frändberg, Lotta and Vilhelmson, Bertil (2013) "Between Strong and Weak Sustainability: The Case of the Gothenburg Congestion Tax", Under revision for Journal of Environmental Planning and Management, October Jonsson, Magnus E. & Åström, Joachim The Challenges for Online Deliberation Research A Literature Review of the Field. International Journal of E-Politics, IGI Global. In press. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (submitted) The Political Blog Space: A New Arena for Political Representation? Submitted to New Media & Society. Karlsson, M. (Manuscript) A real conversation starter? Assessing the deliberative capacity of the Swedish blogosphere, Minor revision, Information Polity. Karlsson, M., & Lundberg, E. (Forthcoming) Motstrategier eller undanmanövrar? Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling, Accepted for publication in Scandinavian Journal of Public Administration. Persson, Monika. A policy problem that cannot escape its past constraints on the reformation of safety policy (Under review for Critical Policy Studies) Petersén, Anna & Olsson, Jan (2013) Calling Evidence-Based Practice into Question. Acknowledging Phronetic Knowledge in Social Work, in British Journal of Social Work, accepted for publication Sohl, Sofia & Arensmeier, Cecilia (under review), School s Role for Youth s Political Efficacy : Can School boost Students Political Efficacy in a compensatory Manner?, Research Papers in Education. Doktorsavhandlingar i statskunskap 1. Anders Bro (2000). Från hälsovård till miljöskydd. En historisk institutionell analys av kommunal ansvarsutveckling. 2. Berndt H. Brikell (2000). Negotiating the International Waste Trade. 3. Joakim Ekman (2001). National Identity in Divided and Unified Germany - Continuity and Change. 4. Markus Johansson (2002). Exkludering av invandrare i stadspolitiken - makt och maktlöshet i Örebro Ingrid Pincus (2002). The Politics of Gender Equality Policy. 6. Birgitta Rydén (2003). Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan Ett implementeringsperspektiv under försvarsbeslutsperioden

12 7. Anders Johansson (2003). Offentlig kultur i omvandling? Om prestationsfinansiering och konkurrensutsättning av offentlig serviceverksamhet. 8. Henry Pettersson (2004). Den försiktiga kameleonten. Europeisk socialdemokrati och brittiska Labour. 9. Joachim Åström (2004). Mot en digital demokrati? Teknik, politik och institutionell förändring. 10. Jonas Linde (2004). Doubting Democrats? A Comparative Analysis of Support for Democracy in Central and Eastern Europe. 11. Mikael Granberg (2004), Från lokal välfärdsstat till stadspolitik. Politiska processer mellan demokrati och effektivitet: Vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås. 12. Josefin Larsson (2004), Aiming for Change. Intentional Communities and Ideology in Function. 13. Markus Gossas (2006), Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. 14. Kjetil Duvold (2006), Making Sense of Baltic Democracy. Public Support and Political Representation in Nationalising States. 15. Thomas Sedelius (2006), The Tug-of-War between Presidents and Prime Ministers: Semi- Presidentialism and Intra-Executive Conflict in Eastern Europe. 16. Cecilia Eriksson (2006), "Det borde vara att folket bestämmer". En studie av ungdomars föreställningar om demokrati. 17. Charlotte Fridolfsson (2006), Deconstructing Political Protest. 18. Linda Andersson Åström (2007). Gatekeepers of Democracy? A Comparative Study of Elite Support in Russia and the Baltic States. 19. Conny Pettersson (2007). Glokal institutionalisering. Mötet mellan globala och lokala idéer i kommunal näringspolitik för hållbar utveckling. 20. Sebastian Stålfors (2008). Political institutions and Government Performance. Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective. 21. Pia Brundin (2008). Politics on the Net NGO practices and experiences. 22. Johan Mörck (2008). Regionalt samhällsbyggande i otakt. En studie av den varierande framväxten av samverkansorgan. 23. Karin Perman (2008). Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, kommunal och hushållsnivå. 24. Helen Lindberg (2009). Only Woman Bleed? A Critical Reassessment of Comprehensive Feminist Social Theory. 25. Fredrik Bonander (2009). Party Membership and State Subsidies A Comparative Study. 26. Anders Urbas (2009). Den svenska valforskningen. Vetenskapande, demokrati och medborgerlig upplysning. 27. Hysing, E. (2010) Governing towards Sustainability Environmental Governance and Policy Change in Swedish Forestry and Transport. Doctoral thesis. 28. Lennqvist Lindén, Ann-Sofie (2010) Att lägga politiken tillrätta. Kommunala chefers professionalisering. 29. Jezierska, Katarzyna (2011) Radical democracy redux: politics and subjectivity beyond Habermas and Mouffe 30. Andersson, Ann-Catrin (2011) Identity politics and city planning: the case of Jerusalem 31. Karlsson, Martin (2013). Covering distance: essays on representation and political communication. 32. Eriksson, Gunilla (2013). The intelligence discourse: the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge. 33. Öhlén, Mats (2013). The Eastward Enlargement of European Parties: Party Adaptation in

13 the Light of EU-enlargement. Örebro

14 Nationella och internationella samarbetsprojekt (samarbetspartners och deras ämnes- och universitetshemvist är angivna) Erik Amnå Joakim Ekman, statsvetenskap, Södertörns högskola Pär Zetterberg, statskunskap, Uppsala universitet Ariadne Vromen, statskunskap, Sydney University Mike Xenos, statskunskap, University of Wisconsin Martyn Barrett, socialpsykologi, University of Surrey Bruna Zani, socialpsykologi, University of Bologna Stephen Caldwell, Leeds University Cecilia Arensmeier Samverkan med pedagoger vid Örebro universitet. (prof., Tomas Englund, prof. Carsten Ljunggren, fil. dr. Ingrid Unemar Öst) samt statsvetare vid Södertörns Högskola (prof. Joakim Ekman) och Uppsala universitet (fil. dr. Pär Zetterberg) i VR-projektet som håller på att avslutas. Veronica De Majo Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser i samarbete med Högskolan Dalarna. Forskningsprofil Kultur, identitet och gestaltning, Högskolan Dalarna. Global Plattform for Disaster Risk Reduction, UN International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Martin Karlsson Matthias Baldauf, Datavetenskap, FTW Telecommunications Research Center, Vienna, Österrike. Sampo Ruoppila, Sociologi, University of Turku, Finland. Maria Wimmer, Informatik, Univerity of Koblenz-Landau, Tyskland. Erik Lundberg Artikelprojekt om välfärdsstatens förändring tillsammans med professor Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Högskola. Artikelprojekt om Kommittéväsendet tillsammans med Erik Hysing, Örebro Universitet Artikelprojekt om ungdomars sociala tillit tillsammans med Ali Abdelsadeh, Örebro Universitet Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Monika Persson 20 oktober - 23 november, Business School, University of Edinburgh, Skottland

15 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Amnå, Erik (2013) Youth Political Participation: Diversity, Latency and Change, General Conference, Bordeaux, ECPR, September Amnå, Erik (2013) Youths Online and Offline Communication General Conference, Bordeaux, ECPR, September Amnå, Erik (2013) Lessons from Scandinavia, Masarat Center, Tunis, Tunisien: Scandinavian Civil Society. (September) Amnå, Erik, (2013),, Standby Citizens. Civic Education, Slovenian Ministry of Education (Ljubljana, Slovenien, september) Arensmeier, Cecilia & Lennqvist-Lindén, Ann-Sofie (2013), Mellan kundkrav och försvagade förmågor : utmaningar för högre utbildning. Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Stockholm2-4/10 Arensmeier, Cecilia & Lennqvist-Lindén, Ann-Sofie (2013), Mellan kundkrav och försvagade förmågor : utmaningar för högre utbildning års nationella konferens för ämnesdidaktisk forskning i samhällskunskap, Göteborg 7-8/10 Edberg, K. & Fransson, A.-L. (2013) "Island and the Pipeline Crisis, confusion, solution. Oral presentation at the 11th European Sociological Association conference (Turin, Italy August) Edberg, K. & Fransson A.-L. (2013) Island and the Pipeline A local story of transational business. Paper presented at the 4 th Space and Place conference (Oxford, United Kingdom, September 2013). Ingemar Elander (2013). Sustainababble? Från ord till handling i regional utveckling Inspel av Ingemar Elander vid uppföljningsdag anordnad av Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro den 17 juni Ingemar Elander, Charlotte Fridolfsson & Eva Gustavsson (2013). Faith-based engagement and place - Searching for a Swedish Muslim identity. Paper presented at the session Faith, social justice and the city at the Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies, 1-3 July 2013 at the University of Groningen, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Ingemar Elander (2013). På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik: Önskedröm eller möjlighet? Presentation baserad på rapport med samma namn vid seminariet Samtal om framtidens stadspolitik anordnat av Boverket, Stockholm, den 16 oktober Ingemar Elander (2013). Sustainababble? Från prat till handling i regional och urban utveckling. Power-pointpresentation vid konferensen Regional utveckling: hur förstå och utvärdera? Karlstads universitet den november Jonsson, Magnus (2013). Does Pervasive Participation Equals Normalization? Paper presented at the conference C&T, 6 th International Conference on Communities and Technologies, Munich, June.

16 Karlsson, M. (2013) Carrots and sticks: Internet governance in non-democratic regimes, paper presented at the 6 th Plenary Conference of Tensions of Europe, Sorbonne, Paris. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (2013) Social Media and Political Representation: (How) Are They Related? Paper presented at 71st Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (2013) Who should b-part? Democratic legitimacy and representativeness in pervasive participation. Paper presented at Communities & Technologies, Munich. Eva Gustavsson & Ingemar Elander (2013). Place identities and the redevelopment of a multifamily housing estate. Paper presented at the session Exploring the emotion of alternative communities - theorizing new forms of communal organisation at the Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies 1-3 July 2013, University of Groningen, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Eva Gustavsson & Ingemar Elander (2013). Killing three birds with one stone? Participatory planning and the challenge of multi-dimensional sustainability. Paper presented at the European Urban Research Association Conference Cities as Seedbeds for Innovation, 4-6 July, Enschede, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Hammar, Björn (2013) Rule and Representation: Conceptual Continuity and Change", XI Congreso Nacional de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) (Sevilla, september 2013) Hedlund, Gun & Perman, Karin (2013) In this area we have it so nice Paper presented at European Conference of Politics and Gender. Barcelona March Section Intersectionality, Citizenship and Multiculturalism. Hysing, Erik (2013) "A Green Star Fading? A Critical Assessment of Swedish Environmental Policy Change", SWEPSA, Stockholm, October 2-4, 2013 Erik Hysing & Erik Lundberg (2013), Governance Networks and the Swedish Governmental Commissions A Critical Examination of Three Governance Hypotheses, Statsvetenskjapliga förbundets årsmöte I Stockholm den 2-4 oktober 2013 Hysing, Erik (2013) "Lost in Transition? The Green State in Governance for Sustainable Development", Nordic Environmental Social Science Conference, Copenhagen, June 11-13, 2013 (Peer-reviewed) Hysing, Erik (2013)"Demokratisk transportplanering? Trängselskatten i Göteborg", Nationella konferensen i transportforskning, Chalmers Göteborg, oktober, Hysing, Erik (2013) "Var är det ohållbart - och varför? Exemplet Stadstrafik", Föreläsning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitets Sustainability Day, Göteborg 10 oktober 2013.

17 Erik Lundberg (2013) Is Neo-Corporative Policy-Making Institutions Eroded? Interest Organizations on the Position and Role of the Swedish Commission Process Erik Lundberg, Paper prepared for the ECPR General Conference in Bordeaux 4-7 September Erik Lundberg (2013) An Archetype of Governance Network? The Position and Role of the Swedish Commission Process, Presentation av uppsats, Stockholms universitet, SCORE, 9 april, 2013 Persson, Monika (2013). A policy problem that cannot escape its past. Paper presented at the New Public Sector Seminar, Edinburgh, November 7-8. Persson, Monika (2013). Reframing Unsafety A successful strategy?. Paper presented at the International Conference of Public Policy, Grenoble, June Sohl, Sofia, Arensmeier, Cecilia (2013) Boosting youth s citizenship capacities - a way of approaching political inequality? (Youth and Civic Participation: Is a Younger Generation Reshaping European Politics?, ) UCSIA INTERNATIONAL WORKSHOP, University Centre Saint- Ignatius (UCSIA) & University of Antwerp, Antwerpen, maj. Åström, Joachim; Hinsberg, Hille; Jonsson, Magnus E. & Karlsson, Martin (2013). Crisis, Innovation and e-participation: Towards a Framework for ComparativeResearch. Conference proceeding presented at the conference epart 2013, Koblenz, Germany, September 2013.

18 Handledningsuppdrag Erik Amnå Erik Lundberg, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Sofia Sohl, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Viktor Dahl, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Yuliya Lakew, MKV, Örebro universitet biträdande. handledare Cecilia Arensmeier Sofia Sohl, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Asgeir Tryggvason, pedagogik, Örebro universitet, biträdande handledare: Sten Berglund Christian Skröder, statskunskap, Örebro Universitet, huvudhandledare Mats Öhlén, statskunskap, Örebro Universitet, biträdande handledare Ingemar Elander Anna-Lisa Fransson, statsvetenskap, Örebro universitet. Gun Hedlund Renée Andersson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Meriam Chatty, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Mats Lindberg Zelal Bal, Statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Gunilla Engvall, Statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Katarzyna Jezierska, Statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare. Disputerade den 27 maj på avhandlingen Radical democracy redux: politics and subjectivity beyond Habermas and Mouffe. Örebro University: Örebro Studies in Political Science 29. Jan Olsson Veronica De Majo, statskunskap Örebro universitet, huvudhandledare Monika Persson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Gunilla Engvall, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare, (disputerade 6 dec 2013) Magnus E. Jonsson, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Christian Skröder, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Anna Petersén, socialt arbete, Örebro universitet, biträdande handledare Joachim Åström Martin Karlsson, statskunskap, Örebro universitet. Huvudhandledare. Magnus Jonsson, statskunskap, Örebro universitet. Huvudhandledare.

19 Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Sten Berglund Fakultetsopponent: Anna Parkhouse, Åbo Akademi, statskunskap, 25 september Fakultetsopponent: Peteris Timofejevs Henriksson, Umeå, statsvetenskap, 16 oktober Ledamot i betygsnämnd: Gunilla Eriksson, Örebro universitet, statskunskap, den 6 december Ledamot i betygsnämnd: Martin Karlsson, Örebro universitet, statskunskap, den 20 december Ingemar Elander Ledamot I betygsnämnd: Mats Öhlen, statskunskap, Örebro universitet Jan Olsson Fakultetsopponent: Sara Nyhlén, statsvetenskap, Mittuniversitet, 15 februari Fakultetsopponent: Garbriella Jansson, statsvetenskap, Linköpings universitet, 7 november Ledamot i betygsnämnd: Marco Eimermann, kulturgeografi, Örebro universitet, 8 november Mats Lindberg Fakultetsopponent: Jan Jämte, Umeå universitet Sakkunnig- och referensuppdrag Erik Amnå Docent, Marcia Grimes, Samhällsvetenskapliga fakulteten, GU Reviewer: Scandinavian Political Studies, Political Psychology, Young, Acta Politica, European Sociological Review Sten Berglund Prövning av docentkompetens i statsvetenskap: Susanne Wallman Lundåsen. Mittuniversitetet. Prövning av professorskompetens i statsvetenskap: Andres Kasekamp, Tartu Universitet, Estland. Ingemar Elander Granskare (peer reviewer) av artiklar för följande tidskrifter: European Planning Studies Political Studies Urban Affairs Review Björn Hammar Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Foro Interno: Anuario de Teaoría Política Madrid, Universidad Complutense de Madrid Erik Hysing Peer-review granskare för: Journal of Environmental Policy & Planning, Planning Theory and Practice Opponent på Linnea Hjalmarssons 60% seminarium, Linköpings universitet, 23 Maj 2013 Martin Karlsson Peer-review granskare för tidskrifterna: First Monday 3 artiklar Journal of Information Technology and Politics 1 artikel

20 New Media & Society 1 artikel Information, Communication and Society 1 artikel Och konferensen: SIGSEC (WISP) Workshop on Information Security and Privacy 2 uppsatser. Mats Lindberg Docentutlåtande Stockholms universitet (Ulf Mörkenstam) Docentutlåtande Linnéuniversitetet (Henrik Enroth) Jan Olsson Sakkunnig på ansökan från Tuija Hilding-Rydevik om befordran till professor (SLU) Joachim Åström Political Communication (1) Journal of Communication (1) Information, Communication & Society (1) Fifth International conference on eparticipaton (3) Workshop on Information Security and Privacy (2) Samverkan med det omgivande samhället Erik Amnå Ungdomars samhällsengagemang 1. SKLs demokratidag 2013, maj, Stockholm 2. Almedalen, juli a. Arrangör: Sektor 3 b. Arrangör: Centerns Studentförbund c. Arrangör: Aftonbladet 3. Göteborgs stad, september, Göteborg 4. Ungdomsstyrelsen, september Stockholm Att förebygga korruption 1. Almedalen (Örebro universitet), juli 2. Göteborgs stads chefer, Varberg, september 3. Kvalitetsmässan, Göteborg, november 4. Borås stad, november 5. Stockholms stad, december Amnå, E. & Ekman, J. (2013). Unga politiskt intresserade engageras inte av partierna. DN-Debatt, Dagens Nyheter (24 april). Intervjuer för Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sveriges Radio, Aftonbladet web-tv, Utbildningsradion, Sveriges Television Cecilia Arensmeier Föredrag och deltagande i panelsamtal under Lärarutbildardagen, Örebro universitet 30/10 Titel på föredraget: Mot medborgarkunskaper Meriam Chatty Om EU och demokrati för Utbildningsradions Så styrs Sverige, oktober 2013

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. Örebro 2014-03-19 Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro

Läs mer

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik We live today in an age of sustainababble, a cacophonous profusion [överflöd] of uses of the word sustainable to mean anything from environmentally

Läs mer

2007 Ekman, Joakim, 2007, Turkskräck eller bristen på demokrati? EU-medborgarna och Turkiet, Inblick Östeuropa, Nr 1, 2007.

2007 Ekman, Joakim, 2007, Turkskräck eller bristen på demokrati? EU-medborgarna och Turkiet, Inblick Östeuropa, Nr 1, 2007. Joakim Ekman Docent, fil dr (Statskunskap) Örebro universitet Samhällsvetenskapliga institutionen 701 82 Örebro Tel: 019 30 38 90 E-post: joakim.ekman@sam.oru.se Publikationer 2007 Ekman, Joakim, 2007,

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie (ISSN 1653-1531) (ISSN 1101-9093, för nummer 1-57) (ISSN 1653-1531, för nummer 62-) Stadsmiljögruppen (1991) Samhälle, Natur och Byggd miljö. En programskrift.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Välkommen till inspirationsdagen om social hållbarhet 2016-06-01

Välkommen till inspirationsdagen om social hållbarhet 2016-06-01 Välkommen till inspirationsdagen om social hållbarhet 2016-06-01 Välkomna! Anette Hallin - Delprocessledare HSU - Docent i företagsekonomi, inriktning organisation Patrik Klintenberg - Delprocessledare

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Mikael Granberg & Lars Nyberg Klimatet förändras Ökad frekvens av extrema väderhändelser och klimatrelaterade risker Ökade

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp Social Work Ba (B), Social work in a Swedish and global context, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nätverksträff Making Cities Resilient 13-14 oktober 2015 Karlstad Janet Edwards Sekretariat för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Att ge feedback på välfärdspolitiken: på ökad privatisering?

Att ge feedback på välfärdspolitiken: på ökad privatisering? Att ge feedback på välfärdspolitiken: hur reagerar medborgarna på ökad privatisering? Att ge feedback på välfärdspolitiken: hur reagerar medborgarna på ökad privatisering? Anna Bendz D en svenska välfärdsstaten

Läs mer

NOOS 2015 Doktorandseminarium

NOOS 2015 Doktorandseminarium NOOS 2015 Doktorandseminarium Du är varmt välkommen till 2015 års upplaga av det Nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrnings doktorandseminarium kallat NOOS. Under två dagar kommer vi -

Läs mer

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles * Lundegård, I. & Wickman, P.- O. (2007) Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK

ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK Delaktighetens teori: Varför? Hur? Vem? GUNILLA PRIEBE, LEG. SJUKSKÖTERSKA, FIL.DR. 1 Juridiska argument för delaktighet Delaktighet

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan CRISMART Nationellt centrum för krishanteringsstudier Ø Etablerat 1997

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg:

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg: Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Daniel Östlund, fil dr Universitetslektor i pedagogik inr specialpedagogik Högskolan Kristianstad Seminariets upplägg: Varför inkludering?

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Hållbar hantering av urbana översvämningar Hållbar hantering av urbana översvämningar Svenskt Vatten, 1 december, 2016. ROLF LARSSON, TEKNISK VATTENRESURSLÄRA, LTH/LUNDS UNIVERSITET SYNOPSIS A. Hållbar hantering av urbana översvämningar (HHUÖ)

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Lärande från olyckor Praktisk erfarenhetsåterföring Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan a-klindberg@abe.kth.se Projektet 1 Forskningsöversikt 2 Studie av arbetsmiljöverkets

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Barn lär av barn Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Måste inte vara problematiskt Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Vad gjorde ni för

Läs mer

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits 1 (5) Course Syllabus: Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 46, 15 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Credits Progressive specialisation

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Kontaktinformation: AKTIVITETSRAPPORT SAMOT HT 2007

Kontaktinformation: AKTIVITETSRAPPORT SAMOT HT 2007 Kontaktinformation: AKTIVITETSRAPPORT SAMOT HT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMARBETS- OCH INFORMATIONSAKTIVITETER...3 Samverkansmöten/Seminarier/workshops...3 Övriga presentationer av SAMOT...4 AKADEMISK

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér

Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér Avdelningen för Kulturgeografi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Presentation 15 maj 2014 Det urbana stationssamhället

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Towards a Megaregion of Western Scandinavia OECD Territorial Review I vilket sammanhang befinner vi oss? Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen

Towards a Megaregion of Western Scandinavia OECD Territorial Review I vilket sammanhang befinner vi oss? Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen Towards a Megaregion of Western Scandinavia OECD Territorial Review I vilket sammanhang befinner vi oss? Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen Territorial Review Western Scandinavia Har vi och ser vi

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014 DET GEMENSAMMA Sommarakademi på Lunds universitet 28 31 juli 2014 Det Gemensamma Citizen participation is presented as contacting leaders, organizing interest groups and parties, voting. That citizens

Läs mer

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR?

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? MATTHIAS LEHNER, PHD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL ECONOMICS MATTHIAS.LEHNER@IIIEE.LU.S E STRUKTUR AV PRESENTATIONEN 1. Vad är nudging?

Läs mer

Miljömålsdagarna 2015 Örebro

Miljömålsdagarna 2015 Örebro Miljömålsdagarna 2015 Örebro Generationsmålet och. Globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) - nationell implementering Nya globala hållbarhetsmål Gunilla Blomquist,

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Planering för mat trender och tendenser

Planering för mat trender och tendenser Planering för mat trender och tendenser RUSA sem. 4 nov. 2015 Madeleine Granvik, Ph.D. Researcher. in Planning for Sustainable Development and management of Urban-Rural interactions Department of Urban

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer