Statskunskap och Center for Democratic Government in Change

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statskunskap och Center for Democratic Government in Change"

Transkript

1 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Verksamhetsberättelse

2 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd av Jenny Lindström

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 STATSKUNSKAP VID ÖREBRO UNIVERSITET... 4 PROJEKTINFORMATION... 4 BEVILJADE ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL... 5 DOKTORANDER INOM STATSKUNSKAP... 7 PUBLICERINGAR FORSKNINGSRAPPORTER INSÄNDA MANUSKRIPT UNDER DOKTORSAVHANDLINGAR I STATSKUNSKAP NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT UTLANDSVISTELSE I EGENSKAP AV GÄSTFORSKARE/DOKTORAND PRESENTATIONER VID NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KONFERENSER HANDLEDNINGSUPPDRAG UPPDRAG SOM FAKULTETSOPPONENT OCH/ELLER LEDAMOT I BETYGSNÄMND SAKKUNNIG- OCH REFERENSUPPDRAG SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET ADMINISTRATIVA UPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA UPPDRAG... 22

4 Statskunskap vid Örebro universitet Statskunskapen är ett relativt stort ämne vid Örebro Universitet med en ämnesgrupp på cirka 25 personer: sex professorer (varav tre emeritus); fyra docenter; 7 post-doc/lektorer/forskare; samt cirka 8 doktorander. Statskunskapen har undervisning inom grundutbildning och avancerad nivå samt forskarutbildning. Från och med år 1999 när Örebro universitet bildades fram tills årsskiftet 2013/14 har 33 doktorander disputerat i statskunskap, vilket innebär ca 2.5 disputation per år. Statskunskapen utgör en ämnesmässig forskningsmiljö institutionaliserad genom en stark forskningsprofil (Center for Democratic Government in Change), handledarkollegium, ämnesgrupp, högre seminarium, enskilda projekt samt informella möten som fredagsfika. Statskunskapen i Örebro är inte bara ett starkt ämne i egen rätt utan har dessutom förgreningar och tyngdpunkter i flera, i huvudsak mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Det tar sig bl.a. konkreta uttryck i form av samarrangerade seminarier, vilket är särskilt lämpligt för doktorander med dubbel hemvist (forskarskola och ämne). I följande flervetenskapliga miljöer finns statskunskapen representerad: Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) med Forskarskolan urbana studier: städer och regioner i förändring (FUS) Forskargruppen Youth & Society (YeS) Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) Social and Political Studies of Climate Change (Klimatnätverket) Projektinformation Medlemmarnas pågående och beslutade externfinansierade projekt, sorterade alfabetiskt på projektets titel. Building pervasive participation (bpart), (Joint Programming Initiative Urban Europe), Anslagsgivare: European Commission & FORMAS Anslag: kr Medverkande: Joachim Åström, Martin Karlsson och Magnus Jonsson Citizen centric e-participation: A Trilateral Collaboration for Democratic Innovation Anslasgivare: Vinnova, Rannis, Nordforsk & Estonian Ministry for Economic Affairs and Communications Anslag: , Medverkande: Joachim Åström, Martin Karlsson och Magnus Jonsson Den politiska utvecklingen i Baltikum. Anslagsgivare: Östersjöstiftelsen. Medverkande: Sten Berglund, Richard Rose, CSPP, Glasgow, Joakim Ekman, Södertörns högskola Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Anslag: kr Medverkande: Cecilia Arensmeier, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén

5 Fortsättningsprojekt FOVU (Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling) Anslag: kr Följeforskningsprojekt Örebro Kommuns servicecenter Anslagsgivare: Finansieras av Örebro kommun Medverkande: Ann-Catrin Andersson Hållbar utveckling genom deliberation? Anslagsgivare: Formas Anslag: kr Medverkande: Erik Hysing och Jan Olsson Information Security & Culture Attitude Anslagsgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Anslag: , medverkande: Joachim Åström och Martin Karlsson Internationell jämförelser av skolor Anglagsgivare: Vetenskapsrådet Medverkande: Erik Amnå La trascendencia de la retórica en la genealogía del Estado: la democratización del self Anslagsgivare: Plan Nacional de I+D+i, CICYT, Ministerio de Educación y Ciencia de España, Avslutat Medverkande: Björn Hammar (i samarbete med Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Barcelona och Centre for Research and Studies in Sociology, Portugal). Political Socialisation and Human Agency , Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond Medverkande: Erik Amnå Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens, Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Medverkande: Cecilia Arensmeier Beviljade ansökningar om externa medel Comparative Civic Education, Swedish Institute, China-Sweden Scholarship (dr Jianying Yan, stipendium för nio månaders gästforskarvistelse, September 2013-Juni 2014 Digitalisering av Herbert Tingstens vetenskapliga och politiska skrifter Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond Anslag: Medverkande: Mats Lindberg Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan Anslagsgivare: Vetenskapsrådet Anslag: kr Medverkande: Cecilia Arensmeier, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén En studie av de dagsaktuella politiska processerna rörande fri rörlighet i EU och EUmedborgarskapets förändrade villkor Anslagsgivare: Helge Ax:son Johnsons stiftelse

6 Anslag: kr Medverkande: Meriam Chatty Like mother, like daughter? Like father, like son? Preventing and reducing prejudice in adolescence: the role of empathy and integroup contact, Anslagsgivare: FORTE, FIIP, Anslag: kr Medverkande: Erik Amnå (med Marta Miklikowska) Beviljad Tingsten-konsortiet Anslagsgivare: Crawfoords och Ridderstads forskningsstiftelser Anslag: kr Medverkande: Mats Lindberg

7 Doktorander inom Statskunskap Namn Avhandlingens tema/titel Handledare 1 Bitr. handledare 2 Ali Abdelzadeh Missnöjda medborgare Joakim Ekman Jonas Linde Renée Andersson Kommunal jämställdhet Gun Hedlund Charlotte Fridolfsson Zelal Bal Kurdiskt politiskt deltagande i Turkiet Mats Lindberg Joakim Ekman Meriam Chatty Migranternas medborgarskap Peo Hansen Gun Hedlund, Jan Olsson Viktor Dahl Youth, Political Protest, and Group Identity Erik Amnå Mats Ekström Veronica De Majo Linking international cooperation and risk reduction Jan Olsson Thomas Sedelius (Högskolan Dalarna) Eva Hultin (Högskolan Dalarna) Anders Edlund Stig Montin Ingemar Elander Gunilla Eriksson The intelligence discourse: the Swedish military intelligence (MUST) Jan Olsson Jan Willem Honing as a producer of knowledge. Disputerade Anna-Lisa Fransson Mare Balticum Construum. Ingemar Elander Rolf Lidskog Peter Gustavsson IT och demokrati Jan Olsson Stig-Arne Nohrstedt Magnus Jonsson Joachim Åström Jan Olsson Martin Karlsson Covering distance: essays on representation and political Joachim Åström Stig Montin communication. Disputerade Erik Lundberg Towards a pluralistic pattern of access: State and voluntary Erik Amnå Tomas Sedelius organizations in Sweden Felix Nolte Politainment Demokratibegreppet i underhållningssamhället Jan Olsson Stig-Arne Nohrstedt Örjan Nygren Det rationella politiska samtalets struktur och funktionssätt. Mats Lindberg Joakim Ekman Idékritiska studier kring temat vetenskap och politik i svenskt 1900-tal Monika Persson The dynamics of policy formation making sense of feelings of Jan Olsson Rolf Lidskog unsafety Christian Skröder Aktörsmedverkan i implementationsprocessen av det Europeiska Sten Berglund Jan Olsson Vattendirektivet Sofia Sohl Political Efficacy and Young People Erik Amnå Cecilia Arensmeier Mats Öhlén The Eastward Enlargement of European Parties: Party Adaptation in the Light of EU-enlargement. Disputerade Gullan Gidlund Sten Berglund 1 Örebro universitet om inte annat anges. 7

8 Publiceringar 2013 (Statskunskap-författare i fetstil) Amnå, Erik & Ekman, Joakim (in press). Standby Citizens: Understanding Non-Participation in Contemporary Democracies, in Barrett, M. & Zani, B (Eds.) Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives. Abingdon: Routledge. Amnå, Erik & Ekman, Joakim (forthcoming). Standby Citizens. Faces of Political Passivity. European Political Science Review. Amnå, E. (2013). Folkbildningens legitimitet: reflektioner kring ett förslag. In: Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman (Ed.), Årsbok om folkbildning 2012: forskning och utveckling (pp ). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning. Amnå, E. (2013). Skolor som politiska arenor. In: Fjeldstad, Dag og Mikkelsen, Rolf (Ed.), Demokrati og laererbevissthet. Paper presented at Nordisk demokratikonfereanse for laereutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. otkober 2012 (pp ). Oslo: Universitetet i Oslo Arensmeier, Cecilia (2013), Studiecirklar och socialt kapital i Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda (red.) (2013), Nyttan med folklig bildning : en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet. Lund: Nordic Academic Press. Berglund, Sten, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause and Terje Knutsen (2013), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar (840 pp). Berglund, Sten and Joakim Ekman (2013), The Diversity of Political Regimes, in Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Berglund, Sten, Joakim Ekman, Terje Knutsen and Frank Aarebrot (2013), The Resilience of History, Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Berglund, Sten, Kevin Deegan-Krause and Joakim Ekman (2013), Concluding Remarks, in Sten Berglund et al., eds., The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 3rd edition, Cheltenham, Edward Elgar. Dahl, V. (2013). The Origins of Adolescents Involvement in Illegal Political Activities: a Function of Demographic Background, Political Dissatisfaction, Affective Commitment, or Political Communication? Manuscript accepted for publication in Politics, Culture and Socialization Dahl, V., & Van Zalk, M. (2013). Peer Networks and the Development of Illegal Political Behavior among Adolescents. Journal of Research on Adolescence. doi: /jora Duvold, Kjetil and Sten Berglund (2013), Democracy between Ethnos and Demos: Territorial Identification and Political Support in the Baltic States, East European Politics and Society, 3 December; as doi: / Elander, Ingemar (2013) På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik: önskedröm eller möjlighet? Bilaga 4 till rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet. Karlskrona: Boverket.

9 Fridolfsson, Charlotte & Elander, Ingemar (2013) Pp in Faith community works in Sweden. In Paul Cloke, Justin Beaumont and Andrew Williams (eds) Working Faith. Milton Keynes: Paternoster Press. Fröding, Karin, Geidne, Jonny, Elander, Ingemar, & Eriksson, Charli (2013) Towards Sustainable Structures for Neighbourhood Development? Healthy City Research in four Swedish Cities Journal of Health Organization and Management 27 (2): Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) Households as role models for sustainable consumption. The case of local climate dialogues in two Swedish Towns. Journal of Environmental Planning and Management 56 (2): Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) My Green Neighbourhood : Sustainability Potential of a Redevelopment Initiative in a Stigmatized Housing Estate. Centrum för urbana och regional studiers skriftserie 68. Örebro: Örebro University. Hammar, Björn, "Poder soberano, fueros internos e inventio política", i Arenas-Dolz, Francisco (red.), Retórica y democracia. Perspectivas críticas sobre el estado de la investigación. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2013, s Hysing, Erik (2013) "Representative democracy, empowered experts and citizen participation: visions of green governing", Environmental Politics, 22(6): Hysing, Erik (2014) "How public officials gain policy influence. Lessons from Local Government in Sweden", International Journal of Public Administration, 37(2): Jonsson, Magnus & Åström, Joachim (forthcoming 2013) The Challenges for Online Deliberation Research. A Literature Review. Accepted for publication in International Journal of e-politics Karlsson, M., & Lundberg, E. (Kommande) Motstrategier eller undanmanövrar? Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling, Accepterad för publicering i Scandinavian Journal of Public Administration. Karlsson, M. (2013) Covering distance: Essays on representation and political communication, Doctoral Dissertation, Örebro: Örebro University. Karlsson, M. (2013) Representation as interactive communication: Theoretical considerations and empirical findings, Information, Communication and Society, 16(8): Karlsson, M. (2013) Carrots and sticks: Internet governance in non-democratic regimes, International Journal of Electronic Governance, 6(3): Kim, Y. & Amnå, E. (in press). Civic engagement among minority immigrant youth groups in Sweden: Perceived parental norms of civic/political engagement and immigration generation. In: M. Barrett & B. Zani (Ed.), Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives. London: Routledge. Lindberg, M., Inledning i Marx, K., Kapitalet. Första boken, 6. Upplagan, Arkiv förlag 2013 (sid. I - XLIII) (ISBN ). Lindberg, M., Att studera Kapitalet. Kommentar och studiehandledning, Arkiv förlag 2013 (666 sidor) (ISBN ). (Ny upplaga av doktorsavhandling, på nytt förlag, i ny version och med nytt författarnamn) Lindberg, M., Inledning till Kapitalet. Arkiv förlag 2013 (48 sid.) (ISBN ).

10 Linde, J., & Karlsson, M. (2013) The dictator s new clothes: The relationship between e- participation and quality of government in non-democratic regimes, International Journal of Public Administration, 36(4): Erik Lundberg, Does the Government Selection Process Promote or Hinder Pluralism? Exploring the Characteristics of Voluntary Organizations Invited to Public Consultations. Journal of Civil Society, 9, Persson, Monika. (2013). The relative importance of institutional trust in countering feelings of unsafety in disadvantaged neighbourhoods, European Spatial Research and Policy. 20(1): Persson, Monika. (2013). A theoretical inquiry of the use of knowledge in the policy process, in Lindberg, Henrik (ed.), Knowledge and Policy Change, US: Cambridge University Press. Petersén, Anna & Olsson, Jan (2013), An evaluation paradox in social work? An empirical study of evaluation use in connection with temporary programmes in Swedish social work, Accepted by European Journal of Social Work. Online publication June 2013: DOI: / Åström, Joachim & Karlsson, Martin (2013) Blogging in the Shadow of Parties: Exploring Ideological Differences in Online Campaigning. Political Communication, Vol. 30, Issue 3, Pages Åström, Joachim, Hinsberg, Hille, Jonsson, Magnus & Karlsson, Martin (2013) Crisis, Innovation and e-participation: Towards a Framework for Comparative Research. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8075, 2013, pp Åström, Joachim et al. (2013) Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. Tallin: Praxis Policy Center. Forskningsrapporter Hedlund, Gun & Perman, Karin (2013) Energieffektiva bostäder - ett ouppnåeligt politiskt mål? Kommunikation och styrmedel i Jakobsgårdarna., Högskolan Dalarna arbetsrapport nr 2013:5 Perman, Karin & Hedlund, Gun (2013) Politik, expertis och boende. Energieffektivisering i fallet Jakobsgårdarna, Borlänge kommun. Slutrapport från forskningsprojektet Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext ( ) finansierat av Energimyndigheten. Åström, Joachim; Hinsberg, Hille; Jonsson, Magnus E. & Karlsson, Martin Citizen centric e- participation - A trilateral collaboration for democratic innovation: Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. PRAXIS Center for Policy Studies, Tallinn, Estonia (ISBN ) Insända manuskript under 2013 Arensmeier, Cecilia (under review), Lessons for Civic Education : Swedish Students Difficulties in ICCS Scandinavian Journal of Educational Research. Dahl, V., & Stattin, H. Beyond the limits political involvement in illegal activities Glatz, T., & Dahl, V. The Role of Family Experiences for Adolescents Attitudes Toward and Participation in Illegal Political Activity

11 Eva Gustavsson & Ingemar Elander: Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt. Slutrapport beställd av Delegationen för hållbara städer & Boverket. [publicering under 2014] Hysing, Erik (2014) "A Green Star Fading? A Critical Assessment of Swedish Environmental Policy Change", Accepted for publication in Environmental Policy and Governance, January Hysing, Erik (2013) "Democratic Transport Planning? Legitimating the Gothenburg Congestion Tax", Under review for Transportation Research Part A: Policy and Practice, September Hysing, Erik & Lundberg, Erik (2013) "Governance Networks and the Swedish Governmental Commissions A Critical Examination of Three Governance Hypotheses", Under review for Critical Policy Studies, November Hysing, Erik, Frändberg, Lotta and Vilhelmson, Bertil (2013) "Between Strong and Weak Sustainability: The Case of the Gothenburg Congestion Tax", Under revision for Journal of Environmental Planning and Management, October Jonsson, Magnus E. & Åström, Joachim The Challenges for Online Deliberation Research A Literature Review of the Field. International Journal of E-Politics, IGI Global. In press. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (submitted) The Political Blog Space: A New Arena for Political Representation? Submitted to New Media & Society. Karlsson, M. (Manuscript) A real conversation starter? Assessing the deliberative capacity of the Swedish blogosphere, Minor revision, Information Polity. Karlsson, M., & Lundberg, E. (Forthcoming) Motstrategier eller undanmanövrar? Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling, Accepted for publication in Scandinavian Journal of Public Administration. Persson, Monika. A policy problem that cannot escape its past constraints on the reformation of safety policy (Under review for Critical Policy Studies) Petersén, Anna & Olsson, Jan (2013) Calling Evidence-Based Practice into Question. Acknowledging Phronetic Knowledge in Social Work, in British Journal of Social Work, accepted for publication Sohl, Sofia & Arensmeier, Cecilia (under review), School s Role for Youth s Political Efficacy : Can School boost Students Political Efficacy in a compensatory Manner?, Research Papers in Education. Doktorsavhandlingar i statskunskap 1. Anders Bro (2000). Från hälsovård till miljöskydd. En historisk institutionell analys av kommunal ansvarsutveckling. 2. Berndt H. Brikell (2000). Negotiating the International Waste Trade. 3. Joakim Ekman (2001). National Identity in Divided and Unified Germany - Continuity and Change. 4. Markus Johansson (2002). Exkludering av invandrare i stadspolitiken - makt och maktlöshet i Örebro Ingrid Pincus (2002). The Politics of Gender Equality Policy. 6. Birgitta Rydén (2003). Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan Ett implementeringsperspektiv under försvarsbeslutsperioden

12 7. Anders Johansson (2003). Offentlig kultur i omvandling? Om prestationsfinansiering och konkurrensutsättning av offentlig serviceverksamhet. 8. Henry Pettersson (2004). Den försiktiga kameleonten. Europeisk socialdemokrati och brittiska Labour. 9. Joachim Åström (2004). Mot en digital demokrati? Teknik, politik och institutionell förändring. 10. Jonas Linde (2004). Doubting Democrats? A Comparative Analysis of Support for Democracy in Central and Eastern Europe. 11. Mikael Granberg (2004), Från lokal välfärdsstat till stadspolitik. Politiska processer mellan demokrati och effektivitet: Vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås. 12. Josefin Larsson (2004), Aiming for Change. Intentional Communities and Ideology in Function. 13. Markus Gossas (2006), Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. 14. Kjetil Duvold (2006), Making Sense of Baltic Democracy. Public Support and Political Representation in Nationalising States. 15. Thomas Sedelius (2006), The Tug-of-War between Presidents and Prime Ministers: Semi- Presidentialism and Intra-Executive Conflict in Eastern Europe. 16. Cecilia Eriksson (2006), "Det borde vara att folket bestämmer". En studie av ungdomars föreställningar om demokrati. 17. Charlotte Fridolfsson (2006), Deconstructing Political Protest. 18. Linda Andersson Åström (2007). Gatekeepers of Democracy? A Comparative Study of Elite Support in Russia and the Baltic States. 19. Conny Pettersson (2007). Glokal institutionalisering. Mötet mellan globala och lokala idéer i kommunal näringspolitik för hållbar utveckling. 20. Sebastian Stålfors (2008). Political institutions and Government Performance. Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective. 21. Pia Brundin (2008). Politics on the Net NGO practices and experiences. 22. Johan Mörck (2008). Regionalt samhällsbyggande i otakt. En studie av den varierande framväxten av samverkansorgan. 23. Karin Perman (2008). Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, kommunal och hushållsnivå. 24. Helen Lindberg (2009). Only Woman Bleed? A Critical Reassessment of Comprehensive Feminist Social Theory. 25. Fredrik Bonander (2009). Party Membership and State Subsidies A Comparative Study. 26. Anders Urbas (2009). Den svenska valforskningen. Vetenskapande, demokrati och medborgerlig upplysning. 27. Hysing, E. (2010) Governing towards Sustainability Environmental Governance and Policy Change in Swedish Forestry and Transport. Doctoral thesis. 28. Lennqvist Lindén, Ann-Sofie (2010) Att lägga politiken tillrätta. Kommunala chefers professionalisering. 29. Jezierska, Katarzyna (2011) Radical democracy redux: politics and subjectivity beyond Habermas and Mouffe 30. Andersson, Ann-Catrin (2011) Identity politics and city planning: the case of Jerusalem 31. Karlsson, Martin (2013). Covering distance: essays on representation and political communication. 32. Eriksson, Gunilla (2013). The intelligence discourse: the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge. 33. Öhlén, Mats (2013). The Eastward Enlargement of European Parties: Party Adaptation in

13 the Light of EU-enlargement. Örebro

14 Nationella och internationella samarbetsprojekt (samarbetspartners och deras ämnes- och universitetshemvist är angivna) Erik Amnå Joakim Ekman, statsvetenskap, Södertörns högskola Pär Zetterberg, statskunskap, Uppsala universitet Ariadne Vromen, statskunskap, Sydney University Mike Xenos, statskunskap, University of Wisconsin Martyn Barrett, socialpsykologi, University of Surrey Bruna Zani, socialpsykologi, University of Bologna Stephen Caldwell, Leeds University Cecilia Arensmeier Samverkan med pedagoger vid Örebro universitet. (prof., Tomas Englund, prof. Carsten Ljunggren, fil. dr. Ingrid Unemar Öst) samt statsvetare vid Södertörns Högskola (prof. Joakim Ekman) och Uppsala universitet (fil. dr. Pär Zetterberg) i VR-projektet som håller på att avslutas. Veronica De Majo Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser i samarbete med Högskolan Dalarna. Forskningsprofil Kultur, identitet och gestaltning, Högskolan Dalarna. Global Plattform for Disaster Risk Reduction, UN International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Martin Karlsson Matthias Baldauf, Datavetenskap, FTW Telecommunications Research Center, Vienna, Österrike. Sampo Ruoppila, Sociologi, University of Turku, Finland. Maria Wimmer, Informatik, Univerity of Koblenz-Landau, Tyskland. Erik Lundberg Artikelprojekt om välfärdsstatens förändring tillsammans med professor Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Högskola. Artikelprojekt om Kommittéväsendet tillsammans med Erik Hysing, Örebro Universitet Artikelprojekt om ungdomars sociala tillit tillsammans med Ali Abdelsadeh, Örebro Universitet Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Monika Persson 20 oktober - 23 november, Business School, University of Edinburgh, Skottland

15 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Amnå, Erik (2013) Youth Political Participation: Diversity, Latency and Change, General Conference, Bordeaux, ECPR, September Amnå, Erik (2013) Youths Online and Offline Communication General Conference, Bordeaux, ECPR, September Amnå, Erik (2013) Lessons from Scandinavia, Masarat Center, Tunis, Tunisien: Scandinavian Civil Society. (September) Amnå, Erik, (2013),, Standby Citizens. Civic Education, Slovenian Ministry of Education (Ljubljana, Slovenien, september) Arensmeier, Cecilia & Lennqvist-Lindén, Ann-Sofie (2013), Mellan kundkrav och försvagade förmågor : utmaningar för högre utbildning. Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Stockholm2-4/10 Arensmeier, Cecilia & Lennqvist-Lindén, Ann-Sofie (2013), Mellan kundkrav och försvagade förmågor : utmaningar för högre utbildning års nationella konferens för ämnesdidaktisk forskning i samhällskunskap, Göteborg 7-8/10 Edberg, K. & Fransson, A.-L. (2013) "Island and the Pipeline Crisis, confusion, solution. Oral presentation at the 11th European Sociological Association conference (Turin, Italy August) Edberg, K. & Fransson A.-L. (2013) Island and the Pipeline A local story of transational business. Paper presented at the 4 th Space and Place conference (Oxford, United Kingdom, September 2013). Ingemar Elander (2013). Sustainababble? Från ord till handling i regional utveckling Inspel av Ingemar Elander vid uppföljningsdag anordnad av Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro den 17 juni Ingemar Elander, Charlotte Fridolfsson & Eva Gustavsson (2013). Faith-based engagement and place - Searching for a Swedish Muslim identity. Paper presented at the session Faith, social justice and the city at the Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies, 1-3 July 2013 at the University of Groningen, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Ingemar Elander (2013). På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik: Önskedröm eller möjlighet? Presentation baserad på rapport med samma namn vid seminariet Samtal om framtidens stadspolitik anordnat av Boverket, Stockholm, den 16 oktober Ingemar Elander (2013). Sustainababble? Från prat till handling i regional och urban utveckling. Power-pointpresentation vid konferensen Regional utveckling: hur förstå och utvärdera? Karlstads universitet den november Jonsson, Magnus (2013). Does Pervasive Participation Equals Normalization? Paper presented at the conference C&T, 6 th International Conference on Communities and Technologies, Munich, June.

16 Karlsson, M. (2013) Carrots and sticks: Internet governance in non-democratic regimes, paper presented at the 6 th Plenary Conference of Tensions of Europe, Sorbonne, Paris. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (2013) Social Media and Political Representation: (How) Are They Related? Paper presented at 71st Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago. Karlsson, Martin & Åström, Joachim (2013) Who should b-part? Democratic legitimacy and representativeness in pervasive participation. Paper presented at Communities & Technologies, Munich. Eva Gustavsson & Ingemar Elander (2013). Place identities and the redevelopment of a multifamily housing estate. Paper presented at the session Exploring the emotion of alternative communities - theorizing new forms of communal organisation at the Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies 1-3 July 2013, University of Groningen, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Eva Gustavsson & Ingemar Elander (2013). Killing three birds with one stone? Participatory planning and the challenge of multi-dimensional sustainability. Paper presented at the European Urban Research Association Conference Cities as Seedbeds for Innovation, 4-6 July, Enschede, The Netherlands. [Efter refereegranskad abstract] Hammar, Björn (2013) Rule and Representation: Conceptual Continuity and Change", XI Congreso Nacional de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) (Sevilla, september 2013) Hedlund, Gun & Perman, Karin (2013) In this area we have it so nice Paper presented at European Conference of Politics and Gender. Barcelona March Section Intersectionality, Citizenship and Multiculturalism. Hysing, Erik (2013) "A Green Star Fading? A Critical Assessment of Swedish Environmental Policy Change", SWEPSA, Stockholm, October 2-4, 2013 Erik Hysing & Erik Lundberg (2013), Governance Networks and the Swedish Governmental Commissions A Critical Examination of Three Governance Hypotheses, Statsvetenskjapliga förbundets årsmöte I Stockholm den 2-4 oktober 2013 Hysing, Erik (2013) "Lost in Transition? The Green State in Governance for Sustainable Development", Nordic Environmental Social Science Conference, Copenhagen, June 11-13, 2013 (Peer-reviewed) Hysing, Erik (2013)"Demokratisk transportplanering? Trängselskatten i Göteborg", Nationella konferensen i transportforskning, Chalmers Göteborg, oktober, Hysing, Erik (2013) "Var är det ohållbart - och varför? Exemplet Stadstrafik", Föreläsning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitets Sustainability Day, Göteborg 10 oktober 2013.

17 Erik Lundberg (2013) Is Neo-Corporative Policy-Making Institutions Eroded? Interest Organizations on the Position and Role of the Swedish Commission Process Erik Lundberg, Paper prepared for the ECPR General Conference in Bordeaux 4-7 September Erik Lundberg (2013) An Archetype of Governance Network? The Position and Role of the Swedish Commission Process, Presentation av uppsats, Stockholms universitet, SCORE, 9 april, 2013 Persson, Monika (2013). A policy problem that cannot escape its past. Paper presented at the New Public Sector Seminar, Edinburgh, November 7-8. Persson, Monika (2013). Reframing Unsafety A successful strategy?. Paper presented at the International Conference of Public Policy, Grenoble, June Sohl, Sofia, Arensmeier, Cecilia (2013) Boosting youth s citizenship capacities - a way of approaching political inequality? (Youth and Civic Participation: Is a Younger Generation Reshaping European Politics?, ) UCSIA INTERNATIONAL WORKSHOP, University Centre Saint- Ignatius (UCSIA) & University of Antwerp, Antwerpen, maj. Åström, Joachim; Hinsberg, Hille; Jonsson, Magnus E. & Karlsson, Martin (2013). Crisis, Innovation and e-participation: Towards a Framework for ComparativeResearch. Conference proceeding presented at the conference epart 2013, Koblenz, Germany, September 2013.

18 Handledningsuppdrag Erik Amnå Erik Lundberg, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Sofia Sohl, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Viktor Dahl, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Yuliya Lakew, MKV, Örebro universitet biträdande. handledare Cecilia Arensmeier Sofia Sohl, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Asgeir Tryggvason, pedagogik, Örebro universitet, biträdande handledare: Sten Berglund Christian Skröder, statskunskap, Örebro Universitet, huvudhandledare Mats Öhlén, statskunskap, Örebro Universitet, biträdande handledare Ingemar Elander Anna-Lisa Fransson, statsvetenskap, Örebro universitet. Gun Hedlund Renée Andersson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Meriam Chatty, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Mats Lindberg Zelal Bal, Statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Gunilla Engvall, Statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Katarzyna Jezierska, Statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare. Disputerade den 27 maj på avhandlingen Radical democracy redux: politics and subjectivity beyond Habermas and Mouffe. Örebro University: Örebro Studies in Political Science 29. Jan Olsson Veronica De Majo, statskunskap Örebro universitet, huvudhandledare Monika Persson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Gunilla Engvall, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare, (disputerade 6 dec 2013) Magnus E. Jonsson, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Christian Skröder, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare Anna Petersén, socialt arbete, Örebro universitet, biträdande handledare Joachim Åström Martin Karlsson, statskunskap, Örebro universitet. Huvudhandledare. Magnus Jonsson, statskunskap, Örebro universitet. Huvudhandledare.

19 Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Sten Berglund Fakultetsopponent: Anna Parkhouse, Åbo Akademi, statskunskap, 25 september Fakultetsopponent: Peteris Timofejevs Henriksson, Umeå, statsvetenskap, 16 oktober Ledamot i betygsnämnd: Gunilla Eriksson, Örebro universitet, statskunskap, den 6 december Ledamot i betygsnämnd: Martin Karlsson, Örebro universitet, statskunskap, den 20 december Ingemar Elander Ledamot I betygsnämnd: Mats Öhlen, statskunskap, Örebro universitet Jan Olsson Fakultetsopponent: Sara Nyhlén, statsvetenskap, Mittuniversitet, 15 februari Fakultetsopponent: Garbriella Jansson, statsvetenskap, Linköpings universitet, 7 november Ledamot i betygsnämnd: Marco Eimermann, kulturgeografi, Örebro universitet, 8 november Mats Lindberg Fakultetsopponent: Jan Jämte, Umeå universitet Sakkunnig- och referensuppdrag Erik Amnå Docent, Marcia Grimes, Samhällsvetenskapliga fakulteten, GU Reviewer: Scandinavian Political Studies, Political Psychology, Young, Acta Politica, European Sociological Review Sten Berglund Prövning av docentkompetens i statsvetenskap: Susanne Wallman Lundåsen. Mittuniversitetet. Prövning av professorskompetens i statsvetenskap: Andres Kasekamp, Tartu Universitet, Estland. Ingemar Elander Granskare (peer reviewer) av artiklar för följande tidskrifter: European Planning Studies Political Studies Urban Affairs Review Björn Hammar Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Foro Interno: Anuario de Teaoría Política Madrid, Universidad Complutense de Madrid Erik Hysing Peer-review granskare för: Journal of Environmental Policy & Planning, Planning Theory and Practice Opponent på Linnea Hjalmarssons 60% seminarium, Linköpings universitet, 23 Maj 2013 Martin Karlsson Peer-review granskare för tidskrifterna: First Monday 3 artiklar Journal of Information Technology and Politics 1 artikel

20 New Media & Society 1 artikel Information, Communication and Society 1 artikel Och konferensen: SIGSEC (WISP) Workshop on Information Security and Privacy 2 uppsatser. Mats Lindberg Docentutlåtande Stockholms universitet (Ulf Mörkenstam) Docentutlåtande Linnéuniversitetet (Henrik Enroth) Jan Olsson Sakkunnig på ansökan från Tuija Hilding-Rydevik om befordran till professor (SLU) Joachim Åström Political Communication (1) Journal of Communication (1) Information, Communication & Society (1) Fifth International conference on eparticipaton (3) Workshop on Information Security and Privacy (2) Samverkan med det omgivande samhället Erik Amnå Ungdomars samhällsengagemang 1. SKLs demokratidag 2013, maj, Stockholm 2. Almedalen, juli a. Arrangör: Sektor 3 b. Arrangör: Centerns Studentförbund c. Arrangör: Aftonbladet 3. Göteborgs stad, september, Göteborg 4. Ungdomsstyrelsen, september Stockholm Att förebygga korruption 1. Almedalen (Örebro universitet), juli 2. Göteborgs stads chefer, Varberg, september 3. Kvalitetsmässan, Göteborg, november 4. Borås stad, november 5. Stockholms stad, december Amnå, E. & Ekman, J. (2013). Unga politiskt intresserade engageras inte av partierna. DN-Debatt, Dagens Nyheter (24 april). Intervjuer för Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sveriges Radio, Aftonbladet web-tv, Utbildningsradion, Sveriges Television Cecilia Arensmeier Föredrag och deltagande i panelsamtal under Lärarutbildardagen, Örebro universitet 30/10 Titel på föredraget: Mot medborgarkunskaper Meriam Chatty Om EU och demokrati för Utbildningsradions Så styrs Sverige, oktober 2013

Förteckning över svenska doktorsavhandlingar i statsvetenskap 1890-2009. Författare År Titel Ort

Förteckning över svenska doktorsavhandlingar i statsvetenskap 1890-2009. Författare År Titel Ort Förteckning över svenska doktorsavhandlingar i statsvetenskap 1890-2009. Sammanställd av Leif Johansson, Statsvetenskapliga institutionen i Anm. (F) betyder avhandling från Förvaltningshögskolan i. Asterisk

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 Pågående externfinansierade projekt Handisam. Titel: Vetenskaplig undersökning av mediernas rapportering om psykisk sjukdom och våldsbrott.

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. Örebro 2014-03-19 Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

A literary overview of Swedish civil society research

A literary overview of Swedish civil society research 40 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA FORSKNINGS- AVDELNINGENS ARBETSRAPPORTSERIE NR 40 RESEARCH DEPARTMENT S WORKING PAPERS NO 40 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE A literary overview of Swedish civil society research

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Consumer Psychology Research CPR

Consumer Psychology Research CPR Consumer Psychology Research CPR Områdesgruppen för konsumentpsykologi vid Karlstads universitet AKTIVITETSRAPPORT 2008 2008 12 08 Kontaktinformation: Margareta Friman, Associate professor Faculty of Economic

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-05-22

CURRICULUM VITAE 2014-05-22 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-05-22 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Projekt vid Ekonomisk-historiska institutionen som avslutades före 2012

Projekt vid Ekonomisk-historiska institutionen som avslutades före 2012 Projekt vid Ekonomisk-historiska institutionen som avslutades före 2012 Obs! att kontaktinformation kan vara föråldrad. Innehåll Forskningsprogrammet Arbetsmarknadsrelationer (AREL)... 3 Bankgruppsägande

Läs mer

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar CURRICULUM VITAE Elinor Brunnberg, 4804162701 PhD, professor in social work 1967-1968 Film editor education, Swedish Television, Stockholm 1971 Socionomexamen, Graduate from the School of Social Studies,

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer