Rutin trygghetslarm. Digitala Trygghetslarm Ver 3.0 Agneta Aldor Sida: 1 (15) OSF/AV-15:035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin trygghetslarm. Digitala Trygghetslarm Ver 3.0 Agneta Aldor Sida: 1 (15) OSF/AV-15:035"

Transkript

1 Agneta Aldor Sida: 1 (15) Rutin trygghetslarm Syfte Syftet med rutinen är att tydliggöra arbetsgång och kommunikationskedja mellan biståndshandläggare, larmgrupp, larmcentral, hemtjänstutförare, nattgrupp, servicehus, kund och företrädare så att trygghetslarmets funktion för kunden säkras. Frekvens Rutinen ska användas i det dagliga arbetet av biståndshandläggare, larminstallatör, hemtjänstutförare inkl. nattgruppen och servicehusen. Rutinen skall revideras löpande enligt förvaltningens modell för kvalitetsledning. Ansvar Enhetschef för larmgruppen ansvarar för att rutinen revideras, ledningsgrupp för larmorganisationens tillhörighet fastställer reviderad riktlinje.

2 Agneta Aldor Sida: 2 (15) Innehåll 1 Processer Nytt beslut Biståndshandläggare Aktualisering, utredning och beslut Upprätta uppdrag Larmgruppen Förberedelse Installation Utförare Hemtjänst Omprövning Biståndshandläggare Larmgrupp Utförare Genomförande Larm Larmcentral Utförare Byte av utförare Biståndshandläggare Larmgrupp Utförare Flytt från ett ordinärt boende till ett annat Biståndshandläggare Larmgrupp Utförare Flytt från ordinärt boende till servicehus Biståndshandläggare Larmgrupp Utförare Tillfälligt uppehåll Biståndshandläggare Larmgrupp Utförare Ändring av uppgifter Biståndshandläggare Larmgrupp... 9

3 Agneta Aldor Sida: 3 (15) Utförare Larmplan/Sökrutin Larmgrupp Utförare Teknisk support och övervakning Dagtid Kväll, natt och helg Extraordinära händelser Ersättning till hemtjänstutförare Debitering av förlust eller uppsåtlig skada av larmdosa och larmklocka Biståndshandläggare Larmgrupp Utförare Avslut Biståndshandläggare Larmgrupp Utförare Larmnycklar Statistik och uppföljning Ej larmat 30 dagar Larmgrupp Utförare Veckovisa larmrapporter Larmgrupp Inställelsetid Larmgrupp Utförare Avvikelse Avvikelse i larmcentral Dokumentation Uppföljning Revisionshistorik... 15

4 1 Processer Översikt processer trygghetslarm 18 Agneta Aldor Sida: 4 (15) Genomförande Myndighet Nytt beslut Omprövning Avslut Nyckelhantering Larm Flytt Byte av utförare Tillfälligt uppehåll Ändring av uppgifter Stödprocesser Larmplan/ Sökrutin Teknisk support och övervakning Ersättning utförare Debitering förlust Statistik och uppföljning Avvikelse 2 Nytt beslut 2.1 Biståndshandläggare Aktualisering, utredning och beslut Biståndshandläggare tar emot ansökan, utreder och fattar beslut samt dokumenterar i Treserva. När två stycken i samma hushåll har beslut om trygghetslarm kopplas en extra larmklocka till befintlig larmdosa. Samma flöde som för Nytt beslut följs, enda skillnaden är att endast en larmklocka installeras. Biståndshandläggaren informerar kunden om: gällande beslut, avgifter och avslut av bistånd. vad som gäller vid förlust, skada och återlämning av larmdosa/larmklocka utförarval för trygghetslarm vem som kommer på larm vid olika tidpunkter larmcentralens funktion att 112 gäller vid akuta situationer att två uppsättningar nycklar (hemnyckel + ev. portnyckel) ska lämnas, dessa nycklar är till vald hemtjänstutförare och till Nattgruppen. Trygghetslarmet kan inte installeras om inte nycklar lämnas. Krav som hemtjänstutförare ska uppfylla för säker hantering av nycklar och uppföljning av detta. att kontakta sitt försäkringsbolag eftersom man lämnar ifrån sig sina hemnycklar vikten av att informera om frånvaro, byte av lås och ändrade kontaktuppgifter till sin utförare. Biståndshandläggare ombesörjer att följande uppgifter finns med på personkortet.

5 kundens namn adress telefon/mobil anhörig/eller annan husläkare/vårdcentral språk om annat än svenska Agneta Aldor Sida: 5 (15) Upprätta uppdrag Biståndshandläggare upprättar uppdrag och fördelar det till: Larmgruppen Utförare Nattgruppen vid ordinärt boende Uppdraget benämns Ny installation. Biståndshandläggaren informerar Larmgruppen om vald utförare via Treservas meddelandefunktion. 2.2 Larmgruppen Förberedelse Larmgruppen tar emot uppdraget i Treserva. Larminstallatören registrerar kontaktuppgifter i larmcentralens stödsystem. a) kundens namn och personnummer b) adress c) telefon/mobil d) anhörig/eller annan. e) hälsotillstånd vid behov f) kod till porten, registrera portkod på personkortet i Treserva g) vald utförare h) språk om annat än svenska Larminstallatör förbereder ett trygghetslarm till kunden och registrerar det på kund i driftsystemet Installation Larminstallatör bestämmer tid med kund. Tillsammans med kunden ska larminstallatören se till att anpassa larmklockan på bästa sätt. Kunden ska tillsammans med larminstallatören provlarma. Larminstallatören ska påminna om vikten av att alltid bära larmklockan. Tillsammans med kunden går larminstallatören igenom informationsmaterialet som sedan lämnas till kunden. Kunden informeras om hur larmet fungerar och vart man ska vända sig vid frågor eller problem. Det är viktigt att kunden förstår att man ska påkalla utförarens uppmärksamhet om larmet är ur funktion, t.ex. står och blinkar eller lyser rött. Kunden får också information om vad som gäller vid skada, förlust och återlämning av larmklocka och larmdosa.

6 Agneta Aldor Sida: 6 (15) Larmet installeras samma dag om nycklar finns och om uppdraget kommer innan 12.00, annars senast nästkommande vardag. Detta förutsatt att kunden är hemma. Larminstallatör dokumenterar i Treserva och verkställer nytt beslut. Kunden aktiveras i larmcentralen och i driftsystemet. 2.3 Utförare Hemtjänst Förberedelse Vald utförare och Nattgruppen fördelar uppdraget i Treserva Efterarbete En riskbedömning genomförs och genomförandeplan upprättas. Riskbedömning och genomförandeplan sparas i kundens akt. 3 Omprövning 3.1 Biståndshandläggare Biståndshandläggaren kan välja att följa upp kundens larmbeteende sedan beslut eller föregående omprövning. Kundens kontaktuppgifter kontrolleras också och eventuella ändringar registreras i kundkortet. Biståndshandläggaren fattar nytt beslut och dokumenterar i Treserva. Biståndshandläggaren fördelar uppdrag till utförare, Nattgruppen och larmgrupp. Uppdraget benämns Omprövning. 3.2 Larmgrupp Larmgruppen tar på begäran, från biståndshandläggare, ut rapport om kundens larmbeteende. Vid eventuella ändringar i samband med omprövning uppdateras berörd information i stödsystemen för trygghetslarmen. Omprövningen dokumenteras i Treserva. 3.3 Utförare Utföraren verkställer beslut i Treserva.

7 4 Genomförande 18 Agneta Aldor Sida: 7 (15) 4.1 Larm Larmcentral När kunden larmar gör larmcentralen en bedömning om larmet skall ringas ut till ansvarig utförare eller om det kan tas om hand av larmcentralen. Larmcentralen använder aktuell larmplan/sökrutin när man ringer ut larm. Det finns en överenskommelse mellan Lidingö stad och larmcentral hur larmcentralen ska agera, Rutiner vid larmhantering, OSN/2015: Utförare Tar emot samtal från larmcentralen. Kundens larmnycklar hämtas i nyckelskåpet. Utföraren kontrollerar kundens uppgifter i Treserva och åker hem till kunden. Utföraren hjälper kunden med orsaken till larmet och kvitterar larmet. Larmet dokumenteras i kundens journal. Vid HSL-avvikelse rapporteras detta till kundens hälsocentral av hemtjänstutföraren och till ansvarig sjuksköterska på servicehusen. 4.2 Byte av utförare Biståndshandläggare Biståndshandläggaren informerar larmgruppen, nuvarande utförare, tillträdande utförare och Nattgruppen om att kunden önskar byta utförare Larmgrupp Larminstallatör ändrar sökrutin/larmplan i trygghetslarmens stödsystem när man fått besked av tillträdande utförare att de nu har fått fungerande nycklar och kan åka på larm hos aktuell kund. Bytet dokumenteras i Treserva Utförare Förberedelse Tillträdande utförare ansvarar för att informera nuvarande utförare och larmgrupp att ett byte ska ske Nuvarande utförare ansvarar för överlämnande av uppdraget genom att byta utförare i Treserva Efterarbete

8 Agneta Aldor Sida: 8 (15) Tillträdande utförare kontaktar larmgruppen och meddelar att sökrutin kan ändras Nuvarande hemtjänstutförare dokumenterar vilket datum information är överlämnad samt vilken information som lämnats. 4.3 Flytt från ett ordinärt boende till ett annat Biståndshandläggare Larmgrupp Larminstallatör kommer överens med kund/anhörig och utförare om tid för flytt av trygghetslarmet och tid för installation i det nya boendet. Trygghetslarmet installeras sedan när kunden finns i sitt nya boende och utföraren och nattgruppen har fått de nya nycklarna. Larminstallatören registrerar ändring i trygghetslarmens stödsystem och dokumenterar i Treserva Utförare Kunden informerar utföraren om flytten och när den ska ske Förberedelse Utförare ansvarar för att informera larmgrupp att kund ska flytta och när flytt ska ske 4.4 Flytt från ordinärt boende till servicehus Biståndshandläggare Biståndshandläggare avslutar uppdrag för Trygghetslarm i hemmet och upprättar ett nytt uppdrag för Trygghetslarm i servicehus. Biståndshandläggare MÅSTE meddela larmgruppen via meddelandefunktionen i Treserva att det handlar om en flytt och inte ett avslut Larmgrupp Larminstallatör kommer överens med kund/anhörig om tid för flytt av trygghetslarmet och tid för installation i det nya boendet. Trygghetslarmet installeras när kunden finns i sitt nya boende. Larminstallatören registrerar ändring i trygghetslarmens stödsystem och dokumenterar i Treserva.

9 4.4.3 Utförare 18 Agneta Aldor Sida: 9 (15) Servicehus agerar som vid ny installation. Kunden informerar utföraren att man kommer att flytta och när detta ska ske Förberedelse Utförare ansvarar för att informera larmgrupp när flytt ska ske Hos kund De gamla nycklarna lämnas tillbaka och den gamla nyckelkvittensen signeras av kund. 4.5 Tillfälligt uppehåll Biståndshandläggare Biståndshandläggaren meddelar ordinarie utförare via meddelandefunktionen i Treserva att kunden är på Tillfällig vistelse. Kunden behåller larmet. Biståndshandläggaren informerar kunden om att larmet inte ska lämnas tillbaka vid en tillfällig vistelse Larmgrupp Utförare Hemtjänstutföraren dokumenterar datum vid kännedom om tillfälliga uppehåll, t.ex. längre besök hos barn eller sommarvistelse på annan ort. Hemtjänstutföraren informerar kund om att vända sig till biståndshandläggare/ avgiftshandläggare gällande frågor om avgift under den tillfälliga vistelsen. Utföraren informerar kund om att larmet inte ska lämnas tillbaka vid en tillfällig vistelse. 4.6 Ändring av uppgifter Ändring av uppgifter kan vara. ändring av telefonnummer, förändringar i hälsotillstånd eller annat som är av vikt för larmcentralen Biståndshandläggare När biståndshandläggaren får vetskap om nya eller ändrade uppgifter uppdateras personkortet. Larmgruppen meddelas via Treserva Larmgrupp Larminstallatören registrerar ändring i trygghetslarmens stödsystem och dokumenterar i Treserva.

10 4.6.3 Utförare 18 Agneta Aldor Sida: 10 (15) När utföraren får vetskap om nya eller ändrade uppgifter uppdateras personkortet. Larmgruppen meddelas via Treserva. 5 Larmplan/Sökrutin Larmgrupp Larmgrupp ansvarar för att alla larmplaner/sökrutiner finns och är enhetliga. Larmplanerna/sökrutinerna skickas till larmcentralen. Akuta förändringar som görs utanför kontorstid stäms av mellan larmgrupp och larmcentral när larmgruppen åter är i tjänst. Akuta förändringar noteras hos larmgruppen ifall det skulle inträffa en situation där akutlarm behöver installeras Utförare Hemtjänstutföraren ansvarar för att meddela larmplan/sökrutin och uppdatera larmplanen/sökrutinen med kontaktuppgifter till larmgruppen. Anmälan sker via blanketten, Sökrutin. Larmgruppen ska ha larmplanen/sökrutinen innan första larmkunden. Akuta förändringar utanför kontorstid görs direkt till larmcentral. Samtidigt meddelar man larmgruppen förändringen. Det är av yttersta vikt att larmgruppen informeras samtidigt 6 Teknisk support och övervakning Dagtid Vardagar finns larmgruppen i tjänst från till och kan kontinuerligt kontrollera om det finns felrapporter från larmcentral eller tekniskt stödsystem för trygghetslarmen. Servicegraden kan då läggas på 3 timmar, dvs. man hittar fel inom tre timmar från det att felet uppstod. Larmgruppen åtgärdar uppkomna fel under dagtid Kväll, natt och helg Larmgruppen kontrollerar om det finns felrapporter från larmcentral eller tekniskt stödsystem för trygghetslarmen på kvällar. Under natten sker ingen kontroll. Under helger kontrolleras om det finns tekniska fel vid två tillfällen och Detta innebär en servicegrad på 12 timmar nätter och helger, dvs. ett fel upptäcks inom 12 timmar.

11 Larmgruppen 18 Agneta Aldor Sida: 11 (15) Larmgruppen granskar inkomna tekniska felrapporter från larmcentralen vid givna tidpunkter. Felen åtgärdas i största möjliga mån på distans genom fjärrstyrning, telefonsamtal med kund och/eller utförare. Kan man inte åtgärda felet på detta sätt måste någon åka hem till kunden. Under kontorstid gör larmgruppen det men övrig tid får utföraren åka ut på ett tekniskt larm. Larminstallatör och utförare har telefonkontakt under utförarens besök hos kund. Vid byte till akutlarm uppdaterar larminstallatören i trygghetslarmens stödsystem. Larmgruppen hämtar tillfälligt utplacerade akutlarm och installerar ett nytt fungerande larm ute hos kund nästkommande vardag. Detta byte samordnas med berörd utförare som då får tillbaka sitt akutlarm. Åtgärder ska dokumenteras i Treserva. Vid fel som inte kan åtgärdas ska Caretech s support kontaktas Extraordinära händelser Vid extraordinära händelser som t.ex. större avbrott i det mobila nätverket träder nuvarande rutiner för större allvarliga händelser i kraft som ska finnas i utförarens ledningssystem Utförare Om utförare har ett inplanerat besök samma dag kan enklare fel avhjälpas då. Om det är ett allvarligt fel ska utföraren svara på det tekniska larmet via larmtelefoner enligt larmplan/sökrutin. Utföraren tar med sig ett akutlarm och åker ut till kund. I första hand försöker man åtgärda felet som orsakat det tekniska larmet. Går inte det byts det felaktiga larmet ut till akutlarmet. Hemtjänstutföraren dokumenterar vad som hänt i kundens journal och informerar också larmgruppen om vilka åtgärder som vidtagits. Manual Utförare Akutlarm, OSF/AV-15:016, används när man åker ut på ett tekniskt larm för felsökning och byte till akutlarm Larmcentral Tar emot provlarm från akutlarmet. Pratar med hemtjänstpersonal och kontrollerar att akutlarmet har korrekta uppgifter för den kund det står hos.

12 Agneta Aldor Sida: 12 (15) 7 Ersättning till hemtjänstutförare Utförare rapporterar alla utryckningar man gjort på en fiktiv person månadsvis. Larmgruppen bistår med rapport från larmcentral om så önskas. 8 Debitering av förlust eller uppsåtlig skada av larmdosa och larmklocka Biståndshandläggare Biståndshandläggaren informerar kund i samband med beslutsfattandet, om vad som gäller vid förlust eller uppsåtlig skada av larmdosa och larmklocka Larmgrupp Larminstallatören informerar och lämnar skriftlig information i samband med installation. Larmgruppen ska registrera uppsåtlig skada och förlust av larmklocka/dosa orsakad av kund i Treserva, så att kund debiteras detta på sin nästa faktura. Förlust eller skada av larmdosa/klocka orsakad av annan vilket kund inte rår över ska inte debiteras kund. Förlust eller skada av larmdosa/klocka omedvetet orsakat av kund beaktas med principen en gång ingen gång Utförare Utförare kontaktar alltid larmgrupp vid förlust/skada av larmklocka eller larmdosa. 9 Avslut Kunden ska informeras av både biståndshandläggare, larminstallatör och utförare om att larmet skall lämnas tillbaka inom 14 dagar efter avbeställning annars debiteras avgift för förlorad larmdosa. 9.1 Biståndshandläggare Biståndshandläggaren meddelar larminstallatör och utförare via Treserva att kunden avslutar trygghetslarmet. 9.2 Larmgrupp Larminstallatör följer med utförare när nyckel lämnas tillbaka eller bokar egen tid med kund/anhörig. Nyckel får inte lämnas tillbaka utan att larmet är återlämnat. Larminstallatören plockar ner larmdosa och larmklocka och återställer så att det inte finns några synliga skador efter larmet. Larminstallatören avslutar kunden i trygghetslarmens stödsystem när larmet är återlämnat. Avslutet dokumenteras i Treserva.

13 Agneta Aldor Sida: 13 (15) Skulle inte trygghetslarmet vara återlämnat till larmgruppen inom 14 dagar debiteras kund samma avgift som vid förlust av trygghetslarm. Saknas larmklocka vid återlämnandet debiteras kund avgift för förlust av larmklocka. 9.3 Utförare Förberedelse Utförare: ansvarar för att boka tid för återlämning av nycklar hos kunden kontaktar larmgruppen så att besök hos kund kan samordnas skriver ut gällande nyckelkvittenser från Treserva, både kund/utförare och utförare/nattgruppen. Hämtar kundens nycklar hos nattgruppen. Befintlig nyckelkvittens undertecknas av nuvarande utförare när man får tillbaka nycklarna Hos kund De gamla nycklarna lämnas tillbaka och den gamla nyckelkvittensen signeras av kund Efterarbete Påskrivna nyckelkvittenser skannas och sparas i Treserva. 10 Larmnycklar För att kund ska kunna få trygghetslarm krävs att kunden lämnar två uppsättningar fungerande nycklar till sitt boende. En uppsättning nycklar ska alltid finnas hos Nattgruppen och den andra hos vald utförare. Utförare och Nattgruppen ansvarar för att nycklarna förvaras i nyckelskåp på ett säkert och spårbart sätt. Förlust av nycklar ska omedelbart åtgärdas. Utföraren är ersättningsskyldig vid eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av försumlighet. Begreppet nycklar innefattar även ploppar, koder etc. för att utförare ska kunna komma in i fastighet vid larm. Ansvaret för att samla in nycklar ligger hos larmgruppen. Larmgruppen hämtar in nycklar i samband med installation av trygghetslarmet. Larminstallatören lämnar sedan över nycklar till Nattgrupp och vald utförande så fort som möjligt. Det är först när utföraren har nycklar som kund kan få hjälp vid larm. Det är alltid vald utförare som ansvarar för att fungerande larmnycklar finns hos sig själv och hos Nattgruppen. Vald utförare ansvarar för nycklarna i alla typer av situationer som kan uppstå: Byte av lås Flytt Temporär flytt

14 Agneta Aldor Sida: 14 (15) Vid byte av utförare ansvarar tillträdande utförare för att boka tid med nuvarande utförare för överlämning av nycklar. Vid avslut lämnar alltid vald utförare tillbaka samtliga nycklar, både Nattgruppens och sina egna, till kund. Servicehusen har helt egna nyckelrutiner. 11 Statistik och uppföljning Larmgruppen har möjlighet att ta ut rapporter och statistik från larmcentralens stödsystem. Vissa rapporter kommer också automatiskt från larmcentralen med viss periodicitet Ej larmat 30 dagar Larmgrupp Tar emot rapporten och fördelar till utförare Utförare Kontaktar alla kunder som inte provlarmat de senaste 30 dagarna och ber dem provlarma via larmknapp. Förklarar också varför det är viktigt att man provlarmar Veckovisa larmrapporter Larmgrupp Tar emot rapporten. Tittar på de olika larmorsaker som finns och följer upp utifrån egenkontroller i förvaltningens kvalitetsledningssystem. Uppföljning görs också utifrån överenskommelsen Rutiner vid larmhantering. Dokumenterar eventuella åtgärder i Treserva Inställelsetid Larmgrupp Tar emot och fördelar rapport Utförare Följer upp att larm kvitteras, hur man håller inställelsetider och skriver vid behov avvikelser. 12 Avvikelse Vid brister i kommunikationskedjan och arbetsgången i samband med beslut, installation av larm, nyckelhantering, utförarbyte, övertagande av larm eller vid avslut av larm som drabbar

15 Agneta Aldor Sida: 15 (15) kund skall en avvikelserapport alltid skrivas. Avvikelse hos larmgruppen och utförare dokumenteras i Treserva Avvikelse i larmcentral Vid brister i larmcentralens hantering ska larmgruppen informeras. Vid behov skriver larmgruppen en avvikelse till larmcentralen Dokumentation Rutinen ska följa: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL och LSS. Förvaltningens Riktlinje för hantering av synpunkter, förbättringsförslag, fel och brister Uppföljning Uppföljning av rutinen görs löpande enligt definierade indikatorer i processflödet. Uppföljningen görs av respektive enhet. 13 Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar Första version Kap 5.4 Extranyckel kompletterat med Larmgruppens aktiviteter. Kommentarer från Tomas Öberg, Marina Stenman. Lidingö stads hemtjänst ledningsgrupp. 3.0 Omarbetad efter beslut att nuvarande nyckelrutin ska vara kvar. Nyckelhantering har fått ett eget kapitel och är separerat från den fysiska hanteringen av larm.

Ansvarsfördelning och rutin för trygghetslarm

Ansvarsfördelning och rutin för trygghetslarm Bilaga 2 2016-07-01 Ansvarsfördelning och rutin för trygghetslarm Gäller Fr o m 160701- tillsvidare Syfte Syftet med rutinen är att tydliggöra övergripande ansvarsfördelning, arbetsgång och kommunikationskedja

Läs mer

Samverkan trygghetslarm

Samverkan trygghetslarm 1 (6) DOKUMENTNAMN GODKÄND AV GILTIG F. ROM- T. OM VERSION NR. Trygghetslarm Administrations- och utveckliggsstaben 2016-11-01 2017-10-31 4.0 Samverkan trygghetslarm Syfte med rutinen Rutinen ska tydliggöra

Läs mer

Ansvarsfördelning och rutin trygghetslarm

Ansvarsfördelning och rutin trygghetslarm HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Gun Engström Karlsson 08 731 31 61 2014-10-28 1 (12) Ansvarsfördelning och rutin trygghetslarm Syfte Syftet med rutinen är tydliggöra ansvarsfördelning, arbetsgång och kommunikationskedjan

Läs mer

Utförare - Digitala trygghetslarm

Utförare - Digitala trygghetslarm Utförare - Digitala trygghetslarm Innehåll 1 Utseende... 2 1.1 Larmdosa: framsida - funktionsknappar och indikeringslampor... 2 1.2 Larmdosa: baksida funktioner och anslutningar... 3 1.2.1 Batteri... 3

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Trygghetslarm i Osby kommun

Trygghetslarm i Osby kommun Trygghetslarm i Osby kommun Bakgrund Enligt Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm 1.1.2 Ansökan från brukaren ställs till biståndshandläggaren. 1.1.3

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm April 2014 Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon och består av två delar, en huvuddel som placeras i ditt fasta telenät

Läs mer

Process- och rutinbok Trygghetslarm

Process- och rutinbok Trygghetslarm Socialtjänsten Datum för upprättande 2016-03-04 Process- och rutinbok Trygghetslarm Tibro kommun 543 80 TIBRO w ww.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (12) Innehållsförteckning 1 Process

Läs mer

Trygghetslarm. norrkoping.se

Trygghetslarm. norrkoping.se Trygghetslarm norrkoping.se Larminformation Du har blivit beviljad ett trygghetslarm för att du ska känna dig trygg när något händer, exempelvis om du skulle råka falla. Det är viktigt att tänka på att

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Varför trygghetslarm? Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte TRYGGHETSLARM Larminformation Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte Trygghetslarmet är beviljat för att skapa trygghet utifrån var och

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Rutin Reviderad 140324, 140414 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Rutin för Treservabrevlådor

Läs mer

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr Larmet troget Vad är ett trygghetslarm? Trygghetslarm är till för dig vars hälsotillstånd gör att du kan behöva hjälp omedelbart, och där du har svårt att tillkalla hjälp på annat sätt. Är du 75 år eller

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Administrativa rutiner för handläggare och utförare Socialförvaltningen Myndighetsavdelningen

Administrativa rutiner för handläggare och utförare Socialförvaltningen Myndighetsavdelningen Skapad 2010 03 31, senast reviderad 2015 10 27 Insats Åtgärder Kommentarer Val av utförare Om brukaren avstår från att välja utförare Handläggaren informerar brukaren om valfrihetssystemet. Brukaren kan

Läs mer

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun 1 LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun Manual för process och rutin; VEM, VAD, HUR och på viket sätt? Information Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera

Läs mer

Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20

Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20 1 Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20 Insats Åtgärd Kommentar Ansökan En ansökan inkommer från enskild eller företrädare Ansökan behandlas av biståndshandläggaren och beslut görs. Avslag

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

1.9. Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal

1.9. Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal Hur får människor trygghetstelefon? Biståndshandläggaren får information om behovet och beviljar trygghetstelefon. Biståndshandläggaren

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Välkommen till hemtjänsten i Oxelösund

Välkommen till hemtjänsten i Oxelösund 2016-05-17 Välkommen till hemtjänsten i Oxelösund Välkommen till hemtjänsten i Oxelösund Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten 2015-10-28 Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten Maria Lillieström maria.lillieström@jonkoping.se Tfn: 036-10 75 71 Ansvarig för dokumentation och uppföljning av Rutiner och anvisningar

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

i Hudiksvalls kommun

i Hudiksvalls kommun 1 (7) 2014-11-12 i Hudiksvalls kommun Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: omsorg@hudiksvall.se Tfn växel: 0650-190 00 Fax: 0650-381 90 www.hudiksvall.se Org. Nr: 212000-2379

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-01 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet.

Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet. Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet. Dokumentet framtaget av: Erika Björklund, EC kväll/natt organisationen. Fastställt av och datum: Erika Björklund 2014-04-07

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processägare: Daniel Jansson-Hammargren Beslutad av: Beslutad datum: Revideras datum: Intern/extern:

Giltig fr.o.m: Processägare: Daniel Jansson-Hammargren Beslutad av: Beslutad datum: Revideras datum: Intern/extern: METODSTÖD LOKAL Process/aktivitet: Nyckelfri hemtjänst Version: 1 Giltig fr.o.m: 2017-10 Ersätter: Processägare: Daniel Jansson-Hammargren Ansvarig för revidering: Granskad av: Beslutad av: Beslutad datum:

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare WEBaccess Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare FÖRORD Välkommen att ta del av vår utbildning i CareTech WEBaccess. Med hjälp av den här manualen får du kunskap i hur weblösningen

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma och klara dig själv. Att

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Trygghetslarm och phonirolås

Trygghetslarm och phonirolås Trygghetslarm och phonirolås Med vårt arbete och din delaktighet skapar vi trygghet och välbefinnande för dig 2 Hur gör jag för att få ett trygghetslarm Ansökan Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen.

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen. Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Hägerstensvägen

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

Rutiner för digitala lås

Rutiner för digitala lås Rutiner för digitala lås 1. Roller och ansvar Omsorgshandläggarens roll; Ansvarar för att fråga kund vem som äger fastigheten där kunden bor och förmedla informationen till låssamordnaren på uppdragsavdelningen

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21 Diarienummer: Verkställighet/genomförande Rutin Hantering av trygghetslarm Gäller från: 2014-05-21 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Ansvarig

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Processindikator Ledningsprocess. Fastställd datum

Processindikator Ledningsprocess. Fastställd datum ÄF 1 av 5 Syfte Syftet med denna rutin är att den sociala dokumentationen gällande genomförandet av insatser ska ske enligt föreskrivna regelverk och allmänna föreskrifter. Detta för att garantera att

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Dialogträff med Utförare av valfrihetstjänster 2015-05-21

Dialogträff med Utförare av valfrihetstjänster 2015-05-21 Minnesanteckning Dialogträff med Utförare av valfrihetstjänster 2015-05-21 Medverkande företag: 16 deltagande från 11 utförare av omvårdnad, service och matleverans Från Örebro kommun: Sirpa Ljung, Rebecka-Ardeman-Merten,

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311 Rutin Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 140311 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAS MAR Fastställd av Fastställd datum

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer