Förändringsresan inom IT på Göteborg Energi. Göteborg,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringsresan inom IT på Göteborg Energi. Göteborg, 2014-03-25"

Transkript

1 Förändringsresan inom IT på Göteborg Energi Göteborg,

2 Göteborg Energi AB Kort fakta Företagets VD: Lotta Brändström Omsättning 2013: mkr Antal anställda 2013: st Ägarförhållande: Helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB Vi erbjuder: Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Gas, Kyla, Energitjänster, Kommunikation, Förnyelsebar el Dotterföretag Göteborg Energi DinEl (100%) Göteborg Energi Nät AB (100%) Göteborg Energi Gasnät AB (100%) Göteborg Energi Gothnet AB (100%) Ale Fjärrvärme AB (100%) Ale Energi AB (91%) Partille Energi AB (50%) Partille Energi Nät AB (100%) Sörred Energi (100%) GoBiGas AB (100%) M fl

3

4 Vår vision Ett hållbart Göteborgssamhälle Vår affärsidé Vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil, som ger varje generation Västsvenskar sin tids energi. Vi använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden, vilket innebär ständig förnyelse för att möta dagens och morgondagens kunder.

5 Våra viktigaste fokusområden Ökad kostnadseffektivitet Skapa lönsam tillväxt Ökat kundfokus Driva energieffektiviseringar

6 Ökad kostnadseffektivitet Efter ett antal år med stora investeringar inom bland annat vindkraft och biogas behöver vi nu gå in i en konsolideringsfas. Under perioden ska vi sänka våra kostnader med 200 miljoner kronor. För att nå detta behöver vi: Bli effektivare i våra processer Ha ett effektivt IT-stöd Säkerställa att vi har rätt bolagsstruktur och bolagsstyrning Skapa en tydligare målstyrning där alla medarbetare vet sitt tydliga uppdrag och mål

7 ON JUNE 16th something very peculiar happened in Germany s electricity market. The wholesale price of electricity fell to minus 100 per megawatt hour (MWh). That is, generating companies were having to pay the managers of the grid to take their electricity. It was a bright, breezy Sunday. Demand was low. Between 2pm and 3pm, solar and wind generators produced 28.9 gigawatts (GW) of power, more than half the total. The grid at that time could not cope with more than 45GW without becoming unstable. At the peak, total generation was over 51GW; so prices went negative to encourage cutbacks and protect the grid from overloading.

8 Uppdrag IT-utredning 2012/13 Se över och ge förslag till förbättringar i nuvarande IT-vision, ITstrategi och styrprinciper för IT Se över och ge förslag till förbättringar i nuvarande IT-styrning och organisation Se över och ge förslag till förbättringar i nuvarande processer för hantering av IT-ekonomi på GE Bedöma effektiviteten och kostnader i GE IT-verksamhet samt ge förslag till förbättring Bedöma de pågående större IT-projekten med hänsyn till nytta, effektivitet samt styrning och mål

9 Resultatet av analysen Den gamla AO-organisationen beslutsmodell drev kostnader Mångfald inom många områden Flera olika rapportverktyg, nätverk, faktureringssystem, integrationsplattformar, driftplattformar etc. Dubblerande funktionalitet Totalt ca applikationer Ofullständig standardisering e g olika slags servrar, olika inköpsavtal Regelverk och styrdokument finns på koncernnivå, men är ofta okända / följs ej ute i verksamheten motverkas av andra beslutsgångar t ex LOU

10 Resultatet av analysen (forts) Långtgående kravställningar, utöver grundläggande behov, saknar känsla av tillräckligt bra Flera olika kraftcentra med begränsad samordning IT-strateg på koncernnivå Central IT-avdelning (CD/SI) Lokala IT-avdelningar på DinEl och Produktion Sävenäs m fl IT-forums roll och mandat oklart Kostnader synliggörs ej för dem som kan påverka Ingen känsla för kostnader, tillräckligt bra Begränsad kostnads- och målstyrning i projekt

11 Målbild för IT inom GE Göteborg Energi (GE) skall ha ett IT-stöd som är: Ändamålsenligt Stödjer verksamhetsprocesserna Flexibelt för förändringar Kostnadseffektivt I nivå med Gartner Groups IT Cost Benchmark for Utilities Allt annat lika kosta 100 MSEK mindre än idag Större andel rörliga kostnader Lättanvänt Väl styrt Alla system ska vara användarvänliga En enhetlig uppsättning styrprinciper och dokument som är förankrade, begripliga och tillämpas enhetligt i hela koncernen

12 Handlingsplan Sju förändringsprojekt indelade i tre huvudområden: 1. Styrning, kostnadseffektivitet a. Beslutsmodell & Organisation b. Processhantering c. Kostnadssänkande åtgärder 2. Applikationsportfölj a. Masterdata, Business Intelligence (BI) b. Applikationskonsolidering 3. Teknik, Infrastruktur a. IT-säkerhet b. Drift & Sourcing

13 Förutsättningar Ett dedikerat och strukturerat arbete under flera år Acceptans och commitment i hela organisationen Starkt ledarskap och tydligt fokus från KLG och chefer på alla nivåer Dedikerade resurser såväl på koncernnivå som VO-nivå

14 Uppdrag (fr o m juni 2013) Genomföra de sju förändringsprojekten och på tre år minska Göteborg Energis årliga IT-kostnad med 30%

15 Den röda tråden Ägardirektiv Stadens IT-policy Staden Strategisk plan Målbild och styrande principer för IT Affärsplan IT-strategi(sk inriktning) Göteborg Energi Verksamhetsplaner Förvaltningsplaner, Projekt, Utredningar

16 Grundprinciper för IT-styrning inom GE Processerna är kravställare av IT och agerar verksamhetsroll gentemot IT Ekonomi hanteras genom en budget som ägs av ansvarig för Ekonomi och Strategi via koncernens samordnar alla IT-leveranser inklusive leverande organisationer inom eller utanför Göteborg Energi IT ingår naturligt i Göteborg Energis affärs- och verksamhetsplanering enligt det sk årshjulet En gemensam modell för all planering, styrning och uppföljning av IT inom Göteborg Energi

17 Organisation av IT inom GE VD Personal Kommunikation Ekonomi och strategi VO Support VO Marknad & Försäljning VO Distribution VO Produktion VO Projekt Support IT (SI / CD) Successiv samordning av övrig IT inom GE DinEl IT VOD IT VOP IT M fl

18 Styrmodell för IT inom GE Motsvarande gränssnitt som med verksamheten Externa leverantörer Leveransorganisation KLG IS/IT- och processråd Affärsplan och mål 1-3 år Förvaltningsplan och -budget Tjänstekatalog SLA och uppföljning Projekt-/nyutvecklingsbehov Förvaltningsorganisation Verksamhetsprocesser Krav & behov inkl prioritering Styrning & samordning Krav & behov inkl prioritering Verksamheter Leverantörer Kvalitetssäkring GE IT Förvaltande och levererande IT-enheter inom GE inkl IT-projekt och utredningar

19 IS/IT- och processråd (fr o m okt 2013) Dagordning Inledning Statusrapport från respektive område Ordinarie förvaltning samt projekt Förändringsarbetet inom GE IT Processutvecklingsarbetet inom GE Ekonomisk uppföljning av GE IT Beslutsärenden Informationsärenden Samverkansfrågor Övriga frågor Mötesdatum Måndag kl :a veckan varje månad Deltagare Strategidirektör (ordförande) Stabschef VO Produktion Stabschef VO Distribution Stabschef VO Marknad och Försäljning CFO (föredragande i IS/IT-frågor) Strategichef (föredragande i processfrågor)

20 Nya objektfamiljer inom GE (fr o m 2014) GE Objektfamiljer IS/IT/- och processråd Kund Anläggning & Nät Mätning & Tjänster Samarbete Ekonomi & Personal OF Energiförsörja OF Överföra energi/ Leverera energi tjänster OF Sälja och Ta betalt OF Leda, styra, stödja OF Infrastruktur Planering påbörjas Beslutad förvaltningsplan Genomförande förvaltning

21 Kompletterande bild från pm3

22 Förvaltningsstruktur för GE IT IS/IT Process råd OF Energiförsörja OF Överföra/ Leverera Energitjänster OF Sälja och Ta betalt OF Leda Styra Stödja OF Infrastruktur Anskaffa Fysisk Handel Anskaffa Finansiell Handel Producera Puls Sälja o ta betalt inkl Produktutveckla IT-tjänster Sälja o ta betalt inkl Produktutveckla IT arbetsplats IT säkerhet Datacenter Ansluta/Bygga Utföra drift och underhåll Leda Styra Köpa in och resurshantera Kompetensförsörja Mäta Mätvärdeshantering Mäta Mätinsamling Stödja Kommunicera internt Kommunicera externt DC Energitjänster

23 Familjen Leda/Styra/Stödja bemanning Förvaltningsfamilj Familjeägare Bemanning roller Objekt Objektsägare verksamhet Objektsägare IT Leda/Styra/Stödja Robert Casselbrant Förvaltningsledare verksamhet Exempel Förvaltningsledare IT Leda Styra Robert Casselbrant Ingela Norén-Olsson SIV Malin Letell SR Tanja Kela SIV Kommunicera internt Jan Molin Ingela Norén-Olsson SIV Jenny Sandqvist K Joakim Hasselblad SIV Stödja Peter Trygg Ingela Norén-Olsson SIV Rita Andresson Elena Lundgren SIV Kommunicera externt Jan Molin Ingela Norén-Olsson SIV Sandra Kindbergh K Joakim Hasselblad SIV Köpa in/resurshantering Per Ove Jonsson Ingela Norén-Olsson SIV Åsa Johansson SL Lars Wallstedt SIV Kompetensförsörja Peter Trygg Ingela Norén-Olsson SIV Ulrika Mattson Elena Lundgren SIV

24 Hur långt har vi då kommit? Vi börjar successivt få vår styrmodell för IT inom GE att rulla: IS/IT- och processrådet är på plats och träffas regelbundet varje månad Vi börjar få vår nya förvaltningsorganisation på plats inom verksamhet och IT Vi har en grundläggande ekonomisk uppföljning av IT varje månad Vi har ett pågående arbete med att konsolidera vår Applikationsportfölj kort- och långsiktigt parallellt har vi lagt en roadmap för BI inom GE Vi har precis startad ett fördjupat arbete inom Sourcing baserat på en förstudie under hösten 2013 IT-säkerhet drivs som ett eget projekt Vi har initierat ett arbete med Avtals- och licenshantering inom GE i nära samarbete med Intraservice som börjar ta bra form Fokus är nu att hålla i och se till att vi får ut de positiva effekterna av en mer sammanhållen styrning av IT utmaningen är vardagen!

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 VGR IT

Verksamhetsplan 2015 VGR IT Verksamhetsplan 2015 VGR IT Inledning 2015 blir på många sätt ett spännande år. IT-utvecklingen går snabbt och det gäller att ta tillvara på de möjligheter som finns. VGR IT:s uppdrag är att vara den självklara

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing

Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing 2013-12-04 Roger Sundberg 2013-12-06 1 Hur väljer man rätt? Transportstyrelsens sätt. Roger Sundberg Huvudansvar för IT-försörjning

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod för granskning 3. Deltagande personer 4.

Läs mer

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform STS09032 Examensarbete 20 p Juni 2009 Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform Vad skulle det innebära att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB? Karin Lindström

Läs mer

1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun

1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun 1 (9) 2010-11-16 Utbildningsnämnden Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun Med anledning av skrivelse daterad 2010-06-16 från Sveriges Skolledarförbund,

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten. Halmstads kommun. Hösten 2011

Övergripande granskning av ITverksamheten. Halmstads kommun. Hösten 2011 Övergripande granskning av ITverksamheten i Halmstads kommun Hösten 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Metod... 5 Representanter... 6 4. Revisionsfrågor - sammanfattning...

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

2013:23. Styrningen av Polisens IT-verksamhet

2013:23. Styrningen av Polisens IT-verksamhet 2013:23 Styrningen av Polisens IT-verksamhet MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-12-17 2013/206 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-09-19 Ju2013/6348/PO Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att granska

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som. IT-chef

Uppdragsbeskrivning. för rollen som. IT-chef Uppdragsbeskrivning för rollen som IT-chef Välkommen till EEL AB ELON Elkedjan Logistic AB (EEL) grundades 2004 som ett samarbete mellan två av Sveriges ledande vitvarukedjor ELON och Elkedjan. Under de

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer