Magnus Härenstam på gång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Härenstam på gång"

Transkript

1 Magnus Härenstam på gång Äldrediskriminering ej prioriterad fråga Sämre livskvalitet med dålig tandhälsa Lätt att bli lurad vid köp av konst Anna-Marja Kaddik har renblod i ådrorna 6/2011

2 Innehåll Åldersdiskriminering kvarstår 3 Tror på traditionell försäkring 4 Helst unga när jobb tillsätts 6 Tankar om arbetsliv för äldre 7 Se upp för konstförfalskning 8 Håll fingrar i styr vid snuva 11 Anna-Marja trivs på fjället 12 Tandhälsa eftersatt för äldre 15 Mer jämställt i sängen 18 Portugal lockar till flytt 20 Falska piller hot på nätet 23 Offentlig konst upprör 25 Magnus Härenstam gör show 28 Krönika 33 SPRF tidningen nr 6/2011 Presslagd Nr 7 utkommer vecka 50 Tidningen utkommer med 7 nr/år Når läsare Årgång 71 ISSN Ansvarig utgivare och chefredaktör: Benny Hellis e-post: Redaktionssekreterare: Ullacarin Tiderman e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Tiderman Tryck: V-TAB Vimmerby Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Omslagsbild Magnus Härenstam: Ullacarin Tiderman Bild redaktionssekreterare: Benny Hellis 2 Hej! Lagen mot åldersdiskriminering i arbetslivet har funnits sedan 2009, nu väntar vi på en utvidgad lagstiftning mot diskriminering av äldre inom andra områden, som hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring. Utredningen som föreslår att lagen även ska gälla utanför arbetslivet är klar, men ingenting händer. Det kanske inte är en prioriterad fråga nu när jobblinjen råder och de flesta resurser satsas på dem i arbetsför ålder. Men det är feltänkt när antalet äldre blir allt fler medan den yngre generationen krymper. Det kommer att behövas 40-, 50-, 60- och 70-åringar inom alla områden för att få Sverige att går runt. Och då måste det finnas lagar och regler som inte utestänger en stor del av befolkningen. Det är inte lätt att vara gammal! En klyscha, men också en påtaglig verklighet i Sverige i dag. Nej, det är inte lätt när man redan som 42- åring börjar oroa sig för om man platsar på en arbetsmarknad som hela tiden ropar efter yngre arbetskraft, som om just ungdom var det enda efterfrågade kriteriet i arbetslivet. Chefrekryterare ropar på skärpt lagstiftning och inte bara på en utvidgad, mot åldersdiskriminering. När företag vinstvarnar och börsen svajar, kan det vara lockande att investera i säkra kort. I dag är investeringar i konst, fastigheter och guld mer värdebeständiga än att ha pengar i fonder och aktier. Men det är inte alltid äkta konst som saluförs, man kan inte ens vara hundraprocentigt säker när man köper från stora auktionsverk. Heléne Andersson är kriminalinspektör och konstutredare vid polismyndigheten i Stockholm, hennes råd är att anlita experter som tittar på konstverket innan köpet undertecknas. Munhälsa och tandstatus glöms ofta bort när vårdbedömningar görs på äldre med stort vård- och omsorgsbehov. Detta är fel anser Gunvor Petersson, vice ordförande i SPRF, och kräver att mun- och tandhälsa ska ingå i högkostnadsskyddet. Anna-Marja Kaddik är renkvinna i Grans sameby i Västerbotten. När hennes pappa dog var det självklart att ta över ansvaret för renskötseln, men det var inte alla som trodde på henne. I dag driver hon två företag och jobbar med att göra samernas kultur mer känd. Bäst trivs hon dock bland renarna på fjället. Möt också Magnus Härenstam som nu tar nya tag efter sin sjukdom. I januari iscensätter han en enmansshow om åldrandet. Förbundsstyrelsen: Jöran Rubensson, förbundsordförande Gunvor Petersson, vice förbundsordförande Ledamöter: Bertil Enemo Eva Engblom Göran Gagner Maj Lundström Bert Selström samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Åsa Kindblom, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Hantverkargatan 25 A, 8 tr Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Pg Ullacarin Tiderman Redaktionssekreterare Sverige har en diskrimineringslag från 2009 som omfattar äldre i arbetslivet. Redan när den kom protesterade SPRF mot att lagen inte omfattade livet utanför arbetslivet. Regeringen tillsatte en utredning som var klar för ett år sedan, därefter har inget hänt. Utredningen med förslag på att lagen ska utvidgas landade på Nyamko Sabunis bord redan för drygt ett år sedan. Där föreslog utredaren att lagen även ska omfatta hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, studiestöd och offentlig sammankomst. Men trots att det dagligen förekommer diskriminering av äldre har regeringen ännu inte kommit med något lagförslag. Återkommande kan vi också läsa om äldre som diskrimineras på grund av ålder. I en tidningsartikel berättar Magnus Jacobsson på Diskrimineringsombudsmannen, DO, att antalet anmälningar om äldrediskriminering ökar: Det verkar som om det finns ett uppdämt behov. De flesta anmälningarna gäller inom arbetslivet, men DO får även in många anmälningar för händelser utanför arbetslivet och som inte omfattas av gällande lagstiftning, sa han till Svenska Dagbladet. För gammal för hyrbil Hos DO finns anmälningar från äldre som inte fått kredit eller har nekats en plats på olika seniorboenden med hänvisning till att de är för gamla. Ytterligare exempel gäller biluthyrning, där en del företag nekar äldre personer att hyra bil. Detta upplevs av många som en riktad diskriminering; att fullt friska personer med giltigt körkort, som inte vill äga utan i stället hyra en bil, nekas detta av hyrfirman på grund av ålder. Bristen i lagstiftningen gör att det för närvarande tillämpas olika högsta åldersgränser för personer som hyr bil inom hela EU. Förare som är 70 år eller äldre måste ofta betala extraavgifter, även om detta varierar beroende på ålder och medlemsland. I Storbritannien vägrar biluthyrningsfirmor att hyra ut vissa sorters bilar till personer som är 69 år eller äldre. På Irland får förare över 75 år Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Image source Äldre diskrimineras men lagen dröjer Ännu dröjer lag mot åldersdiskriminering utanför arbetslivet. inte hyra bil. Och i Sverige hyr vissa firmor inte ut bilar till personer som är 70 år och äldre. Ingen lagstiftning ännu Med anledning av detta ställde EUledamoten Timothy Kirkhope följande fråga till kommissionen i somras: Åldersdiskriminering är emot EUs lagstiftning, vilket slås fast i rådets direktiv 2000/78/EG. Anser kommissionen att reglerna vid biluthyrning är diskriminerande och att de kan leda till att äldre och kompetenta bilförare berövas sin rörlighet? Kommissionens svar kom den 23 augusti: Ramdirektivet 2000/78/EG om sysselsättning förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av ålder som är relaterade till arbetslivet. Under 2008 inkom ett förslag till kommissionen om direktiv som skulle förbjuda diskriminering på grund av ålder även utanför arbetslivet. Direktivförslaget diskuteras fortfarande i rådet. För närvarande omfattas alltså inte denna fråga om eventuell åldersdiskriminering av EU-lagstiftningen. Vidgad lag i flera länder Men enskilda länder kan naturligtvis lagstifta om vidgat förbud mot äldrediskriminering fast EU-direktivet dröjer. Och EU-länder som Belgien och Litauen har infört förbud mot diskriminering på grund av ålder när det gäller varor, tjänster och bostäder. Utredningen om ett utvidgat diskrimineringsskydd för äldre i Sverige har nu hamnat hos statsrådet, Erik Ullenhag, FP, som ansvarar för diskrimineringsfrågor sedan Nyamko Sabuni fått ansvar för jämställdhetsfrågor. I höstens riksdagslista står det att regeringsförslaget ska komma i november, men Erik Ullenhags presssekreterare Lena Hallerby säger att beredning pågår och att de inte vet när propositionen kommer. Hon säger också att det inte finns någon anledning att påskynda ärendet. Det tycker däremot hennes partikamrat, riksdagsledamoten Barbro Westerholm, som engagerat sig i frågan sedan många år. Jag beklagar fördröjningen för lagen är en tydlig signal mot den åldersdiskriminering som tyvärr förekommer. Hyllvärmare För drygt ett år sedan överlämnades Petra Lundhs utredning om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60) till regeringen. Sedan dess har inget hänt, trots att anmälningarna om åldersdiskriminering ökat, enligt DO. Biluthyrning till äldre Åldersgränserna för att få hyra bil skiljer sig en del mellan olika länder. Vanligast är åldersgräns på 21 år, men om föraren är under 25 år tillkommer ofta en extraavgift. I Sverige är det vanligt att man får hyra bil från 18 år, men med extraavgift om föraren är under 25 år. Hos vissa hyrfirmor är det inte tillåtet att hyra bil om man fyllt 70 år. Om fler förare ska köra bilen kostar det i regel extra. Källa: Vi bilägare 3

3 Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Mostphotos Många byter till traditionell försäkring Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i en fondförsäkring. När du går i pension kan du välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till en traditionell försäkring. Under höstens börsoro har många pensio närer bytt till en traditionell försäkring. Drygt 20 procent av alla pensionärer, personer, hade i augusti denna försäkring. Om du väljer en traditionell försäkring får du som minst ett garanterat belopp utbetalat varje månad så länge du lever. Hur stort det beloppet blir räknar Pensionsmyndigheten ut när du har valt traditionell försäkring. Värdet på ditt konto utvecklas med den så kallade återbäringsräntan. Räntan varierar i storlek beroende på hur förvaltningen av kapitalet går. Stabil utveckling Var femte pensionär, 20 procent, har traditionell försäkring och de pensionärer som valt denna försäkring 4 Många pensionärer byter sina fondförsäkringar mot traditionell försäkring. av premiepensionen har haft en stabil utveckling sedan starten Återbäringsräntan ligger på 4 procent efter höjningen i juli från 3 procent. Solvensgraden är 138,6 procent. Den traditionella försäkringen kan man välja i samband med pensionering eller senare. Pensionsmyn- Norges vackra fjordar digheten övertar då förvaltningen av premiepensionen och garanterar livsvarig utbetalning av ett visst månadsbelopp, och om kapitalförvaltningen ger överskott, ett tilläggsbelopp. Går att byta en gång Den traditionella försäkringen består av två portföljer, en tillväxtportfölj, som innehåller globala aktier och en ränteportfölj, som har full skuldmatchning,. Det vill säga den speglar exakt skulden i produkten. Detta innebär att när räntorna sjunker så stiger värdet av skulden och ränteportföljen lika mycket. Nedgångar på aktiemarknaden innebär därmed inte att Pensionsmyndigheten behöver sälja av aktier för att köpa räntor då det endast är överskottet som ligger i aktieportföljen. Om du väljer fondförsäkring när du går i pension kan du senare byta till traditionell försäkring. Men du kan däremot inte byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring. 10% Boka-tidigt-rabatt tom den 30/11 Kryssningar från Göteborg 7-dagarskryssningar med Classic International Cruises klassiska fartyg M/S Arion till Geiranger, Sognefjorden och Bergen. Välj mellan sex avresor mitt under högsommaren! Alla utflykter guidas på svenska och ombord tar du del av ett brett utbud av motionsaktiviter och underhållning varje kväll. Avresor: 26/6, 2/7, 8/7, 14/7, 20/7, 26/7 Pris just nu:...insides från 7785:-... utsides från 8865:- Kryssningar med M/S Funchal: Amsterdam april... fr7190:- Spanien & Frankrike 26/4-8/5...fr14390:- Hamburg & Berlin 8-14 maj... fr7190:- Skottland maj...fr8820:- Nordkap maj...fr13000:- Spetsbergen 31 maj - 17 juni...fr20380:- Bokning, information och katalog: Latitude Travel Tel: Ny katalog ute! Rabatten är avdragen från priset. Avresor från Göteborg Alla måltider ingår Svenska kryssningsvärdar Sjöpriser ombord fr 7785:- Anslutningsbuss till Göteborg: 900:- Från: Stockholm - Södertälje - Nyköping- Norrköping - Linköping - Mjölby - Jönköping _SPRF06_185x135_halvsida_LatitudeCIC02.indd :12:48 Förändring skapar frågor, här är några svar Apoteksmonopolet är brutet sedan två år tillbaka. Sverige var ett av de sista länderna i världen som avreglerade. Idag finns fler apotek för dig som kund att välja på. En del receptfria läkemedel kan du till och med hitta i mataffären. Men som alltid i förändring uppstår frågor. Här är svar på fem av de vanligaste frågor vi får: 1 Går det att hämta ut recept på Apotek Hjärtat? Självklart! Även e-recept och att delbetala läkemedel fungerar precis som vanligt. Hos oss finns alltid välutbildade farmaceuter; apotekare och receptarier med fem respektive tre års högskoleutbildning. Mötet med våra farmaceuter är ett viktigt komplement till din läkares kunskaper. Farmaceuter är specialutbildade på läkemedel och de som vet hur de olika läkemedlen påverkar varandra och din kropp. 2 Varför ser ibland mitt vanliga läkemedel annorlunda ut? När du hämtar ut ett receptbelagt läkemedel händer det ibland att du blir erbjuden ett annat läkemedel än det som står på receptet. Det kallas generiskt utbyte och betyder att apoteket är skyldigt att byta till annat läkemedel med samma verksamma innehåll om det finns ett billigare alternativ. Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar om vilket läkemedel som apoteket ska erbjuda dig. 3 Finns mitt läkemedel hemma på lager? Vår ambition är alltid att ha ditt läkemedel i lager. Men eftersom tillgången på de läkemedel som TLV beslutat om varierar kan det ibland innebära att det inte finns i lager. Då beställer vi hem det eller ett alternativ till dig. Om du vet att du använder ett ovanligt läkemedel rekommenderar vi dig att alltid kontakta oss i förväg. 4 Gäller mitt högkostnadsskydd överallt? Ja, högkostnadsskyddet gäller på alla apotek oavsett vilket apoteksföretag du vill besöka. 5 Varför har kötiden inte minskat när apoteken blivit fler? Alla apotekskedjor måste enligt lag byta ut det gamla recept- och kassasystemet. Apotek Hjärtat var först ut och vi har nu bytt på alla våra apotek. Systembyte kan vara krävande både för dig och vår personal. Vi tackar för ditt tålamod med oss. apotekhjartat.se Kontakta oss: Aktuellt 5

4 Aktuellt Text & bild: Ullacarin Tiderman, Bild: Mostphotos Råttor stort problem på sjukhus i Stockholm Råttor har härjat i sjukvårdspersonalens omklädningsrum på Karolinska universitetssjukhuset i Solna sedan i somras. De har rört sig i rören och kommit upp ur toaletterna. För att bekämpa råttorna har man bytt till tyngre toalettlock samt lagt ut råttfällor. Det är fruktansvärt äckligt så klart, och otäckt att gå på toa när vi vet att det finns råttor i toaletterna, säger Maria Carlsson, chefsjuksköterska på akutmottagningen till tidningen Dagens Medicin. Pensionärerna får höjt bostadstillägg I regeringens budget för 2012 föreslås att alla ålderspensionärer som har bostadstillägg till pensionärer, BTP, höjs med 170 kronor i månaden. Motsvarande förbättring görs även för personer som får särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Kostnaden för detta beräknas till 500 miljoner per år. Stöd för rätt tillämpning av värdighetsgarantin Vid årsskiftet infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Nu har Socialstyrelsen tagit fram en vägledning hur kommuner kan arbeta fram lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ska utgå från de etiska värden som präglar kommunens äldreomsorg. Att införa lokala värdighetsgarantier är frivilligt. Det innebär att den äldre och anhöriga ska känna till garantin, veta hur man klagar och också känna att klagomålen tas till vara. 23 miljoner européer alkoholberoende Europeiska Unionen, EU, är den region i världen där människor dricker mest. Alkohol dödar omkring människor om året i Europa och kostar samhället drygt 125 miljarder euro varje år. Över 58 miljoner vuxna dricker mer än den rekommenderade mängden, inte mer än 20 gram/dag för kvinnor och 40 gram/dag för män. Av dessa dricker 20 miljoner farligt stora mängder. Det uppskattas att 23 miljoner européer är alkoholberoende varje givet år. 6 Ålderism startar tidigt. I dagens arbetsliv är det 35-åriga småbarnsföräldrar som är heta när företag ska nyanställa. En bredare lagstiftning mot åldersdiskriminering, kan vara en väg att förändra attityder. För tidigt mata duvor vid 40 När Sara Sterner, rekryteringschef på Agentum, i medierna citerades med orden: Alla vill ha en 35-åring. Vi får kuppa in 42-åringar, blev det stor uppståndelse. Till och med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har använt citatet när han har pratat om åldersdiskriminering. Sara Sterner ser mycket av åldersdiskriminering i sitt arbete som chefsrekryterare för sina uppdragsgivare inom privat Sara Sterner näringsliv och offentlig förvaltning. De allra flesta vill ha yngre representanter. Jag får ofta kommentaren när jag föreslår en person: Du presenterar fantastiska kandidater Men har du ingen yngre? Jag upplever att det är en fruktansvärd ålderssegregering i Sverige, säger hon. För fokuserade på framsteg Hon köper inte förklaringsmodeller som att det är rekryterarens fel, att yngre är rädda för äldres kompetens, eller att yngre är mer förändringsbenägna. I stället tror hon på en strukturella förklaring: Vi är inte så beroende av familjen och den äldre generationen En partiell historielöshet/vi är oerhört framåtskridande Med åldern kommer inte automatiskt respekt Vi tillhör världens mest sekulariserade samhälle Extremt teknik- och framstegsfokuserade Åldersfixering i medierna Sara Sterner menar att man kan komma åt åldersdiskriminering genom fem möjliga åtgärder: Uppmärksamma problematiken Ömsesidig respekt, äldre yngre Utveckling och utbildning håll dig uppdaterad och häng med Nätverka vertikalt Vassare lagstiftning Breda kontaktytor Hon tror också mycket på att bygga nätverk, och ha breda kontaktytor, inte bara horisontellt i den egna åldersgruppen utan också vertikalt genom alla åldersgrupperna. Sara Sterner avslutar med att uppmana Ulf Kristersson att inte bara tänka på sin egen grupp, 60-talisterna, vid rekrytering av personer till olika uppdrag. Nätverka bland åringar. Det är dessa som kommer att ge dig ditt nästa jobb, säger Sara Sterner med ett stort leende, halvt på allvar halvt på skämt. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över pensionsåldern och allt fler höjer sina röster för att vi ska arbeta längre. Det är betydligt färre som diskuterar hur arbetslivet ska utformas för att passa de äldre. Men det gjorde Solveig Zander riksdagsledamot, C, Catharina Bråkenhielm riksdagsledamot, S, Kenneth Abrahamsson, forskare och Sten Gellerstedt, LO, vid en paneldebatt i ämnet. Kenneth Abrahamsson inledde med att beskriva utvecklingen i världen. Han menar att trenden i alla Kenneth Abrahamsson industriländer är att man jobbar allt högre upp i åldrarna. Han sa också att Sverige är ett av de länder som har flest äldre kvar i arbetslivet genom att personer över 65 år fortfarande arbetar. Nu pågår en internationell diskussion kring om det ska finnas en annan anställningsform för dem som jobbar och samtidigt uppbär pension. En sak vet vi och det är att äldre redan i dag utför en massa obetalt arbete, de passar och hämtar barnbarn samt jobbar inom ideella organisationer. Den relevanta frågeställningen är om man ska utföra lönearbete under fler år än vad som görs i dag. De flesta utslitna Sten Gellerstedt, LO, sa att den höjda levnadsåldern inte har gynnat hans medlemsgrupper på samma positiva sätt som dem med tjänstemannayrken. De flesta av våra medlemmar är Aktuellt Text & bild: Benny Hellis, Bild: LO, Riksdagen Viktigt skapa ett arbetsliv för äldre Torr, mycket fruktig, ungdomlig smak med inslag av päron, ananas och grapefrukt. utslitna när det är dags att gå i pension, så den här diskussionen om att jobba ännu längre känns inte riktigt relevant för Sten Gellerstedt dem, framförallt inte bland kvinnor där utslagningen slår hårdast. Den faktiska pensionsåldern för våra grupper är år och vår målsättning är att vi ska skapa ett arbetsliv som gör att de kan stanna kvar på arbetsplatsen tills nuvarande pensionsålder, 65 år. Helst ingen pensionsålder Solveig Zander inledde med att säga att hon inte ville ha någon pensionsålder alls, vilket Kenneth Abrahamsson, Solveig Zander direkt vände sig emot. Synnerligen cyniskt. De som har tunga och smutsiga jobbiga jobb måste ha en garanterad pensionsålder, sa han. Och det finns de med monotona yrken som gör samma sak varje dag som gärna avslutar sitt yrkesliv, fast de är fysiskt friska och kan jobba vidare. Vissa debattörer tycks tro att alla människor anser att höjden av lycka är att gå till arbetet klockan sju varje morgon. Kenneth Abrahamsson refererade till USA som inte har någon fast pensionsålder. Där tvingas många äldre med sviktande hälsa att jobba längre än vad som är nyttigt, eftersom de inte Tävla om en vinresa till Sydafrika! Registrera dig på rowishop.se 159:- Art.nr liter Alk. 12% vol Portas do Tejo Årets vita box! EXPRESSEN/GT/KVP Mer än prisvärt ALLTOMMAT.SE har någon annan försörjning. Människor med idéyrken jobbar däremot gärna vidare med glädje. I tjänst vid fyllda 80 I USA är det exempelvis vanligt med professorer i tjänst som fyllt 80 år. Sensmoralen blir att ju intressantare yrkeslivet är, desto starkare är lusten att arbeta längre. Så ett längre arbetsliv hänger naturligtvis samman med hur arbetslivet är utformat, påpekade han. Absolut, Catharina Bråkenhielm sa Catharina Bråkenhielm, som menade att vi måste skapa ett mer flexibelt arbetsliv. Det får inte vara så att man fastnar i ett yrke som ung och sedan arbetar där resten av livet. Utbildning och kompetensutveckling är oerhört viktigt så att människorna kan gå ut och in i olika yrken under hela sitt liv. Man måste också ha möjlighet att gå ut och in i arbetslivet och växla mellan skola och arbete. Solveig Zander sa att politikerna också måste ta sitt ansvar och hänvisade till en utredning som regeringen tillsatt, där pensionsåldern och lagen om att anställningsskyddet upphör vid 67 års ålder ska ses över. Utredningen, som ska vara klar 2013, ska även se över de regler som försvårar ett förlängt arbetsliv. I dag är en stor del av socialförsäkringssystemet kopplat till 65-årsstrecket. Men det finns även regler för till exempel studiemedel som gör det svårt för många att byta karriär efter 50. portasdotejo.se Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor. SPRF.indd

5 Aktuellt Text & bild: Ullacarin Tiderman Lätt att bli lurad av falska konstverk Heléne Andersson visar en falsk Giacometti ur polismuseets samlingar. I Sverige får polisen in 40 till 50 fall av konstförfalskningar varje år, men mörkertalet är stort och det finns med stor sannolikhet en hel del falsksignerad konst i svenska hem runt om i landet. Det menar Heléne Anderson, kriminalinspektör och konstutredare vid polismyndigheten i Stockholms län. Hennes råd vid dyra konstköp är att låta experter bedöma verket. Jag möter en hel del tragedier, människor som lagt sina besparingar på konst för att kunna se fram emot en tryggad ålderdom, konst som sedan visat sig vara falsk. Så var det för det äldre paret som köpte tio verk av Bengt Lindström till ett pris av kronor för varje tavla. Tavlorna var tänkta som en investering så att de vid pensioneringen äntligen skulle kunna uppfylla sin dröm och köpa det eftertraktade huset i Spanien. En utredning visade att åtta av tavlorna var falska, två tavlor återlämnades till paret eftersom det inte helt kunde avgöras om dessa var äkta eller falska. 8 Ja, de var naturligtvis förkrossade. Men lägger man så mycket pengar på konst bör man nog också lägga någon tusenlapp på att få ett expertutlåtande, säger hon. Avslöjar förfalskningar Heléne Anderson, 60, är själv konstnär och har ett genuint konstintresse. Hon är utbildad keramiker och har ett förflutet på Gustavsbergs porslinsfabrik. Dessutom har hon gått konstfack och läst konstvetenskap innan hon utbildade sig till polis. Genom åren har hennes kunskap om konstnärers stil och säregna uttryck, ett idogt efterforskande i arkiv, konstkataloger samt kontakter med aktionsverk och museer runt om i Sverige och i Europa, lett till att flera förfalskningar har kunnat avslöjas. Flera av utredningarna har också lett till åtal och fällande domar. Eftersom det inte är förbjudet att kopiera kända verk, så länge man inte förfalskar signaturen, kan det vara svårt att fastställa uppsåt hos den som kopierar verken. Ett brott begås först när någon förfalskar signaturen och av den som försöker att sälja verket som original. Allt detta är svårt att leda i bevis och det är ofta mödosamt att ta fram tillräckligt med underlag som också räcker för en fällande dom i domstol. Förfalskningarna har ökat, framför allt ute i Europa. Och för att ett verk funnits med till försäljning på ett auktionsverk eller att en pantbank tagit emot en tavla för belåning intygar på intet sätt äktheten, säger Heléne Anderson. Äkta har blivit falskt Konstförfalskarna är förslagna och försöker på olika sätt intyga verkets äkthet med stämplar och äkthetsintyg från olika museer och auktionsverk. I flera fall har ett konstverk gällt för äkta under lång tid och inte förrän vid en genomlysning med UV-strålar har man sett att signaturen manipulerats. Så var det till exempel med den berömda målningen Midsommardans av Anders Zorn. Den hade köpts på talet som ett original av Zorn och först 1970, när den visades för experter på Zornmuseet i Mora, upptäcktes det att tavlan var en falsksignerad kopia. Stilistiskt ser man också att det inte är en äkta Zorn. Framför allt har den som gjort förfalskningen inte lyckats med himlen som den är på Anders Zorns original, säger Heléne Anderson och pekar på tavlan. Vid en utredning mot en liga som kallade sig Sällskapet konstvännerna under 1970-talet hittade Stockholmspolisen två blomstermålningar som var signerade Amelin. Båda målningarna var förfalskningar. Spåren ledde till en källarlokal i Göteborg där en man uppgav att han målat 500 blomstermålningar. Han bestred att han signerat tavlorna. Han åtalades men frikändes helt vid Stockholms tingsrätt. Vi har beslagtagit 20 tavlor, så det finns alltså 480 falska blomstermålningar signerade Amelin som hänger på väggar hos människor som tror att de har en äkta tavla. Men Heléne Anderson har också lyckliga historier att förtälja; om mannen som visade upp en tavla av konstnären Lennart Jirlow, för konstnären själv vid en utställning, som visade sig vara falsk. Nej, den här har inte jag gjort, sa Lennart Jirlow och drog ett streck över tavlan och skrev falsk i ena hörnet med stora bokstäver. Men sedan målade han en ny tavla och gav till mannen, så han gick inte lottlös därifrån, säger Heléne Anderson och skrattar. Att tänka på vid konstköp Vid dyra köp anlita en expert från renommerade auktionsverk och museer. Tidigare än 1880 talet är Nationalmuseum auktoritet, vid konstverk efter 1880 är det Moderna museet. Var sunt skeptisk. Är ett konstverk otroligt billigt är det troligen inte äkta. Var försiktig vid köp av konst på hemsidan Blocket. Anlita expert för att avgöra äktheten. Var uppmärksam på orimligheter. Sök kunskap på auktionsverk, museer och internet. Falsk konst på Polismuseet Vill du se beslagtagna förfalskningar besök Polismuseet, Museivägen 7 i Stockholm, öppettider ti-fre 12-17, lösön Annons 9

6 Annonser 10 Sträck på dig! Hälsovästen tränar snabbt och effektivt upp din hållning och ryggmuskulatur under promenaden, joggingrundan eller medans du arbetar. Patenterad Frisk & smärtfri rygg Bättre lungkapacitet God Hållning 80 eller 90 x 200 cm 9.995:- 105 x 200 cm :- 120 x 200 cm :- 895: HRF Hörteknik AB Nu kan du prova ut hörapparater och andra hörhjälpmedel i en lugn miljö. Hörseltester och utprovningar görs av legitimerad audionom med erfarenhet från både privat och landstingsverksamhet. Inga väntetider och ett brett utbud av hörapparater. Från och med 1 december 2011 utför vi på uppdrag av Stockholms Läns landsting utprovning av hörapparater. Besök vår hemsida eller beställ en produktkatalog över våra övriga hörhjälpmedel! Välkommen att kontakta oss! Anna & Stina leg. audionom HRF Hörteknik AB ägs av Hörselskadades Riksförbund (HRF). HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade med ca medlemmar. Före Efter FYRKLÖVERNS STUGBY 80 stugor i underbar natur med utsikt över Siljan. Nära slalombackar skids. 1,5 km från Rättvik. Stugor: 3-6 bäddar, m 2. Lågsäsong även weekend- och dygnsuthyrning med specialpriser för 2 personer i stora stugor. Ex. 2 pers. i 5-bädds med öppen spis, kr/weekend eller 2 10 kr/ v. Kiosk, bastu, solarium. Trådlöst Internet. PERSBORGS STUGBY - 12 stugor 100 m fr Siljan, 3 km från Rättvik. 6 bäddar, 80 m 2 med högre standard. FÖR INFORMATION OCH BOKNING HRF Hörteknik AB erbjuder Konsultation ( kostnadsfri) Hörseltest Hörapparater Individuellt anpassade hörselskydd Hörhjälpmedel Arbetshjälpmedel Kontaktuppgifter Besöksadress: Gävlegatan 16, Stockholm Postadress: Box 6605, Stockholm Tfn: hemsida: fax: sms: Många passar sig extra noga för att vistas på platser med mycket folk under hösten. Och att en bussfärd ofta kan upplevas som extra jobbig i förkylningstider, bekräftas också av en SIFO-undersökning. Tusen svenskar från 15 år och uppåt tillfrågades om vad de tror är den vanligaste orsaken till att vi blir förkylda. Över hälften, 51 procent, tror att den vanligaste smittorsaken är att vi åker kollektivt eller vistas på platser med mycket människor. Endast 5 procent tror att man blir förkyld av att peta sig i näsan trots att det visat sig vara den främsta orsaken till att bli smittad. Stor okunskap Det finns en stor okunskap om hur förkylningar och influensa smittar. Många undviker folkmassor och tvättar händerna noga bara för att i nästa stund greppa ett dörrhandtag och stoppa fingret i näsan. Det är omöjligt att veta om det finns virus på fingrarna, säger professor Björn Petruson, Aktuellt Text: Benny Hellis Fingrar i näsan gör dig lätt förkyld "Gottfrid" Sittriktig fåtölj med hög rygg. Sitthöjd 46 cm. Ställbar lutning i ryggdelen utan extra kostnad Mahognybets, körsbärsbets, ekbets eller bok natur. Välj mellan många olika klädslar Fåtölj i tyg 4.950:- Fåtölj i skinn 5.950:- Pall i tyg 1.550:- Pall i skinn 1.750:- "Gottfrid" KR Öppet Alvägen 11, Bromsten mån-fre Spånga lör tel sön stängt fax specialistläkare och forskare inom öron-näsa-hals. Det vanligaste sättet att smittas av en förkylning är genom att man får virus på fingrarna och sedan vidrör nässlemhinnan. 15 års garanti Fritt levererad i hela landet! Näsan känsligast Resultat från en amerikansk studie visade att 73 procent smittades på detta sätt. Endast 8 procent smittades när de utsattes för virus via luften. En annan studie visade att när 16 förkylda kysste var sin frisk försöksperson, under mer än en minut, blev bara en smittad och förkyld. Det här beror på att mängden virus är mycket mindre i saliv än i nässekret när man är förkyld med så kallade rhinovirus den vanligaste formen av förkylningsvirus som orsakar över hälften av alla förkylningar, säger Björn Petruson. Det finns många tillfällen under dagen att smitta sig själv, om man har virus på fingrarna och petar sig i näsan. En vanlig orsak till att peta sig i näsan är att slemhinnorna är torra och att man vill få bort snorkråkor. När forskare följde fullt friska människor under en tid upptäckte man att de i genomsnitt petade sig i näsan två gånger under tre timmar utan att de var förkylda. Resultat SIFO-undersökning svenskar från 15 år och uppåt har tillfrågats om vad de tror är den vanligaste orsaken till att vi smittas av förkylningsvirus. Åka kollektivt eller vistas på platser med mycket människor: 51procent Stoppa in fingrar i munnen: 13 procent Stress: 11 procent Klä sig för dåligt när det är kallt: 6 procent Klia sig i ögonen: 4 procent Peta sig i näsan: 5 procent Sömnbrist: 5 procent Vet ej; 5 procent Komplett Allemansbädden har allt som en bra motorsäng bör ha: Elektriskt steglöst inställbar i fot- och huvudände. Glidstopp på både kort och långsida. Mycket bra bolster med anti-glid egenskaper. Vändbar pocketspringmadrass hela 17 cm tjock. Välj medium eller fast. Lyxbäddmadrass och stadiga benmedar. Elmotor med batteri back-up ++++ Enligt test i Aftonbladet KR 11

7 Porträtt Text & bild: Ullacarin Tiderman Anna-Marja Kaddik tillhör Grans sameby i Ammarnäs, norra Västerbotten. Anna-Marja Kaddik var ungen som man inte kunde slita från renarna och som satt i bilen på fjället när pappan drev renarna till nya betesmarker hellre än att sitta hemma. Och det var hon som tog över renhjorden när pappan tragiskt omkom i en drunkningsolycka. Anna-Marja Kaddik blev familjens överhuvud bara 18 år gammal. När man är uppväxt med renskötsel är det inget som man lämnar. Jag ville bli renskötarkvinna på riktigt, vara i skogen dygnet runt. Jag var med och drev renarna, lyfte 50 kilos fodersäckar och renkroppar för att visa att jag inte var beroende av en man. För det var sagt inom familjen att det var Anna-Marja som hade drivet, hennes fyra år yngre bror ville inte bli renägare, men ändå var det till honom som samebyn vände sig med frågor 12 kring renhjorden och familjens angelägenheter. Pappa gjorde aldrig någon skillnad på oss. När det skulle slaktas fick vi lära oss båda två. Det var först när pappa dog som jag såg att det var skillnad. Kan stycka ren Hon är envis, målmedveten och har ett öppet och chosefritt sätt. Håret är modernt klippt med röda slingor. Hon visar hur man styckar ett renben med ett glatt leende och tittar upp med pigga bruna ögon. Och så den där sjungande norrländskan som gör att man känner sig trygg visst kan hon det här. Det hör man ju. Men det tunga slitet på fjället med renarna var mer än hennes lilla kropp, cirka 155 centimeter och knappt 50 kilo, klarade av. Axlarna blev utslitna och hon fick ständig värk. Men jag kan bygga företag, säger hon med lysande ögon. Och jag kan stanna i samebyn och ta hand om styrelsearbetet och viktiga frågor så att andra renägare kan driva djuren. Vid kalvmärkningen deltar alla och även min bror är med. Han äger fortfarande några renar, säger Anna-Marja Kaddik som kallar sig treföretagare. Vill lära ut om samekultur Tillsammans med en kvinnlig barndomsvän har hon startat företaget Skajrie, som betyder där bäckar möts på samiska. De tar emot grupper som vill se, uppleva och lära sig mer om den samiska kulturen. Hon har också företaget Aivo ren tillsammans med en annan renskötarkvinna där de själva tar hand om förädlingen av renprodukter efter slakt, allt från styckning till hantverk. Och så är hon renskötare. Det finns några kvinnliga renskötare, så jag har förebilder. Att vara renägare är inte bara att köra skoter. Jag slaktar och vaccinerar, under sommaren har vi gemensam renskötsel. Jag slöjdar och åker runt på marknader. Söker inget annat liv Nej något annat liv vill hon inte leva, så är det när man har renblod i ådrorna. Men drömmar finns, några avlägsna och några alldeles innan att bli förverkligade. På önskelistan finns en ny skoter och en fyrhjuling. Och hon planerar fler dykresor till Thailand. Det finns inget som heter semester eller ledighet, man får helt enkelt ta sig ledigt. Dykcertifikatet har hon tagit för att kunna förverkliga det som hon burit med sig i tio år. I djupet i sjön finns en kniv efter hennes pappa som de aldrig hittade. Jag har varit livrädd för vatten efter olyckan, men så åkte jag till Thailand och gjorde åtta dyk. Jag vill dyka i sjön och leta efter kniven. Text: Ullacarin Tiderman, Bilder: Josefin Peciva, privat och Ullacarin Tiderman Tufft att vara renägare och kvinna Anna-Marja Kaddik, 30, driver med en vän företaget Skajrie som erbjuder upplevelser i fjällvärlden och vill förmedla kunskap om den samiska kulturen. Renkött tas om hand och filéer och andra bitar skärs ur. Det mesta från renen används. Anna-Marja Kaddik vid renskiljning som sker i juli. Reportage För att märka kalvarna skärs en skåra i öronen, specifik för varje familj. Årets julklapp! Reportage Skandiabanken får Guldkanten 2011 Skandiabanken tilldelas Guldkanten för trovärdig och enkel information om pensioner. SPV tilldelar priset för att Skandiabanken har integrerat pensionsportalen minpension.se i sina internettjänster. Spanien Costa del sol Res från den mörka årstiden med vinter och kyla till den spanska solkusten. Kusten som har det mesta; behagligt klimat, vacker natur, skönhetsupplevelser med blommande mandelträd och en avslappnad livsstil. 30 dgr...21/10, 24/2 23 dgr, Jul- & nyårsresa... 18/12 Från Oslo/Värmland-Göteborg-Helsingborg 30 dgr...3/2 Från Sthlm/Värmland-Jönköping-Helsingborg I resan ingår bussresa t/r, kort rundtur i Madrid, 22/29 hotellnätter, luncher, middagar, frukostar. På avresan 18/12 ingår festmenyer på jul- och nyårsafton. Kontakta oss för bokning och mer info! Grums gruppresor.se Etablerat 1930 GÖTA KANAL kryssning till kanonpris! Köp ett presentkort på Göta Kanal till ett enastående pris. Nu har ni chansen att kryssa på Göta Kanal till nästan 1/2 priset. Presentkortet som gäller för 2 personer att kryssa på Göta Kanal mellan Berg och Borensberg t&r med M/S Wasa Lejon säsongen Ni upplever nio slussar samt två akvedukter i vardera riktning. Ni ringer själva och bokar det datum som passar Er. Gäller även för kryssning med Symfoni från Söderköping till Arkösund eller Häradsskär. PRIS ENDAST 600:- Erbjudandet gäller t o m 31/1-12. (Ord pris 990:-) Köp ett presentkort till den Svenska Hurtigrutten Välj att kryssa med Symfoni från; Stockholm Nyköping Västervik Nu endast 495:-/person I priset ingår: Guidad kryssning, strandhugg och returbuss. PS. Boka nu, betala senast 31/1-12 Bokning: , Royal Stockholm Cruise Line/Wahlinrederierna 13

8 Vi har fotbollspaket till Premier League, Serie A, La Liga & Bundesliga m fl! Annons Vi erbjuder sport- och evenemangsresor där matchbiljett och 2 nätter på tre-stjärnigt hotell ingår! Manchester U - Sunderland Real Madrid - FC Barcelona Manchester U - Liverpool 5 nov 11 dec 11 feb Ring eller boka på fr :- fr :- fr :- Inkl. flyg, helpension & underhållning ombord! Lågprisflyg till hela världen! Även businessklass & 1:a klass. Från-priser inkl skatter. New York Florida Californien Sydafrika Australien fr :- fr :- fr :- fr :- fr :- Dubai Västindien Mauritius Brasilien Thailand fr :- fr :- fr :- fr :- fr :- Tänk på att när ni bokar flyg och hotell vid samma tillfälle hos BIG Travel kan ni tryggt lita på att vi hjälper er om oturen skulle vara framme! Den svenska paketreselagen skyddar resenärerna som köpt en paketresa. Utsideshytt med balkong Äldres munhälsa försummas och det beror på att tänderna inte ingår i allmänna hälsoundersökningar. Hälsokontrollerna på landets vårdcentraler genomförs som om tänderna inte tillhörde kroppen, menar SPRFs vice förbundsordförande Gunvor Petersson. Hon anser att tänderna borde ingå i högkostnadsskyddet för läkarvård. Dagens tandvårdscheck täcker ju inte ens kostnaderna för den förebyggande tandvården, säger hon. Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Ullacarin Tiderman, Benny Hellis Munhälsa glöms bort vid vårdbeslut Kryssningar i grupp med andra trevliga svenskar! Vi på BIG Travel samlar ihop en grupp trevliga och glada svenskar som kryssar tillsammans. Självklart bestämmer var och en vad de vill göra ombord och på land. För visst är det väl alltid trevligt att vara i ett sällskap där man kan ta en drink tillsammans vid baren, umgås vid poolen och dela upplevelserna med varandra, inte sant!? Våra kryssningar inleds oftast med att ni har några dagar i staden som kryssningen utgår ifrån. Vi har lagt in en rundtur i paketet så att ni verkligen får uppleva och se staden. Vidare så har ni en Los Angeles till Florida via Panama Starta med 2 nätter i Los Angeles för shopping och sightseeing sedan kryssar ni ombord på fartyget Coral Princess som kommer att ta er till Fort Lauderdale via Panamakanalen, som förbinder Atlanten och Stilla havet. 18 dagar fr :- eller räntefritt 2 306:-*/mån Avresa: 11 mars Boka senast 1 dec mingelkväll på hotellet så att ni får träffa alla de andra som åker med på kryssningen. De dagarna före kryssningen är också inlagda för att ni skall vara säkra på att ni kommer med kryssningen även om det skulle vara en flygförsening från Skandivanien. Det är ju också bra med några dagar på plats om bagaget skulle vara försenat, inte sant? När ni kommit ombord och fått era hytter inleds kryssningen med en mingelträff så att ni alla kan mötas igen. Dags att lätta ankar! Florida, Caribien & Panamakanalen OBS! Vi går in i Panamakanalen! Ni börjar med 2 nätter i Fort Lauderdale och fortsätter sedan er resa med fartyget Island Princess som kommer att ta er till många härliga ställen så som Aruba, Costa Rica m fl 15 dagar fr :- eller räntefritt 1 952:-*/mån Avresa: 26 mars Boka senast 16 dec I alla våra kryssningspaket ingår: flyg, helpension och underhållning ombord på kryssningen, del i vald hytt, skatter, hotell på kryssningens avreseort enligt schema. OBS! Flyg från Stockholm, Göteborg & Köpenhamn finns till alla kryssningar, samt anslutningsflyg från hela Sverige. För fler kryssningar med svenskar i grupp eller individuella ring oss eller se vår hemsida på där ni även kan boka direkt! Boka på bigtravel.se eller Ring för närmsta butik Teleöppet var: 8-19, lör & sön: butiker i Sverige Köpenhamn tel Oslo tel Borlänge Borås Eskilstuna Göteborg C Mölndal V. Frölunda Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskrona Peking till Singapore Ni börjar med 3 nätter i Peking, därefter tar Diamond Princess er till jättestäder som Shanghai och Hong Kong. Känn på storstadspulsen och koppla däremellan av ombord. 22 dagar fr :- eller räntefritt :-*/mån Avresor: 23 feb Boka senast 15 nov mars Boka senast 15 dec Karlstad Kristianstad Landskrona Linköping Lund Malmö Norrköping Ronneby Stockholm Uppsala Varberg Västerås Showtime Växjö Ystad Örebro Östersund 0% ränta *Med BIG Travel kortet delbetala du din resa räntefritt i upp till 12 månader, köpavgift på 295:- tillkommer per köp. Sjukdomar och medicinering påverkar munhälsan och med stigande ålder ökar sambandet mellan tand- och allmän hälsa. Dålig munhälsa påverkar särskilt den som är skör eller har sviktande hälsa och eftersom allt fler äldre bor kvar i hemmet inom äldreomsorgen så finns risk för ökade problem. Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 visar nämligen att många hemmaboende multisjuka äldre har stora tandvårdsbehov. Gunvor Petersson säger att detta framför allt gäller generationen som hade skoltandvård på talet, då man lagade tänderna med amalgam. Många av dessa har nu fyllningar som lossnar och måste bytas ut mot nya. Eller har besvär av tänder som måste tas bort därför att de inte längre går att laga. Många av dessa personer har inte råd med en lagning eller att sätta in implantat. De måste helt enkelt prioritera bort tandvården för att kunna köpa det nödvändigaste. Tragiskt, eftersom sjukdomar och medicinering påverkar munhälsan. Resultatet blir att de som bäst behöver tandvård inte får den, säger Gunvor Petersson. Dåliga tänder påverkar hjärtat Aktuell forskning visar att dålig tandstatus orsakar förändringar i olika organ, till exempel kan hjärtmuskeln påverkas av infektioner i tandköttet. Därför är det viktigt att munhålan rengörs så att inte bakterier sprids till de inre organen. Om sjukvården missköter munhälsan hos en person som drabbats av en stroke, som senare leder till tandvårdskostnader, täcks inte dessa av patientförsäkringen, utan måste betalas ur egen ficka. Gunvor Petersson, vice förbundsordförande i SPRF, säger att även tänder bör ingå i högkostnadsskyddet för läkarvård. Skandalöst, anser Gunvor Petersson, som menar att ett stort ansvar ligger på kommunernas biståndshandläggare som, alltför ofta, inte tar med munhälsan när de bedömer de äldres biståndsbehov. Detta trots att de har ansvaret för att bedöma individens möjlighet att få ta del av tandvårdsstödet. Biståndshandläggarna ska känna till reglerna för detta och erbjuda tandvård till dem som behöver det. Få utreder munhälsa En undersökning från Sveriges Tandläkarförbund visar att fyra av tio kommuner, 37 procent, sällan eller aldrig tar upp munhälsa och tandvård vid bedömning av äldres biståndsbehov. Bara en av tio kommuner, 11 procent, gör alltid detta. Undersökningen visar också att endast hälften av landets biståndsbedömare känner till vad som ingår i en munhälsobedömning. Skrämmande siffror och jag anser att munhälsan måste ingå i utbildningen av biståndshandläggare, säger tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg, som menar att äldre har rätt att få vara fräscha, smärt- och infektionsfria i munnen. Hur äldre mår i munnen påverkar ju både det fysiska och psykiska välbefinnandet och kan förlänga livet. Flera studier visar också att vårdpersonal har bristande kunskaper i hur man ska sköta de äldres dagliga munhygien. Sveriges Tandläkarförbunds tiopunktsprogram: 1. Munhälsan ska vara en självklar del i alla medicinska bedömningar för äldre. 2. Hjälp med munvård ska alltid tas med vid biståndsbedömningar. 3. Alla äldre som har rätt till det ska få erbjudande om uppsökande och nödvändig tandvård. 4. Vårdpersonal ska delta vid munhälsobedömningar. 5. Alla som arbetar med äldre ska få bättre kunskap om äldres munvårdsbehov. 6. Hemtjänst och vårdpersonal ska få kunskap att hjälpa äldre med den dagliga munvården. 7. Äldre ska ha rätt till att behålla sin egen tandläkare så länge de vill. 8. Förebyggande tandvård ska prioriteras för att undvika problem senare. 9. Munvårdsansvarig för äldre ska finnas på särskilda boenden och för hemmaboende. 10. Mer forskning ska bedrivas om äldres munhälsa. 15

9 Annons Annonser Att se bättre ger mig högre livskvalitet Blimo hjälpmedel Årets största UTFÖRSÄLJNING! Fynda bland demoex, utgående modeller och lagerskadade fordon! Ring för bästa pris på promenadscooter idag! Alltid gratis hemleverans! HÖRAPPARAT Med mjuka anpassningstoppar som passar alla öron. 1 st. 580:- 2 st 980:- + postens avgifter REXUS Box 99, Tel Det vardagliga erektionsstödet! Med åldern har jag fått sämre syn. Det berättar Luleåbon Kjell Lundberg, en glad pensionär på 79 år och fd rektor. Under flera år har han varken kunnat läsa tidningen eller lösa korsord mer än någon minut i taget. Blue Eye är bra för mina ögon. Nu kan jag köra bil igen och jag löser flera korsord varje kväll. Bättre syn ger mig större frihet Idag är Kjell verksam som guide på Gammelstad kyrka, samt i olika ideella organisationer för handikappade ungdomar. Jag hade läst att Luteinet i Blue Eye är gynnsamt för synen. När man blir äldre förändras synen, så jag tyckte det var värt att prova. Han fortsätter: Jag förväntade mig inga underverk, men var glad att man bara behövde ta en tablett om dagen, lätt att komma ihåg och inte så jobbigt att svälja. Att åter kunna göra det jag en gång kunde, ger livet en annan dimension säger Kjell. Bättre syn ger mig mycket större frihet och glädje i livet. Lutein är bra för synen Lutein, utvunnet ur ekologisk ringblomma är en antioxidant som ansamlas och finns naturligt i gula fläcken (Macula lutea) i ögats näthinna. Med kosten får vi i oss cirka 2,2 mg Lutein per dag. Forskning och vetenskapliga studier* visar att ett extra tillskott av Lutein på minst 6-14 mg per dag är bra mot åldersförändringar i ögat. Lutein kan hjälpa till att bevara en god synskärpa och klara ögon. Bevarar synskärpan Det unika kostillskottet Blue Eye innehåller antioxidanter som bevarar synskärpan och skyddar ögat. Dagsdosen 1 tablett motsvarar en hel kopp svenska blåbär (blåbärsextrakt) samt hela 25 mg Lutein från ekologisk ringblomma, en väldokumenterad medicinalväxt. Mindre ansträngda ögon Blåbär hjälper kroppen att motverka ansträngda ögon samt att bibehålla cirkulationen i de små kapillärerna. Blue Eye innehåller även andra antioxidanter så som Zink, Selen, E-vitamin, Salvia,Quercetin och Rutin, som även de kan motverka oxidativ stress i ögonen. Fakta om Blue Eye För ansträngda och åldrande ögon. Bevarar synskärpan och skyddar ögat mot solens skadliga UV-strålar. Blue Eye är Sveriges mest använda blåbärsprodukt med hela 25 mg ekologiskt lutein per tablett. Blue Eye finns i 2 olika storlekar (32/64 tabletter). Rekommenderat pris 189kr/289kr. * På kan du läsa mer om de vetenskapliga studier som nämns i texten ovan. Har du frågor om Blue Eye, kontakta: Elexir pharma AB. Telefon Elexir pharma är ett svenskt företag som utvecklar naturliga och ekologiska egenvårdsprodukter för den nordiska marknaden. De högkvalitativa produkterna tillverkas enligt läkemedelsstandard 16 uteslutande i Norden. Finns i hälsobutiker samt vissa apotek, kan dessutom beställas fraktfritt på tel: eller direkt hem i din brevlåda inom 2-3 vardagar. Beställ på hemsidan eller ring! Syrsan ger den sinnliga höjdpunkt som ett rikt sexualliv innebär Julresa Kina! PEKING DE LUXE 8 DAGAR Upplev en annorlunda jul i Peking! Avresa 19-26/12 Just nu! :- Nyårsresa Kina! PEKING EN VECKA Peking i den egen takt Avresa 27/12-3/1 Ord pris 7 950:- Just nu! 7 550:- Nyårsresa Kina! PEKING DE LUXE 8 DAGAR Prisvärd resa med de stora sevärdheterna inkluderade Avresa 29/12-5/1 Ord pris :- Just nu! 9 950: Funktionella produkter för alla åldrar Två butiker och en webbutik Uppsala Visby Jul- & Nyårsresor Få en annorlunda jul i år fylld med minnesvärda upplevelser, Kinas fascinerande sevärdheter och oslagbara shoppingfynd. Eller varför inte skåla in det nya året i Peking? Just nu har vi juloch nyårsresor till riktigt bra pris! Julresa Kina! KLASSISKA KINA 12 DAGAR Kina från norr till söder Peking-Xian-Guilin-Yangshuo Avresa 18-30/12 Just nu! :- 17

10 Hälsa Text & bild: Ullacarin Tiderman, Bild: Mostphotos Hälsa Tiden då kvinnan återhållet väntade på manliga initiativ i det intima samlivet är snart ett minne blott. Kvinnor långt upp i åren tar numera ett större ansvar för sin egen sexualitet och båda könen vill vara och är också mer sexuellt aktiva nu än förr. En fjärdedel, 24 procent, har sex minst en gång per vecka, men nära hälften, 49 procent, skulle vilja ha sex oftare. Resultaten i den senaste Viagrarapporten, en undersökning om sexuella vanor och problem genomförd av Novus Opinion, visar att både kvinnor och män har blivit mer öppna kring sin sexualitet. Sex är inte längre förbehållet ungdomen, äldre vill vara och är också mer och mer sexuellt aktiva långt upp i åren. De problem som uppstår bland annat på grund av ålder kan avhjälpas. För män med potensproblem finns effektiva tablettläkemedel och för kvinnliga besvär, till exempel torra slemhinnor, finns det också medicinsk behandling med salvor och glidmedel. 18 Sexualiteten alltmer jämställd mellan könen Glädjande nog är det allt fler som söker hjälp för sexuella besvär, menar sexrådgivare Katerina Janouch. Kvinnor och män är också mer sexuellt aktiva långt upp i åren nu än tidigare. Katerina Janouch Det som var förvånande med rapporten var att män gärna vill ha längre förspel än kvinnorna. Det slår hål på myten att mannen kör rakt på rödbetan. Vi kanske har en mer modern man i dag som uttrycker mer känslor och som har blivit mer positiv till sina kvinnliga sidor, funderar sexrådgivaren och författaren Katerina Janouch, vid presentationen av rapporten. Svårt att få stånd Undersökningen, som är den största sedan 90-talet, med frågor till män och kvinnor i åldrarna år, visar att var fjärde man över 50 år, 24 procent, ofta eller ibland har svårt att få stånd. Ungefär lika många, 25 procent, har svårt att behålla ståndet under samlag. Men många av männen varken pratar med sin partner eller söker hjälp i vården. I stället är det många som köper potenshöjande läkemedel på internet, enligt undersökningen 3 procent. Omräknat till den totala manliga svenska befolkningen innebär det att cirka män utsatt sig för onödiga risker. Många av de här potensläkemedlen är förfalskningar, har man tur är det kanske bara sockerpiller. Men det kan lika gärna vara någon substans som kan vara direkt hälsofarligt, säger Katerina Janouch. Hon menar att det är viktigt att se behovet att många äldre vill ha och förväntar sig att ha sex långt upp i åren. Det kräver en större öppenhet när det gäller mäns och kvinnors sexualitet. Att mäns underlivshälsa får högre status och att det skapas en institution också för mäns underliv på samma sätt som det i dag finns för kvinnor med gynekologiska undersökningar. Närmare 40 procent av männen pratar inte om sina sexuella problem, Män som kvinnor helst vill leva med 1. Jan Eliasson 2. Bygglovs-Matte Carlsson 3. Rolf Lassgård 4. Björn Äntligenhemma Christiernsson 5. Joel Kinnaman Kvinnor som män helst vill leva med 1. Mat-Tina Nordström 2. Jill Johnson 3. Prinsessan Madeleine 4. Tuva Novotny 5. Jessica Andersson mot 27 procent bland kvinnorna. De flesta, både män (42 procent) och kvinnor (52 procent) pratar med sin partner. Bara 9 procent av båda könen vänder sig till läkare, sjukvård eller terapeut. Katerina Janouch vill uppmuntra även äldre att söka hjälp. Det finns hjälp och hjälpmedel att få även om man kommit en bit upp i åren. Allt fler söker hjälp Det är viktigt att vi ser det här behovet, men också att man vänder sig till vården. Glädjande nog är det allt fler som söker hjälp, även äldre kvinnor utan partner. Jag har kvinnor som är 80, 90 år som skriver brev och ställer frågor. Det är som gamla tiders syjunta, väninnor träffas, köper fina kläder och skönhetsprodukter. Och så kommer de på besök i min butik för att köpa sexleksaker. Män är mer självklara i sin sexualitet. I deras fall har potensmedlen varit viktiga. Hjälpmedel för att förbättra erektionen vid samlag har varit revolutionerande i äldre mäns och pars sexliv. De har verkligen gjort nytta. Svenskars sexfantasier Topp tre för kvinnor: 1. Sex utomhus 2. Sex med snygg främling 3. Sex med flera samtidigt Topp tre för män: 1. Sex utomhus 2. Oralsex 3. Sex med fler samtidigt samt sex med snygg främling. Mest avtändande Topp fem för kvinnor: 1. Dålig hygien 2. Dålig andedräkt 3. Svettlukt 4. Självupptagenhet 5. Arrogans. Topp fem för män: 1. Dålig hygien 2. Dålig andedräkt 3. Svettlukt 4. Initiativlöshet 5. Dåligt humör. Viktigast för ett bra sexliv Att relationen är bra. I gruppen 51+ tycker 57 procent detta är viktigt. Viktigaste egenskapen Kvinnor: Omtänksam, ansvarsfull, trygg. Män: Intelligent, glad, sexintresserad. När är vi attraktivast Män: Kvinnor i 30-årsåldern (19 procent), Ålder spelar ingen roll (19 procent) Kvinnor: Åldern spelar ingen roll på män (40 procent), Män i 40-årsåldern (19 procent). Källa: Viagrarapporten 2011 N yår Fira nyår på spa! på Nådendal Spa ELEGANTA NÅDENDAL SPA är vackert beläget vid en havsvik i Finlands populäraste skärgårdsstad. Du bor i bekvämt Standard Deluxe rum och njuter av sköna bad, bastu och firar med en festlig nyårsbuffé. NYÅRSRESA. Kvällsbåt till Åbo den 30/12, ankomst nästa morgon. På Nyårsafton väntar en festlig nyårsbuffé och dans. Vid midnatt skålar vi in det nya året! Tid för avkopplande bad och sen utcheckning den 1/1. Avresa från Åbo på kvällen. Inkvartering i dubbelhytt och en 2-rätters à la carte middag ombord. Ankomst till Stadsgårdskajen nästa morgon. ALLT DETTA INGÅR I RESANS PRIS: kryssning Stockholm Åbo t/r, del i insides dubbelhytt t/r, bufféfrukost, 2-rätters middag. På Nådendal Spa del i Standard Deluxe rum 1 natt med frukost, två bufféluncher och 1 nyårsbuffé med 1 glas vin/öl/vatten på nyårsafton. Mousserande vin vid 12-slaget. Entré till gym, bad & bastu. Morgonrock till låns. Vattengymnastik och motion i grupp. Grand Tours värdinna. Avresa från Stockholm 30/12. 4 dagar. Pris fr 3.795:-. Kom och möt oss på seniormässan i Älvsjö 2 4 nov. Boka på eller ring Grand Tours GT_SPRF_6-11_90x265_Nanendal.indd

11 Flytta utomlands Portugal blir allt populärare bland äldre Flytta utomlands Ögonen känns inte torra längre Duquesa beach i Cascais, strax utanför Lissabon, Portugal. Intresset att flytta utomlands någon period i livet ökar, särskilt bland dem som närmar sig pensionsåldern. Länge har Spanien hört till de mest intressanta länderna i Europa, men nu seglar Portugal upp som ett starkt alternativ. Portugal är som Spanien var förr, enligt flera utlandsmäklare. Portugal är mer genuint, med kulturminnen och ett landskap som är mer intakt. Det är orört och påminner om hur Spanien var tidigare, när kusterna inte var sönderbyggda, säger Tom Andersson, chefredaktör för den norska tidningen Reis & Bolig i utlandet. Tom Andersson har sedan 2005 byggt upp en kunskap kring de olika villkor som gäller vid boende utomlands. Han menar att finanskrisen i flera av Europas länder nu har gjort att skandinaviska köpare anser att Spanien, Italien och Grekland känns för osäkra med sina stora ekonomiska problem och en fastighetsmarknad i fritt fall. I stället har de vänt blicken mot Portugal. Orörd miljö Utbyggnadstakten är mer återhållen och kontrollerad i Portugal än i många av Medelhavets länder och landet har inte lika mycket turister som de övriga Medelhavsländerna. Turisttätheten i Portugal är betydligt lägre än i till exempel Spanien. Många kuststräckor längs norra Portugal har stränder och byar som är intakta och genuina, nästa helt orörda 20 sedan flera hundra år tillbaka i tiden. Vad är det då utöver en mer genuin och orörd miljö och natur som lockar äldre att söka utlandsbostad i Portugal. Även om det är dyrare att köpa bostad i Portugal är det billigare att leva och bo i landet än i de övriga länderna. Många av de här länderna har ekonomiska problem, sedan 2009 har bopriserna sjunkit med 20 procent. Nu är det köparnas marknad och min bedömning är att nu är det rätt tid att köpa. Det enda som är helt säkert är att om fem år så är boendekostnaderna i Portugal dyrare än nu, spår Tom Andersson. Men för att landet har en mer orörd natur innebär det inte att landet är underutvecklat. Portugal har en bra infrastruktur. Det går bussar i stort sett överallt, det finns bra tåg- och flygförbindelser. Lägre levnadsomkostnader och bra flygförbindelser från Sverige är också något som gör att landet hamnat högt upp på intresselistan. Portugal har också lägre kriminalitet än övriga länder. Det är ett tryggt Fakta Reis & Bolig Reis & Bolig i utlandet publicerades första gången 2005 och har en läsekrets som är intresserade av vad det innebär att köpa bostad utomlands och som vill förverkliga sina drömmar eller orientera sig på marknaden med avseende på investeringsmöjligheter, www. boligiutlandet.com land att bo i, säger Tom Andersson. Europas bäst bevarade hemlighet, säger Grethe Fernandes da Silva, en av Portugalmäklarna vid mässan Bo utomlands. Gav mersmak Thomas Jeppsson, 60, är en av de pensionärer som funderar på att bosätta sig i Portugal. För 30 år sedan besökte han Algarve och i sommar bar det av till huvudstaden Lissabon och dagsturer till de små kuststäderna Cascais, Frankrike, Spanien, Malta, Thailand och Portugal är de länder som är mest intressanta för svenskar. Men förutom att skatten blir lägre vid en utlandsflytt är det ofta klimatet och lägre levnadsomkostnader som lockar äldre att skaffa bostad i södra Europa. Under 2010 flyttade svenskar permanent utomlands. För att kunna beviljas den lägre SINK-skatten i Sverige som är 25 procent gäller följande: Du måste sälja din permanentbostad, avveckla ekonomiska engagemang, skaffa ny permanentbostad i utlandet köpa eller hyra, vistas i Sverige mindre än sex månader per år och inte ha någon väsentlig familjeanknytning. Den svenska Skattemyndigheten gör bedömningen. Det finns ett lagförslag på att Estoril och Sintra. Vi bestämde oss för att åka ner och se om vi skulle få mersmak eller avsmak och vi fick definitivt mersmak. Det var Thomas Jeppsson trevliga människor, många kunde engelska. Det var fin natur och ett skönt klimat, vad mer kan man önska, säger Thomas Jeppsson. SINK-skatten ska sänkas till 20 procent. Detta avgörs vid årsskiftet. Sverige har dubbelbeskattningsavtal med många länder vilket innebär att skatten i Sverige kan bli mellan 0 till 25 procent. Därefter ser avtalen mellan länderna olika ut och de olika delarna i de svenska pensionssystemet allmän pension, tjänstepension (offentlig eller privat) och den privatsparade pensionen beskattas olika i olika länder. Spanien: Skatten sjunker med 1/3. Båda länderna beskattar den allmänna pensionen varav den högsta skatten går igenom. Båda beskattar den privata tjänstepensionen, medan Sverige bara beskattar den offentliga tjänstepensionen, båda beskattar också den privatsparade pensionen Frankrike: Skatten sjunker med 2/3. Sverige beskattar den offentliga tjänstepensionen medan Frankrike Text & bild: Ullacarin Tiderman, Bild: Portugals turistbyrå I Lissabon tog de sig fram med buss, tåg, rälsbuss och det var både enkelt och billigt. Resan beställde de via en resebyrå i Stockholm som också bokade in program med dagsturer och utflykter. Jag har läst om fördelaktiga skatter i Portugal, men innan vi bestämmer oss vill vi se mer av norra Portugal, den så kallade Silverkusten. Men Portugal är en plats där man verkligen kan ha en bra ålderdom, säger Thomas Jeppsson. Lägre skatter i Europa lockar till utlandsflytt beskattar de övriga och på dessa är skatten 13 procent. Thailand: Sverige beskattar alla pensioner, nuvarande SINK-skatt 25 procent. Och tas inte pensionsinkomsten in i Thailand samma år som den utbetalas beskattas den inte i Thailand, i annat fall har även Thailand rätt att beskatta. Malta: Den allmänna pensionen beskattar Sverige. Den offentliga och privata tjänstepensionen beskattar bara Malta. Skatten är progressiv max 35 procent. Det finns en fast skatt på 15 procent, minimiskatt på euro per år. Portugal: Sverige beskattar den allmänna pensionen, privatsparade pensionen och den offentliga tjänstepensionen. Den privata tjänstepensionen beskattas varken i Sverige eller i Portugal. När det känns torrt... kan Membrasin göra stor skillnad. Klinisk forskning* vid bl a Åbo universitetssjukhus visar att detta kosttillskott baserat på olja från havtornsbär verkligen fungerar. Havtornsoljan i Membrasin innehåller fettsyrorna omega-3, 6, 7 och 9 som tillsammans hjälper till att bibehålla en normal funktion i kroppens slemhinnor. Membrasin kan därför med fördel användas i samband med torrhetskänsla i t ex ögon, mun, underliv, luftvägar eller urinvägar. Membrasin är även välgörande för huden. * Ett axplock av gjorda Membrasinstudier: Petra S Larmo m fl. Oral Sea Buckthorn Oil Attenuates Tear Film Osmolarity and Symptoms in Individuals with Dry Eyes. The Journal of Nutrition Erkkola R and Yang B (2003) Sea Buckthorn Oils towards Healthy Mucous Membranes. AgroFood Industry hi-tech.3, Yang B(2003) Effects of Sea Buckthorn Oil on Skin. Asia Pacific Personal Care 4 (5), FINNS I DIN HÄLSOBUTIK OCH PÅ VISSA APOTEK Hela Pharma Nyhet! Membrasin Creme Näringsrik och fuktighetsbevarande creme för ansikte och kropp 21

12 Annons Till dig med gamla videoband & smalfilmer Ett 50-tal personer greps, varav sju personer i Sverige, när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel. Samtidigt togs 2,4 miljoner tabletter i beslag och ett stort antal webbplatser stängdes ner. Ett 80-tal länder deltog i tillslaget som genomfördes under perioden september. I Sverige samverkade Tullverket, Polisen och Läkemedelsverket, som omfattade insatser mot såväl införsel som försäljning av olagliga läkemedel i landet. I Sverige beslagtogs över tabletter. Huvuddelen av beslaget bestod av olika slags potenshöjande medel, dopningsmedel samt narkotikaklassade läkemedel. Flera gripna Insatsen var riktad mot fyra svenska webbplatser, där det har gått att beställa potenshöjande medel och bantningsprodukter. Medicin Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Ingram publishing Stort tillslag mot olagliga läkemedel Sju personer greps för försäljning av olagliga läkemedel och husrannsakningar genomfördes i södra Stockholm, Uppsala, Hallstahammar och Bollnäs. Samtidigt stoppade Tullverket 346 brev- och paketförsändelser med olagliga läkemedel. Att som privatperson föra in läkemedel med posten från ett land utanför EES är inte tillåtet i Sverige oavsett läkemedel. Otillåtna substanser Ännu är det inte klart hur mycket av de beslagtagna läkemedlen som är förfalskningar. Läkemedelsverket ska analysera en del av beslagen, men erfarenheter från tidigare studier visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs olagligt via nätet antingen är okontrollerade förfalskningar, helt verkningslösa eller innehåller substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att information om läkemedlen saknas. Den som köper olagliga läkemedel på nätet sätter sin egen hälsa på spel. Om läkemedlet till exempel inte innehåller rätt dos läkemedel är det allvarligt om man har en sjukdom som man måste behandla, säger Maria Gustafsson, utredare på Läkemedelsverket. Dessutom stödjer man en kriminell verksamhet som inte tar någon hänsyn till köparens hälsa, anser hon. Varnar för köp Läkemedel som säljs illegalt är inte kontrollerade. Därför kan den som köper dessa läkemedel inte veta om läkemedlen är originalpreparat, förstörda på grund av ålder och lagringsförhållanden eller rena förfalskningar. Läkemedelsverket varnar därför för köp av läkemedel via hemsidor på internet eller på svarta marknaden. Julresor i Budapest 21/12 Jul Singelresa All.Inclusive 9d /12 Jul på Spa All.inclusive 9d /12 Jul o Nyårsresa All.Inclusive fr. 14d /12 Nyårsresa All.Inclusive flyg 5d skatt 2/12 Tyskland Julmarknad halvp.5d GABOR CHARTER 30 år Har du en kartong med filmer som du inte vet vad du ska göra med? Hitta din närmaste butik på bgavideo.com eller ring för mer information 22 Vänd dig då till oss på BGA Videoproduktion. Sedan 1993 har vi hjälpt tusentals familjer med att bevara sina minnen på DVD. BGA 12/3, 12/ FRÅN DRUVA TILL VIN Intensiv vinkurs i Budapest, flyg 5d exkl skatt 25/ Kropp o Själ m Termal Spa 9d /4, 14/5 Budapest+Wellness, behandlingar 9d /4 Från druva till vin, vinkurs i Budapest 9d /4 Donakryssning Passau-Budapest All Incl samt 3d Budapest, flyg, totalt 6d /5, 4/10 30 års Jubileum All Incl 9d

13 Annons Aktuellt från Pensionsmyndigheten Margareta bytte konto för sin pension Margareta har nu varit pensionär i ett par år. Dagarna går åt till att sköta om kolonilotten och att motionera så mycket som möjligt. Hon är lite skeptisk till att sitta framför datorn. Jag använder datorn för att läsa tidningar och göra ärenden. Jag är inte sådan som fastnar framför datorn i flera timmar. Första gången jag var inne på Pensionsmyndighetens webbplats var för att se hur mycket jag skulle få ut i pension. Då gjorde jag en prognos. Före sommaren bytte Margareta bank och ville ha sin pension inbetald till ett nytt konto. Med hjälp av en e-legitimation* loggade hon in på pensionsmyndigheten.se och bytte utbetalningskonto för sin pension. Jag tycker det var lätt att byta konto. Nu har jag insett att jag kan använda e-legitimation till flera tjänster. Jag har använt den för att logga in på mitt bankkonto och till våren tänkte jag deklarera på Internet. *Vanligtvis använder du ditt körkort eller ett ID-kort när du ska legitimera dig. På Internet använder du i stället din e-legitimation. Du beställer den från din bank. Kundservice Jag har blivit änka och vill helst av allt bo kvar i huset. Men räcker min pension? Har du låg pension så kan du ansöka om bostadstillägg. Pengarna ska hjälpa till att klara boendekostnaderna för den som har låg pension. Det gäller både för den som bor i hyreslägenhet och för den som äger sin bostad. Bostadstillägget är behovsprövat. Har du låg pension men stora tillgångar minskar alltså din möjlighet att få bostadstillägg. Men värdet på den egna bostaden räknas inte in i förmögenhetsunderlaget. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv räkna ut om du kan vara berättigad till bostödet. Klicka på Räkna ut ditt bostadstillägg. Pensionsekonom Kristina Kamp Bra konst retar och kliar Många offentliga konstverk har rört upp starka känslor innan de så småningom omfamnats av allmänheten och blivit en symbol för platsen eller staden där konstverket placerats. Så var det med skulpturerna Spiralen i Norrköping, Pinocchio i Borås och Den hemlösa räven i Stockholm. Vi har ett behov av konst som både syns och hörs, menar företrädare för Statens konstråd och Stockholms konst. Laura Fords bronsskulptur, Hemlös räv, som står vid korsningen Drottninggatan/Strömgatan vid Rosenbad i Stockholm mötte ett monumentalt motstånd när den presenterades, men har i dag blivit Stockholms mest fotograferade konstverk, säger Mårten Castenfors. Mårten Castenfors är chef för Liljevalchs konsthall och ansvarar, som chef för Stockholms konst, för Stockholm konstnärliga utsmyckning i offentliga miljöer. Ska spränga gränser Han är av den bestämda uppfattningen att konst kan se ut hur som helst och att den ska röra upp känslor och spränga alla gränser. Den ska blottlägga något vi inte har reflekterat över och nå utanför oss själva. Konst är inte bara skönhet utan väcker också frågor. Bra konst är något som retar till och kliar vårt hjärta och tanke, menar Mårten Castenfors. Han menar att när konsten sträcker sig utanför sina ramar, så kan till exempel ett abstrakt verk i en entréhall leda till eftertanke. Att just då i det ögonblicket när vi möter något obegripligt kan gripas av en väldigt skön känsla i det obegripliga. Pinocchio i Borås När vi möter något irriterande eller uppiggande, då är konsten igång, säger Mårten Castenfors och ler stort. Mötet med konstverk i de offentliga miljöerna menar han förbättrar livskvaliteten. Bra genomtänkta miljöer ska också ha bra konst, konst som väcker och intresserar iakttagaren. Pengar till konst I Stockholm gäller den så kallade enprocentregeln. Det innebär att en procent vid ny-, om-, och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Därefter gör kommunen en beställning hos Stockholms konst, som sedan tar fram förslag på olika konstnärliga gestaltningar. Överstiger summa kronor för ett verk är också en politiker rådgivande. Den som försöker att spela ut vården mot konsten. Som menar att det blir för dyrt och i stället skulle satsas på fler vårdplatser, har inte förstått konstens betydelse. Är det inget på väggarna blir man hängig och dyster och vården blir dyrare, säger Mårten Castenfors. Hemlös räv av Laura Ford, Stockholm. Kultur Text & bild: Ullacarin Tiderman, Bild: Borås kommun Belöning för satsning på bättre patientsäkerhet Under 2011 avsätter regeringen 500 miljoner kronor i statsbudgeten för att utveckla patientsäkerheten. För har regeringen beräknat 675 miljoner kronor per år. Utgångspunkten för satsningen är regeringens nollvision för att undvika vårdskador. Målet är att arbetet ska ingå i landstingens ordinarie verksamhet och göra målet tydligt både för landstingen och för skattebetalarna. Tjänstepensionen gör skillnad i plånboken Tjänstepensionens roll blir allt viktigare för kommande pensionärer. En pensionär född 1937 och tidigare har cirka 10 procent av sin totala pension från tjänstepension, medan pensionärer födda efter 1938 har cirka 15 procent. En person född på 1980-talet kan få omkring 25 procent. En av de viktigaste sakerna du kan göra när det gäller att få en högre pension är att arbeta heltid och se till att din arbetsgivare betalar in till en tjänstepension, säger Ole Settergren på Pensionsmyndigheten. Vårdhygienen bland personalen kan bli bättre Vård- och omsorgspersonal får goda betyg i hur man följer basala hygienrutiner i en mätning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Resultatet dras däremot ned för att personalen inte gör rätt i alla momenten, vilket kan orsaka infektioner hos patienterna. I kriterierna ingår desinfektion av händer, före och efter patientkontakt, användning av handskar, engångsförkläde eller skyddsrock, kortärmade arbetskläder, kort eller uppsatt hår. Personalen får inte heller ha ringar, klockor eller armband. Investeringsstödet till äldrebostäder förlängs Regeringen vill förlänga investeringsstödet till äldrebostäder med tre år, till den 31 december Dock behöver EU-kommissionen godkänna detta. Det behövs både fler särskilda boenden och ett ökat utbud av bostäder som är lämpliga och attraktiva för äldre som vill välja att förändra sitt boende, säger äldreminister Maria Larsson

14 Debatt Vi kräver obligatoriska pensionärsråd I ett gemensamt upprop kräver de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna, SPRF, SPF, PRO, SKPF och RPG en lagstiftning om obligatoriska pensionärsråd i alla regioner, landsting och kommuner. Under de senaste 20 åren har regering och riksdag gjort olika positiva uttalanden om att stärka pensionärernas inflytande bland annat genom införande och Sakta men säkert avskaffar regeringen Reinfeldt välfärdssystemet som statsminister Per-Albin Hansson etablerade på talet. Han ansåg att ingen skulle skaffa sig fördelar på andras bekostnad, att klasskillnaderna skulle bort. Han gjorde succé, folket röstade på hans regering, människorna fick starka skyddsnät, många fler fick arbete och en stor offentlig sektor finansierades av höga skatter. Trygghet, jämlikhet och mänsklighet rådde. 26 förstärkning av regionala och lokala pensionärsråd i hela landet. I februari 2008 uttryckte samtliga riksdagspartiers partisekreterare i en gemensam skrivelse till pensionärsorganisationerna att: Det är av stor vikt att äldres kunskaper och erfarenheter tas tillvara i samhället och att pensionärsråden har här en viktig funktion att fylla. I dag är beslutsfattarna misstänksamma mot vanliga människor, till exempel vid sjukskrivningar. De tror att alla försöker att bluffa och fuska. Det beror nog på att det är väldigt vanligt med fusk i de egna leden. Genom sig själv känner man andra. Människor känner sig maktlösa de blir ännu sjukare på grund av sin livssituation. Vem bär ansvaret? Reinfeldt tar hela tiden från de fattiga och ger till de Partisekreterarna delade pensionärsorganisationernas uppfattning att ambitionen att ha pensionärsråd i alla kommuner och landsting/regioner är av särskilt värde. redan rika. Hans regering knäcker människor. Snart blir det som förr i världen, fattiga får stå med mössan i handen och tigga för att överleva. Cheferna får högre löner, personalen får arbeta mer på grund av indragningar. Ingen chef kan göra rätt för de fantasilöner som många av dem har. Ta landstinget i Sörmland som exempel. De senaste tio åren har en undersköterska fått ett lönepåslag med procent och har Vi kräver att regeringen tar initiativ till en lagstiftning om obligatoriska pensionärsråd i alla regioner, landsting och kommuner. Pensionärsrådens form och arbetssätt bör också regleras så att de kan aktivt medverka i och påverka de lokala och regionala politiska processerna. Nuvarande sammansättning i Regeringens pensionärskommitté respektive Socialstyrelsens äldreråd bör kunna tjäna som modell. Jöran Rubensson, SPRF Curt Persson, PRO Sten-Gunnar Hedin, RPG, Sam Sandberg, SKPF Karl Erik Olsson, SPF Välfärdssystemet håller på att avskaffas Pensionärer börja gåka ihop Som pensionär i Borås har jag just fått ett busskort för Västtrafik. Med det kan jag åka gratis må-fr samt lö-sö. Tack Kommunen! Borås är ju inte den enda kommunen i Sverige som låter sina pensionärer åka gratis. Så en idé föddes. Man kan gåka, kombinera gående med åkande. Nu kan jag ÅKA vart jag vill och sen GÅ hem. Eller tvärtom. Jag får se en hel del av min kommun. Stifta närmare bekantskap med nya områden. På köpet får jag motion. Och varför inte gåka ihop? När andra får höra om idén blir den spontana reaktionen: Va bra! Vilken kul idé! Det måste jag också börja med. Skaffa ett häfte med tidtabeller och börja gåka gå och åka! Begreppet gåka kanske blir ett nytt ord som hamnar i Svenska akademins ordlista så småningom. Lars Wikander uppnått en lön på cirka kronor. Landstingsdirektören däremot har fått en löneökning med 94 procent och har uppnått en lön på kronor i månaden, plus en pensionsförsäkring på kronor i månaden. Vi behöver återställa ordning och rättvisa, så att man i stället tar från de rika och ger till de fattiga. Sverige måste bli demokratiskt igen. Solbritt Wikberg Gratis seminarium om pensionssystem De fem rikstäckande pensionärsorganisationerna, SPRF, SPF, PRO, SKPF och RPG anser att det nuvarande pensionssystemet behöver ses över. Gratis seminarim, Polstjärnans konferenscentrum, fredag den 11 november. Världsekonomin gungar. Pensionärerna har redan fått sänkt pension två år i rad. Finns tillräckligt många i arbete för att betala pensionerna? Pensionärsorganisationerna bjuder in till ett intressant seminarium som avslutas med debatt med bland andra Ulf Kristersson, M, socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, S, riksdagsledamot, pensionsgruppen. Tid: Fredagen den 11 november, klockan Plats: Polstjärnans konferenscentrum, Sveavägen 77, Stockholm. Konferensen kommer även att webbsändas. Anmälan görs på: Seminarium 11 nov 2011 Njut av Medelhavets sol och spännande upplevelser tillsammans med Detur i Turkiet! Enkelrumstillägg 0 SEK Vi erbjuder boende i välutrustade tvårumslägenheter på trevliga Azalea DDDD i staden Alanya. Avresor 21/10 (60 dagar) från kr. 23/10 (58 dagar) från kr. 29/10 (52 dagar) från kr 3/1 (46 dagar) från kr där solen skiner! Avresor från Stockholm, Göteborg, Skellefteå, Borlänge, Östersund, Västerås, Luleå, Sundsvall. Alla returflyg går till Stockholm. För mer information: Gilla oss på Facebook och ta del av våra senaste erbjudanden. ÄNTLIGEN! Socka med lös resår nu även i randigt! Snygg och bekväm. Klämmer inte åt, men sitter ändå uppe! 80% bomull, 17% polyamid, 3% elastan. 1 par 59:- 2 par 109:- 3 par 139:- 4 par 159:- 5 par och uppåt 38:-/par Stödstrumpa bomull Lätt att trä på, bra utrymme i tån. 61% bomull, 32% polyamid, 7% elastan mmhg. 1 par 79:- 2 par 149:- 3 par 199:- Mer än 4 par 65:-/par Stödstrumpa nylon Klä dig elegant vårda samtidigt dina ben. 140 den mmhg. 1 par 99:- 2 par 189:- 3 par 249:- Mer än 4 par 82:-/par Inga dolda avgifter. Endast varans pris + frakt , Annonser Lös resår enfärgad Svart Grå Marin Natur stl par par par par par stl par par par par par stl par par par par par stl par par par par par Lös resår randig Röd Svart Svart Vit Turkos Svart Rosa Vit Stöd bomull Svart Grå Marin Natur Stöd nylon Svart Grå Marin Brun Beige Vit stl par par par par par par stl par par par par par par stl par par par par par par stl par par par par par par stl par par par par par par Röd Vit Vit Marin Vit stl par par par par par par stl par par par par par par stl par par par par par par stl par par par par par par Vit stl par par par par par stl par par par par par stl par par par par par stl par par par par par Svarspost Siljansnäs Namn: Porto betalt Adress: 27 Tel:

15 Porträtt Hjälpmedelsbutikerna Friskhuset Bord Smidigt sängbord, höj-, sänk- & vridbart. ULL i SÄNGEN Värk i kroppen? Stel i muskler/leder? Ull i sängen kan bli din räddning. När du sover gott kommer din kropp och själ till ro och du vaknar utvilad, mjuk i kroppen och full av energi. PENSIONÄRSRABATTER HÖGSTA KVALITET Oslagbart låga priser Våra priser tål att jämföras Kontrollera pris hos oss innan du betalar onödigt mycket på t. ex. buss/charterresan. Fåtöljer sittriktiga, sköna och fällbara. Vinklas efter önskemål. MÅ VÄL PRODUKTER Import av ullprodukter i finaste kashmir och merinolamm, även magnet och örtprodukter från Tyskland. Ring för information och broschyr Bricka 1 995:- 395:- Hjälpmedelsbutikerna Friskhuset Marinvägen 3, Sundsvall Tel Öppettider: Vi finns också på Sundsvalls sjukhus. Öppettider: Beställ på webben! Fakta Magnus Härenstam Född: 19 juni Familj: Hustrun Birgitta, Katarina 39, Tomas 33 och en 26-årig dotter utanför sitt tidigare äktenskap. Karriär: Skådespelare, komiker, programledare. Har medverkat i flera filmer som Tuppen, Göta kanal och Sällskapsresan, samt en rad teaterpjäser och revyer. Filmer i urval: Fimpen 1974, En kille och en tjej 1975, Jag är med barn 1979, Tuppen Sopor Biroller i Göta kanal och Sällskapsresan. Medverkat i Vuxna människor och Hälsoresan En smal film om av stor vikt. Utmärkelser: Konungens medalj av åttonde graden, tv-priset Kristallens hederspris Magnus Härenstam tillbaka Jag har väl bett om ursäkt? Ja, det här är en följd av åldrandet. Man glömmer helt enkelt bort saker och ting. Magnus Härenstam, 70, har satt sig tillrätta i hotellets bar med en café latte. Det är andra gången han ber om ursäkt för att han glömt vårt avtalade möte. Vi ska prata om hans kommande turné, en enmansshow om åldrandet. Men en blodpropp kommer att förändra allt. Just nu skrattar han och skakar på huvudet. Ja, just sådana här anekdoter kan han tänka sig att ha med i sin show. Du förstår. Jag är i den åldern när man böjer sig ner och knyter skorna, så funderar man på om det inte är något annat som man kan göra när man ändå är där nere, säger Magnus Härenstam och skrattar igen. Blodpropp i benet Men bara någon vecka senare, i mitten av juli, mitt i arbetet med föreställningen Viva la Greta på Fredriksdals slottsteater i Helsingborg tillsammans med Eva Rydberg, får Magnus Härenstam en blodpropp i benet. I stället för att stå på scenen blir det vila och blodförtunnande medicin och Magnus Härenstam har premiär med sin enmansshow om åldrandet på Lisebergsteatern i Göteborg i januari. Den kommer att heta Morsning and Goodbye. en inställd höstturné om åldrandets vedermödor. Han säger det i ett telefonsamtal, några dagar efter händelsen. Inte nu i höst i alla fall. Min fru Birgitta övertalade mig att det här inte är något att leka med. Men jag har samlat material och den här föreställningen om åldrandet vill jag göra, så småningom. Spelade revy Sedan berättar han att sommarens föreställningar med Eva Rydberg ändå kunde slutföras som planerat. Läkarens ordination efter blodproppen var måttlig fysisk aktivitet och det fick han ju genom att uppträda, argumenterade Magnus Härenstam. Han godtog upplägget. Och det känns ju skönt. Vi fick ju sådant positivt mottagande. Och det är ju så förfärligt roligt att stå på scenen. Tillbaks till den avtalade intervjun på hotell Mollberg i Helsingborg där Magnus Härenstam också talar om lusten att stå på en scen, hur glad han är över att vara efterfrågad och att han liksom kan hoppa från tuva till tuva och går att använda till lite av varje, som han själv uttrycker det. Tillsammans med Brasse Bränn- ström och Eva Remaeus deltog han i det populära barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter, som sändes första gången Många kommer också ihåg honom i monologen Verkmästaren i magen. Han har gjort flera film- och teaterroller och var i 14 år programledare för TV4- programmet Jeopardy. Att vara uppburen och omtyckt som scenartist ger många fördelar, anser han, även om man som känd person aldrig kan gömma sig i det offentliga rummet. Folk hälsar och ler när de går förbi. Men det medför också ett ansvar. Jag besvarar alla brev minutiöst. Man kan inte bara ta alla fördelar med ett kändisskap om man inte också kan ta de blygsamma nackdelarna, att hälsa, skicka idolkort och besvara brev. Trevlig och öppen Ja, han är så trevlig som han ser ut och verkar vara en rakt igenom öppen och ärlig person. Och visst vet han att det kommer personliga frågor, som inte alltid är så bekväma att svara på, men han gör det, ändå. Vänligt och utan minsta tillstymmelse till irritation. Porträtt Text & bild: Ullacarin Tiderman Om hustrun Anitas död i cancer Under en period efter min hustru Anitas död var allt svart och tråkigt. Jag hade det ändå bra, men inget går upp mot en nära kontakt med en människa som man tycker speciellt mycket om. Förälskelsen och giftermålet med hustruns väninna Birgitta, som han har känt i 30 år, och som han knöt det äkta bandet med i juni Redan första gången vi träffades på tu man hand, skrek Expressens löpsedlar ut att Magnus Härenstam hade träffat en ny kärlek. Ja, sedan har vi försökt leva upp till det, säger han, lutar sig tillbaka i stolen och för ihop fingertopparna, ler förnöjt. Det är sådan nåd och sådan glädje, allt detta på en gång, att få dela sitt liv med en ny kärlek. Och det bidrar till att jag orkar. Det vitaliserar. Och om den dotter som han fick i en otrohetsaffär och som han tog kontakt med först i vuxen ålder. Det har inte alltid varit så lätt att svara på närgångna frågor i medierna när detta blev känt. Är hon arg på dig? Nej, det har hon aldrig varit. Hennes mamma var arg och min fru, men det pratade vi igenom ordentligt. Träffar sin dotter Nu träffar han sin dotter regelbundet, de hörs vid födelsedagar och högtider, går ut och äter emellanåt. Och han vill gärna att hon kommer och ser honom när han uppträder. Jag skulle gärna se att mina två äldre barn och min dotter fick kontakt med varandra så att jag kan lämna allt detta bakom mig. Framför sig har han nu avsatt tid för återhämtning. Men tankarna kring föreställningen om åldrandet har han inte släppt: Vad är det som händer när man blir gammal? Det finns så många förlåtande, roliga och gripande aspekter och min avsikt är att säga att vi sitter i samma bräckliga båt. Att med humor och förståelse visa att det inte finns någon ålder och att det faktiskt är ganska roligt, sa han strax innan vi avslutade intervjun. Tre månader senare är premiärdatum satt för föreställningen Morsning and Goodbye på Lisebergsteatern i Göteborg den 27 januari. På återseende Magnus Härenstam, tänker jag och ler

16 Annons Annonser T! E H NY Seat Up Fåtöljen som hjälper dig upp vid svaga knän och höfter! Seat up hjälper dig som har svårt att själv ta sig i och ur en sittmöbel. Den dämpar din rörelse när du sätter dig och lyfter dig varsamt när det är dags att resa sig! Den nya tekniken är helt mekanisk utan motorer eller sladdar. Julbord Julborden står uppdukade på alla våra fartyg fr o m den 18/11. Massor av goda julrätter, vin, öl, läsk, kaffe, underhållning och trevlig stämning ingår. I taxfreebutikerna kan du dessutom passa på att handla julklappar till tomteröda priser. Kom in och provsitt Seat Up i vår butik Skärgårdskryssning över dagen Pris 240 kr/person. Kapellskär Mariehamn. Pris 287 kr/person. Stockholm Mariehamn. Båtbyte i Mariehamn. Bokningskod SKMAT. Göran Sjödéns Rehabshop Pris :- inkl. frakt och moms. Leverans direkt från fabrik. Rosenlundsgatan 4 B, Göteborg Öppet: Månd-fred , lörd Tel Nöjeskryssning med Cinderella Pris 482 kr/person. Stockholm Mariehamn. Gäller del i B2-hytt. Bokningskod SKKAMP. Kryssa till Åbo eller Helsingfors Pris från 385 kr/person. Stockholm Åbo. Pris från 562 kr/person. Stockholm Helsingfors. Gäller del i B2-hytt. Bokningskod SKMAT. Alla priser är inkl julbord där vin, öl, läsk och kaffe ingår. Gäller 18/11 26/12, dock ej 24/12. Anslutningsbussar finns från ett flertal orter. Boka din resa på vikingline.se eller ring vikingline.se _julbord_182x265_SPRF.indd

17 Annons Nytt inom ögonhälsa Mona, 67 år är en pigg och sprudlande kvinna. För några år sedan upplevde Mona stora problem med ögonen. Hon hittade en enkel lösning. Mona har många järn i elden och ett aktivt socialt liv. För några år sedan hade hon stora problem med sina rinnande och irriterade ögon. Kallt väder, blåst eller sol de flesta dagar på året var utomhusvistelse en plåga. När Mona tog kontakt med en ögonspecialist blev situationen inte bättre. Det ansågs bara ha med min ålder att göra och det fanns ingen lindring, sades det. Tipsades om blåbär I en tidning läste Mona om Blue Berry och hur många som blivit hjälpta av pre- Varför Blue Berry är så bra! När du läser en bok samlas ljuset från det du ser i gula fläcken i ögats näthinna. Gula fläcken kallas för Macula Lutea. Det är den centrala delen av näthinnan och området som ansvarar för synskärpan. Blue Berry är rikt på lutein, det gula pigmentet i gula fläcken. Blue Berry är en blåbärsbaserad tablett med lutein och ögontröst plus ögonvitaminen A. Vitamin A bidrar till att bibehålla en normal syn. 32 paratet mot sina ögonproblem. Jag förstod att Blue Berry innehöll en mängd naturliga substanser som alla hade positiv inverkan på ögat. Blåbär och lutein hade jag hört talas om, men jag blev även nyfiken på ingrediensen ögontröst. Mona beslutade sig för att prova. Barnbarnet märkte skillnad Ganska snart märkte Mona att ögonen blivit klarare och slutade att rinna. En rolig händelse inträffade när Mona var ute och körde bil med sitt barnbarn Liam. Farmor, var är dina glasögon, sa Liam när Mona körde bilen. Då förstod hon vilken enormt positiv inverkan Blue Berry hade. Idag är min optiker hänförd över hur bra mina ögon fungerar och jag berättar för alla mina vänner om hur nöjd jag är med Blue Berry, avslutar Mona med ett leende. Blue Berry - en svensk kvalitetsprodukt 1. Tillverkad i Sverige med kontroll avseende säkerhet och renhet 2. Originalet Första svenska ögontabletten med lutein 3 Blåbärstablett med unik sammansättning Underbart att ha klara ögon och god syn! Måste man acceptera att synen och ögonen påverkas av åldern? På New Nordic tycker man inte det. Därför utvecklades Blue Berry Plus Ögonvitamin med lutein. Lutein är ett naturligt pigment som inte kan tillverkas i kroppen utan måste tillföras via kosten. Detta förutsätter naturligtvis att man äter rätt. Med kosttillskottet Blue Berry vet du att du får i dig tillräcklig mängd lutein. Blue Berry har i tillägg till lutein en unik sammansättning av blåbär med alla sina välkända egenskaper, speciellt utvalda vitaminer och mineraler samt den historiskt välrenommerade örten ögontröst. Titta efter silverträdet på förpackningen. Det är din garanti för en kontrollerad originalprodukt med fokus på kvalitet och säkerhet. Du kan köpa Blue Berry i din hälsobutik eller på För mer information ring New Nordics kundtjänst: Superfynd Dina Viner, okt 2011 Prisbelönat vid Vinordic Wine Challenge Perfekt när ni blir många Magnum 150 cl 99 kr Campos de Luz 2010 Garnacha Art nr ,5% 150 cl Pris 99 kr 75 cl Pris 49 kr Alkohol kan skada din hälsa. Praktisk skruvkork Flaska 75 cl 49 kr Krönika Det är hög tid att vi satsar på förebyggande hälsovård för våra mogna medborgare. Andelen äldre i befolkningen ökar och allt fler når också riktigt höga åldrar var andelen 65 år och äldre 13,8 procent av befolkningen, 2009 var den 18,1 procent, 2020 kommer den att vara 20,9 procent och 2030 så mycket som 22,7 procent. Men att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa, livskvalitet och överdrivet medicinerande. I Sverige har vi unika system för mödrahälsovård, barnhälsovård, skolhälsovård, ungdomsmottagningar, studenthälsa och företagshälsovård. Genom detta har vi världens lägsta mödradödlighet och spädbarnsdödlighet. Stommen i verksamheterna ansvarar barnmorskor, distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och skolsköterskor för. Den hälsovård vi har i dag bygger på kunskap om hur man främjar hälsa Satsa på vårdcentraler för äldre och förebygger ohälsa. För att få en jämlik hälsovård finns det nationella program. Men vi saknar nationell reglering när det gäller hälsovård för våra mogna medborgare. De som har fyllt 65 år faller utanför ramarna. Ett system liknande MVC och BVC för seniorer skulle leda till en effektivisering av vården och ge stora hälsovinster för en ansenlig del av befolkningen. Hälsosamtal och hälsokontroll, gärna i hemmiljö, ska vara en naturlig ingrediens i ett nationellt hälsoprogram för äldre. Det handlar om råd efter behov inte pekpinnar. I Nordmalings kommun visar ett hembesöksprojekt för friska pensionärer, 75 år och äldre, att dödligheten halverades under projekttiden. De äldre fick råd av distriktssköterska och hemtjänstassistent om levnadsvanor, risker i hemmiljön och sjukdomar vanliga bland äldre. Livskvaliteten ökade och upplevelsen av oro och smärta minskade när man jämförde med gruppen som inte hade fått hembesök. De behövde dessutom mindre av kommunens hemtjänst, vård på sjukhus och färre besök i primärvården. Däremot ökade resandet med färdtjänst och influensavaccinering. Kostnaderna för äldrevård behöver inte skena okontrollerat, som det ibland framställs. Om vi organiserar vården smartare med rätt kunskap på rätt plats och lägger till hälsovård så klarar vi välfärden. Vårdförbundet bidrar gärna med kunskap för att skapa en bra, säker och kostnadseffektiv äldrehälsovård som ger livskvalitet. Sineva Ribeiro ordförande Vårdförbundet 33

18 Korsord Korsordslösning Gunilla Hultström Rätt lösning krysset nr 5 Fem vinnare i Krysset nr 5 får varsin Sverigelott Lennart Alsenhag, JÄRFÄLLA Sally Granberg, ARVIDSJAUR Florence Karlson, GÖTEBORG Maud Stegnell, STRÄNGNÄS Stina Jacobson, UMEÅ Här kommer kryss nummer 6. Lösningen till detta ska vara insänt senast den 22 november 2011 under adress: SPRF, Hantverkargatan 25 A, Stockholm. Märk kuvertet med Krysset nr 6. Fem pristagare vinner varsin Sverigelott. Namn. Adress Postadress 34 35

19 Annons Full fart i SPRF Res med Sveriges största musikresearrangör till pärlorna i Musikens värld JUSSI BJÖRLING MINNESKONSERT I STORA TUNA KYRKA Efter sommarens succé vill vi nu erbjuda ytterligare en resa till minne av den store tenoren. Upplev ljuv musik, god mat och ta del av en kulturhistorisk skatt. Konsert i Stora Tuna kyrka musikupplevelse i världsklass. Medverkande är Katarina Dalayman, sopran, Fredrik Zetterström, baryton och Antonello Palombi, tenor. Dalasinfoniettan och Gävle Sym foni orkester dirigeras av Tobias Ringborg. 2 dagar 18/11 BERLIN I MUSIKENS TECKEN LA TRAVIATA & FALSTAFF Som kulturstad är Berlin rikt lottad. Här finns en mängd museer, tre stora operahus och flera berömda orkestrar. Vi upplever Verdis La Traviata på Schiller Teater samt Verdis Falstaff på Deutsche Oper. Vår ciceron är svenska EVA JAEHNERT, bosatt i Berlin sedan många år och väl förtrogen med Berlins historia och kultur. 5 dagar 30/11 ADVENT I MUSIKENS VENEDIG LA TRAVIATA & TRUBADUREN I Venedigs silverskimrande vinterljus blir advent något utöver det vanliga. Venedigs gallerier och muséer lockar liksom en operakonsert La Traviata i Palazzo Barbarigo-Minotto. På ärevördiga operahuset La Fenice visas Giuseppe Verdis opera Trubaduren. Vår omtyckta ciceron är INGRID PERFETTI. 5 dagar 1/12 ADVENT I KÖPENHAMN JOSÉ CURA & JULKONSERT Såsom under Siciliens brännande sol, spelas två operor om hyckleri och mord i Köpenhamns nya operahus! Vi är glada att erbjuda en av få föreställningar där José Cura, en av världens mest hyllade tenorstjärnor, medverkar tillsammans med svenska storsångare i några av de andra rollerna. Köpenhamns magnifika nya operahus ger Pietro Mascagnis och Ruggiero Leoncavallos älskade enaktsoperor Pajazzo och På Sicilien. Världsstjärnan José Cura sjunger med Iréne Theorin/Susanne Resmark och Fredrik Zetterström. Ciceron är RICHARD KLINGSPOR. 3 dagar 17/12 ADVENT I PRAG MED MUSIK DON GIOVANNI & AIDA Under advent smyckas staden i glittrande julskrud. Prag har med sina tre operahus långa traditioner som musikstad. Mozart var en regelbunden besökare och vi njuter av hans opera Don Giovanni som komponerades här Vi lyssnar till en konsert samt ser även Verdis Aida. Vår uppskattade ciceron CARL RÜSTER guidar oss genom Prag. 4 dagar 2/12 VINTERFEST I DALARNA DALASINFONIETTAN & MUSIKER I VÄRLDSKLASS Vinterfest är musikfestivalen som på bara några år nått internationell status vi har förmånen att komma musiker riktigt nära är unik, miljön är fantastisk och inbjudna musiker är bland världens bästa. För sjunde året i rad bjuder Dala- Sinfoniettan och Vinterfests konstnärlige ledare Martin Fröst tillsammans med världsartister in till nya musikäventyr mitt i det gnistrande vinterlandskapet Ovansiljan. Alltid lika prominenta DalaSinfoniettan dirigeras av sin norske dirigent Bjarte Engeset. Konserterna spelas som vanligt i kyrkor, hembygdsgårdar och flera spännande platser kring Mora, Orsa och Älvdalen. Ciceron är HANS KUMLIEN. 3 dagar 17/2 MUSIKENS MADRID C(H)OEURS & IL DUE FIGARO Magnifika Madrid och ståtliga Toledo i sällskap med ett av Europas mest spännande operahus, det historiska Teatro Real. Operahusets chef har beställt två uppmärksammade produktioner - C(h)oeurs av Alain Platel, och denne har lagt sin själ i en modern opera med verk från Verdi och Wagner, storslagna körer och scener med mer än 160 sångare, dansare och musiker, bl a den världsberömda dansensemblen Les Ballets C de la B. Världsdirigenten Riccardo Muti basar över den fristående uppföljaren av Figaros bröllop, skapad av napolitanaren Saverio Mercadante, Operan kombinerar en komisk briljans à la Rossini och ett Bellinilikt patos med spanska rytmer. 6 dagar 23/3 Avd 9 i Gävle hade sitt första höstmöte i Gefle Forum, där hädanefter möten ska hållas. Det bjöds på mannekänguppvisning, information om höstens studiecirklar och en teaterresa. Ett stort antal medlemmar fyllde lokalen och som vanligt såg skickliga skrivtolkar till att ingen behövde missa vad som sades från podiet. Under sommaren har utflykter ordnats till Hedvigs Trädgård i Gävle, Sundborn, Norrsundet, Järvsö och den 18 augusti var det en surströmmingsfest. 25 augusti gjordes en heldagsresa med besök på Flygmuseet i Söderhamn. Lunch i Skärså, shopping i Växbo och Lenninge. Avd 6 i Norrköping hade, trots dåligt väder, klubbmästerskap i boule. Efter ett par timmars spel återstod det bara sex spelare som fick kämpa om det fina vandringspriset. Klubbmästare blev Inga-Lill Selevik med Willy Linden på andra plats och Lennart Björkstrand på en hedrande tredjeplacering. Det blev en fin avslutning på sommarens och höstens spel på Getängen men nu flyttar boulespelet till Racketstadion. Publicerat material är ett axplock från allt som händer inom SPRF. Senast den 22 november 2011 måste vi ha materialet för att det ska komma in i nästa nummer. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Avd 7 i Uppsala hade på septembermötet 45 medlemmar då Seniorshopen presenterade höstens nyheter med avdelningens egna mannekänger på catwalken. Ordförande Solweig Thalen informerade från förbundets ordförandekonferens och uppmanade deltagarna att värva varsin ny medlem innan årets slut. Lars Erik Larsson påminde om årets resor och aktiviteter. Ewon Enqvist gav info från Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd. Dagen avslutades med kaffe och bröd bakat av de två medlemmarna, Gunvor Lindberg och Birgitta Bergwall. Från vänster till höger: Kjell Andréasson, Björn Ydal, Reine Olson (ordf), Stig Albrektsson och Bengt Albrektsson. Distrikt 14, Västra Götaland genomförde DM i boule i september i boulehallen Karlsborg. Fem avdelningar med vardera två tvåmannalag deltog i tävlingen. Avd 86, Ranrike seniorerna, vann lagtävlingen med sammanlagt sju segrar och plus 25 poäng, och tog därmed sin första inteckning i vandringspriset. I partävlingen tog Bengt och Stig Albrektsson från avd 86 första pris. Paret uppnådde fyra segrar och plus 20 poäng. Avd 42, Karlsborg, med Bibbi och Ingemar Stenberg tog andra pris med fyra segrar och plus 16 poäng. Tredje pris togs av avd 85, Skara/ Lidköping, med Ingvor och Stig Tengblad, som nådde tre segrar och plus 15 poäng. Fjärde pris gick till andralaget från avd 86, med Björn Ydal och Kjell Andréasson. De båda lyckades få till tre segrar och plus 5 poäng. Avd 42 Karlsborg svarade för utmärkta arrangemang, med Kurt Andersson från Skövde som sakkunnig spelledare. Avd 12 i Söderhamn har haft septembermöte i IOGT/NTOlokalen i Söderhamn. Laila Persson valdes till mötets sekreterare. Ordförande informerade om ordförandekonferensen, därefter om förbundets försök att finna en inspiratör för att sköta medlemsvärvningen. Rabatterbjudande till 1974 ABBA Tribute i Sundsvall eller Gävle. Förtäring av god grönsakssoppa och päron med vaniljsås, kaffe och kakor avslutade detta möte. Avd 13 i Stockholm gjorde en resa till Åland i slutet av september tillsammans med nya och gamla medlemmar. De blev väl omhändertagna och informerades om avdelningens verksamhet. En resa som gav mersmak. Avd 10 i Linköping gjorde en hemlig luffarresa med besök på Kosta glasbruk och fick där en guidad visning. På Luffarmuseet i Boda intogs lunch och Snacke-Per berättade om luffarnas liv och leverne. På hemfärden blev det kaffe och smörgås på Fredensborgs herrgård. Ett 40-tal deltog på resan. Ansvarig: Anna Hellgren Telefon: , fax: E-post: Postadress: SPRF Hantverkargatan 25 A, 8 tr, Stockholm Vill du själv, eller har du en vän som vill bli medlem i SPRF? Fyll bara i denna talong, klipp ur och lägg den i ett kuvert. Skriv Frisvar SPRF Stockholm på kuvertet så kommer det fram utan att vara frankerat. SPRF bjuder på portot. Namn Tel Tel Beställ vår katalog! Adress... Postnummer och ort... Jag vill bli medlem i SPRF. Årsavgiften är från 150 till 260 kronor beroende på vilken avdelning du tillhör. Jag vill ha mer information om SPRF

20 Aktuellt i SPRF Text & bild: Ullacarin Tiderman Utan aktiva seniorer ingen fest i Örebro 38 Ulla-Greta Stålberg, 86 sekreterare SPRF Örebro Hon har jobbat med seniorfestivalen sedan strax före jul En gång i månaden har gruppen med representanter från de olika pensionärsorganisationerna samt ansvarig i kommunen träffats. När festivalen ska planeras då går personalen utanför sin profession inom vård och omsorg och inleder samarbete med de friska självständigt levande pensionärerna. Detta är unikt och något som vi är mycket stolta över. Barbro Redin, 80 ledamot SPRF Örebro Barbro Redin har också varit aktiv i urvalet av programpunkter till Seniorfestivalen. Dessutom har flera av SPRFs medlemmar varit delaktiga i att marknadsföra evenemanget. Dagmar Olsson, 83 revisor SPRF Örebro Dagmar Olsson serverade kaffe på invigningsdagen till stadens pensionärer och hjälpte också till att dela ut programmet. Knuth Hansson, 81 ordförande SPRF Örebro Örebro brottas som många av SPRFs avdelningar i landet med ett vikande medlemstal. Avdelningen satsar på att ha ett medlemsmöte varje månad med olika uppträdanden och föreläsningar. Anita Vinteus tar emot SPRF-tidningen på Seniorfestivalen i Örebro. Hon menar att äldreomsorgen är viktig och att det inte bara får handla om pengar. SPRF på festival i Örebro När Seniorfestivalen slog upp portarna med invigningstal och musik i början av oktober var förväntningarna stora. Seniorernas egen festival lockade 2010 mer än besökare. Även i år var två styrelseledamöter i SPRF Örebro, Ulla-Greta Stålberg och Barbro Redin, med och planerade det digra programmet. Det blev publikrekord med besökare. Redan invigningsdagen satte Örebros seniorer prägel på festivalen. Det var många nyfikna och intresserade som samlades på Stora torget för att informera sig om de olika evenemangen. Invigningstal och musikunderhållningen med Lyrans musikkår lockade, program och de 450 kanelbullarna vid kaffeborden hade en strykande åtgång. Det var Maidie Ward, 93, som förra året skickade en skrivelse till KPR, kommunens pensionärsråd, och undrade varför det inte fanns någon festival för äldre, när det finns så många för yngre. Kommunen nappade på idén och förra året genomfördes den första seniorfestivalen, upplyser Ulla-Greta Stålberg. Delade ut program Hon bidrog förutom med planeringsarbetet också med handkraft vid utdelning av programmen. Tillsammans med Barbro Redin, 80 och Dagmar Olsson, 83, båda i SPRFs styrelse i Örebro, delade de ut ett 24-sidigt häfte till alla äldre i affärer och gal- lerior för att göra festivalen känd bland allmänheten. Och ett välfyllt smörgåsbord med konstutställningar, föredrag, underhållning samt viktig kommunal samhällsinformation innebar att det fanns något för alla. Vi vände oss till dem som såg ut som pensionärer. Av en person fick jag svaret att: Jag är inte pensionär. Hoppas att du blir det, svarade jag, så ta det här programmet som en inskolning, säger Barbro Redin och skrattar. Gratis SPRF-tidning Och flera SPRFare deltog under de fyra dagarna bland annat med information om vårt eget förbund, SPRF, på festivalens sista dag i den stora kongressalen. Där deltog också övriga pensionärsorganisationer och SPRF skapade särskilt intresse bland besökarna genom att dela ut 150 SPRF-tidningar gratis. Redan 2010 visade det sig att seniorfestivalen både var efterlängtad som en informell mötesmöjlighet och för att kunna ta del av kommunens utbud av social service. Och även i år hade alla vård- och omsorgsboenden öppet hus, de kommunala restaurangerna bjöd in både äldre och anhöriga till subventionerad lunch och kommunen bjöd på bussresan till festivalen. Festivalen har blivit mycket populär och vi hoppas att det blir ett återkommande evenemang. Men nästa gång lämnar jag nog över stafettpinnen, säger Ulla-Greta Stålberg. Vi måste göra vår röst hörd Ordförandekonferensen i september präglades av gott humör och krismedvetande. I det senare fallet syftar jag på förbundets negativa medlemsutveckling. Men varje kris kan också innebära starten på något nytt. Liksom människor kan även organisationer gå stärkta ur motgångar. Framtidsgruppens diskussionsunderlag födde både tankar och förslag, till exempel att vi måste jobba bättre med dubbla fokus, tänka både kort- och långsiktigt. Slående är dock att så många avdelningar saknar konkreta målbeskrivningar för sin rekrytering kopplad till varje års verksamhetsplanering. Själv tycker jag det är som att hoppa höjd utan ribba. Det som mäts blir gjort, sa Percy Barnevik i en tidningsintervju häromsistens. Utan målsättning, inga möjligheter till distinkt måluppföljning. Vi måste bli fler medlemmar och fler engagerade förtroendevalda som vill driva och utveckla en verksamhet som är attraktiv för både medlemmar och blivande medlemmar. Där det finns eldsjälar lyckas man som regel med denna uppgift. Eldsjälar var ordet. Det påbörjade samarbetet med Sensus hoppas jag ska bli en förlängning av ordförandekonferensens diskussioner och en inspirationskälla för det fortsatta arbetet. Mycket är skrivet om sveket att nästa år dra tillbaka löftet om 2,3 miljarder kronor till landets pensionärer, som redan sett pensionerna minska två år i rad. Samtidigt ska krogmomsen halveras till en kostnad på 5,6 miljarder och med ovisst resultat, i varje fall på sysselsättningen. Med risken att bromsen slår till även tycks framtiden dyster. Åter bekräftas: vi har ett stabilt pensionssystem men högst instabila pensionsutbetalningar. Alliansens tal om utanförskap bör nu även omfatta pensio närerna. Inte bara i ekonomiskt, utan också i demokratiskt hänseende. Det handlar om möjligheterna att delta i församlingar där vi kan göra vår röst hörd. Jag syftar på planer som finns på sina håll att avveckla KPR och LPR. Samhällets utformning berör pensionärer i lika hög grad som andra grupper, i vissa fall till och med i ännu högre grad. Därför är det nödvändigt att pensionärsorganisationerna får möjligheter att utöva inflytande Äldre grupplivförsäkring tre alternativ att välja Medlemmar som sedan tidigare har försäkring i Folksam genom SPRF har i dagarna fått brev från Folksam med tre alternativa möjligheter att behålla den: 1. Oförändrad månadskostnad och sänkt ersättning: Månadskostnaden fortsätter att vara oförändrad de närmast kommande åren. Ersättningen sänks. Från 70 års ålder sänks ersättningen ytterligare. 2. Höjd månadskostnad och fast ersättning: Månadskostnaden höjs. Från 70 års ålder höjs månadskostnaden ytterligare och stannar där de närmast kommande åren. Ersättningen till den på frågor av särskilt intresse för dem. I synnerhet som pensionärer i förhållande till andra delar av befolkningen är underrepresenterade i folkvalda församlingar. försäkrade blir ett fast belopp. 3. Samma försäkring som i dag, men med höjd månadskostnad: Månadskostnaden höjs, ersättningen är oförändrad. Månadskostnaden och ersättningen justeras sedan årligen efter prisbasbeloppet. Från 70 års ålder höjs månadskostnaden ytterligare en nivå. Det finns ingen koppling mellan denna försäkringen och förslaget till ny sparlivförsäkring, men medlemmar som uppfyller krav angående inträdesålder med mera kan givetvis också välja att byta till den nya sparlivförsäkringen vid årsskiftet. Ny sparlivförsäkring tecknas med Folksam Ledare När jag i årets sista Sommarprogram hörde Leif G W Persson beskriva den sorg och vrede han kände över att som 67-åring tvingas bort från sitt arbete, kom jag att tänka på en nyligen genomförd undersökning av Linnéuniversitetet i Växjö. I början av året skickade man ut fiktiva jobbansökningar till 466 arbetsgivare som sökte personal inom restaurang- respektive försäljningsbranschen. De sökande uppgav sig vara män, 31 respektive 46 år gamla. Det som skilde ansökningshandlingarna åt var att 46 åringarna angav att de varit anställda som militärer i femton år. Och resultatet? Jo, den yngre gruppen fick mer än tre gånger så många svar från arbetsgivare i restaurangbranschen och mer än fyra gånger så många svar från arbetsgivare som önskade anställa försäljare! Så trots att vi vältrar oss i vackra ord om hur vi ska motverka åldersdiskriminering, börjar den redan i tidig ålder. Om arbetsgivare börjar sortera bort 46-åringar, inte konstigt då att ännu äldre aldrig kommer i fråga. Vilket gigantiskt slöseri med resurser, som många talar om, men som få gör något åt! Till sist. Ålderism eller åldersdiskriminering sägs enligt forskare bottna i rädslan för det egna åldrandet. Åldrandet betraktas som ett misslyckande, en sjukdom utan bot. Inte som en naturlig del av livet. Minns då visdomsorden av framlidne författaren Slas: Unge man, vad du är har jag varit. Vad jag är kommer du att bli. Jöran Rubensson Förbundsordförande SPRF har beslutat att teckna gruppavtal med Folksam angående en ny form av sparlivförsäkring i två delar: 1. Grupplivförsäkring Avtrappas med stigande ålder och upphör vid 85. Då återstår den sparade delen. 2. Eget månadssparande i fondförsäkring Fonder i förutbestämd placeringsmix med låg risk. Låg fondavgift. Förtida uttag medges mot återköpsavgift. Mer information kommer i nästa nummer av SPRF-tidningen och läggs också ut på hemsidan: 39

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Spännande kryssning från Köpenhamn via Norge, Island & Kanada till Boston

Spännande kryssning från Köpenhamn via Norge, Island & Kanada till Boston Club Eriks noga utvalda upplevelser Spännande kryssning från Köpenhamn via Norge, Island & Kanada till Boston Köpenhamn Oslo Kristiansand Reykjavik Akureyri Halifax Boston En skön kryssning från Skandinavien,

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Att åka på en kryssning är ett fantastiskt sätt att uppleva Karibien på. Här finns något för alla, stora som små.

Att åka på en kryssning är ett fantastiskt sätt att uppleva Karibien på. Här finns något för alla, stora som små. Kryssning i Karibien ERBJUDANDE KRYSSNING! Boka balkonghytt eller högre hyttkategori senast 18 december och få gratis dryckespaket på seglingar mellan 1 maj och 30 september 2016. Paketet inkluderar: Utvalda

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Köpenhamn Stavanger Bergen Ålesund Geiranger Tillsammans upplever vi de magiska norska fjordarna.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Tack alla vänner som åkte med oss i år Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Jag hoppas att ni har trivts riktigt bra på våra resor, fått lite avkoppling,

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Marbella Training Camp

Marbella Training Camp Marbella Training Camp TUFFA TRÄNINGSPASS STRANDLIV RELAX GOD MAT SPANIEN - 25 OKTOBER - 1 NOVEMBER, 2016 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du ska komma hem som dig själv men

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013. Dag 1- ankomst

Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013. Dag 1- ankomst Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013 Dag 1- ankomst 15.45 Avresa från Arlanda 19.40 Ankomst till Alicante Transfer tlll hotellet - incheckning 21.00 Lätt middag på hotellet Information

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

YOGAKURS I SOLEN med Yoga Evita den 19-25 april, 2015

YOGAKURS I SOLEN med Yoga Evita den 19-25 april, 2015 Välkommen till... YOGAKURS I SOLEN med Yoga Evita den 19-25 april, 2015 Jag, EVITA, har haft yogakurser på detta underbara ställe i flera år och står som arrangör för denna vecka. Om du vill uppleva en

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Upptäck världen med GO Cruising

Upptäck världen med GO Cruising Upptäck världen med GO Cruising Välkommen till GO Cruising GO Cruising är specialiserade på kryssningar runt om i världen. Det finns otroligt många rederier och resmål att välja mellan och vi kan guida

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Paket Florida i poolvilla

Paket Florida i poolvilla Paket Florida i poolvilla Att hyra ett hus eller lägenhet i Florida ger er frihet att uppleva området på egen hand till lågt pris. Ni väljer själva reslängd. Ni kan välja mellan 2, 3, 4 eller 5-rums semesterhus

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 Återhämtningsresa med Lise och Anna en härlig och inspirerande resa som passar både vana yogautövare och nybörjare. Tillsammans med Anna Hallén och Lise

Läs mer

TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016

TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016 Toughest OCR camp TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

Karibien i Privatflyg

Karibien i Privatflyg Karibien i Privatflyg Efter succén med Privatflyg i Västra & Östra USA lanserar nu MyPlanet Karibien i Privatflyg - ett helt nytt fantastiskt sätt att uppleva Karibien. Huvuddestinationerna i denna resa

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Hurtigruten i Vinterskrud Norrsken & vackra vita fjordsluttningar

Hurtigruten i Vinterskrud Norrsken & vackra vita fjordsluttningar Club Eriks noga utvalda upplevelser Hurtigruten i Vinterskrud Norrsken & vackra vita fjordsluttningar Norge Att färdas med Hurtigruten vintertid är nästan en sakral upplevelse. Norrskenet i kombination

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Göra rent. Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll.

Göra rent. Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll. Efter stroke Vid sjukdom är det lätt att även drabbas av problem med tänderna. Dessutom kan sjukdomstillståndet innebära minskade inkomster och ökade utgifter varvid ekonomin försämras. Vilken hjälp finns

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

Hawaii och San Francisco

Hawaii och San Francisco Hawaii och San Francisco Denna härliga resa till Kalifornien och Hawaii kombinerar storstadsliv i San Francisco med sol & badsemester på fantastiska Hawaii. Ni tillbringar först 4 dagar i en av 's trevligaste

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

La Manga Training Camp

La Manga Training Camp TUFFA TRÄNINGSPASS SOL RELAX GOD MAT SPANIEN - 21-28 SEPTEMBER, 2016 La Manga Training Camp Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Florida och New York. Florida och New York. Resan i korthet USA

Florida och New York. Florida och New York. Resan i korthet USA Florida och New York Florida och New York Upplev Florida och New York på samma resa. Först har ni sex dagar på Miami Beach. Sola och bada på den berömda stranden, njut av stämningen längs Ocean Drive under

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Material från två olika studier: 1) GERDA-enkäten (2005) 2) Fokusgruppintervjustudie (2007-2008) Vad är ålderism? 1 Iversen, Larsen & Solem (

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer