Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen"

Transkript

1 Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning! Möbelproduktion hos Swedese Engagerade elever testar sina kunskaper inom vården Återhämtning för metallbranschen

2 VUXENUTBILDNING Innehåll: Träffsäker utbildning... 3 Vuxenutbildning något för dig?... 4 Så här jobbar vi... 6 Yrkeshögskolan... 8 Uppdragsutbildning Yrkesvux Utbildning i svenska för invandrare (SFI) Vuxenutbildning för grundläggande och gymnasial nivå Särskild utbildning för vuxna Träffsäker utbildning År 2012 var ett rekordår. Vart femte rekryteringsförsök misslyckades på varje ledig tjänst i Sverige. Detta innebär en stor utmaning för företag och organisationer i Sverige och i vår region eftersom kompetens och utbildning är ett av våra främsta konkurrensmedel på den globala marknaden. För dig som enskild individ får detta konsekvenser oavsett om du söker jobb eller funderar på att växla din yrkesinriktning. För att få en trygg ställning på arbetsmarknaden gäller det för dig att sikta rätt, vara målmedveten, kreativ och ständigt se nya möjligheter. På Fenix Kunskapscentrum ser vi den rådande situationen som en möjlighet. Företag och andra organisationer har ett ständigt behov av kompetent arbetskraft. På Fenix möter vi kontinuerligt individer som är intresserade av kompetensutveckling av olika slag. Att skräddarsy utbildningar som både möter upp individens personliga mål men även näringslivets efterfrågan är en våra stora utmaningar och en viktig målsättning som skall genomsyra vårt utbildningsutbud på Fenix. Fenix Kunskapscentrum har lång erfarenhet av att samarbeta med näringslivet och har en utvecklad relation till ett flertal högskolor. Genom det samarbetet har våra lärare möjlighet att följa trender och den tekniska utvecklingen på nära håll inom en rad olika branscher. Vård och omsorg, möbelproduktion och design, samt teknik är några exempel på branscher inom vilka vi har etablerade kontakter. Det finns många olika skäl för dig som vuxen att gå en utbildning. Kanske trivs du med ditt nuvarande jobb, men bär på en dröm om att testa något annat. Du kanske funderar på att läsa vidare men saknar behörighet för universitet och högskolestudier. Du kanske har blivit varslad från ditt nuvarande arbete 2

3 och är tvingad att byta yrkesinriktning. Oavsett anledning så är du välkommen att ta kontakt med oss på Fenix för att se vilka utbildningsmöjligheter vi kan erbjuda och som kan stödja och stärka dig på arbetsmarknaden. Fenix har ett unikt arbetssätt med starka kopplingar till näringsliv, högskolor och universitet. Oavsett om du vill jobba eller studera vidare efter din tid på Fenix, kommer dina kunskaper samt personliga förmågor ha stor betydelse. Detta har varit viktiga utgångspunkter för oss de senaste åren då vi försökt utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete. En viktig del i vårt arbete har varit att jobba fram och utveckla en pedagogisk plattform. Plattformen tar hänsyn både till vad du kan och vem du är och ger oss stöd och vägledning i vårt arbete för att var och en ska uppnå en god måluppfyllelse. Samtliga i personalen har varit delaktiga och bidragit med erfarenheter och idéer till vår pedagogiska plattform. Våra elever har varit med och utvärderat verksamheten. Den pedagogiska plattformen tillsammans med vår kultur på Fenix, våra mål och löften skapar en helhet i vårt kvalitetsarbete. Om du funderar på att läsa en utbildning eller kurs så tveka inte att höra av dig till oss på Fenix. Här får du kontakt med vår studie- och yrkesvägledare som via ett personligt samtal kan visa på framtida möjligheter för dig. Men låt dig först inspireras av innehållet i det här magasinet och känn stolthet och glädje över det rika utbildningsutbud som en kommun av Vaggeryds storlek kan erbjuda sina kommuninvånare. Personligen blir jag dagligen inspirerad av att få möta kreativa och engagerade människor som bestämt sig för att söka nya kunskaper och göra skillnad. Jag hoppas att den här miljön kommer att passa även dig! Välj en träffsäker utbildning. Varmt välkommen! Rickard Sandberg, rektor Fenix Kunskapscentrum Mål Jag kan, vill och vågar Pedagogisk plattform 3

4 Vuxenutbildning Något för dig? Vi möter två glada ansikten vid entrén till Fenix 2. Eva Spångberg är studie- och yrkesvägledare. Susanne Gustafsson är handläggare. De har olika roller, och jobbar i team. Så gott som alla vuxenstuderande har haft kontakt med dem vid någon tidpunkt under sin utbildning. Oftast är Eva första kontakt då man diskuterar olika vägval och lägger upp en individuell studieplan. När det är klart är det Susanne som registrerar ansökan och skickar ditt antagningsbesked. Tillsammans hjälper de dig på din resa genom vuxenutbildningen. Vad gör en studie- och yrkesvägledare? Vägledning är en processinriktad verksamhet som har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar, vid olika tidpunkter i livet, att välja utbildning, yrke eller karriär, samt att bidra till en bättre livsplanering. Det är svårt att överblicka all information som finns idag. Det finns så många alternativ att det kan vara svårt att fatta beslut, inte bara om vad man vill göra, utan om hur man ska ta sig dit. Studie- och yrkesvägledaren planerar tillsammans med den sökande hur målet kan nås, och vilka behörigheter som krävs. Eva har ett coachande förhållningssätt för att nå ett resultat både på lång och kort sikt. Ett mål kan vara att du får de verktyg som gör att du vågar ta steget. Studie- och yrkesvägledare omfattas av etiska riktlinjer för sitt arbete. Vad gör en handläggare? När man söker sig in till en vuxenutbildning finns det en rad praktiska detaljer som måste lösas, från registrering och utskick av antagningsbesked, till ekonomifrågor. Susanne hjälper till med CSN, kursintyg och mycket annat så att utbildningen fungerar rent praktiskt för dig som elev. Exempel på frågor Susanne kan snabbt svara på är hur många kurspoäng du har blivit klar med, eller hur kommer ditt schema att se ut. Susanne coachar dig med de praktiska delarna av ditt beslut. Varför ska man gå en vuxenutbildning? Första och främst hoppas Eva och Susanne att man väljer att studera för att det är roligt att lära sig något nytt. Många människor upptäcker att de vill få en förändring av sina liv, kanske genom att byta yrke. Då behöver man för det mesta komplettera sin tidigare utbildning för att komma vidare mot sitt mål. De allra flesta läser kurser för att få behörighet till högskolan. Flera studerande har växlat yrkesområde, gott från arbetslöshet till arbete eller studerat vidare på högskolan efter sin tid som studerande som vuxenelev. Det tycker vi är ett strålande resultat. Vad är det för människor som läser på vux vid Fenix? Alla! Det finns människor med så väl kort som lång utbildningsbakgrund hos oss. Någon vill komplettera sin utbildning genom att studera en enstaka kurs för att bli behörig till högskolan. En annan vill skaffa sig nya yrkeskunskaper. 4

5 Här finns en mix av människor från olika länder som vill läsa in svenska för att få möjlighet att arbeta i Sverige. Hur ser arbetsmarknaden ut? En bra utbildning och goda kunskaper i svenska ger förutsättningar för att få en bättre position på arbetsmarknaden. Stora pensionsavgångar väntas också framöver. Statistik visar att yrkesutbildade och högskoleutbildade i mindre utsträckning är arbetslösa och när/om det inträffar så är perioderna kortare. Vad är bäst med att jobba med vuxna? Att var och en bär med sig så mycket erfarenhet! Det handlar också om mycket motiverade människor. Det roligaste är när vi ser en individ som hamnar rätt i ett karriärsspår och man känner att man har varit med på resan. Vad tror ni Fenix erbjuder som inte finns någon annanstans? Vi tror att det är en fördel att här finns människor som befinner sig i olika faser i livet och söker olika kunskaper. Det är en berikande miljö som bjuder även på nya kontakter. Vi erbjuder flexibel kursstart och kursslut. Vi är även en liten skola med korta kontaktvägar som har en stark förankring i näringslivet. Sist men inte minst, vi har ljusa lokaler med den vackraste utsikten man kan få över Hjortsjön! Det roligaste är när vi ser en individ som hamnar rätt i ett karriärsspår och man känner att man har varit med på resan och bidragit. Studie- och yrkesvägledare Eva Spångberg: Eva Spångberg och Susanne Gustavsson Handläggare Susanne Gustavsson:

6 Så här jobbar vi Vårt mål Vi jobbar för att du efter din utbildning på Fenix skall känna att jag kan, jag vill och jag vågar. Med denna känsla vet vi att du kommer att lyckas med vad du än vill ta dig för i framtiden. Fenix har ett unikt arbetssätt där vår undervisning och vårt schema utgår från forskning och beprövad erfarenhet med syfte att du som elev ska få de bästa förutsättningarna att nå dina mål. Oavsett om du vill jobba eller studera vidare efter din tid på Fenix, kommer dina kunskaper samt personliga förmågor ha stor betydelse. Detta har varit viktiga utgångspunkter för oss de senaste åren då vi försökt utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete. En viktig del i vårt arbete har varit att jobba fram och utveckla en pedagogisk plattform. Plattformen tar hänsyn både till vad du kan och vem du är och ger oss stöd och vägledning i vårt arbete för att var och en ska uppnå en god måluppfyllelse. Samtliga i personalen har varit delaktiga och bidragit med erfarenheter och idéer till vår pedagogiska plattform. Våra elever har varit med och utvärderat verksamheten. Den pedagogiska plattformen tillsammans med vår kultur på Fenix, våra mål och löften skapar en helhet i vårt kvalitetsarbete. Pedagogisk plattform Lärande Respons Variation Medskapande Ansvar Inflytande Undersökande Verklighetsanknytning Delaktighet Engagemang Entreprenörskap Motivation Kreativitet Drivkraft Självförtroende Mänskliga möten Hänsyn Öppenhet Lärmiljö Rutiner Struktur Empati Kommunikation Trygghet Utrustning 6

7 Våra fem löften För att nå vårt mål och ständigt utveckla och förbättra våra resultat så utgår vi från fem löften i vårt kvalitetsarbete. Dessa är: Vi ska hjälpa dig att prestera ditt allra bästa Hos oss på Fenix tilldelas du en mentor när du börjar hos oss. Mentorns roll är att stödja och hjälpa dig under din studietid. Mentor, studie- och yrkesvägledare samt ämneslärare arbetar aktivt med att ge dig feedback och tips på hur du ska kunna utveckla dig vidare. I den individuella studieplanen framgår det hur du ligger till i dina kurser och vad du skall utveckla för att nå längre. Via våra öppna studierum har du möjlighet till extra stöd eller extra utmaningar. Vårt schema Öppet studierum Utifrån din individuella studieplan ges såväl stöd som extra utmaningar. Du har tillgång till ämneslärare vid dessa pass. Närdistans Om det ordinarie schemat inte passar din livssituation tittar vi på möjligheten att anpassa och vara flexibla med undervisningsformen. Om du exempelvis inte har möjlighet att vara fysiskt närvarande på skolan, kan du läsa kurser på närdistans. Vid närdistansläsning förväntar vi oss självdisciplin och ansvarskännande av dig som elev. Du ska alltid erbjudas bra handledning under tiden. För vissa ämnen och kurser lämpar sig dock inte denna undervisningsform. Om du är intresserad av närdistansläsning så tar du kontakt med vår studie och yrkesvägledare som i sin tur för en dialog med berörd ämnes lärare. Ämneslärare och du som elev kommer överens om ett kursupplägg innan kursen startar. Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion LUNCH Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Öppet studierum Öppet studierum Öppet studierum Vi ska se till att du är förberedd för ditt nästa steg efter utbildningen Vi är noga med att arbeta med motivation och se till att komma utanför skolan. Vi pekar på många möjligheter och har ett bra samarbete med det lokala näringslivet. Vi ser också till att du får bra kontakter med högskolor och universitet så att du kan välja rätt utbildning när du är redo för det. Vi ska göra sådant vi aldrig trodde att vi skulle klara av För att vi skall våga anta nya utmaningar och se nya möjligheter krävs det öppenhet och mod. För självförtroendet är det viktigt att du får uppleva att lyckas i olika situationer. Vi vill utveckla din kreativitet och dina drivkrafter. Vi ska ha roligt och lära tillsammans Vi drömmer alla om ett stimulerande och trivsamt jobb. Hos oss på Fenix är det viktigt att studiemiljön upplevs som attraktiv och utvecklande. Vi har många arrangemang på skolan där du ges möjlighet att möta människor från olika delar av världen. Att få träffa och kommunicera med andra människor är inte bara kul utan också en viktig del i att utveckla förståelse och tolerans för andra kulturer. Vi ska se till att du känner dig trygg i skolan Att du känner dig trygg och trivs i skolan är den viktigaste förutsättningen för att du ska kunna ta till dig kunskap och utvecklas som person. Vi har nolltolerans mot kränkningar. Vår skola har en hög utrustningsnivå och är byggd för att nå en optimal miljö för lärande. Fenix är en liten skola där du verkligen blir sedd och får vara den du är. 7

8 .. yrkeshogskolan Inriktning: MÖBELPRODUKTIONstekniker En möbeltradition sedan 40-talet Uppfinningsrikedom både vad gäller design och produktionsmetoder är kännetecken för möbeltillverkaren Swedese i Vaggeryds kommun. Företaget har en tradition av att ligga i framkant och ställer höga krav på just träkänsla och problemlösning vid nyrekryteringar. Swedese ingår i ledningsgruppen för YH utbildningen inom möbelproduktion. Samuel Fransson, produktionsledare vid Swedese Swedese Möbler AB är ett klassiskt svenskt möbelföretag med stark förankring i både hem och i offentlig miljö. Swedeses idé är den samma som för sextio år sedan: Att skapa vackra möbler för framtiden med avstamp i en modern skandinavisk tradition. Med framåtblickande formgivare som delar den tidlösa idén om den arkitektoniska helheten. Företaget grundades 1945 av bröderna Yngve och Jerker Ekström samt Sven Bertil Sjöqvist. Yngve var tongivande i ledningen av Swedese ända fram till sin död Nuvarande ägare är Elisabeth Johansson. Huvudkontoret ligger i Vaggeryd där även en av de två fabrikerna finns. Den andra fabriken finns i Äng utanför Nässjö. Många av modernismens stora arkitekter var allkonstnärer med ett fast grepp på allt från huset till möblerna, ja nästan till vilka kläder husets invånare bar. Swedeses grundare Yngve Ekström var inget undantag. Tillsammans med namn som Alvar Aalto, Bruno Mathsson, Arne Jacobsen och Poul Kjaerholm utgjorde Yngve Ekström kärnan i den generation formgivare som gjorde begreppet Scandinavian Modern känt över världen. Med ett skarpt öga ritade han Swedeses möbler, huvudkontoret, logotypen, fotograferade, gjorde katalogerna, julkorten (med egenhändigt författade dikter). Och så vidare. Bäst känd ur Yngve Ekströms stora produktion är vilfåtöljen Lamino från 1956, som fortfarande tillverkas och säljs över hela världen. Lamino stolen var mycket unik i sin formgivning tack var dess mjuka former och böjda delar. Swedese utvecklade tekniken med att böja trä för dess tillverkning. Lamino utsågs 1999 av tidskriften Sköna Hem till århundradets svenska möbel. Samuel Fransson, produktionsledare vid Swedese, delar gärna med sig av företagets historia, vilket ger ett synnerligen bra perspektiv när vi diskutera kompetensbehov. Swedese har alltid legat i framkant och vill töja, eller böja på gränserna både vad gäller produktionsteknik och utmanande design. Design är ett begrepp som lockar många elever till utbildningar idag. Men Samuel förklara att själva utseendet oftast är en liten del av helheten. Samuel sitter 8

9 med i ledningsgruppen för YH-utbildningen inom möbelproduktion vid Fenix och förklarar vilka delar av utbildningen Swedese anser viktiga. Först och främst är det materialkunskap. Det är viktigt att man har en känsla för trä. Men sedan tycker Swedese att huvudsyftet med utbildningen är produktionsteknik. Vi måste kunna utveckla, tillverka, och sälja en produkt med lönsamhet. Kvalitet, miljö och kostnadsmedvetenhet är viktiga delar för oss. Swedese är nöjd med samarbetet med Fenix Kunskapscentrum och har anställt ett flertal elever därifrån. För oss innebär samarbetet med Fenix att vi får lära känna duktiga individer som vi kan rekrytera. YH-utbildningen innebär även en kompetenshöjning och ökad attraktivitet för hela branschen. Enligt Samuel har möbelbranschen i Sverige en lysande framtid. Det kommer att finnas många arbetstillfällen. Kontakta Fenix om du funderar på en spännande framtid i en skandinavisk tradition. Det som lockade mig till utbildningen var att jag vill verkligen lära mig att hantera trä och snickra. Jag tror att behovet av just den kunskapen ökar. Helena Fransson, elev YH utbildning möbelproduktion 9

10 Yrkehögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildning är en statsfinansierad utbildningsform som verkar för att skapa kontakter mellan studerande och arbetslivet. Detta leder till en utökad möjlighet till kvalificerade jobb och höjer kvalitén hos de blivande arbetstagarna. Det främjar också det egna företagandet. YH-ledningsgruppen består av representanter från näringslivet och de har ett stort inflytande på hur utbildningen utformas och lärandet blir därför dynamiskt och förändras i takt med ändrade krav och möjligheter inom arbetslivet. Detta kommer du att lära dig YH Möbelproduktionstekniker ger dig möjligheter till ett varierande och stimulerande yrke som innefattar produktionsplanering, beredning, kalkylering, och produktutveckling. Många företag arbetar med projekt där kundens behov sätts i centrum. Du får lära dig grunderna i möbeltillverkning genom teori och praktik. Just nu håller jag på med en stol. YH-utbildningen lägger tonvikt på produktionsteknik och även ekonomi. Vilka är viktiga kunskaper att ha med sig när man designar en produkt. Joakim Florin, elev Vi har en väletablerad dialog med både Swedese och ett flertal andra möbeltillverkare, vilket har lett till att våra utbildningar är direkt anpassade till deras behov. Håkan Josephson, lärare 10

11 Kurser: Utbildningen är två år. Designteknik 30p Information och kommunikationsteknik 20p Lärande i arbete 1 inriktning produktion 40p Möbelkonstruktion 70p Produktionsekonomi 30p Lärande i arbete 2 inriktning produktionsekonomi 20p Produktionsledning 50p Produktionsteknik 60p Lärande i arbete 3 inriktning fördjupning 40p Examensarbete 40p Summa 400p 11

12 UPPDRAGSUTBILDNING Återhämtning för metallbranschen Metallbranschen i regionen har återhämtat sig relativt starkt sedan krisen. Nyckeln till konkurrenskraften stavas kompetens. Proton Engineering har effektiviserat sin tillverkning och efterfrågar individer med en betydligt bredare kompetensbas vid nyrekryteringar än tidigare. Proton Engineering ingår i olika ledningsgrupper vid Fenix och ser positiv på uppdragsutbildningar. Proton Engineering AB är en komplett leverantör av bockade och svetsade rörkonstruktioner. Företaget arbetar med helhetslösningar i form av prototyputveckling, rörbockning, ändformning, svetsning, pressning, montering och direktlevereranser. Komponenter tillverkas till världsledande fordon- och verkstadsindustrier, och konstruktioner till inrednings- och möbelindustrin. Jonas Pellgaard, production manager vid Proton Engineering, berättar att branschen har gått ganska stark sen i vintras 2013, vilket ger goda framtidsutsikter vad gäller jobb. Det är fortfarande svårt att hitta visa kompetenser då man söker en specifik kunskap. Han berättar att det är svårt, till exempel, att hitta svetsare som kan robotteknik. Utmaningen är att tekniken utvecklas hela tiden och maskiner blir allt mer komplexa och avancerade. För att konkurrera, måste vi behärska dem bättre än andra. Gapet mellan det som är möjligt att göra, och det vi klarar av att göra effektivt, ska vara så litet som möjligt. Annars halkar vi efter. Jonas tror på en fortsatt positiv utveckling för metallbranschen i Sverige, vilket kommer att innebära många intressanta jobb. Företag kommer att ha ett löpande behov av att beställa uppdragsutbildningar för att hänga med i utvecklingen. Om du är intresserad som företag, eller som elev, kontakta Fenix. Jonas Pellgaard, Production manager, Proton Engineering 12

13 Uppdragsutbildning Du som företagare kan hos oss på Fenix skräddarsy en utbildning utifrån dina behov. Uppdragsutbildning är en benämning på en utbildning som efterfrågas av en uppdragsgivare (köparen) och som en anordnare tillhandahåller mot ersättning. Uppdragsutbildning och företagsanpassad utbildning innebär att någon beställer en utbildning av Fenix kunskapscentrum. Skolverket kan ge uppdraget åt kommuner att, med stöd av lagen om uppdragsutbildning inom skolväsendet, anordna utbildning som motsvarar en vuxenutbildning på gymnasial nivå. Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning). Jag jobbade som undersköterska innan. Genom den här utbildningen får jag flera varierande jobbmöjligheter. Det är blandande åldrar i min klass, vilket verkligen år roligt! Exempel på uppdragsutbildningar på Fenix: Datorkunskap (Ord-, text- och kalkylbehandling) Engelska CAD-teknik CNC-teknik Mätteknik Ritteknik Jane Lindberg, elev Svetskunskap Vård och omsorgskurser/utbildningar 13

14 yrkesvux Trygg framtid inom vård och omsorg Vi träffar ett trevligt gäng engagerade elever som provar sina kunskaper i metodrummet. Det handlar om patientsäkerhet, trygghet och ergonomi för att kunna erbjuda den bästa möjliga vårdinsatsen. När vi frågar varför de satsar på en utbildning inom vård och omsorg, kommer svaren snabbt och enkelt. Därför att det alltid kommer att finnas jobb samtidigt som det är väldigt roligt att jobba med människor! Fenix har ett väletablerat samarbete med äldreomsorgen och sjukhus i regionen, och har lärare med yrkeserfarenhet. Det innebär att elevernas förutsättningar att få jobb inom branschen är mycket goda. 14

15 Yrkesvux Exempel på yrkesutbildningar på Fenix: Vård och omsorg Barn och fritid Industri och teknik Handel och administration Elteknik Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktad gymnasial utbildning. Syftet med satsningen är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gammal yrkesutbildning som behöver kompletteras. Tillsammans med aktörer inom olika områden, arbetsförmedlingen, företag eller offentliga verksamheter planeras och genomförs utbildningar utifrån behov inom de branscher som utbildningen är avsedd för. Yrkesvux kan även genom olika orienteringskurser innehålla nationella kurser inom områden som kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Validering av dina tidigare erfarenheter, utbildning eller yrkeserfarenhet genomförs. Det innebär att du kan visa dokument eller praktiskt kunnande för moment i utbildningen eller hela kurser inom ett visst område. Därefter kan du få ett intyg på din befintliga kunskap eller komplettera med studier för att nå ett betyg i kursen. Du tar kontakt med studie- och yrkesvägledare för att diskutera hur Din utbildning ska genomföras. 15

16 Utbildning.. i SVENska FOR INVANDRARE (SFI) Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, är äldre än 16 år, och bosatt i Vaggeryds kommun. SFI är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D kurs. När du börjar din utbildning tar vi hänsyn till dina förkunskaper, studiebakgrund och studievana. Du får studera i din egen takt och göra det nationella SFI-provet när du är färdig med en kurs vilket kan ta olika lång tid. Du kan även kombinera SFI- studier med arbete. Målet med studierna är att få muntliga och skriftliga kunskaper som ger en god grund för arbete eller vidare studier. Utbildningen är gratis och du får låna de böcker du behöver. Du kan anmäla dig själv till SFI genom att komma till skolan eller ta kontakt med Annika Weihed , eller Christer Roos

17 Språk är nyckeln till livet i Sverige. Att kunna kommunicera är viktigare än att äta och dricka. Bilos Kajo, elev SFI Språk är nyckeln till livet i Sverige Att kunna kommunicera i både tal och skrift är en viktig förutsättning för att komma i samhället och få ett jobb. Vid Utbildning i svenska för invandrare på Fenix Kunskapscentrum läggs därför stor vikt på en funktionell och individanpassad språkundervisning. Marija Zdjelar och Marianne Eliasson, lärare på SFI sitter i caféet tillsammans med ett par elever från Sfi och diskuterar syftet med utbildningen och vad eleverna upplever att de får med sig. Bilos Kajo är från Syrien och har bott i Sverige i ett och ett halvt år och läst svenska i cirka ett år. Han jobbade som grävmaskinist i Syrien och hoppas på ett liknande jobb i Sverige. Marija berättar att det är viktigt att deltagarna upplever direkt nytta i vardagslivet av det språk de tränar i skolan. Bilos bekräftar vikten av ett funktionellt språk: Undervisningen handlar mycket om att förstå och göra sig förstådd i olika situationer. Det är lärarna duktiga på. En av många aktiviteter på Fenix Kunskapscentrum som SFI-elever deltar i är Språkcafé, en uppskattad satsning där människor från olika kulturer möts för att umgås och lära av varandra. Verksamheten anordnas i samarbete med nätverket Internationella vänner och är öppen för alla kommuninvånare. Ahmed är en av de aktiva deltagarna i Språkcafeét. Han har bott i Sverige i snart två år och gått på SFI- undervisningen i ett och ett halvt år: På språkcaféet kan jag träna svenska och träffa nya människor., säger Ahmed. Ahmed Geedi Dagaal, elev SFI 17

18 VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL NIVÅ SAMT SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Det här är bland det roligaste jag har gjort. Med facit i hand både jag ha gjort detta för 5 år sen. Elisabeth Haage Andersson, elev. Elisabeth sitter med sin lärare, Johan Thelander, i kaféet och prata om de olika kurser hon har valt inför höstterminen. Elisabeth är tjänstledig från hennes jobb som vårdadministratör på barnkliniken vid Ryhov. Det är ett jobb hon trivs med. Men hon kände att någon gång i sitt liv ska hon skaffa sig högskolebehörighet, fräscha upp gamla kunskaper, samt lära sig mer om företagsekonomi. Upplägget hittills har fungerat utmärkt. Det här är det bästa jag har gjort! Jag kan absolut rekommendera andra vuxna att prova på en utbildning här på Fenix. Elisabeth berättar att studietempot är tufft, men det går att hitta lösningar med deltidsstudier eller distanskurser. Som vuxen har man livserfarenhet man tar med sig till lektionerna. I grunden handlar det om att våga satsa! 18

19 Grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier. Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och: behöver komplettera sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Särskild utbildning för vuxna På Fenix finns möjlighet till en god utbildning för alla. Vi erbjuder därför utbildning för vuxna med någon form av utvecklingsstörning, autism eller liknande funktionshinder. Genom god handledning och med rätt verktyg, ser vi till att kunna ge den hjälp som behövs! Vad är särvux? Särvux ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Utbildningen motsvarar både obligatorisk och gymnasial särskola för vuxna med behov av specialutformad undervisning. Kontakta vår studie och yrkesvägledare för ytterligare information. Gymnasial nivå Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan samt att kunna ge behörighet att kunna läsa vidare på någon högskoleutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov. Rätt till gymnasial vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och: har godkända grundskolebetyg eller motsvarande. saknar gymnasiebetyg eller har underkänt i visst ämne (man kan dock göra prövning mot viss ersättning, i dagsläget 500 kr) har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått gymnasiepoäng. 19

20 Kontaktuppgifter: Fenix Kultur- och kunskapscentrum Box VAGGERYD Besöksadress: Verner Malmstens väg 1 Tel: Fax: E-post:

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer