Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översättningsnyckel avseende forskningsämnen"

Transkript

1 Översättningsnyckel avseende från till 2011 Uppdaterad augusti 2016

2 Översättningsnyckel avseende från till 2011 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll: Universitetskanslersämbetets analysavdelning, Ingrid Pettersson och Statistiska centralbyråns enhet för statistik över industriindikatorer, FoU och IT, Isabelle Söder Grafisk form: AB Typoform Universitetskanslersämbetet Löjtnantsgatan 21 Box 7703, Stockholm tfn fax e-post

3 Innehåll Inledning Nyckel mellan den nationella förteckningen och den nya standarden Beskrivning av nyckeln....5 Uppdatering av nyckeln...5 Nivåer i den nya standarden och i den nationella förteckningen Nivåer i den nya standarden för indelning av....6 Nivåer i den nationella förteckningen över....7 Nyckling på de olika nivåerna Nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) Humaniora och konst....9 Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin Medicin och hälsovetenskap Övriga forskningsområden Nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Humaniora och konst Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin Medicin och hälsovetenskap Övriga forskningsområden Nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Humaniora och konst Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin Medicin och hälsovetenskap Övriga forskningsområden

4 Inledning Standarden för 2011 är en statistisk standard för klassificering av. Den används t.ex. i den officiella statistiken vid redovisningar av doktorander, högskolans personal samt intäkter över forskning och utveckling (FoU-intäkter) efter forskningsämne. Standarden ersatte Samtidigt togs denna översättningsnyckel mellan den nationella förteckningen och den nya standarden fram. Översättningsnyckeln togs fram för att ge användarna information om vilken kod och benämning ett forskningsämne i den nationella förteckningen får i den nya standarden. Standarden för fastställdes av dåvarande Högskoleverket (HSV) och Statistiska centralbyrån (SCB) i oktober 2010 och samtidigt togs översättningsnyckeln fram. En uppdatering skedde Sedan dess har Högskoleverket lagts ned och ansvaret för den officiella statistiken för högskoleväsendet tagits över av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ansvarade för uppdateringen av standarden och översättningsnyckeln i augusti I uppdateringen 2016 ändrades referensen till OECD:s klassifikation från Field of Science and Technology (FOS) till Field of Research and Development (FORD) eftersom klassifikationen bytt beteckning. I OECD:s klassifikation ändrades samtidigt några rubriker på 1-siffernivå i standarden, rubriken Lantbruksvetenskap har bytts till Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin och rubriken Humaniora har bytts till Humaniora och konst. De nya rubrikerna innebär dock inga innehållsmässiga förändringar på lägre nivåer i klassifikationen. Dessa ändringar har förts in i standarden och översättningsnyckeln. Arbetet med att ta fram och revidera standarden och översättningsnyckeln har bedrivits gemensamt av HSV (numera UKÄ) och SCB. Stockholm augusti 2016 Förfrågningar: Universitetskanslersämbetets analysavdelning Ingrid Pettersson Statistiska centralbyråns enhet för statistik över industriindikatorer, FoU och IT Isabelle Söder 4 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

5 Nyckel mellan den nationella förteckningen och den nya standarden Beskrivning av nyckeln Med hjälp av översättningsnyckeln kan lärosätena och andra användare få information om vilken kod och benämning ett forskningsämne enligt den nationella förteckningen får i den nya standarden. Översättningen underlättar till exempel för lärosätena att rapportera statistikuppgifter fördelade efter forskningsämne. Först i översättningsnyckeln anges benämningen och koden på forskningsämnet hämtad från den nationella förteckningen och sedan följer koden och benämningen hämtad från standarden för indelning av, se exempel 1. Exempel 1 Arkeologiämnen Arkeologi I detta exempel översätts forskningsämnet direkt från den nationella förteckningen till den nya standarden med förhållandet ett till ett. I ett antal fall översätts ett forskningsämne till två eller flera, se exempel 2. Exempel 2 Kulturgeografi, ekonomisk geografi Kulturgeografi Geovetenskap och miljövetenskap Det kan också förekomma att flera motsvarar enbart ett forskningsämne i den nya standarden. Uppdatering av nyckeln I denna uppdatering ändras referensen till OECD:s klassifikation från Field of Science and Technology (FOS) till Field of Research and Development (FORD) eftersom klassifikationen bytt beteckning. Samtidigt byts några rubriker på 1-siffernivå i standarden, rubriken Lantbruksvetenskap har bytts till Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin och rubriken Humaniora har bytts till Humaniora och konst. 5 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

6 Nivåer i den nya standarden och i den nationella förteckningen Nivåer i den nya standarden för indelning av OECD:s klassifikation och den svenska standarden för indelning av har en hierarkisk struktur med på flera nivåer. OECD-klassifikationen och den svenska standarden har två identiska nivåer. Den svenska standarden har dessutom ytterligare en nivå, det vill säga tre nivåer. Den tredje nivån med cirka 250 har tagits fram i samarbete med vetenskapliga experter inom olika ämnesområden. De olika nivåerna i den svenska standarden är: Högsta nivån (1-siffernivån) Högsta nivån (forskningsämnesområde) som identifieras med en siffra (1-siffernivå); 1 för Naturvetenskap, 2 för Teknik, 3 för Medicin och hälsovetenskap, 4 för Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, 5 för Samhällsvetenskap och 6 för Humaniora och konst. Mellersta nivån (3-siffernivån) Mellersta nivån (forskningsämnesgrupp) som identifieras med 3 siffror (3-siffernivå), t.ex. 601 Historia och arkeologi. Det finns 42 forskningsämnesgrupper på den mellersta nivån under de 6 forskningsämnesområdena på den högsta nivån. Inom varje forskningsämnesområde (1-siffernivå) finns det en forskningsämnesgrupp (3-siffernivån) som benämnes annan, till exempel 605 Annan humaniora. Lägsta nivån (5-siffernivån) Lägsta nivån () som identifieras med 5 siffror (5-siffernivå), t.ex Historia. Det finns cirka 250. Under ett antal av de olika a finns det exempel på vad ämnet omfattar i detta sammanhang under rubriken; Häri ingår. Antalet undernivåer varierar mellan de olika forskningsämnesområdena (1-siffenivån) mot bakgrund av forskningens särart och inriktning. I något fall har inte forskningsämnesgruppen (3-siffernivån) brutits ner till flera underkategorier utan de har samma benämning på både 3-siffernivån och 5-siffernivån, t.ex. 201 Nanoteknik och Nanoteknik. 6 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

7 Nivåer i den nationella förteckningen över Den nationella förteckningen över har tidigare använts i den officiella statistiken vid statistikredovisningar för att bland annat redovisa doktorander, högskolans personal och intäkter över forskning och utveckling (FoU-intäkter) efter forskningsämne. Den fastställdes av Statistiska centralbyrån (SCB) den 10 juni 1996 och reviderades 18 oktober 2002 och har ersatts av Den nationella förteckningen har tre nivåer: Högsta nivån (2-siffernivån) Forskningsämnesområde som identifieras med två siffror (2-siffernivå) för tolv olika områden t.ex. 11 för Humaniora och religionsvetenskap. Mellersta nivån (3-siffernivån) Forskningsämnesgrupp som identifieras med tre siffror (3-siffernivå), t.ex. 111 Historisk-filosofiska ämnen. Det finns cirka 55 forskningsämnesgrupper under de 12 forskningsämnesområdena. Lägsta nivån (4-siffernivån) Forskningsämnen som identifieras med fyra siffror (4-siffernivå), t.ex.1113 Historieämnen. Det finns cirka 250. Under ett antal av de olika a finns det exempel på vad som ingår och de räknas upp under rubriken; Häri ingår. 7 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

8 Nyckling på de olika nivåerna I de följande avsnitten redovisas en översättningsnyckel för varje nivå av. I avsnitt 5 presenteras översättningsnyckeln på den lägsta nivån. Det är från den nationella förteckningen (koder på 4-siffernivån) som översätts till i den nya standarden (koder på 5-siffernivån.) Därefter redovisas översättningsnyckeln på den mellersta nivån i avsnitt 6. Det är forskningsämnesgrupper från den nationella förteckningen (koder på 3-siffernivån) som översätts till forskningsämnesgrupper i den nya standarden (koder på 3-siffernivån.) Slutligen i avsnitt 7 redovisas översättningsnyckeln på den högsta nivån. Det är forskningsämnesområden från den nationella förteckningen (koder på 2-siffernivån) som översätts till forskningsämnesområden i den nya standarden (koder på 1-siffernivån.) Vid nyckling på denna nivå översätts ett helt område från den nationella förteckningen direkt till ett område i den nya standarden, d.v.s. humaniora nycklas till humaniora. För mer information om användningen av översättningsnyckeln kontakta UKÄ:s eller SCB:s kontaktperson. 8 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

9 Nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) UPPDATERAD AUGUSTI 2016 Humaniora och konst nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) Nyckling från nationell till Standard för 2011 avseende humaniora och konst över indelning av Religionsvetenskap/teologi Religionsvetenskap Religionshistoria Filosofiämnen Filosofi Etik Arkeologiämnen Arkeologi Historieämnen Historia Teknikhistoria Religionsvetenskap Idé- och lärdomshistoria Ekonomisk historia Jordbruksvetenskap Etnologi Etnologi Historiska kulturer Antikvetenskap Studier av enskilda språk Övrig annan humaniora Estetiska ämnen Litteraturvetenskap Litteraturstudier Bildkonst Musik Litterär gestaltning Scenkonst Design Konstvetenskap Musikvetenskap Teatervetenskap Filmvetenskap Övrig annan humaniora Nordiska språk Studier av enskilda språk Övriga germanska språk Studier av enskilda språk Romanska språk Studier av enskilda språk Finsk-ugriska språk Studier av enskilda språk Slaviska språk Studier av enskilda språk Klassiska språk Studier av enskilda språk Övriga språk Studier av enskilda språk Teckenspråk Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik Lingvistikämnen Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik Övrig humaniora och religionsvetenskap Kulturstudier Övrig annan humaniora 9 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

10 Samhällsvetenskap nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende samhällsvetenskap över indelning av Offentlig rätt Juridik Processrätt Juridik Straffrätt Juridik Finansrätt Juridik Civilrätt Juridik Övrig rätt Juridik och samhälle Pedagogik Pedagogik Didaktik Lärande Psykologi Psykologi Tillämpad psykologi Socialantropologi/etnografi Socialantropologi Socialt arbete Socialt arbete Kriminologi Juridik och samhälle Sociologi Sociologi Demografi Sociologi Statsvetenskap Statsvetenskap Studier av offentlig förvaltning Globaliseringsstudier Tvärvetenskapliga studier Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete Företagsekonomi Företagsekonomi Kulturgeografi, ekonomisk geografi Kulturgeografi Ekonomisk geografi Nationalekonomi Nationalekonomi Informatik, dataoch systemvetenskap Systemvetenskap, informationssystem och informatik (Samhällsvetenskaplig inriktning under 50804) Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning Statistik Sannolikhetsteori och statistik Biblioteks- och informationsvetenskap Övrig annan samhällsvetenskap Övrig samhällsvetenskap Medievetenskap Kommunikationsvetenskap Arbetslivsstudier Internationell Migration o Etniska Relationer (IMER) Övrig annan samhällsvetenskap 10 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

11 Naturvetenskap nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende naturvetenskap över indelning av Algebra, geometri och analys Matematisk analys Geometri Algebra och logik Diskret matematik Tillämpad matematik Beräkningsmatematik Sannolikhetsteori och statistik Övrig matematik Annan matematik Elementarpartikelfysik Subatomär fysik Acceleratorfysik och instrumentering Kärnfysik Subatomär fysik Acceleratorfysik och instrumentering Atom- och molekylfysik Atom- och molekylfysik och optik Kondenserade materiens fysik Den kondenserade materiens fysik Astronomi och astrofysik Astronomi, astrofysik och kosmologi Geokosmofysik och plasmafysik Fusion, plasma och rymdfysik Övrig fysik Annan fysik Teoretisk kemi Teoretisk kemi Fysikalisk kemi Fysikalisk kemi Analytisk kemi Analytisk kemi Molekylär biofysik Biofysik Oorganisk kemi Oorganisk kemi Organisk kemi Organisk kemi Polymerkemi Biokemi Biokemi och molekylärbiologi Miljökemi Miljövetenskap Övrig kemi Annan kemi Terrestisk, limnisk och marin ekologi Ekologi Etologi Organismbiologi Mikrobiologi Botanik Zoologi Biologisk systematik Utvecklingsbiologi Evolutionsbiologi Cell- och molekylärbiologi Strukturbiologi Biokemi och molekylärbiologi Cellbiologi Immunologi Genetik Övrig biologi Annan biologi Endogen geovetenskap Multidisciplinär geovetenskap Geofysik Naturgeografi Exogen geovetenskap Multidisciplinär geovetenskap Geologi Geokemi Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap Klimatforskning Meterologi och atmosfärforskning Oceanografi, hydrologi och vattenresurser Övrig geovetenskap Annan geovetenskap och miljövetenskap 11 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

12 Teknik nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende teknik över indelning av Datavetenskap Datavetenskap (datalogi) Systemvetenskap, informationssystem och informatik Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) Programvaruteknik Mänsklig interaktion med IKT Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning Reglerteknik Robotteknik och automation Reglerteknik Telekommunikation Kommunikationssystem Telekommunikation Signalbehandling Signalbehandling Bildanalys Datorseende och robotik (autonoma system) Medicinsk bildbehandling Fjärranalysteknik Datorteknik Datorteknik Datorsystem Systemteknik Systemvetenskap, informationssystem och informatik Inbäddad systemteknik Interaktionsteknik Övrig informationsteknik Människa datorinteraktion Språkteknologi Medieteknik Annan data- och informationsvetenskap Mediateknik Teknisk fysik Övrig annan teknik Biofysik Telekommunikation Energiteknik Strömningsmekanik och akustik Bioteknisk apparatteknik Medicinsk bioteknik Nanoteknik Elektroteknik Annan elektroteknik och elektronik Elektronik Annan elektroteknik och elektronik Elektrofysik Annan elektroteknik och elektronik Fotonik Telekommunikation Elektronisk mät- och apparatteknik Reglerteknik Medicinsk apparatteknik 12 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

13 Elkraftteknik Annan elektroteknik och elektronik Energisystem Övrig elelektroteknik, elektronik och fotonik Annan elektroteknik och elektronik Kemisk process- och produktionsteknik Metallurgisk processoch produktionsteknik Kemiska processer Materialkemi Energiteknik Korrosionsteknik Polymerteknologi Pappers-, massa- och fiberteknik Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik Annan materialteknik Biokemikalier Metallurgi och metalliska material Livsmedelsteknik Livsmedelsteknik Övrig kemiteknik Annan kemiteknik Farmaceutisk synteskemi Bioteknik Annan industriell bioteknik Bioinformatik (beräkningsbiologi) Bioinformatik och systembiologi Farmaceutisk synteskemi Biosanering Bioteknisk etik Annan miljöbioteknik Bioprocessteknik Bioenergi Läkemedelsbioteknik Biokatalys och enzymteknik Medicinsk bioteknik Växtbioteknologi Fastkroppsmekanik Teknisk mekanik Strömningsmekanik Strömningsmekanik och akustik Konstruktionsteknik Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik Mekanisk tillverkningsteknik Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik Annan maskinteknik Mekanisk och termisk energiteknik Energiteknik Farkostteknik Farkostteknik Övrig teknisk mekanik Annan materialteknik Funktionella material Annan materialteknik Konstruktionsmaterial Metallurgi och metalliska material Ytbehandlingsteknik Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik Tribologi Övrig bearbetning/sammanfogning Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik Övrig teknisk materialvetenskap Annan materialteknik Keramteknik Kompositmaterial och -teknik Textil-, gummi- och polymermaterial Biomaterial Geoteknik och gruvteknik Mineral och gruvteknik Geofysisk teknik Geoteknik Byggnadsteknik Husbyggnad 13 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

14 Byggproduktionsteknik Byggproduktion Vattenteknik Vattenteknik Marin teknik Havs- och vattendragsteknik Vattenbehandling Lantmäteri Miljöanalys och bygginformationsteknik Arkitektur och bebyggelsevård Husbyggnad Arkitekturteknik Arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Annan samhällsbyggnadsteknik Infrastrukturteknik Transportteknik och logistik Produktion och arbetsvetenskap Produktionteknik, arbetsvetenskap och ergonomi Medicinsk ergonomi Industriell organisation, administration Annan maskinteknik och ekonomi Fysisk planläggning m.m Miljöanalys och bygginformationsteknik Miljöledning Övrig industriell teknik, ekonomi Annan maskinteknik Medicinsk teknik Medicinsk laboratorie- och mätteknik Medicinsk material- och protesteknik Annan medicinteknik Diagnostisk bioteknologi Miljöteknik Annan naturresursteknik Rymdteknik Rymd- och flygteknik Övrig annan teknikvetenskap Övrig annan teknik 14 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

15 Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende lantbruksvetenskap och veterinärmedicin över indelning av Markfysik Markvetenskap Markkemi Markvetenskap Markbiologi Markvetenskap Jordmånslära Markvetenskap Växtförädling Jordbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap/Hortikultur Trädgårdsväxtodling Trädgårdsvetenskap/Hortikultur Jordbruksväxtodling Jordbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap/Hortikultur Skogsskötsel Skogsvetenskap Växt- och skogsskydd Skogsvetenskap Husdjursförädling Husdjursvetenskap Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap Husdjurens utfodring och vård Husdjursvetenskap Vattenbruk Fisk- och akvakulturforskning Fiske Fisk- och akvakulturforskning Livsmedelsvetenskap Livsmedelsvetenskap Träfiber- och virkeslära Trädvetenskap Fytokemi inkl. alger och Bioprocessteknik industribioråvaror Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Vegetationsbyggnad Landskapsarkitektur Natur- och landskapsvård Landskapsarkitektur Översiktlig planering Landskapsarkitektur Jordbruksteknik Jordbruksvetenskap Jordbrukets byggnadsteknik Jordbruksvetenskap Skogsteknik Skogsvetenskap Fjärranalys Skogsvetenskap Jordbruksekonomi Företagsekonomi Skogsekonomi Företagsekonomi Skogsuppskattning och skogsindelning Skogsvetenskap Informationslära Annan data- och informationsvetenskap Biokemi och klinisk kemi Medicinsk biovetenskap Cellbiologi och genomforskning Medicinsk biovetenskap Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap Husdjurens etologi Husdjursvetenskap Farmakologisk forskning Patobiologi Fysiologi och näringslära Medicinsk biovetenskap Husdjurshygien Husdjursvetenskap Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap Kirurgi Klinisk vetenskap Livsmedelshygien Patobiologi Medicin Klinisk vetenskap Mikrobiologi och immunologi Patobiologi Morfologi Medicinsk biovetenskap Obstetrik och gynekologi Klinisk vetenskap Patologi Patobiologi Radiologi Klinisk vetenskap Veterinärmedicinsk epidemiologi Klinisk vetenskap Övrig veterinärmedicin Annan veterinärmedicin 15 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

16 Medicin och hälsovetenskap nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende medicin och hälsovetenskap över indelning av Anestesiologi och intensivvård Anestesi och intensivvård Kirurgisk forskning Neurologi Ortopedi Kirurgi Urologi och njurmedicin Oto-rhino-laryngologi Reproduktionsmedicin och gynekologi Pediatrik Obstetrik och kvinnosjukdomar Reproduktionsmedicin och gynekologi Onkologi Cancer och onkologi Otorhinolaryngologi Oto-rhino-laryngologi Cellbiologi Cell- och molekylärbiologi Morfologi Cell- och molekylärbiologi Biomaterialvetenskap Patologi Cell- och molekylärbiologi Rättsmedicin Dermatologi och venereologi Dermatologi och venereologi Genetisk forskning Medicinsk genetik Cell- och molekylärbiologi Klinisk laboratoriemedicin Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Invärtesmedicin Hematologi Endokrinologi och diabetes Kardiologi Neurologi Reumatologi och inflammation Gastroenterologi Urologi och njurmedicin Lungmedicin och allergi Reproduktionsmedicin och gynekologi Pediatrik Geriatrik Gerontologi Farmakologisk forskning Farmakologi och toxikologi Samhällsfarmaci och klinisk farmaci Fysiologi Farmakologi och toxikologi Neurovetenskap Fysiologi Näringslära Övrig annan medicin och hälsovetenskap Oftalmologi Oftalmologi 16 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

17 Radiologisk forskning Radiologi och bildbehandling Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Miljömedicin och arbetsmedicin Immunologi Medicinsk genetik Immunologi inom det medicinska området Klinisk laboratoriemedicin Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Mikrobiologi Mikrobiologi inom det medicinska området Infektionsmedicin Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Infektionssjukdomar Infektionsmedicin Kemi Neurovetenskap Cell- och molekylärbiologi Klinisk laboratoriemedicin Rättsmedicin Psykiatri Psykiatri Beroendelära Biokemi Cell- och molekylärbiologi Odontologi Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Biomaterial Odontologi Biomaterialvetenskap Cariologi Odontologi Cell- och molekylärbiologi Cell- och molekylärbiologi Odontologi Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Endodonti Odontologi Farmakologisk forskning Farmakologi och toxikologi Odontologi Fysiologi Fysiologi Odontologi Gerodontologi Odontologi Kirurgisk forskning Odontologi Morfologi Cell- och molekylärbiologi Odontologi Odontologisk beteendevetenskap Odontologi Oral mikrobiologi Mikrobiologi inom det medicinska området Odontologi Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi 17 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

18 Oral patologi och rättsodontologi Cell- och molekylärbiologi Odontologi Rättsmedicin Oral protetik Odontologi Biomaterialvetenskap Ortodonti Odontologi Parodontologi Cell- och molekylärbiologi Immunologi inom det medicinska området Odontologi Pedodonti Odontologi Radiologisk forskning Radiologi och bildbehandling Odontologi Övrig odontologi Odontologi Biofarmaci Farmaceutiska vetenskaper Biologisk beroendeforskning Farmakologi och toxikologi Farmaceutisk biokemi Farmaceutiska vetenskaper Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Farmaceutisk farmakologi Farmakologi och toxikologi Farmaceutisk kemi Farmaceutiska vetenskaper Läkemedelskemi Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Farmaceutisk mikrobiologi Mikrobiologi inom det medicinska området Medicinsk bioteknologi Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Toxikologi Farmakologi och toxikologi Farmakognosi Farmaceutiska vetenskaper Galenisk farmaci Farmaceutiska vetenskaper Samhällsfarmaci Samhällsfarmaci och klinisk farmaci Övrig farmaci Farmaceutiska vetenskaper 18 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

19 Övriga forskningsområden nyckling på lägsta nivån (5-siffernivån) Nyckling från nationell till 2011 avseende övriga forskningsområden över indelning av Barn 2311 Temaämne, lärosätet får bestämma Hushålls- och kostvetenskap 2321 Temaämne, lärosätet får bestämma Hälso- och sjukvård i samhället Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Kommunikation mellan människor 2341 Temaämne, lärosätet får bestämma Teknik och social förändring 2351 Temaämne, lärosätet får bestämma Vatten i natur och samhälle 2361 Temaämne, lärosätet får bestämma Arbetsterapi Arbetsterapi Medicinsk laboratorievetenskap Biomedicinsk laboratorievetenskap/ teknologi Omvårdnad Omvårdnad Sjukgymnastik/fysioterapi Sjukgymnastik Social omsorg/socialpedagogik Övrig annan samhällsvetenskap Vetenskapsteori med inriktning mot Annan hälsovetenskap vård- och omsorgsområdet. Etnicitet 2381 Temaämne, lärosätet får bestämma Genus Genusstudier Kulturarv och kulturproduktion 2411 Temaämne, lärosätet får bestämma Idrott Idrottsvetenskap Äldre och åldrande 2431 Temaämne, lärosätet får bestämma 19 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

20 Nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Humaniora och konst nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende humaniora och konst över indelning av Religionsvetenskap/teologi Filosofi, etik och religion Historisk-filosofiska ämnen Historia och arkeologi 602 Språk och litteratur 603 Filosofi, etik och religion 605 Annan humaniora 502 Ekonomi och näringsliv 401 Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske Estetiska ämnen Språk och litteratur 604 Konst 605 Annan humaniora Språkvetenskap Språk och litteratur Övrig humaniora och religionsvetenskap Annan humaniora 20 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

21 Samhällsvetenskap nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende samhällsvetenskap över indelning av Rättsvetenskap/Juridik Juridik Socialvetenskap Psykologi 503 Utbildningsvetenskap 504 Sociologi 505 Juridik 506 Statsvetenskap 509 Annan samhällsvetenskap Ekonomi Ekonomi och näringsliv 507 Social och ekonomisk geografi Statistik, data- och systemvetenskap Matematik 102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 508 Medie- och kommunikationsvetenskap Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap 509 Annan samhällsvetenskap Naturvetenskap nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende naturvetenskap över indelning av Matematik Matematik Fysik Fysik Kemi Kemi 105 Geovetenskap och miljövetenskap 106 Biologi Biologi Biologi Geovetenskap Geovetenskap och miljövetenskap 21 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

22 Teknik nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende teknik över indelning av Informationsteknik Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 202 Elektroteknik och elektronik 206 Medicinteknik 207 Naturresursteknik 211 Annan teknik 508 Medie- och kommunikationsvetenskap Teknisk fysik Annan teknik 106 Biologi 202 Elektroteknik och elektronik 203 Maskinteknik 209 Industriell bioteknik 210 Nanoteknik Elektroteknik, elektronik och fotonik Elektroteknik och elektronik 206 Medicinteknik 207 Naturresursteknik Kemiteknik Kemiteknik 104 Kemi 203 Maskinteknik 205 Materialteknik 209 Industriell bioteknik 211 Annan teknik Bioteknik Industriell bioteknik 102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 106 Biologi 204 Kemiteknik 208 Miljöbioteknik 404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur Teknisk mekanik Maskinteknik 205 Materialteknik Teknisk materialvetenskap Materialteknik 203 Maskinteknik 209 Industriell bioteknik Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Samhällsbyggnadsteknik 207 Naturresursteknik 208 Miljöbioteknik 604 Konst Industriell teknik och ekonomi Maskinteknik 201 Samhällsbyggnadsteknik 206 Medicinteknik 207 Naturresursteknik Övriga teknikvetenskaper Medicinteknik 203 Maskinteknik 207 Naturresursteknik 208 Miljöbioteknik 211 Annan teknik 22 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

23 Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende lantbruksvetenskap och veterinärmedicin över indelning av Markvetenskap Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske Växtproduktion Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske Animalieproduktion Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske 402 Husdjursvetenskap 404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur Produktforskning Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske 209 Industriell bioteknik Landskapsplanering Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske Areell teknik Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske Areell ekonomi Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske 502 Ekonomi och näringsliv 102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) Veterinärmedicin Veterinärmedicin 404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur 402 Husdjursvetenskap 23 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

24 Medicin och hälsovetenskap nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende medicin och hälsovetenskap över indelning av Kirurgi Klinisk medicin Morfologi Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper 304 Medicinsk bioteknologi 305 Annan medicin och hälsovetenskap Medicin Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper 302 Klinisk medicin 304 Medicinsk bioteknologi 305 Annan medicin och hälsovetenskap Fysiologi och farmakologi Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper 302 Klinisk medicin 303 Hälsovetenskap 305 Annan medicin och hälsovetenskap Socialmedicin Klinisk medicin 303 Hälsovetenskap Mikrobiologi Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper 302 Klinisk medicin 304 Medicinsk bioteknologi Kemi Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper 302 Klinisk medicin 305 Annan medicin och hälsovetenskap Psykiatri Klinisk medicin 303 Hälsovetenskap Odontologi Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper 302 Klinisk medicin 304 Medicinsk bioteknologi 305 Annan medicin och hälsovetenskap Farmaci Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper 304 Medicinsk bioteknologi 24 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

25 Övriga forskningsområden nyckling på mellersta nivån (3-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende övriga forskningsområden över indelning av Barn 231 Temaämne, lärosätet får bestämma Hushålls- och kostvetenskap 232 Temaämne, lärosätet får bestämma Hälso- och sjukvård i samhället Hälsovetenskap Kommunikation mellan människor 234 Temaämne, lärosätet får bestämma Teknik och social förändring 235 Temaämne, lärosätet får bestämma Vatten i natur och samhälle 236 Temaämne, lärosätet får bestämma Vårdvetenskap Hälsovetenskap 304 Medicinsk bioteknologi 509 Annan samhällsvetenskap Etnicitet 238 Temaämne, lärosätet får bestämma Genus Annan samhällsvetenskap Kulturarv och kulturproduktion 241 Temaämne, lärosätet får bestämma Idrott Hälsovetenskap Äldre och åldrande 243 Temaämne, lärosätet får bestämma 25 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

26 Nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Humaniora och konst nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende humaniora och konst över indelning av Humaniora 11 6 Humaniora och konst Samhällsvetenskap nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende samhällsvetenskap över indelning av Rättsvetenskap/Juridik 12 5 Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap 13 5 Samhällsvetenskap Naturvetenskap nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende naturvetenskap över Matematik 14 1 Naturvetenskap Naturvetenskap 15 1 Naturvetenskap indelning av 26 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

27 Teknik nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende teknik över Teknikvetenskap 16 2 Teknik indelning av Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende lantbruksvetenskap och veterinärmedicin över Skogs- och jordbruksvetenskap samt landskapsplanering indelning av 17 4 Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin Veterinärmedicin 22 4 Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin Medicin och hälsovetenskap nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Nyckling från nationell till svensk indelning av 2011 avseende medicin och hälsovetenskap över indelning av Medicin 18 3 Medicin och hälsovetenskap Odontologi 19 3 Medicin och hälsovetenskap Farmaci 21 3 Medicin och hälsovetenskap 27 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

28 Övriga forskningsområden - nyckling på högsta nivån (1-siffernivån) Nyckling från nationell till 2011 avseende övriga forskningsområden över indelning av Övriga forskningsområden 23 3 Medicin och hälsovetenskap 5 Samhällsvetenskap Temaämne, lärosätet får bestämma 28 ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL AVSEENDE FORSKNINGSÄMNEN

29

30 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll:

Läs mer

Nationella ämneskategorier i DiVA

Nationella ämneskategorier i DiVA Nationella ämneskategorier i DiVA Ämneskategorierna är standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 och framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och dåvarande Högskoleverket (sedan årsskiftet

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 18 december 2012 Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende forskningsämnen från till svensk indelning av forskningsämnen 2011 (2011-03-15) Översättningsnyckel avseende forskningsämnen från till svensk indelning av forskningsämnen

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Vetenskapsområde

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Vetenskapsområde 2008-06-03 Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi 1111 Filosofiämnen Logik Praktisk filosofi 1112 Arkeologiämnen

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen

Nationell förteckning över forskningsämnen STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18 oktober 2002 1(12) Nationell förteckning över forskningsämnen 11 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 110 Religionsvetenskap/teologi 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Kod Ämne HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi Judaistik Religionsbeteendevetenskap

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor

Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor PM Onni Tengner 2001-11-09 Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor Frågor rörande forskningsfinansiering har debatterats nyligen. Högskoleverket presenterar här

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Datum Beteckning 1(3) 2010-03-02 SCB Dnr 2010/0407 HSV 63-6649-10 Universitet och högskolor Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Bakgrund I den nya examensordningen från

Läs mer

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå 2014-10-01

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå 2014-10-01 Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Syfte Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling

Läs mer

Metadatastödd manuell klassificering av medicinska publikationer: en titt på människa vs maskin Daniel Wadskog Karolinska Institutet

Metadatastödd manuell klassificering av medicinska publikationer: en titt på människa vs maskin Daniel Wadskog Karolinska Institutet Metadatastödd manuell klassificering av medicinska publikationer: en titt på människa vs maskin Daniel Wadskog Karolinska Institutet 2015-11-05 Certain data included herein are derived from the Web of

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

Ämnen för program i Kopps

Ämnen för program i Kopps Ämnen för program i Kopps Administration och förvaltning Akustik Algebra Allmän språkvetenskap Allmän språkvetenskap/lingvistik Analytisk kemi Anläggningsproduktionsteknik Anläggningsteknik Antikens kultur

Läs mer

Huvudgrupper Undergrupp 1 Undergrupp 2. Akut- och intensivvård Kirurgi Ortopdi. Allergi Alternativmedicin

Huvudgrupper Undergrupp 1 Undergrupp 2. Akut- och intensivvård Kirurgi Ortopdi. Allergi Alternativmedicin Huvudgrupper Undergrupp 1 Undergrupp 2 AIDS Internmedicin och medicin allmänt Ortopdi Allergi Idrottsmedicin Biofysik Cellbiologi Biokemi Biokemi och molekylär biologi Biokemi och molekylär biologi Biokemi

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN 2017 ltu.se VÅRASTYRKOR n Spetsforskning n Utbildning och forskning i nära samarbete med näringsliv och

Läs mer

Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013. Högskolan Östersund 1977-19930630. Högskolan Sundsvall Härnösand 1977-19930630

Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013. Högskolan Östersund 1977-19930630. Högskolan Sundsvall Härnösand 1977-19930630 Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013 Högskolan Östersund 1977-19930630 Institutionen för administrativa och ekonomiska ämnen AE Informationsteknologi och systemvetenskap IT Socialvetenskap och

Läs mer

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Syfte Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

OBS! Vid fritextsökning är huvudord och synonymer lika värda, men huvudordet är det som visas upp i ett ämnesträd.

OBS! Vid fritextsökning är huvudord och synonymer lika värda, men huvudordet är det som visas upp i ett ämnesträd. id = ämnesordets id (samma för alla tre begrepp) treenode = visar ämnesordets plats i hierarkin. OBS! siffrorna för detta är frikopplade från ämnesordens id:n. 170. = Hälsa- och sjukvård (id 399). 170.60.

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ämnesområde 10 Humaniora och teologi 01 Historisk-filosofiska ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HF9 HI2 IL1 KU2 KV1 KV2 LV1 MV2 RO1 Antikens kultur Arkeologi Arkivvetenskap

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Interdisciplinary. Working and health. Ageing and health. Children and young people. Health and social care. Disability. Healthcare.

Interdisciplinary. Working and health. Ageing and health. Children and young people. Health and social care. Disability. Healthcare. What is Forte? Forte is one of four major Swedish government research funding agencies and was founded in 00 Forte is a government agency under the Swedish ministries: Health and Social Affairs and Education

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad augusti 2016 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll: Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension Fax

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension Fax Personalenheten PM Sektionen för lön och pension 2014-08-15 Fax 031-786 5276 Löner Humanistiska fakulteten Institutionen för språk och litteraturer Institutionen för svenska språket Institutionen för kulturvetenskaper

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Nya ämnesgrupper. Område. Humaniora och teologi (6) Delområde. Ämnesgrupp. Historiskfilosofiska

Nya ämnesgrupper. Område. Humaniora och teologi (6) Delområde. Ämnesgrupp. Historiskfilosofiska Nya ämnesgrupper Område Humaniora och teologi 2009-06-08 1(6) Historiskfilosofiska ämnen Journalistik, kommunikation och information Språkvetenskapliga ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HI2 IL1 KU2

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång 2017-09-18 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad augusti 2016 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll: Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Forskning och utveckling år 2014

Forskning och utveckling år 2014 Ifyllningsanvisningar Suomenkieliset täyttöohjeet toimitetaan pyydettäessä DATAINSAMLING 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Forskning och utveckling år 2014 Definitioner

Läs mer

Löner Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten

Löner Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten Personalenheten PM Sektionen för lön och pension 2015-10-15 Löner Humanistiska fakulteten Pia Hammar 786 6572 Pia.Hammar@gu.se Institutionen för språk och litteraturer Institutionen för svenska språket

Läs mer

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation INFORMATION 1 2007-09-17 LTHs institutioner LTH Forskarutbildningsnämnden Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation From v.38 så kommer en ny version av LTHs applikation för bokning och anmälan

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013 UF 13 SM 1401 Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2013 Research and experimental development in the higher education sector 2013 I korta drag Ökade medel till FoU inom universitet

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1,

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1, Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen) BF

Läs mer

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten)

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Personalavdelningen PM Löneenheten 2011-12-21 Fax 031-786 5276 TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Humanistiska fakulteten Institutionen för språk

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Lönenivå, medel, kr/månad före skatt (sorterat utifrån ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Ingångslön Nuvarande lön 1 Försvarshögskolan Krigsvetenskap Övrigt område Kandidatexamen

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning SUN-inriktning 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 1 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning 142 Pedagogik

Läs mer

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and Experimental Development in the Higher Education Sector 2007

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and Experimental Development in the Higher Education Sector 2007 UF 13 SM 0801 Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2007 Research and Experimental Development in the Higher Education Sector 2007 I korta drag Ökade intäkter för FoU Intäkterna

Läs mer

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program Anmälningsstatistik till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: anmälningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, Antagningsenheten 2013-09-11

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Biblioteks- och informationsvetenskap Umeå universitet A 31% Biblioteks- och informationsvetenskap Högskolan i Borås A 67% Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala

Läs mer

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten)

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Personalavdelningen PM Löneenheten 2011-10-17 Fax 031-786 5276 TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Humanistiska fakulteten Institutionen för språk

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Första analysen om kvalitetsutvärderingarna: Utfall av resultaten per lärosäte

Första analysen om kvalitetsutvärderingarna: Utfall av resultaten per lärosäte STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpunmmer 2014-05-13 / Nr 6 Analysavdelningen Kontaktperson Staffan Nilsson 08-563 087 56 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser

100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser Boxnummer Institutioner 100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 110 Upphandlingsenheten 111 Museion 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser 130 Inst för kulturvård 131 HDK, Stud.kåren

Läs mer

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program Anmälningsstatistik till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 puclicerad uhr.se 2014-04-17 Stockholms universitet, sektionen för antagning och högskoleprov 2014-04-17 Anm.kod i SU-43353

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med Grundnivå

Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med Grundnivå 1 (5) 2015-12-16 Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med 2018-02-28 Grundnivå Huvudområde Astronomi Beräkningsteknik om examen inom huvudområdet

Läs mer

Grundkategorierna Fakultet och Institution skapas beroende på användarens (den som lägger in nyhetens) grupp. De ska inte ändras manuellt.

Grundkategorierna Fakultet och Institution skapas beroende på användarens (den som lägger in nyhetens) grupp. De ska inte ändras manuellt. Kategorier i nyhetssystemet - 2010-03-17 nytillkomna eller ändrade ändrade kategorier i kursiv stil Överstrukna kategorier har bytt namn eller dyl. och kan på sikt tas bort Grundkategorierna Fakultet och

Läs mer

Vanliga frågor för forskare

Vanliga frågor för forskare Vanliga frågor för forskare Om registreringen Vad skall registreras i DiVA? Ska jag (kan jag?) registrera publikationer från tidigare anställningar? Kan jag hämta in uppgifter om min publikation från andra

Läs mer

Pensionsavgångar och rekryteringspotential för lärare/forskare vid högskolan

Pensionsavgångar och rekryteringspotential för lärare/forskare vid högskolan Pensionsavgångar och rekryteringspotential för lärare/forskare vid högskolan Promemoria från analysenheten vid avdelningen för forskningspolitiska frågor Ulf Heyman 2003-09-19 Pensionsavgångar och rekryteringspotential

Läs mer

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Zara Daghbashyan och Björn Hårsman StAF 2011:1 www.staforum.se Författare: Zara Daghbashyan och Björn Hårsman Avdelningen för samhällsekonomi

Läs mer

Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten

Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten Personalavdelningen PM Löneenheten 2011-06-07 Fax 031-786 5276 TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Humanistiska fakulteten Institutionen för språk

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Fakta på ficka 201 n 0

Fakta på ficka 201 n 0 Fakta 2010 på fickan Luleå tekniska universitet omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 400 anställda och 14 000 studenter. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Shell, Ericsson,

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden Bemanningsplan för helåret 27 (tkr) - per kostnadsställe Institution / Kostnadsställe Arkitektur och byggd miljö 1751 Arkitektur 1 533 279 45 71 2 972 11 39 2 34 1 937 4 382 19 932 17544 Bebyggelsevård

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer