ÅRSREDOVISNINGAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNINGAR 2013"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNINGAR 2013 VOLVO PERSONBILAR FORD PERSONBILAR OCH LÄTTA TRANSPORTBILAR VOLVO LASTBILAR OCH BUSSAR RENAULT/DACIA PERSONBILAR OCH LÄTTA TRANSPORTBILAR MAZDA PERSONBILAR OCH LÄTTA TRANSPORTBILAR Lindesberg Örebro Hallsberg Katrineholm Askersund Finspång Norrköping Nyköping Motala Söderköping Linköping Mjölby Åtvidaberg Valdemarsvik Tranås w ww.rejmes.s e

2 ÅRSREDOVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsen och verkställande direktören för Tage Rejmes Bil AB får härmed avgiva följande förvaltningsberättelse för år Rejmekoncernen 1 Styrelseordförande Förvaltningsberättelse 4 Tage Rejmes Bil AB Koncernen Kassaflödesanalys 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Noter till resultat- och balansräkning 18 Tage Rejmes Bil AB Moderbolaget Kassaflödesanalys 22 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Noter till resultat- och balansräkning 26 Revisionsberättelse 30 Styrelse och revisorer 31 Försäljning och serviceställen 32 Grafisk form Foto Tryck Anfang Reklambyrå, Norrköping Terése Andersson, Jenny Ekenlie Tellogruppen, Söderköping

3 ORGANISATION REJMEKONCERNEN TAGE REJMES BIL AB är moderbolag i Rejmekoncernen med huvuduppgift att förvalta de marknadsbolag i vilka koncernens rörelse bedrives samt de fastighetsbolag i vilka koncernens rörelsefastigheter administreras. Vidare svarar moderbolaget för koncernens finansförvaltning och kapitalanskaffning, datasystemens drift och utveckling samt koncerngemensamma administrativa rutiner. Styrelseordförande är Rudolf Knopf Koncernchef är Christer Börelius Verkställande direktör är Gunnar Sanderup. TAGE REJMES I NORRKÖPING BIL AB svarar för försäljning och leasing av Volvo, Renault och Dacia personbilar och Renault och Dacia lätta transportbilar, service, reservdelar, Hertz biluthyrning samt drivmedel i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Verkställande direktör är Mikael Larsson TAGE REJMES I LINKÖPING BIL AB svarar för försäljning och leasing av Volvo, Renault och Dacia personbilar och Renault och Dacia lätta transportbilar, service, reservdelar, Hertz biluthyrning samt drivmedel i Linköping, Mjölby och Åtvidaberg. Verkställande direktör är Henrik Jedberger. TAGE REJMES I ÖREBRO BIL AB svarar för försäljning och leasing av Volvo, Renault och Dacia personbilar och Renault och Dacia lätta transportbilar, service, reservdelar, Hertz biluthyrning samt drivmedel i Örebro, Lindesberg, Askersund och Hallsberg. Verkställande direktör är Peter Andersson. FOREMA BIL AB svarar för försäljning och leasing av Ford personbilar och lätta transportbilar samt service och reservdelar i Örebro, Norrköping och Linköping. Dessutom har bolaget serviceauktorisation för Mazda i Norrköping och Linköping. Verkställande direktör är Mikael Jacobsson TAGE REJMES LASTVAGNAR AB svarar för försäljning och leasing av Volvo lastvagnar och bussar samt service och reparationer, reservdelar och drivmedel i Norrköping, Linköping, Motala och Tranås. Verkställande direktör är Anders Nilsson. TAGE REJMES I ÖREBRO LASTVAGNAR AB svarar för försäljning och leasing av Volvo lastvagnar och bussar samt service och reparationer, reservdelar och drivmedel i Örebro, Lindesberg, Askersund, Katrineholm och Nyköping. Verkställande direktör är Lennart Eidvall. FASTIGHETS AB TAGE REJME och FASTIGHETS AB BETTORP förvaltar koncernens rörelsefastigheter i Norrköping, Linköping, Finspång, Mjölby, Åtvidaberg, Söderköping, Valdemarsvik, Tranås och Motala respektive Örebro, Lindesberg, Askersund och Hallsberg. *) Övriga helägda dotterbolag är: Bildemo i Linköping AB, Autogrossisten i Norrköping AB, Filbyter Bil AB, Tage Rejmes Trading AB, Tage Rejmes Transkyl AB. Någon verksamhet har inte bedrivits i dessa bolag under Tage Rejmes Bil AB Tage Rejmes i Norrköping Bil AB Tage Rejmes i Linköping Bil AB Tage Rejmes i Örebro Bil AB Forema Bil AB Tage Rejmes Lastvagnar AB Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB Fastighets AB Tage Rejme Fastighets AB Bettorp Övriga dotterbolag

4 VERKSAMHETEN UNDER 2013 STYRELSEORDFÖRANDE 2 Efter fem år av stor osäkerhet och depression tycks Bilden av den ekonomiska situationen i Europa är världsekonomin ha stabiliserat sig och visar en uppåt mera splittrad. Irland, Portugal och Spanien har efter gående trend. Främst är det den amerikanska ekonomin smärtsamma kostnadsanpassningar haft en positiv som har haft en positiv utveckling med minskande utveckling och är inte längre i behov av EUs finansiella arbetslöshetssiffror och ökad efterfrågan på bostads stödprogram. Däremot är Greklands ekonomiska situa marknaden. Alltjämt utgör dock den stora statsskulden tion fortsatt besvärlig. Även Frankrike och Italien har ett problem för en långsiktigt positiv utveckling om inte under det gångna året haft en vikande ekonomi. frågan om statens skuldtak finner en politisk lösning. I Kina tyder de nyckeltal, som de kinesiska myndig heterna presenterar, på en fortsatt stabil utveckling. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit po sitiv under 2013, även om arbetslöshetssiffrorna ligger kvar på en relativ hög nivå. Som exportnation är Sverige

5 VERKSAMHETEN UNDER 2013 STYRELSEORDFÖRANDE i hög grad beroende av övriga EU-länders ekonomiska utveckling och den tillväxt som landet har haft under det gångna året har snarare drivits av de svenska hushållen och mindre genom draghjälp från omvärlden. Nästan samtliga länders börser har under det gångna året haft en positiv utveckling, men under de sista två veckorna under januari 2014 har en stor del av börsuppgången raderats ut. De synnerligen låga räntor som nästan alla centralbanker har tillämpat har endast i begränsad omfattning bidragit till ökade investeringar och ökad konsumtion. I Sverige har registreringar av nya personbilar gått ner till enheter, en minskning med 3,7 procent från föregående år, registreringar av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4 345, en minskning med 11,1 procent jämfört med I motsats till totalmarknaden i landet har Volvos personbilar ökat sina försäljningssiffror med 2,2 procent till , vilket ger en marknadsandel av 20,0 procent. Försäljning av Volvos tunga lastvagnar över 16 ton minskade med 54 bilar jämfört med 2013, men Volvo är med 44,0 procent marknadsandel klar marknadsledare på den svenska marknaden. För Rejmekoncernen var 2013 ett mycket investeringsintensivt år. I Örebro renoverades bilhallsbyggnaden såväl in- som utvändigt. Utställningshallen är uppdelad i tre från varandra avgränsade områden för exponering av Volvobilar, Renaultbilar och Fordbilar. Centralt mellan de tre utställningsområdena finns en rekonditioneringshall för iordningställande av nya och begagnade personbilar och lätta transportbilar. Renoveringen av anläggningen har möjliggjort att vår Fordverksamhet som bedrivs av vårt dotterbolag Forema Bil AB kommer att flytta från Mariebergsområdet till den nyrenoverade och ombyggda anläggningen på Bettorpsområdet. Flytten skall vara genomförd i mitten av februari I anslutning till serviceverkstaden för personbilar byggdes en Svanen-märkt tvättunnel med en kapacitet av upp till 50 person- och lätta transportbilar per timme. Våningen över tvättanläggningen inrymmer omklädnings- och lunchrum samt bastu för servicepersonalen. Inflyttning i de nya personalutrymmena skall ske i mitten av februari Under stor del av det gångna året har vår försäljningsverksamhet bedrivits samtidigt som byggnadsarbeten har pågått i lokalerna vilket av förståeliga skäl haft en negativ påverkan på vår försäljning. Med den nya och moderna anläggningen och ett utökat serviceutbud är vi övertygade att vi kan attrahera ännu fler kunder, öka omsättningen och därmed lönsamheten. I Norrköping startade efter semestern renoveringen och ombyggnaden av vår bilhallsanläggning för Volvooch Renault/Dacia-bilar med separata utställningshallar i två plan för respektive märke. Framför den helglasade huvudfasaden utökas antalet parkeringsplatser med ytterligare 18, varav en del är försedda med eluttag för laddning av el- och hybridbilar. Totalkostnaden för de under 2013 genomförda byggnationer och renoveringar belöper sig inklusive alla nya maskiner och inventarier på 61 miljoner kronor. Tack vare en god likviditet har vi kunnat finansiera dessa investeringar med egna medel, och vår likviditet och soliditet är fortsatt god. Rejmekoncernens försäljning ökade under det gångna året med 1,6 procent till cirka 2,5 miljarder kronor. Resultatet når dock inte till den budgeterade målsättningen, men måste mot bakgrunden av den svaga ekonomiska tillväxten i landet anses som godtagbart. Vidtagna åtgärder för att minska våra kostnader har inte i önskad omfattning slagit genom. Trots att vår ekonomiska ställning är stark måste vi fortsätta att genomföra kostnadsbesparande åtgärder, öka effektiviteten, hålla god balans i våra billager och att öka vår försäljning. Som ett led i den målsättningen genomför vi för närvarande en storskalig ledarskapsutbildning för över etthundra anställda i koncernen. Med välutbildade, motiverade och engagerade medarbetare och ett attraktivt produktprogram för såväl personbilar som lastvagnar finns alla förutsättningar att ytterligare stärka företaget och våra positioner på marknaden. Norrköping i januari 2014 Rudolf Knopf Styrelseordförande 3

6 VERKSAMHETEN UNDER 2013 KONCERNÖVERSIKT 4 Tage Rejmes Bil AB grundades 1958 och är idag ett av Sveriges största familjeägda bilhandelsföretag. Företaget är auktoriserad återförsäljare för Volvo, Ford, Renault och Dacia personbilar, lätta transportbilar, Volvo lastbilar och bussar, och har dessutom serviceauktorisation för Mazda. Rejmekoncernen erbjuder service och reparationer i 23 verkstäder på 15 orter i Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Småland. Trovärdighet, Skyldighet och Ansvar är ledord i företagets verksamhet. Med dessa värdeord har företaget utvecklats till ett mycket starkt varumärke på marknaden. Rejmes varumärke byggs med hjälp av alla medarbetares medverkan i den dagliga kontakten med kunder, leverantörer och arbetskamrater. Koncernens mål är att i takt med kapitaltillväxten utveckla och utvidga verksamheten. Förutsättning för att nå detta mål är, utöver bra produkter, kompetenta, välutbildade och motiverade medarbetare. För att möta kundernas förväntningar och därigenom kunna uppnå företagets vision - En komplett bilaffär för kundernas bästa genomförs löpande omfattande utbildning inom så väl teknik som ledarskap, ekonomi, produktkännedom och försäljning. Under året levererades totalt nya och begagnade personbilar, 451 nya lätta transportbilar samt 169 nya och 222 begagnade lastbilar. Volvo Lastvagnar har under drygt ett år ersatt hela sitt produktprogram, som idag innehåller flera innovationer och funktioner som underlättar förarens arbete. Volvo personbilar presenterade ett nytt motorprogram. Med Volvo Concept Coupé och Volvo Concept XC Coupé, banade Volvo väg för den helt nya XC90 som skall introduceras i slutet av Efter att Renault Clio, av EuroNcap (European New Car Assessment Programme) utsetts till klassens säkraste bil, finns det numera 15 Renaultmodeller med testets högsta betyg, 5 stjärnor. Dacia är ett märke med robusta och prisvärda bilar. Sortimentet kompletterades under 2013 med den sju-sitsiga familjebilen Lodgy samt transportbilen Dokker Van. Ford har under 2013 kompletterat sitt transportbilsprogram Transit med flera modeller. Den mytomspunna Ford Mustang kommer efter 50 år åter att finnas till försäljning på den europeiska marknaden. Rejmekoncernen erbjuder service och reparationer i 23 verkstäder på 15 orter, och våra bilskadecenter i Norrköping och Linköping tillhör landets modernaste anläggningar för plåt-, lack- och plastreparationer av personbilar och lätta transportbilar. Serviceavtal för både lastvagnar och personbilar, såväl nya som begagnade, innebär ett enkelt och bekvämt bilägande med alla servicekostnader till ett fast månadsbelopp. Rejmekoncernens Svanen-märkta tvättanläggningar för personbilar finns i Norrköping, Linköping, Mjölby och Örebro och är ett sätt att profilera miljövänlighet och prisvärde i verksamheten. Samarbete med Volvo Hyrlast för lastvagnar och Hertz för personbilar och lätta transportbilar ger oss möjlighet att erbjuda hyrbilar i alla storlekar för alla behov. Under 2013 såldes 42,5 miljoner liter drivmedel på Rejmekoncernens 22 drivmedelsanläggningar. Utöver traditionella bränslen som diesel och bensin ingår dessutom bioetanol och biogas i utbudet. För samtliga personbilsägare finns möjlighet att ansöka om Rejmes och Foremas förmånskort, som bland annat möjliggör tankning på koncernens Tanka-stationer till mycket konkurrenskraftiga priser. För åkerier och transportföretag finns Volvo lastbilskort med många fördelar och användningsområden Fakturerad försäljning Rörelseresultat Resultat före skatter Resultat efter skatter Balansomslutning Försäljning Mkr Avkastning på totalt kapital exkl. rörelseskulder* 3,8 3,7 6,2 5,5 6, Soliditet** 40,9 43,9 39,7 37,8 36,4 Antal anställda den 31/ * Avkastning på totalt kapital exkl. rörelseskulder är beräknat som rörelseresultat ökat med ränte- och utdelningsintäkter, dividerat med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder. ** Summan av eget kapital och eget kapitaldelen av obeskattade reserver dividerat med balansomslutningen Fordonsförsäljning inkl. leasing Service och reserdelar Bensinförsäljning och övrigt

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LASTVAGNAR Rejmes är auktoriserad återförsäljare för Volvo lastvagnar och bussar, och levererade under nya och 222 begagnade enheter inom våra marknadsområden som omfattar Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och norra Småland. Volvo Lastvagnar hade en stark försäljning under 2013 och blev marknadsledare med 44 procent av den svenska lastbilsmarknaden över 16 ton. Starkt bidragande var den nya FH-modellen för vilken Volvo, för tredje gången, fick utmärkelsen International Truck of the Year. Prognosen för 2013 pekar på en ungefär lika stor totalmarknad, med ungefär enheter över 16 ton. Volvo Lastvagnar har under drygt ett år ersatt hela sitt produktprogram och från och med våren 2014 kommer samtliga Volvos lastbilar att vara utrustade med de nya Euro 6-motorerna för att klara de skärpta miljökraven. Med de nya motorerna har Volvo lyckats sänka motorljudet i förarhytten avsevärt, samtidigt som företaget presenterar en mängd innovationer och funktioner som underlättar förarens arbete, bland annat Volvo dynamic steering. Volvo Dynamic Steering kombinerar en konventionell, hydraulisk servostyrning med en elektroniskt reglerad elmotor på styrstången, vilket ger lastbilsföraren en säkrare, bekvämare och mer lättarbetad vardag, och förebygger på så vis de mest förekommande arbetsskadorna bland yrkeschaufförer. Volvo Lastvagnars Dynamic steering rönte stor uppmärksamhet på Youtube i en mycket uppmärksammad reklamfilm, The Epic Split, med skådespelaren Jean- Claude van Damme. Filmen betraktas efter drygt 70 miljoner visningar som Volvos största kommunikationsframgång hittills. Volvos lastbilsprogram består av: Volvo FL en kompakt lastbil för stadsdistribution Volvo FE en mångsidig lastbil för stadsdistribution, regional distribution, lätt anläggningsarbete, renhållning eller kyltransporter. Volvo FM en mångsidig lastbil med enastående köregenskaper, som avlastar förarens arbete, med god driftsekonomi. Volvo FMX en modern anläggningslastbil, med mängder av innovativa lösningar och banbrytande funktioner. Volvo FH en av branschens mest kraftfulla och karaktärsfulla lastbilar. Den används bland annat som tungdragare, timmerbil och för tidskritiska, långväga transporter av till exempel livsmedel. Försäljningen av tunga lastbilar och bussar i Rejmekoncernen omsatte under 2013 drygt 290 Mkr. Orderstock i koncernens lastvagnsbolag var vid årets utgång betydligt större än vid årets början. 5 Belopp i kkr Försäljning lastvagnar och bussar Antal levererade fordonsenheter. Nya lastvagnar och bussar Begagnade lastvagnar och bussar

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONBILAR OCH LÄTTA TRANSPORTBILAR PERSONBILAR Rejmekoncernen är i personbilssegmentet inklusive lätta transportbilar upp till 3,5 ton återförsäljare av Volvo, Ford, Renault och Dacia. Från koncernens anläggningar levererades under 2013 totalt fordon. I januari 2013 infördes nya och strängare miljöbilsdefinitioner i Sverige, vilket gjorde att bilförsäljningen mattades av. Registreringar i Sverige minskade under året med 3,7 procent mot 2012 till personbilar. VOLVO Volvo Personbilar Sverige avslutade 2013 som svensk marknadsledare för 56:e året i rad, med en marknadsandel på 20 procent, och Volvo V70 blev än en gång Sveriges mest sålda bil. att använda elektrifiering för att skapa de mest kraftfulla versionerna inom den nya motorfamiljen och därmed uppnå effektvärden som annars bara förekommer i V8:or. Konceptbilar Volvo har sedan 1997, med introduktionen av Volvo V70 Cross Country, varit vägledande inom detta segment. XC-modellerna har utvecklats kontinuerligt sedan dess och inkluderar i dag fyra modeller: Volvo V40 Cross Country, Volvo XC60, Volvo XC70 och Volvo XC90. Med Volvo Concept Coupé och Volvo Concept XC Coupé, som visades på bilsalongerna i Frankfurt och Detroit förstärkte Volvo ytterligare intresset för den helt nya Volvo XC90 som skall introduceras i slutet av Säkerhet Volvos säkerhetsarbete bekräftas av flera globala undersökningsresultat, till exempel i EuroNCAPs ( European New Car Assessment Programme) undersökningar där Volvo V40 innehar totalrekordet, med det bästa resultat som över huvud taget noterats vad gäller skyddet för vuxna och skydd för fotgängare. Volvo V60 Plug-in Hybrid innehar det högsta EuroNCAP-betyget någonsin för en elektrifierad bil. Samtliga modeller i Volvos nuvarande sortiment får dessutom högsta säkerhetsrekommendation i Folksams säkerhetsrapport för Motorer Volvos produktprogram toppar miljöbilsförsäljningen i Sverige. Det nya motorprogrammet som presenterades under 2013 består av två fyrcylindriga motorer, en diesel och en bensinversion som ersätter tillsammans åtta motorarkitekturer på tre plattformar. Volvos strategi är RENAULT Clio Efter att Renault Clio av EuroNcap utsetts till klassens säkraste bil, finns det numera 15 Renaultmodeller med testets högsta betyg, 5 stjärnor. På Clio-plattformen byggs dessutom den allsidiga och praktiska Renault Sport Tourer samt nya Renault Captur, som är en så kallad crossover. Utseende och förarposition är desamma som i en SUV (Sports Utility Vehicle). Den har utrymme och flexibel interiör som i en MPV (Multi- Purpose Vehicle), smidighet och körglädje som i en kompakt personbil. Twizy Renault Twizy är en elbil, med plats för två personer, och en räckvidd på upp till 100 km och en topphastighet 80 km/h. Säkerhetsnivån är hög, med fyrpunktsäkerhetsbälte och airbag för föraren. Registreringar personbilar och antal Volvo-, Renault/Dacia- och Fordbilar Personbilar totalt Volvo totalt Renault/Dacia totalt Ford totalt

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONBILAR OCH LÄTTA TRANSPORTBILAR Kangoo Under 2013 presenterades en uppfräschad version av Renault Kangoo Express, som sedan introduktionen 2008 haft stora framgångar och är ledande i transportbilssegmentet i Europa. De effektiva dieselmotorerna finns mellan 75 hk och 110 hk och har den lägsta bränsleförbrukningen i sin klass. Den designmässigt lika elversionen, Renault Kangoo ZE fick titeln International Van of the Year 2012, och är den mest sålda elbilen i Sverige. DACIA Dacia personbilar började säljas i Sverige 2009, och har ett modellprogram bestående av robusta och prisvärda personbilar och lätta transportbilar i olika storlekar. Under 2013 introducerades Dacia Lodgy, som är en familjebil med upp till sju sittplatser och klassens största lastutrymme till ett pris som startar under kr. Dessutom lanserades nya Dacia Logan samt Dacia Duster, som sedan tidigare är en av de populäraste modellerna. Produktsortimentet består vidare av Sandero, Sandero Stepway samt Dokker Van. Ford Transit Custom är den enda transportbilen som erhållit fem stjärnor i EuroNCAP. Fords nya Tourneo-serie är kompakta persontransportbilar, med fem till nio sittplatser, som utvecklats med tanke på stora familjer och kunder med en aktiv livsstil. De har belönats med fem stjärnor i EuroNCAP. Under 2014 firar Ford 90-årsjubileum på den svenska marknaden, vilket kommer att uppmärksammas på flera sätt. TRANSPORTBILAR Rejmekoncernen representerar i transportbilssegmentet Ford, Renault och Dacia. Från Renault består programmet av Renault Kangoo Express, Renault Trafic och Renault Master med ett stort antal påbyggnadsmöjligheter. Från Dacia kommer Logan, som pick-up och minivan, samt nya Dacia Dokker Van. Fords transportbilsprogram består av Ford Ranger och Ford Transitprogrammet, som under 2014 kommer att tillföras nya Ford Transit Courier. FORD Ford är sedan länge en av världens främsta biltillverkare, och producerade med Ford Focus världens mest sålda bil Fords prognos är att var tionde Ford som säljs år 2016 kommer att vara en SUV, där toppmodellen idag är Ford Kuga Titanium X. Med den högsta marknadsandelen sedan 1995, befäste Ford sin position som tredje största märke bland lätta transportbilar. Ford Transit tilldelades utmärkelsen Van of the Year för såväl 2013 som 2014, samtidigt som Under 2013 levererades 451 nya och 289 begagnade fordon. Försäljningen av personbilar och lätta transportbilar i Rejmekoncernen omsatte under 2013 totalt Mkr. 7 Belopp i kkr Försäljning personbilar Försäljning lätta transportbilar Antal levererade fordonsenheter: Nya Personbilar* Begagnade personbilar (inkl. begagnade Ford transportbilar) Nya transportbilar* Begagnade transportbilar* * Inklusive leasingleveranser

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SERVICEVERKSTÄDER 8 Rejmekoncernen erbjuder service och reparationer i 23 verkstäder på 15 orter i Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Småland. Utöver auktorisation för Volvo, Renault, Dacia, Ford och Mazda kan Rejmes dessutom erbjuda service och reparationer för samtliga bilmärken. Utbudet av aktörer på servicemarknaden har ökat de senaste åren, samtidigt som den tekniska utvecklingen, inte minst inom elektronik, gått snabbt framåt. Det ställer krav på kompetens, verktyg och lokaler. Årligen läggs stora resurser på utveckling av koncernens medarbetare inom områden som ledarskap, ekonomi och teknik. Serviceintervallen har ökat i takt med teknikutvecklingen. Oavsett årlig körsträcka skall varje fordon dock genomgå service minst en gång per år. Det är ett enkelt sätt för att tidigt hitta eventuella fel vilket förlänger bilens livslängd. I Rejmekoncernens verkstäder genomförs reparationer och service alltid enligt tillverkarnas rekommendationer. Hos Rejmes kan kunder teckna serviceavtal för både lastvagnar och personbilar, såväl nya som begagnade, vilket medför ett enkelt och bekvämt bilägande med alla servicekostnader till ett fast månadsbelopp. I Rejmes auktoriserade verkstäder får kunden alltid rätt service till rätt pris. Bilen hanteras alltid av specialutbildad personal med rätt kompetens och rätt specialverktyg. Vid byte används alltid originaldelar från fabrik, och vid varje servicetillfälle uppdateras bilens mjukvara. På samtliga anläggningar kan betalning enkelt ske med Rejmes och Foremas förmånskort. Rejmes Bilskadecenter i Norrköping och Linköping tillhör landets modernaste anläggningar för plåt-, lackoch plastreparationer av personbilar och lätta transportbilar. Ett industriellt arbetssätt har förbättrat flödet i verkstäderna. På så sätt kan försäkringsbolagens kostnader för hyrbil minimeras. Utöver service och reparationer erbjuds kompletterande tjänster som tvätt och rekonditionering, tillbehör, glasbyten, däckförvaring och hyrbil. Rejmes lastvagnsverkstäder har öppet från till Via Volvo Action Service finns beredskap dygnet runt att hjälpa de kunder som har fått problem längs vägen. Rejmekoncernen sålde under 2013 verkstadsarbete för cirka 319 Mkr. Belopp i kkr Försäljning verkstadsarbete varav interna leveranser

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BILDELAR Försäljning av bildelar sker genom tre kanaler: när kunden lämnar bilen till service- eller skadeverkstaden, genom grossistförsäljning och i egna butiker. De egna butikerna finns på koncernens samtliga serviceanläggningar. En framgångsrik bildelshantering förutsätter leverans av delar i rätt tid, till rätt kvalitet och i rätt mängd. Det handlar om att binda så lite kapital som möjligt och att ha en hög kapitalomsättningshastighet. Förutsättningen för en lönsam service- och reparationsverksamhet är en väl fungerande logistik. Genom god planering och förplock av delar minskar risken för onödig kapitalbindning och inkurans, det vill säga att delar blir liggande i lager och minskar i värde på grund av ålder. En tydlig framgångs faktor är ett konsekvent och långsiktigt arbete med bevakning och styrning av reservdelslagren. Däckhantering är ett verksamhetsområde som fortsät ter att öka i omfattning. Personbilskunder efterfrågar i allt större utsträckning inte enbart montering och demonte ring av däck utan också förvaring av dem. Skiftning och förvaring av kunders däck ger god kontroll över däckens skick och möjlighet att vid behov erbjuda kunden nya däck. För att bättre kunna svara upp till kundernas behov har förvaringskapaciteten inom koncernen utökats. Rejmekoncernen sålde bildelar och tillbehör för drygt 426 Mkr under Belopp i kkr För sä l jn in g av b il d e l a r o ch tillb ehö r varav in te r n a l e ve ra nser

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTHYRNING Uthyrningsverksamheten inom Rejmekoncernen består av tre grenar: leasing korttidsuthyrning i Hertzkonceptet korttidsuthyrning av lastbilar genom Volvo Hyrlast Genom samarbete med Volvo Hyrlast för lastvagnar och Hertz för personbilar och lätta transportbilar erbjuder Rejmes hyrbilar i alla storlekar för alla behov. I Rejmekoncernens Hertzflotta återfinns merparten av koncernens bilmärken och modeller, huvudsakligen miljöbilar. Rejmekoncernens korttidsuthyrning i Hertzkonceptet omsatte under 2013 drygt 43 miljoner kronor. Volvo Hyrlast finns på flera strategiska platser i Sverige, och erbjuder ett stort utbud av lastbilar för olika typer av körningar. Omstrukturering i leasingstocken och sjunkande räntor har påverkat Rejmekoncernens uthyrningsverksamhet som omsatte cirka 249 Mkr under Belopp i kkr Hyresintäkter inkl. korttidsuthyrning PV/Hertz Varav interna leveranser Leasing LV och bussar Inkl. Hyrlast* Varav interna leveranser

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DRIVMEDEL OCH KORT På Rejmekoncernens 22 drivmedelsanläggningar såldes under ,5 miljoner liter drivmedel. Utöver traditionella bränslen som diesel och bensin ingår bioetanol och biogas i utbudet. På lastvagnsanläggningarna finns tillgång till AdBlue, en vätska som de nyare dieselmotorerna behöver för att minska utsläppen av skadliga partiklar. Försäljningen av personbilsdiesel fortsatte att öka under 2013 med 14 procent som en konsekvens av att mer än varannan nysåld personbil under året var en dieselbil. I januari 2013 infördes nya och strängare miljöbilsdefinitioner i Sverige, varmed många bilar som tidigare klassats som miljöbilar inte längre uppfyller kraven. Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar får fem års fordonsskattebefrielse om bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp baserat på bilens tjänstevikt. Enligt den nya miljöbilsdefinitionen registrerades miljöbilar, varav cirka 40 procent var Volvo. Andelen dieslar ligger alltjämt på en hög nivå och utgjorde drygt 60 procent av det totala antalet nyregistreringar. Under 2013 registrerades dessutom supermiljöbilar, alltså elbilar och laddhybrider som laddas via elnätet. Volvo Lastbilskort är ett helt avgiftsfritt köp-/kreditkort för åkerier och transportföretag med många fördelar och användningsområden. Kortet kan användas för att betala verkstadstjänster och butiksinköp på samtliga Volvos lastbilsanläggningar i Sverige, för att betala Volvia lastbilsförsäkring, eller vid nyttjande av Volvo Action Service. Kortet kan även användas hos Bilprovningen och för att betala bärgningskostnader. Med Lastbilskortet kan alla kunder dessutom själva tvätta sina fordon i koncernens helautomatiska tvättanläggningar i Norrköping, Örebro, Motala och Tranås samt tanka på alla IDS-anläggningar i Sverige. Under 2013 fakturerades transaktioner över Lastbilskortet till ett värde av cirka 70 miljoner kronor. För närvarande finns det ungefär Volvo Lastbilskort med Rejmes profil. För samtliga personbilsägare finns möjlighet att ansöka om Rejmes och Foremas förmånskort. Kortet möjliggör tankning på koncernens Tanka-självbetjäningsstationer till mycket konkurrenskraftiga priser. Volvokortet gäller som betalningsmedel på 162 Tanka-stationer hos Volvohandlare i hela Sverige och dessutom på OKQ8-stationer i Sverige och Danmark. Utöver billigt drivmedel erbjuder kortet möjlighet till ränte- och avgiftsfri betalning, upp till 8 månader, av verkstads- och bildelsfakturor. Volvokortet kan även användas för att betala Volvia bilförsäkring och Volvo Billån samt på Bilprovningen. Andra exempel på fördelar är rabatter på populära familjenöjen, hotell och Hertz biluthyrning. Vid betalning med förmånskortet på Rejmekoncernens anläggningar erhålls 5 procent rabatt och också bonuspoäng på samtliga inköp. Poängen omvandlas till värdecheckar som kan användas i någon av Rejmes butiker eller verkstäder. Fakturering med Rejmes och Forema förmånskort uppgick under 2013 till cirka 495 miljoner kronor. Rejmes och Foremas förmånskort gäller naturligtvis som betalningsmedel i de Svanen-märkta tvättanläggningarna för personbilar, som finns i Norrköping, Linköping, Mjölby och från 2014 även i Örebro. Rejmekoncernens Svanen-märkta tvättanläggningar för personbilar är ett sätt att profilera miljövänlighet och prisvärde i verksamheten. Försäljningen av drivmedel och tvätt uppgick under året till cirka 364 miljoner kronor. I likhet med övriga landet minskade bensinförsäljningen som en konsekvens av dålig konjunktur, men det är samtidigt en effekt av bensinsnålare bilar. 11 Belopp i kkr Försäljning drivmedel och tvätt varav interna leveranser

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INVESTERINGAR Renovering och tillbyggnad av bilhall på Bettorps anläggningen i Örebro Nybyggnation av en Svanen-märkt tvättunnel på Bettorpsanläggningen i Örebro. Nybyggnation av personalutrymmen, inkl. omklädnings- och lunchrum samt bastu för servicepersonalen i Örebro. Renoveringen och ombyggnaden av vår bilhalls anläggning för Volvo- och Renault/Dacia-bilar i Norrköping har påbörjats. Det sammanlagda värdet av genomförda investeringar och renoveringar, inklusive nyanskaffning av leasingbilar, uppgår till cirka 393 Mkr. Av det sammanlagda värdet har cirka 25,6 miljoner belastat resultatet, avseende renove ring av Örebroanläggningen. 12

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Tage Rejmes Bil AB Belopp i kkr Till bolagsstämmans förfogande står: Kvarstående disponibla vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: till nästa år överföres I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. 13

16 TAGE REJMES BIL AB KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Minskning av rörelsefordringar Ökning/minskning av rörelseskulder och avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av uthyrningsfordon netto Förvärv av inventarier Förvärv av fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning av checkräkningskredit Amortering av lån Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 TAGE REJMES BIL AB KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i kkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader, Not Övriga rörelsekostnader, Not Rörelseresultat, Not 2 och Resultat från övriga värdepapper, Not Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatter Skatt på årets resultat, Not Årets resultat

18 TAGE REJMES BIL AB KONCERNENS BALANSRÄKNING 31 DECEMBER 2013 Belopp i kkr TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Goodwill, Not 6 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter, Not Pågående nyanläggningar Inventarier och verktyg, Not Uthyrningsfordon, Not Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran, Not Långfristiga värdepappersinnehav, Not Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Avbetalningsfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordran Kassa och bank Kassa och bank Summa tillgångar

19 TAGE REJMES BIL AB KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital, Not 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsättning garantier Avsättning pensioner Uppskjuten skatt, Not Långfristiga skulder Kreditinstitut, Not Checkräkningskredit (limit ) Kortfristiga skulder Kontokrediter Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Summa Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FPG Koncernen har regressansvar för billån om ( ) avseende fordon finansierade av externa finansiärer. Individuell avsättning har gjorts för befarade förluster. Marknadsvärdet bedöms överstiga regressansvaret.

20 TAGE REJMES BIL AB KONCERNENS NOTER Belopp i kkr NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR TAGE REJMES BIL AB KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Allmänna redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och följer god redovisningssed. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Garantikostnader Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in-först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar Avskrivningar är uppdelade på avskrivningar enligt plan och avskrivningar utöver plan. Avskrivningar enligt plan är beräknade på anskaffningsvärden före nedskrivning mot investeringsfond och utgör i princip för goodwill 10 procent, datainventarier 40 procent, maskiner och inventarier 15 procent, fastighetsinventarier 10 procent, byggnader 4 procent och markanläggningar, anskaffade före 1 juli 1990, 3,75 procent. Markanläggningar anskaffade efter 1 juli 1990 avskrivs med 5 procent. För uthyrningsfordon anpassas för varje enhet avskrivningens storlek efter ålder och årlig körsträcka. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och skattemässigt gjorda avskrivningar, avskrivningar utöver plan, redovisas som bokslutsdisposition. Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt den s k förvärvsmetoden och Redovisningsrådets rekommendation. Not 1 Arvode och kostnadsersättning ACREVI REVISION KB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 2 Personal Medelantalet anställda i koncernen har minskat från 722 föregående år till 697 och fördelar sig på de olika driftställena enligt följande: Koncernen Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Norrköping Linköping Örebro Mjölby Finspång Söderköping Valdemarsvik Lindesberg Katrineholm Askersund Nyköping Åtvidaberg Tranås Motala Hallsberg Medelantalet anställda utgjorde Den 31 december 2013 var antalet anställda i koncernen 695, varav 45 deltidsanställda.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer