Delårsrapport April juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport April juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport April juni 2014 Viktiga händelser under andra kvartalet Varenne har avyttrat sitt innehav i DIBS Payment Services med en IRR om 19 procent motsvarande en vinst om 2,7 Mkr. Varenne East har slutfört återbetalning av 19 Mkr, där Varenne AB:s andel uppgick till 10 Mkr. Varennes har haft årsstämma den 8 maj där det beslutades att dela ut 8 kr per aktie, totalt 29,4 Mkr. Varenne har betalat ut ränta på Varennes konvertibellån om totalt 6 Mkr. Josefine Grane slutade under kvartalet som VD i Varenne AB, Rebecka Löthman är tillförordnad VD fram till 1 augusti då Andreas Bladh tar över som ny VD. Viktiga händelser i portföljbolagen Zound Industries har ingått ett samarbete med TeliaSonera. Samarbetet innebär att Zound Industries hörlurar, högtalare och andra ljudtillbehör kommer erbjudas i TeliaSoneras butiks- och distributionsnät i kombination med kampanjerbjudanden och tecknande av mobiltelefonilösningar. TeliaSonera deltog även i en riktad nyemission vilket tillförde Zound Industries 30 Mkr och gav TeliaSonera en ägarandel om 7 procent i bolaget. Quesada har under kvartalet kommunicerat att Per Molin kommer att ta över som ny VD. Per har de senaste tre åren byggt upp och varit chef för Swedbanks Family Office. Tillsammans med Per ansluter ytterligare fyra personer till Quesada under augusti, samtliga från Swedbank Family Office. Finansiell information Substansvärdet uppgick den 30 juni 2014 till 369 Mkr (101 kronor per aktie), jämfört med 431 Mkr (117 kronor per aktie) den 31 mars 2014 vilket motsvarar en nedgång på 62 Mkr, av nedgången är 29 Mkr hänförligt till utdelningen om 8 kr / aktie. Totalavkastningen för perioden uppgick till -8 procent. Koncernens resultat, inklusive värdeförändringar, uppgick till -30 Mkr för perioden april till juni 2014, jämfört med -15 Mkr för samma period Koncernens värdeförändringar under kvartalet i finansiella tillgångar uppgick till -27 Mkr, jämfört med -23 Mkr samma period Av posten värdeförändringar är -34 Mkr orealiserade värdeförändringar och 8 Mkr realiserad vinst. VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 1

2 Substansvärdet Under andra kvartalet 2014 minskade substansvärdet med 14 procent till 369 Mkr (101 kronor per aktie) från 431 Mkr (117 kronor per aktie) den 31 mars Utveckling Substansvärdets minskning under andra kvartalet 2014 beror främst på värdenedgångar i VRG om 11 Mkr, i Steve Perryman om 10 Mkr och DIF Invest om 4 Mkr, samt att man under perioden delat ut 29 Mkr till aktieägarna motsvarande 8 kr / aktie. De onoterade innehaven i Varenne minskade med totalt 12 Mkr. Minskningen beror på en kombination av lägre omsättningsprognoser i bolagen samt värdeförändringar i noterade jämförelsebolag. Den noterade portföljen i Varenne AB sjönk med totalt 21 Mkr under kvartalet, framförallt pga. nedgång i Venue Retail Group. Resultatets utveckling Koncernen Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -29 Mkr. -27 Mkr är hänförligt till värdeförändringar, varav -34 Mkr är orealiserade värdeförändringar i portföljbolagen och 8 Mkr är realiserade. Resultatet före skatt uppgick till -29 Mkr, varav 0 Mkr var finansnetto. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -33 Mkr. Resultatet före skatt uppgick till -35 Mkr för första kvartalet, varav värdeförändringar uppgick till -29 Mkr. Mkr 600 Marknadsvärde Investeringsområdet Fastigheters totala substansvärde har under det andra kvartalet ökat med 1 procent. Substansvärdet i investeringsområdet Östeuropa minskade med drygt 2 procent under det andra kvartalet Nordiska bolag Fastigheter Östeuropa Övriga tillgångar Förändring 2014 Mkr Q2 Q2 Q4 (%) Nordiska bolag % Fastigheter % Östeuropa % Övriga tillgångar % Skulder % Substansvärde % Substansvärde per aktie % VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 2

3 Händelser i innehaven Nordiska tillväxtbolag Verksamhet: Skolverksamhet Ägarandel: 22,5 % Investeringsår: 2012 Omsättning (13/14): 20 Mkr EBIT-marginal (13/14): Neg. Verksamhet: Generiska läkemedel Ägarandel: 7,7 % av röst / 4,1 % av kap Investeringsår: 2006 Omsättning (2013): 162 Mkr EBIT-marginal( 2013): Neg. Stefan Burman Tommy Jacobson Karl Karlsson Gerald Engström Räkenskapsårets omsättning för 2013/14 uppgick till cirka 20 Mkr med ett resultat på -1,4 Mkr. Uppföljning mot budget visar att omsättning och resultat ligger i linje med budget. Almaskolan har under året genomfört en ombyggnation av sina lokaler för att kunna ta emot höstens två nya årskurs 7 klasser. Almaskolan väntas ha drygt 100 elever till hösten 2014, vilket motsvarar nästintil en fördubbling av antalet elever. På grund av svårigheter att hitta en lämplig lokal så har planerna på att starta en grundskola i södra Stockholm skjutits på framtiden. I början av året vann bolaget en upphandling i Spanien. Kontraktet sträcker sig under en tvåårs period med sammanlagt 15 produkter. De första leveranserna är planerade till årsskiftet. Värdet av nettoomsättningen från kontraktet uppskattas till ca 70 MSEK över två år. I April 2014 offentliggjorde Bluefish en nyemission om ca 50 Mkr. Nyemissionen genomförs för att säkerställa likviditeten samt stärka kapitalstrukturen och tillåter en fortsatt strategisk utveckling och tillväxt av verksamheten. Stockholms Idrottsgymnasium väntas ha cirka 200 elever till hösten Verksamhet: Bioteknik Ägarandel: 1,3 % Investeringsår: 2010 Omsättning (2013): 445 Mkr EBIT-marginal (2013): 8,8 % Verksamhet: Sängtillverkare Ägarandel: 44,0 % Investeringsår: 2009 Omsättning (2013): 69 Mkr EBIT-marginal (2013): 7 % Torben Jörgensen Ove Mattsson Eva Falk Tommy Jacobson Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet 2014 uppgick till 120,4 MSEK (116,3) vilket var en ökning med 3,5 procent. I förhållande till föregående år uppgår tillväxten för halvåret till 6,6 procent och en viktig anledning till tillväxten är den stärkta produktportföljen. Rörelseresultatet uppgick till 13,5 Mkr under andra kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 11,3 procent (10,4). Biotages aktiekurs har stigit med cirka 3 procent under det andra kvartalet och 10 procent under första halvåret. Bolaget omsatte under första halvåret preliminärt 32,6 Mkr med ett rörelseresultat på 1,4 Mkr. Under perioden har Bed Factory Sweden blivit godkända för miljömärket Svanen. Denna certifiering ställer hårda krav både på produktion och materialval. Bolagets försäljning direkt mot hotell fortsätter att utvecklas väl. Bed Factory har nu levererat sängar till Story Hotel, ABBA-museets hotell samt Rosenbergs slott. Bed Factory arbetar med att offerera till en potentiell ny storkund, samt att offerera för nya projekt med befintliga kunderna Tempur och Drömmeland. VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 3

4 Verksamhet: Mode Ägarandel: 22,9 % Investeringsår: 2007 Omsättning 13/14: 92 Mkr EBIT-marginal (13/14): 1 % Verksamhet: Bemanning- och rekrytering Ägarandel: 12,5 % Investeringsår: 2011 Omsättning (2013): 289 Mkr EBIT-marginal (2013): 2,5 % Åsa Sånemyr Tommy Jacobson Michael Gozzi Tommy Jacobson Bolaget har under kvartalet haft en något högre försäljning än samma period föregående år. Totalt för hela räkenskapsåret 2013/14 landade omsättningen på 91,8 Mkr, vilket är i linje med föregående år. Resultatet uppgick till ca 3 Mkr. Besöksantalet i Hopes egna butiker har under perioden ökat, men konverteringsgraden är något lägre, därav ökar omsättningen inte i samma utsträckning som besöksantalet. Mot slutet av perioden lanserade bolaget sin höstkollektion i butikerna. Bolaget omsatte under första halvåret preliminärt 155 Mkr med ett resultat före skatt på 2,6 Mkr. Pema People har breddat sitt tjänsteutbud genom att starta specialistverksamhet inom bygg & anläggning samt bygglogistik. Bolaget har rekryterat ihop ett specialistteam med många års erfarenhet av både bygg- och bemanningsbranschen och som närmast kommer från bemanningsföretaget Uniflex. Pema People har även inlett ett samarbete med Norrköpings kommun för utbildning inom svets- och CNC utbildning. Satsningen innebär att cirka 100 personer per år kommer att kunna yrkesutbildas och därmed få bra förutsättningar till att finna arbete. Verksamhet: TV-distributör online Ägarandel: 1,0 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2013): - EBIT-marginal (2013): - Verksamhet: Kapitalförvaltning / Private Banking Ägarandel: 65,0 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2013): 78 Mkr EBIT-marginal (2013): Neg. Mattias Hjelmstedt Kamal Bherwani Lars Thorén Tommy Jacobson Bolaget har tecknat avtal med de största aktörerna på den tyska marknaden såsom Prosieben och RTL. Magine har etablerat ett kontor i Berlin för att stödja den tyska lanseringen. I slutet av april lanserades TVtjänsten i mindre omfattning i Tyskland med sjuttio av de största kanalerna i utbudet. Bolaget har efter periodens slut erhållit ett aktieägartillskott från bolagets enskilt största ägare i Argentinska Iversora Holding om EUR 5 M. Företaget har även inlett diskussioner med samarbetspartners och andra investerare om ytterligare finansiering under hösten Magine fortsätter beta-testningen på den spanska marknaden där ett tiotal av de större kanalerna har kontrakterats. Under första halvåret omsatte Queada 34 Mkr med ett resultat på -1,6 Mkr. Quesada har arbetat den senaste tiden med att reducera kostnadsmassan. Under perioden var samtliga kostnader i linje med budget. Därtill har fokus lagts på ökad intäktsgenerering. Styrelsen har som ett led i detta beslutat att anställa Per Molin som ny VD. Lars Thorén, tidigare VD, tar över som ny styrelseordförande i Quesada. Per har de senaste tre åren byggt upp och varit chef för Swedbanks Family Office. Dessutom kommer Robert Petrovic, Mikael Hallsén, Mats Lindblom och Kristian Hahne också att ansluta till Quesada. Samtliga kommer från befattningar inom Swedbank Family Office och börjar i augusti. VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 4

5 Verksamhet: Kameratillverkare Ägarandel: 21,4 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2013): - EBIT-marginal: - Verksamhet: Skor, accessoarer och reseffekter Ägarandel: 16,5 % Investeringsår: 2006 Omsättning (12/13): 844 Mkr EBIT-marginal (12/13): 3,5 % Andrea Arcari Tommy Jacobson Susanne Börjesson Mats Persson Q Lifestyle har under kvartalet arbetat med att hitta rätt samarbetspartner i Sverige, Danmark och England, inför den planerade lanseringen av kameran. Flera avtal är redan på plats, däribland distributören Westcoast i England. Produktlanseringen av theqcamera kommer att ske under hösten, både i butik och online på ovan nämnda marknader. Under perioden har Q Lifestyle beviljats ett lån från Almi företagspartner om totalt 4 Mkr. Bolaget kommer också under hösten att genomföra en kapitalanskaffning i syfte att finansiera sin planerade expansion. Försäljningen under kvartalet uppgick till 186 Mkr, vilket i jämförbara enheter innebar en minskning i koncernen med 9 procent under kvartalet. På den svenska marknaden var minskningen 3 procent. Resultatet för perioden uppgick till -26 Mkr. Förvärvet Deco Bags är nu integrerat i Accent. Under kvartalet lanserade koncernen sin nya e- handelsplattform och i juni lanserades den för Morris-kedjan. VRG har inlett arbetet med att vidarutveckla sitt kunderbjudande och butikskoncept inom affärsområdet Accessoarer. Arbetet syftar till att stärka Accent och Morris konkurrenskraft och marknadsposition. Efter periodens slut så har bolaget offentliggjort en nyemission om 50 Mkr för att finansiera en nysatsning i bolaget. Christel Kinning har utnämnts som tf VD och tillträder 1 september. Ulf Eklöf har valts som ny styrelseordförande och Tommy Jacobson till vice styrelseordförande. Verksamhet: Researrangör Ägarandel: 42,5 % Investeringsår: 2004 Omsättning (2013): 98 Mkr EBIT-marginal (2013): Neg. Verksamhet: Hörlurstillverkare Ägarandel: 8,0 % Investeringsår: 2010 Omsättning (2013): 325 EBIT-marginal (2013): Neg. Stefan Kärrström Fredrik Tibell Pernilla Ekman Tommy Jacobson Bolaget omsatte under första halvåret preliminärt ca 39 Mkr med ett resultat på -6 Mkr. Bolaget har under perioden strukturerat om verksamheten. Syftet är att minska kostnadsmassan samt fokusera verksamheten mot onlineförmedlning av hyrbilar och övriga reserelaterade tjänster. Kostnadsmassan förväntas minska markant under kommande kvartal. Även omsättningen förväntas bli något lägre än förväntat, pga förändringarna i verksamheten. Syftet med förändringarna är att påsikt skapa en stabilare och lönsammare verksamhet. TeliaSonera investerade i och ingick ett partnerskap med Zound Industries. Samarbetet innebär att Zound Industries designade hörlurar, högtalare och andra ljudtillbehör kommer erbjudas i TeliaSoneras butiks- och distributionsnät i kombination med kampanjerbjudanden och tecknande av innovativa mobiltelefonilösningar. Detta nya partnerskap väntas öka tillväxten ytterligare framöver. Bolaget omsatte under första halvåret preliminärt 148 Mkr med ett rörelseresultat på -19 Mkr. Zound har rekryterat en PR- och kommunikationsansvarig som senast kommer från modeföretaget Monki. VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 5

6 Fastigheter Varenne Fastigheters (2005) substansvärde uppgick till 99,6 Mkr per den 30 juni 2014, motsvarande en minskning om 2 procent under andra kvartalet. Värdeminskningen i substansvärdet beror på minskade driftintäkter och transaktionskostnader till följd av avyttringen av fastigheten Solna One under andra kvartalet. Mengus arbetar fortsatt med att avyttra Solna Gate, vilket väntas ske under Varenne Fastigheter 2011:s substansvärde uppgick till 90,5 Mkr per den 30 juni 2014, vilket motsvarar en ökning om 5,2 procent under andra kvartalet. CEG har förvärvat fastigheten Park Lane under Östeuropa Varenne East har under perioden genomfört sin första återbetalning av kapital till sina aktieägare. Återbetalningen om ca 18 Mkr skedde via ett återköp av aktier. Varenne East består därefter av fyra innehav med ett totalt värde på ca 26 Mkr. Substansvärdet i Varenne East minskade under andra kvartalet med knappt 2 procent, justerat för återbetalningen av kapital. Mint, Pera Fund ökade marginellt under kvartalet, 11 Invest och East Capital financial fund har istället minskat något. Det oroliga politiska klimatet i Östeuropa har varit en stark bidragande orsak till värdenedgången. Arbete pågår för att effektivisera ytanvändningen samt öka uthyrningsgraden i befintliga fastighetsinnehav. VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 6

7 Risker och riskstyrning Prisrisk Varenne är framförallt exponerad mot prisrisk, det vill säga risken för värdeförändring i ett finansiellt instrument på grund av förändringar i antingen aktiekurs, obligationskurs, valutakurs eller räntor. Risken i de noterade finansiella instrumenten ligger både i de enskilda bolagen och i den generella utvecklingen på finansmarknaderna. Även flera av de onoterade innehaven påverkas av utvecklingen på finansmarknaderna då värderingsmetoderna påverkas av konjunkturläget samt vissa noterade bolag. En av de stora riskerna för Varenne är att ha ett rättvisande marknadsvärde på de onoterade tillgångarna. För att hantera dessa risker tillämpar Varenne International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines ( IPEV Guidelines ) för värderingsmetoder och Varenne använder ofta flera värderingsmetoder för att styrka värderingen. Trots detta råder det stora risker i flera värderingsmetoder. Vid multipelvärdering kan det i många fall vara svårt att finna jämförelsebolag med liknande verksamhet, storlek, tillväxtmål och lönsamhet. Varenne exponeras indirekt mot de risker de underliggande bolagen till de finansiella instrument utsätts för, vilket även påverkar priset på det finansiella instrumentet. Detta omfattar bland annat den underliggande tillgångens verksamhetsrisk, omvärldsrisk, politiska risker med mera. Likviditetsrisk Likviditeten på de finansiella marknaderna varierar över tid. Låg likviditet kan innebära svårigheter att avyttra noterade finansiella instrument vilket kan innebära ökad risk för prisförändringar. För att minimera denna risk investerar inte Varenne i värdepapper med för låg likviditet i relation till investeringshorisonten. En längre investeringshorisont minskar risken att behöva avyttra värdepappret vid ett tillfälle med låg likviditet. Valutarisk Varennes investeringar handlas till stor majoritet i svenska kronor vilket innebär att den direkta valutarisken som påverkar Varennes balansräkning är begränsad. Det finns dock investeringar som handlas i andra valutor och denna riskexponering hanteras genom att kontinuerligt utvärdera exponering, valutakursutveckling samt analysera huruvida exponeringen ska valutasäkras. Kreditrisk Varenne är i sin finansiella verksamhet exponerad för kreditrisk på motparten i samband med placering av överskottslikviditet på bankkonton och i räntebärande värdepapper. För att reducera kreditrisken placeras likviditeten i bank eller räntebärande värdepapper med hög likviditet och kort löptid. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Inga nya eller omarbetade IFRSregler som trätt i kraft 2013 har haft någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning. Händelser efter kvartalets utgång Den 1 augusti tillträdde Andreas Bladh som ny VD för Varenne AB. VRG har efter periodens slut offentliggjort en stor nysatsning. Satsningen avser att stärka kunderbjudandet genom ett uppdaterat butikskoncept som ger en förbättrad kundupplevelse, ett sortiment med högre designgrad samt en ny kommunikationsplattform för att stärka sin marknadsposition. Finansieringen sker genom en nyemission om 50 miljoner kronor. Q Lifestyle har efter periodens slut påbörjat lanseringen av den uppkopplade theq Camera i en rad butiker i Sverige, Danmark och England. Aktier Varenne hade per 30 juni 2014 totalt 113 aktieägare och utestående aktier. AKTIEÄGARE ANTAL RÖSTER (%) JP Morgan Bank ,31 Erminia Förvaltnings AB ,28 Tommy Jacobson Förvaltnings AB ,24 Ulf och Bo Eklöf Invest AB ,35 JP Morgan Luxembourg ,93 F. Holmström Private Equity AB ,95 Andersson Patrik ,16 JP Morgan Bank ,20 SIX SIS AG, W8IMY ,14 Pelam AB ,14 Adress Varenne AB (org. nr ) Jakobsbergsgatan 16 SE Stockholm Telefon: +46(8) Mail: VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 7

8 Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 19 augusti 2014 Tommy Jacobson Styrelseordförande Gunnar Österberg Styrelseledamot Risto Silander Styrelseledamot Andreas Bladh Verkställande direktör VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 8

9 Rapport över totalresultat för koncernen Investeringsverksamheten, Värdeförändringar Utdelningar Övriga intäkter Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 9

10 Rapport över finansiell ställning TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Latent skattefordran Summa anläggningstillgångar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Verkligt värde reserv Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Checkräkningskredit Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 10

11 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare: Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Årets totalresultat Summa Övrig justering Lämnade utdelningar Inlösen av aktier Utgående eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare: Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Summa Aktieägartillskott Övrig justering Utgående eget kapital VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 11

12 Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Årets resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Investeringar övriga finansiella tillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förklaringsposter till kassaflödet, koncernen Av-och nedskrivningar av materiella tillgångar Justering för resultateffekter av finansiella instrument Inlösen aktier innehav utan bestämmande inflytande Rearesultat från försäljning av finansiella tillgångar Räntor Summa VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 12

13 Resultaträkning för moderbolaget Investeringsverksamheten, Värdeförändringar Utdelningar Övriga intäkter Nettoomsättning Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Rapport över totalresultat för moderbolaget Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 13

14 Balansräkning för moderbolaget Tillgångar Materiella tillgångar Andelar i koncernbolag Andelar i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar på koncernbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Konvertibel lån Summa långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 5 VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 14

15 Noter till de finansiella rapporterna, 1. Fordringar/skulder hos koncernbolag, moderbolaget Utöver vad som redovisas i övrigt i denna delårsrapport lämnas nedan ytterligare upplysningar om närstående. Bolag med gemensamma styrelseledamöter Det finns ett flertal företag i vilka Varenne och bolaget har gemensamma styrelseledamöter. Då dessa situationer antingen inte bedöms innebära inflytande av den karaktär som anges i IAS 24, eller då transaktionerna avser immateriella belopp, har upplysningar inte lämnats i denna not. Transaktioner med närstående Varenne har under januari till mars 2014 en upplupen fordran avseende förvaltningsarvode från dotterbolagen Varenne Invest I AB om totalt 1,6 Mkr. Förvaltningsarvodet sker enligt avtal och arvodet är marknadsmässigt. Fordringar hos koncernbolag, moderbolaget Quesada kapitalförvaltning Varenne Fastigheter 2011 AB Varenne Invest AB Redovisat värde vid periodens utgång Skulder hos koncernbolag, moderbolaget Varenne Förvaltning MIS AB Quesada Varenne Invest AB Redovisat värde vid periodens utgång VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 15

16 Not 2. Bedömning av verkligt värde på finansiella instrument, koncernen I enlighet med IFRS 7 redovisas finansiella instrument utifrån verkligt värde hierakiskt med tre olika nivåer. Klassificering sker baserat på de indata som används i värderingen av instrumenten. I nivå 1 används noterade priser på en aktiv marknad. I nivå 2 används andra observerbara marknadsdata för tillgången eller skulder än noterade priser, till exempel volatilitet. För nivå 3 bestäms det verkliga värdet utifrån en värderingsteknisk som baseras på antaganden som inte är underbyggda av priser på observerbar data. Nivå 1 Nivå 3 Totalt Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde uppdelade per nivå Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Aktier och andelar Varav Varenne AB Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde Derivatskulder Summa Varenne hade varken 2012 eller 2013 några finansiella instrument som var hänförliga till nivå 2. Not 3. Konvertibelt skuldebrev Konvertibelt skuldebrev Erhållen likvid från emission av konvertibla skuldebrev Transaktionskostnader Nettobelåning Belopp klassificerat som eget kapital* - - Upplupen ränta * Konverteringskursen är baserad på substansvärdet vid utfärdandet samt en ökning på 25 procent. Utvecklingen av substansvärdet sedan utfärdandet är i linje för att konverteringskurs kan komma att uppnås, om den genomsnittliga utvecklingen fortsätter på samma vis. Under löptiden erhåller innehavare av konvertibeln en årlig ränta på sex procent. Förfallostruktur upplåning 2014 Upp till 3 mån 3-12 mån 1-5 år Summa Konvertibla förlagslånet 2012/ Ränta konvertibla företagslånet 2012/ VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 16

17 Not 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, koncernen Företagsinteckningar Ställda säkerheter - - Åtaganden Summa Not 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget Företagsinteckningar Ställda säkerheter - - Åtaganden Summa VARENNE AB JAN JUN 2014 SID 17

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne East har påbörjat processen med återbetalning av investerat kapital på 19 Mkr, där Varenne ABs andel uppgår till 10 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 och Mengus 2011 om totalt 1,2 Mkr och Varenne Fastigheter AB har

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2011

Delårsrapport. januari - juni 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 2012 i sammandrag... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling 2012... 5 Vision, affärsidé och mål... 6 Investeringsstrategi... 7 Investeringsprocessen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

INNEHÅLL RÄKENSKAPER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

INNEHÅLL RÄKENSKAPER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLL Kort om Varenne... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling 2011... 6 Vision, affärsidé och mål... 7 Investeringsverksamheten... 7 Investeringsstrategi... 8 Investeringsprocessen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 2012 4 5 6 7 8 0 9 INNEHÅLL 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Rapport över totalresultatet i koncernen... 7 Rapport över finansiell ställning i koncernen... 8 Rapport över

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer