INBJUDAN. När och Var? Malmö 22 oktober Radisson Blu Östergatan 10, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN. När och Var? Malmö 22 oktober Radisson Blu Östergatan 10, 211 25 Malmö"

Transkript

1 INBJUDAN Kostnadsfritt och exklusivt event för dig som är chef/ledare När och Var? Malmö 22 oktober Radisson Blu Östergatan 10, Malmö Anmälan till Leadership sker via ditt förbunds hemsida! Leadership arrangeras även i: Göteborg 24/9 på Radisson Blu Stockholm 19/11 på Clarion Hotell Lönande Ledarskap ledarskapsutveckling som syns i bokslutet! Lars Hornborg, Hornborg o Co Skapa Toppresterare Ulla Lilliehöök, Internova Chefskap- att skapa förutsättningar för andra att lyckas Jonas Hedin, Mindset utbildning se HITTA KOMPETENSUTVECKLING

2 Pass 1 Elisabeth Johansson Jusek Nina Forssblad Civilekonomerna Natasha Kavalic Sveriges Ingenjörer Som medlem i Jusek är chansen stor att du någon gång under karriären blir chef. Juseks chefsmedlemmar är välutbildade och verksamma på hela arbetsmarknaden, såväl den offentliga som privata, såväl den mindre arbetsplatsen som den stora globala. Det ställs höga krav och förväntningar på en chef idag, från både arbetsgivare och medarbetare. För ett hållbart och välfungerande ledarskap är det viktigt att du som chef systematiskt inventerar egna behov, t ex kompetensutveckling. Undersökningar visar också att välpresterande chefer och deras arbetsgrupper avsätter mer tid för utforskande frågor och eftertanke än andra. Mer tid läggs på reflektion, kunskapsinhämtning och problemlösning. Jusek vill stödja dig som chefsmedlem under hela karriären. Leadership ingår som en sådan tjänst och stöd. Via Leadership investerar du i tid för dig, i rollen som chef. Du fyller på med ny kunskap, nya insikter och energi. - Elisabeth Johansson, Karriärcoach. Christina Lagnelius CoachCompanion Coachande ledarskap i praktiken: Propellermodellen Christinehof (Rosa rummet) kl. 9:00-10:15 Vill du lära dig Coachande Ledarskap av proffs? Under den här föreläsningen lär du dig: - De viktigaste verktygen för att lyckas med ett coachande ledarskap - Hur du kombinerar din förmåga att vara en tydlig chef, en inspirerande ledare och en lyhörd coach i din ledarroll, den s.k. Propellermodellen - Vilken effekt det coachande ledarskapet ger, för dig som ledare, för medarbetarna, för kunderna och för ägarna. Många aha-upplevelser och glada skratt utlovas! Christina Lagnelius, CoachCompanion är en av Sveriges mest anlitade coacher. Hon har ägnat de senaste femton åren åt att lära ut professionell coaching och det coachande ledarskapet. Som vd i sitt eget bolag Coach- Companion coachar hon sina medarbetare regelbundet. Propellermodellen är Christinas egen modell som beskriver hur man kombinerar rollerna chef, ledare och coach. Hennes nyutkomna bok Det Coachande Ledarskapet i praktiken Propellermodellen, Liber förlag, finns till försäljning. I år har Civilekonomerna Ett arbetsliv för alla som tema. En tredjedel av våra yrkesverksamma medlemmar är chefer. Förutom de tjänster för chefer som ingår i medlemskapet, finns det många frågor för förbundet att arbeta med; som jämställda chefslöner, chefens möjlighet till ett privatliv i balans och hur ledarskapet påverkar det gränslösa arbetet. Vi behöver också prata ännu mer om själva ledarskapet. Många blir chefer utifrån sin specialistkompetens och hamnar i den funktionella delen av chefskapet utan att få stöd att utveckla sitt ledarskap. Utan kontinuerlig kompetensutveckling inom specialområdet är det lätt att hamna i chefsfällan en gång chef, alltid chef. Det finns arbetsplatser, framför allt inom offentlig sektor, där man som anställd kan växla mellan att vara chef och specialist. Med Leadershipdagarna vill förbundet erbjuda dig som är chefsmedlem inspiration och möjlighet att nätverka. - Nina Forsblad, Projektledare. Resultatet från Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer visar att många chefer behöver olika former av stöttning i sitt ledarskap för att kunna trivas och utvecklas i chefsrollen. Särskilt efterfrågas möjligheten att nätverka med andra chefer och att få coachning i sin ledarroll. Undersökningen visar också att många som säger sig vilja ta nästa chefskliv i karriären kan tänka sig att göra det om det finns goda chefsförebilder på arbetsplatsen men också om möjligheter till kompetensutveckling erbjuds i den nya rollen. Särskilt bland kvinnliga chefer framhålls detta som viktigt. Att jobba på olika sätt för att stötta våra chefsmedlemmar är en självklarhet för oss på Sveriges Ingenjörer. Här fyller Leadership en viktig funktion eftersom det bidrar till den kunskapspåfyllnad och inspiration i ledarskapet som så många medlemmar vill ha. - Natasha Kavalic, Projektledare/Verksamhetsutvecklare. Lars Hornborg Hornborg o Co LEDARSKAP & UTVECKLING. Lönande Ledarskap ledarskapsutveckling som syns i bokslutet! Övedskloster (Gröna rummet) kl. 9:00-10:15 Om kvalitén på ditt ledarskap syntes i bokslutet eller med andra relevanta mått, vilka möjligheter skulle det skapa? Om du kunde budgetera förbättringar i t ex vinstmarginal, lönsamhet, personalomsättning, arbetsglädje eller kundnöjdhet genom specifika förändringar av ledarskapet, skulle det vara ett intressant alternativ till kostsamma omorganisationer och andra traditionella förändringsstrategier som du förmodligen redan prövat? På Leadership 2014 gör vi en djupdykning i ledarskapsförebilder och vad det är som gör dem till bra ledare. Vi fokuserar bland annat på din egen verksamhet genom fyra specifika frågor som hjälper dig att identifiera var potentialen finns, hur mycket det är värt och på vilket sätt ledarskapet behöver förändras för att göra verklighet av potentialen. Lars Hornborg är entreprenören vars vardag handlar om ledarskapsutveckling och förändringsstöd. Lars har utvecklat metoden Lönande Ledarskap för mät- och uppföljningsbar ledarskapsutveckling. Metoden bygger på mångårig erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet i både små och stora organisationer.

3 Pass 2 Framgångsfaktorerna i ett modernt ledarskap Christinehof (Rosa rummet) kl. 10:45-12:00 Chefskap- att skapa förutsättningar för andra att lyckas Christinehof (Rosa rummet) kl. 13:00-14:15 Pass 3 Otillfredsställande ledarskap är den främsta anledningen till att Generation Y* slutar på arbetsplatsen. I takt med ökad konkurrens och högre krav på resultat i en miljö av konstant förändring växer också behovet av ett ledarskap som frigör kraften och den fulla potentialen hos medarbetarna. Vilka krav och förväntningar finns på dig som ska utveckla och leda din organisation in i framtiden? Vilka är motivatorerna hos dagens unga talanger och vilka krav har de på ledarskap och samarbete? Vilka trender och tendenser ser vi i omvärlden inom ledarskapsområdet? *personer födda 1985 och senare. Kerstin Sääw, Talent builder/performance catalyst har mångårig erfarenhet av strategisk kompetensutveckling inom ledarskap och affärsmannaskap, både som seniorkonsult och som inhouse utbildningsansvarig på internationell, global nivå. Kerstin driver nu företaget Three Steps med inriktning på talentoch organisationsutveckling och är samarbetspartner med IHM. Kerstin Sääw IHM Jonas Hedin Mindset 60 minuter om det som du säkert redan vet men inte använder dig av idag. Alla verksamheter har samma byggstenar, en strategi, en kultur och en struktur. Ytterst handlar det om beteenden som skapar ett resultat. Som chef har du en enorm möjlighet att påverka förväntningarna i din verksamhet. För det är förväntningarna som styr beteendet, och beteendet som skapar resultat. Välkommen till ett resonemang kring de grundläggande delarna i chefskapet som i förlängningen handlar om att skapa motivation, nå våra mål och ha kul medan vi gör det. Jonas Hedin, Vice VD och en av grundarna till Mindset. Han har sedan företaget startade 1998 jobbat med ledarskapsfrågor och med ledningsgrupper både nationellt och internationellt. Interkulturell Kommunikation - hur uppfattas vårt svenska ledarskap? Övedskloster (Gröna rummet) kl. 10:45-12:00 Vi har många duktiga ledare med hög utbildning och många års erfarenhet i våra företag. Men hur väl fungerar vårt ledarskap i ett internationellt sammanhang? Interkulturellt ledarskap och kommunikation är nyckeln till att förstå och kommunicera med andra kulturer. Alla som har arbetat över landsgränserna vet att det inte alltid är friktionsfritt. Vi tror att vi är internationella, men vad innebär det att vara internationell? Hur uppfattas vårt svenska ledarskap? Hur väl når vi fram när vi talar med andra kulturer? Genom konkreta fall från vår mångåriga erfarenhet belyser vi hur svenskhet kan uppfattas och påverkar vår relation med andra kulturer. Vi talar om vad man bör tänka på vid utlandstjänstgöring samt hur det kan uppfattas att flytta till Sverige. Erika Charbonnel, Country Manager BBi Communications är ekonom och coach med en internationell ledarskapsbakgrund. Hon presenterar tillsammans med Christina Rundcrantz BBi Communication-Senior Consultant, Intercultural Leadership & Coaching samt Jenny Kimming, ansvarig för BBis språkutbildningar. Erika Charbonnel BBi Communications Ulla Lilliehöök Internova Skapa Toppresterare Övedskloster (Gröna rummet) kl. 13:00-14:15 Dagens höga förändringstakt kräver att alla ökar sina prestationer. Inte genom att arbeta mer, utan genom att arbeta smartare. För det behövs en prestationskultur som kännetecknas av självgående medarbetare, stor arbetsglädje och starkt målfokus. Men hur når man dit? Och hur tar du dig ur den operativa fällan för att kunna fokusera på att utveckla dina medarbetare och det strategiska arbetet? Det här är föreläsningen som ger dig konkreta tips, verktyg och metoder på hur du utvecklar ett ledarskap som skapar toppresterare. Ulla Lilliehöök, Internova är ledarutvecklare, författare och föredragshållare som tidigare arbetat bland annat som regionchef. De senaste 15 åren har hon utvecklat chefer och företag. Hon är PCC via ICF (International Coach Federation) samt författare till böckerna 9+1 tips Roligare på jobbet! och Skapa Toppresterare.

4 Pass 4 ANTECKNINGAR Våga leda hela vägen - flexibelt ledarskap genom fokus på beteenden Christinehof (Rosa rummet) kl. 14:45-16:00 Ledarskap är en kontaktsport i att föra samtal, lösa konflikter, motivera, delegera och lyssna. Detta kräver träning i konkreta färdigheter för att skapa hållbara relationer. Att vara chef innebär också att kunna utföra ett komplext uppdrag och samtidigt hantera de känslor och tankar som dyker upp. Känslor som om det vill sig illa kan hindra dig som ledare att utföra arbetet optimalt. Under dagens workshop prövar vi på delar ur vårt utvecklingsprogram Den flexible ledaren. Vi kommer bl.a. titta närmare på hur du: - blir tydligare i din förmåga att ge feedback genom att fokusera på beteenden - blir mer närvarande i ditt ledarskap genom att identifiera egna undvikanden Magnus Stalby Psykologpartners Vi ger svar på båda frågorna, vilka färdigheter som krävs och hur du hanterar dina egna reaktioner. Vårt arbetssätt grundar sig på OBM (Organizational Behaviour Management) och ACT (Acceptance and Commitment Training) som är vetenskapligt utvärderade teorier med en tydlig inlärningspsykologisk grund. Magnus Stalby, Leg. Psykolog, arbetar idag som seniorkonsult och affärsområdeschef för Partners organisation. Som seniorkonsult har Magnus arbetat med individ, grupp- och organisationsutveckling i offentlig och privat sektor i över 10 år. Magnus är en uppskattad föreläsare och facilitator samt medförfattare till boken Samtal som fungerar som gavs ut på Natur och Kultur Förebygg psykosociala belastningar - få bättre effektivitet och trivsel! Övedskloster (Gröna rummet) kl. 14:45-16:00 Hur kan förbättringsarbetet inom din verksamhet ledas så att den psykosociala arbetsmiljön blir hållbar och medarbetare mår bra samtidigt som effektiviteten ökar? Allt fler anmäler att de blir sjuka p.g.a. problem med relationer till chefer och arbetskamrater eller stress i arbetet vilket leder till produktionsbortfall. Forskningen konstaterar att alltmer slimmade organisationer ökar riskerna för psykosociala problem och därmed risk för försämrad lönsamhet. Anne Marie Flood, Processledare och utvecklingskonsult från Arbetsmiljöforum presenterar möjligheter och verktyg som finns att använda och tar dig med på ett aktuellt case där du får prova på metoder från förbättringsinsatser för psykosocial arbetsmiljö. Anne Marie har mångårig erfarenhet av arbetsmiljöutveckling och har med framgång stöttat organisationer som verksamhetskonsult i drygt 20 år. Arbetsmiljöforum erbjuder verktyg för psykosocial arbetsmiljökartläggning och verksamhetsutveckling där din organisation kan få hjälp att starta förbättringsarbete inom er verksamhet så den psykosociala arbetsmiljön blir hållbar, medarbetare mår bra och effektiviteten ökar. Anne Marie Flood Arbetsmiljöforum

5

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang!

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang! UTBILDNINGSBAROMETERN 1 Malmö INBJUDAN Som chefsmedlem är du exklusivt inbjuden till att vara med på Leadershipdagarna. På tre orter genomförs en heldag där du får du lyssna på inspirerande och medryckande

Läs mer

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang!

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang! Utbildningsbarometern 1 Göteborg INBJUDAN Som chefsmedlem är du exklusivt inbjuden till att vara med på Leadershipdagarna. På tre orter genomförs en heldag där du får du lyssna på inspirerande och medryckande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

KompetensMässan 2012

KompetensMässan 2012 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 3 2012 Management by love! Läs mer på sidan 16 KompetensMässan 2012 Lyckas som chef, Trender från ASTD, Bortom Tankefällan, Balans mellan förnuft och känsla Ibland kan

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Chefsutveckling Coaching Handledning Psykoterapi Utibildning Informationsfolder 2013 Ledarskapsutveckling i Norden AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Ledarskapsutveckling

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef.

Hos oss blir du en bättre chef. exklusivt för dig som är medlem Hos oss blir du en bättre chef. chefsutveckling på dina villkor ledarnas kurser & seminarier Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud av kurser och

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap Tema: Ledarskap & medarbetarskap Nr 4 2012 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart Bör vi ställa höga krav på

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer