Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten. Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten. Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply."

Transkript

1 Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply.

2 Ledande FM-aktörer i en loungemiljö för möten och mingel. Välkommen till FACILITY at your service, mötesplatsen för service och tjänster, har Sveriges bredaste utbud av kostnadsfria konferenser inom FM arrangeras. Debatter, starka talare och case avlöser varandra i rappt tempo. I pauserna träffar du alla ledande aktörer i en avspänd kreativ miljö. Facility är en del av Service&Supply årets viktigaste mötesplats för dig som arbetar med att skapa effektivare arbetsplatser. Lär av andra, ta del av nyheter. Detta är affärsmässan du har nytta av! Service&Supply erbjuder den kompletta helheten. 24 oktober Välkommen! Heléne Jansdotter Lindholm, chefredaktör Facility Nordic, projektledare Service&Supply Sven-Olof Johansson Mr Fastighet om service av fastigheter Omtalad och erkänd, men också välkänd för starka åsikter. Äger och förvaltar ett av Sveriges större fastighetsbestånd genom bolaget Fastpartner. Gillar snabba bilar och levererar snabba repliker. Ta del av och hans synpunkter på fastighetsbranschen och på fm som fenomen. Ett spännande möte i intervju form. Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner Helena Ohlsson FM som verktyg till ökad framgång Helena Ohlsson har en gedigen internationell FM-erfarenhet, som leverantör, beställare och konsult. Helena skapade och implementerade FM-strategin för IKEA på mer än 300 platser i 27 länder i rollen som Global Facility Manager. Hon har varit IFMA Sveriges ordförande, och suttit i styrelserna för EuroFM och IFMA internationellt. Hon var en av de mest ansedda och uppskattade talarna i såväl Köpenhamn som andra metropoler. Nyligen erhöll hon den internationella utmärkelsen Ifma Fellow för sitt livslånga engagemang inom facility. Sveriges mest kända fm-profil kommer till oss! Hur ser hon på FM-branschen och skapandet av den effektiva FM-organisationen? Hur kan man identifiera och implementera best practice? Vilka är utmaningarna i att säkerställa rätt stöd till kärnverksamheten genom byggnadens och verksamhetens hela livscykel? Helena Ohlsson, Partner Ohlssonglobal, tidigare Global Facility Manager, Ikea Internationellt känd! Framtidens trender inom Facility Management Vision 2020 Det finns en mängd faktorer som påverkar utvecklingen framöver inom servicebranschen och Facility Management. Bland annat politiska beslut, ekonomiska händelser och miljömässiga hänsyn. Oavsett hur utvecklingen kommer att te sig, måste alla aktörer ha en beredskap för kommande scenarier för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. ISS, som är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag, har tillsammans med Köpenhamns Framtidsinstitut genomfört en omfattande studie ISS 2020 Vision som redovisar olika tänkbara utvecklingsvägar och vilka utmaningar som de innebär för både beställare och utförare inom Facility Management. Talare; Anders Borggren, Director Business Development, ISS Arrangör: ISS Panelsamtal Leda för framtiden Uppföljning på Vision Ett panelsamtal med ledande FM aktörer om framtida utmaningar. Fredrik T Strand, vd Sodexo Norden, Mats Jönsson, vd och koncernchef Coor Service Management, Rikard Wannerholt, vd Addici samt Anders Borggren, Director Business Development ISS. Moderator: Robert Nyström, kommunikationskonsult på Comvision AB. Branschledare diskuterar framtiden!

3 11.30 CSR: Maktskiftet inom socialt ansvarstagande från stat till företag Det senaste decenniet har begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) fått ett rejält uppsving och är idag något som alla företag i alla branscher ska arbeta med. Att ta samhällsansvar ligger inte längre bara på statens axlar ett globalt maktskifte har skapat ett allt större tryck på att företagen tar ett ansvar för sin omvärld. Men hur ser de globala trenderna inom CSR ut? Hur viktigt är det egentligen att efterleva uppsatta koder och standarder? Varför är det viktigt att ta ett samhällsansvar och är det lönsamt? Marianne Bogle har sedan 2003 arbetat som vd för CSR Sweden samt som styrelseledamot i moderorganisationen CSR Europe. Tillsammans med Sodexos kommunikationsdirektör Eva Kristensson diskuterar de globala trender inom CSR samt visar på hur vi strategiskt och praktiskt kan arbeta med dessa frågor i Service Management-branschen. Marianne Bogle, vd CSR Sweden, Eva Kristensson, kommunikationsdirektör Sodexo Arrangör: Sodexo Hur kan servicenäringen ges bättre förutsättningar? Den serviceintensiva delen av tjänstesektorn är en hörnsten i Sveriges ekonomi och för sysselsättningen. Sektorn växer och rekryterar. Hur fungerar egentligen matchningen av arbetskraft mot sektorns behov? Har de arbetssökande tillräcklig kompetens och kvalifikationer, eller är det arbetsgivarna ansvar att träna upp sin personal? Hur ska sektorns framtida kompetensförsörjning säkras? Dessa frågor diskuteras under seminariet av experter, beslutsfattare och företrädare för branschorganisationer och företag. Arrangör: Almega Lunchpaus Framtidsspaning: Service med ny teknik Stora utmaningar och möjligheter väntar såväl beställare som leverantör i takt med att ny teknik tillämpas inom servicetjänstesektorn. Med utvecklingen följer nya lösningar, ökad mobilitet, säkrare flöden och bättre uppföljning. Ta del av en spaning med fäste i nuet. Alexis Kahlmann, verksamhetsutvecklingschef, och Erik Sörnäs, ansvarig Space Management, båda på Coor Service Management Arrangör: Coor Service Management Helhetslösningar varför låter det så bra men är så svårt? Allt fler företag går från att erbjuda enskilda tjänster och serviceavtal till helhetslösningar. Fördelarna som anges är många men så är även utmaningarna. I praktiken betyder det att många företag misslyckas med att utveckla lönsamma helhetslösningar affärspotentialen till trots. Christian Kowalkowski är docent i industriell marknadsföring och verksam vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors samt Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Under seminariet diskuterar han interna såväl som kundrelaterade faktorer som påverkar helhetslösningars effektivitet och lönsamhet. Christian Kowalkowski, docent, Hanken Svenska Handelshögskolan Att attrahera unga och lösa behovet av branschidentitet En ny bransch, en bransch utan självklara titlar eller befattningsbeskrivningar. Få kända förebilder i media. Hur arbetar man med att attrahera talanger som aktör och som bransch? Linus Holmgren, employer-branding expert och grundare av Talent Talk Politisk debatt Vision om FM rollen Snart är det nytt år 2013! IFMA tittar i backspegeln från 1993 och till idag samt ger en vision om vart rollen som Facility Manager är på väg. Erik Ahrsjö, ordf IFMA Arrangör: Ifma Stärk varumärket!

4 15.00 Hur Posten Meddelande arbetar med Facility Services Organizing is what you do before you do something, so that when you do it, it is not all mixed up /A.A Milne Förklaring: Förändring är konstant! Här berättas om hur Posten Meddelande arbetar med Facility Services tjänster, så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet och lägga sin energi på rätt saker. Annelie Sallert, chef Produktområde Facility Services & Hemleveranser, Posten Meddelande Arrangör: Posten Meddelande Mässan stänger. Välkommen i morgon! 25 oktober Service Management för förhöjd livskvalitet Dagens Service Management handlar om att kunna leverera god service och rätt kvalitet till angiven kostnad, i samklang med gästernas, brukarnas och industrins behov och krav. Det handlar också om att inom flera områden och simultant i flera länder kunna skapa förutsättningar för denna leverans, ofta genom omstruktureringar och införande av standardmodeller. Sodexos vd Fredrik T Strand talar om vilka utmaningar Service Management-branschen står inför idag och hur serviceföretaget och kunden i partnerskap kan möta dessa utmaningar. Han beskriver också den pågående utvecklingen från leverans av enstaka tjänster till integrerade helhetslösningar, där den förhöjda livskvaliteten hos alla inblandade individer är det yttersta målet. Fredrik T Strand, vd Sodexo Norden Arrangör: Sodexo Service i världsklass men vem vill betala? Sveriges och Nordens största tjänsteföretag ISS har under många år målmedvetet arbetat för att kunna leverera service i världsklass. Motiverade medarbetare, kompetensutveckling samt strukturerade och effektiva metoder är några av framgångsfaktorerna. Seminariet redovisar hur ISS bar sig åt för att nå dit och vilka krav som upphandlare kan och bör ställa. Men man tar också upp problematiken med att upphandlingarna ofta fokuserar på priset. Går de mjuka värdena inom servicebranschen att kvantifiera och gradera? Och är kunderna beredda att betala för det? Fredrika Lenne, Affärsutvecklare och Henrik Söderberg, regionchef ISS Arrangör: ISS Boende med guldkant En stor grupp medelålders saknar alternativ i sin bostadskarriär. De vill bo härligt med stort serviceutbud och ålderdomshem känns avlägset och inte alls lockande. Var är entreprenörerna som skapar attraktiva erbjudanden? Vem hugger på en marknad i vardande? Debatt om utmaningar för fastighetsutveckling och fm. Vilka nya samarbeten ligger i sin linda? En hel del är redan på gång. Vi riktar ljuset mot en samhällsförändring som kan innebära det genomslag fm efterlyser. Ta del av nytänkare som tror på att utveckla tjänster för sina hyresgäster. Ett samtal om potentialen i att överföra affärsmodeller som präglar lokalhyresmarknaden till bostäder. Särskilt uppmärksammas behov och möjligheter i seniorboenden och andra kluster av hyresgäster som premierar serviceutbud. Är det läge för fastighetsutvecklare att hitta facility leverantörer för gemensam framtid? Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad, Petter Ahlström, ekonomie doktor/manager Ernst&Young, Mats Sundbom vd Silverlife och styrelseledamot Addici. Arrangör: Fastighetsägarna Landstingen och fastigheterna Det allmänna är stora ägare av fastigheter. Hur hanteras det kapitalet och hur effektivt sker det? Aktuell debatt med en panel bestående av; Linda Andersson, Director Ernst&Young, Göran Lindahl, docent på Chalmers Tekniska Högskola samt Helena Ribacke, lokal-& fastighetsstrateg Landstinget Gävleborg. Panelen leds av Sture Carlsson, senior advisor Cresensus Lunchpaus Debatt om ny marknad! Äldre befolkning ger nya möjligheter! Sodexo startar dagen!

5 13.00 Lasse Lundström Tetra Pak och fm Lasse Lundström har varit ansvarig för all soft fm på Tetra Paks huvudkontor i Lund. Hur och varför har de byggt sin fm-verksamhet som de gjort? Lasse ger generöst av sin erfarenhet. Ta del av hans tankar kring utvecklingen och vad han ser som viktigt framåt. Lasse Lundström, Strategic Real Estate & Work Place Management Tetra Pak AFF som upphandlings dokument hur säkras kvalitén? Hur kan en upphandling bli mer tydlig så att kvaliteten blir det förväntade? Vilka möjliga förbättringar skulle man på enkelt sätt kunna genomför för att slippa tvister och ändlösa diskussioner kring vad avtalen egentligen omfattar. Och istället kunna lägga tiden på att gemensamt utveckla leveransen för att erhålla bästa möjliga långsiktiga standard i fastigheterna. Är det avtalsdokumenten som utgör problemet, eller är det något annat? Debattinlägg av Kurt Waltersson, Bravida, Sören Ingman, Micasa Fastigheter i Stockholm och ett samtal med Per Ollas, AFF m fl leverantörer, entreprenörer och konsulter. Debattledare Jan Wahlbäck, Fasticon Arrangör: Bravida Outsourcing internationell standard på gång Outsourcing skall standardiseras. Hur påverkar det ditt arbete? I den svenska kommittén deltar representanter för ett flertal olika företag och branscher både privata och offentliga. Där finns köpare och säljare av outsourcingtjänster liksom konsultföretag. I det internationella arbetet deltar bland annat UK, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Bulgarien, Indien med flera. Ta del av vad som snart blir verklighet för alla som levererar eller köper in outsourcingtjänster. Thomas Persson, vd på outsourcingföretaget Mirror Accounting AB och ordförande i den svenska arbetsgruppen Hur ska man få ett fungerande gaturum utanför city? Vikten av att vårda de lokala hjältarna! Sedan Hammarby Sjöstad utvecklades finns det nästan ingen detaljplan som inte innehåller kommersiella lokaler inritade i nästan varje gatuplan, längs med alla gator. Men, vem ska vi hyra ut till och vem ska betala för det? Hammarby Sjöstad visade sig sedermera att det inte fungerar som planerat, vad ska man göra då? Handel verkar vara det som ska rädda alla nedgångna förortscentrum och stadsdelar, men funkar det? Hur kommer servicenäringen in i bilden, och vilken slags service är det som kommer att efterfrågas? Vi kommer att presentera olika förhållningssätt och ge några goda exempel. Dominika Andræ, Partner Optimal Arrangör: Optimal Outsourcing av tjänster nödvändigt, nödvändigt ont eller bara ont Allt fler företag och offentliga verksamheter outsourcar servicetjänster till fristående aktörer. Inom kommunerna utförs fortfarande de flesta tjänsterna i egen regi men tre av fyra kommuner tror att deras upphandling av tjänster kommer att öka inom de närmaste fem åren*. Samtidigt är outsourcing en omdiskuterad företeelse. Dess företrädare pekar på att det går att uppnå avsevärda besparingar och ökad effektivitet. Kritikerna talar om riskkapitalister som för ut övervinster till skatteparadis och orimliga arbetsförhållanden. Båda talar om bristande upphandlingskompetens och uppdragsstyrning. Är outsourcing himmel eller helvete? Debatt mellan Lars Täuber, vd för tjänsteföretaget ISS, Göran Greider, samhällsdebattör och chefredaktör för Dala-Demokraten och Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och redaktör för nyutkomna boken Den svenska tjänstesektorn. Moderator: Håkan Bryngelson, ordförande i Almega och vice styrelseordförande i Svensk Näringsliv * Outsourcingbarometern 2011 Arrangör: ISS Branschdebatt Branschdebatt Aktuell debatt Framtidens arbetsplats kvadratmeter lokal eller paketerad servicelösning? Idag talas det allt mer om vikten av humankapitalet på arbetsplatsen som en av företagets största tillgångar. Vi kan tydligt se att livsstilsbehov och prioriteringar hos dagens generationsöverskridande arbetsgrupper håller på att förändras. Hur designar, implementerar och utvärderar vi de rätta servicelösningarna på arbetsplatsen så att vi kan driva engagemang, produktivitet och måluppfyllelse? Johanna Langer, Konceptägare Sodexo och Ann de Jonge, Affärsutvecklingschef Klövern AB, för en diskussion kring vilka drivkrafter som skapar framtidens arbetsplats och hur strategi, service och tillgänglighet kan utformas för att möta medarbetare och organisationers behov framåt. Johanna Langer, konceptägare Sodexo, Ann de Jonge, affärsutvecklingschef Klövern AB Arrangöer: Sodexo Greider grillar outsourcing

6 Kan ny adress förändra företagskulturen? Case: Swedbanks nya huvudkontor mer än bara en arbetsplats I början av 2014 flyttar Swedbank sitt huvudkontor från Brunkebergstorg till ett nybyggt hus i Sundbyberg. Beslutet rör mycket mer än bara en geografisk flytt. Med sitt nya huvudkontor vill Swedbank skapa framtidens bank och den bästa miljön för sina medarbetare och verksamhet att växa i. Drivkraften är att utveckla ett mer modernt och effektivt arbetssätt utifrån bankens värdegrund enkel, öppen och omtänksam. För att stödja ett nytt arbetssätt skapar Swedbank en öppen och flexibel aktivitetsbaserad arbetsmiljö som ska ge bättre förutsättningar för relationsbyggande möten och större möjlighet för bankens medarbetare att själva påverka var, när och hur de arbetar. Swedbank bygger ett hus, men i grunden handlar resan om att förändra en företagskultur, något av det svåraste men också roligaste som finns. Catarina Funke och Jennica Lenning delar med sig av Swedbanks vision för sitt nya huvudkontor och framgångar och fallgropar på vägen dit. Catarina Funke, strategisk huvudprojektledare, Jennica Lenning, projektledare New ways of working Swedbank Summering Mässan stänger Besök dessutom: Möt oss på facility: Addici Almega Bestin Service Solutions Bravida TSM Coor Service Management Electrolux Laundry Systems Fastighetsägarna Förenade Service IFMA ISS Lorenz FM Service M_SOLUTION Optimal Perfect Group Posten Meddelande PURE Water Sweden Scientia Selecta SILF Sodexo Svensk Byggtjänst Det senaste inom lokalvård, tvätt, hygien och golvvård. Arrangeras av i samarbete med Huvudpartners BILJETT DU FÅR FRITT INTRÄDE TILL Service&Supply! Skriv ut din biljett på serviceandsupply.se TIPS! 3 tips för ett smart mässbesök: Slipp köerna skriv ut din fribiljett i förväg! Planera innan vilka seminarier du vill lyssna på. Vilka leverantörer ska du besöka? Gör en plan! All info hittar du på serviceandsupply.se! Välkommen! Öppettider oktober 2012 ons-tors Stockholmsmässan B-hallen Mässvägen 1, Älvsjö Bor du utanför Stockholm? Kolla in våra gratisbussar på serviceandsupply.se!

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

nyckeltal För Facility ManageMent

nyckeltal För Facility ManageMent inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 maj 2014 CAse från Kf fastigheter projektledning Mikael Lindberg Head of FM Malmö högskola Jasmine Lindkvist Facility Manager ey Victor Mannerholm Hammar Manager

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Näringslivslunch. 4 november

Näringslivslunch. 4 november Näringslivslunch 4 november Utveckling och framtid i Sollentuna kommunkoncern Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande Martin Lindfors, vd Sollentunahem Monika Söderlund- Andreasson, vd Sollentuna Energi

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Bostadens inre kvaliteter

Bostadens inre kvaliteter Bostadens inre kvaliteter Tammsvik, Upplands-Bro 18 20 augusti, 2010 Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter En gång i tiden begränsade sig kraven på en bostad till att den skulle vara funktionell

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Lyssna på hur andra har gjort fullmatat seminarieprogram!

Lyssna på hur andra har gjort fullmatat seminarieprogram! Samtidigt som Välkommen till höstens mest spännande mötesplats: Lyssna på hur andra har gjort fullmatat seminarieprogram! arbetsrätt LOU FM-strategier leantänkande konsultupphandling office branding miljöansvar

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

GIS-samverkan Södertörn. Staffan Kjellman Tyresö kommun November 2011

GIS-samverkan Södertörn. Staffan Kjellman Tyresö kommun November 2011 GIS-samverkan Södertörn Staffan Kjellman Tyresö kommun November 2011 1 Outsourcing av kommunal mät-, kart- och GIS-plattform 2 Staffan Kjellman Tyresö kommun Fakta om Södertörn Stockholm 829 417 Göteborg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015.

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Jury BRANISLAV SLAVIC VICE PRESIDENT OF COMMODITIES NORDIC Branislav är ansvarig för för försäljning mot stora företag

Läs mer

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 maj 2011 TALARE FRÅN Tetra pak Sture Karlsson Weronica Johansson Ann-Kristin Sjöström Mikael Boija Henrik Lundbäck Processförbättring för ökad lönsamhet Södertälje

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra.

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra. Hej, Till att börja med vill jag tacka för att du tar dig tid att läsa detta. Jag kommer nu att berätta för dig vad vi gör och varför det är så viktigt att vi blir fler medlemmar som vill vara med om förflyttningen

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige.

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. SOCIAL RESPONSIBILITY DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. Fairtrade på Social Responsibility Day 9.00 Trenderna

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Hvordan projekter startes, så de får ledelsens fulde opmærksomhed. Sture Karlsson

Hvordan projekter startes, så de får ledelsens fulde opmærksomhed. Sture Karlsson Hvordan projekter startes, så de får ledelsens fulde opmærksomhed Sture Karlsson Och v är Sture Karlsson? Kist, numera mest personkist Har drivit internationell affärsutveckling inom Service Managent Projektledare

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg Program hösten 2012 Göteborg Förändringsledning i lärande organisationer Sofia Bernhard Tid: 6 september 2012, kl 13.00 16.00, förfriskning serveras från 12.30 Plats: Raddisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future IFMA Workshop del 1 Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future Om IFMA Workshop 14 mars. Den 14 mars samlades medlemmar i IFMA och inbjudna gäster för att ha en workshop kring aktivitetsbaserade

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Fastighetsbranschens talangprogram initierades år 2012 av FASTIGO, HSB, SABO, Riksbyggen

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010.

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. HEMTEX AB Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer