Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten. Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten. Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply."

Transkript

1 Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply.

2 Ledande FM-aktörer i en loungemiljö för möten och mingel. Välkommen till FACILITY at your service, mötesplatsen för service och tjänster, har Sveriges bredaste utbud av kostnadsfria konferenser inom FM arrangeras. Debatter, starka talare och case avlöser varandra i rappt tempo. I pauserna träffar du alla ledande aktörer i en avspänd kreativ miljö. Facility är en del av Service&Supply årets viktigaste mötesplats för dig som arbetar med att skapa effektivare arbetsplatser. Lär av andra, ta del av nyheter. Detta är affärsmässan du har nytta av! Service&Supply erbjuder den kompletta helheten. 24 oktober Välkommen! Heléne Jansdotter Lindholm, chefredaktör Facility Nordic, projektledare Service&Supply Sven-Olof Johansson Mr Fastighet om service av fastigheter Omtalad och erkänd, men också välkänd för starka åsikter. Äger och förvaltar ett av Sveriges större fastighetsbestånd genom bolaget Fastpartner. Gillar snabba bilar och levererar snabba repliker. Ta del av och hans synpunkter på fastighetsbranschen och på fm som fenomen. Ett spännande möte i intervju form. Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner Helena Ohlsson FM som verktyg till ökad framgång Helena Ohlsson har en gedigen internationell FM-erfarenhet, som leverantör, beställare och konsult. Helena skapade och implementerade FM-strategin för IKEA på mer än 300 platser i 27 länder i rollen som Global Facility Manager. Hon har varit IFMA Sveriges ordförande, och suttit i styrelserna för EuroFM och IFMA internationellt. Hon var en av de mest ansedda och uppskattade talarna i såväl Köpenhamn som andra metropoler. Nyligen erhöll hon den internationella utmärkelsen Ifma Fellow för sitt livslånga engagemang inom facility. Sveriges mest kända fm-profil kommer till oss! Hur ser hon på FM-branschen och skapandet av den effektiva FM-organisationen? Hur kan man identifiera och implementera best practice? Vilka är utmaningarna i att säkerställa rätt stöd till kärnverksamheten genom byggnadens och verksamhetens hela livscykel? Helena Ohlsson, Partner Ohlssonglobal, tidigare Global Facility Manager, Ikea Internationellt känd! Framtidens trender inom Facility Management Vision 2020 Det finns en mängd faktorer som påverkar utvecklingen framöver inom servicebranschen och Facility Management. Bland annat politiska beslut, ekonomiska händelser och miljömässiga hänsyn. Oavsett hur utvecklingen kommer att te sig, måste alla aktörer ha en beredskap för kommande scenarier för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. ISS, som är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag, har tillsammans med Köpenhamns Framtidsinstitut genomfört en omfattande studie ISS 2020 Vision som redovisar olika tänkbara utvecklingsvägar och vilka utmaningar som de innebär för både beställare och utförare inom Facility Management. Talare; Anders Borggren, Director Business Development, ISS Arrangör: ISS Panelsamtal Leda för framtiden Uppföljning på Vision Ett panelsamtal med ledande FM aktörer om framtida utmaningar. Fredrik T Strand, vd Sodexo Norden, Mats Jönsson, vd och koncernchef Coor Service Management, Rikard Wannerholt, vd Addici samt Anders Borggren, Director Business Development ISS. Moderator: Robert Nyström, kommunikationskonsult på Comvision AB. Branschledare diskuterar framtiden!

3 11.30 CSR: Maktskiftet inom socialt ansvarstagande från stat till företag Det senaste decenniet har begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) fått ett rejält uppsving och är idag något som alla företag i alla branscher ska arbeta med. Att ta samhällsansvar ligger inte längre bara på statens axlar ett globalt maktskifte har skapat ett allt större tryck på att företagen tar ett ansvar för sin omvärld. Men hur ser de globala trenderna inom CSR ut? Hur viktigt är det egentligen att efterleva uppsatta koder och standarder? Varför är det viktigt att ta ett samhällsansvar och är det lönsamt? Marianne Bogle har sedan 2003 arbetat som vd för CSR Sweden samt som styrelseledamot i moderorganisationen CSR Europe. Tillsammans med Sodexos kommunikationsdirektör Eva Kristensson diskuterar de globala trender inom CSR samt visar på hur vi strategiskt och praktiskt kan arbeta med dessa frågor i Service Management-branschen. Marianne Bogle, vd CSR Sweden, Eva Kristensson, kommunikationsdirektör Sodexo Arrangör: Sodexo Hur kan servicenäringen ges bättre förutsättningar? Den serviceintensiva delen av tjänstesektorn är en hörnsten i Sveriges ekonomi och för sysselsättningen. Sektorn växer och rekryterar. Hur fungerar egentligen matchningen av arbetskraft mot sektorns behov? Har de arbetssökande tillräcklig kompetens och kvalifikationer, eller är det arbetsgivarna ansvar att träna upp sin personal? Hur ska sektorns framtida kompetensförsörjning säkras? Dessa frågor diskuteras under seminariet av experter, beslutsfattare och företrädare för branschorganisationer och företag. Arrangör: Almega Lunchpaus Framtidsspaning: Service med ny teknik Stora utmaningar och möjligheter väntar såväl beställare som leverantör i takt med att ny teknik tillämpas inom servicetjänstesektorn. Med utvecklingen följer nya lösningar, ökad mobilitet, säkrare flöden och bättre uppföljning. Ta del av en spaning med fäste i nuet. Alexis Kahlmann, verksamhetsutvecklingschef, och Erik Sörnäs, ansvarig Space Management, båda på Coor Service Management Arrangör: Coor Service Management Helhetslösningar varför låter det så bra men är så svårt? Allt fler företag går från att erbjuda enskilda tjänster och serviceavtal till helhetslösningar. Fördelarna som anges är många men så är även utmaningarna. I praktiken betyder det att många företag misslyckas med att utveckla lönsamma helhetslösningar affärspotentialen till trots. Christian Kowalkowski är docent i industriell marknadsföring och verksam vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors samt Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Under seminariet diskuterar han interna såväl som kundrelaterade faktorer som påverkar helhetslösningars effektivitet och lönsamhet. Christian Kowalkowski, docent, Hanken Svenska Handelshögskolan Att attrahera unga och lösa behovet av branschidentitet En ny bransch, en bransch utan självklara titlar eller befattningsbeskrivningar. Få kända förebilder i media. Hur arbetar man med att attrahera talanger som aktör och som bransch? Linus Holmgren, employer-branding expert och grundare av Talent Talk Politisk debatt Vision om FM rollen Snart är det nytt år 2013! IFMA tittar i backspegeln från 1993 och till idag samt ger en vision om vart rollen som Facility Manager är på väg. Erik Ahrsjö, ordf IFMA Arrangör: Ifma Stärk varumärket!

4 15.00 Hur Posten Meddelande arbetar med Facility Services Organizing is what you do before you do something, so that when you do it, it is not all mixed up /A.A Milne Förklaring: Förändring är konstant! Här berättas om hur Posten Meddelande arbetar med Facility Services tjänster, så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet och lägga sin energi på rätt saker. Annelie Sallert, chef Produktområde Facility Services & Hemleveranser, Posten Meddelande Arrangör: Posten Meddelande Mässan stänger. Välkommen i morgon! 25 oktober Service Management för förhöjd livskvalitet Dagens Service Management handlar om att kunna leverera god service och rätt kvalitet till angiven kostnad, i samklang med gästernas, brukarnas och industrins behov och krav. Det handlar också om att inom flera områden och simultant i flera länder kunna skapa förutsättningar för denna leverans, ofta genom omstruktureringar och införande av standardmodeller. Sodexos vd Fredrik T Strand talar om vilka utmaningar Service Management-branschen står inför idag och hur serviceföretaget och kunden i partnerskap kan möta dessa utmaningar. Han beskriver också den pågående utvecklingen från leverans av enstaka tjänster till integrerade helhetslösningar, där den förhöjda livskvaliteten hos alla inblandade individer är det yttersta målet. Fredrik T Strand, vd Sodexo Norden Arrangör: Sodexo Service i världsklass men vem vill betala? Sveriges och Nordens största tjänsteföretag ISS har under många år målmedvetet arbetat för att kunna leverera service i världsklass. Motiverade medarbetare, kompetensutveckling samt strukturerade och effektiva metoder är några av framgångsfaktorerna. Seminariet redovisar hur ISS bar sig åt för att nå dit och vilka krav som upphandlare kan och bör ställa. Men man tar också upp problematiken med att upphandlingarna ofta fokuserar på priset. Går de mjuka värdena inom servicebranschen att kvantifiera och gradera? Och är kunderna beredda att betala för det? Fredrika Lenne, Affärsutvecklare och Henrik Söderberg, regionchef ISS Arrangör: ISS Boende med guldkant En stor grupp medelålders saknar alternativ i sin bostadskarriär. De vill bo härligt med stort serviceutbud och ålderdomshem känns avlägset och inte alls lockande. Var är entreprenörerna som skapar attraktiva erbjudanden? Vem hugger på en marknad i vardande? Debatt om utmaningar för fastighetsutveckling och fm. Vilka nya samarbeten ligger i sin linda? En hel del är redan på gång. Vi riktar ljuset mot en samhällsförändring som kan innebära det genomslag fm efterlyser. Ta del av nytänkare som tror på att utveckla tjänster för sina hyresgäster. Ett samtal om potentialen i att överföra affärsmodeller som präglar lokalhyresmarknaden till bostäder. Särskilt uppmärksammas behov och möjligheter i seniorboenden och andra kluster av hyresgäster som premierar serviceutbud. Är det läge för fastighetsutvecklare att hitta facility leverantörer för gemensam framtid? Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad, Petter Ahlström, ekonomie doktor/manager Ernst&Young, Mats Sundbom vd Silverlife och styrelseledamot Addici. Arrangör: Fastighetsägarna Landstingen och fastigheterna Det allmänna är stora ägare av fastigheter. Hur hanteras det kapitalet och hur effektivt sker det? Aktuell debatt med en panel bestående av; Linda Andersson, Director Ernst&Young, Göran Lindahl, docent på Chalmers Tekniska Högskola samt Helena Ribacke, lokal-& fastighetsstrateg Landstinget Gävleborg. Panelen leds av Sture Carlsson, senior advisor Cresensus Lunchpaus Debatt om ny marknad! Äldre befolkning ger nya möjligheter! Sodexo startar dagen!

5 13.00 Lasse Lundström Tetra Pak och fm Lasse Lundström har varit ansvarig för all soft fm på Tetra Paks huvudkontor i Lund. Hur och varför har de byggt sin fm-verksamhet som de gjort? Lasse ger generöst av sin erfarenhet. Ta del av hans tankar kring utvecklingen och vad han ser som viktigt framåt. Lasse Lundström, Strategic Real Estate & Work Place Management Tetra Pak AFF som upphandlings dokument hur säkras kvalitén? Hur kan en upphandling bli mer tydlig så att kvaliteten blir det förväntade? Vilka möjliga förbättringar skulle man på enkelt sätt kunna genomför för att slippa tvister och ändlösa diskussioner kring vad avtalen egentligen omfattar. Och istället kunna lägga tiden på att gemensamt utveckla leveransen för att erhålla bästa möjliga långsiktiga standard i fastigheterna. Är det avtalsdokumenten som utgör problemet, eller är det något annat? Debattinlägg av Kurt Waltersson, Bravida, Sören Ingman, Micasa Fastigheter i Stockholm och ett samtal med Per Ollas, AFF m fl leverantörer, entreprenörer och konsulter. Debattledare Jan Wahlbäck, Fasticon Arrangör: Bravida Outsourcing internationell standard på gång Outsourcing skall standardiseras. Hur påverkar det ditt arbete? I den svenska kommittén deltar representanter för ett flertal olika företag och branscher både privata och offentliga. Där finns köpare och säljare av outsourcingtjänster liksom konsultföretag. I det internationella arbetet deltar bland annat UK, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Bulgarien, Indien med flera. Ta del av vad som snart blir verklighet för alla som levererar eller köper in outsourcingtjänster. Thomas Persson, vd på outsourcingföretaget Mirror Accounting AB och ordförande i den svenska arbetsgruppen Hur ska man få ett fungerande gaturum utanför city? Vikten av att vårda de lokala hjältarna! Sedan Hammarby Sjöstad utvecklades finns det nästan ingen detaljplan som inte innehåller kommersiella lokaler inritade i nästan varje gatuplan, längs med alla gator. Men, vem ska vi hyra ut till och vem ska betala för det? Hammarby Sjöstad visade sig sedermera att det inte fungerar som planerat, vad ska man göra då? Handel verkar vara det som ska rädda alla nedgångna förortscentrum och stadsdelar, men funkar det? Hur kommer servicenäringen in i bilden, och vilken slags service är det som kommer att efterfrågas? Vi kommer att presentera olika förhållningssätt och ge några goda exempel. Dominika Andræ, Partner Optimal Arrangör: Optimal Outsourcing av tjänster nödvändigt, nödvändigt ont eller bara ont Allt fler företag och offentliga verksamheter outsourcar servicetjänster till fristående aktörer. Inom kommunerna utförs fortfarande de flesta tjänsterna i egen regi men tre av fyra kommuner tror att deras upphandling av tjänster kommer att öka inom de närmaste fem åren*. Samtidigt är outsourcing en omdiskuterad företeelse. Dess företrädare pekar på att det går att uppnå avsevärda besparingar och ökad effektivitet. Kritikerna talar om riskkapitalister som för ut övervinster till skatteparadis och orimliga arbetsförhållanden. Båda talar om bristande upphandlingskompetens och uppdragsstyrning. Är outsourcing himmel eller helvete? Debatt mellan Lars Täuber, vd för tjänsteföretaget ISS, Göran Greider, samhällsdebattör och chefredaktör för Dala-Demokraten och Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och redaktör för nyutkomna boken Den svenska tjänstesektorn. Moderator: Håkan Bryngelson, ordförande i Almega och vice styrelseordförande i Svensk Näringsliv * Outsourcingbarometern 2011 Arrangör: ISS Branschdebatt Branschdebatt Aktuell debatt Framtidens arbetsplats kvadratmeter lokal eller paketerad servicelösning? Idag talas det allt mer om vikten av humankapitalet på arbetsplatsen som en av företagets största tillgångar. Vi kan tydligt se att livsstilsbehov och prioriteringar hos dagens generationsöverskridande arbetsgrupper håller på att förändras. Hur designar, implementerar och utvärderar vi de rätta servicelösningarna på arbetsplatsen så att vi kan driva engagemang, produktivitet och måluppfyllelse? Johanna Langer, Konceptägare Sodexo och Ann de Jonge, Affärsutvecklingschef Klövern AB, för en diskussion kring vilka drivkrafter som skapar framtidens arbetsplats och hur strategi, service och tillgänglighet kan utformas för att möta medarbetare och organisationers behov framåt. Johanna Langer, konceptägare Sodexo, Ann de Jonge, affärsutvecklingschef Klövern AB Arrangöer: Sodexo Greider grillar outsourcing

6 Kan ny adress förändra företagskulturen? Case: Swedbanks nya huvudkontor mer än bara en arbetsplats I början av 2014 flyttar Swedbank sitt huvudkontor från Brunkebergstorg till ett nybyggt hus i Sundbyberg. Beslutet rör mycket mer än bara en geografisk flytt. Med sitt nya huvudkontor vill Swedbank skapa framtidens bank och den bästa miljön för sina medarbetare och verksamhet att växa i. Drivkraften är att utveckla ett mer modernt och effektivt arbetssätt utifrån bankens värdegrund enkel, öppen och omtänksam. För att stödja ett nytt arbetssätt skapar Swedbank en öppen och flexibel aktivitetsbaserad arbetsmiljö som ska ge bättre förutsättningar för relationsbyggande möten och större möjlighet för bankens medarbetare att själva påverka var, när och hur de arbetar. Swedbank bygger ett hus, men i grunden handlar resan om att förändra en företagskultur, något av det svåraste men också roligaste som finns. Catarina Funke och Jennica Lenning delar med sig av Swedbanks vision för sitt nya huvudkontor och framgångar och fallgropar på vägen dit. Catarina Funke, strategisk huvudprojektledare, Jennica Lenning, projektledare New ways of working Swedbank Summering Mässan stänger Besök dessutom: Möt oss på facility: Addici Almega Bestin Service Solutions Bravida TSM Coor Service Management Electrolux Laundry Systems Fastighetsägarna Förenade Service IFMA ISS Lorenz FM Service M_SOLUTION Optimal Perfect Group Posten Meddelande PURE Water Sweden Scientia Selecta SILF Sodexo Svensk Byggtjänst Det senaste inom lokalvård, tvätt, hygien och golvvård. Arrangeras av i samarbete med Huvudpartners BILJETT DU FÅR FRITT INTRÄDE TILL Service&Supply! Skriv ut din biljett på serviceandsupply.se TIPS! 3 tips för ett smart mässbesök: Slipp köerna skriv ut din fribiljett i förväg! Planera innan vilka seminarier du vill lyssna på. Vilka leverantörer ska du besöka? Gör en plan! All info hittar du på serviceandsupply.se! Välkommen! Öppettider oktober 2012 ons-tors Stockholmsmässan B-hallen Mässvägen 1, Älvsjö Bor du utanför Stockholm? Kolla in våra gratisbussar på serviceandsupply.se!

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft TEMA: Kompetensförsörjning 8 maj 2012 Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft Christer Ågren, vice VD på Svenskt Näringsliv om kompetensförsörjningen hos svenska företag

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning 5 november 2010 Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning Vi är 20 anställda som samarbetar med 30 konsulter Olle Cyrén, Avdelningschef för stora projekt, Stockholms stad Svenska

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS TA TILLBAKA KUNSKAPEN NYHETER sidan 6 PÅ AGENDAN: NYA LEDARE GENERATIONSSKIFTE sidan 12 VEM SITTER BÄST, OCH VART? STYRELSEKOMPETENS

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING DEBATT Innovation i offentliga verksamheter - har du verktygen? Påverka förändringsprocessen så gör du DESI - Så behåller vi den digitala tätpositionen i EU Hur informationssäkra

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer