2Peak-smart.com. för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra. Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2Peak-smart.com. för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra. Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart"

Transkript

1 2Peak-smart.com Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra

2 Medarbetaransvar MÅL Karriär MÅL Rekryterings MÅL Kross-kulturella arbetsrelationer Uppnå utveckling av hur din personal ser och gör sitt jobb, tydliga. Vi hjälper dig att bli flexiblare och framgångsrikare - snabbare än med traditionella medarbetarmätningar. Affärside, proaktiva medarbetarmätningar och utveckling! Att hjälpa dig enklare och snabbare möta alla de ständigt nya kraven från vår allt snabbare föränderliga omvärld, genom att med 2Peak-smart ledarverktyg fånga och följa upp det osynliga och utveckla det hållbart i befattningar, funktioner, uppdrag och projekt för att kostnadseffektivt utveckla både flexiblare organisation, befattningar och medarbetare genom: Att inte göra det svårare än det är. Att göra hållbar skillnad, för både tjänstemanna- och kollektivsidan. Att skapa attraktiva, hållbara och framgångsrika organisationer. Vårt proaktiva syn- och arbetssätt hjälper dig att effektivt involvera och tillvarata (se) varje medarbetares unika kunskap, erfarenhet, förhållningsoch kommunikationssätt. Frågan vi objektivt ställer och besvarar är hur medarbetarnas verklighet ser ut, arbetssituation, i relation till MÅL och Vision Proaktiva utvärderings- och analystjänster med smart* samsynsprocess! Vi hjälper er snabbare att nå mål, genom att fokusera på målperception som en personligkvalitet, för rätt styrka i roll, funktion och uppdrag, vid utveckling, förändring, rekrytering och kulturella utmaningarna i organisationen eller i världen. Svaret vi mäter upp visar hur stort gap det finns mellan medarbetarnas verklighet och mål, 10% blir ca kr/10 pers.! Underlaget hjälper er definierar krav och mål för medarbetarskap proaktivt utifrån medarbetarnas egen personliga kravbild. Raderas gapet genom samsyn, använder ni underlaget Proaktivt. Samsyn är individuella tolkningar processade till en gemensam och tydlig uppfattning, som gör att alla ger samma signaler om vad som skall göras och förväntas. a grundstenar: George Santayana Människosyn. Alla bidrar utifrån sin subjektiva verklighet, en verklighet som styrs av både makro- och mikrokultur. Perception. Medarbetaransvar. Vårt underlag visar objektivt verkligheten från samtliga medarbetare, en helikopterbild. Kognitivitet. Utveckling och flexibilitet. Vi påverkar dynamiskt genom att fokusera på målperception som en personligkvalitet.

3 Proaktivt process- och ledarstöd Kommunikations-plattform att utveckla medarbetarna smart*! Tyvärr skapar osynliga subjektiva uppfattningar och tolkningar av fakta, om man inte mäter och följer upp regelbundet, även oklara och diffusa ansvar, skyldigheter, beteende och attityd. Vi hjälper dig nå mål och resultat både enklare och snabbare som en halkvarnare och GPS i bilen genom: Att objektivt se om alla har samma tydliga mål, samsyn, attityd, ansvar och värderingar! Att skapa samsyn i verkligheten med 3 till 5 steg med full delaktighet och uppföljning. Att skapa ett hållbart ledarskap, en attraktiv och en så flexibel organisation som krävs av omvärlden. För att möta omvärldens ständigt nya krav, arbetar vi direkt med medarbetarnas motivation, drivkrafter och mål enligt enkla, tydliga, vedertagna och beprövade metoder och modeller (ett inventorium av kartläggning och mätning,, i upp till 3D). Mät- och uppföljningsbar målperception uppstår! Genom att mang och motivation att enklare och snabbare nå mål med en kognitiv process som stöd. Det är självklart en relativ bedömning i flera objektiv mätbara dimensioner mellan A) verklighet och B) mål och C) mål: A) VERKLIGHET, arbetssituation, och MÅL förhållningssätt SPELSTIL. B) MÅL egen uppfattning/perception om prioriteringar och förhållningssätt SPELPLATS. C) MÅL organisationens förväntningar/uppfattning på SPELPLATS och SPELSTIL. Och olika kulturella stilar och dimensioner (multi-, re- eller linjär-aktiva och makt, individuell, maskulin och nytänk tillsammans med faktisk förväntad handling). INDEX B C A

4 Inspirera till handling som utvecklar hållbara arbetsplatser och medarbetarsamverkan. Ledarverktyget skapar jämnvikt mellan Strukturellt och Kulturellt system Verklighetsförankrade lösningar med mät- och uppföljningsbar samsyn! därför blir SAMSYN AV FAKTA CENTRAL i medarbetarutveckling och medarbetarskapet för att skapa ökad flexibilitet för att motivera utveckling, förändring och flexibilitet enklare, tydligare och snabbare. När vi objektivt mäter och kartlägger vad medarbetarna gör i relation till vad medarbetarna subjektivt anser borde göras och mål, får du ett verklighetsförankrat resultat du enkelt kan följa upp hållbart: Utifrån våra olika personligheter och erfarenheter kommer vi naturligt att ha individuella tolkningar av allt som sägs och ses. Genom att vi undanröjer de vanligaste fallgroparna som olika förväntningar från ledning, projekt- eller arbetsgrupper och de som arbetar direkt med funktionen innebär. Då en bra och tydlig kravbild utgår från en gemensam uppfattning och gemensamma förväntningar (perception) hos alla ledarna och medarbetarena. Vi Vi inkluderar perceptionen i personliga kvaliteter, mäter och följer upp den! På så sätt skapar vi vi en trovärdig, uppföljningsbar och kognitiv process som gör det enkelt för medarbetarna att både se utvecklingsbehov, genomföra och följa upp utveckling med SMART* samsyn! På grund av att vi alla ser och självklart uppfattar mål individuellt, skapar samsyn handling hos såväl individ som i grupp. Lika självklart har alla våra olika funktioner och roller naturligt olika uppfattningar om uppgifter och fakta. Vi vet t.ex. att en pådrivande ledare som vill nå resultat snabbt, även har svårt att vänta på detaljer och medarbetaren som inte tycker sig få tid att leverera kvalitet, inte tycker det är seriös med för lite tid. Samsyn är individuella tolkningar processade till en gemensam och tydlig uppfattning, som gör att alla ger samma signaler om vad som skall göras och förväntas.

5 Mätbar samsyn skapar ett gemensamt språkbruk, värdering och flexibilitet! Du räknar lätt ut att felaktiga prioriteringar och otydligt medarbetaransvar på bara 10% per 10 medarbetare kostar ca kr/år eller ca 1 hel person i en grupp med 10 personer eller mer! De organisationer som regelbundet uppdaterar mål och visioner genom hållbart ledarskap och tydlig kommunikation, får enorma konkurrensfördelar! Vi är här för att ge det stödet åt de organisationer som vill uppnå dessa fördelar! Vad innebär det för er organisation att vi kan hjälpa er både korta ner tiden och förbättra resultatet på pågående och nya projekt? Hur mycket tjänar ni på att minska processtider och få bättre resultat? Är det bättre att proaktiv lösa problem innan ni reaktivt får facit i hand? Om vi hjälper er med "bara" ca 10% finns det alltså mer att hämta, enligt McKinsly, med tydligt uppföljningsbart medarbetarskap: Medarbetaransvar, karriär och rekrytering samt för att utveckla de allt viktigare kross-kulturella arbetsrelationerna! McKinsey`s undersökte i "War for Talent 2000" med en enkät i 410 lokalkontor i de 35 största företagen - 40% Ökad produktivitet i operativa roller! - 49% Ökad vinst inom ledarroller! - 67% Ökad försäljning i säljrollerna! Enligt McKinsly's undersökning över 5 år skapades en ökad vinst/ avkastning (eller kostnadskontroll) på upp till 300% (till aktieägarna)! AFFÄRSNYTTA Vi påverkar både hälsotalen för humankapitalet, vinst och kostnadskontroll, genom: Samt objektiv uppföljning och uppdatering kravspecifikationer för att möta omvärldens operativa roller ledarroller säljrollerna ständigt nya krav. Att objektivt och enkelt jämföra prioriteringar, utfall och resultat! Att proaktivt, systematiskt och mätbart visa stöd för att nå kraven effektivast! Att hållbart utveckla både ledare och medarbetare i befattningar/ uppdrag/roller!

6 2Peak-(Dave Ulrich och Wayne Brockband) sk. HR med värde fokus, som handlar om att skapa värde och att tydliggöra detta för mottagaren enl. den Magisteruppsats som Göteborgsuniversitet gjorde 2007 på verktyget. Metoden utvärderades under projekt namnet på flera olika arbetsgrupper i blandade branscher i olika typer av verksamheter och arbetsnivåer. Utmaningar vi hjälper dig med! Att utveckla ansvar, syfte, karriär, rekrytering och hållbart ledarskap, för att skapa en attraktivare, flexiblare och framgångsrikare organisation! Vi hjälper snabbt era arbetsgrupper och enskillda medarbetare att konstruktivt utvärdera sig själva och därmed se styrkor och utvecklingsområden som finns inom den egna arbetsgruppen. Resultatet blir en konkret handlingsplan som kan följas upp över tid smart*. nvändbar i en enkel ekvation där medarbetarna (humankapitalet) utgör 100% och det uppmätta gapet visar var potentialerna finns och vad för utveckling som krävs. Resultatet visar hur mycket av era medarbetares kompetens ni faktiskt använder och till vad, en verkningsgrad (och humankapital Due Diligence). Vilken är din utmaning idag? 1 Organisations utveckling, sammanslagning, köp, etc. Din organisation står inför en större förändring som kommer att beröra merparten av medarbetarna. Du vet vad ni vill åstadkomma framöver men ni är tveksamma till hur ni ska gå tillväga. Dessutom har du tidspress att göra det snabbt, kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart samtidigt som ni måste bli attraktivare för att kunna attrahera de absolut bästa att både stanna och söka sig till er. 2 Konferenser eller föreläsning med dynamik. Vid en konferens där du vill att deltagarna ska få ut mer av föreläsningar än presentationer från scen. Du vill ha en större dialog och dynamik bland åhörarna och inte bara envägskommunikation och monolog från scen. 3 Vinnande Vägval ett snabbt sätt motivera medarbetarskap och ansvar. Du vet att en eller flera arbetsgrupper i din organisation behöver se över sina arbetsprocesser och blir mer motiverade och prestera bättre. Du vill hitta ett annorlunda sätt att snabbt involvera alla medarbetare. 4 Kulturella utmaningar. Du ska ut med ett budskap på marknaden och vill veta att du bemöter olika interna och externa kulturer på rätt sätt. Du behöver utveckla medarbetare från andra kulturer i organisationen eller medarbetare och team som skall arbeta på olika geografiska platser i världen. 5 Arbetsmiljö, ISO och LEAN utmaningar. Du har behov att kvalitetssäkrad enligt ISO krav på mätbarhet och uppföljning, Samtidigt utvecklas era personalekonomiska nyckeltal i processen - smart*. WEBBLÖSNINGAR Vi frågar och följer upp alla medarbetare för dig objektivt, på mindre än en vecka! Outputen får ni i form av verksamhetsspecifika rapporter som produceras för analys och beslut om utveckling, förändring och förbättring av företagets medarbetare, befattningar eller rekrytering till någon funktion. 2Peak-smart.com data kan naturligtvis integreras i HR/Talent management-, ISO- och LEAN system samt Employer Branding. Projektet kan spänna över lednings, tjänstemanna- och kollektivsidan för att kunna möta samtliga era krav på resultat, uppföljning och dokumentation.

7 Alla bidrar delaktighet och lösningsförslag Helikopterbild engagemang och status Medarbetaransvar motivation och -the- Samsyn flexibilitet medarbetaransvar och implementering Verklighet utveckling i grupp-/verksamhet och uppföljning Organisationsinterna parallella processer Ledarverktygets objektivitet bygger på full delaktighet och ger transparens! Vi håller dig ständigt OBJEKTIVT UPPDATERAD och följer upp att krav, underlag, uppdrag och roller i det strukturella systemet är förankrade samt att medarbetarna utvecklas rätt och att rätt stöd ges även i det kulturella systemet kostnadseffektivt. Kompetensanvändning, Effektivitet och Flexibilitet Funktion, Kompetens och Uppgifter Gapet visar potentialen till förbättringar och de bli upp till 70% mer effektiva e finansiellt och för hälsotalen på grund av att vi tar bort gapen hållbart genom att arbetar direkt med medarbetarnas motivation, drivkrafter och målperception. Samsyn om VAD som skall hända, Hur det skall genomföras och VARFÖR: enkät ca min per deltagare. Vi gör en förstudie eller uppföljning där vi intervjuar ALLA medarbetare. Resultatet blir både en visuell grafisk helikopterbild av verkligheten med mål- och visionsförankring. 2. Besluts- och uppföljningsunderlag. Presentation för grupp och verksamhet ca 3 tim. Vi presenterar resultatet, utan att visa enskillda medarbetare, för att visa var potentialerna finns och vad för utveckling som krävs en helikopterbild. -the-trainer/train-the- Ofta är det verksamhetens alla ledare som ansvarar för implementeringen. För att skapa trygghet och se till att dialogverktygen används på rätt sätt, tränar vi dessa personer så att organisationen får ut maximal effekt för att bygga och utveckla kunskapen internt. 4. Samsynsprocess. Mobilisering och implementering. I denna fas är det dags att börja använda dialogverktygen på bred front där linjeledarna ofta har en central roll i tre till fem steg, för att medarbetarna smart* ska tala om och vara överens om VAD som ska hända, HUR det skall genomföras och VARFÖR. 5. Motivation. Uppföljning. Det viktigaste steg är att med uppföljning hantera och utveckla de positiva förväntningar och entusiasm som skapas i organisationen. Vi skräddarsyr en lösning för hur uppföljningen ska gå till för att enkel integrera den i era normala utvecklings- och medarbetarsamtal, den är alltid mätbar enligt ISO 6.2 krav och LEAN-processer.

8 Till dags dato har vi inte stött på något område där metodiken har fallerat. Vi hävdar att den största orsaken till detta är att metodiken involverar, ökar meningsfullheten och begripligheten för varje enskild individ. Nyttan med vår metodik och lösningar:» Kan användas inom alla områden och på alla typer av målgrupper.» Förenklar budskapet och gör förändringen begriplig för alla i organisationen.» Skapar samsyn och genomslag i organisationen på ett snabbt och enkelt sätt.» Erbjuder konkret kommunikations- och ledarverktyg.» Kopplar lösningar specifikt till verksamhet och ändamål.» Stöttar implementeringen av strategiska beslut i organisationen. Områden ex:» Projekt- och affärsutveckling» Intern kommunikation» ISO och LEAN krav förankring/utveckling» Organisationsutveckling» Butik- och serviceorganisation» Ledarskap och medarbetarskap» Rekrytering och kravförankring» Coachning, arbetslösa och utbrännda» Employer Brandingen» Världssäljare kross-kulturellanpassning» Medarbetarutveckling» Grupputveckling åtagande, engageman och motivation, medarbetarskap! RESULTATSTYRNING Erbjuder 100% delaktighet för att enkelt kunna skapa och behålla brett engagemang hos er, och dessutom gör er organisation attraktivare! Grupprapporter sammanfattar allas svar, utan att peka ut enskilda medarbetare, med metodens standardiserade: - Insamlingsmetod för samsyn på kravspecifikationer och förväntningar. - Insamlingsmetod för medarbetarnas verklighet och arbetssituation. Användares ord: "Bra modell som ger oss stöd i vår organisationsutveckling och när vi skall definiera befattningsansvar och beskrivningar. Viktigt att skapa samsyn om vad var och en skall arbeta med" John Norling, Projektledare, LLR Group AB "Bra använda grafer och modeller för att föra fram budskap. Ger möjlighet att föra en diskussion kring utvecklingsmöjligheter" Per Ola Nilsson, Orkesterchef, Malmö Opera "Idéer, uppslag och nya saker kommer fram genom coach4coach. Bra stöd i sin utveckling och utbildning. Kommunikationen ökar" Martin Frantsi, Butikschef, Järnia "Skrämmande bra bild av verkligheten. Möjlighet att påverka sin arbetssituation. Lättare att kunna delegera" Bertil Jonsson, Produktionsledare, Mönsterås Metall AB "Träffsäker bild av verkligheten. Bättre kommunikation, ökar engagemanget och inkluderar alla. Tydligare befattningar, med ansvar och vem som gör vad" Mattias Williamsson, Maskinoperatör, Mönsterås Metall AB "Ledaren kan föra en bättre dialog med grupp och ge ett bra stöd. Lättare hantera konflikter och diskussioner. Bra att förstå individernas roll. Individen känner sig sedd. Bränsle till företagets utveckling" Birgitta Öjmertz, Projektledare, IVF AB Tjänster Skapa ett hållbart ledarskap, en attraktiv och en så flexibel organisation som krävs av omvärlden genom objektivt insamling av data på Internet i upp till tre dimensioner (3D), ett sk. Inventorium, för att följa upp aktuella krav och förväntningar i verksamhet, grupp och hos medarbetare, med: - Samsyn / Consensus Index. - Förankring / Anchoring Audit Index. - Rekrytering / Recruiting Anchoring Index. - Ledarskaps / Leadership 360 Index. - Medarbetar / Employees 360 Index. - Kross-kultur Index.. Human Resources Management Utforskning

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida 2 (12) Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3

Innehållsförteckning. Sida 2 (12) Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3 KURSKATALOG 2016 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3 Ditt personliga varumärke Gör dig attraktivare (20150002)... 3 Ledarskapets verktyg del 1 Verktyg

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Strategisk kompetensutveckling - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Förenkla medarbetarutvecklingen med Netcompetence Talent Portal Netcompetence Talent Portal Prestation Vision & Strategi Mål

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Säkerhetskulturarbete i praktiken

Säkerhetskulturarbete i praktiken Säkerhetskulturarbete i praktiken Hur definieras säkerhetskultur? Gemensam och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av arbete och säkerhet delvis symboliskt uttryckt som vägleder människors handlingar

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION

KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION Jacobsen & Thorsvik 1 DAGENS MODERNA ORGANISATIONER: HUMANKAPITALET ALLT VIKTIGARE, INTE BARA I TJÄNSTE- OCH KUNSKAPSFÖRETAG HUMANKAPITAL: Intellektuell förmåga Kompetens

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet 1 IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet Carola Löfstrand Arbetsmiljöspecialist Vision Medarbetardriven verksamhetsutveckling - genom digitalisering Hur fånga upp medarbetarnas behov och göra dom

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår?

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? ORGANISATIONSHÄLSA - vad är det och hur kan man arbeta med det? Folkhälsa Individhälsa Organisationshälsa Vad är det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? - Vad säger statistiken? - Vad säger

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm Medskapande förändringskraft

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm  Medskapande förändringskraft www.aprinova.se Medskapande förändringskraft Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, 111 30 Stockholm www.aprinova.se Vill du veta mer om gemensamma värdegrunder och medskapandets krafter? Besök vår hemsida

Läs mer