2Peak-smart.com. för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra. Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2Peak-smart.com. för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra. Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart"

Transkript

1 2Peak-smart.com Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra

2 Medarbetaransvar MÅL Karriär MÅL Rekryterings MÅL Kross-kulturella arbetsrelationer Uppnå utveckling av hur din personal ser och gör sitt jobb, tydliga. Vi hjälper dig att bli flexiblare och framgångsrikare - snabbare än med traditionella medarbetarmätningar. Affärside, proaktiva medarbetarmätningar och utveckling! Att hjälpa dig enklare och snabbare möta alla de ständigt nya kraven från vår allt snabbare föränderliga omvärld, genom att med 2Peak-smart ledarverktyg fånga och följa upp det osynliga och utveckla det hållbart i befattningar, funktioner, uppdrag och projekt för att kostnadseffektivt utveckla både flexiblare organisation, befattningar och medarbetare genom: Att inte göra det svårare än det är. Att göra hållbar skillnad, för både tjänstemanna- och kollektivsidan. Att skapa attraktiva, hållbara och framgångsrika organisationer. Vårt proaktiva syn- och arbetssätt hjälper dig att effektivt involvera och tillvarata (se) varje medarbetares unika kunskap, erfarenhet, förhållningsoch kommunikationssätt. Frågan vi objektivt ställer och besvarar är hur medarbetarnas verklighet ser ut, arbetssituation, i relation till MÅL och Vision Proaktiva utvärderings- och analystjänster med smart* samsynsprocess! Vi hjälper er snabbare att nå mål, genom att fokusera på målperception som en personligkvalitet, för rätt styrka i roll, funktion och uppdrag, vid utveckling, förändring, rekrytering och kulturella utmaningarna i organisationen eller i världen. Svaret vi mäter upp visar hur stort gap det finns mellan medarbetarnas verklighet och mål, 10% blir ca kr/10 pers.! Underlaget hjälper er definierar krav och mål för medarbetarskap proaktivt utifrån medarbetarnas egen personliga kravbild. Raderas gapet genom samsyn, använder ni underlaget Proaktivt. Samsyn är individuella tolkningar processade till en gemensam och tydlig uppfattning, som gör att alla ger samma signaler om vad som skall göras och förväntas. a grundstenar: George Santayana Människosyn. Alla bidrar utifrån sin subjektiva verklighet, en verklighet som styrs av både makro- och mikrokultur. Perception. Medarbetaransvar. Vårt underlag visar objektivt verkligheten från samtliga medarbetare, en helikopterbild. Kognitivitet. Utveckling och flexibilitet. Vi påverkar dynamiskt genom att fokusera på målperception som en personligkvalitet.

3 Proaktivt process- och ledarstöd Kommunikations-plattform att utveckla medarbetarna smart*! Tyvärr skapar osynliga subjektiva uppfattningar och tolkningar av fakta, om man inte mäter och följer upp regelbundet, även oklara och diffusa ansvar, skyldigheter, beteende och attityd. Vi hjälper dig nå mål och resultat både enklare och snabbare som en halkvarnare och GPS i bilen genom: Att objektivt se om alla har samma tydliga mål, samsyn, attityd, ansvar och värderingar! Att skapa samsyn i verkligheten med 3 till 5 steg med full delaktighet och uppföljning. Att skapa ett hållbart ledarskap, en attraktiv och en så flexibel organisation som krävs av omvärlden. För att möta omvärldens ständigt nya krav, arbetar vi direkt med medarbetarnas motivation, drivkrafter och mål enligt enkla, tydliga, vedertagna och beprövade metoder och modeller (ett inventorium av kartläggning och mätning,, i upp till 3D). Mät- och uppföljningsbar målperception uppstår! Genom att mang och motivation att enklare och snabbare nå mål med en kognitiv process som stöd. Det är självklart en relativ bedömning i flera objektiv mätbara dimensioner mellan A) verklighet och B) mål och C) mål: A) VERKLIGHET, arbetssituation, och MÅL förhållningssätt SPELSTIL. B) MÅL egen uppfattning/perception om prioriteringar och förhållningssätt SPELPLATS. C) MÅL organisationens förväntningar/uppfattning på SPELPLATS och SPELSTIL. Och olika kulturella stilar och dimensioner (multi-, re- eller linjär-aktiva och makt, individuell, maskulin och nytänk tillsammans med faktisk förväntad handling). INDEX B C A

4 Inspirera till handling som utvecklar hållbara arbetsplatser och medarbetarsamverkan. Ledarverktyget skapar jämnvikt mellan Strukturellt och Kulturellt system Verklighetsförankrade lösningar med mät- och uppföljningsbar samsyn! därför blir SAMSYN AV FAKTA CENTRAL i medarbetarutveckling och medarbetarskapet för att skapa ökad flexibilitet för att motivera utveckling, förändring och flexibilitet enklare, tydligare och snabbare. När vi objektivt mäter och kartlägger vad medarbetarna gör i relation till vad medarbetarna subjektivt anser borde göras och mål, får du ett verklighetsförankrat resultat du enkelt kan följa upp hållbart: Utifrån våra olika personligheter och erfarenheter kommer vi naturligt att ha individuella tolkningar av allt som sägs och ses. Genom att vi undanröjer de vanligaste fallgroparna som olika förväntningar från ledning, projekt- eller arbetsgrupper och de som arbetar direkt med funktionen innebär. Då en bra och tydlig kravbild utgår från en gemensam uppfattning och gemensamma förväntningar (perception) hos alla ledarna och medarbetarena. Vi Vi inkluderar perceptionen i personliga kvaliteter, mäter och följer upp den! På så sätt skapar vi vi en trovärdig, uppföljningsbar och kognitiv process som gör det enkelt för medarbetarna att både se utvecklingsbehov, genomföra och följa upp utveckling med SMART* samsyn! På grund av att vi alla ser och självklart uppfattar mål individuellt, skapar samsyn handling hos såväl individ som i grupp. Lika självklart har alla våra olika funktioner och roller naturligt olika uppfattningar om uppgifter och fakta. Vi vet t.ex. att en pådrivande ledare som vill nå resultat snabbt, även har svårt att vänta på detaljer och medarbetaren som inte tycker sig få tid att leverera kvalitet, inte tycker det är seriös med för lite tid. Samsyn är individuella tolkningar processade till en gemensam och tydlig uppfattning, som gör att alla ger samma signaler om vad som skall göras och förväntas.

5 Mätbar samsyn skapar ett gemensamt språkbruk, värdering och flexibilitet! Du räknar lätt ut att felaktiga prioriteringar och otydligt medarbetaransvar på bara 10% per 10 medarbetare kostar ca kr/år eller ca 1 hel person i en grupp med 10 personer eller mer! De organisationer som regelbundet uppdaterar mål och visioner genom hållbart ledarskap och tydlig kommunikation, får enorma konkurrensfördelar! Vi är här för att ge det stödet åt de organisationer som vill uppnå dessa fördelar! Vad innebär det för er organisation att vi kan hjälpa er både korta ner tiden och förbättra resultatet på pågående och nya projekt? Hur mycket tjänar ni på att minska processtider och få bättre resultat? Är det bättre att proaktiv lösa problem innan ni reaktivt får facit i hand? Om vi hjälper er med "bara" ca 10% finns det alltså mer att hämta, enligt McKinsly, med tydligt uppföljningsbart medarbetarskap: Medarbetaransvar, karriär och rekrytering samt för att utveckla de allt viktigare kross-kulturella arbetsrelationerna! McKinsey`s undersökte i "War for Talent 2000" med en enkät i 410 lokalkontor i de 35 största företagen - 40% Ökad produktivitet i operativa roller! - 49% Ökad vinst inom ledarroller! - 67% Ökad försäljning i säljrollerna! Enligt McKinsly's undersökning över 5 år skapades en ökad vinst/ avkastning (eller kostnadskontroll) på upp till 300% (till aktieägarna)! AFFÄRSNYTTA Vi påverkar både hälsotalen för humankapitalet, vinst och kostnadskontroll, genom: Samt objektiv uppföljning och uppdatering kravspecifikationer för att möta omvärldens operativa roller ledarroller säljrollerna ständigt nya krav. Att objektivt och enkelt jämföra prioriteringar, utfall och resultat! Att proaktivt, systematiskt och mätbart visa stöd för att nå kraven effektivast! Att hållbart utveckla både ledare och medarbetare i befattningar/ uppdrag/roller!

6 2Peak-(Dave Ulrich och Wayne Brockband) sk. HR med värde fokus, som handlar om att skapa värde och att tydliggöra detta för mottagaren enl. den Magisteruppsats som Göteborgsuniversitet gjorde 2007 på verktyget. Metoden utvärderades under projekt namnet på flera olika arbetsgrupper i blandade branscher i olika typer av verksamheter och arbetsnivåer. Utmaningar vi hjälper dig med! Att utveckla ansvar, syfte, karriär, rekrytering och hållbart ledarskap, för att skapa en attraktivare, flexiblare och framgångsrikare organisation! Vi hjälper snabbt era arbetsgrupper och enskillda medarbetare att konstruktivt utvärdera sig själva och därmed se styrkor och utvecklingsområden som finns inom den egna arbetsgruppen. Resultatet blir en konkret handlingsplan som kan följas upp över tid smart*. nvändbar i en enkel ekvation där medarbetarna (humankapitalet) utgör 100% och det uppmätta gapet visar var potentialerna finns och vad för utveckling som krävs. Resultatet visar hur mycket av era medarbetares kompetens ni faktiskt använder och till vad, en verkningsgrad (och humankapital Due Diligence). Vilken är din utmaning idag? 1 Organisations utveckling, sammanslagning, köp, etc. Din organisation står inför en större förändring som kommer att beröra merparten av medarbetarna. Du vet vad ni vill åstadkomma framöver men ni är tveksamma till hur ni ska gå tillväga. Dessutom har du tidspress att göra det snabbt, kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart samtidigt som ni måste bli attraktivare för att kunna attrahera de absolut bästa att både stanna och söka sig till er. 2 Konferenser eller föreläsning med dynamik. Vid en konferens där du vill att deltagarna ska få ut mer av föreläsningar än presentationer från scen. Du vill ha en större dialog och dynamik bland åhörarna och inte bara envägskommunikation och monolog från scen. 3 Vinnande Vägval ett snabbt sätt motivera medarbetarskap och ansvar. Du vet att en eller flera arbetsgrupper i din organisation behöver se över sina arbetsprocesser och blir mer motiverade och prestera bättre. Du vill hitta ett annorlunda sätt att snabbt involvera alla medarbetare. 4 Kulturella utmaningar. Du ska ut med ett budskap på marknaden och vill veta att du bemöter olika interna och externa kulturer på rätt sätt. Du behöver utveckla medarbetare från andra kulturer i organisationen eller medarbetare och team som skall arbeta på olika geografiska platser i världen. 5 Arbetsmiljö, ISO och LEAN utmaningar. Du har behov att kvalitetssäkrad enligt ISO krav på mätbarhet och uppföljning, Samtidigt utvecklas era personalekonomiska nyckeltal i processen - smart*. WEBBLÖSNINGAR Vi frågar och följer upp alla medarbetare för dig objektivt, på mindre än en vecka! Outputen får ni i form av verksamhetsspecifika rapporter som produceras för analys och beslut om utveckling, förändring och förbättring av företagets medarbetare, befattningar eller rekrytering till någon funktion. 2Peak-smart.com data kan naturligtvis integreras i HR/Talent management-, ISO- och LEAN system samt Employer Branding. Projektet kan spänna över lednings, tjänstemanna- och kollektivsidan för att kunna möta samtliga era krav på resultat, uppföljning och dokumentation.

7 Alla bidrar delaktighet och lösningsförslag Helikopterbild engagemang och status Medarbetaransvar motivation och -the- Samsyn flexibilitet medarbetaransvar och implementering Verklighet utveckling i grupp-/verksamhet och uppföljning Organisationsinterna parallella processer Ledarverktygets objektivitet bygger på full delaktighet och ger transparens! Vi håller dig ständigt OBJEKTIVT UPPDATERAD och följer upp att krav, underlag, uppdrag och roller i det strukturella systemet är förankrade samt att medarbetarna utvecklas rätt och att rätt stöd ges även i det kulturella systemet kostnadseffektivt. Kompetensanvändning, Effektivitet och Flexibilitet Funktion, Kompetens och Uppgifter Gapet visar potentialen till förbättringar och de bli upp till 70% mer effektiva e finansiellt och för hälsotalen på grund av att vi tar bort gapen hållbart genom att arbetar direkt med medarbetarnas motivation, drivkrafter och målperception. Samsyn om VAD som skall hända, Hur det skall genomföras och VARFÖR: enkät ca min per deltagare. Vi gör en förstudie eller uppföljning där vi intervjuar ALLA medarbetare. Resultatet blir både en visuell grafisk helikopterbild av verkligheten med mål- och visionsförankring. 2. Besluts- och uppföljningsunderlag. Presentation för grupp och verksamhet ca 3 tim. Vi presenterar resultatet, utan att visa enskillda medarbetare, för att visa var potentialerna finns och vad för utveckling som krävs en helikopterbild. -the-trainer/train-the- Ofta är det verksamhetens alla ledare som ansvarar för implementeringen. För att skapa trygghet och se till att dialogverktygen används på rätt sätt, tränar vi dessa personer så att organisationen får ut maximal effekt för att bygga och utveckla kunskapen internt. 4. Samsynsprocess. Mobilisering och implementering. I denna fas är det dags att börja använda dialogverktygen på bred front där linjeledarna ofta har en central roll i tre till fem steg, för att medarbetarna smart* ska tala om och vara överens om VAD som ska hända, HUR det skall genomföras och VARFÖR. 5. Motivation. Uppföljning. Det viktigaste steg är att med uppföljning hantera och utveckla de positiva förväntningar och entusiasm som skapas i organisationen. Vi skräddarsyr en lösning för hur uppföljningen ska gå till för att enkel integrera den i era normala utvecklings- och medarbetarsamtal, den är alltid mätbar enligt ISO 6.2 krav och LEAN-processer.

8 Till dags dato har vi inte stött på något område där metodiken har fallerat. Vi hävdar att den största orsaken till detta är att metodiken involverar, ökar meningsfullheten och begripligheten för varje enskild individ. Nyttan med vår metodik och lösningar:» Kan användas inom alla områden och på alla typer av målgrupper.» Förenklar budskapet och gör förändringen begriplig för alla i organisationen.» Skapar samsyn och genomslag i organisationen på ett snabbt och enkelt sätt.» Erbjuder konkret kommunikations- och ledarverktyg.» Kopplar lösningar specifikt till verksamhet och ändamål.» Stöttar implementeringen av strategiska beslut i organisationen. Områden ex:» Projekt- och affärsutveckling» Intern kommunikation» ISO och LEAN krav förankring/utveckling» Organisationsutveckling» Butik- och serviceorganisation» Ledarskap och medarbetarskap» Rekrytering och kravförankring» Coachning, arbetslösa och utbrännda» Employer Brandingen» Världssäljare kross-kulturellanpassning» Medarbetarutveckling» Grupputveckling åtagande, engageman och motivation, medarbetarskap! RESULTATSTYRNING Erbjuder 100% delaktighet för att enkelt kunna skapa och behålla brett engagemang hos er, och dessutom gör er organisation attraktivare! Grupprapporter sammanfattar allas svar, utan att peka ut enskilda medarbetare, med metodens standardiserade: - Insamlingsmetod för samsyn på kravspecifikationer och förväntningar. - Insamlingsmetod för medarbetarnas verklighet och arbetssituation. Användares ord: "Bra modell som ger oss stöd i vår organisationsutveckling och när vi skall definiera befattningsansvar och beskrivningar. Viktigt att skapa samsyn om vad var och en skall arbeta med" John Norling, Projektledare, LLR Group AB "Bra använda grafer och modeller för att föra fram budskap. Ger möjlighet att föra en diskussion kring utvecklingsmöjligheter" Per Ola Nilsson, Orkesterchef, Malmö Opera "Idéer, uppslag och nya saker kommer fram genom coach4coach. Bra stöd i sin utveckling och utbildning. Kommunikationen ökar" Martin Frantsi, Butikschef, Järnia "Skrämmande bra bild av verkligheten. Möjlighet att påverka sin arbetssituation. Lättare att kunna delegera" Bertil Jonsson, Produktionsledare, Mönsterås Metall AB "Träffsäker bild av verkligheten. Bättre kommunikation, ökar engagemanget och inkluderar alla. Tydligare befattningar, med ansvar och vem som gör vad" Mattias Williamsson, Maskinoperatör, Mönsterås Metall AB "Ledaren kan föra en bättre dialog med grupp och ge ett bra stöd. Lättare hantera konflikter och diskussioner. Bra att förstå individernas roll. Individen känner sig sedd. Bränsle till företagets utveckling" Birgitta Öjmertz, Projektledare, IVF AB Tjänster Skapa ett hållbart ledarskap, en attraktiv och en så flexibel organisation som krävs av omvärlden genom objektivt insamling av data på Internet i upp till tre dimensioner (3D), ett sk. Inventorium, för att följa upp aktuella krav och förväntningar i verksamhet, grupp och hos medarbetare, med: - Samsyn / Consensus Index. - Förankring / Anchoring Audit Index. - Rekrytering / Recruiting Anchoring Index. - Ledarskaps / Leadership 360 Index. - Medarbetar / Employees 360 Index. - Kross-kultur Index.. Human Resources Management Utforskning

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm KOMMANDE EVENT & SEMINARIER I STOCKHOLM Under hösten 2013 har vi på Hudson i Sverige nöjet att bjuda in dig till ett flertal kostnadsfria seminarier och event som vi hoppas ska inspirera. Vi bjuder på

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer