2Peak-smart.com. för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra. Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2Peak-smart.com. för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra. Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart"

Transkript

1 2Peak-smart.com Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra

2 Medarbetaransvar MÅL Karriär MÅL Rekryterings MÅL Kross-kulturella arbetsrelationer Uppnå utveckling av hur din personal ser och gör sitt jobb, tydliga. Vi hjälper dig att bli flexiblare och framgångsrikare - snabbare än med traditionella medarbetarmätningar. Affärside, proaktiva medarbetarmätningar och utveckling! Att hjälpa dig enklare och snabbare möta alla de ständigt nya kraven från vår allt snabbare föränderliga omvärld, genom att med 2Peak-smart ledarverktyg fånga och följa upp det osynliga och utveckla det hållbart i befattningar, funktioner, uppdrag och projekt för att kostnadseffektivt utveckla både flexiblare organisation, befattningar och medarbetare genom: Att inte göra det svårare än det är. Att göra hållbar skillnad, för både tjänstemanna- och kollektivsidan. Att skapa attraktiva, hållbara och framgångsrika organisationer. Vårt proaktiva syn- och arbetssätt hjälper dig att effektivt involvera och tillvarata (se) varje medarbetares unika kunskap, erfarenhet, förhållningsoch kommunikationssätt. Frågan vi objektivt ställer och besvarar är hur medarbetarnas verklighet ser ut, arbetssituation, i relation till MÅL och Vision Proaktiva utvärderings- och analystjänster med smart* samsynsprocess! Vi hjälper er snabbare att nå mål, genom att fokusera på målperception som en personligkvalitet, för rätt styrka i roll, funktion och uppdrag, vid utveckling, förändring, rekrytering och kulturella utmaningarna i organisationen eller i världen. Svaret vi mäter upp visar hur stort gap det finns mellan medarbetarnas verklighet och mål, 10% blir ca kr/10 pers.! Underlaget hjälper er definierar krav och mål för medarbetarskap proaktivt utifrån medarbetarnas egen personliga kravbild. Raderas gapet genom samsyn, använder ni underlaget Proaktivt. Samsyn är individuella tolkningar processade till en gemensam och tydlig uppfattning, som gör att alla ger samma signaler om vad som skall göras och förväntas. a grundstenar: George Santayana Människosyn. Alla bidrar utifrån sin subjektiva verklighet, en verklighet som styrs av både makro- och mikrokultur. Perception. Medarbetaransvar. Vårt underlag visar objektivt verkligheten från samtliga medarbetare, en helikopterbild. Kognitivitet. Utveckling och flexibilitet. Vi påverkar dynamiskt genom att fokusera på målperception som en personligkvalitet.

3 Proaktivt process- och ledarstöd Kommunikations-plattform att utveckla medarbetarna smart*! Tyvärr skapar osynliga subjektiva uppfattningar och tolkningar av fakta, om man inte mäter och följer upp regelbundet, även oklara och diffusa ansvar, skyldigheter, beteende och attityd. Vi hjälper dig nå mål och resultat både enklare och snabbare som en halkvarnare och GPS i bilen genom: Att objektivt se om alla har samma tydliga mål, samsyn, attityd, ansvar och värderingar! Att skapa samsyn i verkligheten med 3 till 5 steg med full delaktighet och uppföljning. Att skapa ett hållbart ledarskap, en attraktiv och en så flexibel organisation som krävs av omvärlden. För att möta omvärldens ständigt nya krav, arbetar vi direkt med medarbetarnas motivation, drivkrafter och mål enligt enkla, tydliga, vedertagna och beprövade metoder och modeller (ett inventorium av kartläggning och mätning,, i upp till 3D). Mät- och uppföljningsbar målperception uppstår! Genom att mang och motivation att enklare och snabbare nå mål med en kognitiv process som stöd. Det är självklart en relativ bedömning i flera objektiv mätbara dimensioner mellan A) verklighet och B) mål och C) mål: A) VERKLIGHET, arbetssituation, och MÅL förhållningssätt SPELSTIL. B) MÅL egen uppfattning/perception om prioriteringar och förhållningssätt SPELPLATS. C) MÅL organisationens förväntningar/uppfattning på SPELPLATS och SPELSTIL. Och olika kulturella stilar och dimensioner (multi-, re- eller linjär-aktiva och makt, individuell, maskulin och nytänk tillsammans med faktisk förväntad handling). INDEX B C A

4 Inspirera till handling som utvecklar hållbara arbetsplatser och medarbetarsamverkan. Ledarverktyget skapar jämnvikt mellan Strukturellt och Kulturellt system Verklighetsförankrade lösningar med mät- och uppföljningsbar samsyn! därför blir SAMSYN AV FAKTA CENTRAL i medarbetarutveckling och medarbetarskapet för att skapa ökad flexibilitet för att motivera utveckling, förändring och flexibilitet enklare, tydligare och snabbare. När vi objektivt mäter och kartlägger vad medarbetarna gör i relation till vad medarbetarna subjektivt anser borde göras och mål, får du ett verklighetsförankrat resultat du enkelt kan följa upp hållbart: Utifrån våra olika personligheter och erfarenheter kommer vi naturligt att ha individuella tolkningar av allt som sägs och ses. Genom att vi undanröjer de vanligaste fallgroparna som olika förväntningar från ledning, projekt- eller arbetsgrupper och de som arbetar direkt med funktionen innebär. Då en bra och tydlig kravbild utgår från en gemensam uppfattning och gemensamma förväntningar (perception) hos alla ledarna och medarbetarena. Vi Vi inkluderar perceptionen i personliga kvaliteter, mäter och följer upp den! På så sätt skapar vi vi en trovärdig, uppföljningsbar och kognitiv process som gör det enkelt för medarbetarna att både se utvecklingsbehov, genomföra och följa upp utveckling med SMART* samsyn! På grund av att vi alla ser och självklart uppfattar mål individuellt, skapar samsyn handling hos såväl individ som i grupp. Lika självklart har alla våra olika funktioner och roller naturligt olika uppfattningar om uppgifter och fakta. Vi vet t.ex. att en pådrivande ledare som vill nå resultat snabbt, även har svårt att vänta på detaljer och medarbetaren som inte tycker sig få tid att leverera kvalitet, inte tycker det är seriös med för lite tid. Samsyn är individuella tolkningar processade till en gemensam och tydlig uppfattning, som gör att alla ger samma signaler om vad som skall göras och förväntas.

5 Mätbar samsyn skapar ett gemensamt språkbruk, värdering och flexibilitet! Du räknar lätt ut att felaktiga prioriteringar och otydligt medarbetaransvar på bara 10% per 10 medarbetare kostar ca kr/år eller ca 1 hel person i en grupp med 10 personer eller mer! De organisationer som regelbundet uppdaterar mål och visioner genom hållbart ledarskap och tydlig kommunikation, får enorma konkurrensfördelar! Vi är här för att ge det stödet åt de organisationer som vill uppnå dessa fördelar! Vad innebär det för er organisation att vi kan hjälpa er både korta ner tiden och förbättra resultatet på pågående och nya projekt? Hur mycket tjänar ni på att minska processtider och få bättre resultat? Är det bättre att proaktiv lösa problem innan ni reaktivt får facit i hand? Om vi hjälper er med "bara" ca 10% finns det alltså mer att hämta, enligt McKinsly, med tydligt uppföljningsbart medarbetarskap: Medarbetaransvar, karriär och rekrytering samt för att utveckla de allt viktigare kross-kulturella arbetsrelationerna! McKinsey`s undersökte i "War for Talent 2000" med en enkät i 410 lokalkontor i de 35 största företagen - 40% Ökad produktivitet i operativa roller! - 49% Ökad vinst inom ledarroller! - 67% Ökad försäljning i säljrollerna! Enligt McKinsly's undersökning över 5 år skapades en ökad vinst/ avkastning (eller kostnadskontroll) på upp till 300% (till aktieägarna)! AFFÄRSNYTTA Vi påverkar både hälsotalen för humankapitalet, vinst och kostnadskontroll, genom: Samt objektiv uppföljning och uppdatering kravspecifikationer för att möta omvärldens operativa roller ledarroller säljrollerna ständigt nya krav. Att objektivt och enkelt jämföra prioriteringar, utfall och resultat! Att proaktivt, systematiskt och mätbart visa stöd för att nå kraven effektivast! Att hållbart utveckla både ledare och medarbetare i befattningar/ uppdrag/roller!

6 2Peak-(Dave Ulrich och Wayne Brockband) sk. HR med värde fokus, som handlar om att skapa värde och att tydliggöra detta för mottagaren enl. den Magisteruppsats som Göteborgsuniversitet gjorde 2007 på verktyget. Metoden utvärderades under projekt namnet på flera olika arbetsgrupper i blandade branscher i olika typer av verksamheter och arbetsnivåer. Utmaningar vi hjälper dig med! Att utveckla ansvar, syfte, karriär, rekrytering och hållbart ledarskap, för att skapa en attraktivare, flexiblare och framgångsrikare organisation! Vi hjälper snabbt era arbetsgrupper och enskillda medarbetare att konstruktivt utvärdera sig själva och därmed se styrkor och utvecklingsområden som finns inom den egna arbetsgruppen. Resultatet blir en konkret handlingsplan som kan följas upp över tid smart*. nvändbar i en enkel ekvation där medarbetarna (humankapitalet) utgör 100% och det uppmätta gapet visar var potentialerna finns och vad för utveckling som krävs. Resultatet visar hur mycket av era medarbetares kompetens ni faktiskt använder och till vad, en verkningsgrad (och humankapital Due Diligence). Vilken är din utmaning idag? 1 Organisations utveckling, sammanslagning, köp, etc. Din organisation står inför en större förändring som kommer att beröra merparten av medarbetarna. Du vet vad ni vill åstadkomma framöver men ni är tveksamma till hur ni ska gå tillväga. Dessutom har du tidspress att göra det snabbt, kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart samtidigt som ni måste bli attraktivare för att kunna attrahera de absolut bästa att både stanna och söka sig till er. 2 Konferenser eller föreläsning med dynamik. Vid en konferens där du vill att deltagarna ska få ut mer av föreläsningar än presentationer från scen. Du vill ha en större dialog och dynamik bland åhörarna och inte bara envägskommunikation och monolog från scen. 3 Vinnande Vägval ett snabbt sätt motivera medarbetarskap och ansvar. Du vet att en eller flera arbetsgrupper i din organisation behöver se över sina arbetsprocesser och blir mer motiverade och prestera bättre. Du vill hitta ett annorlunda sätt att snabbt involvera alla medarbetare. 4 Kulturella utmaningar. Du ska ut med ett budskap på marknaden och vill veta att du bemöter olika interna och externa kulturer på rätt sätt. Du behöver utveckla medarbetare från andra kulturer i organisationen eller medarbetare och team som skall arbeta på olika geografiska platser i världen. 5 Arbetsmiljö, ISO och LEAN utmaningar. Du har behov att kvalitetssäkrad enligt ISO krav på mätbarhet och uppföljning, Samtidigt utvecklas era personalekonomiska nyckeltal i processen - smart*. WEBBLÖSNINGAR Vi frågar och följer upp alla medarbetare för dig objektivt, på mindre än en vecka! Outputen får ni i form av verksamhetsspecifika rapporter som produceras för analys och beslut om utveckling, förändring och förbättring av företagets medarbetare, befattningar eller rekrytering till någon funktion. 2Peak-smart.com data kan naturligtvis integreras i HR/Talent management-, ISO- och LEAN system samt Employer Branding. Projektet kan spänna över lednings, tjänstemanna- och kollektivsidan för att kunna möta samtliga era krav på resultat, uppföljning och dokumentation.

7 Alla bidrar delaktighet och lösningsförslag Helikopterbild engagemang och status Medarbetaransvar motivation och -the- Samsyn flexibilitet medarbetaransvar och implementering Verklighet utveckling i grupp-/verksamhet och uppföljning Organisationsinterna parallella processer Ledarverktygets objektivitet bygger på full delaktighet och ger transparens! Vi håller dig ständigt OBJEKTIVT UPPDATERAD och följer upp att krav, underlag, uppdrag och roller i det strukturella systemet är förankrade samt att medarbetarna utvecklas rätt och att rätt stöd ges även i det kulturella systemet kostnadseffektivt. Kompetensanvändning, Effektivitet och Flexibilitet Funktion, Kompetens och Uppgifter Gapet visar potentialen till förbättringar och de bli upp till 70% mer effektiva e finansiellt och för hälsotalen på grund av att vi tar bort gapen hållbart genom att arbetar direkt med medarbetarnas motivation, drivkrafter och målperception. Samsyn om VAD som skall hända, Hur det skall genomföras och VARFÖR: enkät ca min per deltagare. Vi gör en förstudie eller uppföljning där vi intervjuar ALLA medarbetare. Resultatet blir både en visuell grafisk helikopterbild av verkligheten med mål- och visionsförankring. 2. Besluts- och uppföljningsunderlag. Presentation för grupp och verksamhet ca 3 tim. Vi presenterar resultatet, utan att visa enskillda medarbetare, för att visa var potentialerna finns och vad för utveckling som krävs en helikopterbild. -the-trainer/train-the- Ofta är det verksamhetens alla ledare som ansvarar för implementeringen. För att skapa trygghet och se till att dialogverktygen används på rätt sätt, tränar vi dessa personer så att organisationen får ut maximal effekt för att bygga och utveckla kunskapen internt. 4. Samsynsprocess. Mobilisering och implementering. I denna fas är det dags att börja använda dialogverktygen på bred front där linjeledarna ofta har en central roll i tre till fem steg, för att medarbetarna smart* ska tala om och vara överens om VAD som ska hända, HUR det skall genomföras och VARFÖR. 5. Motivation. Uppföljning. Det viktigaste steg är att med uppföljning hantera och utveckla de positiva förväntningar och entusiasm som skapas i organisationen. Vi skräddarsyr en lösning för hur uppföljningen ska gå till för att enkel integrera den i era normala utvecklings- och medarbetarsamtal, den är alltid mätbar enligt ISO 6.2 krav och LEAN-processer.

8 Till dags dato har vi inte stött på något område där metodiken har fallerat. Vi hävdar att den största orsaken till detta är att metodiken involverar, ökar meningsfullheten och begripligheten för varje enskild individ. Nyttan med vår metodik och lösningar:» Kan användas inom alla områden och på alla typer av målgrupper.» Förenklar budskapet och gör förändringen begriplig för alla i organisationen.» Skapar samsyn och genomslag i organisationen på ett snabbt och enkelt sätt.» Erbjuder konkret kommunikations- och ledarverktyg.» Kopplar lösningar specifikt till verksamhet och ändamål.» Stöttar implementeringen av strategiska beslut i organisationen. Områden ex:» Projekt- och affärsutveckling» Intern kommunikation» ISO och LEAN krav förankring/utveckling» Organisationsutveckling» Butik- och serviceorganisation» Ledarskap och medarbetarskap» Rekrytering och kravförankring» Coachning, arbetslösa och utbrännda» Employer Brandingen» Världssäljare kross-kulturellanpassning» Medarbetarutveckling» Grupputveckling åtagande, engageman och motivation, medarbetarskap! RESULTATSTYRNING Erbjuder 100% delaktighet för att enkelt kunna skapa och behålla brett engagemang hos er, och dessutom gör er organisation attraktivare! Grupprapporter sammanfattar allas svar, utan att peka ut enskilda medarbetare, med metodens standardiserade: - Insamlingsmetod för samsyn på kravspecifikationer och förväntningar. - Insamlingsmetod för medarbetarnas verklighet och arbetssituation. Användares ord: "Bra modell som ger oss stöd i vår organisationsutveckling och när vi skall definiera befattningsansvar och beskrivningar. Viktigt att skapa samsyn om vad var och en skall arbeta med" John Norling, Projektledare, LLR Group AB "Bra använda grafer och modeller för att föra fram budskap. Ger möjlighet att föra en diskussion kring utvecklingsmöjligheter" Per Ola Nilsson, Orkesterchef, Malmö Opera "Idéer, uppslag och nya saker kommer fram genom coach4coach. Bra stöd i sin utveckling och utbildning. Kommunikationen ökar" Martin Frantsi, Butikschef, Järnia "Skrämmande bra bild av verkligheten. Möjlighet att påverka sin arbetssituation. Lättare att kunna delegera" Bertil Jonsson, Produktionsledare, Mönsterås Metall AB "Träffsäker bild av verkligheten. Bättre kommunikation, ökar engagemanget och inkluderar alla. Tydligare befattningar, med ansvar och vem som gör vad" Mattias Williamsson, Maskinoperatör, Mönsterås Metall AB "Ledaren kan föra en bättre dialog med grupp och ge ett bra stöd. Lättare hantera konflikter och diskussioner. Bra att förstå individernas roll. Individen känner sig sedd. Bränsle till företagets utveckling" Birgitta Öjmertz, Projektledare, IVF AB Tjänster Skapa ett hållbart ledarskap, en attraktiv och en så flexibel organisation som krävs av omvärlden genom objektivt insamling av data på Internet i upp till tre dimensioner (3D), ett sk. Inventorium, för att följa upp aktuella krav och förväntningar i verksamhet, grupp och hos medarbetare, med: - Samsyn / Consensus Index. - Förankring / Anchoring Audit Index. - Rekrytering / Recruiting Anchoring Index. - Ledarskaps / Leadership 360 Index. - Medarbetar / Employees 360 Index. - Kross-kultur Index.. Human Resources Management Utforskning

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Trender och tendenser inom HR

Trender och tendenser inom HR Trender och tendenser inom HR vid konferensen Magiska mönster & magnifika modeller 29 november 2010 Tina Lindeberg IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet www.ipf.se

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh Thomas Svensson Ur ett managementperspektiv / kommunledningsperspektiv Människor / teknik Medborgarnas förväntningar och krav idag och i framtiden Hur den kommunala

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

HeadCom Solutions R 3,3 2013. Inspires to effiency and excellence

HeadCom Solutions R 3,3 2013. Inspires to effiency and excellence HeadCom Solutions R 3,3 2013 Inspires to effiency and excellence Talent Management. Competence Management. Agile Performance Management. Skapar bättre medarbetarskap. Skapar bättre chefer. Skapar motivation

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer