Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Samverkan för fler ingenjörer Hur ska svenska företag möta den globala konkurrensen? Läs mer på sid. 8-9

2 Juni 2008 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Sätt fart på karriären! De flesta av oss låter slumpen styra våra liv. Det är slumpen som avgör vilken utbildning du kommer in på och det är ofta slumpen som avgör vilket ditt första jobb blir. Många av oss är dessutom så ängsliga att inte få ett jobb att vi tenderar att tacka ja till det första som dyker upp. Problemet är att detta första jobb, som du råkar välja av slump och inte av genuint intresse, sedan tenderar att styra inriktningen på hela ditt fortsatta arbetsliv. Av en slump finner du dig kanske några år senare sitta med budget och redovisning när du egentligen är mer intresserad av marknadsföring. Eller så valde du kanske fel utbildning, jobbet som jurist är inte alls det du tänkt dig. Studier visar att mer än 70 procent av de anställda är missnöjda med sitt jobb. Trots det är det få som byter jobb. Istället går de flesta missnöjda och utför sina arbetsuppgifter på rutin eller på ett halvdant sätt. Eftersom de är på fel jobb lägger de all sin inneboende kreativitet på sina fritidsintressen istället för på jobbet. Och arbetsgivaren går miste om det engagemang och den kreativitet som de flesta människor äger men som inte utvecklas eftersom de är på fel jobb. Det är det som på nationalekonomspråk kallas för inlåsning som är orsaken till att folk stannar kvar på jobb som de inte trivs med. Den ena inlåsningen beror på att man feg, helt enkelt, och hellre stannar kvar på ett jobb man inte passar för än tar risken att bli sist anställd någon annanstans eller så vågar man inte chansa på att gräset faktiskt kan vara grönare på andra sidan. Den andra inlåsningen beror på att man helt enkelt inte vet hur man gör för att byta karriär, eller rättare sagt; du vet inte vad du skulle vilja göra istället. Du kanske behöver hjälp med att konvertera din kompetens till ett annat yrke. Men karriärutveckling handlar inte enbart om att byta arbetsplats. Jobbar du på ett stort företag så finns faktiskt de största möjligheterna internt. Men du kan behöva professionell hjälp av karriärrådgivare eller coach att hitta exakt vad som din egen främsta kompetens och med vilka arbetsuppgifter du skulle passa bäst för. Och du kan behöva professionell hjälp för att hitta rätt sponsor eller mentor i företaget som kan underlätta för dig att stiga i graderna. Den här bilagan handlar just om detta; Karriärutveckling. Om hur företag och organisationer självfallet har ett stort intresse av att ha rätt person på rätt plats eftersom de där sannolikt kommer att prestera mycket bättre. Men det handlar också om hur du som person själv också har ett eget ansvar för att komma på rätt plats. Det duger inte att sitta och vänta på att någon på företaget ska uppvakta dig med ett erbjudande om att bli chef. Du måste själv också tydligt ha markerat att det är just det du vill. Det är ditt eget ansvar att se till att du blir lycklig på jobbet. Välj rätt jobb! I tidningen presenterar vi några vägar som kan leda dig dit. Trevlig läsning! Monica Renstig Women s Business Research Institute Karriärrådgivare, forskare och VD MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Karriärutveckling Samverkan för fler ingenjörer Hur ska svenska företag möta den globala konkurrensen? Läs mer på sid. 8-9 INNEHÅLL Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 Mot en mindre utstakad karriärstege Våga utveckla din karriär Ledarskapsutbildning med självkännedom Kontroll över din egen karriär Samverkan för fler ingenjörer En annan röd tråd INFO: Karriärutveckling är en titel från Mediaplanet. Tidningen ämnar att inspirera individer till att utveckla sina karriärer genom utbildningar, coachning och karriärbyten. I detta nummer är ingenjörsyrket i fokus. s.4 s.5 s.5 s.6-7 s.8-9 s KARRIÄRUTVECKLING - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Projektledare: Henrik Fresk, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Henrica Dieden, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: V-Tab Text: Linda Widman För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Distribueras med Svenska Dagbladet Synpunkter på våra tidningar: Utveckla din ledarroll UGL ger dig en ökad förståelse för hur gruppdynamik påverkar skeenden i en grupp, samt vikten av att du använder rätt ledarstil med hänsyn till gruppens mognad och uppgift. Kursen är sannolikt den mest efterfrågade och meriterande ledarskapsutbildningen i dag. Vi kan nu erbjuda UGL 2008, den senaste versionen av kursen. Läs mer på 10% rabatt vid anmälan via vår hemsida Märk din anmälan med Karriärutveckling. Pris 5 dagars kurs kr. Vi tränar och utvecklar människor Storgatan 1, Sundsvall. Tfn

3

4 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Mot en mindre utstakad karriärstege I takt med teknikens framväxt, har arbetsmarknaden förändrats och så också möjligheterna att utveckla sin karriär. Där man förr ofta följde en utstakad väg, är det idag mer upp till individen hur ens karriär ska utvecklas. Torbjörn Israelsson arbetar med prognoser och analyser på Arbetsförmedlingen och menar att individens valmöjligheter har vidgats, men likaså kompetenskraven. FOTO: MAGNUS PEHRSSON Fyrtio år bakåt i tiden var datorer på arbetsplatsen en sällsynthet. Högre utbildningar sågs inte alltid som ett krav och karriärutvecklingar skedde oftast inom samma företag. De senaste decennierna har fört med sig mycket förändringar på den svenska arbetsmarknaden, som idag ser bättre ut än på länge med tillväxt av nya jobb och ökad sysselsättning inom många sektorer. Torbjörn Israelsson arbetar med prognoser och analyser på Arbetsförmedlingen och menar att individens valmöjligheter har vidgats, men likaså kompetenskraven. Idag finns oerhört mycket fler alternativ, med nya yrken som tillkommit och andra som har förändrats. Fyrtiotalisterna var ju den första generationen som i större skala skaffade sig en längre utbildning. Då var det dock inte heller ovanligt att börja arbeta direkt efter folkskolan. Idag krävs en relativt lång utbildning innan du är konkurrenskraftig. Då och nu Under sextiotalet växte industrin och var en dominerande sektor, där utlandsrekrytering rådde och mansdominansen var hög. Jord- och skogsbruket var fortfarande en stor näring, men successivt har dessa områden minskat och istället gett mer plats åt tjänstesektorer, samt en ökning av kvinnors arbetsmarknad. Sedan sextiotalet har såväl offentliga som privata sektorer kontinuerligt vuxit, men där den offentliga sektorn rejält bromsade in under nittiotalet, har den privata sektorn fortsatt att växa. För alla arbetsplatser och verksamheter är det emellertid de senaste årtiondens tekniska utveckling som har inneburit bland de största förändringarna, menar Torbjörn Israelsson. IT på arbetsplatserna har växt fram i bred skala och förändrat alla yrken mycket. Idag arbetar de flesta på något sätt med uppgifter påverkade av IT. Det tekniska framåtskridandet spelar en stor roll och det behövs ständigt ny kompetens för att klara av olika befattningar. Arbeten blir både djupare och bredare. Förändrad karriärstege Torbjörn Israelsson menar att karriärstegen inte längre är lika utstakad. Där man förr ofta klättrade inom samma arbetsplats, tar man idag ett steg uppåt i karriären genom att stundom byta arbetsgivare. Med flera erfarenheter i olika miljöer, breddar man sin kompetens och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Israelsson och tillägger att en annan allt vanligare kompetens, är att ha arbetat utomlands. En god merit och bra möjlighet för karriärutveckling, som han tror kommer öka allt mer inom de närmsta åren. Även om rörlighet och byte av arbetsgivare är en fördel, anser Torbjörn Israelsson att man ändå måste ge sin arbetsplats en viss tid. En anställning är en investering för arbetsgivaren och som arbetstagare bör man stanna ett tag på varje arbetsplats för att kunna utvecklas. Så småningom känner man hur möjligheterna är att gå vidare. Sveriges främsta inköpare och logistiker Vi gratulerar våra certifierade inköpare och logistiker! Varje termin utexamineras ett stort antal inköpare och logistiker från Silf Competence ledande, internationella certifieringsprogram CISilf, Certifierad Inköpare Silf respektive CLSilf, Certifierad Logistiker Silf. CISilf -programmet Certifierad Inköpare Silf är utvecklat i enlighet med de internationella krav och kunskapsnivåer som fastställts av IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management). Programmet erbjuds i en rekommenderad samt i en valfri inriktning. CLSilf -programmet Certifierad Logistiker Silf är utformat och anpassat till den globala standarden ESLog, European Logistician at the Senior Management Level, som fastställts av ELA, European Logistics Association. Kurserna i programmet kan kombineras så att den enskilde får en mer individuellt utformad utbildning. Båda programmen sträcker sig över fem terminer och täcker in alla centrala delområden inom inköp respektive logistik. Professor Göran Persson, BI, är inspektor och examinator för CISilf -programmet. Mats Abrahamsson, logistikprofessor vid Linköpings universitet, är inspektor och examinator för CLSilf - programmet. Silf Competence AB är sedan 1956 Sveriges ledande utbildningsföretag inom områdena inköp, logistik och affärsförhandling. Vår affärsidé är att erbjuda den bästa kompetensutvecklingen inom inköps- och logistikprocesser och därmed öka kundernas kompetens så att deras affärsprocesser blir mer lönsamma. Första raden fr v: Ulla Carlsén, Tarkett AB, Ing-Marie Trygg, Göteborg Stads Upphandlingsenhet, Elisabeth Damberg, Pfizer Health AB, Christina Richardson, Boliden Mineral AB, Pierre Ivarsson, Atlas Copco Rock Drills AB Andra raden fr v: Ulrika Sandberg, Bayer AB, Terese Henrysson, Seco Tools AB, Katharina Matsson, Coca-Cola Drycker Sverige AB, Maria Fridberg, Atlas Copco Rock Drills AB, Ann-Charlotte Gustafsson, Emhart Glass Sweden AB, Tobias Cederholm, Stora Enso Hylte AB, Henrik Johansson, Skanska Sverige AB Tredje raden fr v: Kenneth Hjelm, Carlsberg Sverige AB, Johan Thelin, Emhart Glass Sweden AB, Anna Magnusson, Emhart Glass Sweden AB, Elisabeth Pagén, Posten AB, Charlotte Wange, Ringhals AB Fjärde raden fr v: Per-Ola Blomqvist, KSAB Golf Equipment, Leif Fredriksson, Atlas Copco Secoroc AB, Markus Hyltegård, Cash Guard AB/SQS Security Qube System AB, Ulla-Karin Uhlir, Onoff AB, Per Ekstrand, Bromert & Mats-Ers AB, Christian Weiss, Ringhals AB Femte raden fr v: Roland Olsson, Billerud Skärblacka AB, Stefan Jönsson, Ostnor AB, Martin Berg, Terminal West AB, Andreas Svensson, Atlas Copco Rock Drills AB Sjätte raden fr v: Per Ahlin, Hewlett Packard Sverige AB, Conny Westerberg, Ericsson AB, Robert Andersson, Helge Nyberg AB, Peter Neiderud, V&S Absolut Spirits Sista raden fr v: Pierre Höglund, VSD Logistics AB, Richard Wingren, Peab Sverige AB, Thomas Gustafsson, Sonat AB, Peter Sahlstrand, Peab Sverige AB, Anders Höfnell, Scandinavian Shelter Systems AB Ej närvarande: Joakim Prior, Sapa Profiler AB, David Sonesson, Forcera AB, Ann-Sofie Davis, Trimble AB, Mikael Bjugård, Emhart Glass Sweden AB, Johnny Ståhlberg, Ringhals AB, Göran Hallström, Tarkett Logistik AB, Ola Hjelmgren, Höganäs AB, Camilla Thall, Nestlé Sweden, Anna Haglund, AstraZeneca AB, Umit Baydono, AstraZeneca AB. Läs mer på Väx med oss! Postadress: Box Kista Tel: Fax: E-post:

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 5 En karriärutveckling handlar inte enbart om ett beslutsfattande, utan även om modet att utföra en förändring. Att ta till coaching som verktyg i ett skifte, blir allt populärare. Idag nyttjas det av såväl arbetssökande och karriärskiftare, som inom företag i jakt på potential. Våga utveckla din karriär Vad gör dig inspirerad och glad? Vad är det som driver dig? Genom att utgå från sin naturliga drivkraft brukar man i alla slags karriärutvecklingar, så småningom upptäcka både potential och intresse. Det menar Marika Wassberg Skärvik, som är VD för Hudson Norden. Där, liksom på många andra företag, arbetar man mycket med coachning - ett verktyg som används i allt större utsträckning och framförallt inom karriärutveckling. Den yngre generationen kräver starkare att få något tillbaka av sitt arbete. Man vill ha en utvecklande karriär och är också kräsnare i sina val av arbetsgivare, säger Marika Wassberg Skärvik. Att våga ta klivet Trots dessa mål är en karriärutveckling ingen självklarhet. För den som varit på sin trygga arbetsplats en längre tid, är det en omställning att genomgå en förändring och det tar tid att komma fram till hur denna FOTO: MICAEL ENGSTRÖM Marika Skärvik Wassberg är VD på Hudson Norden, där man arbetar med tjänster inom rekryterings- och humankapitalområdet. ska te sig. Marika Wassberg Skärvik menar att vi ofta har en tendens att köra i gamla spår. Många upplever det som jobbigt att börja om, men just coachning kan vara en hjälp till ett annat perspektiv. En coachning är till stor del ett bollplank. En lyssnande part som hjälper människor att nå sin potential och faktiskt våga ta steget. Genom samtal och diskussioner utifrån ens drivkraft, bransch och de valmöjligheter som finns, kan coachning förstärka människors bild av vilka egenskaper de kan utveckla och förstärka. Vad de vill göra och var de kan passa bäst. Kvalitet med rörlighet Karriärutveckling är inte bara ett begrepp för dem som vill gå vidare i sin karriär, utan nyttjas även inom arbetsplatser på jakt efter potential. För att skapa rörlighet och bibehålla kvalitet, arbetar många företag med att utveckla sina befintliga medarbetares karriärer, samt att uppnå en mer vidgad rekrytering. Det är viktigt, både för arbetsgivaren och arbetstagaren, med stimulans och utveckling i arbetsmarknaden. Vågar man titta lite bredare och även rekrytera från andra branscher, uppstår en korsbefruktning mellan olika kompetenser som bidrar till utveckling och rörlighet, säger Marika Wassberg Skärvik. Hon tillägger att man som arbetstagare blir en mer attraktiv arbetskraft genom att utveckla sin karriär, men att man ändå ska tänka långsiktigt. Tiden har en aspekt i sig. Man måste vara lite uthållig och inse att det tar en tid att nå resultat och sin potential. Ta tag i förändring Vid vilken tidpunkt det är dags att byta bana eller utveckla sin karriär, är olika från person till person. Marika Wassberg Skärvik menar att man någonstans känner när det är dags för en förändring. Det handlar mer om att ta tag i den. När man inte tycker sig kunna ge något mer och känner sig färdig där man är, ska man fundera på en utveckling. Helst redan lite innan. Coaching kan vägleda och öppna upp, men det är fortfarande du själv som måste prestera. Det är viktigt, både för arbetsgivaren och arbetstagaren, med stimulans och utveckling i arbetsmarknaden. Ledarskapsutbildning med självkännedom För att kunna föra ett tydligt ledarskap måste man förstå olika gruppers funktion, samspel och ständiga utveckling. I en ledarskapsutbildning arbetar deltagaren intensivt med självkännedom och lär sig att uppnå en fungerande grupp. Ulf Lindström och Jan Ingerlund. I Sverige finns en mängd olika ledarskapsutbildningar, varav många inte riktar sig enbart till ledare, utan även till individen för en personlig utveckling. På Umeå universitet arbetar Ulf Lindström som lärare på medicinska fakulteten. Där är han bland annat ansvarig handledare för UGL-kurserna, som Umeås tandläkar- och läkarstudenter varje år får ta del av. Det är viktigt att studenter i vårdutbildningar bereds för svåra situationer, kopplade till konflikter. I akuta lägen kan de flesta läkare tvingas ta ett konsultativt ledarskap i kraft av sin kompetens och då måste man vara tydlig med vad man vill. UGL handlar om att förstå sig själv, hur grupper utvecklas och hur ledarskap fungerar, säger Ulf Lindström. Utbildningen är från början ett militärt koncept, ägt av Försvarshögskolan. Kurserna är uppbyggda likadant oavsett om deltagaren är läkarstudent, från näringslivet eller i den offentliga sektorn. Under fem dagar samlas grupperna på ett internat och arbetar intensivt med att lösa uppgifter. Efter att ha löst en uppgift reflekterar man enskilt och i grupp över lösning och lärdomar. Slutligen använder sig deltagarna av uppgiftens erfarenheter in i nästa uppdrag. Dessutom tränas feedback till varandra under veckan. Vi arbetar mycket med jagbudskap i form av observation, känsla, behov och önskemål, säger Ulf Lindström och betonar även vikten av en jämn könsfördelning. Främlingsgrupper Jan Ingerlund från Här & nu är handledare för UGL-kurser, arrangerade i Stockholm. Likt Ulf Lindström påpekar han att jämn könsfördelning och blandad bakgrund är viktiga aspekter i en ledarskapsutbildning. Deltagarna i kurserna kommer från såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Alla människor ingår ju i grupper, antingen som chefer eller medarbetare, och har nytta av de insikter en ledarskapsutbildning ger. En viktig riktlinje för kursen är att gruppen inte genomförs med de vanliga arbetskamraterna, utan bygger på en så kallad främlingsgrupp. Individen vågar vara mer öppen och därmed växer förutsättningarna för ett ökat lärande. Jan Ingerlund menar att lärdomarna kring feedback, kommunikation och konflikthantering gör det lättare att möta det vardagliga, både som gruppmedlem och ledare. Som chef lär man sig förstå mekanismerna i en grupp och hur man bättre kan lotsa den framåt. Basen för beslutsfattande blir tryggare, vilket underlättar för alla på arbetsplatsen. Man kan lättare se individuella behov, agera pro-aktivt och gruppen ges större förutsättningar att utvecklas och bli effektiv. Det kan låta käckt, men gör även vardagen roligare och mindre konfliktfylld, säger Jan Ingerlund som menar att det inte är en slump att ledarskapsutbildningar har vuxit inom alla områden. Karriär planering för dig som vill utvecklas Satsa på karriärutveckling med resultat och kvalitet. Prova på kostnadsfritt Kungsgatan 15 Stockholm

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Kontroll över din egen karriär Med några år på ledningsnivå i bagaget, är det vanligt att nå en punkt där man vill rusta sig inför framtiden. För att bättre kunna leda företag och organisationer, men även för sin personliga karriärutveckling, väljer många att gå en executiveutbildning. FOTO: JEPPE CARLSEN Efter att ha upplevt mycket och flera situationer, erfar många i chefs- och ledningspositioner att de vill dra nytta av andra perspektiv och bredda sin kompetens, enligt Johanna Olesen. Hon är programchef för Henley Management College, där man vidareutbildar personer med ledarskapserfarenhet, vilka så småningom kan plocka ut en MBA-examen. En vidareutbildning som inte bara ger en globalt erkänd titel, utan också direkt omsätter teori till praktik på deltagarens nuvarande arbetsplats. Masters of Business Administrationutbildningar har länge varit eftertraktade i USA och England, men nu har även intresset börjat öka i Sverige. De flesta program finansieras privat av deltagaren eller dennes arbetsgivare och studeras oftast på halvtid eller deltid i kombination med arbetet. Det vanligaste är att välja en treårsutbildning då man lägger timmar i veckan åt studierna. På detta sätt integreras utbildningen i ens nuvarande tillvaro. Man hinner öva mer, ändra beteende och reflektera över förändringar, säger Johanna Olesen som förutom att vara programchef, även själv gör sin executiveutbildning just nu. Utöver teoretiska studier, appliceras utbildningen mycket på studentens vardagliga arbete och Johanna Olesen menar att detta tillför en utveckling åt både företaget och deltagaren. I diskussioner och praktiska övningar går man in i organisationens olika områden och kommer ut med en fördjupad helhetsbild. Som ledare utvecklas du till en generalist. Du kan sätta dig i en ledningsgrupp och ta diskussioner i organisationens alla delar. Företaget vinner på att du hela tiden tar in deras vardag och reflekterar över företaget. De ser en person som växer med självförtroende och kommer tillbaka med de senaste teorierna, nya perspektiv och skarpare kommunikation. En långsiktig vinst Aristotelis Baroutsis är Nordenchef på Nike och ser en executiveutbildning som en långsiktig vinst. En rejäl investering i både tid och pengar, men något man får tillbaka flerfalt under hela sin fortsatta karriär. Innan jag tog min MBA-examen såg jag mig själv som en relativt bra ledare, men upptäckte snabbt att det fanns många områden där jag behövde utveckla mina kunskaper. Under utbildningen har man rollen som företagsledare i verklighetsbaserade case inom olika områden. Detta innebär att man måste ta hänsyn till olika besluts effekt på hela företaget. Aristotelis Baroutsis menar att övningarna direkt började ge honom ett mer utvecklat helikopterperspektiv på företaget där han var anställd. Jag har fått ingående kunskaper Jan Sundberg på Nordea finner det givande med utbildningens verklighetsanknytning. om, och fördjupad insikt i, den effekt som olika beslut och strategier får på alla delar av företaget. Detta gör att jag känner mig trygg i beslutsfattande i frågor av strategisk karaktär. Russinen ur kakan Jag tror arbetet blir mer effektivt. Man får struktur på sina kunskaper och lär sig prioritera vad som är viktigt, plocka russinen ur kakan

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 7 FOTO: NILS BORGE går visst bra att satsa på både familj och karriär! Det förutsätter förstås en familj som stöttar en, något som gäller både för kvinnor och män som går en MBA, säger Annica Arnberg. Johanna Olesen är programchef för Henley Management College men också själv MBA-student. och fokusera, säger Annica Arnberg. Hon är Regional Business Development Manager på Octapharma Nordic och menar att man i en executiveutbildning får ett organisations- och projekttänk som inte finns på universitetet. Där det då studerades detaljfrågor, får jag nu ett helhetsperspektiv över i princip hela organisationen. För mig som är molekylärbiolog i botten, men arbetar med marknadsföring, har det dessutom gett en stor utdelning att läsa ekonomiska ämnen och bredda den kompetensen. Trots att det sociala livet kommer lite i kläm ibland uppskattar hon möjligheten att kombinera en vidareutveckling med arbetet. Innan jag började utbildningen fick jag höra att barn och MBA var en omöjlig kombination att jag helt enkelt var tvungen att välja. Men det Annica Arnberg på Octapharma Nordic, uppskattar möjligheten att kombinera en vidareutbildning med arbetet. FOTO: ERIK ARNBERG Sporre på sidan Jan Sundberg är Senior Lean Expert på Nordea och valde en vidareutbildning för att bredda sin kompetens, skaffa nätverk, samt förstå ett företags helhet. Tidigare var det ett mål att uppnå just MBA-diplomet. Nu känner jag att utbildningen är mycket mer än så och ständigt ger mig färdigheter och nya kunskaper. I och med utbildningens verklighetsanknytning innebär studierna även en omsättning i värdefulla rapporter och insikter för företaget. En extern konsult skulle kosta mitt företag lika mycket, fast per rapport. Genom min utbildning får de nu tre rapporter per år för samma värde. Det är givande för mig också som kopplar det akademiska till något som är av värde för organisationen. Jan Sundberg inleder snart det tredje och sista året i riktning mot det eftertraktade diplomet. Man får planera väl och glömma teven under dessa år, men jag skulle ändå kunna se att utbildningen var tio år. Det är en extra sporre på sidan. Jag kommer att sakna kursen när den är slut. Som ledare utvecklas du till en generalist. Du kan sätta dig i en ledningsgrupp och ta diskussioner i organisationens alla delar.

8 8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Rörlighet och samverkan för fler ingenjörer Ingenjörsyrket har länge varit en väldiskuterad angelägenhet på såväl utbildnings- som verksamhetsnivå. I dagsläget stiger antalet utexaminerade ingenjörer, men bland organisationer och näringsliv är man fortfarande oroliga. Hur kan Sverige leva upp till den globalt ökade konkurrensen och få fler intresserade av ingenjörsyrket? Hos Sveriges Ingenjörer visar nya undersökningar att färre ingenjörer går arbetslösa, samt att fler studenter söker platser på ingenjörsutbildningar. Men problemen är inte lösta Att hålla sig anställningsbar och utveckla sin karriär, höjer inte bara lönerna, utan stimulerar och utvecklar även de olika yrkesrollerna. där. Analyser säger att efterfrågan på yrkesgruppen kommer att fortsätta stiga och att specialkompetens blir allt svårare att erhålla. Elisabeth Arbin som arbetar med teknikintressefrågor på förbundet, tror att Sverige kommer sakna ungefär ingenjörer och främst högskoleingenjörer, omkring år 2020, då många går i pension. För att förhindra detta, menar hon att man måste öka intresset för teknik- och naturvetenskapliga ämnen redan i grundskolan. Barn tycker teknik är kul och är nyfikna av sig. Genom att lära känna teknikämnena redan i tidig ålder, kan intresset hållas vid liv och förståelsen för yrkets bredd öka. Samarbeten mellan högskolor och näringsliv På Sveriges Ingenjörer anser man det viktigt att företag och organisationer finns med tidigt i skolan och högskolan. Samarbeten har diskuterats länge men Elisabeth Arbin tror att det Vårda karriären! Vill du säkerställa organisationens förmåga att prestera så att både företagets och medarbetarnas mål uppnås? Hudson är kompetensförsörjaren som säkerställer företagens mål genom att välja och utveckla rätt medarbetare med rätt kompetens till rätt förutsättningar och plats. Om Hudson Hudson är världens femte största företag inom Talent Management och rekrytering. Företaget är etablerat i 20 länder och har drygt medarbetare. Hudson finns etablerade i Norden där Sverige har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hudson erbjuder rekryteringstjänster (inom top- och middle management och specialister) och ett brett utbud av tjänster inom Talent Management. Hudson genomför bl a kompetensworkshops och etablerar centers för utvärdering och utveckling av personal i företag och organisationer. Företaget använder samma metoder i alla länder och konsulterna kan därigenom utbyta både kunskap och erfarenhet över nationsgränserna.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 9 FOTO: SVERIGES INGENJÖRER Elisabeth Arbin arbetar med teknikintressefrågor på Sveriges Ingenjörer. krävs en omfattande och sammanhållen satsning mellan skola, högskola, näringsliv och intresseorganisationer, för att lösa bristen och inte släcka ungdomars teknikintresse. Ingenjörsbristen kan påverka både vår framtid och demokrati. Vår välfärd bygger ju på hög tillväxt, men fungerar inte utan motorer. Vill vi vara en kunskapsnation måste vi ha ett högt kunnande och då krävs mer och högre kompetens inom yrket. Synliggörande på högskolan Natasha Kavalic ansvarar för karriäroch kompetensutveckling på Sveriges Ingenjörer och betonar också vikten av samarbete, för att matcha utbildning och rätt kompetens. Trots att det idag utexamineras tre gånger fler civil- och högskoleingenjörer än under åttiotalet, säger både företag och ingenjörer att de inte hittar den kompetens eller de yrken de söker. Högskolan fokuserar på att ta in sökande till utbildningar, men tar inte ansvar för om studenten får ett jobb efter sin examen. Företagen säger sig ha vissa behov, men för inte en tillräckligt tät dialog med högskolan om detta. Om vi ska ha en utbildning i världsklass, måste vi ha en mer medveten strategi som ökar samverkan mellan näringsliv och högskola, säger Natasha Kavalic. Hon menar att företag även måste göra sig synliga för studenterna. Redan under studenternas utbildning kan företag knyta till sig blivande ingenjörer genom att visa var de finns, med gästföreläsare eller genom att erbjuda sommar- och extrajobb. Då får man den inblick man behöver och skapar ett tidigt intresse. Internet vägen in Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, driver projektet Internetframsyn, där Östen Frånberg är projektledare. Där tror man att ingenjörsyrket kan bli mer attraktivt för barn och ungdomar som använder mobiltelefoner, datorer och internet. FOTO: SVERIGES INGENJÖRER Natasha Kavalic ansvarar för karriär- och kompetensutveckling på Sveriges Ingenjörer. Internet kommer i framtiden att finnas överallt. Så som en mobiltelefon där nya programvaror installeras som ger mer nytta och längre livslängd. De flesta elever är idag intresserade av datorer och mobiltelefoner. Med dataslöjd kan eleverna även förstå hur datorn är uppbyggd och hur internet fungerar. Hur mail passerar genom många nät innan de når fram, hur olika delar kopplas ihop eller hur man hittar spännande funktioner med kommandoraden. Globalisering på gott och ont Utöver satsning på barn och ungdomar, tror Östen Frånberg att ingenjörers löneutveckling, skapande, Östen Frånberg är projektledare i IVA:s projekt Internetframsyn. utlandsjobb och konferenser behöver synas mer i media. Han tror även att rörlighet på marknaden kan bidra till utvecklingar. Rörlighet är bra både för individen och för samhället. Man möter nya utmaningar, lönen kan förhandlas på ett helt annat sätt och det byggs upp en karriärväg för dem som kommer efter. Ytterligare en aspekt är den ökade globaliseringen. Östen Frånberg menar att den både är på gott och ont, då det finns massor av skickliga ingenjörer i världen, men då Sverige även fått en ökad konkurrens. I Kina och Indien har ingenjörsyrket hög status, vilket har medfört en mängd välutbildade ingenjörer med intresse för utvecklingsuppdrag från västvärlden. Sverige måste som nation se till att vi utbildar duktiga ingenjörer, annars kommer vi på efterkälken. Om svenska företag inte kan få tillräcklig tillgång till kvalificerade ingenjörer kommer utvecklingsuppdragen att flytta utomlands, vilket har en negativ effekt på Sveriges BNP och välstånd. Om svenska företag inte kan få tillräcklig tillgång till kvalificerade ingenjörer kommer utvecklingsuppdragen att flytta utomlands. Rörlighet ger trygghet Även på Sveriges Ingenjörer menar man att rörlighet, såväl internt som externt, kan bidra till förändringar på arbetsmarknaden. Att hålla sig anställningsbar och utveckla sin karriär, höjer inte bara lönerna, utan stimulerar och utvecklar även de olika yrkesrollerna. I en intervju med Ny Teknik säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på förbundet, att rörlighet på arbetsmarknaden ger tillväxt. Han menar att den som kommer ny till ett företag, även kommer med möjlighetsskapande impulser, idéer och ny energi. Detta skapar tillväxt och är en samhällsekonomisk vinst. Trots att ett jobbskifte kan kännas otryggt, hävdar Sveriges Ingenjörer att det snarare bidrar till ökad trygghet. Genom att byta jobb då och då fyller man på erfarenheterna i bagaget och ger sig själv bättre förutsättningar för framtiden. Med ökad rörlighet som mål, har Sveriges Ingenjörer tillsammans med andra Saco-förbund, Manpower och SalusAnsvar, nu skapat egna arbetsförmedlingar just för ingenjörer. I dessa arbetar man med att kompetensutveckla, bredda och coacha sina medlemmar mot vägen in i arbetssökandet. Och mot fler kompetenta ingenjörer på marknaden. Coaching skapar resultat Nå dina personliga och affärsmässiga mål. Prova på kostnadsfritt Kungsgatan 15 Stockholm Här & nu är specialister på UGL Vi arrangerar öppna UGL-kurser i Stockholm. Våra deltagare kommer från hela landet och från en bred variation av verksamhet och bakgrund. Det bidrar till dynamik. Tillsammans med vår erfarenhet, kompetens och engagemang ger det utbildningar av hög kvalitet. I höst erbjuder vi UGL i vecka: 38, 44 och 49. Dessutom UGL på engelska i vecka 41 och arrangerar vi UGL i veckorna: 06, 11, 17, 22, 32, 37, 42, 46 och 50. Samtliga kurser genomförs enligt Försvarshögskolans nya koncept UGL För mer information och anmälan: , Ny tidning för kvinnor i karriären En ny affärstidning finns nu på marknaden, denna gång riktad till kvinnor i karriären. Passion for Business med Carina Nunstedt som chefredaktör och ansvarig utgivare, beskriver sig som ett passionerat livsstilsmagasin med lika mycket pleasure som business. Carina Nunstedt har tidigare startat framgångsrika tidningar som Mama och Family Living. Tillsammans med Anna Carrfors Bråkenhielm, vd och grundare av produktionsbolaget Silverback, driver hon nu förlaget Passion Publishing inriktat på magasin och böcker, som ett komplement till Silverbacks befintliga verksamhet. I en intervju med SvD, menar Nunstedt och Carrfors Bråkenhielm att affärsjournalistiken är för mansdominerad. Det behövs en affärstidning som vänder sig till kvinnor och förstår att kvinnors privatliv och arbetsliv ofta flyter ihop. Källa: och

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 KARRIÄR & KOMPETENS 4TIPS S UPPN R DU DINA M L Hillevi Engström,

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR FEBRUARI 2013 MBA spetsa din kompetens Ingenjör löneläge och rekrytering Förhållningssättet

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Trygg inkomst KY-utbildning ger dig rätt kompetens Läs mer på sid 4 Trygghet för företagare Läs mer på sid 10 MEDFÖLJER

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Nya utmaningar Konkurrensen om specialister och chefer blir tuffare framöver, och att behålla

Läs mer

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 INSPIRATION INTERVJUER UTSTÄLLARE INNEHÅLL 9 PROGRAM 10 FÖRELÄSNINGAR 20 STARTA EGET 23 TIPS OCH RÅD 33 INTERVJUER 51 UTSTÄLLARE 98 MÄSSKARTA ANSVARIG UTGIVARE: Natalie Henriksson

Läs mer

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft TEMA: Kompetensförsörjning 8 maj 2012 Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft Christer Ågren, vice VD på Svenskt Näringsliv om kompetensförsörjningen hos svenska företag

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer