Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Samverkan för fler ingenjörer Hur ska svenska företag möta den globala konkurrensen? Läs mer på sid. 8-9

2 Juni 2008 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Sätt fart på karriären! De flesta av oss låter slumpen styra våra liv. Det är slumpen som avgör vilken utbildning du kommer in på och det är ofta slumpen som avgör vilket ditt första jobb blir. Många av oss är dessutom så ängsliga att inte få ett jobb att vi tenderar att tacka ja till det första som dyker upp. Problemet är att detta första jobb, som du råkar välja av slump och inte av genuint intresse, sedan tenderar att styra inriktningen på hela ditt fortsatta arbetsliv. Av en slump finner du dig kanske några år senare sitta med budget och redovisning när du egentligen är mer intresserad av marknadsföring. Eller så valde du kanske fel utbildning, jobbet som jurist är inte alls det du tänkt dig. Studier visar att mer än 70 procent av de anställda är missnöjda med sitt jobb. Trots det är det få som byter jobb. Istället går de flesta missnöjda och utför sina arbetsuppgifter på rutin eller på ett halvdant sätt. Eftersom de är på fel jobb lägger de all sin inneboende kreativitet på sina fritidsintressen istället för på jobbet. Och arbetsgivaren går miste om det engagemang och den kreativitet som de flesta människor äger men som inte utvecklas eftersom de är på fel jobb. Det är det som på nationalekonomspråk kallas för inlåsning som är orsaken till att folk stannar kvar på jobb som de inte trivs med. Den ena inlåsningen beror på att man feg, helt enkelt, och hellre stannar kvar på ett jobb man inte passar för än tar risken att bli sist anställd någon annanstans eller så vågar man inte chansa på att gräset faktiskt kan vara grönare på andra sidan. Den andra inlåsningen beror på att man helt enkelt inte vet hur man gör för att byta karriär, eller rättare sagt; du vet inte vad du skulle vilja göra istället. Du kanske behöver hjälp med att konvertera din kompetens till ett annat yrke. Men karriärutveckling handlar inte enbart om att byta arbetsplats. Jobbar du på ett stort företag så finns faktiskt de största möjligheterna internt. Men du kan behöva professionell hjälp av karriärrådgivare eller coach att hitta exakt vad som din egen främsta kompetens och med vilka arbetsuppgifter du skulle passa bäst för. Och du kan behöva professionell hjälp för att hitta rätt sponsor eller mentor i företaget som kan underlätta för dig att stiga i graderna. Den här bilagan handlar just om detta; Karriärutveckling. Om hur företag och organisationer självfallet har ett stort intresse av att ha rätt person på rätt plats eftersom de där sannolikt kommer att prestera mycket bättre. Men det handlar också om hur du som person själv också har ett eget ansvar för att komma på rätt plats. Det duger inte att sitta och vänta på att någon på företaget ska uppvakta dig med ett erbjudande om att bli chef. Du måste själv också tydligt ha markerat att det är just det du vill. Det är ditt eget ansvar att se till att du blir lycklig på jobbet. Välj rätt jobb! I tidningen presenterar vi några vägar som kan leda dig dit. Trevlig läsning! Monica Renstig Women s Business Research Institute Karriärrådgivare, forskare och VD MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Karriärutveckling Samverkan för fler ingenjörer Hur ska svenska företag möta den globala konkurrensen? Läs mer på sid. 8-9 INNEHÅLL Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 Mot en mindre utstakad karriärstege Våga utveckla din karriär Ledarskapsutbildning med självkännedom Kontroll över din egen karriär Samverkan för fler ingenjörer En annan röd tråd INFO: Karriärutveckling är en titel från Mediaplanet. Tidningen ämnar att inspirera individer till att utveckla sina karriärer genom utbildningar, coachning och karriärbyten. I detta nummer är ingenjörsyrket i fokus. s.4 s.5 s.5 s.6-7 s.8-9 s KARRIÄRUTVECKLING - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Projektledare: Henrik Fresk, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Henrica Dieden, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: V-Tab Text: Linda Widman För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Distribueras med Svenska Dagbladet Synpunkter på våra tidningar: Utveckla din ledarroll UGL ger dig en ökad förståelse för hur gruppdynamik påverkar skeenden i en grupp, samt vikten av att du använder rätt ledarstil med hänsyn till gruppens mognad och uppgift. Kursen är sannolikt den mest efterfrågade och meriterande ledarskapsutbildningen i dag. Vi kan nu erbjuda UGL 2008, den senaste versionen av kursen. Läs mer på 10% rabatt vid anmälan via vår hemsida Märk din anmälan med Karriärutveckling. Pris 5 dagars kurs kr. Vi tränar och utvecklar människor Storgatan 1, Sundsvall. Tfn

3

4 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Mot en mindre utstakad karriärstege I takt med teknikens framväxt, har arbetsmarknaden förändrats och så också möjligheterna att utveckla sin karriär. Där man förr ofta följde en utstakad väg, är det idag mer upp till individen hur ens karriär ska utvecklas. Torbjörn Israelsson arbetar med prognoser och analyser på Arbetsförmedlingen och menar att individens valmöjligheter har vidgats, men likaså kompetenskraven. FOTO: MAGNUS PEHRSSON Fyrtio år bakåt i tiden var datorer på arbetsplatsen en sällsynthet. Högre utbildningar sågs inte alltid som ett krav och karriärutvecklingar skedde oftast inom samma företag. De senaste decennierna har fört med sig mycket förändringar på den svenska arbetsmarknaden, som idag ser bättre ut än på länge med tillväxt av nya jobb och ökad sysselsättning inom många sektorer. Torbjörn Israelsson arbetar med prognoser och analyser på Arbetsförmedlingen och menar att individens valmöjligheter har vidgats, men likaså kompetenskraven. Idag finns oerhört mycket fler alternativ, med nya yrken som tillkommit och andra som har förändrats. Fyrtiotalisterna var ju den första generationen som i större skala skaffade sig en längre utbildning. Då var det dock inte heller ovanligt att börja arbeta direkt efter folkskolan. Idag krävs en relativt lång utbildning innan du är konkurrenskraftig. Då och nu Under sextiotalet växte industrin och var en dominerande sektor, där utlandsrekrytering rådde och mansdominansen var hög. Jord- och skogsbruket var fortfarande en stor näring, men successivt har dessa områden minskat och istället gett mer plats åt tjänstesektorer, samt en ökning av kvinnors arbetsmarknad. Sedan sextiotalet har såväl offentliga som privata sektorer kontinuerligt vuxit, men där den offentliga sektorn rejält bromsade in under nittiotalet, har den privata sektorn fortsatt att växa. För alla arbetsplatser och verksamheter är det emellertid de senaste årtiondens tekniska utveckling som har inneburit bland de största förändringarna, menar Torbjörn Israelsson. IT på arbetsplatserna har växt fram i bred skala och förändrat alla yrken mycket. Idag arbetar de flesta på något sätt med uppgifter påverkade av IT. Det tekniska framåtskridandet spelar en stor roll och det behövs ständigt ny kompetens för att klara av olika befattningar. Arbeten blir både djupare och bredare. Förändrad karriärstege Torbjörn Israelsson menar att karriärstegen inte längre är lika utstakad. Där man förr ofta klättrade inom samma arbetsplats, tar man idag ett steg uppåt i karriären genom att stundom byta arbetsgivare. Med flera erfarenheter i olika miljöer, breddar man sin kompetens och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Israelsson och tillägger att en annan allt vanligare kompetens, är att ha arbetat utomlands. En god merit och bra möjlighet för karriärutveckling, som han tror kommer öka allt mer inom de närmsta åren. Även om rörlighet och byte av arbetsgivare är en fördel, anser Torbjörn Israelsson att man ändå måste ge sin arbetsplats en viss tid. En anställning är en investering för arbetsgivaren och som arbetstagare bör man stanna ett tag på varje arbetsplats för att kunna utvecklas. Så småningom känner man hur möjligheterna är att gå vidare. Sveriges främsta inköpare och logistiker Vi gratulerar våra certifierade inköpare och logistiker! Varje termin utexamineras ett stort antal inköpare och logistiker från Silf Competence ledande, internationella certifieringsprogram CISilf, Certifierad Inköpare Silf respektive CLSilf, Certifierad Logistiker Silf. CISilf -programmet Certifierad Inköpare Silf är utvecklat i enlighet med de internationella krav och kunskapsnivåer som fastställts av IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management). Programmet erbjuds i en rekommenderad samt i en valfri inriktning. CLSilf -programmet Certifierad Logistiker Silf är utformat och anpassat till den globala standarden ESLog, European Logistician at the Senior Management Level, som fastställts av ELA, European Logistics Association. Kurserna i programmet kan kombineras så att den enskilde får en mer individuellt utformad utbildning. Båda programmen sträcker sig över fem terminer och täcker in alla centrala delområden inom inköp respektive logistik. Professor Göran Persson, BI, är inspektor och examinator för CISilf -programmet. Mats Abrahamsson, logistikprofessor vid Linköpings universitet, är inspektor och examinator för CLSilf - programmet. Silf Competence AB är sedan 1956 Sveriges ledande utbildningsföretag inom områdena inköp, logistik och affärsförhandling. Vår affärsidé är att erbjuda den bästa kompetensutvecklingen inom inköps- och logistikprocesser och därmed öka kundernas kompetens så att deras affärsprocesser blir mer lönsamma. Första raden fr v: Ulla Carlsén, Tarkett AB, Ing-Marie Trygg, Göteborg Stads Upphandlingsenhet, Elisabeth Damberg, Pfizer Health AB, Christina Richardson, Boliden Mineral AB, Pierre Ivarsson, Atlas Copco Rock Drills AB Andra raden fr v: Ulrika Sandberg, Bayer AB, Terese Henrysson, Seco Tools AB, Katharina Matsson, Coca-Cola Drycker Sverige AB, Maria Fridberg, Atlas Copco Rock Drills AB, Ann-Charlotte Gustafsson, Emhart Glass Sweden AB, Tobias Cederholm, Stora Enso Hylte AB, Henrik Johansson, Skanska Sverige AB Tredje raden fr v: Kenneth Hjelm, Carlsberg Sverige AB, Johan Thelin, Emhart Glass Sweden AB, Anna Magnusson, Emhart Glass Sweden AB, Elisabeth Pagén, Posten AB, Charlotte Wange, Ringhals AB Fjärde raden fr v: Per-Ola Blomqvist, KSAB Golf Equipment, Leif Fredriksson, Atlas Copco Secoroc AB, Markus Hyltegård, Cash Guard AB/SQS Security Qube System AB, Ulla-Karin Uhlir, Onoff AB, Per Ekstrand, Bromert & Mats-Ers AB, Christian Weiss, Ringhals AB Femte raden fr v: Roland Olsson, Billerud Skärblacka AB, Stefan Jönsson, Ostnor AB, Martin Berg, Terminal West AB, Andreas Svensson, Atlas Copco Rock Drills AB Sjätte raden fr v: Per Ahlin, Hewlett Packard Sverige AB, Conny Westerberg, Ericsson AB, Robert Andersson, Helge Nyberg AB, Peter Neiderud, V&S Absolut Spirits Sista raden fr v: Pierre Höglund, VSD Logistics AB, Richard Wingren, Peab Sverige AB, Thomas Gustafsson, Sonat AB, Peter Sahlstrand, Peab Sverige AB, Anders Höfnell, Scandinavian Shelter Systems AB Ej närvarande: Joakim Prior, Sapa Profiler AB, David Sonesson, Forcera AB, Ann-Sofie Davis, Trimble AB, Mikael Bjugård, Emhart Glass Sweden AB, Johnny Ståhlberg, Ringhals AB, Göran Hallström, Tarkett Logistik AB, Ola Hjelmgren, Höganäs AB, Camilla Thall, Nestlé Sweden, Anna Haglund, AstraZeneca AB, Umit Baydono, AstraZeneca AB. Läs mer på Väx med oss! Postadress: Box Kista Tel: Fax: E-post:

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 5 En karriärutveckling handlar inte enbart om ett beslutsfattande, utan även om modet att utföra en förändring. Att ta till coaching som verktyg i ett skifte, blir allt populärare. Idag nyttjas det av såväl arbetssökande och karriärskiftare, som inom företag i jakt på potential. Våga utveckla din karriär Vad gör dig inspirerad och glad? Vad är det som driver dig? Genom att utgå från sin naturliga drivkraft brukar man i alla slags karriärutvecklingar, så småningom upptäcka både potential och intresse. Det menar Marika Wassberg Skärvik, som är VD för Hudson Norden. Där, liksom på många andra företag, arbetar man mycket med coachning - ett verktyg som används i allt större utsträckning och framförallt inom karriärutveckling. Den yngre generationen kräver starkare att få något tillbaka av sitt arbete. Man vill ha en utvecklande karriär och är också kräsnare i sina val av arbetsgivare, säger Marika Wassberg Skärvik. Att våga ta klivet Trots dessa mål är en karriärutveckling ingen självklarhet. För den som varit på sin trygga arbetsplats en längre tid, är det en omställning att genomgå en förändring och det tar tid att komma fram till hur denna FOTO: MICAEL ENGSTRÖM Marika Skärvik Wassberg är VD på Hudson Norden, där man arbetar med tjänster inom rekryterings- och humankapitalområdet. ska te sig. Marika Wassberg Skärvik menar att vi ofta har en tendens att köra i gamla spår. Många upplever det som jobbigt att börja om, men just coachning kan vara en hjälp till ett annat perspektiv. En coachning är till stor del ett bollplank. En lyssnande part som hjälper människor att nå sin potential och faktiskt våga ta steget. Genom samtal och diskussioner utifrån ens drivkraft, bransch och de valmöjligheter som finns, kan coachning förstärka människors bild av vilka egenskaper de kan utveckla och förstärka. Vad de vill göra och var de kan passa bäst. Kvalitet med rörlighet Karriärutveckling är inte bara ett begrepp för dem som vill gå vidare i sin karriär, utan nyttjas även inom arbetsplatser på jakt efter potential. För att skapa rörlighet och bibehålla kvalitet, arbetar många företag med att utveckla sina befintliga medarbetares karriärer, samt att uppnå en mer vidgad rekrytering. Det är viktigt, både för arbetsgivaren och arbetstagaren, med stimulans och utveckling i arbetsmarknaden. Vågar man titta lite bredare och även rekrytera från andra branscher, uppstår en korsbefruktning mellan olika kompetenser som bidrar till utveckling och rörlighet, säger Marika Wassberg Skärvik. Hon tillägger att man som arbetstagare blir en mer attraktiv arbetskraft genom att utveckla sin karriär, men att man ändå ska tänka långsiktigt. Tiden har en aspekt i sig. Man måste vara lite uthållig och inse att det tar en tid att nå resultat och sin potential. Ta tag i förändring Vid vilken tidpunkt det är dags att byta bana eller utveckla sin karriär, är olika från person till person. Marika Wassberg Skärvik menar att man någonstans känner när det är dags för en förändring. Det handlar mer om att ta tag i den. När man inte tycker sig kunna ge något mer och känner sig färdig där man är, ska man fundera på en utveckling. Helst redan lite innan. Coaching kan vägleda och öppna upp, men det är fortfarande du själv som måste prestera. Det är viktigt, både för arbetsgivaren och arbetstagaren, med stimulans och utveckling i arbetsmarknaden. Ledarskapsutbildning med självkännedom För att kunna föra ett tydligt ledarskap måste man förstå olika gruppers funktion, samspel och ständiga utveckling. I en ledarskapsutbildning arbetar deltagaren intensivt med självkännedom och lär sig att uppnå en fungerande grupp. Ulf Lindström och Jan Ingerlund. I Sverige finns en mängd olika ledarskapsutbildningar, varav många inte riktar sig enbart till ledare, utan även till individen för en personlig utveckling. På Umeå universitet arbetar Ulf Lindström som lärare på medicinska fakulteten. Där är han bland annat ansvarig handledare för UGL-kurserna, som Umeås tandläkar- och läkarstudenter varje år får ta del av. Det är viktigt att studenter i vårdutbildningar bereds för svåra situationer, kopplade till konflikter. I akuta lägen kan de flesta läkare tvingas ta ett konsultativt ledarskap i kraft av sin kompetens och då måste man vara tydlig med vad man vill. UGL handlar om att förstå sig själv, hur grupper utvecklas och hur ledarskap fungerar, säger Ulf Lindström. Utbildningen är från början ett militärt koncept, ägt av Försvarshögskolan. Kurserna är uppbyggda likadant oavsett om deltagaren är läkarstudent, från näringslivet eller i den offentliga sektorn. Under fem dagar samlas grupperna på ett internat och arbetar intensivt med att lösa uppgifter. Efter att ha löst en uppgift reflekterar man enskilt och i grupp över lösning och lärdomar. Slutligen använder sig deltagarna av uppgiftens erfarenheter in i nästa uppdrag. Dessutom tränas feedback till varandra under veckan. Vi arbetar mycket med jagbudskap i form av observation, känsla, behov och önskemål, säger Ulf Lindström och betonar även vikten av en jämn könsfördelning. Främlingsgrupper Jan Ingerlund från Här & nu är handledare för UGL-kurser, arrangerade i Stockholm. Likt Ulf Lindström påpekar han att jämn könsfördelning och blandad bakgrund är viktiga aspekter i en ledarskapsutbildning. Deltagarna i kurserna kommer från såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Alla människor ingår ju i grupper, antingen som chefer eller medarbetare, och har nytta av de insikter en ledarskapsutbildning ger. En viktig riktlinje för kursen är att gruppen inte genomförs med de vanliga arbetskamraterna, utan bygger på en så kallad främlingsgrupp. Individen vågar vara mer öppen och därmed växer förutsättningarna för ett ökat lärande. Jan Ingerlund menar att lärdomarna kring feedback, kommunikation och konflikthantering gör det lättare att möta det vardagliga, både som gruppmedlem och ledare. Som chef lär man sig förstå mekanismerna i en grupp och hur man bättre kan lotsa den framåt. Basen för beslutsfattande blir tryggare, vilket underlättar för alla på arbetsplatsen. Man kan lättare se individuella behov, agera pro-aktivt och gruppen ges större förutsättningar att utvecklas och bli effektiv. Det kan låta käckt, men gör även vardagen roligare och mindre konfliktfylld, säger Jan Ingerlund som menar att det inte är en slump att ledarskapsutbildningar har vuxit inom alla områden. Karriär planering för dig som vill utvecklas Satsa på karriärutveckling med resultat och kvalitet. Prova på kostnadsfritt Kungsgatan 15 Stockholm

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Kontroll över din egen karriär Med några år på ledningsnivå i bagaget, är det vanligt att nå en punkt där man vill rusta sig inför framtiden. För att bättre kunna leda företag och organisationer, men även för sin personliga karriärutveckling, väljer många att gå en executiveutbildning. FOTO: JEPPE CARLSEN Efter att ha upplevt mycket och flera situationer, erfar många i chefs- och ledningspositioner att de vill dra nytta av andra perspektiv och bredda sin kompetens, enligt Johanna Olesen. Hon är programchef för Henley Management College, där man vidareutbildar personer med ledarskapserfarenhet, vilka så småningom kan plocka ut en MBA-examen. En vidareutbildning som inte bara ger en globalt erkänd titel, utan också direkt omsätter teori till praktik på deltagarens nuvarande arbetsplats. Masters of Business Administrationutbildningar har länge varit eftertraktade i USA och England, men nu har även intresset börjat öka i Sverige. De flesta program finansieras privat av deltagaren eller dennes arbetsgivare och studeras oftast på halvtid eller deltid i kombination med arbetet. Det vanligaste är att välja en treårsutbildning då man lägger timmar i veckan åt studierna. På detta sätt integreras utbildningen i ens nuvarande tillvaro. Man hinner öva mer, ändra beteende och reflektera över förändringar, säger Johanna Olesen som förutom att vara programchef, även själv gör sin executiveutbildning just nu. Utöver teoretiska studier, appliceras utbildningen mycket på studentens vardagliga arbete och Johanna Olesen menar att detta tillför en utveckling åt både företaget och deltagaren. I diskussioner och praktiska övningar går man in i organisationens olika områden och kommer ut med en fördjupad helhetsbild. Som ledare utvecklas du till en generalist. Du kan sätta dig i en ledningsgrupp och ta diskussioner i organisationens alla delar. Företaget vinner på att du hela tiden tar in deras vardag och reflekterar över företaget. De ser en person som växer med självförtroende och kommer tillbaka med de senaste teorierna, nya perspektiv och skarpare kommunikation. En långsiktig vinst Aristotelis Baroutsis är Nordenchef på Nike och ser en executiveutbildning som en långsiktig vinst. En rejäl investering i både tid och pengar, men något man får tillbaka flerfalt under hela sin fortsatta karriär. Innan jag tog min MBA-examen såg jag mig själv som en relativt bra ledare, men upptäckte snabbt att det fanns många områden där jag behövde utveckla mina kunskaper. Under utbildningen har man rollen som företagsledare i verklighetsbaserade case inom olika områden. Detta innebär att man måste ta hänsyn till olika besluts effekt på hela företaget. Aristotelis Baroutsis menar att övningarna direkt började ge honom ett mer utvecklat helikopterperspektiv på företaget där han var anställd. Jag har fått ingående kunskaper Jan Sundberg på Nordea finner det givande med utbildningens verklighetsanknytning. om, och fördjupad insikt i, den effekt som olika beslut och strategier får på alla delar av företaget. Detta gör att jag känner mig trygg i beslutsfattande i frågor av strategisk karaktär. Russinen ur kakan Jag tror arbetet blir mer effektivt. Man får struktur på sina kunskaper och lär sig prioritera vad som är viktigt, plocka russinen ur kakan

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 7 FOTO: NILS BORGE går visst bra att satsa på både familj och karriär! Det förutsätter förstås en familj som stöttar en, något som gäller både för kvinnor och män som går en MBA, säger Annica Arnberg. Johanna Olesen är programchef för Henley Management College men också själv MBA-student. och fokusera, säger Annica Arnberg. Hon är Regional Business Development Manager på Octapharma Nordic och menar att man i en executiveutbildning får ett organisations- och projekttänk som inte finns på universitetet. Där det då studerades detaljfrågor, får jag nu ett helhetsperspektiv över i princip hela organisationen. För mig som är molekylärbiolog i botten, men arbetar med marknadsföring, har det dessutom gett en stor utdelning att läsa ekonomiska ämnen och bredda den kompetensen. Trots att det sociala livet kommer lite i kläm ibland uppskattar hon möjligheten att kombinera en vidareutveckling med arbetet. Innan jag började utbildningen fick jag höra att barn och MBA var en omöjlig kombination att jag helt enkelt var tvungen att välja. Men det Annica Arnberg på Octapharma Nordic, uppskattar möjligheten att kombinera en vidareutbildning med arbetet. FOTO: ERIK ARNBERG Sporre på sidan Jan Sundberg är Senior Lean Expert på Nordea och valde en vidareutbildning för att bredda sin kompetens, skaffa nätverk, samt förstå ett företags helhet. Tidigare var det ett mål att uppnå just MBA-diplomet. Nu känner jag att utbildningen är mycket mer än så och ständigt ger mig färdigheter och nya kunskaper. I och med utbildningens verklighetsanknytning innebär studierna även en omsättning i värdefulla rapporter och insikter för företaget. En extern konsult skulle kosta mitt företag lika mycket, fast per rapport. Genom min utbildning får de nu tre rapporter per år för samma värde. Det är givande för mig också som kopplar det akademiska till något som är av värde för organisationen. Jan Sundberg inleder snart det tredje och sista året i riktning mot det eftertraktade diplomet. Man får planera väl och glömma teven under dessa år, men jag skulle ändå kunna se att utbildningen var tio år. Det är en extra sporre på sidan. Jag kommer att sakna kursen när den är slut. Som ledare utvecklas du till en generalist. Du kan sätta dig i en ledningsgrupp och ta diskussioner i organisationens alla delar.

8 8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Rörlighet och samverkan för fler ingenjörer Ingenjörsyrket har länge varit en väldiskuterad angelägenhet på såväl utbildnings- som verksamhetsnivå. I dagsläget stiger antalet utexaminerade ingenjörer, men bland organisationer och näringsliv är man fortfarande oroliga. Hur kan Sverige leva upp till den globalt ökade konkurrensen och få fler intresserade av ingenjörsyrket? Hos Sveriges Ingenjörer visar nya undersökningar att färre ingenjörer går arbetslösa, samt att fler studenter söker platser på ingenjörsutbildningar. Men problemen är inte lösta Att hålla sig anställningsbar och utveckla sin karriär, höjer inte bara lönerna, utan stimulerar och utvecklar även de olika yrkesrollerna. där. Analyser säger att efterfrågan på yrkesgruppen kommer att fortsätta stiga och att specialkompetens blir allt svårare att erhålla. Elisabeth Arbin som arbetar med teknikintressefrågor på förbundet, tror att Sverige kommer sakna ungefär ingenjörer och främst högskoleingenjörer, omkring år 2020, då många går i pension. För att förhindra detta, menar hon att man måste öka intresset för teknik- och naturvetenskapliga ämnen redan i grundskolan. Barn tycker teknik är kul och är nyfikna av sig. Genom att lära känna teknikämnena redan i tidig ålder, kan intresset hållas vid liv och förståelsen för yrkets bredd öka. Samarbeten mellan högskolor och näringsliv På Sveriges Ingenjörer anser man det viktigt att företag och organisationer finns med tidigt i skolan och högskolan. Samarbeten har diskuterats länge men Elisabeth Arbin tror att det Vårda karriären! Vill du säkerställa organisationens förmåga att prestera så att både företagets och medarbetarnas mål uppnås? Hudson är kompetensförsörjaren som säkerställer företagens mål genom att välja och utveckla rätt medarbetare med rätt kompetens till rätt förutsättningar och plats. Om Hudson Hudson är världens femte största företag inom Talent Management och rekrytering. Företaget är etablerat i 20 länder och har drygt medarbetare. Hudson finns etablerade i Norden där Sverige har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hudson erbjuder rekryteringstjänster (inom top- och middle management och specialister) och ett brett utbud av tjänster inom Talent Management. Hudson genomför bl a kompetensworkshops och etablerar centers för utvärdering och utveckling av personal i företag och organisationer. Företaget använder samma metoder i alla länder och konsulterna kan därigenom utbyta både kunskap och erfarenhet över nationsgränserna.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 9 FOTO: SVERIGES INGENJÖRER Elisabeth Arbin arbetar med teknikintressefrågor på Sveriges Ingenjörer. krävs en omfattande och sammanhållen satsning mellan skola, högskola, näringsliv och intresseorganisationer, för att lösa bristen och inte släcka ungdomars teknikintresse. Ingenjörsbristen kan påverka både vår framtid och demokrati. Vår välfärd bygger ju på hög tillväxt, men fungerar inte utan motorer. Vill vi vara en kunskapsnation måste vi ha ett högt kunnande och då krävs mer och högre kompetens inom yrket. Synliggörande på högskolan Natasha Kavalic ansvarar för karriäroch kompetensutveckling på Sveriges Ingenjörer och betonar också vikten av samarbete, för att matcha utbildning och rätt kompetens. Trots att det idag utexamineras tre gånger fler civil- och högskoleingenjörer än under åttiotalet, säger både företag och ingenjörer att de inte hittar den kompetens eller de yrken de söker. Högskolan fokuserar på att ta in sökande till utbildningar, men tar inte ansvar för om studenten får ett jobb efter sin examen. Företagen säger sig ha vissa behov, men för inte en tillräckligt tät dialog med högskolan om detta. Om vi ska ha en utbildning i världsklass, måste vi ha en mer medveten strategi som ökar samverkan mellan näringsliv och högskola, säger Natasha Kavalic. Hon menar att företag även måste göra sig synliga för studenterna. Redan under studenternas utbildning kan företag knyta till sig blivande ingenjörer genom att visa var de finns, med gästföreläsare eller genom att erbjuda sommar- och extrajobb. Då får man den inblick man behöver och skapar ett tidigt intresse. Internet vägen in Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, driver projektet Internetframsyn, där Östen Frånberg är projektledare. Där tror man att ingenjörsyrket kan bli mer attraktivt för barn och ungdomar som använder mobiltelefoner, datorer och internet. FOTO: SVERIGES INGENJÖRER Natasha Kavalic ansvarar för karriär- och kompetensutveckling på Sveriges Ingenjörer. Internet kommer i framtiden att finnas överallt. Så som en mobiltelefon där nya programvaror installeras som ger mer nytta och längre livslängd. De flesta elever är idag intresserade av datorer och mobiltelefoner. Med dataslöjd kan eleverna även förstå hur datorn är uppbyggd och hur internet fungerar. Hur mail passerar genom många nät innan de når fram, hur olika delar kopplas ihop eller hur man hittar spännande funktioner med kommandoraden. Globalisering på gott och ont Utöver satsning på barn och ungdomar, tror Östen Frånberg att ingenjörers löneutveckling, skapande, Östen Frånberg är projektledare i IVA:s projekt Internetframsyn. utlandsjobb och konferenser behöver synas mer i media. Han tror även att rörlighet på marknaden kan bidra till utvecklingar. Rörlighet är bra både för individen och för samhället. Man möter nya utmaningar, lönen kan förhandlas på ett helt annat sätt och det byggs upp en karriärväg för dem som kommer efter. Ytterligare en aspekt är den ökade globaliseringen. Östen Frånberg menar att den både är på gott och ont, då det finns massor av skickliga ingenjörer i världen, men då Sverige även fått en ökad konkurrens. I Kina och Indien har ingenjörsyrket hög status, vilket har medfört en mängd välutbildade ingenjörer med intresse för utvecklingsuppdrag från västvärlden. Sverige måste som nation se till att vi utbildar duktiga ingenjörer, annars kommer vi på efterkälken. Om svenska företag inte kan få tillräcklig tillgång till kvalificerade ingenjörer kommer utvecklingsuppdragen att flytta utomlands, vilket har en negativ effekt på Sveriges BNP och välstånd. Om svenska företag inte kan få tillräcklig tillgång till kvalificerade ingenjörer kommer utvecklingsuppdragen att flytta utomlands. Rörlighet ger trygghet Även på Sveriges Ingenjörer menar man att rörlighet, såväl internt som externt, kan bidra till förändringar på arbetsmarknaden. Att hålla sig anställningsbar och utveckla sin karriär, höjer inte bara lönerna, utan stimulerar och utvecklar även de olika yrkesrollerna. I en intervju med Ny Teknik säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på förbundet, att rörlighet på arbetsmarknaden ger tillväxt. Han menar att den som kommer ny till ett företag, även kommer med möjlighetsskapande impulser, idéer och ny energi. Detta skapar tillväxt och är en samhällsekonomisk vinst. Trots att ett jobbskifte kan kännas otryggt, hävdar Sveriges Ingenjörer att det snarare bidrar till ökad trygghet. Genom att byta jobb då och då fyller man på erfarenheterna i bagaget och ger sig själv bättre förutsättningar för framtiden. Med ökad rörlighet som mål, har Sveriges Ingenjörer tillsammans med andra Saco-förbund, Manpower och SalusAnsvar, nu skapat egna arbetsförmedlingar just för ingenjörer. I dessa arbetar man med att kompetensutveckla, bredda och coacha sina medlemmar mot vägen in i arbetssökandet. Och mot fler kompetenta ingenjörer på marknaden. Coaching skapar resultat Nå dina personliga och affärsmässiga mål. Prova på kostnadsfritt Kungsgatan 15 Stockholm Här & nu är specialister på UGL Vi arrangerar öppna UGL-kurser i Stockholm. Våra deltagare kommer från hela landet och från en bred variation av verksamhet och bakgrund. Det bidrar till dynamik. Tillsammans med vår erfarenhet, kompetens och engagemang ger det utbildningar av hög kvalitet. I höst erbjuder vi UGL i vecka: 38, 44 och 49. Dessutom UGL på engelska i vecka 41 och arrangerar vi UGL i veckorna: 06, 11, 17, 22, 32, 37, 42, 46 och 50. Samtliga kurser genomförs enligt Försvarshögskolans nya koncept UGL För mer information och anmälan: , Ny tidning för kvinnor i karriären En ny affärstidning finns nu på marknaden, denna gång riktad till kvinnor i karriären. Passion for Business med Carina Nunstedt som chefredaktör och ansvarig utgivare, beskriver sig som ett passionerat livsstilsmagasin med lika mycket pleasure som business. Carina Nunstedt har tidigare startat framgångsrika tidningar som Mama och Family Living. Tillsammans med Anna Carrfors Bråkenhielm, vd och grundare av produktionsbolaget Silverback, driver hon nu förlaget Passion Publishing inriktat på magasin och böcker, som ett komplement till Silverbacks befintliga verksamhet. I en intervju med SvD, menar Nunstedt och Carrfors Bråkenhielm att affärsjournalistiken är för mansdominerad. Det behövs en affärstidning som vänder sig till kvinnor och förstår att kvinnors privatliv och arbetsliv ofta flyter ihop. Källa: och

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET FOTO: ANNA KESZLER En annan röd tråd Att följa en rak och utstakad väg i sin karriär, behöver inte alltid vara det bästa. Bo Boivie har under sitt yrkesliv i konsultbranschen valt det som känts bra för stunden. Trots en ångestfylld karriärväxling, är han idag stärkt med självförtroende och har funnit sin egen röda tråd. Bo Boivie jobbar idag med Verksamhetsutveckling på HiQ och har en lång karriär bakom sig med spännande skiften. Starta din Henley Executive MBA redan i höst Efter ett par utvecklande karriärväxlingar, insåg Bo Boivie en dag att han inte längre uppskattade sin arbetssituation. En skrämmande insikt då han inte hade en aning om vilket steg som var det rätta att ta och dessutom satt med ett bra jobb i chefsposition. Jag var livrädd, men min omgivning stöttade mig och idag är karriärskiftet bland det bästa jag gjort, säger Bo Boivie, som idag jobbar med Verksamhetsutveckling på HiQ och bland annat deltar i IVA:s projekt Internetframsyn, som panelordförande. Men vägen dit har fyllts av många färger på trådarna. Civilingenjör med sikte mot programmerandet Bo Boivie är civilingenjör i botten och inledde sin yrkesbana en kort tid på Siemens Elena med pacemakerutveckling. En dag sprang han på en FÖRSVARSHÖGSKOLAN Institutionen för Ledarskap och Management INFORMATION OM UGL 2008 Försvarshögskolans kurs Utveckling av Grupp och Ledare UGL, finns nu i en ny version, UGL Kursen är en grundläggande ledarskapsutbildning som fokuserar på gruppens dynamik och ledarskapets anpassning till denna. UGL är upphovsrättsligt skyddad och varumärkesregistrerad. Vi vet att det fattas bra beslut också i hängmattan och över god sill, därför tar vi även emot ansökningar under sommaren. Vill du försäkra dig om att du blir eller förblir en av Sveriges bästa ledare? Kontakta oss när du har möjlighet så pratar vi om hur en Henley Executive MBA passar in i dina framtidsplaner. Tills dess önskar vi en fantastisk sommar från oss på Henley. Få en smak av MBA-världen Anmäl dig till en Master Class där du får en smak av MBA-världen genom att höra en av våra föreläsare under ett event (kostnadsfritt). För anmälan använd samma adress som för mötesbokning. Informationsmöten Boka gärna individuellt möte. Anmälan sker via eller skickas till Nästa grupp startar september 2008 Tel.: Försvarshögskolan ansvarar för UGL, utveckling och kvalitetssäkring samt utbildar och certifierar handledare för UGL. Under år 2008 kommer befintliga handledare att vidareutbildas och omcertifieras till UGL UGL-kursen skall ledas av dessa särskilt utbildade och behöriga handledare. Den skall genomföras med de riktlinjer, fastställda mål och bestämmelser som finns för kursen. Försvarshögskolan uppmanar därför köpare och brukare av UGL att kontrollera båda handledares behörighet i Försvarshögskolans handledarregister eller kontakta Försvarshögskolan för vidare information. Detta kan göras på Försvarshögskolan, Institutionen för Ledarskap och Management i Karlstad, tfn Se även information om UGL-2008, Fördjupad UGL, handledarutbildning UGL och handledarinformation på Ackreditering är din garanti för valuta för pengarna

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 11 gammal vän som arbetade på Enator och som flera år tidigare tipsat honom om företaget. Men du skulle ju jobba hos oss! sa hon när vi möttes. Jag som hade glömt bort vårt gamla samtal, tog tag i kontakterna och började sedan arbeta på Enator 1987, berättar Bo Boivie. Civilingenjören i Bo såg framför sig en karriär som programmerare, men blev inte riktigt den superprogrammeraren han hade trott sig bli. Det första uppdraget skedde på IBM, i språkbranschen med översättning av tekniskt material. Jag hoppade på förslaget eftersom jag alltid har gillat att skriva och tyckte det var väldigt kul. Så småningom gled jag över mer på systemutveckling i framförallt koordinerande och projektledande roller. Programmerandet gled längre och längre iväg. In i säljbranschen På Enator stannade Bo Boivie fram till 1995 då hans närmsta chefer bestämde sig för att dra igång HiQ. Först upplevde han det hela nästan som ett svek, men tänkte sedan om och bestämde sig för att haka på. Om inte, hade jag förmodligen blickat tillbaka och undrat vad som hänt om jag hade tagit chansen och varit med från början, säger han. På HiQ fortsatte Bo Boivie som Visst kan det vara bra med en huvudriktning i sin karriär, men man måste stanna upp ibland och fundera över vad som är roligt också. konsult och projektledare, men gick 1999 över till att bli säljare. Även det en utmaning som inte var tänkt från början, men som lockade desto mer han funderade över det. Säljandet gav fler spännande kontaktytor. Man kom lite närmare affärsdimensionen i företaget och lärde sig ständigt nya verksamheter. Jag var ju tvungen att verkligen förstå kunden och dess verksamhet innan jag kunde komma med hjälpande förslag. Brända broar eller nya möjligheter? Det ena ledde till det andra och så småningom erbjöds Bo Boivie en tjänst som konsultchef. När karriärkrisen inleddes för drygt två år sedan insåg han att han inte skulle vara chef och gick tillbaka till säljandet. Strax kände han dock att inte heller det var rätt. Det var lite laddat ögonblick, där jag ifrågasatte vad jag höll på med. Vad skulle jag säga till min chef, då jag dessutom var framgångsrik i min säljroll? Jag visste vad jag hade, men hade inte en aning om vad jag skulle få och undrade om jag höll på att bränna broar. Oron var dock inte befogad. Med bra stöd av såväl sin chef som en extern coach, fick han stor förståelse och möjlighet att formulera sina tankar och känslor. Möjligheter fanns att göra andra saker i företaget och en av dem var Internetframsynprojektet. Bo Boivie menar att man måste våga tala om vad man vill och försöka utnyttja chefen som coach. En chef som du har en god relation med, ser förmodligen möjligheter man själv kanske inte ser. Visst kan det vara bra med en huvudriktning i sin karriär, men man måste stanna upp ibland och fundera över vad som är roligt också. Även om det avviker från det man såg som sin utstakade väg. Man ska vara nyfiken och öppen för de möjligheter som dyker upp. En annan röd tråd Efter karriärväxlingen har Bos självförtroende bara stärkts. Inte minst genom de coachningar som hjälpte honom att hitta sidor och styrkor hos sig själv han inte visste om. Jag upptäckte att det inte var min tekniska kompetens som var det säljbara utan mina personliga egenskaper. En kompetensdimension jag inte riktigt hade tänkt på. Man ska inte stirra sig blind i CV-termer utan ta hjälp av coacher eller vänner som bollplank, reflektera över sin situation och våga göra det oväntade. Han menar att karriärkrisen blev ganska personlig ett tag. Det var ångestladdat att få det ur sig och han var rädd för vad omgivningen skulle säga. Tvärtom var det istället flera som sa sig bli indirekt hjälpta av Bos beslut. Någon hade sett mig som en ofelbar person och tyckte det kändes skönt att även de erfarna och framgångsrika personerna kan tycka saker är jobbiga och säga ifrån när det inte längre känns bra. Bo Boivie tror att han under sitt yrkesliv ofta valt det som där och då verkade roligt. Till synes avviker riktningarna i valen från den tekniska röda tråd jag trodde mig vilja följa. Såhär i efterhand kan jag dock se att det har funnits en annan röd tråd, som har handlat mer om mänskliga relationer. En ingenjör har otroliga möjligheter och jag gör saker idag som jag definitivt inte trodde en vanlig civilingenjör kunde få jobba med. Seminarier i Almedalen Under Almedalsveckan i Visby, den 6-12 juli är Teknikföretagen på plats. Teknikföretagsrepresentanten kommer bland annat att arrangera två seminarier. - Onsdag 9 juli kl : Lavaldomen kräver minimilöner. En genomgång och diskussion om rättsläget efter Lavaldomen. Lag eller avtal, eller både och? - Torsdag 10 juli kl : Hur man flyttar 20 ton död älg. Seminarium och lansering av boken Hur man flyttar 20 ton död älg och andra perspektiv på svensk framgång skriven av Ulf Wickbom. Seminarium och bok handlar om hur tillväxt och välfärd skapas genom att företag och kommun arbetar tillsammans. Dessutom anordnar Teknikföretagen och VINNOVA ett gemensamt seminarium. - Onsdag 9 juli kl : Fler innovativa och utvecklingsinriktade företag gör Sverige till vinnare. Kan staten hjälpa till att skapa framgång? Källa: Shamsher Khan har aldrig funderat på att byta jobb. Eller rättare sagt han har aldrig funderat på att byta arbetsgivare. På Fortum finns alla jobbmöjligheter han eftersträvar. När Shamsher Khan fi ck jobb på Fortum tyckte han att det var fantastiskt att arbetsgivaren erbjöd studier vid sidan av jobbet. De senaste tio åren har han pluggat vid sidan av ett krävande jobb. Shamsher Khan, 41 år. TITEL: Chef för prissättningen på Fortum Markets i Norden. UTBILDNING: Civil Engineering, Guru Nanak Polytechnic i Indien, examen 1988 och MBA, Robert Kennedy College i Schweiz, examen Hur kommer det sig att du fortsätter plugga, du har redan en bra utbildning och ett bra jobb? - Den största anledningen är att det gör mig mer konkurrenskraftig. Jag har bytt jobb tre gånger sedan jag började på Fortum. När jag för sju år sedan fi ck jobb på Fortum som Controller öppnade sig en värld av möjligheter i form av olika utbild ningar som företaget sponsrade. Sedan dess har jag bland annat läst ekonomi och ledarskap, något som Fortum uppmärksammat genom att ge mig utökat ansvar under resans gång. Vad jobbar du med idag? - Jag är chef över prissättningen på Fortum Markets i Norden, både för privat- och företagskunder. Vi beräknar hur mycket kunderna kommer att för bruka inom de närmaste åren och prissäkrar dessa volymer på den nordiska elbörsen Nord Pool. De prissätts sedan av oss mot Fortum Markets slutkunder. Det handlar om att köpa el för miljontals kronor varje vecka. Vad är det bästa med Fortum? - Att jobbrotation uppmuntras! Jag är själv ett levande exempel på det. Här fi nns utrymme för alla mina karriärambitioner. OM FORTUM Fortum är en internationell aktör som finns i över 10 länder med fokus på Norden, de baltiska länderna, Polen och Ryssland. Vi är ca anställda och verkar inom hela energikedjan vilket gör att vi kan erbjuda jobb inom en rad olika yrken och arbetsområden. Vi har även ett traineeprogram som startar i januari Som anställd får du en individuell utvecklingsplan och en mängd olika interna utvecklingsprogram. Du har också stor möjlighet att påverka din arbetssituation då vi har flextid och ger möjlighet till distansarbete. Utöver detta erbjuder vi självklart bra förmåner samt konkurrenskraftiga löner. Fortum verkar för hållbar utveckling! Vi minskar kontinuerligt vår klimatpåverkan och tar ett aktivt ansvar för att hållbar utveckling ska bli en verklighet. Vi är den största leverantören av miljömärkt el i Norden.

12 RISE TO NEW CHALLENGES TALK TO US ABOUT CAREER OPPORTUNITIES

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Utbildningsfrågor internationellt perspektiv. Samhällspolitisk direktör. Liaison Department Sveriges Ingenjörer

Utbildningsfrågor internationellt perspektiv. Samhällspolitisk direktör. Liaison Department Sveriges Ingenjörer Utbildningsfrågor internationellt perspektiv Peter Larsson Samhällspolitisk direktör Head of fprofessional and Liaison Department Sveriges Ingenjörer Sveriges Ingenjörer 120 000 medlemmar 80 % privat sektor

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

DEN ALLA VILL HA SEN. NU.

DEN ALLA VILL HA SEN. NU. DEN ALLA VILL HA SEN. NU. TEKNIKSPRÅNGET.SE Satsa på ett osäkert kort. Idag närmar sig många av Sveriges ingenjörer pensionen och vi måste fylla på med nya. Vi behöver fler tjejer och killar som vågar

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer