EN VARUMÄRKESRESA SOM JUST STARTAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN VARUMÄRKESRESA SOM JUST STARTAT"

Transkript

1 EN VARUMÄRKESRESA SOM JUST STARTAT

2 Innovativt. Inspirerande. Internationellt. EAST SWEDEN, med universitetsstäderna Linköping och Norrköping i centrum, är Sveriges fjärde storstadsregion. En expansiv kunskapsoch innovationsregion med många internationella företag, framstående forskning och högklassiga utbildningar vid Linköpings universitet. Med närmare en halv miljon invånare och östra Sveriges bästa logi stikläge, tillsammans med attraktiva boendealternativ, enastående naturvärden, sprakande studentliv och rikt kulturliv erbjuder vi stora möjligheter för människor och företag som vill växa och utvecklas i en inspirerande miljö. PS. Läs mer om definitionen av EAST SWEDEN på sidan EAST SWEDEN

3 Innehåll Intro 4 Varumärket EAST SWEDEN 9 Definition 10 Användning 12 Visuell identitet 16 Släktingar 18 Varumärkets värld 21 Produktpaketering 22 Ekosystemet 24 Fokusområden 26 Opinionsbildning 30 En levande plattform 34 EAST SWEDEN 3

4 Förord. Som begrepp har namnet East Sweden använts i olika sammanhang i mer än tjugo år. Som varumärke har EAST SWEDEN endast funnits sedan En mycket kort tid när man talar om varumärkesbyggande i allmänhet. Och en mikroskopisk tidsrymd när man talar om varumärkes byggande relaterat till platser. Så vad har vi lärt oss på den här korta tiden? Och hur kan vi ta med oss dessa erfarenheter för att göra varumärket EAST SWEDEN till ett ännu skarpare verktyg för att bidra till attraktivitet och tillväxt? Allt detta handlar den här skriften om. Vi bekantar oss med varumärket och dess utmaningar, men framförallt dess möjligheter. Trevlig läsning! *Vilka är vi som pratar? Det är MARKNADSBOLAGET och alla som tillsammans står bakom varumärket. Läs mer om oss här bredvid. INTRO

5

6 Tillväxt tillsammans. Att orden tillväxt och tillsammans hör ihop är ju ganska självklart. I vår globaliserade värld står det nog klart för de allra flesta att ensam inte längre är stark. Varumärket EAST SWEDEN föddes ur övertygelsen om att vi blir starkare när vi agerar tillsammans, än om vi stretar var och en för sig. Ett nätverk som bara växer. Liksom affärerna. Genom samverkan inom ramen för varumärket EAST SWEDEN har dörrar öppnats mellan olika branscher, företag, kommuner, institutioner, regioner, politiska beslutsfattare och många andra nätverk. På mycket kort tid har flera dynamiska och spännande nätverk byggts upp, såväl inom som utanför vårt geografiska område. Resultatet: Nya samarbeten, nya relationer, nya affärer. En god grogrund för tillväxt, med andra ord. Till höger ser du den innersta kärnan. Här är kommunerna, institutionerna och företagen som möjliggjort varumärket EAST SWEDEN och alla de aktiviteter som genomförts sedan Om Marknadsbolaget Marknadsbolaget startades 2009 med ett femårigt uppdrag att profilera och positionera regionen i syfte att bidra till långsiktig tillväxt. Bakom initiativet stod Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet samt några av Östergötlands största företag. Under resan fram till 2015 involverades också Östergötlands övriga kommuner, en stor del av näringslivet samt Regionförbundet Östsam. Ett av de grundläggande uppdragen för Marknadsbolaget var att utveckla och ansvara för en gemensam varu märkesplattform som var mer inkluderande, utåtriktad och expanderbar än den tidigare, dvs Fjärde Storstadsregionen. En grundinställning var att det nya varumärket skulle spegla en funktionell regionsbeskrivning, byggd på de reella mönstren i vårt geografiska område avseende ekonomisk aktivitet, arbetsmarknad, pendling samt samarbeten inom och mellan näringsliv, universitet, forskning och offentlig sektor. Utvecklings- och förankringsarbetet utmynnade 2012 i varumärkesplattformen EAST SWEDEN som sedan dess varit den sammanhållande länken i en rad olika initiativ och aktiviteter som Marknadsbolaget, samt dess ägare och partners, står bakom.

7 Partners och projektpartners: Academic Work Sweden AB Akademiska Hus Öst AB Alstom Power Sweden AB Attentec AB Pelican Rouge Coffee Solutions AB Boxholms Kommun Cojn AB Combitech AB E.ON Sverige AB Ericsson AB R&D Center Linköping Fastighetsägarna East Sweden Finspångs kommun Gaia System AB Grant Thornton Sweden AB HTC Sweden AB Hyresbostäder i Norrköping AB IFS World Operations AB Industrikompetens i Östergötland AB Jernhusen AB Kinda kommun Landstinget i Östergötland Linköpings och Norrköpings Byggförening inom Sveriges Byggindustrier LFV Mattssons Fastighetsutveckling AB Meritmind AB Mjärdevi Science Park Mjölby kommun Norrköping Science Park Ottobock Scandinavia Group AB PartnerTech Åtvidaberg AB Proffice Sverige AB Riksbyggen Öst Securitas Direct Sverige AB/Verisure Sectra AB SICK IVP AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Sjöfartsverket Skill Scandinavia AB SMHI Stadium AB Stångåstaden AB Svenska Handelsbanken AB Swedish ICT Research AB Söderköpings kommun Tekniska Verken i Linköping AB Unik Resurs i Sverige AB Vadstena kommun Valdemarsviks kommun Västerviks kommun Väderstad-Verken AB Åtvidabergs kommun Ödeshögs kommun

8

9 EAST SWEDEN VARUMÄRKET. EAST SWEDEN är summan av alla goda samarbeten och styrkor som vi erbjuder människor och företag att ta del av i vår del av världen. Men hur definierar man en region som inte finns utsatt på kartan? Svaret är enkelt: Man tänker gränslöst. VARUMÄRKET

10 EAST SWEDEN är ett varumärke för framtiden. Sedan varumärket EAST SWEDEN lanserades 2012 har det kommunicerats på lite olika sätt. Nu vill vi ta vara på möjligheten att beskriva varumärket baserat på våra erfarenheter hittills, och därigenom bygga en stark plattform för 2015 och framåt. DEFINITION

11 Varumärket EAST SWEDEN, vad är det? VARUMÄRKETS ROLL: EAST SWEDEN är ett varumärke som är gränslöst och inkluderande, som gör det möjligt för många olika aktörer att tillsammans skapa större effekt än om de skulle agerat på egen hand. VARUMÄRKETS UPPGIFT: Att positionera och profilera regionen i syfte att attrahera investeringar, etableringar, inflyttare och kompetens. Akti viteter inom ramen för varumärket EAST SWEDEN riktar sig således primärt till målgrupper utanför regionen nationellt och på sikt internationellt. VARUMÄRKETS VISION: Att bidra till hållbar och hög tillväxt i vårt geografiska område. Vi sammanfattar detta genom devisen Life and business in perfect balance. Life and business in perfect balance Varumärket EAST SWEDEN har tre användningsområden: GEMENSAM PAKETERING OCH PROFILERING av profil områden, dvs särskilt utpekade branscher eller kompetensområden där våra samlade styrkor kan konkurrera på en större marknad. Riktar sig till målgrupper utanför regionen. GEMENSAMMA MARK NADS FÖRINGS AKTIVITETER med fokus på relations byggande och kontakt skapande till exempel mässor, events, PR och samverkans projekt. Riktar sig till målgrupper utanför regionen. GEMENSAMMA TILLVÄXT SATSNINGAR i syfte att främja innovation, utveckling, affärer och intern stolthet. Riktar sig till målgrupper inom regionen DEFINITION

12 ure, e s ANVÄNDNING Alla pratar om platsvarumärken. Vad är EAST SWEDEN?

13 Låt oss ta det från början: Platsvarumärken har av naturliga skäl en omedelbar koppling till en specifik plats på kartan. Platsvaru märken (liksom alla andra varumärken) positioneras genom att man kopplar önskade associationer till varumärket. Exempel: Stockholm The Capital of Scandinavia. Varumärket EAST SWEDEN är i våra ögon inte ett platsvarumärke enligt den gängse definitionen. Det finns ju inget East Sweden på kartan. Detta faktum innebär utmaningar men framförallt möjligheter! EAST SWEDEN öppnar nya möjligheter: Varumärket EAST SWEDEN är inkluderande. Alla som kan och vill bidra till ett starkare regionalt erbjudande får plats i varumärket EAST SWEDEN. Oavsett om man som företag eller organisation är hemmahörande i Östergötland, eller i kringliggande län. I ett helhetserbjudande som vårt behöver alla bitar finnas: Attraktiva platser att bo på, intressanta lägen för etablering och investeringar, nära till kunderna, snabb och professionell hantering av förfrågningar, goda förutsättningar för kompetensförsörjning, utbildning och forskning inom relevanta områden, och så vidare. KOM IHÅG: Varumärket EAST SWEDEN är ett verktyg som involverar delarna och förstärker helheten. Varumärket EAST SWEDEN representerar en funktionell region som definieras av näringslivsoch tillväxtsamarbeten, ekonomiska samband och pendlingsströmmar. Genom att tänka lite friare ger vi oss själva möjligheten att skapa mer kompletta och mer attraktiva erbjudanden till såväl nationell som nordisk och internationell marknad. Varken tyska investerare eller holländska entreprenörer bryr sig om våra gränser. De vill komma till en plats där helheten överträffar deras förväntningar. KOM IHÅG: Till syvende och sist är det människor vi vänder oss till i marknadsföringen. Människor som söker fördelar och möjligheter, inte gränser och begränsningar. Varumärket EAST SWEDEN fungerar som en länk som via nationsvarumärket Sverige visar vägen till vår region och dess verkliga platsvarumärken och destinationsvarumärken, liksom till näringsliv, universitet och offentlig service. På kartan utgår EAST SWEDEN från Östergötland och städerna Linköping och Norrköping, som tillsammans bildar Sveriges fjärde storstadsregion. KOM IHÅG: Sverige är ett av världens starkaste nationsvarumärken. Därför är det självklart att vi positionerar oss som en viktig del av Sverige. EAST SWEDEN är ett gemensamt produktvarumärke för målgruppsanpassade erbjudanden från vår region. Några exempel: Career EAST SWEDEN är ett rekryteringserbjudande. Effective Logistics EAST SWEDEN är ett logi stikerbjudande. EAST SWEDEN Business Region är ett näringslivsutvecklingserbjudande. KOM IHÅG: Ett paketerat erbjudande kopplat till EAST SWEDEN ska alltid ha en tydlig avsändare/ mottagare och innehåll med substans. ANVÄNDNING

14 Hur mycket får namnet användas? Hur mycket som helst! Det finns många organisationer, evenemang och koncept som har East Sweden i sitt namn. Vissa av dem är kopplade till varumärket EAST SWEDEN, medan andra använder namnet East Sweden i sin egen profil. Här redogör vi för skillnaderna och visar exempel. ANVÄNDNING

15 PRINCIP #1: ANVÄNDNING AV NAMNET OCH VARUMÄRKESIDENTITETEN Varumärkesidentiteten får användas av verksamheter, aktiviteter eller produktpaketeringar som har koppling till tillväxtsamarbetet och varumärket EAST SWEDEN. Varumärkesägaren har ansvaret för hur varumärket och dess identitet används. EXEMPEL: EAST SWEDEN Business Region EAST SWEDEN Convention Bureau Effective Logistics EAST SWEDEN Career EAST SWEDEN EAST SWEDEN Garden Webbportal som primärt riktar sig till målgrupper utanför regionen Sammanslutning av ett 50-tal offentliga tillväxtorganisationer Regionens konferens- och kongressbyrå Paketering av regionens logistikerbjudande Paketering i syfte att främja regionens kompetensförsörjning East Swedens eventyta i Almedalen PRINCIP #2: ANVÄNDNING AV ENBART NAMNET Ingen äger namnet på en plats. Inte ens en kommun kan göra anspråk på sitt ortsnamn. Samma sak gäller för East Sweden. Det står vem som helst fritt att använda East Sweden för att sätta namn på till exempel ett företag, en organisation, ett evenemang eller en produkt. EXEMPEL: Demola East Sweden East Sweden Region Chamber of Commerce of East Sweden East Sweden Cluster East Sweden Management Program CSR-nätverket East Sweden East Sweden Hack Fastighetsägarna East Sweden Fastighetsdagen East Sweden East Sweden Games East Sweden Rally Öppen innovationsarena där studentgrupper genomför skarpa företagsprojekt Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel Östsvenska Handelskammaren, namnet på engelska Östsvenska Handelskammaren, företagsnätverk kopplat till Ostänken Östsvenska Handelskammaren, högre utbildningspaket Samverkan inom CSR mellan privat och offentlig verksamhet, samt akademi Ett hackathon för lag med syfte att lyfta fram talanger och idéer i regionen Funktionell sammanslutning av två föreningar Årligt event kopplat till ovanstående Idrottsevenemang Motorsportevenemang PRINCIP #3: SUPPORTING BRAND Alla som vill visa att de tillhör en tillväxtorienterad region är välkomna att använda logotypen EAST SWEDEN som kvalitetsstämpel, ett så kallat supporting brand, i sin egen kommunikation. Riktlinjer och logotyp för nedladdning finns på ANVÄNDNING

16 VISUELL IDENTITET

17 En svensk identitet som vågar sticka ut på ett osvenskt sätt. EAST SWEDENs visuella identitet speglar mångfalden och den färgstarka mix av näringsliv, universitet, forskning, science parks, inkubatorer, kommuner och andra offentliga organisationer som finns i regionen. Dekormönstret, liksom bokstaven A i logotypen, har tydlig riktning framåt. Och formen på logotypen gör den lätt att applicera i alla sammanhang. Sverige är ju blågult, varför är EAST SWEDEN rosa? Logotypens rosa färg är vald för att den är modig, tydlig och vågar sticka ut. Nästan på ett osvenskt sätt. Vi vet nämligen att vi måste ta i lite extra för att märkas, och det lönar sig inte att stå i farstun och vänta blygt med den blågula mössan i handen. Vi vet vad vi kan erbjuda och vill gärna kliva fram och presentera oss. Hej, vi är EAST SWEDEN! Tillsammans vill vi ge dig möjligheter du inte trodde fanns!

18 East Sweden. Östergötlands län. Region Östergötland. Östsvenska Handelskammaren. Visit Östergötland Hur i hela friden hänger allt ihop? För att navigera rätt i namnfloran behöver man ha koll på tre huvudbegrepp: East Sweden I allmänhet avser begreppet East Sweden oftast Östergötland, medan Östsvenska Handelskammaren definierar East Sweden som Östergötland, Södermanland och Gotland. Att varumärket EAST SWEDEN avser en gränslös, funktionell region som utgår från Linköping, Norrköping och Östergötland, berörde vi på sidorna Den yttre gränsen för EAST SWEDEN tänker vi oss som ringar på vattnet: Varje gång vi agerar tillsammans skapar vi svallvågor som märks i omvärlden. Längre och längre bort. SLÄKTINGAR

19 Östergötland Östergötland är ursprungligen ett landskap. Östergötlands län inbegriper landskapet Östergötland samt mindre delar av angränsande landskap. Region Östergötland har sedan 1 januari 2015 ansvaret för regional tillväxt och planering av infrastruktur, samt alla de frågor som tidigare låg under Landstinget i Östergötland. Visit Östergötland är verksamheten som samlar och paketerar Östergötlands turismerbjudande. Organisatoriskt hör man till Region Östergötland. Östsverige Östsvenska Handelskammaren samlar näringslivet i de tre länen Södermanland, Östergötland och på Gotland. SLÄKTINGAR

20

21 EAST SWEDEN VARUMÄRKETS VÄRLD. Varumärket EAST SWEDEN är ingenting utan sitt innehåll. Det är samarbetena och paketeringarna som gör oss intressanta i mötet med omvärlden. Bläddra vidare och bekanta dig med hur vi samarbetar för att skapa våra erbjudanden och på vilka arenor vi möter våra målgrupper. VARUMÄRKETS VÄRLD

22 Det är vår kombination av många starka delar som gör helheten så unik. Varumärket EAST SWEDEN är ett viktigt verktyg i marknadsföringen av regionens styrkeområden. Med en gemensam identitet som plattform kan nämligen många olika aktörer samverka och tillsammans skapa större och starkare erbjudanden. PRODUKTPAKETERING

23 EFFECTIVE LOGISTICS EAST SWEDEN är ett sådant exempel på ett paketerat regionalt styrkeområde. Just detta erbjudande vänder sig till större företag inom handel, industri, logistik och transportsektorn, och produkten vi marknadsför kan skräddarsys exakt efter kundens behov. Av paketeringen framgår alla fördelar och argument, och givetvis vart man ska vända sig för att komma vidare i processen. East Sweden Business Solutions Effective logistics Welcome to East Sweden: a business environment with growth factor What do global industrial companies like Siemens, Ericsson, Toyota, Saab and Väderstadverken have in common with market leading retailers such as Stadium, Ö&B and Rusta? Well, every single one has chosen to invest in a region which offers one of Scandinavia s strongest logistics locations and a growth factor of the highest class. Are you looking for optimal solutions for growth in Sweden, Scandinavia, Eastern Europe or the world? Welcome to East Sweden. Right location Right driving force Right resources + Right solutions Lucrative investments We don t know which branch you represent or which market you want to tap into. But if you are interested in a location that gives you optimal proximity to Swedish, Scandinavian or Eastern European markets, then we have the answer: East Sweden. Location Driving fource Resources Solutions TRONDHEIM ÖSTERSUND East Sweden, Sweden s fourth largest big city region, is stra- East Sweden is an expansive and innovative region which A strong industrial tradition in the region has contributed to What is crucial for your company? Proximity to a contain- tegically located on Sweden s is at the forefront of environ- a complete range of service er terminal or perhaps to a Baltic Sea coast, just a few mental technology, aviation companies and specialists who branch cluster? Cooperation OSLO MORA GÄVLE ÖREBRO ÅBO HELSINGFORS kilometres from the demographic heart of the country and a mere 500 kilometres from Riga. In addition to the exceptionally good location technology, visualisation and logistics. Traditionally, we are very strong within industry and IT with a number of major global companies located in support all parts in a company s value chain. Developed infrastructure, proximity to all modes of transport and a complete logistics cluster all with research teams or innovative technology companies? Strategic logistics planning? Or everything rolled into one? In East Sweden, trade and STOCKHOLM TALLINN you also have the advantage the region. All this, hand in contribute to a cost-effective industry, the university and mu- GÖTEBORG EAST SWEDEN JÖNKÖPING ÅRHUS MALMÖ RIGA of two equally-sized towns that together form the centre of the region. Together, they contribute to a multi-facetted and dy- hand with Linköping University, science parks, incubators and growth environments are examples of the driving force flow. In addition, the region is affluent in cutting edge research within numerous key areas as well as having good nicipalities cooperate to help you find the optimal solutions for long-term, lucrative investments. 300 KM KÖPENHAMN VILNIUS namic region characterised by quality of life, innovation and a which characterises the region. access to a pool of highly qualified professionals. Local and You can reach us A driving force that makes East at HAMBURG positive business climate. Sweden attractive to people, companies and investors who regional networks for competence development facilitate AMSTERDAM BERLIN value an innovative, inspiring business relocations. 600 KM WARSZAWA and international environment. Effective logistics Two reasons to choose East Sweden: Time-to-market and just-in-time Geographical and demographical location East Sweden is located on the Baltic coast just south of Stockholm Forms parts of the Nordic Triangle Copenhagen, Oslo, Stockholm/Helsinki Strategic intermodal hub for trade with Eastern Europe Close to Sweden s inhabitants 80% of the population within 400 km Close to earnings in Sweden 80% of GDP within 332 km Close to trade and industry in Sweden 80% of companies within 383 km Competence development, innovation and sustainability Linköping University Tertiary education with cutting edge research within logistics Large eco-industrial investments Good access to highly qualified specialists Good access to pools of professionals within storage and transport High quality of life and attractive living environments with numerous options available It is no secret that effective logistics strengthen competitiveness. Neither is it a secret that East Sweden is ranked as one of Sweden s two foremost logistics regions, and the clear leader on the country s east coast. With our Infrastructure, logistics and transport Strong infrastructure which has been OSLO STOCKHOLM strategic location in Sweden and with excellent connections to Eastern Europe, East Sweden is a natural link to boundless opportunities. Local to global. From small to large markets. From visions to real growth. built up through many generations of industrial progress in the region All modes of transport European highways, railways, seaways, aviation EAST SWEDEN Norrköping Port one of the Baltic s most modern harbours State investments in roads networks and railways Balance in the flow of goods heavy and light freight, import and export Products of broad variety from industry to fast-moving consumer items Good access to strategically located land Complete range of logistic services COPENHAGEN MALMÖ PRODUKTPAKETERING

24 EKOSYSTEMET Förklaring av förkortningar: ESBR = EAST SWEDEN BUSINESS REGION. ESCVB = EAST SWEDEN CONVENTION BUREAU. TAM Talent Attraction Management

25 Samverkan är en konst som underlättas av en gemensam plattform. Som EAST SWEDEN. Allt hänger samman I stort sett allt som görs med EAST SWEDEN som avsändare är frukten av samarbeten. Regionala samarbeten mellan näringslivets många aktörer, kommunerna och universitetet. Nationella samarbeten där vår region blir en del av något större. Modiga och ibland oväntade samarbetsprojekt med spetsigt innehåll som är av intresse för många. Bilden intill visar ett ekosystem som på ett förenklat sätt illustrerar hur stora och små samarbeten länkar samman med varandra och med aktiviteter i form av evenemang, mässor, ambassadörskap, marknadskommunikation, nätverksträffar, sociala medier osv, osv. EKOSYSTEMET

26 Strategiskt arbete för att nå strategiskt viktiga målgrupper. Ytterst har varumärket EAST SWEDEN till uppgift att göra regionen mer attraktiv externt, alltså i övriga Sverige och i omvärlden. Detta förutsätter två saker: Bra produkter att marknadsföra. Tydliga målgrupper att bearbeta. Varumärket EAST SWEDEN och dess aktörer har två fokusområden för detta arbete: BUSINESS och LIVING. EAST SWEDENS devis täcker båda områdena: Life and business in perfect balance. FOKUSOMRÅDEN

27

28 BUSINESS Fokusområdet BUSINESS handlar om att attrahera investeringar och etableringar, liksom att främja innovation, utveckling och affärer. Gemensamt paketerar vi regionens erbjudanden inom flera styrkeområden och marknadsför dem via olika kanaler och aktiviteter, här följer ett axplock. EAST SWEDEN BUSINESS REGION Samverkansplattform för ett 50-tal tillväxtorganisationer i regionen. EAST SWEDEN CONVENTION BUREAU Regionens konferens- och kongressbyrå. BUSINESS ARENA STOCKHOLM Norra Europas ledande mötesplats för fastighetsoch samhällsbyggnadssektorn, med ett tydligt investeringsfokus. Målgrupp: Nationella och internationella beslutsfattare inom invest, bygg och offentlig sektor. EFFECTIVE LOGISTICS EAST SWEDEN Regionens investeringserbjudande kopplat till logistik och transporter. Målgrupp: Nationella och internationella företag inom handel, industri, logistik och transport som söker ett optimalt läge för etablering. AEROSPACE FORUM SWEDEN En internationell konferens och mötesplats i Linköping med fokus på aerospace inom militär sektor samt räddning. Målgrupper: Flygindustrin, myndigheter och politiker. Såväl nationella som internationella gäster. EAST SWEDEN CLEANTECH SHOWCASE En visualiserad digital guide som tar besökaren genom regionens energisymbios. Målgrupp: Politiker, tjänstemän, näringsliv, forskning och utbildning nationellt och internationellt. FOKUSOMRÅDEN

29 LIVING Inom fokusområdet Living positionerar och profilerar vi regionen som en plats där det finns intressanta jobb och högklassigt universitet i kombination med hög livskvalitet, trygga miljöer, mycket natur och stor valfrihet vad gäller boende. CAREER EAST SWEDEN är det övergripande konceptet för fokusområdet. CAREER EAST SWEDEN Ett partnernätverk och en plattform för kompetensförsörjning vars syfte är att attrahera och behålla spetskompetens i regionen. CAREER DAYS Nordens största rekryteringsmässa för yrkesverksamma akademiker. Målgrupp: Kompetens som matchar regionens behov. TAM (TALENT ATTRACTION MANAGEMENT) Ett nordiskt samarbetsprojekt för internationell talangattraktion. UNIVERSITETSMÄSSOR /ARBETSMARKNADSDAGAR Målgrupp: Kompetens som matchar regionens behov. EMIGRATION EXPO HOLLAND Europas största emigrationsmässa. Målgrupper: Holländska studenter, entreprenörer och jobbsökare som är intresserade av ett liv i ett annat land. ALUMNITRÄFFAR Relationsbyggande träffar med alumner från Linköpings universitet. Syftar till att sprida kännedom om regionen och dess möjligheter att erbjuda ett bra livspaket. Några lockas att flytta tillbaka, andra blir goda ambassadörer. BRIGHT EAST Ett nätverk i regionen för de nya generationer som idag och i framtiden kommer att vara med och driva utvecklingen i vår del av världen. Målgrupp: Personer i åldrarna år som nyligen flyttat hit eller är på väg ut i yrkeslivet efter studier. FOKUSOMRÅDEN

30 Möten med varandra och med omvärlden. Almedalen är en viktig arena för påverkan Regionen har lång erfarenhet av att finnas på plats under Almedalsveckan. Med start 2005 och framåt har Almedalssatsningen varit tydlig, målmedveten och långsiktig. Från 2012 har avsändaren varit EAST SWEDEN. Aktiviteterna under Almedalsveckan syftar till att öka kännedomen om regionens alla fördelar genom att lyfta fram viktiga profilområden samt skapa opinion och debatt kring frågor som är viktiga för regionens och profilområdenas fortsatta utveckling. Internt samarbete skapar ambassadörer Det är i mötet med människor som allting händer. Samarbetet inom ramen för EAST SWEDEN bidrar ständigt till nya kontakter och nätverk, som i förlängningen bidrar till tillväxt. Och däri ligger hela den dynamik som präglar en växande och offensiv region. Genom att lära känna varandra över branschoch organisationsgränser skapar vi intern förståelse och engagemang, och vi blir alla ambassadörer för vår region. Journalistbesök sätter oss på kartan Många journalistgrupper från utlandet har besökt EAST SWEDEN på senare år för att ta del av vår spetskompetens inom olika områden. Ett par stycken sådana resor har genomförts varje år, och journalisterna har besökt en balanserad mix av traditionell industri och regionala utvecklingsområden. Ett område som väckt stort intresse är regionens bioenergikluster som ligger mycket långt fram även internationellt. Andra exempel som imponerar är tryckt elektronik och visualisering. Besöken inom visualiseringsklustret har riktat sig till bland annat Norrköpings Visualiseringscenter C, Linköpings universitet och Sectra. Sist men inte minst är det givetvis snudd på obligatoriskt att besöka Saab för att få inblick i den innovationskraft och spetskompetens inom aerospace som finns i vår region. OPINIONSBILDNING

31

32 EAST SWEDEN är en levande, växande plattform. Dynamiken i varumärket EAST SWEDEN skapas helt och hållet av människorna, företagen och organisationerna som väljer att agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Här följer ett axplock av bilder från många av våra aktiviteter och den kommunikation som hittills tagits fram. Låt dig inspireras! EN LEVANDE PLATTFORM

33 EN LEVANDE PLATTFORM

34 34 EAST SWEDEN

35 Varumärkesresan har bara börjat. Tänk nytt. Tänk gränslöst. Tänk EAST SWEDEN. Utgivare: Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB Copy: Brand Mission Tomas Långdahl AB Form: Signed by Simon AB och Energi Reklambyrå AB Tryck: Norrköpings Tryckeri 2014

36

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM Nära. Ett besök i East Sweden är just det. Nära. Med Linköping och Norrköping har vi det utbud en storstad kräver, samtidigt är vi tillräckligt små för att känna att allt som behövs finns på greppbart

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Eskilstuna offers sustainable development for commercial, industrial and logistics operations

Eskilstuna offers sustainable development for commercial, industrial and logistics operations BEST ENVIRONMENT TOWN IN SWEDEN 2012 Eskilstuna offers sustainable development for commercial, industrial and logistics operations People that make a difference Eskilstuna Logistics Park for warehouses

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Botniska korridoren Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011 Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Projektet.. Har en stark bakgrund (Mål2-projekt 2008-2011,

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Business Region Platform Sustainable regional growth Regional development management Regional leadership ESBR process and project management Growth- and

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Välkommen till nya möjligheter!

Välkommen till nya möjligheter! Välkommen till nya möjligheter! För dig som är nyfiken på karriärmöjligheterna i East Sweden finns vi - Career East Sweden - ett samarbete mellan företag och organisationer som tillsammans arbetar för

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Välkommen till nya möjligheter!

Välkommen till nya möjligheter! Välkommen till nya möjligheter! För dig som är nyfiken på karriärmöjligheterna i East Sweden finns vi - Career East Sweden - ett samarbete mellan företag och organisationer som tillsammans arbetar för

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer