EN VARUMÄRKESRESA SOM JUST STARTAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN VARUMÄRKESRESA SOM JUST STARTAT"

Transkript

1 EN VARUMÄRKESRESA SOM JUST STARTAT

2 Innovativt. Inspirerande. Internationellt. EAST SWEDEN, med universitetsstäderna Linköping och Norrköping i centrum, är Sveriges fjärde storstadsregion. En expansiv kunskapsoch innovationsregion med många internationella företag, framstående forskning och högklassiga utbildningar vid Linköpings universitet. Med närmare en halv miljon invånare och östra Sveriges bästa logi stikläge, tillsammans med attraktiva boendealternativ, enastående naturvärden, sprakande studentliv och rikt kulturliv erbjuder vi stora möjligheter för människor och företag som vill växa och utvecklas i en inspirerande miljö. PS. Läs mer om definitionen av EAST SWEDEN på sidan EAST SWEDEN

3 Innehåll Intro 4 Varumärket EAST SWEDEN 9 Definition 10 Användning 12 Visuell identitet 16 Släktingar 18 Varumärkets värld 21 Produktpaketering 22 Ekosystemet 24 Fokusområden 26 Opinionsbildning 30 En levande plattform 34 EAST SWEDEN 3

4 Förord. Som begrepp har namnet East Sweden använts i olika sammanhang i mer än tjugo år. Som varumärke har EAST SWEDEN endast funnits sedan En mycket kort tid när man talar om varumärkesbyggande i allmänhet. Och en mikroskopisk tidsrymd när man talar om varumärkes byggande relaterat till platser. Så vad har vi lärt oss på den här korta tiden? Och hur kan vi ta med oss dessa erfarenheter för att göra varumärket EAST SWEDEN till ett ännu skarpare verktyg för att bidra till attraktivitet och tillväxt? Allt detta handlar den här skriften om. Vi bekantar oss med varumärket och dess utmaningar, men framförallt dess möjligheter. Trevlig läsning! *Vilka är vi som pratar? Det är MARKNADSBOLAGET och alla som tillsammans står bakom varumärket. Läs mer om oss här bredvid. INTRO

5

6 Tillväxt tillsammans. Att orden tillväxt och tillsammans hör ihop är ju ganska självklart. I vår globaliserade värld står det nog klart för de allra flesta att ensam inte längre är stark. Varumärket EAST SWEDEN föddes ur övertygelsen om att vi blir starkare när vi agerar tillsammans, än om vi stretar var och en för sig. Ett nätverk som bara växer. Liksom affärerna. Genom samverkan inom ramen för varumärket EAST SWEDEN har dörrar öppnats mellan olika branscher, företag, kommuner, institutioner, regioner, politiska beslutsfattare och många andra nätverk. På mycket kort tid har flera dynamiska och spännande nätverk byggts upp, såväl inom som utanför vårt geografiska område. Resultatet: Nya samarbeten, nya relationer, nya affärer. En god grogrund för tillväxt, med andra ord. Till höger ser du den innersta kärnan. Här är kommunerna, institutionerna och företagen som möjliggjort varumärket EAST SWEDEN och alla de aktiviteter som genomförts sedan Om Marknadsbolaget Marknadsbolaget startades 2009 med ett femårigt uppdrag att profilera och positionera regionen i syfte att bidra till långsiktig tillväxt. Bakom initiativet stod Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet samt några av Östergötlands största företag. Under resan fram till 2015 involverades också Östergötlands övriga kommuner, en stor del av näringslivet samt Regionförbundet Östsam. Ett av de grundläggande uppdragen för Marknadsbolaget var att utveckla och ansvara för en gemensam varu märkesplattform som var mer inkluderande, utåtriktad och expanderbar än den tidigare, dvs Fjärde Storstadsregionen. En grundinställning var att det nya varumärket skulle spegla en funktionell regionsbeskrivning, byggd på de reella mönstren i vårt geografiska område avseende ekonomisk aktivitet, arbetsmarknad, pendling samt samarbeten inom och mellan näringsliv, universitet, forskning och offentlig sektor. Utvecklings- och förankringsarbetet utmynnade 2012 i varumärkesplattformen EAST SWEDEN som sedan dess varit den sammanhållande länken i en rad olika initiativ och aktiviteter som Marknadsbolaget, samt dess ägare och partners, står bakom.

7 Partners och projektpartners: Academic Work Sweden AB Akademiska Hus Öst AB Alstom Power Sweden AB Attentec AB Pelican Rouge Coffee Solutions AB Boxholms Kommun Cojn AB Combitech AB E.ON Sverige AB Ericsson AB R&D Center Linköping Fastighetsägarna East Sweden Finspångs kommun Gaia System AB Grant Thornton Sweden AB HTC Sweden AB Hyresbostäder i Norrköping AB IFS World Operations AB Industrikompetens i Östergötland AB Jernhusen AB Kinda kommun Landstinget i Östergötland Linköpings och Norrköpings Byggförening inom Sveriges Byggindustrier LFV Mattssons Fastighetsutveckling AB Meritmind AB Mjärdevi Science Park Mjölby kommun Norrköping Science Park Ottobock Scandinavia Group AB PartnerTech Åtvidaberg AB Proffice Sverige AB Riksbyggen Öst Securitas Direct Sverige AB/Verisure Sectra AB SICK IVP AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Sjöfartsverket Skill Scandinavia AB SMHI Stadium AB Stångåstaden AB Svenska Handelsbanken AB Swedish ICT Research AB Söderköpings kommun Tekniska Verken i Linköping AB Unik Resurs i Sverige AB Vadstena kommun Valdemarsviks kommun Västerviks kommun Väderstad-Verken AB Åtvidabergs kommun Ödeshögs kommun

8

9 EAST SWEDEN VARUMÄRKET. EAST SWEDEN är summan av alla goda samarbeten och styrkor som vi erbjuder människor och företag att ta del av i vår del av världen. Men hur definierar man en region som inte finns utsatt på kartan? Svaret är enkelt: Man tänker gränslöst. VARUMÄRKET

10 EAST SWEDEN är ett varumärke för framtiden. Sedan varumärket EAST SWEDEN lanserades 2012 har det kommunicerats på lite olika sätt. Nu vill vi ta vara på möjligheten att beskriva varumärket baserat på våra erfarenheter hittills, och därigenom bygga en stark plattform för 2015 och framåt. DEFINITION

11 Varumärket EAST SWEDEN, vad är det? VARUMÄRKETS ROLL: EAST SWEDEN är ett varumärke som är gränslöst och inkluderande, som gör det möjligt för många olika aktörer att tillsammans skapa större effekt än om de skulle agerat på egen hand. VARUMÄRKETS UPPGIFT: Att positionera och profilera regionen i syfte att attrahera investeringar, etableringar, inflyttare och kompetens. Akti viteter inom ramen för varumärket EAST SWEDEN riktar sig således primärt till målgrupper utanför regionen nationellt och på sikt internationellt. VARUMÄRKETS VISION: Att bidra till hållbar och hög tillväxt i vårt geografiska område. Vi sammanfattar detta genom devisen Life and business in perfect balance. Life and business in perfect balance Varumärket EAST SWEDEN har tre användningsområden: GEMENSAM PAKETERING OCH PROFILERING av profil områden, dvs särskilt utpekade branscher eller kompetensområden där våra samlade styrkor kan konkurrera på en större marknad. Riktar sig till målgrupper utanför regionen. GEMENSAMMA MARK NADS FÖRINGS AKTIVITETER med fokus på relations byggande och kontakt skapande till exempel mässor, events, PR och samverkans projekt. Riktar sig till målgrupper utanför regionen. GEMENSAMMA TILLVÄXT SATSNINGAR i syfte att främja innovation, utveckling, affärer och intern stolthet. Riktar sig till målgrupper inom regionen DEFINITION

12 ure, e s ANVÄNDNING Alla pratar om platsvarumärken. Vad är EAST SWEDEN?

13 Låt oss ta det från början: Platsvarumärken har av naturliga skäl en omedelbar koppling till en specifik plats på kartan. Platsvaru märken (liksom alla andra varumärken) positioneras genom att man kopplar önskade associationer till varumärket. Exempel: Stockholm The Capital of Scandinavia. Varumärket EAST SWEDEN är i våra ögon inte ett platsvarumärke enligt den gängse definitionen. Det finns ju inget East Sweden på kartan. Detta faktum innebär utmaningar men framförallt möjligheter! EAST SWEDEN öppnar nya möjligheter: Varumärket EAST SWEDEN är inkluderande. Alla som kan och vill bidra till ett starkare regionalt erbjudande får plats i varumärket EAST SWEDEN. Oavsett om man som företag eller organisation är hemmahörande i Östergötland, eller i kringliggande län. I ett helhetserbjudande som vårt behöver alla bitar finnas: Attraktiva platser att bo på, intressanta lägen för etablering och investeringar, nära till kunderna, snabb och professionell hantering av förfrågningar, goda förutsättningar för kompetensförsörjning, utbildning och forskning inom relevanta områden, och så vidare. KOM IHÅG: Varumärket EAST SWEDEN är ett verktyg som involverar delarna och förstärker helheten. Varumärket EAST SWEDEN representerar en funktionell region som definieras av näringslivsoch tillväxtsamarbeten, ekonomiska samband och pendlingsströmmar. Genom att tänka lite friare ger vi oss själva möjligheten att skapa mer kompletta och mer attraktiva erbjudanden till såväl nationell som nordisk och internationell marknad. Varken tyska investerare eller holländska entreprenörer bryr sig om våra gränser. De vill komma till en plats där helheten överträffar deras förväntningar. KOM IHÅG: Till syvende och sist är det människor vi vänder oss till i marknadsföringen. Människor som söker fördelar och möjligheter, inte gränser och begränsningar. Varumärket EAST SWEDEN fungerar som en länk som via nationsvarumärket Sverige visar vägen till vår region och dess verkliga platsvarumärken och destinationsvarumärken, liksom till näringsliv, universitet och offentlig service. På kartan utgår EAST SWEDEN från Östergötland och städerna Linköping och Norrköping, som tillsammans bildar Sveriges fjärde storstadsregion. KOM IHÅG: Sverige är ett av världens starkaste nationsvarumärken. Därför är det självklart att vi positionerar oss som en viktig del av Sverige. EAST SWEDEN är ett gemensamt produktvarumärke för målgruppsanpassade erbjudanden från vår region. Några exempel: Career EAST SWEDEN är ett rekryteringserbjudande. Effective Logistics EAST SWEDEN är ett logi stikerbjudande. EAST SWEDEN Business Region är ett näringslivsutvecklingserbjudande. KOM IHÅG: Ett paketerat erbjudande kopplat till EAST SWEDEN ska alltid ha en tydlig avsändare/ mottagare och innehåll med substans. ANVÄNDNING

14 Hur mycket får namnet användas? Hur mycket som helst! Det finns många organisationer, evenemang och koncept som har East Sweden i sitt namn. Vissa av dem är kopplade till varumärket EAST SWEDEN, medan andra använder namnet East Sweden i sin egen profil. Här redogör vi för skillnaderna och visar exempel. ANVÄNDNING

15 PRINCIP #1: ANVÄNDNING AV NAMNET OCH VARUMÄRKESIDENTITETEN Varumärkesidentiteten får användas av verksamheter, aktiviteter eller produktpaketeringar som har koppling till tillväxtsamarbetet och varumärket EAST SWEDEN. Varumärkesägaren har ansvaret för hur varumärket och dess identitet används. EXEMPEL: EAST SWEDEN Business Region EAST SWEDEN Convention Bureau Effective Logistics EAST SWEDEN Career EAST SWEDEN EAST SWEDEN Garden Webbportal som primärt riktar sig till målgrupper utanför regionen Sammanslutning av ett 50-tal offentliga tillväxtorganisationer Regionens konferens- och kongressbyrå Paketering av regionens logistikerbjudande Paketering i syfte att främja regionens kompetensförsörjning East Swedens eventyta i Almedalen PRINCIP #2: ANVÄNDNING AV ENBART NAMNET Ingen äger namnet på en plats. Inte ens en kommun kan göra anspråk på sitt ortsnamn. Samma sak gäller för East Sweden. Det står vem som helst fritt att använda East Sweden för att sätta namn på till exempel ett företag, en organisation, ett evenemang eller en produkt. EXEMPEL: Demola East Sweden East Sweden Region Chamber of Commerce of East Sweden East Sweden Cluster East Sweden Management Program CSR-nätverket East Sweden East Sweden Hack Fastighetsägarna East Sweden Fastighetsdagen East Sweden East Sweden Games East Sweden Rally Öppen innovationsarena där studentgrupper genomför skarpa företagsprojekt Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel Östsvenska Handelskammaren, namnet på engelska Östsvenska Handelskammaren, företagsnätverk kopplat till Ostänken Östsvenska Handelskammaren, högre utbildningspaket Samverkan inom CSR mellan privat och offentlig verksamhet, samt akademi Ett hackathon för lag med syfte att lyfta fram talanger och idéer i regionen Funktionell sammanslutning av två föreningar Årligt event kopplat till ovanstående Idrottsevenemang Motorsportevenemang PRINCIP #3: SUPPORTING BRAND Alla som vill visa att de tillhör en tillväxtorienterad region är välkomna att använda logotypen EAST SWEDEN som kvalitetsstämpel, ett så kallat supporting brand, i sin egen kommunikation. Riktlinjer och logotyp för nedladdning finns på ANVÄNDNING

16 VISUELL IDENTITET

17 En svensk identitet som vågar sticka ut på ett osvenskt sätt. EAST SWEDENs visuella identitet speglar mångfalden och den färgstarka mix av näringsliv, universitet, forskning, science parks, inkubatorer, kommuner och andra offentliga organisationer som finns i regionen. Dekormönstret, liksom bokstaven A i logotypen, har tydlig riktning framåt. Och formen på logotypen gör den lätt att applicera i alla sammanhang. Sverige är ju blågult, varför är EAST SWEDEN rosa? Logotypens rosa färg är vald för att den är modig, tydlig och vågar sticka ut. Nästan på ett osvenskt sätt. Vi vet nämligen att vi måste ta i lite extra för att märkas, och det lönar sig inte att stå i farstun och vänta blygt med den blågula mössan i handen. Vi vet vad vi kan erbjuda och vill gärna kliva fram och presentera oss. Hej, vi är EAST SWEDEN! Tillsammans vill vi ge dig möjligheter du inte trodde fanns!

18 East Sweden. Östergötlands län. Region Östergötland. Östsvenska Handelskammaren. Visit Östergötland Hur i hela friden hänger allt ihop? För att navigera rätt i namnfloran behöver man ha koll på tre huvudbegrepp: East Sweden I allmänhet avser begreppet East Sweden oftast Östergötland, medan Östsvenska Handelskammaren definierar East Sweden som Östergötland, Södermanland och Gotland. Att varumärket EAST SWEDEN avser en gränslös, funktionell region som utgår från Linköping, Norrköping och Östergötland, berörde vi på sidorna Den yttre gränsen för EAST SWEDEN tänker vi oss som ringar på vattnet: Varje gång vi agerar tillsammans skapar vi svallvågor som märks i omvärlden. Längre och längre bort. SLÄKTINGAR

19 Östergötland Östergötland är ursprungligen ett landskap. Östergötlands län inbegriper landskapet Östergötland samt mindre delar av angränsande landskap. Region Östergötland har sedan 1 januari 2015 ansvaret för regional tillväxt och planering av infrastruktur, samt alla de frågor som tidigare låg under Landstinget i Östergötland. Visit Östergötland är verksamheten som samlar och paketerar Östergötlands turismerbjudande. Organisatoriskt hör man till Region Östergötland. Östsverige Östsvenska Handelskammaren samlar näringslivet i de tre länen Södermanland, Östergötland och på Gotland. SLÄKTINGAR

20

21 EAST SWEDEN VARUMÄRKETS VÄRLD. Varumärket EAST SWEDEN är ingenting utan sitt innehåll. Det är samarbetena och paketeringarna som gör oss intressanta i mötet med omvärlden. Bläddra vidare och bekanta dig med hur vi samarbetar för att skapa våra erbjudanden och på vilka arenor vi möter våra målgrupper. VARUMÄRKETS VÄRLD

22 Det är vår kombination av många starka delar som gör helheten så unik. Varumärket EAST SWEDEN är ett viktigt verktyg i marknadsföringen av regionens styrkeområden. Med en gemensam identitet som plattform kan nämligen många olika aktörer samverka och tillsammans skapa större och starkare erbjudanden. PRODUKTPAKETERING

23 EFFECTIVE LOGISTICS EAST SWEDEN är ett sådant exempel på ett paketerat regionalt styrkeområde. Just detta erbjudande vänder sig till större företag inom handel, industri, logistik och transportsektorn, och produkten vi marknadsför kan skräddarsys exakt efter kundens behov. Av paketeringen framgår alla fördelar och argument, och givetvis vart man ska vända sig för att komma vidare i processen. East Sweden Business Solutions Effective logistics Welcome to East Sweden: a business environment with growth factor What do global industrial companies like Siemens, Ericsson, Toyota, Saab and Väderstadverken have in common with market leading retailers such as Stadium, Ö&B and Rusta? Well, every single one has chosen to invest in a region which offers one of Scandinavia s strongest logistics locations and a growth factor of the highest class. Are you looking for optimal solutions for growth in Sweden, Scandinavia, Eastern Europe or the world? Welcome to East Sweden. Right location Right driving force Right resources + Right solutions Lucrative investments We don t know which branch you represent or which market you want to tap into. But if you are interested in a location that gives you optimal proximity to Swedish, Scandinavian or Eastern European markets, then we have the answer: East Sweden. Location Driving fource Resources Solutions TRONDHEIM ÖSTERSUND East Sweden, Sweden s fourth largest big city region, is stra- East Sweden is an expansive and innovative region which A strong industrial tradition in the region has contributed to What is crucial for your company? Proximity to a contain- tegically located on Sweden s is at the forefront of environ- a complete range of service er terminal or perhaps to a Baltic Sea coast, just a few mental technology, aviation companies and specialists who branch cluster? Cooperation OSLO MORA GÄVLE ÖREBRO ÅBO HELSINGFORS kilometres from the demographic heart of the country and a mere 500 kilometres from Riga. In addition to the exceptionally good location technology, visualisation and logistics. Traditionally, we are very strong within industry and IT with a number of major global companies located in support all parts in a company s value chain. Developed infrastructure, proximity to all modes of transport and a complete logistics cluster all with research teams or innovative technology companies? Strategic logistics planning? Or everything rolled into one? In East Sweden, trade and STOCKHOLM TALLINN you also have the advantage the region. All this, hand in contribute to a cost-effective industry, the university and mu- GÖTEBORG EAST SWEDEN JÖNKÖPING ÅRHUS MALMÖ RIGA of two equally-sized towns that together form the centre of the region. Together, they contribute to a multi-facetted and dy- hand with Linköping University, science parks, incubators and growth environments are examples of the driving force flow. In addition, the region is affluent in cutting edge research within numerous key areas as well as having good nicipalities cooperate to help you find the optimal solutions for long-term, lucrative investments. 300 KM KÖPENHAMN VILNIUS namic region characterised by quality of life, innovation and a which characterises the region. access to a pool of highly qualified professionals. Local and You can reach us A driving force that makes East at HAMBURG positive business climate. Sweden attractive to people, companies and investors who regional networks for competence development facilitate AMSTERDAM BERLIN value an innovative, inspiring business relocations. 600 KM WARSZAWA and international environment. Effective logistics Two reasons to choose East Sweden: Time-to-market and just-in-time Geographical and demographical location East Sweden is located on the Baltic coast just south of Stockholm Forms parts of the Nordic Triangle Copenhagen, Oslo, Stockholm/Helsinki Strategic intermodal hub for trade with Eastern Europe Close to Sweden s inhabitants 80% of the population within 400 km Close to earnings in Sweden 80% of GDP within 332 km Close to trade and industry in Sweden 80% of companies within 383 km Competence development, innovation and sustainability Linköping University Tertiary education with cutting edge research within logistics Large eco-industrial investments Good access to highly qualified specialists Good access to pools of professionals within storage and transport High quality of life and attractive living environments with numerous options available It is no secret that effective logistics strengthen competitiveness. Neither is it a secret that East Sweden is ranked as one of Sweden s two foremost logistics regions, and the clear leader on the country s east coast. With our Infrastructure, logistics and transport Strong infrastructure which has been OSLO STOCKHOLM strategic location in Sweden and with excellent connections to Eastern Europe, East Sweden is a natural link to boundless opportunities. Local to global. From small to large markets. From visions to real growth. built up through many generations of industrial progress in the region All modes of transport European highways, railways, seaways, aviation EAST SWEDEN Norrköping Port one of the Baltic s most modern harbours State investments in roads networks and railways Balance in the flow of goods heavy and light freight, import and export Products of broad variety from industry to fast-moving consumer items Good access to strategically located land Complete range of logistic services COPENHAGEN MALMÖ PRODUKTPAKETERING

24 EKOSYSTEMET Förklaring av förkortningar: ESBR = EAST SWEDEN BUSINESS REGION. ESCVB = EAST SWEDEN CONVENTION BUREAU. TAM Talent Attraction Management

25 Samverkan är en konst som underlättas av en gemensam plattform. Som EAST SWEDEN. Allt hänger samman I stort sett allt som görs med EAST SWEDEN som avsändare är frukten av samarbeten. Regionala samarbeten mellan näringslivets många aktörer, kommunerna och universitetet. Nationella samarbeten där vår region blir en del av något större. Modiga och ibland oväntade samarbetsprojekt med spetsigt innehåll som är av intresse för många. Bilden intill visar ett ekosystem som på ett förenklat sätt illustrerar hur stora och små samarbeten länkar samman med varandra och med aktiviteter i form av evenemang, mässor, ambassadörskap, marknadskommunikation, nätverksträffar, sociala medier osv, osv. EKOSYSTEMET

26 Strategiskt arbete för att nå strategiskt viktiga målgrupper. Ytterst har varumärket EAST SWEDEN till uppgift att göra regionen mer attraktiv externt, alltså i övriga Sverige och i omvärlden. Detta förutsätter två saker: Bra produkter att marknadsföra. Tydliga målgrupper att bearbeta. Varumärket EAST SWEDEN och dess aktörer har två fokusområden för detta arbete: BUSINESS och LIVING. EAST SWEDENS devis täcker båda områdena: Life and business in perfect balance. FOKUSOMRÅDEN

27

28 BUSINESS Fokusområdet BUSINESS handlar om att attrahera investeringar och etableringar, liksom att främja innovation, utveckling och affärer. Gemensamt paketerar vi regionens erbjudanden inom flera styrkeområden och marknadsför dem via olika kanaler och aktiviteter, här följer ett axplock. EAST SWEDEN BUSINESS REGION Samverkansplattform för ett 50-tal tillväxtorganisationer i regionen. EAST SWEDEN CONVENTION BUREAU Regionens konferens- och kongressbyrå. BUSINESS ARENA STOCKHOLM Norra Europas ledande mötesplats för fastighetsoch samhällsbyggnadssektorn, med ett tydligt investeringsfokus. Målgrupp: Nationella och internationella beslutsfattare inom invest, bygg och offentlig sektor. EFFECTIVE LOGISTICS EAST SWEDEN Regionens investeringserbjudande kopplat till logistik och transporter. Målgrupp: Nationella och internationella företag inom handel, industri, logistik och transport som söker ett optimalt läge för etablering. AEROSPACE FORUM SWEDEN En internationell konferens och mötesplats i Linköping med fokus på aerospace inom militär sektor samt räddning. Målgrupper: Flygindustrin, myndigheter och politiker. Såväl nationella som internationella gäster. EAST SWEDEN CLEANTECH SHOWCASE En visualiserad digital guide som tar besökaren genom regionens energisymbios. Målgrupp: Politiker, tjänstemän, näringsliv, forskning och utbildning nationellt och internationellt. FOKUSOMRÅDEN

29 LIVING Inom fokusområdet Living positionerar och profilerar vi regionen som en plats där det finns intressanta jobb och högklassigt universitet i kombination med hög livskvalitet, trygga miljöer, mycket natur och stor valfrihet vad gäller boende. CAREER EAST SWEDEN är det övergripande konceptet för fokusområdet. CAREER EAST SWEDEN Ett partnernätverk och en plattform för kompetensförsörjning vars syfte är att attrahera och behålla spetskompetens i regionen. CAREER DAYS Nordens största rekryteringsmässa för yrkesverksamma akademiker. Målgrupp: Kompetens som matchar regionens behov. TAM (TALENT ATTRACTION MANAGEMENT) Ett nordiskt samarbetsprojekt för internationell talangattraktion. UNIVERSITETSMÄSSOR /ARBETSMARKNADSDAGAR Målgrupp: Kompetens som matchar regionens behov. EMIGRATION EXPO HOLLAND Europas största emigrationsmässa. Målgrupper: Holländska studenter, entreprenörer och jobbsökare som är intresserade av ett liv i ett annat land. ALUMNITRÄFFAR Relationsbyggande träffar med alumner från Linköpings universitet. Syftar till att sprida kännedom om regionen och dess möjligheter att erbjuda ett bra livspaket. Några lockas att flytta tillbaka, andra blir goda ambassadörer. BRIGHT EAST Ett nätverk i regionen för de nya generationer som idag och i framtiden kommer att vara med och driva utvecklingen i vår del av världen. Målgrupp: Personer i åldrarna år som nyligen flyttat hit eller är på väg ut i yrkeslivet efter studier. FOKUSOMRÅDEN

30 Möten med varandra och med omvärlden. Almedalen är en viktig arena för påverkan Regionen har lång erfarenhet av att finnas på plats under Almedalsveckan. Med start 2005 och framåt har Almedalssatsningen varit tydlig, målmedveten och långsiktig. Från 2012 har avsändaren varit EAST SWEDEN. Aktiviteterna under Almedalsveckan syftar till att öka kännedomen om regionens alla fördelar genom att lyfta fram viktiga profilområden samt skapa opinion och debatt kring frågor som är viktiga för regionens och profilområdenas fortsatta utveckling. Internt samarbete skapar ambassadörer Det är i mötet med människor som allting händer. Samarbetet inom ramen för EAST SWEDEN bidrar ständigt till nya kontakter och nätverk, som i förlängningen bidrar till tillväxt. Och däri ligger hela den dynamik som präglar en växande och offensiv region. Genom att lära känna varandra över branschoch organisationsgränser skapar vi intern förståelse och engagemang, och vi blir alla ambassadörer för vår region. Journalistbesök sätter oss på kartan Många journalistgrupper från utlandet har besökt EAST SWEDEN på senare år för att ta del av vår spetskompetens inom olika områden. Ett par stycken sådana resor har genomförts varje år, och journalisterna har besökt en balanserad mix av traditionell industri och regionala utvecklingsområden. Ett område som väckt stort intresse är regionens bioenergikluster som ligger mycket långt fram även internationellt. Andra exempel som imponerar är tryckt elektronik och visualisering. Besöken inom visualiseringsklustret har riktat sig till bland annat Norrköpings Visualiseringscenter C, Linköpings universitet och Sectra. Sist men inte minst är det givetvis snudd på obligatoriskt att besöka Saab för att få inblick i den innovationskraft och spetskompetens inom aerospace som finns i vår region. OPINIONSBILDNING

31

32 EAST SWEDEN är en levande, växande plattform. Dynamiken i varumärket EAST SWEDEN skapas helt och hållet av människorna, företagen och organisationerna som väljer att agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Här följer ett axplock av bilder från många av våra aktiviteter och den kommunikation som hittills tagits fram. Låt dig inspireras! EN LEVANDE PLATTFORM

33 EN LEVANDE PLATTFORM

34 34 EAST SWEDEN

35 Varumärkesresan har bara börjat. Tänk nytt. Tänk gränslöst. Tänk EAST SWEDEN. Utgivare: Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB Copy: Brand Mission Tomas Långdahl AB Form: Signed by Simon AB och Energi Reklambyrå AB Tryck: Norrköpings Tryckeri 2014

36

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening Handels Vänner. POSTEKON nr 1 april 2001I. I detta nummer bl.a: Bilder från invigningen av E-Huset

Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening Handels Vänner. POSTEKON nr 1 april 2001I. I detta nummer bl.a: Bilder från invigningen av E-Huset Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening Handels Vänner POSTEKON nr 1 april 2001I I detta nummer bl.a: Bilder från invigningen av E-Huset E-huset äntligen invigt! Över 200 personer minglade med en drink

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 En kreativ och öppen miljö på campus ÖSTERSUND-STUDENTSTADEN BIRGITTA NILSSON 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell N ESS Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell Lund NE / Science village dignitet för dialog och tanke-, kunskapsoch idéutbyte

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

MTD2014. MEDIETEKNIKDAGARNA 2-3 april

MTD2014. MEDIETEKNIKDAGARNA 2-3 april MTD2014 MEDIETEKNIKDAGARNA 2-3 april GULDSPONSORER 2 Mässkarta Här kan ni se en överblick på mässområdet och även vilka dagar företagen kommer finnas på plats. Mer information om företagen hittar du några

Läs mer

Progressiv kommunikation i praktiken Framgångsrika projekt, engagerande berättelser och tydliga budskap

Progressiv kommunikation i praktiken Framgångsrika projekt, engagerande berättelser och tydliga budskap Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU), det vill säga Utrikes departementet, Svenska institutet, Invest in Sweden Agency, Exportrådet, Näringsdepartementet och VisitSweden, har tagit fram en gemensam

Läs mer

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen sweden marknadsför Sverige i världen det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen HÅLLBARHET POSITIONERAR

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus 100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Inledning Innehåll Omslagsbild: Brita Nordholm Produktion: www.texttanken.se Under 2012 har Östsvenska

Läs mer

business intelligence

business intelligence business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och när tekniken inte tillåter rasterade objekt. Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är

Läs mer

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se Penilla Gunther INLÄGG Besök och möten Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRORD...4 INLEDNING...5 SAMMANFATTNING...6 Äta...6 Bo...6 Göra...6 Resa...7

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Personal och rekrytering

Personal och rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2008 Personal och rekrytering Hitta chefen för framgång Framgångsrika organisationer arbetar metodiskt och kontinuerligt med

Läs mer

Svenska kluster. Future Position X. Cluster 55. Forskningssamarbete. Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle.

Svenska kluster. Future Position X. Cluster 55. Forskningssamarbete. Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle. MEDFÖLJER MEDFÖLJER COMPUTER COMPUTER SWEDEN JUNI SWEDEN 2012 NOVEMBER 2011 Svenska kluster Etablering för framgång Future Position X Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle.

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

En cityförenings grafiska profil - Speciella faktorer och även riktlinjer för Mjölby City

En cityförenings grafiska profil - Speciella faktorer och även riktlinjer för Mjölby City LiU-ITN-TEK-G--12/019--SE En cityförenings grafiska profil - Speciella faktorer och även riktlinjer för Mjölby City Ronja Wall Jenny Widén 2012-05-30 Department of Science and Technology Linköping University

Läs mer

Hem och Vision - från punkt till process

Hem och Vision - från punkt till process Helena Frisk Emma Holm Åsa Kolholm Alexander Möllerstedt Stina Nyman Jill Rhodin OpenLab.course 14.01 Hem och Vision - från punkt till process I OpenLab:s serie av projektrapporter har tidigare utgivits:

Läs mer

Klimatsmart innovation i Region Skåne

Klimatsmart innovation i Region Skåne Klimatsmart innovation i Region Skåne Kandidatuppsats i Miljövetenskap, 15 HP Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet Författare: Samuel Börjesson Handledare: Carl Dalhammar, International

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild 55+... eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde m a g n u s l a g e r h o l m, p e

Läs mer