Mod Vi söker utmaningar och verkar för konstruktiva förändringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mod Vi söker utmaningar och verkar för konstruktiva förändringar"

Transkript

1 Forma din framtid

2 Våra värderingar Mod Vi söker utmaningar och verkar för konstruktiva förändringar Läs mer på sidorna 4 5. Öppenhet Vi strävar efter öppenhet i alla våra relationer Läs mer på sidorna 6 7. Förtroende och ömsesidig respekt Vi sätter stort värde på alla våra medarbetare Läs mer på sidorna 8 9. Integritet Vi söker ständigt efter nya och bättre lösningar Läs mer på sidorna Samhällsansvar Vår verksamhet präglas av viljan att aktivt bidra till en positiv utveckling Läs mer på sidorna

3 Framtiden börjar varje dag Att ta steget in i energibranschen ger dig en chans att engagera dig i viktiga samhällsfrågor och göra en insats för framtiden. Väljer du E.ON får du ta aktiv del i vår strävan efter att säkra energitillgången på ett ekonomiskt, säkert och miljövänligt sätt. Som världens största privata energikoncern har vi de resurser som krävs för att kunna leda utvecklingen och forma framtiden. Genom vår geografiskt utbredda verksamhet kan nya idéer och framsteg spridas snabbt internationellt. Dessutom erbjuder vi dig en stimulerande, innovativ och dynamisk arbetsmiljö med otaliga möjligheter till såväl yrkesmässig som personlig utveckling. Vill du vara med och forma framtiden med oss? Börja med att läsa denna introduktion till vår spännande och energifyllda värld. 3

4 Mod För mig handlar mod om att utmana status quo, tänja gränser och ta beräknade risker. Jag menar att detta leder till fler idéer och bättre beslut. Bland alla de människor jag träffar i mitt jobb är det betydligt fler som ångrar något de inte har gjort än något de har gjort. Mitt råd är således: våga agera! Krister Jönsson Personaldirektör, E.ON Sverige 4

5 Testa dina gränser Vi söker utmaningar och verkar för konstruktiva förändringar. Visionen är att bli världens ledande el- och gasföretag genom att satsa på konkurrenskraftiga och tillförlitliga lösningar för våra kunder. Därför värnar vi om ett stimulerande och kreativt arbetsklimat och är noga med att ta tillvara de bästa idéerna såväl internt som externt. Inom E.ON finns ett 50-tal underkoncerner och dotterbolag i Europa och USA. Verksamheten omfattar allt från produktion och distribution av el, gas och värme till energihandel och internationella miljöprojekt. Vi arbetar även med utveckling, produktion och distribution av fordonsgas till privatfordon och bussparker. Räkna således med mängder av utmaningar och spännande karriärvägar oavsett om du är ingenjör, ekonom, jurist, tekniker eller administratör. 5

6 Öppenhet För mig handlar öppenhet om att vara transparent gentemot våra intressenter, om hur vi påverkar miljön och vad vi gör för att reducera vår påverkan. En annan dimension av öppenhet som är viktig för mig är att vi utnyttjar varandras kompetenser till max för att få ut bästa möjliga kvalitet och resultat av vårt arbete. Mattias Örtenvik Miljöchef, E.ON Sverige 6

7 Låt dig inspireras Vi strävar efter öppenhet i alla våra relationer och verkar konsekvent för en tillförlitlig, saklig, relevant, snabb och offensiv dialog. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och har särskilt utsedda ombudsmän som snabbt kan besvara frågor eller ta emot synpunkter från våra kunder. Vi har även en speciell kundpanel som regelbundet föreslår åtgärder med en viss prioritetsordning. Som medarbetare får du stort spelrum med goda möjligheter att utbyta tankar med dina kolleger och att utveckla nya idéer till nytta för vår verksamhet och omvärld. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din förmåga att gå från ord till handling. Våra ledare är uppmärksamma på och belönar såväl kunskaper som kompetens och goda resultat. 7

8 Förtroende och ömsesidig respekt Förtroende är något vi måste förtjäna och inget vi kan ta för givet oavsett om det gäller en person eller organisation. Ömsesidig respekt är att mötas som jämlikar och acceptera varandras olikheter och förutsättningar med ett mått av nyfikenhet. För mig är dessa båda värderingar en grundförutsättning för god samverkan och kommunikation. Katarina Skalare CR Chef, E.ON Sverige 8

9 Se möjligheterna Vi sätter stort värde på alla våra medarbetare och satsar konsekvent på utveckling för ökad konkurrenskraft. Att du som medarbetare har rätt kompetens är avgörande för vår framtid. Genom målinriktad kompetensutveckling stödjer vi dig att fördjupa dina kunskaper om vår verksamhet och våra kunder. Vi ger dig både ett helhetsperspektiv och konkreta verktyg för att du ska kunna göra ett ännu bättre arbete i framtiden. En av våra satsningar är utbildningssystemet Academy Online som tillhandahåller öppna utvecklingsaktiviteter för chefer och övriga medarbetare. Ett annat exempel är vårt Talent Management-program som vi använder för att identifiera ledartalanger. Dessutom genomför vi kontinuerligt skräddarsydda aktiviteter för att stärka den individuella kompetensen. Det är naturligtvis våra chefer som bär huvudansvaret för kompetensutvecklingen inom E.ON, men det är lika självklart att du som medarbetare känner ett stort engagemang för såväl din personliga utveckling som vår gemensamma framtid. 9

10 Integritet För mig är integritet en kombination av att vara ärlig och att stå för sina åsikter, vilket även medför ett personligt ansvar för sina handlingar. I mitt arbete fungerar detta som en plattform, som ger mig vägledning vid svåra beslut och i hela mitt agerande. Stefan Håkansson VD, Karlshamn Kraft 10

11 Visa vägen Vi söker ständigt efter nya och bättre lösningar och verkar för goda resultat både på kort och lång sikt. Därmed förstår vi att sätta värde på din kreativitet och förmåga att utveckla nya idéer och andra värdefulla bidrag till vår verksamhet. Av naturliga skäl är våra gemensamma värderingar alltid överordnade egenintresset, men det hindrar oss inte att vara öppna för omvärderingar, välkomna konstruktiva förslag och löpande diskutera grunderna för olika beslut. Genom ett starkt ledarskap hoppas vi kunna inspirera dig att tänka i nya banor, bidra till positiva förändringar och ta första steget för att forma framtiden med oss. 11

12 Samhällsansvar När du arbetar inom E.ON räcker det inte att du är lyhörd för kundernas behov du måste också vara lyhörd för de behov som råder i samhället som helhet. Du bör även vara beredd att ta initiativ och bidra med kompetens i viktiga globala samhällsfrågor. Det är just samspelet mellan oss och våra kunder, liksom mellan oss och olika beslutsfattare i samhället, som gör det så spännande att verka inom E.ON. Karin Jarl Månsson VD, E.ON Värme 12

13 Gör en insats Vår verksamhet präglas av viljan att aktivt bidra till en positiv utveckling av vårt moderna samhälle. Överallt där vi är verksamma strävar vi efter att förbättra människors livskvalitet genom åtgärder som har till syfte att forma en hälsosam, säker och hållbar miljö. Exempelvis bedriver vi ett intensivt arbete för att minimera klimatpåverkande utsläpp utan att vår höga leveranssäkerhet påverkas. Samtidigt prioriterar vi satsningar på effektivare energioch resursanvändning såväl i vår egen verksamhet som hos våra kunder. Från din sida väntar vi oss ett lika stort engagemang i frågor som rör allt från miljö och hälsa till tekniska framsteg och globalisering. Som medarbetare i E.ON har du möjlighet att göra värdefulla insatser för framtiden. 13

14 Från ord till handling E.ON Sverige genomför allt från tester av nya fordonsbränslen och rökgasrening till investeringar i elnätet för att göra elleveranserna säkrare. Här presenterar vi några aktuella projekt. Unik tankstation för fordonsgas i Europa E.ON Gas har i samarbete med Skånetrafiken och Malmö Stad uppfört en station för tankning av vätgas och blandningar av vätgas/naturgas som fordonsbränsle. Huvudsyftet med projektet är att demonstrera hur viktiga framtida bränslen kan integreras med de bränslen som används idag. Tekniken används i USA och Kanada, men anläggningen i Malmö är den första i sitt slag i Europa. Självförsörjande stadsdel i Malmö I Västra Hamnen i Malmö har E.ON Sverige varit med om att skapa en stadsdel med en helt ny, långsiktig och klimatsmart infrastruktur. The Sustainable City är en vacker och trivsam stadsdel som är till 100 procent självförsörjande på förnybar energi från komposterbart avfall, vatten, vind och sol. Projektet visar att vi kan skona miljön utan att sänka vår levnadsstandard genom att tänka i nya banor och ta till vara de resurser vi redan har. 14

15 Ny metod för rökgasrening I det oljeeldade Karlshamnsverket testar E.ON Sverige en helt ny metod för att skilja bort koldioxid från rökgaser. Idén kommer från Karlshamnsverket och utvecklingsarbetet har skett i samarbete med energiföretaget Alstom Power som numera äger och marknadsför tekniken. Anläggningen är den första i Europa och metoden innebär att inte mindre än cirka 90 procent av koldioxiden rensas bort. STCC-team med biogas i tankarna Team Biogas.se är världens första racingteam som kör bilar drivna med biogas. Bakom satsningen står E.ON, Volkswagen och Lantbrukarnas Riksförbund som har det gemensamma målet att erbjuda alla bilister i Sverige förnybart drivmedel. Team Biogas.se deltar i Sveriges tuffaste racingmästerskap för standardbilar, STCC, med två bilar av modellen Volkswagen Scirocco som drivs till 100 procent med biogas. Fördelen med biogas är att den har den minsta mängden koldioxidutsläpp av alla drivmedel och att den inte ger några utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot. 15

16 Ett av Europas effektivaste kraftvärmeverk Öresundsverket i Malmö har moderniserats och är nu ett av Europas effektivaste kraftvärmeverk. Genom en effektiv produktion med naturgas som bränsle skapas förutsättningar för en hög samtidig produktion av el och värme. Produktionskapaciteten uppgår till 440 megawatt el och 250 megawatt värme. Varje år kan anläggningen leverera tre terawattimmar el till det nordiska energisystemet och en terawattimme värme till det lokala fjärrvärmenätet. Dessutom har det nya Öresundsverket en begränsad miljöpåverkan eftersom det kombinerar en högeffektiv produktion med en bränsleform som har låga utsläpp. En av världens största havsbaserade vindkraftparker Inom en snar framtid kommer en av världens största havsbaserade vindkraftparker att tas i drift. Anläggningen, som heter Rödsand 2, är placerad strax väster om Nysted Havmöllepark på Lolland i Danmark och består av 90 vindkraftverk. E.ON ansvarar för kraftverk, fundament, kablar och uppsamlingsnät medan Energinet.dk ansvarar för transformatorstation och nätanslutningar. Rödsand 2 kommer att ha en effekt på 207 megawatt och en leveranskapacitet på cirka 800 gigawattimmar per år. 16

17 Vet du att E.ON är världens största privata energikoncern med 30 miljoner kunder och cirka medarbetare? omfattar ett 50-tal underkoncerner och dotterbolag och har sitt huvudkontor i Düsseldorf i Tyskland? är börsnoterat i Frankfurt och har cirka aktieägare? betraktar Tyskland, Storbritannien, USA och Norden som sina huvudmarknader? satsar på tillväxt inom el och gas i Europa och USA, men framför allt i Italien, Östeuropa och Ryssland? 17

18 Vet du att E.ON Sverige är Sveriges näst största energibolag med en miljon kunder och cirka medarbetare? äger ett eldistributionsnät som sträcker sig över stora delar av Sverige? producerar el och värme genom vatten-, kärn-, vind-, bio- och fossilkraft? arbetar med entreprenad och service inom elnät, mekanik och automation? integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten och upprättar årliga miljöbokslut? stödjer Gothia Cup världens största fotbollsturnering för ungdomar? är huvudsponsor till Svenska Simförbundet och samarbetar med flera simklubbar för att främja satsningen på Vattenprovet ett test av simkunnigheten hos tusentals barn? 18

19 Your energy shapes the future Ide och form: Pitney Bowes Design & Kommunikation Copy: Nord on line Foto: Berne Lundkvist, Richard Berg och E.ON bildarkiv Repro/Tryck: Tryckfolket AB, som är miljöcertifierade

20 E.ON Sverige AB Besöksadress: Carl Gustafs väg 1 Postadress: Malmö Telefon:

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg. 23 januari Tankställe för fordonsgas invigs i Båstad

18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg. 23 januari Tankställe för fordonsgas invigs i Båstad 15 januari Svedala kommun ersätter naturgas med förnybar biogas från E.ON 18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg 23 januari E.ON välkomnar långsiktiga mål och spelregler inom

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Bästa stämmodeltagare,

Bästa stämmodeltagare, VD:s anförande Årsstämma i Vattenfall AB 27 april 2015 Bästa stämmodeltagare, Efter mitt tillträde som VD för Vattenfall i oktober 2014 var det viktigt att förstå Vattenfalls utmaningar och våra kunders

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R 2 3 INNEHÅLL TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER OCH SAMHÄLLSANSVAR Välkommen...sid 3 Program...sid 4 7 Om våra talare...sid 8 9 Kunskapsstråket...sid 10

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Planera din framtid hos oss.

Planera din framtid hos oss. 2010 2011 Planera din framtid hos oss. 2 3 E.ON Graduate Program ger dig en drömstart i karriären. Är du beredd att investera din tid hos oss, så erbjuder vi ett av Sveriges mest välrenommerade traineeprogram.

Läs mer