Ta denna fantastiska chans!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta denna fantastiska chans!"

Transkript

1 Ta denna fantastiska chans! Sveriges Tidskrifter har beviljats pengar av EU för att utbilda Stockholms alla mediesäljare inom tidskrifter. Detta unika tillfälle står hela branschen bakom, med de samtliga stora förlagen i spetsen. Alla är välkomna! - såväl stora som små, förlag eller säljbolag, medlemmar som icke medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Ta nu chansen och gå denna skräddarsydda utbildning med de bästa mediekonsulterna och föreläsarna som marknaden kan erbjuda. Inte nog med det, det är GRATIS! Denna gemensamma jättesatsning inom mediebranschen genomförs för att ge Dig chansen att hänga med i den otroligt föränderliga värld vi lever i. Utbildningen kommer att pågå under 2 år och 16 heldagar, alltså ca en (1) gång per månad. Gruppindelningen kommer att göras utifrån hur deltagarnas vardag ser ut, allt för att det ska bli så verklighetstroget och operativ som möjligt. Gör som 500 av dina kollegor i branschen, anmäl dig till Projekt Mediakompetens utbildning och bli en DIPLOMERAD MEDIESÄLJARE

2 I. Kick-in 2 Den 4 och 6 september, klockan , startar vi i Filadelfiakyrkan vid Sankt Eriksplan i deras stora kyrksal. Vi har delat upp det på två tillfällen, då vi inte vill plocka bort hela säljkåren en hel dag. Du väljer själv på anmälningsblanketten vilken dag du vill gå. Temat för dagarna blir: Fö ra ndring öch inspiratiön Just nu är inte alla föreläsare spikade, men vi utlovar en riktigt spännande och inspirerande dag. Vi hoppas på en halleluja stämning och kanske kan Sekten tidskriftsäljare födas! II. Stölthet 10 september till 12 oktober pågår utbildningsblock II. Ni delas in i 24 grupper, där du närmare kursstart får veta i vilken. Utbildningslokalen ligger på Tulegatan 47 och utbildningarna pågår varje dag mellan klockan Förmiddag: Företag: Humagic Group Utbildare: Claudia Lindström, Stefan Melin, Marie Öfvergård och Maria Öhrström Syfte: Att skapa en hög grad av stolthet, utifrån ökade prestationer och tydligare målstyrning. Skapa insikt om att graden av ambition samt tydliga och engagerande målbilder, ökar såväl individens prestationsförmåga, som självförtroende och välbefinnande. Mål/Effekt: Att alla deltagare höjer sin egen ambitionsnivå och ökar sin prestationsförmåga genom att formulera tydliga och engagerande mål. - Mål som ett verktyg för ökade prestationer - Att formulera engagerande mål - Trygghetsmål vs Barriärbrytande mål - GROW vägen till måluppfyllelse - Uppföljning och utvärdering av egna prestationer Metodik: Teori och erfarenhet varvat med reflektion och eget målformuleringsarbete.

3 3 Eftermiddag: Företag: Smart Company Konsulter: Thomas Juhrén, Mats Rönne, Oskar Enerlund, Petra Nyberg och Mia Kristiansson. Syfte: Detta eftermiddagsblock ska ge deltagarna ett rejält självförtroende om att tidskrifter är en bra kanal för annonsörer. En kanal som inte bara kan bygga annonsörernas varumärken utan även kan skapa försäljning. Deltagarna ska känna sig stolta att representera tidskrifter och dess varumärken. Kunskaper och verktyg från förmiddagens övningar med Humagic ska på eftermiddagen plockas upp och användas. Mål: Målet med detta eftermiddagsblock är att samtliga deltagare ska ha fått med sig konkreta verktyg och bevis på tidskrifters styrkor som de kan använda i sin egen försäljning. - Tidskrifters 10 största styrkor - Tidskrifters 10 största möjligheter - Vi gör klar en SWOT - Vi gör en enkel omvärldsanalys. - Vad är viktigt för tidskriftens utveckling? - Några korta bevis på tidskriftens effektivitet presenteras. (från bl. a. OHAL) - Vi placerar tidskrifter på mediekartan - Vilka medier konkurrerar? - Vi arbetar fram tidskriftens tre starkaste argument Metodik: Teori och praktik varvas under detta utbildningsblock.

4 III. Mediebyra ns arbete/reklambyra 4 15 oktober till 16 november, Tulegatan 47, Förmiddag Eftermiddag: Företag: IUM Utbildare: Jochum Forsell v VD, Urban Hilding VD Syfte: Säljarens utmaningar ökar i takt med att antalet valbara kanaler för annonsörerna och deras mediebyråer ökar. Syftet med utbildningen är att ge kunskap till säljarna hur de kan påverka vad till vem, när och på vilket sätt. Mål: Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha förståelse för de olika rollerna på mediebyrån och behovet av att roll- och kundanpassa säljpresentationerna. Utbildningen ska ge förståelse för processen från briefing till slutlig medieplan. Hur väljs, prioriteras och kombineras medierna, vem avgör valen och på vilka grunder? - Grunderna i en mediestrategi och olika syften med annonsering. Medievalsprocessen; efter briefing från kund dvs. från Målgruppsanalys Kommunikationsstrategi - Kanalvalsprocess - Aktivering i olika kanaler- Kampanjplanering- Optimering - Utvärdering. - Mediebyråns syn på de olika kanalernas för- och nackdelar i form av flighting, frekvensbehov, målgruppsanalys och reklameffekter. Metodik: En stor del av det strategiska arbetet på en mediebyrå bygger på undersökningar, studier, tidigare resultat och erfarenheter. Hur dessa fakta kan användas i planeringen redogörs för i detalj genom praktiska exempel : Reklambyråns arbete Ej fastställt i skrivande stund

5 IV. Huvudmediekunskap & Digitala plattförmar 5 19 november till 21 december, Tulegatan 47, Förmiddag Eftermiddag: Företag: Gothia Mediahus Utbildare: Magnus Norlén, verksamhetskonsult Syfte: Att till tidskriftssäljare ge en specifik orientering i de vanligaste digitala kanalerna. Mål: Att alla har en god kännedom om kursdelens innehåll och dess praktiska tillämpning. - Genomgång av hur respektive medium fungerar (hur de läses, när de konsumeras, dess plats i media mixen), såväl som hur annonseringen fungerar. - Olika case presenteras för att exemplifiera kopplingen mellan tidskrifter och digitala plattformar. - Allmänt om mediernas styrkor och svagheter som annonsbärare. - Hur man ska argumentera för eller emot andras digitala lösningar. Metodik: Generellt är kursen praktiskt orienterad med tydliga exempel från verkligheten. Aktiv diskussion kring praktisk tillämpning Digitala plattformar hur de analyseras, köps och mäts Företag: IUM Konsult: Camilla Moen, Fredrik Forsberg Syfte: Antalet digitala mediekanaler och digitala annonsmöjligheter ökar i snabb takt. Annonsörerna vill bli allt mer digitala. Detta är såväl en utmaning som möjlighet för en säljkår. Syftet är att förstå hur de olika kanalerna fungerar och kompletterar mer traditionella mediekanaler då detta är viktigare än någonsin att skapa kunskap om mediebyråns värdering, nyttjande, planerande och uppföljning av de digitala kanalerna. Mål: Utbildningen ger deltagarna en förståelse för hur de digitala kanalerna värderas och används i annonsörernas marknadsföring. Målsättningen är att deltagarna efter utbildningen ska förstå vilken information som mediebyrån behöver samt hur de ska argumentera för och i kombination med sina egna kanaler.

6 - Digitala kanaler och arbetsprocesser, en djupdykning. - Hur analyseras, planeras, köps och mäts de hos mediebyrån? - Vilka olika system finns för att kvalitetssäkra kampanjer? - Hur ser mediebyrån på utvecklingen inom respektive område bl. a: Display annonsering, Viralt, Mobilt. Web-TV? - En fördjupning inom sociala medier och sökordsmarknadsföring: Hur definieras sociala medier? Sociala medier sett ur ett användarperspektiv. Varför behöver varumärken och företag bli en del av sociala medier? Hur bör varumärken och företag agera i de sociala medierna? - SEM - Sökmotorannonsering vs. SEO sökmotoroptimering - vad är skillnaden? - Hur anpassas SEM-kampanjer beroende på plattform - Mobil, Tablet och Desktop? - SEM strategi som en del i en medieplan. - När SEM går från direkt trafikdrivning till en del i en kommunikationsplan. - SEM som aktivator för varumärkeskampanjer. - Synergier mellan övriga medier och Sök. - Övriga mediers påverkan på Sökvolymer. - Hur kapitaliserar/bevisar man traditionella mediekampanjer med Sök? 6 Metodik: Genom olika exempel och cases

7 V. Huvudmediekunskap TV Dagspress Event 7 7 januari till 8 februari 2013, Tulegatan 47, Förmiddag eftermiddag Företag: Smart Company Utbildare: Thomas Juréhn, Mats Rönne, Åsa Sjöberg, Petra Nyberg och Håkan Söderqvist Syfte: Detta block ska ge deltagarna kunskaper om hur andra huvudmedier fungerar. Specifikt denna gång behandlas TV, dagspress och event. Deltagarna ska förstå på vilket sätt tidskriften kan komma in i en medieplan. Mål: Målet med detta block är att samtliga deltagare ska ha fått med sig konkreta och användbara kunskaper om hur TV, dagspress och event fungerar enskilt och tillsammans med tidskrifter. Kunskaperna ska enkelt kunna omvandlas till nytta i säljarnas vardag. - 5 största styrkor, TV, dagspress och event var för sig - 5 möjligheter för TV, dagspress och event - Hur säljs dessa medier? Vi lär oss fikonsnacket - Hur kan dessa medier fungera tillsammans och specifikt tillsammans med tidskrifter - Vi tar fram styrkor och möjligheter för kombinationer med tidskrift Metodik: Egna reflektioner och i grupp, övningar i ämnet med nära anknytning till sitt eget medium Mediekanaler Företag: IUM Utbildare: Jonas Malm, Christian Viklund och Nikolina Gorupec. Syfte: Antalet valbara kanaler är många och mediebyråns roll är att finna den optimala mixen av kanaler i varje enskild annonsörskampanj. Varje mediekanalsäljare måste ha en grundkunskap om de olika huvudmedierna för att kunna argumentera gentemot mediebyråns medarbetare. Att kunna beskriva sina kanalers fördelar i kombination med andra mediekanaler eller olika former av aktivering t ex events. Syftet med utbildningen är att skapa denna grundkunskap. Mål: Deltagarna ska efter utbildningen kunna sätta in sina egna mediekanaler i ett sammanhang och kunna föra en dialog med mediebyråns medarbetare och annonsörer om kombinationseffekter och huvudmediernas olika styrkor och svagheter. Deltagarna ska även få en kunskap om hur mediekanalerna värderas av mediebyråens medarbetare när de försöker finna den optimala mixen beroende på kund och budget.

8 8 - TV/Radio Terminologi, Mediehusens struktur, Utveckling av TV och Radio ur räckviddsynpunkt samt utvecklingen riks och lokalt. Hur säljs TV/Radio? Vilka produkter finns? Hur mäts TV/Radio? Kampanjplanering, Strategi, Optimering och Uppföljning. - Print/Magasin/Dagspress Planering med titelval, hur väljer mediebyrån? Optimering av kampanj, Planering, Placering, Paketering, lokal vs nationellt, dubbeltäckningens betydelse. - Event När nyttjar mediebyrån eventrelaterade aktiviteter för sina kunder? Hur kombineras de med den traditionella marknadsföringen? Mediebyråns roll och val av partner. Kampanjexempel.

9 VI. Effektdag 9 11 februari till 22 mars., Tulegatan 47, Uppehåll 25/2-1/3 Förmiddag eftermiddag Företag: Smart Company och RAM Utbildare: Thomas Juréhn, Mats Rönne, Åsa Sjöberg, Per Wildenstam Syfte: Detta block ska ge deltagarna kunskaper och idéer om hur tidskrifter specifikt, men även hur andra medier, kan ge olika typer av effekt. Denna dag genomförs tillsammans med RAM. RAM och Smart Company kommer under hösten 2012 att analysera och ta fram en ny och unik information. Syftet är att utveckla olika och nya intressanta effektmått. Mål: Målet med detta block är att samtliga deltagare ska ha fått med sig konkreta och användbara kunskaper om vilka typer av effekter det finns och hur dessa kan mätas. Man ska ha med sig rejält med nya argument som ska stärka tidskrifter. - Vad är effekt? - Vilka typer av effekt finns? - Samverkanseffekter - Vad händer när man kombinerar flera medier? - Vi tittar ordentligt på Sveriges Tidskrifters egna case genomförda av OHAL ekonometri. - Vad är det som påverkar försäljning? Viss repetition från Block 2. - Nya rön och insikter från RAM s stora databas visas och diskuteras Mätbarhet, prognos och effekter Företag: IUM Utbildare: Maria Carlsson, Research Director. Syfte: Idag är kravet på mätbarhet mycket stort. En stor del av mediebyråns arbete är de analyser de gör innan mediestrategin arbetats fram, mätningar under kampanjer samt uppföljning efter kampanjer. Syftet med denna utbildning är att skapa en förståelse för vikten av kunskap hos säljaren om mätbarhet, prognoser och förväntade effekter. Mål: Målet med utbildningen är att skapa förståelse för vikten av att säljarens förberedelse, möten och uppföljning innehåller effektmätningar och diskussioner om förväntade resultat. Att säljarbetet styrs mot att skapa mätbara resultat för annonsörerna.

10 - Hur vet annonsörerna att deras reklam fungerar? - Vad är mätbart och vilken relevans har detta för att effektivisera annonsörernas kommunikation? Exempel på hur kommunikation idag följs upp för att ta reda på om den är effektiv. - Hur kan informationen användas för att prognostisera effekten av framtida investeringar? - Förtester, tracking och kampanjmätningar Hur fungerar de, vilken information ger de och hur använder annonsörer informationen? - Målgruppsanalys Om vi känner konsumenterna vet vi också hur vi ska kommunicera med dem på bästa sätt. - Konkurrentanalys Kunskap om konkurrenterna, både vad det gäller budgetstorlek, mediemix, säsongsvariationer och olika reklamenheter. 10

11 11 VII. Mö tet Individer öch beteenden 2 april till 3 maj 2013, Tulegatan 47, Förmiddag - eftermiddag Företag: Humagic Group Utbildare: Claudia Lindström, Stefan Melin, Marie Öfvergård och Maria Öhrström Syfte: Att skapa en djupare förståelse kring det som är mänskligt, vad som ligger bakom det egna och andras reaktioner, beteenden och kommunikation. Mål: Att deltagarna efter dagen ska förstå och kunna anpassa sin kommunikation och sitt beteende till olika personer och situationer i syfte att nå fram med sitt budskap och skapa goda relationer. Det mänskliga Olika personlighetstyper - behov - beteenden - motiverar/frustrerar - styrkor/svagheter - beteende under stress Det egna resultatet från DISK-profilen Anpassning till olika personlighetstyper Metodik: Teori varvas med reflektioner enskilt och i grupp samt praktiska övningar/rollspel.

12 VIII. Mö tet Presentatiönsteknik & retörik Kundspecifik fö rsa ljning öch könceptfö rsa ljning maj till 14 juni 2013, Tulegatan 47, Förmiddag: Presentationsteknik Företag: Gothia Mediahus Utbildare Magnus Norlén: verksamhetskonsult Syfte: Att ge effektivare presentationer genom beprövad struktur. Mål: Att alla har en god kännedom om de grundläggande presentationsteknikerna. - Grundläggande retorik beprövade verktyg för att bygga en bra presentation. Fokus på åhöraranalys (Intellctio) med återkoppling till DISC; genomförande (Actio) med fokus på Powerpoint/pages, mötesstrategi och möteshygien. - Genomgång av praktiska modeller för att förbereda oförberedda presentationer och frågor. Metodik: Generellt är kursen praktiskt orienterad med tydliga exempel på vad som fungerar och inte. Aktiv diskussion kring praktisk tillämpning. Eftermiddag: Säljarbetet Företag : IUM Utbildare: Urban Hilding, VD och Anette Anderson, Creative Media Director Syfte: Säljarens roll utvecklas allt mer till en affärspartner. Konkurrensen mellan medierna är mycket stor och mediebyråerna träffar dagligen mediesäljare med olika erbjudanden. Syftet med utbildningen är att utveckla deltagarnas säljarbete i form av en hög grad av pro-aktivitet, kreativitet och kvalitet allt för att göra skillnad. Mål: Målsättningen med utbildningen är att deltagarna får en insikt och tydliga exempel på hur de kan utveckla sitt säljarbete, förbereda sig, mötet, erbjudande och uppföljning. Hur kundspecifika erbjudanden kan skapas och vilka argument och införsäljning som krävs för de olika rollerna. Att säljarbetet utvecklas.

13 - Kundspecifik medieförsäljning. Hur kan säljinsatserna se ut mellan mediebyrå-, kundoch befattningsspecifika? - Konkreta tips på utveckling av presentationer, införsäljning och kampanjer. Var kan jag som säljare påverka och hur? - Kund- och branschanalys, utmaningar och målsättningar. - Vikten av att välja rätt information till rätt person, identifiera kundteam. - Vem gör vad i kundens arbetsgrupp på mediebyrån? - Insikt i kundernas kampanjplanering. - Reklam blir innehåll, media blir marknadsföring, det handlar inte längre om att avbryta, utan snarare om att skapa en dialog genom deltagande. - Hur kan Sveriges Tidskrifter arbeta med, och om möjligt, erbjuda Content integration, Joint forces, Involvement marketing, CSR, sponsorship, Marknadsförings PR, AFP & Produkt placering, Events, Sampling mm. 13

14 Närmare presentation av utbildare, föredragshållare och konsulter 14 Humagic Group AB Claudia Lindström, VD Humagic Group AB Arbetat som konsult i 16 år. Grundare av Humagic och senior managementkonsult med fokus på att hjälpa verksamheter och chefer att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt genom att aktivt utveckla förutsättningar för högt engagement i organisationen. Claudia drivs av att locka fram potentialen i människor i syfte att engagera och skapa hållbara resultat som går att mäta i såväl monetära mått som i hälsa och välbefinnande. Tidigare erfarenhet som ekonomichef, business controller, regionschef och KAM-ansvarig. Maria Öhrström, Certifierad konsult Humagic Arbetat som konsult i 8 år. Stor erfarenhet av kundservice, intern service, rekrytering, intervjuteknik, ledarskap, kommunikation, samtalsteknik och pedagogik. 3 år som kompetensutvecklingsansvarig på Proffice. 3 år som butikschef/personal ansvarig på NK. Marie Öfvergård, Certifierad konsult Humagic Arbetat som ledarskap/managementkonsult i 20 år med fokus på Talent Management. 4 år som HR-chef på Lowe Brindfors. Maries nuvarande kunder är: Zound Industries AB,Universal Publishing Group, Metro, Abakus, Michael Berglund Executive Search AB m fl. Stefan Melin, Certifierad konsult Humagic Arbetat som konsult i 13 år. Jobbar med ledarskapsutveckling, coaching, kommunikationsstrategi, säljstrategi och beteende- och drivkraftsanalys. Arbetat i mediebranschen som bl.a. VD för Message Plus Digital, VD för NRJ Media och försäljningschef Posten Torget Gothia Mediahus Magnus Norlén, Verksamhetskonsult, Gothia Mediahus Arbetar på Gothia med effektivisering, utveckling och utbildning inom redaktion, annonsproduktion och annonsförsäljning. Kunder som Stampen, Hallpressen, Gota Media och Bonnier. Dessförinnan affärsutveckling och KAM på mobilbyrån Aspiro; annonsförsäljning på tidskriftsförlaget TTG; affärs/marknadskonsult för ALMI Företagspartner. Civilekonom med fokus på management och marknadsföring. Affärer, människor och kommunikation fascinerar.

15 Smart Company 15 Thomas Juhrén, Partner Arbetat inom media i 25 år, marknadsundersökare på Tns SIFO, Chefsanalytiker på IDG och Svenska Dagbladet, printchef och projektledare på mediebyrån MEC. Driver idag konsultnätverket Smart Company tillsammans med Håkan Söderqvist. Ansvarig för Sveriges Tidskrifters utbildning för medierådgivare Diplomerad Tidskriftsrådgivare. Håkan Söderqvist, Partner Marknadsanalytiker och marknadsundersökare med erfarenhet från Svenska Dagbladet, Torget, mediebyrån MEC och Message Plus. Driver idag konsultnätverket Smart Company tillsammans med Thomas Juréhn. Mats Rönne, Partner och marknadsstrateg Över 25 års erfarenhet av marknadsföring, varumärken och media, bl a som europeisk mediechef på Electrolux, analys- och rådgivningschef på mediebyrån Media Broker samt marknadsföringschef på AffärsFörlaget inom Bonniers. Styrelseledamot i Sveriges Annonsörer under sex år, varav två som ordförande Oskar Enerlund, Partner Marknadsanalytiker med erfarenhet från bl a IDG. Redaktör för Executive Report. Konsult idag för Smart Company med uppdrag för bl a Bonnier Publications, Webtraffic och Hela Skåne. Petra Nyberg, Arbetat inom media i 15 år. Erfarenhet från medieplanering och rådgivning från flera mediebyråer och har arbetat med mediestrategier, förhandlingar och kampanjplanering för bl.a. l'oréal, Audi, P&G, GlaxoSmithKline och Cloetta. Mia Kristiansson, Partner Arbetat i mediebranschen hela livet. Medierådgivare på MediaBroker. Mediekonsult med kunder som Bonnier Tidskrifter, Kanal 5, Kanal 9, TTG med flera. Per Wildenstam, Partner Arbetat med marknadskommunikation i 25 år. Författare till Marknadsföring - modeller och principer (Bonniers). Arbetat med marknadsföringsutbildningar på IHM, Nercia, FEI, Stockholms universitet sedan Projektledare Comunicado International.

16 Åsa Sjöberg, Partner år i mediebranschen. TV-planerare och TV-chef på mediebyrå i flera år. TV-planeringschef och på marknadsavdelningen med ansvar för kanalens promotion på Kanal 5. Senast som analytiker på storstadspaketet Citypaketet. IUM Urban Hilding, VD IUM Har arbetat inom media 19 år både på medie- och mediebyråsidan. 13 år inom Bonnier/DN bl. a. annonsdirektör på DN under 7 år, i rollen som VD för mediebyrån IUM under drygt 5 år. 13 års erfarenhet av medieförsäljning mot direktkund, medie- och reklambyråer. Jochum Forsell, vvd, Kundrådgivare IUM Arbetat med medierådgivning i 20 år. Ansvarig för H & M s mediestrategi globalt, huvudansvarig för ICAs och Coca-Colas medieförhandlingar i Norden. Arbetar även med bl a SBAB Bank, Burger King, Xbox med flera. Camilla Moen, digital strateg på IUM. Lång erfarenhet av digitala strategier och arbete med samtliga digitala mediekanaler. Har arbetat som digital strateg på IUM och på kundsidan under 13 år. Arbetar idag bl a med kunder som Burger King, ICA, Microsoft och Skandia. Fredrik Forsberg, Sverige-ansvarig för sökdelen inom IUM, Reprise Media. Lång erfarenhet inom såväl sökordsmarknadsföring (SEM) och sökmotoroptimering som huvudansvarig och sökspecialist. Erfarenhet från bl a Getupdated Internet Marketing AB, Ryce Directory Intelligence, Stormarknadspress AB som Mediasäljare Dagpress + Internet. Utvecklingsroll i Citygate AB och jobfinder Jonas Malm, Broadcast Director IUM Har arbetat inom media i 16 år med i huvudsak TV och Radio. Ansvarar idag för TV och Radioavdelningen på IUM, huvudansvarig för TV-strategin för kunder som t ex Coca-Cola, H & M med flera. Christian Viklund, Printstrateg IUM Ansvarig för strategi och planering inom printmedier och utomhusreklam. Arbetat på IUM i 3 år, tidigare mediesäljare inom Bonnier. Arbetar med kunder som Ecco, Nordnet, Burger King, Innovasjon Norge med flera.

17 Nikolina Gorupec, Creative manager IUM 17 Ansvarig för innovativ aktivering av kunders kampanjer inom samtliga kommunikationsvägar. Har tidigare erfarenhet inom print som printstrateg och tf printchef. Arbetar bl a med kunder som H & M, Posten, Coca-Cola, Burger King och Nordnet. Maria Carlsson, Research Director IUM. En lång och gedigen erfarenhet av all form av effektmätningar, målgruppsanalyser, mätbarhet i integrerade kampanjer mm. Har arbetat med analys i 17 år på IUM, tidigare haft motsvarande tjänst inom SVT. Kunderfarenhet från bl a H & M, Unilever, ICA, Mars, Kavli, Nordnet m flera. Anette Anderson, Creative Media Director på IUM Har arbetat i denna roll samt som Account Director under 11 år. Har stor erfarenhet av utvecklade medielösningar för annonsörer samt arbetet som övergripande projektledare ansvarig för strategin för kunder som t ex General Motors/SAAB, Statoil, H & M, ICA, Kavli, MARS, Motorola, Microsoft, Nordnet, Unilever, Xbox, Apoteksgruppen med flera.

DIPLOMERAD MEDIESÄLJARE

DIPLOMERAD MEDIESÄLJARE PROGRAM FÖR SVERIGES TIDSKRIFTERS UTBILDNING DIPLOMERAD MEDIESÄLJARE I. Kick-in Den 4 och 6 september, kl. 10.00-16.00, startar vi i Filadelfiakyrkan vid S:t Eriksplan, Stockholm, i deras stora kyrksal.

Läs mer

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00 Multikanalstrategidagen 2014 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Så vårdar du och integrerar dina digitala och analoga marknadskanaler för en maximal kundupplevelse och optimerad försäljning

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Nowa Academy. Utbildningar hösten 2015. Vi hjälper dig att skapa reda i röran

Nowa Academy. Utbildningar hösten 2015. Vi hjälper dig att skapa reda i röran Nowa Academy Utbildningar hösten 2015 Vi hjälper dig att skapa reda i röran DIN SNABBGUIDE Strategisk kommunikation...sid 2 Kommunikativt ledarskap NYHET!...sid 3 Omvärldsanalys...sid 4 Design thinking

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014

MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014 ANDERS SJÖSTEN: Vi måste göra saker annorlunda för att utvecklas! Sid 2 MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014 Affärsutveckling Ole Nielsen, vd på Winefinder, noterar

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00 Multikanalstrategidagen 2014 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Så vårdar du och integrerar dina digitala och analoga marknadskanaler för en maximal kundupplevelse och optimerad försäljning

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer