Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet"

Transkript

1 Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas med din kontaktlinsverksamhet. Ioannis Tranoudis och Anna Sulley förklarar hur du kan erbjuda fler kunder fördelarna med kontaktlinser. De 10 bästa tipsen för att få fler kunder att prova kontaktlinser Erbjud kontaktlinser till alla lämpliga kunder som ett hjälpmedel vid bågutprovning Diskutera kontaktlinser med alla kunder och erbjud dem att prova Presentera kontaktlinser och glasögon som kompletterande produkter Utbilda och motivera din personal om fördelarna med kontaktlinser och se till att alla i butiken håller sig uppdaterad med de senaste teknikerna Utbilda och informera dina kunder om vad som händer inom kontaktlinsområdet Öka kontaktlinsernas synlighet i din butik för att intressera möjliga användare Erbjud kontaktlinser och deras fördelar till barn och tonåringar redan från tidig ålder Diskutera kontaktlinser med alla presbyoper Låggradiga astigmatiker bör få prova mjuka toriska kontaktlinser Använd din befintliga kunddatabas för att hitta de kunder som skulle kunna erbjudas kontaktlinser Det har aldrig varit lättare att rekommendera kontaktlinser än idag. Utbudet av endagslinser med olika styrkor och parametrar, designer och material är enormt och deras funktion och prestationsförmåga ökar alltjämt. Med införandet av endagslinser har det blivit lättare att börja använda kontaktlinser för både kunder och optiker. Trots dessa framsteg fortsätter kontaktlinsanvändningen i Europa att släpa efter jämfört med andra regioner. I Storbritannien använder 7,2 procent av de vuxna kontaktlinser, vilket bara är hälften av motsvarande antal i Japan (14,6 procent) och USA (14,7 procent), även om det är procentuellt fler än i andra europeiska länder. 1 Det låga genomslaget för kontaktlinser kan delvis bero på reaktiv snarare än proaktiv ordination till potentiella kontaktlinsanvändare. Så vilka nya möjligheter för att ordinera kontaktlinser kan du utnyttja för att expandera din kontaktlinsverksamhet? I den här artikeln får du tips som bygger på den senaste forskningen om hur du kan utvidga din kontaktlinsverksamhet. Här beskrivs också några strategier optiker kan utnyttja för att expandera kontaktlinsverksamheten i sin helhet och göra den mer produktiv.

2 Figur 1: Kontaktlinser kan användas som ett hjälpmedel vid bågutprovning I studien deltog 91 försökspersoner som aldrig tidigare hade använt kontaktlinser och sex optiker från olika delar av Storbritannien. Försökspersonerna delades slumpmässigt in i två grupper, en försöksgrupp (52 personer) och en kontrollgrupp (39 personer). Försöksgruppen erbjöds kontaktlinser som ett hjälpmedel för att prova glasögonbågar snarare än som en långsiktig metod för synkorrigering. I kontrollgruppen genomfördes bågutprovningen som vanligt utan att kunderna erbjöds kontaktlinser. Responsen på erbjudandet om att använda kontaktlinser under provningen, användningsframgången, inverkan på Kontaktlinsprovning med EASE bågprovningen och inköp av kontaktlinser för fortsatt användning mättes och jämfördes mellan försöks- och kontrollgruppen. Studieresultaten sammanfattas i figur 2. Ett sätt att främja användningen av kontaktlinser bland dina kunder är att erbjuda dem att använda linser då de ska prova glasögonbågar. EASE-studien (Enhancing the Approach to Selecting Eyewear) var en praktikbaserad multicenterstudie som undersökte effekten av att låta kunderna använda linser i samband med att de provade glasögonbågar.2 Gruppen som använde kontaktlinser spenderade dessutom 32 procent mer på glasögon än kontrollgruppen. Tre månader efter glasögonutprovningen hade 33 procent av personerna i försöksgruppen köpt kontaktlinser jämfört med 13 procent av personerna i kontrollgruppen. Figur 2: Sammanfattning av resultaten från EASE-studien Försöksgrupp Kontrollgrupp 39 i gruppen (erbjöds inte KL) 52 i gruppen (alla erbjöds KL) 46 ville gärna prova (88 %) 6 avböjde (12 %) 45 med godtagbar linstillpassning i vitt ljus (98 %) 1 för vilken insättning inte var möjlig (2 %) 45 glasögonordinationer (inköp för i genomsnitt 267 pund) 32 % skillnad i den genomsnittliga spenderade summan 39 glasögonordinationer (inköp för i genomsnitt 202 pund) 17 köpte KL (inom 3 månader) (38 % av ordinationerna) (33 % av hela gruppen) Köpfrekvens 2,5X (p = 0,02) 5 köpte KL (inom 3 månader) (13 % av hela gruppen) Efter Atkins Elsevier med tillstånd från Elsevier och Contact Lens & Anterior Eye

3 Användningen av kontaktlinser innebar ett tydligt lyft vid bågutprovningen. Det medförde att bärarna kunde välja glasögon som de kände sig tryggare med samtidigt som de valde bättre produkter. Författarna konstaterade att försöksgruppen tenderade att spendera mer pengar på sina glasögon. Det är troligtvis förknippat med den ökade säkerheten vid valet av bågar och kanske också den förbättrade förmågan att se och uppskatta de mer subtila fördelarna hos glasögonbågar av bättre kvalitet, såsom charnierkvalitet och dekorativ design. Optiker bör överväga att erbjuda kontaktlinser till alla lämpliga kunder som ska välja ut bågar för att utprovningen ska bli så bra som möjlig och för att ge dem en möjlighet att prova linser. Resultaten från EASE-studien stöder andra rapporter som visar att verksamheter där både glasögon- och kontaktlinsförsäljningen är stark, är mer framgångsrika, både kliniskt och kommersiellt. Forskning bland oberoende optiker i Storbritannien visar att hos den framgångsrikaste fjärdedelen av dem ägnas i genomsnitt 26 procent av arbetet åt kontaktlinser. 3 I genomsnitt ägnar en optiker i Storbritannien 15 procent av den sammanlagda kundtiden åt kontaktlinsarbete. 4 Att ägna tid åt kontaktlinser kan uppfattas som kommersiellt mindre gångbart än att bara arbeta med glasögon. Men en studie utförd vid London Business School visar att på både mellanlång och lång sikt är kontaktlinsanvändare mer vinstgivande och mer lojala än den genomsnittlige glasögonbäraren. 5 Kunderna vill i allt större utsträckning ha kompletterande produkter som passar deras synkrav och livsstil snarare än att bara välja mellan kontaktlinser och glasögon. De två produktkategorierna kan betraktas som alternativ med olika egenskaper som fyller olika behov (tabell 1). Konsumentforskning har bekräftat att de flesta som köper kontaktlinser (82 procent) även köper glasögon. 6 Resultaten från en nyligen genomförd undersökning bland kontaktlinsanvändare i Storbritannien visar att även under den senaste ekonomiska lågkonjunkturen var det färre än en av fyra (22 procent) som enbart använde kontaktlinser. Omkring en av tre (34 procent) var trippelanvändare med tre olika typer av korrigering och de kombinerade kontaktlinser med utprovade glasögon och antingen slipade solglasögon eller oslipade solglasögon, eller med en kombination av andra synkorrigeringsprodukter. 7 Proaktiv rekommendation av kontaktlinser Att proaktivt arbeta för linsanvändning kan också öka utprovningen av linser och att erbjuda produkter och tjänster som ger de största fördelarna för kunden kan stärka kundlojaliteten. Forskningen har visat att genom att arbeta proaktivt och diskutera kontaktlinser med alla lämpliga kunder och erbjuda dem att pröva under en kortare tid, kan man öka inköpsfrekvensen med 86 procent. 8 I den här studien erbjöds 150 kunder som kom på en rutinmässig synundersökning kontaktlinser enbart om de specifikt frågade efter att få prova, medan 150 kunder proaktivt erbjöds att prova kontaktlinser. Varje kund som provade kontaktlinser erbjöds en provperiod utan kostnad (fem par etafilcon A-endagslinser eller ett par återanvändbara etafilcon A-linser, eller någon annan produkt om det var kliniskt motiverat). Linsprov på initiativ av kunderna ledde till att 17 procent av kunderna provade ut linser, medan linsprov som initierades av optikern ledde till att signifikant fler kunder (31 procent) provade ut linser. Denna studie visar att det är troligt att ett proaktivt arbete för linsutprovning har en positiv inverkan på antalet kunder som använder kontaktlinser. Tabell 1: Kontaktlinser och glasögon fyller olika behov Använda kontaktlinser Utseende Tillhörighet Sport Syn Självförtroende Använda båda Frihet Valmöjlighet Flexibilitet Använda glasögon Mode Säkerhet Image Betydelsen av att regelbundet berätta om kontaktlinser belystes också i STAR, en undersökning som genomfördes för att visa hur ofta det samtalades om kontaktlinser hos optikern. 9 Optiker inledde spontant samtal om kontaktlinser med 21 av 100 kunder och nämnde dem för ytterligare 27 kunder. Detta innebar att över hälften av kunderna inte diskuterade kontaktlinser över huvud taget. Resultatet var att endast 14 av de 100 kunderna började använda kontaktlinser.

4 Därefter ombads optikerna att prata med varje kund om med dina månadsfakturor och återbesöksbokningar, eller kontaktlinser. Av de nästa 100 kunderna erbjöds även de skicka dem separat. Börja med ett eget nyhetsbrev för din som inte själva förde det på tal möjligheten att börja verksamhet och skicka ut det regelbundet. använda kontaktlinser. Den här gången var det nästan dubbelt så många kunder som började använda kontakt- Att öka kontaktlinsers synlighet i din butik kan också linser, totalt 26 procent. stimulera intresset. Enkla åtgärder som en synlig påminnelseskylt vid disken och i utprovningsområdet Trots bevisen som talar för ett proaktivt arbete, har med uppmaningen Fråga oss om kontaktlinser, kan optikerna i Storbritannien inte ändrat sitt sätt att rekom- tillsammans med broschyrer, affischer, fristående mendera kontaktlinser under i stort sett hela det senaste enheter eller en speciell kontaktlinsavdelning i butiken decenniet och det kan till och med vara så att de har bidra till att öka nyfikenheten hos möjliga användare. blivit ännu mindre proaktiva under de senaste åren. I en Kundundersökningar och frågeformulär kan också undersökning som genomfördes 2009 fann man att en av användas för att väcka intresset för att prova kontaktlin- fem optiker i Storbritannien (20 procent) enbart inledde ser och identifiera vilka behov kundernas livsstil medför. en diskussion om kontaktlinser om de tillfrågades av kunderna (tabell 2) och att denna andel liknade motsvarande siffra från 2001 (19 procent) och var något lägre än från 2003 (22 procent).10 Tabell 2: Andel kunder med vilka kontaktlinser diskuterades, Kontaktlinser som ett alternativ för barn och tonåringar Förutom att rekommendera kontaktlinser mer proaktivt kan du utöka din verksamhet genom att bredda åldersspannet på de kunder till vilka du rutinmässigt erbjuder linser. Även om många optiker anser att barn under 12 år Alla kunder 7% 13 % 11 % CLIP-studien (Contact Lens In Pediatrics) visat att barn Lämpliga 74 % 64 % 67 % redan från 8 års ålder kan erbjudas möjligheten att Endast om de frågar 19 % 22 % 20 % använda linser.11,12 Att vara proaktiv innebär att arbeta framåt eller i förväg. Det är en aktiv strategi. Proaktiv kontaktlinsordination skapar nya möjligheter för din verksamhet att växa. Ett mer proaktivt arbete inom din kontaktlinsverksamhet är nödvändigt för att du ska bli mer framgångsrik. Det innebär bland annat att du måste utbilda dina kunder, dina medarbetare och dig själv. Det är naturligtvis av största vikt att du håller dig uppdaterad med de senaste teknikerna, produkterna och utrustningarna, men du måste också kunna informera om och genomföra sådana idéer. Du måste först arbeta proaktivt inom hela din verksamhet. Motivera dina medarbetare genom att skicka dem på utbildningar om kontaktlinser och affärsstrategier. Be säljrepresentanter att hålla seminarier för personalen där nya kontaktlinser diskuteras och medarbetarna får ställa frågor. Använd CD-skivor eller motsvarande och uppmuntra medarbetarna att utnyttja internet för att få mer information. Håll personalmöten för att utbilda alla medarbetare om nya kontaktlinser så att alla känner till den senaste tekniken. Ta vara på varje möjlighet att uppgradera till nya produkter. Utbilda dina kunder via nyhetsbrev, utskick, broschyrer, videofilmer och med hjälp av din kunniga personal. Skicka broschyrer och flygblad från kontaktlinsföretag tillsammans inte ska använda kontaktlinser har resultaten från Bland de möjliga anledningarna till varför vissa optiker föredrar att skjuta upp linsutprovningen tills barnen är äldre är betänkligheter om hur lång tid som kommer att krävas för att prova ut linser på barn. CLIP-studien visade Figur 3: Studier visar att även så små barn som 8-åringar med framgång kan använda linser.

5 att det tar ungefär lika lång tid att prova ut linser för Kontaktlinsstudier på barn och tonåringar visar att första gången på både barn (8-12 år) och ungdomar kontaktlinser är ett gångbart alternativt till glasögon för (13-17 år). Även uppföljningsbesöken är ungefär lika barn redan från 8 års ålder, vilket kan öka antalet möjliga långa för de två grupperna. Även om barn i genomsnitt kontaktlinskunder för dig. 11 behöver 10 minuter längre tid för att träna på att sätta i och ta ut linserna är det något som en medarbetare kan Börja diskutera kontaktlinser med barnen och deras göra, vilket gör att optikerna kan fokusera på den föräldrar redan tidigt och nämn dem som ett alternativ kliniska delen av arbetet. vid varje besök och i din kunddokumentation och i Det har också visat sig att barn har precis lika mycket informationsbrev om barnens syn. Utbilda båda nytta av kontaktlinser som ungdomar. Resultat från grupperna om fördelarna med linser och hur enkla de är ACHIEVE-studien visade att kontaktlinser hade förbättrat att använda och erbjud dem att prova. livskvaliteten hos både yngre barn och tonåringar efter bara en vecka från det att de bytte från glasögon till kontaktlinser. Förbättringen kvarstod i samma utsträckning under en tre månader lång uppföljningsperiod.13 Båda åldersgrupperna ansåg att kontaktlinserna förbättrade deras utseende och gjorde det lättare att delta i olika sportaktiviteter. De var också mycket nöjdare med Försök med en ny kundgrupp: presbyoper Sedan det tidiga 80-talet har vi sett en utvecklingsvåg inom kontaktlinser för presbyoper. Även om de framsteg som gjorts har lett till att kontaktlinser för presbyopi nu synkorrigeringen när de använde kontaktlinser jämfört är mer komfortabla, säkrare och ger bättre syn, måste med glasögon. Barn och tonåringar som använder man fortfarande acceptera vissa synkompromisser. kontaktlinser drabbas i liknande omfattning av spaltlam- Detta kan delvis svara för det faktum att en majoritet av pefynd och biverkningar.11 optikerna i Storbritannien endast diskuterar kontaktlinser med sina presbyoper ibland (55 procent) snarare än ofta Under årens lopp har det genomförts studier på barn där (37 procent).10 användning av endagslinser, tvåveckorslinser, stabila linser och linser som omformar hornhinnan har utvärderats. Barn har visat sig kunna sätta in och ta ut samtliga typer av kontaktlinser utan problem. De har även klarat att sköta sina kontaktlinser på rätt sätt. Med tanke på hur tonåringar brukar använda linser, är linser tillverkade av silikonhydrogel utan tvekan att föredra. Fram till idag har det inneburit att man behövt kompromissa med den önskvärda endagsfunktionen. När nu endagslinser av silikonhydrogel lanserats, kan de hälso- och bekvämlighetsfördelar denna nya typ av linser ger, erbjudas till många kunder, inklusive tonåringar, för vilka denna funktion kan vara ett utmärkt alternativ.14 Det kanske är dags att tänka om när det kommer till barn och kontaktlinser. Enligt både CLIP- och ACHIEVEstudien kan barn, förutom att ta hand om sina linser som de ska, också få en mycket bättre självkänsla och livskvalitet. Det betyder att du som optiker har möjlighet att på ett mycket positivt sätt påverka dina unga kunders liv genom att helt enkelt erbjuda dem att prova kontaktlinser. Presbyoper har inte bara arbetsförhållanden som kräver klar och tydlig syn på alla avstånd, utan har också förväntningar som kräver ökad linsfunktion på alla områden. Inom vårt område är nyckeln till alla tekniska framsteg att produkten är kliniskt enkel att använda samt, i slutändan, att kunderna är nöjda. Figur 4: Utbildning av kunderna är nyckeln till framgångsrik linsutprovning av presbyoper

6 Presbyoper som använder kontaktlinser är mycket motiverade att fortsätta använda kontaktlinser och kan tänka sig att göra vissa synkompromisser för att kunna utnyttja fördelarna med kontaktlinser. Förstagångsanvändare kan var utmärkta kandidater och är ofta de mest positivt inställda kunderna. För kunder som använder monovisionlinser och modifierade monovisionlinser kan även multifokala kontaktlinser fungera bra, i synnerhet om de får linser som motverkar torra ögon och ger ökad komfort. Toriska mjuka linser har ännu inte nått sin fulla potential och skulle kunna ordineras i mycket större utsträckning, i synnerhet till kunder med mindre än 1,00D i cylinder. 17 En anledning till denna låga ordinationsnivå för toriska linser kan vara att bara hälften av alla astigmatiska kunder har hört talas om toriska linser som ett alternativ för dem. 18 Detta understryker att optiker måste informera om denna typ av linser till alla astigmatiker för att de ska börja användas i större utsträckning. Utbildning av kunderna är nyckeln till framgångsrik linsutprovning av presbyoper. Som vid all linsutprovning måste du börja med att beakta kundens förväntningar. Du måste ta reda på vilka behov varje kund har och sedan anpassa kontaktlinsrekommendationen efter detta och ta hänsyn till de synkorrigeringar kunden främst behöver, personlighet och andra hälsofrågor. Du och dina medarbetare måste förstå hur de olika linserna för presbyopi fungerar och rekommendera dem på ett entusiastiskt sätt. Var flexibel för olika lösningar. Vissa kunder kommer att bli nöjdast med en singelvisionlins för avståndssyn i det dominanta ögat och en multifokal lins i det ickedominanta ögat, eller någon annan variant. Det är svårare och kräver större skicklighet att prova ut linser till presbyoper, och optiker ska därför se till att de får rimlig ersättning för den tid de lägger ned. Det finns ingen tvekan om att vi behöver flera kontaktlinsalternativ till presbyoper. Optiker bör välkomna varje ny produkt på marknaden som en möjlighet att bredda den presbyopigrupp som kan använda kontaktlinser med bättre komfort och skarpare syn då de blir äldre. Prova ut linser för fler astigmatiska kunder Framstegen inom linsutvecklingen har gjort att toriska mjuka linser blivit populära bland optiker och kunder. Marknaden för toriska mjuka linser har växt i Europa under de senaste åren. 15 I Storbritannien (2009) var nästan en tredjedel (30 procent) av de mjuka linserna som provades ut av befintliga linsanvändare toriska linser och andelen var nästan lika hög för förstagångsanvändare (28 procent). 16 Men optiker är fortfarande lika dåliga på att proaktivt rekommendera linser till astigmatiker som under 2003, trots lanseringen av nya toriska linser och ny design. 10 Nya tillverkningstekniker har förbättrat toriska mjuka linsers reproducerbarhet och gjort att de är enklare och snabbare att prova ut. Det finns nu både endagslinser och silikonhydrogelmaterial att välja på, vilket ger bättre funktion och ökad komfort. I moderna mjuka toriska kontaktlinser kombineras nu de beprövade framgångarna hos sfäriska linser för endags- eller frekvent bruk med den senaste toriska designen för tydlig, stabil syn med ett brett utbud av olika parametrar, vilket gör dem till ett värdefullt tillskott till de alternativ vi kan erbjuda astigmatiska kunder. Optiker bör inte betrakta någon grad av astigmatism som för låg för en torisk mjuk lins och ska inte heller anta att astigmatismen korrigeras i tillräcklig utsträckning med sfäriska linser. Studier har påvisat synförbättringar hos kunder med 0,75 och 1,00D astigmatism som provat toriska linser jämfört med sfäriska mjuka linser. 19,20 Nya möjligheter kan uppstå genom att helt enkelt förse kunder med underkorrigerad låggradig astigmatism som för närvarande använder sfäriska mjuka linser med toriska mjuka linser i stället. Analyser av en databas över glasögonordinationer har visat att det är en förvånansvärt hög andel av kunderna med astigmatism, ungefär hälften, som har 0,75D i cylinder eller mer i bara ett av ögonen. 21 Denna grad av astigmatism betraktas som ett tröskelvärde för att överväga toriska mjuka linser och är den lägsta styrkan för vilken det finns mjuka toriska lagerlinser. Även om vissa av dessa kunder kan betraktas som gränsfall för att behöva en torisk lins, vilket beror på faktorer som cylinderaxeln, sfärisk styrka, ögondominans och synbehov, är detta en stor grupp av potentiella användare av mjuka toriska linser som inte ska förbises. Att gå igenom en befintlig kunddatabas för att hitta potentiella astigmatiska kunder som kan erbjudas fördelarna med toriska mjuka kontaktlinser är ett idealiskt sätt att öka sin kontaktlinsverksamhet. Det kan till exempel gälla kunder med låggradig astigmatism som

7 nu använder sfäriska kontaktlinser, före detta kontaktlinsanvändare som inte under senare tid prövat de nya toriska mjuka linserna och potentiella nya användare som inte känner till att kontaktlinser kan vara ett alternativ för dem. Sammanfattningsvis kommer ett proaktivt arbete för linsanvändning också att öka utprovningen av linser. Att erbjuda produkter och tjänster som ger de största fördelarna för kunden kan dessutom stärka kundlojaliteten. Genom att understryka vår yrkesskicklighet och erbjuda nya innovativa produkter till våra kunder för att förbättra deras komfort och bättre möta deras syn- och ögonbehov, tar vi ett viktigt steg mot att bygga och bibehålla deras förtroende för vår yrkesförmåga samtidigt som vi betonar att de behöver vår expertis. Målet är som alltid att hjälpa våra kunder så att de kan fortsätta med en framgångsrik, bekväm och hälsosam linsanvändning under lång tid. Anmärkning Först publicerad i OPTICIAN 2010; 240: Om författarna Dr Ioannis Tranoudis är affärsverksamhetschef för Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika hos Johnson & Johnson Vision Care och medlem i International Association of Contact Lens Educators och British Contact Lens Association. Anna Sulley är klinisk verksamhetschef för Europa, Mellanöstern och Afrika hos Johnson & Johnson Vision Care och är före detta ordförande för samt medlem i British Contact Lens Association. References 1. Morgan P. Taking stock of the contact lens market. Optician 2009;238: Atkins NP, Morgan SL and Morgan PB. Enhancing the approach to selecting eyewear (EASE): A multi-centre, practice-based study into the effect of applying contact lenses prior to spectacle dispensing Contact Lens & Anterior Eye 2009; Myers La Roche. Market Intelligence Summary, August Ewbank A. Who fits contact lenses? Part one. Optician 2009;237: Ritson M. Which patients are more profitable? CL Spectrum, March EMA Purchase Channel Attitudes and Behaviour Quantitative Study. Neilson, July Ewbank A. Has the recession impacted the contact lens market? Optician 2010;239: Morgan SL and Efron N.The benefits of a proactive approach to contact lens fitting. Journal of the British Contact Lens Association 1996:19: NOP Healthcare. STAR performers. Optician 1996;212: Ewbank A. Who fits contact lenses? Part two. Optician 2009;237: Walline J, Jones LA, Rah MJ et al. Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study: chair time and ocular health. Optom Vis Sci 2007;84: Walline J, Gaume A, Jones L et al. Benefits of contact lens wear for children and teens. Eye and Contact Lens 2007;33: Walline J, Jones LA Sinnott L et al, the ACHIEVE Study Group. Randomized trial of the effect of contact lens wear on selfperception in children. Optom Vis Sci 2009;86: Ruston D and Moody K. Daily disposable designed for healthy contact lens Wear. Optician 2009;238: GfK data Jan-Nov09 vs Jan-Nov08, V5 (UK, Germany, France, Italy, Spain). 16. Morgan P. Trend in UK contact lens prescribing Optician 2009;237: Morgan PB and Efron N. Prescribing soft lenses for astigmatism. Contact Lens Ant Eye 2009;32: Astigmatism consumer awareness and usage study. Bruno and Ridegway Research Associates, March Dabkowski JA, Roach MP, Begley CG. Soft toric versus spherical contact lenses in myopes with low astigmatism. Int Cont Lens Clinic 1992;19: Richdale K, Berntsen DA, Mack CJ, Merchea MM, Barr JT. Visual acuity with spherical and toric soft contact lenses in low- to moderate-astigmatic eyes. Optom Vis Sci 2007;84: Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens usage. Eye & Contact Lens 2011;37: THE VISION CARE INSTITUTE is a trademark of Johnson & Johnson Medical Ltd. Johnson & Johnson Medical Ltd 2011.

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Prioritera synvård. Se bra hela livet

Prioritera synvård. Se bra hela livet Prioritera synvård Se bra hela livet Allas syn kan förändras med åren Några synförändringar gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa förändringar kan också påverka känslan av självständighet.

Läs mer

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012 D Felicia Öppningserbjudande! vi bjuder på ett Zeiss glas vid köp av kompletta glasögon t o m

Läs mer

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism.

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism. 34 VETENSKAP En vändpunkt för designen av mjuka toriska linser Nya undersökningsmetoder har gett en bättre förståelse av hur mjuka toriska linser orienteras och banat vägen för mer framgångsrika linsdesigner,

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Refraktivt linsbyte (RLE)

Refraktivt linsbyte (RLE) Refraktivt linsbyte (RLE) Anders Behndig, Professor Inst. för Klinisk Vetenskap/Oftalmiatrik Umeå Universitet [Bild] 1 Historik Kallades ursprungligen Clear Lens Extraction Från 2002: Refractive Lens Exchange

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

SKYDDSGLASÖGON. PROCURATOR Direkt 0200-811 000

SKYDDSGLASÖGON. PROCURATOR Direkt 0200-811 000 Vikt 34 g 1. Skyddsglasögon Worksafe Simba Lejonet Simba har fått ge namn till dessa glasögon. Heltäckande lins i polykarbonat som skyddar ögat såväl ovanifrån, underifrån som från sidan. Skalm i blått

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

.nu. Vårnyheter. Vad händer i din Contacta-butik. Linsnyheter. Vinn nya solglasögon till våren! www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 1 2007

.nu. Vårnyheter. Vad händer i din Contacta-butik. Linsnyheter. Vinn nya solglasögon till våren! www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 1 2007 .nu Kundmagasin Nummer 1 2007 Vårnyheter Vad händer i din Contacta-butik Linsnyheter Vinn nya solglasögon till våren! www.contacta.nu För syns skull! Kan man kombinera mode och flärd med optikerexpertis

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget

Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget Ett skridt steg mot imod en rent start Mallslingan 4 187 66 TÄBY +46 8 732 70 80 www.materialgruppen.se Vi behöver skal alle alla ta ett steg tage et skridt

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Författare:Linnéa Carlgren Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Lisa Classon Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O28 Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare

Läs mer

Att välja rätt progressivdesign har aldrig varit enklare! PROGRESSIVA GLAS

Att välja rätt progressivdesign har aldrig varit enklare! PROGRESSIVA GLAS Att välja rätt progressivdesign har aldrig varit enklare! PROGRESSIVA GLAS Anateo Mio perfektion - helt enkelt Avancerad individuell slipning BBGR har länge gjort det möjligt att optimera zonerna i glaset

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser

Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser Linda Andersson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O2 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie Linn Renström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O12 Dehydrering av endagslinser

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Dr. Susan E Burke Principal Scientist, Global Vision Care Research Development, Bausch + Lomb, Rochester NY. Inledning Under årtionden har man utforskat effekterna

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola 50 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

SO:s medlemsstudie (NKI)

SO:s medlemsstudie (NKI) SO:s medlemsstudie (NKI) 2012 Petra Wiik och Karin Bertelman 2012-06-05 1 2012 CFI Group. All rights reserved. Analysmodellen byggs upp av frågorna i enkäten Kvalitetsområden Övergripande uppfattning Önskat

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 28 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj Periferseendet Näthinnans uppbyggnad Stavar 100-110 milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College http://commons.wikimedia.org/wiki/file:1414_rods_and_cones.jpg via Wikimedia Commons Näthinnans uppbyggnad Stavar

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Filtersolglasögon från Multilens

Filtersolglasögon från Multilens Filtersolglasögon från Multilens Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? De flesta solglasögon har tagits fram med prioritet på en sak: Att de ska vara trendiga. Att de dessutom har skydd

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON SKYDDSGLASÖGON 3M Skyddsglasögon www.personskydd.se 3M Svenska AB Personskydd 191 89 SOLLENTUNA Tel. 08-92 21 00, Fax. 08-92 22 88 E-post: industrisv@mmm.com www.personskydd.se Innovation Innehåll Inledning

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström Business Line Radiologiska IT system Marie Ekström Business Line Radiologiska IT System Our mission statement Our mission is to Increase effectiveness of healthcare, while maintaining or increasing quality

Läs mer

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON 2 Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? Vilken skillnad innebär Filtersolglasögon för dig? VarflrVarför De flesta solglasögon har tagits

Läs mer

Utbildning 20 21 maj 2015

Utbildning 20 21 maj 2015 Utbildning 20 21 maj 2015 Johan Wennström Charlotte Rydh Brakeley Nordic Att bygga relationer som ger stora gåvor 21 maj 2015 Charlotte Rydh Agenda Reflektioner från gårdagen & frågor Sju steg till en

Läs mer

Trialthlet, coach, författare, föreläsare, hälso- och livsstilsdebattör, barfotalöpare

Trialthlet, coach, författare, föreläsare, hälso- och livsstilsdebattör, barfotalöpare Trialthlet, coach, författare, föreläsare, hälso- och livsstilsdebattör, barfotalöpare JONAS COLTING har etablerat sig som en av de mest uppskattade och välrenommerade livsstilsföreläsarna, och hälsodebattörerna

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Hur viktiga är ytegenskaper

Hur viktiga är ytegenskaper 39 Denna artikel handlar mycket om komforten vid linsbärande. En viktig del för att se hur ögat och linsen passar ihop är LIPCOF. Under avsnittet Tecken på friktion på ögats yta finns detta mycket bra

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet Anställda i staten Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet FÖRORD SPV gör återkommande undersökningar om kundernas syn på frågor som

Läs mer

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället.

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället. VAD ÄR HbA1c? Vad är ett HbA 1c -test? Du som lever med diabetes vet säkert att nyckeln till att hålla sig frisk och välmående är bland annat en noggrann kontroll av din diabetes. Du mäter blodsockernivån

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer