Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet"

Transkript

1 Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas med din kontaktlinsverksamhet. Ioannis Tranoudis och Anna Sulley förklarar hur du kan erbjuda fler kunder fördelarna med kontaktlinser. De 10 bästa tipsen för att få fler kunder att prova kontaktlinser Erbjud kontaktlinser till alla lämpliga kunder som ett hjälpmedel vid bågutprovning Diskutera kontaktlinser med alla kunder och erbjud dem att prova Presentera kontaktlinser och glasögon som kompletterande produkter Utbilda och motivera din personal om fördelarna med kontaktlinser och se till att alla i butiken håller sig uppdaterad med de senaste teknikerna Utbilda och informera dina kunder om vad som händer inom kontaktlinsområdet Öka kontaktlinsernas synlighet i din butik för att intressera möjliga användare Erbjud kontaktlinser och deras fördelar till barn och tonåringar redan från tidig ålder Diskutera kontaktlinser med alla presbyoper Låggradiga astigmatiker bör få prova mjuka toriska kontaktlinser Använd din befintliga kunddatabas för att hitta de kunder som skulle kunna erbjudas kontaktlinser Det har aldrig varit lättare att rekommendera kontaktlinser än idag. Utbudet av endagslinser med olika styrkor och parametrar, designer och material är enormt och deras funktion och prestationsförmåga ökar alltjämt. Med införandet av endagslinser har det blivit lättare att börja använda kontaktlinser för både kunder och optiker. Trots dessa framsteg fortsätter kontaktlinsanvändningen i Europa att släpa efter jämfört med andra regioner. I Storbritannien använder 7,2 procent av de vuxna kontaktlinser, vilket bara är hälften av motsvarande antal i Japan (14,6 procent) och USA (14,7 procent), även om det är procentuellt fler än i andra europeiska länder. 1 Det låga genomslaget för kontaktlinser kan delvis bero på reaktiv snarare än proaktiv ordination till potentiella kontaktlinsanvändare. Så vilka nya möjligheter för att ordinera kontaktlinser kan du utnyttja för att expandera din kontaktlinsverksamhet? I den här artikeln får du tips som bygger på den senaste forskningen om hur du kan utvidga din kontaktlinsverksamhet. Här beskrivs också några strategier optiker kan utnyttja för att expandera kontaktlinsverksamheten i sin helhet och göra den mer produktiv.

2 Figur 1: Kontaktlinser kan användas som ett hjälpmedel vid bågutprovning I studien deltog 91 försökspersoner som aldrig tidigare hade använt kontaktlinser och sex optiker från olika delar av Storbritannien. Försökspersonerna delades slumpmässigt in i två grupper, en försöksgrupp (52 personer) och en kontrollgrupp (39 personer). Försöksgruppen erbjöds kontaktlinser som ett hjälpmedel för att prova glasögonbågar snarare än som en långsiktig metod för synkorrigering. I kontrollgruppen genomfördes bågutprovningen som vanligt utan att kunderna erbjöds kontaktlinser. Responsen på erbjudandet om att använda kontaktlinser under provningen, användningsframgången, inverkan på Kontaktlinsprovning med EASE bågprovningen och inköp av kontaktlinser för fortsatt användning mättes och jämfördes mellan försöks- och kontrollgruppen. Studieresultaten sammanfattas i figur 2. Ett sätt att främja användningen av kontaktlinser bland dina kunder är att erbjuda dem att använda linser då de ska prova glasögonbågar. EASE-studien (Enhancing the Approach to Selecting Eyewear) var en praktikbaserad multicenterstudie som undersökte effekten av att låta kunderna använda linser i samband med att de provade glasögonbågar.2 Gruppen som använde kontaktlinser spenderade dessutom 32 procent mer på glasögon än kontrollgruppen. Tre månader efter glasögonutprovningen hade 33 procent av personerna i försöksgruppen köpt kontaktlinser jämfört med 13 procent av personerna i kontrollgruppen. Figur 2: Sammanfattning av resultaten från EASE-studien Försöksgrupp Kontrollgrupp 39 i gruppen (erbjöds inte KL) 52 i gruppen (alla erbjöds KL) 46 ville gärna prova (88 %) 6 avböjde (12 %) 45 med godtagbar linstillpassning i vitt ljus (98 %) 1 för vilken insättning inte var möjlig (2 %) 45 glasögonordinationer (inköp för i genomsnitt 267 pund) 32 % skillnad i den genomsnittliga spenderade summan 39 glasögonordinationer (inköp för i genomsnitt 202 pund) 17 köpte KL (inom 3 månader) (38 % av ordinationerna) (33 % av hela gruppen) Köpfrekvens 2,5X (p = 0,02) 5 köpte KL (inom 3 månader) (13 % av hela gruppen) Efter Atkins Elsevier med tillstånd från Elsevier och Contact Lens & Anterior Eye

3 Användningen av kontaktlinser innebar ett tydligt lyft vid bågutprovningen. Det medförde att bärarna kunde välja glasögon som de kände sig tryggare med samtidigt som de valde bättre produkter. Författarna konstaterade att försöksgruppen tenderade att spendera mer pengar på sina glasögon. Det är troligtvis förknippat med den ökade säkerheten vid valet av bågar och kanske också den förbättrade förmågan att se och uppskatta de mer subtila fördelarna hos glasögonbågar av bättre kvalitet, såsom charnierkvalitet och dekorativ design. Optiker bör överväga att erbjuda kontaktlinser till alla lämpliga kunder som ska välja ut bågar för att utprovningen ska bli så bra som möjlig och för att ge dem en möjlighet att prova linser. Resultaten från EASE-studien stöder andra rapporter som visar att verksamheter där både glasögon- och kontaktlinsförsäljningen är stark, är mer framgångsrika, både kliniskt och kommersiellt. Forskning bland oberoende optiker i Storbritannien visar att hos den framgångsrikaste fjärdedelen av dem ägnas i genomsnitt 26 procent av arbetet åt kontaktlinser. 3 I genomsnitt ägnar en optiker i Storbritannien 15 procent av den sammanlagda kundtiden åt kontaktlinsarbete. 4 Att ägna tid åt kontaktlinser kan uppfattas som kommersiellt mindre gångbart än att bara arbeta med glasögon. Men en studie utförd vid London Business School visar att på både mellanlång och lång sikt är kontaktlinsanvändare mer vinstgivande och mer lojala än den genomsnittlige glasögonbäraren. 5 Kunderna vill i allt större utsträckning ha kompletterande produkter som passar deras synkrav och livsstil snarare än att bara välja mellan kontaktlinser och glasögon. De två produktkategorierna kan betraktas som alternativ med olika egenskaper som fyller olika behov (tabell 1). Konsumentforskning har bekräftat att de flesta som köper kontaktlinser (82 procent) även köper glasögon. 6 Resultaten från en nyligen genomförd undersökning bland kontaktlinsanvändare i Storbritannien visar att även under den senaste ekonomiska lågkonjunkturen var det färre än en av fyra (22 procent) som enbart använde kontaktlinser. Omkring en av tre (34 procent) var trippelanvändare med tre olika typer av korrigering och de kombinerade kontaktlinser med utprovade glasögon och antingen slipade solglasögon eller oslipade solglasögon, eller med en kombination av andra synkorrigeringsprodukter. 7 Proaktiv rekommendation av kontaktlinser Att proaktivt arbeta för linsanvändning kan också öka utprovningen av linser och att erbjuda produkter och tjänster som ger de största fördelarna för kunden kan stärka kundlojaliteten. Forskningen har visat att genom att arbeta proaktivt och diskutera kontaktlinser med alla lämpliga kunder och erbjuda dem att pröva under en kortare tid, kan man öka inköpsfrekvensen med 86 procent. 8 I den här studien erbjöds 150 kunder som kom på en rutinmässig synundersökning kontaktlinser enbart om de specifikt frågade efter att få prova, medan 150 kunder proaktivt erbjöds att prova kontaktlinser. Varje kund som provade kontaktlinser erbjöds en provperiod utan kostnad (fem par etafilcon A-endagslinser eller ett par återanvändbara etafilcon A-linser, eller någon annan produkt om det var kliniskt motiverat). Linsprov på initiativ av kunderna ledde till att 17 procent av kunderna provade ut linser, medan linsprov som initierades av optikern ledde till att signifikant fler kunder (31 procent) provade ut linser. Denna studie visar att det är troligt att ett proaktivt arbete för linsutprovning har en positiv inverkan på antalet kunder som använder kontaktlinser. Tabell 1: Kontaktlinser och glasögon fyller olika behov Använda kontaktlinser Utseende Tillhörighet Sport Syn Självförtroende Använda båda Frihet Valmöjlighet Flexibilitet Använda glasögon Mode Säkerhet Image Betydelsen av att regelbundet berätta om kontaktlinser belystes också i STAR, en undersökning som genomfördes för att visa hur ofta det samtalades om kontaktlinser hos optikern. 9 Optiker inledde spontant samtal om kontaktlinser med 21 av 100 kunder och nämnde dem för ytterligare 27 kunder. Detta innebar att över hälften av kunderna inte diskuterade kontaktlinser över huvud taget. Resultatet var att endast 14 av de 100 kunderna började använda kontaktlinser.

4 Därefter ombads optikerna att prata med varje kund om med dina månadsfakturor och återbesöksbokningar, eller kontaktlinser. Av de nästa 100 kunderna erbjöds även de skicka dem separat. Börja med ett eget nyhetsbrev för din som inte själva förde det på tal möjligheten att börja verksamhet och skicka ut det regelbundet. använda kontaktlinser. Den här gången var det nästan dubbelt så många kunder som började använda kontakt- Att öka kontaktlinsers synlighet i din butik kan också linser, totalt 26 procent. stimulera intresset. Enkla åtgärder som en synlig påminnelseskylt vid disken och i utprovningsområdet Trots bevisen som talar för ett proaktivt arbete, har med uppmaningen Fråga oss om kontaktlinser, kan optikerna i Storbritannien inte ändrat sitt sätt att rekom- tillsammans med broschyrer, affischer, fristående mendera kontaktlinser under i stort sett hela det senaste enheter eller en speciell kontaktlinsavdelning i butiken decenniet och det kan till och med vara så att de har bidra till att öka nyfikenheten hos möjliga användare. blivit ännu mindre proaktiva under de senaste åren. I en Kundundersökningar och frågeformulär kan också undersökning som genomfördes 2009 fann man att en av användas för att väcka intresset för att prova kontaktlin- fem optiker i Storbritannien (20 procent) enbart inledde ser och identifiera vilka behov kundernas livsstil medför. en diskussion om kontaktlinser om de tillfrågades av kunderna (tabell 2) och att denna andel liknade motsvarande siffra från 2001 (19 procent) och var något lägre än från 2003 (22 procent).10 Tabell 2: Andel kunder med vilka kontaktlinser diskuterades, Kontaktlinser som ett alternativ för barn och tonåringar Förutom att rekommendera kontaktlinser mer proaktivt kan du utöka din verksamhet genom att bredda åldersspannet på de kunder till vilka du rutinmässigt erbjuder linser. Även om många optiker anser att barn under 12 år Alla kunder 7% 13 % 11 % CLIP-studien (Contact Lens In Pediatrics) visat att barn Lämpliga 74 % 64 % 67 % redan från 8 års ålder kan erbjudas möjligheten att Endast om de frågar 19 % 22 % 20 % använda linser.11,12 Att vara proaktiv innebär att arbeta framåt eller i förväg. Det är en aktiv strategi. Proaktiv kontaktlinsordination skapar nya möjligheter för din verksamhet att växa. Ett mer proaktivt arbete inom din kontaktlinsverksamhet är nödvändigt för att du ska bli mer framgångsrik. Det innebär bland annat att du måste utbilda dina kunder, dina medarbetare och dig själv. Det är naturligtvis av största vikt att du håller dig uppdaterad med de senaste teknikerna, produkterna och utrustningarna, men du måste också kunna informera om och genomföra sådana idéer. Du måste först arbeta proaktivt inom hela din verksamhet. Motivera dina medarbetare genom att skicka dem på utbildningar om kontaktlinser och affärsstrategier. Be säljrepresentanter att hålla seminarier för personalen där nya kontaktlinser diskuteras och medarbetarna får ställa frågor. Använd CD-skivor eller motsvarande och uppmuntra medarbetarna att utnyttja internet för att få mer information. Håll personalmöten för att utbilda alla medarbetare om nya kontaktlinser så att alla känner till den senaste tekniken. Ta vara på varje möjlighet att uppgradera till nya produkter. Utbilda dina kunder via nyhetsbrev, utskick, broschyrer, videofilmer och med hjälp av din kunniga personal. Skicka broschyrer och flygblad från kontaktlinsföretag tillsammans inte ska använda kontaktlinser har resultaten från Bland de möjliga anledningarna till varför vissa optiker föredrar att skjuta upp linsutprovningen tills barnen är äldre är betänkligheter om hur lång tid som kommer att krävas för att prova ut linser på barn. CLIP-studien visade Figur 3: Studier visar att även så små barn som 8-åringar med framgång kan använda linser.

5 att det tar ungefär lika lång tid att prova ut linser för Kontaktlinsstudier på barn och tonåringar visar att första gången på både barn (8-12 år) och ungdomar kontaktlinser är ett gångbart alternativt till glasögon för (13-17 år). Även uppföljningsbesöken är ungefär lika barn redan från 8 års ålder, vilket kan öka antalet möjliga långa för de två grupperna. Även om barn i genomsnitt kontaktlinskunder för dig. 11 behöver 10 minuter längre tid för att träna på att sätta i och ta ut linserna är det något som en medarbetare kan Börja diskutera kontaktlinser med barnen och deras göra, vilket gör att optikerna kan fokusera på den föräldrar redan tidigt och nämn dem som ett alternativ kliniska delen av arbetet. vid varje besök och i din kunddokumentation och i Det har också visat sig att barn har precis lika mycket informationsbrev om barnens syn. Utbilda båda nytta av kontaktlinser som ungdomar. Resultat från grupperna om fördelarna med linser och hur enkla de är ACHIEVE-studien visade att kontaktlinser hade förbättrat att använda och erbjud dem att prova. livskvaliteten hos både yngre barn och tonåringar efter bara en vecka från det att de bytte från glasögon till kontaktlinser. Förbättringen kvarstod i samma utsträckning under en tre månader lång uppföljningsperiod.13 Båda åldersgrupperna ansåg att kontaktlinserna förbättrade deras utseende och gjorde det lättare att delta i olika sportaktiviteter. De var också mycket nöjdare med Försök med en ny kundgrupp: presbyoper Sedan det tidiga 80-talet har vi sett en utvecklingsvåg inom kontaktlinser för presbyoper. Även om de framsteg som gjorts har lett till att kontaktlinser för presbyopi nu synkorrigeringen när de använde kontaktlinser jämfört är mer komfortabla, säkrare och ger bättre syn, måste med glasögon. Barn och tonåringar som använder man fortfarande acceptera vissa synkompromisser. kontaktlinser drabbas i liknande omfattning av spaltlam- Detta kan delvis svara för det faktum att en majoritet av pefynd och biverkningar.11 optikerna i Storbritannien endast diskuterar kontaktlinser med sina presbyoper ibland (55 procent) snarare än ofta Under årens lopp har det genomförts studier på barn där (37 procent).10 användning av endagslinser, tvåveckorslinser, stabila linser och linser som omformar hornhinnan har utvärderats. Barn har visat sig kunna sätta in och ta ut samtliga typer av kontaktlinser utan problem. De har även klarat att sköta sina kontaktlinser på rätt sätt. Med tanke på hur tonåringar brukar använda linser, är linser tillverkade av silikonhydrogel utan tvekan att föredra. Fram till idag har det inneburit att man behövt kompromissa med den önskvärda endagsfunktionen. När nu endagslinser av silikonhydrogel lanserats, kan de hälso- och bekvämlighetsfördelar denna nya typ av linser ger, erbjudas till många kunder, inklusive tonåringar, för vilka denna funktion kan vara ett utmärkt alternativ.14 Det kanske är dags att tänka om när det kommer till barn och kontaktlinser. Enligt både CLIP- och ACHIEVEstudien kan barn, förutom att ta hand om sina linser som de ska, också få en mycket bättre självkänsla och livskvalitet. Det betyder att du som optiker har möjlighet att på ett mycket positivt sätt påverka dina unga kunders liv genom att helt enkelt erbjuda dem att prova kontaktlinser. Presbyoper har inte bara arbetsförhållanden som kräver klar och tydlig syn på alla avstånd, utan har också förväntningar som kräver ökad linsfunktion på alla områden. Inom vårt område är nyckeln till alla tekniska framsteg att produkten är kliniskt enkel att använda samt, i slutändan, att kunderna är nöjda. Figur 4: Utbildning av kunderna är nyckeln till framgångsrik linsutprovning av presbyoper

6 Presbyoper som använder kontaktlinser är mycket motiverade att fortsätta använda kontaktlinser och kan tänka sig att göra vissa synkompromisser för att kunna utnyttja fördelarna med kontaktlinser. Förstagångsanvändare kan var utmärkta kandidater och är ofta de mest positivt inställda kunderna. För kunder som använder monovisionlinser och modifierade monovisionlinser kan även multifokala kontaktlinser fungera bra, i synnerhet om de får linser som motverkar torra ögon och ger ökad komfort. Toriska mjuka linser har ännu inte nått sin fulla potential och skulle kunna ordineras i mycket större utsträckning, i synnerhet till kunder med mindre än 1,00D i cylinder. 17 En anledning till denna låga ordinationsnivå för toriska linser kan vara att bara hälften av alla astigmatiska kunder har hört talas om toriska linser som ett alternativ för dem. 18 Detta understryker att optiker måste informera om denna typ av linser till alla astigmatiker för att de ska börja användas i större utsträckning. Utbildning av kunderna är nyckeln till framgångsrik linsutprovning av presbyoper. Som vid all linsutprovning måste du börja med att beakta kundens förväntningar. Du måste ta reda på vilka behov varje kund har och sedan anpassa kontaktlinsrekommendationen efter detta och ta hänsyn till de synkorrigeringar kunden främst behöver, personlighet och andra hälsofrågor. Du och dina medarbetare måste förstå hur de olika linserna för presbyopi fungerar och rekommendera dem på ett entusiastiskt sätt. Var flexibel för olika lösningar. Vissa kunder kommer att bli nöjdast med en singelvisionlins för avståndssyn i det dominanta ögat och en multifokal lins i det ickedominanta ögat, eller någon annan variant. Det är svårare och kräver större skicklighet att prova ut linser till presbyoper, och optiker ska därför se till att de får rimlig ersättning för den tid de lägger ned. Det finns ingen tvekan om att vi behöver flera kontaktlinsalternativ till presbyoper. Optiker bör välkomna varje ny produkt på marknaden som en möjlighet att bredda den presbyopigrupp som kan använda kontaktlinser med bättre komfort och skarpare syn då de blir äldre. Prova ut linser för fler astigmatiska kunder Framstegen inom linsutvecklingen har gjort att toriska mjuka linser blivit populära bland optiker och kunder. Marknaden för toriska mjuka linser har växt i Europa under de senaste åren. 15 I Storbritannien (2009) var nästan en tredjedel (30 procent) av de mjuka linserna som provades ut av befintliga linsanvändare toriska linser och andelen var nästan lika hög för förstagångsanvändare (28 procent). 16 Men optiker är fortfarande lika dåliga på att proaktivt rekommendera linser till astigmatiker som under 2003, trots lanseringen av nya toriska linser och ny design. 10 Nya tillverkningstekniker har förbättrat toriska mjuka linsers reproducerbarhet och gjort att de är enklare och snabbare att prova ut. Det finns nu både endagslinser och silikonhydrogelmaterial att välja på, vilket ger bättre funktion och ökad komfort. I moderna mjuka toriska kontaktlinser kombineras nu de beprövade framgångarna hos sfäriska linser för endags- eller frekvent bruk med den senaste toriska designen för tydlig, stabil syn med ett brett utbud av olika parametrar, vilket gör dem till ett värdefullt tillskott till de alternativ vi kan erbjuda astigmatiska kunder. Optiker bör inte betrakta någon grad av astigmatism som för låg för en torisk mjuk lins och ska inte heller anta att astigmatismen korrigeras i tillräcklig utsträckning med sfäriska linser. Studier har påvisat synförbättringar hos kunder med 0,75 och 1,00D astigmatism som provat toriska linser jämfört med sfäriska mjuka linser. 19,20 Nya möjligheter kan uppstå genom att helt enkelt förse kunder med underkorrigerad låggradig astigmatism som för närvarande använder sfäriska mjuka linser med toriska mjuka linser i stället. Analyser av en databas över glasögonordinationer har visat att det är en förvånansvärt hög andel av kunderna med astigmatism, ungefär hälften, som har 0,75D i cylinder eller mer i bara ett av ögonen. 21 Denna grad av astigmatism betraktas som ett tröskelvärde för att överväga toriska mjuka linser och är den lägsta styrkan för vilken det finns mjuka toriska lagerlinser. Även om vissa av dessa kunder kan betraktas som gränsfall för att behöva en torisk lins, vilket beror på faktorer som cylinderaxeln, sfärisk styrka, ögondominans och synbehov, är detta en stor grupp av potentiella användare av mjuka toriska linser som inte ska förbises. Att gå igenom en befintlig kunddatabas för att hitta potentiella astigmatiska kunder som kan erbjudas fördelarna med toriska mjuka kontaktlinser är ett idealiskt sätt att öka sin kontaktlinsverksamhet. Det kan till exempel gälla kunder med låggradig astigmatism som

7 nu använder sfäriska kontaktlinser, före detta kontaktlinsanvändare som inte under senare tid prövat de nya toriska mjuka linserna och potentiella nya användare som inte känner till att kontaktlinser kan vara ett alternativ för dem. Sammanfattningsvis kommer ett proaktivt arbete för linsanvändning också att öka utprovningen av linser. Att erbjuda produkter och tjänster som ger de största fördelarna för kunden kan dessutom stärka kundlojaliteten. Genom att understryka vår yrkesskicklighet och erbjuda nya innovativa produkter till våra kunder för att förbättra deras komfort och bättre möta deras syn- och ögonbehov, tar vi ett viktigt steg mot att bygga och bibehålla deras förtroende för vår yrkesförmåga samtidigt som vi betonar att de behöver vår expertis. Målet är som alltid att hjälpa våra kunder så att de kan fortsätta med en framgångsrik, bekväm och hälsosam linsanvändning under lång tid. Anmärkning Först publicerad i OPTICIAN 2010; 240: Om författarna Dr Ioannis Tranoudis är affärsverksamhetschef för Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika hos Johnson & Johnson Vision Care och medlem i International Association of Contact Lens Educators och British Contact Lens Association. Anna Sulley är klinisk verksamhetschef för Europa, Mellanöstern och Afrika hos Johnson & Johnson Vision Care och är före detta ordförande för samt medlem i British Contact Lens Association. References 1. Morgan P. Taking stock of the contact lens market. Optician 2009;238: Atkins NP, Morgan SL and Morgan PB. Enhancing the approach to selecting eyewear (EASE): A multi-centre, practice-based study into the effect of applying contact lenses prior to spectacle dispensing Contact Lens & Anterior Eye 2009; Myers La Roche. Market Intelligence Summary, August Ewbank A. Who fits contact lenses? Part one. Optician 2009;237: Ritson M. Which patients are more profitable? CL Spectrum, March EMA Purchase Channel Attitudes and Behaviour Quantitative Study. Neilson, July Ewbank A. Has the recession impacted the contact lens market? Optician 2010;239: Morgan SL and Efron N.The benefits of a proactive approach to contact lens fitting. Journal of the British Contact Lens Association 1996:19: NOP Healthcare. STAR performers. Optician 1996;212: Ewbank A. Who fits contact lenses? Part two. Optician 2009;237: Walline J, Jones LA, Rah MJ et al. Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study: chair time and ocular health. Optom Vis Sci 2007;84: Walline J, Gaume A, Jones L et al. Benefits of contact lens wear for children and teens. Eye and Contact Lens 2007;33: Walline J, Jones LA Sinnott L et al, the ACHIEVE Study Group. Randomized trial of the effect of contact lens wear on selfperception in children. Optom Vis Sci 2009;86: Ruston D and Moody K. Daily disposable designed for healthy contact lens Wear. Optician 2009;238: GfK data Jan-Nov09 vs Jan-Nov08, V5 (UK, Germany, France, Italy, Spain). 16. Morgan P. Trend in UK contact lens prescribing Optician 2009;237: Morgan PB and Efron N. Prescribing soft lenses for astigmatism. Contact Lens Ant Eye 2009;32: Astigmatism consumer awareness and usage study. Bruno and Ridegway Research Associates, March Dabkowski JA, Roach MP, Begley CG. Soft toric versus spherical contact lenses in myopes with low astigmatism. Int Cont Lens Clinic 1992;19: Richdale K, Berntsen DA, Mack CJ, Merchea MM, Barr JT. Visual acuity with spherical and toric soft contact lenses in low- to moderate-astigmatic eyes. Optom Vis Sci 2007;84: Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens usage. Eye & Contact Lens 2011;37: THE VISION CARE INSTITUTE is a trademark of Johnson & Johnson Medical Ltd. Johnson & Johnson Medical Ltd 2011.

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Lisa Classon Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O28 Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL

MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL - Vilka positiva resultat medför det för butikerna och hur reagerar kunder på detta? MARKETING THROUGH CUSTOMER-CLUBS IN ÅHLÉNS AND KAPPAHL - Does

Läs mer

Konkurrensstrategier

Konkurrensstrategier Södertörns Högskola Företagsekonomi Magisteruppsats 10 p 2006-06-01 Grupp 14 Författare: Pernilla AArskog 690819-0140 Annika Lange 790331-0063 Handledare: Hans Hyrenius (Eron Oxing) Konkurrensstrategier

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät.

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät. Institution för informatik Studenters användaracceptans vid. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Carolina Kongstad Anita Suta Handledare: Carl Cederström

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

NR 8.12. Nyheterna, trenderna, tillverkarna. Glas. Ett magasin från optikbranschen. tema. Ørgreen fyller femton med ny kollektion

NR 8.12. Nyheterna, trenderna, tillverkarna. Glas. Ett magasin från optikbranschen. tema. Ørgreen fyller femton med ny kollektion Ett magasin från optikbranschen tema Glas Nyheterna, trenderna, tillverkarna Mats Solman ny säljchef på Essilor Ørgreen fyller femton med ny kollektion Retrobutiker fortfarande hett i Berlin NR 8.12 CV/GE/ABGE/PA/120801/SE

Läs mer

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen D-UPPSATS 2006:025 Kundlojalitet i försäkringsbranschen Fallstudier av Länsförsäkringar Norrbotten och Folksam Karin Morin Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring Södertörns df högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2014 Programmet för Ekonomi, Teknik och Design Relationsmarknadsföring Hur bankerna ska klara

Läs mer

När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares köpbeslutsprocess

När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares köpbeslutsprocess Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatsuppsats 10 poäng Handledare: Lars Vigerland Vårterminen 2007 När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer