nationella skyddsstyrkorna # Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nationella skyddsstyrkorna #6 2011 Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare"

Transkript

1 nationella skyddsstyrkorna # Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare

2 fakta om hemvärnet ledare / r i k s h e mvär n schefe n LADDA RÄTT! med nyttigare energisnus Energi & Vitaminer Alla i hemvärnet är med frivilligt. Personalen övar mellan 4 och 13 dagar per år beroende på befattning. Uppfyller du ditt avtal får du minst kronor per år. Du kan gå ur när du vill. Hemvärnets viktigaste uppgifter är att bevaka, skydda, ytövervaka samt stödja samhället vid fred, kris och krig. Hemvärnsförbanden ska med mycket kort varsel kunna sättas in över hela landets yta. Med huvuddelen inom 24 timmar efter order och med tillfälligt sammansatta enheter inom 6 timmar ska det finnas 40 bataljoner med cirka hemvärnssoldater, varav cirka ingår i de nationella skyddsstyrkorna. Alla soldater tillhör någon av de 22 utbildningsgrupperna som finns utspridda över hela landet. Utbildningsgrupperna är ansvariga för övningar och utbildning. Vill du gå med? Gå in på hemvarnet.se eller soldat.nu. Personer som inte gjort värnplikt kan bli specialister eller gå tremånadersutbildningen GMU. Beröm ökar kraven Årets rikshemvärnsting är avslutat. Jag vill framföra mitt varma tack till alla delegater, till avgående rikshemvärnsråd och till alla som jobbat med de praktiska arrangemangen kring tinget. Tinget var, från min utgångspunkt, mycket lyckat. Behandlingen av motioner och propositioner var livlig och många tankar ventilerades kring hemvärnets utveckling. Bland alla beslut som fattades uppfattar jag tingets rekommendationer kring utvecklingen av medinflytandesystemet som ett av de viktigaste. Det ger det nyvalda rådet en bra grund för fortsatt arbete. Vi hade också glädjen att ha såväl försvarsministern, ordföranden i riksdagens försvarsutskott som vår överbefälhavare som talare. Alla dessa vittnade om sina positiva upplevelser av och sin respekt för hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Det är bra och ställer krav på oss som förband att leverera. e f t e r h a n d s o m försvarsmakten utvecklar det nya personalförsörjningssystemet märks olika effekter. Just nu pågår en intensiv rekrytering till så kallade interimsavtal för tidvis tjänstgörande (anställda) soldater (GSS/T). Det är ett tydligt krav från regeringen att Försvarsmakten skall nå upp till en viss mängd sådana avtal före årsskiftet. Rekryteringen till dessa avtal sker bland dem som tidigare gjort värnplikt vilket i dag är huvuddelen av er hemvärnssoldater. Jag är av den uppfattningen att vi inom Försvarsmakten inte i första hand skall rekrytera från varandra utan göra nya rekryteringar så att ännu flera än i dag har något engagemang i Försvarsmakten. Det är naturligtvis upp till dig själv som hemvärnssoldat om du vill byta inriktning inom Försvarsmakten. Det är dock så att du efter halvårsskiftet 2012 endast kan ha en krigsbefattning inom Försvarsmakten. s o m e n d e l av vårt eget reformarbete med hemvärnets personalförsörjningssystem kommer under början av nästa år att redovisas en översyn av vår nuvarande chefsutveckling samt förslag på olika utvecklingsvägar för de närmaste tio åren. Tyngdpunkten i utredningsarbetet är gruppchefs- och plutonchefsnivåerna men även högre nivåer berörs. Utredningen kommer att behandlas under bataljonchefsseminariet i januari och sedan remitteras ut i organisationen. Jag hoppas att vi kan börja genomföra åtgärder under Med detta arbete läggs den näst sista pusselbiten i hemvärnets reformering, vilken den sista pusselbiten är återkommer jag med i nästa nummer av denna tidning, ditt husorgan.. Roland Ekenberg Rikshemvärnschef ISTÄLLET L T FÖR SNUS S Namnlöst hemvarnet.se Tack för det gångna framgångsrika hemvärnsåret och jag vill tillönska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År Hemvärnet #

3 inledare / Th e r e s e Åkerste dt Plundring på soldater? Tänkte skriva en trevlig krönika om allt vi i hemvärnet kan vara tacksamma för. Men även om vi just nu har medvind får vi aldrig glömma att vi seglar i skuggan av en supertanker vars svallvågor kan göra att vi måste stryka övningar, ny utrustning eller GMU-platser om den råkar komma några grader ur kurs. Tyvärr har navigatören råkat läsa fel på några siffror på sjökortet, i stället för 2447 var siffran 300. Det vill säga långt från kursen som skulle var 2800 under utgången av Så vad handlar alla mina metaforer om? Jo, de tidvis anställda. Så varifrån ska då Försvarsmakten på kort tid skaka fram personer med genomförd värnplikt, bra vitsord, gärna aktuell utbildning och ett intresse för försvaret? Du kan gissa själv. r e k r y t e r i n g e n i h e m v ä r n e t sköter våra chefer och soldater på sin fritid via mun- mot-mun metoden. Det betyder att bakom varje rekryterad soldat ligger minst någon timmes arbete för att hitta intresserade, en timmes rekryteringsintervju för varje person samt all administration som krävs för att personen ska stå på rätt ställe med rätt utrustning när det väl är dags för övning. Så är det schyst av övriga Försvarsmakten att rekrytera hemvärnssoldater som tidvis anställda när man har både pengar och anställd personal för att sköta sin egen rekrytering? Det kan du avgöra själv. Men den stora frågan är vad Sveriges försvar tjänar på att man flyttar på folk mellan olika krigsbefattningar? Politikerna efterfrågar tillgängliga och användbara förband. Hemvärnssoldater har en beredskap räknat i timmar och dagar. Vi bevakar och skyddar samhällsviktiga skyddsobjekt och infrastruktur. Och Äntligen Den 1 januari är alla omorganisationer klara. Nu kan vi fokusera på våra uppgifter. utför dessutom betydande insatser för stöd till samhället varje år. Införande av regionala staber är ett sätt att förbättra detta ytterligare. Vad är beredskapstiden för tidvis tjänstgörande och när ska de sättas in? Tror du att en fientlig invasion av Sverige är mer trolig än terrorattentat, stora olyckor eller naturkatastrofer? j a g h a r f u l l förståelse för er hemvärnssoldater som vill ta anställning i Försvarsmakten för att jobba med ert intresse på heltid. Har du en specialistutbildning som du inte får utnyttja i våra förband så kan det vara ett skäl att bli tidvis tjänstgörande. Vill dock tipsa om att först jämföra antalet tjänstgöringsdagar och ersättningen innan du väljer att överge det nyutrustade och fullt fungerande HMS Hemvärnet för en svårmanövrerad supertanker vars kurs fortfarande är oklar. Therese Åkerstedt Chefredaktör!Vad tycker du om tidningen? Mejla oss: hemvarnet.se Tidningen hemvärnet # 6 d ec 2011 ÅRGÅNG 71 Besöksadress: Banérgatan 62, Stockholm Postadress: Tidningen Hemvärnet Stockholm Telefon Fax Chefredaktör och ansvarig utgivare: Therese Åkerstedt Stf ansvarig utgivare: Lars Brink Reporter/redaktionsassistent: Max Schüllerqvist hemvarnet.se Korrektur: Daniel von Sydow Grafisk form och layout: Oktavilla Alla som är med i hemvärnet får tidningen gratis. Vid fel adress eller utebliven tidning ska du kontakta din utbildningsgrupp som sköter hemvärnssoldaternas adressregister, se hemvarnet.se. Prenumerationer/friexemplar: Myndigheter, organisationer och personer vars arbete rör hemvärnet/försvarsmakten har möjlighet att få tidningen gratis. Kontakta redaktionen. Annonsbokning: Searchfactory Fredrik Karlsson TS-kontrollerad upplaga 2010: exemplar Tryck: Sörmlands Grafiska AB 20 Nyheter 6 Senaste nytt från norr till söder. Landet runt 10 Insatser i Sverige. Granskning: Ledning 14 Nya regionala staber ska leda våra förband. Intervju: Lars Gyllenhaal 16 Krigshistoriker med ett intresse för det nationella försvaret. Hemvärnet i bilder 18 Vad har hänt i landet? innehåll / # Reportage: Stridsbåt 20 Navigationskurs i Sankt Annas skärgård. Reportage: Rekryter 26 Vi följer rekryternas sista vecka på Marinbasen. Reportage: Stabsarbete 30 Ledningsträningsövningen i Enköping förbättrar vår ledningsförmåga. Tema: Närkamp 32 Lär dig försvara dig även utan vapen. Tema: Sömn 34 Längre övningar ställer krav på återhämtning. Befattning: Kvartermästaren 36 Potatis, patroner och persedlar utan underhåll stannar förbanden. Kultur 38 Spelrecension: Battlefield 3 vs Modern Warfare Hemvärnet #

4 nyheter December 2011 Gruppchefer leder rekryter Ett antal gruppchefer ur hemvärnet på Marinbasen har lett GMU-soldater under projektet Aldrig ge upp. Samtidigt som gruppcheferna från Kalmar och Kronobergs- och Blekingegruppen får extra övning ger det även rekryterna en naturlig kontakt med hemvärnet. Åka helikopter medan jag lyssnar på signaturmelodin till Airwolf. Nummer ett på listan Tio saker jag vill göra i insatsområdet på bloggen I skuggan av Hindu Kush på bloggforsvarsmakten.se. Forum för soldater I början av nästa år lanserar tidningen ett forum där hemvärnssoldater kan diskutera allt som rör tjänsten och medinflytandet, ställa frågor och debattera om försvaret i allmänhet. Samtidigt ser vi över den nuvarande webbtidningen och det blir en del nya inslag, bland annat en kalender så att du kan hålla dig uppdaterad. Skriv! tå = Therese Åkerstedt ms = Max Schüllerqvist Med vapnet tillhands nyhete r Svårare öva skytte Det blir inget skytte för hemvärnet på civila skjutbanor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det står klart sedan Marinbasen sett över avtalen och säkerheten på de civila skjutbanorna. F ör många hemvärnssoldater betyder det längre avstånd till godkända skjutbanor. Joachim Fryklund, kompanichef i Sölvesborg, berättar att det nu blir sex mils resväg till F 17 eller nio mil till Rosenholm. Vi förlorar mycket tid på det här beslutet. Det blir en minskad tillgänglighet, säger han. s t a t u s e n p å d e civila skjutbanorna har analyserats av en utredningsgrupp på Marinbasen efter händelserna på Öland den 20 mars. Kalmar- och Kronobergsgruppen hade en övning på den civila vi förlorar mycket tid på det här beslutet. Joachim Fryklund Soldater övar på Marinbasen i Karlskrona. skjutbanan Lindby och minst 15 projektiler passerade kulfånget. I ett mejlsvar till tidningen motiverar Håkan Magnusson, chef på Marinbasen, beslutet: Ingen av de undersökta civila skjutbanorna uppfyller samtliga krav som ställs för att militär verksamhet ska kunna bedrivas där. e n l i g h o n o m k r ä v s omfattande investeringar för att säkerställa skjutbanorna, och Försvarsmakten får inte investera i annans egendom. Joachim Fryklund tycker att beslutet är tråkigt. Man blir besviken. Det är en välskött skjutbana (Sölves skjutbana) som vi har skjutit på så länge hemvärnet funnits i Sölvesborg, säger han. ms foto therese åkerstedt Foto privat Stefan Caplan i ett Herkulesplan. Riksdagsledamot tar plats i rådet Regeringen har en stående plats i rikshemvärnsrådet nu har den tillsatts. Vi säger grattis till riksdagsledamoten Stefan Caplan (M). Hur kom det sig att det blev just du? Det är nog dels för att man (regeringen) ville ha någon från försvarsutskottet, dels för att jag ansvarar för hemvärnet i den moderata försvarskommittén. Vad har du för egen militär bakgrund? Jag gjorde lumpen på KA 4 i Göteborg, på marinens sjukvårdsskola och var sjukvårdare i kustartilleriet. Jag har dessutom FN-tjänst i Libanon bakom mig. Första gången som väbel och andra som kompanisjukvårdare (är legitimerad sjuksköterska). Vad hoppas du få ut av att vara med i rikshemvärnsrådet? Framför allt egen skolning. Att få följa processen med medinflytande, avtal och materiel. Hemvärnet har utvecklats mycket. På 80-talet var det krutgubbar och modell äldre, nu är det en helt annan, ungdomlig prägel. ms Under våren påbörjas utdelningen av vapenrem 10 till ak 4 b. Vapenremmen är till skillnad från dagens läderrem av tyg och har olika uppfästningar vilket gör att den även kan fästas i stridsvästen. S oldaten kan alltid ha vapnet med sig i olika beredskapsgrader. Uthålligheten hos soldaten ökar när man slipper stå och hålla i vapnet när det inte behövs. Du kan även hänga vapnet på kroppen när du måste ha två händer fria och kan även ha vapnet runt halsen och få upp det i färdigställning, vilket inte gick med läderremmen, säger Magnus Norhult på HvSS som arbetat med en bruksanvisning för vapenremmen. Min uppgift var att ta fram ett bra underlag som nu är lämnat till Försvarets Materielverk (FMV) för kontroll. Bruksanvisningen kommer att tryckas i 5000 exemplar och även Vapenremmen är tillverkad i tyg, vilket gör att den kan slitas fortare än läderremmarna. ingå i den omarbetade upplagan av Sold R mtrl Ak 4 B, säger han. Innan soldaten tilldelas den nya vapenremmen måste han eller hon få en kort utbildning i hur man använder den. Det kan antingen göras av utbildningsgruppen eller av dem utsedda instruktörer på kompanierna. Finns det några nackdelar med vapenremmen? Eftersom vapenrem 10 är gjord av tyg så kommer den att slitas fortare än läderremmen. Plastspännena kan även gå sönder om de utsätts för högt tryck, så man får förmodligen byta ut en del exemplar om några år. v a p e n r e m m e n f i n n s i exemplar och ett fördelningsunderlag är redan klart, vilket innebär att den kan levereras till förråden. HvSS anser inte att man behöver göra några försök med den. Vapenrem 10 bygger på samma koncept som remmen till ak 5 som redan är utprovad och används i övriga Försvarsmakten. Det är bara fästanordningen som är lite annorlunda. tå Den nya vapenremmen gör att soldaten slipper stå och hålla i vapnet när det inte behövs. Hemvärnet #

5 Flera viktiga beslut på rikshemvärnstinget En fortsatt utredning av KFÖ-systemet, en utveckling av medinflytandet och en utebliven ombeväpning av stabspersonal. Det var tre av de viktigaste besluten på rikshemvärnstinget R ikshemvärnstinget 2011 gick av stapeln i Södertälje, november. På plats var närmare ett hundratal ombud, men även överbefälhavaren Sverker Göranson, försvarsministern Sten Tolgfors samt försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson. Den förstnämnde höll ett långt tal, där han tryckte på den fina utveckling som hemvärnet genomgått de senaste åren. Jag upplever att kvaliteten blir högre och högre. Det ser man i övningarna. Man kan alltid önska sig mer men det börjar bli riktigt bra, sa han. ÖB betonade även att det krävs långsiktiga investeringar i försvaret efter 2014, även om ekonomin är i balans i dag. n ä r d e t g ä l l e r själva beslutsfattandet var det några frågor som bör lyftas fram. Propositionen om utveckling av medinflytandet antogs, och beslutet ger rikshemvärnsrådet vägledning i arbetet. Kortsiktigt betyder beslutet att sista datumet för genomförande av kompanistämma tas bort och ersätts med formuleringen skall hållas årligen förbandschefen bestämmer datum. Däremot kommer inte rikshemvärnrådet att arbeta för att stabspersonal, som flera motionärer önskade, beväpnas med pistol i stället för AK4. i ö v r i g t k a n det konstateras att flera motioner som rörde KFÖ-systemet ska ingå i en pågående utvärdering. I förlängningen kan det innebära bland annat att avtalstiden förändras. En omdebatterad motion föreslog att alla insatssoldater som tjänstgör under sitt första verksamhetsår men inte ges Jag upplever att kvaliteten blir högre och högre. Det ser man i övningarna. Försvarsminister Sten Tolgfors nyhete r möjlighet att fullgöra alla åtta dygn borde få ut halva premien efter fyra gjorda dygn. Efter omröstning blev det avslag, 47 mot 35 röster. Johannes Jeppsson från 124:e hemvärnsbataljonen i Skåne var det ombud på tinget som hördes mest under debatterna. Dessutom valdes han in i rikshemvärnsrådet Vilket var det viktigaste beslutet på tinget enligt dig? Alltså, mycket hänger på den vidare utredningen av KFÖ-systemet. Nu har vi haft KFÖ-systemet i några år och då är Foto johan sjödin En rad viktiga beslut togs på tinget. Bland annat kan det konstateras att flera motioner som rörde KFÖ-systemet ska ingå i en pågående utvärdering. Här syns Johannes Jeppsson från 124:e hemvärnsbataljonen. det viktigt att vi utvärderar och tar vara på det som fungerat bra och tar bort det som fungerat mindre bra. Du argumenterade för en rad olika förslag. Kan du tycka att det är jobbigt att prata så mycket inför hela tinget? Nej, jag störs inte av det. Men man får finna sig i nederlag och släppa det. Risken är annars att man blir den där personen som alltid är motvalls. Man får ha disciplinen att fatta sig kort och säga vad man ska. Ett sådant här möte kan vara mellan midsommar och nyår om man inte sköter det ordentligt. ms Under fredagen behandlades alla motioner i olika utskott. Vilken motion eller proposition är den viktigaste under tinget 2011 enligt dig? Jessica Torheden, underrättelsebefäl, 351:a bataljonen Det pågår en intressant diskussion om beväpning. Flera motioner rör det. Viss personal ska eventuellt bära pistol. Det är viktigt att frågan kommer upp, men jag tycker inte att man ska byta. Lösningen är inte mindre vapen, utan det handlar mer om hur man ska arbeta i staben. Förslagen som tinget antog hela listan Antagna motioner Ersättningar E11 Se över befattningspengen för de olika befattningarna. En befattningshavare med betydligt större ansvar och arbetsbörda kan ha i princip samma befattningspeng som övriga. Medinflytande I1 Tillsättande av utredningsgrupp för anpassning och modernisering av medinflytandeverksamheten i Hv. Materiel M11 Materieltillförsel till bevakningskompanierna i form av nytt och bättre kroppsskydd. M12 Jag föreslår att alla tilldelas knäskydd M13 Jag föreslår att alla tilldelas skyddsglasögon M20 Att samtlig hemvärnspersonal utrustas med 3 T-shirts. M21 Jag föreslår att underkläder (BH och underbyxor (kv) för kvinnor lånas ut till all kvinnlig personal i hemvärnet. Personal P1 Att det tvingande kravet på medlemskap i frivillig försvarsorganisation för viss hemvärnspersonal (sk avtalspersonal) avskaffas. M13: Skyddsglasögon till alla soldater. Foto staffan claesson Utbildning U6.4 Att öka antalet avtalsdagar för bataljonsstabernas sektionschefer från 6 till minst 10 dagar. U8 Föreslår att en gemensam mall för utvärdering av KFÖ och SÖF tas fram av Rikshemvärnsavdelningen Antagna propositioner (från Rikshemvärnsrådet) 1 Sista lördagen i augusti blir ny tidpunkt för Hemvärnets dag, med införande från och med Utveckling av medinflytandesystemet. Vägledande beslut för Rikshemvärnsrådets arbete. Kortsiktiga förändringen är att sista datumet för genomförande av kompanistämma tas bort och ersätts med formuleringen skall hållas årligen. Hemvärnets dag firas runt om i Sverige. Bilderna är från fjolårets firande i halländska Falkenberg. foto JAN ERIK NORDBERG 8 Hemvärnet # # Hemvärnet # #

6 nyhete r Åldring spårlöst försvunnen I början av november försvann en man i 80-årsåldern från sitt hem utanför Umeå. Under fyra dagar letade polis, hemvärn och frivilliga efter mannen utan att hitta honom eller något spår. M ycket snabbt tog polisen beslutet att kalla in hemvärnet. Några timmar efter polisens beslut fanns ett 40-tal hemvärnssoldater på plats för att påbörja sökandet i det mycket ensliga och svårframkomliga området fem mil väster om Umeå. Det finns stora fördelar med att använda hemvärnet vid eftersök eftersom de har färdiga orderkedjor och är väl organiserade. Andra fördelar är att de är snabbt på plats och har en mycket god underhållskedja, säger Västerbottenpolisens presstalesman Peder Jonsson. En annan sak som förvånar mig varje gång vi använder oss av hemvärnet är deras fantastiska lokalkännedom, vi pekar ut ett sökområde på kartan och det är alltid någon som jagar där, äger skogen eller på annat sätt kan området utan och innan, säger han. Efter fyra dygn tog polisen beslutet att det inte längre handlade om räddningstjänst utan övergick till efterforskning av försvunnen person. Därmed avbröts eftersöket där närmare 150 hemvärnssoldater deltagit ur Sveriges största hemvärnsbataljon Västerbottensbataljonen. Johan Sjödin Västerbottensgruppen. foto johan sjödin landet runt Hemvärnets insatser September: Mölndal. Polisen kallar in hemvärnet efter att en 84-årig man försvunnit från sitt hem. 36 timmar efter försvinnandet hittas mannen i närheten av hemmet. Han är då svårt nerkyld och förs omedelbart till sjukhus. Mölndal. En 11-årig flicka anmäls försvunnen. Polisen larmar hemvärnet 09.05, men redan hittades flickan utan hemvärnets hjälp. November: Piteå. En 60-årig kvinna försvinner oväntat från hemmet, ett dygn senare hittas hon ett par mil från bostaden. Trots att det är minusgrader under natten klarar sig kvinnan utan några större skador än värkande fötter. Boden. En 17-årig pojke rapporteras saknas i Boden, vid Trångforsområdet. Dagen efter återfinns han i Heden efter tips från allmänheten. Polisen och hemvärnet har då ännu inte kommit igång med det planerade eftersöket. Orust. En 14-årig flicka anmäls försvunnen och hemvärnet larmas. Eftersöket blåses dock av kort därefter då flickan återfunnits. Norrtälje. I området Frötuna försvinner en 36-årig kvinna. Hon hittas dagen efter nedkyld i ett dike och förs till sjukhus. Fjugesta. Några anhöriga anmäler att en 25-årig kvinna saknas. Poliser och hundpatruller samt femton hemvärnssoldater söker tillsammans efter henne. Två dagar efter anmälan hittas kvinnan död. Har ni gjort en insats? Mejla: tidningenhemvarnet.se Vännäs. En 81-årig man försvinner, se artikeln här intill. Degerfors. En kvinna anmäls försvunnen och polisen kallar in stora resurser i sökandet, kvinnan återfinns dock välbehållen av polisen innan hemvärnet anlänt. Oskarshamn. Polisen misstänker att en man i 65-årsåldern kan ha ramlat ner i Emån, som ligger i närheten av mannens bostad. Polis, räddningstjänst och hemvärn deltar i eftersöket. foto roland johansson nyheter / n oti s e r Två hemvärnssoldater anställdes för att förstärka 3:e sjöstrid under högvakten, därav ak 4:an bland alla 5:or. NBG SVENSK LEDNING 2015 Hemvärnsfanvakt på Marinbasen Den 1 november var 152. Hemvärnsbataljonens fanvakt under soldaterinran för höstens GMU med inriktning hemvärn på Marinbasen i Karlskrona. Kvällen startade med uppställning på bataljon af Trolles kaserngård på Marinbasen och fortsatt marsch till anrika Amiralitetskyrkan Ulrika Pia med fanvakten i täten där anhöriga väntade. Därefter marscherade så fanvakten med örlogsflaggan, hemvärnets fana och KA 2:s traditionsfana in i kyrkan till Marinens defileringsmarsch som framfördes av Blekinge Hemvärnsmusikkår som stod för kvällens musikinslag. Efter tal från marinbaschefen, kvällens präst och krigsmannabön förkunnats spelades Marinbasens marsch och musikkåren genomförde en kortare konsert som självklart innehöll Hemvärnets marsch. ANNONS Pepparkakor i pansarmiljö Förra året utlyste vi en pepparkakstävling som vanns av Tanja Andershem. I år har Mikael Winter från den 123. bataljonen skickat in dessa krigiska pepparkakor. Vi skickar en jubileumsbok som tack för besväret. Försvarsmiss med hemliga dokument 1995 avvecklades kustartillerianläggningen på Storholmen vid Sundsvall, men hemliga dokument glömdes och blev kvar. Dessutom ska personer ha brutit sig in och vistats på anläggningen. I september upptäckte en man från hemvärnet missförhållandena och ärendet har nu lämnats över till I 19 i Boden, enligt Dagbladet personer följer Tidningen Hemvärnets chefredaktör på Facebook. foto mikael winter ÖB: Önnarps skjutfält behövs Försvarsmakten vill utöka sina övningsdagar vid Önnarps skjutfält utanför Båstad. 75 övningsdagar ska bli 125. Förslaget har stött på kritik från allmänheten, och i våras lämnade gruppen Bjäres framtid in en protestlista på namn. I somras skrev dessutom kommunalrådet Anette Åkesson (M) ett brev till överbefälhavare Sverker Göranson, där hon frågade om skjutfältet verkligen var nödvändigt. Nu har Göranson svarat, och han skriver att Utan Önnarpsfältet skulle förutsättningarna för att bedriva utbildning och övningar i nordvästra Skåne bli väsentligt sämre". I vår ska Båstads kommun ta ställning i frågan, skriver Helsingborgs Dagblad. 10 Hemvärnet # Hemvärnet #

7 nyheter / fö r svar s mak te n insändare / # Alla soldater lika viktiga Kraftig minskning av Afghanistanstyrkan Nu har regeringen gett besked om insatserna i utlandet. I en proposition föreslår regeringen att styrkan i Afghanistan minskas med 100 personer vid utgången av År 2014 ska det inte vara någon stridande trupp kvar. Nu har vi fått klara besked om den politiska viljan hela vägen fram till 2014 och det Frossa i lumpenminnen Armémuseet i Stockholm har påbörjat en stor insamling av militära föremål, som ska väcka lumpenminnen till liv. Insamlingen är en del i det pågående projektet Lumpen, identitet och materiella minnen. Fram till den 28 januari har du cite rat Jag kunde få gliringar om att det var onormalt eller äckligt. Jag som person skulle inte vara militär för att jag var homosexuell. Mikael Wallentin, från föreningen Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret (HoF) till Sveriges Radio. underlättar planeringen. Eftersom reduktionen kommer sent under nästa år har vi dessutom tid att förbereda truppbidragets minskning och hinner föra en dialog med övriga Isaf-länder hur det ska gå till väga, säger insatschef Anders Brännström till Försvarsmaktens hemsida. i k o s o v o s k a styrkan bestå av 70 personer fram till april 2012, för att därefter minskas och avvecklas helt december Propositionen har stöd av S och MP. chansen att lämna in ditt bidrag brev, dagböcker och andra föremål och dessutom berätta om din tid i lumpen för experter på plats. En enkät kommer samma dag att läggas ut på www. lumpenminnen.se för den som vill skriva av sig. foto peter liander/saab En afghansk soldat från Afghan National Army, ANA, väntar på start av patrull tillsammans med svenska Operational Mentoring Liason Team, OMLT, från Sheberghan. Copyright Saab AB foto henrik klingberg/försvarsmakten Erik Ekstrand provkör. Tv-duon testade stridsvagn Programledarna Erik (Ekstrand) och Mackan (Mats Edlund) fick på Skaraborgs regemente under en dag ta del av en soldats vardag. Besöket, som bland annat innebar testkörning av Wartofta stridvagnskompanis stridsvagn 122, filmades och har under hösten visats i programserien 99 nya saker med Erik & Mackan. Tv-duon var efter besöket mycket nöjd. Mackan skrev till och med på en avtalsförklaring för att eventuellt tjänstgöra tidvis på Skaraborgs regemente. På TV6:s playtjänst kan du kolla på programmet (avsnitt åtta, säsong två). Främmande undervattensverksamhet? Den 12 september gjordes flera iakttagelser av oförklarliga händelser i havet utanför Göteborg. En större spaningsoperation tog då vid, och pågick under några dagar. Nu har händelsen analyserats, och Försvarsmakten kan inte utesluta att det rör sig om främmande undervattensverksamhet. Vi vet att rörelserna inte orsakats av den svenska marinen, men vidare slutsatser går inte med säkerhet att dra, säger Jan Thörnqvist, marintaktisk chef, till Försvarsmaktens hemsida. Den schweiziska försvarsmakten har bestämt sig för att köpa 22 stycken Jas 39 Gripen för motsvarande 22 miljarder svenska kronor. F örsvarsmakten rekryterar just nu soldater till de tidvis tjänstgörande förbanden s k GSS/T. Detta sker genom en avsiktsförklaring i avvaktan på att det kommer lagstöd. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande och syftar till att kunna ta upp en dialog om lämplig tjänstgöring och placering. När lagstödet blir klart upprättas ett kontrakt om tjänstgöring som tillika är en anställning som tidvis tjänstgörande soldat. Tjänstgöringen regleras sedan i en tjänstgöringsplan som innehåller utbildning, övningar och eventuellt också planerade insatser. På P 4 går denna rekrytering bra, alla mål har överträffats. Som chef P 4 har jag uppgiften att rekrytera till alla kategorier soldater kontinuerligt anställda, tidvis tjänstgörande och hemvärnssoldater. Ingen kategori är mer eller mindre viktig utan alla behövs för att hela systemet ska fungera. Men utan tvekan är det så att det kan uppfattas som en konkurrenssituation mellan hemvärnsförband och övriga insatsförband, åtminstone i inledningsskedet. Hemvärnet och frivilligrörelsen har tills nu varit den enda platsen för de kamrater som på frivillighetens grund velat utveckla och bibehålla sitt militära intresse. Med införandet av det nya personalförsörjningssystemet ges nu andra möjligheter att frivilligt arbeta som soldat. d e t f i n n s t v å saker att hålla i minnet: för det första bygger nu all militär personalförsörjning på frivillighet. För det andra så är vi inne i en uppbyggnadsfas när vi skapar ett nytt personalförsörjningssystem med vidhängande svårigheter. Vi kan med andra ord inte tvinga en intresserad individ att välja det ena eller det andra. I stället ska vi tillsammans i hela Sjuksköterskan bör vara gruppchef I Tidningen Hemvärnet gick det att läsa att det är på tal att den sjuksköterska som ska finnas i varje sjukvårdsgrupp i hemvärnet varken ska bli sjukvårdsgruppchef eller ställföreträdande utan en kunskapsresurs i gruppen. Detta är enligt flera hvsjuksköterskor, gruppchefer och ställföreträdare helt galet. Det optimala vore att sätta sjuksköterskan som Under förra årets övning med den 41:a mekaniserade bataljonen på P4 deltog tre insatsplutoner från Bohusdalsgruppen och Elfsborgsgruppen. ställföreträdande sjukvårdsgruppchef. Det finns flera anledningar, han/hon får befälsrätt och kan på ett enklare sätt få möjligheten att gå instruktörsutbildningar, hålla utbildningar och kompetensen tillvaratas på ett bättre sätt. Sedan är frågan om dessa personer ska anlägga rött band på kragspeglarna? Johann Sjöberg, sjukvårdsgruppchef Försvarsmakten erbjuda den enskilde ett antal alternativ med relevanta och intressanta erbjudanden. Att vi befinner oss under uppbyggnad av ett system innebär att vi just nu upplever en mängd friktioner. Det är ju inte osannolikt att ett antal kamrater i våra hemvärnskompanier kommer att vilja bli tidsbegränsat eller på heltid anställda soldater. På kort sikt kan det kännas tungt att förlora en kamrat till en annan bataljon i Försvarsmakten. Men vi måste i alla led tänka långsiktigt. Tillsammans ska vi bygga ett fungerande system som tillgodoser all personalförsörjning och vägen dit är inte problemfri. Desto viktigare är att vi ser helheten och har tålamod under uppbyggnadsfasen. Det är således viktigt att vi upprätthåller en god kontakt med den enskilde som vill söka annan tjänstgöring så att denne känner ett stöd oavsett vilket alternativ han/hon väljer för sitt militära engagemang. För en anställd soldat upphör anställningen förr eller senare och då ska hemvärnet vara den naturliga fortsättningen. De tidsbegränsat och kontinuerligt anställda soldaterna som tjänstgör just nu är i framtiden värdefulla rekryteringskällor för vårt hemvärn. Den tillförseln har ju ännu inte påbörjats men kommer ju efterhand att öka. a t t ö v a o c h l e d a hemvärnet med nationella skyddsstyrkorna är en kärnverksamhet i Försvarsmakten och denna verksamhet kommer även i framtiden att vara i centrum på P 4. Vi kommer också att genom de nya regionala staberna efterhand skapa en krigsplanläggning som ger fler skarpa uppgifter genom vår utökade samverkan med det civila samhället. Detta gör hemvärnet än mer intressant och än mer värdefullt att vara med i. Ronald Månsson, Chef P 4 Sjukvårdare under övning i Karlskrona. Foto richard kjaergaard Hemvärnet #

8 granskning / ledning FAKTA: Karta över regionerna Militärregion Nord Stabsbefattningar 57 (24 yoff/17 reservoff) + ledningspluton 44 Norrbottens regemente, Boden 14 Hemvärnet # För ett totalt försvar Inrättande av fyra regionala staber kommer att innebära en genomgripande förändring för hemvärnsbataljonerna. Nästa år påbörjas rekryteringen av personal. ataljonscheferna kommer att få en tydlig chef vars huvuduppgift är att leda dem. Det kommer framför allt att påverka krigsplanläggningen så att hemvärnsbataljonerna får förstahandsuppgifter, säger Mikael Lundin, som arbetar med målsättning och organisation av de regionala staberna. Huvudsyftet med staberna är att öka Försvarsmaktens förmåga att leda territoriell verksamhet, att genomföra regional försvarsplanering och bidra till samhällets krisberedskap samt samverka med det civila samhället. Uppgifterna är indelade i fyra typinsatser (se faktaruta). Det som säkerhets- och samverkanskontoren arbetar med i dag, exempelvis informationssäkerhet, ska ingå i staberna. Staberna kommer även att leda beredskapstroppar i stället för arméns taktiska stab. När det gäller typinsats tre kan det röra sig om en storm som Gudrun eller T förstärkning av gränsskyddet, övervakning av skärgården eller att skydda avtransport av NBG beroende på hotbild. Typinsats fyra är det som hemvärnet övar mot i dag, att skydda, bevaka och ytövervaka vid en allvarlig kris eller ett väpnat angrepp. s t a b e r n a f ö r l ä g g s till Boden, Kungsängen, Skövde och Revinge och regementschefen på respektive förband, I19, Livgardet, P 4 och P 7 blir även regional Det är många som anmält intresse för stabsbefattningarna. Mikael Lundin text & foto Therese Åkerstedt Soldaterna i de fem nordligaste utbildningsgrupperna kommer i fortsättningen att insatsledas av chefen I 19. Militärregion Väst Stabsbefattningar 57 (24 yoff/17 reservoff) + ledningspluton 44 chef. I staberna arbetar officerare och reservofficerare medan den ledningspluton som är knuten till varje stab består av hemvärnspersonal. Under 2012 påbörjar man rekryteringen och den 1 januari 2013 ska staberna vara upprättade. Sedan har man ytterligare ett år på sig att upprätta planer för hemvärnsbataljonernas förstahandsuppgifter och beredduppgifter så att staberna är fullt operativa Det är många som anmält intresse för stabsbefattningarna, både officerare och reservofficerare. Det är väldigt konkreta uppgifter, att se till att Försvarsmakten blir en tydlig part i samhällets krishantering. Vi kommer att återta vår roll vid exempelvis naturkatastrofer och stora olyckor då det gäller att alla samhällsaktörer kan samarbeta, säger Mikael Lundin.. Skaraborgs regemente, Skövde Militärregion Mitt Stabsbefattningar 82 (32 yoff/44 reservoff) + ledningspluton 44 Militärregion Syd Stabsbefattningar 57 (24 yoff/17 reservoff) + ledningspluton 44 Södra skånska regementet, Revinge Livgardet, Kungsängen 1 FAKTA Typinsatser regional stab: Leda daglig säkerhets- och underrättelsetjänst, samverkan och att upprätthålla anbefalld beredskap inom tilldelat område. Leda beredskapsförband, 2 bevakningsförband (även tillfälligt sammansatta) och/ eller mindre stödinsatser till samhället. Krigsförband/hvförband, omedelbart/inom några timmar, från timmar till veckor. Ledning och samverkan 3 vid en begränsad kris och/ eller större stödinsatser till samhället. Hävda markterritoriell integritet (i fred), efter regeringsbeslut även civila skyddsobjekt. Krigsförband/hvförband, omedelbart/inom några timmar, från timmar till veckor. Ledning och samverkan 4 vid allvarlig kris eller väpnat angrepp på svenskt territorium. Möjliggöra krigsförbandens verksamhet, trygga samhällskritisk infrastruktur. Efter dygn. Hemvärnet #

9 intervju / l ar s gyllenha al Historisk krigare Lars Gyllenhaal är hemvärnssoldaten och författaren som ända sedan tonåren intresserat sig för krigshistoria. Han berättar om ubåtsskandalen som väckte ett livslångt intresse och om ungdomstidens resor genom Europa i militärfordon. Text & foto Max Schüllerqvist r 2011 har varit händelserikt för Lars Gyllenhaal. I våras gick han med i hemvärnet. Sedan släpptes Tyskar och allierade i Sverige, en bok han samlat material till under närmare två decennier och som skildrar utländska soldater i den svenska vardagen under andra världskriget. Dessutom har han hunnit med att bli utsedd till Årets Pitebo, för sitt mästerliga arbete att gräva fram intressant militärhistoria, som motiveringen löd. 27 oktober 1981 var dagen som verkligen fick fart på Lars intresse för militära frågor. För dem som inte minns var det då den sovjetiska ubåten U-137 (egentliga namnet S-636) gick på grund i militärt skyddsområde utanför Karlskrona. Då gick en 13-årig Lars, med pappa som var diplomat, på skola i Schweiz. Medierna i Schweiz fokuserade mycket på händelsen och för mig var det stort att det handlade om Sverige när jag var i utlandet. Jag tänkte oj när jag läste om vad som hänt och började samla på mig artiklar och gjorde sedan ett skolarbete om händelsen, säger han. i s e n a r e t o n å r e n flyttade han tillsammans med familjen till Sverige och Stockholm, och han hittade snart vänner som också var militärintresserade. Tillsammans gjorde kompisgänget resor till krigshistoriska platser som Omaha Beach och Bastogne. Hur de tog sig runt? I militärfordon givetvis. Vi hade militära jeepar och lastbilar och vi åkte i brittiska eller amerikanska färger. Jag minns en gång i Holland där vi blev stoppade av polisen för att vi körde för långsamt och stoppade upp trafiken, säger Lars och skrattar. Dessutom har intresset för militären hela tiden funnits i släkten. Vi har mycket yrkesmilitärer i släkten, och värjor och andra grejer har gått i arv. Jag har släkt som varit med i andra världskriget, på allierad sida, tysk sida och finsk sida. l a r s g i c k m e d i hemvärnet i våras, och hans befattning är samverkansbefäl i en kompanistab i Norrbotten. Tankarna att gå med hade funnits där i några år, men först nu fungerade det att vara borta från hemmaplan och barnen den tid som hemvärnet kräver. Han har varit med i Försvarsutbildarna sedan 15 års ålder, men ville testa på något mer handgripligt. Jag tycker att fler borde engagera sig i försvaret och man ska leva som man lär, svarar Lars på frågan om varför han gick med. Värnplikten gjorde han vid pansarbataljonen i Boden Då hade vi inte en enda tjej på logementet. Nu i hemvärnet är tjejer en naturlig del och man kan sova på samma logement. Kontrasten är stor, säger han. Du har under året klarat av introkurs, KFÖ och en stabsövning. Hur trivs du? Gemenskapen är nästan det som är bäst i hemvärnet. Tog bara ett par timmar, sedan kändes det som att man känt varandra länge. Som författare har Lars intervjuat många veteraner, en del med hemska minnen från olika krig. Samtidigt har han inspirerats av ungdomligheten och idealismen hos många av krigsveteranerna. Ett speciellt möte var när han intervjuade den person som Tom Hanks spelar i Saving Private Ryan. Verklighetens Tom Hanks lever än i dag och bor i USA. Han heter Ralph Goranson och är svenskättling. Det var verkligen ett mirakel att han klarade sig i Normandie. Han var där det var som värst, säger Lars. Den som är filmintresserad kanske reagerar på efternamnet Gyllenhaal, och tänker på stjärnorna Maggie (Crazy Heart, Batman The Dark Night) och Jake (Jarhead, Day after Tomorrow). Och de är faktiskt släkt det finns en amerikansk och en svensk gren av släkten. Jag var med under en dag av inspelningen av Jakes film Bubble Boy, men annars har vi inte haft så mycket kontakt. Jag tycker han har gjort en del bra filmer och en del mindre bra. Jarhead är väl en av de bättre, säger Lars. Vi glider återigen in på Sverige och hemvärnets roll. Tittar man historiskt inträffar katastrofer med jämna mellanrum. Det kan komma epidemier som spanska sjukan. Nästa gång det inträffar kommer det att slå hårdare än någonsin tidigare eftersom vi är så globaliserade och sårbara numera. Kolla bara på hur mycket nytta hemvärnet gjorde under orkanen Gudrun. FAKTA:!Mejla gärna dina intervjuförslag: hemvarnet.se Namn: Lars Gyllenhaal. Ålder: 43 år. Bibliografi (i urval): Svenskar i krig , Elitförband i Norden, Tyskar och allierade i Sverige, Avgörande ögonblick under andra världskriget. Jag tycker att fler borde engagera sig i försvaret och man ska leva som man lär. 16 Hemvärnet # Hemvärnet # #

10 foto Lars-Eric Sundin foto Mikael Sonander foto Richard Eliasson foto Mats Adler 4 foto Linda Lundqvist Hemvärnet i bilder Insatskompaniet i Värmland övar korridor bakåt skarpt. Prickskyttegevär 90-omgång mäter utgångspunkter för eldgivning inför plutonsstrid på Ravlunda. Tidig morgon för Norra Södermanlands insatspluton. Rutinkontroll av hund under SÖF på Elfsborgsgruppen. Skånska hemvärnssoldater från 121:a och 123:e bataljonen övar skarpskjutning under SÖF.!Fångat ögonblicket? Skicka dina bilder till: hemvarnet.se 18 Hemvärnet # Hemvärnet #

11 När klockan klämtar för det nya året innebär det att tre nya båtkompanier kan kasta loss. Stridsbåt 90 H kommer i framtiden att koncentreras till Södertörnsgruppen i Stockholm, Blekingegruppen i Karlskrona och Elfsborgsgruppen i Göteborg. Text Therese Åkerstedt Foto Jonas Nygren Full fart framåt 20 Hemvärnet # Hemvärnet # Hemvärnet # #

12 Emil Nilsson navigerar endast med hjälp av sjökortet. 2 Förutom båtchefen och ställföreträdare ingår det även en maskinman i den ordinarie besättningen. Här är en av eleverna på väg ner i maskinrummet. 3 Fyrudden är en utmärkt hamn att utgå från när man övar navigering. 4 Stridsbåt 90 H är mycket lättnavigerad och klarar ett vattendjup på 80 centimeter. imman ligger tjock över ängarna och skogsdungarna på vägen ut till Fyrudden och Gryts skärgård. Totalt deltar sju elever, tre båtar och tre instruktörer i den repetitionskurs för båtchefer som Blekingegruppen anordnar. Fokus för kursen är förkortningen GKSF vilket står för girkurs, kurs, styrmätare, farligheter det man måste kunna för att navigera en stridsbåt i hög hastighet i krävande marin miljö. n ä r s t r i d s b å t a r n a b u n k r a t bränsle och personalen ätit fisk och potatis har dimman lättat. Välkommen till stridsbåt 819 som ska ta er till Fyrudden, skämtar örlogskapten Torben Holmberg innan den obligatoriska säkerhetsgenomgången genomförs. Eleverna har förberett ett antal banor som de ska köra, i huvudsak med optisk navigering men även med radar och sjökort om det behövs. När alla system är uppstartade och sjökorten framlagda lämnar vi hamnen. De får köra en en bana som någon annan förberett. Det är gjort enligt ett regelverk men alla har sina små egenheter så det är inte helt enkelt, säger Torben Holmberg, som är ställföreträdande kompanichef på det nya båtkompaniet. Han är yrkesofficer och lärare i navigation på Sjöstridsskolan i Karlskrona och har arbetat med marinens skolfartyg Gladan och Falken. Jag fick gå en stridsbåtskurs med mina kadetter och blev navigationsbefäl i en hemvärnsbataljonsstab, men där fick jag inte vara kvar, säger han och skrattar. Att sätta upp ett nytt kompani är en utmaning och handlar mycket om sjösäkerhet och utbildning, vilket passar mig utmärkt. f r a m f ö r n a v i g a t ö r e n Emil Nilsson finns det två skärmar, en gps och en radar. Dessutom har båten en dator så man kan kontrollera egenskaper hos hamnar samt olika radioapparater, en civil VHF och en radio 180. Du kan komma upp till varv, säger Emil Nilsson och Axel Bergman, som styr, anger kursen han håller. Uppfattat, håll styrbord, svarar Emil Nilsson. Nästa kurs 300, styrmärke udden, farlighet stenen, visuellt klockan halv tolv. Uppfattat, säger Axel Bergman. Vattnet i skärgården är spegelblankt och öde när stridsbåten åker mellan kobbar, skär och öar. Farten ökar successivt. När vi går runt en större ö och möts av ett gytter av uddar och vikar märks det att navigatören får problem. Skalar upp, säger Emil Nilsson och rör vid reglagen till radarbilden och tilllägger: Läs kurs. 162, svarar föraren. Dra ner fart till 100. Du ska ha kurs 120 så då är vi inte helt rätt på. Medan stridsbåten sakta tuffar fram 22 Hemvärnet # Hemvärnet # Hemvärnet #

13 Eleverna hjälps åt att förtöja stridsbåtarna. 2 Tobias Westergren är nykomling i hemvärnet, men har stor båtvana. 3 Flytväst är obligatoriskt på däck när båten inte är förtöjd. 4 Navigatören måste alltid ha stenkoll på båtens position. 5 Stridsbåtsföraren Erik Jensö är läkare till vardags. är navigatören djupt försjunken över kartorna. När du gick runt udden missade du att ge honom utgående kurs. Men du gjorde helt rätt när du drog ner farten och redde ut det, säger Torben Holmberg. s ä k e r h e t e n s ä t t s alltid främst. Att köra på en sten eller ett skär i hög fart är livsfarligt och dödsolyckor med stridsbåtar har inträffat. I det här fallet var det dock ingen fara. Instruktören är dessutom med och navigerar och kan beordra stopp om inte navigatören gör det själv. Under däck sitter Tobias Westergren och fyller i papper i en pärm. Efter varje pass dokumenterar man sin insats, vad man ska förbättra och vad man gjort bra, säger han. Utbildningen här är mycket bra, press utan stress. Det är viktigt när man kör i femton ton med folk ombord, då får inget gå fel. Det är en repetition Att sätta upp ett nytt kompani är en utmaning. Torben Holmberg, örlogskapten på det vi lärde oss under värnplikten. Varför är du här? De ringde i somras och sökte mig som båtchef. Stridsbåt 90 är den roligaste båt jag kört och jag har kört många höghastighetsbåtar. Det är den säkraste båten och har de bästa systemen. Det är jäkligt skoj att ha kunskapen att köra mellan öar i hög fart och veta precis var man är, att känna kontrollen. Fördelen med stridsbåt är att du snabbt kan ta personer och materiel i marin miljö, nästan överallt, det är en trupptransportbåt. Det är ingen leksak, men jäkligt roligt. Tobias Westergren gjorde precis som Emil Nilsson värnplikten i Karlskrona, men två år tidigare. Sedan dess har han hunnit med att tävla i Roslagsloppet och vidareutbildat sig genom Sjöräddningssällskapets försorg. Först vill de att jag skulle bli kustjägare men det ville inte jag, då erbjöd de mig att bli båtchef på en stridsbåt, vilket var rätt nytt då. Vad krävs av besättningen? Du måste fatta snabba beslut som är säkra. Alla måste jobba tillsammans, båtchefen, ställföreträdaren och maskinmannen. Är en av de tre ur led så fungerar det inte. Vad tycker du om hemvärnet? För mig känns det att det börjar bli mycket mer professionellt, det kommer in kunnigt folk. När man lägger ner i Försvarsmakten måste man ha någon form av styrka. Många av mina gamla lumparkompisar är intresserade. Har man kört stridsbåt vet man hur kul det är och vad som krävs, säger Tobias Westergren som numera bor i Lund och driver en byggfirma med sin bror. Orsaken till att man inte har kursen i Karlskrona skärgård är att den snabbt blir bekant för förarna, i Gryts och Sankt Annas skärgård finns det allt från stora farleder och lätta fyrleder till väldigt svårnavigerade delar. I Fyrudden ligger allt inom ett stenkast från hamnen, och det finns dessutom inget annat att göra än att springa terrängbanan och träna navigation under de sju dagar kursen pågår. v i b y t e r b å t, och tempot trappas upp. På fartmätaren står det 36,3 knop, över 65 kilometer i timmen, och öarna susar snabbt förbi. I några fall bara ett trettiotal meter bort. Nu får de inte använda systemen utan bara optisk navigering. Det handlar mycket om kommunikation mellan navigatören och föraren, säger instruktören Peter Svensson som arbetar på Blekingegruppen och är chef för det nybildade kompaniet. f ö r a r e n e r i k j e n s e, till vardags ATläkare i Karlskrona, skopar och gör en elegant U-sväng runt en liten ö bara för att få order om att stanna. Efter någon meter står vi stilla och guppar på svallvågorna medan navigatören säger några väl valda ord. Du körde in i fel sund, du är inte den första som gör det eftersom det är svårt att se på sjökortet, säger Peter Svensson. Erik Jense svänger runt båten och sätter fart igen. Det är roligast att vara navigatör. Det är kul när man får flyt och det går bra, det är lite mer intellektuellt utmanande. Det är kul att köra också men inte så svårt, säger Erik Jense som liksom sin kollega blev kontaktad via telefon. Det är chansen att åka båt och komma ut på sjön som drar. Det är mycket roligare när man har ett uppdrag att utföra på ett visst sätt och på en viss tid. Hur har det gått att navigera? Det är lite ringrostigt men kommer fort tillbaka, i dag har det gått bra. Det är väldigt många instruktörer och inga restriktioner på hur mycket man kör det är så man lär sig. Det är ett trevlig bemötande och en stor skillnad från lumpen, vi är här för att vi vill det. När mörkret sänkt sig över skärgården kommer de att öva fyrnavigering endast vägledda av ett ljus i mörkret. 24 Hemvärnet # Hemvärnet #

14 nästan klara! GMU-rekryterna på Ingenjörsregementet i Eksjö har haft en tuff vecka. Nu handlar det om att överleva de sista krävande dagarna. Text Joakim Lundgren Foto Jonas Nygren attias Ganning, 19 år, höjer ögonbrynen under den svettiga m90-mössan. I åtta dagar har han tillsammans med rekrytkamrater vistats i skogarna utanför Eksjö. Det här liknar ingenting annat jag gjort. I natt drömde jag att jag besatte eldställningar. När jag vaknade låg jag beredd, säger han. Oktoberluften är kall och rå. Temperaturen når inte över tio grader. Men det är i alla fall uppehåll till skillnad från förra tisdagen då regnet vräkte ner hela dygnet. Föregående natt har de sovit i enskild bivack, under några tallgrenar. Det har gått bra, jag gillar att pressa mig själv, men det har varit lite tuffare än jag trodde. Särskilt när jag hade feber, i början på veckan, säger Mattias Ganning. d e t s i s t a m o m e n t e t i den grundläggande militära utbildningen (GMU) kallas Aldrig ge upp. Under veckan har rekryterna övat närstrid i bebyggelse, eftersök och bevakning av anläggning. I dag ligger fokus på överlevnad, på navigation i terräng. Vid navigering i terräng utan hjälpmedel måste man vara noggrann. Titta på myrstackar och notera att på tallarnas norrsidor växer grenarna glesare än på sydsidorna, instruerar löjtnant Nils Arin. o b s e r v a t i o n e r n a g ö r att en ungefärlig riktning kan tas ut. Uppgiften blir sedan att navigera sig genom ett skogsparti, en vandring på ungefär 350 meter. Rekryterna delas upp i stridspar och skickas i väg. Julia Folkesson, 19 år, beger sig tillsammans med Catharina Henriksson in i terrängen. För dagen deltar Catharina i övningarna som praktikant, men är i själva verket politiskt sakkunnig hos försvarsminister Sten Tolgfors (M). Det verkar vara ett härligt gäng och de håller humöret uppe. Det är väldigt kul att komma ut i verkligheten, säger hon. Den gröna mossan fjädrar under fötterna när hon försöker hålla en rakt västlig riktning genom skogen. Tallarna verkar ge vägledning och de hamnar hundra meter från målet. Av 25 antagna rekryter har 19 valt att 26 Hemvärnet # Hemvärnet # #

15 I momentet Aldrig ge upp ingår även vattenrening. Att göra upp eld med fuktiga kvistar är ingen lätt match. Almendares Montano, 19 år: Varför går du GMU? Jag ville ha ett jobb som inte är stillasittande, så när chansen kom att söka tyckte jag det passade bra. Vad har varit bäst? Kamratskapen har varit det bästa hittills. När man lider tillsammans skapas stark sammanhållning. Vad har varit jobbigast? Jag tycker nog det har varit ganska glassigt hittills. Men att vara blöt och må dåligt, det är klart att man sätts på prov i sådana lägen. Det var också jobbigt att vara en belastning för gruppen i vissa lägen. Löjtnant Nils Arin betonar vikten av att ta hjälp av flera källor när man ska ta ut sin riktning i skogen. Julia Folkesson, 19 år: Varför går du GMU? Jag såg det som en utmaning, efter att ha gått samhällsvetenskapligt program med inriktning språk. När chansen dök upp, tog jag den. Vad har varit jobbigast? Utbildningen har varit mer intensiv än jag hade trott. Det svåraste tror jag var strid i bebyggelse. Men jag har inte tvivlat på att fortsätta. Vad har varit bäst? Att målbilderna har varit så tydliga. Man vet varför man ska genomföra en viss övning och vad man ska ha uppnått när den är slut. Efter att utbildningen är klar ska jag börja på beridna högvakten i Stockholm. fullfölja sin utbildning. Av dessa vill åtta rekryter fortsätta inom hemvärnet när utbildningen är över. c a t h a r i n a h e n r i k s s o n, politiskt sakkunnig, bekymras dock inte över detta. Vårt problem är inte hemvärnet. Vi har redan rekryterat soldater dit, och om tre år ska styrkan ligga på Det kommer vi att klara. Vår stora utmaning är rekryteringen av tillfälligt anställda soldater, säger hon. Men varför tar man in rekryter till en viss inriktning om de inte behövs? Vi får utvärdera det i ett senare skede. Det är självklart inte bra om vi skapar utbildningsplatser som vi inte använder, säger hon. Men befälen på plats i Eksjö är mer bekymrade när de tänker på rekryternas framtid. Till saken hör att många av ungdomarna inte alls önskat tjänstgöring inom hemvärnet men placerats på denna utbildning därför att andra regementen inte hade plats. Problemet är att vi skickar ut dem i arbetslöshet om de inte kan tänka sig att välja hemvärnet sedan. Här har vi många dugliga ungdomar som riskerar att inte få chansen att utvecklas vidare, säger ett befäl som vill vara anonym. Bland rekryterna är det mest positiva tongångar när det gäller framtidsutsikter. Men de som inte går vidare till hemvärnet saknar en uttalad plan för vad de ska göra efter utbildningen. Allt fokus verkar ligga på att lösa uppgifterna för dagen. FAKTA: GMU omgång 3 4 (i hela riket) Sökande: stycken Kallade: stycken Nominerade: 570 stycken Behov: 500 stycken Antagna: 484 stycken t i l l b a k a t i l l s k o g e n. Det har blivit dags för eldprov med hjälp av eldstål, näver och kråkris. Rekryterna sitter på knä och täljer på eldstålet. Efter en minut brinner det rejält. För en kort stund bryter värmen från eldarna av den iskalla höstluften. Röken stiger i skyn. En har svårt att få till det. Kapten Mattias Gleisner gnider kvistarna mot rekrytens kind. Hur känns det? Fuktiga. Just det. Av med handskarna för att känna efter, säger han. I en glänta ligger arméns handbok för överlevnad. Men övningen är mildare än det tidigare baskerprovet, som numera är avskaffat i den militära utbildningen. Det är viktigt att understryka att övningen är utbildande men inte prövande, säger Mattias Gleisner. För en utomstående kan övningarna dock kännas aningen primitiva. Röksignaler och myrstacksnavigation. Ska dessa scoutkunskaper behövas i en försvarsmakt som blir allt mer tekniskt raffinerad? Grunden i soldatrollen är att kunna ta hand om sig själv om man kommer ifrån sina kamrater. Därför är dessa inslag en viktig del i utbildningen, säger Anders Stigsson, GMU-plutonchef på regementet. h u n g e r n g ö r s i g p å m i n d, och före vattenreningsmomentet är det dags för utspisning. Rekryterna har hungrat mer än vanligt de sista dagarna. I dag får varje stridspar dela på en ranson. det är väldigt kul att komma ut i verkligheten. Catharina Henriksson, politisk sakkunnig hos försvarsministern Tre månader går snabbt och ungdomarna, som är födda mellan 1988 och 1992, är snart på väg vidare. På väg bort från otvättade m90-kläder i skogarna utanför Eksjö till andra uppdrag runt om i landet, oklart var.. 28 Hemvärnet #6 2011

16 Leif Magnusson, stabschef Taeliehus, tycker att det är viktigt att ge sektionscheferna ansvar. Vad gör du i din befattning? Ingela Sellgren, hundtjänstbefäl, 151:a hemvärnsbataljonen Övergripande ansvar för hundverksamheten. Jag försöker få fram den perfekta vetenskapen som en hund är. Det finns inget som slår en hunds näsa. ÖB Sverker Göranson i samspråk med Maria Lundin, Fältjägarbataljonen. Robert Bennerheim, underrättelsechef Attundaland, har fullt upp. Han försöker lista ut var fienden kan slå till. Jenny Leijonhufvud, underrättelsebefäl, hjälper till. Gemensam övning Läget är kritiskt runt om i landet. Nordic Battle Group ska ta sig till oroligheterna i Gestland, landet långt bort i öster, men hoten tornar upp T sig. et är ledningsträningsövning i Enköping och ett tiotal bataljonsstaber jobbar under hård press. Flygplatser, hamnar och transportvägar är tänkbara mål för terroristgrupper som vill stoppa NBG:s avresa från Sverige. Rapporter om fientlig aktivitet strömmar in. Fordon har saboterats med hjälp av fotanglar, hundar har blivit förgiftade och dessutom är 300 demonstranter på väg ut till Arlanda för att visa sitt missnöje mot NBG:s stundande insats i Gestland. Inte blir det lättare när Leif Magnusson, stabschef Taeliehus, får höra att en krypteringsnyckel blivit röjd. All kommunikation via radio att betrakta som öppen, ropar han ut. Situationen ställer höga krav på att inte bara bataljonerna samverkar, utan även att samverkan med civila myndigheter och privata aktörer fungerar. Transportskyddet av NBG tar exempelvis slut vid ankomsten till Arlanda, där sätter juridiken stopp för en fortsatt närvaro, och polis och säkerhetsbolag får ta över. I området alla hemvärnsstaber ska agera på liknande sätt. Thomas Hillermar text & foto Max Schüllerqvist runt Arlanda har det inkommit uppgifter om att det rör sig obehöriga personer, och man har fått indikationer på att de letar efter platser att skjuta luftvärnsrobotar ifrån. För att allt ska fungera är det viktigt att ge sektionscheferna ansvar. Det är ju de som är specialister på sin funktion, säger Leif Magnusson. ä v e n r o b e r t b e n n e r h e i m, underättelsechef Attundaland, har fullt upp. Han försöker med hjälp av underrättelserapporterna att analysera: Hur stor är risken för upplopp? Hur stor är risken för sabotage? Hur stor är risken för väpnade attacker? Bedömningen jämför han sedan med grannbataljonens för se om hotbildsanalyserna är lika, och hittills är de identiska. ger styrka Det är viktigt att spaningsfrågorna ställs på ett specifikt sätt. Man får fråga om de har sett just den här personen eller just den här händelsen. Annars blir det skit ut och skit in, säger han. Medan de andra bataljonerna har fullt upp med att säkerställa att NBG kan lämna landet via Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn, viktiga farleder i Mälaren och en rad andra platser får vi några ord med Thomas Hillermar, planeringsofficer på HvSS. Det är viktigt att ha den här övningen för att se till att alla arbetar på samma sätt och har en gemensam metodik. Alla hemvärnsstaber ska agera på liknande sätt, säger han. Tidigare har lokala avvikelser accepterats och bataljoner har haft övningar på egen hand, men nu ska alla bataljoner göra ledningsträningsövningen i Enköping vartannat år. Det har varit en enorm utveckling sedan vi började med övningen Då åkte folk hem och det blev en kulturkrock med alla på samma ställe. Nu är det här en populär övning. Folk inser att det är bättre att komma hit och öva än att öva var för sig, säger han. f ö r b a t a l j o n e r n a ö k a r återigen anspänningen. Obehöriga personer har tagit sig in på området nära bana ett på Arlanda. De tycks mäta avståndet till flygplanen med hjälp av en kikare. Dessutom har en soldat blivit knivhuggen och en misstänkt har skadskjutits. Hotbilden blir allt högre, men hemvärnsbataljonerna står redo tillsammans.. Katarina Berntsson, stabsassistent, fältjägarbataljonen Sköter loggning av inkommande och utgående meddelanden. Det är viktigt att sortera upp och se vilka som är brådskande. Gäller det bomber går det ju före vilken storlek Kalle ska ha på jackan. Robert Nordström, stridsledningschef, 18:e hemvärnsbataljonen Stridsleda bataljonen enligt givna order. Min uppgift är att taktiskt se vad som är mest lämpligt. Man bör som person vara stresstålig för befattningen. 30 Hemvärnet # Hemvärnet # #

17 tema / när k am p Närkamp ger säkrare soldater Tandskydden är anpassade, säkerhetsföreskrifterna underskrivna och träningskläderna och suspensoarerna påtagna. Det är dags för en heldagsutbildning i närkamp. et är ett gäng förväntansfulla soldater som är samlade i gymnastiksalen på Helikopterflottiljen. Vi börjar med att värma upp och samlas på ett begränsat utrymme där vi knuffas och försöker klappa varandra på huvudet, det är ett sätt att bli varm samtidigt som man vänjer sig vid den fysiska närheten. Pulsen går snabbt upp. Utbildningen vi går heter block A och de tre instruktörerna är alla hemvärnsoldater. Vi har sju närkampsinstruktörer från hemvärnet, vi började utbildningen med hjälp av Markstridsskolan. Vi ska försöka utbilda fler och få en geografisk spridning, säger Peter Blomberg på Livgrenadjärgruppen. g r u n d p o s i t i o n e n ä r a t t stå ungefär som en boxare med tyngdpunkten på trampdynorna. Skillnaden är att händerna är öppna och handflatorna pekar framåt och hålls en bit framför ansiktet. Man slår med öppen hand för att inte skada knogarna om man träffar motståndarens utrustning, Vi får även lära oss använda armbågar, låga sparkar och att knäa motståndaren. När vi lärt oss grundtekniken övar vi på varandra. Allt sker under kon- Block a 12 timmar Uniformerad personal Grunder närkamp, nödvärn och graderad insats trollerande former för att undvika skador. Även om säkerheten är hög så går det inte att undvika blåmärken. Hur hårt och snabbt man kan göra teknikerna beror på en själv och den partner man övar med eftersom man byter av hela tiden får man lära sig att möta nya motståndare med olika storlek, teknik och kraft. I gruppen finns både vana kampsportare och nybörjare. Alla lär sig dock snabbt de nya teknikerna och inlärningskurvan är hög. I en stressig eller livsfarlig situation slutar finmotoriken fungera vilket gör att teknikerna man tränar in är enkla. Förut hade skyddsvakten bara ett verktyg att skjuta. Nu får de ett redskap till att lösa sin uppgift som skyddsvakt. Går man block D får man även använda batong och handfängsel vilket ökar ens egen och de omhändertagnas säkerhet, säger instruktören Mikael Karlsson som även lär oss hur man avväpnar en angripare och undviker att bli svårt knivskuren. förut hade skyddsvakten bara ett verktyg att skjuta. Mikael Karlsson, instruktör Block B 12 timmar Huvudtjänst markstrid Forts. närkamp, nödvärn och graderad insats T text & foto Therese Åkerstedt För blir man anfallen med kniv får man räkna med att få skärsår. Teknikövningarna blandas med olika kampmoment, antingen slår eller sparkar man på mitsar, stora kuddar, eller gör andra övningar som att agera livvakt och hindra kamraten att attackera ens president. För att orka med och kunna ta till sig utbildningen krävs en del kondition och styrka, men framför allt rätt inställning. Block C 12 timmar Huvudtjänst markstrid SERE: Närkamp vid flykt eller fångsituation i d a g a n v ä n d s v a p e n a t t r a p p e r men vanligtvis kör man med sitt eget vapen. Man får både lära sig att använda vapnet som ett tillhygge, exempelvis göra pipstöt, och för att blockera en attack. Joakim Hedström tar fram sina skådespelartalanger när han attackerar sin kompis med en plaststav. Jag gick en närkampsutbildning för några år sedan och tyckte den var väldigt rolig. Det är kul med vapentekniker, det får man inte träna på andra ställen, säger Joakim Hedström, som är kompanisignalist. Hur har det gått? Det är ganska jobbigt, man behöver hålla sig i bättre form än man gör. Det är bra instruktörer och en lagom stor grupp så att de hinner med alla. Jag har sträckt mig lite i knät, men det går bra. Är det roligt? Ja, men det är tråkigt om motståndaren kommer så nära att man måste använda det. När attacken är avvärjd backar soldaten och gör en vapenkontroll, att magasinen sitter ordentligt, att inget sitter i utkastaren och gör mantelrörelse för att kontrollera funktionen. Släpp aldrig pistolgreppet, ni ska kunna avfyra vapnet även om ni inte är klara med kontrollen, säger instruktören Martin Wennerbo. Block d 10 timmar Vakt eller skyddsvakt Grunder laga befogenhetsvåld Alla övningar ska kunna göras i full stridsutrustning, vilket vi är tacksamma för att slippa i dag. Plutonchefen Jörgen Johansson står och pustar ut lätt framåtböjd. Hon sparkade mig i magen, lite tufft blir det emellanåt. Men det ska inte vara för ofarligt. Sådana här övningar är jättebra, man kommer över osäkerheten vid fysisk kontakt, vilket är bra när man ska hålla i någon. Vad tycker du om utbildningen? Det är bra att man valt en enkel teknik, som bygger på naturliga reflexer, så det är lätt att lära sig. På några timmar växer självförtroendet, vilket är en av de viktigaste ingredienserna i självförsvar. Utbildningarna är numera mer inriktade på individen, vilket man även ser på skjuttekniken. Jag tror att de här övningarna lyfter den vanliga soldaten väldigt mycket. Ett av momenten är att ta sig upp från liggande i ryggläge med vapnet hela tiden riktat mot instruktören. Sedan ökar svårighetsgraden, medan instruktören springer runt mellan deltagarna ska de hålla vapnet riktat mot honom hela tiden, och byta position från stående, sittande och liggande på hans order. När vi avslutar mer än åtta timmar senare är alla både trötta och ömma, men betydligt bättre rustade för nästa insats.. Block e 20 timmar MP/Vakt eller skyddsvakt Fördjupning laga befogenhetsvåld Rickard Gustafsson, Försvarsmaktens chefsinstruktör i närkamp: Varför behövs utbildning i närkamp? Det krävs mycket av soldaten i dag och det kan få stora konsekvenser om man agerar fel i en situation, exempelvis använder för mycket våld. Generellt är strid på korta avstånd mer personligt. Soldaterna måste känna att de kan försvara sig om de står och pratar med en person på nära håll, som i utlandstjänst, och att de har självkänsla och självförtroende att lösa situationer. Varför har Försvarsmakten ett eget system? Teknikerna måste fungera med full stridsutrustning då man har ett begränsat rörelsemönster. Det bygger på hur människor naturligt reagerar under stress. Vad har ni för grundkriterier? Det ska vara en kort inlärningstid och lätt att komma ihåg. Det är ett levande system och vi studerar hela tiden andra nationer och civila kampsporter för att se om det går att anpassa till våra behov. Upptäcker vi att något inte fungerat i en situation så ändrar vi det. Vad ska man tänka på när man övar närkamp? Vi har integrerat närkampen, skjutoch strid i bebyggelse-utbildningen, det ska inte bara övas var för sig. När man kliver in i ett rum ska man kunna gradera insatsen, från att lugna oroliga civilister till att hålla fast och omhänderta/gripa eller öppna eld. Vad tycker du om att utbilda närkampsinstruktörer i hemvärnet? Jag tycker det är jättebra, det finns ett behov av fler instruktörer i hemvärnet och det mest optimala vore om det fanns en på varje kompani.. Soldaten ska få/kunna: Ökad personlig färdighet samt fysisk och mental förmåga att verka i en närstridssituation med eller utan eldgivning. Avvärja hot och angrepp med andra medel än bruk av skjutvapen, då situationen inte anses kräva grövre våld, s.k. graderad insats. Utföra laga befogenhetsåtgärder med försvarligt våld. 32 Hemvärnet # # Hemvärnet # #

18 tema / sömn Hemvärnssoldater måste kunna verka dygnet runt och klara hård fysisk och psykisk belastning. Det gäller att ta vara på den lilla sömn man kan få. FAKTA Så här kan ett passchema se ut under en fyradagarsövning: Kl Grupp A V B 2. Grupp B A V 3. Grupp B (QRF) B A 4. Grupp V B B A: Arbete B: Beredskap (finns olika beredskapsgrader) V: Vila QRF: Quick Respons Force. En tupplur kan ge extra energi. Men se till att sova minst 20 minuter, annars är det verkningslöst. Enligt sömnexperten Lena Leissner bör man försöka lägga personers passchema så mycket som möjligt efter när de är som skarpast, vissa är morgonpigga, andra är kvällspigga. Sömnbrist sänker soldaten Sömnstörningar har blivit allt vanligare, och tar man inte tag i problemen påverkar det både fysiken och psyket stridsvärdet sänks. En utvilad soldat är en bra soldat. T är man vet att man om bara ett par timmar ska upp och marschera eller bevaka ett objekt kan det vara svårt att somna. Eller när man uppjagad kommer till en övning och ens första pass består av vila. Ibland kan det vara svårt för folk att förstå att de måste sova då. Men man får helt enkelt tvinga folk att gå och lägga sig. Det handlar om disciplin, säger Mats Levin, som lagt många passcheman när han var plutonchef på flygvapnets bassäkerhetsförband. På ett åttatimmarspass möjliggör det sex timmars sömn en timme går ofta till förberedelser i vardera änden. Det är i minsta laget, men fungerar under en Man får en mycket bättre sömn på natten om man varit rejält fysiskt aktiv på dagen. Lena Leissner, överläkare text & foto Max Schüllerqvist begränsad tid. Det gäller dock att sömnen inte blir störd ytterligare. Det är viktigt att bataljonsstaben ger ut sina arbetsuppgifter i god tid, annars har plutonchefen ingen möjlighet att bygga upp ett bra passchema. Mentalt är det viktigt för soldaten att ha ett passschema, så att man vet att om två timmar får jag vila, säger Mats Levin. e n l i g t e n s i f o u n d e r s ö k n i n g från 2008 har 40 procent av svenskarna svårt att sova minst en gång i veckan procent har så stora problem att det inverkar på de dagliga funktionerna. Överläkaren Lena Leissner jobbar på sömnenheten på Örebro universitetssjukhus och har FAKTA Experternas sömntips Se till att ha det svalt du sover mycket bättre då. Ha fönstret på glänt eller vädra under dagen. Försök hitta en sovplats som är så tyst som möjligt. Acceptera att sömn är viktigt och något som ska prioriteras. Då kommer du bort från känslan av att du sover bort din tid. koll på de vanliga symptomen: trötthet, oskärpa, minnes- och koncentrationssvårigheter. I en del fall blir personerna även deprimerade, andra blir ilskna och en del känner sig mer eller mindre personlighetsförändrade. Det låter inte så bra om man ska vara hemvärnssoldat? Nej, det låter inte alls bra. Då förutsätter man en stabil och robust människa, säger hon. Våra läsare ställs ofta inför fysiskt krävande uppgifter. Hur mycket påverkar fysisk ansträngning mängden sömn man behöver? Det påverkar inte så mycket. Man får en mycket bättre sömn på natten om man varit rejält fysiskt aktiv på dagen. Full spruta på dagen och sen total vila på Ibland vet man i förväg att man kommer att behöva vara vaken länge. Då gäller det att sova så mycket som möjligt inför uppgiften, så att batterierna är fulladdade. Powernaps fungerar, men du måste sova minst 20 minuter för att det ska ge något. Sömnig på dagen? Försök hålla det ljust och svalt omkring dig. Då är det lättare att hålla sig vaken. natten. Då är det som bäst, säger hon. Man brukar prata om att sova sju åtta timmar. Är det så? Vi sömnforskare pratar mer och mer om sömnkvalitet i stället för sömnkvantitet. Så det är lurigt att räkna i timmar och minuter. Men det är klart, kommer man till ytterligheter och människor som bara sover fem timmar per dygn, då är man nere på så korta tider att hur bra kvalitet man än har på sömnen räcker den inte till. Sex timmar är ett minimum, säger hon. I hemvärnet har man ofta ett passchema, precis som inom industrin. Hur ska man tänka när man lägger scheman? Undvika att lägga två morgontrötta personer på morgonpasset? Jag tror vi kommer att landa där. Vi vet i dag att det finns morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Morgonmänniskor har lite kortare biologiska dygn, och kvällsmänniskor har lite längre biologiska dygn. Det är skillnader vi är födda med och man ska utnyttja när folk är som mest alerta, säger hon.. 34 Hemvärnet # Hemvärnet #

19 befattning / K varte r mä star e Alltid steget före Kvartermästaren måste lyckas konsekvenserna för en hel bataljon kan annars bli stora. Det gäller att hela tiden ligga steget före och planera så att mat, ammunition och drivmedel finns tillgängligt. T text & foto Max Schüllerqvist Foto therese åkerstedt 2 1 Utan ammunition, mat och drivmedel stannar förbanden. Att se till att förråden är välfyllda ingår i bataljonskvartermästarens ansvarsområde. 2 Dennis Wihlstrand, på 151:a hemvärnsbataljonen, siktar på att bli bataljonskvartermästare. 3 Annika Reimendal, i dag underhållsbefäl i 331:a hemvärnsbataljonen, menar att kvartermästaren har ett stort ansvar. 3 Ett tiotal personer går kursen för att bli bataljonskvartermästare. Det är inte den populäraste befattningen, men nog så viktig. FAKTA Så är utbildningsgången Kompanikvartermästare: Krav på tidigare militär utbildning eller hvutbildning KB respektive H chef hemvärnspluton 1:1 Krav på utbildning för befattning: H kvartermästare hemvärnskompani H Stabsmedlem bataljon/kompani Bataljonskvartermästare Krav på tidigare militär utbildning eller hvutbildning: YO/RO respektive H kvartermästare hemvärnskompani Krav på utbildning för befattning: H chef hemvärnskompani 1:1 och H kvartermästare hemvärnsbataljon Källa: hemvarnet.se an kan aldrig bli bra på att vara kvartermästare. Man kan bara bli bättre, säger Dennis Wihlstrand, kompanikvartermästare på 151:a hemvärnsbataljonen. Ett terrorattentat har skett mot ett oljeraffinaderi i Brofjorden vid Lysekil. En terrorgrupp, som kräver Sveriges utträde ur EU-styrkan i Afrika, har tagit på sig dådet. Hemvärnet ska stödja genom att bevaka och skydda viktigt objekt för den återstående drivmedelsförsörjningen i landet. Omgående ska en hemvärnsbataljon mobilisera och gruppera i Vällinge, för att vid behov kunna ta sig till hamnen i Södertälje, som är ett tänkbart terrormål. Hur kommer soldaterna att göra med bilarna? Parkerar de eller blir de avsläppta? Var kan man parkera och hur många platser behövs? frågar instruktören Niclas Johansson från HvSS. m o b i l i s e r i n g s o r d e r n ä r d e n första större uppgiften för kursdeltagarna på HvSS utanför Stockholm. Här, i ett klassrum som för tankarna till högstadiet, drillas ett gäng framtida bataljonskvartermästare. Antalet parkeringsplatser kan tyckas som en icke-fråga. Men alla tänkbara problem måste bataljonskvartermästaren ha funderat igenom. Hur ska matförsörjningen gå till? Var finns ammunition att hämta? Det kommer nya regler och lagar hela tiden som man måste följa upp själv, och 20 dagar på kompaninivå skulle vara rimligt för att lägga en bra kunskapsgrund Dennis Wihlstrand det gör att man utvecklas, säger Dennis Wihlstrand. Han är i dag kompanikvartermästare, men går kursen för att om några år ta över som bataljonskvartermästare. Det är inte ansvaret jag är ute efter. Jag drivs av tanken att man har en plan och ser den fullföljas. Att soldaten har ett högt stridsvärde även en söndag klockan fyra när de ska åka hem efter en övning. Då har jag lyckats, säger han e t t t i o t a l p e r s o n e r är med på kursen. Bataljonskvartermästare är inte den utbildning som lockar flest. Jag skulle önska att man såg mer allvarligt på befattningen inom hemvärnet. Det är ingen slaskbefattning, säger Niclas Johansson. Han vill se en längre utbildning för att bli kvartermästare, och får stöd av Dennis Wihlstrand. I dag är kompanikvartermästarkursen och bataljonskvartermästarkursen tio dagar vardera. 20 dagar på kompaninivå skulle vara rimligt för att lägga en bra kunskapsgrund. Det är så mycket du måste kunna. Hur mycket sprit 35 går det åt varje gång man lagar mat? Hur många tändstickor? På 600 man blir det snabbt mycket. k u r s d e l t a g a r n a h a r o l i k a bakgrunder långt ifrån alla har varit kompanikvartermästare. Annika Reimendal, underhållsbefäl i 331:a hemvärnsbataljonen Bohus, kommer efter avklarad kurs att bli bataljonens nya kvartermästare. Hon är sjukvårdare från början och har varit med i Röda Korset, och är i dag med i lottorna. Det är klart att man har ett stort ansvar nu. Men bataljonschefen och gruppen ansåg att jag var redo för befattningen, och då tvekade jag inte, säger hon. När är du en fullfjädrad kvartermästare? Ojojoj. Det tar nog några år, det tror jag verkligen. Det är ett tufft jobb och så mycket att planera. Man ska ligga steget före. Men gruppen hemma stöttar mig om jag behöver det, säger hon. Alla jag pratar med betonar samma egenskaper som avgörande för en bra kvartermästare: organisationsförmåga, vilja att utvecklas och en stark ansvarskänsla. Och så klart en förmåga att lösa problem. Dennis Wihlstrand exemplifierar med en anekdot från ett Norrlandsförband, som varit ute på övning halva natten i minusgrader. Stelfrusna kom soldaterna in på natten för att få kaffe, men det fanns inget kvar. Då fick kokgruppchefen en idé han kokade upp vatten och hällde i soja. Soldaterna sa Vad fan är detta? och spottade ut det. Men det blev Vilket äckligt kaffe i stället för Varför fick vi inget kaffe?. Det är klart att det borde ha funnits riktigt kaffe, men allt handlar om att på något sätt lösa situationen, säger han.. 36 Hemvärnet # Hemvärnet #

20 spel / recension bilder: ea spel / r ecension Mästerliga strider i Battlefield 3 M örkt, skitigt, nervkittlande och fantastiskt. Battlefield 3, som utvecklats av Stockholmsbaserade Dice, utmanar om titeln som världens bästa krigsspel och lyckas. Sex år har passerat sedan Battlefield 2 släpptes. Då var man dominant, åtminstone bland onlinespelarna. Kungakronan gick dock senare förlorad till Modern Warfareserien, men nu är det alltså dags att ta upp kampen igen. Battlefield 3 är precis som sin föregångare mästerligt på att erbjuda storskaliga, dynamiska strider online. Här kan du använda banan efter egna önskemål: hoppa in i en pansarvagn, helikopter eller ett jaktplan. Eller bara ligga och ta ut motståndarna en efter en från distans. p å p c - v e r s i o n e n k a n upp till 64 spelare delta samtidigt på samma bana (upp till 24 på Xbox 360 och Playstation 3), och det ställer stora krav på taktiken och samarbetet inom laget. Rycker du fram utan eldunderstöd så dröjer det inte många När man spelar online (på pc) kan upp till 64 personer delta samtidigt. Storskaligheten är en styrka i Battlefield 3. sekunder innan du är träffad. I kampanjläget är man inledningsvis sergeanten Heny Blackburn, som i ett förhörsrum tvingas återberätta uppdrag i Iran, och spelaren kastas in i de olika uppdragen. Grafiken är knivskarp, och i de mörka, skitiga miljöerna med fiender i bakhåll på hustak och bakom bilvrak är det lätt hänt att man sitter på helspänn i tv-soffan. n å g o t m a n k a n störa sig på är att fiendesoldaterna väl ofta tycks rikta in sig på att skjuta mot en själv, i stället för mot någon annan i ens grupp med betydligt tyngre vapen. Det problemet behöver man dock inte oroa sig för online. Klart är i alla fall att svenska Dice lyckades; de sex åren som spelarna fått vänta har inte kastats bort. Kampanjläget är bra, multiplayerläget är fantastiskt. Det man kan reagera på är att tempot är lite lägre än i Modern Warfare 3, och det är mer smygande och mer nerver. Vilket spel som passar en bäst beror helt enkelt på vad man vill ha taktik och realism eller action? Max Schüllerqvist FAKTA: Format: Pc, Xbox 360, Playstation 3 Antal spelare online: 1 64 (pc), 1 24 (Xbox360, PS3) Co-op: Ja Utvecklare: Dice Utgivare: EA betyg: Grafik: Nya grafikmotorn Frostbite 2 ger en upplevelse 5 utöver det vanliga. Spelkänsla: 4 Verklighetstroget rörelsemönster och en ljudbild som placerar dig mitt på slagfältet. Livslängd: Möjlighet att låsa upp 4 mer och mer vapen och funktioner. Något kort kampanjläge. Totalt: 13 av 15 Modern Warfare är sig likt K nappast revolutionerande, men storslaget, medryckande och actionspäckat. Modern Warfare 3 är en uppdaterad version av ett redan utmärkt spel. Ryssland har invaderat USA, och New York är nästan förlorat. Stora delar av ryska flottan ligger utanför staden, och inne i city rasar striderna för fullt. I klassiska miljöer, som Broadway och Wall Street, slår man tillbaka gata för gata som Delta Force-soldaten Derek Frost Westbrook. Det är storslaget; skyskrapor exploderar, helikoptrar störtar och kulorna viner. Det känns hela tiden som slutscenerna i en Hollywoodfilm, men man får själv vara regissör. Konceptet känner alla som spelat Modern Warfare 2 igen, och det fungerar uppenbarligen. Trots att lansering skedde en vecka efter att huvudkonkurrenten Battlefield 3 släppts slogs alla tänkbara rekord. 6,5 miljoner sålda exemplar på ett dygn bara i USA och Storbritannien betyder det största nöjessläppet någonsin. d e n s t o r a l o c k e l s e n är dock inte kampanjläget, eller co-op-läget för dig och en kompis, utan multiplayerläget. Här är livslängden på spelet nästan oändlig. Tempot är högt, banorna är många och motspelarna är i regel grymma. En välkommen nyhet är communityn Call of Duty Elite. Här kan du i efterhand utvärdera dina insatser. Du kan exempelvis titta på exakt var krypskytten som träffade dig var gömd, eller vilka misstag du gjorde. a t t s p e l e t b l i v i t en enorm försäljningssuccé är med andra ord inget överraskande. Multiplayerläget är så beroendeframkallande att det inte kan ses som förvånande om frånvarotimmarna i det svenska skolsystemet nu skjuter i höjden. Det man kan anmärka på är att spelet inte längre är nyskapande, det innehåller inga överraskningar. Man får precis det man väntar sig kvalitet. Max Schüllerqvist FAKTA: Format: PC, Xbox360, Playstation 3, Wii, Nintendo DS Antal spelare online: 1 16 Co-op: Ja Utvecklare: Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games Utgivare: Activision betyg: Grafik: Samma grafikmotor som 4 tidigare med andra ord skarpt och detaljrikt. Spelkänsla: Minus för att omgivningen inte påverkas av 4 exempelvis granater. Livslängd: Multiplayerläget kan 4 man spela hur mycket som helst. Kampanjläget dock lite kort. Totalt: 12 av 15 KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR 90 TÄLTLYKTA FÄLTSPADE GRÄVSPADE VÄRMEJACKA 90 VÄRMEBYXA 90 RYGGSÄCKAR MASKERINGSNÄT TELEFONVÄXEL SNÖSKYFFEL FÖRBANDSVÄSKOR VATTENDUNKAR KOKKÄRL BYXA BDU PULKA HANDSKAR LINNE DOG TAG VANTAR Militära fordon samt utrustning Vi har inga bilder i denna annons med M90 M90 FÄLTJACKA, SVART 485 kr M90 VÄRMEJACKA, OANV 375 kr M90 GUMMISTÖVEL 275 kr VAPENRENGÖRINGS- SATS 295 kr Vid köp av konfektion över 1000 Kr lämnar vi 10% rabatt (ej set M90 Fältbyxa/jacka). Vid köp av Set M90 Fält jacka/ byxa 895 kr (M90 camo/svart) skickar vi med en fältmössa. Kan ej kombineras med annat erbjudande Utökad Jaktavd med camonät, kläder mm. Nu har vi även airsoftkulor och gas. Erbjudandet gäller december månad ut och att man uppger tidningen Hemvärnet. SATS I kampanjläget slår de amerikanska trupperna tillbaka mot den ryska invasionen. Spelet inleds i New York, och scenerna är ofta storslagna. RYGGSÄCK COMBAT kr FRAKT Vid förskottsbetalning 0-10 kg (ej skrymmande) 49:- Vid efterkrav postförskott 0-10 kg (ej skrymmande) 109:- STOR SORTERING AV PRODUKTER I M90CAMOUFLAGE LIKNANDE FÖRSVARETS. NU FINNS VI ÄVEN PÅ FACEBOOK. bilder: activision Active Life Equipment Kundtjänst växel , Öppettider Butik: ons , fre samt lör , övrig tid telefonkontakt. Kvarngatan 10, Slutarp / Falköping, Tel: , Fax: , Passa på och köp dina julklappar hos oss. Order inne före den 12 december för garanterad lev innan jul, men vi skickar ända fram till den 21 dec. KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR 90 TÄLTLYKTA FÄLTSPADE GRÄVSPADE VÄRMEJACKA 90 VÄRMEBYXA 90 RYGGSÄCKAR MASKERINGSNÄT TELEFONVÄXEL SNÖSKYFFEL FÖRBANDSVÄSKOR VATTENDUNKAR KOKKÄRL BYXA BDU PULKA HANDSKAR LINNE DOG TAG VANTAR 38 Hemvärnet # Hemvärnet #

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT Nya tider nya tankesätt också inom försvaret Försvarsmakten är en organisation i förändring precis som många andra företag. Vår personalfilosofi bygger på att vi

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2015-01-31 Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land. (ÖB 2014) Rikshemvärnschefen

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2016-11-01 ÖVR 01 Sida 1 (2) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Johannes Jeppsson FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 49.bat, Norra skånska bataljonen, stab MOTIONSKATEGORI

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

H ä r ä r ubåten instängd

H ä r ä r ubåten instängd GT 1988-08-30 H ä r ä r ubåten instängd Försvarsstaben är övertygad om att den främmande ubåten är instängd i Stigfjorden mellan Tjörn och Orust utan minsta chans att smita. Förväntningarna på marinen

Läs mer

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS)

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) FÖRSVARSMAKTEN Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) Försvarsmaktens ledningsorganisation förändrad från 130115 FÖRSVARSMAKTENS ORGANISATION 2012 ÖVERBEFÄLHAVAREN GENERALDIREKTÖREN

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Hemvärnet. Försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU10. Sammanfattning

Hemvärnet. Försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU10. Sammanfattning Försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU10 Hemvärnet Sammanfattning I betänkandet behandlas ett antal motionsyrkanden som är väckta under de allmänna motionstiderna under riksmötena 2011/12 och 2012/13.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

FÖRE INSATS. Redo för insats?

FÖRE INSATS. Redo för insats? FÖRE INSATS Redo för insats? Innan du kan genomföra en insats måste du vara väl förberedd på alla plan, såväl fysiskt som psykiskt. Det är även en del praktiska saker som du måste ta tag i. Ibland kan

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde.

Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde. (SVF) Sid 1 (9) Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde. Bakgrund Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har i samarbete med Eductor Human Resources initierat

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Kommittédirektiv Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över och föreslå

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:3 Utkom från trycket 2007-10 -18 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten

Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2014-02-15 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:3 Utkom från trycket 2012-06-29 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Diane Tullson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Diane Tullson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Diane Tullson Vad handlar boken om? Boken handlar om Liam och Tej som ska iväg och åka snowboard (bräda). Plötsligt voltar bilen och rullar ner för en brant backe. Liam

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Smst motioner utbildning 2007

Smst motioner utbildning 2007 Smst motioner utbildning 2007 Mot nr Rubrik Insänt av RIKSHV RiksHvR Tinget U 1 Gradbeteckning=Utbnivå! Säkerhet för KRAG Hvråd Rikets försvar att visa. U 2 Datastöd - Utökad information i PLIS Dalarådet

Läs mer

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns.

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. FRED OCH FRIHET. TVÅ BRA SKÄL ATT GÅ UPP PÅ MORGONEN Jorden är fantastisk, Sverige är fantastiskt. Så har det inte alltid varit. Vår historia

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Så fick man soldater

Extramaterial till Blod och lera Så fick man soldater Så fick man soldater Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres. BLOD och LERA första världskriget

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM 01A Sida 1 (2) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest C

SVENSKA Inplaceringstest C SVENSKA Inplaceringstest C Vilket av de fyra alternativen är rätt? Svar: Har du en karta Stockholm? A på B över C för D till B 1. Stockholm har mycket sedan jag var barn. A växlats B bytt C ändrat D förändrats

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten. Veterandagen

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten. Veterandagen Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten Veterandagen Varmt välkommen! Enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 är den 29 maj instiftad som den dag då vi alla uppmärksammar våra veteraner och deras anhöriga.

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm..

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Lucia - Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Jag funderar, jag har liksom inte riktigt kommit på vad jag vill ha jag menar, det finns ju så mycket saker nu för tiden.

Läs mer

Informatör åt polisen lämnades utan skydd

Informatör åt polisen lämnades utan skydd Informatör åt polisen lämnades utan skydd Bokmärk artikel Publicerad i dag 00:01 Foto: Magnus HallgrenJohan lämnades utan skydd efter att ha arbetat som informatör åt polisen. Riksdagen har överlåtit åt

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i

Läs mer

1 000 MÖJLIGHETER. Vad du kan bli i Försvarsmakten

1 000 MÖJLIGHETER. Vad du kan bli i Försvarsmakten 1 000 MÖJLIGHETER Vad du kan bli i Försvarsmakten Hej, vem är du? Flygmekaniker, kock eller sjöofficer? Sjukvårdare, skyttesoldat eller militärtolk? Berätta för oss vem du är så visar vi dig vad vi kan

Läs mer

Välkommen till FMCK SKÖVDE

Välkommen till FMCK SKÖVDE Utgiven våren 2012 Välkommen till FMCK SKÖVDE Information Regler & Policy www.skovde.fmck.se Välkommen FMCK, eller som det egentligen heter, Frivilliga Motorcykelkåren, hälsar dig varmt välkommen. Vi här

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer