nationella skyddsstyrkorna # Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nationella skyddsstyrkorna #6 2011 Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare"

Transkript

1 nationella skyddsstyrkorna # Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare

2 fakta om hemvärnet ledare / r i k s h e mvär n schefe n LADDA RÄTT! med nyttigare energisnus Energi & Vitaminer Alla i hemvärnet är med frivilligt. Personalen övar mellan 4 och 13 dagar per år beroende på befattning. Uppfyller du ditt avtal får du minst kronor per år. Du kan gå ur när du vill. Hemvärnets viktigaste uppgifter är att bevaka, skydda, ytövervaka samt stödja samhället vid fred, kris och krig. Hemvärnsförbanden ska med mycket kort varsel kunna sättas in över hela landets yta. Med huvuddelen inom 24 timmar efter order och med tillfälligt sammansatta enheter inom 6 timmar ska det finnas 40 bataljoner med cirka hemvärnssoldater, varav cirka ingår i de nationella skyddsstyrkorna. Alla soldater tillhör någon av de 22 utbildningsgrupperna som finns utspridda över hela landet. Utbildningsgrupperna är ansvariga för övningar och utbildning. Vill du gå med? Gå in på hemvarnet.se eller soldat.nu. Personer som inte gjort värnplikt kan bli specialister eller gå tremånadersutbildningen GMU. Beröm ökar kraven Årets rikshemvärnsting är avslutat. Jag vill framföra mitt varma tack till alla delegater, till avgående rikshemvärnsråd och till alla som jobbat med de praktiska arrangemangen kring tinget. Tinget var, från min utgångspunkt, mycket lyckat. Behandlingen av motioner och propositioner var livlig och många tankar ventilerades kring hemvärnets utveckling. Bland alla beslut som fattades uppfattar jag tingets rekommendationer kring utvecklingen av medinflytandesystemet som ett av de viktigaste. Det ger det nyvalda rådet en bra grund för fortsatt arbete. Vi hade också glädjen att ha såväl försvarsministern, ordföranden i riksdagens försvarsutskott som vår överbefälhavare som talare. Alla dessa vittnade om sina positiva upplevelser av och sin respekt för hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Det är bra och ställer krav på oss som förband att leverera. e f t e r h a n d s o m försvarsmakten utvecklar det nya personalförsörjningssystemet märks olika effekter. Just nu pågår en intensiv rekrytering till så kallade interimsavtal för tidvis tjänstgörande (anställda) soldater (GSS/T). Det är ett tydligt krav från regeringen att Försvarsmakten skall nå upp till en viss mängd sådana avtal före årsskiftet. Rekryteringen till dessa avtal sker bland dem som tidigare gjort värnplikt vilket i dag är huvuddelen av er hemvärnssoldater. Jag är av den uppfattningen att vi inom Försvarsmakten inte i första hand skall rekrytera från varandra utan göra nya rekryteringar så att ännu flera än i dag har något engagemang i Försvarsmakten. Det är naturligtvis upp till dig själv som hemvärnssoldat om du vill byta inriktning inom Försvarsmakten. Det är dock så att du efter halvårsskiftet 2012 endast kan ha en krigsbefattning inom Försvarsmakten. s o m e n d e l av vårt eget reformarbete med hemvärnets personalförsörjningssystem kommer under början av nästa år att redovisas en översyn av vår nuvarande chefsutveckling samt förslag på olika utvecklingsvägar för de närmaste tio åren. Tyngdpunkten i utredningsarbetet är gruppchefs- och plutonchefsnivåerna men även högre nivåer berörs. Utredningen kommer att behandlas under bataljonchefsseminariet i januari och sedan remitteras ut i organisationen. Jag hoppas att vi kan börja genomföra åtgärder under Med detta arbete läggs den näst sista pusselbiten i hemvärnets reformering, vilken den sista pusselbiten är återkommer jag med i nästa nummer av denna tidning, ditt husorgan.. Roland Ekenberg Rikshemvärnschef ISTÄLLET L T FÖR SNUS S Namnlöst hemvarnet.se Tack för det gångna framgångsrika hemvärnsåret och jag vill tillönska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År Hemvärnet #

3 inledare / Th e r e s e Åkerste dt Plundring på soldater? Tänkte skriva en trevlig krönika om allt vi i hemvärnet kan vara tacksamma för. Men även om vi just nu har medvind får vi aldrig glömma att vi seglar i skuggan av en supertanker vars svallvågor kan göra att vi måste stryka övningar, ny utrustning eller GMU-platser om den råkar komma några grader ur kurs. Tyvärr har navigatören råkat läsa fel på några siffror på sjökortet, i stället för 2447 var siffran 300. Det vill säga långt från kursen som skulle var 2800 under utgången av Så vad handlar alla mina metaforer om? Jo, de tidvis anställda. Så varifrån ska då Försvarsmakten på kort tid skaka fram personer med genomförd värnplikt, bra vitsord, gärna aktuell utbildning och ett intresse för försvaret? Du kan gissa själv. r e k r y t e r i n g e n i h e m v ä r n e t sköter våra chefer och soldater på sin fritid via mun- mot-mun metoden. Det betyder att bakom varje rekryterad soldat ligger minst någon timmes arbete för att hitta intresserade, en timmes rekryteringsintervju för varje person samt all administration som krävs för att personen ska stå på rätt ställe med rätt utrustning när det väl är dags för övning. Så är det schyst av övriga Försvarsmakten att rekrytera hemvärnssoldater som tidvis anställda när man har både pengar och anställd personal för att sköta sin egen rekrytering? Det kan du avgöra själv. Men den stora frågan är vad Sveriges försvar tjänar på att man flyttar på folk mellan olika krigsbefattningar? Politikerna efterfrågar tillgängliga och användbara förband. Hemvärnssoldater har en beredskap räknat i timmar och dagar. Vi bevakar och skyddar samhällsviktiga skyddsobjekt och infrastruktur. Och Äntligen Den 1 januari är alla omorganisationer klara. Nu kan vi fokusera på våra uppgifter. utför dessutom betydande insatser för stöd till samhället varje år. Införande av regionala staber är ett sätt att förbättra detta ytterligare. Vad är beredskapstiden för tidvis tjänstgörande och när ska de sättas in? Tror du att en fientlig invasion av Sverige är mer trolig än terrorattentat, stora olyckor eller naturkatastrofer? j a g h a r f u l l förståelse för er hemvärnssoldater som vill ta anställning i Försvarsmakten för att jobba med ert intresse på heltid. Har du en specialistutbildning som du inte får utnyttja i våra förband så kan det vara ett skäl att bli tidvis tjänstgörande. Vill dock tipsa om att först jämföra antalet tjänstgöringsdagar och ersättningen innan du väljer att överge det nyutrustade och fullt fungerande HMS Hemvärnet för en svårmanövrerad supertanker vars kurs fortfarande är oklar. Therese Åkerstedt Chefredaktör!Vad tycker du om tidningen? Mejla oss: hemvarnet.se Tidningen hemvärnet # 6 d ec 2011 ÅRGÅNG 71 Besöksadress: Banérgatan 62, Stockholm Postadress: Tidningen Hemvärnet Stockholm Telefon Fax Chefredaktör och ansvarig utgivare: Therese Åkerstedt Stf ansvarig utgivare: Lars Brink Reporter/redaktionsassistent: Max Schüllerqvist hemvarnet.se Korrektur: Daniel von Sydow Grafisk form och layout: Oktavilla Alla som är med i hemvärnet får tidningen gratis. Vid fel adress eller utebliven tidning ska du kontakta din utbildningsgrupp som sköter hemvärnssoldaternas adressregister, se hemvarnet.se. Prenumerationer/friexemplar: Myndigheter, organisationer och personer vars arbete rör hemvärnet/försvarsmakten har möjlighet att få tidningen gratis. Kontakta redaktionen. Annonsbokning: Searchfactory Fredrik Karlsson TS-kontrollerad upplaga 2010: exemplar Tryck: Sörmlands Grafiska AB 20 Nyheter 6 Senaste nytt från norr till söder. Landet runt 10 Insatser i Sverige. Granskning: Ledning 14 Nya regionala staber ska leda våra förband. Intervju: Lars Gyllenhaal 16 Krigshistoriker med ett intresse för det nationella försvaret. Hemvärnet i bilder 18 Vad har hänt i landet? innehåll / # Reportage: Stridsbåt 20 Navigationskurs i Sankt Annas skärgård. Reportage: Rekryter 26 Vi följer rekryternas sista vecka på Marinbasen. Reportage: Stabsarbete 30 Ledningsträningsövningen i Enköping förbättrar vår ledningsförmåga. Tema: Närkamp 32 Lär dig försvara dig även utan vapen. Tema: Sömn 34 Längre övningar ställer krav på återhämtning. Befattning: Kvartermästaren 36 Potatis, patroner och persedlar utan underhåll stannar förbanden. Kultur 38 Spelrecension: Battlefield 3 vs Modern Warfare Hemvärnet #

4 nyheter December 2011 Gruppchefer leder rekryter Ett antal gruppchefer ur hemvärnet på Marinbasen har lett GMU-soldater under projektet Aldrig ge upp. Samtidigt som gruppcheferna från Kalmar och Kronobergs- och Blekingegruppen får extra övning ger det även rekryterna en naturlig kontakt med hemvärnet. Åka helikopter medan jag lyssnar på signaturmelodin till Airwolf. Nummer ett på listan Tio saker jag vill göra i insatsområdet på bloggen I skuggan av Hindu Kush på bloggforsvarsmakten.se. Forum för soldater I början av nästa år lanserar tidningen ett forum där hemvärnssoldater kan diskutera allt som rör tjänsten och medinflytandet, ställa frågor och debattera om försvaret i allmänhet. Samtidigt ser vi över den nuvarande webbtidningen och det blir en del nya inslag, bland annat en kalender så att du kan hålla dig uppdaterad. Skriv! tå = Therese Åkerstedt ms = Max Schüllerqvist Med vapnet tillhands nyhete r Svårare öva skytte Det blir inget skytte för hemvärnet på civila skjutbanor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det står klart sedan Marinbasen sett över avtalen och säkerheten på de civila skjutbanorna. F ör många hemvärnssoldater betyder det längre avstånd till godkända skjutbanor. Joachim Fryklund, kompanichef i Sölvesborg, berättar att det nu blir sex mils resväg till F 17 eller nio mil till Rosenholm. Vi förlorar mycket tid på det här beslutet. Det blir en minskad tillgänglighet, säger han. s t a t u s e n p å d e civila skjutbanorna har analyserats av en utredningsgrupp på Marinbasen efter händelserna på Öland den 20 mars. Kalmar- och Kronobergsgruppen hade en övning på den civila vi förlorar mycket tid på det här beslutet. Joachim Fryklund Soldater övar på Marinbasen i Karlskrona. skjutbanan Lindby och minst 15 projektiler passerade kulfånget. I ett mejlsvar till tidningen motiverar Håkan Magnusson, chef på Marinbasen, beslutet: Ingen av de undersökta civila skjutbanorna uppfyller samtliga krav som ställs för att militär verksamhet ska kunna bedrivas där. e n l i g h o n o m k r ä v s omfattande investeringar för att säkerställa skjutbanorna, och Försvarsmakten får inte investera i annans egendom. Joachim Fryklund tycker att beslutet är tråkigt. Man blir besviken. Det är en välskött skjutbana (Sölves skjutbana) som vi har skjutit på så länge hemvärnet funnits i Sölvesborg, säger han. ms foto therese åkerstedt Foto privat Stefan Caplan i ett Herkulesplan. Riksdagsledamot tar plats i rådet Regeringen har en stående plats i rikshemvärnsrådet nu har den tillsatts. Vi säger grattis till riksdagsledamoten Stefan Caplan (M). Hur kom det sig att det blev just du? Det är nog dels för att man (regeringen) ville ha någon från försvarsutskottet, dels för att jag ansvarar för hemvärnet i den moderata försvarskommittén. Vad har du för egen militär bakgrund? Jag gjorde lumpen på KA 4 i Göteborg, på marinens sjukvårdsskola och var sjukvårdare i kustartilleriet. Jag har dessutom FN-tjänst i Libanon bakom mig. Första gången som väbel och andra som kompanisjukvårdare (är legitimerad sjuksköterska). Vad hoppas du få ut av att vara med i rikshemvärnsrådet? Framför allt egen skolning. Att få följa processen med medinflytande, avtal och materiel. Hemvärnet har utvecklats mycket. På 80-talet var det krutgubbar och modell äldre, nu är det en helt annan, ungdomlig prägel. ms Under våren påbörjas utdelningen av vapenrem 10 till ak 4 b. Vapenremmen är till skillnad från dagens läderrem av tyg och har olika uppfästningar vilket gör att den även kan fästas i stridsvästen. S oldaten kan alltid ha vapnet med sig i olika beredskapsgrader. Uthålligheten hos soldaten ökar när man slipper stå och hålla i vapnet när det inte behövs. Du kan även hänga vapnet på kroppen när du måste ha två händer fria och kan även ha vapnet runt halsen och få upp det i färdigställning, vilket inte gick med läderremmen, säger Magnus Norhult på HvSS som arbetat med en bruksanvisning för vapenremmen. Min uppgift var att ta fram ett bra underlag som nu är lämnat till Försvarets Materielverk (FMV) för kontroll. Bruksanvisningen kommer att tryckas i 5000 exemplar och även Vapenremmen är tillverkad i tyg, vilket gör att den kan slitas fortare än läderremmarna. ingå i den omarbetade upplagan av Sold R mtrl Ak 4 B, säger han. Innan soldaten tilldelas den nya vapenremmen måste han eller hon få en kort utbildning i hur man använder den. Det kan antingen göras av utbildningsgruppen eller av dem utsedda instruktörer på kompanierna. Finns det några nackdelar med vapenremmen? Eftersom vapenrem 10 är gjord av tyg så kommer den att slitas fortare än läderremmen. Plastspännena kan även gå sönder om de utsätts för högt tryck, så man får förmodligen byta ut en del exemplar om några år. v a p e n r e m m e n f i n n s i exemplar och ett fördelningsunderlag är redan klart, vilket innebär att den kan levereras till förråden. HvSS anser inte att man behöver göra några försök med den. Vapenrem 10 bygger på samma koncept som remmen till ak 5 som redan är utprovad och används i övriga Försvarsmakten. Det är bara fästanordningen som är lite annorlunda. tå Den nya vapenremmen gör att soldaten slipper stå och hålla i vapnet när det inte behövs. Hemvärnet #

5 Flera viktiga beslut på rikshemvärnstinget En fortsatt utredning av KFÖ-systemet, en utveckling av medinflytandet och en utebliven ombeväpning av stabspersonal. Det var tre av de viktigaste besluten på rikshemvärnstinget R ikshemvärnstinget 2011 gick av stapeln i Södertälje, november. På plats var närmare ett hundratal ombud, men även överbefälhavaren Sverker Göranson, försvarsministern Sten Tolgfors samt försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson. Den förstnämnde höll ett långt tal, där han tryckte på den fina utveckling som hemvärnet genomgått de senaste åren. Jag upplever att kvaliteten blir högre och högre. Det ser man i övningarna. Man kan alltid önska sig mer men det börjar bli riktigt bra, sa han. ÖB betonade även att det krävs långsiktiga investeringar i försvaret efter 2014, även om ekonomin är i balans i dag. n ä r d e t g ä l l e r själva beslutsfattandet var det några frågor som bör lyftas fram. Propositionen om utveckling av medinflytandet antogs, och beslutet ger rikshemvärnsrådet vägledning i arbetet. Kortsiktigt betyder beslutet att sista datumet för genomförande av kompanistämma tas bort och ersätts med formuleringen skall hållas årligen förbandschefen bestämmer datum. Däremot kommer inte rikshemvärnrådet att arbeta för att stabspersonal, som flera motionärer önskade, beväpnas med pistol i stället för AK4. i ö v r i g t k a n det konstateras att flera motioner som rörde KFÖ-systemet ska ingå i en pågående utvärdering. I förlängningen kan det innebära bland annat att avtalstiden förändras. En omdebatterad motion föreslog att alla insatssoldater som tjänstgör under sitt första verksamhetsår men inte ges Jag upplever att kvaliteten blir högre och högre. Det ser man i övningarna. Försvarsminister Sten Tolgfors nyhete r möjlighet att fullgöra alla åtta dygn borde få ut halva premien efter fyra gjorda dygn. Efter omröstning blev det avslag, 47 mot 35 röster. Johannes Jeppsson från 124:e hemvärnsbataljonen i Skåne var det ombud på tinget som hördes mest under debatterna. Dessutom valdes han in i rikshemvärnsrådet Vilket var det viktigaste beslutet på tinget enligt dig? Alltså, mycket hänger på den vidare utredningen av KFÖ-systemet. Nu har vi haft KFÖ-systemet i några år och då är Foto johan sjödin En rad viktiga beslut togs på tinget. Bland annat kan det konstateras att flera motioner som rörde KFÖ-systemet ska ingå i en pågående utvärdering. Här syns Johannes Jeppsson från 124:e hemvärnsbataljonen. det viktigt att vi utvärderar och tar vara på det som fungerat bra och tar bort det som fungerat mindre bra. Du argumenterade för en rad olika förslag. Kan du tycka att det är jobbigt att prata så mycket inför hela tinget? Nej, jag störs inte av det. Men man får finna sig i nederlag och släppa det. Risken är annars att man blir den där personen som alltid är motvalls. Man får ha disciplinen att fatta sig kort och säga vad man ska. Ett sådant här möte kan vara mellan midsommar och nyår om man inte sköter det ordentligt. ms Under fredagen behandlades alla motioner i olika utskott. Vilken motion eller proposition är den viktigaste under tinget 2011 enligt dig? Jessica Torheden, underrättelsebefäl, 351:a bataljonen Det pågår en intressant diskussion om beväpning. Flera motioner rör det. Viss personal ska eventuellt bära pistol. Det är viktigt att frågan kommer upp, men jag tycker inte att man ska byta. Lösningen är inte mindre vapen, utan det handlar mer om hur man ska arbeta i staben. Förslagen som tinget antog hela listan Antagna motioner Ersättningar E11 Se över befattningspengen för de olika befattningarna. En befattningshavare med betydligt större ansvar och arbetsbörda kan ha i princip samma befattningspeng som övriga. Medinflytande I1 Tillsättande av utredningsgrupp för anpassning och modernisering av medinflytandeverksamheten i Hv. Materiel M11 Materieltillförsel till bevakningskompanierna i form av nytt och bättre kroppsskydd. M12 Jag föreslår att alla tilldelas knäskydd M13 Jag föreslår att alla tilldelas skyddsglasögon M20 Att samtlig hemvärnspersonal utrustas med 3 T-shirts. M21 Jag föreslår att underkläder (BH och underbyxor (kv) för kvinnor lånas ut till all kvinnlig personal i hemvärnet. Personal P1 Att det tvingande kravet på medlemskap i frivillig försvarsorganisation för viss hemvärnspersonal (sk avtalspersonal) avskaffas. M13: Skyddsglasögon till alla soldater. Foto staffan claesson Utbildning U6.4 Att öka antalet avtalsdagar för bataljonsstabernas sektionschefer från 6 till minst 10 dagar. U8 Föreslår att en gemensam mall för utvärdering av KFÖ och SÖF tas fram av Rikshemvärnsavdelningen Antagna propositioner (från Rikshemvärnsrådet) 1 Sista lördagen i augusti blir ny tidpunkt för Hemvärnets dag, med införande från och med Utveckling av medinflytandesystemet. Vägledande beslut för Rikshemvärnsrådets arbete. Kortsiktiga förändringen är att sista datumet för genomförande av kompanistämma tas bort och ersätts med formuleringen skall hållas årligen. Hemvärnets dag firas runt om i Sverige. Bilderna är från fjolårets firande i halländska Falkenberg. foto JAN ERIK NORDBERG 8 Hemvärnet # # Hemvärnet # #

6 nyhete r Åldring spårlöst försvunnen I början av november försvann en man i 80-årsåldern från sitt hem utanför Umeå. Under fyra dagar letade polis, hemvärn och frivilliga efter mannen utan att hitta honom eller något spår. M ycket snabbt tog polisen beslutet att kalla in hemvärnet. Några timmar efter polisens beslut fanns ett 40-tal hemvärnssoldater på plats för att påbörja sökandet i det mycket ensliga och svårframkomliga området fem mil väster om Umeå. Det finns stora fördelar med att använda hemvärnet vid eftersök eftersom de har färdiga orderkedjor och är väl organiserade. Andra fördelar är att de är snabbt på plats och har en mycket god underhållskedja, säger Västerbottenpolisens presstalesman Peder Jonsson. En annan sak som förvånar mig varje gång vi använder oss av hemvärnet är deras fantastiska lokalkännedom, vi pekar ut ett sökområde på kartan och det är alltid någon som jagar där, äger skogen eller på annat sätt kan området utan och innan, säger han. Efter fyra dygn tog polisen beslutet att det inte längre handlade om räddningstjänst utan övergick till efterforskning av försvunnen person. Därmed avbröts eftersöket där närmare 150 hemvärnssoldater deltagit ur Sveriges största hemvärnsbataljon Västerbottensbataljonen. Johan Sjödin Västerbottensgruppen. foto johan sjödin landet runt Hemvärnets insatser September: Mölndal. Polisen kallar in hemvärnet efter att en 84-årig man försvunnit från sitt hem. 36 timmar efter försvinnandet hittas mannen i närheten av hemmet. Han är då svårt nerkyld och förs omedelbart till sjukhus. Mölndal. En 11-årig flicka anmäls försvunnen. Polisen larmar hemvärnet 09.05, men redan hittades flickan utan hemvärnets hjälp. November: Piteå. En 60-årig kvinna försvinner oväntat från hemmet, ett dygn senare hittas hon ett par mil från bostaden. Trots att det är minusgrader under natten klarar sig kvinnan utan några större skador än värkande fötter. Boden. En 17-årig pojke rapporteras saknas i Boden, vid Trångforsområdet. Dagen efter återfinns han i Heden efter tips från allmänheten. Polisen och hemvärnet har då ännu inte kommit igång med det planerade eftersöket. Orust. En 14-årig flicka anmäls försvunnen och hemvärnet larmas. Eftersöket blåses dock av kort därefter då flickan återfunnits. Norrtälje. I området Frötuna försvinner en 36-årig kvinna. Hon hittas dagen efter nedkyld i ett dike och förs till sjukhus. Fjugesta. Några anhöriga anmäler att en 25-årig kvinna saknas. Poliser och hundpatruller samt femton hemvärnssoldater söker tillsammans efter henne. Två dagar efter anmälan hittas kvinnan död. Har ni gjort en insats? Mejla: tidningenhemvarnet.se Vännäs. En 81-årig man försvinner, se artikeln här intill. Degerfors. En kvinna anmäls försvunnen och polisen kallar in stora resurser i sökandet, kvinnan återfinns dock välbehållen av polisen innan hemvärnet anlänt. Oskarshamn. Polisen misstänker att en man i 65-årsåldern kan ha ramlat ner i Emån, som ligger i närheten av mannens bostad. Polis, räddningstjänst och hemvärn deltar i eftersöket. foto roland johansson nyheter / n oti s e r Två hemvärnssoldater anställdes för att förstärka 3:e sjöstrid under högvakten, därav ak 4:an bland alla 5:or. NBG SVENSK LEDNING 2015 Hemvärnsfanvakt på Marinbasen Den 1 november var 152. Hemvärnsbataljonens fanvakt under soldaterinran för höstens GMU med inriktning hemvärn på Marinbasen i Karlskrona. Kvällen startade med uppställning på bataljon af Trolles kaserngård på Marinbasen och fortsatt marsch till anrika Amiralitetskyrkan Ulrika Pia med fanvakten i täten där anhöriga väntade. Därefter marscherade så fanvakten med örlogsflaggan, hemvärnets fana och KA 2:s traditionsfana in i kyrkan till Marinens defileringsmarsch som framfördes av Blekinge Hemvärnsmusikkår som stod för kvällens musikinslag. Efter tal från marinbaschefen, kvällens präst och krigsmannabön förkunnats spelades Marinbasens marsch och musikkåren genomförde en kortare konsert som självklart innehöll Hemvärnets marsch. ANNONS Pepparkakor i pansarmiljö Förra året utlyste vi en pepparkakstävling som vanns av Tanja Andershem. I år har Mikael Winter från den 123. bataljonen skickat in dessa krigiska pepparkakor. Vi skickar en jubileumsbok som tack för besväret. Försvarsmiss med hemliga dokument 1995 avvecklades kustartillerianläggningen på Storholmen vid Sundsvall, men hemliga dokument glömdes och blev kvar. Dessutom ska personer ha brutit sig in och vistats på anläggningen. I september upptäckte en man från hemvärnet missförhållandena och ärendet har nu lämnats över till I 19 i Boden, enligt Dagbladet personer följer Tidningen Hemvärnets chefredaktör på Facebook. foto mikael winter ÖB: Önnarps skjutfält behövs Försvarsmakten vill utöka sina övningsdagar vid Önnarps skjutfält utanför Båstad. 75 övningsdagar ska bli 125. Förslaget har stött på kritik från allmänheten, och i våras lämnade gruppen Bjäres framtid in en protestlista på namn. I somras skrev dessutom kommunalrådet Anette Åkesson (M) ett brev till överbefälhavare Sverker Göranson, där hon frågade om skjutfältet verkligen var nödvändigt. Nu har Göranson svarat, och han skriver att Utan Önnarpsfältet skulle förutsättningarna för att bedriva utbildning och övningar i nordvästra Skåne bli väsentligt sämre". I vår ska Båstads kommun ta ställning i frågan, skriver Helsingborgs Dagblad. 10 Hemvärnet # Hemvärnet #

7 nyheter / fö r svar s mak te n insändare / # Alla soldater lika viktiga Kraftig minskning av Afghanistanstyrkan Nu har regeringen gett besked om insatserna i utlandet. I en proposition föreslår regeringen att styrkan i Afghanistan minskas med 100 personer vid utgången av År 2014 ska det inte vara någon stridande trupp kvar. Nu har vi fått klara besked om den politiska viljan hela vägen fram till 2014 och det Frossa i lumpenminnen Armémuseet i Stockholm har påbörjat en stor insamling av militära föremål, som ska väcka lumpenminnen till liv. Insamlingen är en del i det pågående projektet Lumpen, identitet och materiella minnen. Fram till den 28 januari har du cite rat Jag kunde få gliringar om att det var onormalt eller äckligt. Jag som person skulle inte vara militär för att jag var homosexuell. Mikael Wallentin, från föreningen Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret (HoF) till Sveriges Radio. underlättar planeringen. Eftersom reduktionen kommer sent under nästa år har vi dessutom tid att förbereda truppbidragets minskning och hinner föra en dialog med övriga Isaf-länder hur det ska gå till väga, säger insatschef Anders Brännström till Försvarsmaktens hemsida. i k o s o v o s k a styrkan bestå av 70 personer fram till april 2012, för att därefter minskas och avvecklas helt december Propositionen har stöd av S och MP. chansen att lämna in ditt bidrag brev, dagböcker och andra föremål och dessutom berätta om din tid i lumpen för experter på plats. En enkät kommer samma dag att läggas ut på www. lumpenminnen.se för den som vill skriva av sig. foto peter liander/saab En afghansk soldat från Afghan National Army, ANA, väntar på start av patrull tillsammans med svenska Operational Mentoring Liason Team, OMLT, från Sheberghan. Copyright Saab AB foto henrik klingberg/försvarsmakten Erik Ekstrand provkör. Tv-duon testade stridsvagn Programledarna Erik (Ekstrand) och Mackan (Mats Edlund) fick på Skaraborgs regemente under en dag ta del av en soldats vardag. Besöket, som bland annat innebar testkörning av Wartofta stridvagnskompanis stridsvagn 122, filmades och har under hösten visats i programserien 99 nya saker med Erik & Mackan. Tv-duon var efter besöket mycket nöjd. Mackan skrev till och med på en avtalsförklaring för att eventuellt tjänstgöra tidvis på Skaraborgs regemente. På TV6:s playtjänst kan du kolla på programmet (avsnitt åtta, säsong två). Främmande undervattensverksamhet? Den 12 september gjordes flera iakttagelser av oförklarliga händelser i havet utanför Göteborg. En större spaningsoperation tog då vid, och pågick under några dagar. Nu har händelsen analyserats, och Försvarsmakten kan inte utesluta att det rör sig om främmande undervattensverksamhet. Vi vet att rörelserna inte orsakats av den svenska marinen, men vidare slutsatser går inte med säkerhet att dra, säger Jan Thörnqvist, marintaktisk chef, till Försvarsmaktens hemsida. Den schweiziska försvarsmakten har bestämt sig för att köpa 22 stycken Jas 39 Gripen för motsvarande 22 miljarder svenska kronor. F örsvarsmakten rekryterar just nu soldater till de tidvis tjänstgörande förbanden s k GSS/T. Detta sker genom en avsiktsförklaring i avvaktan på att det kommer lagstöd. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande och syftar till att kunna ta upp en dialog om lämplig tjänstgöring och placering. När lagstödet blir klart upprättas ett kontrakt om tjänstgöring som tillika är en anställning som tidvis tjänstgörande soldat. Tjänstgöringen regleras sedan i en tjänstgöringsplan som innehåller utbildning, övningar och eventuellt också planerade insatser. På P 4 går denna rekrytering bra, alla mål har överträffats. Som chef P 4 har jag uppgiften att rekrytera till alla kategorier soldater kontinuerligt anställda, tidvis tjänstgörande och hemvärnssoldater. Ingen kategori är mer eller mindre viktig utan alla behövs för att hela systemet ska fungera. Men utan tvekan är det så att det kan uppfattas som en konkurrenssituation mellan hemvärnsförband och övriga insatsförband, åtminstone i inledningsskedet. Hemvärnet och frivilligrörelsen har tills nu varit den enda platsen för de kamrater som på frivillighetens grund velat utveckla och bibehålla sitt militära intresse. Med införandet av det nya personalförsörjningssystemet ges nu andra möjligheter att frivilligt arbeta som soldat. d e t f i n n s t v å saker att hålla i minnet: för det första bygger nu all militär personalförsörjning på frivillighet. För det andra så är vi inne i en uppbyggnadsfas när vi skapar ett nytt personalförsörjningssystem med vidhängande svårigheter. Vi kan med andra ord inte tvinga en intresserad individ att välja det ena eller det andra. I stället ska vi tillsammans i hela Sjuksköterskan bör vara gruppchef I Tidningen Hemvärnet gick det att läsa att det är på tal att den sjuksköterska som ska finnas i varje sjukvårdsgrupp i hemvärnet varken ska bli sjukvårdsgruppchef eller ställföreträdande utan en kunskapsresurs i gruppen. Detta är enligt flera hvsjuksköterskor, gruppchefer och ställföreträdare helt galet. Det optimala vore att sätta sjuksköterskan som Under förra årets övning med den 41:a mekaniserade bataljonen på P4 deltog tre insatsplutoner från Bohusdalsgruppen och Elfsborgsgruppen. ställföreträdande sjukvårdsgruppchef. Det finns flera anledningar, han/hon får befälsrätt och kan på ett enklare sätt få möjligheten att gå instruktörsutbildningar, hålla utbildningar och kompetensen tillvaratas på ett bättre sätt. Sedan är frågan om dessa personer ska anlägga rött band på kragspeglarna? Johann Sjöberg, sjukvårdsgruppchef Försvarsmakten erbjuda den enskilde ett antal alternativ med relevanta och intressanta erbjudanden. Att vi befinner oss under uppbyggnad av ett system innebär att vi just nu upplever en mängd friktioner. Det är ju inte osannolikt att ett antal kamrater i våra hemvärnskompanier kommer att vilja bli tidsbegränsat eller på heltid anställda soldater. På kort sikt kan det kännas tungt att förlora en kamrat till en annan bataljon i Försvarsmakten. Men vi måste i alla led tänka långsiktigt. Tillsammans ska vi bygga ett fungerande system som tillgodoser all personalförsörjning och vägen dit är inte problemfri. Desto viktigare är att vi ser helheten och har tålamod under uppbyggnadsfasen. Det är således viktigt att vi upprätthåller en god kontakt med den enskilde som vill söka annan tjänstgöring så att denne känner ett stöd oavsett vilket alternativ han/hon väljer för sitt militära engagemang. För en anställd soldat upphör anställningen förr eller senare och då ska hemvärnet vara den naturliga fortsättningen. De tidsbegränsat och kontinuerligt anställda soldaterna som tjänstgör just nu är i framtiden värdefulla rekryteringskällor för vårt hemvärn. Den tillförseln har ju ännu inte påbörjats men kommer ju efterhand att öka. a t t ö v a o c h l e d a hemvärnet med nationella skyddsstyrkorna är en kärnverksamhet i Försvarsmakten och denna verksamhet kommer även i framtiden att vara i centrum på P 4. Vi kommer också att genom de nya regionala staberna efterhand skapa en krigsplanläggning som ger fler skarpa uppgifter genom vår utökade samverkan med det civila samhället. Detta gör hemvärnet än mer intressant och än mer värdefullt att vara med i. Ronald Månsson, Chef P 4 Sjukvårdare under övning i Karlskrona. Foto richard kjaergaard Hemvärnet #

8 granskning / ledning FAKTA: Karta över regionerna Militärregion Nord Stabsbefattningar 57 (24 yoff/17 reservoff) + ledningspluton 44 Norrbottens regemente, Boden 14 Hemvärnet # För ett totalt försvar Inrättande av fyra regionala staber kommer att innebära en genomgripande förändring för hemvärnsbataljonerna. Nästa år påbörjas rekryteringen av personal. ataljonscheferna kommer att få en tydlig chef vars huvuduppgift är att leda dem. Det kommer framför allt att påverka krigsplanläggningen så att hemvärnsbataljonerna får förstahandsuppgifter, säger Mikael Lundin, som arbetar med målsättning och organisation av de regionala staberna. Huvudsyftet med staberna är att öka Försvarsmaktens förmåga att leda territoriell verksamhet, att genomföra regional försvarsplanering och bidra till samhällets krisberedskap samt samverka med det civila samhället. Uppgifterna är indelade i fyra typinsatser (se faktaruta). Det som säkerhets- och samverkanskontoren arbetar med i dag, exempelvis informationssäkerhet, ska ingå i staberna. Staberna kommer även att leda beredskapstroppar i stället för arméns taktiska stab. När det gäller typinsats tre kan det röra sig om en storm som Gudrun eller T förstärkning av gränsskyddet, övervakning av skärgården eller att skydda avtransport av NBG beroende på hotbild. Typinsats fyra är det som hemvärnet övar mot i dag, att skydda, bevaka och ytövervaka vid en allvarlig kris eller ett väpnat angrepp. s t a b e r n a f ö r l ä g g s till Boden, Kungsängen, Skövde och Revinge och regementschefen på respektive förband, I19, Livgardet, P 4 och P 7 blir även regional Det är många som anmält intresse för stabsbefattningarna. Mikael Lundin text & foto Therese Åkerstedt Soldaterna i de fem nordligaste utbildningsgrupperna kommer i fortsättningen att insatsledas av chefen I 19. Militärregion Väst Stabsbefattningar 57 (24 yoff/17 reservoff) + ledningspluton 44 chef. I staberna arbetar officerare och reservofficerare medan den ledningspluton som är knuten till varje stab består av hemvärnspersonal. Under 2012 påbörjar man rekryteringen och den 1 januari 2013 ska staberna vara upprättade. Sedan har man ytterligare ett år på sig att upprätta planer för hemvärnsbataljonernas förstahandsuppgifter och beredduppgifter så att staberna är fullt operativa Det är många som anmält intresse för stabsbefattningarna, både officerare och reservofficerare. Det är väldigt konkreta uppgifter, att se till att Försvarsmakten blir en tydlig part i samhällets krishantering. Vi kommer att återta vår roll vid exempelvis naturkatastrofer och stora olyckor då det gäller att alla samhällsaktörer kan samarbeta, säger Mikael Lundin.. Skaraborgs regemente, Skövde Militärregion Mitt Stabsbefattningar 82 (32 yoff/44 reservoff) + ledningspluton 44 Militärregion Syd Stabsbefattningar 57 (24 yoff/17 reservoff) + ledningspluton 44 Södra skånska regementet, Revinge Livgardet, Kungsängen 1 FAKTA Typinsatser regional stab: Leda daglig säkerhets- och underrättelsetjänst, samverkan och att upprätthålla anbefalld beredskap inom tilldelat område. Leda beredskapsförband, 2 bevakningsförband (även tillfälligt sammansatta) och/ eller mindre stödinsatser till samhället. Krigsförband/hvförband, omedelbart/inom några timmar, från timmar till veckor. Ledning och samverkan 3 vid en begränsad kris och/ eller större stödinsatser till samhället. Hävda markterritoriell integritet (i fred), efter regeringsbeslut även civila skyddsobjekt. Krigsförband/hvförband, omedelbart/inom några timmar, från timmar till veckor. Ledning och samverkan 4 vid allvarlig kris eller väpnat angrepp på svenskt territorium. Möjliggöra krigsförbandens verksamhet, trygga samhällskritisk infrastruktur. Efter dygn. Hemvärnet #

9 intervju / l ar s gyllenha al Historisk krigare Lars Gyllenhaal är hemvärnssoldaten och författaren som ända sedan tonåren intresserat sig för krigshistoria. Han berättar om ubåtsskandalen som väckte ett livslångt intresse och om ungdomstidens resor genom Europa i militärfordon. Text & foto Max Schüllerqvist r 2011 har varit händelserikt för Lars Gyllenhaal. I våras gick han med i hemvärnet. Sedan släpptes Tyskar och allierade i Sverige, en bok han samlat material till under närmare två decennier och som skildrar utländska soldater i den svenska vardagen under andra världskriget. Dessutom har han hunnit med att bli utsedd till Årets Pitebo, för sitt mästerliga arbete att gräva fram intressant militärhistoria, som motiveringen löd. 27 oktober 1981 var dagen som verkligen fick fart på Lars intresse för militära frågor. För dem som inte minns var det då den sovjetiska ubåten U-137 (egentliga namnet S-636) gick på grund i militärt skyddsområde utanför Karlskrona. Då gick en 13-årig Lars, med pappa som var diplomat, på skola i Schweiz. Medierna i Schweiz fokuserade mycket på händelsen och för mig var det stort att det handlade om Sverige när jag var i utlandet. Jag tänkte oj när jag läste om vad som hänt och började samla på mig artiklar och gjorde sedan ett skolarbete om händelsen, säger han. i s e n a r e t o n å r e n flyttade han tillsammans med familjen till Sverige och Stockholm, och han hittade snart vänner som också var militärintresserade. Tillsammans gjorde kompisgänget resor till krigshistoriska platser som Omaha Beach och Bastogne. Hur de tog sig runt? I militärfordon givetvis. Vi hade militära jeepar och lastbilar och vi åkte i brittiska eller amerikanska färger. Jag minns en gång i Holland där vi blev stoppade av polisen för att vi körde för långsamt och stoppade upp trafiken, säger Lars och skrattar. Dessutom har intresset för militären hela tiden funnits i släkten. Vi har mycket yrkesmilitärer i släkten, och värjor och andra grejer har gått i arv. Jag har släkt som varit med i andra världskriget, på allierad sida, tysk sida och finsk sida. l a r s g i c k m e d i hemvärnet i våras, och hans befattning är samverkansbefäl i en kompanistab i Norrbotten. Tankarna att gå med hade funnits där i några år, men först nu fungerade det att vara borta från hemmaplan och barnen den tid som hemvärnet kräver. Han har varit med i Försvarsutbildarna sedan 15 års ålder, men ville testa på något mer handgripligt. Jag tycker att fler borde engagera sig i försvaret och man ska leva som man lär, svarar Lars på frågan om varför han gick med. Värnplikten gjorde han vid pansarbataljonen i Boden Då hade vi inte en enda tjej på logementet. Nu i hemvärnet är tjejer en naturlig del och man kan sova på samma logement. Kontrasten är stor, säger han. Du har under året klarat av introkurs, KFÖ och en stabsövning. Hur trivs du? Gemenskapen är nästan det som är bäst i hemvärnet. Tog bara ett par timmar, sedan kändes det som att man känt varandra länge. Som författare har Lars intervjuat många veteraner, en del med hemska minnen från olika krig. Samtidigt har han inspirerats av ungdomligheten och idealismen hos många av krigsveteranerna. Ett speciellt möte var när han intervjuade den person som Tom Hanks spelar i Saving Private Ryan. Verklighetens Tom Hanks lever än i dag och bor i USA. Han heter Ralph Goranson och är svenskättling. Det var verkligen ett mirakel att han klarade sig i Normandie. Han var där det var som värst, säger Lars. Den som är filmintresserad kanske reagerar på efternamnet Gyllenhaal, och tänker på stjärnorna Maggie (Crazy Heart, Batman The Dark Night) och Jake (Jarhead, Day after Tomorrow). Och de är faktiskt släkt det finns en amerikansk och en svensk gren av släkten. Jag var med under en dag av inspelningen av Jakes film Bubble Boy, men annars har vi inte haft så mycket kontakt. Jag tycker han har gjort en del bra filmer och en del mindre bra. Jarhead är väl en av de bättre, säger Lars. Vi glider återigen in på Sverige och hemvärnets roll. Tittar man historiskt inträffar katastrofer med jämna mellanrum. Det kan komma epidemier som spanska sjukan. Nästa gång det inträffar kommer det att slå hårdare än någonsin tidigare eftersom vi är så globaliserade och sårbara numera. Kolla bara på hur mycket nytta hemvärnet gjorde under orkanen Gudrun. FAKTA:!Mejla gärna dina intervjuförslag: hemvarnet.se Namn: Lars Gyllenhaal. Ålder: 43 år. Bibliografi (i urval): Svenskar i krig , Elitförband i Norden, Tyskar och allierade i Sverige, Avgörande ögonblick under andra världskriget. Jag tycker att fler borde engagera sig i försvaret och man ska leva som man lär. 16 Hemvärnet # Hemvärnet # #

10 foto Lars-Eric Sundin foto Mikael Sonander foto Richard Eliasson foto Mats Adler 4 foto Linda Lundqvist Hemvärnet i bilder Insatskompaniet i Värmland övar korridor bakåt skarpt. Prickskyttegevär 90-omgång mäter utgångspunkter för eldgivning inför plutonsstrid på Ravlunda. Tidig morgon för Norra Södermanlands insatspluton. Rutinkontroll av hund under SÖF på Elfsborgsgruppen. Skånska hemvärnssoldater från 121:a och 123:e bataljonen övar skarpskjutning under SÖF.!Fångat ögonblicket? Skicka dina bilder till: hemvarnet.se 18 Hemvärnet # Hemvärnet #

11 När klockan klämtar för det nya året innebär det att tre nya båtkompanier kan kasta loss. Stridsbåt 90 H kommer i framtiden att koncentreras till Södertörnsgruppen i Stockholm, Blekingegruppen i Karlskrona och Elfsborgsgruppen i Göteborg. Text Therese Åkerstedt Foto Jonas Nygren Full fart framåt 20 Hemvärnet # Hemvärnet # Hemvärnet # #

12 Emil Nilsson navigerar endast med hjälp av sjökortet. 2 Förutom båtchefen och ställföreträdare ingår det även en maskinman i den ordinarie besättningen. Här är en av eleverna på väg ner i maskinrummet. 3 Fyrudden är en utmärkt hamn att utgå från när man övar navigering. 4 Stridsbåt 90 H är mycket lättnavigerad och klarar ett vattendjup på 80 centimeter. imman ligger tjock över ängarna och skogsdungarna på vägen ut till Fyrudden och Gryts skärgård. Totalt deltar sju elever, tre båtar och tre instruktörer i den repetitionskurs för båtchefer som Blekingegruppen anordnar. Fokus för kursen är förkortningen GKSF vilket står för girkurs, kurs, styrmätare, farligheter det man måste kunna för att navigera en stridsbåt i hög hastighet i krävande marin miljö. n ä r s t r i d s b å t a r n a b u n k r a t bränsle och personalen ätit fisk och potatis har dimman lättat. Välkommen till stridsbåt 819 som ska ta er till Fyrudden, skämtar örlogskapten Torben Holmberg innan den obligatoriska säkerhetsgenomgången genomförs. Eleverna har förberett ett antal banor som de ska köra, i huvudsak med optisk navigering men även med radar och sjökort om det behövs. När alla system är uppstartade och sjökorten framlagda lämnar vi hamnen. De får köra en en bana som någon annan förberett. Det är gjort enligt ett regelverk men alla har sina små egenheter så det är inte helt enkelt, säger Torben Holmberg, som är ställföreträdande kompanichef på det nya båtkompaniet. Han är yrkesofficer och lärare i navigation på Sjöstridsskolan i Karlskrona och har arbetat med marinens skolfartyg Gladan och Falken. Jag fick gå en stridsbåtskurs med mina kadetter och blev navigationsbefäl i en hemvärnsbataljonsstab, men där fick jag inte vara kvar, säger han och skrattar. Att sätta upp ett nytt kompani är en utmaning och handlar mycket om sjösäkerhet och utbildning, vilket passar mig utmärkt. f r a m f ö r n a v i g a t ö r e n Emil Nilsson finns det två skärmar, en gps och en radar. Dessutom har båten en dator så man kan kontrollera egenskaper hos hamnar samt olika radioapparater, en civil VHF och en radio 180. Du kan komma upp till varv, säger Emil Nilsson och Axel Bergman, som styr, anger kursen han håller. Uppfattat, håll styrbord, svarar Emil Nilsson. Nästa kurs 300, styrmärke udden, farlighet stenen, visuellt klockan halv tolv. Uppfattat, säger Axel Bergman. Vattnet i skärgården är spegelblankt och öde när stridsbåten åker mellan kobbar, skär och öar. Farten ökar successivt. När vi går runt en större ö och möts av ett gytter av uddar och vikar märks det att navigatören får problem. Skalar upp, säger Emil Nilsson och rör vid reglagen till radarbilden och tilllägger: Läs kurs. 162, svarar föraren. Dra ner fart till 100. Du ska ha kurs 120 så då är vi inte helt rätt på. Medan stridsbåten sakta tuffar fram 22 Hemvärnet # Hemvärnet # Hemvärnet #

13 Eleverna hjälps åt att förtöja stridsbåtarna. 2 Tobias Westergren är nykomling i hemvärnet, men har stor båtvana. 3 Flytväst är obligatoriskt på däck när båten inte är förtöjd. 4 Navigatören måste alltid ha stenkoll på båtens position. 5 Stridsbåtsföraren Erik Jensö är läkare till vardags. är navigatören djupt försjunken över kartorna. När du gick runt udden missade du att ge honom utgående kurs. Men du gjorde helt rätt när du drog ner farten och redde ut det, säger Torben Holmberg. s ä k e r h e t e n s ä t t s alltid främst. Att köra på en sten eller ett skär i hög fart är livsfarligt och dödsolyckor med stridsbåtar har inträffat. I det här fallet var det dock ingen fara. Instruktören är dessutom med och navigerar och kan beordra stopp om inte navigatören gör det själv. Under däck sitter Tobias Westergren och fyller i papper i en pärm. Efter varje pass dokumenterar man sin insats, vad man ska förbättra och vad man gjort bra, säger han. Utbildningen här är mycket bra, press utan stress. Det är viktigt när man kör i femton ton med folk ombord, då får inget gå fel. Det är en repetition Att sätta upp ett nytt kompani är en utmaning. Torben Holmberg, örlogskapten på det vi lärde oss under värnplikten. Varför är du här? De ringde i somras och sökte mig som båtchef. Stridsbåt 90 är den roligaste båt jag kört och jag har kört många höghastighetsbåtar. Det är den säkraste båten och har de bästa systemen. Det är jäkligt skoj att ha kunskapen att köra mellan öar i hög fart och veta precis var man är, att känna kontrollen. Fördelen med stridsbåt är att du snabbt kan ta personer och materiel i marin miljö, nästan överallt, det är en trupptransportbåt. Det är ingen leksak, men jäkligt roligt. Tobias Westergren gjorde precis som Emil Nilsson värnplikten i Karlskrona, men två år tidigare. Sedan dess har han hunnit med att tävla i Roslagsloppet och vidareutbildat sig genom Sjöräddningssällskapets försorg. Först vill de att jag skulle bli kustjägare men det ville inte jag, då erbjöd de mig att bli båtchef på en stridsbåt, vilket var rätt nytt då. Vad krävs av besättningen? Du måste fatta snabba beslut som är säkra. Alla måste jobba tillsammans, båtchefen, ställföreträdaren och maskinmannen. Är en av de tre ur led så fungerar det inte. Vad tycker du om hemvärnet? För mig känns det att det börjar bli mycket mer professionellt, det kommer in kunnigt folk. När man lägger ner i Försvarsmakten måste man ha någon form av styrka. Många av mina gamla lumparkompisar är intresserade. Har man kört stridsbåt vet man hur kul det är och vad som krävs, säger Tobias Westergren som numera bor i Lund och driver en byggfirma med sin bror. Orsaken till att man inte har kursen i Karlskrona skärgård är att den snabbt blir bekant för förarna, i Gryts och Sankt Annas skärgård finns det allt från stora farleder och lätta fyrleder till väldigt svårnavigerade delar. I Fyrudden ligger allt inom ett stenkast från hamnen, och det finns dessutom inget annat att göra än att springa terrängbanan och träna navigation under de sju dagar kursen pågår. v i b y t e r b å t, och tempot trappas upp. På fartmätaren står det 36,3 knop, över 65 kilometer i timmen, och öarna susar snabbt förbi. I några fall bara ett trettiotal meter bort. Nu får de inte använda systemen utan bara optisk navigering. Det handlar mycket om kommunikation mellan navigatören och föraren, säger instruktören Peter Svensson som arbetar på Blekingegruppen och är chef för det nybildade kompaniet. f ö r a r e n e r i k j e n s e, till vardags ATläkare i Karlskrona, skopar och gör en elegant U-sväng runt en liten ö bara för att få order om att stanna. Efter någon meter står vi stilla och guppar på svallvågorna medan navigatören säger några väl valda ord. Du körde in i fel sund, du är inte den första som gör det eftersom det är svårt att se på sjökortet, säger Peter Svensson. Erik Jense svänger runt båten och sätter fart igen. Det är roligast att vara navigatör. Det är kul när man får flyt och det går bra, det är lite mer intellektuellt utmanande. Det är kul att köra också men inte så svårt, säger Erik Jense som liksom sin kollega blev kontaktad via telefon. Det är chansen att åka båt och komma ut på sjön som drar. Det är mycket roligare när man har ett uppdrag att utföra på ett visst sätt och på en viss tid. Hur har det gått att navigera? Det är lite ringrostigt men kommer fort tillbaka, i dag har det gått bra. Det är väldigt många instruktörer och inga restriktioner på hur mycket man kör det är så man lär sig. Det är ett trevlig bemötande och en stor skillnad från lumpen, vi är här för att vi vill det. När mörkret sänkt sig över skärgården kommer de att öva fyrnavigering endast vägledda av ett ljus i mörkret. 24 Hemvärnet # Hemvärnet #

14 nästan klara! GMU-rekryterna på Ingenjörsregementet i Eksjö har haft en tuff vecka. Nu handlar det om att överleva de sista krävande dagarna. Text Joakim Lundgren Foto Jonas Nygren attias Ganning, 19 år, höjer ögonbrynen under den svettiga m90-mössan. I åtta dagar har han tillsammans med rekrytkamrater vistats i skogarna utanför Eksjö. Det här liknar ingenting annat jag gjort. I natt drömde jag att jag besatte eldställningar. När jag vaknade låg jag beredd, säger han. Oktoberluften är kall och rå. Temperaturen når inte över tio grader. Men det är i alla fall uppehåll till skillnad från förra tisdagen då regnet vräkte ner hela dygnet. Föregående natt har de sovit i enskild bivack, under några tallgrenar. Det har gått bra, jag gillar att pressa mig själv, men det har varit lite tuffare än jag trodde. Särskilt när jag hade feber, i början på veckan, säger Mattias Ganning. d e t s i s t a m o m e n t e t i den grundläggande militära utbildningen (GMU) kallas Aldrig ge upp. Under veckan har rekryterna övat närstrid i bebyggelse, eftersök och bevakning av anläggning. I dag ligger fokus på överlevnad, på navigation i terräng. Vid navigering i terräng utan hjälpmedel måste man vara noggrann. Titta på myrstackar och notera att på tallarnas norrsidor växer grenarna glesare än på sydsidorna, instruerar löjtnant Nils Arin. o b s e r v a t i o n e r n a g ö r att en ungefärlig riktning kan tas ut. Uppgiften blir sedan att navigera sig genom ett skogsparti, en vandring på ungefär 350 meter. Rekryterna delas upp i stridspar och skickas i väg. Julia Folkesson, 19 år, beger sig tillsammans med Catharina Henriksson in i terrängen. För dagen deltar Catharina i övningarna som praktikant, men är i själva verket politiskt sakkunnig hos försvarsminister Sten Tolgfors (M). Det verkar vara ett härligt gäng och de håller humöret uppe. Det är väldigt kul att komma ut i verkligheten, säger hon. Den gröna mossan fjädrar under fötterna när hon försöker hålla en rakt västlig riktning genom skogen. Tallarna verkar ge vägledning och de hamnar hundra meter från målet. Av 25 antagna rekryter har 19 valt att 26 Hemvärnet # Hemvärnet # #

15 I momentet Aldrig ge upp ingår även vattenrening. Att göra upp eld med fuktiga kvistar är ingen lätt match. Almendares Montano, 19 år: Varför går du GMU? Jag ville ha ett jobb som inte är stillasittande, så när chansen kom att söka tyckte jag det passade bra. Vad har varit bäst? Kamratskapen har varit det bästa hittills. När man lider tillsammans skapas stark sammanhållning. Vad har varit jobbigast? Jag tycker nog det har varit ganska glassigt hittills. Men att vara blöt och må dåligt, det är klart att man sätts på prov i sådana lägen. Det var också jobbigt att vara en belastning för gruppen i vissa lägen. Löjtnant Nils Arin betonar vikten av att ta hjälp av flera källor när man ska ta ut sin riktning i skogen. Julia Folkesson, 19 år: Varför går du GMU? Jag såg det som en utmaning, efter att ha gått samhällsvetenskapligt program med inriktning språk. När chansen dök upp, tog jag den. Vad har varit jobbigast? Utbildningen har varit mer intensiv än jag hade trott. Det svåraste tror jag var strid i bebyggelse. Men jag har inte tvivlat på att fortsätta. Vad har varit bäst? Att målbilderna har varit så tydliga. Man vet varför man ska genomföra en viss övning och vad man ska ha uppnått när den är slut. Efter att utbildningen är klar ska jag börja på beridna högvakten i Stockholm. fullfölja sin utbildning. Av dessa vill åtta rekryter fortsätta inom hemvärnet när utbildningen är över. c a t h a r i n a h e n r i k s s o n, politiskt sakkunnig, bekymras dock inte över detta. Vårt problem är inte hemvärnet. Vi har redan rekryterat soldater dit, och om tre år ska styrkan ligga på Det kommer vi att klara. Vår stora utmaning är rekryteringen av tillfälligt anställda soldater, säger hon. Men varför tar man in rekryter till en viss inriktning om de inte behövs? Vi får utvärdera det i ett senare skede. Det är självklart inte bra om vi skapar utbildningsplatser som vi inte använder, säger hon. Men befälen på plats i Eksjö är mer bekymrade när de tänker på rekryternas framtid. Till saken hör att många av ungdomarna inte alls önskat tjänstgöring inom hemvärnet men placerats på denna utbildning därför att andra regementen inte hade plats. Problemet är att vi skickar ut dem i arbetslöshet om de inte kan tänka sig att välja hemvärnet sedan. Här har vi många dugliga ungdomar som riskerar att inte få chansen att utvecklas vidare, säger ett befäl som vill vara anonym. Bland rekryterna är det mest positiva tongångar när det gäller framtidsutsikter. Men de som inte går vidare till hemvärnet saknar en uttalad plan för vad de ska göra efter utbildningen. Allt fokus verkar ligga på att lösa uppgifterna för dagen. FAKTA: GMU omgång 3 4 (i hela riket) Sökande: stycken Kallade: stycken Nominerade: 570 stycken Behov: 500 stycken Antagna: 484 stycken t i l l b a k a t i l l s k o g e n. Det har blivit dags för eldprov med hjälp av eldstål, näver och kråkris. Rekryterna sitter på knä och täljer på eldstålet. Efter en minut brinner det rejält. För en kort stund bryter värmen från eldarna av den iskalla höstluften. Röken stiger i skyn. En har svårt att få till det. Kapten Mattias Gleisner gnider kvistarna mot rekrytens kind. Hur känns det? Fuktiga. Just det. Av med handskarna för att känna efter, säger han. I en glänta ligger arméns handbok för överlevnad. Men övningen är mildare än det tidigare baskerprovet, som numera är avskaffat i den militära utbildningen. Det är viktigt att understryka att övningen är utbildande men inte prövande, säger Mattias Gleisner. För en utomstående kan övningarna dock kännas aningen primitiva. Röksignaler och myrstacksnavigation. Ska dessa scoutkunskaper behövas i en försvarsmakt som blir allt mer tekniskt raffinerad? Grunden i soldatrollen är att kunna ta hand om sig själv om man kommer ifrån sina kamrater. Därför är dessa inslag en viktig del i utbildningen, säger Anders Stigsson, GMU-plutonchef på regementet. h u n g e r n g ö r s i g p å m i n d, och före vattenreningsmomentet är det dags för utspisning. Rekryterna har hungrat mer än vanligt de sista dagarna. I dag får varje stridspar dela på en ranson. det är väldigt kul att komma ut i verkligheten. Catharina Henriksson, politisk sakkunnig hos försvarsministern Tre månader går snabbt och ungdomarna, som är födda mellan 1988 och 1992, är snart på väg vidare. På väg bort från otvättade m90-kläder i skogarna utanför Eksjö till andra uppdrag runt om i landet, oklart var.. 28 Hemvärnet #6 2011

16 Leif Magnusson, stabschef Taeliehus, tycker att det är viktigt att ge sektionscheferna ansvar. Vad gör du i din befattning? Ingela Sellgren, hundtjänstbefäl, 151:a hemvärnsbataljonen Övergripande ansvar för hundverksamheten. Jag försöker få fram den perfekta vetenskapen som en hund är. Det finns inget som slår en hunds näsa. ÖB Sverker Göranson i samspråk med Maria Lundin, Fältjägarbataljonen. Robert Bennerheim, underrättelsechef Attundaland, har fullt upp. Han försöker lista ut var fienden kan slå till. Jenny Leijonhufvud, underrättelsebefäl, hjälper till. Gemensam övning Läget är kritiskt runt om i landet. Nordic Battle Group ska ta sig till oroligheterna i Gestland, landet långt bort i öster, men hoten tornar upp T sig. et är ledningsträningsövning i Enköping och ett tiotal bataljonsstaber jobbar under hård press. Flygplatser, hamnar och transportvägar är tänkbara mål för terroristgrupper som vill stoppa NBG:s avresa från Sverige. Rapporter om fientlig aktivitet strömmar in. Fordon har saboterats med hjälp av fotanglar, hundar har blivit förgiftade och dessutom är 300 demonstranter på väg ut till Arlanda för att visa sitt missnöje mot NBG:s stundande insats i Gestland. Inte blir det lättare när Leif Magnusson, stabschef Taeliehus, får höra att en krypteringsnyckel blivit röjd. All kommunikation via radio att betrakta som öppen, ropar han ut. Situationen ställer höga krav på att inte bara bataljonerna samverkar, utan även att samverkan med civila myndigheter och privata aktörer fungerar. Transportskyddet av NBG tar exempelvis slut vid ankomsten till Arlanda, där sätter juridiken stopp för en fortsatt närvaro, och polis och säkerhetsbolag får ta över. I området alla hemvärnsstaber ska agera på liknande sätt. Thomas Hillermar text & foto Max Schüllerqvist runt Arlanda har det inkommit uppgifter om att det rör sig obehöriga personer, och man har fått indikationer på att de letar efter platser att skjuta luftvärnsrobotar ifrån. För att allt ska fungera är det viktigt att ge sektionscheferna ansvar. Det är ju de som är specialister på sin funktion, säger Leif Magnusson. ä v e n r o b e r t b e n n e r h e i m, underättelsechef Attundaland, har fullt upp. Han försöker med hjälp av underrättelserapporterna att analysera: Hur stor är risken för upplopp? Hur stor är risken för sabotage? Hur stor är risken för väpnade attacker? Bedömningen jämför han sedan med grannbataljonens för se om hotbildsanalyserna är lika, och hittills är de identiska. ger styrka Det är viktigt att spaningsfrågorna ställs på ett specifikt sätt. Man får fråga om de har sett just den här personen eller just den här händelsen. Annars blir det skit ut och skit in, säger han. Medan de andra bataljonerna har fullt upp med att säkerställa att NBG kan lämna landet via Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn, viktiga farleder i Mälaren och en rad andra platser får vi några ord med Thomas Hillermar, planeringsofficer på HvSS. Det är viktigt att ha den här övningen för att se till att alla arbetar på samma sätt och har en gemensam metodik. Alla hemvärnsstaber ska agera på liknande sätt, säger han. Tidigare har lokala avvikelser accepterats och bataljoner har haft övningar på egen hand, men nu ska alla bataljoner göra ledningsträningsövningen i Enköping vartannat år. Det har varit en enorm utveckling sedan vi började med övningen Då åkte folk hem och det blev en kulturkrock med alla på samma ställe. Nu är det här en populär övning. Folk inser att det är bättre att komma hit och öva än att öva var för sig, säger han. f ö r b a t a l j o n e r n a ö k a r återigen anspänningen. Obehöriga personer har tagit sig in på området nära bana ett på Arlanda. De tycks mäta avståndet till flygplanen med hjälp av en kikare. Dessutom har en soldat blivit knivhuggen och en misstänkt har skadskjutits. Hotbilden blir allt högre, men hemvärnsbataljonerna står redo tillsammans.. Katarina Berntsson, stabsassistent, fältjägarbataljonen Sköter loggning av inkommande och utgående meddelanden. Det är viktigt att sortera upp och se vilka som är brådskande. Gäller det bomber går det ju före vilken storlek Kalle ska ha på jackan. Robert Nordström, stridsledningschef, 18:e hemvärnsbataljonen Stridsleda bataljonen enligt givna order. Min uppgift är att taktiskt se vad som är mest lämpligt. Man bör som person vara stresstålig för befattningen. 30 Hemvärnet # Hemvärnet # #

17 tema / när k am p Närkamp ger säkrare soldater Tandskydden är anpassade, säkerhetsföreskrifterna underskrivna och träningskläderna och suspensoarerna påtagna. Det är dags för en heldagsutbildning i närkamp. et är ett gäng förväntansfulla soldater som är samlade i gymnastiksalen på Helikopterflottiljen. Vi börjar med att värma upp och samlas på ett begränsat utrymme där vi knuffas och försöker klappa varandra på huvudet, det är ett sätt att bli varm samtidigt som man vänjer sig vid den fysiska närheten. Pulsen går snabbt upp. Utbildningen vi går heter block A och de tre instruktörerna är alla hemvärnsoldater. Vi har sju närkampsinstruktörer från hemvärnet, vi började utbildningen med hjälp av Markstridsskolan. Vi ska försöka utbilda fler och få en geografisk spridning, säger Peter Blomberg på Livgrenadjärgruppen. g r u n d p o s i t i o n e n ä r a t t stå ungefär som en boxare med tyngdpunkten på trampdynorna. Skillnaden är att händerna är öppna och handflatorna pekar framåt och hålls en bit framför ansiktet. Man slår med öppen hand för att inte skada knogarna om man träffar motståndarens utrustning, Vi får även lära oss använda armbågar, låga sparkar och att knäa motståndaren. När vi lärt oss grundtekniken övar vi på varandra. Allt sker under kon- Block a 12 timmar Uniformerad personal Grunder närkamp, nödvärn och graderad insats trollerande former för att undvika skador. Även om säkerheten är hög så går det inte att undvika blåmärken. Hur hårt och snabbt man kan göra teknikerna beror på en själv och den partner man övar med eftersom man byter av hela tiden får man lära sig att möta nya motståndare med olika storlek, teknik och kraft. I gruppen finns både vana kampsportare och nybörjare. Alla lär sig dock snabbt de nya teknikerna och inlärningskurvan är hög. I en stressig eller livsfarlig situation slutar finmotoriken fungera vilket gör att teknikerna man tränar in är enkla. Förut hade skyddsvakten bara ett verktyg att skjuta. Nu får de ett redskap till att lösa sin uppgift som skyddsvakt. Går man block D får man även använda batong och handfängsel vilket ökar ens egen och de omhändertagnas säkerhet, säger instruktören Mikael Karlsson som även lär oss hur man avväpnar en angripare och undviker att bli svårt knivskuren. förut hade skyddsvakten bara ett verktyg att skjuta. Mikael Karlsson, instruktör Block B 12 timmar Huvudtjänst markstrid Forts. närkamp, nödvärn och graderad insats T text & foto Therese Åkerstedt För blir man anfallen med kniv får man räkna med att få skärsår. Teknikövningarna blandas med olika kampmoment, antingen slår eller sparkar man på mitsar, stora kuddar, eller gör andra övningar som att agera livvakt och hindra kamraten att attackera ens president. För att orka med och kunna ta till sig utbildningen krävs en del kondition och styrka, men framför allt rätt inställning. Block C 12 timmar Huvudtjänst markstrid SERE: Närkamp vid flykt eller fångsituation i d a g a n v ä n d s v a p e n a t t r a p p e r men vanligtvis kör man med sitt eget vapen. Man får både lära sig att använda vapnet som ett tillhygge, exempelvis göra pipstöt, och för att blockera en attack. Joakim Hedström tar fram sina skådespelartalanger när han attackerar sin kompis med en plaststav. Jag gick en närkampsutbildning för några år sedan och tyckte den var väldigt rolig. Det är kul med vapentekniker, det får man inte träna på andra ställen, säger Joakim Hedström, som är kompanisignalist. Hur har det gått? Det är ganska jobbigt, man behöver hålla sig i bättre form än man gör. Det är bra instruktörer och en lagom stor grupp så att de hinner med alla. Jag har sträckt mig lite i knät, men det går bra. Är det roligt? Ja, men det är tråkigt om motståndaren kommer så nära att man måste använda det. När attacken är avvärjd backar soldaten och gör en vapenkontroll, att magasinen sitter ordentligt, att inget sitter i utkastaren och gör mantelrörelse för att kontrollera funktionen. Släpp aldrig pistolgreppet, ni ska kunna avfyra vapnet även om ni inte är klara med kontrollen, säger instruktören Martin Wennerbo. Block d 10 timmar Vakt eller skyddsvakt Grunder laga befogenhetsvåld Alla övningar ska kunna göras i full stridsutrustning, vilket vi är tacksamma för att slippa i dag. Plutonchefen Jörgen Johansson står och pustar ut lätt framåtböjd. Hon sparkade mig i magen, lite tufft blir det emellanåt. Men det ska inte vara för ofarligt. Sådana här övningar är jättebra, man kommer över osäkerheten vid fysisk kontakt, vilket är bra när man ska hålla i någon. Vad tycker du om utbildningen? Det är bra att man valt en enkel teknik, som bygger på naturliga reflexer, så det är lätt att lära sig. På några timmar växer självförtroendet, vilket är en av de viktigaste ingredienserna i självförsvar. Utbildningarna är numera mer inriktade på individen, vilket man även ser på skjuttekniken. Jag tror att de här övningarna lyfter den vanliga soldaten väldigt mycket. Ett av momenten är att ta sig upp från liggande i ryggläge med vapnet hela tiden riktat mot instruktören. Sedan ökar svårighetsgraden, medan instruktören springer runt mellan deltagarna ska de hålla vapnet riktat mot honom hela tiden, och byta position från stående, sittande och liggande på hans order. När vi avslutar mer än åtta timmar senare är alla både trötta och ömma, men betydligt bättre rustade för nästa insats.. Block e 20 timmar MP/Vakt eller skyddsvakt Fördjupning laga befogenhetsvåld Rickard Gustafsson, Försvarsmaktens chefsinstruktör i närkamp: Varför behövs utbildning i närkamp? Det krävs mycket av soldaten i dag och det kan få stora konsekvenser om man agerar fel i en situation, exempelvis använder för mycket våld. Generellt är strid på korta avstånd mer personligt. Soldaterna måste känna att de kan försvara sig om de står och pratar med en person på nära håll, som i utlandstjänst, och att de har självkänsla och självförtroende att lösa situationer. Varför har Försvarsmakten ett eget system? Teknikerna måste fungera med full stridsutrustning då man har ett begränsat rörelsemönster. Det bygger på hur människor naturligt reagerar under stress. Vad har ni för grundkriterier? Det ska vara en kort inlärningstid och lätt att komma ihåg. Det är ett levande system och vi studerar hela tiden andra nationer och civila kampsporter för att se om det går att anpassa till våra behov. Upptäcker vi att något inte fungerat i en situation så ändrar vi det. Vad ska man tänka på när man övar närkamp? Vi har integrerat närkampen, skjutoch strid i bebyggelse-utbildningen, det ska inte bara övas var för sig. När man kliver in i ett rum ska man kunna gradera insatsen, från att lugna oroliga civilister till att hålla fast och omhänderta/gripa eller öppna eld. Vad tycker du om att utbilda närkampsinstruktörer i hemvärnet? Jag tycker det är jättebra, det finns ett behov av fler instruktörer i hemvärnet och det mest optimala vore om det fanns en på varje kompani.. Soldaten ska få/kunna: Ökad personlig färdighet samt fysisk och mental förmåga att verka i en närstridssituation med eller utan eldgivning. Avvärja hot och angrepp med andra medel än bruk av skjutvapen, då situationen inte anses kräva grövre våld, s.k. graderad insats. Utföra laga befogenhetsåtgärder med försvarligt våld. 32 Hemvärnet # # Hemvärnet # #

18 tema / sömn Hemvärnssoldater måste kunna verka dygnet runt och klara hård fysisk och psykisk belastning. Det gäller att ta vara på den lilla sömn man kan få. FAKTA Så här kan ett passchema se ut under en fyradagarsövning: Kl Grupp A V B 2. Grupp B A V 3. Grupp B (QRF) B A 4. Grupp V B B A: Arbete B: Beredskap (finns olika beredskapsgrader) V: Vila QRF: Quick Respons Force. En tupplur kan ge extra energi. Men se till att sova minst 20 minuter, annars är det verkningslöst. Enligt sömnexperten Lena Leissner bör man försöka lägga personers passchema så mycket som möjligt efter när de är som skarpast, vissa är morgonpigga, andra är kvällspigga. Sömnbrist sänker soldaten Sömnstörningar har blivit allt vanligare, och tar man inte tag i problemen påverkar det både fysiken och psyket stridsvärdet sänks. En utvilad soldat är en bra soldat. T är man vet att man om bara ett par timmar ska upp och marschera eller bevaka ett objekt kan det vara svårt att somna. Eller när man uppjagad kommer till en övning och ens första pass består av vila. Ibland kan det vara svårt för folk att förstå att de måste sova då. Men man får helt enkelt tvinga folk att gå och lägga sig. Det handlar om disciplin, säger Mats Levin, som lagt många passcheman när han var plutonchef på flygvapnets bassäkerhetsförband. På ett åttatimmarspass möjliggör det sex timmars sömn en timme går ofta till förberedelser i vardera änden. Det är i minsta laget, men fungerar under en Man får en mycket bättre sömn på natten om man varit rejält fysiskt aktiv på dagen. Lena Leissner, överläkare text & foto Max Schüllerqvist begränsad tid. Det gäller dock att sömnen inte blir störd ytterligare. Det är viktigt att bataljonsstaben ger ut sina arbetsuppgifter i god tid, annars har plutonchefen ingen möjlighet att bygga upp ett bra passchema. Mentalt är det viktigt för soldaten att ha ett passschema, så att man vet att om två timmar får jag vila, säger Mats Levin. e n l i g t e n s i f o u n d e r s ö k n i n g från 2008 har 40 procent av svenskarna svårt att sova minst en gång i veckan procent har så stora problem att det inverkar på de dagliga funktionerna. Överläkaren Lena Leissner jobbar på sömnenheten på Örebro universitetssjukhus och har FAKTA Experternas sömntips Se till att ha det svalt du sover mycket bättre då. Ha fönstret på glänt eller vädra under dagen. Försök hitta en sovplats som är så tyst som möjligt. Acceptera att sömn är viktigt och något som ska prioriteras. Då kommer du bort från känslan av att du sover bort din tid. koll på de vanliga symptomen: trötthet, oskärpa, minnes- och koncentrationssvårigheter. I en del fall blir personerna även deprimerade, andra blir ilskna och en del känner sig mer eller mindre personlighetsförändrade. Det låter inte så bra om man ska vara hemvärnssoldat? Nej, det låter inte alls bra. Då förutsätter man en stabil och robust människa, säger hon. Våra läsare ställs ofta inför fysiskt krävande uppgifter. Hur mycket påverkar fysisk ansträngning mängden sömn man behöver? Det påverkar inte så mycket. Man får en mycket bättre sömn på natten om man varit rejält fysiskt aktiv på dagen. Full spruta på dagen och sen total vila på Ibland vet man i förväg att man kommer att behöva vara vaken länge. Då gäller det att sova så mycket som möjligt inför uppgiften, så att batterierna är fulladdade. Powernaps fungerar, men du måste sova minst 20 minuter för att det ska ge något. Sömnig på dagen? Försök hålla det ljust och svalt omkring dig. Då är det lättare att hålla sig vaken. natten. Då är det som bäst, säger hon. Man brukar prata om att sova sju åtta timmar. Är det så? Vi sömnforskare pratar mer och mer om sömnkvalitet i stället för sömnkvantitet. Så det är lurigt att räkna i timmar och minuter. Men det är klart, kommer man till ytterligheter och människor som bara sover fem timmar per dygn, då är man nere på så korta tider att hur bra kvalitet man än har på sömnen räcker den inte till. Sex timmar är ett minimum, säger hon. I hemvärnet har man ofta ett passchema, precis som inom industrin. Hur ska man tänka när man lägger scheman? Undvika att lägga två morgontrötta personer på morgonpasset? Jag tror vi kommer att landa där. Vi vet i dag att det finns morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Morgonmänniskor har lite kortare biologiska dygn, och kvällsmänniskor har lite längre biologiska dygn. Det är skillnader vi är födda med och man ska utnyttja när folk är som mest alerta, säger hon.. 34 Hemvärnet # Hemvärnet #

19 befattning / K varte r mä star e Alltid steget före Kvartermästaren måste lyckas konsekvenserna för en hel bataljon kan annars bli stora. Det gäller att hela tiden ligga steget före och planera så att mat, ammunition och drivmedel finns tillgängligt. T text & foto Max Schüllerqvist Foto therese åkerstedt 2 1 Utan ammunition, mat och drivmedel stannar förbanden. Att se till att förråden är välfyllda ingår i bataljonskvartermästarens ansvarsområde. 2 Dennis Wihlstrand, på 151:a hemvärnsbataljonen, siktar på att bli bataljonskvartermästare. 3 Annika Reimendal, i dag underhållsbefäl i 331:a hemvärnsbataljonen, menar att kvartermästaren har ett stort ansvar. 3 Ett tiotal personer går kursen för att bli bataljonskvartermästare. Det är inte den populäraste befattningen, men nog så viktig. FAKTA Så är utbildningsgången Kompanikvartermästare: Krav på tidigare militär utbildning eller hvutbildning KB respektive H chef hemvärnspluton 1:1 Krav på utbildning för befattning: H kvartermästare hemvärnskompani H Stabsmedlem bataljon/kompani Bataljonskvartermästare Krav på tidigare militär utbildning eller hvutbildning: YO/RO respektive H kvartermästare hemvärnskompani Krav på utbildning för befattning: H chef hemvärnskompani 1:1 och H kvartermästare hemvärnsbataljon Källa: hemvarnet.se an kan aldrig bli bra på att vara kvartermästare. Man kan bara bli bättre, säger Dennis Wihlstrand, kompanikvartermästare på 151:a hemvärnsbataljonen. Ett terrorattentat har skett mot ett oljeraffinaderi i Brofjorden vid Lysekil. En terrorgrupp, som kräver Sveriges utträde ur EU-styrkan i Afrika, har tagit på sig dådet. Hemvärnet ska stödja genom att bevaka och skydda viktigt objekt för den återstående drivmedelsförsörjningen i landet. Omgående ska en hemvärnsbataljon mobilisera och gruppera i Vällinge, för att vid behov kunna ta sig till hamnen i Södertälje, som är ett tänkbart terrormål. Hur kommer soldaterna att göra med bilarna? Parkerar de eller blir de avsläppta? Var kan man parkera och hur många platser behövs? frågar instruktören Niclas Johansson från HvSS. m o b i l i s e r i n g s o r d e r n ä r d e n första större uppgiften för kursdeltagarna på HvSS utanför Stockholm. Här, i ett klassrum som för tankarna till högstadiet, drillas ett gäng framtida bataljonskvartermästare. Antalet parkeringsplatser kan tyckas som en icke-fråga. Men alla tänkbara problem måste bataljonskvartermästaren ha funderat igenom. Hur ska matförsörjningen gå till? Var finns ammunition att hämta? Det kommer nya regler och lagar hela tiden som man måste följa upp själv, och 20 dagar på kompaninivå skulle vara rimligt för att lägga en bra kunskapsgrund Dennis Wihlstrand det gör att man utvecklas, säger Dennis Wihlstrand. Han är i dag kompanikvartermästare, men går kursen för att om några år ta över som bataljonskvartermästare. Det är inte ansvaret jag är ute efter. Jag drivs av tanken att man har en plan och ser den fullföljas. Att soldaten har ett högt stridsvärde även en söndag klockan fyra när de ska åka hem efter en övning. Då har jag lyckats, säger han e t t t i o t a l p e r s o n e r är med på kursen. Bataljonskvartermästare är inte den utbildning som lockar flest. Jag skulle önska att man såg mer allvarligt på befattningen inom hemvärnet. Det är ingen slaskbefattning, säger Niclas Johansson. Han vill se en längre utbildning för att bli kvartermästare, och får stöd av Dennis Wihlstrand. I dag är kompanikvartermästarkursen och bataljonskvartermästarkursen tio dagar vardera. 20 dagar på kompaninivå skulle vara rimligt för att lägga en bra kunskapsgrund. Det är så mycket du måste kunna. Hur mycket sprit 35 går det åt varje gång man lagar mat? Hur många tändstickor? På 600 man blir det snabbt mycket. k u r s d e l t a g a r n a h a r o l i k a bakgrunder långt ifrån alla har varit kompanikvartermästare. Annika Reimendal, underhållsbefäl i 331:a hemvärnsbataljonen Bohus, kommer efter avklarad kurs att bli bataljonens nya kvartermästare. Hon är sjukvårdare från början och har varit med i Röda Korset, och är i dag med i lottorna. Det är klart att man har ett stort ansvar nu. Men bataljonschefen och gruppen ansåg att jag var redo för befattningen, och då tvekade jag inte, säger hon. När är du en fullfjädrad kvartermästare? Ojojoj. Det tar nog några år, det tror jag verkligen. Det är ett tufft jobb och så mycket att planera. Man ska ligga steget före. Men gruppen hemma stöttar mig om jag behöver det, säger hon. Alla jag pratar med betonar samma egenskaper som avgörande för en bra kvartermästare: organisationsförmåga, vilja att utvecklas och en stark ansvarskänsla. Och så klart en förmåga att lösa problem. Dennis Wihlstrand exemplifierar med en anekdot från ett Norrlandsförband, som varit ute på övning halva natten i minusgrader. Stelfrusna kom soldaterna in på natten för att få kaffe, men det fanns inget kvar. Då fick kokgruppchefen en idé han kokade upp vatten och hällde i soja. Soldaterna sa Vad fan är detta? och spottade ut det. Men det blev Vilket äckligt kaffe i stället för Varför fick vi inget kaffe?. Det är klart att det borde ha funnits riktigt kaffe, men allt handlar om att på något sätt lösa situationen, säger han.. 36 Hemvärnet # Hemvärnet #

20 spel / recension bilder: ea spel / r ecension Mästerliga strider i Battlefield 3 M örkt, skitigt, nervkittlande och fantastiskt. Battlefield 3, som utvecklats av Stockholmsbaserade Dice, utmanar om titeln som världens bästa krigsspel och lyckas. Sex år har passerat sedan Battlefield 2 släpptes. Då var man dominant, åtminstone bland onlinespelarna. Kungakronan gick dock senare förlorad till Modern Warfareserien, men nu är det alltså dags att ta upp kampen igen. Battlefield 3 är precis som sin föregångare mästerligt på att erbjuda storskaliga, dynamiska strider online. Här kan du använda banan efter egna önskemål: hoppa in i en pansarvagn, helikopter eller ett jaktplan. Eller bara ligga och ta ut motståndarna en efter en från distans. p å p c - v e r s i o n e n k a n upp till 64 spelare delta samtidigt på samma bana (upp till 24 på Xbox 360 och Playstation 3), och det ställer stora krav på taktiken och samarbetet inom laget. Rycker du fram utan eldunderstöd så dröjer det inte många När man spelar online (på pc) kan upp till 64 personer delta samtidigt. Storskaligheten är en styrka i Battlefield 3. sekunder innan du är träffad. I kampanjläget är man inledningsvis sergeanten Heny Blackburn, som i ett förhörsrum tvingas återberätta uppdrag i Iran, och spelaren kastas in i de olika uppdragen. Grafiken är knivskarp, och i de mörka, skitiga miljöerna med fiender i bakhåll på hustak och bakom bilvrak är det lätt hänt att man sitter på helspänn i tv-soffan. n å g o t m a n k a n störa sig på är att fiendesoldaterna väl ofta tycks rikta in sig på att skjuta mot en själv, i stället för mot någon annan i ens grupp med betydligt tyngre vapen. Det problemet behöver man dock inte oroa sig för online. Klart är i alla fall att svenska Dice lyckades; de sex åren som spelarna fått vänta har inte kastats bort. Kampanjläget är bra, multiplayerläget är fantastiskt. Det man kan reagera på är att tempot är lite lägre än i Modern Warfare 3, och det är mer smygande och mer nerver. Vilket spel som passar en bäst beror helt enkelt på vad man vill ha taktik och realism eller action? Max Schüllerqvist FAKTA: Format: Pc, Xbox 360, Playstation 3 Antal spelare online: 1 64 (pc), 1 24 (Xbox360, PS3) Co-op: Ja Utvecklare: Dice Utgivare: EA betyg: Grafik: Nya grafikmotorn Frostbite 2 ger en upplevelse 5 utöver det vanliga. Spelkänsla: 4 Verklighetstroget rörelsemönster och en ljudbild som placerar dig mitt på slagfältet. Livslängd: Möjlighet att låsa upp 4 mer och mer vapen och funktioner. Något kort kampanjläge. Totalt: 13 av 15 Modern Warfare är sig likt K nappast revolutionerande, men storslaget, medryckande och actionspäckat. Modern Warfare 3 är en uppdaterad version av ett redan utmärkt spel. Ryssland har invaderat USA, och New York är nästan förlorat. Stora delar av ryska flottan ligger utanför staden, och inne i city rasar striderna för fullt. I klassiska miljöer, som Broadway och Wall Street, slår man tillbaka gata för gata som Delta Force-soldaten Derek Frost Westbrook. Det är storslaget; skyskrapor exploderar, helikoptrar störtar och kulorna viner. Det känns hela tiden som slutscenerna i en Hollywoodfilm, men man får själv vara regissör. Konceptet känner alla som spelat Modern Warfare 2 igen, och det fungerar uppenbarligen. Trots att lansering skedde en vecka efter att huvudkonkurrenten Battlefield 3 släppts slogs alla tänkbara rekord. 6,5 miljoner sålda exemplar på ett dygn bara i USA och Storbritannien betyder det största nöjessläppet någonsin. d e n s t o r a l o c k e l s e n är dock inte kampanjläget, eller co-op-läget för dig och en kompis, utan multiplayerläget. Här är livslängden på spelet nästan oändlig. Tempot är högt, banorna är många och motspelarna är i regel grymma. En välkommen nyhet är communityn Call of Duty Elite. Här kan du i efterhand utvärdera dina insatser. Du kan exempelvis titta på exakt var krypskytten som träffade dig var gömd, eller vilka misstag du gjorde. a t t s p e l e t b l i v i t en enorm försäljningssuccé är med andra ord inget överraskande. Multiplayerläget är så beroendeframkallande att det inte kan ses som förvånande om frånvarotimmarna i det svenska skolsystemet nu skjuter i höjden. Det man kan anmärka på är att spelet inte längre är nyskapande, det innehåller inga överraskningar. Man får precis det man väntar sig kvalitet. Max Schüllerqvist FAKTA: Format: PC, Xbox360, Playstation 3, Wii, Nintendo DS Antal spelare online: 1 16 Co-op: Ja Utvecklare: Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games Utgivare: Activision betyg: Grafik: Samma grafikmotor som 4 tidigare med andra ord skarpt och detaljrikt. Spelkänsla: Minus för att omgivningen inte påverkas av 4 exempelvis granater. Livslängd: Multiplayerläget kan 4 man spela hur mycket som helst. Kampanjläget dock lite kort. Totalt: 12 av 15 KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR 90 TÄLTLYKTA FÄLTSPADE GRÄVSPADE VÄRMEJACKA 90 VÄRMEBYXA 90 RYGGSÄCKAR MASKERINGSNÄT TELEFONVÄXEL SNÖSKYFFEL FÖRBANDSVÄSKOR VATTENDUNKAR KOKKÄRL BYXA BDU PULKA HANDSKAR LINNE DOG TAG VANTAR Militära fordon samt utrustning Vi har inga bilder i denna annons med M90 M90 FÄLTJACKA, SVART 485 kr M90 VÄRMEJACKA, OANV 375 kr M90 GUMMISTÖVEL 275 kr VAPENRENGÖRINGS- SATS 295 kr Vid köp av konfektion över 1000 Kr lämnar vi 10% rabatt (ej set M90 Fältbyxa/jacka). Vid köp av Set M90 Fält jacka/ byxa 895 kr (M90 camo/svart) skickar vi med en fältmössa. Kan ej kombineras med annat erbjudande Utökad Jaktavd med camonät, kläder mm. Nu har vi även airsoftkulor och gas. Erbjudandet gäller december månad ut och att man uppger tidningen Hemvärnet. SATS I kampanjläget slår de amerikanska trupperna tillbaka mot den ryska invasionen. Spelet inleds i New York, och scenerna är ofta storslagna. RYGGSÄCK COMBAT kr FRAKT Vid förskottsbetalning 0-10 kg (ej skrymmande) 49:- Vid efterkrav postförskott 0-10 kg (ej skrymmande) 109:- STOR SORTERING AV PRODUKTER I M90CAMOUFLAGE LIKNANDE FÖRSVARETS. NU FINNS VI ÄVEN PÅ FACEBOOK. bilder: activision Active Life Equipment Kundtjänst växel , Öppettider Butik: ons , fre samt lör , övrig tid telefonkontakt. Kvarngatan 10, Slutarp / Falköping, Tel: , Fax: , Passa på och köp dina julklappar hos oss. Order inne före den 12 december för garanterad lev innan jul, men vi skickar ända fram till den 21 dec. KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR 90 TÄLTLYKTA FÄLTSPADE GRÄVSPADE VÄRMEJACKA 90 VÄRMEBYXA 90 RYGGSÄCKAR MASKERINGSNÄT TELEFONVÄXEL SNÖSKYFFEL FÖRBANDSVÄSKOR VATTENDUNKAR KOKKÄRL BYXA BDU PULKA HANDSKAR LINNE DOG TAG VANTAR 38 Hemvärnet # Hemvärnet #

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

1 000 MÖJLIGHETER. Vad du kan bli i Försvarsmakten

1 000 MÖJLIGHETER. Vad du kan bli i Försvarsmakten 1 000 MÖJLIGHETER Vad du kan bli i Försvarsmakten Hej, vem är du? Flygmekaniker, kock eller sjöofficer? Sjukvårdare, skyttesoldat eller militärtolk? Berätta för oss vem du är så visar vi dig vad vi kan

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER Omslagsbild: Försvarsmakten INNEHÅLL Allmän information 3 FÖRE INSATS Redo för insats? 4 Mental hälsa 6 Stresspåverkansskala 7 UNDER INSATS Försvarsmaktens

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Omkring 250 medlemmar och gäster (av föreningens 1000) samlades tisdagen den 20 april på Pedagogen Göteborgs Universitet. Mötet följde sedvanligt

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM UTLANDSSTYRKAN SÖKER läkare Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag HMS Malmö med skeppsbåten bredvid är på väg ut från Djibouti hamn.

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Veterandagen. Medaljörer

Veterandagen. Medaljörer Veterandagen Medaljörer 29 maj 2015 Ceremoni Program 14.20 Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna 14.30 Ceremonin inleds med parad för fanan Tal av försvarsminister Peter Hultqvist Musik,

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid skall motsvara förlorad arbetsförtjänst.

Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid skall motsvara förlorad arbetsförtjänst. 2009: E 1,1 Insänd av: Piteå Älvdals Hemvärnsbataljon/bataljonsstaben Ärendemening Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År En jul- och nyårshälsning från regementsledningen 1 Regementskamrater! Efter nästan fem år som chef och ansvarig för cirka 8500 personer i våra krigsförband, drygt 10 000 mil på

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS marschmusik fysiska tester yrkesinformation stridsuppvisning marschmusik fysiska tester yrkesinformation

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013 Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna Laddade 1 HEMVÄRNET #1 2010 rekryter Vi besöker framtidens soldater Hemvärnet i Algutsrum Erbjuder Er att hyra

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010 LÄNSKONFERENS 2010 Den årliga länskonferensen genomfördes 6 maj, som vanligt på Drottning Viktorias Örlogshem. Alla länsavdelningar utom Jönköping och Jämtland var representerade. Tack vare att AFF ordförande,

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16 C4 VECKOBREV God Fortsättning! Det finns endast ett spakläge på flottiljen och det är full fart. Här var det ingen mjukstart inte. Att veckan är slut tycker jag är märkligt, då den just har börjat. Nytt

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi, ambulanssjukvård, IVA, distriktsvård eller operation sökes till internationella fredsuppdrag Distriktssköterska

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 36 Fredag 18 november 2011 NORRBOTTEN Föräldralösa barn till Italien Förra veckan berättade media om att syskonen Hiyab och Daymond ska skickas till Italien. Hiyab är tre år och Daymond

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Dödliga utsläpp. Våra nya CBRN-plutoner verkar både i krig och fred. nationella skyddsstyrkorna #5 2010

Dödliga utsläpp. Våra nya CBRN-plutoner verkar både i krig och fred. nationella skyddsstyrkorna #5 2010 nationella skyddsstyrkorna #5 2010 Gutarna granskas Skydd av S:t Anna Rätt dynamik Dödliga utsläpp Våra nya CBRN-plutoner verkar både i krig och fred KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR 90 TÄLTLYKTA FÄLTSPADE GRÄVSPADE

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Frivilliga Radioorganisationen Uppdrag inom samhällets krisberedskap Uppdrag i samhällets krisberedskap NSE, Nationella Sambandsenheter MOLOS, Mobilt Lednings- och Sambandsstöd Trafikverket Lokala avtal

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer