IS LAGOM NOT GOOD ENOUGH ANYMORE?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IS LAGOM NOT GOOD ENOUGH ANYMORE?"

Transkript

1 IS LAGOM NOT GOOD ENOUGH ANYMORE? En studie om svenskt ledarskap i den globala konkurrensen Sid 1

2 Sid 2

3 Innehåll Om svenskt ledarskap 6 Den svenska ledaren är demokratisk, informell och human 6 men även passionslös, långsam och otydlig 7 Ingvar, Calle, Janne, Percy och Leif 8 Svenskt ledarskap i global konkurrens 9 Ett halvstarkt varumärke 9 i behov att bli mer internationellt 10 Tydliga amerikaner, auktoritära ryssar och hierarkiska kineser 11 Trender ställer nya krav på ledarskapet 12 Talang 13 Innovation 14 Corporate Social Responsibility 15 Collaboration 16 Mångfald 17 Utvecklingen av svenskt ledarskap 18 Ett behov av att utvecklas 18 Att lära från det amerikanska ledarskapet 19 Att lära från det ryska och kinesiska ledarskapet 20 Vad krävs för att utveckling ska ske? 21 En framåtblick 22 Djupdykning 23 Amerikanskt ledarskap 23 Ryskt ledarskap 24 Kinesiskt ledarskap 25 Om studien 26 Sid 3

4 Respondenter Respondenterna i studien är 19 svenska toppledare och experter med omfattande ledarskapserfarenhet från den globala marknaden. Detta ställs mot intervjuer av 11 unga topptalanger, som utifrån sin nyligen startade internationella karriärer ger en kompletterande bild av hur det svenska ledarskapet egentligen fungerar. Ledare och experter Anders Igel, TeliaSonera, fd VD Annika Nordin, SCA, VP Product Supply Birgitta Ed, Springtime, Partner Börje Ekholm, Investor, VD Carl Fey, HHS, Docent Eva Nygren, Sweco, VD Sverige Göran Bille, Lindex, VD Henrik Schröder, Amerscan Capital Management Ltd, Partner Johan Ekesiöö, IBM Svenska AB, VD Jonas Mannerfelt, Actagon, VD & grundare Leif Östling, Scania, VD Mats Palmqvist, Oriflame, Regional manager BUM (Belarus, Ukraine & Moldova) Michael Zell, Handelsbanken, Landchef Kina Nils Andersson, Ogilvy, Group Executive Creative Director Greater China Per Dahl, Springtime, Verksamhetsansvarig Kina Per Engdahl, Höganäs, President Asia Region Peter Elam Håkansson, EastCapital, Ordförande & Grundare Peter Leifland, Alfa Laval Group, Executive Vice President Tor Krusell, Skanska, Vice VD Talanger Anders Wallström, Accenture Strategy Consulting, Business Analyst Corporate Strategy Andreas Ringman, Karolinska Universitets Sjukhuset, BCG, Underläkare & doktorand. Blivande konsult. Axel Widmark, ABB, Workshop Manager Robot Controller Carl Ivarsson, Thule, Regional Sales Manager, Asia Pacific Charlotte Jacobson, Brio, Junior Assortment Manager, Product Development Henrik Bootz, EF Education, Finance manager North America Johan Fischer, H&M, Expansion Manager Trainee, Hongkong Loe Larsson-Beine, Deloitte Consulting, Strategy & Operations Consultant Per Agebäck, McKinsey & Co, Senior Associate Pernilla Pettersson Emenius, Ericsson, Strategic Product Manager Susanne Blanke, Ericsson, Intern konsult, Business Consulting Ettstort tack till alla respondenter för er tid och givande inblick i det svenska ledarskapet! Sid 4

5 Key findings DET SVENSKA LEDARSKAPET ÄR STARKT MEN BEHÖVER UTVECKLAS Det svenska ledarskapet anses i stort fungera bra och karaktäriseras av tre byggstenar: det är demokratiskt, informellt och humant. Trots den positiva helheten identifieras ett antal förbättringsområden: det svenska ledarskapet kan bli tydligare, snabbare och mer passionerat. Det svenska ledarskapets varumärke skulle också kunna förbättras, såväl som de svenska ledarnas internationella erfarenheter. EN ENSIDIG PERSONIFIERING Det svenska ledarskapet personifieras av en homogen grupp äldre män från industrin. Bilden av det svenska ledarskapet saknar kvinnor, personer från andra branscher och yngre förmågor. VIKTIGA TRENDER UTMANAR ALLA LEDARSTILAR Flera trender utmanar ledarskapet idag. Den svenska ledarstilen anses särskilt bra på att hantera trenderna innovation och CSR, och med möjligheter att utvecklas även inom att hantera collaboration. Däremot finns det mycket att lära vad gäller både talanghantering och mångfald, framförallt från det amerikanska ledarskapet. Den kinesiska ledarstilen uppfattas som mindre fungerande i dagsläget men på stark frammarsch inom i princip samtliga trendområden. Det ryska ledarskapet släntrar efter och verkar ännu inte vara anpassat för en global arbetsmarknad. LÄRDOMAR FINNS ATT HÄMTA BÅDE I USA, RYSSLAND OCH KINA Det finns mycket för det svenska ledarskapet att lära från andra ledarstilar. En ökad affärsmässighet och förmåga att hantera misslyckanden kan läras från det amerikanska ledarskapet, såväl som en större drivkraft, snabbhet och ökat fokus. Även det ryska ledarskapet kan stå modell när det gäller snabbhet därur kan också tydlighet läras. Från det kinesiska ledarskapet kan svenska ledare ta till sig ett ökat engagemang och en större förmåga att drömma därtill också förmågan att hantera förändring. ETT BEHOV AV INTERNATIONALISERING OCH AMBITION Det svenska ledarskapet har goda möjligheter att stå starkt i framtiden, men det krävs en utveckling. Dels krävs en större internationalisering och mångfald, dels behövs högre ambitioner och incitament som följer dessa. Tävlingsinriktning, drivkraft och prestationsnivå är nyckelfaktorer som framträder och som behövs för att ta det svenska ledarskapet till framtiden. Sid 5

6 Om svenskt ledarskap Den svenska ledaren är demokratisk, informell och human Finns något som kan kallas svenskt ledarskap? Bland respondenterna är svaret glasklart samtliga ger i stort samma tydliga och enhetliga bild av typiska egenskaper i det svenska ledarskapet. Att det är kopplat till den svenska kulturen råden det ingen tvekan om, och framförallt är det tre byggstenar som framträder hos den typiske svenska ledaren: 1. Demokratisk: Den svenska ledaren är konsensussökande, förankrande och konsultativ. 2. Informell: Den svenska ledaren jobbar ickehierarkiskt i platta och transparenta organisationer. Arbetet är delegerat och öppet. 3. Human: Den svenska ledaren är medmänsklig och är bra på att både lyssna på och bygga sina medarbetare. Den svenska ledaren har människan i centrum. Svenskt ledarskap fungerar bra Majoriteten (80%) av respondenterna är anser också att den svenska ledarstilen fungerar väl. Bland fördelarna nämns att svenska ledare är: 1. Anpassningsbara. Svenska ledare är smidiga och har en mjuk situationsanpassad stil. De är lyhörda och diplomatiska. 2. Kompetenta: Svenska ledare är kompetenta och förtroendeingivande. 3. Öppna: Svenska ledare är sociala, tillgängliga och är bra på att hantera relationer. Svenska ledare är öppna för att identifiera kulturskillnader. Vi vet att det inte finns EN enda lösning, utan att man måste anpassa sig efter lokala förhållanden. Peter Leifland, Executive Vice President, Alfa Laval Group Det är en fördel att det svenska ledarskapet är informellt. Det skapar ifrågasättande som i sin tur skapar innovationer och nya idéer. Anders Igel, fd VD, TeliaSonera Sverige är troligtvis världens mest konsensusdrivna land beträffande beslutsfattande och ledarskap. Anders Wallström, Business analyst, Accenture Strategy Consulting Sid 6

7 Om svenskt ledarskap men även passionslös, långsam och otydlig Även om majoriteten anser att det svenska ledarskapet generellt fungerar bra, finns det en hel rad nackdelar med den svenska ledarstilen som respondenterna nämner. De mest frekvent nämnda nackdelarna är bland annat att den typiske svenska ledaren är: 1. Passionslös: Svenska ledare är för mesiga, blyga och utan tryck. 2. Långsam: Den ständiga förankringsprocessen gör att besluten kan komma långsamt från en svensk ledare. Man menar att den svenska beslutsprocessen kan uppfattas som för lång och velig, och ens expertisroll kan uppfattas urvattnat då svensken alltid tillfrågar andra. 3. Otydlig: Den svenska ledaren är inte rillräckligt resultatinriktad och uppfattas som luddig. Man menar också att strävan efter förankring ibland till och med ger en ursäkt för att vara otydlig. Svenskt ledarskap är effektivt i day-to-day business men ineffektivt när det krävs hårda snabba beslut. Per Agebäck, Senior Associate, McKinsey & Co Ledare och talanger ser olika nackdelar Bland svaren finns det en tydlig skillnad mellan vad de intervjuade ledarna jämfört med de intervjuade talangerna. Ledarna är mer fokuserade på nackdelarna långsamhet och otydlighet, medan talangerna snarare ser problemet med att svenska ledare saknar tryck och passion. Detta kan möjligtvis kopplas till i vilken roll man jobbar i idag - talangerna befinner sig än så länge en bit ner i hierarkin och söker passion framförallt av cheferna ovan dem. Ledarna å andra sidan pratar snarare om sina underställda chefer, där de känner behovet att dessa ska vara snabbare och tydligare. Andra egenskaper som omnämns som mindre bra är bland annat att svenska ledare anses dåliga på att förhandla, har allmänt svårt att ta beslut samt är godtrogna. Om man ska agera snabbt i ett krisföretag, då ska man inte ha en typisk 'svensk chef'. Drastiska beslut kräver en chef som kan ta en större del av förändringsarbetet. Det 'svenska ledarskapet' fungerar sämre i motgång! Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Svenskt ledarskap är på gränsen till alltför informellt, vilket leder till att det ibland kan råda oklarheter kring vem som fattar beslut. Peter Leifland, Executive Vice President, Alfa Laval Group Sid 7

8 Om svenskt ledarskap Ingvar, Calle, Janne, Percy och Leif Trots att bilden av det svenska ledarskapet är tydlig för respondenterna är det svårare att nämna personer som skulle kunna representera det typiska svenska ledarskapet, frågan krävde mycket betänketid hos respondenterna. Till slut nämndes dessa ledare av flest respondenter: (%-talet anger hur många av respondenterna som har nämnt respektive ledare) Samtliga namn: Anders Scharp, Anna Lindh, Anna-Karin Rönnberg, Antonia Ax:son Johnsson, Bengt Johansson, Bert- Olof Svanholm, Björn & Benny, Börje Ekholm, Camilla de Woon, Carl Bennet, Carl Bildt, Carl-Henric Svanberg, Conny Jonsson, Dag Hammarskjöld, Ehrling Persson, Fredrik Reinfeldt, Gunnar Brock, Hans Stråberg, Hans Westberg, Ingvar Kamprad, Jan Carlzon, Jeanette Söderberg, Lars Jarnheimer, Lars Pettersson, Leif Johansson, Leif Östling, Lottie Knutsson, Maria Arnholm, Mats Jansson, Mats Williamsson, Michael Treschow, Niclas Zennström, Olof Faxander, Olof Palme, Percy Barnevik, Stefan Persson, Sven-Göran Eriksson, Tom Johnstone. Den typiske svenska ledaren är en äldre man från industrin En gemensam nämnare är att de mest omnämnda ledarna alla är män och representerar de stora klassiska svenska industriföretag, med undantag från Ingvar Kamprad som snarare klassas som entreprenör. Ledare från exempelvis tjänstesektorn eller offentlig sektor lyser dock med sin frånvaro. Ledarna på topplistan är också alla i den övre delen av åldersskalan. Totalt sett ges en något mer diversifierad bild, av samtliga nämnda namn är exempelvis 18% kvinnor. Det finns också fler personer som representerar andra branscher, även om tyngden totalt sett fortfarande ligger på industriledare. På frågan om vilka företag man kopplar till svenskt ledarskap ges också en något mer diversifierad bild, framförallt om man ser till listan över samtliga nämnda företag: ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Brio, Ecolean, Electrolux, EF, Elanders, Ericsson, Framfab, Försvarsmakten, H&M, Handelsbanken, Handelshögskolan, IKEA, Kinnevik-koncernen, Lindex, M-gruppen, Oriflame, Sandvik, SCA, Scania, SEB, SHB, Skanska, Sony Ericsson, SWECO, Tetra Pak, Volvo. Sid 8

9 Svenskt ledarskap i global konkurrens Ett halvstarkt varumärke Sverige är ett litet land på världskartan, men ändå hemland till internationellt kända varumärken och storföretag som Volvo, H&M, IKEA, Absolut Vodka och ABBA. Sverige som land är också ett starkt varumärke, som bland annat hamnade på en sjunde plats i National Brand Index Men hur starkt är det svenska ledarskapet som varumärke? Detta råder det delade meningar om bland respondenterna. 56% av ledarna och endast 27% av talangerna anser att svenskt ledarskap är ett starkt varumärke. Kvalitet, sunt och nyttigt De som talar för att svenskt ledarskap säljer nämner bland annat att svenska ledare uppfattas som kompetenta och representerar något med kvalitet, något sunt och nyttigt. Andra nämner också att det är ett varumärke som byggts upp under flera år och att resultaten talar för sig själva. Sverige och svenskhet är positivt laddade med associationer som kvalitet, framgång och stabilitet. Anonym ledare Svenska varumärken säljer, men inte det svenska ledarskapet De som talar emot att svenskt ledarskap säljer nämner framförallt tre anledningar: Det är snarare svenska varumärken, företag och Sverige som land som är starka varumärken och som säljer, inte det svenska ledarskapet. Sverige syns inte globalt. Kanske syntes vi tidigare på grund av att vi var tidiga att etablera oss internationellt, men idag syns vi inte på samma sätt. Svenskt ledarskap kan ibland ha en direkt negativ klang i form av att vi uppfattas som svaga, mesiga och otydliga. Många svenska företag har en stark position, oftast från produkter eller varumärken, men jag vill inte påstå att svenskt ledarskap har en stark brand. Henrik Schröder, Partner, Amerscan Capital Management Ltd Det är inte tack vare goda ambassadörer, utan varumärken och starka ställningstaganden politiskt som svenskt säljer. Det beror inte på något starkt ledarskap. Tor Krusell, vice VD, Skanska Svenskar har lite väl stark tro att begreppet svenskt ledarskap är vida spritt. Anonym ledare Vi måste inse att Sverige är ett väldigt litet land i världen, det räcker inte att vi tycker att vi är bra, vi måste visa det också. Anonym ledare På global nivå har svenskt ledarskap ingen klang överhuvudtaget. Andreas Ringman, underläkare och doktorand, Karolinska Universitets Sjukhuset Sid 9

10 Svenskt ledarskap i global konkurrens i behov att bli mer internationellt Utöver det svenska ledarskapets varumärke råder det också delade meningar om hur svenska ledares internationella kompetens ser ut. Är svenska ledare internationellt erfarna? En förmåga att förstå och anpassa sig till andra kulturer 28% av respondenterna anser att svenska ledare har bra internationella erfarenheter och lyfter då dels fram att svenskar generellt pratar bra engelska, dels att vi snabbt lär oss andra språk när vi kommer till andra länder. Vidare anses svenska ledare vara bra på att både förstå och anpassa sig till andra kulturer och kulturbarriärer. 24% 7% 28% 41% Svenskar är osedvanligt internationellt erfarna det beror framförallt på Sveriges beroende av export. Anders Igel, fd VD, TeliaSonera Delvis Ja Nej Vet ej Eller tror vi bara att vi är bra på det? 24% av respondenterna anser motsatsen och menar snarare att svenskar inte alls är särskilt bra på engelska, och menar dessutom att engelska inte längre är en fördel utan snarare en hygienfaktor. Svenskar har generellt kanske rest mycket, men har i mycket mindre utsträckning de facto jobbat utomlands. Därför anses det att svenska ledare inte har exponerats för främmande kulturer tillräckligt mycket. Någon menar dessutom på att svenskar inte tillåter avvikelser och har svårt att jobba med andra kulturer. Slutligen är det flera som nämner att den svenska självbilden eventuellt kan vara lite väl god vi tror helt enkelt lite för gott om oss själva. Att svenska ledare är internationella är lite av en myt. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Har vi helt enkelt blivit omsprungna? Slutligen finns det en stor andel, 41%, som delvis håller med i denna fråga. Hör förs framförallt åsikten fram att svenska ledare kanske BRUKADE vara internationellt erfarna jämfört med andra, men att resten av världen nu håller på att komma ikapp. Sverige har genom våra stora företag fostrat ledare med internationell erfarenhet, vi har erfarenhet av att vara utomlands. Men världen håller på att komma ikapp Sverige, försprånget räcker inte längre. Svenska företag tappar marknadsandelar på alla tillväxtmarknader. Birgitta Ed, Partner, Springtime Världen har sprungit förbi den svenska modellen framförallt i dess förmåga att integrera andra kulturer och idéer. Henrik Schröder, Partner, Amerscan Capital Management Ltd Sid 10

11 Svenskt ledarskap i global konkurrens Tydliga amerikaner, auktoritära ryssar och hierarkiska kineser Vad kan man ställa det svenska ledarskapet mot globalt? En allmängiltig global ledarstil finns troligen inte, men däremot är det relevant att jämföra den svenska ledarstilen mot globalt tongivande kulturer. Här har denna studie fokuserat på det amerikanska, ryska samt kinesiska ledarskapet. Respondenterna ger följande bild över hur dessa ledarstilar är jämfört med den svenska: Amerikanskt ledarskap Tydligt och rakt Resultatorienterat Mer formellt Snabbt och beslutsamt Entusiasmerat Ryskt ledarskap Auktoritärt Kontrollerande Makt Större könskillnader Kinesiskt ledarskap Extremt hierarkiskt Engagerat Relationsbaserat För en mer detaljerad bild av dessa ledarstilar, se djupdykningarna motslutet av rapporten. Sid 11

12 Trender ställer nya krav på ledarskapet Det finns många beståndsdelar och viktiga moment i ledarskap. Att driva både sitt företag, sina medarbetare och kanske även sitt samhälle till framgång. Men i övergången från industrialisering till post-industrialisering, industrisamhälle till kunskapssamhälle, ställs det nya krav på ledarskapet. Vilka trender utmanar det klassiska ledarskapet och vilka ledarstilar hanterar trenderna bäst? I denna studie har vi tittat närmare på fem aktuella trender: talang, innovation, CSR, collaboration och mångfald. Dessa är utvalda dels för att de anses vara kritiska framgångsfaktorer för framtidens verksamheter, dels för att de utgör intressanta utmaningar för det klassiska ledarskapet. Svenskt ledarskap har potential inom innovation och CSR, men Kina ligger inte långt efter Respondenterna ser potential i den svenska ledarstilen och de utvalda trenderna, framförallt inom innovation och CSR. Tongivande i respondenternas svar är dock utvecklingen i det kinesiska ledarskapet. Flera av respondenterna menar att det inte kommer dröja många år innan Kina har klättrat åtskilligt på listorna inom respektive trend. Trend Talang Innovation CSR Ledande ledarstil 1. USA 2. Sverige 3. Kina Ryssland 1. Sverige och USA 2. Kina 3. Ryssland 1. Sverige 2. USA 3. Kina Ryssland Collaboration 1. Ingen (!) 2. Sverige, USA & Kina 3. Ryssland Mångfald 1. USA 2. Sverige Kina & Ryssland Påföljande sidor studeras varje trend mer ingående. Amerikanska bolag jobbar mer strukturerat med talent management än svenska bolag. Börje Ekholm, VD, Investor Svenskar är mer generösa med våra idéer till våra kolleger. I USA är man mycket mer individpresterande: JAG ska göra en innovation, och så sitter man och håller fast vid idén. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA Skandinaviska ledare är föregångare inom CSR. Leif Östling, VD, Scania Att jobba med collaboration är naturligt i den kinesiska kulturen. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Svenska ledare pratar om mångfald men ingen gör ett skit. Inget händer, ingen gör något. Tor Krusell, vice VD, Skanska Sid 12

13 Trender ställer nya krav på ledarskapet Talang På en allt tuffare marknad med ökad globalisering är en tydlig trend jakten på talangerna. De omnämns som en av de viktigaste konkurrensfördelarna att attrahera, behålla och förstå den unga talangen blir avgörande för företag som vill vara branschbäst och rusta sig för framtiden. Amerikanskt ledarskap bäst på att hantera talang? Respondenterna uppfattar USA som den bästa ledarstilen att ta tillvara på talang. Här nämns strukturerade arbetssätt, bland annat i att identifiera och ta vara på talang. Bedömningssystemen är prestationsinriktade och anses vara en drivkraft att driva talang framåt. Man nämner också att det svenska trygghetssökandet gör att talanghantering inte behöver finnas i samma utsträckning som i USA där det finns en större rörlighet. Amerikanska bolag jobbar mer strukturerat med talent management än svenska bolag. Börje Ekholm, VD, Investor If you re good enough in USA, you get the opportunity to do it, you don t have to wait for your boss to die. Nils Andersson, Group Executive Creative Director Greater China, Ogilvy Amerikaner har lättare att särskilja mellan bra och dåliga. Svenskar har problemet att ser alla som lika, då drar de som är bra. Tor Krusell, vice VD, Skanska En annan definition av talang i Kina än i Sverige Vad gäller kinesiskt ledarskap är meningarna delade. Å ena sidan är de extrema med att plocka upp talanger vid tidig ålder, å andra sidan är de inte särskilt varsamma med människor det står alltid tusen personer på kö. Olika definitioner av talang omnämns också, i Kina handlar det ofta om betyg, medan det i Sverige handlar mer om potential. Flera respondenter nämner även att talangfenomenet har funnits ett tag i Sverige, medan det i Kina ligger i startgroparna, och att utvecklingen där accelererar snabbt. När det gäller entreprenörskap så är det en bättre grogrund i Kina. Men om man ska bli ledare för stor organisation så är Sverige bättre, här utvecklas man av den större delaktigheten och befogenheterna. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Talanghantering ännu i sin linda i Ryssland Vad gäller ryskt ledarskap så nämner flera respondenter att ryssar inte ens tänker i de banorna, samtidigt som en ny generation ryska talanger är i antågande med ett nytt ifrågasättande förhållningssätt. I Ryssland är det chefen som är talangen, de andra är bara utförare. Anonym ledare Topplistan 1. USA 2. Sverige 3. Kina Ryssland Dagens ryska unga talanger vet att hela världen är deras arbetsplats. De vågar ifrågasätta det vedertagna ryska förhållningssättet. Anders Wallström, Business analyst, Accenture Strategy Consulting Sid 13

14 Trender ställer nya krav på ledarskapet Innovation Innovation är ett vitt begrepp som kan definieras på en mängd olika sätt. Oavsett definition är dock de flesta överens om att det är ett område som är livsviktigt såväl för ett företags som för en regions överlevnad. Studier visar att Sverige har en innovationsmiljö i toppklass, men innebär detta att det svenska ledarskapet är anpassat att hantera innovation? Topplistan 1. Sverige & USA 2. Kina 3. Ryssland Amerikanskt och svenskt ledarskap bäst på att hantera innovation, men på olika sätt Respondenterna tvistar om huruvida det svenska eller amerikanska ledarskapet är bäst på att hantera innovation. Det svenska ledarskapet låter fler röster komma till tals, vilket är fördelaktigt, medan amerikanska ledare premierar risktagande på ett annat sätt vilket också är fördelaktigt. Någon annan nämner att svenskar är bra på invention, medan amerikaner är snarare är bättre på innovation, det vill säga en bättre förmåga att kommersialisera sina idéer. Svenskar är mer generösa med våra idéer till våra kolleger. I USA är man mycket mer individpresterande: JAG ska göra en innovation, och så sitter man och håller fast vid idén. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA Både svenskar och amerikaner driver innovation bra, men amerikanerna ur ett kundperspektiv medan svenskarna är mer teknikfokuserade. Johan Ekesiöö, VD, IBM Svenska AB Kina på väg bort från copycat-kulturen Respondenterna är relativt eniga om den kinesiska innovationskulturen, man anser att de är bra på att vidareutveckla snarare än att komma på nya saker från scratch, en copycat-kultur. Kineserna anses också vara målmedvetet nyfikna, med en vilja att utveckla och förbättra men med en instrumentellt inställning. Flera respondenter menar dock att detta är på väg att utvecklas till en större medvetenhet om innovation och att innovation är ett av de hetaste begreppen att hålla reda på i Kina idag. Kineser är instrumentella i sitt förhållningssätt och försöker lära sig mekaniskt hur man är innovativ. De är duktiga på att lära sig, så lägger man till lite kreativitet till det så kan det bli riktigt bra. Anonym ledare Innovation går inte ihop med den ryska konservativa kulturen Respondenterna anser att ryska ledare ligger långt efter vad gäller att odla en innovativ miljö. Anledningen tros vara den konservativa kulturen, samt att den inhemska ryska marknaden är så stor att ryska produkter sällan testas globalt och därmed inte utvecklas på samma sätt som produkter från exempelvis mindre länder som Sverige. Bland de positiva åsikterna för respondenterna fram att entreprenörskap fungerar bra i Ryssland, då framgång i pengar är centralt och en maktfaktor. Sid 14

15 Trender ställer nya krav på ledarskapet Corporate Social Responsibility Idag förväntas företag som agerar på den globala marknaden ta ett såväl etiskt och socialt som miljömässigt ansvar för hur deras verksamheter påverkar samhället. Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, blir alltmer självklart. Action i Sverige, prat i USA I allmänhet anser respondenterna att svenska företag är mer inriktade på att vara goda samhällsmedborgare än amerikanska. Flera respondenter menar också att det görs mycket i Sverige men att det pratas mindre om det, medan situationen är den omvända i USA, det vill säga att man pratar mycket, men gör mindre. Man menar också att amerikaner satsar mer aktivt på att jobba med CSR, medan det ligger mer naturligt och automatiskt i det svenska sättet att vara. Det är mer prat och program i USA. I Sverige är CSR mer inbyggt, vi behöver inte identifiera en trestavig förkortning och hålla seminarier för det. I Sverige är CSR mer naturligt i vårt sätt att vara. Anonym ledare Skandinaviska ledare är föregångare inom CSR. Leif Östling, VD, Scania Topplistan 1. Sverige 2. USA 3. Kina Ryssland Sverige en CSR-förebild för Kina Respondenterna för fram att CSR knappt finns på kartan i Kina idag, att de befinner sig ungefär där Sverige befann sig på 30-talet. Men även inom detta område anses kineserna vara på framfart, och snabbt går det också, menar respondenterna. Respondenterna menar dessutom att Sverige här kan vara en tongivande CSRförebild genom att bara vara och verka som företag i Kina. CSR behöver bli mer mätbart i Ryssland Vad gäller Ryssland ger respondenterna en liknande bild som för Kina de har långt kvar att gå. Dock anser respondenterna att ryssar ställer sig frågande till varför CSR är lönsamt och hur man mäter det, varför en lika snabb CSR-utveckling inte är att vänta som för Kina. Respondenterna menar att ryska ledare är så kvartalsdrivna och tycker därmed att CSR blir för komplext. Visst finns det individer i Ryssland som satsar på området, men utvecklingen av CSR i Ryssland ligger troligen hos nästa generation. Sid 15

16 Trender ställer nya krav på ledarskapet Collaboration Alla har hört talas om Wikipedia. Men hur många vet hur det går till, egentligen? Massamarbeten, eller collaboration, kräver öppenhet av alla inblandade parter något som ofta går tvärtemot de traditionella tankesätten kring hur man skyddar sin affärsmodell eller produktutveckling. Framgångsrika exempel från bland annat P&G, Linux och Goldcorp visar på en oundviklig trend att anpassa ledarskapet efter. Topplistan 1. Ingen (!) 2. Sverige, USA & Kina 3. Ryssland Ingen ledarstil är idag bätter än någon annan på att hantera collaboration Det råder en stor osäkerhet vilken ledarstil som har en fördel i det kollaborativa arbetssättet. En rad olika argument och vinklar tas upp, och det blir tydligt att ingen ledarstil har hunnit specialisera sig på detta än. Det anses dock att det kinesiska ledarskapet är mer förberett att börja jobba mer med collaboration, då samarbeten ligger mer naturligt i deras kultur. Amerikanerna anses inte vara lika förberedda, då man anser att amerikanska ledare kan uppfatta arbetssättet som något man tappar kontroll av. För Sverige nämns det till fördelar att vi är early adapters av ny teknik och därmed har lättare att använda relevanta verktyg. Dessutom anses det svenska ledarskapet vara mer öppet och därmed mer mottagligt och naturligt för förslag. Det finns ngt i det kinesiska samhället kluster av företag som hänger samman pga familjen där man hjälper varandra och bygger på relationer som man vårdar. Att jobba med collaboration blir därmed naturligt i den kinesiska kulturen. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Vissa amerikanska ledare uppfattar nog collaboration som ett hot. De tappar lite kontrollen av vad deras medarbetare håller på med. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA I Ryssland är ensam stark Den enda entydiga åsikten kring collaboration är att Ryssland ligger sist i ligan. Återigen finns en stark koppling till kulturen, där ensam anses stark. Dessutom tror respondenterna att ryssar kan vara rädda för att dela information, eftersom konkurrensen sinsemellan är hårdare. Sid 16

17 Trender ställer nya krav på ledarskapet Mångfald Mångfald innefattar många begrepp som rör människors olikheter, däribland att kön och etnicitet inte ska påverka ens rättigheter. Sverige rankas ofta som framstående här, bland annat i FN:s Human Development Report, men hur fungerar det svenska ledarskapet i detta avseende? USA framstående inom mångfald USA framstår bland respondenterna som den självklara vinnaren i detta ämne. Det amerikanska samhället anses vara mångfaldigt i sig, där näringslivet är öppet för att ta in olika typer av kompetens. En annan framgångsfaktor anses också de strikta mångfaldsreglerna vara, som innebär tydliga regler kring diskriminering och därmed ett tvång att hantera frågan. Andra länder kan uppfatta förfarandet som formellt, men respondenterna tror ändå att det är detta strukturerade arbetssätt som krävs. USA har mest mångfald i världen, allt finns ju där. Anders Igel, fd VD, TeliaSonera Topplistan 1. USA 2. Sverige Kina & Ryssland Mest ris till Sverige Många ogillande röster höjs angående det svenska ledarskapets arbete med mångfald. Bland annat beskrivs det att den svenska arbetsmarknaden inte alltid favoriserar den som är duktig, utan den som har hängt kvar längst. Det kommer bli mer och mer viktigt för svenska ledare att kunna vara och agera i en mångkulturell grupp där alla inte pratar perfekt svenska. Johan Ekesiöö, VD, IBM Svenska AB Svenska ledare pratar om mångfald men ingen gör ett skit. Inget händer, ingen gör något. Tor Krusell, vice VD, Skanska Svenskar kan bli mycket bättre på att hantera olika kulturer, anställa personer med invandrarbakgrund samt säkra mångkultur i ledningsgrupper. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA En icke-fråga i Kina Respondenterna beskriver att Kina har kommit längre än Sverige vad gäller exempelvis könsfördelningen i arbetslivet, men att kineserna däremot är mer fördomsfulla än svenskar. Respondenterna beskriver att kineserna i princip ser mångfald som en icke-fråga. Starka kvinnor i Ryssland Ryssarna beskrivs också som fördomsfulla mot exempelvis andra folkgrupper, där förståelsen för mångfald är låg och inte en prioriterad fråga. Däremot finns det många ryska kvinnliga ledare på starka positioner, där den ryska kvinnan generellt beskrivs som starkare än den svenska. Sid 17

18 Utvecklingen av svenskt ledarskap Ett behov av att utvecklas Hittills har en mängd utmaningar presenterats relaterat till den svenska ledarstilen. Bland annat anses det svenska ledarskapet ha ett svagt varumärke och i behov av att bygga på sin internationella erfarenhetsbank. Hur ska det svenska ledarskapet utvecklas för att hänga med i den globala utvecklingen? Svenska ledare måste inse att konkurrensen ökar dramatiskt. Man måste ändra vissa aspekter, så som man leder i Sverige kan man inte leda överallt i världen. Johan Ekesiöö, VD, IBM Svenska AB En internationalisering och ökad chefighet Majoriteten av respondenterna ser framförallt en utveckling inom dels internationalisering, att det svenska ledarskapet går mot att bli mer mångkulturellt och anpassat till den globala utvecklingen, dels att det svenska ledarskapet håller på att bli chefigare, det vill säga att svenska ledare anses börja bli tydligare och rakare och vågar ta beslut på egen hand utan förankring. Man måste agera i en internationell miljö, det kommer krävas goda ledare som passar i global miljö. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Vi kommer att gå mer mot att chefen ska vara chef. Vi har gått för långt med mjukisgrejen. Axel Widmark, Workshop Manager Robot Controller, ABB Det svenska ledarskapet går mot något bättre, tydligare. Det är resultat som gäller, man talar klarspråk mer. Anonym ledare Sverige har en fördel av att vi i år har haft en stor invandring, samt att många har rest mycket. Rätt använt kan vi bli unika i världen på att förstå världen. Birgitta Ed, Partner, Springtime Snabbhet kommer vara avgörande, svenska ledare behöver lära sig hantera tempot. Carl Fey, docent, HHS Kanske kommer det svenska ledarskapet att inte förändras? 14% tror dock inte att det svenska ledarskapet kommer att utvecklas så mycket. Man menar att dels så kommer andra ledarstilar, exempelvis den kinesiska eller ryska, att utvecklas mer, och dels så menar man att den svenska stilen fungerar bra som den är. I don t sense much of an evolvement in Swedish management. The Chinese management style is changing, because everything is new to them. Sweden on the other hand is perceived as the perfect country, then it is hard to change. Nils Andersson, Group Executive Creative Director Greater China, Ogilvy Flera av respondenterna pratar även om att gränserna mellan de olika ledarstilarna håller på att suddas ut och ett mer globalt ledarskap håller på att formas. Här anses amerikanarna ha en fördel då de redan jobbar i en mångkulturell miljö. Sid 18

19 Utvecklingen av svenskt ledarskap Att lära från det amerikanska ledarskapet Från det amerikanska ledarskapet ser respondenterna att det svenska ledarskapet kan lära sig följande: Affärsorientering: Respondenterna anser att svenska ledare kan lära sig från den amerikanska ledarstilen att ta tag i problem. För amerikanska ledare är det självklart affärsverksamhet inte är välgörenhet, och att beslut måste tas. Svenskar anses ha problem att separera person och sak och låter därmed misstag pågå för länge man kommer för nära varandra. I stort så kan svenskar lära sig mycket från den amerikanska tydligheten och hur man ger feedback. Svenska ledare kan lära sig att bli mycket mer direkta som amerikanerna, att det inte är så farligt att ta hand om non-perfomers. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA Hantera misslyckanden: Amerikanska ledare är bättre på att hantera misslyckanden, framförallt baserad i deras i grunden optimistiska inställning. Av amerikanerna kan svenskar lära sig att bli tuffare, bli tydligare och att inte vara rädd att bli misslyckas. Rädslan att misslyckas förlamar i Sverige. Jonas Mannerfelt, VD och grundare, Actagon Drivkraft, snabbhet och målfokus: Från amerikanska ledare anser respondenterna även att svenska ledare kan lära sig ambition och drivkraft, att bli mer aktiva och föränderliga som ledare. Amerikanerna har en tydligare sense of urgency där en deadline är en deadline. Svenskar kan också lära sig att alla inte alltid behöver vara med och fatta beslut, för att på så sätt snabba upp beslutsprocessen. Svenskar kan också lära sig att bli mer målfokuserade. Om svenska ledare agerar ännu tidigare på mål, leverans och tidsplan och var tuffare på att följa upp då skulle den svenska modellen bli ännu bättre än den amerikanska. Börje Ekholm, VD, Investor Sid 19

20 Utvecklingen av svenskt ledarskap Att lära från det ryska och kinesiska ledarskapet Från det ryska ledarskapet ser respondenterna att respondenterna att det svenska ledarskapet kan lära sig följande: Snabbheten: Svenskar kan lära sig förmågan att snabbare komma till beslut från ryska ledare. Vi kan också lära oss att det de facto går att fatta snabbare beslut. Ryska ledare är snabbare och får mer att hända. Tydlighet: Tydligheten kan svenskar också lära sig av. Någon respondent tar även upp ren presentationsteknik som denne anser ryssar vara mycket bättre på. Bygga relationer: Ryska ledare har en god förmåga att skapa relationer både långsiktiga och i syfte att bygga nätverk. Här har svenska ledare en del att lära. Men framförallt för respondenterna fram att det kanske är ryssarna som ska lära från oss än tvärtom: Ryssarna har enormt mycket att lära från väst. Det går inte att köra management by fear, som i det gamla systemet, utan snarare management by respect.där har ryssarna långt att gå. Leif Östling, VD, Scania Från det kinesiska ledarskapet ser respondenterna att respondenterna att det svenska ledarskapet kan lära sig följande: Action & engagemang: Kineserna får saker och ting gjorda med en enorm framåtanda. Svenskar kan lära sig från deras kraft, engagemang och jävlar anamma. Drömma & optimism: Kineserna tänker stort, vilket uppfattas som mycket positivt. De har känslan att de kan förändra världen och detta kan svenska ledare lära sig av. Inställningen att allting är möjligt och att det inte finns några gränser. Föränderliga: Kineserna är föränderliga, detta kan svenska ledare lära sig av, att inte fastna i gamla hjulspår. Chinese people are thinking very big, there is a scale to whatever they do. If it s a building is the tallest building. If it s an arena, it s the biggest arena. Swedish leaders should learn from this. Nils Andersson, Group Executive Creative Director Greater China, Ogilvy Den nya generationen i Kina har en drivkraft och ett engagemang och inställningen att allting är möjligt, medan de svenska ledarna är mer faktastyrda. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Sid 20

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 Sverige 2010+ VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV: MEDARRANGÖRER: VARFÖR GÖR VI SVERIGESTUDIEN? Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Anseendeindex Företag 2015

Anseendeindex Företag 2015 Anseendeindex Företag 2015 2015-04-20 Göran Celander Jonathan Wennö Kommentarer IKEA har högst bland 38 testade företag med verksamhet i Sverige. AB Volvo, Scania och Volvo PV följer närmast på listan.

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement STJÄRNKRAFT Studien om kvinnliga ledare FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Vi ville ta reda på hur man som arbetsgivare attraherar och behåller

Läs mer

Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin

Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin 2014-05-22, 08:30 - Bergforskdagarna 2014, Luleå........................................ Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin JOHAN FRISHAMMAR Ph.D., Professor

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

DEN ALLA VILL HA SEN. NU.

DEN ALLA VILL HA SEN. NU. DEN ALLA VILL HA SEN. NU. TEKNIKSPRÅNGET.SE Satsa på ett osäkert kort. Idag närmar sig många av Sveriges ingenjörer pensionen och vi måste fylla på med nya. Vi behöver fler tjejer och killar som vågar

Läs mer

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Att ta nya steg När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Att leda osäkra och komplexa projekt

Att leda osäkra och komplexa projekt Att leda osäkra och komplexa projekt Vad är problemet? Ett ledarskap som fokuserar på tydlig standardisering samt hård styrning och kontroll resulterar ofta i ineffektivitet, bristande ansvarstagande hos

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

Hur lyckas med förändring?

Hur lyckas med förändring? 1 Hur lyckas med förändring? Mattias Hermansson, förändringsledare 2 Agenda förändringsmättnad förändringsledning ledarskap och samarbete fokus 3 Vem är Mattias Hermansson? Förändringsledare Chef Föreläsare

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Boksammanfattning. Great by Choice Hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur. 10-gångersföretagen

Boksammanfattning. Great by Choice Hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur. 10-gångersföretagen Boksammanfattning Great by Choice Hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur. Vi lever i en ständigt föränderlig värld och ingen av oss kan förutspå vad som kommer att hända i framtiden.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer