IS LAGOM NOT GOOD ENOUGH ANYMORE?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IS LAGOM NOT GOOD ENOUGH ANYMORE?"

Transkript

1 IS LAGOM NOT GOOD ENOUGH ANYMORE? En studie om svenskt ledarskap i den globala konkurrensen Sid 1

2 Sid 2

3 Innehåll Om svenskt ledarskap 6 Den svenska ledaren är demokratisk, informell och human 6 men även passionslös, långsam och otydlig 7 Ingvar, Calle, Janne, Percy och Leif 8 Svenskt ledarskap i global konkurrens 9 Ett halvstarkt varumärke 9 i behov att bli mer internationellt 10 Tydliga amerikaner, auktoritära ryssar och hierarkiska kineser 11 Trender ställer nya krav på ledarskapet 12 Talang 13 Innovation 14 Corporate Social Responsibility 15 Collaboration 16 Mångfald 17 Utvecklingen av svenskt ledarskap 18 Ett behov av att utvecklas 18 Att lära från det amerikanska ledarskapet 19 Att lära från det ryska och kinesiska ledarskapet 20 Vad krävs för att utveckling ska ske? 21 En framåtblick 22 Djupdykning 23 Amerikanskt ledarskap 23 Ryskt ledarskap 24 Kinesiskt ledarskap 25 Om studien 26 Sid 3

4 Respondenter Respondenterna i studien är 19 svenska toppledare och experter med omfattande ledarskapserfarenhet från den globala marknaden. Detta ställs mot intervjuer av 11 unga topptalanger, som utifrån sin nyligen startade internationella karriärer ger en kompletterande bild av hur det svenska ledarskapet egentligen fungerar. Ledare och experter Anders Igel, TeliaSonera, fd VD Annika Nordin, SCA, VP Product Supply Birgitta Ed, Springtime, Partner Börje Ekholm, Investor, VD Carl Fey, HHS, Docent Eva Nygren, Sweco, VD Sverige Göran Bille, Lindex, VD Henrik Schröder, Amerscan Capital Management Ltd, Partner Johan Ekesiöö, IBM Svenska AB, VD Jonas Mannerfelt, Actagon, VD & grundare Leif Östling, Scania, VD Mats Palmqvist, Oriflame, Regional manager BUM (Belarus, Ukraine & Moldova) Michael Zell, Handelsbanken, Landchef Kina Nils Andersson, Ogilvy, Group Executive Creative Director Greater China Per Dahl, Springtime, Verksamhetsansvarig Kina Per Engdahl, Höganäs, President Asia Region Peter Elam Håkansson, EastCapital, Ordförande & Grundare Peter Leifland, Alfa Laval Group, Executive Vice President Tor Krusell, Skanska, Vice VD Talanger Anders Wallström, Accenture Strategy Consulting, Business Analyst Corporate Strategy Andreas Ringman, Karolinska Universitets Sjukhuset, BCG, Underläkare & doktorand. Blivande konsult. Axel Widmark, ABB, Workshop Manager Robot Controller Carl Ivarsson, Thule, Regional Sales Manager, Asia Pacific Charlotte Jacobson, Brio, Junior Assortment Manager, Product Development Henrik Bootz, EF Education, Finance manager North America Johan Fischer, H&M, Expansion Manager Trainee, Hongkong Loe Larsson-Beine, Deloitte Consulting, Strategy & Operations Consultant Per Agebäck, McKinsey & Co, Senior Associate Pernilla Pettersson Emenius, Ericsson, Strategic Product Manager Susanne Blanke, Ericsson, Intern konsult, Business Consulting Ettstort tack till alla respondenter för er tid och givande inblick i det svenska ledarskapet! Sid 4

5 Key findings DET SVENSKA LEDARSKAPET ÄR STARKT MEN BEHÖVER UTVECKLAS Det svenska ledarskapet anses i stort fungera bra och karaktäriseras av tre byggstenar: det är demokratiskt, informellt och humant. Trots den positiva helheten identifieras ett antal förbättringsområden: det svenska ledarskapet kan bli tydligare, snabbare och mer passionerat. Det svenska ledarskapets varumärke skulle också kunna förbättras, såväl som de svenska ledarnas internationella erfarenheter. EN ENSIDIG PERSONIFIERING Det svenska ledarskapet personifieras av en homogen grupp äldre män från industrin. Bilden av det svenska ledarskapet saknar kvinnor, personer från andra branscher och yngre förmågor. VIKTIGA TRENDER UTMANAR ALLA LEDARSTILAR Flera trender utmanar ledarskapet idag. Den svenska ledarstilen anses särskilt bra på att hantera trenderna innovation och CSR, och med möjligheter att utvecklas även inom att hantera collaboration. Däremot finns det mycket att lära vad gäller både talanghantering och mångfald, framförallt från det amerikanska ledarskapet. Den kinesiska ledarstilen uppfattas som mindre fungerande i dagsläget men på stark frammarsch inom i princip samtliga trendområden. Det ryska ledarskapet släntrar efter och verkar ännu inte vara anpassat för en global arbetsmarknad. LÄRDOMAR FINNS ATT HÄMTA BÅDE I USA, RYSSLAND OCH KINA Det finns mycket för det svenska ledarskapet att lära från andra ledarstilar. En ökad affärsmässighet och förmåga att hantera misslyckanden kan läras från det amerikanska ledarskapet, såväl som en större drivkraft, snabbhet och ökat fokus. Även det ryska ledarskapet kan stå modell när det gäller snabbhet därur kan också tydlighet läras. Från det kinesiska ledarskapet kan svenska ledare ta till sig ett ökat engagemang och en större förmåga att drömma därtill också förmågan att hantera förändring. ETT BEHOV AV INTERNATIONALISERING OCH AMBITION Det svenska ledarskapet har goda möjligheter att stå starkt i framtiden, men det krävs en utveckling. Dels krävs en större internationalisering och mångfald, dels behövs högre ambitioner och incitament som följer dessa. Tävlingsinriktning, drivkraft och prestationsnivå är nyckelfaktorer som framträder och som behövs för att ta det svenska ledarskapet till framtiden. Sid 5

6 Om svenskt ledarskap Den svenska ledaren är demokratisk, informell och human Finns något som kan kallas svenskt ledarskap? Bland respondenterna är svaret glasklart samtliga ger i stort samma tydliga och enhetliga bild av typiska egenskaper i det svenska ledarskapet. Att det är kopplat till den svenska kulturen råden det ingen tvekan om, och framförallt är det tre byggstenar som framträder hos den typiske svenska ledaren: 1. Demokratisk: Den svenska ledaren är konsensussökande, förankrande och konsultativ. 2. Informell: Den svenska ledaren jobbar ickehierarkiskt i platta och transparenta organisationer. Arbetet är delegerat och öppet. 3. Human: Den svenska ledaren är medmänsklig och är bra på att både lyssna på och bygga sina medarbetare. Den svenska ledaren har människan i centrum. Svenskt ledarskap fungerar bra Majoriteten (80%) av respondenterna är anser också att den svenska ledarstilen fungerar väl. Bland fördelarna nämns att svenska ledare är: 1. Anpassningsbara. Svenska ledare är smidiga och har en mjuk situationsanpassad stil. De är lyhörda och diplomatiska. 2. Kompetenta: Svenska ledare är kompetenta och förtroendeingivande. 3. Öppna: Svenska ledare är sociala, tillgängliga och är bra på att hantera relationer. Svenska ledare är öppna för att identifiera kulturskillnader. Vi vet att det inte finns EN enda lösning, utan att man måste anpassa sig efter lokala förhållanden. Peter Leifland, Executive Vice President, Alfa Laval Group Det är en fördel att det svenska ledarskapet är informellt. Det skapar ifrågasättande som i sin tur skapar innovationer och nya idéer. Anders Igel, fd VD, TeliaSonera Sverige är troligtvis världens mest konsensusdrivna land beträffande beslutsfattande och ledarskap. Anders Wallström, Business analyst, Accenture Strategy Consulting Sid 6

7 Om svenskt ledarskap men även passionslös, långsam och otydlig Även om majoriteten anser att det svenska ledarskapet generellt fungerar bra, finns det en hel rad nackdelar med den svenska ledarstilen som respondenterna nämner. De mest frekvent nämnda nackdelarna är bland annat att den typiske svenska ledaren är: 1. Passionslös: Svenska ledare är för mesiga, blyga och utan tryck. 2. Långsam: Den ständiga förankringsprocessen gör att besluten kan komma långsamt från en svensk ledare. Man menar att den svenska beslutsprocessen kan uppfattas som för lång och velig, och ens expertisroll kan uppfattas urvattnat då svensken alltid tillfrågar andra. 3. Otydlig: Den svenska ledaren är inte rillräckligt resultatinriktad och uppfattas som luddig. Man menar också att strävan efter förankring ibland till och med ger en ursäkt för att vara otydlig. Svenskt ledarskap är effektivt i day-to-day business men ineffektivt när det krävs hårda snabba beslut. Per Agebäck, Senior Associate, McKinsey & Co Ledare och talanger ser olika nackdelar Bland svaren finns det en tydlig skillnad mellan vad de intervjuade ledarna jämfört med de intervjuade talangerna. Ledarna är mer fokuserade på nackdelarna långsamhet och otydlighet, medan talangerna snarare ser problemet med att svenska ledare saknar tryck och passion. Detta kan möjligtvis kopplas till i vilken roll man jobbar i idag - talangerna befinner sig än så länge en bit ner i hierarkin och söker passion framförallt av cheferna ovan dem. Ledarna å andra sidan pratar snarare om sina underställda chefer, där de känner behovet att dessa ska vara snabbare och tydligare. Andra egenskaper som omnämns som mindre bra är bland annat att svenska ledare anses dåliga på att förhandla, har allmänt svårt att ta beslut samt är godtrogna. Om man ska agera snabbt i ett krisföretag, då ska man inte ha en typisk 'svensk chef'. Drastiska beslut kräver en chef som kan ta en större del av förändringsarbetet. Det 'svenska ledarskapet' fungerar sämre i motgång! Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Svenskt ledarskap är på gränsen till alltför informellt, vilket leder till att det ibland kan råda oklarheter kring vem som fattar beslut. Peter Leifland, Executive Vice President, Alfa Laval Group Sid 7

8 Om svenskt ledarskap Ingvar, Calle, Janne, Percy och Leif Trots att bilden av det svenska ledarskapet är tydlig för respondenterna är det svårare att nämna personer som skulle kunna representera det typiska svenska ledarskapet, frågan krävde mycket betänketid hos respondenterna. Till slut nämndes dessa ledare av flest respondenter: (%-talet anger hur många av respondenterna som har nämnt respektive ledare) Samtliga namn: Anders Scharp, Anna Lindh, Anna-Karin Rönnberg, Antonia Ax:son Johnsson, Bengt Johansson, Bert- Olof Svanholm, Björn & Benny, Börje Ekholm, Camilla de Woon, Carl Bennet, Carl Bildt, Carl-Henric Svanberg, Conny Jonsson, Dag Hammarskjöld, Ehrling Persson, Fredrik Reinfeldt, Gunnar Brock, Hans Stråberg, Hans Westberg, Ingvar Kamprad, Jan Carlzon, Jeanette Söderberg, Lars Jarnheimer, Lars Pettersson, Leif Johansson, Leif Östling, Lottie Knutsson, Maria Arnholm, Mats Jansson, Mats Williamsson, Michael Treschow, Niclas Zennström, Olof Faxander, Olof Palme, Percy Barnevik, Stefan Persson, Sven-Göran Eriksson, Tom Johnstone. Den typiske svenska ledaren är en äldre man från industrin En gemensam nämnare är att de mest omnämnda ledarna alla är män och representerar de stora klassiska svenska industriföretag, med undantag från Ingvar Kamprad som snarare klassas som entreprenör. Ledare från exempelvis tjänstesektorn eller offentlig sektor lyser dock med sin frånvaro. Ledarna på topplistan är också alla i den övre delen av åldersskalan. Totalt sett ges en något mer diversifierad bild, av samtliga nämnda namn är exempelvis 18% kvinnor. Det finns också fler personer som representerar andra branscher, även om tyngden totalt sett fortfarande ligger på industriledare. På frågan om vilka företag man kopplar till svenskt ledarskap ges också en något mer diversifierad bild, framförallt om man ser till listan över samtliga nämnda företag: ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Brio, Ecolean, Electrolux, EF, Elanders, Ericsson, Framfab, Försvarsmakten, H&M, Handelsbanken, Handelshögskolan, IKEA, Kinnevik-koncernen, Lindex, M-gruppen, Oriflame, Sandvik, SCA, Scania, SEB, SHB, Skanska, Sony Ericsson, SWECO, Tetra Pak, Volvo. Sid 8

9 Svenskt ledarskap i global konkurrens Ett halvstarkt varumärke Sverige är ett litet land på världskartan, men ändå hemland till internationellt kända varumärken och storföretag som Volvo, H&M, IKEA, Absolut Vodka och ABBA. Sverige som land är också ett starkt varumärke, som bland annat hamnade på en sjunde plats i National Brand Index Men hur starkt är det svenska ledarskapet som varumärke? Detta råder det delade meningar om bland respondenterna. 56% av ledarna och endast 27% av talangerna anser att svenskt ledarskap är ett starkt varumärke. Kvalitet, sunt och nyttigt De som talar för att svenskt ledarskap säljer nämner bland annat att svenska ledare uppfattas som kompetenta och representerar något med kvalitet, något sunt och nyttigt. Andra nämner också att det är ett varumärke som byggts upp under flera år och att resultaten talar för sig själva. Sverige och svenskhet är positivt laddade med associationer som kvalitet, framgång och stabilitet. Anonym ledare Svenska varumärken säljer, men inte det svenska ledarskapet De som talar emot att svenskt ledarskap säljer nämner framförallt tre anledningar: Det är snarare svenska varumärken, företag och Sverige som land som är starka varumärken och som säljer, inte det svenska ledarskapet. Sverige syns inte globalt. Kanske syntes vi tidigare på grund av att vi var tidiga att etablera oss internationellt, men idag syns vi inte på samma sätt. Svenskt ledarskap kan ibland ha en direkt negativ klang i form av att vi uppfattas som svaga, mesiga och otydliga. Många svenska företag har en stark position, oftast från produkter eller varumärken, men jag vill inte påstå att svenskt ledarskap har en stark brand. Henrik Schröder, Partner, Amerscan Capital Management Ltd Det är inte tack vare goda ambassadörer, utan varumärken och starka ställningstaganden politiskt som svenskt säljer. Det beror inte på något starkt ledarskap. Tor Krusell, vice VD, Skanska Svenskar har lite väl stark tro att begreppet svenskt ledarskap är vida spritt. Anonym ledare Vi måste inse att Sverige är ett väldigt litet land i världen, det räcker inte att vi tycker att vi är bra, vi måste visa det också. Anonym ledare På global nivå har svenskt ledarskap ingen klang överhuvudtaget. Andreas Ringman, underläkare och doktorand, Karolinska Universitets Sjukhuset Sid 9

10 Svenskt ledarskap i global konkurrens i behov att bli mer internationellt Utöver det svenska ledarskapets varumärke råder det också delade meningar om hur svenska ledares internationella kompetens ser ut. Är svenska ledare internationellt erfarna? En förmåga att förstå och anpassa sig till andra kulturer 28% av respondenterna anser att svenska ledare har bra internationella erfarenheter och lyfter då dels fram att svenskar generellt pratar bra engelska, dels att vi snabbt lär oss andra språk när vi kommer till andra länder. Vidare anses svenska ledare vara bra på att både förstå och anpassa sig till andra kulturer och kulturbarriärer. 24% 7% 28% 41% Svenskar är osedvanligt internationellt erfarna det beror framförallt på Sveriges beroende av export. Anders Igel, fd VD, TeliaSonera Delvis Ja Nej Vet ej Eller tror vi bara att vi är bra på det? 24% av respondenterna anser motsatsen och menar snarare att svenskar inte alls är särskilt bra på engelska, och menar dessutom att engelska inte längre är en fördel utan snarare en hygienfaktor. Svenskar har generellt kanske rest mycket, men har i mycket mindre utsträckning de facto jobbat utomlands. Därför anses det att svenska ledare inte har exponerats för främmande kulturer tillräckligt mycket. Någon menar dessutom på att svenskar inte tillåter avvikelser och har svårt att jobba med andra kulturer. Slutligen är det flera som nämner att den svenska självbilden eventuellt kan vara lite väl god vi tror helt enkelt lite för gott om oss själva. Att svenska ledare är internationella är lite av en myt. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Har vi helt enkelt blivit omsprungna? Slutligen finns det en stor andel, 41%, som delvis håller med i denna fråga. Hör förs framförallt åsikten fram att svenska ledare kanske BRUKADE vara internationellt erfarna jämfört med andra, men att resten av världen nu håller på att komma ikapp. Sverige har genom våra stora företag fostrat ledare med internationell erfarenhet, vi har erfarenhet av att vara utomlands. Men världen håller på att komma ikapp Sverige, försprånget räcker inte längre. Svenska företag tappar marknadsandelar på alla tillväxtmarknader. Birgitta Ed, Partner, Springtime Världen har sprungit förbi den svenska modellen framförallt i dess förmåga att integrera andra kulturer och idéer. Henrik Schröder, Partner, Amerscan Capital Management Ltd Sid 10

11 Svenskt ledarskap i global konkurrens Tydliga amerikaner, auktoritära ryssar och hierarkiska kineser Vad kan man ställa det svenska ledarskapet mot globalt? En allmängiltig global ledarstil finns troligen inte, men däremot är det relevant att jämföra den svenska ledarstilen mot globalt tongivande kulturer. Här har denna studie fokuserat på det amerikanska, ryska samt kinesiska ledarskapet. Respondenterna ger följande bild över hur dessa ledarstilar är jämfört med den svenska: Amerikanskt ledarskap Tydligt och rakt Resultatorienterat Mer formellt Snabbt och beslutsamt Entusiasmerat Ryskt ledarskap Auktoritärt Kontrollerande Makt Större könskillnader Kinesiskt ledarskap Extremt hierarkiskt Engagerat Relationsbaserat För en mer detaljerad bild av dessa ledarstilar, se djupdykningarna motslutet av rapporten. Sid 11

12 Trender ställer nya krav på ledarskapet Det finns många beståndsdelar och viktiga moment i ledarskap. Att driva både sitt företag, sina medarbetare och kanske även sitt samhälle till framgång. Men i övergången från industrialisering till post-industrialisering, industrisamhälle till kunskapssamhälle, ställs det nya krav på ledarskapet. Vilka trender utmanar det klassiska ledarskapet och vilka ledarstilar hanterar trenderna bäst? I denna studie har vi tittat närmare på fem aktuella trender: talang, innovation, CSR, collaboration och mångfald. Dessa är utvalda dels för att de anses vara kritiska framgångsfaktorer för framtidens verksamheter, dels för att de utgör intressanta utmaningar för det klassiska ledarskapet. Svenskt ledarskap har potential inom innovation och CSR, men Kina ligger inte långt efter Respondenterna ser potential i den svenska ledarstilen och de utvalda trenderna, framförallt inom innovation och CSR. Tongivande i respondenternas svar är dock utvecklingen i det kinesiska ledarskapet. Flera av respondenterna menar att det inte kommer dröja många år innan Kina har klättrat åtskilligt på listorna inom respektive trend. Trend Talang Innovation CSR Ledande ledarstil 1. USA 2. Sverige 3. Kina Ryssland 1. Sverige och USA 2. Kina 3. Ryssland 1. Sverige 2. USA 3. Kina Ryssland Collaboration 1. Ingen (!) 2. Sverige, USA & Kina 3. Ryssland Mångfald 1. USA 2. Sverige Kina & Ryssland Påföljande sidor studeras varje trend mer ingående. Amerikanska bolag jobbar mer strukturerat med talent management än svenska bolag. Börje Ekholm, VD, Investor Svenskar är mer generösa med våra idéer till våra kolleger. I USA är man mycket mer individpresterande: JAG ska göra en innovation, och så sitter man och håller fast vid idén. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA Skandinaviska ledare är föregångare inom CSR. Leif Östling, VD, Scania Att jobba med collaboration är naturligt i den kinesiska kulturen. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Svenska ledare pratar om mångfald men ingen gör ett skit. Inget händer, ingen gör något. Tor Krusell, vice VD, Skanska Sid 12

13 Trender ställer nya krav på ledarskapet Talang På en allt tuffare marknad med ökad globalisering är en tydlig trend jakten på talangerna. De omnämns som en av de viktigaste konkurrensfördelarna att attrahera, behålla och förstå den unga talangen blir avgörande för företag som vill vara branschbäst och rusta sig för framtiden. Amerikanskt ledarskap bäst på att hantera talang? Respondenterna uppfattar USA som den bästa ledarstilen att ta tillvara på talang. Här nämns strukturerade arbetssätt, bland annat i att identifiera och ta vara på talang. Bedömningssystemen är prestationsinriktade och anses vara en drivkraft att driva talang framåt. Man nämner också att det svenska trygghetssökandet gör att talanghantering inte behöver finnas i samma utsträckning som i USA där det finns en större rörlighet. Amerikanska bolag jobbar mer strukturerat med talent management än svenska bolag. Börje Ekholm, VD, Investor If you re good enough in USA, you get the opportunity to do it, you don t have to wait for your boss to die. Nils Andersson, Group Executive Creative Director Greater China, Ogilvy Amerikaner har lättare att särskilja mellan bra och dåliga. Svenskar har problemet att ser alla som lika, då drar de som är bra. Tor Krusell, vice VD, Skanska En annan definition av talang i Kina än i Sverige Vad gäller kinesiskt ledarskap är meningarna delade. Å ena sidan är de extrema med att plocka upp talanger vid tidig ålder, å andra sidan är de inte särskilt varsamma med människor det står alltid tusen personer på kö. Olika definitioner av talang omnämns också, i Kina handlar det ofta om betyg, medan det i Sverige handlar mer om potential. Flera respondenter nämner även att talangfenomenet har funnits ett tag i Sverige, medan det i Kina ligger i startgroparna, och att utvecklingen där accelererar snabbt. När det gäller entreprenörskap så är det en bättre grogrund i Kina. Men om man ska bli ledare för stor organisation så är Sverige bättre, här utvecklas man av den större delaktigheten och befogenheterna. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Talanghantering ännu i sin linda i Ryssland Vad gäller ryskt ledarskap så nämner flera respondenter att ryssar inte ens tänker i de banorna, samtidigt som en ny generation ryska talanger är i antågande med ett nytt ifrågasättande förhållningssätt. I Ryssland är det chefen som är talangen, de andra är bara utförare. Anonym ledare Topplistan 1. USA 2. Sverige 3. Kina Ryssland Dagens ryska unga talanger vet att hela världen är deras arbetsplats. De vågar ifrågasätta det vedertagna ryska förhållningssättet. Anders Wallström, Business analyst, Accenture Strategy Consulting Sid 13

14 Trender ställer nya krav på ledarskapet Innovation Innovation är ett vitt begrepp som kan definieras på en mängd olika sätt. Oavsett definition är dock de flesta överens om att det är ett område som är livsviktigt såväl för ett företags som för en regions överlevnad. Studier visar att Sverige har en innovationsmiljö i toppklass, men innebär detta att det svenska ledarskapet är anpassat att hantera innovation? Topplistan 1. Sverige & USA 2. Kina 3. Ryssland Amerikanskt och svenskt ledarskap bäst på att hantera innovation, men på olika sätt Respondenterna tvistar om huruvida det svenska eller amerikanska ledarskapet är bäst på att hantera innovation. Det svenska ledarskapet låter fler röster komma till tals, vilket är fördelaktigt, medan amerikanska ledare premierar risktagande på ett annat sätt vilket också är fördelaktigt. Någon annan nämner att svenskar är bra på invention, medan amerikaner är snarare är bättre på innovation, det vill säga en bättre förmåga att kommersialisera sina idéer. Svenskar är mer generösa med våra idéer till våra kolleger. I USA är man mycket mer individpresterande: JAG ska göra en innovation, och så sitter man och håller fast vid idén. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA Både svenskar och amerikaner driver innovation bra, men amerikanerna ur ett kundperspektiv medan svenskarna är mer teknikfokuserade. Johan Ekesiöö, VD, IBM Svenska AB Kina på väg bort från copycat-kulturen Respondenterna är relativt eniga om den kinesiska innovationskulturen, man anser att de är bra på att vidareutveckla snarare än att komma på nya saker från scratch, en copycat-kultur. Kineserna anses också vara målmedvetet nyfikna, med en vilja att utveckla och förbättra men med en instrumentellt inställning. Flera respondenter menar dock att detta är på väg att utvecklas till en större medvetenhet om innovation och att innovation är ett av de hetaste begreppen att hålla reda på i Kina idag. Kineser är instrumentella i sitt förhållningssätt och försöker lära sig mekaniskt hur man är innovativ. De är duktiga på att lära sig, så lägger man till lite kreativitet till det så kan det bli riktigt bra. Anonym ledare Innovation går inte ihop med den ryska konservativa kulturen Respondenterna anser att ryska ledare ligger långt efter vad gäller att odla en innovativ miljö. Anledningen tros vara den konservativa kulturen, samt att den inhemska ryska marknaden är så stor att ryska produkter sällan testas globalt och därmed inte utvecklas på samma sätt som produkter från exempelvis mindre länder som Sverige. Bland de positiva åsikterna för respondenterna fram att entreprenörskap fungerar bra i Ryssland, då framgång i pengar är centralt och en maktfaktor. Sid 14

15 Trender ställer nya krav på ledarskapet Corporate Social Responsibility Idag förväntas företag som agerar på den globala marknaden ta ett såväl etiskt och socialt som miljömässigt ansvar för hur deras verksamheter påverkar samhället. Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, blir alltmer självklart. Action i Sverige, prat i USA I allmänhet anser respondenterna att svenska företag är mer inriktade på att vara goda samhällsmedborgare än amerikanska. Flera respondenter menar också att det görs mycket i Sverige men att det pratas mindre om det, medan situationen är den omvända i USA, det vill säga att man pratar mycket, men gör mindre. Man menar också att amerikaner satsar mer aktivt på att jobba med CSR, medan det ligger mer naturligt och automatiskt i det svenska sättet att vara. Det är mer prat och program i USA. I Sverige är CSR mer inbyggt, vi behöver inte identifiera en trestavig förkortning och hålla seminarier för det. I Sverige är CSR mer naturligt i vårt sätt att vara. Anonym ledare Skandinaviska ledare är föregångare inom CSR. Leif Östling, VD, Scania Topplistan 1. Sverige 2. USA 3. Kina Ryssland Sverige en CSR-förebild för Kina Respondenterna för fram att CSR knappt finns på kartan i Kina idag, att de befinner sig ungefär där Sverige befann sig på 30-talet. Men även inom detta område anses kineserna vara på framfart, och snabbt går det också, menar respondenterna. Respondenterna menar dessutom att Sverige här kan vara en tongivande CSRförebild genom att bara vara och verka som företag i Kina. CSR behöver bli mer mätbart i Ryssland Vad gäller Ryssland ger respondenterna en liknande bild som för Kina de har långt kvar att gå. Dock anser respondenterna att ryssar ställer sig frågande till varför CSR är lönsamt och hur man mäter det, varför en lika snabb CSR-utveckling inte är att vänta som för Kina. Respondenterna menar att ryska ledare är så kvartalsdrivna och tycker därmed att CSR blir för komplext. Visst finns det individer i Ryssland som satsar på området, men utvecklingen av CSR i Ryssland ligger troligen hos nästa generation. Sid 15

16 Trender ställer nya krav på ledarskapet Collaboration Alla har hört talas om Wikipedia. Men hur många vet hur det går till, egentligen? Massamarbeten, eller collaboration, kräver öppenhet av alla inblandade parter något som ofta går tvärtemot de traditionella tankesätten kring hur man skyddar sin affärsmodell eller produktutveckling. Framgångsrika exempel från bland annat P&G, Linux och Goldcorp visar på en oundviklig trend att anpassa ledarskapet efter. Topplistan 1. Ingen (!) 2. Sverige, USA & Kina 3. Ryssland Ingen ledarstil är idag bätter än någon annan på att hantera collaboration Det råder en stor osäkerhet vilken ledarstil som har en fördel i det kollaborativa arbetssättet. En rad olika argument och vinklar tas upp, och det blir tydligt att ingen ledarstil har hunnit specialisera sig på detta än. Det anses dock att det kinesiska ledarskapet är mer förberett att börja jobba mer med collaboration, då samarbeten ligger mer naturligt i deras kultur. Amerikanerna anses inte vara lika förberedda, då man anser att amerikanska ledare kan uppfatta arbetssättet som något man tappar kontroll av. För Sverige nämns det till fördelar att vi är early adapters av ny teknik och därmed har lättare att använda relevanta verktyg. Dessutom anses det svenska ledarskapet vara mer öppet och därmed mer mottagligt och naturligt för förslag. Det finns ngt i det kinesiska samhället kluster av företag som hänger samman pga familjen där man hjälper varandra och bygger på relationer som man vårdar. Att jobba med collaboration blir därmed naturligt i den kinesiska kulturen. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Vissa amerikanska ledare uppfattar nog collaboration som ett hot. De tappar lite kontrollen av vad deras medarbetare håller på med. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA I Ryssland är ensam stark Den enda entydiga åsikten kring collaboration är att Ryssland ligger sist i ligan. Återigen finns en stark koppling till kulturen, där ensam anses stark. Dessutom tror respondenterna att ryssar kan vara rädda för att dela information, eftersom konkurrensen sinsemellan är hårdare. Sid 16

17 Trender ställer nya krav på ledarskapet Mångfald Mångfald innefattar många begrepp som rör människors olikheter, däribland att kön och etnicitet inte ska påverka ens rättigheter. Sverige rankas ofta som framstående här, bland annat i FN:s Human Development Report, men hur fungerar det svenska ledarskapet i detta avseende? USA framstående inom mångfald USA framstår bland respondenterna som den självklara vinnaren i detta ämne. Det amerikanska samhället anses vara mångfaldigt i sig, där näringslivet är öppet för att ta in olika typer av kompetens. En annan framgångsfaktor anses också de strikta mångfaldsreglerna vara, som innebär tydliga regler kring diskriminering och därmed ett tvång att hantera frågan. Andra länder kan uppfatta förfarandet som formellt, men respondenterna tror ändå att det är detta strukturerade arbetssätt som krävs. USA har mest mångfald i världen, allt finns ju där. Anders Igel, fd VD, TeliaSonera Topplistan 1. USA 2. Sverige Kina & Ryssland Mest ris till Sverige Många ogillande röster höjs angående det svenska ledarskapets arbete med mångfald. Bland annat beskrivs det att den svenska arbetsmarknaden inte alltid favoriserar den som är duktig, utan den som har hängt kvar längst. Det kommer bli mer och mer viktigt för svenska ledare att kunna vara och agera i en mångkulturell grupp där alla inte pratar perfekt svenska. Johan Ekesiöö, VD, IBM Svenska AB Svenska ledare pratar om mångfald men ingen gör ett skit. Inget händer, ingen gör något. Tor Krusell, vice VD, Skanska Svenskar kan bli mycket bättre på att hantera olika kulturer, anställa personer med invandrarbakgrund samt säkra mångkultur i ledningsgrupper. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA En icke-fråga i Kina Respondenterna beskriver att Kina har kommit längre än Sverige vad gäller exempelvis könsfördelningen i arbetslivet, men att kineserna däremot är mer fördomsfulla än svenskar. Respondenterna beskriver att kineserna i princip ser mångfald som en icke-fråga. Starka kvinnor i Ryssland Ryssarna beskrivs också som fördomsfulla mot exempelvis andra folkgrupper, där förståelsen för mångfald är låg och inte en prioriterad fråga. Däremot finns det många ryska kvinnliga ledare på starka positioner, där den ryska kvinnan generellt beskrivs som starkare än den svenska. Sid 17

18 Utvecklingen av svenskt ledarskap Ett behov av att utvecklas Hittills har en mängd utmaningar presenterats relaterat till den svenska ledarstilen. Bland annat anses det svenska ledarskapet ha ett svagt varumärke och i behov av att bygga på sin internationella erfarenhetsbank. Hur ska det svenska ledarskapet utvecklas för att hänga med i den globala utvecklingen? Svenska ledare måste inse att konkurrensen ökar dramatiskt. Man måste ändra vissa aspekter, så som man leder i Sverige kan man inte leda överallt i världen. Johan Ekesiöö, VD, IBM Svenska AB En internationalisering och ökad chefighet Majoriteten av respondenterna ser framförallt en utveckling inom dels internationalisering, att det svenska ledarskapet går mot att bli mer mångkulturellt och anpassat till den globala utvecklingen, dels att det svenska ledarskapet håller på att bli chefigare, det vill säga att svenska ledare anses börja bli tydligare och rakare och vågar ta beslut på egen hand utan förankring. Man måste agera i en internationell miljö, det kommer krävas goda ledare som passar i global miljö. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Vi kommer att gå mer mot att chefen ska vara chef. Vi har gått för långt med mjukisgrejen. Axel Widmark, Workshop Manager Robot Controller, ABB Det svenska ledarskapet går mot något bättre, tydligare. Det är resultat som gäller, man talar klarspråk mer. Anonym ledare Sverige har en fördel av att vi i år har haft en stor invandring, samt att många har rest mycket. Rätt använt kan vi bli unika i världen på att förstå världen. Birgitta Ed, Partner, Springtime Snabbhet kommer vara avgörande, svenska ledare behöver lära sig hantera tempot. Carl Fey, docent, HHS Kanske kommer det svenska ledarskapet att inte förändras? 14% tror dock inte att det svenska ledarskapet kommer att utvecklas så mycket. Man menar att dels så kommer andra ledarstilar, exempelvis den kinesiska eller ryska, att utvecklas mer, och dels så menar man att den svenska stilen fungerar bra som den är. I don t sense much of an evolvement in Swedish management. The Chinese management style is changing, because everything is new to them. Sweden on the other hand is perceived as the perfect country, then it is hard to change. Nils Andersson, Group Executive Creative Director Greater China, Ogilvy Flera av respondenterna pratar även om att gränserna mellan de olika ledarstilarna håller på att suddas ut och ett mer globalt ledarskap håller på att formas. Här anses amerikanarna ha en fördel då de redan jobbar i en mångkulturell miljö. Sid 18

19 Utvecklingen av svenskt ledarskap Att lära från det amerikanska ledarskapet Från det amerikanska ledarskapet ser respondenterna att det svenska ledarskapet kan lära sig följande: Affärsorientering: Respondenterna anser att svenska ledare kan lära sig från den amerikanska ledarstilen att ta tag i problem. För amerikanska ledare är det självklart affärsverksamhet inte är välgörenhet, och att beslut måste tas. Svenskar anses ha problem att separera person och sak och låter därmed misstag pågå för länge man kommer för nära varandra. I stort så kan svenskar lära sig mycket från den amerikanska tydligheten och hur man ger feedback. Svenska ledare kan lära sig att bli mycket mer direkta som amerikanerna, att det inte är så farligt att ta hand om non-perfomers. Annika Nordin, VP Product Supply, SCA Hantera misslyckanden: Amerikanska ledare är bättre på att hantera misslyckanden, framförallt baserad i deras i grunden optimistiska inställning. Av amerikanerna kan svenskar lära sig att bli tuffare, bli tydligare och att inte vara rädd att bli misslyckas. Rädslan att misslyckas förlamar i Sverige. Jonas Mannerfelt, VD och grundare, Actagon Drivkraft, snabbhet och målfokus: Från amerikanska ledare anser respondenterna även att svenska ledare kan lära sig ambition och drivkraft, att bli mer aktiva och föränderliga som ledare. Amerikanerna har en tydligare sense of urgency där en deadline är en deadline. Svenskar kan också lära sig att alla inte alltid behöver vara med och fatta beslut, för att på så sätt snabba upp beslutsprocessen. Svenskar kan också lära sig att bli mer målfokuserade. Om svenska ledare agerar ännu tidigare på mål, leverans och tidsplan och var tuffare på att följa upp då skulle den svenska modellen bli ännu bättre än den amerikanska. Börje Ekholm, VD, Investor Sid 19

20 Utvecklingen av svenskt ledarskap Att lära från det ryska och kinesiska ledarskapet Från det ryska ledarskapet ser respondenterna att respondenterna att det svenska ledarskapet kan lära sig följande: Snabbheten: Svenskar kan lära sig förmågan att snabbare komma till beslut från ryska ledare. Vi kan också lära oss att det de facto går att fatta snabbare beslut. Ryska ledare är snabbare och får mer att hända. Tydlighet: Tydligheten kan svenskar också lära sig av. Någon respondent tar även upp ren presentationsteknik som denne anser ryssar vara mycket bättre på. Bygga relationer: Ryska ledare har en god förmåga att skapa relationer både långsiktiga och i syfte att bygga nätverk. Här har svenska ledare en del att lära. Men framförallt för respondenterna fram att det kanske är ryssarna som ska lära från oss än tvärtom: Ryssarna har enormt mycket att lära från väst. Det går inte att köra management by fear, som i det gamla systemet, utan snarare management by respect.där har ryssarna långt att gå. Leif Östling, VD, Scania Från det kinesiska ledarskapet ser respondenterna att respondenterna att det svenska ledarskapet kan lära sig följande: Action & engagemang: Kineserna får saker och ting gjorda med en enorm framåtanda. Svenskar kan lära sig från deras kraft, engagemang och jävlar anamma. Drömma & optimism: Kineserna tänker stort, vilket uppfattas som mycket positivt. De har känslan att de kan förändra världen och detta kan svenska ledare lära sig av. Inställningen att allting är möjligt och att det inte finns några gränser. Föränderliga: Kineserna är föränderliga, detta kan svenska ledare lära sig av, att inte fastna i gamla hjulspår. Chinese people are thinking very big, there is a scale to whatever they do. If it s a building is the tallest building. If it s an arena, it s the biggest arena. Swedish leaders should learn from this. Nils Andersson, Group Executive Creative Director Greater China, Ogilvy Den nya generationen i Kina har en drivkraft och ett engagemang och inställningen att allting är möjligt, medan de svenska ledarna är mer faktastyrda. Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region Sid 20

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

En guide till ditt ledarskap. Är det ett hinder att vara kvinna? Ledarskapets. makt. Hur hanterar du bäst internationella uppdrag?

En guide till ditt ledarskap. Är det ett hinder att vara kvinna? Ledarskapets. makt. Hur hanterar du bäst internationella uppdrag? Sky s the limit #1 TIDNINGEN SOM INSPIRERAR TILL UNGT LEDARSKAP OCH HJÄLPER DIG I KARRIÄREN Måste ledarskap vara vad det alltid varit? Är du en framtida ledare? Hur funkar ledarskap i brasilien? Ledarskapets

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 1.2010. Diversity Management idag affärsnytta med mångfald Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter

Handelskammarens rapport nr 1.2010. Diversity Management idag affärsnytta med mångfald Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter Diversity Management idag affärsnytta med mångfald Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter 2 Handelskammarens rapport nr 1.2010 Innehållsförteckning Mångfalden kommer mångfaldigas Per

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Framgångsrika företag. sätter kunder och anställda i fokus

Framgångsrika företag. sätter kunder och anställda i fokus Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Varför lämnar kvinnor chefsrollen?

Varför lämnar kvinnor chefsrollen? Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Varför lämnar kvinnor chefsrollen? Christine Hägglund December 2010 C-uppsats Psykologi Psykologi C Handledare: Mårten Eriksson Sammanfattning Uppsatsen syftade

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer C-UPPSATS 2008:282 Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer Sara Svedin Caroline Stafström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer