StyrelseAkademin. Arne Karlsson. Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StyrelseAkademin. Arne Karlsson. Jönköping 2014-09-25"

Transkript

1 StyrelseAkademin Arne Karlsson Jönköping

2 Ägardirektiv Vilket är uppdraget? tydligt? kommunicerat? Docka in i strategiarbete konsekvenshantering av krockar Spridd ägarbild styrelse/so ännu mer central roll! AK 25/09/2014 2

3 Styrelsesammansättning Styrs av uppdraget ägardirektiven strategi verksamhet Rekrytering storlek/profiler/sammansättning Grundkrav passa i styrelserollen specialiserade generalister AK 25/09/2014 3

4 Styrelsearbetet generellt Styrelsen har två huvuduppgifter kontrollfunktionen vara en dynamisk motor i affärsutvecklingen med ett annat (än ledningen) tidsperspektiv stå för långsiktighet AK 25/09/2014 4

5 Kontrollfunktionen Formalia en hygienfaktor oerhört viktig skall skötas perfekt skall sitta i ryggmärgen ej avbockningskultur man måste vara strukturerad och organiserad för att kunna vara kreativ och flexibel Smörgåsbord tror ej på handböcker rätt syfte, plats, omfång alltför många amatörer och tomtar AK 25/09/2014 5

6 Strategiprocessen Alla strategiprocesser bedrivs fel top down bottom up Styrelsen kittet ordförandes centrala roll splittrad ägarbild: ännu viktigare! Kontinuerlig, årlig process löpande dialog AK 25/09/2014 6

7 Tidsfördelning En styrelseordförandes omöjliga vardag hur hinna med allt? AK 25/09/2014 7

8 Vanliga utsagor För mycket presentationer, för lite diskussion Organisationsfrågor ägnas för lite tid För lite tid ägnas åt företagets långsiktiga frågor Formaila tar för stor plats CSR frågor diskuteras för lite För mycket material För lite material Styrelsen får se för lite av ledande befattningshavare För lite om affären Osv AK 25/09/2014 8

9 Formalia Minuter Möten Totalt Mötets öppnande, val av justeringsman, protokollförare, godkännande av dagordning Genomgång av föregående protokoll, öppna punkter Anmärkning Föregående protokoll skall vara justerat och genomgånget innan mötet. Vanligt är att i protokollet lista öppna punkter och här ta upp vissa av dem eller kommentera när de ska behandlas. Till protokollen de presentationer som föredragits styrelsen. AK 25/09/2014 9

10 Policys (1) Antalet av styrelsen beslutade policys varierar naturligtvis. Ett generellt råd är att hålla ned antalet och göra dem kortfattade. Det innebär då att regler och instruktioner för praktiskt tillämpning kan hanteras operativt. När styrelsen väl etablerat policys behöver den årliga revideringen inte ta mycket tid i anspråk. Dock varnas för att man slentrianmässigt hanterar dem, de behöver gås igenom regelbundet! Följande policys torde alltid föreläggas styrelser för beslut: Finanspolicy Mycket viktig! Allt vanligare blir tyvärr att företagen tar hjälp av konsulter/banker och då blir policyn ofta teknisk och för omfattande. I finanspolicyn skall valutastrategi klarläggas och regler finns för hantering av överskottslikviditet mm. IT-policy IT-frågor om säkerhet, användning av program/licenser etc. är ett ofta styvmoderligt behandlande, både operativt och av styrelser. Attestordning, beslutsordning, group governance instruction Övergripande dokument som reglerar vad som enskillda befattningshavare tar beslut om, beskriver farfars-principen, hur inköp ska hanteras osv. En väl fungerande group governance instruction hanterar också befogenheter och svarar på övergripande nivå, anger nivåer för vad enskild befattning beslutar om avseende t.ex. investeringar, kommersiella avtal, etc. AK 25/09/

11 Policy (2) Informationspolicy, Krispolicy Företagen inom Ratos har krav på sig att ha en väl dokumenterad rutin för att hantera krissituationer. Policyn ska beskriva vad som utgör kris och hur informationsgången är. Att få till en policy är sällan ett problem, viktigt att styrelsen följer upp att den implementeras. IP-policy En policy som reglerar patent, varumärken och andra immateriella tillgångar saknas förvånansvärt ofta. Erfarenheter visar konsekvenser av att ha en otydlig policy i frågor kring varumärke/mönsterskydd! Rekommenderar att styrelsen försäkrar sig om att den operativa instruktionen som policyn bör kompletteras med är tillräckligt tydlig för att kunna utgöra ett operativt verktyg. Miljöpolicy, CSR Se separat punkt. Tidsåtgång 2 timmar AK 25/09/

12 Organisation Hur bolaget organiserar sig är naturligtvis en styrelsefråga. Här kommer också medlemmarnas erfarenhet från olika branscher och från olika situationer till sin rätt. Styrelsen bör också årligen få en redogörelse för företagets HR-arbete och ägna tid åt att diskutera s.k. Talent management. I styrelsens åtagande ingår också att årligen utvärdera VDs arbete. Aktiviteter: Diskussion organisation HR-arbete, talent management Utvärdering av VD Successionsplanering Principer för ersättning till ledande befattningshavare Tidsåtgång 2 timmar AK 25/09/

13 Risk management, risk assessment Det senaste inom god styrelsesed. De flesta styrelsers risk assessment är den som Årsredovisningens riskavsnitt återspeglar den är för generell och skrivs normalt för analytiker och investerare. En riktig risk assessment och ett riktigt risk management bör omfatta: Beskrivning av företagets process för hantering av risker Riskbeskrivning Riskvärdering Tidsåtgång 1,5 timmar AK 25/09/

14 Summering: Formalia, struktur, kontroll Verksamheten, affärer Konstituerande 1,0 VDs genomgång 5,0 Mötesformalia 1,5 Ekonomi 4,5 Policys 2,0 Strategi 10,5 Rapporter, utvärderingar 4,0 Organisation 2,0 Risk managment 2,0 Investeringar 2,0 CSR 2,0 Funktionsgenomgångar 2,0 Försäkringar 0,5 Fabriksbesök och dylikt 3,5 Miljöarbete 0,5 Ägarens syn 1,0 Totalt 13,5 Totalt 30,5 Normal möteslängd exkl. lunch 6 tim Kräver 7 dagar Och var finns plats för det oförutsedda? AK 25/09/

15 Tidsfördelning En styrelseordförandes omöjliga vardag hur hinna med allt? Lösningsmöjligheter prioritering förenkling effektivisering utskott/delprojekt längre möten fler möten AK 25/09/

16 Värdeskapande! Kontrollfunktionen kan rädda värden kan ge input till verksamhetsutveckling Dynamisk motor långsiktighet impulser/idéer benchmark/best practice strategiutveckling AK 25/09/

Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete

Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete Inledande ord Denna styrelseguide är framtagen för att vara ett stöd i arbetet att med skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett aktivt

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Satish Sen VD Kaleidoscope Övrigt Ansvarat för behovsanalys, screening och rekrytering av

Läs mer

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17 Föreläsare Bengt Borr Disposition 17/11 Presentation av kursen och disposition Formalia för styrelse inkl VDs roll Presentation av praktikfallet Ägardirektiv / delägarviljor

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten är granskad av koncernens revisorer och utgör en del av förvaltningsberättelsen. Rapporten beskriver hur bolaget styrs, hur styrelsens arbete är utformat,

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag?

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? 22 oktober 2013 Roland Dansell Lasse Lindqvist 1 Roland Dansell Marknadsområdeschef Grant Thornton i Stockholm Övrigt Revisor 1981-2000 Auktoriserad

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STYRELSEINSTITUTET STYRELSEINSTITUTET. Styrelsens Faktabok. för framgångsrikt styrelsearbete BENGT WIBERG OCH JAN SALOMONSON

STYRELSEINSTITUTET STYRELSEINSTITUTET. Styrelsens Faktabok. för framgångsrikt styrelsearbete BENGT WIBERG OCH JAN SALOMONSON Styrelsens Faktabok för framgångsrikt styrelsearbete BENGT WIBERG OCH JAN SALOMONSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund och syfte 6 2 Styrelsens roll 8 3 Varför ska man ha en styrelse? 9 4 De fyra bolagsorganen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) SVENSK KOD FÖR BOLAGSSYRNING Intellecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning fr o m 1 juli 2008 och har därför upprättat sin bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Regelverk och bolagsordning Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

www.pwc.se Bästa bolagsstyrningsrapportering 2011 PwC tävlan 2012 För åttonde året i rad genomförs tävlingen

www.pwc.se Bästa bolagsstyrningsrapportering 2011 PwC tävlan 2012 För åttonde året i rad genomförs tävlingen www.pwc.se Bästa bolagsstyrningsrapportering 2011 PwC tävlan 2012 För åttonde året i rad genomförs tävlingen Bästa bolagsstyrningsrapportering Innehåll Swedbank företagsspecifik rapportering 3 Två hedersomnämnanden

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer