Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p"

Transkript

1 Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p LGR00 6 juni, 200 kl Kursansvarig: Eric Järpe Maxpoäng: 0 Betygsgränser: 12p: G, 21p: VG Hjälpmedel: Miniräknare samt tabell- och formelsamling som medföljer tentamenstexten. 1. Låt X vara en kontinuerlig stokastisk variabel sådan att P (X x) = A(B + x + sin x) där x [, π] och A och B är konstanter. (a) Beräkna A och B. (b) Beräkna E(X 2 ). (a) F () = 0 F (π) = 1 { A(B π + sin()) = 0 A(B + π + sin π) = 1 { AB Aπ = 0 AB + Aπ = 1 { A = 1/ B = π dvs F (x) = 1 (π + x + sin x). (b) f(x) = F (x) = 1 (1 + cos x) E(X 2 ) = x2 f(x) dx = π x 2 1 (1 + cos x) dx = ( π x2 dx + } {{ } I 1 I 1 = π x2 dx = [ x ]π = π π ( ) = Eftersom x 2 cos x är integrerbar och jämn funktion är π = { f = sin x g = x F = cos x g = 1 π x2 cos x dx) } {{ } I 2 x2 cos x dx = 0. Om man inte känner till det får man partialintegrera: I 2 = π x2 cos x dx = { f = cos x g = x 2 } F = sin x g = 2x = [x 2 sin x] π 2 π x sin x dx = } = [x 2 sin x] π 2([x( cos x)] π π 1 ( cos x) dx) = = [x 2 sin x] π + 2([x cos x] π [sin x] π = 0 E(X 2 ) = 1 = π2.

2 2. Till en utbildning söker dubbelt så många killar som tjejer. Oberoende av kön bär hälften glasögon. (a) Vad är sannolikheten att en sökande har glasögon eller är kille? (b) Antag att man slumpmässigt väljer 7 sökande. Vad är sannolikheten att av dessa är tjejer och 4 är killar? (a) Låt A vara händelsen att en sökande bär glasögon och B vara händelsen att denne är en kille. Då är P (har glasögon eller är kille) = P (A B) = P (A) + P (B) P (A B) = = P (A) + P (B) P (A)P (B) = = 1 ( + 4 2) = 5/ (b) Låt X vara antalet killar bland de 7 sökande. Då är X Bin(7, 2) och ( ) 7 P (X = 4) = ( 2 4 )4 (1 2 )7 4 = = Under perioden december-januari-februari snöar det på en viss plats 2.5 cm per dygn med standardavvikelse 2 cm per dygn. Samtidigt packas snön p.g.a. varmare väder med 1 cm per dygn med standardavvikelse 1/2 cm per dygn. Antag att väderleken är oberoende från dygn till dygn (dock ej normalfördelad). Vad är sannolikheten att snödjupet i slutet av februari är minst 1 meter? Antal dygn = = 90. Låt X i = antal cm det snöar dygn i Y i = antal cm som snön smälter dygn i där i = 1, 2,..., 90. Då är Z = snödjupet = 90 i=1 Y i E(Z) = E( 90 i=1 Y i) = 90 i=1 E(X i) 90 = = 15. Eftersom X 1, X 2,..., X 90, Y 1, Y 2,..., Y 90 är oberoende är i=1 E(Y i) = V (Z) = V ( 90 i=1 Y i) = 90 i=1 V (X i) + 90 i=1 V (Y i) = = 90(2.5) (0.5) 2 = Enligt Centrala Gränsvärdessatsen är snödjupet approximativt normalfördelat: Z N(15, ) varmed P (Z 100) = 1 Φ( ) = Φ( 5 ) = Φ(1.45) =

3 4. Det sägs att en olycka kommer sällan ensam. Det har Gunnar tagit fasta på och registrerar under en vecka oturs-händelser som drabbar honom: Veckodag mån tis ons tors fre lör sön Antal olyckor Han vill bevisa att dessa olyckor tenderar att klumpa sig, dvs att de ej är jämnt fördelade över veckans sju dagar. Hjälp Gunnar med ett test på 1% signifikansnivå. Antalet olyckor som Gunnar observerat är 5. Att dessa fördelar sig jämnt över veckans dagar innebär att man kan förvänta sig 5 = 5 olyckor varje dag. För att avgöra om 7 Gunnars observerade frekvenser{ ska anses vara indikation på klumpning görs ett chitvå-test: vi vill testa hypotesen i = 5 H1 : µ där i = 1, 2,..., 7. H 1 : µ i 5 7 (O i E i ) 2 U = = 52 E i 5 + ( 4)2 + ( 2)2 + ( 1) ( ) = 68 5 = 1.6 i=1 Men χ (6) = varmed H 0 ej kan förkastas på 1% signifikansnivå trots att olyckorna såg så ojämnt fördelade ut! Dvs man kan ej skilja ojämnheten från slumpmässiga avvikelser på 1% signifikansnivå.

4 5. Inför en friluftsdag planeras vilka aktiviteter som ska vara valbara. Till att börja med måste man veta hur många som kommer vara med, speciellt om deltagarantalet blir fler än 100 elever, för att kunna genomföra vissa planerade aktiviteter. Från tidigare år har man följande statistik över deltagarantalet: Antag att antalet deltagare är normalfördelat och (a) Antag att deltagarantalet är oberoende för olika friluftsdagar. Kan man visa på 5% signifikansnivå att det förväntade deltagarantalet är fler än 100? (b) Bilda ett 95% konfidensintervall för det förväntade deltagarantalet. (c) Antag att man vet att standardavvikelsen är 21 deltagare per friluftsdag och att det förväntade deltagarantalet µ egentligen är 120. Hur stor styrka får ett test likt det ovan med 8 observationer att förkasta hypotesen att µ > 100 på 1% signifikansnivå? (a) Vi vill testa hypotesen { µ = 100 µ > 100. x = 880 = s 2 = 1 ( x i 8(110) 2 ) = 1 ( ) = U = x µ 0 s/ = = n 70.71/8 Men λ 0.05 = varmed H 0 ej kan förkastas dvs man kan ej visa att deltagarantalet är större än 100 i genomsnitt. (b) Eftersom σ är okänd är ett 95% konf. intervall för µ ( x t α/2 (m 1) s m, x + t α/2 (m 1) s m ). I detta fall är x = 110, s =, m = 8, α = Därmed är t (7) = varmed intervallet är ( , ) dvs (89.7, 10.) 8 8 (c) λ 0.01 = Styrkan = P (förkasta H 0 H 1 : µ = 120) = P (U > λ 0.01 µ = 120) = = P ( X / > λ µ = 120) = P ( X > λ / µ = 120) = = P ( X / > λ / / = 1 Φ( ) = 8 21 = 1 Φ( 0.7) = Φ(0.7) = 0.644

5 6. Ett prov består av 2 st 4-poängs-uppgifter och st 6-poängs-uppgifter. Sannolikheten att en elev försöker sig på en 4-poängare är 0.7 och en 6-poängare 0.8. Om en elev försökt lösa en uppgift ges antingen full poäng (med sannolikhet 0.4) eller halv poäng (med sannolikhet 0.6). (a) Vad är sannolikheten att en elev får minst 20 poäng men högst 21 poäng totalt? Ange alla antaganden du gör. (b) Vad är den betingade sannolikheten att en elev har försökt lösa alla 5 uppgifterna givet att poängresultatet totalt är antingen 20 eller 21? (a) Antag att uppgifternas poäng är oberoende av varandra. Antag dessutom för enkelhets skull att de två 4-poängarna kommer först och sedan de tre 6-poängarna, och låt oss beteckna t.ex. händelsen full päng på första uppgiften, halv poäng på andra, full på tredje, full på fjärde och inget på femte med {F, H, F, F, I} (vilket alltså är en av de konfigurationer som ger totalt = 18 poäng). Eftersom detta ger en indelning i disjunkta händelser (en partition) har vi att P (minst 20 och högst 21 poäng) = P (exakt 20) + P (exakt 21) där P (exakt 20) = ( ( 2 1) P ({I, H, F, F, F })+ ( 1) P ({F, F, I, F, F })+ 2) P ({F, F, H, H, F }) = = = P (exakt 21) = ( 2 1)( 2) P ({H, F, H, F, F }) = = varmed P (minst 20 och högst 21 poäng) = = P ({försökt lösa alla} {20 eller 21 poäng}) (b) P (försökt lösa alla 20 eller 21 poäng) = P (20 eller 21 = ( poäng) ) ( 2 P ({F, F, H, H, F }) + 2 )( ) 1 2 P ({H, F, H, F, F }) = = = Visa att för en exponentialfördelad variabel är väntevärdet större än medianen. Antag att X Exp(λ) där λ > 0. Enligt formelsamlingen (om inte annat) vet vi att E(X) = 1 λ. Medianen är det tal m som satisfierar P (X m) = P (X > m) dvs P (X m) = 1. 2 Frekvensfunktion för X är f(x) = λe λx. Därmed definieras medianen av ekvationen 1 = P (X m) = m f(x) dx = λ m e λx dx = λ[ 1 λ e λx ] m 0 = e λm ( e 0 ) = = 1 e λm e λm = 1 1 λm = ln 1 = ln 2 m = 1 ln λ Men 1 > ln 2 (ty 2 < e och ln x växande så ln 2 < ln e = 1) varmed vi har att E(X) = 1 λ > 1 λ ln 2 = m

SF1901: Övningshäfte

SF1901: Övningshäfte SF1901: Övningshäfte 24 september 2013 Uppgifterna under rubriken Övning kommer att gås igenom under övningstillfällena. Uppgifterna under rubriken Hemtal är starkt rekommenderade och motsvarar nivån på

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET EXAM TAMS 79 / TEN 1

LINKÖPINGS UNIVERSITET EXAM TAMS 79 / TEN 1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska institutionen EXAM TAMS 79 / TEN 1 augusti 14, klockan 8.00-12.00 Examinator: Jörg-Uwe Löbus Tel: 28-1474) Tillåtna hjälpmedel är en räknare, formelsamling i matematisk

Läs mer

Sannolikhetslära. 19 februari 2009. Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott?

Sannolikhetslära. 19 februari 2009. Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott? Sannolikhetslära 19 februari 009 Vad är en sannolikhet? I vardagen: Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott? Borde jag ta paraply med mig till jobbet idag? Vad är sannolikheten att det kommer

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Övningstentamen i matematisk statistik

Övningstentamen i matematisk statistik Övningstentamen i matematisk statistik Uppgift : Från ett register över manliga patienter med diabetes fick man följande statistik i procent: Lindrigt fall Allvarligt fall Patientens Någon förälder med

Läs mer

SF1901: Övningshäfte

SF1901: Övningshäfte SF1901: Övningshäfte 13 oktober 2013 Uppgifterna under rubriken Övning kommer att gås igenom under övningstillfällena. Uppgifterna under rubriken Hemtal är starkt rekommenderade och motsvarar nivån på

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del Nationellt prov i Matematik kurs A vt 1998 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och

Läs mer

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 007-10-30 1. En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Övningstentamen i matematisk statistik för kemi

Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Uppgift 1: Bill och Georg har gått till puben tillsammans. De beslutar sig för att spela dart (vilket betyder kasta pil mot en tavla). Sedan gammalt vet

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 4 mars 2006, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 4 mars 2006, kl. 09.00-13.00 Karlstads universitet Avdelningen för statistik Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen, 5p 4 mars 006, kl. 09.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamling (skall returneras) samt

Läs mer

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Innehåll 1. Beskrivning av data 2. Grundläggande sannolikhetsberäkningar 3. Fördelningar 3.1 Diskreta fördelningar

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Miniräknare ej tillåten Del B1 Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng (0/1). Provtid: 80 minuter för Del B1 och Del B2 tillsammans.

Läs mer

Parametiskt vs. icke-parametriskt

Parametiskt vs. icke-parametriskt TENTAFRÅGOR & SVARSFÖRSLAG PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETOD II Frågorna är tagna ur tentorna den 17 oktober 20??, 21 december 2005, 7 juni 2006, 22 augusti 2006, 5 juni 2007, 5 juni 2008, 4 juni 2009, 21 augusti

Läs mer

Sannolikhet och statistik med Matlab. Måns Eriksson

Sannolikhet och statistik med Matlab. Måns Eriksson Sannolikhet och statistik med Matlab Måns Eriksson 1 Inledning Det här kompiet är tänkt att användas för självstudier under kursen Sannolikhet och statistik vid Uppsala universitet. Målet är att använda

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet Instruktioner Endast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6):

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6): EM-fotboll 2012 några grafer Sport är en verksamhet som genererar mängder av numerisk information som följs med stort intresse EM i fotboll är inget undantag och detta dokument visar några grafer med kommentarer

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer