ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola Söderhamn Hemsida Kulturens Hus Oxtorget Söderhamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn"

Transkript

1 Söderhamns Kuturskoa Söderhamn PLATS FÖR PORTO Expedition Kuturskoechef Personarum Hemsida Kuturens Hus Oxtorget Söderhamn utur Skoan - dans - drama - musik - rytmik - Kursprogram

2 Väkommen ti Kuturskoan Jag vi häsa aa nya och gama eever väkomna ti kuturskoan firar vi vårt 50 årsjubieum med workshops, förestäningar, seminarier, konstnäriga och pedagogiska samta. Vi vi också stot taa om att Söderhamns kuturskoa ska representera Sverige på ungdomsfestivaen ARTEK i Ukraina. Festivaen är sätet för ungdomarnas Förenta Nationer. Våren 2011 sätter vår intensivsatsning, Kuturskoeakademin igång samtidigt som vi kommer fördjupa vår verksamhet i Söderhamns skoor. Naturigtvis kommer även vår etaberade verksamhet fortgå samtidigt som vi bygger ut och breddar Kuturskoans verksamhet. Fram för en bred, mångkuture och konstnärig Kuturskoa! Med vänig häsning Michae Brask, Kuturskoechef KLIPP HÄR! KURSANMÄLAN Namn:... Personnummer - Adress:... Postnummer&Ort:... Mobinummer:... Skoa:...Kass:... Måsman/Kontaktman:... Personnummer - Mobiteefon:...Arbete:... Ej mantaskriven i Söderhamn. Är detta din första termin på Kuturskoan? Om ja, hur fick du kännedom om oss första gången? uppträdande på stan Googe eer annan sökmotor på Internet via vän/bekant teefonkataog annons i tidningen öppet hus/förestäning Jag anmäer mig ti föjande kurser (ange kurser/instrument): Övrigt:... VIKTIG INFORMATION! Anmäan gäer inte utan underskrift! JA! Jag intygar att jag äst och accepterar kursvikoren: I och med anmäan ger jag mitt tistånd att persona från kuturskoan eer annat barns föräder får skjutsa mitt barn i privat bi. I och med anmäan ger jag mitt samtycke att mitt barns foto och namn får pubiceras på Söderhamns kommuns webbpats. Ort... Datum Namnteckning Måsmans namnteckning(under 18 år)

3 När kan jag börja? Från 6 år; Från åk 1; Från åk 2; Från åk 3; Från åk 5; Från åk 6; Suzuki fio (se vår hemsida) Fio, Ceo, Dans och Kör Bockföjt Tvärföjt, Karinett, Saxofon, Fagott, Oboe, Trumpet, Trombon, Horn, Tuba, Gitarr, Nyckeharpa, Piano, Kontrabas och Sagverk. Ebas, Egitarr och Sång Drama Stråkinstrument. Vioin. Vioin eer fio tihör stråkinstrumentfamijen och det behövs många på en kuturskoa. Väjer du fio kan du efter en kort tid få spea med i orkester. En ite större variant heter atfio och är ett meanting mean fio och ceo. Det finns grupper för aa ådrar och nivåer. Några kända vioinister är: Joakim Svenheden (bördig från Söderhamn) Itsak Perman (internatione artist) Inom Söderhamns musikskoa erbjuds suzukimetoden för barn i förskoekass i ämnena fio och ceo. Detta innebär att man är sig spea på samma sätt som man är sig prata, det vi säga genom att yssna, härma och repetera. Ett krav är att en föräder är med på ektionerna samt ansvarar för barnets övning hemma. Kontrabas På kuturskoan kan du få möjighet att ära dig att spea kontrabas. Kontrabasen är det största instrumentet i stråkfamijen och används framförat inom jazzen och den kassiska musiken men även inom fokmusiken. Bra jazzbasister att koa in: Ray Brown, Gary Peacock, Esperanza Spading Bra kassiska basister att koa in: Edgar Meyer, Joe Quarrington, Eugene Levinson Nyckeharpa På Kuturskoan kan du ära dig att spea nyckeharpa. Det är ett instrument som används mycket i fokmusik, men det går även att spea andra musikstiar. Åsa Jinder och Peter Puma Hedund är två kända speare. De festa eever tas in ti höstterminen. Iband kan man få vänta, eftersom det uppstår kö på vissa instrument. Så snart en pats bir edig, erbjuds den ti eev som står på tur. Ceo Ceon tihör stråkfamijen (fio, vioa, ceo, kontrabas). Väjer Du ceo får du ära dig meodier från oika musikstiar, notäsning, gehörsspe mm samt att Du får möjighet att spea med någon av Kuturskoans orkestrar. Ceon finns i fyra oika storekar så Du får extakt den som passar Dig. Vad kostar det? Man betaar administrationsavgift för en termin i taget och fakturan kommer under oktober och februari månad. Avbryter du undervisningen är vårdnadshavaren ändå skydig att betaa fu avgift och eventue instrumenthyra för pågående termin. När eev sutar måste vårdnadshavaren meddea detta ti kuturskoan. Det räcker inte att avanmäa eeven hos musikäraren. Om du tar enskida ektioner på ett instrument eer sjunger, är undervisning i orkester, kör eer annan grupp avgiftsfri (gäer ej dans!) Administrationsavgift skoeever Kuturskoeakademin Instrumenthyra; stråkinstrument Instrumenthyra; båsinstrument Instrumenthyra; atbockföjt 350:- per termin/ämne 700:- per termin 350:- per termin/ämne 290:- per termin/ämne 70:- per termin/ämne Stränginstrument. Gitarr Akustisk gitarr är ett popuärt instrument. Vi man spea gitarr får man vara beredd på att stå i kö innan man kan bi antagen. Undervisningen sker både i grupp och individuet. Du får ära dig spe efter noter, ackord och gehör. Juian Bream eer Eva Cassidy, en bra sångerska och gitarrist som rekomenderas att yssna på. Ebas Ebas är den eektriska motsvarigheten ti kontrabas. ebasen hittar du oftast i pop och rockmusiken. Bas ger groovet ti musiken med sin djupa bas. Egitarr Egitarr är ofta edinstrumentet i rock -och popmusiken.

4 Kuturskoans Ensember Bockbåset. En bockföjtsensembe med medemmar som speat minst två år. Atos. Bockföjtsensembe där medemmarna speat minst ett år. Sopranos. Bockföjtsensembe för nybörjare. I Kammarorkestern medverkar stråkeever (ungdomar och vuxna) som har kommit på en hög nivå på sitt intrument (vioin, vioa, ceo och kontrabas) Kuturskoans Symfoniorkester bedrivs i projektform dear av ett äsår. Den består av Kammarorkesterns stråkeever samt de mest erfarna båsoch sagverkseeverna. Vi spear musik från aa genrer (kassiskt, musika, jazz mm) Svänggänget är en stråkorkester som består av eever i ådersspannet ca: 9-14 år. I en stråkorkester ingår aa instrument i stråkfamijen. Vuxenstråket är en stråkorkester där man oberoende av förkunskaper och åder kan börja spea fio. Sång Att sjunga är härigt och häsosamt! Här på Kuturskoan kan du ära dig att bättre använda din röst i sång och ta. Du får möjighet att utvecka din favoritsångsti och ära dig om nya. Några kända sångare är: Rihanna, Whitney Houston och Heene Sjöhom. Bockföjt Bockföjten är ett instrument som funnits i 1000 år. Den finns i åtta oika storekar; at från den 16 cm ånga Garkein ti den 194 cm ånga Subkontrabasbockföjten. Dessa används mest i orkestersammanhang. De vanigaste är Sopran-, At-, Tenor- och Basbockföjt. Tvärföjt Band det häftigaste som finns är att musicera tisammans med andra! Uppev det du med och börja spea tvärföjt. Soo, ensembe, eer orkester. Kassiskt, fokmusik eer jazz! At är möjigt med en tvärföjt! Kom ti kuturskoan och uppev! Karinett Karinetten är båsorkesterns svar på fio. Karinettfamijen består av fera oika storekar men den vanigaste kaas för Bb Karinett. Saxofon Saxofon hör man ofta i jazzmusik men används också i båsorkester och i kassisk musik. När man börjar spea saxofon så får man börja på Atsaxofon. Saxofon famijen består av, sopran, at, tenor och bariton saxofon. Oboe Oboen ser nästan ut som en karinett, men är en het egen instrumentgrupp och tihör dubberörbåsfamijen. Oboen hörs ofta som ett meodiinstrument i Symfoniorkestern. Fagott Fagotten är träbåsfamijens basinstrument. Speas med dubberör. Fagotten används mest i kassisk musik men även i båsorkestern. The Djembe Gentemen är en grupp som samas med jämna meanrum för att ära sig afrikansk poyrytmik. Några rytmer övas individuet för att sen sättas ihop ti en medryckande hehet. Otroigt roigt och svängigt!! Spear man tiräckigt änge kommer man nästan in i ett trance-iknande tistånd! Den dramagrupp vi har består i dagsäget av 13 ungdomar från år som får undervisning i scenkonst och gör små improvisationer och produktioner. Föjtensembe. Här kan du börja när du speat några år och är säker på notäsning. Du får möjighet att prova på att spea piccoaföjt, atföjt och basföjt. Vi spear musik från oika genrer. Kometerna. Här spear du tisammans med aa sorters båsinstrument och sagverk. När du har speat ca.1år kan du börja i orkestern, vi repeterar en gång i veckan och framträder på ett par konserter per termin. Spemansaget består för närvarande av fio och nyckeharpsspeare. Vi spear mest svensk fokmusik, men även norska, finska och irändska meodier förkommer. Vi använder en o ktavnyckeharpa som basinstrument på vissa åtar. Medemmarna i Spemansaget går på högstadiet och gymnasiet. Söderhamns Musikkår Båsorkester med anor, firade 125-års jubieum Består av eever och vuxna som träffas varje vecka.söderhamns Musikkår ser du ofta ute på våra gator och torg och varje nyårsafton i den traditionseniga Nyårskonserten. Det krävs ganska stora förkunskaper för att kunna börja i Kåren Söderhamns Big Band. Kuturskoans storband. Består av 5 saxofoner, 4 tromboner, 4 trumpeter samt piano, gitarr, trummor och bas. Spear at från traditione storbandsmusik ti modern jazz. Air Wind Band. Nybörjarorkestern för vuxna som inte ängre är nybörjare. Orkestern firade 6 år hösten Aa som har ite förkunskap i att spea båsinstrument är väkomna att börja i Air Orkesterns reportuar är inriktad på jazz och schagers.

5 Brassinstrument På kuturskoan kan du ära dig att spea brass. Brassfamijen består av trumpet, trombone, horn, kornett, bariton och tuba. Det är roiga instrument att spea som åter mycket, men det krävs tåamod för att bi bra. Om man börjar spear brass så får man ganska snart börja i orkester. Trumpet Trumpeten kan du höra i aa typer av musik så som pop, rock, jazz, båsorkester, symfoniorkester, fimmusik m.m. Känd trumpetare är tiexempe Louis Armstrong Trombone Trombonen har inga ventier (knappar) utan istäet ett drag som man fyttar på och på så sätt ändrar tonerna. Trombone används inom aa typer av musik så som pop, rock, jazz, båsorkester, symfoniorkester, fimmusik m.m. En svensk känd trombonist är Nisse Landgren. Vathorn Vathornet är ite speciet för där har man ena handen i kockstycket (tratten). Vathorn används mest i symfoniorkestrar och båsorkestrar. Tubafamijen Bariton är ett bra nybörjarinstrument för det är ganska ätt att få en fin ton redan från början. Baritonen har tre ventier (knappar) precis som trumpeten. Tuban, eer Bastuban, är det största brassinstrumentet, men den finns i oika storekar och stämningar. Den minsta är F-tuban sedan kommer Ess-tuba, C-tuba och den största heter B-tuba. Tuba används mest i båsorkestrar men även i symfoniorkestrar. Kornett Kornetten är ett bra instrument att börja med om man är iten. Kornett används mest i båsorkestrar och brassband. Piano Pianot är ett vädigt mångsidigt instrument där man kan spea en mängd oika musikstiar på. I pianoundervisningen får du en bred insikt i en mängd oika genrer och är dig spea efter noter och ackord. Kuturskoeakademin. Våren 2011 startar Kuturskoans nya intensivsatsning. Den riktar sig ti dig som vi satsa mera på ditt konstnäriga uttryck. Kuturskoeakademin innebär studier där du fördjupar dig inom ditt ämne. Kuturskoeakademin startar sin satsning på musik vt 2011 och dans ht Sagverk På Kuturskoan finns fina möjigheter att ära sig oika sorters trummor och sagverk. Detta är den största instrumentgrupp som finns så därför finns inte at, men en he de, som t.ex. trumset, congas, xyofon och djembe mm. Några kända sagverkare och trummisar att koa in: Eveyn Gennie, Simon Phiips, Vinnie Coaiuta Kuturskoeakademin/musik. Har nått en hög nivå på ditt instrument? Har du någon gång funderat på att bi yrkesmusiker? Kuturakademins musikinriktning ger dig möjigheten att nå nya höjder i ditt musicerande. Den fördjupning du får som akademieev innebär ett större ansvar på dig som eev när det gäer övning, repetitioner och teori. Antagning sker i samråd med din ärare och kuturskoechefen. Måsättningen för kuturskoeakademin: musik är att eeverna ska examineras genom den internationea examineringen ABRSM (associated board of roya schoos of music). Individuea kurspaner äggs för varje akademieev, och innebär minst 2 ektioner på sitt huvudinstrument, 1 musikteori ektion och ensembe i veckan.

6 Dans När du går danskurser på kuturskoan kommer du ha de tre ämnena jazzdans, kassisk baett och modern/nutida dans. Jazzdans På Kuturskoan kan du nu ära dig jazz och showdans. Vi fokuserar på dansgädjen medan vi arbetar med uttryck och teknik ti oika musikstiar. Kassisk baett Baetten är en bra, teknisk grund att bygga a sin dans på. Ni utveckar er grundteknik och dansar ti vacker musik medan ni arbetar. Modern/Nutida dans På Kuturskoan kan du även prova på modern dans. Ni arbetar med moderna kompositioner och improvisation samtidigt som du stärker din grundteknik. Drama Här på Kuturskoan kan du gå med i en dramagrupp om du är år. Drama kännetecknas av dramaövningar, improvisationer, rospe och oika teaterformer. Det är ett forum för att öva sceniska uttryck. På drama kurserna siktar vi på att tisammans göra en förestäning. Några kända svenska skådespeare är Tuva Novoty, Noomi Rapace, Stean Skarsgård och Mikae Persbrandt. Rytmik Rytmik är en metod där eeverna stärker sin musikaitet genom att på oika sätt jobba med kroppen i rörese. Ämnet spänner över ett stort spektrum. Det kan b a innefatta röresegestatning, spe på oika instrument, röresesånger, rytmövningar, sångekar, rim och ramsor. Rytmiken stärker sjävkänsan, kroppsuppfattningen och gruppkänsan. Metoden passar utmärkt för att ära sig andra saker än musik och är i dag på många hå ett bra verktyg i för- och grundskoans arbete med estetiska äroprocesser. Kända rytmikare är Jaques Dacrose, Ensembe Yria,

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen visna pojkar barbro i gnarp räddade dem indas famij har barn från hea värden annika hagström ny krönikör i Journaen kattis

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK WWW.KULTURSKOLANILAHOLM.SE KÖRVERKSAMHET Vi erbjuder kör till alla elever på Kulturskolan oavsett kurs eller ämne. Inbjudan skickas i samband med antagningsbeskedet.

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen Svenska ournaen apri 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen ALLA BEHÖVER FÖRLÅTELSE Prästen Leif Eiasson vet hur sjäen fungerar 15 ÅR SENARE I RWANDA Så gick det för de fyra

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen juni 2014 Årgång 90 MER AFRIKAN ÄN SVENSK maariaäkaren ÅNGRAR INGET KAN JAG ÄLSKA MITT BARN? HENRIETTE BLEV VÅLDTAGEN PÅ ÅKERN RISET

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

kunskap för en ny tidkvinnor

kunskap för en ny tidkvinnor SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 3 juni 2015 Årgång 91 Gott med vegetariskt utvada Recept från Green Kitchen traves kunskap för en ny tidkvinnor ujaa: Att inte vara

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Jag vill också spela i ensemble!

Jag vill också spela i ensemble! EXAMENSARBETE 2005:02 MUH Jag vill också spela i ensemble! En undersökning om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel ERIK GENBERG FREDRIK HALLIN Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX Svenska ournaen februari 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HANS FOTAR HELST BISTÅND Så orkar Journaens fotograf se a nöd ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA Det handar om att övereva

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland FÖR mer information och anmälan www.folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 4 6 10 Ekonomi Språk Konst Hantverk Du borde

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Kulturskolan Luleå Ansvarig verksamhetschef: Joakim Hellgren 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Sammanfattning av läsåret... 4 1.3

Läs mer

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar Kulturama Gymnasium Estetiska programmet i Hammarby Sjöstad Musikalartist, Dansare, Skådespelare Konstnär & Designer, Filmare, Fotograf Artist & Musiker, Musikproducent Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

Utbud. Barn & Unga 2015-2016

Utbud. Barn & Unga 2015-2016 Utbud Barn & Unga 2015-2016 Musikglädje för barn och unga Vi är glada över att kunna presentera Länsmusikens nya utbud av produktioner för barn och unga hösten 2015 och våren 2016! På sidorna som följer

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer