Handlingsplan. Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. Utbildning"

Transkript

1 Handlingsplan Utbildning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT LÄRGRUPP...3 SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS MATERIAL...4 ÖVRIGT MATERIAL STEG-UTBILDNING TRÄNARE MEKANIKER LANDSVÄG MEKANIKER MTB TÄVLINGSLEDARE LANDSVÄG/MTB MASSÖR LICENSUTBILDNING TÄVLINGSKOMMISSARIE LANDSVÄG TÄVLINGSKOMMISSARIE MTB TÄVLINGSKOMMISSARIE CYKELCROSS TÄVLINGSKOMMISSARIE BMX MEKANIKER LANDSVÄG MEKANIKER MTB MASSÖR FORDONSFÖRARE MÅLKAMERA/KAMERASKÖTARE SPEAKER SAMBANDSANSVARIG NATIONELL TÄVLING ANNAN UTBILDNING RESULTATPROGRAM LANDSVÄG OCH MTB RESULTATPROGRAM BMX UTBILDNINGSHELGER ANSVARIGA INOM UTBILDNING...20 SCF:S UTBILDNINGSKOMMITTÉ...20 DISTRIKTENS UTBILDNINGSLEDARE...20 FÖRELÄSARE...21 Ulf Näslund, Bo Lövstrand, Thomas Eriksson, Roger Johnsson Svenska Cykelförbundet HPU - Handlingsplan utbildning

3 Ändringsförteckning Förtydliganden om ersättningar vid praktik för nyutbildade distriktskommissarier (sida 14, 16). Ny indelning av kommissarier landsväg (sida 14). Tränarutbildningen ombildad (GTU) (sida 6 och framåt). HPU - Handlingsplan utbildning

4 1. Allmänt Inom Svenska Cykelförbundet förekommer utbildningar i många olika former. Alla syftar naturligtvis till att bredda kompetensen bland aktiva och ledare inom cykelsporten. Denna skrift beskriver de olika utbildningar som finns i SCF:s "standardutbud". Dessutom genomförs utbildningar av olika slag som engångskurser. De senaste ändringarna i detta dokument är markerade med röd text. 2. Lärgrupp För att få genomföra en lärgrupp som är bidragsberättigad finns några enkla regler (se nedan). Information om ev. ändringar i dessa regler visas på SISU Idrottsutbildarnas hemsida på Internet, Att varva det praktiska arbetet med arbetet i lärgrupp ger många diskussioner som är värdefulla och framförallt realistiska. Utdrag ur SISU:s informationsmaterial Vad karaktäriserar en lärgrupp? Lärgruppen bygger på samtalet, de egna erfarenheterna, möjligheten att ta hjälp av expert eller fackman samt göra studiebesök för att nå fram till ny kunskap eller utveckla befintlig kunskap. Genom arbetsformen utvecklas man tillsammans - gemenskapen, delaktigheten, ansvarstagandet och engagemanget ökar. Lärgruppen medverkar till att stärka demokratin i idrottsrörelsen. Eftersom idrottens studiecirklar i stor utsträckning genomförs tillsammans med ungdomar, kan arbetsformen bidra till att öka ungdomars insikt att arbeta i demokratiska former, samt visa på alternativa sätt att bedriva studier. Lärgruppens arbetsform Så här har studieförbunden gemensamt enats om att beskriva en lärgrupp: Arbetet i lärgruppen bygger på deltagarnas eget kunskapssökande utifrån upplevda behov och intressen. Studiearbetet skall präglas av demokratiska värderingar där människors erfarenhetsutbyte och egna analyser sätts i förgrunden. Studierna förutsätter deltagarnas aktiva insats i planering och genomförande. Arbetet syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter. Organisatoriskt är lärgruppen en litet antal personer, som under en längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet under godkänd ledare. HPU - Handlingsplan utbildning

5 Regler för statsbidrag till lärgrupp Som deltagare i lärgruppen räknas den som varit närvarande minst tre av lärgruppens sammankomster, varav minst en gång under de tre första Lärgruppen är ett sammanhållet arrangemang och enskilda sammankomster kan inte bytas ut och rapporteras som annan verksamhetsform Sammankomst med färre än tre deltagare räknas inte in i bidragsunderlaget Högst 15 deltagare får räknas i underlaget för statsbidrag En studietimme omfattar 45 minuter Lägsta ålder för en bidragsberättigad deltagare är 13 år Svenska Cykelförbundets material I tabellen nedan listas de material som framtagits specifikt för cykel av SCF. Kan beställas direkt från Svenska Cykelförbundets kansli, via SISU Idrottsutbildarna eller hämtas från SCF:s hemsida Namn Landsvägstävling på cykel Ny i cykelklubben Nya ungdomsledaren i cykel Innehåll Översikt över vad man bör tänka på vid genomförandet av en landsvägstävling. Funktionärers olika uppgifter. Består av handledning + grundmaterial. Avsett för att ta emot nya medlemmar och ge dessa en introduktion i cykelsporten. Riktar sig till personer som kommer att ta hand om nya ungdomar i en förening. Övrigt material Inom SISU finns ett stort antal studiecirkelmaterial som även är lämpade för vår idrott. SISU tillhandahåller förteckningar över godkänt material. HPU - Handlingsplan utbildning

6 3. Steg-utbildning Normalt bör en deltagare i en stegutbildning endast delta i en kurs inom respektive område per säsong för att kunna omsätta sina nya färdigheter i praktiken innan nästa nivå i stegutbildningen. Steg 1 Utbildning på denna nivå genomförs på distriktsnivå. För deltagande i utbildningen finns inga formella behörighetskrav. Utbildningen skall ledas av person som godkänts av SCF för denna uppgift. Steg 2 Utbildning på denna nivå anordnas genom SCFs utbildningskommitté. För deltagande krävs tidigare genomgången steg-1-utbildning inom området. Vid vissa utbildningar utfärdas licens av SCF efter genomförd utbildning. Steg 3 Utbildning på denna nivå anordnas normalt i samarbete mellan SCF och RF:s (Riksidrottsförbundets) utbildningsverksamhet på Bosön, eller med andra idrotter eller cykelnationer. Kan dock bedrivas i olika former, bedöms från fall till fall. För deltagande krävs tidigare genomgången steg-2-utbildning inom området eller direkt uttagning av SCF med planering för landslagsuppdrag. HPU - Handlingsplan utbildning

7 3.1. Tränare Utbildningen är under omarbetning för att anpassas till SISUs GTU (GrundTränarUtbildning) vilket innebär att SISU genomför idrottsgenerella utbildningar och SCF genomför utbildningar som är speciellt riktade mot cykelsporten och dess olika grenar enligt tabellen nedan. Grund Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 SISU Plattformen eller 1a 2a 3a likvärdig SCF 1b 2b 3b Första nivån, 1b, kommer att genomföras under våren Nuvarande stegutbildning omfattar följande steg: Steg 1 Denna utbildning genomfördes sista gången november Fysiologi och träningslära Träningsplanering Kost och träning Inställning av cykel/cykelvård Rekrytering Antidoping Steg 2 Denna utbildning genomförs sista gången november Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. Ledarskap min roll och mina egenskaper självanalys jag och gruppen/individen engagemang/positivitet förväntningar stöd/press Träningsplanering analys, inventering mål, delmål, vägen dit allsidighet och nytänkande säsongsplanering modeller grupparbete Fysiologi repetition och instuderingsfrågor Träningslära modeller - filosofier träningsbelastning - pulsnivåer stegring/periodisering HPU - Handlingsplan utbildning

8 tester, forskning utvärderingsformer Kost & vätska energibehov/energiförbrukning uppladdning vitaminer behov och funktion kosttillskott ätstörningar annorexi/bulimi Nytt material teknisk utveckling Antidoping historik regler dopinglistan "hög höjd" närvarorapportering dispens, tävlingsnivå Taktik repetition grunder diskussion taktikmall Mental träning Regelnyheter SCF:s organisation Vissa avsnitt kan delas i grupper för dem som är speciellt inriktade mot landsväg alt MTB Steg 3 Ersätts av nya 3b Utbildningen "skräddarsys" vid resp. utbildningstillfälle. GTU den nya Grundtränarutbildningen Nivå 1B SCF specifik Omfattning: 1 dag/8 lektionstimmar Krav: Genomgått gamla steg 1 = kvalificerad för 1b ELLER deltagit i SISU:s nivå 1a. Samma kursplats, delade grupper, 1 dag Praktikpass under kursen samt ev. praktikuppgift vid läger XC, LVG, cyclocross, bana (ej sprint) BMX, DH, 4X, bana sprint Cykelskola - nybörjarträning/rekrytering, goda exempel (gemensamt för båda grupperna) Ungdomsträning - cykelträning för Ungdomsträning - cykelträning för ungdom ungdom Teknik - växla, bromsa, uppför/nedför, spurt, Teknik - start, acceleration, spårval, kurvor, tempo, kadens, terräng/underlag, bumps, bromsa, terräng/underlag, sittställningar-grund sittställning-grund Träningsplanering cykelåret, Träningsplanering cykelåret, HPU - Handlingsplan utbildning

9 grund/uppbyggnad, läger, tävlingar Idébank på web, filmer, metodik Trafikregler grund/uppbyggnad, läger, tävlingar Idébank på web, filmer, metodik Nivå 2B SCF specifik Samma kursplats, delade grupper, 2 dagar Ev. praktiska inslag, uppg./praktik XC, LVG, cyclocross, bana (ej sprint) Träningslära spec. cykel Taktik Attackera när/var/hur? Positionering klunga/spurt. Teamroller, hjälpryttaren Lvg: Teknik kantvind, uppdrag. MTB: Olika underlag. Sittställningskunskap Tester enkla för cyklister, formtest, kapacitetsanalys Mental träning - spec. cykel; förberedelse för tävling Filmer; analys, teknik. Lära tränare hur man filmar cyklister för att ge feedback LVG; karavan, service, langning och pace BMX, DH, 4X, bana sprint Träningslära spec. cykel Taktik Positionering, bananalys Teknik sittställningskunskap Tester enkla för cyklister, formtest, kapacitetsanalys Mental träning - spec. cykel; förberedelse för tävling Filmer; analys, teknik Lära tränare hur man filmar cyklister för att ge feedback. Nivå 3B SCF specifik Samma kursplats, delade grupper, 2 dagar Labtester på LIVI. Praktik på t.ex. U-6 för LVG, MTB-SM, BMX; filma moment redovisa Ev. Samköra delar med längdskidor, triathlon, kanot XC, LVG, cyclocross, bana (ej sprint) BMX, DH, 4X, bana sprint Tester och mätmetoder - speciellt för cyklister, träningsstyrning (gemensamt båda grupperna) Team & Taktik avancerad teamåkning, Teknik - analyser rollfördelning, coaching Motståndaranalys (Team Sky) Farthållningsstrategier Formtoppning - upplägg, innehåll, varianter Formtoppning - upplägg, innehåll, varianter Kost & Vätska fördjupning uthållighet, BMX: Mental tuffhet, psykkrig. cykel MTB: Internationellt tävlande Tävlingscyklist ett sätt att leva, helheten Tävlingscyklist ett sätt att leva, helheten Kravanalys steget till proffslivet Kravanalys steget till världseliten Aerodynamik, trampteknik, effektmätare Trampteknik, effektmätare (SRM) HPU - Handlingsplan utbildning

10 Cykelsportens intensitetszoner (Coggan, Stern) för puls, effekt och upplevd ansträngning 3.2. Mekaniker landsväg Steg 1 Samma kurs som för mekaniker MTB. Verktygsutrustning Olika typer av cyklar, hjul och tillbehör Däcksklistring och cykeltvätt Inställning av cykel och hjulriktning Att ge service Demontering/montering av hjullager, vevlager, styrlager, bromsar och växlar Tävlingsregler Steg 2 Utbildningen ger behörighet att arbeta som mekaniker under tävling (se licensutbildning). Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. Materialöversikt Hjulbyggnad, Efter genomgången kurs skall mekaniker kunna bygga och rikta hjul Inställning av cykel och hjulriktning Mekanikerns uppgifter Arbete i servicebil Tävlingsregler SCF:s organisation Doping regler dopinglistan ledares ansvar HPU - Handlingsplan utbildning

11 3.3. Mekaniker MTB Steg 1 Samma kurs som för mekaniker landsväg. Tävlingsregler Verktygsutrustning Olika typer av cyklar, hjul och tillbehör Däckmontage och cykeltvätt. Inställning av cykel och hjulriktning Att ge service Demontering/montering av hjullager, vevlager, styrlager, bromsar och växlar. Steg 2 Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. Verktygsutrustning Olika typer av cyklar, hjul och tillbehör Däckmontage och cykeltvätt. Inställning av cykel och hjulriktning Demontering/montering av hjullager, vevlager, styrlager, bromsar och växlar. Tävlingsregler SCF:s organisation Doping regler dopinglistan ledares ansvar 3.4. Tävlingsledare landsväg/mtb Utbildning som inte koncentrerar på tävlingsreglerna utan mer på den långsiktiga planeringen för att genomföre en tävling som blir bra för såväl tävlande, publik, media och arrangörsföreningens ekonomi. Steg 1 Analys av funktionärer och arrangemang Olika typer av tävlingar mästerskap etapplopp cup SM Planera och budgetera en tävling Tävlingsorganisation, personal Organisation vid cup och SM Material Tävlingsfinansiering sponsorer HPU - Handlingsplan utbildning

12 annonsörer m.m. Tävlingsregler Säkerhetsarbete Försäkringsfrågor Inbjudan och marknadsföring av tävling Dataprogram för resultathantering och rutiner Ljudanläggning Radiokommunikation Cykel och idrottens organisation Steg 2 Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. Analys av funktionärer och arrangemang Olika typer av tävlingar mästerskap etapplopp cup SM Planera och budgetera en tävling Tävlingsorganisation, personal Organisation vid cup och SM Material Tävlingsfinansiering sponsorer annonsörer m.m. Tävlingsregler Säkerhetsarbete Försäkringsfrågor Inbjudan och marknadsföring av tävling Dataprogram för resultathantering och rutiner Ljudanläggning Radiokommunikation Cykel och idrottens organisation HPU - Handlingsplan utbildning

13 3.5. Massör Steg 1 Motsvarande de massagekurser som anordnas av distriktsidrottsförbunden, t.ex. "Tejpning och massage" Steg 2 Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. SCF:s organisation Utrustning Massörens uppgift Massage av cyklist Doping regler dopinglistan ledares ansvar HPU - Handlingsplan utbildning

14 4. Licensutbildning I tävlingssammanhang kräver UCI 1 en formell behörighet för olika funktionärsroller. Anledningen till detta är att säkerställa att tävlingen genomförs på ett för alla inblandade parter säkert sätt, samt att säkerställa den sportsliga rättvisan. Samtliga licensutbildningar genomförs av SCF:s utbildningskommitté (undantaget UCI:s utbildningar) i samverkan med Kommissarie- och regelgruppen samt Tävlingskommittén. Vid internationella tävlingar kräver UCI att samtliga personer som på något sätt aktivt ingår i en tävling har en licens för sin roll. För ett deltagande lag gäller licenskrav enligt nedan: General manager ( huvudledare) Lagledare Coach Läkare Paramedicinsk assistent Mekaniker Förare Annan funktion Giltigheten för licenser utfärdade av SCF är tidsbegränsade, för detaljer se respektive licensbeskrivning. De personer som 31 december innehar licens får automatiskt förlängning med den tidsperiod som gäller för respektive licenskategori. För förlängning därefter krävs att innehavaren har genomfört uppdrag inom licenskategorin, för kommissarier gäller dessutom deltagande i fortbildningar. 1 Internationella Cykelförbundet, (Union Cyclisme Internationale) HPU - Handlingsplan utbildning

15 4.1. Tävlingskommissarie landsväg För genomförande av landsvägstävling krävs en tävlingsjury bestående av tre personer varav en är jurychef och skall ha genomgått denna utbildning. Vid större tävlingar (fastställs av SCF) krävs att fler personer i juryn innehar kommissarielicens. Under 2010 har Regel- och kommissariegruppen infört nivåerna A, B och C för kommissarier landsväg för behörighet på olika nivåer. Dessa nivåer hanteras inte av utbildningskommittén. SCF-distriktskommissarie Utbildningen genomförs av SCF. Ger behörighet att arbeta som kommissarie i eget och närliggande distrikt. Cykelsportens organisation Tävlingsregler landsväg Tävlingskommissaries uppgifter och uppträdande Doping, dopingkontroll Skriftlig examen Muntlig examen Därefter ska eleven delta vid tre tävlingar som assisterande kommissarie innan kommissarielicens utfärdas. Denna praktik bekostas av aktuellt distrikt enligt distriktets egna regler avseende resekostnader, logi, traktamenten och ev. arvoden. 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren SCF-nationell kommissarie Utbildningen genomförs av SCF i anslutning till ett större arrangemang, t.ex. vid SM eller etapplopp. För deltagande i utbildningen krävs godkänd utbildning som distriktskommissarie samt att ha arbetat som kommissarie under tävling. Ger behörighet att arbeta som kommissarie vid större tävlingar i Sverige. Praktiskt arbete och diskussioner i tävlingsjury 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren HPU - Handlingsplan utbildning

16 UCI-nationell kommissarie Utbildningen har tidigare genomförts av UCI, men denna nivå har utgått. Har gett behörighet att vara tävlingskommissarie vid tävlingar som arrangeras i Norden. Enligt SCF:s normer krävs normalt minst denna nivå för att vara tävlingskommissarie vid SM, USM, VSM, NM och NVM. Tävlingsregler för samtliga tävlingsdiscipliner 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren UCI-internationell kommissarie Utbildningen genomförs endast av UCI. Ger behörighet att vara tävlingskommissarie vid internationella tävlingar. Uppdrag fördelas direkt av UCI. Tävlingsregler för den disciplin som avses. Regler fastställs av UCI. Förslag finns att licensen ska gälla 5 år. Regler fastställs av UCI. Förslag finns om provtagning för ny 5-årsperiod. Fortbildning för kommissarier För att informera om nyheter i tävlingsregler och för att arbeta för att SCF:s kommissarier arbetar på ett likartat sätt genomförs fortbildningar. Fr.o.m genomförs dessa fortbildningar årligen på 3-4 orter i landet. HPU - Handlingsplan utbildning

17 4.2. Tävlingskommissarie MTB För genomförande av MTB-tävling krävs en tävlingsjury bestående av tre personer varav en är jurychef och skall ha genomgått denna utbildning. SCF-distriktskommissarie MTB Cykelsportens organisation Tävlingsregler MTB Tävlingskommissaries uppgifter och uppträdande Doping, dopingkontroll Skriftlig examen Muntlig examen Därefter ska eleven delta vid tre tävlingar som assisterande kommissarie innan kommissarielicens utfärdas. Denna praktik bekostas av aktuellt distrikt enligt distriktets egna regler avseende resekostnader, logi, traktamenten och ev. arvoden. 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren SCF-nationell kommissarie MTB Utbildningen genomförs av SCF i anslutning till ett större arrangemang, t ex SM. För deltagande i utbildningen krävs godkänd utbildning som distriktskommissarie samt att ha arbetat som kommissarie under tävling. Ger behörighet att arbeta som kommissarie vid större tävlingar i Sverige. Praktiskt arbete och diskussioner i tävlingsjury. 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren UCI-internationell kommissarie MTB Utbildningen genomförs endast av UCI. Ger behörighet att vara tävlingskommissarie vid internationella tävlingar. Uppdrag fördelas direkt av UCI. Tävlingsregler för MTB Regler fastställs av UCI Regler fastställs av UCI HPU - Handlingsplan utbildning

18 Fortbildning för kommissarier För att informera om nyheter i tävlingsregler och för att arbeta för att SCF:s kommissarier arbetar på ett likartat sätt genomförs fortbildningar. Fr.o.m genomförs dessa fortbildningar årligen på 3-4 orter i landet Tävlingskommissarie Cykelcross Utbildning och licensiering sker i samband med utbildning av kommissarie landsväg och kommissarie MTB Tävlingskommissarie BMX För genomförande av BMX-tävling krävs en huvudkommissarie med lägst utbildning som nationell BMX-kommissarie. Dessutom minst två distriktskommissarier BMX med uppgift att övervaka tävlingen. Tävlingskommissarie BMX har rätt att arbeta som tävlingskommissarie i MTB 4X, men kan då inte inneha rollen som jurychef. SCF-distriktskommissarie BMX Cykelsportens organisation Tävlingsregler BMX Tävlingskommissaries uppgifter och uppträdande Doping, dopingkontroll Muntlig examen Därefter ska eleven delta vid en tävling och därefter godkännas innan kommissarielicens utfärdas. 2 år. Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren HPU - Handlingsplan utbildning

19 SCF-nationell kommissarie BMX Utbildningen genomförs av SCF. För deltagande i utbildningen krävs godkänd utbildning som distriktskommissarie samt att ha arbetat som kommissarie under tävling. Ger behörighet att arbeta som kommissarie vid större tävlingar i Sverige. Praktiskt arbete i samband med tävling. 2 år. Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren UCI-internationell kommissarie BMX Utbildningen genomförs endast av UCI. Ger behörighet att vara tävlingskommissarie vid internationella tävlingar. Uppdrag fördelas direkt av UCI. Tävlingsregler för BMX Regler fastställs av UCI Regler fastställs av UCI 4.5. Mekaniker landsväg Genomförs som steg 2-utbildning, se Steg-utbildning sidan 9. 5 år Varit aktiv som mekaniker under minst ett av de två senaste åren Mekaniker MTB Genomförs som steg 2-utbildning, se Steg-utbildning sidan år Varit aktiv som mekaniker under minst ett av de två senaste åren Massör Genomförs som steg 2-utbildning, se Steg-utbildning sidan 12. Varit aktiv som massör under minst ett av de två senaste åren. HPU - Handlingsplan utbildning

20 4.8. Fordonsförare Utbildningen förutsätter att deltagaren har körkort för bil eller motorcykel. Ger behörighet att framföra bil alternativt motorcykel i tävlingskaravan under landsvägstävling (tempo och linje), d.v.s MC-marshal, MC-fotograf, MC-service m.m. Bilförare för kommissarie, lag- och neutral service, övriga förare i tävlingskaravanen. Tävlingsregler Förarens roll under tävling 2 år Genomfört minst ett föraruppdrag under de senaste två åren Målkamera/kameraskötare Ger behörighet att använda SCF:s målkamera. Genomförs i samband med tävling. Teoretisk beskrivning av funktioner Praktiskt arbete 2 år Genomfört minst ett uppdrag som målkameraskötare under de senaste två åren Speaker Hänvisning till speakerkurser som arrangeras på Bosön Sambandsansvarig nationell tävling Ger behörighet att använda SCF:s kommunikationsutrustning. Utbildningen genomförs i samband med tävling. Teoretisk beskrivning av funktioner Praktiskt arbete 2 år Genomfört minst ett uppdrag som sambandsansvarig under det senaste året. HPU - Handlingsplan utbildning

21 5. Annan utbildning 5.1. Resultatprogram landsväg och MTB SCF tillhandahåller via sin hemsida ett tävlingsprogram som SCF:s föreningar fritt kan använda för att administrera sin resultathantering. Teoretisk genomgång av funktioner Praktiska övningar vid dator Utbildning genomförs som helgkurs Resultatprogram BMX Inom BMX framtaget program för tävlingsaministration. Utbildning sker normalt i samband med kommissarieutbildning BMX. Teoretisk genomgång av funktioner Praktiska övningar vid dator 6. Utbildningshelger Utbildningskommittén arrangerar utbildningshelger med flera parallella utbildningar för att t.ex. möjliggöra samåkning för deltagare. Utbildningarna skall genomföras i olika delar av landet för att möjliggöra för så många som möjligt att delta. Kursutbudet skall anpassas till distriktens och SCF:s övriga kommittéers önskemål och behov. Därutöver kan vid dessa utbildningshelger kompletterande utbildning ges, t.ex. antidopinginformation, besök av förbundsläkare eller annan person med rutin från landslagsuppdrag. 7. Ansvariga inom utbildning SCF:s utbildningskommitté skall verka för att utbildningar planeras och genomförs efter de behov som framkommer från förbundets övriga kommittéer, distrikt och föreningar ska arbeta enligt de riktlinjer som fastställs vid förbundets årsmöte Distriktens utbildningsledare ansvarar för att utbildningar på steg-1-nivå genomförs i distrikten skall arbeta för att lärgrupper genomförs ska arbeta enligt de riktlinjer som fastställs vid distriktens årsmöten HPU - Handlingsplan utbildning

22 Föreläsare SCF upprättar en förteckning över föreläsare inom de olika utbildningar där SCF är ansvariga för genomförandet av utbildning. Vilka personer som innehar de olika rollerna enligt ovan framgår av SCF:s hemsida Där finns också senaste versionen av detta dokument. HPU - Handlingsplan utbildning

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Detta är Handledningen för Förarutbildningen Steg 1 och 2 som beskrivs i regelboken Karting. KARTINSKOLAN KA_UTB_Lärarhandl_Steg_1_2 2011 MS 2011 MSSidan

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Del 1, Allmänt 1.1.006 (förtydligande angående klubb- och klasstillhörighet) Utgångsläget är alltid den huvudförening cyklisten har och den licensklass

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Del 1 ALLMÄN ORGANISATION AV CYKELSPORTEN

Del 1 ALLMÄN ORGANISATION AV CYKELSPORTEN Del 1 ALLMÄN ORGANISATION AV CYKELSPORTEN Uppdaterad 2015-03-01 Svenska Cykelförbundet 2015:1 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Kapitel 1 LICENSINNEHAVARE 4 1 Licenser 4 2 Indelning av tävlande 10 3 Teams 19

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER... 3 1.1 Riktlinjer...3

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 22 december 2003 Sammanfattning Denna skrift är framtagen för att förmedla Svenska Triathlonförbundets syn på tränarutbildningar. Skriften beskriver den

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER...3 1.1 Riktlinjer...

Läs mer

Utbildningskrav Tävling

Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 Uppdaterad januari 2014 1. Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är

Läs mer

Antidoping information

Antidoping information Antidoping information Dopingens "3 punkter" Doping är förbjudet inom all idrott. Argumenten bakom det kan sammanfattas i tre punkter: FUSK En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur.

Läs mer

Tävlingar och motionslopp 2015

Tävlingar och motionslopp 2015 Tävlingar och motionslopp 2015 Tävling och motionslopp, skillnaden Motionslopp: Körs med olika distanser, startgrupper och hastighet så att alla som vill kan köra. Ingen klubb eller licens behövs för att

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Möte med Veteranrådet Västerås 2012-09- 08

Möte med Veteranrådet Västerås 2012-09- 08 Möte med Veteranrådet Västerås 2012-09- 08 Ett 20- tal cyklister hade samlats på Quality Hotel för att ge lite feedback och diskutera utvecklingsmöjligheter för Veterancupen tillsammans med Veteranrådet.

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Antidopinginformation

Antidopinginformation Antidopinginformation DK Nackswinget Antidopinginformation Detta material är ett utdrag från RF:s hemsida, Vid tvetydigheter är det alltid det som RF skrivit som gäller VIKTIGT Länkar och texter är det

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Ny i Cykelklubben Innehållsförteckning INLEDNING... 4 DELTAGARE OCH MÖTESSCHEMA... 7 LÅT HJULEN BÖRJA RULLA!... 8 IDROTTENS ORGANISATION I SVERIGE... 9 CYKELSPORTENS ORGANISATION... 10 OLIKA TÄVLINGSFORMER

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet Svemo utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på Svemo utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Stig Helling. en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller

Stig Helling. en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller Stig Helling en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller 60 50 40 30 20 Tävling Träning 10 0 Aldrig 1-10 ggr mer än 10 ggr Mycket sannolikt 30% Säkert inte 6% 60 Ganska

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport Voltigen vill 2024 En fantastisk sport Voltige är en unik kamratsport där flickor och pojkar, kvinnor och män, ponnyer och hästar tävlar tillsammans på lika villkor och i samma klasser. 1. Voltigen vill

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet 2012-04-10 INNEHÅLL BAKGRUND... 1 STRUKTUR... 1 GRUNDUTBILDNING

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - idrottens egen skola. Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - idrottens egen skola. Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA idrottens egen skola Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA din karriär Inom Idrotten Börjar nu! Plugga och bo på Bosön idrottens viktigaste

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall Norrköping 00 05 16 1(5) PROTOKOLL UK 2/00 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 12 maj 2000 Plats Deltagare First Hotel Strand, Sundsvall Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank (frånvaro p g a sjukdom)

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Del 12 DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Del 12 DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Del 12 DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Uppdaterad 2013-03-01 1 12.1.000 Denna del reglerar brott mot UCI Constitution and Regulation samt SCF:s Tävlingsregler och därtill hörande disciplinära åtgärder och procedurer

Läs mer

VÄRDEGRUND & POLICYS

VÄRDEGRUND & POLICYS VÄRDEGRUND & POLICYS I. Värdegrund Vår verksamhet genomsyras av delaktighet, stolthet, glädje och allas lika värde. Vi är utmanande, utvecklande och välkomnande. Känneteckensmål IF Göta Karlstad skall

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

PM Nordiska Mästerskapen LVG för Veteraner den 2-3 augusti 2008 i Sigtuna, Sverige. Program för mästerskapet:

PM Nordiska Mästerskapen LVG för Veteraner den 2-3 augusti 2008 i Sigtuna, Sverige. Program för mästerskapet: PM Nordiska Mästerskapen LVG för Veteraner den 2-3 augusti 2008 i Sigtuna, Sverige Program för mästerskapet: Fredag 1/8 Inskrivning av deltagare vid Tävlingscentrum i Sigtuna från kl 17:00 Lördag 2/8 Tempolopp

Läs mer

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Datum: Plats: 29-30 Augusti Söndag 10:00 Måndag 13:00 Scandic Elmia, Jönköping Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Isgren ordf sekr Jörgen Hafström

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5)

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 7-2006 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Datum: 2006-10-22 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Bilaga 2, Projekt Innehåll 1 Projekt Levels... 2 1.1 Fas 1... 2 1.1.1... 2 1.1.2... 2 1.1.3 Målsättning del 1... 2 1.1.4... 3 1.1.5 Avgränsning... 3

Läs mer

Vä sterä s Cykelklubb Verksämhetsplän 2015 fö rsläg v4

Vä sterä s Cykelklubb Verksämhetsplän 2015 fö rsläg v4 Vä sterä s Cykelklubb Verksämhetsplän 2015 fö rsläg v4 Västerås Cykelklubb (Västerås CK eller VCK) är en ideell idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet via Svenska Cykelförbundet (SCF) och Svenska

Läs mer

Handledning för teoretiska teman

Handledning för teoretiska teman Handledning för teoretiska teman F RIIDROTT F ÖR UNGDOM 1 4-17 ÅR Denna handledning är till för FC och deras utbildare. Det är vår förhoppning att dessa med stöd av handledningen ska kunna forma utbildningsaktiviteter

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom)

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom) Norrköping 99 09 20 1(6) PROTOKOLL UK 2/99 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 10 och lördagen den 11 september 1999 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro och Hotell Billingehus, Skövde Jörgen Hafström,

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Friidrottens. utbildningar 2010

Friidrottens. utbildningar 2010 Friidrottens utbildningar 2010 Starkare friidrottsföreningar 2010-2013 Friidrottens utbildningar 2010 Innehåll Starkare friidrottsföreningar 3 Utbildning för styrelse/anställda Framtidsledarutbildning

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer