Handlingsplan. Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. Utbildning"

Transkript

1 Handlingsplan Utbildning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT LÄRGRUPP...3 SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS MATERIAL...4 ÖVRIGT MATERIAL STEG-UTBILDNING TRÄNARE MEKANIKER LANDSVÄG MEKANIKER MTB TÄVLINGSLEDARE LANDSVÄG/MTB MASSÖR LICENSUTBILDNING TÄVLINGSKOMMISSARIE LANDSVÄG TÄVLINGSKOMMISSARIE MTB TÄVLINGSKOMMISSARIE CYKELCROSS TÄVLINGSKOMMISSARIE BMX MEKANIKER LANDSVÄG MEKANIKER MTB MASSÖR FORDONSFÖRARE MÅLKAMERA/KAMERASKÖTARE SPEAKER SAMBANDSANSVARIG NATIONELL TÄVLING ANNAN UTBILDNING RESULTATPROGRAM LANDSVÄG OCH MTB RESULTATPROGRAM BMX UTBILDNINGSHELGER ANSVARIGA INOM UTBILDNING...20 SCF:S UTBILDNINGSKOMMITTÉ...20 DISTRIKTENS UTBILDNINGSLEDARE...20 FÖRELÄSARE...21 Ulf Näslund, Bo Lövstrand, Thomas Eriksson, Roger Johnsson Svenska Cykelförbundet HPU - Handlingsplan utbildning

3 Ändringsförteckning Förtydliganden om ersättningar vid praktik för nyutbildade distriktskommissarier (sida 14, 16). Ny indelning av kommissarier landsväg (sida 14). Tränarutbildningen ombildad (GTU) (sida 6 och framåt). HPU - Handlingsplan utbildning

4 1. Allmänt Inom Svenska Cykelförbundet förekommer utbildningar i många olika former. Alla syftar naturligtvis till att bredda kompetensen bland aktiva och ledare inom cykelsporten. Denna skrift beskriver de olika utbildningar som finns i SCF:s "standardutbud". Dessutom genomförs utbildningar av olika slag som engångskurser. De senaste ändringarna i detta dokument är markerade med röd text. 2. Lärgrupp För att få genomföra en lärgrupp som är bidragsberättigad finns några enkla regler (se nedan). Information om ev. ändringar i dessa regler visas på SISU Idrottsutbildarnas hemsida på Internet, Att varva det praktiska arbetet med arbetet i lärgrupp ger många diskussioner som är värdefulla och framförallt realistiska. Utdrag ur SISU:s informationsmaterial Vad karaktäriserar en lärgrupp? Lärgruppen bygger på samtalet, de egna erfarenheterna, möjligheten att ta hjälp av expert eller fackman samt göra studiebesök för att nå fram till ny kunskap eller utveckla befintlig kunskap. Genom arbetsformen utvecklas man tillsammans - gemenskapen, delaktigheten, ansvarstagandet och engagemanget ökar. Lärgruppen medverkar till att stärka demokratin i idrottsrörelsen. Eftersom idrottens studiecirklar i stor utsträckning genomförs tillsammans med ungdomar, kan arbetsformen bidra till att öka ungdomars insikt att arbeta i demokratiska former, samt visa på alternativa sätt att bedriva studier. Lärgruppens arbetsform Så här har studieförbunden gemensamt enats om att beskriva en lärgrupp: Arbetet i lärgruppen bygger på deltagarnas eget kunskapssökande utifrån upplevda behov och intressen. Studiearbetet skall präglas av demokratiska värderingar där människors erfarenhetsutbyte och egna analyser sätts i förgrunden. Studierna förutsätter deltagarnas aktiva insats i planering och genomförande. Arbetet syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter. Organisatoriskt är lärgruppen en litet antal personer, som under en längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet under godkänd ledare. HPU - Handlingsplan utbildning

5 Regler för statsbidrag till lärgrupp Som deltagare i lärgruppen räknas den som varit närvarande minst tre av lärgruppens sammankomster, varav minst en gång under de tre första Lärgruppen är ett sammanhållet arrangemang och enskilda sammankomster kan inte bytas ut och rapporteras som annan verksamhetsform Sammankomst med färre än tre deltagare räknas inte in i bidragsunderlaget Högst 15 deltagare får räknas i underlaget för statsbidrag En studietimme omfattar 45 minuter Lägsta ålder för en bidragsberättigad deltagare är 13 år Svenska Cykelförbundets material I tabellen nedan listas de material som framtagits specifikt för cykel av SCF. Kan beställas direkt från Svenska Cykelförbundets kansli, via SISU Idrottsutbildarna eller hämtas från SCF:s hemsida Namn Landsvägstävling på cykel Ny i cykelklubben Nya ungdomsledaren i cykel Innehåll Översikt över vad man bör tänka på vid genomförandet av en landsvägstävling. Funktionärers olika uppgifter. Består av handledning + grundmaterial. Avsett för att ta emot nya medlemmar och ge dessa en introduktion i cykelsporten. Riktar sig till personer som kommer att ta hand om nya ungdomar i en förening. Övrigt material Inom SISU finns ett stort antal studiecirkelmaterial som även är lämpade för vår idrott. SISU tillhandahåller förteckningar över godkänt material. HPU - Handlingsplan utbildning

6 3. Steg-utbildning Normalt bör en deltagare i en stegutbildning endast delta i en kurs inom respektive område per säsong för att kunna omsätta sina nya färdigheter i praktiken innan nästa nivå i stegutbildningen. Steg 1 Utbildning på denna nivå genomförs på distriktsnivå. För deltagande i utbildningen finns inga formella behörighetskrav. Utbildningen skall ledas av person som godkänts av SCF för denna uppgift. Steg 2 Utbildning på denna nivå anordnas genom SCFs utbildningskommitté. För deltagande krävs tidigare genomgången steg-1-utbildning inom området. Vid vissa utbildningar utfärdas licens av SCF efter genomförd utbildning. Steg 3 Utbildning på denna nivå anordnas normalt i samarbete mellan SCF och RF:s (Riksidrottsförbundets) utbildningsverksamhet på Bosön, eller med andra idrotter eller cykelnationer. Kan dock bedrivas i olika former, bedöms från fall till fall. För deltagande krävs tidigare genomgången steg-2-utbildning inom området eller direkt uttagning av SCF med planering för landslagsuppdrag. HPU - Handlingsplan utbildning

7 3.1. Tränare Utbildningen är under omarbetning för att anpassas till SISUs GTU (GrundTränarUtbildning) vilket innebär att SISU genomför idrottsgenerella utbildningar och SCF genomför utbildningar som är speciellt riktade mot cykelsporten och dess olika grenar enligt tabellen nedan. Grund Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 SISU Plattformen eller 1a 2a 3a likvärdig SCF 1b 2b 3b Första nivån, 1b, kommer att genomföras under våren Nuvarande stegutbildning omfattar följande steg: Steg 1 Denna utbildning genomfördes sista gången november Fysiologi och träningslära Träningsplanering Kost och träning Inställning av cykel/cykelvård Rekrytering Antidoping Steg 2 Denna utbildning genomförs sista gången november Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. Ledarskap min roll och mina egenskaper självanalys jag och gruppen/individen engagemang/positivitet förväntningar stöd/press Träningsplanering analys, inventering mål, delmål, vägen dit allsidighet och nytänkande säsongsplanering modeller grupparbete Fysiologi repetition och instuderingsfrågor Träningslära modeller - filosofier träningsbelastning - pulsnivåer stegring/periodisering HPU - Handlingsplan utbildning

8 tester, forskning utvärderingsformer Kost & vätska energibehov/energiförbrukning uppladdning vitaminer behov och funktion kosttillskott ätstörningar annorexi/bulimi Nytt material teknisk utveckling Antidoping historik regler dopinglistan "hög höjd" närvarorapportering dispens, tävlingsnivå Taktik repetition grunder diskussion taktikmall Mental träning Regelnyheter SCF:s organisation Vissa avsnitt kan delas i grupper för dem som är speciellt inriktade mot landsväg alt MTB Steg 3 Ersätts av nya 3b Utbildningen "skräddarsys" vid resp. utbildningstillfälle. GTU den nya Grundtränarutbildningen Nivå 1B SCF specifik Omfattning: 1 dag/8 lektionstimmar Krav: Genomgått gamla steg 1 = kvalificerad för 1b ELLER deltagit i SISU:s nivå 1a. Samma kursplats, delade grupper, 1 dag Praktikpass under kursen samt ev. praktikuppgift vid läger XC, LVG, cyclocross, bana (ej sprint) BMX, DH, 4X, bana sprint Cykelskola - nybörjarträning/rekrytering, goda exempel (gemensamt för båda grupperna) Ungdomsträning - cykelträning för Ungdomsträning - cykelträning för ungdom ungdom Teknik - växla, bromsa, uppför/nedför, spurt, Teknik - start, acceleration, spårval, kurvor, tempo, kadens, terräng/underlag, bumps, bromsa, terräng/underlag, sittställningar-grund sittställning-grund Träningsplanering cykelåret, Träningsplanering cykelåret, HPU - Handlingsplan utbildning

9 grund/uppbyggnad, läger, tävlingar Idébank på web, filmer, metodik Trafikregler grund/uppbyggnad, läger, tävlingar Idébank på web, filmer, metodik Nivå 2B SCF specifik Samma kursplats, delade grupper, 2 dagar Ev. praktiska inslag, uppg./praktik XC, LVG, cyclocross, bana (ej sprint) Träningslära spec. cykel Taktik Attackera när/var/hur? Positionering klunga/spurt. Teamroller, hjälpryttaren Lvg: Teknik kantvind, uppdrag. MTB: Olika underlag. Sittställningskunskap Tester enkla för cyklister, formtest, kapacitetsanalys Mental träning - spec. cykel; förberedelse för tävling Filmer; analys, teknik. Lära tränare hur man filmar cyklister för att ge feedback LVG; karavan, service, langning och pace BMX, DH, 4X, bana sprint Träningslära spec. cykel Taktik Positionering, bananalys Teknik sittställningskunskap Tester enkla för cyklister, formtest, kapacitetsanalys Mental träning - spec. cykel; förberedelse för tävling Filmer; analys, teknik Lära tränare hur man filmar cyklister för att ge feedback. Nivå 3B SCF specifik Samma kursplats, delade grupper, 2 dagar Labtester på LIVI. Praktik på t.ex. U-6 för LVG, MTB-SM, BMX; filma moment redovisa Ev. Samköra delar med längdskidor, triathlon, kanot XC, LVG, cyclocross, bana (ej sprint) BMX, DH, 4X, bana sprint Tester och mätmetoder - speciellt för cyklister, träningsstyrning (gemensamt båda grupperna) Team & Taktik avancerad teamåkning, Teknik - analyser rollfördelning, coaching Motståndaranalys (Team Sky) Farthållningsstrategier Formtoppning - upplägg, innehåll, varianter Formtoppning - upplägg, innehåll, varianter Kost & Vätska fördjupning uthållighet, BMX: Mental tuffhet, psykkrig. cykel MTB: Internationellt tävlande Tävlingscyklist ett sätt att leva, helheten Tävlingscyklist ett sätt att leva, helheten Kravanalys steget till proffslivet Kravanalys steget till världseliten Aerodynamik, trampteknik, effektmätare Trampteknik, effektmätare (SRM) HPU - Handlingsplan utbildning

10 Cykelsportens intensitetszoner (Coggan, Stern) för puls, effekt och upplevd ansträngning 3.2. Mekaniker landsväg Steg 1 Samma kurs som för mekaniker MTB. Verktygsutrustning Olika typer av cyklar, hjul och tillbehör Däcksklistring och cykeltvätt Inställning av cykel och hjulriktning Att ge service Demontering/montering av hjullager, vevlager, styrlager, bromsar och växlar Tävlingsregler Steg 2 Utbildningen ger behörighet att arbeta som mekaniker under tävling (se licensutbildning). Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. Materialöversikt Hjulbyggnad, Efter genomgången kurs skall mekaniker kunna bygga och rikta hjul Inställning av cykel och hjulriktning Mekanikerns uppgifter Arbete i servicebil Tävlingsregler SCF:s organisation Doping regler dopinglistan ledares ansvar HPU - Handlingsplan utbildning

11 3.3. Mekaniker MTB Steg 1 Samma kurs som för mekaniker landsväg. Tävlingsregler Verktygsutrustning Olika typer av cyklar, hjul och tillbehör Däckmontage och cykeltvätt. Inställning av cykel och hjulriktning Att ge service Demontering/montering av hjullager, vevlager, styrlager, bromsar och växlar. Steg 2 Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. Verktygsutrustning Olika typer av cyklar, hjul och tillbehör Däckmontage och cykeltvätt. Inställning av cykel och hjulriktning Demontering/montering av hjullager, vevlager, styrlager, bromsar och växlar. Tävlingsregler SCF:s organisation Doping regler dopinglistan ledares ansvar 3.4. Tävlingsledare landsväg/mtb Utbildning som inte koncentrerar på tävlingsreglerna utan mer på den långsiktiga planeringen för att genomföre en tävling som blir bra för såväl tävlande, publik, media och arrangörsföreningens ekonomi. Steg 1 Analys av funktionärer och arrangemang Olika typer av tävlingar mästerskap etapplopp cup SM Planera och budgetera en tävling Tävlingsorganisation, personal Organisation vid cup och SM Material Tävlingsfinansiering sponsorer HPU - Handlingsplan utbildning

12 annonsörer m.m. Tävlingsregler Säkerhetsarbete Försäkringsfrågor Inbjudan och marknadsföring av tävling Dataprogram för resultathantering och rutiner Ljudanläggning Radiokommunikation Cykel och idrottens organisation Steg 2 Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. Analys av funktionärer och arrangemang Olika typer av tävlingar mästerskap etapplopp cup SM Planera och budgetera en tävling Tävlingsorganisation, personal Organisation vid cup och SM Material Tävlingsfinansiering sponsorer annonsörer m.m. Tävlingsregler Säkerhetsarbete Försäkringsfrågor Inbjudan och marknadsföring av tävling Dataprogram för resultathantering och rutiner Ljudanläggning Radiokommunikation Cykel och idrottens organisation HPU - Handlingsplan utbildning

13 3.5. Massör Steg 1 Motsvarande de massagekurser som anordnas av distriktsidrottsförbunden, t.ex. "Tejpning och massage" Steg 2 Grundkrav: Deltagit i steg 1-utbildning under de tre senaste åren. SCF:s organisation Utrustning Massörens uppgift Massage av cyklist Doping regler dopinglistan ledares ansvar HPU - Handlingsplan utbildning

14 4. Licensutbildning I tävlingssammanhang kräver UCI 1 en formell behörighet för olika funktionärsroller. Anledningen till detta är att säkerställa att tävlingen genomförs på ett för alla inblandade parter säkert sätt, samt att säkerställa den sportsliga rättvisan. Samtliga licensutbildningar genomförs av SCF:s utbildningskommitté (undantaget UCI:s utbildningar) i samverkan med Kommissarie- och regelgruppen samt Tävlingskommittén. Vid internationella tävlingar kräver UCI att samtliga personer som på något sätt aktivt ingår i en tävling har en licens för sin roll. För ett deltagande lag gäller licenskrav enligt nedan: General manager ( huvudledare) Lagledare Coach Läkare Paramedicinsk assistent Mekaniker Förare Annan funktion Giltigheten för licenser utfärdade av SCF är tidsbegränsade, för detaljer se respektive licensbeskrivning. De personer som 31 december innehar licens får automatiskt förlängning med den tidsperiod som gäller för respektive licenskategori. För förlängning därefter krävs att innehavaren har genomfört uppdrag inom licenskategorin, för kommissarier gäller dessutom deltagande i fortbildningar. 1 Internationella Cykelförbundet, (Union Cyclisme Internationale) HPU - Handlingsplan utbildning

15 4.1. Tävlingskommissarie landsväg För genomförande av landsvägstävling krävs en tävlingsjury bestående av tre personer varav en är jurychef och skall ha genomgått denna utbildning. Vid större tävlingar (fastställs av SCF) krävs att fler personer i juryn innehar kommissarielicens. Under 2010 har Regel- och kommissariegruppen infört nivåerna A, B och C för kommissarier landsväg för behörighet på olika nivåer. Dessa nivåer hanteras inte av utbildningskommittén. SCF-distriktskommissarie Utbildningen genomförs av SCF. Ger behörighet att arbeta som kommissarie i eget och närliggande distrikt. Cykelsportens organisation Tävlingsregler landsväg Tävlingskommissaries uppgifter och uppträdande Doping, dopingkontroll Skriftlig examen Muntlig examen Därefter ska eleven delta vid tre tävlingar som assisterande kommissarie innan kommissarielicens utfärdas. Denna praktik bekostas av aktuellt distrikt enligt distriktets egna regler avseende resekostnader, logi, traktamenten och ev. arvoden. 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren SCF-nationell kommissarie Utbildningen genomförs av SCF i anslutning till ett större arrangemang, t.ex. vid SM eller etapplopp. För deltagande i utbildningen krävs godkänd utbildning som distriktskommissarie samt att ha arbetat som kommissarie under tävling. Ger behörighet att arbeta som kommissarie vid större tävlingar i Sverige. Praktiskt arbete och diskussioner i tävlingsjury 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren HPU - Handlingsplan utbildning

16 UCI-nationell kommissarie Utbildningen har tidigare genomförts av UCI, men denna nivå har utgått. Har gett behörighet att vara tävlingskommissarie vid tävlingar som arrangeras i Norden. Enligt SCF:s normer krävs normalt minst denna nivå för att vara tävlingskommissarie vid SM, USM, VSM, NM och NVM. Tävlingsregler för samtliga tävlingsdiscipliner 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren UCI-internationell kommissarie Utbildningen genomförs endast av UCI. Ger behörighet att vara tävlingskommissarie vid internationella tävlingar. Uppdrag fördelas direkt av UCI. Tävlingsregler för den disciplin som avses. Regler fastställs av UCI. Förslag finns att licensen ska gälla 5 år. Regler fastställs av UCI. Förslag finns om provtagning för ny 5-årsperiod. Fortbildning för kommissarier För att informera om nyheter i tävlingsregler och för att arbeta för att SCF:s kommissarier arbetar på ett likartat sätt genomförs fortbildningar. Fr.o.m genomförs dessa fortbildningar årligen på 3-4 orter i landet. HPU - Handlingsplan utbildning

17 4.2. Tävlingskommissarie MTB För genomförande av MTB-tävling krävs en tävlingsjury bestående av tre personer varav en är jurychef och skall ha genomgått denna utbildning. SCF-distriktskommissarie MTB Cykelsportens organisation Tävlingsregler MTB Tävlingskommissaries uppgifter och uppträdande Doping, dopingkontroll Skriftlig examen Muntlig examen Därefter ska eleven delta vid tre tävlingar som assisterande kommissarie innan kommissarielicens utfärdas. Denna praktik bekostas av aktuellt distrikt enligt distriktets egna regler avseende resekostnader, logi, traktamenten och ev. arvoden. 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren SCF-nationell kommissarie MTB Utbildningen genomförs av SCF i anslutning till ett större arrangemang, t ex SM. För deltagande i utbildningen krävs godkänd utbildning som distriktskommissarie samt att ha arbetat som kommissarie under tävling. Ger behörighet att arbeta som kommissarie vid större tävlingar i Sverige. Praktiskt arbete och diskussioner i tävlingsjury. 2 år, dock längst t.o.m. det datum som personen fyller 70 år Deltagande i fortbildning minst en gång under de senaste två åren Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren UCI-internationell kommissarie MTB Utbildningen genomförs endast av UCI. Ger behörighet att vara tävlingskommissarie vid internationella tävlingar. Uppdrag fördelas direkt av UCI. Tävlingsregler för MTB Regler fastställs av UCI Regler fastställs av UCI HPU - Handlingsplan utbildning

18 Fortbildning för kommissarier För att informera om nyheter i tävlingsregler och för att arbeta för att SCF:s kommissarier arbetar på ett likartat sätt genomförs fortbildningar. Fr.o.m genomförs dessa fortbildningar årligen på 3-4 orter i landet Tävlingskommissarie Cykelcross Utbildning och licensiering sker i samband med utbildning av kommissarie landsväg och kommissarie MTB Tävlingskommissarie BMX För genomförande av BMX-tävling krävs en huvudkommissarie med lägst utbildning som nationell BMX-kommissarie. Dessutom minst två distriktskommissarier BMX med uppgift att övervaka tävlingen. Tävlingskommissarie BMX har rätt att arbeta som tävlingskommissarie i MTB 4X, men kan då inte inneha rollen som jurychef. SCF-distriktskommissarie BMX Cykelsportens organisation Tävlingsregler BMX Tävlingskommissaries uppgifter och uppträdande Doping, dopingkontroll Muntlig examen Därefter ska eleven delta vid en tävling och därefter godkännas innan kommissarielicens utfärdas. 2 år. Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren HPU - Handlingsplan utbildning

19 SCF-nationell kommissarie BMX Utbildningen genomförs av SCF. För deltagande i utbildningen krävs godkänd utbildning som distriktskommissarie samt att ha arbetat som kommissarie under tävling. Ger behörighet att arbeta som kommissarie vid större tävlingar i Sverige. Praktiskt arbete i samband med tävling. 2 år. Genomfört minst ett kommissarieuppdrag under de senaste två åren UCI-internationell kommissarie BMX Utbildningen genomförs endast av UCI. Ger behörighet att vara tävlingskommissarie vid internationella tävlingar. Uppdrag fördelas direkt av UCI. Tävlingsregler för BMX Regler fastställs av UCI Regler fastställs av UCI 4.5. Mekaniker landsväg Genomförs som steg 2-utbildning, se Steg-utbildning sidan 9. 5 år Varit aktiv som mekaniker under minst ett av de två senaste åren Mekaniker MTB Genomförs som steg 2-utbildning, se Steg-utbildning sidan år Varit aktiv som mekaniker under minst ett av de två senaste åren Massör Genomförs som steg 2-utbildning, se Steg-utbildning sidan 12. Varit aktiv som massör under minst ett av de två senaste åren. HPU - Handlingsplan utbildning

20 4.8. Fordonsförare Utbildningen förutsätter att deltagaren har körkort för bil eller motorcykel. Ger behörighet att framföra bil alternativt motorcykel i tävlingskaravan under landsvägstävling (tempo och linje), d.v.s MC-marshal, MC-fotograf, MC-service m.m. Bilförare för kommissarie, lag- och neutral service, övriga förare i tävlingskaravanen. Tävlingsregler Förarens roll under tävling 2 år Genomfört minst ett föraruppdrag under de senaste två åren Målkamera/kameraskötare Ger behörighet att använda SCF:s målkamera. Genomförs i samband med tävling. Teoretisk beskrivning av funktioner Praktiskt arbete 2 år Genomfört minst ett uppdrag som målkameraskötare under de senaste två åren Speaker Hänvisning till speakerkurser som arrangeras på Bosön Sambandsansvarig nationell tävling Ger behörighet att använda SCF:s kommunikationsutrustning. Utbildningen genomförs i samband med tävling. Teoretisk beskrivning av funktioner Praktiskt arbete 2 år Genomfört minst ett uppdrag som sambandsansvarig under det senaste året. HPU - Handlingsplan utbildning

21 5. Annan utbildning 5.1. Resultatprogram landsväg och MTB SCF tillhandahåller via sin hemsida ett tävlingsprogram som SCF:s föreningar fritt kan använda för att administrera sin resultathantering. Teoretisk genomgång av funktioner Praktiska övningar vid dator Utbildning genomförs som helgkurs Resultatprogram BMX Inom BMX framtaget program för tävlingsaministration. Utbildning sker normalt i samband med kommissarieutbildning BMX. Teoretisk genomgång av funktioner Praktiska övningar vid dator 6. Utbildningshelger Utbildningskommittén arrangerar utbildningshelger med flera parallella utbildningar för att t.ex. möjliggöra samåkning för deltagare. Utbildningarna skall genomföras i olika delar av landet för att möjliggöra för så många som möjligt att delta. Kursutbudet skall anpassas till distriktens och SCF:s övriga kommittéers önskemål och behov. Därutöver kan vid dessa utbildningshelger kompletterande utbildning ges, t.ex. antidopinginformation, besök av förbundsläkare eller annan person med rutin från landslagsuppdrag. 7. Ansvariga inom utbildning SCF:s utbildningskommitté skall verka för att utbildningar planeras och genomförs efter de behov som framkommer från förbundets övriga kommittéer, distrikt och föreningar ska arbeta enligt de riktlinjer som fastställs vid förbundets årsmöte Distriktens utbildningsledare ansvarar för att utbildningar på steg-1-nivå genomförs i distrikten skall arbeta för att lärgrupper genomförs ska arbeta enligt de riktlinjer som fastställs vid distriktens årsmöten HPU - Handlingsplan utbildning

22 Föreläsare SCF upprättar en förteckning över föreläsare inom de olika utbildningar där SCF är ansvariga för genomförandet av utbildning. Vilka personer som innehar de olika rollerna enligt ovan framgår av SCF:s hemsida Där finns också senaste versionen av detta dokument. HPU - Handlingsplan utbildning

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Gemensamma regler (G)

Gemensamma regler (G) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Gemensamma Regler (G) - Gemensamma regler (G) Utgåva: 2015 Inkl. Officiella Meddelanden t.o.m. vecka 40 2014. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Normer & Krav för fridykning. Fridykningskommittén 2013-11-30

Normer & Krav för fridykning. Fridykningskommittén 2013-11-30 Normer & Krav för fridykning Fridykningskommittén 2013-11-30 Sida 2 (29) Innehåll Introduktion... 5 vsikten med MS internationella certifikat... 5 Utformning av MS internationella certifikat... 5 Regler

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer