VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013"

Transkript

1 VÄLKOMMEN 2012/2013 Postadress: Blekinge, Folkhögskolevägen 6, Bräkne-Hoby Telefon: Fax: E-post: Internet:

2 Innehåll Värdegrund...3 Kontaktuppgifter...4 Läsårstider...6 Karta över skolområdet...6 Mat...7 Frånvaro...8 Mobiltelefonpolicy...9 Avstängning...9 Vid sjukdom...10 Studeranderätt och inflytande...11 Studieomdömen och behörighet...12 Arkiv- och sekretessregler...13 Trivsel...14 Internat...15 Internat...16 Studievägledning...17 Karta...18 Ekonomi...19 Bibliotek...20 Drogpolicy...23 Medgivande...25

3 Värdegrund Vår värdegrund baserar sig på övertygelsen att varje människa vill och kan utvecklas. Det personliga mötet är det som skapar de goda värden vi strävar mot: trygghet, gemenskap, glädje, engagemang och ömsesidig respekt. Vår ambition är att varje individ skall känna sig trygg att efter sina egna förutsättningar påverka, forma och utveckla sitt liv. Ur detta växer respekt och ansvar för det egna handlandet. 3

4 Kontaktuppgifter Postadress Blekinge, Folkhögskolevägen 6, Bräkne-Hoby Telefon: Fax: E-post: Internet: Expedition Kanslist: Ritva Ström Öppettider: samt (med reservation för andra möten etc.) Telefon: E-post: Skolledning Rektor: Jan-Olof Henriksson Telefon: , E-post: Kursansvariga lärare Bas: Ingrid Landegren Birgitta Olsson Fiskevård: Bo Wessman Konst: Per-Åke Foglert Mat & Hälsa: Monica Lindqvist Pia Sandin Natur: Annika Hallsten Inger Arvidsson Stefan Teglund Samhäll: Anna Johansson Cecilia Broad Teater: Magnus Rosén Patrik Pegga Gullbing Textil: Ylva Foglert Senior: Anneli Vik Anette Bohlin 4

5 Kontaktuppgifter Internat Internatföreståndare: Mona Knutsson Telefon: , E-post: Vaktmästare Institutionsvaktmästare: Ingmar Nordqvist Telefon: , E-post: Ekonomi Ekonomiansvarig: Kenth Birkestedt Telefon: E-post: Elevvård Kurator: Jan Krzyzanowski Tider: Tisdag och torsdag kväll vid behov Bokning sker på expeditionen eller via E-Post: Elevassistent: Marie Gyldmark Lundell Telefon: , E-post: Studievägledning Studie- och yrkesvägledare: Malin Petersson E-post: Tider: Tisdagar Kök Husmor: Elisabeth Svensson Telefon: E-post: IT, marknadsföring IT-samordnare: Bertil Luckman Telefon: E-post: Hemsida Hemsidesansvarig: Ulrika Berg Telefon: E-post: För övrig personal se vår hemsida. 5

6 Läsårstider Höstterminen börjar Höstlov v till Höstterminen slutar Vårterminen börjar Sportlov v till Påsklov v till Vårterminen slutar Skoldagen börjar kl Förmiddagskaffe serveras klockan Lunch serveras mellan och Karta över skolområdet 6

7 Mat Tider Frukost Kaffe Lunch Priser I internatavgiften ingår frukost, förmiddagskaffe och lunch alla skoldagar. I externatavgiften ingår förmiddagsfika alla skoldagar. Frukost...35 kr Lunch...50 kr Paj...40 kr Stor salladstallrik/soppa...40 kr Liten salladstallrik...20 kr Annat Alla är välkomna att äta i matsalen. Anmälan görs på särskild lista senast klockan samma dag. Tar du med egen mat äter du vid externatköket i dagrummet eller i den lilla matsalen. Microvågsugnar finns på båda platserna. Vill du dricka ditt kaffe på annan plats än i matsalen får du ta med egen mugg, eller köpa en pappmugg. Specialkost Du som har specialkost måste meddela köket om du är borta. Kök Husmor: Elisabeth Svensson Telefon: E-post: 7

8 Frånvaro Närvaro Du har frivilligt ansökt om tillträde till studier på skolan och accepterar därmed skolans fastställda timoch kursplaner. Detta innebär att alla timmar på schemat, frilutsdagar, stormöten med mera på skoltid är obligatoriska och kräver din närvaro. Sjukdom Du sjukanmäler dig eller anmäler vård av sjukt barn mellan klockan 8.00 och 8.30 till skolexpeditionen, Det är viktigt att du som är över 20 år anmäler till både Försäkringskassan och skolan vid varje sjuktillfälle/vård av barn. Anmälan skall ske varje ny vecka även om sjukanmälan gjorts veckan innan. Läkarintyg krävs vid sjukdom eller vård av barn i mer än 1 vecka. Om du är borta mer än 1 vecka utan att höra dig kontaktar vi dig och uppmanar dig att höra av dig inom de närmsta dagarna. Om du ändå inte hör av dig anses du ha avbrutit dina studier och skolan anmäler detta till CSN. Om du är internatelev kan du vid sjukdom skriva ett sjukmeddelande (glöm ej att skriva under med namn och kurs) som lämnas till expeditionen av en kamrat. Du som är boende på internatet får vid sjukdom be en kamrat ta upp mat till dig. Ledighet Blankett för ledighetsansökan finns på skolexpeditionen. Kursansvarig lärare ska tillstyrka ledigheten som därefter beviljas eller avslås av rektorn. Avbrott/byte av linje Om du avbryter dina studier eller byter linje inom skolan, ska du fylla i en särskild blankett och underteckna den. Blanketten finns på skolexpeditonen och hos klassläraren. 8

9 Avstängning Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera för alla krävs att vi efterlever de regler som finns. Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Grova eller upprepade brott mot våra skolregler kan leda till avstängning från att delta i undervisningen, eller att någon avskiljs för gott från skolan. Om det uppstår problem och vi tycker att någon elev äventyrar sin skolgång hos oss, till exempel på grund av hög frånvaro eller upprepade mindre förseelser, brukar vi kalla till ett samtal och uttala en varning. Vi diskuterar också hur vi kan stödja eleven för att undviker fortsatta problem. Vid behov kan skolan begära att den studerande skriver på ett kontrakt för villkor för fortsatta studier på skolan. Om du bryter mot kontraktet kan du avskiljas från skolan. Grunder för avstängning eller avskiljande är: För hög frånvaro Brott mot skolans drogpolicy Missbruk av skolans datanät Stöld Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annan eller skolans egendom Beslut om avstängning och/eller avskiljning fattas av rektor. Om du är missnöjd med skolans beslut kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Se mer om FSR på sida 11. Mobiltelefonpolicy Mobiler skall inte vara på under lektionen. Undantag från policyn är upp till lärare på respektive lektion. 9

10 Vid sjukdom Sjukvård Distriktsläkare finns på Bräkne-Hoby vårdcentral, Parkvägen 4, telefon För avgift och tider, se närmare på vårdcentralens hemsida. Distriktssköterskan når du på telefon För sjukvårdsrådgivning ringer Du Vid allvarlig akut sjukdom eller svår olycka ring 112. Tandvård Tandläkare finns på Folktandvården Bräkne-Hoby, Parkvägen 4 (intill vårdcentralen) För avgift och tider, se närmare på deras hemsida. Elevvård Kurator Jan Krzyzanowski finns hos oss tisdagskvällar varje vecka och en torsdagsförmiddag, en gång i månaden vid behov. Jan har sitt rum på våning tre i huvudbyggnaden. Tid bokas på expeditionen eller via E-post: Elevassistent Marie Gyldmark Lundell finns på skolan måndag - torsdag, och även några kvällar på internatet. Marie når du på telefon , eller via E-post: Försäkringar Elever på Blekinge har en kollektiv olycksfallsförsäkring som skolan betalar. Försäkringen gäller dygnet runt. För mer information kontakta ekonomiansvarige Kenth Birkestedt. OBS! Tänk på att du behöver en egen hemförsäkring för ditt internatrum. 10

11 Studeranderätt och inflytande Skolan är sedan 2011 ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Mer information om FSR hittar du på Det innebär att skolan har en studeranderättslig standard som granskas av FSR. Du kan vända dig till FSR om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller har undanhållit information. Du kan inte vända dig till FSR om du är missnöjd med ditt omdöme eller behörighet, då det är frågor som inte tas upp hos FSR. Studerandeinflytande Det finns flera olika sätt att påverka studierna och verksamheten på skolan. Det bästa sättet att påverka är direkt i klassen eller att prata med din/dina lärare. Andra sätt är: Kursråd. Vid Blekinge finns ett kursråd. I det ingår representanter för skolans ledning, lärare, elever och övrig personal. Kursrådet har till uppgift att verka för att arbetsro och trivsel skapas. Alla kurser väljer representanter från sin egen kurs till kursrådet. Sammanträder 1 gång per månad. Elevkår. Eleverna på n kan organisera sig i en elevkår, knuten till SFvux (Sveriges förenade studentkårer). Under de senaste åren har vi dock inte haft någon elevkår på skolan. Stormöten. Möte för all personal och alla elever, vid behov. Internatmöten. Obligatoriskt för alla internatboende, 3 gånger per termin. Gula bladet Är ett informationsblad om vad som ska ske under veckan. Det utkommer varje fredag och anslås på anslagstavlan. Manus lämnas in till Ritva på expeditionen senast torsdag kl samma vecka. 11

12 Studieomdömen och behörighet Studieomdömet avser den studerandes förmåga att bedriva studier och syftar till att bedöma den studerandes förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Endast heltidskurser på minst 30 veckor eller två på varandra följande kurser på minst 15 veckor kan berättiga till studieomdöme. Studerande vid skolan som fullgjort en omdömesberättigad kurs kan erhålla studieomdöme. För studerande som begär befrielse från bedömning ska studieomdöme ej sättas. Sådan studerande kan ej senare begära att få ut studieomdöme. Studerande kan välja att inte ta ut studieomdöme vid kursens slut. Sådan studerande har dock möjlighet att vid ett senare tillfälle få ut studieomdöme. Bedömningen ska grundas på iakttagelser från så många bedömare som möjligt och i varierande typer av arbetsuppgifter och arbetssituationer. Skriftlig eller muntlig kunskapskontroll kan endast ge en liten del av det underlag som krävs. Studieomdömet är resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen. Skolan som sådan är ansvarig för de avgivna studieomdömena. Studieomdömet kan inte överklagas till Folkbildningsrådet eller till annan instans utanför skolan. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande. Härvid ska användas endera av beteckningarna: Utmärkt studieförmåga (4) Mycket god studieförmåga (3) God studieförmåga (2) Mindre god studieförmåga (1) För att nå studieomdömets syfte ska följande faktorer beaktas: Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa Förmåga till analys, bearbetning och överblick Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier Social förmåga Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla högskoleutbildningar och bygger enligt högskoleförordningen på gymnasieskolans uppläggning. Grundläggande behörighet har den som genomgått ett nationellt program eller har utbildning som motsvarar detta. Grundläggande behörighet som intygas på innefattar dels ett omfattningskrav som gäller genomgångna läsår på (enbart på eller i kombination med tidigare studier på gymnasienivå) och dels ett innehållskrav (ersätter de tidigare kärnämnena). För mer information fråga din klasslärare eller 12

13 Arkiv- och sekretessregler Arkiv- och sekretessregler Blekinge är en landstingsskola och lyder därför bl.a. under sekretess- och förvaltningslagarna. Dina intyg, omdömen, ansökningshandlingar och personliga brev arkiveras. Dina personuppgifter finns lagrade i Avanti (skoladministrativt program). All personal har tagit del av landstingets sekretesspolicy. Se information på Förvaltningslagen Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och serviceskyldigheter gentemot allmänheten. På en landstings kan man till exempel ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut man vill klaga på har fattats. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen En del av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Utkast, till exempel en preliminär studieomdömessättning, är inte allmän handling medan färdiga studieomdömen är det. Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter som har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas. 13

14 Trivsel Cafékvällar Aktiviter på kvällstid. Tider meddelas i Gula bladet. Följande gäller på skolan Undervisningen är obligatorisk enligt timplanen. Du ska följa vår drogpolicy. Se särskild bilaga längre fram. På skolans område är rökning förbjuden. Rökare hänvisas till speciella områden. Vid huvudbyggnaden gäller den gröna rundeln på baksidan och vid KTH gäller gräsplätten mellan P-platsen och skolan. Dessutom går det bra att röka på parkeringarna. Du ska visa hänsyn och ej uppträda störande. Alla hjälps åt att hålla ordning i gemensamma utrymmen. Du ser själv till att trivseln på skolan blir så god som möjligt genom att ta hänsyn till ovanstående punkter. Cyklar Skolan har ett antal cyklar som kan lånas av eleverna. Följande villkor gäller för lån: Cyklarna lånas en dag i taget. Dvs. att man kan låna cykeln dag 1 och återlämna den dag 2. För varje lån betalas en depositionsavgift på 100 kronor, som återfås om cykeln lämnas tillbaka inom föreskriven tid. Om cykeln ej återlämnas inom föreskriven tid återfås ej depositionsavgiften. Cykelnyckeln kvitteras ut på skolexpeditionen. Trafik Vi vill gärna ha ett trafikfritt skolområde. Parkering ska ske på skolans parkeringsplatser. Iakttag hastighetsbegränsningen, 30 km/h på skolans område. Skåp I skolans huvudbyggnad och i Kost-, Konst- och Textilhuset (KTH), finns skåp att låna, till förvaring av böcker m.m. i huvudbyggnaden. Det kostar 150 kronor i deposition och man löser detta på expeditionen. På KTH krävs ett eget hänglås. Motion Som elev har du tillgång till gymmet (som finns i I-husets källare) och till gymnastiksalen, när denna inte är uthyrd. Du kan även basta gratis vid Salsjön. Anteckna dig på lista i bastun. Info om tider www. salsjon.se Salar som är tillgängliga efter skolans slut Huvudbyggnaden: Biblioteket, Dagrummet, Datasal 3, Gymnastiksalen KTH: Alla salar utom köket och salar med datorer i (Lärarrum, Datasal, Lektionssal och TV-rum) 14

15 Internat På internatet ansvarar du själv för ordningen och städningen på ditt rum och i övriga utrymmen. Visa hänsyn mot dina rumsgrannar. Det ska vara lugnt och tyst efter klockan Alla elevhem är rökfria. Några är även alkoholfria. Tar du emot gäster på internatet är dom under ditt ansvar. Några praktiska råd Spara på energin. Släck lampor som inte används. Använd inte korridorerna som förvaringsplats. Sopor sorteras i husen enligt sorteringsnyckeln och bärs ned till miljöstationen. Internatmöten Obligatoriskt för alla internatboende. 22 augusti september oktober november december januari februari mars april maj Internet, tv och telefoni Alla rum är förberedda för bredband (fiber). Du väljer och betalar själv om du vill ha internet, tv eller telefoni i ditt boende. Läs mer om leverantörer på vår hemsida. Post Bor du på internatet är din nya adress Namn Hus...Rum... Blekinge Folkhögskolevägen Bräkne-Hoby OBS! Kom ihåg att ange rum och hus i din nya adress. Dagens post läggs ut på förmiddagen i brevlådorna som finns i bakre entréhallen i huvudbyggnaden. Avgående post läggs i postlådan i bakre entréhallen i huvudbyggnaden. Lådan töms klockan varje vardag. 15

16 Internat Telefon För inkommande samtal: Hus A 91 Hus B 92 Hus C 93 Hus D 94 Hus E 95 Hus F 96 Hus G 97 Hus H 98 Hus I 99 Du kan ringa larmnummer 112 och dessutom alla internnummer inom Landstinget Blekinge. Ta bort dom två första siffrorna i numret. Expeditionen når Du till exempel på Internatföreståndare Mona Knutsson Telefon: , E-post: 16

17 Studievägledning Studie- och yrkesvägledning På skolan finns det möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie- och yrkesvägledare heter Malin Petersson och finns på skolan tisdagar Vid ändrad tid informeras detta i Gula bladet. Till studie- och yrkesvägledare kan du vända dig för samtal och rådgivning om fortsatta studier och yrken. Du bokar tid med Malin på lista utanför syv-expeditionen, på våning 3 i huvudbyggnaden. Välkommen! Studie- och yrkesvägledare: Malin Petersson E-post: Telefon: Tider: Tisdagar OBS! Malin kan bara se sina epost och svara i telefon på tisdagarna. 17

18 Karta 18

19 Ekonomi Externatavgift Du som inte bor på skolan betalar en externatavgift på 430 kronor per fyraveckorsperiod. Denna avgift täcker kostnader för måltider vid kursstart, skolavslutning, jul- och påsklunch, friluftsdagar, kafékvällar och utflykter, samt viss kopiering etc. Dessutom ingår förmiddagsfika måndag tom fredag. Externatavgiften är obligatorisk. Du som inte bor på skolan kan naturligtvis äta lunch i skolans matsal. Se pris på lunch på sidan 7. Internatavgift Läsåret 12/13 är internatavgiften kronor (1 700 för mat, för boende) för fyra veckor och inkluderar kostnad för logi, mat (frukost, förmiddagskaffe och lunch men inte kvällsmat). Lördagar och söndagar samt lov serveras ingen mat. Kostnaden inkluderar även ev. måltider vid kafékvällar samt viss kopiering. Betalningsperioderna är fyra gånger under höstterminen och fem gånger under vårterminen. Vi tar ut en depositionsavgift på 600 kronor för rumsnyckel som återbetalas vid kursårets slut. Mer information om hyresvillkoren, se hyreskontraktet. Studieresor kronor per läsår. Undantag Fiskevårdslinjen. Läromedel Cirka kronor per termin. Baskursens elever har dock fria läromedel. Härtill kommer kostnader för skrivmaterial och material till produkter som du tillverkar för att behålla (till exempel konstmaterial och textilmaterial). Studiestöd För information om studiestöd ta kontakt med Ritva på expeditionen eller med studie- och yrkesvägledare Malin. Ekonomiansvarig Kenth Birkestedt Telefon: E-post: Om du har problem med betalning, fakturor eller liknande kan du alltid ta kontakt med Kenth. Kenth har sitt rum på våning 3 i huvudbyggnaden. 19

20 Bibliotek Folkhögskolans bibliotek är alltid öppet och Du kan själv låna Dina böcker. För att vi ska kunna ha ett öppet och fungerande bibliotek förutsätter vi att Du följer nedanstående anvisningar och regler. Du godkänner villkoren genom att skriva Din namnteckning på nästa sida. Riv ut den nedre delen och lämna den till Din kursföreståndare, till mig eller i bibliotekets brevlåda. Kom gärna på besök eller om Du vill fråga något. Jag finns i biblioteket. Måndag... cirka 9-15 Tisdag... cirka 9-15 Torsdag... cirka 9-15 Välkomna till biblioteket! Annika Hultén Bibliotekarie Blekinge s biblioteksregler Uppslagsböckerna i det yttre rummet lånas inte ut. Du får ta med Dig boken till det klassrum Du arbetar i om Du ställer tillbaka den samma dag, direkt efter lektionens slut. I det andra, inre rummet finns böcker till utlån. Lånetiden är fyra veckor, därefter prövas omlån. Du lånar om själv, eller talar med mig. Alla böcker måste lånas med hjälp av kort och sticka. Instruktion finns i biblioteket. Om bibliotekets media skadas eller försvinner kommer Folkhögskolan att kräva ersättning. Tidskrifter utlånas ej. För kopiering finns det en kopiator i ett rum bredvid biblioteket. 20

21 Bibliotek Förbindelse att få låna Jag har läst ovanstående regler och lovar att följa dem. Jag är personligen ansvarig för det jag lånar. Om jag bryter mot någon av reglerna är jag medveten om att det innebär att jag kan bli avstängd ifrån möjligheten att låna bibliotekets böcker Namnunderskrift Personnummer E-post Namnförtydligande Datum Utbildning 21

22

23 Drogpolicy Information angående Blekinge s drogpolicy Vår skall vara en drog- och rökfri skola. Detta inte bara för att vi skall få en trivsam arbetsmiljö, utan främst för att kunna hjälpa personer som har eller har haft problem med droger att hålla sig fria från drogbruket. Dessutom motverkar en drogfri miljö att drogfria personer får drogproblem. Att avstå från droger är alltså inte bara en fråga för dig själv utan också i förlängningen en fråga om solidaritet med dina medmänniskor. Med droger avser vi alkohol och narkotika. Tobaksrökning är tillåten endast på särskilda platser utomhus. Alkohol och narkotika är ur juridisk synpunkt klassade på olika sätt. Att använda alkohol är lagligt. Användning eller försäljning av narkotika är däremot olagligt. För bruket av alkohol på skolan gäller att man skall vara nykter i skolsammanhang. Med skolsammanhang avses inte bara lektionstid och lektionssalar, utan hela skolans område, exklusive internatområdet, under all tid man vistas där. På internatet är bruk av alkohol tillåtet på fritid under normala ordnade former. Alla är ansvariga för en god ordning. Med internatet avses: inne i villorna, utomhus på grillplatsen och vid trädgårdsmöblerna i villaområdet. Ett par av villorna kommer att vara alkoholfria för de som önskar boka in sig där! Eftersom bruket av narkotika är olagligt är det personalens skyldighet att polisanmäla personer som vi misstänker är påverkade av detta. Om så sker kommer vederbörande att testas. Om testet är positivt kommer den testade med omedelbar verkan att avskiljas från skolan och/eller boendet under en vecka. Under denna vecka skall skolledningen fatta beslut om huruvida eleven skall avstängas för gott från skolan, eller vara kvar under särskilda premisser. Om någon ändå nekar att låta testa sig kommer detta att betraktas som ett positivt testresultat. Eventuella tester kan bara ske om personal hyser starka misstankar mot någon elev. Vi vill att Du genom att underteckna nedanstående talong visar att Du tagit del av vår drogpolicy samt är medveten om dess konsekvenser för den som använder droger på skolan. Detta brev går till samtliga elever som skall börja på n! Jag har tagit del av Blekinge s drogpolicy och är medveten om dess konsekvenser för den som bryter mot den Namnunderskrift Personnummer Utbildning Namnförtydligande Datum 23

24

25 Medgivande Medgivande att medverka på skolans hemsida och i skolans marknadsföringsmaterial Till skolans marknadsföringsmaterial räknas bl a skolans hemsida, facebook-sida, youtube-kanal och en del tryckt material. Datainspektionen rekommenderar att den som förekommer på bild eller med sitt namn på Internet ska ha gett sitt medgivande till detta. Nedan kan du ge ditt medgivande till att skolan publicerar ditt namn och bild. Lämna detta papper till din kursansvarige lärare eller direkt i mitt fack. Tack för din hjälp, Ulrika Berg, hemsidesansvarig Jag har läst ovanstående och ger mitt medgivande till att skolan får publicera mitt namn och bild. ger inte mitt medgivande till att skolan får publicera mitt namn och bild.... Underskrift... Namnförtydligande... Linje eller kurs 25

26 Senast ändrad 18 augusti

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 1 (30) LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN 3 Mål med skolans kurser 3 Huvudmannens profil 4 Statens syfte

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola!

Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola! 2015.04.23 SKOLAN & STÖLLET Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola! Här får du några tips och lite praktisk vägledning för vardagen på skolan och i Stöllet. EXPEDITIONEN Skolans

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Information vid kursstart ht 2015

Information vid kursstart ht 2015 ht 2015 www.hogalid.nu info.hogalid@folkbildning.net Innehåll SKOLANS ADRESSUPPGIFTER 3 EXPEDITION 3 STÄD 3 VAKTMÄSTARE 3 KÖK 4 IT 4 FRITIDSASSISTENTER 4 SÄKERHETSFRÅGOR 4 DELTAGARKOSTNADER 5 BEHÖRIGHETER

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2012-2013 LÄSÅRET 2012 2013 Höstterminen: 20 aug 2012-19 dec 2012 Vårterminen: 7 jan 2012-5 juni 2012 Lovdagar: Höstlov: 29 okt 1 nov 2012 (avser Allmän kurs, Teori &

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2015-2016 LÄSÅRET 2015 2016 Höstterminen: 17 aug 2015-16 dec 2015 Vårterminen: 11 jan 2016-8 juni 2016 Lovdagar: Höstlov 26 okt 30 okt 2015 (avser Allmän kurs, Teori

Läs mer

Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till expeditionen. Alkohol och droger

Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till expeditionen. Alkohol och droger Adress Katrinebergs folkhögskola 311 65 VESSIGEBRO Adressändring Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till expeditionen. Alkohol och droger Skolan har en restriktiv syn på användning av alkohol

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer