VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013"

Transkript

1 VÄLKOMMEN 2012/2013 Postadress: Blekinge, Folkhögskolevägen 6, Bräkne-Hoby Telefon: Fax: E-post: Internet:

2 Innehåll Värdegrund...3 Kontaktuppgifter...4 Läsårstider...6 Karta över skolområdet...6 Mat...7 Frånvaro...8 Mobiltelefonpolicy...9 Avstängning...9 Vid sjukdom...10 Studeranderätt och inflytande...11 Studieomdömen och behörighet...12 Arkiv- och sekretessregler...13 Trivsel...14 Internat...15 Internat...16 Studievägledning...17 Karta...18 Ekonomi...19 Bibliotek...20 Drogpolicy...23 Medgivande...25

3 Värdegrund Vår värdegrund baserar sig på övertygelsen att varje människa vill och kan utvecklas. Det personliga mötet är det som skapar de goda värden vi strävar mot: trygghet, gemenskap, glädje, engagemang och ömsesidig respekt. Vår ambition är att varje individ skall känna sig trygg att efter sina egna förutsättningar påverka, forma och utveckla sitt liv. Ur detta växer respekt och ansvar för det egna handlandet. 3

4 Kontaktuppgifter Postadress Blekinge, Folkhögskolevägen 6, Bräkne-Hoby Telefon: Fax: E-post: Internet: Expedition Kanslist: Ritva Ström Öppettider: samt (med reservation för andra möten etc.) Telefon: E-post: Skolledning Rektor: Jan-Olof Henriksson Telefon: , E-post: Kursansvariga lärare Bas: Ingrid Landegren Birgitta Olsson Fiskevård: Bo Wessman Konst: Per-Åke Foglert Mat & Hälsa: Monica Lindqvist Pia Sandin Natur: Annika Hallsten Inger Arvidsson Stefan Teglund Samhäll: Anna Johansson Cecilia Broad Teater: Magnus Rosén Patrik Pegga Gullbing Textil: Ylva Foglert Senior: Anneli Vik Anette Bohlin 4

5 Kontaktuppgifter Internat Internatföreståndare: Mona Knutsson Telefon: , E-post: Vaktmästare Institutionsvaktmästare: Ingmar Nordqvist Telefon: , E-post: Ekonomi Ekonomiansvarig: Kenth Birkestedt Telefon: E-post: Elevvård Kurator: Jan Krzyzanowski Tider: Tisdag och torsdag kväll vid behov Bokning sker på expeditionen eller via E-Post: Elevassistent: Marie Gyldmark Lundell Telefon: , E-post: Studievägledning Studie- och yrkesvägledare: Malin Petersson E-post: Tider: Tisdagar Kök Husmor: Elisabeth Svensson Telefon: E-post: IT, marknadsföring IT-samordnare: Bertil Luckman Telefon: E-post: Hemsida Hemsidesansvarig: Ulrika Berg Telefon: E-post: För övrig personal se vår hemsida. 5

6 Läsårstider Höstterminen börjar Höstlov v till Höstterminen slutar Vårterminen börjar Sportlov v till Påsklov v till Vårterminen slutar Skoldagen börjar kl Förmiddagskaffe serveras klockan Lunch serveras mellan och Karta över skolområdet 6

7 Mat Tider Frukost Kaffe Lunch Priser I internatavgiften ingår frukost, förmiddagskaffe och lunch alla skoldagar. I externatavgiften ingår förmiddagsfika alla skoldagar. Frukost...35 kr Lunch...50 kr Paj...40 kr Stor salladstallrik/soppa...40 kr Liten salladstallrik...20 kr Annat Alla är välkomna att äta i matsalen. Anmälan görs på särskild lista senast klockan samma dag. Tar du med egen mat äter du vid externatköket i dagrummet eller i den lilla matsalen. Microvågsugnar finns på båda platserna. Vill du dricka ditt kaffe på annan plats än i matsalen får du ta med egen mugg, eller köpa en pappmugg. Specialkost Du som har specialkost måste meddela köket om du är borta. Kök Husmor: Elisabeth Svensson Telefon: E-post: 7

8 Frånvaro Närvaro Du har frivilligt ansökt om tillträde till studier på skolan och accepterar därmed skolans fastställda timoch kursplaner. Detta innebär att alla timmar på schemat, frilutsdagar, stormöten med mera på skoltid är obligatoriska och kräver din närvaro. Sjukdom Du sjukanmäler dig eller anmäler vård av sjukt barn mellan klockan 8.00 och 8.30 till skolexpeditionen, Det är viktigt att du som är över 20 år anmäler till både Försäkringskassan och skolan vid varje sjuktillfälle/vård av barn. Anmälan skall ske varje ny vecka även om sjukanmälan gjorts veckan innan. Läkarintyg krävs vid sjukdom eller vård av barn i mer än 1 vecka. Om du är borta mer än 1 vecka utan att höra dig kontaktar vi dig och uppmanar dig att höra av dig inom de närmsta dagarna. Om du ändå inte hör av dig anses du ha avbrutit dina studier och skolan anmäler detta till CSN. Om du är internatelev kan du vid sjukdom skriva ett sjukmeddelande (glöm ej att skriva under med namn och kurs) som lämnas till expeditionen av en kamrat. Du som är boende på internatet får vid sjukdom be en kamrat ta upp mat till dig. Ledighet Blankett för ledighetsansökan finns på skolexpeditionen. Kursansvarig lärare ska tillstyrka ledigheten som därefter beviljas eller avslås av rektorn. Avbrott/byte av linje Om du avbryter dina studier eller byter linje inom skolan, ska du fylla i en särskild blankett och underteckna den. Blanketten finns på skolexpeditonen och hos klassläraren. 8

9 Avstängning Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera för alla krävs att vi efterlever de regler som finns. Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Grova eller upprepade brott mot våra skolregler kan leda till avstängning från att delta i undervisningen, eller att någon avskiljs för gott från skolan. Om det uppstår problem och vi tycker att någon elev äventyrar sin skolgång hos oss, till exempel på grund av hög frånvaro eller upprepade mindre förseelser, brukar vi kalla till ett samtal och uttala en varning. Vi diskuterar också hur vi kan stödja eleven för att undviker fortsatta problem. Vid behov kan skolan begära att den studerande skriver på ett kontrakt för villkor för fortsatta studier på skolan. Om du bryter mot kontraktet kan du avskiljas från skolan. Grunder för avstängning eller avskiljande är: För hög frånvaro Brott mot skolans drogpolicy Missbruk av skolans datanät Stöld Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annan eller skolans egendom Beslut om avstängning och/eller avskiljning fattas av rektor. Om du är missnöjd med skolans beslut kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Se mer om FSR på sida 11. Mobiltelefonpolicy Mobiler skall inte vara på under lektionen. Undantag från policyn är upp till lärare på respektive lektion. 9

10 Vid sjukdom Sjukvård Distriktsläkare finns på Bräkne-Hoby vårdcentral, Parkvägen 4, telefon För avgift och tider, se närmare på vårdcentralens hemsida. Distriktssköterskan når du på telefon För sjukvårdsrådgivning ringer Du Vid allvarlig akut sjukdom eller svår olycka ring 112. Tandvård Tandläkare finns på Folktandvården Bräkne-Hoby, Parkvägen 4 (intill vårdcentralen) För avgift och tider, se närmare på deras hemsida. Elevvård Kurator Jan Krzyzanowski finns hos oss tisdagskvällar varje vecka och en torsdagsförmiddag, en gång i månaden vid behov. Jan har sitt rum på våning tre i huvudbyggnaden. Tid bokas på expeditionen eller via E-post: Elevassistent Marie Gyldmark Lundell finns på skolan måndag - torsdag, och även några kvällar på internatet. Marie når du på telefon , eller via E-post: Försäkringar Elever på Blekinge har en kollektiv olycksfallsförsäkring som skolan betalar. Försäkringen gäller dygnet runt. För mer information kontakta ekonomiansvarige Kenth Birkestedt. OBS! Tänk på att du behöver en egen hemförsäkring för ditt internatrum. 10

11 Studeranderätt och inflytande Skolan är sedan 2011 ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Mer information om FSR hittar du på Det innebär att skolan har en studeranderättslig standard som granskas av FSR. Du kan vända dig till FSR om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller har undanhållit information. Du kan inte vända dig till FSR om du är missnöjd med ditt omdöme eller behörighet, då det är frågor som inte tas upp hos FSR. Studerandeinflytande Det finns flera olika sätt att påverka studierna och verksamheten på skolan. Det bästa sättet att påverka är direkt i klassen eller att prata med din/dina lärare. Andra sätt är: Kursråd. Vid Blekinge finns ett kursråd. I det ingår representanter för skolans ledning, lärare, elever och övrig personal. Kursrådet har till uppgift att verka för att arbetsro och trivsel skapas. Alla kurser väljer representanter från sin egen kurs till kursrådet. Sammanträder 1 gång per månad. Elevkår. Eleverna på n kan organisera sig i en elevkår, knuten till SFvux (Sveriges förenade studentkårer). Under de senaste åren har vi dock inte haft någon elevkår på skolan. Stormöten. Möte för all personal och alla elever, vid behov. Internatmöten. Obligatoriskt för alla internatboende, 3 gånger per termin. Gula bladet Är ett informationsblad om vad som ska ske under veckan. Det utkommer varje fredag och anslås på anslagstavlan. Manus lämnas in till Ritva på expeditionen senast torsdag kl samma vecka. 11

12 Studieomdömen och behörighet Studieomdömet avser den studerandes förmåga att bedriva studier och syftar till att bedöma den studerandes förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Endast heltidskurser på minst 30 veckor eller två på varandra följande kurser på minst 15 veckor kan berättiga till studieomdöme. Studerande vid skolan som fullgjort en omdömesberättigad kurs kan erhålla studieomdöme. För studerande som begär befrielse från bedömning ska studieomdöme ej sättas. Sådan studerande kan ej senare begära att få ut studieomdöme. Studerande kan välja att inte ta ut studieomdöme vid kursens slut. Sådan studerande har dock möjlighet att vid ett senare tillfälle få ut studieomdöme. Bedömningen ska grundas på iakttagelser från så många bedömare som möjligt och i varierande typer av arbetsuppgifter och arbetssituationer. Skriftlig eller muntlig kunskapskontroll kan endast ge en liten del av det underlag som krävs. Studieomdömet är resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen. Skolan som sådan är ansvarig för de avgivna studieomdömena. Studieomdömet kan inte överklagas till Folkbildningsrådet eller till annan instans utanför skolan. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande. Härvid ska användas endera av beteckningarna: Utmärkt studieförmåga (4) Mycket god studieförmåga (3) God studieförmåga (2) Mindre god studieförmåga (1) För att nå studieomdömets syfte ska följande faktorer beaktas: Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa Förmåga till analys, bearbetning och överblick Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier Social förmåga Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla högskoleutbildningar och bygger enligt högskoleförordningen på gymnasieskolans uppläggning. Grundläggande behörighet har den som genomgått ett nationellt program eller har utbildning som motsvarar detta. Grundläggande behörighet som intygas på innefattar dels ett omfattningskrav som gäller genomgångna läsår på (enbart på eller i kombination med tidigare studier på gymnasienivå) och dels ett innehållskrav (ersätter de tidigare kärnämnena). För mer information fråga din klasslärare eller 12

13 Arkiv- och sekretessregler Arkiv- och sekretessregler Blekinge är en landstingsskola och lyder därför bl.a. under sekretess- och förvaltningslagarna. Dina intyg, omdömen, ansökningshandlingar och personliga brev arkiveras. Dina personuppgifter finns lagrade i Avanti (skoladministrativt program). All personal har tagit del av landstingets sekretesspolicy. Se information på Förvaltningslagen Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och serviceskyldigheter gentemot allmänheten. På en landstings kan man till exempel ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut man vill klaga på har fattats. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen En del av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Utkast, till exempel en preliminär studieomdömessättning, är inte allmän handling medan färdiga studieomdömen är det. Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter som har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas. 13

14 Trivsel Cafékvällar Aktiviter på kvällstid. Tider meddelas i Gula bladet. Följande gäller på skolan Undervisningen är obligatorisk enligt timplanen. Du ska följa vår drogpolicy. Se särskild bilaga längre fram. På skolans område är rökning förbjuden. Rökare hänvisas till speciella områden. Vid huvudbyggnaden gäller den gröna rundeln på baksidan och vid KTH gäller gräsplätten mellan P-platsen och skolan. Dessutom går det bra att röka på parkeringarna. Du ska visa hänsyn och ej uppträda störande. Alla hjälps åt att hålla ordning i gemensamma utrymmen. Du ser själv till att trivseln på skolan blir så god som möjligt genom att ta hänsyn till ovanstående punkter. Cyklar Skolan har ett antal cyklar som kan lånas av eleverna. Följande villkor gäller för lån: Cyklarna lånas en dag i taget. Dvs. att man kan låna cykeln dag 1 och återlämna den dag 2. För varje lån betalas en depositionsavgift på 100 kronor, som återfås om cykeln lämnas tillbaka inom föreskriven tid. Om cykeln ej återlämnas inom föreskriven tid återfås ej depositionsavgiften. Cykelnyckeln kvitteras ut på skolexpeditionen. Trafik Vi vill gärna ha ett trafikfritt skolområde. Parkering ska ske på skolans parkeringsplatser. Iakttag hastighetsbegränsningen, 30 km/h på skolans område. Skåp I skolans huvudbyggnad och i Kost-, Konst- och Textilhuset (KTH), finns skåp att låna, till förvaring av böcker m.m. i huvudbyggnaden. Det kostar 150 kronor i deposition och man löser detta på expeditionen. På KTH krävs ett eget hänglås. Motion Som elev har du tillgång till gymmet (som finns i I-husets källare) och till gymnastiksalen, när denna inte är uthyrd. Du kan även basta gratis vid Salsjön. Anteckna dig på lista i bastun. Info om tider www. salsjon.se Salar som är tillgängliga efter skolans slut Huvudbyggnaden: Biblioteket, Dagrummet, Datasal 3, Gymnastiksalen KTH: Alla salar utom köket och salar med datorer i (Lärarrum, Datasal, Lektionssal och TV-rum) 14

15 Internat På internatet ansvarar du själv för ordningen och städningen på ditt rum och i övriga utrymmen. Visa hänsyn mot dina rumsgrannar. Det ska vara lugnt och tyst efter klockan Alla elevhem är rökfria. Några är även alkoholfria. Tar du emot gäster på internatet är dom under ditt ansvar. Några praktiska råd Spara på energin. Släck lampor som inte används. Använd inte korridorerna som förvaringsplats. Sopor sorteras i husen enligt sorteringsnyckeln och bärs ned till miljöstationen. Internatmöten Obligatoriskt för alla internatboende. 22 augusti september oktober november december januari februari mars april maj Internet, tv och telefoni Alla rum är förberedda för bredband (fiber). Du väljer och betalar själv om du vill ha internet, tv eller telefoni i ditt boende. Läs mer om leverantörer på vår hemsida. Post Bor du på internatet är din nya adress Namn Hus...Rum... Blekinge Folkhögskolevägen Bräkne-Hoby OBS! Kom ihåg att ange rum och hus i din nya adress. Dagens post läggs ut på förmiddagen i brevlådorna som finns i bakre entréhallen i huvudbyggnaden. Avgående post läggs i postlådan i bakre entréhallen i huvudbyggnaden. Lådan töms klockan varje vardag. 15

16 Internat Telefon För inkommande samtal: Hus A 91 Hus B 92 Hus C 93 Hus D 94 Hus E 95 Hus F 96 Hus G 97 Hus H 98 Hus I 99 Du kan ringa larmnummer 112 och dessutom alla internnummer inom Landstinget Blekinge. Ta bort dom två första siffrorna i numret. Expeditionen når Du till exempel på Internatföreståndare Mona Knutsson Telefon: , E-post: 16

17 Studievägledning Studie- och yrkesvägledning På skolan finns det möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie- och yrkesvägledare heter Malin Petersson och finns på skolan tisdagar Vid ändrad tid informeras detta i Gula bladet. Till studie- och yrkesvägledare kan du vända dig för samtal och rådgivning om fortsatta studier och yrken. Du bokar tid med Malin på lista utanför syv-expeditionen, på våning 3 i huvudbyggnaden. Välkommen! Studie- och yrkesvägledare: Malin Petersson E-post: Telefon: Tider: Tisdagar OBS! Malin kan bara se sina epost och svara i telefon på tisdagarna. 17

18 Karta 18

19 Ekonomi Externatavgift Du som inte bor på skolan betalar en externatavgift på 430 kronor per fyraveckorsperiod. Denna avgift täcker kostnader för måltider vid kursstart, skolavslutning, jul- och påsklunch, friluftsdagar, kafékvällar och utflykter, samt viss kopiering etc. Dessutom ingår förmiddagsfika måndag tom fredag. Externatavgiften är obligatorisk. Du som inte bor på skolan kan naturligtvis äta lunch i skolans matsal. Se pris på lunch på sidan 7. Internatavgift Läsåret 12/13 är internatavgiften kronor (1 700 för mat, för boende) för fyra veckor och inkluderar kostnad för logi, mat (frukost, förmiddagskaffe och lunch men inte kvällsmat). Lördagar och söndagar samt lov serveras ingen mat. Kostnaden inkluderar även ev. måltider vid kafékvällar samt viss kopiering. Betalningsperioderna är fyra gånger under höstterminen och fem gånger under vårterminen. Vi tar ut en depositionsavgift på 600 kronor för rumsnyckel som återbetalas vid kursårets slut. Mer information om hyresvillkoren, se hyreskontraktet. Studieresor kronor per läsår. Undantag Fiskevårdslinjen. Läromedel Cirka kronor per termin. Baskursens elever har dock fria läromedel. Härtill kommer kostnader för skrivmaterial och material till produkter som du tillverkar för att behålla (till exempel konstmaterial och textilmaterial). Studiestöd För information om studiestöd ta kontakt med Ritva på expeditionen eller med studie- och yrkesvägledare Malin. Ekonomiansvarig Kenth Birkestedt Telefon: E-post: Om du har problem med betalning, fakturor eller liknande kan du alltid ta kontakt med Kenth. Kenth har sitt rum på våning 3 i huvudbyggnaden. 19

20 Bibliotek Folkhögskolans bibliotek är alltid öppet och Du kan själv låna Dina böcker. För att vi ska kunna ha ett öppet och fungerande bibliotek förutsätter vi att Du följer nedanstående anvisningar och regler. Du godkänner villkoren genom att skriva Din namnteckning på nästa sida. Riv ut den nedre delen och lämna den till Din kursföreståndare, till mig eller i bibliotekets brevlåda. Kom gärna på besök eller om Du vill fråga något. Jag finns i biblioteket. Måndag... cirka 9-15 Tisdag... cirka 9-15 Torsdag... cirka 9-15 Välkomna till biblioteket! Annika Hultén Bibliotekarie Blekinge s biblioteksregler Uppslagsböckerna i det yttre rummet lånas inte ut. Du får ta med Dig boken till det klassrum Du arbetar i om Du ställer tillbaka den samma dag, direkt efter lektionens slut. I det andra, inre rummet finns böcker till utlån. Lånetiden är fyra veckor, därefter prövas omlån. Du lånar om själv, eller talar med mig. Alla böcker måste lånas med hjälp av kort och sticka. Instruktion finns i biblioteket. Om bibliotekets media skadas eller försvinner kommer Folkhögskolan att kräva ersättning. Tidskrifter utlånas ej. För kopiering finns det en kopiator i ett rum bredvid biblioteket. 20

21 Bibliotek Förbindelse att få låna Jag har läst ovanstående regler och lovar att följa dem. Jag är personligen ansvarig för det jag lånar. Om jag bryter mot någon av reglerna är jag medveten om att det innebär att jag kan bli avstängd ifrån möjligheten att låna bibliotekets böcker Namnunderskrift Personnummer E-post Namnförtydligande Datum Utbildning 21

22

23 Drogpolicy Information angående Blekinge s drogpolicy Vår skall vara en drog- och rökfri skola. Detta inte bara för att vi skall få en trivsam arbetsmiljö, utan främst för att kunna hjälpa personer som har eller har haft problem med droger att hålla sig fria från drogbruket. Dessutom motverkar en drogfri miljö att drogfria personer får drogproblem. Att avstå från droger är alltså inte bara en fråga för dig själv utan också i förlängningen en fråga om solidaritet med dina medmänniskor. Med droger avser vi alkohol och narkotika. Tobaksrökning är tillåten endast på särskilda platser utomhus. Alkohol och narkotika är ur juridisk synpunkt klassade på olika sätt. Att använda alkohol är lagligt. Användning eller försäljning av narkotika är däremot olagligt. För bruket av alkohol på skolan gäller att man skall vara nykter i skolsammanhang. Med skolsammanhang avses inte bara lektionstid och lektionssalar, utan hela skolans område, exklusive internatområdet, under all tid man vistas där. På internatet är bruk av alkohol tillåtet på fritid under normala ordnade former. Alla är ansvariga för en god ordning. Med internatet avses: inne i villorna, utomhus på grillplatsen och vid trädgårdsmöblerna i villaområdet. Ett par av villorna kommer att vara alkoholfria för de som önskar boka in sig där! Eftersom bruket av narkotika är olagligt är det personalens skyldighet att polisanmäla personer som vi misstänker är påverkade av detta. Om så sker kommer vederbörande att testas. Om testet är positivt kommer den testade med omedelbar verkan att avskiljas från skolan och/eller boendet under en vecka. Under denna vecka skall skolledningen fatta beslut om huruvida eleven skall avstängas för gott från skolan, eller vara kvar under särskilda premisser. Om någon ändå nekar att låta testa sig kommer detta att betraktas som ett positivt testresultat. Eventuella tester kan bara ske om personal hyser starka misstankar mot någon elev. Vi vill att Du genom att underteckna nedanstående talong visar att Du tagit del av vår drogpolicy samt är medveten om dess konsekvenser för den som använder droger på skolan. Detta brev går till samtliga elever som skall börja på n! Jag har tagit del av Blekinge s drogpolicy och är medveten om dess konsekvenser för den som bryter mot den Namnunderskrift Personnummer Utbildning Namnförtydligande Datum 23

24

25 Medgivande Medgivande att medverka på skolans hemsida och i skolans marknadsföringsmaterial Till skolans marknadsföringsmaterial räknas bl a skolans hemsida, facebook-sida, youtube-kanal och en del tryckt material. Datainspektionen rekommenderar att den som förekommer på bild eller med sitt namn på Internet ska ha gett sitt medgivande till detta. Nedan kan du ge ditt medgivande till att skolan publicerar ditt namn och bild. Lämna detta papper till din kursansvarige lärare eller direkt i mitt fack. Tack för din hjälp, Ulrika Berg, hemsidesansvarig Jag har läst ovanstående och ger mitt medgivande till att skolan får publicera mitt namn och bild. ger inte mitt medgivande till att skolan får publicera mitt namn och bild.... Underskrift... Namnförtydligande... Linje eller kurs 25

26 Senast ändrad 18 augusti

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA 1 av 6 0821 A B C VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA Ht 20 Vt 2014 2 av 6 0821 Alkohol Arbetsterapi Bad Betalning Bibliotek Biljard s folkhögskola arbetar för en drogfri skolmiljö. Skolan har nolltolerans gällande

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola folkhögskola ANSÖKAN LÄSÅRET 2015/2016 Texta tydligt och fyll i alla uppgifter! KURSER Du kan söka till mer än en kurs, rangordna dina val med siffror 1, 2, 3 etc. Särskilda kurser, gör dina val nedan!

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Varmt välkommen till ditt nya rum på Dalkarlså folkhögskola. Vi hoppas att du ska trivas, både med boende, klasskamrater och personal. För ditt rum gäller följande:

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Antagen av styrelsen 120619 Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015 Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola 2014-10-31 Sid 1(11) Innehållsförteckning Studeranderättslig standard... 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Välkommen till Sigtuna folkhögskola

Välkommen till Sigtuna folkhögskola Välkommen till Sigtuna folkhögskola I det här dokumentet hittar du det mesta som är bra att veta om Sigtuna folkhögskola, vårt sätt att arbeta och våra regler samt dina rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Hyreskostnad: Enkelrum 3200 kr/månad. Dubbelrum 2800 kr/månad, tillämpas endast vid brist på rum. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag

Läs mer

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning 2014 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 3 Övergripande, skolgemensam information... 3 Huvudmannens profil... 3 Statens syfte... 3 Förekomst av och innehåll

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Studeranderättslig standard Åsa Folkhögskola

Studeranderättslig standard Åsa Folkhögskola TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo +46155245784 2012-11-15 KN-KUS12-160-2 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

DELTAGARHANDBOK TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA

DELTAGARHANDBOK TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA DELTAGARHANDBOK TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA Vi hälsar dig välkommen till Tornedalens folkhögskola och hoppas på ett trevligt läsår tillsammans. I denna handbok har vi samlat en del av den information som

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2015 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Betyg... 2 Reservintagning...

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09 Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg KURSTIDER...1 STUDIETID...1 NÄRVARO...2 FRÅNVAROANMÄLAN...2 OMDÖME & BEHÖRIGHET...3 Information om klagomålshantering 3 UTVECKLINGSSAMTAL...3 STUDIEFINANSIERING...3 INTYG...4 ANTAGNING TILL FORTSATTA STUDIER...4

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka 2015

Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka 2015 Skolans noteringar ÅÅ-MM-DD / sign Antagen Antagen till reservplats Ej antagen webb Ankomstdatum Besked sänt Besked sänt Bekräftat antagning Anm avgift betald Återbud Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Information vid kursstart ht 2015

Information vid kursstart ht 2015 ht 2015 www.hogalid.nu info.hogalid@folkbildning.net Innehåll SKOLANS ADRESSUPPGIFTER 3 EXPEDITION 3 STÄD 3 VAKTMÄSTARE 3 KÖK 4 IT 4 FRITIDSASSISTENTER 4 SÄKERHETSFRÅGOR 4 DELTAGARKOSTNADER 5 BEHÖRIGHETER

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Valjevikens folkhögskola Receptionen Lärare timme/deltid

Valjevikens folkhögskola Receptionen Lärare timme/deltid Dokumentnamn: QIF 7.5.19 Folkhögskolornas Studierättsliga Råd Sida 1 av 16 Receptionen Växel Telefon: 0456-151 15 Skoladministratör Telefon: 0456-329 56 Epost: monica@valjeviken.se Valjevikens folkhögskola

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Information för läsåret

Information för läsåret Information för läsåret 2012/2013 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Introduktionsplan för nyanställda

Introduktionsplan för nyanställda Introduktionsplan för nyanställda Uppsävjaskolan Introduktionsplan för Snarast efter anställningsbeslut Bekräftelse på anställningen skickas ut Introduktionsplan upprättas Introduktionsplan checklista

Läs mer

Receptionen. Växel Telefon: 0456-151 15. Öppettider: Måndag - Fredag Lördag - Söndag 8.00-16.30 8.30-15.00. Torbjörn Bertilsson, IT-tekniker/lärare

Receptionen. Växel Telefon: 0456-151 15. Öppettider: Måndag - Fredag Lördag - Söndag 8.00-16.30 8.30-15.00. Torbjörn Bertilsson, IT-tekniker/lärare Dokumentnamn: QIF 7.5.3 FSR och ABC Sida 1 av 23 Receptionen Växel Telefon: 0456-151 15 Valjevikens folkhögskola Herrgårdsvägen 97, Box 94, 294 22 Sölvesborg Tel. 0456-151 15 Fax. 0456-418 80 E-post. info@valjeviken.se

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

3. Låneperiod. 4. Förvaring

3. Låneperiod. 4. Förvaring LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator eller ipad) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern

Läs mer