Tisdag 16 april SAL A3+A4 SAL A5 SAL A7 SAL A6 SAL A2. Tid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tisdag 16 april SAL A3+A4 SAL A5 SAL A7 SAL A6 SAL A2. Tid"

Transkript

1 Tisdag 16 april Moderator 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 SAL A3+A4 SAL A5 SAL A7 SAL A6 SAL A2 8:30-10:00 Registrering och Kaffe Utställningen öppnar kl :00-12:00 Invigning + keynotes, SAL A3+A4 Moderator: Karin Båtelson Karin Johansson, Statssekreterare, Socialdepartementet Sören Olofsson, Särskild utredare, Socialdepartementet Daniel Forslund, Chefsstrateg, Vinnova Åke Rosander, chef, Cehis Catharina Mann, Programägare kommunal ehälsa, SKL

2 Tisdag 16 april SAL A3+A4 SAL A5 SAL A7 SAL A6 SAL A2 Integritet Ledning Användbarhet Vård på distans Health 2.0 The future of healthcare, today Moderator Sara Almvide Anette Falkenroth David Liljequist Thomas Molén Agneta Granström 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00-19:00 Mingel Integritetsskyddet en viktig fråga? Ulrika Sandén Patientdatalagen översyn rapport från utredningen Patrik Sundström Personcentrerad vård 73 - Nationella - Evidens och programmet för implementering datainsamling till Inger Ekman kvalitetsregistren Åke Nilsson Patientmakt Elin Sundberg Beslutsoförmögna patienter och rätten till god och säker vård Maria Jacobsson 16:00-16: PDL i dag efter tillsyn Erik Janzon Maria Bergdahl SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys Gurra Borssén Anette Cederberg Ehälsa i landstingen 2013 Lars Jerlvall, Thomas Pehrsson 167 NordSec Informationssäkerhet i kommuner och regioner Perry Göransson IT i vården - Hjälper eller stjälper det patientsäkerheten? En diskussion ur läkare- och ledningsperspektiv. Cambio IT och ehälsa i vårdenen stor potential Eva Pilsäter Faxner Carina Lamroth Martinsson 16:00-16: Nätverkssamarbete för ökad kvalitets- och kompetensutveckling inom radiologin. Christina Kling Hassler Framgångsrik integrering av e-hälsa i sjuksköterskeutbildning Högskolan i Skövde Anne Persson Hanife Krasniqi 201 -Går det att lyckas med användbarhet? Erfarenheter från Östergötland Anders Bernholtz, LiÖ. Thomas Petersson, Usify Usify - Speaker Partner 13:30-13: Introduktion användbarhet Bengt Sandblad 13:45-14: Redovisning av Projektet ehälsosystemens användbarhet 2013 Isabella Scandurra 15:00-15: Användbarhet utifrån patientens process Rose-Mharie Åhlfeldt 15:15-15: Vad kan vi lära av Pascalprojektet ur ett användbarhetsperspektiv? Peter Alvinsson 15:30-15: Ett leverantörsperspektiv på användbarhet Ragnar Lindblad 15:45-16: Strukturerade data och visualisering av information exemplet 16:00-17:00 Varningsinformation 166 -Diskussion: Leder handlingsplanen för nationell ehälsa till mer användbara ehälsosystem? Moderator: David Liljequist Vårdplanering på distans med patienten i centrum Olle Odehammar Social, mobil och öppen Så möter vården patienternas förväntningar och behov Magnus Kolsjö 200 Vård i hemmet möjlighet eller hot? Hans Carlsson Niklas Sundler Telia, Region Skåne- 15:00-16:30 Vård på distans. Exempel och erfarenheter ifrån VLL 18 - Strategiska beslut en förutsättning för utveckling av Vård på Distans 45 - Vård på distans - Från tekniska utmaningar till klinisk nytta 46 - Goda idéer på väg till main stream aktivitet eller projektkyrkogården? 48 - Telemedicinska arbetssätt på olika vårdnivåer i VLL - ett målmedvetet utvecklingsarbete 25 - Sköt dig själv Remodem stöd av personer med demens i glesbygd Ingela Johansson 13:00-13: Estonian experience of sharing health information between healthcare professionals and citizen. Associate Professor Peeter Ross 13:45-14: One patient one health record, Norway Deputy Director General Bjørn Astad 15:00-15: ehealth in Finland 2013 MD PhD, Director of Department Päivi Hämäläinen 15:45-16: Status and Plans Danish E-Health overview Senior Consultant Jens Rahbek Nørgaard

3 Onsdag 17 april SAL A5 SAL A3+A4 SAL A6 SAL A7 SAL A2 Framtidens Invånartjänster / Teknik Engelskt Läkemedel dokumentation Välfärdsteknologi Moderator Mikael Hoffman Håkan Nordgren Lars Jerlvall Catharina Mann Karin Lind-Mörnesten 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 8:30-8: Säker Läkemedelshantering - Introduktion Mikael Hoffmann 8:50-9: Generisk förskrivning, Läkemedelsverket Erica Hagblom 9:20-9: Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak Torbjörn Sjölin 9:50-10:20 10:20-11: Tieto finalister Landsting Finalisterna presenterar: Synnöve Lindemalm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Preben Bendtsen, Landstinget Östergötland Kurt Boman, Skellefteå sjukhus 11:05-11: Pascal hur gör vi djävulens verktyg till ett uppskattat IT-stöd? Karina Tellinger 11:25-11: En samlad läkemedelslista: hur och varför? Karina Tellinger 11:45-12: Sjuksköterskornas behov av IT stöd vid arbete med läkemedel Kim Lindskog, Birgitta Jacquet 12:15-13: Målet är semantisk interoperabilitet. Vad är det? Vad innebär det? Varför behövs det? Håkan Nordgren, moderator 9: Dialog med nationella aktörer vår roll på vägen dit! 133-Socialdepartementet Anna Adelöf Socialstyrelsen Erik Höglund CeHis Helena Nilsson SKL Annica Blomsten Moderatorn sammanfattar vägen dit, frågor 10:15-10: Vägen dit, ur ett nationellt perspektiv 137 -Nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk lösningsneutrala resurser för strukturerad dokumentation Ulla-Carin Viklund, Standarder för semantisk interoperabilitet Gustav Alvfeldt Daniel Karlsson Karl-Henrik Lundell 139 -Användning och test av NI och nationellt fackspråk? Lotta Holm Sjögren, Niklas Eklöf, Lotti Barlow Diskussion med föreläsarna, frågor 12:15-13: CE-märkning av ITsystem i vården ny vägledning från Läkemedelsverket Mats Ohlsson, Läkemedelsverket 16 -Vad händer efter CEmärkningen? Roger Isberg 17 - Introduktion i effektiv riskhantering för mjukvara Peter Andersson 28 - (Varför är det så svårt att implementera Information - och kommunikationsteknologi (IKT) i hälso- och sjukvården?) Lina Nilsson Elektroniska intyg vad innebär detta för dig i vården och som leverantör av journalsystem? Henrik Schild A better solution for clinical healthcare IT Pål Aaserudseter RES Software Norway - 8:30-9: Tieto finalister Kommun Finalisterna presenterar: Johan Rindeborg, Tre Stiftelser Kerstin Marthinsen, Nestor FoU-center Maria Gill, Västerås kommun 9:15-9: Inledning - En utblick i världen inkl forskning Stefan Lundberg, KTH, Lektor skolan för teknik och Hälsa 9:45-10: "Soctanter på nätet", Catharina inleder Rebecka Ingloff Gustav Ledstam 10:15-10:45 10:45-11:15 78 Teknikombud och digitalt samarbetsrum skapar - Lust till Teknik Ann-Britt Olofsson, Omsorgskontoret Linköpings kommun 11:15-11: Välfärdsteknologi i äldreomsorgen - bra för de äldre och nettobesparingar för kommunen Magdalena Marklund 11:45-12: E-hemtjänst - samma gamla hemtjänst men på nytt sätt Mats Rundqvist och Maria Gill 12:15-13: Nordic development of ehealth indicators Hannele Hyppönen HIMSS Stage 7: ROI demonstration Vicent Moncho Mas Cerner Limited - 3 epsos and a changing Nordic ehealth landscape Lisa Hagberg Anna Adelöf 205- Detecting and Preventing misuse of sensitive information! André Smits Attachmate Innovation through International Cooperation in ehealth Frank Cunningham, DG CONNECT

4 Onsdag 17 april SAL A5 SAL A3+A4 SAL A6 SAL A7 SAL A2 Läkemedel Framtidens dokumentation Teknik Invånartjänster / Välfärdsteknologi Engelskt Moderator Mikael Hoffman Håkan Nordgren Lars Jerlvall Marita Olsson Narving Helene Richardsson 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 19:00-02:00 Bankett 13:15-13: NjuRen-nytt stöd vid läkemedelshantering vid nedsatt njurfunktion Tero Shemeikka 13:45-14: eped ett verktyg för kontinuerligt lärande Synnöve Lindemalm 14:15-14: Vaccinationer, Vad händer? Lars Midboe 14:45-15:15 15:15-15: Vem ansvarar för läkemedelslistan Daniel Carlzon 15:45-16: Patientsäker läkemedelsbehandling en självklar prioritering för leverantören Swedish Medtech Joakim Söderberg 16:15-17: Hur bidrar de här komponenterna till säker läkemedelshantering 13:15-15:00 Vägen dit i praktiken 140 Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? Lotta Holm Sjögren, Gemensam informationsstruktur ur ett kommunperspektiv Ann-Helene Almborg, Så gör vi i Sörmland Lennart Persson, Sörmlands läns landsting Så gör vi i Örebro Britt-Marie Horttana, Så gör vi Östergötlands kommuner Pär Holgersson Diskussion med föreläsarna, frågor 15:30-15:30 15:30-16:30 Vägen dit exempel på utvecklingsarbete Från nationell riktlinje till strukturerad dokumentation för uppföljning och öppna jämförelser (Levnadsvanor/tobaksanv ändning) Inga-Britt Stenman Gemensam informationsstruktur i Halland - En vårdprocess över organisatoriska gränser med strukturerad DEBATT 181. Evidensbaserade standardvårdplaner ett instrument för högkvalitativ vård Karin Edlund Gemensam arkitektur för informationsförsörjning Helena Nilsson Infrastruktur - tjänsteplattform och säkerhetsspärrar Lennart Ericsson 203 -Effektiv SystemAdgang en virtuel løsning for klinikere i DK hovedstadsregionen Pia Daugbjerg Andresen Imprivata - 15:00-15: Testbäddar - Introduktion Elisabet Nielsen 15:15-15: Nordic MedTest - ett nationellt testcenter för vårdinformationssystem - För Sverige på tiden! Göran Karlström 15:35-15: Testbädd för hälsooch sjukvård eller äldreomsorg Magnus Stridsman 15:55-16: Testbädd validerar produkter och tjänster för vård på distans Jonathan Björkehag Diskussion. Testbäddar, hur kan vi använda dem? Moderator: Lars Jerlvall igare föreläsare. CEHIS SKL (kommun) Swedish Medtech 13:15-13: Hemtjänst 3.0 inte bara vård och omsorg Marie Strömberg Anne-Christine Hertz 13:45-15: esenior enklare och tryggare vardag i eget hem Veslemøy Ramsfjell Sapsborg- Marie Dahl Fredrikstad- Ulf Harry Evensen Oslo - Eva Hurtig Göteborg -Emma Axelsson 169 Från analoga till digitala trygghetslarm Catherine Melby 16:00-16:30 151a - Hur använder vi Nationell Patientöversikt tillsammans? Ingela Jägerstedt-Larsson 151b - NPÖ, Så här använder vi NPÖ! Samtliga kommuner blir konsumenter av NPÖ 2013 Lars Törnblom, SKL och Marita Olsson Narving, Gävle kommun och SKL Developing epatients; putting patients at the centre of ehealth Dr Fraser Cummings NHS From evidence to insight: Achieving outcomes that matter Farhana Alarakhiya Bending the cost curve - ehealth and mhealth Karita Reijonsaari Right clinical information at the right time should be evidence based Bjørn Myrvold, Timo Haikonen Tieto E-Record access to all Danish Health Records Jens Rahbek Nørgaard

5 Torsdag 18 april SAL A5 SAL A7 SAL A3+A4 Informationssäkerhet Förändringsledning Invånartjänster Moderator Göran Karlström Kalevi Pessi Sofie Zetterström 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12: En läkares syn på säkerheten i vården Niclas Skyttberg MSB Samhällets syn på säkerheten i vården Fia Ewald Varför behöver man ledningsinformationssyste m? Kjell Allestedt Så här har vi infört ledningsinformationssyste m Monica Göransson Vårdens och omsorgens krav Rikard Lövström Hur ser DI på appar och moln i ett integritetsskyddsperspektiv? Ingela Alverfors Bortom teori och planering Patientens tillgång till hur hanterar vi förändring i sin egen information, det 21 århundradet inledning Anna Kelly Sofie Zetterström 1 - Att tänka på nytt sätt Harald Eide ehälsa att leda mot framtiden genom arbetssättsinnovation Angelica Hafström, forskningskoordinator, ehälsa, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet och Chalmers En översikt av existerande Webbaserade Kunskapsportaler på nationell och regional nivå - Utmaningar och framgångsfaktorer Hanife Krasniqi 172 Mina Vårdkontakter Maria Berglund Anette Thalén Förändring i 173 Personligt hälsokonto samverkan från idé till Eva Leach realisering Henrik Moberg Ann Ekberg Jansson, t.f. FoU-chef och verksamhetschef. Ida Wernered, Utvecklingschef, Angereds Närsjukhus Hälso och Sjukvård En värld i förändring En värld av möjligheter Pia Hofstedt 5 Uppsala dagar efter uppsalabornas tillgång till sin journal. Benny Eklund 66 - DOME - följeforskning till EU-projektet SUSTAINS - vad har man hittills sett? Isabella Scandurra Åsa Cajander : Mina Vårdflöden Nina Lundberg

6 Torsdag 18 april SAL A5 SAL A7 SAL A3+A4 SAL A2 Informationssäkerhet Förändringsledning Invånartjänster Chalmers e-health Moderator Kjell Allestedt Kalevi Pessi Sofie Zetterström 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15: Kontinuitetsplanering Michael Patrickson Nyttoeffekter genom nationell styrning av informationssäkerhet inom e-hälsa. Leif Carlsson 81 - Samverkan och gemensam kunskapsuppbyggnad skapar smartare e- förvaltning Claes-Olof Olsson Framtidens Informationssäkerhetsutbild lärandenätverksmodeller ning i Sörmland för vård och hälsa. Jonas Jensen Fredric Landqvist 14:30-15: Paneldebatt 12 - Patientens upplevelse är lika med processen! Matts Rehnström 76 - Återanvändning av journalinformation: Att representeras eller inte det är frågan Jan Florin Sjukvårdsrådgivningen, Användning och utveckling telefoni Björn Gustafson Vårdguiden=Sant Sofie Zetterström Kim Nordlander Internet KBT, erfarenhet och nytta Nils Lindefors 13:15-14: Building usability into the Swedish ehealth stategy action plans Isabella Scandurra 14:15-15: Hjärtjournalen/The Heart Journal/mEqual quality assurance and decision support in Hitta och jämför vård cardiological everyday -till nytta för patienterna? practice Caroline Andersson Hans Tygesen

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Leading Health Care Hälsa per krona nr 1

Leading Health Care Hälsa per krona nr 1 report Leading Health Care Hälsa per krona nr 1 Ebba Sjögren, Hans Winberg, Thomas Paulsson och Fredrik Neij. HÄLSA TILL VARJE PRIS? KRONOR I VÅRDEN, VAD VÄRDERAR VI MED PENGARS HJÄLP? DAGS ATT STYRA MOT

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården?

Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården? Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården? Regional Digital Agendas for Healthcare Helena Wiedling Fernandes Mobile Heights Ann Tronde FoU-centrum Skåne, SUS,

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Så möter vi rekryteringsutmaningarna

Så möter vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen 1 Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Implementering av FaR från ord till handling

Implementering av FaR från ord till handling Implementering av FaR från ord till handling Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne & Lunds Universitet Malmö, Sverige Min bakgrund MPH, PhD, disputerade

Läs mer

Adherenceprogram konkreta verktyg med många vinnare. Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse

Adherenceprogram konkreta verktyg med många vinnare. Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse Personliga varumärken det handlar om ditt professionella rykte Tydligare krav och regler i förslaget till ny biobankslag Adherenceprogram konkreta verktyg

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt

Läs mer