Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 ARKIV Lars Lerin

2 ARKIV Lars Lerin

3 4 5

4 I Goethes Faust kan man lära sig att allt förgängligt endast är en liknelse. Den insikten utgör basen för all konst, alla konster. När vi lyssnar till musik som verkligen angår oss Bruckner, Mozart, Mahler, Charlie Parker då hör vi att klangerna och modulationerna och figurerna alltid föreställer något utanför och bortom oss själva. De är liknelser. Och vi frågar oss: Vad föreställer de egentligen? Det är den frågan som bara den stora konsten förmår oss att ställa. Bildkonsten skiljer sig i det avseendet inte från musiken. Liknelsens fenomen är detsamma. När jag går in i Lars Lerins bildvärld fylls jag av häpnad och en besynnerlig känsla av igenkännande: jag har varit här förr men ändå inte, varför och varifrån kommer de här färgerna till mig först nu, vilka hemligheter döljer sig bortom tonerna och klangerna? Att samtidigt förmedla det närvarande och verkliga och det utanförverkliga och sinnligt ogripbara det är vad Lars Lerin gör med sådan lätt hand och ibland till och med bedrägligt flytande färger. Den stora konsten röjer inga hemligheter för oss. Men den visar oss att hemligheterna finns. Det är inte en fråga om teknik eller material eller stoff och motiv utan som i Lars Lerins fall - handlar det om konstnärens hemlighetsfulla närvaro i sitt verk. För att än en gång citera Goethe: Att föra konsten framåt förmår bara mästarna. Torgny Lindgren 7

5 8

6

7 TIME TAKES A CIGARETTE Sex punkter om jakten på suveränitet och tillhörighet hos Lars Lerin Massan Det första jag tänker på är massan. Den nästan gränslösa mängd av bilder och motiv som dyker upp och känns centrala om man försöker betrakta och ta in Lars Lerins nästan fyra decennier långa karriär. Jag tänker på ödehusen och de dramatiska kalhyggen som blev hans genombrott på 80-talet. På torpen som långsamt multnar bort som falnande minnen bredvid vägar där ingen längre kör. Jag tänker på HSB-längorna och en dunstande folkhemsdröm. Jag tänker på egnahemshus. Jag tänker på Antarktis. På de väldiga vidderna i norska Lofoten där det arktiska ljuset för en nästan löjligt vacker kamp mot de mörka årstiderna. På bohuslänskt strandskimmer och doftande små rester av hav som flutit upp på land. På långa rader av bokryggar, arkiv, uppstoppade djur och museimontrar. Presenterade var för sig kunde de alla utmålas som någon typ av centralt nav för ett konstnärskap att röra sig kring. Jag tänker också på pirayor, på ett intensivt besök i Michael Jacksons drömvärld. På interiörer i anonyma hotellrum. På ömt och hungrigt återgivna manskroppar. På små silverbägare, vindlande fasader i sydamerikanska storstäder, indiska öknar och iranska palats. Lars Lerin skulle enbart utgående från sin tekniska briljans kunna beskrivas som ett förkroppsligande av timmarsregeln, som säger att övning faktiskt ger färdighet. Det gäller förstås många seriöst arbetande konstnärer, oberoende av medium. Men hos Lerin finns det ovanligt många motivkretsar som förefaller essentiella för konstnärskapet. Massan är helt enkelt förbluffande. 17

8 Akvareller med en persona Det går inte att betrakta Lars Lerins konstnärskap utan att ta hänsyn till det författarskap som utgör en försvarlig del av, och ger kropp åt, helheten. Precis som resten av konstnärskapet är mängden överväldigande. I fler än 50 titlar både förhållandevis klassiska konstnärsböcker och mer personliga reseskildringar, minnesanteckningar och brevsamlingar - har Lerin långsamt men relativt målmedvetet byggt en litterär persona som rör sig mellan de olika uttrycksformerna. Böckerna är ett språk. Ett sätt för Lerin att sammanfatta olika ämnen för sin publik, och kanske också för sig själv. Ofta återvänder han, eller samplar, sitt material för att belysa samma stoff från en ny vinkel. Själv säger Lerin att han skriver när målandet inte räcker till. Det berättarjag som framträder i de självbiografiska böckerna är skoningslöst självutlämnande. Eller bara väldigt rakt. Beroende på vilken infallsvinkel man väljer. Mina misstag och hemligheter är knappast värre än någon annans, har konstnären återkommande sagt i intervjuer. Och han har naturligtvis rätt. I böckerna får vi möta en hård kamp mot ångest och missbruk, och en febrig jakt på kärlek och sammanhang. Det finns mängder av ingångar till Lars Lerin. Ibland ställer sig konstnärens tekniska skicklighet i vägen för betraktaren. Han har också kritiserats för att applicera en okritisk blick på de landskap han gestaltar, för att vara för överdådig, för distanserad, nostalgisk och sentimental. Ser man bara på enskilda verk eller små grupper av bilder så hittar man också en del av dessa drag. Ser man till helheten så försvinner sötman. Eller kanske snarare sötman blir en kontrast som förstärker mörkret. Det honungsglaserade revbensspjället kommer, om man nu tillåter sig ett sådant bildspråk, med ett ben av titan som krossar tänderna på den som bara är intresserad av att tanklöst glufsa i sig. Det analyserande stoffet, gestaltningens tyngd eller vad man nu vill kalla det kritiska perspektiv som skiljer bra konst från nöjaktig är inte nödvändigtvis närvarande i alla enskilda bilder. I gengäld besitter de en integritet som gör att de varken kräver eller behöver den stora uppmärksamhet de har fått. Alla bilder behövs i en helhet som bygger på en tillåtande humanism. Lars Lerin vägrar, skulle man kunna säga, att göra avkall på sin mänsklighet. Fältetnografen Brustna drömmar. Nostalgiskt skimmer. Bitterljuv diskontinuitet. Enslig längtan. Akvarellen Dimma från 1997 kan tjäna som ett exempel. Tre små torp i varierande grad av söndervittrande. En ensam och i stort sett rak elstolpe. Ett grönt flytande färgfält i förgrunden, och ovanför en gigantisk himmel. Dimgrå med smärtsamt klara stråk av vitt som bryter igenom det stora grötiga. Känslan av liv och romantisk klagan är så påtaglig att den nästan blir en kliché som man reflexmässigt värjer sig ifrån, samtidigt som man aningen motvilligt känner den i hela sin kropp. Ungefär som ovan kan man välja att se på det spår i Lars Lerins konstnärskap som i första hand sätter fokus på konstnärens hembygd i värmländska Sunnemo, och i andra hand på samma typ av ödsliga förgängelse på en rad andra platser. Ödehusen och anknytande motiv är dock inte bara melankoliska klagosånger. De är också ett rätt så rakt konstaterande över vad som finns kvar av en tid som flytt. Nosferatu,

9 Det nostalgiska innehållet speglar möjligen en kollektiv längtan efter en förlorad värld, men kastar inte bara smäktande blickar bakåt utan jagar i så fall minst lika frenetiskt någonting att känna igen och gripa tag i som orienteringspunkter eller riktmärken i den kaotiska karta som tillvaron utgör. Det bor dessutom något paradoxalt lustfullt, nästan fetischistiskt, i konstnärens frossande. Ett slags subtil förgängelseglädje. Ett yrvaket öga på kretsloppet som är lika fascinerat som gråtande. Målningarna är i allmänhet folktomma, men det är egentligen människorna det handlar om. Ibland väldigt konkret. Subjektet i Lerins målningar och böcker identifierar sig starkt med de oönskade, eller i varje fall i samtiden överflödiga, människor som husen representerar. I böckerna Solsken och regn och Det tysta köket berättar Lerin i ord och bild hur betydelsefullt mötet med bonden Arvid och hans ovanliga hushållerska Astrid, som varken kunde eller ville följa samhällets normer, har varit för hans eget liv. De i marginalen marginaliserade är de verkliga hjältarna eller huvudkaraktärerna hos Lerin. Filmen De daglediga bygger på material som är insamlat i mitten Bensin, x150 cm av 1980-talet av konstnären som filmande dricker kaffe med Helena i Dalen, Elsa i Skräddartorp och andra utkantsexistenser. Samtalen mellan de äldre kvinnorna och konstnären bygger på ömsesidigt förtroende och filmen skulle kunna vara en hyllning till de osynliga, eller i den stora offentligheten osynliggjorda, människor som alldeles nyss fyllde de gistna husen med sina liv. Lerin har helt enkelt befunnit sig mitt i den nedmontering som målningar, film och böcker beskriver. I sin ambition att möta den värmländska landsbygden ansikte mot ansikte, och inte från en position som ser ner på det och dem som gestaltas, är han besläktad med fotografer som JH Engström och Anders Petersen, som tillsammans har skildrat miljön i den prisade boken From Back Home. I jämförelse kommer emellertid Lerin, som kontinuerligt har arbetat med temat under en lång tid, närmare en position av medveten distanslöshet i sin gestaltning. Lerin delar för övrigt ytterligare ett drag med Engström och Petersen. De har alla låtit kropp och sexualitet ta stor plats inom det respektive konstnärskapet. Sedda tillsammans blir Lerins kroppsorienterade konst i det närmaste ett angrepp på den heteronormativa blick som de andra representerar. I sammanhanget intressantare är emellertid kanske Lerins, snäppet mer otippade, släktskap med en lika betydelsefull men mindre internationellt erkänd svensk fotograf, nämligen Sune Jonsson, som brukar beskrivas som norra Sveriges svar på Dorothea Lange och Walker Evans. De amerikanska klassikerna har blivit odödliga genom sin dokumentation av den stora depressionen under 1930-talet. Jonsson genom sitt dokumentära skildrande av det land av fattiga småbrukare i glesbygd som är det svenska välfärdsbyggets bortglömda fundament. I en lång serie böcker (med start i Byn med det blå huset 1959) följde Jonsson handlingen i realtid flyttlass till växande städer, den välskötta åkerns sista skörd och en känsla av en ny era som kommer vältrande bortom väldiga skogar vars invånare bara kan välja anpassning eller utplåning. Jonsson hade en tjänst som fältetnolog på ett museum och återkom ständigt till samma ämnen. Hans fotografier bär, liksom Lerins bilder, en svärtad romantik. Men här finns också en dokumentaristisk nit som gör att skildringen inte bara blir ett falnande minne, utan också en ambition att verkligen ta tillvara ett kapital av kunskap och 20 21

10 erfarenheter som har bäring också i framtiden. Det snart passerade och redan förgångna som både Jonsson och Lerin intresserat sig för tillåts vara en omistlig del av den väg som har tagit oss till den plats som är idag. Skillnaden mellan de respektive glesbygdsskildrarna är förstås att Lerin är en konstnär, och inte lika konsekvent följer den stora samhällsrörelsen utan är mer intresserad av de kantstötta individer som framhärdar i utkanten av de sammanhang han betraktar. Postmodern romantisk modernist eller bara sig själv Om man vill genrebestämma, precisera eller bara placera in Lars Lerin i ett interartiellt nät möter man vissa svårigheter. Också i detta sammanhang gör bredden och massan i konstnärens produktion att man kan komma till olika destinationer beroende på vilken ingång man väljer. Det finns en ansenlig naturromantik i många av Lars Lerins bilder, och de smäktande himlarna som liksom suger till sig betraktaren har klara drag av den sublima känsla som var den romantiska konstens mål. Å andra sidan finns det ingenting som hindrar att man ser de upprepade husfasaderna och de dova men paradoxalt lockande HSB-längorna som resultatet av en jakt på epifani, det eviga nu som modernismen jagade. Trots att han sällan nämns i sammanhanget så har Lerin vidare en hel del gemensamt med sin generations postmodernt orienterade svenska konstnärer. Precis som många av de konstnärer som slog igenom på 1980-talet har Lerin en dragning mot hybriden och rör sig mer eller mindre konfliktlöst mellan högt och lågt, både när det gäller motiv och material. Lerin balanserade i likhet med exempelvis Ernst Billgren tidigt på gränsen till det kitschiga. Och i sina konstnärsböcker blandar Lerin gärna in låga material, typ tejp, som kan ses som motsägelsefulla i relation till den ganska traditionella akvarelltekniken och tjocka vackra pappersark. Vidare kan man se de många upprepningarna av likartade motiv som en dekonstruktion eller dragning mot det fragmenterade. Eller kanske som en undersökning av måleriets grundförutsättningar. I målningarna från olika arkiv, bibliotek och museer finns också ett ifrågasättande av ett Silver (ur Lösöre), x18 cm (i museimontrarna bokstavligt) dammigt autenticitetsbegrepp. Det som händer när pärmar, mappar och böcker förvandlas till färg på ett papper är ju att de i någon mening blir tecken utan funktion. Lerin har aldrig uttryckt något större intresse för att bygga teorier kring sin konst, även om teorin nog ändå finns där i högre utsträckning än man kanske tror vid en första anblick. Genom de många böckerna fylls konstnärskapet av ord som förändrar, eller i varje fall kraftigt påverkar, läsningen av hans bilder. Men det är klart, det går inte att påstå att Lerins konst har samma intellektuella och distanserande anslag som många av 80-talisterna. Närmast står Lerin kanske de målare som han själv ofta nämner som favoriter och förebilder. Hans Wigert och Evert Lundquist, bägge Lerins lärare under studieåren på Valand i Göteborg, skiljer sig i och för sig uttrycksmässigt rätt så radikalt från Lerin. Men de har också en hel del gemensamt. Hans Wigerts lyriska, en smula naiva expressionism och Evert Lundquists lite allvarligare kännetecknas bägge två av ett ohämmat färgfrosseri och en fysisk påtaglighet som Lerins akvareller oftast saknar. Wigert och Lundquist delar också ett slags integritet som gör att det blir relativt ointressant att placera in dem i ett större sammanhang. De världar som skapas i deras respektive konstnärliga praktik är liksom god nog i sig själv. Denna integritet har också Lerins bilder. Det är ingen tillfällighet att lerinsk gör sig som ett beskrivande adjektiv. Eller att Lerinland gärna används som ett beskrivande begrepp i receptionen av konstnärens verk. Hans Wigerts vägran att förskjuta, eller nedvärdera, motiv och ämnen som kan tyckas banala är dessutom ytterligare ett drag som är kännetecknande för Lerin, som med sin våldsamma bredd av motiv verkar fast besluten om att bygga en hel värld. Rear Window en poetik Den återhållsamt episka Rear Window anses allmänt vara en av Alfred Hitchcocks mest lyckade filmer. För Lars Lerin är den klassiska thrillern, som är baserad på Cornell Woolrich novell It Had to Be Murder, med James Stewart och Grace Kelly i huvudrollerna mer än en bra 22 23

11 film. Lerin har i flera stora, mycket ambitiösa verk återvänt till de slitna fasader i Greenwich Village som Stewarts tillfälligt rullstolsbundna fotograf Jeff Jefferies stirrar på under sin konvalescens. Det är knappast filmens spänningsmoment och mordgåta som intresserar Lerin, utan snarare greppet att låta en person iaktta en byggnad där de öppna fönstren avslöjar ett brett spektrum av mänsklig aktivitet. Det är som en studie i att betrakta och bli betraktad som filmen gått till historien, och det är som ett exempel på denna dubbelsidiga voyeurism som filmen har lett till en serie bilder som framstår som nyckelverk i Lars Lerins produktion. I Lerins, till förebilden relativt trogna, bilder av husfasaderna ser vi ett panorama av mängder av små scener. I fönster, på balkonger och på brandstegar ser vi exempel på ensamhet, desperation, gemenskap, kärlek och sex. Vi ser människor som är uppklädda och människor som är avklädda. Vi ser ett gytter av både lyckade och misslyckade försök att hitta en väg in i den stora helhet som är det mellanmänskliga sammanhanget. Bakom husen anar vi en glödande himmel. De tunga fasader som, åtminstone kvantitativt, dominerar svitens bildrum är på intet sätt unika i Lerins produktion. De är snarare ett exempel på ett av konstnärens mest föredragna motiv. Men de många scenerna sticker ut. Nästan som om Lerin genom att luta sig på Hitchcocks kompetenta narrativ förtydligar de berättelser som bor bakom de blänkande fönstren i de mängder av byggnader som har inkarnerats på hans fuktiga akvarellpapper. Varje hus vi passerar är ett löfte om berättelser av liv. Varje berättelse av liv är ett facit på de val som fattades och en dröm om de val som inte gjordes. Något liknande skulle man kunna säga om en svit majestätiska målningar som bygger på Michael Jacksons mytiska ranch Neverland en plats laddad med popstjärnans korta på en gång tragiska och, i egenskap av en av de senaste decenniernas mest inflytelserika musiker, rätt så fantastiska öde. I Lerins tolkning bär det privata nöjesfältet en ödesmättad ton av skymning. I merparten av svitens bilder syns pariserhjul, berg- och dalbanor och karuseller i en folktom, disig och brinnande skymning. På en enstaka bild ett diffust myller av människor som studsar mot en annan bild som visar en helt tom teatersalong eller konsertlokal. En känsla av krackelering är överhängande. Skuggorna är dramatiska och speglar den stora, bisarra tragedin som Jackson förlorad i storhetsvansinne, plastikkirurgi och, i bästa fall, opassande nära relationer med barn, representerar. De eventuella slutsatser bilderna drar är likväl inte entydiga. I sviten finns också en underton som sympatiserar med platsens ursprungliga ambition bortom världsarenor, hårdbevakade rättegångar och överdoser att skapa en verklig version av Peter Pans drömvärld där barn inte behöver bli vuxna och anpassade efter samhällets inte alltid så generösa strukturer. Ödsligheten är i det närmaste total. Det blinkande, blankpolerade nöjesfältet bär på samma spruckna drömmar som de ruinerade torpen och det tomma kalhygget. Utkantstillvaron måste inte nödvändigtvis vara perifer. Lerin använder, skulle man kunna säga, de populärkulturella ikonerna som arketyper för att förtydliga sin egen konstnärliga drivkraft. Ytterligare ett exempel är en mörk, gotisk tolkning av byggnader och stämning från Werner Herzogs enigmatiska skräckfilm Nosferatu: Phantom der Nacht. En film som i långt högre grad än andra Dracula-filmer lägger fokus på den monstruösa grevens ex- Fönster mot gården I, x204 cm 24 25

12 istentiella ensamhet och längtan efter tillhörighet och sammanhang. Ovanpå och under Konsthistorien är alltid närvarande i en målning. Under varje bild finns en annan. Detta gäller förstås inte bara historien, utan också varje enskilt konstnärskap. Lars Lerin arbetar ofta i lager på lager. Flera tagningar av samma motiv kan ligga bredvid varandra i samma bild. Stora sjok av text kan komma flytande och lägga sig i bildrummet som om de rymt från ett brev eller en dagbok. Ibland finns det bokstavligen en bild under bilden. I några av sina starkaste verk har Lerin fört samman flera akvareller och hängt dem i kluster så att det bara är utkanten eller någon annan begränsad yta som syns av en del av bilderna, som blandas samman som en kortlek. Det är en effektiv presentation som komprimerar och ger intryck av att försöka sammanfatta något mycket stort. Effekten är inte bara tydlig och bryter upp det konventionella bildrummet, utan förmedlar också att den utsaga som konsten försöker formulera inte ryms på den aktuella väggen. Rörelsen mellan olika genrer speglar samma sökande. Fotografi, film och grafik fungerar inte bara som komplement utan blir naturliga beståndsdelar på samma villkor som Bibliotek I, x 300 cm de dominerande akvarellerna. En lång fotografisk bildserie fångar gathundar och herrelösa katter i Brasilien, och skulle kunna representera ett nytt område inom Lerins konstnärskap. Men på samma gång kan de lika gärna beskrivas som ännu ett lager i Lerins utforskande av marginaliserade utkantsexistenser, som är ett av hans stora teman. De som trotsar förutsättningarna och envisas med att finnas till och vara sin egen berättelse skiljer sig sällan särskilt mycket från varandra. En ensam superstjärna, en halvblind gatuhund och en sorgsen tant i en avfolkningsbygd befinner sig mycket närmare varandra än man kunde tro. På samma sätt sitter vad som först verkar vara helt disparata motiv ihop hos Lerin. Gamla, torra tångruskor och andra strandfynd behandlar samma samlande som de uppstoppade djuren bakom blänkande glas, eller de uppnålade insekterna som också dyker upp i Lerins portfolio. Egnahemshusen och andra typer av byggnader samlas gärna i grupper som om de var på väg att katalogiseras i en samlande helhet. De gulnande fotoalbumen som glidit från medium till medium, från fotografi till akvarell, befinner sig mycket nära de stora arkiven och biblioteken. Det maniska samlandet av motiv liknar ibland en besatt hoarding, men är i själva verket ett envetet försök att skapa och analysera en omvärld att förhålla sig till. En ansats till att samla, kategorisera och förstå är ett sammanbindande drag i merparten av Lerins olika projekt eller sfärer. Den dramatiska diptyken Google Earth är ett av de mest slående exemplen. I den tvådelade akvarellens övre del ser vi ett tankfartyg stäva framåt på ett öppet hav. Både vatten och himmel består till största delen av en dramatisk, dov blå färg. Ungefär i mitten av bilden bryter ett mäktigt svepande ljus igenom och lägger sig som en profan bön över skeppet. En storslagen och dramatisk patetik. I bildens nedre halva är tonen torrare och färgerna mer återhållsamma. Här syns vad som förmodligen är samma fartyg förtöjt i en hamn. Betraktarens perspektiv är rakt ovanifrån, som om vi satt ombord på Googles ständigt seende, strikt registrerande, öga i himlen. Det händer att Lerins folkhemsdokumentation beskrivs som socialrealistisk, och det ligger något i påståendet. I varje fall om man dristar sig till att ignorera de väldiga himlarna som laddar merparten av konstnärens 26 27

13 landskap och miljöskildringar, varje rivningsfärdig kåk och varje stabbigt underhållen miljonprogramslänga, med någonting diffust som mest av allt liknar hopp. Den lerinska himlen, kanske bäst beskriven som en applicerad medveten blick eller ett tydligt subjekt, krymper alla avstånd och binder med sitt disiga ljus samman de värmländska stugorna med de indiska palatsen. Lars Lerins stora projekt bygger en ständigt expanderande helhet som i någon mån kontrolleras av det allseende öga som är bildernas avsändare, som söker ett slags privat kalligrafi bortom bokstävernas bestämda betydelse. Det är i kontrasten mellan driften att se och omfamna och den lika starka driften att söka skydd och kontroll som Lerins konst blir riktigt intressant. Ibland blir det nästan för mycket. Det är lätt att se Lerins långa serier som en ansats inför ett stort språng eller ett överlastat crescendo som bombastiskt trumpetar ut ett meddelande som handlar om att se världen. Och visst handlar det till viss del om det. Men det handlar också, minst lika mycket, om att radera och ersätta den. Sebastian Johans Konstkritiker 28 29

14 30 31

15 32 33

16 35

17 36 37

18 38 39

19 41

20 43

21 44 45

22 47

23 48 49

24 51

25 52 53

26 55

27 56 57

28 59

29 60 61

30 62 63

31 64 65

32 66 67

33 69

34 71

35 72 73

36 75

37 77

38 78 79

39 80 81

40 82 83

41 85

42 86 87

43 89

44 90 91

45 93

46 94 95

47 97

48 98 99

49 101

50 103

51 105

52

53 109

54

55

56 In Faust, Goethe tells us that everything transitory is but a metaphor. This insight is the foundation of all art, and all forms of art. When we listen to music that really matters to us Bruckner, Mozart, Mahler, Charlie Parker we hear how the tones and modulations and the figuration always represent something outside and beyond ourselves. They are metaphors. And we ask ourselves: What do they really represent? Only great art is capable of making us ask this question. In this respect pictorial art is no different from music. The phenomenon of metaphor is the same. As I enter into the pictorial universe of Lars Lerin, I am filled with amazement and a strange sense of recognition: I have been here before and yet I haven t. Why and from where do these colours come to me now and not before? What secrets are hidden beyond the tones and the timbres? Transmitting the present and the real and simultaneously the other-worldly and sensuously intangible is what Lars Lerin does with such a light touch and even, sometimes, with deceptively fluid colours. Great art does not reveal any secrets to us. But it points us to the existence of those secrets. It is not a matter of technique or material or content or subject matter, but as in the case of Lars Lerin it has to do with the artist s enigmatic presence in his art. To quote Goethe once again: Only masters are capable of advancing art. Torgny Lindgren 115

57 TIME TAKES A CIGARETTE Six Points on the Quest for Sovereignty and Communion in Lars Lerin s Work Mass The first thing I think of is the mass. The almost limitless mass of images and motifs that come to mind and seem central for comprehending Lars Lerin s career, which spans almost four decades. I think of the abandoned houses and the dramatic, clearcut areas, which became his breakthrough in the Eighties. Cabins, slowly decaying like fading memories alongside roads that no one drives on anymore. I think of rows of HSB-apartment buildings and the evaporating dream of folkhemmet 1. I think of owner-occupied houses. I think of Antarctica. Of the vast expanses of the Lofoten archipelago in northern Norway, where the arctic light fights an almost ridiculously beautiful battle against the dark seasons. Of the glitter of the beaches in Bohuslän, and the small fragrant remnants of the sea, washed ashore. 2 Of long rows of books, archives, stuffed animals and museum vitrines. Presented separately, one by one, they could all be put forward as a kind of central hub around which the artist s work moves. I also think of piranhas, of an intense visit to Michael Jackson s dream world. Of interiors in anonymous hotel rooms. Of male bodies tenderly and hungrily rendered. Of tiny silver cups, winding facades in big South American cities, of Indian deserts, and Iranian palaces. His technical brilliance alone could make Lars Lerin the epitome of the 10,000-hour rule, which says that practice in fact does make perfect. Of course this is true for many serious artists, regardless of medium. But for Lerin there are unusually many circles of subjects that seem essential to his art. The sheer mass is simply astounding. 117

58 Watercolours with a Persona It is impossible to contemplate Lars Lerin s artistic achievement without taking into account his literary work, which is a sizeable part of, and gives flesh to, the whole. As with the rest of his production, the mass is staggering. More than 50 titles both relatively classical artist s books as well as more personal travel essays, journals and letters in which Lars Lerin slowly, but quite assiduously, has constructed a literary persona as he has alternates between the two means of expression. The books are one language, a way for Lerin to summarize different subjects for his audience, and maybe also for himself. He often returns to, or samples, his material in order to illuminate the same matter from a new angle. Lerin himself says that he writes when painting does not suffice. The narrator in the autobiographical books emerges as mercilessly self-revealing. Or just very straightforward. Depending on which vantage point you choose. The artist has repeatedly said in interviews that his mistakes and secrets are hardly worse than those of others. And he is right, of course. In the books we encounter a tough struggle against anguish and addiction, and a feverish quest for love and communion. There are a great many paths of entry into Lars Lerin s art. Sometimes the artist s technical skill is blocking the observer s view. He has also been criticised for applying an uncritical eye to the landscapes he depicts, for being too extravagant, too distant, nostalgic, and sentimental. In individual works, or in small groups of pictures, some of these features can be detected. But when the whole is seen as a totality, the sweetness disappears. Or perhaps, rather, the sweetness becomes a contrast that amplifies the darkness. The honey glazed ribs come (if such a metaphor is permissible) with a leg of titanium that breaks the teeth of those only interested in recklessly devouring it. The analytical substance, the shaping of meaning or whatever one would like to call the critical perspective that separates good art from merely adequate art is not necessarily present in every individual picture. On the other hand, the pictures possess an integrity that makes them neither demand nor need the great attention they have received. All of the pictures are needed in a whole whose unity is constituted by an open-hearted humanism. Lars Lerin refuses, one might say, to compromise his humanity. The Field Ethnographer Broken dreams. Nostalgic glimmer. Bittersweet discontinuity. Reclusive yearning. The watercolour Dimma (Fog) from 1997 may serve as an example. Three little cottages in varying stages of dilapidation. A solitary, and for the most part straight electric pole. A green flowing colour field in the foreground and a gigantic sky above. Misty grey with clear streaks of white breaking through the vast haze. The sensation of life and romantic lamentation is so palpable that it almost becomes the cliché one involuntarily shies away from and at the same time can feel, somewhat reluctantly, in one s whole body. It is along those lines one can choose to regard the vein of Lars Lerin s art that focuses primarily on the artist s native community Sunnemo in Värmland and, secondarily, on the same type of desolate decay in a number of other places. 3 The abandoned houses and related subjects are not just melancholic lamentations. They are also a quite straightforward assessment of what remains of past time. The nostalgic content perhaps reflects a collective longing for lost time, yet does not just cast a longing gaze toward the past but, just as intensely, seeks things to recognize and to hold on to as signposts on the chaotic map that is our existence. There also dwells something paradoxically pleasurable almost fetishistic, in the artist s appetite. A kind of subtle delight in decay. A wistful eye for the organic cycle, fascinated and bereft in equal measure. In general, the paintings are devoid of people, but people is what they are really about. Sometimes very concretely. In Lerin s paintings and books, the artist/ author strongly identifies himself with the unwanted people or at least those who are superfluous in today s world whom the houses represent. In his books, Solsken och regn (Sunshine and Rain) and Det tysta köket (The Silent Kitchen), Lerin describes in words and in pictures how important to his own life was his encounter with the farmer Arvid and his unusual housekeeper Astrid, who neither

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 1 LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS LANDSKRONA FOTO FESTIVAL THE HIGHLIGHT OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA 2015. AUGUST 2030 COVER PHOTO: DUANE MICHALS BELOW: JH ENGSTRÖM 3 LANDSKRONA

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Innehåll/Contents 2 Förord/Preface 3 Rymd. Rytm. Rum. 4 Verket 6 Space. Rhythm. Room. 8 The Works 9 Modhir Ahmed 10 Kjell Engman 12 Torbjörn Grass 14 Karin Gustavsson 16

Läs mer

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. SITE indikerar ett slags obestämbarhet, som kanske mer än något annat är vad som kännetecknar samtiden en obestämbarhet vad gäller

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

INTA RUKA. People I know

INTA RUKA. People I know INTA RUKA People I know People I know Bokförlaget Max Ström INTA RUKA People I know PREFACE / FÖRORD We were having dinner the other day. In her ebullient way, Inta Ruka was telling all about events from

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes WELCOME, PASSERBY KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes Förord Det här ett verk om ett samhälle. Samhället, i det här fallet, är Lesjöfors. Preface This work is about a town. The town, in this case,

Läs mer

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION THEME : FUTURE - UTOPIA/DYSTOPIA U B L I C K T 4-2012 FRAMTIDENS HISTORIESKRIVNING THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION Editorial : SEIZE THE FUTURE Historiker är visserligen kunniga vad gäller

Läs mer

Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal...

Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal... Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal...42 First Simple English...45 Part 1...46 Part 2...54 Part 3...60 Part 4...68

Läs mer

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we imagined. But remember don t stop the motion Innehåll 4 Förord

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

LISA STRÖMBECK. New Friends

LISA STRÖMBECK. New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK på UPPSALA KONSTMUSEUM Djur som motiv i konsten har en lång tradition av infantilisering och objektifiering. Husdjuret som attribut,

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Tensta karta / map Tensta under uppbyggnad / under construction Förord / Introduction Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS

Läs mer

VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015

VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015 VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015 1 INNEHÅLL CONTENTS HÖJDPUNKTER HIGHLIGHTS 3 HÖJDPUNKTER 3 HIGHLIGHTS 4 SOMMAR PÅ MUSEET 5 BERÄTTANDE 6 BARNENS MUSEUM 8 DOKUMENTÄRFOTOGRAFI 14 KULTURHISTORIA 4

Läs mer

16 17.2006 40 SEK /4 Euro / 4 USD

16 17.2006 40 SEK /4 Euro / 4 USD Innehåll Sidan 2 Kissinger i Kina Av Branislav Jakovljevic Sidan 3 Perceptionens gränser Av Karl Hansson Sidan 4 This Is Propaganda! Av Frans-Josef Petersson Sidan 5 Marknad för idéer Av Power Ekroth Sidan

Läs mer

Carl Larsson is not entirely displeased with Lindholm s use

Carl Larsson is not entirely displeased with Lindholm s use Fig. 6 Carl Larsson ogillar inte Lindholms hörnhängning: Så kom Molnet [av Eugen] att sitta. Inte precis illa, ehuru jag förgäfves velat fått den bytt med Ekströms. (Brev från Carl Larsson till prins Eugen,

Läs mer

Ståndpunktsessä Malin Pettersson Öberg Institutionen för Konst Konstfack

Ståndpunktsessä Malin Pettersson Öberg Institutionen för Konst Konstfack 2007 Ståndpunktsessä Malin Pettersson Öberg Institutionen för Konst Konstfack Paris olika kvarter: Områden som ligger alldeles intill varandra kan vara helt olika. I somras åkte jag ofta till metro Pigalle

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

Välkomna till möte med Eva Ekselius!

Välkomna till möte med Eva Ekselius! Nr 3, Sept. 2011 Det har varit en händelserik sommar. Khadafi har fallit till slut och i Syrien fortsätter upproret. Något oväntat fick vi också bevittna ett socialt uppror i Israel. Det här är stort.

Läs mer

2.3-4.5 2014 EXPONERINGAR UR MUSEETS SAMLING EXPOSURES FROM THE MUSEUM COLLECTION. nordiska akvarellmuseet

2.3-4.5 2014 EXPONERINGAR UR MUSEETS SAMLING EXPOSURES FROM THE MUSEUM COLLECTION. nordiska akvarellmuseet 2.3-4.5 2014 EXPONERINGAR UR MUSEETS SAMLING EXPOSURES FROM THE MUSEUM COLLECTION nordiska akvarellmuseet EXPONERINGAR UR MUSEETS SAMLING EXPOSURES FROM THE MUSEUM COLLECTION Nordiska Akvarellmuseets

Läs mer

RAPPORT - STADSLABORATORIET 1. Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET

RAPPORT - STADSLABORATORIET 1. Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET RAPPORT - STADSLABORATORIET 1 Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET Sommaren 2011 1 RAPPORT - STADSLABORATORIET 2 Innehållsförteckning Förord arbetet med rapporten Stadslaboratoriet

Läs mer

Det är ju bara serier

Det är ju bara serier Det är ju bara serier En studie om journalistik i grafiska noveller Dag Ankersen Christopher Lindahl Examensarbete 15 hp, Journalistik (C-nivå) Journalistik och medieproduktion 180 hp Handledare: Sara

Läs mer