Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 ARKIV Lars Lerin

2 ARKIV Lars Lerin

3 4 5

4 I Goethes Faust kan man lära sig att allt förgängligt endast är en liknelse. Den insikten utgör basen för all konst, alla konster. När vi lyssnar till musik som verkligen angår oss Bruckner, Mozart, Mahler, Charlie Parker då hör vi att klangerna och modulationerna och figurerna alltid föreställer något utanför och bortom oss själva. De är liknelser. Och vi frågar oss: Vad föreställer de egentligen? Det är den frågan som bara den stora konsten förmår oss att ställa. Bildkonsten skiljer sig i det avseendet inte från musiken. Liknelsens fenomen är detsamma. När jag går in i Lars Lerins bildvärld fylls jag av häpnad och en besynnerlig känsla av igenkännande: jag har varit här förr men ändå inte, varför och varifrån kommer de här färgerna till mig först nu, vilka hemligheter döljer sig bortom tonerna och klangerna? Att samtidigt förmedla det närvarande och verkliga och det utanförverkliga och sinnligt ogripbara det är vad Lars Lerin gör med sådan lätt hand och ibland till och med bedrägligt flytande färger. Den stora konsten röjer inga hemligheter för oss. Men den visar oss att hemligheterna finns. Det är inte en fråga om teknik eller material eller stoff och motiv utan som i Lars Lerins fall - handlar det om konstnärens hemlighetsfulla närvaro i sitt verk. För att än en gång citera Goethe: Att föra konsten framåt förmår bara mästarna. Torgny Lindgren 7

5 8

6

7 TIME TAKES A CIGARETTE Sex punkter om jakten på suveränitet och tillhörighet hos Lars Lerin Massan Det första jag tänker på är massan. Den nästan gränslösa mängd av bilder och motiv som dyker upp och känns centrala om man försöker betrakta och ta in Lars Lerins nästan fyra decennier långa karriär. Jag tänker på ödehusen och de dramatiska kalhyggen som blev hans genombrott på 80-talet. På torpen som långsamt multnar bort som falnande minnen bredvid vägar där ingen längre kör. Jag tänker på HSB-längorna och en dunstande folkhemsdröm. Jag tänker på egnahemshus. Jag tänker på Antarktis. På de väldiga vidderna i norska Lofoten där det arktiska ljuset för en nästan löjligt vacker kamp mot de mörka årstiderna. På bohuslänskt strandskimmer och doftande små rester av hav som flutit upp på land. På långa rader av bokryggar, arkiv, uppstoppade djur och museimontrar. Presenterade var för sig kunde de alla utmålas som någon typ av centralt nav för ett konstnärskap att röra sig kring. Jag tänker också på pirayor, på ett intensivt besök i Michael Jacksons drömvärld. På interiörer i anonyma hotellrum. På ömt och hungrigt återgivna manskroppar. På små silverbägare, vindlande fasader i sydamerikanska storstäder, indiska öknar och iranska palats. Lars Lerin skulle enbart utgående från sin tekniska briljans kunna beskrivas som ett förkroppsligande av timmarsregeln, som säger att övning faktiskt ger färdighet. Det gäller förstås många seriöst arbetande konstnärer, oberoende av medium. Men hos Lerin finns det ovanligt många motivkretsar som förefaller essentiella för konstnärskapet. Massan är helt enkelt förbluffande. 17

8 Akvareller med en persona Det går inte att betrakta Lars Lerins konstnärskap utan att ta hänsyn till det författarskap som utgör en försvarlig del av, och ger kropp åt, helheten. Precis som resten av konstnärskapet är mängden överväldigande. I fler än 50 titlar både förhållandevis klassiska konstnärsböcker och mer personliga reseskildringar, minnesanteckningar och brevsamlingar - har Lerin långsamt men relativt målmedvetet byggt en litterär persona som rör sig mellan de olika uttrycksformerna. Böckerna är ett språk. Ett sätt för Lerin att sammanfatta olika ämnen för sin publik, och kanske också för sig själv. Ofta återvänder han, eller samplar, sitt material för att belysa samma stoff från en ny vinkel. Själv säger Lerin att han skriver när målandet inte räcker till. Det berättarjag som framträder i de självbiografiska böckerna är skoningslöst självutlämnande. Eller bara väldigt rakt. Beroende på vilken infallsvinkel man väljer. Mina misstag och hemligheter är knappast värre än någon annans, har konstnären återkommande sagt i intervjuer. Och han har naturligtvis rätt. I böckerna får vi möta en hård kamp mot ångest och missbruk, och en febrig jakt på kärlek och sammanhang. Det finns mängder av ingångar till Lars Lerin. Ibland ställer sig konstnärens tekniska skicklighet i vägen för betraktaren. Han har också kritiserats för att applicera en okritisk blick på de landskap han gestaltar, för att vara för överdådig, för distanserad, nostalgisk och sentimental. Ser man bara på enskilda verk eller små grupper av bilder så hittar man också en del av dessa drag. Ser man till helheten så försvinner sötman. Eller kanske snarare sötman blir en kontrast som förstärker mörkret. Det honungsglaserade revbensspjället kommer, om man nu tillåter sig ett sådant bildspråk, med ett ben av titan som krossar tänderna på den som bara är intresserad av att tanklöst glufsa i sig. Det analyserande stoffet, gestaltningens tyngd eller vad man nu vill kalla det kritiska perspektiv som skiljer bra konst från nöjaktig är inte nödvändigtvis närvarande i alla enskilda bilder. I gengäld besitter de en integritet som gör att de varken kräver eller behöver den stora uppmärksamhet de har fått. Alla bilder behövs i en helhet som bygger på en tillåtande humanism. Lars Lerin vägrar, skulle man kunna säga, att göra avkall på sin mänsklighet. Fältetnografen Brustna drömmar. Nostalgiskt skimmer. Bitterljuv diskontinuitet. Enslig längtan. Akvarellen Dimma från 1997 kan tjäna som ett exempel. Tre små torp i varierande grad av söndervittrande. En ensam och i stort sett rak elstolpe. Ett grönt flytande färgfält i förgrunden, och ovanför en gigantisk himmel. Dimgrå med smärtsamt klara stråk av vitt som bryter igenom det stora grötiga. Känslan av liv och romantisk klagan är så påtaglig att den nästan blir en kliché som man reflexmässigt värjer sig ifrån, samtidigt som man aningen motvilligt känner den i hela sin kropp. Ungefär som ovan kan man välja att se på det spår i Lars Lerins konstnärskap som i första hand sätter fokus på konstnärens hembygd i värmländska Sunnemo, och i andra hand på samma typ av ödsliga förgängelse på en rad andra platser. Ödehusen och anknytande motiv är dock inte bara melankoliska klagosånger. De är också ett rätt så rakt konstaterande över vad som finns kvar av en tid som flytt. Nosferatu,

9 Det nostalgiska innehållet speglar möjligen en kollektiv längtan efter en förlorad värld, men kastar inte bara smäktande blickar bakåt utan jagar i så fall minst lika frenetiskt någonting att känna igen och gripa tag i som orienteringspunkter eller riktmärken i den kaotiska karta som tillvaron utgör. Det bor dessutom något paradoxalt lustfullt, nästan fetischistiskt, i konstnärens frossande. Ett slags subtil förgängelseglädje. Ett yrvaket öga på kretsloppet som är lika fascinerat som gråtande. Målningarna är i allmänhet folktomma, men det är egentligen människorna det handlar om. Ibland väldigt konkret. Subjektet i Lerins målningar och böcker identifierar sig starkt med de oönskade, eller i varje fall i samtiden överflödiga, människor som husen representerar. I böckerna Solsken och regn och Det tysta köket berättar Lerin i ord och bild hur betydelsefullt mötet med bonden Arvid och hans ovanliga hushållerska Astrid, som varken kunde eller ville följa samhällets normer, har varit för hans eget liv. De i marginalen marginaliserade är de verkliga hjältarna eller huvudkaraktärerna hos Lerin. Filmen De daglediga bygger på material som är insamlat i mitten Bensin, x150 cm av 1980-talet av konstnären som filmande dricker kaffe med Helena i Dalen, Elsa i Skräddartorp och andra utkantsexistenser. Samtalen mellan de äldre kvinnorna och konstnären bygger på ömsesidigt förtroende och filmen skulle kunna vara en hyllning till de osynliga, eller i den stora offentligheten osynliggjorda, människor som alldeles nyss fyllde de gistna husen med sina liv. Lerin har helt enkelt befunnit sig mitt i den nedmontering som målningar, film och böcker beskriver. I sin ambition att möta den värmländska landsbygden ansikte mot ansikte, och inte från en position som ser ner på det och dem som gestaltas, är han besläktad med fotografer som JH Engström och Anders Petersen, som tillsammans har skildrat miljön i den prisade boken From Back Home. I jämförelse kommer emellertid Lerin, som kontinuerligt har arbetat med temat under en lång tid, närmare en position av medveten distanslöshet i sin gestaltning. Lerin delar för övrigt ytterligare ett drag med Engström och Petersen. De har alla låtit kropp och sexualitet ta stor plats inom det respektive konstnärskapet. Sedda tillsammans blir Lerins kroppsorienterade konst i det närmaste ett angrepp på den heteronormativa blick som de andra representerar. I sammanhanget intressantare är emellertid kanske Lerins, snäppet mer otippade, släktskap med en lika betydelsefull men mindre internationellt erkänd svensk fotograf, nämligen Sune Jonsson, som brukar beskrivas som norra Sveriges svar på Dorothea Lange och Walker Evans. De amerikanska klassikerna har blivit odödliga genom sin dokumentation av den stora depressionen under 1930-talet. Jonsson genom sitt dokumentära skildrande av det land av fattiga småbrukare i glesbygd som är det svenska välfärdsbyggets bortglömda fundament. I en lång serie böcker (med start i Byn med det blå huset 1959) följde Jonsson handlingen i realtid flyttlass till växande städer, den välskötta åkerns sista skörd och en känsla av en ny era som kommer vältrande bortom väldiga skogar vars invånare bara kan välja anpassning eller utplåning. Jonsson hade en tjänst som fältetnolog på ett museum och återkom ständigt till samma ämnen. Hans fotografier bär, liksom Lerins bilder, en svärtad romantik. Men här finns också en dokumentaristisk nit som gör att skildringen inte bara blir ett falnande minne, utan också en ambition att verkligen ta tillvara ett kapital av kunskap och 20 21

10 erfarenheter som har bäring också i framtiden. Det snart passerade och redan förgångna som både Jonsson och Lerin intresserat sig för tillåts vara en omistlig del av den väg som har tagit oss till den plats som är idag. Skillnaden mellan de respektive glesbygdsskildrarna är förstås att Lerin är en konstnär, och inte lika konsekvent följer den stora samhällsrörelsen utan är mer intresserad av de kantstötta individer som framhärdar i utkanten av de sammanhang han betraktar. Postmodern romantisk modernist eller bara sig själv Om man vill genrebestämma, precisera eller bara placera in Lars Lerin i ett interartiellt nät möter man vissa svårigheter. Också i detta sammanhang gör bredden och massan i konstnärens produktion att man kan komma till olika destinationer beroende på vilken ingång man väljer. Det finns en ansenlig naturromantik i många av Lars Lerins bilder, och de smäktande himlarna som liksom suger till sig betraktaren har klara drag av den sublima känsla som var den romantiska konstens mål. Å andra sidan finns det ingenting som hindrar att man ser de upprepade husfasaderna och de dova men paradoxalt lockande HSB-längorna som resultatet av en jakt på epifani, det eviga nu som modernismen jagade. Trots att han sällan nämns i sammanhanget så har Lerin vidare en hel del gemensamt med sin generations postmodernt orienterade svenska konstnärer. Precis som många av de konstnärer som slog igenom på 1980-talet har Lerin en dragning mot hybriden och rör sig mer eller mindre konfliktlöst mellan högt och lågt, både när det gäller motiv och material. Lerin balanserade i likhet med exempelvis Ernst Billgren tidigt på gränsen till det kitschiga. Och i sina konstnärsböcker blandar Lerin gärna in låga material, typ tejp, som kan ses som motsägelsefulla i relation till den ganska traditionella akvarelltekniken och tjocka vackra pappersark. Vidare kan man se de många upprepningarna av likartade motiv som en dekonstruktion eller dragning mot det fragmenterade. Eller kanske som en undersökning av måleriets grundförutsättningar. I målningarna från olika arkiv, bibliotek och museer finns också ett ifrågasättande av ett Silver (ur Lösöre), x18 cm (i museimontrarna bokstavligt) dammigt autenticitetsbegrepp. Det som händer när pärmar, mappar och böcker förvandlas till färg på ett papper är ju att de i någon mening blir tecken utan funktion. Lerin har aldrig uttryckt något större intresse för att bygga teorier kring sin konst, även om teorin nog ändå finns där i högre utsträckning än man kanske tror vid en första anblick. Genom de många böckerna fylls konstnärskapet av ord som förändrar, eller i varje fall kraftigt påverkar, läsningen av hans bilder. Men det är klart, det går inte att påstå att Lerins konst har samma intellektuella och distanserande anslag som många av 80-talisterna. Närmast står Lerin kanske de målare som han själv ofta nämner som favoriter och förebilder. Hans Wigert och Evert Lundquist, bägge Lerins lärare under studieåren på Valand i Göteborg, skiljer sig i och för sig uttrycksmässigt rätt så radikalt från Lerin. Men de har också en hel del gemensamt. Hans Wigerts lyriska, en smula naiva expressionism och Evert Lundquists lite allvarligare kännetecknas bägge två av ett ohämmat färgfrosseri och en fysisk påtaglighet som Lerins akvareller oftast saknar. Wigert och Lundquist delar också ett slags integritet som gör att det blir relativt ointressant att placera in dem i ett större sammanhang. De världar som skapas i deras respektive konstnärliga praktik är liksom god nog i sig själv. Denna integritet har också Lerins bilder. Det är ingen tillfällighet att lerinsk gör sig som ett beskrivande adjektiv. Eller att Lerinland gärna används som ett beskrivande begrepp i receptionen av konstnärens verk. Hans Wigerts vägran att förskjuta, eller nedvärdera, motiv och ämnen som kan tyckas banala är dessutom ytterligare ett drag som är kännetecknande för Lerin, som med sin våldsamma bredd av motiv verkar fast besluten om att bygga en hel värld. Rear Window en poetik Den återhållsamt episka Rear Window anses allmänt vara en av Alfred Hitchcocks mest lyckade filmer. För Lars Lerin är den klassiska thrillern, som är baserad på Cornell Woolrich novell It Had to Be Murder, med James Stewart och Grace Kelly i huvudrollerna mer än en bra 22 23

11 film. Lerin har i flera stora, mycket ambitiösa verk återvänt till de slitna fasader i Greenwich Village som Stewarts tillfälligt rullstolsbundna fotograf Jeff Jefferies stirrar på under sin konvalescens. Det är knappast filmens spänningsmoment och mordgåta som intresserar Lerin, utan snarare greppet att låta en person iaktta en byggnad där de öppna fönstren avslöjar ett brett spektrum av mänsklig aktivitet. Det är som en studie i att betrakta och bli betraktad som filmen gått till historien, och det är som ett exempel på denna dubbelsidiga voyeurism som filmen har lett till en serie bilder som framstår som nyckelverk i Lars Lerins produktion. I Lerins, till förebilden relativt trogna, bilder av husfasaderna ser vi ett panorama av mängder av små scener. I fönster, på balkonger och på brandstegar ser vi exempel på ensamhet, desperation, gemenskap, kärlek och sex. Vi ser människor som är uppklädda och människor som är avklädda. Vi ser ett gytter av både lyckade och misslyckade försök att hitta en väg in i den stora helhet som är det mellanmänskliga sammanhanget. Bakom husen anar vi en glödande himmel. De tunga fasader som, åtminstone kvantitativt, dominerar svitens bildrum är på intet sätt unika i Lerins produktion. De är snarare ett exempel på ett av konstnärens mest föredragna motiv. Men de många scenerna sticker ut. Nästan som om Lerin genom att luta sig på Hitchcocks kompetenta narrativ förtydligar de berättelser som bor bakom de blänkande fönstren i de mängder av byggnader som har inkarnerats på hans fuktiga akvarellpapper. Varje hus vi passerar är ett löfte om berättelser av liv. Varje berättelse av liv är ett facit på de val som fattades och en dröm om de val som inte gjordes. Något liknande skulle man kunna säga om en svit majestätiska målningar som bygger på Michael Jacksons mytiska ranch Neverland en plats laddad med popstjärnans korta på en gång tragiska och, i egenskap av en av de senaste decenniernas mest inflytelserika musiker, rätt så fantastiska öde. I Lerins tolkning bär det privata nöjesfältet en ödesmättad ton av skymning. I merparten av svitens bilder syns pariserhjul, berg- och dalbanor och karuseller i en folktom, disig och brinnande skymning. På en enstaka bild ett diffust myller av människor som studsar mot en annan bild som visar en helt tom teatersalong eller konsertlokal. En känsla av krackelering är överhängande. Skuggorna är dramatiska och speglar den stora, bisarra tragedin som Jackson förlorad i storhetsvansinne, plastikkirurgi och, i bästa fall, opassande nära relationer med barn, representerar. De eventuella slutsatser bilderna drar är likväl inte entydiga. I sviten finns också en underton som sympatiserar med platsens ursprungliga ambition bortom världsarenor, hårdbevakade rättegångar och överdoser att skapa en verklig version av Peter Pans drömvärld där barn inte behöver bli vuxna och anpassade efter samhällets inte alltid så generösa strukturer. Ödsligheten är i det närmaste total. Det blinkande, blankpolerade nöjesfältet bär på samma spruckna drömmar som de ruinerade torpen och det tomma kalhygget. Utkantstillvaron måste inte nödvändigtvis vara perifer. Lerin använder, skulle man kunna säga, de populärkulturella ikonerna som arketyper för att förtydliga sin egen konstnärliga drivkraft. Ytterligare ett exempel är en mörk, gotisk tolkning av byggnader och stämning från Werner Herzogs enigmatiska skräckfilm Nosferatu: Phantom der Nacht. En film som i långt högre grad än andra Dracula-filmer lägger fokus på den monstruösa grevens ex- Fönster mot gården I, x204 cm 24 25

12 istentiella ensamhet och längtan efter tillhörighet och sammanhang. Ovanpå och under Konsthistorien är alltid närvarande i en målning. Under varje bild finns en annan. Detta gäller förstås inte bara historien, utan också varje enskilt konstnärskap. Lars Lerin arbetar ofta i lager på lager. Flera tagningar av samma motiv kan ligga bredvid varandra i samma bild. Stora sjok av text kan komma flytande och lägga sig i bildrummet som om de rymt från ett brev eller en dagbok. Ibland finns det bokstavligen en bild under bilden. I några av sina starkaste verk har Lerin fört samman flera akvareller och hängt dem i kluster så att det bara är utkanten eller någon annan begränsad yta som syns av en del av bilderna, som blandas samman som en kortlek. Det är en effektiv presentation som komprimerar och ger intryck av att försöka sammanfatta något mycket stort. Effekten är inte bara tydlig och bryter upp det konventionella bildrummet, utan förmedlar också att den utsaga som konsten försöker formulera inte ryms på den aktuella väggen. Rörelsen mellan olika genrer speglar samma sökande. Fotografi, film och grafik fungerar inte bara som komplement utan blir naturliga beståndsdelar på samma villkor som Bibliotek I, x 300 cm de dominerande akvarellerna. En lång fotografisk bildserie fångar gathundar och herrelösa katter i Brasilien, och skulle kunna representera ett nytt område inom Lerins konstnärskap. Men på samma gång kan de lika gärna beskrivas som ännu ett lager i Lerins utforskande av marginaliserade utkantsexistenser, som är ett av hans stora teman. De som trotsar förutsättningarna och envisas med att finnas till och vara sin egen berättelse skiljer sig sällan särskilt mycket från varandra. En ensam superstjärna, en halvblind gatuhund och en sorgsen tant i en avfolkningsbygd befinner sig mycket närmare varandra än man kunde tro. På samma sätt sitter vad som först verkar vara helt disparata motiv ihop hos Lerin. Gamla, torra tångruskor och andra strandfynd behandlar samma samlande som de uppstoppade djuren bakom blänkande glas, eller de uppnålade insekterna som också dyker upp i Lerins portfolio. Egnahemshusen och andra typer av byggnader samlas gärna i grupper som om de var på väg att katalogiseras i en samlande helhet. De gulnande fotoalbumen som glidit från medium till medium, från fotografi till akvarell, befinner sig mycket nära de stora arkiven och biblioteken. Det maniska samlandet av motiv liknar ibland en besatt hoarding, men är i själva verket ett envetet försök att skapa och analysera en omvärld att förhålla sig till. En ansats till att samla, kategorisera och förstå är ett sammanbindande drag i merparten av Lerins olika projekt eller sfärer. Den dramatiska diptyken Google Earth är ett av de mest slående exemplen. I den tvådelade akvarellens övre del ser vi ett tankfartyg stäva framåt på ett öppet hav. Både vatten och himmel består till största delen av en dramatisk, dov blå färg. Ungefär i mitten av bilden bryter ett mäktigt svepande ljus igenom och lägger sig som en profan bön över skeppet. En storslagen och dramatisk patetik. I bildens nedre halva är tonen torrare och färgerna mer återhållsamma. Här syns vad som förmodligen är samma fartyg förtöjt i en hamn. Betraktarens perspektiv är rakt ovanifrån, som om vi satt ombord på Googles ständigt seende, strikt registrerande, öga i himlen. Det händer att Lerins folkhemsdokumentation beskrivs som socialrealistisk, och det ligger något i påståendet. I varje fall om man dristar sig till att ignorera de väldiga himlarna som laddar merparten av konstnärens 26 27

13 landskap och miljöskildringar, varje rivningsfärdig kåk och varje stabbigt underhållen miljonprogramslänga, med någonting diffust som mest av allt liknar hopp. Den lerinska himlen, kanske bäst beskriven som en applicerad medveten blick eller ett tydligt subjekt, krymper alla avstånd och binder med sitt disiga ljus samman de värmländska stugorna med de indiska palatsen. Lars Lerins stora projekt bygger en ständigt expanderande helhet som i någon mån kontrolleras av det allseende öga som är bildernas avsändare, som söker ett slags privat kalligrafi bortom bokstävernas bestämda betydelse. Det är i kontrasten mellan driften att se och omfamna och den lika starka driften att söka skydd och kontroll som Lerins konst blir riktigt intressant. Ibland blir det nästan för mycket. Det är lätt att se Lerins långa serier som en ansats inför ett stort språng eller ett överlastat crescendo som bombastiskt trumpetar ut ett meddelande som handlar om att se världen. Och visst handlar det till viss del om det. Men det handlar också, minst lika mycket, om att radera och ersätta den. Sebastian Johans Konstkritiker 28 29

14 30 31

15 32 33

16 35

17 36 37

18 38 39

19 41

20 43

21 44 45

22 47

23 48 49

24 51

25 52 53

26 55

27 56 57

28 59

29 60 61

30 62 63

31 64 65

32 66 67

33 69

34 71

35 72 73

36 75

37 77

38 78 79

39 80 81

40 82 83

41 85

42 86 87

43 89

44 90 91

45 93

46 94 95

47 97

48 98 99

49 101

50 103

51 105

52

53 109

54

55

56 In Faust, Goethe tells us that everything transitory is but a metaphor. This insight is the foundation of all art, and all forms of art. When we listen to music that really matters to us Bruckner, Mozart, Mahler, Charlie Parker we hear how the tones and modulations and the figuration always represent something outside and beyond ourselves. They are metaphors. And we ask ourselves: What do they really represent? Only great art is capable of making us ask this question. In this respect pictorial art is no different from music. The phenomenon of metaphor is the same. As I enter into the pictorial universe of Lars Lerin, I am filled with amazement and a strange sense of recognition: I have been here before and yet I haven t. Why and from where do these colours come to me now and not before? What secrets are hidden beyond the tones and the timbres? Transmitting the present and the real and simultaneously the other-worldly and sensuously intangible is what Lars Lerin does with such a light touch and even, sometimes, with deceptively fluid colours. Great art does not reveal any secrets to us. But it points us to the existence of those secrets. It is not a matter of technique or material or content or subject matter, but as in the case of Lars Lerin it has to do with the artist s enigmatic presence in his art. To quote Goethe once again: Only masters are capable of advancing art. Torgny Lindgren 115

57 TIME TAKES A CIGARETTE Six Points on the Quest for Sovereignty and Communion in Lars Lerin s Work Mass The first thing I think of is the mass. The almost limitless mass of images and motifs that come to mind and seem central for comprehending Lars Lerin s career, which spans almost four decades. I think of the abandoned houses and the dramatic, clearcut areas, which became his breakthrough in the Eighties. Cabins, slowly decaying like fading memories alongside roads that no one drives on anymore. I think of rows of HSB-apartment buildings and the evaporating dream of folkhemmet 1. I think of owner-occupied houses. I think of Antarctica. Of the vast expanses of the Lofoten archipelago in northern Norway, where the arctic light fights an almost ridiculously beautiful battle against the dark seasons. Of the glitter of the beaches in Bohuslän, and the small fragrant remnants of the sea, washed ashore. 2 Of long rows of books, archives, stuffed animals and museum vitrines. Presented separately, one by one, they could all be put forward as a kind of central hub around which the artist s work moves. I also think of piranhas, of an intense visit to Michael Jackson s dream world. Of interiors in anonymous hotel rooms. Of male bodies tenderly and hungrily rendered. Of tiny silver cups, winding facades in big South American cities, of Indian deserts, and Iranian palaces. His technical brilliance alone could make Lars Lerin the epitome of the 10,000-hour rule, which says that practice in fact does make perfect. Of course this is true for many serious artists, regardless of medium. But for Lerin there are unusually many circles of subjects that seem essential to his art. The sheer mass is simply astounding. 117

58 Watercolours with a Persona It is impossible to contemplate Lars Lerin s artistic achievement without taking into account his literary work, which is a sizeable part of, and gives flesh to, the whole. As with the rest of his production, the mass is staggering. More than 50 titles both relatively classical artist s books as well as more personal travel essays, journals and letters in which Lars Lerin slowly, but quite assiduously, has constructed a literary persona as he has alternates between the two means of expression. The books are one language, a way for Lerin to summarize different subjects for his audience, and maybe also for himself. He often returns to, or samples, his material in order to illuminate the same matter from a new angle. Lerin himself says that he writes when painting does not suffice. The narrator in the autobiographical books emerges as mercilessly self-revealing. Or just very straightforward. Depending on which vantage point you choose. The artist has repeatedly said in interviews that his mistakes and secrets are hardly worse than those of others. And he is right, of course. In the books we encounter a tough struggle against anguish and addiction, and a feverish quest for love and communion. There are a great many paths of entry into Lars Lerin s art. Sometimes the artist s technical skill is blocking the observer s view. He has also been criticised for applying an uncritical eye to the landscapes he depicts, for being too extravagant, too distant, nostalgic, and sentimental. In individual works, or in small groups of pictures, some of these features can be detected. But when the whole is seen as a totality, the sweetness disappears. Or perhaps, rather, the sweetness becomes a contrast that amplifies the darkness. The honey glazed ribs come (if such a metaphor is permissible) with a leg of titanium that breaks the teeth of those only interested in recklessly devouring it. The analytical substance, the shaping of meaning or whatever one would like to call the critical perspective that separates good art from merely adequate art is not necessarily present in every individual picture. On the other hand, the pictures possess an integrity that makes them neither demand nor need the great attention they have received. All of the pictures are needed in a whole whose unity is constituted by an open-hearted humanism. Lars Lerin refuses, one might say, to compromise his humanity. The Field Ethnographer Broken dreams. Nostalgic glimmer. Bittersweet discontinuity. Reclusive yearning. The watercolour Dimma (Fog) from 1997 may serve as an example. Three little cottages in varying stages of dilapidation. A solitary, and for the most part straight electric pole. A green flowing colour field in the foreground and a gigantic sky above. Misty grey with clear streaks of white breaking through the vast haze. The sensation of life and romantic lamentation is so palpable that it almost becomes the cliché one involuntarily shies away from and at the same time can feel, somewhat reluctantly, in one s whole body. It is along those lines one can choose to regard the vein of Lars Lerin s art that focuses primarily on the artist s native community Sunnemo in Värmland and, secondarily, on the same type of desolate decay in a number of other places. 3 The abandoned houses and related subjects are not just melancholic lamentations. They are also a quite straightforward assessment of what remains of past time. The nostalgic content perhaps reflects a collective longing for lost time, yet does not just cast a longing gaze toward the past but, just as intensely, seeks things to recognize and to hold on to as signposts on the chaotic map that is our existence. There also dwells something paradoxically pleasurable almost fetishistic, in the artist s appetite. A kind of subtle delight in decay. A wistful eye for the organic cycle, fascinated and bereft in equal measure. In general, the paintings are devoid of people, but people is what they are really about. Sometimes very concretely. In Lerin s paintings and books, the artist/ author strongly identifies himself with the unwanted people or at least those who are superfluous in today s world whom the houses represent. In his books, Solsken och regn (Sunshine and Rain) and Det tysta köket (The Silent Kitchen), Lerin describes in words and in pictures how important to his own life was his encounter with the farmer Arvid and his unusual housekeeper Astrid, who neither

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911.

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911. Sveriges Filatelist-Förbund Swedish Philatelic Federation XpoNAT V Sverige Kung Oscar II 1885-1911 Sweden King Oscar II 1885-1911 Magnus Gartrup Förord Finns det någon samlare av svenska frimärken som

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Plutonium i barns tänder

Plutonium i barns tänder Plutonium i barns tänder Greenpeace meddelade den 1/8 97 att man påvisat det mycket farliga ämnet plutonium i tänderna hos barn i England. Halten var högre ju närmare en kärnanläggning man bodde. I Sellafield

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

L A R S B O H M A N G A L L E R Y

L A R S B O H M A N G A L L E R Y Ernst Billgren Ernst Billgren is one of Sweden s most well-known and appreciated artists; it is no exaggeration to claim that he is an institution within the Swedish art world. His art explores different

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Prisguide Studio. www.bjornfotograf.se. Med reserversion för ändringar. 2015-01-22

Prisguide Studio. www.bjornfotograf.se. Med reserversion för ändringar. 2015-01-22 Prisguide Studio www.bjornfotograf.se Med reserversion för ändringar. 2015-01-22 Bröllop Välkommen till Björn Fotograf! Er upplevelse ska vara lättsam, lyxig och fylld av glädje och värme. Det ska vara

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Det handlar om att se sig själv i Alice och undersöka sitt eget förhållande till verkligheten med hjälp av henne.

Det handlar om att se sig själv i Alice och undersöka sitt eget förhållande till verkligheten med hjälp av henne. Goodbye Horses kommer ur både dröm och mardröm. Vi söker uttryck för drömlogiken, för märkligheten. Där finns både sådant som är vackert och sådant som är hotfullt och fult. I Goodbye Horses komponerar

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas.

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas. Introduktion Flamestorm är Legends egna turnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas antingen i lag med två spelare i varje lag eller självständigt (en spelare per lag). Syftet med denna typ av arrangemang

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer