Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 ARKIV Lars Lerin

2 ARKIV Lars Lerin

3 4 5

4 I Goethes Faust kan man lära sig att allt förgängligt endast är en liknelse. Den insikten utgör basen för all konst, alla konster. När vi lyssnar till musik som verkligen angår oss Bruckner, Mozart, Mahler, Charlie Parker då hör vi att klangerna och modulationerna och figurerna alltid föreställer något utanför och bortom oss själva. De är liknelser. Och vi frågar oss: Vad föreställer de egentligen? Det är den frågan som bara den stora konsten förmår oss att ställa. Bildkonsten skiljer sig i det avseendet inte från musiken. Liknelsens fenomen är detsamma. När jag går in i Lars Lerins bildvärld fylls jag av häpnad och en besynnerlig känsla av igenkännande: jag har varit här förr men ändå inte, varför och varifrån kommer de här färgerna till mig först nu, vilka hemligheter döljer sig bortom tonerna och klangerna? Att samtidigt förmedla det närvarande och verkliga och det utanförverkliga och sinnligt ogripbara det är vad Lars Lerin gör med sådan lätt hand och ibland till och med bedrägligt flytande färger. Den stora konsten röjer inga hemligheter för oss. Men den visar oss att hemligheterna finns. Det är inte en fråga om teknik eller material eller stoff och motiv utan som i Lars Lerins fall - handlar det om konstnärens hemlighetsfulla närvaro i sitt verk. För att än en gång citera Goethe: Att föra konsten framåt förmår bara mästarna. Torgny Lindgren 7

5 8

6

7 TIME TAKES A CIGARETTE Sex punkter om jakten på suveränitet och tillhörighet hos Lars Lerin Massan Det första jag tänker på är massan. Den nästan gränslösa mängd av bilder och motiv som dyker upp och känns centrala om man försöker betrakta och ta in Lars Lerins nästan fyra decennier långa karriär. Jag tänker på ödehusen och de dramatiska kalhyggen som blev hans genombrott på 80-talet. På torpen som långsamt multnar bort som falnande minnen bredvid vägar där ingen längre kör. Jag tänker på HSB-längorna och en dunstande folkhemsdröm. Jag tänker på egnahemshus. Jag tänker på Antarktis. På de väldiga vidderna i norska Lofoten där det arktiska ljuset för en nästan löjligt vacker kamp mot de mörka årstiderna. På bohuslänskt strandskimmer och doftande små rester av hav som flutit upp på land. På långa rader av bokryggar, arkiv, uppstoppade djur och museimontrar. Presenterade var för sig kunde de alla utmålas som någon typ av centralt nav för ett konstnärskap att röra sig kring. Jag tänker också på pirayor, på ett intensivt besök i Michael Jacksons drömvärld. På interiörer i anonyma hotellrum. På ömt och hungrigt återgivna manskroppar. På små silverbägare, vindlande fasader i sydamerikanska storstäder, indiska öknar och iranska palats. Lars Lerin skulle enbart utgående från sin tekniska briljans kunna beskrivas som ett förkroppsligande av timmarsregeln, som säger att övning faktiskt ger färdighet. Det gäller förstås många seriöst arbetande konstnärer, oberoende av medium. Men hos Lerin finns det ovanligt många motivkretsar som förefaller essentiella för konstnärskapet. Massan är helt enkelt förbluffande. 17

8 Akvareller med en persona Det går inte att betrakta Lars Lerins konstnärskap utan att ta hänsyn till det författarskap som utgör en försvarlig del av, och ger kropp åt, helheten. Precis som resten av konstnärskapet är mängden överväldigande. I fler än 50 titlar både förhållandevis klassiska konstnärsböcker och mer personliga reseskildringar, minnesanteckningar och brevsamlingar - har Lerin långsamt men relativt målmedvetet byggt en litterär persona som rör sig mellan de olika uttrycksformerna. Böckerna är ett språk. Ett sätt för Lerin att sammanfatta olika ämnen för sin publik, och kanske också för sig själv. Ofta återvänder han, eller samplar, sitt material för att belysa samma stoff från en ny vinkel. Själv säger Lerin att han skriver när målandet inte räcker till. Det berättarjag som framträder i de självbiografiska böckerna är skoningslöst självutlämnande. Eller bara väldigt rakt. Beroende på vilken infallsvinkel man väljer. Mina misstag och hemligheter är knappast värre än någon annans, har konstnären återkommande sagt i intervjuer. Och han har naturligtvis rätt. I böckerna får vi möta en hård kamp mot ångest och missbruk, och en febrig jakt på kärlek och sammanhang. Det finns mängder av ingångar till Lars Lerin. Ibland ställer sig konstnärens tekniska skicklighet i vägen för betraktaren. Han har också kritiserats för att applicera en okritisk blick på de landskap han gestaltar, för att vara för överdådig, för distanserad, nostalgisk och sentimental. Ser man bara på enskilda verk eller små grupper av bilder så hittar man också en del av dessa drag. Ser man till helheten så försvinner sötman. Eller kanske snarare sötman blir en kontrast som förstärker mörkret. Det honungsglaserade revbensspjället kommer, om man nu tillåter sig ett sådant bildspråk, med ett ben av titan som krossar tänderna på den som bara är intresserad av att tanklöst glufsa i sig. Det analyserande stoffet, gestaltningens tyngd eller vad man nu vill kalla det kritiska perspektiv som skiljer bra konst från nöjaktig är inte nödvändigtvis närvarande i alla enskilda bilder. I gengäld besitter de en integritet som gör att de varken kräver eller behöver den stora uppmärksamhet de har fått. Alla bilder behövs i en helhet som bygger på en tillåtande humanism. Lars Lerin vägrar, skulle man kunna säga, att göra avkall på sin mänsklighet. Fältetnografen Brustna drömmar. Nostalgiskt skimmer. Bitterljuv diskontinuitet. Enslig längtan. Akvarellen Dimma från 1997 kan tjäna som ett exempel. Tre små torp i varierande grad av söndervittrande. En ensam och i stort sett rak elstolpe. Ett grönt flytande färgfält i förgrunden, och ovanför en gigantisk himmel. Dimgrå med smärtsamt klara stråk av vitt som bryter igenom det stora grötiga. Känslan av liv och romantisk klagan är så påtaglig att den nästan blir en kliché som man reflexmässigt värjer sig ifrån, samtidigt som man aningen motvilligt känner den i hela sin kropp. Ungefär som ovan kan man välja att se på det spår i Lars Lerins konstnärskap som i första hand sätter fokus på konstnärens hembygd i värmländska Sunnemo, och i andra hand på samma typ av ödsliga förgängelse på en rad andra platser. Ödehusen och anknytande motiv är dock inte bara melankoliska klagosånger. De är också ett rätt så rakt konstaterande över vad som finns kvar av en tid som flytt. Nosferatu,

9 Det nostalgiska innehållet speglar möjligen en kollektiv längtan efter en förlorad värld, men kastar inte bara smäktande blickar bakåt utan jagar i så fall minst lika frenetiskt någonting att känna igen och gripa tag i som orienteringspunkter eller riktmärken i den kaotiska karta som tillvaron utgör. Det bor dessutom något paradoxalt lustfullt, nästan fetischistiskt, i konstnärens frossande. Ett slags subtil förgängelseglädje. Ett yrvaket öga på kretsloppet som är lika fascinerat som gråtande. Målningarna är i allmänhet folktomma, men det är egentligen människorna det handlar om. Ibland väldigt konkret. Subjektet i Lerins målningar och böcker identifierar sig starkt med de oönskade, eller i varje fall i samtiden överflödiga, människor som husen representerar. I böckerna Solsken och regn och Det tysta köket berättar Lerin i ord och bild hur betydelsefullt mötet med bonden Arvid och hans ovanliga hushållerska Astrid, som varken kunde eller ville följa samhällets normer, har varit för hans eget liv. De i marginalen marginaliserade är de verkliga hjältarna eller huvudkaraktärerna hos Lerin. Filmen De daglediga bygger på material som är insamlat i mitten Bensin, x150 cm av 1980-talet av konstnären som filmande dricker kaffe med Helena i Dalen, Elsa i Skräddartorp och andra utkantsexistenser. Samtalen mellan de äldre kvinnorna och konstnären bygger på ömsesidigt förtroende och filmen skulle kunna vara en hyllning till de osynliga, eller i den stora offentligheten osynliggjorda, människor som alldeles nyss fyllde de gistna husen med sina liv. Lerin har helt enkelt befunnit sig mitt i den nedmontering som målningar, film och böcker beskriver. I sin ambition att möta den värmländska landsbygden ansikte mot ansikte, och inte från en position som ser ner på det och dem som gestaltas, är han besläktad med fotografer som JH Engström och Anders Petersen, som tillsammans har skildrat miljön i den prisade boken From Back Home. I jämförelse kommer emellertid Lerin, som kontinuerligt har arbetat med temat under en lång tid, närmare en position av medveten distanslöshet i sin gestaltning. Lerin delar för övrigt ytterligare ett drag med Engström och Petersen. De har alla låtit kropp och sexualitet ta stor plats inom det respektive konstnärskapet. Sedda tillsammans blir Lerins kroppsorienterade konst i det närmaste ett angrepp på den heteronormativa blick som de andra representerar. I sammanhanget intressantare är emellertid kanske Lerins, snäppet mer otippade, släktskap med en lika betydelsefull men mindre internationellt erkänd svensk fotograf, nämligen Sune Jonsson, som brukar beskrivas som norra Sveriges svar på Dorothea Lange och Walker Evans. De amerikanska klassikerna har blivit odödliga genom sin dokumentation av den stora depressionen under 1930-talet. Jonsson genom sitt dokumentära skildrande av det land av fattiga småbrukare i glesbygd som är det svenska välfärdsbyggets bortglömda fundament. I en lång serie böcker (med start i Byn med det blå huset 1959) följde Jonsson handlingen i realtid flyttlass till växande städer, den välskötta åkerns sista skörd och en känsla av en ny era som kommer vältrande bortom väldiga skogar vars invånare bara kan välja anpassning eller utplåning. Jonsson hade en tjänst som fältetnolog på ett museum och återkom ständigt till samma ämnen. Hans fotografier bär, liksom Lerins bilder, en svärtad romantik. Men här finns också en dokumentaristisk nit som gör att skildringen inte bara blir ett falnande minne, utan också en ambition att verkligen ta tillvara ett kapital av kunskap och 20 21

10 erfarenheter som har bäring också i framtiden. Det snart passerade och redan förgångna som både Jonsson och Lerin intresserat sig för tillåts vara en omistlig del av den väg som har tagit oss till den plats som är idag. Skillnaden mellan de respektive glesbygdsskildrarna är förstås att Lerin är en konstnär, och inte lika konsekvent följer den stora samhällsrörelsen utan är mer intresserad av de kantstötta individer som framhärdar i utkanten av de sammanhang han betraktar. Postmodern romantisk modernist eller bara sig själv Om man vill genrebestämma, precisera eller bara placera in Lars Lerin i ett interartiellt nät möter man vissa svårigheter. Också i detta sammanhang gör bredden och massan i konstnärens produktion att man kan komma till olika destinationer beroende på vilken ingång man väljer. Det finns en ansenlig naturromantik i många av Lars Lerins bilder, och de smäktande himlarna som liksom suger till sig betraktaren har klara drag av den sublima känsla som var den romantiska konstens mål. Å andra sidan finns det ingenting som hindrar att man ser de upprepade husfasaderna och de dova men paradoxalt lockande HSB-längorna som resultatet av en jakt på epifani, det eviga nu som modernismen jagade. Trots att han sällan nämns i sammanhanget så har Lerin vidare en hel del gemensamt med sin generations postmodernt orienterade svenska konstnärer. Precis som många av de konstnärer som slog igenom på 1980-talet har Lerin en dragning mot hybriden och rör sig mer eller mindre konfliktlöst mellan högt och lågt, både när det gäller motiv och material. Lerin balanserade i likhet med exempelvis Ernst Billgren tidigt på gränsen till det kitschiga. Och i sina konstnärsböcker blandar Lerin gärna in låga material, typ tejp, som kan ses som motsägelsefulla i relation till den ganska traditionella akvarelltekniken och tjocka vackra pappersark. Vidare kan man se de många upprepningarna av likartade motiv som en dekonstruktion eller dragning mot det fragmenterade. Eller kanske som en undersökning av måleriets grundförutsättningar. I målningarna från olika arkiv, bibliotek och museer finns också ett ifrågasättande av ett Silver (ur Lösöre), x18 cm (i museimontrarna bokstavligt) dammigt autenticitetsbegrepp. Det som händer när pärmar, mappar och böcker förvandlas till färg på ett papper är ju att de i någon mening blir tecken utan funktion. Lerin har aldrig uttryckt något större intresse för att bygga teorier kring sin konst, även om teorin nog ändå finns där i högre utsträckning än man kanske tror vid en första anblick. Genom de många böckerna fylls konstnärskapet av ord som förändrar, eller i varje fall kraftigt påverkar, läsningen av hans bilder. Men det är klart, det går inte att påstå att Lerins konst har samma intellektuella och distanserande anslag som många av 80-talisterna. Närmast står Lerin kanske de målare som han själv ofta nämner som favoriter och förebilder. Hans Wigert och Evert Lundquist, bägge Lerins lärare under studieåren på Valand i Göteborg, skiljer sig i och för sig uttrycksmässigt rätt så radikalt från Lerin. Men de har också en hel del gemensamt. Hans Wigerts lyriska, en smula naiva expressionism och Evert Lundquists lite allvarligare kännetecknas bägge två av ett ohämmat färgfrosseri och en fysisk påtaglighet som Lerins akvareller oftast saknar. Wigert och Lundquist delar också ett slags integritet som gör att det blir relativt ointressant att placera in dem i ett större sammanhang. De världar som skapas i deras respektive konstnärliga praktik är liksom god nog i sig själv. Denna integritet har också Lerins bilder. Det är ingen tillfällighet att lerinsk gör sig som ett beskrivande adjektiv. Eller att Lerinland gärna används som ett beskrivande begrepp i receptionen av konstnärens verk. Hans Wigerts vägran att förskjuta, eller nedvärdera, motiv och ämnen som kan tyckas banala är dessutom ytterligare ett drag som är kännetecknande för Lerin, som med sin våldsamma bredd av motiv verkar fast besluten om att bygga en hel värld. Rear Window en poetik Den återhållsamt episka Rear Window anses allmänt vara en av Alfred Hitchcocks mest lyckade filmer. För Lars Lerin är den klassiska thrillern, som är baserad på Cornell Woolrich novell It Had to Be Murder, med James Stewart och Grace Kelly i huvudrollerna mer än en bra 22 23

11 film. Lerin har i flera stora, mycket ambitiösa verk återvänt till de slitna fasader i Greenwich Village som Stewarts tillfälligt rullstolsbundna fotograf Jeff Jefferies stirrar på under sin konvalescens. Det är knappast filmens spänningsmoment och mordgåta som intresserar Lerin, utan snarare greppet att låta en person iaktta en byggnad där de öppna fönstren avslöjar ett brett spektrum av mänsklig aktivitet. Det är som en studie i att betrakta och bli betraktad som filmen gått till historien, och det är som ett exempel på denna dubbelsidiga voyeurism som filmen har lett till en serie bilder som framstår som nyckelverk i Lars Lerins produktion. I Lerins, till förebilden relativt trogna, bilder av husfasaderna ser vi ett panorama av mängder av små scener. I fönster, på balkonger och på brandstegar ser vi exempel på ensamhet, desperation, gemenskap, kärlek och sex. Vi ser människor som är uppklädda och människor som är avklädda. Vi ser ett gytter av både lyckade och misslyckade försök att hitta en väg in i den stora helhet som är det mellanmänskliga sammanhanget. Bakom husen anar vi en glödande himmel. De tunga fasader som, åtminstone kvantitativt, dominerar svitens bildrum är på intet sätt unika i Lerins produktion. De är snarare ett exempel på ett av konstnärens mest föredragna motiv. Men de många scenerna sticker ut. Nästan som om Lerin genom att luta sig på Hitchcocks kompetenta narrativ förtydligar de berättelser som bor bakom de blänkande fönstren i de mängder av byggnader som har inkarnerats på hans fuktiga akvarellpapper. Varje hus vi passerar är ett löfte om berättelser av liv. Varje berättelse av liv är ett facit på de val som fattades och en dröm om de val som inte gjordes. Något liknande skulle man kunna säga om en svit majestätiska målningar som bygger på Michael Jacksons mytiska ranch Neverland en plats laddad med popstjärnans korta på en gång tragiska och, i egenskap av en av de senaste decenniernas mest inflytelserika musiker, rätt så fantastiska öde. I Lerins tolkning bär det privata nöjesfältet en ödesmättad ton av skymning. I merparten av svitens bilder syns pariserhjul, berg- och dalbanor och karuseller i en folktom, disig och brinnande skymning. På en enstaka bild ett diffust myller av människor som studsar mot en annan bild som visar en helt tom teatersalong eller konsertlokal. En känsla av krackelering är överhängande. Skuggorna är dramatiska och speglar den stora, bisarra tragedin som Jackson förlorad i storhetsvansinne, plastikkirurgi och, i bästa fall, opassande nära relationer med barn, representerar. De eventuella slutsatser bilderna drar är likväl inte entydiga. I sviten finns också en underton som sympatiserar med platsens ursprungliga ambition bortom världsarenor, hårdbevakade rättegångar och överdoser att skapa en verklig version av Peter Pans drömvärld där barn inte behöver bli vuxna och anpassade efter samhällets inte alltid så generösa strukturer. Ödsligheten är i det närmaste total. Det blinkande, blankpolerade nöjesfältet bär på samma spruckna drömmar som de ruinerade torpen och det tomma kalhygget. Utkantstillvaron måste inte nödvändigtvis vara perifer. Lerin använder, skulle man kunna säga, de populärkulturella ikonerna som arketyper för att förtydliga sin egen konstnärliga drivkraft. Ytterligare ett exempel är en mörk, gotisk tolkning av byggnader och stämning från Werner Herzogs enigmatiska skräckfilm Nosferatu: Phantom der Nacht. En film som i långt högre grad än andra Dracula-filmer lägger fokus på den monstruösa grevens ex- Fönster mot gården I, x204 cm 24 25

12 istentiella ensamhet och längtan efter tillhörighet och sammanhang. Ovanpå och under Konsthistorien är alltid närvarande i en målning. Under varje bild finns en annan. Detta gäller förstås inte bara historien, utan också varje enskilt konstnärskap. Lars Lerin arbetar ofta i lager på lager. Flera tagningar av samma motiv kan ligga bredvid varandra i samma bild. Stora sjok av text kan komma flytande och lägga sig i bildrummet som om de rymt från ett brev eller en dagbok. Ibland finns det bokstavligen en bild under bilden. I några av sina starkaste verk har Lerin fört samman flera akvareller och hängt dem i kluster så att det bara är utkanten eller någon annan begränsad yta som syns av en del av bilderna, som blandas samman som en kortlek. Det är en effektiv presentation som komprimerar och ger intryck av att försöka sammanfatta något mycket stort. Effekten är inte bara tydlig och bryter upp det konventionella bildrummet, utan förmedlar också att den utsaga som konsten försöker formulera inte ryms på den aktuella väggen. Rörelsen mellan olika genrer speglar samma sökande. Fotografi, film och grafik fungerar inte bara som komplement utan blir naturliga beståndsdelar på samma villkor som Bibliotek I, x 300 cm de dominerande akvarellerna. En lång fotografisk bildserie fångar gathundar och herrelösa katter i Brasilien, och skulle kunna representera ett nytt område inom Lerins konstnärskap. Men på samma gång kan de lika gärna beskrivas som ännu ett lager i Lerins utforskande av marginaliserade utkantsexistenser, som är ett av hans stora teman. De som trotsar förutsättningarna och envisas med att finnas till och vara sin egen berättelse skiljer sig sällan särskilt mycket från varandra. En ensam superstjärna, en halvblind gatuhund och en sorgsen tant i en avfolkningsbygd befinner sig mycket närmare varandra än man kunde tro. På samma sätt sitter vad som först verkar vara helt disparata motiv ihop hos Lerin. Gamla, torra tångruskor och andra strandfynd behandlar samma samlande som de uppstoppade djuren bakom blänkande glas, eller de uppnålade insekterna som också dyker upp i Lerins portfolio. Egnahemshusen och andra typer av byggnader samlas gärna i grupper som om de var på väg att katalogiseras i en samlande helhet. De gulnande fotoalbumen som glidit från medium till medium, från fotografi till akvarell, befinner sig mycket nära de stora arkiven och biblioteken. Det maniska samlandet av motiv liknar ibland en besatt hoarding, men är i själva verket ett envetet försök att skapa och analysera en omvärld att förhålla sig till. En ansats till att samla, kategorisera och förstå är ett sammanbindande drag i merparten av Lerins olika projekt eller sfärer. Den dramatiska diptyken Google Earth är ett av de mest slående exemplen. I den tvådelade akvarellens övre del ser vi ett tankfartyg stäva framåt på ett öppet hav. Både vatten och himmel består till största delen av en dramatisk, dov blå färg. Ungefär i mitten av bilden bryter ett mäktigt svepande ljus igenom och lägger sig som en profan bön över skeppet. En storslagen och dramatisk patetik. I bildens nedre halva är tonen torrare och färgerna mer återhållsamma. Här syns vad som förmodligen är samma fartyg förtöjt i en hamn. Betraktarens perspektiv är rakt ovanifrån, som om vi satt ombord på Googles ständigt seende, strikt registrerande, öga i himlen. Det händer att Lerins folkhemsdokumentation beskrivs som socialrealistisk, och det ligger något i påståendet. I varje fall om man dristar sig till att ignorera de väldiga himlarna som laddar merparten av konstnärens 26 27

13 landskap och miljöskildringar, varje rivningsfärdig kåk och varje stabbigt underhållen miljonprogramslänga, med någonting diffust som mest av allt liknar hopp. Den lerinska himlen, kanske bäst beskriven som en applicerad medveten blick eller ett tydligt subjekt, krymper alla avstånd och binder med sitt disiga ljus samman de värmländska stugorna med de indiska palatsen. Lars Lerins stora projekt bygger en ständigt expanderande helhet som i någon mån kontrolleras av det allseende öga som är bildernas avsändare, som söker ett slags privat kalligrafi bortom bokstävernas bestämda betydelse. Det är i kontrasten mellan driften att se och omfamna och den lika starka driften att söka skydd och kontroll som Lerins konst blir riktigt intressant. Ibland blir det nästan för mycket. Det är lätt att se Lerins långa serier som en ansats inför ett stort språng eller ett överlastat crescendo som bombastiskt trumpetar ut ett meddelande som handlar om att se världen. Och visst handlar det till viss del om det. Men det handlar också, minst lika mycket, om att radera och ersätta den. Sebastian Johans Konstkritiker 28 29

14 30 31

15 32 33

16 35

17 36 37

18 38 39

19 41

20 43

21 44 45

22 47

23 48 49

24 51

25 52 53

26 55

27 56 57

28 59

29 60 61

30 62 63

31 64 65

32 66 67

33 69

34 71

35 72 73

36 75

37 77

38 78 79

39 80 81

40 82 83

41 85

42 86 87

43 89

44 90 91

45 93

46 94 95

47 97

48 98 99

49 101

50 103

51 105

52

53 109

54

55

56 In Faust, Goethe tells us that everything transitory is but a metaphor. This insight is the foundation of all art, and all forms of art. When we listen to music that really matters to us Bruckner, Mozart, Mahler, Charlie Parker we hear how the tones and modulations and the figuration always represent something outside and beyond ourselves. They are metaphors. And we ask ourselves: What do they really represent? Only great art is capable of making us ask this question. In this respect pictorial art is no different from music. The phenomenon of metaphor is the same. As I enter into the pictorial universe of Lars Lerin, I am filled with amazement and a strange sense of recognition: I have been here before and yet I haven t. Why and from where do these colours come to me now and not before? What secrets are hidden beyond the tones and the timbres? Transmitting the present and the real and simultaneously the other-worldly and sensuously intangible is what Lars Lerin does with such a light touch and even, sometimes, with deceptively fluid colours. Great art does not reveal any secrets to us. But it points us to the existence of those secrets. It is not a matter of technique or material or content or subject matter, but as in the case of Lars Lerin it has to do with the artist s enigmatic presence in his art. To quote Goethe once again: Only masters are capable of advancing art. Torgny Lindgren 115

57 TIME TAKES A CIGARETTE Six Points on the Quest for Sovereignty and Communion in Lars Lerin s Work Mass The first thing I think of is the mass. The almost limitless mass of images and motifs that come to mind and seem central for comprehending Lars Lerin s career, which spans almost four decades. I think of the abandoned houses and the dramatic, clearcut areas, which became his breakthrough in the Eighties. Cabins, slowly decaying like fading memories alongside roads that no one drives on anymore. I think of rows of HSB-apartment buildings and the evaporating dream of folkhemmet 1. I think of owner-occupied houses. I think of Antarctica. Of the vast expanses of the Lofoten archipelago in northern Norway, where the arctic light fights an almost ridiculously beautiful battle against the dark seasons. Of the glitter of the beaches in Bohuslän, and the small fragrant remnants of the sea, washed ashore. 2 Of long rows of books, archives, stuffed animals and museum vitrines. Presented separately, one by one, they could all be put forward as a kind of central hub around which the artist s work moves. I also think of piranhas, of an intense visit to Michael Jackson s dream world. Of interiors in anonymous hotel rooms. Of male bodies tenderly and hungrily rendered. Of tiny silver cups, winding facades in big South American cities, of Indian deserts, and Iranian palaces. His technical brilliance alone could make Lars Lerin the epitome of the 10,000-hour rule, which says that practice in fact does make perfect. Of course this is true for many serious artists, regardless of medium. But for Lerin there are unusually many circles of subjects that seem essential to his art. The sheer mass is simply astounding. 117

58 Watercolours with a Persona It is impossible to contemplate Lars Lerin s artistic achievement without taking into account his literary work, which is a sizeable part of, and gives flesh to, the whole. As with the rest of his production, the mass is staggering. More than 50 titles both relatively classical artist s books as well as more personal travel essays, journals and letters in which Lars Lerin slowly, but quite assiduously, has constructed a literary persona as he has alternates between the two means of expression. The books are one language, a way for Lerin to summarize different subjects for his audience, and maybe also for himself. He often returns to, or samples, his material in order to illuminate the same matter from a new angle. Lerin himself says that he writes when painting does not suffice. The narrator in the autobiographical books emerges as mercilessly self-revealing. Or just very straightforward. Depending on which vantage point you choose. The artist has repeatedly said in interviews that his mistakes and secrets are hardly worse than those of others. And he is right, of course. In the books we encounter a tough struggle against anguish and addiction, and a feverish quest for love and communion. There are a great many paths of entry into Lars Lerin s art. Sometimes the artist s technical skill is blocking the observer s view. He has also been criticised for applying an uncritical eye to the landscapes he depicts, for being too extravagant, too distant, nostalgic, and sentimental. In individual works, or in small groups of pictures, some of these features can be detected. But when the whole is seen as a totality, the sweetness disappears. Or perhaps, rather, the sweetness becomes a contrast that amplifies the darkness. The honey glazed ribs come (if such a metaphor is permissible) with a leg of titanium that breaks the teeth of those only interested in recklessly devouring it. The analytical substance, the shaping of meaning or whatever one would like to call the critical perspective that separates good art from merely adequate art is not necessarily present in every individual picture. On the other hand, the pictures possess an integrity that makes them neither demand nor need the great attention they have received. All of the pictures are needed in a whole whose unity is constituted by an open-hearted humanism. Lars Lerin refuses, one might say, to compromise his humanity. The Field Ethnographer Broken dreams. Nostalgic glimmer. Bittersweet discontinuity. Reclusive yearning. The watercolour Dimma (Fog) from 1997 may serve as an example. Three little cottages in varying stages of dilapidation. A solitary, and for the most part straight electric pole. A green flowing colour field in the foreground and a gigantic sky above. Misty grey with clear streaks of white breaking through the vast haze. The sensation of life and romantic lamentation is so palpable that it almost becomes the cliché one involuntarily shies away from and at the same time can feel, somewhat reluctantly, in one s whole body. It is along those lines one can choose to regard the vein of Lars Lerin s art that focuses primarily on the artist s native community Sunnemo in Värmland and, secondarily, on the same type of desolate decay in a number of other places. 3 The abandoned houses and related subjects are not just melancholic lamentations. They are also a quite straightforward assessment of what remains of past time. The nostalgic content perhaps reflects a collective longing for lost time, yet does not just cast a longing gaze toward the past but, just as intensely, seeks things to recognize and to hold on to as signposts on the chaotic map that is our existence. There also dwells something paradoxically pleasurable almost fetishistic, in the artist s appetite. A kind of subtle delight in decay. A wistful eye for the organic cycle, fascinated and bereft in equal measure. In general, the paintings are devoid of people, but people is what they are really about. Sometimes very concretely. In Lerin s paintings and books, the artist/ author strongly identifies himself with the unwanted people or at least those who are superfluous in today s world whom the houses represent. In his books, Solsken och regn (Sunshine and Rain) and Det tysta köket (The Silent Kitchen), Lerin describes in words and in pictures how important to his own life was his encounter with the farmer Arvid and his unusual housekeeper Astrid, who neither

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB)

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) ALF ARZT Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) Född 1963 i Stockholm, utbildad i Frankrike hos Beaux-art läraren Cristian Geai i Nice. Inledde 2001

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a ray of light. "Livet och döden. Finns det ett mer pretentiöst

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Ingrid Roth. a passionist Artist

Ingrid Roth. a passionist Artist Ingrid Roth a passionist Artist Ingrid Roth Artist and Expressive Art Therapist Prästens Lilla Flicka, 41x92 cm Musicevening, 90x120 cm I was born in 1958 in a small village in the wilds of northwestern

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll Gustaf Boström Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Carl Wärn Ibb Berglund Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara LOCATION AND CONNECTIONS TO OTHER CITIES E4 E16 Gävle-Uppsala 110 km: 75 min by car, 60 min by train Gävle-Arlanda 140 km: 90 min by car, 60 min by train Gävle-Stockholm

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Halloween

Focus on English 7. PROVLEKTION: Halloween Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT Därför kataloghus Konsumtionsobjektet Jag tror att dagens människor är vana och kompetenta konsumenter av varor och prylar, däremot har de nog svårare med abstrakta tjänster och koncept. För många känns

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Joakim Forsemalm. Fil Dr Etnologi Radar Arkitektur & Planering Göteborgs universitet

Joakim Forsemalm. Fil Dr Etnologi Radar Arkitektur & Planering Göteborgs universitet Joakim Forsemalm Fil Dr Etnologi Radar Arkitektur & Planering Göteborgs universitet radar arkitektur och planering Bedriver en tvärfacklig verksamhet som arbetar kvalitativt med stad, land och stadsrum.

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten.

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten. Hemlig påse 1 (åk f-3) Hämta ett jämnt antal tallbarr. Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta fler än två tallkottar. Hämta två pinnar. Sätt den ena bakom höger öra. Håll den andra i vänster hand. pinne som är

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

Trender. Trender - 5 K. Konvergens 02005-03-17. Konvergens Kollaboration Kontroll Kollaps Kreativitet

Trender. Trender - 5 K. Konvergens 02005-03-17. Konvergens Kollaboration Kontroll Kollaps Kreativitet Trender 02005-03-17 Trender - 5 K Konvergens Kollaboration Kontroll Kollaps Kreativitet Konvergens Internet, telefoni, TV och radio blir över tiden ett enda medium. 1 WebTV Internettelefoni Internetradio

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking Övning 5 TS5 Datorkommuniktion - 4 Routing och Networking October 7, 4 Uppgift. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count = 3. Solution.

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PELIMINAY LSPSWEP/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer