!"#$%&' 30/ GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström"

Transkript

1 !"#$%&' 30/ GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

2 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&'

3 !"#$%&'

4 Elever som är 16 år eller äldre och som funderar på att hoppa av gymnasiet, eller som redan har gjort det.!"#$%&'

5 !"#$%&'

6 Unika förutsättningar kräver ett unikt projekt.!"#$%&'

7 !"#$%&'

8 !"#$%&'

9 Projektverkstäder 7 kommuner Utveckla och pröva metoder få möjlighet ah både lyckas och misslyckas!"#$%&'

10 STAY IN SCHOOL 3. Uppföljning av Partilleelever i riskzonen för avbrott och som läser ute i regionen. BACK IN SCHOOL Porten Gymnasiet Vuxenutbildnin g 2. Porthälla Plug In-spår KIA år Väglednings-/slussinstans Projektteam på Finngösa Samordning/samverkan Ungdomslotsar Arbetslösa ungdomar utan myndighetskontakt Folkhögskola AME Gymnasiekompetens 1. Övergången grundskola - gymnasium Drop In AME:s ungdomar som saknar gymnasiekompetens AF BALDER Meningsfull sysselsättning Psykiatrin

11 Kartläggning hittills ( ) 41 Partilleungdomar har blivit personligt kontaktade och kartlagda. Av detta totala antal: - är 20 pojkar och 21 flickor - uppger sig 5 individer sig ha ett arbete - är 18 individer i studier i regionen - är 5 individer i studier utomlands - har 1 individ insatser via Arbetsförmedlingen - är 1 individ föräldraledig - är 1 individ inskriven i verksamheten Balder - har 1 individ flyttat från GR - tackar 3 individer nej till Portens samlade stöd och insatser - har 6 individer tagit del av Portens samlade stöd och insatser (1992-5st, st, st, st, st), För tillfället kvarstår 10 individer (som i GRUUS står under händelsetypen Avbrott ) att kartlägga. Snart kommer Porten också att kartlägga målgruppen som i GRUUS står under händelsetypen Samlat betygsdokument.

12 Stenungsund (på gymnasiet, vux, KIA) Tre Pilotprojekt pågår: Utökat mentorskap, Studieteknik och Strukturstöd På gång: Kartläggning av satta F-betyg/frånvaro utvecklingsarbete Plug in verkstad för väntare/ hemmasittare Pågår: Inbjuds till vägledning, studier och praktik erbjuds. Ett flertal genomförda vägledningssamtal har lett till att några ungdomar nu är igång med studier på hel- eller deltid. På gång: Informationsrunda om Plug in i kommunen Workshop om gemensam målbild = samverkansarbetet kring målgruppen.

13 Härryda Två delprojekt inom gymnsieskolan: 1: Coachningsprojekt på program 2 : IM- projekt ( LEAN o KBT) Båda projekten ligger i fas med planering. Totalt seh är det ca 600 ungdomar och 60 personal involverade. Coachningsprojekt på Na:onella program : Varje vecka har alla elever på program träffar med sina coacher enligt eh bestämt schema/ innehåll. DeHa kommer ah fortsäha resten av läsåret. IM- projekt ( LEAN o KBT) : Inom IM- projektet har LEAN- modellen använts för ah kvalitetssäkra vissa processer, deha arbete fortsäher läsåret ut. Under november månad går IM- projektet in i den del som handlar om KBT. Nästa steg är ah utöka kbt- delen i projektet, sker under vt13.!"#$%&'

14 Plug In Kungsbacka Samverkan för att minskat antalet avbrott i gymnasieskolan Utsikten Aranäs Nya Plattformen Lindälv AST;a Aranäs Lindälv Studion Komvux & Kompetenscentrum Akademi Lindälv Kicken Resursteam Arbetsliv Beda Hallbergs Gymnasium Informations ansvaret GV

15 Plug in Mölndal Full verksamhet i verkstäderna med anställd personal på plats. Drygt 30 ungdomar i projektet. Projektets målsähning med ah nå 90 % av ungdomarna inom har redan nåhs, framförallt genom telefonkontakt i samband med Vägledningscentrums drop in. Ungdomar som under flera år gåh utan sysselsähning är tack vare projektet igång och några har redan gåh inom Vuxenutbildningen För närvarande diskuteras ah rekrytera mer projektet eh större behov än förväntat.

16 Göteborg 0- Vision: I slucasen av analysen av första läsåret med GY2011 på de ursprungliga skolorna där det nu finns både år 1 och år 2 - elever Två nya skolor har med år 1- elever Rektorerna coachas ung var 5:e vecka Nästa steg: Bearbeta metodmaterial för spridning Rekrytera yherligare 1-2 rektorsenheter inför nästa läsår Uppfölj/29:9 Två uppföljare som bistår kommunen med de ungdomar som inte nås via ordinarie arbetet Första Kick- start- kursen genomförd med bra resultat 80% påbörjad/planerad utbildning Nästa steg: Upphandla webmodul för elevregistret Nå 90% av målgruppen!"#$%&'

17 Alströmergymnaiset - riskzon Alingsås Ak:viteter igång 2012; Studiesupport för ungdomar på Alströmergymnasiet. Pedagoger, kurator, specialpedagog och ungdomskoordinatorer Startar 5 december 1 dag/veckan Ak:viteter som startas under våren 2013; Lovskola - underläha och öka måluppfyllelsen för ungdomar i riskzon för avhopp. Klass- /gruppinsats. Insatserna kan sträcka sig över kortare eller och vara eh övriga pedagogiska insatser från lärare, specialpedagog och skolkuratorer. Arbetslivsinriktade insatser för ah minska gapet mellan skolan och arbetslivet för ah förhindra ah ungdomar som avslutat skolan blir arbetslösa under en Besök av AF - om arbetsförmedlingen, arbetslivsprognoser, söka- arbetslivsorientering osv.!"#$%&'

18 Färska siffror Rapporterade avbros i GRUUS Avbro8 per skolkommun (Gymnasiet) ALE 4, ALINGSÅS 12, GÖTEBORG 695, HÄRRYDA 50, KUNGSBACKA 47, KUNGÄLV 12, LERUM 37, LILLA EDET 10, MÖLNDAL 11, PARTILLE 34, STENUNGSUND 16, TJÖRN 3, ÖCKERÖ 2 Totalt 933 Ny info: 933 avbro8 i GRs 13 skolkommuner = 47 hemkommuner (2262 ändrad studieväg inom GR skolkommuner = 44 hemkommuner)!"#$%&'

19 GRIA nätverket (KIA = kommunala informationsansvaret) En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 1 kap. 18 Skollagen

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum Plug In Partille Porten Vägledningscentrum PlugInnovation djupstudier 2014:7 Plug In Partille - Porten Vägledningscentrum Författare: Anna Liljeström Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte och mål med djupstudierna

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret, KIA Utarbetad av:

Det kommunala informationsansvaret, KIA Utarbetad av: 1 Det kommunala informationsansvaret, KIA En handledning Utarbetad av: KIA- handläggare i Kalmar och Kronobergs län inom ramen för Projekt Plug In 2013 K I A VILKA OMFATTAS AV KIA TERMINOLOGI DEFINITIONER

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-16 Vår referens Haidi Knorring Sektionschef Vägledningscentrum Tove.Lundh@malmo.se Tjänsteskrivelse ESF ansökan projekt Reboot

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Plug In Söderköping. Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt

Plug In Söderköping. Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt Plug In Söderköping Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt PlugInnovation djupstudier 2014:6 Plug In Söderköping - Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Tjörns gymnasieskola Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Gunilla Lövström Malin Haugen Stefan Karlsson Ninja Wängde Anders

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 8 Kungsbacka 9 Kungälv 11 Lerum 12 Mölndal 13 Stenungsund

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck Ale Kommun Diarienr: 2014/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer