A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen"

Transkript

1 Orphei Arkivförteckning Drängars arkiv. Orphei Drängar, A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen OD.s Jubileumsfonds protokoll. A6 Stipendienämndens protokoll. A7 Anteckningar från Stor-OD. A8 Övriga protokoll. B. Utgående handlingar B1 Verksamhetsberättelser. B2 Presentationer av OD. D. Register och liggare D1 Medlemsmatrikel. D2 Inventarieförteckning. D3 Arkivförteckning och depositioner. D4 Förteckning över utgivna skivor. D5 Närvarolista vid repetitioner och konserter. D6 Parentationer.

2 E. Inkomna handlingar E1 Korrespondens, allmän serie. E2 Korrespondens, ordförande. E3 Korrespondens, sekreterare. E4 Korrespondens, informationssekreteraren. E5 Korrespondens, övrig. F. Handlingar ordnade efter ämne F1A Konsertprogram. F1B Konsertprogram, övriga. F2 Handlingar rörande sångarresor till utlandet. F3 Handlingar rörande sångarresor i Sverige. F4 Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad. F5 Stadgar för Sällskapet och Stiftelsen OD.s Jubileumsfond. F6 Kontrakt. F7 Carl G. Curmans efterlämnade OD-papper. F8 Övriga ämnesordnade handlingar. G. Räkenskaper G1 Räkenskaper. H. Pressurklipp H1 Pressurklipp. J. Kartor och ritningar J1 Ritningar. K. Fotografier K1 Fotografier. L. Ljud- och bilddoumentation

3 L1 Ljudband. L2A CD med Orphei Drängar. L2B CD, övriga. L2C LP-skivor. L3 Videoband. M. Program, information och PR M1 Information, utställningsmaterial. M2A Affischer. M2B Affischer, övriga. M3 Böcker, häften. M4 Smärre musikalier i handeln. Ö. Övriga handlingar Ö1 Arkiv efter Aida Callerheim. Ö2 Sångsällskapet Arion. A1. Sällskapets protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Protokoll OD:s sångare, 1903 och bilagor till protokoll, vt ht vt Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11.

4 ht vt 2005, ht vt 2009 A2. Styrelsens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Protokoll från Styrelsen. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, Två protokoll. OD:s sångare, 1903?, och OD:s styrelse, Häri även protokoll från Sällskapet och Stor-OD vt Styrelseprotokoll 27/10, 6/ och 2/ Se A1:1. Styrelseprotokoll 1986:11. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Med förslag angående vården av OD:s arkiv. Stadsarkivarie Christina Wahlström, , ej originalprotokoll. ht vt 2005, ht vt Arkivbox A3. Prövningsnämndens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger.

5 , Carolina U 2910 b:1. O.D:s Profbok. Exempel: 1. Ernst Bolin, prof: Wennerberg, "På kyrkogården" ur Gluntarne tillsammans med Thorborg. 2. Karl Starbäck, prof Mozart: I dessa fridens bygder "ur op. Trollflöjten". 1. Prövningsnämndens sammanträden samt vid invalssammanträden, Brun protokollsbok. Sekretessbelagd. 2. Inträdesansökningar, 1932, 1935, , och Sekretessbelagda. Prövningsnämndens sammanträden samt vid invalssammanträden, , Röd protokollsbok. Sekretessbelagd. Förvaras hos prövningsnämnden. A4. Stiftelsens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, Protokoll, , , Med stadgar för Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11. A5. Styrelsen för Stiftelsen OD:s Jubileumsfonds protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox A Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, B Protokoll finns i serien F4. O.D. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad av Knut Nyblom, F4:1-F4:

6 Protokoll, , 1950, 1953, , , Styrelseberättelser, , 1941, , 1949, , 1969, , och Verksamhetsberättelser Revisionsberättelser, , , 1949, 1953, 1965, 1970, , Stadgar för Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, Se A4:1. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11. A6. Stipendienämndens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Stipendienämnden, (Protokoll förda vid tillsättningen av innehavare av premium ur Carl Rupert Nybloms Premiefond och Sångsällskapets OD:s i Uppsalas Premiefond, 1920.) Protokollsboken rymmer samtliga stipendie- och premieärendeprotokoll fr.o.m Svart häftad anteckningsbok. 2. Stipendienämndens sammanträden, ht vt. Röd protokollbok. 3. Protokoll från Sångsällskapets OD:s Stipendienämndssammanträden, , , ht vt 2005, ht vt A7. Anteckningar från Stor OD. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Carolina U 2910 d:1. A. Anteckningsbok, , Anteckningar vid Stor OD:n. Axel Fredmans anteckningar fram till 1919, därefter anteckningar (protokoll) förda av bland annat E. Bolin, Oskar Widman och Knut Nyblom. Exempel på förda anteckningar: 1912, Fredag den 29 Juli. Bellman OD (tillsammans med S.H.T.). Vi samlades kl. 8 e.m. på Flusters öfvre veranda, men sången egentligen först efter kl.11 då Upplands regementsmusik slutade med tapto. O.D. talrikt, 6 förste tenorer bland hvilka Hultman och Birger Eriksson. 1. Fröjd i hjärtan. 2. Hvila vid. 3. Opp Amaryllis. 4. Joachim. Sexa. 5. Stå stark. 6. Hör I Orphei Vårt land. Vi ginge alla kl.12. Originalanteckningarna på lösa lappar i arkivets avdelning Acta. B. Anteckningsbok. Anteckningar vid Stor OD:n, OBS två volymer: A. U2910:d och B. A7:1. A8. Övriga protokoll.

7 Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Stockhoms delegerade OD:isters verksamhet. Protokoll, Verksamhetsberättelser, Revisonsberättelser Protokoll, "Äldre 0.D.-isters möte" tisdagen den 4 maj 1948 å Gillet, Uppsala. Bildande av samarbetsutskott. Med Bilaga A. 3. Protokoll, sammanträde den 4 maj och 24 november 1948 å Gillet, Uppsala, med Sångsällskapets samarbetsutskott. 4. Protokoll hållet vid Sammanträde med Orphei Drängars Stockholmsdelegerade å Stim, Tegnérlunden 3, måndagen 15 november Med verksamhetsberättelse år Svenska Linné Sällskapets styrelseprotokoll 6 april Styrelseprotokoll. Förslag till Farbror, Sekretessbelagd protokollspärm. 7. Föreningen OD:s vänner. Protokoll, Styrelseberättelse, Årsredovisning, 1974, Årsberättelse från styrelsen för OD:s vänner i Östergötland för år Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Göteborgs-OD torsdagen den 10 november Protokoll från Programråd, Minnesanteckning från Svenska Sångarförbundets konferens i Växjö oktober Minnesanteckningar projektledarseminarium Anteckningar vid OD:s personalmöte Protokoll fört vid årsmöte med damer, Västra Frölunda, Minnesanteckningar från OD-BIS B1. Verksamhetsberättelser. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Verksamhetsberättelser, , , , Från år 1948 finns verksamhetsberättelsen med i Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad. Se F4. 2. Styrelse och revisonsberättelser för Stiftelsen OD:s jubileumsfond, Arkivbox B2. Presentationer av OD. Serien förvaras i arkivkartonger.

8 Orphei Drängar. En presentation av Folke Bohlin. 2. Presentation av OD. Engelska, tyska och franska. 3. Hugo Alfvén. Liv och verk, Faktaruta, Ericson och Sund. 5. Minnen av sångarfärder med OD. Tyskland, Bryssel, Sångarfärder, The last Fejan tour, Ansökan om anslag av lotterimedel, Till Konungen. Bilaga 1. Med beskrivning av sällskapets verksamhet under gångna tider. 7. Hedenbladarna. En unik sångarsammanslutning inom OD. Olof Bratt, Diverse OD presentationer, C. Diarier. Arkivbox Inga handlingar. D1. Medlemsmatrikel. Serien förvaras i arkivkartonger förutom D1:2-4. Arkivbox Biografisk förteckning. Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Häften. Orphei Drängar, Finns hos Handskrift- och musikenheten, Carolina Titel- och åldersregister. Blå registerlåda med registerkort från Carolina U 2910 a:1. Matrikelbok. Nr Karl Fredrik Silverstolpe, den 27 september Stockh. Född Intogs 27/9 03 F. Justitieråd; Preses vid Kongl. Musikaliska Akademien. Se även K1:10 nr John Holmberg (d ) 2. tenor. Född den 18 oktober 1886 i Vesterlösa församling, Östergötlands län. fil. stud. V.-D. Se även K1:10 nr 810. Carolina U 2910 a:2. Matrikelbok. Nr

9 Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Ofullständig. Spridda foton, namn och födelsedatum Uppgifter för sällskapets matrikel, Nr Uppgifter för sällskapets matrikel, Nr Uppgifter för sällskapets matrikel, D2. Inventarieförteckning. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Inventariebok över Sångsällskapet Orphei Drängar, Revisionsprotokoll för biblioteket, Inventariebok med protokoll och inventeringslistor. 3. Varumärkesregistrering, Lyran och OD, 2000 och Ansökan om registrering av varumärket Caprice, Ej godkänd. D3. Arkivförteckning, depositioner och donationer. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox

10 Arkivförteckningar Sångsällskapet Orphei Drängar, 2014 och Hedenblad-minnen, Från Gunnar Hultman. 3. Depositioner till Carolina från OD, 1974, 1992, Gåvor från Daniel Troëng, Deposition av Carl Curmans efterlämnade OD-papper från Johan Curman Deponerat till Carolina, Inventarier överlämnade till OD, Från släktingar till J.A. Josephson. Tre porträtt ( J.A. Josephson, Gunnar Wennerberg), dörrskylt från Josephsons tjänsterum, tavla Se K1:11. (teckning med erinran: Tak for din sang og venskab) Av Sophus Schack Återlämnade och nytillkomna arkivalier, Kvitto på överlämnande av handlingar rörande Orphei Drängar. Musicums notbibliotek till OD:s arkiv, Överlåtelse av material till Kungliga Biblioteket, En samling ljudinspelningar från OD:s verksamhet. Förteckning över Åke Ljusterdals ljudband. 10. Eric Ericsons Samling hos Kungliga Biblioteket. 11. Övrigt. A. Gammalt förslag till förteckningsplan från B. Nya lokaler i Borgen, D4. Förteckning över utgivna skivor. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox LP-skivor, Serie L2C. 2. Skivförteckning. Hugo Alfvén i våra hjärtan, Skivförteckning. Orphei Drängar, Eric Ericson, Skivförteckning. OD-kören på skiva, Hugo Alfvén på CD, CD-förteckning Orphei Drängar, D5. Närvarolista vid repetitioner och konserter. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Fem närvaroliggare ht vt ht ht vt vt ht vt Röd pärm innehållande närvarolistor, D6. Parentationer, dödsannonser och begravningsprogram.

11 Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Parentationer, dödsannonser och begravningsprogram. Med Gösta Knutssons OD-nålar. E1. Korrespondens, allmän serie. (In och utgående samlat) Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges. Arkivbox OD, 6-7 december Brev, telegram, program till 25-års jubileet. 2. Skrivelser rörande OD:s porträttkatalog, Cirka hundra brev. Med uppgifter om fotografier, beställning av katalog med mera. A-Ö. 3. Kungörelse från E. Bolin, Carolina U 2910 t:1. O.D:s femtioårsfest Handlingar angående anmälan till jubileum, legitimationskort, konsertbiljetter, boende samt tågbiljetter. Skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen den 20 augusti 1903 med bifall till nedsättning för deltagare i Sångsällskapets O.D:s möte i Uppsala och Stockholm september Inbjudnings- och närvarolista för närvarande i Orphei Drängars Jubelfest den september Korrespondens, telegram, brevkort, tackkort, inträdesbiljetter, program och festtal. Skinnband. Folie Telegram till 75-års jubileet Korrespondens, Manuskript till tidningsartikel i anledning av Alfvéns trettioårsjubileum som O.D:s dirigent. Utsänt 26/ PM från Carl Godin, Korrespondens med anledning av manus till Årsbok s , Med brev från Hedenblad , OD:s program (sånger) Capricer, Korrespondens, Program för Capricer, , Meddelanden till OD:ister, Resor, konserter, medlemmar, Notiser Två Notiser, 2013.

12 Korrespondens, Korrespondens, OD verksamhetsåret, Styrelse, ekonomi, Caprice, stiftelsen, stadgar, planering projekt, skrivelser, resor och konserter. 2. Korrespondens, Resor, konserter, medlemmar. Med handlingar angående Torgny Segerstedt Kulturstipendium, 1978, Korrespondens, Korrespondens, Korrespondens, Skrivelser, resor och konserter. 2. Korrespondens, Skrivelser, resor, konserter, Dragarbrunn 4:8, OD:s vänner, ekonomi, inventarieförteckning, inspelning av grammofonskiva, parentation - Ola Månsson. 1. Korrespondens, Kören, ekonomi, sångarfärder. 2. Korrespondens, Sångarfärder, grammofonarbete, tackbrev, två inträdeskort till OD:s konsert i universitetets aula 7 Nov (1988). Korrespondens med sponsorer. 1. Program vid konserter, Press release från OD, Korrespondens programrådet, Konserter, skivinspelningar, videopresentation, budget Borgen med mera, PM angående publiktillströmningen på konserter Korrespondens, Spridda år. Brev från Stockholms Slott där H.M. Konungen förklarar sig villig att vara OD:s ständiga beskyddare, Hyresfritt jubileumsåret, Sång vid avtackande av OD:s skattmästare Gunnar Lundh, Tack från Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala, Med mera. Arkivboxen förvaras hos OD. E2. Korrespondens, ordförande Serien förvaras i arkivkartonger.

13 Arkivbox Korrespondens, Birger Eriksson ( ) och Arvid Hj. Uggla ). 2. Arvid Hj. Ugglas korrespondens, Runar Brennings korrespondens, Runar Brennings korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Karl Johan Öbrinks korrespondens, 1946, , Ordförande från ht Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Jan Heimers korrespondens, Se även E1-serien.

14 E3. Korrespondens, sekreterare. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Sekreterarens (kamrerens) korrespondens, Med handlingar över minnesvården över Ivar Hedenblads grav 1910 och några fotografier från Knut Barrs änka Sekreterarens korrespondens i samband med 75-årsjubiléet, Sekreterarens korrespondens (Gösta Knutssons efterlämnade papper). Korrespondens, Pressurklipp och program, Sekreterarens korrespondens, 1933, Sekreterarens korrespondens, och Med avtalshandlingar angående Orangeriet. 1. Sekreterarens korrespondens, A-V. 2. Sekreterarens korrespondens, B-R. Se även E1-serien. 1. Sekreterarens korrespondens, A-Z. 2. Sekreterarens korrespondens, A-W. Se även E1-serien. E4. Korrespondens, informationssekreteraren. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Korrespondens med tidningar, radio, tv, museum, UD, tidningsurklipp med mera. E5. Korrespondens, övrig. Serien förvaras i arkivkartonger.

15 Arkivbox Nils Bellander, Några brev och program. 2. Sigurd Bolin, Korrespondens angående tryckning av bok, arkivarbete, ekonomiska transaktioner. Även OD:s Pariserresa, Räkenskaper och ett brev. 3. Gunnar Hultman, Korrespondens. Insamling till OD 1917, prägling av medalj, förteckning över medlemmar som erhållit jubileumsmedaljen 1930, brev. 4. Bertel Linder, Stiftelsens fonder, insamlingar, Stockholms OD, program från Festkonsert i Universitetets aula 1913 och Nordisk Studentersangerstaevne 1919, brevkort, kallelse till repetition och sångarfärd Fredrik och Ingrid Jahn, Brev, sånger, tackkort, OD:ister boende i Stockholmsområdet. 6. Daniel Troeng, Spridda år. Brev, kort, program. Rolf Frankenberg, Spridda år Ivar Hedenblads korrespondens, Några brev och telegram, kallelse till repetitioner och konserter, tidningen "Hälsningar från fångarna ombord å von Döbeln till vännerna på Fejan" söndagen 8 juli 1894 (finns bara i ett exemplar). Med teckningar av Knut Barr, fotografi Oslo och kören 1903, korrespondens och insamling angående sjuk OD:ist 1903, deltagare i OD:s sångarfärd 1907, korrespondens "Amerikahandlingar" Konsertprogram, några verifikationer med mera, Korrespondens, Knut Nyblom. 1. Diverse brev/brevkort till Knut Nyblom, Brev från Knut Nyblom till Sigurd Bolin, Korrespondens, Hugo Alfvén. 1. Brev från Verner von Heidenstam, Handlingar rörande Alfvén - OD konflikten våren Två brev och ett telegram från Hugo Alfvén, två pressurklipp, brev från Erik Westberg, två brev stenografi? 3. Tackbrev från Hugo Alfvén, Kopia. 4. Brev från Hugo Alfvén till Ola Månsson, 1954 och Hugo Alfvéns korrespondens, 1917, Med två brev (avskrifter) Dikt vid Daniel Viottis grav, program med inträdesbiljetter, program Berlin, pressurklipp och deltagarlista Berlin Pressurklipp sångarfärd Mellansverige, program med inträdesbiljetter, rumslista och fotografi på kören Brev och pressurklipp till Hugo Alfvén angående Henriks Grahls bortgång, stadgar OD Häfte. Jacob Axel Josephson Pressurklipp sångarfärd Norrland 1920, program Inför sångarfärden Häfte Pressurklipp Malmö, Skåne, Köpenhamn och Finland, program Hugo Alfvéns korrespondens angående Bryssel, pressurklipp Bryssel, Gamla OD lyran, Ode till OD Baltikumfärden juni, fotografier, pressurklipp. Höstkonserten pressurklipp Brev angående matrikel.

16 Carolina. Hugo Alfvéns korrespondens, Med OD:s nyheter (repertoar) sedan 1910, Operasångare i OD, förslag till manskörssånger. Sångtexter bl.a. två texter av Ernst Bolin, en text av Verner von Heidenstam "Grabesang", ett tiotal texter av Pergament med flera. Förteckning över Hugo Alfvéns sångarfärder med OD, Sångarfärder med sångarfärdsrepertoar, Program, Tre (gamla) OD nålar. Korrespondens, Knut Nyblom. 1. Brev från OD:s Hederspresident Axel Erdmann till OD:s historiograf Knut Nyblom, Brev från Knut Nyblom till Axel Erdmann, Med avskrift av brev från Gottfrid Wibelius och program från Brev från Hugo Alfvén till Knut Nyblom, Brev från änkefru Edla Widén (f. Lindberg) till Knut Nyblom, Med tyskt brev (Jonas Widéns namn överst i brevet). 5. Brev från Åke Davidsson till Knut Nyblom, Svante Strandbergs korrespondens (Stiftelsen OD:s Jubileumsfond), Leif Muténs korrespondens, , 1961 och F1A. Konsertprogram. Serien förvaras i arkivkartonger förutom F1A: Arkivbox En student-qvartett från Uppsala. 12 juni - 6 augusti Femton affischer från "Magisterkvartettens" sångarfärd sommaren Örebro, Norrköping, Linköping, Motala, Jönköping, Karlstad, Vänersborg, Göteborg, Strömstad och Kristiania den 6 augusti Förvaras i mappen "Magisterkvartettens" affischer med program, Sångarfärden 1857.

17 (Småskr. Ups E 3 f. Uppsala Stadsbibliotek Upplandssamlingen.) 1. Inledningsord till studentconsert i Uppsala för de nödlidande i Finland den 7 mars Program från studentkonserter i Uppsala Samling om 9 stycken. 3. Till Uppsalasångarne vid festen i Botaniska trädgården den 10 september [Södermark, Georg] 4. Ord till sångerna vid studentkonserterna i S:t Catharina kyrka i Stockholm fredagen den 12 och lördagen den 13 maj Ord till sångerna vid student-konserten i Carolina Redivivas solennitetssal i Uppsala onsdagen den 30 april Sångarfärden Samling av 6 småtryck. 7. Ord till sångerna vid studentkonserten onsdagen den 13 maj Ord till sångerna vid studentkonserterna i Stockholm maj Ord till sångerna vid Sällskapet OD:s konsert i Gillets sal den 19 april Ord till sångerna vid studentkonserten i Carolina Redivivas solennitetssal i Uppsala lördagen den 11 maj Ord till sångerna vid konserterna i Sverige av Uppsala studentsångförenings Pariserkör Pariserfärden Originalprogram från 1:a och 2:a "Concert scandinave", tryckta i Paris samt 4 andra småtryck från samma färd. 13. Program till Orphei Drängars konsert vid sällskapets tjugofemårsfest i Gillets stora sal lördagen den 7 december Sångsällskapet Orphei Drängars tjugofemårsfest 7 december 1878 i Uppsala. 15. Ord till sångerna vid studentkonserterna i Katarina kyrka i Stockholm våren Ord till sångerna vid studentkonserterna våren Ord till sångerna vid studentkonserterna i Stockholm våren Ord till sångerna vid studentkonserterna i Uppsala och Stockolm våren Minne av studentkonserterna i Uppsala och Stockholm den 28 och 30 november Ord till sångerna samt förteckning över deltagare. 20. Ord till sångerna vid Sångsällskapet Orphei Drängars sångarfärd i mellersta Sverige juni Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd i norra Sverige och Finland juni Några ord till belysning av förhållandet mellan Uppsala studentkår och dess allmänna sångförening, Jubileumskonserterna i Uppsala och Stockholm. Vid Ivar Eggert Hedenblads tjugofemårsjubileum som anförare för Uppsala studentkårs allmänna sångförening den 30 november Ord till sångerna vid Uppsalasångarnes Pariserfärd Program med text till festkonserterna i Uppsala universitets aula söndagen den 27 september Ord till sångerna vid studentkonserterna i Uppsala och Stockholm den 14 och 17 maj Sångsällskapet Orphei Drängar. Några ord med anledning av 75- årsjubileet. Knut Nyblom Stockholm Orphei Drängars 75-årsjubileum. Fem program, placeringslistor med mera. Uppsala och Stockholm Ungdomsårens makt. Prolog vid allmänna sångens i Uppsala hundraårsjubileum den 6 november Erik Natanael Söderberg. 30. Uppsala studentkårs allmänna sångförenings 100-års jubileum, Två placeringslistor med mera. Uppsala Sångsällskapet Orphei Drängars festkonserter i Uppsala och Stockholm den 18 och 20 mars Filharmoniska sällskapet i Uppsala. Nio program,

18 Program vid sångsällskapets konserter å Gillesalen. 1872, 1875, 1877, 1879, 1882, , 1890, Häfte med program för sångarfärder. Norrköping, Linköping, Härnösand med flera orter, Tyskland, Danmark, Belgien, England, Gefle, Västerås, Göteborg, Köln, Paris m.fl. orter, Kongliga Theatern, Kantat vid Jubelfesten i Uppsala Ord af Viktor Rydberg och musik af J.A. Josephson. Text till konserterna. 5. Program och minnestal till Orphei Drängars konsert vid Sällskapets tjugofemårsfest, En sångstund gifven af Filharmoniska Sällskapet i förening med Sällskapet OD, 1887, 1894, Universitetets försal. 7. Musikaliska Akademien, 1890, , Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd i mellersta Sverige, Universitetets aula, 1891, Abschieds-Consert, Hamburg. 11. Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd, Tyskland, Tivoli Köpenhamn, Sällskapet OD och Filharmoniska Sällskapet. Program, kort med kallelse till repetition samt några sångtexter, Hedenblads? 1. Program vid sångsällskapets konserter å Gillesalen, Musikaliska Akademien, , 1904, Universitetets aula, , Jönköping och Örebro, Tyskland, Frankrike och Danmark, Kopior av program och tidningsurklipp vid Uppsalasångarnes Pariserkör, Med brev från Märta Schele Västerås, Hedemora, Filharmoniska Sällskapet och Sällskapet OD:s sångstund uti Universitetshusets försal, 1901, Orphei Drängars femtioårsfest, Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärder 1903, Gefle, Vänersborg med flera orter, Festkonserterna i Uppsala Universitets aula och Kungl. Teatern i Stockholm, Sångsällskapet O.D:s i Uppsala femtioårsfest, Berättelse öfver O.D:s femtioårsfest O.D:s (Stockholmsavdelning) Sångafton i Tennishallarne, Karlstad, Örebro, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar med flera orter, Operan, Danmark, Tyskland, Budapest, Cirkus å Djurgården, Oskarshamns kyrka, Skara, Göteborg med flera orter, Tyskland, London, Lützenkapellets invigning, Östermalms kyrka, Gustaf Wasa kyrkan, Sångarfärd, Ord till sångerna. 29. Festkonsert till minne af Ivar Eggert Hedenblad i Universitetets aula, 1910.

19 Universitetets aula, , 1920, 1928, 1930, 1932, Program, text till sångerna, biografiska uppgifter. Musikfesten i Uppsala den 5 och 6 maj Musikaliska Akademien, 1911, , Stockholm, Skara, Dortmund, Med program för OD:s sångarfärd, Västerås och Kristine kyrka, O.D. Ord till sångerna, O.D:s sångarfärd Deltagare och program. Ord till sångerna vid Sällskapet Orphei Drängars sångarfärd. Göteborg, Malmö, Tyskland, Uppsalasångens hundraårsjubileum Festkonsert i Universitetets aula. 11. Östermalms kyrka, Riga, Gustaf Wasa kyrkan, Uppsala Domkyrka, Ord till sångerna, O.D:s Vårkonsert, 1916, , 1925, 1927, 1929, , Svenska Flaggans Dag, Skara Domkyrka, Program vid Sångsällskapet O.D:s konserter i Auditorium, , , Med ord till sångerna. 20. Program med texter, Våren Rosenborgs Have och Raadhushallen, Köpenhamn, Dam-OD, Göteborg och Enköping, Gustaf Fröding-Festen, Kungliga Teatern. 25. Sala, Konserter i Uppsala och Stockholm höstterminen Wiborg, Paris, Gefle och Falun, Stockholm och Uppsala, Festkonsert, 1925, Tjeckoslovakiska folksånger, Sångarfärd, Höstkonsert, Festkonsert i Stockholms Konserthus, 1928, årsjubileum å Norrlands nation och Stockholms stadshus, Konsert före avresa till Baltikum och Finland i Auditorium, Sångarfärden Konsertturné juni Konserter i Uppsala och Stockholm, 1929, 1931, Det Skandinaviska Mandskorstaevne i Köpenhavn maj Sångarfärder, 1931, Kyrkokonsert, Vårkonsert i Sandvikens kyrka, Konserter i Avesta, Hedemora och Sala, Blå hallen-stadshuset, Sångarfärd Enköping, Eskilstuna med flera orter, 1938.

20 A. Program i tidningsurklippspärm, Vårkonsert i Universitetets aula, 1911, Populär-konsert i Universitetets aula Vårkonsert, 1912, Program juni 1912, Sångarfärd, , 1916, , Dortmund och Berlin, Universitetets aula, , Riga, Musikaliska Akademien, , Gustaf Wasa-kyrka till förmån för Carl Gentzels efterlevande, Västerås Domkyrka, Jubileumskonsert, Vårfrukyrkan i Enköping, Svenska Röda Korsveckans inledningsfest, Berghälls kyrka, Wiborg, Paris, H. Maj:t Konungens femtioåriga medlemskap i O.D Höstkonsert, Belgien, Balticum och Finland, Med mera. B. Program i tidningsurklippspärm, Konsertturné juni Visby 1 juni - Gävle 20 juni. 2. Barcelona, Konserter i Uppsala och Stockholm, , P.M. O.D:s sångarfärd Universitetets aula, 1930, 1932, Konserthuset, 1930, 1932, Nyköping, Eskilstuna och Södertälje våren Köpenhamn, Vårkonsert i Sandvikens kyrka, Sångarfärd sommaren Profant- och kyrkoprogram. 11. P.M. och program, sångarfärd Vårkonserter i Uppsala och Stockholm, 1938, 1941, 1943, Sångarfärd, Konsert i Uppsala, november Sångarfärd Weekendtrip till Gävle, Konsert till förmån för Föreningen Nordens Finlandsinsamling i Universitetets aula, Festkonsert i Stockholm, Festkonsert med anledning av Hugo Alfvéns 70-årsdag i Universitetets aula, Uppsala Domkyrka, , Sångarfärd, Konsert vid 90-årsjubileet i Universitetets aula, Sångarfärder Höstkonserter i Stockholm och Uppsala, Finland, C. Se H1:15 och 17. Tidningsurklipp, Konserter och sångarfärder. Bland annat Köpenhamn 1931, Kalmar och Helsingborg 1931, OD:s sångarfärder och Belgien Recensioner, program, fotografier. Två tidningsurklippspärmar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGLIGA HOVSTATERNA ÅRET 2001 INNEHÅLL FÖRORD 3 KONUNGENS UPPGIFTER SOM STATSCHEF 5 DE KUNGL. HOVSTATERNA 5 DAGBOK för 2001 6-30 HOVSTATERNAS ORGANISATION 6 UTGIVEN AV: Kungl. Hovstaterna

Läs mer

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Ladies Circle Sverige, som är ansluten till Ladies Circle International, har till ändamål att: vidga medlemmarnas intressesfär öka förståelsen

Läs mer

året Kungl. Hovstaterna

året Kungl. Hovstaterna 2002 året Kungl. Hovstaterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA året 2002 Några evenemang 2002 Foto: CHARLES HAMMARSTEN, IBL-bildbyrå Foto: EWA MALMSTRÖM, Svensk Papperstidning Foto: CHARLES HAMMARSTEN,

Läs mer

nr.4 2011 25:- BIBLIOTEKSNYTT Musik- och teaterbiblioteket 240 år! Den bästa dagen är en dag i Växjö? Deweyrummet för musik Ugglas noter

nr.4 2011 25:- BIBLIOTEKSNYTT Musik- och teaterbiblioteket 240 år! Den bästa dagen är en dag i Växjö? Deweyrummet för musik Ugglas noter musik BIBLIOTEKSNYTT Musik- och teaterbiblioteket 240 år! Den bästa dagen är en dag i Växjö? Deweyrummet för musik Ugglas noter Nina Hagen symbol för Bokmässan 2011 Årets nätverksträff för musikarkiv Zorn,

Läs mer

Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning. Innehåll. Kommentar. A Foton och filmer. B Tidningsklipp. C Mönsterås historia m.m.

Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning. Innehåll. Kommentar. A Foton och filmer. B Tidningsklipp. C Mönsterås historia m.m. Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning Innehåll Kommentar A Foton och filmer B Tidningsklipp C Mönsterås historia m.m. D Kassaböcker, verifikationer m.m. E Tidningar, tidskrifter, pappersvaror F -

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

NOVEMBER 7 2009. Pris 20 kr

NOVEMBER 7 2009. Pris 20 kr NOVEMBER 7 2009 1000-kronorssedlarna som ratades av Bankofullmäktige T. G. Appelgrens arkiv i Västergötlands museum Gellivare herrklubb och dess polletter Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria...

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria... Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser A Bok- och biblioteksvasen... B Allmänt och blandat......... C Religion... E

Läs mer

musik BIBLIOTEKSNYTT 25:-

musik BIBLIOTEKSNYTT 25:- musik BIBLIOTEKSNYTT 25:- nr.2 2015 KALENDARIUM 2015 IAML-konferens, New York 21 26 juni 2015 Bokmässan i Göteborg 24 27 september 2015, tema Ungern, Island och yttrandefriheten. Nordisk/Baltisk konferens

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr MARS 2 2005 Ärkebiskop Wallins medaljskrin Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893 Pris 20 kr 26 SNT 2 2005 ges ut av SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN i samarbete med KUNGL. MYNTKABINETTET

Läs mer

Familjen Nobel. En svensk industridynasti. Göran Nilzén. Nobel Museum Occasional Papers nr 5 Stockholm 2007

Familjen Nobel. En svensk industridynasti. Göran Nilzén. Nobel Museum Occasional Papers nr 5 Stockholm 2007 Nobel Museum Occasional Papers nr 5 Stockholm 2007 Familjen Nobel En svensk industridynasti Översikt över arkivalier i Stockholm, Uppsala och Lund Göran Nilzén I redaktion av Bengt Jangfeldt Göran Nilzén

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Nr 1 2010 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Östersjöns största rederi Nr 1 2010 FLOTTANS MÄN 75 år 1 FLOTTANS MÄN Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 Mars 2010 Årgång 76 ISSN

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

Verksamhets berättelse 2004

Verksamhets berättelse 2004 Verksamhets berättelse 2004 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET INNEHÅLL Förbundsmötet 2005... 1 Inledning... 2 100-årsjubileet...6 Organisationen... 10 Internationella uppdrag... 13 Kommittérapporter... 14 Representantskapets

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

Miljoner utdelade till forskare

Miljoner utdelade till forskare tidskrift för svenska frimurare orden no 4 2012 Miljoner utdelade till forskare StiFtELSEN FriMUrArE BArNHUSEt i StOCKHOLM Allt sedan 1753 har stiftelsen givit stöd till barn och ungdomar. Under 2012 har

Läs mer

KÖR J OURNALEN 5/13. Tillfällig treenighet KYRKO. Hockeykörer Sid 3. 58 rekvier Sid 6-11. Bokslut för Erik och Lena Sid 20-21.

KÖR J OURNALEN 5/13. Tillfällig treenighet KYRKO. Hockeykörer Sid 3. 58 rekvier Sid 6-11. Bokslut för Erik och Lena Sid 20-21. KYRKO KÖR J OURNALEN 5/13 Tillfällig treenighet Sid 12-16 Hockeykörer Sid 3 58 rekvier Sid 6-11 Bokslut för Erik och Lena Sid 20-21 Ledaren Förstår du vad du sjunger? I Apostlagärningarna finns berättelsen

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden.

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden. Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 90 NR 1 2009 Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2 Mästareskiften i fem tempel sid 4 58 bröder recipierade i nya tionde graden

Läs mer

KÖR KYRKO. Alla barnen samlas i Tibble Sid 4-7. Mera gubbröra. Riksfest 2012. Förening eller ej? Sid 16 17. Sid 8 9. Sid 20

KÖR KYRKO. Alla barnen samlas i Tibble Sid 4-7. Mera gubbröra. Riksfest 2012. Förening eller ej? Sid 16 17. Sid 8 9. Sid 20 KYRKO KÖR J OURNALEN 2/11 Alla barnen samlas i Tibble Sid 4-7 Förening eller ej? Sid 8 9 Riksfest 2012 Sid 16 17 Mera gubbröra Sid 20 Ledaren Eldsjälar, kalas och uråldrigt regelverk Lysekil. Den lilla

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010 Riksföreningen Sverigekontakt Årsmöte 2010 i Göteborg Riksföreningen Sverigekontakt hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte i

Läs mer

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba NOVEMBER 7 2011 Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik i Horndal Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba Invigningen av ryttarstatyn över Karl XIV Johan i Christiania

Läs mer

Internationell auktion 323

Internationell auktion 323 Internationell auktion 323 Onsdag 11 mars 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2877 Svartensgatan 6, Stockholm 278 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78

Läs mer