A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen"

Transkript

1 Orphei Arkivförteckning Drängars arkiv. Orphei Drängar, A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen OD.s Jubileumsfonds protokoll. A6 Stipendienämndens protokoll. A7 Anteckningar från Stor-OD. A8 Övriga protokoll. B. Utgående handlingar B1 Verksamhetsberättelser. B2 Presentationer av OD. D. Register och liggare D1 Medlemsmatrikel. D2 Inventarieförteckning. D3 Arkivförteckning och depositioner. D4 Förteckning över utgivna skivor. D5 Närvarolista vid repetitioner och konserter. D6 Parentationer.

2 E. Inkomna handlingar E1 Korrespondens, allmän serie. E2 Korrespondens, ordförande. E3 Korrespondens, sekreterare. E4 Korrespondens, informationssekreteraren. E5 Korrespondens, övrig. F. Handlingar ordnade efter ämne F1A Konsertprogram. F1B Konsertprogram, övriga. F2 Handlingar rörande sångarresor till utlandet. F3 Handlingar rörande sångarresor i Sverige. F4 Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad. F5 Stadgar för Sällskapet och Stiftelsen OD.s Jubileumsfond. F6 Kontrakt. F7 Carl G. Curmans efterlämnade OD-papper. F8 Övriga ämnesordnade handlingar. G. Räkenskaper G1 Räkenskaper. H. Pressurklipp H1 Pressurklipp. J. Kartor och ritningar J1 Ritningar. K. Fotografier K1 Fotografier. L. Ljud- och bilddoumentation

3 L1 Ljudband. L2A CD med Orphei Drängar. L2B CD, övriga. L2C LP-skivor. L3 Videoband. M. Program, information och PR M1 Information, utställningsmaterial. M2A Affischer. M2B Affischer, övriga. M3 Böcker, häften. M4 Smärre musikalier i handeln. Ö. Övriga handlingar Ö1 Arkiv efter Aida Callerheim. Ö2 Sångsällskapet Arion. A1. Sällskapets protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Protokoll OD:s sångare, 1903 och bilagor till protokoll, vt ht vt Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11.

4 ht vt 2005, ht vt 2009 A2. Styrelsens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Protokoll från Styrelsen. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, Två protokoll. OD:s sångare, 1903?, och OD:s styrelse, Häri även protokoll från Sällskapet och Stor-OD vt Styrelseprotokoll 27/10, 6/ och 2/ Se A1:1. Styrelseprotokoll 1986:11. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Med förslag angående vården av OD:s arkiv. Stadsarkivarie Christina Wahlström, , ej originalprotokoll. ht vt 2005, ht vt Arkivbox A3. Prövningsnämndens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger.

5 , Carolina U 2910 b:1. O.D:s Profbok. Exempel: 1. Ernst Bolin, prof: Wennerberg, "På kyrkogården" ur Gluntarne tillsammans med Thorborg. 2. Karl Starbäck, prof Mozart: I dessa fridens bygder "ur op. Trollflöjten". 1. Prövningsnämndens sammanträden samt vid invalssammanträden, Brun protokollsbok. Sekretessbelagd. 2. Inträdesansökningar, 1932, 1935, , och Sekretessbelagda. Prövningsnämndens sammanträden samt vid invalssammanträden, , Röd protokollsbok. Sekretessbelagd. Förvaras hos prövningsnämnden. A4. Stiftelsens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, Protokoll, , , Med stadgar för Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11. A5. Styrelsen för Stiftelsen OD:s Jubileumsfonds protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox A Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, B Protokoll finns i serien F4. O.D. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad av Knut Nyblom, F4:1-F4:

6 Protokoll, , 1950, 1953, , , Styrelseberättelser, , 1941, , 1949, , 1969, , och Verksamhetsberättelser Revisionsberättelser, , , 1949, 1953, 1965, 1970, , Stadgar för Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, Se A4:1. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11. A6. Stipendienämndens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Stipendienämnden, (Protokoll förda vid tillsättningen av innehavare av premium ur Carl Rupert Nybloms Premiefond och Sångsällskapets OD:s i Uppsalas Premiefond, 1920.) Protokollsboken rymmer samtliga stipendie- och premieärendeprotokoll fr.o.m Svart häftad anteckningsbok. 2. Stipendienämndens sammanträden, ht vt. Röd protokollbok. 3. Protokoll från Sångsällskapets OD:s Stipendienämndssammanträden, , , ht vt 2005, ht vt A7. Anteckningar från Stor OD. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Carolina U 2910 d:1. A. Anteckningsbok, , Anteckningar vid Stor OD:n. Axel Fredmans anteckningar fram till 1919, därefter anteckningar (protokoll) förda av bland annat E. Bolin, Oskar Widman och Knut Nyblom. Exempel på förda anteckningar: 1912, Fredag den 29 Juli. Bellman OD (tillsammans med S.H.T.). Vi samlades kl. 8 e.m. på Flusters öfvre veranda, men sången egentligen först efter kl.11 då Upplands regementsmusik slutade med tapto. O.D. talrikt, 6 förste tenorer bland hvilka Hultman och Birger Eriksson. 1. Fröjd i hjärtan. 2. Hvila vid. 3. Opp Amaryllis. 4. Joachim. Sexa. 5. Stå stark. 6. Hör I Orphei Vårt land. Vi ginge alla kl.12. Originalanteckningarna på lösa lappar i arkivets avdelning Acta. B. Anteckningsbok. Anteckningar vid Stor OD:n, OBS två volymer: A. U2910:d och B. A7:1. A8. Övriga protokoll.

7 Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Stockhoms delegerade OD:isters verksamhet. Protokoll, Verksamhetsberättelser, Revisonsberättelser Protokoll, "Äldre 0.D.-isters möte" tisdagen den 4 maj 1948 å Gillet, Uppsala. Bildande av samarbetsutskott. Med Bilaga A. 3. Protokoll, sammanträde den 4 maj och 24 november 1948 å Gillet, Uppsala, med Sångsällskapets samarbetsutskott. 4. Protokoll hållet vid Sammanträde med Orphei Drängars Stockholmsdelegerade å Stim, Tegnérlunden 3, måndagen 15 november Med verksamhetsberättelse år Svenska Linné Sällskapets styrelseprotokoll 6 april Styrelseprotokoll. Förslag till Farbror, Sekretessbelagd protokollspärm. 7. Föreningen OD:s vänner. Protokoll, Styrelseberättelse, Årsredovisning, 1974, Årsberättelse från styrelsen för OD:s vänner i Östergötland för år Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Göteborgs-OD torsdagen den 10 november Protokoll från Programråd, Minnesanteckning från Svenska Sångarförbundets konferens i Växjö oktober Minnesanteckningar projektledarseminarium Anteckningar vid OD:s personalmöte Protokoll fört vid årsmöte med damer, Västra Frölunda, Minnesanteckningar från OD-BIS B1. Verksamhetsberättelser. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Verksamhetsberättelser, , , , Från år 1948 finns verksamhetsberättelsen med i Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad. Se F4. 2. Styrelse och revisonsberättelser för Stiftelsen OD:s jubileumsfond, Arkivbox B2. Presentationer av OD. Serien förvaras i arkivkartonger.

8 Orphei Drängar. En presentation av Folke Bohlin. 2. Presentation av OD. Engelska, tyska och franska. 3. Hugo Alfvén. Liv och verk, Faktaruta, Ericson och Sund. 5. Minnen av sångarfärder med OD. Tyskland, Bryssel, Sångarfärder, The last Fejan tour, Ansökan om anslag av lotterimedel, Till Konungen. Bilaga 1. Med beskrivning av sällskapets verksamhet under gångna tider. 7. Hedenbladarna. En unik sångarsammanslutning inom OD. Olof Bratt, Diverse OD presentationer, C. Diarier. Arkivbox Inga handlingar. D1. Medlemsmatrikel. Serien förvaras i arkivkartonger förutom D1:2-4. Arkivbox Biografisk förteckning. Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Häften. Orphei Drängar, Finns hos Handskrift- och musikenheten, Carolina Titel- och åldersregister. Blå registerlåda med registerkort från Carolina U 2910 a:1. Matrikelbok. Nr Karl Fredrik Silverstolpe, den 27 september Stockh. Född Intogs 27/9 03 F. Justitieråd; Preses vid Kongl. Musikaliska Akademien. Se även K1:10 nr John Holmberg (d ) 2. tenor. Född den 18 oktober 1886 i Vesterlösa församling, Östergötlands län. fil. stud. V.-D. Se även K1:10 nr 810. Carolina U 2910 a:2. Matrikelbok. Nr

9 Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Ofullständig. Spridda foton, namn och födelsedatum Uppgifter för sällskapets matrikel, Nr Uppgifter för sällskapets matrikel, Nr Uppgifter för sällskapets matrikel, D2. Inventarieförteckning. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Inventariebok över Sångsällskapet Orphei Drängar, Revisionsprotokoll för biblioteket, Inventariebok med protokoll och inventeringslistor. 3. Varumärkesregistrering, Lyran och OD, 2000 och Ansökan om registrering av varumärket Caprice, Ej godkänd. D3. Arkivförteckning, depositioner och donationer. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox

10 Arkivförteckningar Sångsällskapet Orphei Drängar, 2014 och Hedenblad-minnen, Från Gunnar Hultman. 3. Depositioner till Carolina från OD, 1974, 1992, Gåvor från Daniel Troëng, Deposition av Carl Curmans efterlämnade OD-papper från Johan Curman Deponerat till Carolina, Inventarier överlämnade till OD, Från släktingar till J.A. Josephson. Tre porträtt ( J.A. Josephson, Gunnar Wennerberg), dörrskylt från Josephsons tjänsterum, tavla Se K1:11. (teckning med erinran: Tak for din sang og venskab) Av Sophus Schack Återlämnade och nytillkomna arkivalier, Kvitto på överlämnande av handlingar rörande Orphei Drängar. Musicums notbibliotek till OD:s arkiv, Överlåtelse av material till Kungliga Biblioteket, En samling ljudinspelningar från OD:s verksamhet. Förteckning över Åke Ljusterdals ljudband. 10. Eric Ericsons Samling hos Kungliga Biblioteket. 11. Övrigt. A. Gammalt förslag till förteckningsplan från B. Nya lokaler i Borgen, D4. Förteckning över utgivna skivor. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox LP-skivor, Serie L2C. 2. Skivförteckning. Hugo Alfvén i våra hjärtan, Skivförteckning. Orphei Drängar, Eric Ericson, Skivförteckning. OD-kören på skiva, Hugo Alfvén på CD, CD-förteckning Orphei Drängar, D5. Närvarolista vid repetitioner och konserter. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Fem närvaroliggare ht vt ht ht vt vt ht vt Röd pärm innehållande närvarolistor, D6. Parentationer, dödsannonser och begravningsprogram.

11 Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Parentationer, dödsannonser och begravningsprogram. Med Gösta Knutssons OD-nålar. E1. Korrespondens, allmän serie. (In och utgående samlat) Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges. Arkivbox OD, 6-7 december Brev, telegram, program till 25-års jubileet. 2. Skrivelser rörande OD:s porträttkatalog, Cirka hundra brev. Med uppgifter om fotografier, beställning av katalog med mera. A-Ö. 3. Kungörelse från E. Bolin, Carolina U 2910 t:1. O.D:s femtioårsfest Handlingar angående anmälan till jubileum, legitimationskort, konsertbiljetter, boende samt tågbiljetter. Skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen den 20 augusti 1903 med bifall till nedsättning för deltagare i Sångsällskapets O.D:s möte i Uppsala och Stockholm september Inbjudnings- och närvarolista för närvarande i Orphei Drängars Jubelfest den september Korrespondens, telegram, brevkort, tackkort, inträdesbiljetter, program och festtal. Skinnband. Folie Telegram till 75-års jubileet Korrespondens, Manuskript till tidningsartikel i anledning av Alfvéns trettioårsjubileum som O.D:s dirigent. Utsänt 26/ PM från Carl Godin, Korrespondens med anledning av manus till Årsbok s , Med brev från Hedenblad , OD:s program (sånger) Capricer, Korrespondens, Program för Capricer, , Meddelanden till OD:ister, Resor, konserter, medlemmar, Notiser Två Notiser, 2013.

12 Korrespondens, Korrespondens, OD verksamhetsåret, Styrelse, ekonomi, Caprice, stiftelsen, stadgar, planering projekt, skrivelser, resor och konserter. 2. Korrespondens, Resor, konserter, medlemmar. Med handlingar angående Torgny Segerstedt Kulturstipendium, 1978, Korrespondens, Korrespondens, Korrespondens, Skrivelser, resor och konserter. 2. Korrespondens, Skrivelser, resor, konserter, Dragarbrunn 4:8, OD:s vänner, ekonomi, inventarieförteckning, inspelning av grammofonskiva, parentation - Ola Månsson. 1. Korrespondens, Kören, ekonomi, sångarfärder. 2. Korrespondens, Sångarfärder, grammofonarbete, tackbrev, två inträdeskort till OD:s konsert i universitetets aula 7 Nov (1988). Korrespondens med sponsorer. 1. Program vid konserter, Press release från OD, Korrespondens programrådet, Konserter, skivinspelningar, videopresentation, budget Borgen med mera, PM angående publiktillströmningen på konserter Korrespondens, Spridda år. Brev från Stockholms Slott där H.M. Konungen förklarar sig villig att vara OD:s ständiga beskyddare, Hyresfritt jubileumsåret, Sång vid avtackande av OD:s skattmästare Gunnar Lundh, Tack från Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala, Med mera. Arkivboxen förvaras hos OD. E2. Korrespondens, ordförande Serien förvaras i arkivkartonger.

13 Arkivbox Korrespondens, Birger Eriksson ( ) och Arvid Hj. Uggla ). 2. Arvid Hj. Ugglas korrespondens, Runar Brennings korrespondens, Runar Brennings korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Karl Johan Öbrinks korrespondens, 1946, , Ordförande från ht Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Jan Heimers korrespondens, Se även E1-serien.

14 E3. Korrespondens, sekreterare. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Sekreterarens (kamrerens) korrespondens, Med handlingar över minnesvården över Ivar Hedenblads grav 1910 och några fotografier från Knut Barrs änka Sekreterarens korrespondens i samband med 75-årsjubiléet, Sekreterarens korrespondens (Gösta Knutssons efterlämnade papper). Korrespondens, Pressurklipp och program, Sekreterarens korrespondens, 1933, Sekreterarens korrespondens, och Med avtalshandlingar angående Orangeriet. 1. Sekreterarens korrespondens, A-V. 2. Sekreterarens korrespondens, B-R. Se även E1-serien. 1. Sekreterarens korrespondens, A-Z. 2. Sekreterarens korrespondens, A-W. Se även E1-serien. E4. Korrespondens, informationssekreteraren. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Korrespondens med tidningar, radio, tv, museum, UD, tidningsurklipp med mera. E5. Korrespondens, övrig. Serien förvaras i arkivkartonger.

15 Arkivbox Nils Bellander, Några brev och program. 2. Sigurd Bolin, Korrespondens angående tryckning av bok, arkivarbete, ekonomiska transaktioner. Även OD:s Pariserresa, Räkenskaper och ett brev. 3. Gunnar Hultman, Korrespondens. Insamling till OD 1917, prägling av medalj, förteckning över medlemmar som erhållit jubileumsmedaljen 1930, brev. 4. Bertel Linder, Stiftelsens fonder, insamlingar, Stockholms OD, program från Festkonsert i Universitetets aula 1913 och Nordisk Studentersangerstaevne 1919, brevkort, kallelse till repetition och sångarfärd Fredrik och Ingrid Jahn, Brev, sånger, tackkort, OD:ister boende i Stockholmsområdet. 6. Daniel Troeng, Spridda år. Brev, kort, program. Rolf Frankenberg, Spridda år Ivar Hedenblads korrespondens, Några brev och telegram, kallelse till repetitioner och konserter, tidningen "Hälsningar från fångarna ombord å von Döbeln till vännerna på Fejan" söndagen 8 juli 1894 (finns bara i ett exemplar). Med teckningar av Knut Barr, fotografi Oslo och kören 1903, korrespondens och insamling angående sjuk OD:ist 1903, deltagare i OD:s sångarfärd 1907, korrespondens "Amerikahandlingar" Konsertprogram, några verifikationer med mera, Korrespondens, Knut Nyblom. 1. Diverse brev/brevkort till Knut Nyblom, Brev från Knut Nyblom till Sigurd Bolin, Korrespondens, Hugo Alfvén. 1. Brev från Verner von Heidenstam, Handlingar rörande Alfvén - OD konflikten våren Två brev och ett telegram från Hugo Alfvén, två pressurklipp, brev från Erik Westberg, två brev stenografi? 3. Tackbrev från Hugo Alfvén, Kopia. 4. Brev från Hugo Alfvén till Ola Månsson, 1954 och Hugo Alfvéns korrespondens, 1917, Med två brev (avskrifter) Dikt vid Daniel Viottis grav, program med inträdesbiljetter, program Berlin, pressurklipp och deltagarlista Berlin Pressurklipp sångarfärd Mellansverige, program med inträdesbiljetter, rumslista och fotografi på kören Brev och pressurklipp till Hugo Alfvén angående Henriks Grahls bortgång, stadgar OD Häfte. Jacob Axel Josephson Pressurklipp sångarfärd Norrland 1920, program Inför sångarfärden Häfte Pressurklipp Malmö, Skåne, Köpenhamn och Finland, program Hugo Alfvéns korrespondens angående Bryssel, pressurklipp Bryssel, Gamla OD lyran, Ode till OD Baltikumfärden juni, fotografier, pressurklipp. Höstkonserten pressurklipp Brev angående matrikel.

16 Carolina. Hugo Alfvéns korrespondens, Med OD:s nyheter (repertoar) sedan 1910, Operasångare i OD, förslag till manskörssånger. Sångtexter bl.a. två texter av Ernst Bolin, en text av Verner von Heidenstam "Grabesang", ett tiotal texter av Pergament med flera. Förteckning över Hugo Alfvéns sångarfärder med OD, Sångarfärder med sångarfärdsrepertoar, Program, Tre (gamla) OD nålar. Korrespondens, Knut Nyblom. 1. Brev från OD:s Hederspresident Axel Erdmann till OD:s historiograf Knut Nyblom, Brev från Knut Nyblom till Axel Erdmann, Med avskrift av brev från Gottfrid Wibelius och program från Brev från Hugo Alfvén till Knut Nyblom, Brev från änkefru Edla Widén (f. Lindberg) till Knut Nyblom, Med tyskt brev (Jonas Widéns namn överst i brevet). 5. Brev från Åke Davidsson till Knut Nyblom, Svante Strandbergs korrespondens (Stiftelsen OD:s Jubileumsfond), Leif Muténs korrespondens, , 1961 och F1A. Konsertprogram. Serien förvaras i arkivkartonger förutom F1A: Arkivbox En student-qvartett från Uppsala. 12 juni - 6 augusti Femton affischer från "Magisterkvartettens" sångarfärd sommaren Örebro, Norrköping, Linköping, Motala, Jönköping, Karlstad, Vänersborg, Göteborg, Strömstad och Kristiania den 6 augusti Förvaras i mappen "Magisterkvartettens" affischer med program, Sångarfärden 1857.

17 (Småskr. Ups E 3 f. Uppsala Stadsbibliotek Upplandssamlingen.) 1. Inledningsord till studentconsert i Uppsala för de nödlidande i Finland den 7 mars Program från studentkonserter i Uppsala Samling om 9 stycken. 3. Till Uppsalasångarne vid festen i Botaniska trädgården den 10 september [Södermark, Georg] 4. Ord till sångerna vid studentkonserterna i S:t Catharina kyrka i Stockholm fredagen den 12 och lördagen den 13 maj Ord till sångerna vid student-konserten i Carolina Redivivas solennitetssal i Uppsala onsdagen den 30 april Sångarfärden Samling av 6 småtryck. 7. Ord till sångerna vid studentkonserten onsdagen den 13 maj Ord till sångerna vid studentkonserterna i Stockholm maj Ord till sångerna vid Sällskapet OD:s konsert i Gillets sal den 19 april Ord till sångerna vid studentkonserten i Carolina Redivivas solennitetssal i Uppsala lördagen den 11 maj Ord till sångerna vid konserterna i Sverige av Uppsala studentsångförenings Pariserkör Pariserfärden Originalprogram från 1:a och 2:a "Concert scandinave", tryckta i Paris samt 4 andra småtryck från samma färd. 13. Program till Orphei Drängars konsert vid sällskapets tjugofemårsfest i Gillets stora sal lördagen den 7 december Sångsällskapet Orphei Drängars tjugofemårsfest 7 december 1878 i Uppsala. 15. Ord till sångerna vid studentkonserterna i Katarina kyrka i Stockholm våren Ord till sångerna vid studentkonserterna våren Ord till sångerna vid studentkonserterna i Stockholm våren Ord till sångerna vid studentkonserterna i Uppsala och Stockolm våren Minne av studentkonserterna i Uppsala och Stockholm den 28 och 30 november Ord till sångerna samt förteckning över deltagare. 20. Ord till sångerna vid Sångsällskapet Orphei Drängars sångarfärd i mellersta Sverige juni Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd i norra Sverige och Finland juni Några ord till belysning av förhållandet mellan Uppsala studentkår och dess allmänna sångförening, Jubileumskonserterna i Uppsala och Stockholm. Vid Ivar Eggert Hedenblads tjugofemårsjubileum som anförare för Uppsala studentkårs allmänna sångförening den 30 november Ord till sångerna vid Uppsalasångarnes Pariserfärd Program med text till festkonserterna i Uppsala universitets aula söndagen den 27 september Ord till sångerna vid studentkonserterna i Uppsala och Stockholm den 14 och 17 maj Sångsällskapet Orphei Drängar. Några ord med anledning av 75- årsjubileet. Knut Nyblom Stockholm Orphei Drängars 75-årsjubileum. Fem program, placeringslistor med mera. Uppsala och Stockholm Ungdomsårens makt. Prolog vid allmänna sångens i Uppsala hundraårsjubileum den 6 november Erik Natanael Söderberg. 30. Uppsala studentkårs allmänna sångförenings 100-års jubileum, Två placeringslistor med mera. Uppsala Sångsällskapet Orphei Drängars festkonserter i Uppsala och Stockholm den 18 och 20 mars Filharmoniska sällskapet i Uppsala. Nio program,

18 Program vid sångsällskapets konserter å Gillesalen. 1872, 1875, 1877, 1879, 1882, , 1890, Häfte med program för sångarfärder. Norrköping, Linköping, Härnösand med flera orter, Tyskland, Danmark, Belgien, England, Gefle, Västerås, Göteborg, Köln, Paris m.fl. orter, Kongliga Theatern, Kantat vid Jubelfesten i Uppsala Ord af Viktor Rydberg och musik af J.A. Josephson. Text till konserterna. 5. Program och minnestal till Orphei Drängars konsert vid Sällskapets tjugofemårsfest, En sångstund gifven af Filharmoniska Sällskapet i förening med Sällskapet OD, 1887, 1894, Universitetets försal. 7. Musikaliska Akademien, 1890, , Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd i mellersta Sverige, Universitetets aula, 1891, Abschieds-Consert, Hamburg. 11. Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd, Tyskland, Tivoli Köpenhamn, Sällskapet OD och Filharmoniska Sällskapet. Program, kort med kallelse till repetition samt några sångtexter, Hedenblads? 1. Program vid sångsällskapets konserter å Gillesalen, Musikaliska Akademien, , 1904, Universitetets aula, , Jönköping och Örebro, Tyskland, Frankrike och Danmark, Kopior av program och tidningsurklipp vid Uppsalasångarnes Pariserkör, Med brev från Märta Schele Västerås, Hedemora, Filharmoniska Sällskapet och Sällskapet OD:s sångstund uti Universitetshusets försal, 1901, Orphei Drängars femtioårsfest, Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärder 1903, Gefle, Vänersborg med flera orter, Festkonserterna i Uppsala Universitets aula och Kungl. Teatern i Stockholm, Sångsällskapet O.D:s i Uppsala femtioårsfest, Berättelse öfver O.D:s femtioårsfest O.D:s (Stockholmsavdelning) Sångafton i Tennishallarne, Karlstad, Örebro, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar med flera orter, Operan, Danmark, Tyskland, Budapest, Cirkus å Djurgården, Oskarshamns kyrka, Skara, Göteborg med flera orter, Tyskland, London, Lützenkapellets invigning, Östermalms kyrka, Gustaf Wasa kyrkan, Sångarfärd, Ord till sångerna. 29. Festkonsert till minne af Ivar Eggert Hedenblad i Universitetets aula, 1910.

19 Universitetets aula, , 1920, 1928, 1930, 1932, Program, text till sångerna, biografiska uppgifter. Musikfesten i Uppsala den 5 och 6 maj Musikaliska Akademien, 1911, , Stockholm, Skara, Dortmund, Med program för OD:s sångarfärd, Västerås och Kristine kyrka, O.D. Ord till sångerna, O.D:s sångarfärd Deltagare och program. Ord till sångerna vid Sällskapet Orphei Drängars sångarfärd. Göteborg, Malmö, Tyskland, Uppsalasångens hundraårsjubileum Festkonsert i Universitetets aula. 11. Östermalms kyrka, Riga, Gustaf Wasa kyrkan, Uppsala Domkyrka, Ord till sångerna, O.D:s Vårkonsert, 1916, , 1925, 1927, 1929, , Svenska Flaggans Dag, Skara Domkyrka, Program vid Sångsällskapet O.D:s konserter i Auditorium, , , Med ord till sångerna. 20. Program med texter, Våren Rosenborgs Have och Raadhushallen, Köpenhamn, Dam-OD, Göteborg och Enköping, Gustaf Fröding-Festen, Kungliga Teatern. 25. Sala, Konserter i Uppsala och Stockholm höstterminen Wiborg, Paris, Gefle och Falun, Stockholm och Uppsala, Festkonsert, 1925, Tjeckoslovakiska folksånger, Sångarfärd, Höstkonsert, Festkonsert i Stockholms Konserthus, 1928, årsjubileum å Norrlands nation och Stockholms stadshus, Konsert före avresa till Baltikum och Finland i Auditorium, Sångarfärden Konsertturné juni Konserter i Uppsala och Stockholm, 1929, 1931, Det Skandinaviska Mandskorstaevne i Köpenhavn maj Sångarfärder, 1931, Kyrkokonsert, Vårkonsert i Sandvikens kyrka, Konserter i Avesta, Hedemora och Sala, Blå hallen-stadshuset, Sångarfärd Enköping, Eskilstuna med flera orter, 1938.

20 A. Program i tidningsurklippspärm, Vårkonsert i Universitetets aula, 1911, Populär-konsert i Universitetets aula Vårkonsert, 1912, Program juni 1912, Sångarfärd, , 1916, , Dortmund och Berlin, Universitetets aula, , Riga, Musikaliska Akademien, , Gustaf Wasa-kyrka till förmån för Carl Gentzels efterlevande, Västerås Domkyrka, Jubileumskonsert, Vårfrukyrkan i Enköping, Svenska Röda Korsveckans inledningsfest, Berghälls kyrka, Wiborg, Paris, H. Maj:t Konungens femtioåriga medlemskap i O.D Höstkonsert, Belgien, Balticum och Finland, Med mera. B. Program i tidningsurklippspärm, Konsertturné juni Visby 1 juni - Gävle 20 juni. 2. Barcelona, Konserter i Uppsala och Stockholm, , P.M. O.D:s sångarfärd Universitetets aula, 1930, 1932, Konserthuset, 1930, 1932, Nyköping, Eskilstuna och Södertälje våren Köpenhamn, Vårkonsert i Sandvikens kyrka, Sångarfärd sommaren Profant- och kyrkoprogram. 11. P.M. och program, sångarfärd Vårkonserter i Uppsala och Stockholm, 1938, 1941, 1943, Sångarfärd, Konsert i Uppsala, november Sångarfärd Weekendtrip till Gävle, Konsert till förmån för Föreningen Nordens Finlandsinsamling i Universitetets aula, Festkonsert i Stockholm, Festkonsert med anledning av Hugo Alfvéns 70-årsdag i Universitetets aula, Uppsala Domkyrka, , Sångarfärd, Konsert vid 90-årsjubileet i Universitetets aula, Sångarfärder Höstkonserter i Stockholm och Uppsala, Finland, C. Se H1:15 och 17. Tidningsurklipp, Konserter och sångarfärder. Bland annat Köpenhamn 1931, Kalmar och Helsingborg 1931, OD:s sångarfärder och Belgien Recensioner, program, fotografier. Två tidningsurklippspärmar.

A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen

A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen Orphei Arkivförteckning Drängars arkiv. Orphei Drängar, 2015-05-07. A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Pressinformation 2014-07-02 Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Här kommer övergripande programinformation om Kungafamiljens officiella uppdrag för hösten 2014. Några programpunker

Läs mer

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsberättelser Seriesignum: A 1 1 1939 1965 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3 och B:5. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1950 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:2. 1 1962 1967

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1912 1923 Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även E:1 och F:1. 2 1926 1934 Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08.

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08. Årsmötesprotokoll A 1 1 2003 2003 Serien i arkivkartong. Protokoll från ordinarie årsmöte 2003-02-14. På årsmötet beslöts att Föreningen Aktiv Hörselvård fusioneras med Hörselskadades förening i Linköping.

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer