A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen"

Transkript

1 Orphei Arkivförteckning Drängars arkiv. Orphei Drängar, A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen OD.s Jubileumsfonds protokoll. A6 Stipendienämndens protokoll. A7 Anteckningar från Stor-OD. A8 Övriga protokoll. B. Utgående handlingar B1 Verksamhetsberättelser. B2 Presentationer av OD. D. Register och liggare D1 Medlemsmatrikel. D2 Inventarieförteckning. D3 Arkivförteckning och depositioner. D4 Förteckning över utgivna skivor. D5 Närvarolista vid repetitioner och konserter. D6 Parentationer.

2 E. Inkomna handlingar E1 Korrespondens, allmän serie. E2 Korrespondens, ordförande. E3 Korrespondens, sekreterare. E4 Korrespondens, informationssekreteraren. E5 Korrespondens, övrig. F. Handlingar ordnade efter ämne F1A Konsertprogram. F1B Konsertprogram, övriga. F2 Handlingar rörande sångarresor till utlandet. F3 Handlingar rörande sångarresor i Sverige. F4 Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad. F5 Stadgar för Sällskapet och Stiftelsen OD.s Jubileumsfond. F6 Kontrakt. F7 Carl G. Curmans efterlämnade OD-papper. F8 Övriga ämnesordnade handlingar. G. Räkenskaper G1 Räkenskaper. H. Pressurklipp H1 Pressurklipp. J. Kartor och ritningar J1 Ritningar. K. Fotografier K1 Fotografier. L. Ljud- och bilddoumentation

3 L1 Ljudband. L2A CD med Orphei Drängar. L2B CD, övriga. L2C LP-skivor. L3 Videoband. M. Program, information och PR M1 Information, utställningsmaterial. M2A Affischer. M2B Affischer, övriga. M3 Böcker, häften. M4 Smärre musikalier i handeln. Ö. Övriga handlingar Ö1 Arkiv efter Aida Callerheim. Ö2 Sångsällskapet Arion. A1. Sällskapets protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Protokoll OD:s sångare, 1903 och bilagor till protokoll, vt ht vt Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11.

4 ht vt 2005, ht vt 2009 A2. Styrelsens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Protokoll från Styrelsen. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, Två protokoll. OD:s sångare, 1903?, och OD:s styrelse, Häri även protokoll från Sällskapet och Stor-OD vt Styrelseprotokoll 27/10, 6/ och 2/ Se A1:1. Styrelseprotokoll 1986:11. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Med förslag angående vården av OD:s arkiv. Stadsarkivarie Christina Wahlström, , ej originalprotokoll. ht vt 2005, ht vt Arkivbox A3. Prövningsnämndens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger.

5 , Carolina U 2910 b:1. O.D:s Profbok. Exempel: 1. Ernst Bolin, prof: Wennerberg, "På kyrkogården" ur Gluntarne tillsammans med Thorborg. 2. Karl Starbäck, prof Mozart: I dessa fridens bygder "ur op. Trollflöjten". 1. Prövningsnämndens sammanträden samt vid invalssammanträden, Brun protokollsbok. Sekretessbelagd. 2. Inträdesansökningar, 1932, 1935, , och Sekretessbelagda. Prövningsnämndens sammanträden samt vid invalssammanträden, , Röd protokollsbok. Sekretessbelagd. Förvaras hos prövningsnämnden. A4. Stiftelsens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, Protokoll, , , Med stadgar för Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11. A5. Styrelsen för Stiftelsen OD:s Jubileumsfonds protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox A Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, Med stadgar för OD, Inbunden pärm, Bilagor till protokoll, B Protokoll finns i serien F4. O.D. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad av Knut Nyblom, F4:1-F4:

6 Protokoll, , 1950, 1953, , , Styrelseberättelser, , 1941, , 1949, , 1969, , och Verksamhetsberättelser Revisionsberättelser, , , 1949, 1953, 1965, 1970, , Stadgar för Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, Se A4:1. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11. A6. Stipendienämndens protokoll. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Stipendienämnden, (Protokoll förda vid tillsättningen av innehavare av premium ur Carl Rupert Nybloms Premiefond och Sångsällskapets OD:s i Uppsalas Premiefond, 1920.) Protokollsboken rymmer samtliga stipendie- och premieärendeprotokoll fr.o.m Svart häftad anteckningsbok. 2. Stipendienämndens sammanträden, ht vt. Röd protokollbok. 3. Protokoll från Sångsällskapets OD:s Stipendienämndssammanträden, , , ht vt 2005, ht vt A7. Anteckningar från Stor OD. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox , Carolina U 2910 d:1. A. Anteckningsbok, , Anteckningar vid Stor OD:n. Axel Fredmans anteckningar fram till 1919, därefter anteckningar (protokoll) förda av bland annat E. Bolin, Oskar Widman och Knut Nyblom. Exempel på förda anteckningar: 1912, Fredag den 29 Juli. Bellman OD (tillsammans med S.H.T.). Vi samlades kl. 8 e.m. på Flusters öfvre veranda, men sången egentligen först efter kl.11 då Upplands regementsmusik slutade med tapto. O.D. talrikt, 6 förste tenorer bland hvilka Hultman och Birger Eriksson. 1. Fröjd i hjärtan. 2. Hvila vid. 3. Opp Amaryllis. 4. Joachim. Sexa. 5. Stå stark. 6. Hör I Orphei Vårt land. Vi ginge alla kl.12. Originalanteckningarna på lösa lappar i arkivets avdelning Acta. B. Anteckningsbok. Anteckningar vid Stor OD:n, OBS två volymer: A. U2910:d och B. A7:1. A8. Övriga protokoll.

7 Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Stockhoms delegerade OD:isters verksamhet. Protokoll, Verksamhetsberättelser, Revisonsberättelser Protokoll, "Äldre 0.D.-isters möte" tisdagen den 4 maj 1948 å Gillet, Uppsala. Bildande av samarbetsutskott. Med Bilaga A. 3. Protokoll, sammanträde den 4 maj och 24 november 1948 å Gillet, Uppsala, med Sångsällskapets samarbetsutskott. 4. Protokoll hållet vid Sammanträde med Orphei Drängars Stockholmsdelegerade å Stim, Tegnérlunden 3, måndagen 15 november Med verksamhetsberättelse år Svenska Linné Sällskapets styrelseprotokoll 6 april Styrelseprotokoll. Förslag till Farbror, Sekretessbelagd protokollspärm. 7. Föreningen OD:s vänner. Protokoll, Styrelseberättelse, Årsredovisning, 1974, Årsberättelse från styrelsen för OD:s vänner i Östergötland för år Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Göteborgs-OD torsdagen den 10 november Protokoll från Programråd, Minnesanteckning från Svenska Sångarförbundets konferens i Växjö oktober Minnesanteckningar projektledarseminarium Anteckningar vid OD:s personalmöte Protokoll fört vid årsmöte med damer, Västra Frölunda, Minnesanteckningar från OD-BIS B1. Verksamhetsberättelser. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Verksamhetsberättelser, , , , Från år 1948 finns verksamhetsberättelsen med i Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad. Se F4. 2. Styrelse och revisonsberättelser för Stiftelsen OD:s jubileumsfond, Arkivbox B2. Presentationer av OD. Serien förvaras i arkivkartonger.

8 Orphei Drängar. En presentation av Folke Bohlin. 2. Presentation av OD. Engelska, tyska och franska. 3. Hugo Alfvén. Liv och verk, Faktaruta, Ericson och Sund. 5. Minnen av sångarfärder med OD. Tyskland, Bryssel, Sångarfärder, The last Fejan tour, Ansökan om anslag av lotterimedel, Till Konungen. Bilaga 1. Med beskrivning av sällskapets verksamhet under gångna tider. 7. Hedenbladarna. En unik sångarsammanslutning inom OD. Olof Bratt, Diverse OD presentationer, C. Diarier. Arkivbox Inga handlingar. D1. Medlemsmatrikel. Serien förvaras i arkivkartonger förutom D1:2-4. Arkivbox Biografisk förteckning. Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Orphei Drängar, Häften. Orphei Drängar, Finns hos Handskrift- och musikenheten, Carolina Titel- och åldersregister. Blå registerlåda med registerkort från Carolina U 2910 a:1. Matrikelbok. Nr Karl Fredrik Silverstolpe, den 27 september Stockh. Född Intogs 27/9 03 F. Justitieråd; Preses vid Kongl. Musikaliska Akademien. Se även K1:10 nr John Holmberg (d ) 2. tenor. Född den 18 oktober 1886 i Vesterlösa församling, Östergötlands län. fil. stud. V.-D. Se även K1:10 nr 810. Carolina U 2910 a:2. Matrikelbok. Nr

9 Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Ofullständig. Spridda foton, namn och födelsedatum Uppgifter för sällskapets matrikel, Nr Uppgifter för sällskapets matrikel, Nr Uppgifter för sällskapets matrikel, D2. Inventarieförteckning. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Inventariebok över Sångsällskapet Orphei Drängar, Revisionsprotokoll för biblioteket, Inventariebok med protokoll och inventeringslistor. 3. Varumärkesregistrering, Lyran och OD, 2000 och Ansökan om registrering av varumärket Caprice, Ej godkänd. D3. Arkivförteckning, depositioner och donationer. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox

10 Arkivförteckningar Sångsällskapet Orphei Drängar, 2014 och Hedenblad-minnen, Från Gunnar Hultman. 3. Depositioner till Carolina från OD, 1974, 1992, Gåvor från Daniel Troëng, Deposition av Carl Curmans efterlämnade OD-papper från Johan Curman Deponerat till Carolina, Inventarier överlämnade till OD, Från släktingar till J.A. Josephson. Tre porträtt ( J.A. Josephson, Gunnar Wennerberg), dörrskylt från Josephsons tjänsterum, tavla Se K1:11. (teckning med erinran: Tak for din sang og venskab) Av Sophus Schack Återlämnade och nytillkomna arkivalier, Kvitto på överlämnande av handlingar rörande Orphei Drängar. Musicums notbibliotek till OD:s arkiv, Överlåtelse av material till Kungliga Biblioteket, En samling ljudinspelningar från OD:s verksamhet. Förteckning över Åke Ljusterdals ljudband. 10. Eric Ericsons Samling hos Kungliga Biblioteket. 11. Övrigt. A. Gammalt förslag till förteckningsplan från B. Nya lokaler i Borgen, D4. Förteckning över utgivna skivor. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox LP-skivor, Serie L2C. 2. Skivförteckning. Hugo Alfvén i våra hjärtan, Skivförteckning. Orphei Drängar, Eric Ericson, Skivförteckning. OD-kören på skiva, Hugo Alfvén på CD, CD-förteckning Orphei Drängar, D5. Närvarolista vid repetitioner och konserter. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Fem närvaroliggare ht vt ht ht vt vt ht vt Röd pärm innehållande närvarolistor, D6. Parentationer, dödsannonser och begravningsprogram.

11 Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Parentationer, dödsannonser och begravningsprogram. Med Gösta Knutssons OD-nålar. E1. Korrespondens, allmän serie. (In och utgående samlat) Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges. Arkivbox OD, 6-7 december Brev, telegram, program till 25-års jubileet. 2. Skrivelser rörande OD:s porträttkatalog, Cirka hundra brev. Med uppgifter om fotografier, beställning av katalog med mera. A-Ö. 3. Kungörelse från E. Bolin, Carolina U 2910 t:1. O.D:s femtioårsfest Handlingar angående anmälan till jubileum, legitimationskort, konsertbiljetter, boende samt tågbiljetter. Skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen den 20 augusti 1903 med bifall till nedsättning för deltagare i Sångsällskapets O.D:s möte i Uppsala och Stockholm september Inbjudnings- och närvarolista för närvarande i Orphei Drängars Jubelfest den september Korrespondens, telegram, brevkort, tackkort, inträdesbiljetter, program och festtal. Skinnband. Folie Telegram till 75-års jubileet Korrespondens, Manuskript till tidningsartikel i anledning av Alfvéns trettioårsjubileum som O.D:s dirigent. Utsänt 26/ PM från Carl Godin, Korrespondens med anledning av manus till Årsbok s , Med brev från Hedenblad , OD:s program (sånger) Capricer, Korrespondens, Program för Capricer, , Meddelanden till OD:ister, Resor, konserter, medlemmar, Notiser Två Notiser, 2013.

12 Korrespondens, Korrespondens, OD verksamhetsåret, Styrelse, ekonomi, Caprice, stiftelsen, stadgar, planering projekt, skrivelser, resor och konserter. 2. Korrespondens, Resor, konserter, medlemmar. Med handlingar angående Torgny Segerstedt Kulturstipendium, 1978, Korrespondens, Korrespondens, Korrespondens, Skrivelser, resor och konserter. 2. Korrespondens, Skrivelser, resor, konserter, Dragarbrunn 4:8, OD:s vänner, ekonomi, inventarieförteckning, inspelning av grammofonskiva, parentation - Ola Månsson. 1. Korrespondens, Kören, ekonomi, sångarfärder. 2. Korrespondens, Sångarfärder, grammofonarbete, tackbrev, två inträdeskort till OD:s konsert i universitetets aula 7 Nov (1988). Korrespondens med sponsorer. 1. Program vid konserter, Press release från OD, Korrespondens programrådet, Konserter, skivinspelningar, videopresentation, budget Borgen med mera, PM angående publiktillströmningen på konserter Korrespondens, Spridda år. Brev från Stockholms Slott där H.M. Konungen förklarar sig villig att vara OD:s ständiga beskyddare, Hyresfritt jubileumsåret, Sång vid avtackande av OD:s skattmästare Gunnar Lundh, Tack från Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala, Med mera. Arkivboxen förvaras hos OD. E2. Korrespondens, ordförande Serien förvaras i arkivkartonger.

13 Arkivbox Korrespondens, Birger Eriksson ( ) och Arvid Hj. Uggla ). 2. Arvid Hj. Ugglas korrespondens, Runar Brennings korrespondens, Runar Brennings korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Ola Månssons korrespondens, Karl Johan Öbrinks korrespondens, 1946, , Ordförande från ht Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, Jan Heimers korrespondens, Se även E1-serien.

14 E3. Korrespondens, sekreterare. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Sekreterarens (kamrerens) korrespondens, Med handlingar över minnesvården över Ivar Hedenblads grav 1910 och några fotografier från Knut Barrs änka Sekreterarens korrespondens i samband med 75-årsjubiléet, Sekreterarens korrespondens (Gösta Knutssons efterlämnade papper). Korrespondens, Pressurklipp och program, Sekreterarens korrespondens, 1933, Sekreterarens korrespondens, och Med avtalshandlingar angående Orangeriet. 1. Sekreterarens korrespondens, A-V. 2. Sekreterarens korrespondens, B-R. Se även E1-serien. 1. Sekreterarens korrespondens, A-Z. 2. Sekreterarens korrespondens, A-W. Se även E1-serien. E4. Korrespondens, informationssekreteraren. Serien förvaras i arkivkartonger. Arkivbox Korrespondens med tidningar, radio, tv, museum, UD, tidningsurklipp med mera. E5. Korrespondens, övrig. Serien förvaras i arkivkartonger.

15 Arkivbox Nils Bellander, Några brev och program. 2. Sigurd Bolin, Korrespondens angående tryckning av bok, arkivarbete, ekonomiska transaktioner. Även OD:s Pariserresa, Räkenskaper och ett brev. 3. Gunnar Hultman, Korrespondens. Insamling till OD 1917, prägling av medalj, förteckning över medlemmar som erhållit jubileumsmedaljen 1930, brev. 4. Bertel Linder, Stiftelsens fonder, insamlingar, Stockholms OD, program från Festkonsert i Universitetets aula 1913 och Nordisk Studentersangerstaevne 1919, brevkort, kallelse till repetition och sångarfärd Fredrik och Ingrid Jahn, Brev, sånger, tackkort, OD:ister boende i Stockholmsområdet. 6. Daniel Troeng, Spridda år. Brev, kort, program. Rolf Frankenberg, Spridda år Ivar Hedenblads korrespondens, Några brev och telegram, kallelse till repetitioner och konserter, tidningen "Hälsningar från fångarna ombord å von Döbeln till vännerna på Fejan" söndagen 8 juli 1894 (finns bara i ett exemplar). Med teckningar av Knut Barr, fotografi Oslo och kören 1903, korrespondens och insamling angående sjuk OD:ist 1903, deltagare i OD:s sångarfärd 1907, korrespondens "Amerikahandlingar" Konsertprogram, några verifikationer med mera, Korrespondens, Knut Nyblom. 1. Diverse brev/brevkort till Knut Nyblom, Brev från Knut Nyblom till Sigurd Bolin, Korrespondens, Hugo Alfvén. 1. Brev från Verner von Heidenstam, Handlingar rörande Alfvén - OD konflikten våren Två brev och ett telegram från Hugo Alfvén, två pressurklipp, brev från Erik Westberg, två brev stenografi? 3. Tackbrev från Hugo Alfvén, Kopia. 4. Brev från Hugo Alfvén till Ola Månsson, 1954 och Hugo Alfvéns korrespondens, 1917, Med två brev (avskrifter) Dikt vid Daniel Viottis grav, program med inträdesbiljetter, program Berlin, pressurklipp och deltagarlista Berlin Pressurklipp sångarfärd Mellansverige, program med inträdesbiljetter, rumslista och fotografi på kören Brev och pressurklipp till Hugo Alfvén angående Henriks Grahls bortgång, stadgar OD Häfte. Jacob Axel Josephson Pressurklipp sångarfärd Norrland 1920, program Inför sångarfärden Häfte Pressurklipp Malmö, Skåne, Köpenhamn och Finland, program Hugo Alfvéns korrespondens angående Bryssel, pressurklipp Bryssel, Gamla OD lyran, Ode till OD Baltikumfärden juni, fotografier, pressurklipp. Höstkonserten pressurklipp Brev angående matrikel.

16 Carolina. Hugo Alfvéns korrespondens, Med OD:s nyheter (repertoar) sedan 1910, Operasångare i OD, förslag till manskörssånger. Sångtexter bl.a. två texter av Ernst Bolin, en text av Verner von Heidenstam "Grabesang", ett tiotal texter av Pergament med flera. Förteckning över Hugo Alfvéns sångarfärder med OD, Sångarfärder med sångarfärdsrepertoar, Program, Tre (gamla) OD nålar. Korrespondens, Knut Nyblom. 1. Brev från OD:s Hederspresident Axel Erdmann till OD:s historiograf Knut Nyblom, Brev från Knut Nyblom till Axel Erdmann, Med avskrift av brev från Gottfrid Wibelius och program från Brev från Hugo Alfvén till Knut Nyblom, Brev från änkefru Edla Widén (f. Lindberg) till Knut Nyblom, Med tyskt brev (Jonas Widéns namn överst i brevet). 5. Brev från Åke Davidsson till Knut Nyblom, Svante Strandbergs korrespondens (Stiftelsen OD:s Jubileumsfond), Leif Muténs korrespondens, , 1961 och F1A. Konsertprogram. Serien förvaras i arkivkartonger förutom F1A: Arkivbox En student-qvartett från Uppsala. 12 juni - 6 augusti Femton affischer från "Magisterkvartettens" sångarfärd sommaren Örebro, Norrköping, Linköping, Motala, Jönköping, Karlstad, Vänersborg, Göteborg, Strömstad och Kristiania den 6 augusti Förvaras i mappen "Magisterkvartettens" affischer med program, Sångarfärden 1857.

17 (Småskr. Ups E 3 f. Uppsala Stadsbibliotek Upplandssamlingen.) 1. Inledningsord till studentconsert i Uppsala för de nödlidande i Finland den 7 mars Program från studentkonserter i Uppsala Samling om 9 stycken. 3. Till Uppsalasångarne vid festen i Botaniska trädgården den 10 september [Södermark, Georg] 4. Ord till sångerna vid studentkonserterna i S:t Catharina kyrka i Stockholm fredagen den 12 och lördagen den 13 maj Ord till sångerna vid student-konserten i Carolina Redivivas solennitetssal i Uppsala onsdagen den 30 april Sångarfärden Samling av 6 småtryck. 7. Ord till sångerna vid studentkonserten onsdagen den 13 maj Ord till sångerna vid studentkonserterna i Stockholm maj Ord till sångerna vid Sällskapet OD:s konsert i Gillets sal den 19 april Ord till sångerna vid studentkonserten i Carolina Redivivas solennitetssal i Uppsala lördagen den 11 maj Ord till sångerna vid konserterna i Sverige av Uppsala studentsångförenings Pariserkör Pariserfärden Originalprogram från 1:a och 2:a "Concert scandinave", tryckta i Paris samt 4 andra småtryck från samma färd. 13. Program till Orphei Drängars konsert vid sällskapets tjugofemårsfest i Gillets stora sal lördagen den 7 december Sångsällskapet Orphei Drängars tjugofemårsfest 7 december 1878 i Uppsala. 15. Ord till sångerna vid studentkonserterna i Katarina kyrka i Stockholm våren Ord till sångerna vid studentkonserterna våren Ord till sångerna vid studentkonserterna i Stockholm våren Ord till sångerna vid studentkonserterna i Uppsala och Stockolm våren Minne av studentkonserterna i Uppsala och Stockholm den 28 och 30 november Ord till sångerna samt förteckning över deltagare. 20. Ord till sångerna vid Sångsällskapet Orphei Drängars sångarfärd i mellersta Sverige juni Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd i norra Sverige och Finland juni Några ord till belysning av förhållandet mellan Uppsala studentkår och dess allmänna sångförening, Jubileumskonserterna i Uppsala och Stockholm. Vid Ivar Eggert Hedenblads tjugofemårsjubileum som anförare för Uppsala studentkårs allmänna sångförening den 30 november Ord till sångerna vid Uppsalasångarnes Pariserfärd Program med text till festkonserterna i Uppsala universitets aula söndagen den 27 september Ord till sångerna vid studentkonserterna i Uppsala och Stockholm den 14 och 17 maj Sångsällskapet Orphei Drängar. Några ord med anledning av 75- årsjubileet. Knut Nyblom Stockholm Orphei Drängars 75-årsjubileum. Fem program, placeringslistor med mera. Uppsala och Stockholm Ungdomsårens makt. Prolog vid allmänna sångens i Uppsala hundraårsjubileum den 6 november Erik Natanael Söderberg. 30. Uppsala studentkårs allmänna sångförenings 100-års jubileum, Två placeringslistor med mera. Uppsala Sångsällskapet Orphei Drängars festkonserter i Uppsala och Stockholm den 18 och 20 mars Filharmoniska sällskapet i Uppsala. Nio program,

18 Program vid sångsällskapets konserter å Gillesalen. 1872, 1875, 1877, 1879, 1882, , 1890, Häfte med program för sångarfärder. Norrköping, Linköping, Härnösand med flera orter, Tyskland, Danmark, Belgien, England, Gefle, Västerås, Göteborg, Köln, Paris m.fl. orter, Kongliga Theatern, Kantat vid Jubelfesten i Uppsala Ord af Viktor Rydberg och musik af J.A. Josephson. Text till konserterna. 5. Program och minnestal till Orphei Drängars konsert vid Sällskapets tjugofemårsfest, En sångstund gifven af Filharmoniska Sällskapet i förening med Sällskapet OD, 1887, 1894, Universitetets försal. 7. Musikaliska Akademien, 1890, , Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd i mellersta Sverige, Universitetets aula, 1891, Abschieds-Consert, Hamburg. 11. Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd, Tyskland, Tivoli Köpenhamn, Sällskapet OD och Filharmoniska Sällskapet. Program, kort med kallelse till repetition samt några sångtexter, Hedenblads? 1. Program vid sångsällskapets konserter å Gillesalen, Musikaliska Akademien, , 1904, Universitetets aula, , Jönköping och Örebro, Tyskland, Frankrike och Danmark, Kopior av program och tidningsurklipp vid Uppsalasångarnes Pariserkör, Med brev från Märta Schele Västerås, Hedemora, Filharmoniska Sällskapet och Sällskapet OD:s sångstund uti Universitetshusets försal, 1901, Orphei Drängars femtioårsfest, Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärder 1903, Gefle, Vänersborg med flera orter, Festkonserterna i Uppsala Universitets aula och Kungl. Teatern i Stockholm, Sångsällskapet O.D:s i Uppsala femtioårsfest, Berättelse öfver O.D:s femtioårsfest O.D:s (Stockholmsavdelning) Sångafton i Tennishallarne, Karlstad, Örebro, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar med flera orter, Operan, Danmark, Tyskland, Budapest, Cirkus å Djurgården, Oskarshamns kyrka, Skara, Göteborg med flera orter, Tyskland, London, Lützenkapellets invigning, Östermalms kyrka, Gustaf Wasa kyrkan, Sångarfärd, Ord till sångerna. 29. Festkonsert till minne af Ivar Eggert Hedenblad i Universitetets aula, 1910.

19 Universitetets aula, , 1920, 1928, 1930, 1932, Program, text till sångerna, biografiska uppgifter. Musikfesten i Uppsala den 5 och 6 maj Musikaliska Akademien, 1911, , Stockholm, Skara, Dortmund, Med program för OD:s sångarfärd, Västerås och Kristine kyrka, O.D. Ord till sångerna, O.D:s sångarfärd Deltagare och program. Ord till sångerna vid Sällskapet Orphei Drängars sångarfärd. Göteborg, Malmö, Tyskland, Uppsalasångens hundraårsjubileum Festkonsert i Universitetets aula. 11. Östermalms kyrka, Riga, Gustaf Wasa kyrkan, Uppsala Domkyrka, Ord till sångerna, O.D:s Vårkonsert, 1916, , 1925, 1927, 1929, , Svenska Flaggans Dag, Skara Domkyrka, Program vid Sångsällskapet O.D:s konserter i Auditorium, , , Med ord till sångerna. 20. Program med texter, Våren Rosenborgs Have och Raadhushallen, Köpenhamn, Dam-OD, Göteborg och Enköping, Gustaf Fröding-Festen, Kungliga Teatern. 25. Sala, Konserter i Uppsala och Stockholm höstterminen Wiborg, Paris, Gefle och Falun, Stockholm och Uppsala, Festkonsert, 1925, Tjeckoslovakiska folksånger, Sångarfärd, Höstkonsert, Festkonsert i Stockholms Konserthus, 1928, årsjubileum å Norrlands nation och Stockholms stadshus, Konsert före avresa till Baltikum och Finland i Auditorium, Sångarfärden Konsertturné juni Konserter i Uppsala och Stockholm, 1929, 1931, Det Skandinaviska Mandskorstaevne i Köpenhavn maj Sångarfärder, 1931, Kyrkokonsert, Vårkonsert i Sandvikens kyrka, Konserter i Avesta, Hedemora och Sala, Blå hallen-stadshuset, Sångarfärd Enköping, Eskilstuna med flera orter, 1938.

20 A. Program i tidningsurklippspärm, Vårkonsert i Universitetets aula, 1911, Populär-konsert i Universitetets aula Vårkonsert, 1912, Program juni 1912, Sångarfärd, , 1916, , Dortmund och Berlin, Universitetets aula, , Riga, Musikaliska Akademien, , Gustaf Wasa-kyrka till förmån för Carl Gentzels efterlevande, Västerås Domkyrka, Jubileumskonsert, Vårfrukyrkan i Enköping, Svenska Röda Korsveckans inledningsfest, Berghälls kyrka, Wiborg, Paris, H. Maj:t Konungens femtioåriga medlemskap i O.D Höstkonsert, Belgien, Balticum och Finland, Med mera. B. Program i tidningsurklippspärm, Konsertturné juni Visby 1 juni - Gävle 20 juni. 2. Barcelona, Konserter i Uppsala och Stockholm, , P.M. O.D:s sångarfärd Universitetets aula, 1930, 1932, Konserthuset, 1930, 1932, Nyköping, Eskilstuna och Södertälje våren Köpenhamn, Vårkonsert i Sandvikens kyrka, Sångarfärd sommaren Profant- och kyrkoprogram. 11. P.M. och program, sångarfärd Vårkonserter i Uppsala och Stockholm, 1938, 1941, 1943, Sångarfärd, Konsert i Uppsala, november Sångarfärd Weekendtrip till Gävle, Konsert till förmån för Föreningen Nordens Finlandsinsamling i Universitetets aula, Festkonsert i Stockholm, Festkonsert med anledning av Hugo Alfvéns 70-årsdag i Universitetets aula, Uppsala Domkyrka, , Sångarfärd, Konsert vid 90-årsjubileet i Universitetets aula, Sångarfärder Höstkonserter i Stockholm och Uppsala, Finland, C. Se H1:15 och 17. Tidningsurklipp, Konserter och sångarfärder. Bland annat Köpenhamn 1931, Kalmar och Helsingborg 1931, OD:s sångarfärder och Belgien Recensioner, program, fotografier. Två tidningsurklippspärmar.

A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen

A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen Orphei Arkivförteckning Drängars arkiv. Orphei Drängar, 2015-05-07. A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Arkiv: 1093 Flygtekniska Föreningen Linköping Plats: 14. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 1093 Flygtekniska Föreningen Linköping Plats: 14. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1 1 1955 1962 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:5. 1963 1968 1969 1976 1977 1985 1986 1996 1997 2003 2 2004 2008 I volymen ingår även A:2 2004-2008,

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen 2-nov 03-dec 04-dec 05-dec 06-dec 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec Alla helgons Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 2:a Måndag Tisdag Onsdag Lucia dag Alingsås 10:00-16:00 10:00-19:00

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Arkiv: 531 Derby BK, Linköping Plats: 04/b. Protokoll Seriesignum: A 05. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02

Arkiv: 531 Derby BK, Linköping Plats: 04/b. Protokoll Seriesignum: A 05. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 Mötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1919 1935 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:02 1935-1951, 1951-1952. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 1935 1951 Serien i arkivkartong.

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1914 1923 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok. Innehåller även årsmötesprotokoll. 1924 1928 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok med bilagor. 1 1929 1943

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

KONSERTER 2014. JANuari. MARS (forts nästa sida) 31/1 Nationalteaterns Rockorkester Turné 2014 Borås Bäckängskolan

KONSERTER 2014. JANuari. MARS (forts nästa sida) 31/1 Nationalteaterns Rockorkester Turné 2014 Borås Bäckängskolan Sid. 1(5) JANuari 31/1 Turné 2014 Borås Bäckängskolan FEBRUARI 1/2 Turné 2014 Ronneby Ronneby Brunn, Ronsalen 5/2 Turné 2014 Stockholm Cirkus 7/2 Turné 2014 Uppsala Konsert & Kongress 8/2 Turné 2014 Gävle

Läs mer

Arkiv: 1162 Pro Musica Plats: 07/d. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1162 Pro Musica Plats: 07/d. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 1987 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2, A:3, B:1, B:2, B:3, B:4, B:5, B:6, B:7, B:8, B:9, B:10, D:1, D:2, D:3 och F:1. spridda årtal. 2 1997

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

Mötesplatsen för dig som är intresserad av Barn- och Ungdomskörsång. Adolf Fredriks Musikklasser fyller 70 år!

Mötesplatsen för dig som är intresserad av Barn- och Ungdomskörsång. Adolf Fredriks Musikklasser fyller 70 år! Mötesplatsen för dig som är intresserad av Barn- och Ungdomskörsång Adolf Fredriks Musikklasser fyller 70 år! Stockholm, 28 maj till 4 juni 2009. 1.100 sångare från Adolf Fredrik konserterar med några

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Arkiv: 181 Unga Örnar Östgötadistrikt Plats: 13/b. VU-protokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 181 Unga Örnar Östgötadistrikt Plats: 13/b. VU-protokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Protokoll A 1 1 1949 1974 Serien i arkivkartong. 1950 och 1951 saknas. I denna volymen ingår också A:2. Styrelseprotokoll A 2 1950 1974 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. 1 1981 1991 I denna volym

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Anmärkningar Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:1. Protokoll från arbetsgruppen för Kinda Kanal 100-årsminne. (Jubileumsgruppen).

Anmärkningar Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:1. Protokoll från arbetsgruppen för Kinda Kanal 100-årsminne. (Jubileumsgruppen). Protokoll bildande Seriesignum: A 1 1 1963 1963 Serien i arkivkartong. Protokoll från den 3 maj 1963 inklusive skrivelser angående bildandet av föreningen. I volymen ingår även A:2 och B:1. 1964 1985 Serien

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 1988 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2. 1994 2001 Ingår i volym A2:1. Protokoll för 1995 saknas. 2002 2008 Ingår i volym A2:1. 2 2009 2010 I

Läs mer