Presentation av workshopen del 2 Resultaten City Move Interdesign mars 3 april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av workshopen del 2 Resultaten City Move Interdesign 2009 22 mars 3 april 2009"

Transkript

1 Presentation av workshopen del 2 Resultaten City Move Interdesign mars 3 april 2009

2 Upphovsrätt Vid all användning hänvisa till City Move Interdesign Svensk upphovsrätt gäller. Ingen del i materialet kan betraktas som patenterbar vilket göra att idéerna kan betraktas som fria. Gruppernas producerade material kan användas av deltagarna själva och presenteras av dem som har varit delaktig i projektgruppen och kan m.a.o användas i en portfolio/cv. Texter, illustrationer, uttryck, bilder ägs kollektivt av deltagarna i City Move Interdesign ur ett copyrightsammanhang. Det framtagna materialet kan användas av SVID eller Gällivare kommun för att presentera resultatet. I alla sammanhang där så är möjligt ska arbetsgruppens medlemmar presenteras. Detta gäller även när materialet publiceras i media. Bilder som inte är deltagarnas, från bl.a. Internet skall användas med försiktighet och inte publiceras utanför rapporteringar. Deltagarna ska informeras om vilka idéer som utnyttjas och vidareutvecklas. Om så visar sig lämpligt ska även deltagarna tillfrågas om att delta i utvecklingsarbetet. 2 2

3 Kommunens vision (ur Problembeskrivningen, presenterad för workshopdeltagarna den 23 mars 2009) Visionen är att Malmberget och Gällivare före, under och efter flytt ska vara trygga attraktiva samhällen med en trivsam boendemiljö. Vi vill att människor ska vilja flytta till nya miljöer, inte känna sig tvungna. Vi önskar ett samhället med större attraktion, utbud och möjligheter som gör att människor vill flytta hit. Vi vill integrera bofasta och nyinflyttade med dem som flyttar inom samhället på ett harmoniskt sätt. En process där varsamt nyttjande av naturens resurser och långsiktig hållbarhet präglar vägen mot vårt nya samhälle. Vi vill skapa ett samhälle dit människor längtar och vill bosätta sig i, som dessutom är en förebild för vår omvärld. 3 3

4 Grupp 1 Feel free: Organize Felipe de Souza, Brasilien Dennis Pettersson, Sverige Ximena García Gutiérrez, Colombia Lisa Hellberg, Sverige Tony Fry, Australien Nikola Uzunovski, Makedonien 4 4

5 Feel free: Organize Det framtida samarbetet Ett gemensamt bolag med Gällivare kommun och LKAB som ägare. Boliden, staten, EU kan vara med i framtiden. En gemensam organisation som verkar för samhällets utveckling och välmående och föreslår strategier för Malmberget. Organisationens resultat blir viktigt för Competence Center for Moving Cities (Kunskapscentret) som bygger på vetenskaplig forskning i kombination med konkreta exempel. 5 5

6 Feel free: Organize 6 6

7 Feel free: Organize Satsa på evenemang och aktiviteter Det skapar en gemensam riktning mot förändring med en positiv inställning. Utgångspunkten är gemensamma värderingar. Människor ska känna sig fria i en organiserad och planerad tillvaro. Transparens och tydlighet.

8 Feel free: Organize Stage-gate process En checklista för att garantera att aktiviteter sker vid rätt tidpunkt, och att du bygger in best practice i varje utvecklingsprojekt. Stage (steg) är delaktiviteter i processen. Gate (portar) finns vid de tidpunkter i processen när det är dags för beslut. Portvakterna (gatekeepers) väljer där att ge projektet ett omdöme antingen Kör", Stoppa", Vänta" eller Återanvänd". 8 8

9 Feel free: Organize En park för universitet, näringsliv, kultur Gällivare Campus (inom Luleå universitet). Mobila universitet Utveckla kulturen Attrahera unga 9 9

10 Feel free: Organize Tydlighet Dra en linje söder om Malmberget, bebyggelsen ovanför ska bort före Kommunicera detta för att minska osäkerheten. Ta bort staketet och gör en vägg/mur, att sätta färg på. Förtäta staden

11 Feel free: Organize Nya industrier Skapa nya industrier och stimulera existerande. Prefabricerade betongelement av restprodukter från gruvan. Artificiella solar 11 11

12 Dundret Calling Grupp 2 Dundret Calling Lars Albinsson, Sverige Olive Bailey, Kanada Mónica Carriço, Portugal Linus Godet, Sverige Mohd Shaleh Mujir, Malaysia Aleksandar Petrov, Macedonia Ann-Christin Wikström, Sverige 12 12

13 Dundret Calling Nya Gällivare Centralisera till älven. Tågstationen flyttas till slakteriområdet. Låt samhället växa utanför malmområdet.

14 Dundret Calling Dundret är navet i ett system av idéer. Ta tillvara unika resurser i naturen, industrin och samhället. Ett samhälle som präglas av entreprenörskap, samarbete och kreativitet.

15 Dundret Calling Så får man saker att hända Idéerna är gnistor Initiativet ska komma från invånarna Det skapar en utvecklingsspiral Samarbeten och entreprenörskap Nästa steg: Engagera människor Välja projekt Utveckla en process Sätt fart! 15 15

16 Dundret Calling Dundret som upplevelseområde Toppstuga i glas Linbana med tunnlar 16 16

17 Dundret Calling Utveckla Repisvaara med flexibla, mobila och billiga hus, t ex containerhus. Återanvänd material från rivna hus

18 Dundret Calling 18 18

19 Dundret Calling Centrum för elskotrar 19 19

20 Dundret Calling Samekulturcenter, restaurang och rencenter Festivaler/event Malmberget Art Center Festival & Squatting Fair, samarbete med Liljevalchs konsthall Blanda befintliga hus med nya paviljongen 20 20

21 Grupp 3 Citizens in Movement Daniel Byström, Sverige Rita Engler, Brasilien Filippo Salustri, Kanada Sara Tunheden, Sverige Nils J Tvengsberg, Norge/Mexiko Widianto Utomo, Indonesien 21 21

22 Citizens in Movement Nuläge Vision 22 22

23 Citizens in Movement Gruppens förslag: 4 fokusområden Gemensam identitet Kommunikation, interaktion, dialog, flexibilitet Utbildning Familj En kommunikationsplattform för invånarna En enad vision om ett nytt långsiktigt hållbart bostadsområde 23 23

24 Citizens in Movement Organisation: CIM Skapa en grupp av medborgare (endast) med stark länk till LKAB och kommunen

25 Citizens in Movement CIM Center Mötesplats på Gällivare torg. En plattform för fysiska och virtuella möten mellan kommunen, LKAB, invånarna och näringslivet/utbildningar. - TV-skärmar med information - Dagstidning - Internet 25 25

26 Citizens in Movement Bebyggelse runt Vassara Runda boendekvarter på norra sidan om sjön.

27 Citizens in Movement Boendeområdet Runda boendekvarter norr om Vassara. Miljöfokus, långsiktigt hållbart. Pre-fabricerade träbyggnader

28 Citizens in Movement The Social Circle Mötesplats/center vid Vassara. Kåkstan flyttas ner som entré till området nytt möter gammalt

29 Citizens in Movement Profilera Gällivare Miljöhus, grafittipark, ljusdesign, laserstråle på gruvtornet i Malmberget, bio, bibliotek, café/restaurang, turistinformation, affärer, snögolf Ett mål: Kulturhuvudstad 2025

30 Grupp 4 EXIT2015 Natalia Agudelo, Colombia Bert de Muynck, Belgien Hector de la Peña, Mexiko Hanna Sandström, Sverige Tomas Seo, Sverige Annevi Sjöberg, Sverige 30 30

31 Exit 2015 Visionen för EXIT2015 Starta bolag/organisation med LKAB och kommunen. Tydlig deadline 2015 då ska Malmberget vara evakuerat. Utveckla ett näringsliv av unga entreprenörer i Malmberget. Det skapar ett kreativt klimat inom underhållning, sport, konst, hantverk, utbildning. De unga entreprenörerna blir pionjärer för det nya samhället. De första frivilliga pionjärerna ska flytta till Enkelheten Dokumentera och kommunicera det goda exemplet med pionjärerna, för att inspirera Malmbergsborna

32 Exit 2015 Det framtida området Enkelheten en plats mellan Gällivare och Kiruna, runt byn Killinge

33 Exit 2015 Enkelheten en nystart Samhället blir en plats för människornas nystart. Kommunen/invånarna ska göra sig fria från beroendet av gruvan, både fysiskt och mentalt. (Gruppen liknar dagens situation vid Stockholmssyndromet) Samhället ska dra till sig entreprenörer och innovatörer, forskare och turister. Samhället ska präglas av självstyre, jämlikhet, halvtidsjobb, hög moral, balans mellan män/kvinnors inflytande, närhet till administration, insyn i kommunens ledning

34 Exit 2015 Bebyggelse i Enkelheten Ett samhälle som är anpassat till naturen. Man ska utgå från och ta tillvara naturens möjligheter, t ex extremerna i klimatet och ljuset. Cirkelformade bostäder i ett slags modulsystem. Organiska former, det arktiska landskapet. Samekulturen inspirerar. Samhället ska byggas upp utifrån samekalenderns 8 årstider

35 Exit 2015 Möjligheter Transport med individuella luftbilar, inomhusbelysning med fiberoptik Näringsliv, utbildning, inkubator knyts ihop och erbjuder nya möjligheter. Turismen, utbildning Rymdforskning 35 35

36 Exit 2015 Alternativ energi Solenergi från rymden Kylsystem med snö, isolering med snö på vintern Bergvärme Vindkraft Gruvdrift på asteroider

37 Grupp 5 Connect Dia Batal, Jordanien Alexandra Olofsson, Sverige Agnes Lundstrom, Sverige Gavin Baxter, Kanada Ivan Cartes, Chile Frank Mruk, USA 37 37

38 Connect Connect Förena Livsstil Naturen Staden Historia Ekonomi Framtiden Utveckla befintliga Gällivare centrum. Gör Gällivare till nod i Lappland. Stärk samhällsstrukturen i stadskärnan. Utveckla flexibelt, väx eller krymp efter behov

39 Gruvan / gruvan Skidleder Re-centralisera Gällivare THE HEARTBEAT of LAPLAND Connect Valborg Vintermarknad Plupp Solcells Industrier Kulturarvsbyggnader GVE Station Kyrkan Slottet Kulturarvsarkitektur Dundret Fiske

40 Connect Plan för samhällets utveckling 1. Organisera - Uppmuntra till dialog! - Satsa på näringslivet - Informationskanaler - Mötesplats 2. Stabilisera - Bygg kreativt och innovativt - Anknyt till historien 3. Återcentralisera - Mobil infrastruktur med skotrar - Energiplan - Utbildning - Universitet 4. Regional identitet - Marknadsför regionens unicitet - Is och snö - Nomadarkitektur - Skidspår i stan 40 40

41 Connect Befintliga leder Förslag Vandringsleder Pit Stops Snow mobile trials Parking lots around the city center Led in naturen i samhället Snöskoter- och vandringsleder Snötunnlar, inomhusbackar Walking trails

42 Använd vattensystemen runt/i staden Connect WATER POTENTIALS River bank walking paths Hovercraft on snow / water Fly fishing excursions Wetlands protected to attract flora & fauna

43 Connect Vintermarknad Gropen som upplevelse Valborgsfirande Skidtunnel Depåer Ekologiska mobila hus

44 Grupp 6 c/o Nature Lance Rake, Kanada Sudeshna Chatterjee, Indien Petra Tikulin, Kroatien Linus Persson, Sverige Nii Commey Botchway, Sydafrika Michael Nilsson, Sverige Anna Hrdlicka, Sverige 44 44

45 c/o Nature Flytta / utveckla samhället stegvis Avveckla Malmberget i tre steg mot framtida bebyggelse i Noulajärvi från dynamiska till säkra sidan. Bygg dynamiskt, ej permanent för att flytta successivt mot ett visionärt modernt, stabilt och hållbart samhälle. Framtidens Gällivare ska vara en mer diversifierad och hållbar kommun, ur ett mänskligt, jämställt perspektiv

46 c/o Nature Steg 1. Kortsiktig utveckling Det nya kortsiktiga kompletterar det statiska, befintliga. Gör det existerande mer attraktivt och dynamiskt. Kortsiktiga bostadsområden, infills, för att förtäta Mellanområdet.

47 c/o Nature Steg 2. Mellanperiod Utveckla mot säkra sidan. Minska Malmberget. Utöka möjligheterna för näringsliv och samhället, integrera naturen och kulturen. Utveckla turismområden söder om Gällivare samt i anknytning till gruvan.

48 c/o Nature Steg 3. Långsiktigt Stabila sidan Flytta boende i Gällivare och Malmberget till säkrare grund, sydost om Gällivare: Nya stället Ådå Bájkke.

49 Tre zoner i framtiden Gruvområdet, turism, kunskap/utbildning/forskning/ kunskapsföretag. c/o Nature 49 49

50 c/o Nature Organisation De starka näringslivsintressena bör jobba ihop. Företagarförening med lokala intressenter från olika områden. Viktigt att komma ihåg de unga! 50 50

51 c/o Nature Skapa gemenskap och sätt att sträva åt samma håll Gör flyttandet till något positivt t ex flyttfester 51 51

52 c/o Nature Några förslag på attraktioner Bygg upp mötesplatser Koppla historia med framtid Transportmedel Monorail Forskarcenter på Dundret Designmuseum om stålets användning Samiskt hantverksmuseum Lokalt bryggeri Igloohus (Nedgrävda hus som tar vara på jordvärme) Flytta kyrkan till Nya området, Noulajärvi 52 52

53 c/o Nature Utomhusaktiviteter Utbildning Lyft och utveckla befintliga platser, t ex bio och kulturcenter på torget Koppla historia med framtid 53 53

54 Sammanfattning Organisation Vilka som ska hantera frågorna och samarbetet mellan dessa. Hur arbetsform/planering/process ser ut. Kommunikation Hur intressenterna (kommunen/lkab m fl) bör informera och samtala med invånarna och övriga intressenter. Lokalisering/Stadsbyggnad Var och hur det framtida samhället ska placeras/utvecklas och utformas. Attraktion Dragningskraft Vad som får människor att vilja bo, arbeta och besöka Gällivare

55 Workshopen bekräftade behovet av att formulera visionen organisera sig kommunicera, bjuda in till dialog tänka nytt ha mod Nästa steg Formulera projektet Nya Gällivare Planera för City Move Center 55 55

om att flytta en stad city move interdesign 2009

om att flytta en stad city move interdesign 2009 om att flytta en stad city move interdesign 2009 Sammanställning av ett designprojekt med en internationell workshop i Gällivare 2009 1 2 Det var en gång en liten stad som växte fram ovanpå en gruva. Tack

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 INNEHÅLL. Inledning... 5 Värdegrund... 6 Vägen till 2021... 8 2013 Från ord till handling...12

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande

1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande Vision Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. Borås är en stad där möten mellan människor står i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

design research #2.13 FOKUS destination Borås visar vägen nya lösningar för glasriket muskulös mecenat reportage

design research #2.13 FOKUS destination Borås visar vägen nya lösningar för glasriket muskulös mecenat reportage design reportage research #2.13 swedish Design research journal SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign FOKUS destination Borås visar vägen nya lösningar för glasriket muskulös mecenat Swedish Design Research

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Workshop 2: Vägen till målet Dag: Måndagen den 20 april, 2015 Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren Tid: 18:30-

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE!

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE! OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE Inledning Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra - för att kunna erbjuda ett gott

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR ABSTRACT ABSTRAKT This project is exploring how planning and architecture can help create a more integrated and unified society in the local context of Vänersborg,

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

En tillväxtmotor för Sverige

En tillväxtmotor för Sverige Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer