Seminars and lectures

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminars and lectures"

Transkript

1 Other publications of Tobias Hübinette On ethnicity and race Seminars and lectures 2007 Adopterade riktiga svenskar eller inte? Att leva som icke-vit bland den vita majoritetsbefolkningen i Sverige [Adoptees real Swedes or not? To live as non-white among the white majority population of Sweden], Museion, Museum of World Culture, Göteborg University, Gothenburg, Adoption, diskriminering och etnisk identitet [Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, Carina Tigervall, Vad kan adoptivfamiljer och adopterade bidra med till IMERforskningen [How adoptive families and adoptees can contribute to migration and ethnicity research], Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity & Welfare, Malmö University College, Malmö, Samtal med 20 vuxna utlandsadopterade om den transrasiala vithetens levbarhet i ett samtida Sverige. En presentation av forskningsprojektet Adoption, diskrimninering och etnisk identitet [Discussions with 20 adult intercountry adoptees regarding the liveability of a transracial whiteness in contemporary Sweden. A presentation of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], IMER seminar, Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, Carina Tigervall, Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar i Sverige [Experiences of racialisation among adoptees and adoptive parents in Sweden], Centre for multiethnic research, Uppsala University, Uppsala, Carina Tigervall, Att samtala med adoptivföräldrar och adopterade om ras, rasism och rasifiering. En redovisning av forskningsprojektet Adoption, diskriminering och etnisk identitet [To talk with adoptive parents and adoptees about race, racism and racialisation. An account of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, 'Going native' eller att bli den andre - om kolonisatörens behov och begär efter tillhörighet speglat genom transrasiala adoptionsfantasier [ Going native or becoming the Other: The coloniser s need and desire to belong reflected through transracial adoption fantasies], Multicultural Centre, Botkyrka,

2 2009 Om koloniala fantasier och transrasiala adoptioner [Colonial fantasies and transracial adoptions], Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm, Blandade i historien och i samtiden [Mixed race people in history and today], Multicultural Centre, Botkyrka, Dina Avrahami, Fataneh Farahani, René Leon Rosales & Hanna Wikström, Rastänkande och sexualisering i dagens Sverige [Race thinking and sexualisation in contemporary Sweden], Stockholm Pride House 2009, Kulturhuset, Stockholm, 'Japanese, Japanese, Japanese ': Representations of East Asians in Swedish contemporary visual culture, 1st workshop on Decoding the Nordic colonial mind, Department of Culture and Identity, Roskilde University, Roskilde, To be non-white in a colour-blind society: Conversations with adoptees and adoptive parents in Sweden on everyday racism, Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, Att vara icke-vit svensk: Om kroppens betydelse och svenskheten [To be a non-white Swede: On the significance of the body and Swedishness], Mälardalen University College, Västerås, Social oro och utanförskap situationen i Sverige och Europa [Social unrest and marginality the situation in Sweden and Europe], Folk och försvars och Föreningen lärare i samhällskunskaps lärarkonferens, Army Museum, Stockholm, Nathan Hammelberg & Linda Shamma Östrand, Blandade i Sverige och världen, i historien och samtiden [Mixed people in Sweden and the world, and in history and the contemporary], Multicultural Centre, Botkyrka, Framställningar och föreställningar om östasiater i samtida svensk visuell kultur kritisk ras- och vithetsforskning i en svensk kontext [Representations and images of East Asians in contemporary Swedish visual culture critical race and whiteness studies in a Swedish context], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 'Ord som sårar'. Den svenska vithetens (o)förmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter [ Words that wound. The Swedish Whiteness and its (in)ability to 2

3 accomodate the experiences of minorities], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, Om frågor om ras och vithet i dagens Sverige [On issues of race and whiteness in today s Sweden], Vänsterpartiet Hägersten, Stockholm, Mångfald och diskriminering [Diversity and discrimination], National Board of Health and Welfare, Multicultural Centre, Botkyrka, Den svenska vitheten och kritiska vithetsstudier [Swedish whiteness and critical whiteness studies], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, Ras och diskriminering [Race and discrimination], Board of education, Stockholm City, 'Tjing tjong!': Svensk rebellhumor och gulingförakt [ Ching chong!. Swedish rebel humour and yellow disguste], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, Utlandsadopterade och möjligheten att vara icke-vit svensk [Transnational adoptees and the possibility of being a non-white Swede], Department of Gender Studies, Linköping University, Catrin Lundström, Om svenskheten och vitheten [On Swedishness and whiteness], Multicultural Centre, Botkyrka, Irene Molina, Antirasismens framtid [The future of antiracism], 10th Socialist Forum, ABF House, Stockholm, Yoshihiro Takahashi & Danjel Nam, Om asiatisk maskulinitet i dagens Sverige [On Asian masculinity in contemporary Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, Nordic whiteness under siege: White mourning and melancholia in contemporary Sweden, 1st workshop on Crisis and Nordic identities, Reykjavik University, Reykjavik, Den svenska rasismen och den svenska vitheten [Swedish racism and Swedish whiteness], Tamams studentförening, Vänskapens hus, Lund,

4 Rasismen och den nordiska vitheten [Racism and Nordic whiteness], Centre for Gender Studies, Umeå University, Umeå, Den svenska vitheten och den svenska (anti)rasismen [Swedish whiteness and Swedish (anti)racism], Center against racism, Ibis Hotel, Stockholm, Om segregation, och ras och vithet [On segregation, race and whiteness], Förorternas riksdag: Förorten på Operan Re:Aktion mot segregation, Operaterrassen, Stockholm, Varför ska vi tala om ras och vithet i dagens Sverige? [Why should we talk about race and whiteness in today's Sweden?], Collegium for the Sociology of Education, Göteborg University, Gothenburg, Maria Decida Wahlberg, Oivvio Polite, Ylva Habel, Paul Lappalainen, Nathan Hammelberg & Jacob Kimvall, Blackface i Sverige. Ett samtal om svarta stereotyper, underhållning och antirasistiska strategier [Blackface in Sweden. A discussion on black stereotypes, entertainment and antiracist strategies], Bio Rio, Stockholm, Koloniala föreställningar och rasfantasier i den svenska samtidskulturen [Colonial images and racial fantasies in contemporary Swedish culture], ABF House, Stockholm, René Léon Rosales, Om erfarenheter från användandet av forskningscirkelmetoden i arbetet mot rasism och diskriminering i Botkyrka kommun [On experiences from the use of the research circle method in the work against racism and discrimination in Botkyrka Municipality], Swedish Participatory Action Research Community s 3rd conference, Teachers House, Stockholm, Irene Molina, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, Segregation: Teorier och strategier [Segregation: Theories and strategies], Gala för orten, Förorternas riksdag, Culture House, Stockholm, Race performativity and the crisis of multiculturalism, 2nd workshop on Crisis and Nordic identities, University of Tampere, Tampere, Lennart Räterlinck, Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli [To perform race: On white racial performativity and white racial melancholia], Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, Swedish whiteness and Swedish racism, No Border Camp 2012, Stockholm,

5 Om behovet av att börja tala om ras i dagens Sverige utifrån afrosvenskarnas situation. Rasism mot människor med afrikanskt ursprung i dagens Sverige [On the need to speak about race in today s Sweden seent through the situation of Afro- Swedes. Racism against people of African origin in today s Sweden], Gemenskapen, Malmö, Om stereotyper i samtida svensk bildkultur [On stereotypes in contemporary Swedish visual culture], Konstnärshuset, Stockholm, Rasism och främlingsfientlighet [Racism and xenophobia], Assyrien kulturcenter, Botkyrka, Strukturellt förtryck och strukturell rasism [Structural oppression and structural racism], Vänsterns studentförbund, Södertörn University, Catrin Lundström, Swedish whiteness and white melancholia. A diagnosis of a white nation in crisis, Department of Social Anthropology, Stockholm University, Ras och postkolonialism [Race and postcolonialism], Harakat, Husby Träff, Stockholm, Stereotyper av minoriteter förr och nu [Stereotypes of minorities in history and today], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, Spelar hudfärg någon roll? [Does skin color matter?], Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Stockholm, Om ras och vithet [On race and whiteness], FN-dagen mot rasism och diskriminering, ABF Vårby Gård, Huddinge, René León Rosales, Vem är välkommen [Who is welcome?], Spiritus Mundi, Malmö, Rasstereotyper i barnkulturen [Racial stereotypes in children s culture], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, Mistre Tesfaye, Dokument Botkyrka rasism då och nu [Document Botkyrka racism then and now], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka,

6 Om rasism i dagens Sverige [On racism in today s Sweden], SSA Group & Botkyrka kommun, Subtopia Patrik Lundberg, Gul utanpå: Ett samtal om vithet och adoption i dagens Sverige [Yellow on the outside: A discussion on whiteness and adoption in today s Sweden], Aspuddens bokhandel, Stockholm, Catrin Lundström, Reflektioner kring den svenska vitheten igår, idag och imorgon [Reflections on Swedish whiteness in history, today and tomorrow], Sociologer för maktanalys och kritisk samhällsdebatt, Teater Tribunalen, Stockholm, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Sigtuna litteraturfestival 2013, Sigtuna bibliotek, Sigtuna, Representationer av asiater i svensk film [Representations of Asians in Swedish cinema], Kulturarvsagenterna: Mångfalden i det svenska filmarvet, Zita Folkets bio, Stockholm, Om ras, svenskhet och adoption [On race, Swedishness and adoption], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, Vad kan kritisk ras- och vithetsforskning göra för nytta i dagens Sverige? [What use does critical race and whiteness research have in today s Sweden?], Forum för feministisk forskning, Stockholm University, Zanyar Adami, Cecilia Gärding & Johanna Wiklund, Om rasism och mänskliga rättigheter [On racism and human rights], Multicultural Centre, Botkyrka, Reflektioner kring ras och kolonialism i relation till samer och Sverige [Reflections in race and colonialism in relation to Sámis and Sweden], Centre for Sami Research, Umeå University, Fatima Jonsson, Rasstereotyper och vita fantasier i svenskproducerade dataspel [Racial stereotypes and white fantasies in computer games produced in Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Solna stadsbibliotek, Solna, Fatima Jonsson, Rasstereotyper i dataspel [Racial stereotypes in computer games], School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Södertörn University,

7 + Lotten Gustafsson Reinius, Nathan Hamelberg, Anne Folke Henningssen & Karin Wästfelt, Att iscensätta den Andre [To perform the Other], Museum of Ethnography, Stockholm, Mats Deland, Rasmus Fleischer, Fredrik Hertzberg, Mattias Gardell & Heléne Lööw, Vad vet vi om den svenska extremhögern? [What do we know about the Swedish Extreme Right?], Socialistiskt forum 2013, ABF-huset, Stockholm, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Regionbibliotek Stockholm, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm, René Léon Rosales, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Myndigheten för kulturanalys, Stockholm, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Gottsundabiblioteket, Uppsala, Mångfald i svensk visuell kultur [Diversity in Swedish visual culture], Berghs School of Communication, Stockholm, Samson Beshir, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Afrosvenskarnas riksförbund, Rinkeby Folkets hus, Stockholm, Hör rasbegreppet hemma inom den antirasistiska rörelsen i Sverige? [Does the concept of race belong to the antiracist movement in Sweden?], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, Isabella Andersson, Mireya Echeverría Quezada, Zandra Kurén & Madelen Lundin, Antirasismens mångfald [The diversity of antiracism], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, En segregerad storstad [A segregated big city], Miljöpartiet, Grillska huset, Stockholm, Åtgärder mot afrofobi [Actions against afrophobia], Afrosvenskarnas riksförbund, ABF House, Stockholm,

8 Om ras och vithet i dagens Sverige sedd genom statistik [On race and whiteness in today s Sweden seen through statistics], Rättviseförmedlingen, Stockholm, Den svenska vithetens historia del 1 [The history of Swedish whiteness part 1], Interfem, Stockholm, Charlotte Hyltén-Cavallius & Mikael Morberg, Multicultural Centre. A short introduction, 7th Diversity Matters Forum, Mimar Sinan University of Fine Arts, Istanbul, Om ras och svenskhet i dagens Sverige [On race and Swedishness in today s Sweden], Fisksätra Folkets hus, Nacka, Om migration och segregation i dagens Sverige" [On migration and segregation in today s Sweden], Globala gymnasiet, Stockholm, Ulrika Gunnarsdotter & Sara Parkman, "Knätofsarna" [Tassled garters], Multicultural Centre, Botkyrka, Henrik Arnstad & Evin Ismail, Vad är islamofobi och afrofobi och vilka uttryck tar de? Hur ser de högerextrema krafterna ut och har de ökat? [What is islamophobia and afrophobia and how are they expressed? How do the Far Right forces look like and have they increased], Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Arbetsförmedlingen Etableringsverksamheten, Stockholm, Om vardagsrasism i dagens Sverige [On everyday racism in today s Sweden], Bryt upp! En konferens om etik och rasism, Huddinge Folkets hus, Huddinge, Den svenska vithetens historia del 2 [The history of Swedish whiteness part 2], Interfem, Stockholm, Anna Ardin, Rashid Musa, Sara Abdollahi & Monica Fundin Pourshahidi, En antirasistisk politik - hur ser den egentligen ut [Antiracist politics how does it look like?], Almedalsveckan, Visby, Judith Kiros, Yeshiwork Wondmeneh, Seher Yilmaz & Kawa Zolfagary, Har svenska toppolitiker namnofobi? [Has Swedish top politicians namephobia?], Almedalsveckan, Visby,

9 Om segregation och diskriminering [On segregation and discrimination], Brobyggarutbildningen], Multicultural Centre, Botkyrka, Charlotte Hyltén-Cavallius, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Arena, Stockholm, Segregation, rasstereotyper och antirasism i Sverige idag [Segregation, racial stereotypes and antiracism in today s Sweden], PeaceWorks, Storholmen, Norrtälje, Om rykten i Botkyrka [On rumours in Botkyrka], Hallunda bibliotek, Botkyrka, Samson Beshir Om afrofobi [On afrophobia], ABF Malmö, Gemenskapen, Malmö, Konstruktionen av de Andra i högerextrema texter och bilder [The construction of the Others in Far Right texts and images], Sensus, Medborgarhuset, Stockholm, Segregationen och dess effekter [Segregation and its effects], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg, Det svenska rastänkandet, den svenska antirasismen och den svenska vitheten [Swedish race thinking, Swedish antiracism and Swedish whiteness], LSU Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholm, Normkritik, intersektionalitet, rastänkande och svenskhet [Norm critique, intersectionality, race thinking and Swedishness], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Charlotte Hyltén-Cavallius, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Hotell Utsikten, Nynäshamn Afrofobi i dagens Sverige [Afrophobia in today s Sweden], ABF Malmö, Malmö högskola, Malmö, Om antirasism och rasism [On antiracism and racism], Socialdemokratiska studentklubben, Stockholm,

10 Segregationen och dess effekter [Segregation and its effects], Röda korsets folkhögskola, Stockholm, Ett splittrat och segregerat Sverige [A divided and segregated Sweden], Svenska muslimer för fred och rättvisa, Medborgarhuset, Stockholm, Sverige - västvärldens mest antirasistiska och segregerade land [Sweden the most antiracist and segregated country in the Western world], Multicultural Centre, Botkyrka, Statistikens roll [The role of statistics], Civil Rights Defenders, Stockholm, Sverige ett land mellan antirasism och segregation [Sweden a country between antiracism and segregation], Centrum för urbana studier, University of Gothenburg, Folkets hus Hammarkullen, Göteborg, Om ras och vithet [On race and whiteness], Hagabergs folkhögskola, Södertälje, Reintroducing race in Swedish poverty research and policy, ESPON 2013, Nordregio, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Högskolan Väst, Trollhättan, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Botkyrka, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Hotell Riverton, Göteborg, Vad är jämlikhetsstatistik? [What is equality statistics?], Botkyrka kommun, Multicultural Centre, Botkyrka, Afro-Swedes [Afrosvenskar], United Nations Working Group of Experts on People of African Descent, Multicultural Centre, Botkyrka, Det splittrade Sverige [A divided Sweden], ABF Huddinge, Huddinge, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Afrosvenska akademin, Multicultural Centre, Botkyrka,

11 2015 En postkolonial feministisk introduktion till internationell adoption [A postcolonial feminist introduction to international adoption], Unga Klara, Stockholms dramatiska högskola, Den svenska bostadssegregationen: Utveckling och mönster [The Swedish residential segregation: Development and patterns], Inkludera mera!, Tollare folkhögskola, Nacka, Situationen för majoritetssvenskar i södra Botkyrka [The situation for majority Swedes in southern Botkyrka], Tullinge socialdemokratiska förening, Elgentorp, Botkyrka, Segregation och rasism i Sverige [Segregation and racism in Sweden], Mikaelikyrkan, Skärholmen, Stockholm, Rasstereotyper och svensk vithet [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Normkritisk visuell kommunikation, Multicultural Centre, Botkyrka, Vilka röstar på SD? [Who vote for the Sweden Democrats?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Multicultural Centre, Botkyrka, Rasismens historia och nutid med fokus på Sverige [Racism in the past and today with a focus on Sweden], Stockholms stads bibliotek, Hamburgerbryggeriet, Stockholm, Rastänkandets historia och konstruktionen av svenskheten [The history of race thinking and the construction of Swedishness], Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet, Rönneberga kursgård, Lidingö, Kajsa Ekis Ekman, Aino Gröndahl, Peo Hansen & Shahram Khosravi, Noncitizen dinner. Om avskaffandet av medborgarskap [Noncitizen dinner: On the abolishment of citizenship], Tempo dokumentärfestival, Dramalabbet, Stockholm, En introduktion till det ras- och vithetskritiska forskningsfältet [An introduction to the field of critical race and whiteness studies], Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Gothenburg, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Fazer konferens, Stockholm,

12 Rasstereotyper och svensk vithet [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, Det segregerade Sverige och Stockholm [Segregated Sweden and Stockholm], Skarpnäcks folkhögskola, Stockholm, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden], STÅ UPPsala för jämlikhet mot rasism, Sensus, Gästrike-Hälsinge Nation, Uppsala, Johanna Marseille, Michael McEachrane, Raymond Peroti, Alex Rodallec & Kitimbwa Sabuni, Identitetspolitik det stora samtalet [Identity politics the big discussion], Multicultural Centre, Botkyrka, Teoretiska perspektiv på mångfald och rasism i dagens Sverige [Theoretical perspectives on diversity and racism in today s Sweden], Nyköpings folkhögskola, Nyköping, Patrik Lundberg, Rasism och tillhörighet [Racism and belonging], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, Svenska rasstereotyper av minoriteter igår och idag [Swedish racial stereotypes of minorities yesterday and today], Strindbergsmuseet, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Nätverket för fred på Afrikas horn: The Horn Café, Sensus, Stockholm, Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker [To perform race: On race performative practices], Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, Keth Thapper, Ulrika Westerlund & Kawa Zolfagary, Går det att prata om ett slag på nätet? [Is it possible to talk about a battle on the internet?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Vuxenskolan, Stockholm Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Jämlikhetsdata. Ett viktigt verktyg i arbetet för bättre livsvillkor för afrosvenskar och svenska muslimer i Botkyrka, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, Multicultural Centre, Botkyrka,

13 Hur mäta mångfald? [How to measure diversity?], Valand Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, The adopted Koreans as part of the Korean diaspora: Challenges and problems, Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Alice Bah Kuhnke, Marie Demker, Åke Göransson & Max Stockman, Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss har vi ett demokratisk underskott? [Antisemitism, Islamophobia band the stranger enemy among us do we have a democratic deficit?], Almedalsveckan, Visby, Nizar Chakkour, Jonas Franksson & Ulrika Westerlund, Hur uppnå lika rättigheter för alla? Strategier och metoder för hbtq- funkis- och antirasiströrelsen [How to accomplish equal rights for all? Strategies and methods for the LGBTQ, disability and antiracist movements], Almedalsveckan, Visby, Torbjörn Björlund, Adrian Groglopo, Irene Molina, Magda Rasmusson & Maria-Elsa Salvo, Rasismen i offentligheten vad säger politikerna? [Racism in the public sphere what do the politicians say?], Almedalsveckan, Visby, Seluah Alsaati, Samson Beshir & Irene Molina, Går det att motverka diskriminering utan att mäta den? [Is is possible to combat discrimination without measuring it?], Almedalsveckan, Visby, Christine Bylund & Ulrika Westerlund, Jämlikhetsdata en metod för likabehandlingsarbetet? [Equality data a method for equality work?], Stockholm Pride House 2015, Kulturhuset, Stockholm, Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker [To perform race: On race performative practices], Västerbottensteatern, Skellefteå, Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Ungdomsbarometern, Stockholm, Hur mäta mångfald? [How to measure diversity?], Rådet för mänskliga rättigheter, Stockholms stad, Stockholm, Rasism mot asiater igår och idag [Racism against Asians yesterday and today], Västerbottensteatern, Skellefteå, Eddie Esmail, Nora Mehsen, Begard Reza, Rebecca Scherr & Thomas I.M. Talawa 13

14 Prestø, Racism hidden in sexual preferences, Skeiv Verden, Oslo, Det nya mångfalds-sverige: Utmaningar inför framtiden [The new diversity Seeden: Challenges for the future], Värmlands museum, Karlstad, En introduktion till jämlikhetsdata [An introduction to equality data], Botkyrka kommun, Tumba, Rasism mot asiater igår och idag [Racism against Asians yesterday and today], Vävenscenen, Umeå, On Adoption and Korea Unpublished manuscripts 1999 Irland och Korea en komparativ historisk studie [Ireland and Korea a comparative historical study], B.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 58 p Den svenska Koreabilden [The Swedish image of Korea ], M.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 51 p Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture, Ph.D.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 265 p. Edited publications Michael Lee Wallqvist, The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, August , Oslo-Norway, Stockholm: Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, 38 p. Book chapters 2001 History, in Tobias Hübinette & Michael Lee Wallqvist (ed.), The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees August 9-12, 2001, Oslo-Norway, Stockholm: 14

15 Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, p. 23. Periodical articles 1995 Nazister vill sterilisera adoptivbarn [Nazis want to sterilize adoptive children], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp Nazisternas syn på adoptivbarn [The Nazi view on adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1995 (vol. 4), pp Adoptivbarn en ny problemgrupp [Adopted children a new problem group], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), p Adoptivbarn en principkrock för rasister svartskalle eller svensk? [Adoptive children a problem of principle for racists black head or Swedish?], Att Adoptera: Utgiven av Adoptionscentrum no. 2/1996 (vol. 27), pp Rasistiskt våld mot adopterade under 1997 [Racist violence against adoptees in 1997], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1997 (vol. 6), pp Några anmärkningar kring statistik om adoptivkoreaner [Some notes on statistics on adopted Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), p. 11. Korea-adoptionens historia [The history of Korean adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp Utlandskoreaner [Overseas Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), pp Adoptionen från Korea [Adoption from Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2001 (vol. 10), pp

16 Relationer över rasgränserna [Inter-racial relations], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), pp A presentation of research concerning inter-country adoptees and adopted Koreans in Sweden, The OAK. Global Overseas Adoptees Link Newsletter December/2002 (vol. 4), pp En presentation av den senaste forskningen om utlandsadopterade i Sverige [A presentation of the latest research on inter-country adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), pp Ett försök till analys av adoptionsdebatten [An attempt to an analysis of the adoption debate], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Relationen Sverige-Korea eller 'Koreasvenskarna' [The relationship between Sweden- Korea or the Korea Swedes ], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Tre Hollywood-filmer sedda utifrån ett adoptionsperspektiv [Three Hollywood movies seen from an adoption perspective], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 1 [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 1], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2002 (vol. 42), pp Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 2 [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 2], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 3/2002 (vol. 42), p The meaning of roots, Blessings from China: Families with Children from China no. 3/2003 (vol. 8), pp Nordkorea och adoption [North Korean and adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp Suicidbeteende bland utlandsadopterade i Sverige [Suicide behaviour among foreign adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp

17 Sverige och adoptionsfrågan i Korea [Sweden and the adoption issue in Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp President Kim Dae Jung och adoptionsfrågan i Korea [President Kim Dae Jung and the adoption issue in Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2003 (vol. 43), pp Adoptivkoreanerna i Sverige och adoptionsfrågan i Korea [The adopted Koreans of Sweden and the Korean adoption issue], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Kuriosafakta kring adoption och adopterade från Korea [Facts and figures about adoption and Korean adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Historisk jämförelse då nu. Koreas historia [Historical comparison then now. Korea s history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), p. 27. Korea söker försoning med sina bortadopterade barn [Korea s quest for reconciliation with its overseas adopted children], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Koreansk-svenska relationer genom tiderna [Korean-Swedish relations in history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp Adopterade utsätts för rasdiskriminering [Adoptees are exposed to racial discrimination], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp Vilka är de biologiska föräldrarna i Korea? [Who are the biological parents in Korea?], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2010 (vol. 19), p Just like Sweden, Korea must accept single mothers, Korean Unwed Mothers Support Network Newsletter Sep/2013 (Vol. 7), 2 p. 17

18 Debate articles 1999 En kritik av den internationella adoptionen [A critique of international adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), pp Att skapa en adoptivkoreansk identitet bortom Västs mångkulturella diskurs [To create an adopted Korean identity beyond Western multicultural discourse], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2002 (vol. 11), pp When ethnic stereotypes come true, The Revenge Chronicles Newsletter no. 1/2004 (vol. 1), 1 p Il Zoo Kim Zung, Statligt återresebidrag för adopterade i samband med adoption [Economic contribution to adoptees at the time of the adoption], Dala-Demokraten , p _dd882.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, En ny syn på adoptioner [A new view on adoptions], Dala- Demokraten , p _dd512.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, Medborgerliga rättigheter för adopterade [Civil rights for adoptees], Dala-Demokraten , p _dd499.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, Inte lätt för adopterad att bara vara som en svensk [Not easy for an adoptee just to be like a Swede], Falu-Kuriren , p Il Zoo Kim Zung, Bättre kompetens i adoptionsfrågor [Better insight in adoption issues], Falu-Kuriren , p

19 + Il Zoo Kim Zung, Segregeringen måste bort [The segregation has to disappear], Göteborg-Posten , p Il Zoo Kim Zung, Adopterade utsätts för diskriminering [Adoptees are exposed to discrimination], Länstidningen i Östersund , p Paola Ceder, Patrik Lundberg & Hanna Sofia Jung Johansson, Sökande efter sitt ursprung [Searching for origins], Blekinge Läns Tidning , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg & Gitte Enander, Alla har rätt till sitt ursprung [Everyone has a right to her origin], Bohuslänningen , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Adopterades rättigheter glöms bort [Adoptees rights are discarded], Dagen , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Vi vill kunna söka efter vårt ursprung [We want to be able to search for our origin], Hallands- Posten , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Respektera adopterades behov [Respect adoptees' needs], Jönköpings-Posten , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Rätt att söka ursprung. Utlandsadopterades rättigheter marginaliseras och försummas [Right to search for origin. Foreign adoptees s rights are marginalized and neglected], Nerikes Allehanda , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp 19

20 oss söka vårt ursprung [Help us find our origin], Norrbottens-Kuriren , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp oss söka vårt ursprung [Help us find our origin], Norrköpings Tidningar , p. A30. + Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp oss att hitta våra rötter och vårt ursprung [Help us to find our roots and our origin], Skaraborgs Läns Tidning , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Viktigt hitta sina biologiska rötter [Important to find biological roots], Sundsvalls Tidning , p Paola Ceder, Stephanie Sjöstedt & Marit Arnbom, Adopterade: Vi vill ha praktisk hjälp att söka efter vårt ursprung [Adoptees: We want practical help to search for our origin], Vestmanlands Läns Tidning , p. B9. + Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Låt barnkonventionen ingå i svensk lag [Include the childen s convention in Swedish law], Västerbottens-Kuriren , p Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, och adopterades rättigheter [ and adoptees rights], Östersunds-Posten , p Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, Hjälp att söka ursprunget [Help to search for roots], Kristianstadsbladet , p. 34. Book reviews 20

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire Abstract Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire For many years, family relations between white Westerners and non-white

Läs mer

Tobias Hübinette, Multicultural Centre, Botkyrka, Sweden

Tobias Hübinette, Multicultural Centre, Botkyrka, Sweden Abstract To be a floating signifier: A study of the transracial experience seen through adopted Korean life narratives Since the end of the Korean War between 150-200,000 Koreans have been adopted into

Läs mer

Published monographs. Unpublished reports. Selected publications of Tobias Hübinette

Published monographs. Unpublished reports. Selected publications of Tobias Hübinette Selected publications of Tobias Hübinette Published monographs 2006 Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture, Korean Studies

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Keywords: Korea, nationalism, migration, ethnicity, diaspora, transnationalism

Keywords: Korea, nationalism, migration, ethnicity, diaspora, transnationalism Abstract The Korean nations and the Korean diasporas: A challenge to nationalist ideology or a strengthening of ethnic ties? Ever since the colonial world order of European empires imploded after World

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Henrik Samuelsson Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE Education 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Solo Exhibitions (Selection) 2014 Cool, Galerie Laurent Godin, Paris,

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

FN-dagen. mot rasism och diskriminering 2014. Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera!

FN-dagen. mot rasism och diskriminering 2014. Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera! FN-dagen mot rasism och diskriminering 2014 Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera! Malmö högskola, 21 mars kl 8 16. Citadellsvägen 7 Varför är FN-dagen mot rasism så viktig? För att

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Telefon: 0730-81 43 29 E-post: tobias.hubinette@bredband.net URL: http://www.tobiashubinette.se Blogg: https://tobiashubinette.wordpress.

Telefon: 0730-81 43 29 E-post: tobias.hubinette@bredband.net URL: http://www.tobiashubinette.se Blogg: https://tobiashubinette.wordpress. CV Svenskt namn: Tobias Hübinette Koreanskt namn: Lee Sam-dol Födelsedatum: 12 augusti 1971 Födelseort: Cheolla-provinsen, Republiken Korea Medborgarskap: svenskt Telefon: 0730-81 43 29 E-post: tobias.hubinette@bredband.net

Läs mer

Antal födda utanför Europa 2000: 386 565 individer (adopterade 11%)

Antal födda utanför Europa 2000: 386 565 individer (adopterade 11%) Utlandsadopterade i statistiken Den totala populationen Antal adopterade 1969-2000: 41 026 individer (NIA 2001) Antal födda utanför Europa 2000: 386 565 individer (adopterade 11%) Största länder 1963-99:

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans;

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans; FOG179 Fotografiskt projektarbete SOMMARGUIDE Innehåll: Välkommen till Akademin Valand Tacka JA till kursen Att vara i huset Schema Bra att veta inför kursen Verkstäder och utlåning Utställning Sommar

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer