Seminars and lectures

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminars and lectures"

Transkript

1 Other publications of Tobias Hübinette On ethnicity and race Seminars and lectures 2007 Adopterade riktiga svenskar eller inte? Att leva som icke-vit bland den vita majoritetsbefolkningen i Sverige [Adoptees real Swedes or not? To live as non-white among the white majority population of Sweden], Museion, Museum of World Culture, Göteborg University, Gothenburg, Adoption, diskriminering och etnisk identitet [Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, Carina Tigervall, Vad kan adoptivfamiljer och adopterade bidra med till IMERforskningen [How adoptive families and adoptees can contribute to migration and ethnicity research], Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity & Welfare, Malmö University College, Malmö, Samtal med 20 vuxna utlandsadopterade om den transrasiala vithetens levbarhet i ett samtida Sverige. En presentation av forskningsprojektet Adoption, diskrimninering och etnisk identitet [Discussions with 20 adult intercountry adoptees regarding the liveability of a transracial whiteness in contemporary Sweden. A presentation of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], IMER seminar, Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, Carina Tigervall, Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar i Sverige [Experiences of racialisation among adoptees and adoptive parents in Sweden], Centre for multiethnic research, Uppsala University, Uppsala, Carina Tigervall, Att samtala med adoptivföräldrar och adopterade om ras, rasism och rasifiering. En redovisning av forskningsprojektet Adoption, diskriminering och etnisk identitet [To talk with adoptive parents and adoptees about race, racism and racialisation. An account of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, 'Going native' eller att bli den andre - om kolonisatörens behov och begär efter tillhörighet speglat genom transrasiala adoptionsfantasier [ Going native or becoming the Other: The coloniser s need and desire to belong reflected through transracial adoption fantasies], Multicultural Centre, Botkyrka,

2 2009 Om koloniala fantasier och transrasiala adoptioner [Colonial fantasies and transracial adoptions], Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm, Blandade i historien och i samtiden [Mixed race people in history and today], Multicultural Centre, Botkyrka, Dina Avrahami, Fataneh Farahani, René Leon Rosales & Hanna Wikström, Rastänkande och sexualisering i dagens Sverige [Race thinking and sexualisation in contemporary Sweden], Stockholm Pride House 2009, Kulturhuset, Stockholm, 'Japanese, Japanese, Japanese ': Representations of East Asians in Swedish contemporary visual culture, 1st workshop on Decoding the Nordic colonial mind, Department of Culture and Identity, Roskilde University, Roskilde, To be non-white in a colour-blind society: Conversations with adoptees and adoptive parents in Sweden on everyday racism, Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, Att vara icke-vit svensk: Om kroppens betydelse och svenskheten [To be a non-white Swede: On the significance of the body and Swedishness], Mälardalen University College, Västerås, Social oro och utanförskap situationen i Sverige och Europa [Social unrest and marginality the situation in Sweden and Europe], Folk och försvars och Föreningen lärare i samhällskunskaps lärarkonferens, Army Museum, Stockholm, Nathan Hammelberg & Linda Shamma Östrand, Blandade i Sverige och världen, i historien och samtiden [Mixed people in Sweden and the world, and in history and the contemporary], Multicultural Centre, Botkyrka, Framställningar och föreställningar om östasiater i samtida svensk visuell kultur kritisk ras- och vithetsforskning i en svensk kontext [Representations and images of East Asians in contemporary Swedish visual culture critical race and whiteness studies in a Swedish context], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 'Ord som sårar'. Den svenska vithetens (o)förmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter [ Words that wound. The Swedish Whiteness and its (in)ability to 2

3 accomodate the experiences of minorities], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, Om frågor om ras och vithet i dagens Sverige [On issues of race and whiteness in today s Sweden], Vänsterpartiet Hägersten, Stockholm, Mångfald och diskriminering [Diversity and discrimination], National Board of Health and Welfare, Multicultural Centre, Botkyrka, Den svenska vitheten och kritiska vithetsstudier [Swedish whiteness and critical whiteness studies], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, Ras och diskriminering [Race and discrimination], Board of education, Stockholm City, 'Tjing tjong!': Svensk rebellhumor och gulingförakt [ Ching chong!. Swedish rebel humour and yellow disguste], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, Utlandsadopterade och möjligheten att vara icke-vit svensk [Transnational adoptees and the possibility of being a non-white Swede], Department of Gender Studies, Linköping University, Catrin Lundström, Om svenskheten och vitheten [On Swedishness and whiteness], Multicultural Centre, Botkyrka, Irene Molina, Antirasismens framtid [The future of antiracism], 10th Socialist Forum, ABF House, Stockholm, Yoshihiro Takahashi & Danjel Nam, Om asiatisk maskulinitet i dagens Sverige [On Asian masculinity in contemporary Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, Nordic whiteness under siege: White mourning and melancholia in contemporary Sweden, 1st workshop on Crisis and Nordic identities, Reykjavik University, Reykjavik, Den svenska rasismen och den svenska vitheten [Swedish racism and Swedish whiteness], Tamams studentförening, Vänskapens hus, Lund,

4 Rasismen och den nordiska vitheten [Racism and Nordic whiteness], Centre for Gender Studies, Umeå University, Umeå, Den svenska vitheten och den svenska (anti)rasismen [Swedish whiteness and Swedish (anti)racism], Center against racism, Ibis Hotel, Stockholm, Om segregation, och ras och vithet [On segregation, race and whiteness], Förorternas riksdag: Förorten på Operan Re:Aktion mot segregation, Operaterrassen, Stockholm, Varför ska vi tala om ras och vithet i dagens Sverige? [Why should we talk about race and whiteness in today's Sweden?], Collegium for the Sociology of Education, Göteborg University, Gothenburg, Maria Decida Wahlberg, Oivvio Polite, Ylva Habel, Paul Lappalainen, Nathan Hammelberg & Jacob Kimvall, Blackface i Sverige. Ett samtal om svarta stereotyper, underhållning och antirasistiska strategier [Blackface in Sweden. A discussion on black stereotypes, entertainment and antiracist strategies], Bio Rio, Stockholm, Koloniala föreställningar och rasfantasier i den svenska samtidskulturen [Colonial images and racial fantasies in contemporary Swedish culture], ABF House, Stockholm, René Léon Rosales, Om erfarenheter från användandet av forskningscirkelmetoden i arbetet mot rasism och diskriminering i Botkyrka kommun [On experiences from the use of the research circle method in the work against racism and discrimination in Botkyrka Municipality], Swedish Participatory Action Research Community s 3rd conference, Teachers House, Stockholm, Irene Molina, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, Segregation: Teorier och strategier [Segregation: Theories and strategies], Gala för orten, Förorternas riksdag, Culture House, Stockholm, Race performativity and the crisis of multiculturalism, 2nd workshop on Crisis and Nordic identities, University of Tampere, Tampere, Lennart Räterlinck, Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli [To perform race: On white racial performativity and white racial melancholia], Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, Swedish whiteness and Swedish racism, No Border Camp 2012, Stockholm,

5 Om behovet av att börja tala om ras i dagens Sverige utifrån afrosvenskarnas situation. Rasism mot människor med afrikanskt ursprung i dagens Sverige [On the need to speak about race in today s Sweden seent through the situation of Afro- Swedes. Racism against people of African origin in today s Sweden], Gemenskapen, Malmö, Om stereotyper i samtida svensk bildkultur [On stereotypes in contemporary Swedish visual culture], Konstnärshuset, Stockholm, Rasism och främlingsfientlighet [Racism and xenophobia], Assyrien kulturcenter, Botkyrka, Strukturellt förtryck och strukturell rasism [Structural oppression and structural racism], Vänsterns studentförbund, Södertörn University, Catrin Lundström, Swedish whiteness and white melancholia. A diagnosis of a white nation in crisis, Department of Social Anthropology, Stockholm University, Ras och postkolonialism [Race and postcolonialism], Harakat, Husby Träff, Stockholm, Stereotyper av minoriteter förr och nu [Stereotypes of minorities in history and today], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, Spelar hudfärg någon roll? [Does skin color matter?], Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Stockholm, Om ras och vithet [On race and whiteness], FN-dagen mot rasism och diskriminering, ABF Vårby Gård, Huddinge, René León Rosales, Vem är välkommen [Who is welcome?], Spiritus Mundi, Malmö, Rasstereotyper i barnkulturen [Racial stereotypes in children s culture], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, Mistre Tesfaye, Dokument Botkyrka rasism då och nu [Document Botkyrka racism then and now], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka,

6 Om rasism i dagens Sverige [On racism in today s Sweden], SSA Group & Botkyrka kommun, Subtopia Patrik Lundberg, Gul utanpå: Ett samtal om vithet och adoption i dagens Sverige [Yellow on the outside: A discussion on whiteness and adoption in today s Sweden], Aspuddens bokhandel, Stockholm, Catrin Lundström, Reflektioner kring den svenska vitheten igår, idag och imorgon [Reflections on Swedish whiteness in history, today and tomorrow], Sociologer för maktanalys och kritisk samhällsdebatt, Teater Tribunalen, Stockholm, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Sigtuna litteraturfestival 2013, Sigtuna bibliotek, Sigtuna, Representationer av asiater i svensk film [Representations of Asians in Swedish cinema], Kulturarvsagenterna: Mångfalden i det svenska filmarvet, Zita Folkets bio, Stockholm, Om ras, svenskhet och adoption [On race, Swedishness and adoption], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, Vad kan kritisk ras- och vithetsforskning göra för nytta i dagens Sverige? [What use does critical race and whiteness research have in today s Sweden?], Forum för feministisk forskning, Stockholm University, Zanyar Adami, Cecilia Gärding & Johanna Wiklund, Om rasism och mänskliga rättigheter [On racism and human rights], Multicultural Centre, Botkyrka, Reflektioner kring ras och kolonialism i relation till samer och Sverige [Reflections in race and colonialism in relation to Sámis and Sweden], Centre for Sami Research, Umeå University, Fatima Jonsson, Rasstereotyper och vita fantasier i svenskproducerade dataspel [Racial stereotypes and white fantasies in computer games produced in Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Solna stadsbibliotek, Solna, Fatima Jonsson, Rasstereotyper i dataspel [Racial stereotypes in computer games], School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Södertörn University,

7 + Lotten Gustafsson Reinius, Nathan Hamelberg, Anne Folke Henningssen & Karin Wästfelt, Att iscensätta den Andre [To perform the Other], Museum of Ethnography, Stockholm, Mats Deland, Rasmus Fleischer, Fredrik Hertzberg, Mattias Gardell & Heléne Lööw, Vad vet vi om den svenska extremhögern? [What do we know about the Swedish Extreme Right?], Socialistiskt forum 2013, ABF-huset, Stockholm, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Regionbibliotek Stockholm, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm, René Léon Rosales, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Myndigheten för kulturanalys, Stockholm, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Gottsundabiblioteket, Uppsala, Mångfald i svensk visuell kultur [Diversity in Swedish visual culture], Berghs School of Communication, Stockholm, Samson Beshir, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Afrosvenskarnas riksförbund, Rinkeby Folkets hus, Stockholm, Hör rasbegreppet hemma inom den antirasistiska rörelsen i Sverige? [Does the concept of race belong to the antiracist movement in Sweden?], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, Isabella Andersson, Mireya Echeverría Quezada, Zandra Kurén & Madelen Lundin, Antirasismens mångfald [The diversity of antiracism], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, En segregerad storstad [A segregated big city], Miljöpartiet, Grillska huset, Stockholm, Åtgärder mot afrofobi [Actions against afrophobia], Afrosvenskarnas riksförbund, ABF House, Stockholm,

8 Om ras och vithet i dagens Sverige sedd genom statistik [On race and whiteness in today s Sweden seen through statistics], Rättviseförmedlingen, Stockholm, Den svenska vithetens historia del 1 [The history of Swedish whiteness part 1], Interfem, Stockholm, Charlotte Hyltén-Cavallius & Mikael Morberg, Multicultural Centre. A short introduction, 7th Diversity Matters Forum, Mimar Sinan University of Fine Arts, Istanbul, Om ras och svenskhet i dagens Sverige [On race and Swedishness in today s Sweden], Fisksätra Folkets hus, Nacka, Om migration och segregation i dagens Sverige" [On migration and segregation in today s Sweden], Globala gymnasiet, Stockholm, Ulrika Gunnarsdotter & Sara Parkman, "Knätofsarna" [Tassled garters], Multicultural Centre, Botkyrka, Henrik Arnstad & Evin Ismail, Vad är islamofobi och afrofobi och vilka uttryck tar de? Hur ser de högerextrema krafterna ut och har de ökat? [What is islamophobia and afrophobia and how are they expressed? How do the Far Right forces look like and have they increased], Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Arbetsförmedlingen Etableringsverksamheten, Stockholm, Om vardagsrasism i dagens Sverige [On everyday racism in today s Sweden], Bryt upp! En konferens om etik och rasism, Huddinge Folkets hus, Huddinge, Den svenska vithetens historia del 2 [The history of Swedish whiteness part 2], Interfem, Stockholm, Anna Ardin, Rashid Musa, Sara Abdollahi & Monica Fundin Pourshahidi, En antirasistisk politik - hur ser den egentligen ut [Antiracist politics how does it look like?], Almedalsveckan, Visby, Judith Kiros, Yeshiwork Wondmeneh, Seher Yilmaz & Kawa Zolfagary, Har svenska toppolitiker namnofobi? [Has Swedish top politicians namephobia?], Almedalsveckan, Visby,

9 Om segregation och diskriminering [On segregation and discrimination], Brobyggarutbildningen], Multicultural Centre, Botkyrka, Charlotte Hyltén-Cavallius, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Arena, Stockholm, Segregation, rasstereotyper och antirasism i Sverige idag [Segregation, racial stereotypes and antiracism in today s Sweden], PeaceWorks, Storholmen, Norrtälje, Om rykten i Botkyrka [On rumours in Botkyrka], Hallunda bibliotek, Botkyrka, Samson Beshir Om afrofobi [On afrophobia], ABF Malmö, Gemenskapen, Malmö, Konstruktionen av de Andra i högerextrema texter och bilder [The construction of the Others in Far Right texts and images], Sensus, Medborgarhuset, Stockholm, Segregationen och dess effekter [Segregation and its effects], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg, Det svenska rastänkandet, den svenska antirasismen och den svenska vitheten [Swedish race thinking, Swedish antiracism and Swedish whiteness], LSU Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholm, Normkritik, intersektionalitet, rastänkande och svenskhet [Norm critique, intersectionality, race thinking and Swedishness], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Charlotte Hyltén-Cavallius, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Hotell Utsikten, Nynäshamn Afrofobi i dagens Sverige [Afrophobia in today s Sweden], ABF Malmö, Malmö högskola, Malmö, Om antirasism och rasism [On antiracism and racism], Socialdemokratiska studentklubben, Stockholm,

10 Segregationen och dess effekter [Segregation and its effects], Röda korsets folkhögskola, Stockholm, Ett splittrat och segregerat Sverige [A divided and segregated Sweden], Svenska muslimer för fred och rättvisa, Medborgarhuset, Stockholm, Sverige - västvärldens mest antirasistiska och segregerade land [Sweden the most antiracist and segregated country in the Western world], Multicultural Centre, Botkyrka, Statistikens roll [The role of statistics], Civil Rights Defenders, Stockholm, Sverige ett land mellan antirasism och segregation [Sweden a country between antiracism and segregation], Centrum för urbana studier, University of Gothenburg, Folkets hus Hammarkullen, Göteborg, Om ras och vithet [On race and whiteness], Hagabergs folkhögskola, Södertälje, Reintroducing race in Swedish poverty research and policy, ESPON 2013, Nordregio, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Högskolan Väst, Trollhättan, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Botkyrka, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Hotell Riverton, Göteborg, Vad är jämlikhetsstatistik? [What is equality statistics?], Botkyrka kommun, Multicultural Centre, Botkyrka, Afro-Swedes [Afrosvenskar], United Nations Working Group of Experts on People of African Descent, Multicultural Centre, Botkyrka, Det splittrade Sverige [A divided Sweden], ABF Huddinge, Huddinge, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Afrosvenska akademin, Multicultural Centre, Botkyrka,

11 2015 En postkolonial feministisk introduktion till internationell adoption [A postcolonial feminist introduction to international adoption], Unga Klara, Stockholms dramatiska högskola, Den svenska bostadssegregationen: Utveckling och mönster [The Swedish residential segregation: Development and patterns], Inkludera mera!, Tollare folkhögskola, Nacka, Situationen för majoritetssvenskar i södra Botkyrka [The situation for majority Swedes in southern Botkyrka], Tullinge socialdemokratiska förening, Elgentorp, Botkyrka, Segregation och rasism i Sverige [Segregation and racism in Sweden], Mikaelikyrkan, Skärholmen, Stockholm, Rasstereotyper och svensk vithet [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Normkritisk visuell kommunikation, Multicultural Centre, Botkyrka, Vilka röstar på SD? [Who vote for the Sweden Democrats?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Multicultural Centre, Botkyrka, Rasismens historia och nutid med fokus på Sverige [Racism in the past and today with a focus on Sweden], Stockholms stads bibliotek, Hamburgerbryggeriet, Stockholm, Rastänkandets historia och konstruktionen av svenskheten [The history of race thinking and the construction of Swedishness], Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet, Rönneberga kursgård, Lidingö, Kajsa Ekis Ekman, Aino Gröndahl, Peo Hansen & Shahram Khosravi, Noncitizen dinner. Om avskaffandet av medborgarskap [Noncitizen dinner: On the abolishment of citizenship], Tempo dokumentärfestival, Dramalabbet, Stockholm, En introduktion till det ras- och vithetskritiska forskningsfältet [An introduction to the field of critical race and whiteness studies], Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Gothenburg, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Fazer konferens, Stockholm,

12 Rasstereotyper och svensk vithet [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, Det segregerade Sverige och Stockholm [Segregated Sweden and Stockholm], Skarpnäcks folkhögskola, Stockholm, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden], STÅ UPPsala för jämlikhet mot rasism, Sensus, Gästrike-Hälsinge Nation, Uppsala, Johanna Marseille, Michael McEachrane, Raymond Peroti, Alex Rodallec & Kitimbwa Sabuni, Identitetspolitik det stora samtalet [Identity politics the big discussion], Multicultural Centre, Botkyrka, Teoretiska perspektiv på mångfald och rasism i dagens Sverige [Theoretical perspectives on diversity and racism in today s Sweden], Nyköpings folkhögskola, Nyköping, Patrik Lundberg, Rasism och tillhörighet [Racism and belonging], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, Svenska rasstereotyper av minoriteter igår och idag [Swedish racial stereotypes of minorities yesterday and today], Strindbergsmuseet, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Nätverket för fred på Afrikas horn: The Horn Café, Sensus, Stockholm, Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker [To perform race: On race performative practices], Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, Keth Thapper, Ulrika Westerlund & Kawa Zolfagary, Går det att prata om ett slag på nätet? [Is it possible to talk about a battle on the internet?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Vuxenskolan, Stockholm Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Jämlikhetsdata. Ett viktigt verktyg i arbetet för bättre livsvillkor för afrosvenskar och svenska muslimer i Botkyrka, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, Multicultural Centre, Botkyrka,

13 Hur mäta mångfald? [How to measure diversity?], Valand Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, The adopted Koreans as part of the Korean diaspora: Challenges and problems, Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Alice Bah Kuhnke, Marie Demker, Åke Göransson & Max Stockman, Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss har vi ett demokratisk underskott? [Antisemitism, Islamophobia band the stranger enemy among us do we have a democratic deficit?], Almedalsveckan, Visby, Nizar Chakkour, Jonas Franksson & Ulrika Westerlund, Hur uppnå lika rättigheter för alla? Strategier och metoder för hbtq- funkis- och antirasiströrelsen [How to accomplish equal rights for all? Strategies and methods for the LGBTQ, disability and antiracist movements], Almedalsveckan, Visby, Torbjörn Björlund, Adrian Groglopo, Irene Molina, Magda Rasmusson & Maria-Elsa Salvo, Rasismen i offentligheten vad säger politikerna? [Racism in the public sphere what do the politicians say?], Almedalsveckan, Visby, Seluah Alsaati, Samson Beshir & Irene Molina, Går det att motverka diskriminering utan att mäta den? [Is is possible to combat discrimination without measuring it?], Almedalsveckan, Visby, Christine Bylund & Ulrika Westerlund, Jämlikhetsdata en metod för likabehandlingsarbetet? [Equality data a method for equality work?], Stockholm Pride House 2015, Kulturhuset, Stockholm, Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker [To perform race: On race performative practices], Västerbottensteatern, Skellefteå, Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Ungdomsbarometern, Stockholm, Hur mäta mångfald? [How to measure diversity?], Rådet för mänskliga rättigheter, Stockholms stad, Stockholm, Rasism mot asiater igår och idag [Racism against Asians yesterday and today], Västerbottensteatern, Skellefteå, Eddie Esmail, Nora Mehsen, Begard Reza, Rebecca Scherr & Thomas I.M. Talawa 13

14 Prestø, Racism hidden in sexual preferences, Skeiv Verden, Oslo, Det nya mångfalds-sverige: Utmaningar inför framtiden [The new diversity Seeden: Challenges for the future], Värmlands museum, Karlstad, En introduktion till jämlikhetsdata [An introduction to equality data], Botkyrka kommun, Tumba, Rasism mot asiater igår och idag [Racism against Asians yesterday and today], Vävenscenen, Umeå, On Adoption and Korea Unpublished manuscripts 1999 Irland och Korea en komparativ historisk studie [Ireland and Korea a comparative historical study], B.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 58 p Den svenska Koreabilden [The Swedish image of Korea ], M.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 51 p Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture, Ph.D.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 265 p. Edited publications Michael Lee Wallqvist, The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, August , Oslo-Norway, Stockholm: Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, 38 p. Book chapters 2001 History, in Tobias Hübinette & Michael Lee Wallqvist (ed.), The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees August 9-12, 2001, Oslo-Norway, Stockholm: 14

15 Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, p. 23. Periodical articles 1995 Nazister vill sterilisera adoptivbarn [Nazis want to sterilize adoptive children], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp Nazisternas syn på adoptivbarn [The Nazi view on adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1995 (vol. 4), pp Adoptivbarn en ny problemgrupp [Adopted children a new problem group], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), p Adoptivbarn en principkrock för rasister svartskalle eller svensk? [Adoptive children a problem of principle for racists black head or Swedish?], Att Adoptera: Utgiven av Adoptionscentrum no. 2/1996 (vol. 27), pp Rasistiskt våld mot adopterade under 1997 [Racist violence against adoptees in 1997], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1997 (vol. 6), pp Några anmärkningar kring statistik om adoptivkoreaner [Some notes on statistics on adopted Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), p. 11. Korea-adoptionens historia [The history of Korean adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp Utlandskoreaner [Overseas Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), pp Adoptionen från Korea [Adoption from Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2001 (vol. 10), pp

16 Relationer över rasgränserna [Inter-racial relations], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), pp A presentation of research concerning inter-country adoptees and adopted Koreans in Sweden, The OAK. Global Overseas Adoptees Link Newsletter December/2002 (vol. 4), pp En presentation av den senaste forskningen om utlandsadopterade i Sverige [A presentation of the latest research on inter-country adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), pp Ett försök till analys av adoptionsdebatten [An attempt to an analysis of the adoption debate], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Relationen Sverige-Korea eller 'Koreasvenskarna' [The relationship between Sweden- Korea or the Korea Swedes ], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Tre Hollywood-filmer sedda utifrån ett adoptionsperspektiv [Three Hollywood movies seen from an adoption perspective], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 1 [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 1], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2002 (vol. 42), pp Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 2 [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 2], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 3/2002 (vol. 42), p The meaning of roots, Blessings from China: Families with Children from China no. 3/2003 (vol. 8), pp Nordkorea och adoption [North Korean and adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp Suicidbeteende bland utlandsadopterade i Sverige [Suicide behaviour among foreign adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp

17 Sverige och adoptionsfrågan i Korea [Sweden and the adoption issue in Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp President Kim Dae Jung och adoptionsfrågan i Korea [President Kim Dae Jung and the adoption issue in Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2003 (vol. 43), pp Adoptivkoreanerna i Sverige och adoptionsfrågan i Korea [The adopted Koreans of Sweden and the Korean adoption issue], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Kuriosafakta kring adoption och adopterade från Korea [Facts and figures about adoption and Korean adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Historisk jämförelse då nu. Koreas historia [Historical comparison then now. Korea s history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), p. 27. Korea söker försoning med sina bortadopterade barn [Korea s quest for reconciliation with its overseas adopted children], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Koreansk-svenska relationer genom tiderna [Korean-Swedish relations in history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp Adopterade utsätts för rasdiskriminering [Adoptees are exposed to racial discrimination], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp Vilka är de biologiska föräldrarna i Korea? [Who are the biological parents in Korea?], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2010 (vol. 19), p Just like Sweden, Korea must accept single mothers, Korean Unwed Mothers Support Network Newsletter Sep/2013 (Vol. 7), 2 p. 17

18 Debate articles 1999 En kritik av den internationella adoptionen [A critique of international adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), pp Att skapa en adoptivkoreansk identitet bortom Västs mångkulturella diskurs [To create an adopted Korean identity beyond Western multicultural discourse], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2002 (vol. 11), pp When ethnic stereotypes come true, The Revenge Chronicles Newsletter no. 1/2004 (vol. 1), 1 p Il Zoo Kim Zung, Statligt återresebidrag för adopterade i samband med adoption [Economic contribution to adoptees at the time of the adoption], Dala-Demokraten , p _dd882.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, En ny syn på adoptioner [A new view on adoptions], Dala- Demokraten , p _dd512.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, Medborgerliga rättigheter för adopterade [Civil rights for adoptees], Dala-Demokraten , p _dd499.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, Inte lätt för adopterad att bara vara som en svensk [Not easy for an adoptee just to be like a Swede], Falu-Kuriren , p Il Zoo Kim Zung, Bättre kompetens i adoptionsfrågor [Better insight in adoption issues], Falu-Kuriren , p

19 + Il Zoo Kim Zung, Segregeringen måste bort [The segregation has to disappear], Göteborg-Posten , p Il Zoo Kim Zung, Adopterade utsätts för diskriminering [Adoptees are exposed to discrimination], Länstidningen i Östersund , p Paola Ceder, Patrik Lundberg & Hanna Sofia Jung Johansson, Sökande efter sitt ursprung [Searching for origins], Blekinge Läns Tidning , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg & Gitte Enander, Alla har rätt till sitt ursprung [Everyone has a right to her origin], Bohuslänningen , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Adopterades rättigheter glöms bort [Adoptees rights are discarded], Dagen , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Vi vill kunna söka efter vårt ursprung [We want to be able to search for our origin], Hallands- Posten , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Respektera adopterades behov [Respect adoptees' needs], Jönköpings-Posten , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Rätt att söka ursprung. Utlandsadopterades rättigheter marginaliseras och försummas [Right to search for origin. Foreign adoptees s rights are marginalized and neglected], Nerikes Allehanda , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp 19

20 oss söka vårt ursprung [Help us find our origin], Norrbottens-Kuriren , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp oss söka vårt ursprung [Help us find our origin], Norrköpings Tidningar , p. A30. + Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp oss att hitta våra rötter och vårt ursprung [Help us to find our roots and our origin], Skaraborgs Läns Tidning , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Viktigt hitta sina biologiska rötter [Important to find biological roots], Sundsvalls Tidning , p Paola Ceder, Stephanie Sjöstedt & Marit Arnbom, Adopterade: Vi vill ha praktisk hjälp att söka efter vårt ursprung [Adoptees: We want practical help to search for our origin], Vestmanlands Läns Tidning , p. B9. + Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Låt barnkonventionen ingå i svensk lag [Include the childen s convention in Swedish law], Västerbottens-Kuriren , p Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, och adopterades rättigheter [ and adoptees rights], Östersunds-Posten , p Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, Hjälp att söka ursprunget [Help to search for roots], Kristianstadsbladet , p. 34. Book reviews 20

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire Abstract Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire For many years, family relations between white Westerners and non-white

Läs mer

Telefon: 0730-81 43 29 E-post: tobias.hubinette@bredband.net URL: http://www.tobiashubinette.se Blogg: https://tobiashubinette.wordpress.

Telefon: 0730-81 43 29 E-post: tobias.hubinette@bredband.net URL: http://www.tobiashubinette.se Blogg: https://tobiashubinette.wordpress. CV Svenskt namn: Tobias Hübinette Koreanskt namn: Lee Sam-dol Födelsedatum: 12 augusti 1971 Födelseort: Cheolla-provinsen, Republiken Korea Medborgarskap: svenskt Telefon: 0730-81 43 29 E-post: tobias.hubinette@bredband.net

Läs mer

Mångkulturellt centrum 2014. Verksamhets- berättelse

Mångkulturellt centrum 2014. Verksamhets- berättelse Mångkulturellt centrum 2014 Verksamhets- berättelse 1 INNEHÅLL 5 Inledning 7 Uppföljning mål 2014 11 Utställningar & program 19 Pedagogiska verkstan 23 Forskning & utbildning 34 Förlaget 36 Reception

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA

JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. innehåll 2007:4 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. 622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Uppsatser

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

A literary overview of Swedish civil society research

A literary overview of Swedish civil society research 40 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA FORSKNINGS- AVDELNINGENS ARBETSRAPPORTSERIE NR 40 RESEARCH DEPARTMENT S WORKING PAPERS NO 40 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE A literary overview of Swedish civil society research

Läs mer

Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige

Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige Afrofobi En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige Afrofobi En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige Mångkulturellt centrum, Botkyrka, 147 85 Tumba www.mkc.botkyrka.se

Läs mer

Om ras och vithet i ett samtida Sverige

Om ras och vithet i ett samtida Sverige Om ras och vithet i ett samtida Sverige Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales Under våren 2012 rasade en infekterad och upprörd debatt om något till synes så oförargligt

Läs mer

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

The Past, the Present and the Future of Police Research

The Past, the Present and the Future of Police Research Denna dokumentation (proceedings) från den femte nordiska polisforskningskonferensen inleds med fyra bidrag om polisforskningens utveckling från några av de ledande forskarna inom området: David Bayley

Läs mer

Konferensrapport: Centers and Peripheries in Sport Malmö den 8 12 april 2010

Konferensrapport: Centers and Peripheries in Sport Malmö den 8 12 april 2010 ISSN 1652 7224 Publicerad den 6 juni 2010 Klicka här för utskriftsvänlig pdf-fil Besök konferenshemsidan Konferensrapport: Centers and Peripheries in Sport Malmö den 8 12 april 2010 Malmös största idrottsvetenskapliga

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009

Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009 Linköpings universitet Campus Norrköping - ISV Lärarprogrammet Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009 Förteckning ISRN: LIU-ISV/LÄR-G-09/XX--SE Löpnr Svensk titel Engelsk titel Författare

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

RAPPORT - STADSLABORATORIET 1. Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET

RAPPORT - STADSLABORATORIET 1. Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET RAPPORT - STADSLABORATORIET 1 Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET Sommaren 2011 1 RAPPORT - STADSLABORATORIET 2 Innehållsförteckning Förord arbetet med rapporten Stadslaboratoriet

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009

KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009 KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009 ACSIS Publications 5 ISSN 1653-1507 ISBN-10: 91-975765-4-9 ISBN-13: 978-91-975765-4-3 Grafisk form: Tove Andersson & Malin

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer