Seminars and lectures

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminars and lectures"

Transkript

1 Other publications of Tobias Hübinette On ethnicity and race Seminars and lectures 2007 Adopterade riktiga svenskar eller inte? Att leva som icke-vit bland den vita majoritetsbefolkningen i Sverige [Adoptees real Swedes or not? To live as non-white among the white majority population of Sweden], Museion, Museum of World Culture, Göteborg University, Gothenburg, Adoption, diskriminering och etnisk identitet [Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, Carina Tigervall, Vad kan adoptivfamiljer och adopterade bidra med till IMERforskningen [How adoptive families and adoptees can contribute to migration and ethnicity research], Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity & Welfare, Malmö University College, Malmö, Samtal med 20 vuxna utlandsadopterade om den transrasiala vithetens levbarhet i ett samtida Sverige. En presentation av forskningsprojektet Adoption, diskrimninering och etnisk identitet [Discussions with 20 adult intercountry adoptees regarding the liveability of a transracial whiteness in contemporary Sweden. A presentation of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], IMER seminar, Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, Carina Tigervall, Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar i Sverige [Experiences of racialisation among adoptees and adoptive parents in Sweden], Centre for multiethnic research, Uppsala University, Uppsala, Carina Tigervall, Att samtala med adoptivföräldrar och adopterade om ras, rasism och rasifiering. En redovisning av forskningsprojektet Adoption, diskriminering och etnisk identitet [To talk with adoptive parents and adoptees about race, racism and racialisation. An account of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, 'Going native' eller att bli den andre - om kolonisatörens behov och begär efter tillhörighet speglat genom transrasiala adoptionsfantasier [ Going native or becoming the Other: The coloniser s need and desire to belong reflected through transracial adoption fantasies], Multicultural Centre, Botkyrka,

2 2009 Om koloniala fantasier och transrasiala adoptioner [Colonial fantasies and transracial adoptions], Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm, Blandade i historien och i samtiden [Mixed race people in history and today], Multicultural Centre, Botkyrka, Dina Avrahami, Fataneh Farahani, René Leon Rosales & Hanna Wikström, Rastänkande och sexualisering i dagens Sverige [Race thinking and sexualisation in contemporary Sweden], Stockholm Pride House 2009, Kulturhuset, Stockholm, 'Japanese, Japanese, Japanese ': Representations of East Asians in Swedish contemporary visual culture, 1st workshop on Decoding the Nordic colonial mind, Department of Culture and Identity, Roskilde University, Roskilde, To be non-white in a colour-blind society: Conversations with adoptees and adoptive parents in Sweden on everyday racism, Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, Att vara icke-vit svensk: Om kroppens betydelse och svenskheten [To be a non-white Swede: On the significance of the body and Swedishness], Mälardalen University College, Västerås, Social oro och utanförskap situationen i Sverige och Europa [Social unrest and marginality the situation in Sweden and Europe], Folk och försvars och Föreningen lärare i samhällskunskaps lärarkonferens, Army Museum, Stockholm, Nathan Hammelberg & Linda Shamma Östrand, Blandade i Sverige och världen, i historien och samtiden [Mixed people in Sweden and the world, and in history and the contemporary], Multicultural Centre, Botkyrka, Framställningar och föreställningar om östasiater i samtida svensk visuell kultur kritisk ras- och vithetsforskning i en svensk kontext [Representations and images of East Asians in contemporary Swedish visual culture critical race and whiteness studies in a Swedish context], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 'Ord som sårar'. Den svenska vithetens (o)förmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter [ Words that wound. The Swedish Whiteness and its (in)ability to 2

3 accomodate the experiences of minorities], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, Om frågor om ras och vithet i dagens Sverige [On issues of race and whiteness in today s Sweden], Vänsterpartiet Hägersten, Stockholm, Mångfald och diskriminering [Diversity and discrimination], National Board of Health and Welfare, Multicultural Centre, Botkyrka, Den svenska vitheten och kritiska vithetsstudier [Swedish whiteness and critical whiteness studies], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, Ras och diskriminering [Race and discrimination], Board of education, Stockholm City, 'Tjing tjong!': Svensk rebellhumor och gulingförakt [ Ching chong!. Swedish rebel humour and yellow disguste], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, Utlandsadopterade och möjligheten att vara icke-vit svensk [Transnational adoptees and the possibility of being a non-white Swede], Department of Gender Studies, Linköping University, Catrin Lundström, Om svenskheten och vitheten [On Swedishness and whiteness], Multicultural Centre, Botkyrka, Irene Molina, Antirasismens framtid [The future of antiracism], 10th Socialist Forum, ABF House, Stockholm, Yoshihiro Takahashi & Danjel Nam, Om asiatisk maskulinitet i dagens Sverige [On Asian masculinity in contemporary Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, Nordic whiteness under siege: White mourning and melancholia in contemporary Sweden, 1st workshop on Crisis and Nordic identities, Reykjavik University, Reykjavik, Den svenska rasismen och den svenska vitheten [Swedish racism and Swedish whiteness], Tamams studentförening, Vänskapens hus, Lund,

4 Rasismen och den nordiska vitheten [Racism and Nordic whiteness], Centre for Gender Studies, Umeå University, Umeå, Den svenska vitheten och den svenska (anti)rasismen [Swedish whiteness and Swedish (anti)racism], Center against racism, Ibis Hotel, Stockholm, Om segregation, och ras och vithet [On segregation, race and whiteness], Förorternas riksdag: Förorten på Operan Re:Aktion mot segregation, Operaterrassen, Stockholm, Varför ska vi tala om ras och vithet i dagens Sverige? [Why should we talk about race and whiteness in today's Sweden?], Collegium for the Sociology of Education, Göteborg University, Gothenburg, Maria Decida Wahlberg, Oivvio Polite, Ylva Habel, Paul Lappalainen, Nathan Hammelberg & Jacob Kimvall, Blackface i Sverige. Ett samtal om svarta stereotyper, underhållning och antirasistiska strategier [Blackface in Sweden. A discussion on black stereotypes, entertainment and antiracist strategies], Bio Rio, Stockholm, Koloniala föreställningar och rasfantasier i den svenska samtidskulturen [Colonial images and racial fantasies in contemporary Swedish culture], ABF House, Stockholm, René Léon Rosales, Om erfarenheter från användandet av forskningscirkelmetoden i arbetet mot rasism och diskriminering i Botkyrka kommun [On experiences from the use of the research circle method in the work against racism and discrimination in Botkyrka Municipality], Swedish Participatory Action Research Community s 3rd conference, Teachers House, Stockholm, Irene Molina, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, Segregation: Teorier och strategier [Segregation: Theories and strategies], Gala för orten, Förorternas riksdag, Culture House, Stockholm, Race performativity and the crisis of multiculturalism, 2nd workshop on Crisis and Nordic identities, University of Tampere, Tampere, Lennart Räterlinck, Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli [To perform race: On white racial performativity and white racial melancholia], Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, Swedish whiteness and Swedish racism, No Border Camp 2012, Stockholm,

5 Om behovet av att börja tala om ras i dagens Sverige utifrån afrosvenskarnas situation. Rasism mot människor med afrikanskt ursprung i dagens Sverige [On the need to speak about race in today s Sweden seent through the situation of Afro- Swedes. Racism against people of African origin in today s Sweden], Gemenskapen, Malmö, Om stereotyper i samtida svensk bildkultur [On stereotypes in contemporary Swedish visual culture], Konstnärshuset, Stockholm, Rasism och främlingsfientlighet [Racism and xenophobia], Assyrien kulturcenter, Botkyrka, Strukturellt förtryck och strukturell rasism [Structural oppression and structural racism], Vänsterns studentförbund, Södertörn University, Catrin Lundström, Swedish whiteness and white melancholia. A diagnosis of a white nation in crisis, Department of Social Anthropology, Stockholm University, Ras och postkolonialism [Race and postcolonialism], Harakat, Husby Träff, Stockholm, Stereotyper av minoriteter förr och nu [Stereotypes of minorities in history and today], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, Spelar hudfärg någon roll? [Does skin color matter?], Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Stockholm, Om ras och vithet [On race and whiteness], FN-dagen mot rasism och diskriminering, ABF Vårby Gård, Huddinge, René León Rosales, Vem är välkommen [Who is welcome?], Spiritus Mundi, Malmö, Rasstereotyper i barnkulturen [Racial stereotypes in children s culture], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, Mistre Tesfaye, Dokument Botkyrka rasism då och nu [Document Botkyrka racism then and now], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka,

6 Om rasism i dagens Sverige [On racism in today s Sweden], SSA Group & Botkyrka kommun, Subtopia Patrik Lundberg, Gul utanpå: Ett samtal om vithet och adoption i dagens Sverige [Yellow on the outside: A discussion on whiteness and adoption in today s Sweden], Aspuddens bokhandel, Stockholm, Catrin Lundström, Reflektioner kring den svenska vitheten igår, idag och imorgon [Reflections on Swedish whiteness in history, today and tomorrow], Sociologer för maktanalys och kritisk samhällsdebatt, Teater Tribunalen, Stockholm, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Sigtuna litteraturfestival 2013, Sigtuna bibliotek, Sigtuna, Representationer av asiater i svensk film [Representations of Asians in Swedish cinema], Kulturarvsagenterna: Mångfalden i det svenska filmarvet, Zita Folkets bio, Stockholm, Om ras, svenskhet och adoption [On race, Swedishness and adoption], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, Vad kan kritisk ras- och vithetsforskning göra för nytta i dagens Sverige? [What use does critical race and whiteness research have in today s Sweden?], Forum för feministisk forskning, Stockholm University, Zanyar Adami, Cecilia Gärding & Johanna Wiklund, Om rasism och mänskliga rättigheter [On racism and human rights], Multicultural Centre, Botkyrka, Reflektioner kring ras och kolonialism i relation till samer och Sverige [Reflections in race and colonialism in relation to Sámis and Sweden], Centre for Sami Research, Umeå University, Fatima Jonsson, Rasstereotyper och vita fantasier i svenskproducerade dataspel [Racial stereotypes and white fantasies in computer games produced in Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Solna stadsbibliotek, Solna, Fatima Jonsson, Rasstereotyper i dataspel [Racial stereotypes in computer games], School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Södertörn University,

7 + Lotten Gustafsson Reinius, Nathan Hamelberg, Anne Folke Henningssen & Karin Wästfelt, Att iscensätta den Andre [To perform the Other], Museum of Ethnography, Stockholm, Mats Deland, Rasmus Fleischer, Fredrik Hertzberg, Mattias Gardell & Heléne Lööw, Vad vet vi om den svenska extremhögern? [What do we know about the Swedish Extreme Right?], Socialistiskt forum 2013, ABF-huset, Stockholm, Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur [Racial stereotypes in Swedish children s and youth culture], Regionbibliotek Stockholm, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm, René Léon Rosales, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Myndigheten för kulturanalys, Stockholm, Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Gottsundabiblioteket, Uppsala, Mångfald i svensk visuell kultur [Diversity in Swedish visual culture], Berghs School of Communication, Stockholm, Samson Beshir, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Afrosvenskarnas riksförbund, Rinkeby Folkets hus, Stockholm, Hör rasbegreppet hemma inom den antirasistiska rörelsen i Sverige? [Does the concept of race belong to the antiracist movement in Sweden?], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, Isabella Andersson, Mireya Echeverría Quezada, Zandra Kurén & Madelen Lundin, Antirasismens mångfald [The diversity of antiracism], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, En segregerad storstad [A segregated big city], Miljöpartiet, Grillska huset, Stockholm, Åtgärder mot afrofobi [Actions against afrophobia], Afrosvenskarnas riksförbund, ABF House, Stockholm,

8 Om ras och vithet i dagens Sverige sedd genom statistik [On race and whiteness in today s Sweden seen through statistics], Rättviseförmedlingen, Stockholm, Den svenska vithetens historia del 1 [The history of Swedish whiteness part 1], Interfem, Stockholm, Charlotte Hyltén-Cavallius & Mikael Morberg, Multicultural Centre. A short introduction, 7th Diversity Matters Forum, Mimar Sinan University of Fine Arts, Istanbul, Om ras och svenskhet i dagens Sverige [On race and Swedishness in today s Sweden], Fisksätra Folkets hus, Nacka, Om migration och segregation i dagens Sverige" [On migration and segregation in today s Sweden], Globala gymnasiet, Stockholm, Ulrika Gunnarsdotter & Sara Parkman, "Knätofsarna" [Tassled garters], Multicultural Centre, Botkyrka, Henrik Arnstad & Evin Ismail, Vad är islamofobi och afrofobi och vilka uttryck tar de? Hur ser de högerextrema krafterna ut och har de ökat? [What is islamophobia and afrophobia and how are they expressed? How do the Far Right forces look like and have they increased], Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Arbetsförmedlingen Etableringsverksamheten, Stockholm, Om vardagsrasism i dagens Sverige [On everyday racism in today s Sweden], Bryt upp! En konferens om etik och rasism, Huddinge Folkets hus, Huddinge, Den svenska vithetens historia del 2 [The history of Swedish whiteness part 2], Interfem, Stockholm, Anna Ardin, Rashid Musa, Sara Abdollahi & Monica Fundin Pourshahidi, En antirasistisk politik - hur ser den egentligen ut [Antiracist politics how does it look like?], Almedalsveckan, Visby, Judith Kiros, Yeshiwork Wondmeneh, Seher Yilmaz & Kawa Zolfagary, Har svenska toppolitiker namnofobi? [Has Swedish top politicians namephobia?], Almedalsveckan, Visby,

9 Om segregation och diskriminering [On segregation and discrimination], Brobyggarutbildningen], Multicultural Centre, Botkyrka, Charlotte Hyltén-Cavallius, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Arena, Stockholm, Segregation, rasstereotyper och antirasism i Sverige idag [Segregation, racial stereotypes and antiracism in today s Sweden], PeaceWorks, Storholmen, Norrtälje, Om rykten i Botkyrka [On rumours in Botkyrka], Hallunda bibliotek, Botkyrka, Samson Beshir Om afrofobi [On afrophobia], ABF Malmö, Gemenskapen, Malmö, Konstruktionen av de Andra i högerextrema texter och bilder [The construction of the Others in Far Right texts and images], Sensus, Medborgarhuset, Stockholm, Segregationen och dess effekter [Segregation and its effects], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg, Det svenska rastänkandet, den svenska antirasismen och den svenska vitheten [Swedish race thinking, Swedish antiracism and Swedish whiteness], LSU Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholm, Normkritik, intersektionalitet, rastänkande och svenskhet [Norm critique, intersectionality, race thinking and Swedishness], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Charlotte Hyltén-Cavallius, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Hotell Utsikten, Nynäshamn Afrofobi i dagens Sverige [Afrophobia in today s Sweden], ABF Malmö, Malmö högskola, Malmö, Om antirasism och rasism [On antiracism and racism], Socialdemokratiska studentklubben, Stockholm,

10 Segregationen och dess effekter [Segregation and its effects], Röda korsets folkhögskola, Stockholm, Ett splittrat och segregerat Sverige [A divided and segregated Sweden], Svenska muslimer för fred och rättvisa, Medborgarhuset, Stockholm, Sverige - västvärldens mest antirasistiska och segregerade land [Sweden the most antiracist and segregated country in the Western world], Multicultural Centre, Botkyrka, Statistikens roll [The role of statistics], Civil Rights Defenders, Stockholm, Sverige ett land mellan antirasism och segregation [Sweden a country between antiracism and segregation], Centrum för urbana studier, University of Gothenburg, Folkets hus Hammarkullen, Göteborg, Om ras och vithet [On race and whiteness], Hagabergs folkhögskola, Södertälje, Reintroducing race in Swedish poverty research and policy, ESPON 2013, Nordregio, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Högskolan Väst, Trollhättan, Majoritetssvenskar i Storstockholm [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Botkyrka, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Hotell Riverton, Göteborg, Vad är jämlikhetsstatistik? [What is equality statistics?], Botkyrka kommun, Multicultural Centre, Botkyrka, Afro-Swedes [Afrosvenskar], United Nations Working Group of Experts on People of African Descent, Multicultural Centre, Botkyrka, Det splittrade Sverige [A divided Sweden], ABF Huddinge, Huddinge, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Afrosvenska akademin, Multicultural Centre, Botkyrka,

11 2015 En postkolonial feministisk introduktion till internationell adoption [A postcolonial feminist introduction to international adoption], Unga Klara, Stockholms dramatiska högskola, Den svenska bostadssegregationen: Utveckling och mönster [The Swedish residential segregation: Development and patterns], Inkludera mera!, Tollare folkhögskola, Nacka, Situationen för majoritetssvenskar i södra Botkyrka [The situation for majority Swedes in southern Botkyrka], Tullinge socialdemokratiska förening, Elgentorp, Botkyrka, Segregation och rasism i Sverige [Segregation and racism in Sweden], Mikaelikyrkan, Skärholmen, Stockholm, Rasstereotyper och svensk vithet [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Normkritisk visuell kommunikation, Multicultural Centre, Botkyrka, Vilka röstar på SD? [Who vote for the Sweden Democrats?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Multicultural Centre, Botkyrka, Rasismens historia och nutid med fokus på Sverige [Racism in the past and today with a focus on Sweden], Stockholms stads bibliotek, Hamburgerbryggeriet, Stockholm, Rastänkandets historia och konstruktionen av svenskheten [The history of race thinking and the construction of Swedishness], Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet, Rönneberga kursgård, Lidingö, Kajsa Ekis Ekman, Aino Gröndahl, Peo Hansen & Shahram Khosravi, Noncitizen dinner. Om avskaffandet av medborgarskap [Noncitizen dinner: On the abolishment of citizenship], Tempo dokumentärfestival, Dramalabbet, Stockholm, En introduktion till det ras- och vithetskritiska forskningsfältet [An introduction to the field of critical race and whiteness studies], Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Gothenburg, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Fazer konferens, Stockholm,

12 Rasstereotyper och svensk vithet [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, Det segregerade Sverige och Stockholm [Segregated Sweden and Stockholm], Skarpnäcks folkhögskola, Stockholm, Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today s Sweden], STÅ UPPsala för jämlikhet mot rasism, Sensus, Gästrike-Hälsinge Nation, Uppsala, Johanna Marseille, Michael McEachrane, Raymond Peroti, Alex Rodallec & Kitimbwa Sabuni, Identitetspolitik det stora samtalet [Identity politics the big discussion], Multicultural Centre, Botkyrka, Teoretiska perspektiv på mångfald och rasism i dagens Sverige [Theoretical perspectives on diversity and racism in today s Sweden], Nyköpings folkhögskola, Nyköping, Patrik Lundberg, Rasism och tillhörighet [Racism and belonging], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, Svenska rasstereotyper av minoriteter igår och idag [Swedish racial stereotypes of minorities yesterday and today], Strindbergsmuseet, Stockholm, Om ras och vithet i dagens Sverige [On race and whiteness in today s Sweden], Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today s Sweden], Nätverket för fred på Afrikas horn: The Horn Café, Sensus, Stockholm, Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker [To perform race: On race performative practices], Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, Keth Thapper, Ulrika Westerlund & Kawa Zolfagary, Går det att prata om ett slag på nätet? [Is it possible to talk about a battle on the internet?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Vuxenskolan, Stockholm Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Jämlikhetsdata. Ett viktigt verktyg i arbetet för bättre livsvillkor för afrosvenskar och svenska muslimer i Botkyrka, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, Multicultural Centre, Botkyrka,

13 Hur mäta mångfald? [How to measure diversity?], Valand Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, The adopted Koreans as part of the Korean diaspora: Challenges and problems, Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Alice Bah Kuhnke, Marie Demker, Åke Göransson & Max Stockman, Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss har vi ett demokratisk underskott? [Antisemitism, Islamophobia band the stranger enemy among us do we have a democratic deficit?], Almedalsveckan, Visby, Nizar Chakkour, Jonas Franksson & Ulrika Westerlund, Hur uppnå lika rättigheter för alla? Strategier och metoder för hbtq- funkis- och antirasiströrelsen [How to accomplish equal rights for all? Strategies and methods for the LGBTQ, disability and antiracist movements], Almedalsveckan, Visby, Torbjörn Björlund, Adrian Groglopo, Irene Molina, Magda Rasmusson & Maria-Elsa Salvo, Rasismen i offentligheten vad säger politikerna? [Racism in the public sphere what do the politicians say?], Almedalsveckan, Visby, Seluah Alsaati, Samson Beshir & Irene Molina, Går det att motverka diskriminering utan att mäta den? [Is is possible to combat discrimination without measuring it?], Almedalsveckan, Visby, Christine Bylund & Ulrika Westerlund, Jämlikhetsdata en metod för likabehandlingsarbetet? [Equality data a method for equality work?], Stockholm Pride House 2015, Kulturhuset, Stockholm, Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker [To perform race: On race performative practices], Västerbottensteatern, Skellefteå, Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Ungdomsbarometern, Stockholm, Hur mäta mångfald? [How to measure diversity?], Rådet för mänskliga rättigheter, Stockholms stad, Stockholm, Rasism mot asiater igår och idag [Racism against Asians yesterday and today], Västerbottensteatern, Skellefteå, Eddie Esmail, Nora Mehsen, Begard Reza, Rebecca Scherr & Thomas I.M. Talawa 13

14 Prestø, Racism hidden in sexual preferences, Skeiv Verden, Oslo, Det nya mångfalds-sverige: Utmaningar inför framtiden [The new diversity Seeden: Challenges for the future], Värmlands museum, Karlstad, En introduktion till jämlikhetsdata [An introduction to equality data], Botkyrka kommun, Tumba, Rasism mot asiater igår och idag [Racism against Asians yesterday and today], Vävenscenen, Umeå, On Adoption and Korea Unpublished manuscripts 1999 Irland och Korea en komparativ historisk studie [Ireland and Korea a comparative historical study], B.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 58 p Den svenska Koreabilden [The Swedish image of Korea ], M.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 51 p Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture, Ph.D.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 265 p. Edited publications Michael Lee Wallqvist, The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, August , Oslo-Norway, Stockholm: Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, 38 p. Book chapters 2001 History, in Tobias Hübinette & Michael Lee Wallqvist (ed.), The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees August 9-12, 2001, Oslo-Norway, Stockholm: 14

15 Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, p. 23. Periodical articles 1995 Nazister vill sterilisera adoptivbarn [Nazis want to sterilize adoptive children], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp Nazisternas syn på adoptivbarn [The Nazi view on adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1995 (vol. 4), pp Adoptivbarn en ny problemgrupp [Adopted children a new problem group], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), p Adoptivbarn en principkrock för rasister svartskalle eller svensk? [Adoptive children a problem of principle for racists black head or Swedish?], Att Adoptera: Utgiven av Adoptionscentrum no. 2/1996 (vol. 27), pp Rasistiskt våld mot adopterade under 1997 [Racist violence against adoptees in 1997], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1997 (vol. 6), pp Några anmärkningar kring statistik om adoptivkoreaner [Some notes on statistics on adopted Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), p. 11. Korea-adoptionens historia [The history of Korean adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp Utlandskoreaner [Overseas Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), pp Adoptionen från Korea [Adoption from Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2001 (vol. 10), pp

16 Relationer över rasgränserna [Inter-racial relations], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), pp A presentation of research concerning inter-country adoptees and adopted Koreans in Sweden, The OAK. Global Overseas Adoptees Link Newsletter December/2002 (vol. 4), pp En presentation av den senaste forskningen om utlandsadopterade i Sverige [A presentation of the latest research on inter-country adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), pp Ett försök till analys av adoptionsdebatten [An attempt to an analysis of the adoption debate], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Relationen Sverige-Korea eller 'Koreasvenskarna' [The relationship between Sweden- Korea or the Korea Swedes ], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Tre Hollywood-filmer sedda utifrån ett adoptionsperspektiv [Three Hollywood movies seen from an adoption perspective], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 1 [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 1], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2002 (vol. 42), pp Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 2 [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 2], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 3/2002 (vol. 42), p The meaning of roots, Blessings from China: Families with Children from China no. 3/2003 (vol. 8), pp Nordkorea och adoption [North Korean and adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp Suicidbeteende bland utlandsadopterade i Sverige [Suicide behaviour among foreign adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp

17 Sverige och adoptionsfrågan i Korea [Sweden and the adoption issue in Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp President Kim Dae Jung och adoptionsfrågan i Korea [President Kim Dae Jung and the adoption issue in Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2003 (vol. 43), pp Adoptivkoreanerna i Sverige och adoptionsfrågan i Korea [The adopted Koreans of Sweden and the Korean adoption issue], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Kuriosafakta kring adoption och adopterade från Korea [Facts and figures about adoption and Korean adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Historisk jämförelse då nu. Koreas historia [Historical comparison then now. Korea s history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), p. 27. Korea söker försoning med sina bortadopterade barn [Korea s quest for reconciliation with its overseas adopted children], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp Koreansk-svenska relationer genom tiderna [Korean-Swedish relations in history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp Adopterade utsätts för rasdiskriminering [Adoptees are exposed to racial discrimination], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp Vilka är de biologiska föräldrarna i Korea? [Who are the biological parents in Korea?], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2010 (vol. 19), p Just like Sweden, Korea must accept single mothers, Korean Unwed Mothers Support Network Newsletter Sep/2013 (Vol. 7), 2 p. 17

18 Debate articles 1999 En kritik av den internationella adoptionen [A critique of international adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), pp Att skapa en adoptivkoreansk identitet bortom Västs mångkulturella diskurs [To create an adopted Korean identity beyond Western multicultural discourse], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2002 (vol. 11), pp When ethnic stereotypes come true, The Revenge Chronicles Newsletter no. 1/2004 (vol. 1), 1 p Il Zoo Kim Zung, Statligt återresebidrag för adopterade i samband med adoption [Economic contribution to adoptees at the time of the adoption], Dala-Demokraten , p _dd882.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, En ny syn på adoptioner [A new view on adoptions], Dala- Demokraten , p _dd512.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, Medborgerliga rättigheter för adopterade [Civil rights for adoptees], Dala-Demokraten , p _dd499.dbp.asp + Il Zoo Kim Zung, Inte lätt för adopterad att bara vara som en svensk [Not easy for an adoptee just to be like a Swede], Falu-Kuriren , p Il Zoo Kim Zung, Bättre kompetens i adoptionsfrågor [Better insight in adoption issues], Falu-Kuriren , p

19 + Il Zoo Kim Zung, Segregeringen måste bort [The segregation has to disappear], Göteborg-Posten , p Il Zoo Kim Zung, Adopterade utsätts för diskriminering [Adoptees are exposed to discrimination], Länstidningen i Östersund , p Paola Ceder, Patrik Lundberg & Hanna Sofia Jung Johansson, Sökande efter sitt ursprung [Searching for origins], Blekinge Läns Tidning , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg & Gitte Enander, Alla har rätt till sitt ursprung [Everyone has a right to her origin], Bohuslänningen , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Adopterades rättigheter glöms bort [Adoptees rights are discarded], Dagen , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Vi vill kunna söka efter vårt ursprung [We want to be able to search for our origin], Hallands- Posten , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Respektera adopterades behov [Respect adoptees' needs], Jönköpings-Posten , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Rätt att söka ursprung. Utlandsadopterades rättigheter marginaliseras och försummas [Right to search for origin. Foreign adoptees s rights are marginalized and neglected], Nerikes Allehanda , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp 19

20 oss söka vårt ursprung [Help us find our origin], Norrbottens-Kuriren , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp oss söka vårt ursprung [Help us find our origin], Norrköpings Tidningar , p. A30. + Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Hjälp oss att hitta våra rötter och vårt ursprung [Help us to find our roots and our origin], Skaraborgs Läns Tidning , p Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Viktigt hitta sina biologiska rötter [Important to find biological roots], Sundsvalls Tidning , p Paola Ceder, Stephanie Sjöstedt & Marit Arnbom, Adopterade: Vi vill ha praktisk hjälp att söka efter vårt ursprung [Adoptees: We want practical help to search for our origin], Vestmanlands Läns Tidning , p. B9. + Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, Låt barnkonventionen ingå i svensk lag [Include the childen s convention in Swedish law], Västerbottens-Kuriren , p Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, och adopterades rättigheter [ and adoptees rights], Östersunds-Posten , p Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, Hjälp att söka ursprunget [Help to search for roots], Kristianstadsbladet , p. 34. Book reviews 20

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire Abstract Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire For many years, family relations between white Westerners and non-white

Läs mer

Tobias Hübinette, Multicultural Centre, Botkyrka, Sweden

Tobias Hübinette, Multicultural Centre, Botkyrka, Sweden Abstract To be a floating signifier: A study of the transracial experience seen through adopted Korean life narratives Since the end of the Korean War between 150-200,000 Koreans have been adopted into

Läs mer

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR 23-24 NOV 2016 UPPSALA UNIVERSITET FORUM FÖR MÅNGETENSKAPLIG FORSKNING OM RASISM Von Kraemers allé 1, Uppsala http://www.teol.uu.se/rasismforskning INFORMATION & ANMÄLAN

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Published monographs. Unpublished reports. Selected publications of Tobias Hübinette

Published monographs. Unpublished reports. Selected publications of Tobias Hübinette Selected publications of Tobias Hübinette Published monographs 2006 Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture, Korean Studies

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Keywords: Korea, nationalism, migration, ethnicity, diaspora, transnationalism

Keywords: Korea, nationalism, migration, ethnicity, diaspora, transnationalism Abstract The Korean nations and the Korean diasporas: A challenge to nationalist ideology or a strengthening of ethnic ties? Ever since the colonial world order of European empires imploded after World

Läs mer

Hur många har precis vaknat?

Hur många har precis vaknat? Hur många har precis vaknat? Hur många har en idé av vad image management skulle kunna vara för någonting? Hur många kände till Amphi innan ni fick/såg inbjudan till det här eventet? Strukturellt perspektiv

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Class, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Visitor information CHARTS 8 sept 2013

Visitor information CHARTS 8 sept 2013 Visitor information CHARTS 8 sept 203 Experience of Västra Götaland Region, Västarvet Anja Praesto This presentation -Västra Götaland and Västarvet -Target groups and strategies -What do we know about

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp Social Work Ba (B), Social work in a Swedish and global context, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Voksenåsen Oslo

Voksenåsen Oslo 3 Voksenåsen 2017-05-23 Oslo Syfte Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ägare Karlstad kommun, 25 procent Region

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

We know the problems. www.gu.se

We know the problems. www.gu.se Inclusion How do we reach, attract, maintain and include different groups/categories of society in higher education? How do we make sure higher education is a resource to which there is equal access in

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

moderna I Åke axelsson moderna II Åke axelsson

moderna I Åke axelsson moderna II Åke axelsson 2012 Gärsnäs is owned by the family Axelsson/Klockby. Dag Klockby, CEO, Anna Klockby and Åke Axelsson, professor and furniture designer. Contemporary Swedish furniture Gärsnäs is a young company. That

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT VEM ÄR JAG? VAD SKA VI GÖRA? Pimafolket Vilka då? Diabetes Typ 2 Regressionsanalys Machine

Läs mer

men aldrig tidigare har frågan getts så stor uppmärksamhet som under Kim Dae Jungs

men aldrig tidigare har frågan getts så stor uppmärksamhet som under Kim Dae Jungs President Kim Dae Jung och adoptionsfrågan (ur Yoboseyo 2/2003) Tobias Hübinette Adoption har varit en känslomässigt laddad samhällsfråga i Korea sedan slutet på 1980-talet, men aldrig tidigare har frågan

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Funka Coordinators. Monica Barsch Cecilia Uppström Martin Nyström

Funka Coordinators. Monica Barsch Cecilia Uppström Martin Nyström Funka Coordinators Monica Barsch Cecilia Uppström Martin Nyström funka@kth.se Disposition Funka today Disabilities The Law Contact with Funka Compensatory support FUNKA Funka coordinators Individual meetings

Läs mer

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Lars Melander - CV Represented Nationalmuseum, Stockholm Moderna Museet, Stockholm Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Postmuseum, Stockholm Kungliga Biblioteket / Royal Library, Stockholm Landskrona

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Peter Fröst, adj professor

Peter Fröst, adj professor Peter Fröst, adj professor Plattform Fastighetsrådet Avsiktsförklaring om ett plattformsbidrag från landstingen och regionerna. Ca 1 miljon kronor per år i 5 år Fortsätta bygga upp CVA och dess infrastruktur.

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

STUDIO WITH Svenska Designpriset ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign

STUDIO WITH Svenska Designpriset ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign 3ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign 2016 06 07 SVENSKA DESIGNPRISET 2016 3AB. GRAFISK IDENTITET HANTVERK Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign

Läs mer

Karl-Johan Ekeroth & Christian Strömqvist Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK Child Culture Design

Karl-Johan Ekeroth & Christian Strömqvist Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK Child Culture Design Vad är? Högskolan för Design och Konsthantverk Studenterna CCD - Vad är design för lek? CCD - Samarbetspartners ASTRID LINDGRENS VÄRLD KOMPAN BRIO UNIVERSEUM KULTURHUSET STOCKHOLM RÖHSSKA MUSEET IKEA LAPPSET

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer