Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. www.ps.sca.com"

Transkript

1 PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2006

2 PS SOMMAR 2006 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 BYGGA, REPARERA, UNDERHÅLLA 4 STUGSOMMAR KUST & BAD 9 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SEMESTERRESA 10 SYDKRETSEN 11 MITTKRETSEN 12 STORSTADSLÄGENHETER 14 SPECIALISTVÅRDSBIDRAG 16 FJÄLL & ÄVENTYR 18 STIFTELSENS ANLÄGGNINGAR I DETALJ 19 PENSIONÄRSVECKA I MÖLLE 20 PRISLISTA 21 NORRBOTTENKRETSEN 22 STUDIESTIPENDIER FÖR YRKESUTBILDNING ANSÖKAN OM STUDIESTIPENDIUM 23 ANSÖKNINGSBLANKETTER 24 VÄSTERBOTTENKRETSEN Britt Dahlén STIFTELSEKANSLIET STUGBOKNING TELEFON TELEFAX ; INFO ; BOKNING HEMSIDA BESÖKSADRESS: STORGATAN 22, SUNDSVALL POSTADRESS: SCA PERSONALSTIFTELSERNA SUNDSVALL KANSLIETS STUGBOKNING HAR TELEFONTID Susanna Johansson May Ohlsson MÅNDAG FREDAG KL ; TALA MED BRITT DAHLÉN ELLER SUSANNA JOHANSSON. ALLA ANSÖKNINGSBLANKETTER SOM FINNS I DENNA TIDNING FINNS PÅ DIN PERSONALAVDELNING OCH PÅ VÅR HEMSIDA UNDER DEN AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDEN. STIFTELSEKANSLIETS ADRESSER: OMSLAGSBILDEN: ULF SJÖSTEDT, PIXGALLERY.COM PRODUKTION: AB SUNDSVALLS REKLAMTEKNIK TRYCK: TRYCKERIBOLAGET SUNDSVALL sommar 2006 UPPLAGA: EX.

3 Bygga, reparera, underhålla Personalstiftelsen äger mer än 100 lägenheter som skall underhållas och utrustas. Det innebär att det hela tiden pågår underhållsarbeten och utbyte av möbler och inventarier i stugor/lägenheter. Det senaste större jobbet var ombyggnaden och tilläggsisoleringen av stugorna på Essvikstunet i Hamra, som var klart i december 2005 och kostade ca 2,2 MSEK. Under november/december byggdes ett nytt förråd och redskapsbod i Mölle, varvid det gamla förrådet, liksom carporttaket över parkeringsplatserna, revs. Återstår att sätta upp ny belysning på parkeringsplatsen och att asfaltera den. Det nya förrådet på 75 m 2 är placerat mellan vaktmästarbostaden och badhuset. I lägenheten på Banérgatan 48, som vi rustade upp i fjol, pågår stambyten i badrummet som ligger i anslutning till sovrummet. I samband med detta installeras också golvvärme i badrummet. När personalstiftelsen köpte Parislägenheterna var på normalt franskt vis väggarna enbart vitkalkade, vilket gjort att det redan nu har blivit en hel del förslitningsskador och smuts på väggarna som inte kan tas bort vid normal städning. Av den anledningen satte vi upp väv på väggarna under januari februari Väggarna målades därefter med avtorkningsbar färg. Vidare byttes en del spotlights och transformatorer till dessa ut liksom en jalusi. Med andra ord en allmän uppfräschning av inre ytfinish. I San Agustin, Gran Canaria, skall kök, köksskåp och vardagsrum i 103an få en ansiktslyftning under maj månad. I 101an skall bänkskåp under diskbänk bytas ut och i 206an skall också en hel del förbättringar göras, bland annat skall altantaket både ytter- och innertak bytas. NYA DETALJPLANER FÖR MÖLLE OCH HAMRA Personalstiftelsens fastighet i Mölle med sina 20 stugor uppförda utifrån en äldre byggnadsplan som i dag förhindrar ytter- sommar 2006 Foto Rune Hjelt Byggnadsverket Nimis utanför Mölle. ligare byggnationer. Fri mark är inte tillåten att bebyggas, trots den stora obebyggda areal som fastigheten innehåller. Genom att utarbeta en modernare och mer ändamålsenlig detaljplan skapas förutsättningar för att bygga ytterligare ett antal stugor på tomten. Anlägga en ny lokalgata för att ur transportsynpunkt bättre nå till de stugor som ligger i nordöstra delen av området, både för gäster, utryckningsfordon och byggare vid eventuell nybyggnad på denna del av tomten. Planen skall också göra det möjligt att öka antalet parkeringsplatser och på sikt byta ut de gamla stugorna Den plan som tas fram skall ge möjlighet att göra befintliga och framtida stugor avstyckningsbara så att de enkelt kan avyttras om efterfrågan minskar. Detaljplanearbetet i Hamra syftar också till att öka antalet byggrätter och att göra tomter till befintliga och eventuella framtida nya stugor avstyckningsbara. Området för Sex Små Hem skall ges möjlighet till nya större byggrätter som inom en framtid ersätter byggrätten för dessa sex hus. Frågor som berör reception, förråd, vallningsutrymmen, lekområden och uteaktiviteter bör utredas och ingå i detaljplaneförslaget. Arbetet med att ta fram detaljplanerna beräknas ta 1 2 år. INTRESSET FÖR VINTERSÄSONGEN Ansökningar och beläggning i fjällstugorna var vid ansökningstidens utgång i slutet av oktober något mindre i år jämfört med fjolåret, undantaget Årelägenheterna, som rönte mycket stort intresse. Av storstadslägenheterna var Rom, Stockholm och Paris de mest efterfrågade. För Rom-lägenheterna var intresset all time high. WEBBANSÖKNINGAR Vår webbsida besöks av i medeltal läsare per månad. En ökning sedan 2004 med 10 %. Flest besökare, st, hade vi under mars månad Antalet webbansökningar har ökat jämfört med förra året. Vi tackar för att webben används när ni skickar in era hyresansökningar. TJELL-ÅKE HÄGGLUND VD PERSONALSTIFTELSERNA 3

4 Stugsommar 2006 Foto Ove Dahlén Fakta om stugorna Alla stugor är trivsamt och komfortabelt inredda och utrustade för självhushåll så att gästerna skall kunna ha en bekväm och avkopplande semester. Dusch/WC, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin och kabel-tv är standard i flertalet stugor. Gemensamhetsanläggning finns i Hamrafjäll, Mölle och Jäckvik. I Mölle, Hamrafjäll och Norrfällsviken finns cyklar och båtar att låna. I Jäckvik finns båt att låna. På Gullholmen kan du låna motorbåt och hyra cyklar. På Capri finns möjligheter att hyra cyklar och båtar. Medföljande husdjur Till utlandslägenheterna, San Agustin, Stockholms- och Göteborgslägenheterna samt Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. I övriga anläggningar finns det stugor/lägenheter avsedda för både besökande med husdjur och helt husdjursfria stugor. Med tanke på allergikerna är det viktigt att ange om husdjur medföljer så att rätt typ av stuga/lägenhet tilldelas. RESPEKTERA DEN VÄXANDE GRUPPEN ALLERGIKER ATT DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT TA MED HUSDJUR TILL EN HUSDJURSFRI STUGA. Rökfritt för boendetrivsel! En trivsam och välkomnande miljö vill vi möta alla gäster med och det är därför viktigt att ingen röker i stugor och lägenheter. Sök så här! Alla stugor och lägenheter skall sökas på vår hemsida eller på blanketter som finns här i tidningen, på tider som finns angivna i tidplanen. Blanketter kommer också att finnas på personalkontoren ute på de olika arbetsplatserna under den angivna ansökningsperioden för respektive anläggning/ semesterort. Fritidsstugorna sökes för perioden 17 juni 22 oktober SISTA ANSÖKNINGSDAG 22 MARS. Alla som söker får skriftligt svar och besked lämnas enligt tidplanen på sidan 23, där du också finner ansökningsblanketterna. Men använd helst webben! BESKED KAN EJ LÄMNAS PER TELEFON. Önskemål Skriv gärna på webbansökan eller på blanketten om du har önskemål om någon särskild stuga/lägenhet och ange gärna också om det finns någon speciell orsak till valet som du vill framhålla. Vi kan givetvis inte lova att alla kan få sina önskningar uppfyllda, men så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dessa. Stugorna och lägenheterna presenteras för uthyrning två gånger per år. Vintersäsongen publiceras i månadsskiftet september/oktober och sommarsäsongen i månadsskiftet februari/mars. Under perioden dessemellan kan du gå in och titta på vår hemsida för att se om det finns något ledigt. Sök gärna alternativa tider och anläggningar! Totalt räcker personalstiftelsens stugor och lägenheter till att erbjuda i stort sett alla sökande plats i någon stuga/lägenhet vid någon tidpunkt under året. Tyvärr är ansökningarna ofta koncentrerade till vissa veckor främst juli månad när det gäller de utpräglade sommaranläggningarna. Möjlighet att hyra två veckor finns förutsatt att tillgång och efterfrågan så tillåter. Stugbyn Capri utanför Strömstad exempelvis, är ett mycket populärt turistmål där efterfrågan vida överstiger tillgången på platser. Detsamma gäller för de förhyrda lägenheterna i Visby och 4 sommar 2006

5 Ekerum samt parhuset i Enerum. Vid Mölleanläggningen finns betydligt fler stugor att tillgå och möjligheten att få ett positivt svar på ansökan är därför ganska god. Den som är öppen för olika alternativ behöver knappast bli utan stuga eller lägenhet, och glöm inte fjällen! Delad stuga/lägenhet Om två SCA-familjer önskar bo tillsammans i samma stuga/lägenhet sök då på var sin webbansökan eller på var sin blankett men notera på din ansökan, på avsedd plats, namnet på den SCA-anställde som du söker tillsammans med och sätt ett kryss i rutan Ja om personen lämnat egen ansökan. Vill de två familjerna dela på stug-/lägenhetsavgiften och den skattepliktiga subventionen sätt då ett kryss i rutan Ja på ansökan. Kan jag söka som pensionär? SCA-pensionärerna kan söka till samtliga anläggningar. Under högsäsong har dock den yrkesverksamma personalen företräde eftersom man är beroende av semestertider och skollov. I övrigt konkurrens på samma villkor. Fullständigt ifyllda ansökningar underlättar Hjälp till att underlätta fördelningen av stugor/lägenheter genom att fylla i webbansökan eller ansökningsblanketterna fullständigt. Medföljande gäster Tillåtet antal personer per stuga/ lägenhet Respektera att antalet personer, inkl gäster, i tilldelad stuga/ lägenhet inte får överstiga antalet bäddar (se vidare Stiftelsens anläggningar i detalj, sid 18). sommar 2006 Personlig förmån! När du tilldelats en stuga eller lägenhet så är det din personliga förmån och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person! Det är inte heller tillåtet att hyra en stuga eller lägenhet och sedan låta exempelvis familjens barn med kompisar ta över. Respektera regeln personlig förmån och avbeställ stugan/lägenheten om du inte själv kan nyttja den. Ring stiftelsekansliets stugbokning och meddela. Det finns nästan alltid någon SCA-anställd som står på kö och väntar på plats. Så här fördelas stugor och lägenheter Alla SCA-anställda i Sverige får söka stugor och lägenheter vid samtliga anläggningar. Vad har jag för chans? Eftersom ambitionen är att samtliga utbud skall upplevas tillgängliga för flertalet anställda, lottas stugorna/lägenheterna där utbudet inte är så stort. På Capri utanför Strömstad, Gullholmen på Västkusten, i Enerum och Ekerum på Öland och i Visby på Gotland, där förhållandena är likartade, lottas tillgängliga platser bland alla sökande som arbetat i SCA minst tre år och inte haft någon stuga de senaste tre åren under jämförbar anläggning och period. Tjänsteår och tidigare vistelse avgör Stugorna vid övriga anläggningar fördelas efter tjänstetid. Den som tidigare tilldelats stuga/lägenhet under sommarsemestern får räkna nya tjänsteår efter senaste vistelsen. Det finns ingen fastställd gräns för lägsta antal tjänsteår. Den inbördes konkurrensen bland sökande för respektive anläggning och tidpunkt avgör denna gräns. Tre år för storstadslägenheter och San Agustin Söker du en lägenhet i London, Paris, Rom eller San Agustin är det turen i lottningen som avgör och alla som arbetat i SCA i minst tre år och inte tidigare haft någon lägenhet de senaste tre åren på respektive ställe får i första hand delta i utlottningen. Lägenheterna i Stockholm och Göteborg innefattas också av treårsregeln. Om det efter utförd lottning finns lediga lägenheter har även du som inte uppfyller ovanstående krav chansen att hyra. Lågsäsongsbokningar In- och utflyttning under lågsäsong vid de olika anläggningarna kan anpassas till den sökandes önskemål. Notera önskad tid på webbansökan eller på ansökningsblanketten. 5 Foto Ove Dahlén

6 & Kust Bad Foto Ove Dahlén NORRFÄLLSVIKEN SCA-byn i populära Norrfällsviken på Höga Kusten är ett semestermål som erbjuder en lugn och lagom avslappnad stämning med närhet till ett rikt inslag av aktiviteter. Norrfällsviken är i hög grad barnens paradis med sina sandstränder och pooler. Färdvägen till Norrfällsviken ger i sig rika naturupplevelser i det mäktiga landskapet. EN BLANDNING AV RO OCH HÅLLIGÅNG Väl framme i byn erbjuds en skön blandning av ro och hålligång. En promenad utmed hamnstråket, som är väl skyddat av de små boningshusen och de röda sjöbodarna och med vattnet kluckande i stranden, är en rofylld upplevelse. Men här sjuder också av liv emellanåt. Restaurangen i stugbyn och puben Fiskarfänget anordnar pubaftnar med underhållning och dans under högsäsongen. GÄSTHAMN För den som vill ta sig till Norrfällsviken på egen köl finns en fin gästhamn Marinan i direkt anslutning till SCA-stugorna. Här finns pizzeria, café med goda bakverk och här kan man köpa nygräddat bröd från tidiga morgonen. SERVICE OCH UTFLYKTER Konferensanläggningens reception svarar för nyckelutlämningen till SCA-stugorna. Här finns bl a restaurang med uteservering, tempererad swimmingpool, barnbassäng och liten lekplats för barnen. BADA, SOLA, PROMENERA Bada, sola och promenera välj någon av de underbara sandstränderna och badklipporna där Storsand har en särställning med vidunderlig utsikt mot Höga Kustens skärgård med bl a Ulvöarna och Sveriges högsta ö Mjältön i blickfånget. GOLF OCH BOULE FÖR ALLA En 18-hålsbana med havsutsikt finns i stugornas närhet. Boka tid på golfbanan i god tid. Ett gott alternativ till långgolfen är minigolfbanan vid campinganläggningen. Boulebanor finns disponibla för alla boende i stugbyn. Spelregler är anslagna i närheten av banan och bouleset finns i stugorna. NATURSCENERIER OCH KULTUR Att ta bilen och göra avstickare på de många små landsvägarna genom det vackra landskapet och ut till idylliska små fiskebyar får man bara inte missa. En särskild turistled, som visar till alla pärlorna, finns utmärkt med bruna skyltar. CYKLA OCH FISKA Cyklar finns för utlåning och även småbåtar för roddturer. Ett tips ta gärna med ett litet fisknät om du har! Det är sällan man blir utan fisk här. STUGOR AV HÖG KLASS Här bor familjerna komfortabelt och trivsamt i välutrustade stugor bland vackra tallar och med havet i dess närhet. Stora altaner för solbad och måltider utomhus från frukosten till kvällssupén fullbordar den trivsamma miljön. HANDIKAPPVÄNLIG STUGA En av de åtta stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Tre sovrum ger plats för sammanlagt sex personer. GRILLPLATS Två grillplatser finns iordningställda. SILJAN Två stugor har hyrts under veckorna och en stuga vecka Notera att dessa stugor inte håller SCA-standard men detta uppvägs av den vackra natur som Siljan kan erbjuda. Fyrklöverns stugby ligger 2 km från Siljan och Rättviks centrum, där järnvägsstation finns. Stugbyn ligger naturskönt med milsvid utsikt över Siljan och här finns såväl leende ängsmarker som vidsträckta skogar. För barnen finns på bekvämt avstånd Rättviks Sommarrodelbana liksom Äventyret Sommarland med Vatten- och Motorland. På något längre avstånd finns Tomteland vid Gesundaberget och Grönklitts Björnpark, norr om Orsa. För de vuxna besökarna erbjuder Siljansbygden en uppsjö av sevärdheter och utflyktsmål. I närområdet kan Siljansnäs Naturum rekommenderas. Sveriges största naturum med utställningar om bygdens natur, djur och kultur. Dalhalla, det gamla kalkbrottet, 6 sommar 2006

7 som iordningställts till en fantasieggande festplatsscen i intressant geologisk miljö. Långbryggan i centrala Rättvik, 625 meter lång, byggd 1895, är tilläggsplats för M/S Gustav Wasa med vilken man kan göra en båttur på Siljan och äta lunch eller middag ombord. Golf- och travälskare har här nära till sina banor. sommar 2006 STRÖMSTAD Capri Capri hittar du sju km nordväst om sommarstaden Strömstad, en av de solrikaste orterna i norra Europa. Här erbjuder vi dig att hyra under hela den period som Caprianläggningen är öppen, vecka till vecka. Detta sedan vi köpt ett helt eget andelshus i anläggningen. Vår- och försommarperioden liksom tiden från skolstart till september/oktober kan vara mycket sköna att tillbringa på Capri om inte havsbad är ett måste. Capri är byggt som ett gammalt bohuslänskt fiskeläge. De vitmålade trähusen, som klättrar uppför mjukt rundade klippor, är sammanbyggda i längor för att ge skydd för alla vindar. Från möblerade uteplatser har du milsvid utsikt över havet, öarna och skären. Tidigt i gryningen kan man höra dunket från fiskebåtsarmadan på väg in mot Strömstad med nattens fångst. BADLIV AV HÖGSTA KLASS Här är väl sörjt för badlivet med en underbar sandstrand och mjuka sköna badklippor och dessutom en stor uppvärmd utomhuspool. RIKA MÖJLIGHETER TILL REKREATION Fina promenadvägar och en motionsslinga omger anläggningen. När du inte solar och badar kan du vindsurfa, segla, fiska och spela tennis eller golf. I anläggningens omedelbara närhet finns en vackert belägen 18-hålsbana. Strömstad ligger nära, och därifrån går en mängd guidade turer ut i skärgården. Men det man minns bäst efter en sommarsemester på Capri är de ljumma kvällarna på klipporna, doften av nygrillat kött och solen, som försvinner ned i havet som ett eldklot. GULLHOLMEN Gullholmsbaden Upplev genuin skärgårdsmiljö i semesterbyn Gullholmsbaden, ca sju mil norr om Göteborg! SEMESTERPARADIS I NATURRESERVAT Stugbyn ligger på Härmanö, Bohusläns största naturreservat, som ger rika möjligheter till varierande friluftsliv för skärgårdsälskare. Den angränsande ön Gullholmen är västkustens äldsta fiskeläge, och den har gått samma öde till mötes som flertalet andra fiskelägen på västkusten, nämligen övergått till att vara semesterparadis. Det gamla sättet att bygga fiskebyar på västkusten har fått stå modell för Gullholmsbaden, och stugorna ger varandra skydd för alla vindar. En trevlig, välutrustad stuga med bäddplatser för upp till fem personer erbjuds här. Det finns även tillgång till båt med utombordsmotor. FISKA FRÅN BRYGGAN Den som är intresserad av att fiska bör inte glömma fiskeutrustningen. FÄRJA Avgiftsbelagd färjetrafik går kontinuerligt till fastlandet under sommaren. VISBY och Gotland har blivit en succé i utbudet av semesterboende. Fyra lägenheter har hyrts för kommande sommar & Kust Bad mellan veckorna Tre innanför ringmuren och en strax utanför. SYDLÄNDSK MILJÖ De små restaurangerna, pizzeriorna i mängd, de mysiga butikerna och galleriorna som trängs med glassbarer och caféer alla med sin speciella karaktär och charm gör att man känner sig förflyttad till sydliga breddgrader. Utmärkta bad hittar man lätt i stadens närhet. En solig dag på badstranden och en ljum kväll i de pittoreska stadskvarteren ja, då är det lätt att känna sig förflyttad till medelhavstrakterna. SE ÖN MED BIL Tar du bilen med på färjan över till Gotland så står hela ön öppen och bjuder på sevärdheter. Men allra bäst upplevs landskapet från cykel och cykeluthyrningar finns det gott om i Visby. ÖLAND Ekerum Mellan Ölandsbron och Borgholm finner du Sunwing Ekerum 7 Foto Lars-Gunnar Lundmark

8 & Kust Bad som står till de SCA-anställdas förfogande. På Ekerum finns möjlighet till allehanda aktiviteter; inomhuspool, bastu, tennis och annan motion. Restaurang, bar, kafé och pub finns också i anläggningen. En golfanläggning av högsta klass finns i omedelbar närhet och inte att förglömma; ca en kilometer bort ligger en härlig badstrand. Barnens eldorado är Ölands djurpark nu med fem parker i ett inträdespris: Zoo, Nöjesfält, Vattenland, Sagopark och Dinosarium. Två välutrustade lägenheter med sovplats för fyra personer erbjuds här under sommarveckorna Enerum I Enerum på norra Öland drygt nio mil från Ölandsbron och 1,4 km söder om Byxelkroks centrum ligger vårt parhus. Två 1 ½-plansvillor på samma tomt sammanbyggda med en gemensam förrådsdel innehållande elpanna, tvättmaskin och lånecyklar. Parhusvillorna är välutrustade med sovplats för åtta personer. Dessa ägs av stiftelsen och kan hyras året runt. Här finner du naturen alldeles inpå knutarna med havsbrus och fågelsång samt en egen stig ner till stranden där man kan ta ett bad från kalkstensklipporna. Det är promenadavstånd till café och hembageri samt cykelavstånd till Byxelkroks centrum. Omedelbart norr om Byxelkroks centrum finner du Neptuni åkrar, naturreservat med sin rika förekomst av blåeld, blomman som under juni och juli breder ut sig likt ett himmelsblått stråk över stranden. Andra sevärdheter i närområdet är Trollskogen, stormvriden tallskog med murgröna klängande utmed stammarna och Thujabeståndet med m hög nordamerikansk thuja. Här finns naturligtvis möjlighet till sol och bad, eller varför inte med cykel uppleva landskapet i ultrarapid. Även här finner du som önskar spela golf ett antal golfbanor i närheten. HANDIKAPPVÄNLIG DEL AV PARHUS En av lägenheterna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill parhuset. Två sovrum och bäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt åtta personer. MÖLLE Det är inte bara de många SCAfamiljerna som har utsett Mölle till sin favoritsemesterort. Mölle stoltserar nu med tre stjärnor i turismens motsvarighet till Guide Michelin och det betyder att Kullaberg har hamnat i den absoluta toppen bland Sveriges sevärdheter. Här, på Kullens utlöpare, omgiven av lummiga ekar, ligger SCA-byn. Den något erfarne golfspelaren har här möjlighet att spela på en av Sveriges vackraste och populäraste golfbanor. SIMBASSÄNG FÖR DAGLIGT DOPP Vid Mölleanläggningen behöver man aldrig avstå från det dagliga doppet. Är havet kallt eller vädret dåligt, badar man i simhallen, som är öppen året runt, och ligger i anslutning till stugorna. I direkt anslutning till simhallen finns numera också en utepool för barnen, där de allra minsta kan roa sig. Anläggningen består av 20 välutrustade stugor, som var och en kan ta emot en familj på fyra till sex personer. Till gästernas förfogande står också en trevlig samlingslokal. I receptionen finns kiosk och kaffeservering och här kan man också köpa nygräddat bröd från tidig morgon. PRÖVA GÄRNA FÖR- OCH EFTERSOMMAR Konkurrensen om platser i Möllestugorna är alltid störst under juli månad, och därför är chansen att bli tilldelad en stuga betydligt Strömstad Gullholmen Mölle Norrfällsviken Siljan Visby Enerum Ekerum större om man väljer att söka i juni eller augusti. Man behöver inte nödvändigtvis semestra i Skåne under juli för att få uppleva riktig sommar. Ofta är för- och eftersommaren den soligaste och torraste tiden här nere. Och glöm inte att det fortfarande är sommar i Skåne i september. HANDIKAPPANPASSAD STUGA En av stugorna i Mölleanläggningen är handikappanpassad. Parkeringsplats för bil finns intill stugan och gårdsplanen är planerad med lättframkomliga stenlagda gångar. Två sovrum och extrabäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt sex personer. WEEKENDPRISER LÅGSÄSONG Fr o m vecka 43, 2005 har ett enhetligt pris tagits ut för den som hyr helg, fredag-måndag, eller delar av helgperioden. För att underlätta bokning av helg ändras in- och utflyttningsdag vid bokning av hel vecka till, under lågsäsong vecka 37 42, fredag fredag. Vecka 36 blir en mellanvecka där inflyttning blir lördag och utflyttning fredag. Högsäsong, vecka 25 35, är fortfarande lördag in- och utflyttningsdag. 8 sommar 2006

9 SAN AGUSTIN på Gran Canaria Detta är ett perfekt alternativ om du vill vara säker på en semester med sol och sköna, salta bad året runt. Personalstiftelsens bungalows har de bästa tänkbara lägena i San Agustin i vacker miljö med omedelbar närhet till en förstklassig playa. Lägenheterna har hög standard och trivsam inredning en god plattform för en avkopplande semester i solen! Sovplatser finns för två till fyra personer i varje lägenhet fördelade på ett eller två sovrum. Lägenheterna är utrustade för självhushåll och närbelägna stora självbetjäningsbutiker med i stort sett samma varusortiment som vi är vana med hemifrån, plus naturligtvis ett utbud av färska grön-saker och frukter, gör det lättsamt att svara för en del av kosthållet hemma. En mängd trevliga restauranger finns i omedelbar närhet och priserna på läckra måltider är mycket tilltalande. Falkenbergsborna Helen och Patrick med barnen Ivar och Ture njuter av strandlivet. SVENSK VÄRDINNA Svensk värdinna i Los Caracolesanläggningen svarar för kontakter och service för SCAs gäster. EGNA RESEARRANGEMANG Resorna får var och en svara för själv. Ett tips är att du kontaktar de researrangörer du har i din hemtrakt. Researrangörernas pris varierar, därför kan det vara lönsamt att & Kust Bad jämföra vid det aktuella resetillfället. Undersök även reguljärtrafiken! SÖK FÖR RESTEN AV ÅRET På ansökningsblankett i detta nummer av PS och på vår hemsida kan lägenheterna sökas för perio den 11 oktober maj Här går det utmärkt att hyra upp till två veckor! Inflyttningsdag är onsdag eller lördag. Foto Ove Dahlén Resestipendium Vilka kan söka? Alla som har minst 15 hela SCA-år och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 och senare p g a arbetsbrist, avgångspensionering eller av fri vilja. Alla som efter minst 10 års anställning får sjukersättning (tidigare kallat sjukpension) eller ålderspension. Villkor för att få Fondens resestipendium är att du inte får någon ytterligare avskedsgåva från SCA värd mer än kronor. Stipendiet skall utnyttjas vid ett tillfälle. Bidraget kan inte utbetalas kontant utan betalas mot faktura från resebyrå e dyl där det skall framgå att resan avser dig. Bidraget kan aldrig överstiga vad resan kostar att köpa från resebyrån. Innan du bokar resa kontrollera att din ansökan har beviljats. Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SEMESTERRESA FÖR PENSIONÄRER KR Jag slutade/slutar min anställning (datum)... Jag kommer att erhålla ålders-/avgångspension/sjukersättning (datum)... Namn... Personnr... Adress... Postnr och -adress... Telefon bostad... Arbetsbefattning... Arbetsplats... Antal tjänsteår i SCA... Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. Jag kommer inte att tilldelas annan avskedsgåva från SCA överstigande kronors värde Ort och datum.... Sökandens underskrift Ansökan skickas efter undertecknande av personalchef till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL Intygar att ovanstående uppgifter är riktiga Ort och datum.... Personalchefs underskrift och SCA-stämpel eller org.nummer.... Namnförtydligande sommar

10 Foto Kjell-Åke Kopp Sydkretsen SCA s Hygienverksamhet i Mölndal omfattar ca 900 anställda och här bedrivs en aktiv verksamhet inom ramen för Sociala Fonden. Vi ingår i Sydkretsen, som i sin tur är en del av SCA s Sociala Fond med säte i Sundsvall. Sociala Fonden i SCA-huset har under 2005 erbjudit ett brett register av aktiviteter. Året inleddes med ett antal ishockeymatcher där hemmalaget Frölunda Indians är ett säkert dragplåster. Därefter bjöds det in till den traditionella Barnjulfesten som i år infann sig lagom till tjugondedagknut. Över 500 barn och föräldrar kom för att träffa tomten, avnjuta korv med bröd, saft och bullar, ansiktsmålning, fiskdamm, dans kring granen och godispåse. Det började redan på Mölnlycke AB s tid då huvuddelen av verksamheten var förlagd till orten Mölnlycke. Barnjulfesten har sedan dess varit en av våra mest uppskattade familjeaktiviteter. Därefter var det dags för en intern fotbollsturnering med lag från våra verksamheter i Lilla Edet och Falkenberg och SCAhuset. Göteborgs Filmfestival gick av stapeln i början av februari och vi var naturligtvis med och köpte filmpass och biljetter. Björn Skifs gästade Eriksbergshallen i Göteborg och bjöd på en glittrig och fartfylld show. Under 2005 slog vi också ett slag för klassisk musik och Göteborgs Konserthus. Detta inleddes med en konsert under ledning av Neeme Järvi och följdes upp under hösten med en barnoch familjeföreställning På spökspaning i Konserthuset. Vi har också försökt att tillgodose våra teater- och musikalintresserade medarbetare genom bl a Kharmen på Göteborgs Stadsteater, Skönheten och Odjuret på GöteborgsOperan och Grease på Scandinavium. Det är en stor förmån att få arrangera aktiviteter i Göteborg, speciellt under sommaren. Sommaren 2005 innebar att vi kunde erbjuda biljetter till både U2 och Iron Maiden. De fotbollsintresserade har också fått sitt lystmäte tillgodosett genom lokala derbyn och elitseriematcher på Ullevi. Under hösten genomförde vi en samaktivitet med Konstföreningen en heldagsutflykt till Mjellby Konstmuseum utanför Halmstad. Året avslutades med två aktiviteter i julens tecken, dels den traditionella Promsen, en årlig julkonsert med Göteborg Symphonics Band på Konserthuset och dels Jul på Liseberg, en julavslutning på Rondo för både unga och gamla med fritt inträde till Liseberg. Totalt har vi genomfört 30 olika aktiviteter under 2005 och erbjudit biljetter. För varje aktivitet som vi genomför söker vi bidrag från Sydkretsen enligt en fastlagd policy och gällande skatteregler. Vi som arbetar i Sociala Fonden är fr v Carina Andersson, Anders Rogheden, Marie Ljungqvist och Anne Tjernström. Vi har regelbundna möten där vi planerar för framtiden och stämmer av redan genomförda aktiviteter. Under hösten har vi också lagt ner tid på att uppdatera vår hemsida och installera ett nytt program för anmälan. Inför 2006 planerar vi att fortsatt satsa på klassisk musik, teater och arrangemang för hela familjen. Sporten har sin givna plats och inför sommaren har vi lyckats få tag på biljetter till Robbie Williams konsert på Ullevi. MARIE LJUNGQVIST Foto Kjell-Åke Kopp Foto: Sven Eketrä 10 sommar 2006

11 Mittkretsen Förra året erbjöd Mittkretsen totalt 19 evenemang, varav Bollsta genomförde tre egna. Totalt har mer än biljetter fördelats. POPULÄRMUSIK FRÅN VITTULA I början av oktober bjöd Norrbottensteatern på en mästerlig föreställning av Populärmusik från Vittula, efter Mikael Niemis succéroman. Handlingen utspelar sig i 60-talets Pajala och är en frustande komedi om vänskap, livets allvar födelse och död. GROTTMANNEN Lars T Johansson serverade ståuppkomik på högsta nivå när Grottmannen kom till stan. Ensam på scenen i två timmar försöker Lars T förklara de grundläggande skillnaderna mellan man och kvinna med start från grottmänniskornas tid, då grottmannen jagade och kvinnan samlade vad naturen gav. Skillnader som får oss att missförstå varandra. Att döma av alla skratt i salongen denna novemberkväll kände de flesta igen sig. CAMPING Vi var och campade på Tonhallen i början av december, då vi fick en insyn i livet på campingen Drakälven, där familjerna Ankarström och Olsson i 17 år spenderat sina lediga sommardagar i sina husvagnar. Lika många år har de också irriterat sig på varandras prylar, beteenden och vanor. Musikalens riktiga stjärnor är inte de mest erfarna, snarare tvärtom. Bäst är de utomordentligt duktiga dansarna. De yngsta medlemmarna i de båda familjerna gör klockrena tolkningar av sina rollfigurer. Deras gemensamma duett lämnar ingen oberörd. Utöver ovanstående evenemang har vi lystrat till körsång med Tonicakören, haft en travkväll på Bergsåker, varit i kyrkan och lyssnat på traditionella, stämningsfulla julsånger och sett en damlandskamp i ishockey mellan Sverige och Finland. SUNDSVALLSREVYN Januari betyder revy. Sundsvallsrevyn, med Hilberts Supersjåå!, var tillbaka på scenen. Hilberts planerade supersjåå och ett kulturstipendium är den röda tråden genom hela föreställningen. Flera av numren bland annat Hilberts besvär med Parabolen, Sista usla låtar, som är en Marie Olsson, som Nanne Grönvall, och Claes Grebenö i hiten Håll om mig, som i Sundsvallsrevyns version blev Håll i mig. Foto Pelle Nordlander, Nordlander Produktion parodi på Christina Lindbergs och Lasse Stefanz De sista ljuva åren, Ur led är tiden och Hack i skivan är riktiga pärlor. Eva Bysing som den gamla bylärarinnan och sagotant var ett härligt inslag som gillades. Pierre Lindstedt som Roger Pontare, Berit Grebenö som Magnus Uggla och Gudrun Eriksson som Arja Saijonmaa var lysande. KUSTREVYN Vi har också åtnjutit ytterligare en revy Kustrevyns Käken ur le!. Några nummer som F!, Högre lön, Lagom med oss, Ohlsson i mitt hjärta och Onedinlinjen är riktigt bra som gör att publiken lever med. I numret som boxare och i Onedinlinjen utnyttjar Nizze Lindholm sitt kroppsspråk och sin fylliga kroppshydda till fullo och publiken skrattar gott. Kicki Andersson är imponerande i bland annat F! och Kör försiktigt! FRAMTIDA AKTIVITETER På vårens och försommarens meny finns elitseriehockey, basket, skidresa till Åre, teater, jazz och cirkus. MAY OHLSSON Foto Tjell-Åke Hägglund sommar

12 Storstadslägenheter Till utlandslägenheterna, San Agustin samt Stockholms- och Göteborgslägenheterna är det förbjudet att ta med husdjur. STOCKHOLM lägenheter i city S:t Eriksplan Tomtebogatan 49 KUNGSHOLMEN VASASTAN Hornsgatan NORRMALM Fem lägenheter i centrala Stockholm finns för SCAs anställda med familjer som vill tillbringa några dygn upp till en vecka för rekreation i vår vackra huvudstad. Lägenheterna är av varierande storlek och är utrustade med fyra till sex bäddar. Sök för perioden 12 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Blanketter kommer dessutom att finnas på personalkontoren under aktuell ansökningsperiod. Under innevarande bokningsperiod, som sträcker sig fram till Bevaka lediga dygn på vår hemsida Sveavägen Kungsgatan Kungsträdgården Centralstation Sergels Torg RIDDARFJÄRDEN Funckens gränd 3 Kornhamnstorg 57 GAMLA STAN SÖDERMALM Banérgatan 46 & 48 Karlaplan ÖSTERMALM Strandvägen SKEPPS- HOLMEN DJURGÅRDEN den 12 juni 2006, är alla helger bokade men det finns fortfarande vardagar att hyra. Gå in på vår hemsida under Ledigt för att se disponibla hyresobjekt. GÖTEBORG Två centralt belägna lägenheter finns tillgängliga för de SCA-anställda som vill uppleva denna saltstänkta, lilla storstad. Lägenheterna innehåller två rum och kök med fem bäddplatser. Vid Drottninggatan finns ett antal av giftsbelagda parkeringsplatser utanför huset. P-hus finns vid NK och Nordstan. Ett billigare parkeringsalternativ finns vid Gamla Ullevi. När det gäller Gibraltargatan finns ingen parkeringsplats som tillhör lägenheten men det finns ett ganska stort antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten. Sök för perioden 12 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl GÖTA ÄLV Drottninggatan 71 Skeppsbron Nya Allén Centralstation Kungsportsavenyn Götaplatsen Gibraltargatan 19 C Chalmers Nya Ullevi Scandinavium Sv. Mässan LISEBERG E6/E20 Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Blanketter kommer dessutom att finnas på personalkontoren under aktuell ansökningsperiod. Under innevarande bokningsperiod, som sträcker sig fram till den 12 juni 2006, finns det både lediga veckor och helger. 12 sommar 2006

13 LONDON världsstaden för alla I stadsdelen Westminster inte långt från Themsen, ca 1,5 km från Big Ben och Parlamentet, ligger våra tre toppmoderna lägenheter. Lägenheterna har välutrustade kök, vardagsrum med matplats, två sovrum med tillsammans fyra bäddar och badrum. Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Vecko uthyrning går dock före korttids uthyrning. Sök för perioden 15 juni januari Under ansökningsperioden är måndag eller torsdag inflyttningsdag. Victoria Station St. James s Park Buckingham Palace RIVER THAMES Westminster Abbey Octavia House 16, 26, 49 Covent Garden Flower Market Big Ben Houses of Parliament Vauxhall Station sommar 2006 PARIS Fastigheten där våra lägenheter finns är belägen på 25 bis Rue Duvivier, den sjunde stadsdelen, och ligger ca 300 m från Solkungens Dôme vid Hôtel des Invalides (Invaliddomen). Till Eiffeltornet kan du promenera via Avenue de la Motte och Parc du Champ de Mars. En promenad på ca 1 km. Parallellgatan till Rue Duvivier heter Rue Cler. Det är en av Paris mera berömda marknadsgator där du kan hitta allt i matväg du har behov av liksom mycket annat. Också inom bekvämt gångavstånd har du ett av stadens mera berömda museer, Musée Rodin, där skulpturer av Auguste Rodin, allmänt ansedd som den mest framstående franske skulptören under 1800-talet, finns att beskåda. Trädgården är också sevärd med sin överdådiga samling på rosenbuskar. Paris tunnelbana, Metron, är oslagbar om du vill ta dig längre sträckor genom Paris. Bussar och taxi fastnar lätt i trafikstockningar. De två närmaste Metrostationerna är Ecole Militaire och La Tour Maubourg. Den förstnämnda bara ca 200 m från lägenheterna. Sök för perioden 15 juni januari SEINE Eiffeltornet Parc du Champ de Mars Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Vecko uthyrning går dock före korttids uthyrning. 25 bis Rue Duvivier Invaliddomen 13

14 Håkan fick bidrag för specialistvård Håkan Persson har i hela sitt liv lidit av svår handsvett. Efter en operation som skulle åtgärda problemet fick Håkan istället biverkningar i form av kraftigt ökade svettningar över hela kroppen. Tack vare Sociala Fondens specialistvårdsbidrag kunde han göra en operation som återställde nervbanorna. Så länge Håkan kan minnas har han haft problem med svår handsvett. I barndomen tänkte han inte så mycket på det, men i vuxen ålder blev det ett mer påtagligt problem. På jobbet kunde det till exempel vara svårt att hålla en skruvmejsel stadigt utan att den gled i handen, men även i det sociala livet blev det allt jobbigare. OPERATION GAV BIVERKNINGAR I början av 90-talet visades ett reportage på TV om att man kunde operera åkomman. Håkan tog då kontakt med Sundsvalls sjukhus, och han fick snabbt en remiss utfördes operationen på Borås lasarett. Operationsmetoden kallas ETS (Endoskopisk Thorakal Sympathicotomi) och var vanlig framför allt under 90-talet. Ungefär 3000 personer opererades med denna metod. Operationen lyckades i den bemärkelsen att handsvetten minskade, men några veckor efter operationen fick han istället biverkningar i form av kraftiga svettningar över hela kroppen. Detta blev ett ännu större problem än vad handsvetten varit innan operationen. Håkan sökte då hjälp hos den läkare som utförde operationen, och sedan även hos vårdcentralen, men där hade man liten förståelse för hans problem. Det fanns enligt dem ingen hjälp att få över huvud taget. I tio år präglades hans vardag av planering, hur han skulle klä sig för att inte svettas igenom skjortor och tröjor och hur många klädbyten han behövde ha med sig för dagen. PÅVERKADE HELA KROPPEN Mitt liv blev väldigt begränsat, säger Håkan. Jag undvek vissa aktiviteter, bara att spontant ta en ROM Romvåningarna har ett perfekt läge strax utanför den gamla muren i ett trivsamt bostadsområde med en lummig park som närmaste granne. Högst upp i huset våning 5 på Paolo Albera 49, med stor solaltan och fantastisk utsikt, väntar en trivsam och komfortabel lägenhet med kök, två sovrum och vardagsrum. Den andra lägenheten, med adress Via Norcia 24, ligger i samma hus på våning 4 men med entrén på motsatt sida av huset. Lägenheten har kök, tre sovrum och vardagsrum med liten balkong. Den kända affärsgatan Via Appia ligger helt nära och en promenad längs gatan och in genom stadsporten kan vara en bra början till att komma in i Roms brusande stadsliv. Buss till centrum har håll plats Vatikanen Petersplatsen TEVERE Spanska trappan Fontana di Trevi Forum Romanum intill vårt hus men vill man komma snabbt in till alla attraktiva sevärdheter i den gamla stadsdelen är tunnel banan den perfekta kommu nikationen. Resorna till Rom får var och en ordna själv på bästa sätt. Den som åker bil har möjlighet att hyra in bilen i ett garage i husets omedelbara närhet. Det kan rekommenderas med tanke på att inbrott i bilar och bilstölder är myc ket vanliga i Rom. Colosseum Centralstation Via Paolo Albera 49 Via Norcia 24 Sök för perioden 15 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Vecko uthyrning går dock före korttids uthyrning. 14 sommar 2006

15 Foto Per-Anders Sjöquist promenad eller en cykeltur ner på stan var i stort sett otänkbart. Biverkningarna påverkade hela kroppen och hälsan. Förutom svettningarna hade han även svårt att hålla kroppsvärmen, fast han svettades kunde han frysa, ungefär som när man kallsvettas när man är sjuk. Han fick även sänkt puls efter operationen, vilket även det är en av de biverkningar operationen kan ge. Till slut blev problemet så stort att Håkan tog kontakt med en psykolog. Hon tipsade om att det fanns läkare i Europa som kunde återställa så kallade ETS- operationer. När Håkan sedan sökte på Internet hittade han en privat klinik som kunde hjälpa honom. Efter kontakt med kliniken samt med andra patienter som genomgått operationen bestämde han sig att trots det höga priset genomföra operationen. Ingreppet skulle utföras i Italien, så förutom själva kostnaden för operationen tillkom avgifter för flygbiljetter och hotell. BIDRAG FRÅN SOCIALA FONDEN Jag visste inte att Sociala Fonden hade ett specialistvårdsbidrag som man kunde söka, säger Håkan, det var först när jag skulle ta ledigt för operationen och berättade om mitt problem för mina chefer som jag fick höra att bidraget fanns. Mina chefer hjälpte mig sedan att söka bidraget, och efter en snabb handläggning hos Personalstiftelserna och SCA-hälsan fick jag bidraget godkänt, berättar han. I mars 2005 utfördes operationen och effekterna av operationen kommer successivt, men redan nu märker Håkan skillnad. Nu kan jag bli varm utan att jag börjar svettas, säger Håkan, jag behöver inte planera allting, utan kan vara mer spontan. EVALENA ERICSSON sommar 2006 Svår handsvett Svår handsvett, eller Hyperhindrosis som det kallas på läkarspråk, är mycket jobbigt för den drabbade och kan uppfattas som ett svårt handikapp. Operationsmetoden ETS (Endoskopisk Thorakal Sympathicotomi) innebär att man för in ett titthålsinstrument genom armhålorna till brösthålan och skär av nerven som ligger framför revbenen vid sidan av ryggraden. Metoden är omdebatterad och många patienter får biverkningar som kompensationssvettning (svåra svettningar över hela kroppen), nedsatt kondition, hängande ögonlock (Horners syndrom) samt olika smärttillstånd. För att återställa nerven kan man göra en operation som innebär att man skär av de förstörda nervändarna och sedan transplanterar man dit en frisk nerv. Eftersom den gamla nervänden är borta återkommer inte problemet med handsvett. Endast ett fåtal läkare i Europa kan göra operationen. Så söker du specialistvårdsbidrag Alla SCA-anställda inom Sverige kan söka. Bidrag kan lämnas i de fall då väntetider i den offentliga sjukvården innebär onödigt lång sjukskrivning och återgång i arbete försvåras. Ansökan skall föregås av en rehabiliteringsutredning enligt arbetsmiljölagen och måste även tillstyrkas av företagshälsovården och rehabiliteringsgrupp. Den anställde som fått bidrag betalar en egenavgift på 2000 kronor. Bidraget infördes 2002 och sedan dess har 20 anställda fått bidrag. Nästan 1 miljon kronor har betalats ut. Om du vill söka bidrag tag kontakt med företagshälsovården. 15

16 & Fjäll Äventyr NÄRA TILL SERVICE Service i form av affärer, post, bank, apotek m m finns på gångavstånd från stugorna. DIREKTBUSS Lapplandspilen har bussresor från Stockholm till Tärnaby. Det finns även bussresor från Malmö och/ eller Göteborg. Förfrågningar och bokningar på tfn / Aktuella tidtabeller och övrig information på Foto Rune Hjelt JÄCKVIK Vid fjället Pieljekaises fot utefter Silvervägen, bara 12 mil från Atlantkusten, i genuin vildmark med Kungsleden i absolut närhet ligger den nordligaste anläggningen med stugor stillsamt insmugna bland fjällbjörkar med vattenspegeln blänkande mellan trädstammarna. SPORTFISKARENS ELDORADO Här finner sportfiskaren de fiskrika vattnen och naturälskaren allt vad man kan önska av stillhet och naturupplevelser. BÅTAR Två båtar finns att låna. Den ena ligger nere vid sjön, nedanför stugorna, och den andra ligger i sjön Vitträsket. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. KABEL-TV Vid eventuellt för dåligt väder för fiske och fjällvandringar finns nu kabel-tv som möjlig förströelse i stugorna. TÄRNABY Bo bekvämt mitt i byn på den förstklassiga turistorten Tärnaby, omgiven av den storslagna vildmarken. ORÖRDA VILDMARKER OCH FINA FISKEVATTEN Här tar du dig snabbt in i den genuina vildmarken. Du kan dra upp sprattlande fjällrödingar i de friska, glittrande fjällsjöarna, plocka bär och svamp eller bara ströva och njuta av naturen. Med fjällflyg och helikopter kommer man snabbt och bekvämt till de avlägsna målen och de riktigt fiskrika sjöarna. ATLANTENS VÅGOR En biltur i det vidunderligt vackra fjällandskapet över gränsen till Norge genom Mo i Rana leder snabbt ut till Atlanten med dess mäktiga vågor och ljumma vindar från Golfströmmen. KOMFORTABLA STUGOR Tre välutrustade timmerstugor med vardera två sovrum och allrum med bekväm möblerbar sitthörna erbjuds här. ÅRE Åre Fjällby, där SCA-lägenheterna finns, ligger vackert på sluttningen mot Åresjön, på bekvämt avstånd från Åre torg med service, folkliv och shopping. Åre, som är en av våra mest kända turistorter, behöver knappast någon närmare presentation. Men förutom att här finns service och aktiviteter i byn för alla smakriktningar så finns även tillgång till naturupplevelser och äventyr i ett mångfasetterat utbud. MOUNTAINBIKE, ISLANDSHÄST OCH GOLF är tre bland många populära aktiviteter man som sommarturist kan ägna sig åt i Åre. Cyklar finns att hyra. På lättöltande islandshästar upplevs naturens alla skiftningar. Golfbanan har ett sagolikt vackert läge i fjällnaturen med greener av hög klass och här räcker det med grönt kort för att få spela. Men självklart går det lika bra att bara vara utan krav, långt från vardagen. Ströva, i fjällen och i vildmarken bara för sitt välbefinnandes skull. HAMRAFJÄLL i den perfekta sommarfjällvärlden. I norra Härjedalen, mellan Tänndalen och Fjällnäs vid Hamrafjällets sydsluttning, känd för sin rika flora, finns Ham- 16 sommar 2006

17 & Fjäll Äventyr Tärnaby Jäckvik Foto Tjell-Åke Hägglund rafjällanläggningen. Stugorna ligger på 800 meters höjd över havet i Härjedalens vackraste fjällvärld, 10 km från norska gränsen. Inom en radie av 10 km finns inte mindre än 30 fjälltoppar på över meter. VANDRINGSVÄNLIGA FJÄLL Med Hamrafjäll som utgångspunkt kan man med lätthet göra de underbaraste vandringar, bada i fjällsjöarna, besöka fäbodar och lappläger. SPELA GOLF I VILDMARKSMILJÖ Mycket vackert belägna på ett par mils avstånd från Hamrafjäll finns 9-hålsbanan i Ramundberget och 18-hålsbanan i Ljusnedal. Vid båda banorna räcker det med grönt kort för att få spela. LÅNA RODDBÅTAR OCH CYKLAR Vid sjön Malmagen ligger roddbåtar som du kan låna för en fisketur eller bara för att njuta av stillheten. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. De fina landsvägarna är perfekta för cykelturer och anläggningens cyklar står till förfogande. FLYG TILL RÖROS VIA OSLO Närmaste flygplats finns i Röros och därifrån finns transfer de fem milen till Hamra. Ta kontakt med din resebyrå som kan ge uppgifter om priser och tidtabell. FÄRJA OCH BIL Ett annat sätt att transportera sig, om du bor i södra delen av vårt land, är att åka färja från Helsingborg via Oslo. Därefter har du en naturskön bilfärd på drygt 30 mil innan du är framme i Hamrafjäll. För information ring DFDS Seaways AB på tfn HANDIKAPPVÄNLIG STUGA En av stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Två sovrum, bäddar i vardagsrummet och en extrabädd ger plats för sammanlagt sju personer. Åre Hamra Sälen SÄLENFJÄLLEN SCA-stugorna finns i Lindvallen, Orrliden. Hållbrändan och Hundfjället. Förstklassig service för turister med välutrustade butiker, trivsamma värdshus med barserveringar som tillgodoser alla behov och smakriktningar finns på gång- eller nära bilavstånd från alla fyra områdena. ÄVENTYR I SOMMAR-SÄLEN En 18-håls golfbana, minigolf, gokartbana, 20 mil rösade leder, fiske, bäversafari, rodel, pool, kanot, boulebanor, tennisbanor, ridning och mountainbikes allt detta finns för sommarturisten i Sälen. LEDIGA FJÄLLSTUGOR I VÅR Vecka 11, 12, 13, 15 och 18 finns stugor lediga i Hamrafjäll. Sälenfjällen har stugor lediga vecka I Tärnaby finns stugor lediga v 13 och 17. BEKVÄMA STUGOR AV OLIKA TYPER 27 bekväma stugor/lägenheter av varierande storlek i par- eller enfamiljshus, alla utrustade enligt modern standard, finns tillgängliga året om. Kabel-TV finns i alla stugor. I anläggningen ingår också servicehus med reception, bastu med duschar och sällskapsrum. sommar Foto Tjell-Åke Hägglund

18 Stiftelsens anläggningar i detalj till hjälp vid din planering Totalt ca 150 stugor/lägenheter erbjuds nu SCA-anställda alla av god standard och med attraktiva lägen. I storlek och utformning skiljer sig lägenheterna från varandra och för att ge en klar bild av hela buketten visar vi här en detaljerad sammanställning som komplement till den övriga presentationen. Anläggning Antal Stuggrupp/namn Hustyp Antal Bäddarnas förd. stug/läg Sov- Bäddar totalt Vard- Extra Namn totalt Hus Läg. rum exkl extrabädd Sovrum rum bäddar Jäckvik 3 Rödingen, Öringen, Harren enkelhus Tärnaby radhus Åre 3 176, 179, 180 läg.hotell * Hamrafjäll 27 Sex Små Hem 1 5 enkelhus Sex Små Hem 6 enkelhus Essvikstunet enkelhus ** Björnen, Mården parhus ** 4 Kaptensgården enkelhus Falken, Ugglan, Vråken parhus ** Nr ) enkelhus ** 2 1 Sälenfjällen 15 Lindvallen enkelhus Orrliden parhus Hållbrändan parhus ** 4 Hundfjället parhus 1 1 / ** Norrfällsviken 8 Stugorna A H 2) enkelhus Siljan 3 Fyrklöverns stugby enkelhus 3 2 5/6 4 1/2 Strömstad 47 4) Brf Capri radhus Gullholmen 1 Gullholmsbaden hus nr 28 enkelhus Visby 4 Ryska gränd 4 enkelhus Mellangatan 7 A fl erfam.hus Smedjegatan 13 fl erfam.hus Irisdalsgatan 2 fl erfam.hus Öland 2 Enerum, Byxelkrok 2) parhus Ekerum fl erfam.hus Mölle 20 Nr 1 9 enkelhus Nr 10, 11 och 16 enkelhus Nr 21 24, enkelhus Villan 1) enkelhus San Agustin 8 Rocas Rojas 518, 519 radhus Los Caracoles 101, 103 radhus Los Caracoles 107 radhus Los Carac. 204, 206, 207 radhus London 3 Octavia House 16 och 26 fl erfam.hus Octavia House 49 fl erfam.hus Paris 2 25 bis Rue Duvivier fl erfam.hus bis Rue Duvivier fl erfam.hus Rom 2 Via Paolo Albera 49 fl erfam.hus Via Norcia 24 fl erfam.hus Stockholm 5 Tomtebogatan 49 fl erfam.hus ) 4 2** 2 Kornhamnstorg 57 fl erfam.hus Funckens gränd 3 fl erfam.hus Banérgatan 46, 2 tr fl erfam.hus ) 4 2** 2 1 Banérgatan 48, nb fl erfam.hus Göteborg 2 Gibraltargatan 19 C fl erfam.hus Drottninggatan 71 fl erfam.hus ) Handikappanpassad 2) En lägenhet handikappvänlig 3) Sovalkov med våningssäng 4) 47 andelsveckor under högsäsong och lika många under lågsäsong *) Gäller lägenhet 176 och 180 **) Våningssäng med bredare undersäng 18 sommar 2006

19 Pensionärsvecka i Mölle Tradition värd att bevara Under många år har vi inför sommaren gjort en satsning på våra SCA-pensionärer. Före 1997 arrangerades gruppresor till Mölle under två sommarveckor. Numera går det inte att arrangera gruppresa från olika destinationer till rimliga kostnader. Det vi nu kan erbjuda är gruppvistelse i Mölle med gemensamma arrangemang på plats liksom utflykter till intressanta mål i Skåne och Danmark. Res till Skåne förläng sommaren Den som vill delta i pensionärsveckan i Mölle måste i dag själv ordna sin resa. Vecka 35, , är anläggningen avställd för SCApensionärerna. En augustivistelse i Mölle är oftast en skön och vacker upplevelse som för de flesta också ger en möjlighet att förlänga sommaren. Varma soliga dagar, ett uppvärmt hav för bad och ljumma kvällar är sensommar i Skåne. Egen stuga Varje pensionärspar får förfoga över en egen stuga. Allt finns i stugorna för att gästerna skall kunna ha eget hushåll. Pris per person kronor. Skattepliktig subvention kr tillkommer. VAD INGÅR? I priset ingår hyresavgift för stugan middag eller supé ankomstdagen träffkväll på anläggningen med underhållning och dans utflykt till Köpenhamn rundtur i nordvästra Skåne Antalet stugor sätter gränserna! Antalet deltagare är begränsat till de 20 stugor som ingår i Mölleanläggningen. Äldst kommer först! Den sökandes ålder och inte antalet anställningsår är i första hand utslagsgivande vid fördelningen av pensionärsveckorna. De äldsta pensionärerna kommer således på tur i första hand. Den som söker för första gången går före den som redan varit på en pensionärsvecka i Mölle. Dela stuga? Om ni är två pensionärspar som önskar bo tillsammans i samma stuga, var då vänlig ange detta på ansökningsblanketten. Vilka kan söka? För att få söka ovanstående resor fordras att sökande har varit SCAanställd och är pensionär. Sök på nedanstående kupong. Senast den 22 mars vill vi ha ansökan. Besked om eventuell tilldelad resa utsändes under vecka 22. Foto Rune Hjelt ANSÖKAN PENSIONÄRSVECKA I MÖLLE 2006 Pers.nr: - ÅR MÅN DAG FÖD-NR Namn Adress Postnr Ort Tel.nr Antal anställn.år F.d. arbetsplats Pensionär sedan (datum) sommar 2006 Uppgifter på medföljande maka/make/sammanboende Namn Jag har tidigare deltagit i pensionärsresa till Mölle Ja Nej Om du svarat ja, när: Husdjursfri stuga önskas p g a allergi Ja Nej För att söka ovanstående vecka fordras att sökande har varit SCA-anställd och är pensionär. Välkommen med en ansökan till SCA Personalstiftel serna, Kansliet, SUNDSVALL senast 22 mars Märk kuvertet Pensionärsresa. Svar utgår vecka

20 Prislista Hamra Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. avgift subv. avgift subv. v v 19-25, v 10-14, v v Grupp 1 = Kaptensgården, Björnen och Mården Grupp 3 = Sex Små Hem nr 6 Grupp 2 = Falken, Ugglan, Vråken, stugorna nr 7 11, Järven, Lämmeln, Renen, Snöripan och Örnen Grupp 4 = Sex Små Hem nr 1 5 Sälen Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. avgift subv. avgift subv. v v 17-18, v v v v v Grupp 1 = Hundfjället Grupp 2 = Hållbrändan Grupp 3 = Lindvallen Grupp 4 = Orrliden Åre Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 19-25, v v v 14, v v Tärnaby Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 17-26, v v Jäckvik Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 17-26, v v Mölle Grupp 1 Mölle Grupp 2 Norrfällsviken Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. avgift subv. v v 25-26, v Vecka lördag-lördag. Vecka 36 lördag-fredag. Vecka fredag-fredag. Helgpris (fredag-måndag) v 36-46, v Grupp 1 = Stuga 21 24, och Villan Grupp 2 = Stuga 1 11, 16 Öland Sunwing Ekerum Enerum Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. v v 12-25, Parhus i Enerum tillgängligt året runt. Sunwing Ekerum, två lägenheter vecka Capri Grupp 1 Grupp 2 Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. v 25, v 26, v v 19-24, v v 12-18, Grupp 1 = stuga 10, 12, 14, 19, 21, 43, 44, 73, 88 (innerläge) Grupp 2 = stuga 1, 2, 4, 6, 7, 23, 27, 46, 47, 65, 69 (ytterläge) Mellan- och högsäsong v inflyttning lördag. Lågsäsong v 7-18, inflyttn fredag. OBS! v 39 inflyttning lördag, utflyttning fredag. Ett tips! För att slippa få skatten på subventionen som restskatt vid årets slut kan du be personal avdelningen på din arbetsplats att göra ett extra skatteavdrag varje månad i stället. Gullholmsbaden Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 18-25, v Under lågsäsong finns möjlighet att hyra enstaka dygn. Som dygnspris räknas ca en sjundedel av hyrespriset och skattepliktig subvention. San Agustin, Gran Canaria Sommar v (onsdag onsdag) Hyra/vecka 1100 kr + skattepl. subv. 500 kr Vinter v (onsdag eller lördag) Hyra/vecka 1500 kr + skattepl. subv. 500 kr Hyrestid max två veckor Stockholm måndag onsdag (2 dygn) hyra 750 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 750 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 1125 kr Göteborg måndag onsdag (2 dygn) hyra 650 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 650 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 975 kr Ingen skattepl. subv på Stockholm & Göteborg London & Paris Hyra/vecka 2000 kr + skattepl. subv kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 800 kr + skattepl. subv. 400 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1200 kr + skattepl. subv. 600 kr Rom Hyra/vecka 1700 kr + skattepl. subv. 800 kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 700 kr + skattepl. subv. 300 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1000 kr + skattepl. subv. 500 kr Visby Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka innanför ringmuren v utanför ringmuren v Visby finns endast tillgängligt v Rättvik Hyres- Skattepl. avgift subv. Fyrklöverns stugby Hel vecka v v sommar 2006

SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna

SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2008 Hamra växer Datoriserad stugfördelning PS SOMMAR 2008 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HAMRA

Läs mer

SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från

SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från PS Aktuell information från Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2007 Personalstiftelsen 50 år www.ps.sca.com PS SOMMAR 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2007 www.ps.sca.com PS VINTER 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HET STUGSOMMAR 4 STUGVINTER

Läs mer

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Gran Canaria mer än bara sol och bad. Havsfiske i Norge. Ny lägenhet i Prag. Sid 6. Sid 12.

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Gran Canaria mer än bara sol och bad. Havsfiske i Norge. Ny lägenhet i Prag. Sid 6. Sid 12. Din fritid SCA Personalstiftelserna Sommar 2014 Havsfiske i Norge Ny lägenhet i Prag Gran Canaria mer än bara sol och bad Sid 6 Sid 12 Sid 16 Innehåll Din fritid Sommar 2014 3 Bokningssystemet 4 Bra att

Läs mer

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Enkät nya resmål. Bredband i Hundfjället. Avresestädning i Hamra. Sid 2. Sid 8.

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Enkät nya resmål. Bredband i Hundfjället. Avresestädning i Hamra. Sid 2. Sid 8. Din fritid SCA Personalstiftelserna Vinter 2015 Bredband i Hundfjället Avresestädning i Hamra Enkät nya resmål Sid 2 Sid 8 Sid 16 Innehåll Din fritid Vinter 2015 3 Bokningssystemet 4 Bra att veta... 6

Läs mer

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Nya villkor för studiestipendier. Webbansökan steg-för-steg. Resereportage London. Sid 3. Sid 9.

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Nya villkor för studiestipendier. Webbansökan steg-för-steg. Resereportage London. Sid 3. Sid 9. Din fritid SCA Personalstiftelserna Vinter 2013 Webbansökan steg-för-steg Resereportage London Nya villkor för studiestipendier Sid 3 Sid 9 Sid 17 Innehåll 3 Att logga in och söka fritidsboende 4 Bra att

Läs mer

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Berättelse om en USA-resa. Nyckelskåp i Mölle. Bevakning av återbud. Sid 2. Sid 3.

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Berättelse om en USA-resa. Nyckelskåp i Mölle. Bevakning av återbud. Sid 2. Sid 3. Din fritid SCA Personalstiftelserna Vinter 2014 Nyckelskåp i Mölle Bevakning av återbud Berättelse om en USA-resa Sid 2 Sid 3 Sid 9 Innehåll 3 Bokningssystemet 4 Bra att veta... 6 Fjällboende 9 USA-resa

Läs mer

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt. Vi köper hus i Florida. Hyrda stugor i Stockholms skärgård.

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt. Vi köper hus i Florida. Hyrda stugor i Stockholms skärgård. Din fritid SCA Personalstiftelserna Sommar 2015 Vi köper hus i Florida Hyrda stugor i Stockholms skärgård Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt Sid 6 Sid 8 Sid 15 Innehåll Din fritid Sommar 2015 3 Bokningssystemet

Läs mer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer Minisemester Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer 2 GRAttis - nu väntar en underbar upplevelse Den Smartbox som du nu har fått i present ger dig rätt att

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SVERIGES PÄRLOR

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SVERIGES PÄRLOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 SVERIGES PÄRLOR 7TIPS UPPTÄCK SOMMARENS FOTO: MARTIN BJÖRINGE SMULTRONSTÄLLEN Daniel och Carin Da Silva: Sverige har många

Läs mer

Vinn resor. och mycket mer! MÄSSA NU PÅ LÖRDAG LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30

Vinn resor. och mycket mer! MÄSSA NU PÅ LÖRDAG LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30 HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30 LYSSNA PÅ FÖREDRAG ISLAND GRAN CANARIA HURTIGRUTEN AMERIKA FÄRÖARNA TURKIET ALBANIEN KRYSSNINGAR I KARIBIEN, MEDELHAVET OCH

Läs mer

TanumStrand. Hummerfiske. höstens höjdpunkt. Havets svarta guld

TanumStrand. Hummerfiske. höstens höjdpunkt. Havets svarta guld TanumStrand destination: Ett gästmagasin utgivet av TanumStrand En multianläggning i vackra Bohuslän 2014 Bomässan blev en succé Mycket skoj på barnens TanumStrand Arvingarna bjuder upp till dans Havets

Läs mer

ÅRGÅNG 29 2007. med många tips för semestern i Sverige

ÅRGÅNG 29 2007. med många tips för semestern i Sverige ÅRGÅNG 29 2007 med många tips för semestern i Sverige Sommarturist visar vägen Semestertips från hela landet Varsågod! Du håller ett nytt nummer av Sommarturist i din hand. Här får du massor av tips för

Läs mer

Fjällguiden. Special GRYMMA ANLÄGGNINGAR TOPPTURER ANDRÉ MYHRER VINN EN SKIDSEMESTER! DIN GUIDE TILL SVENSKA FJÄLLEN HÄNG MED PÅ HÖGRE HÖJDER

Fjällguiden. Special GRYMMA ANLÄGGNINGAR TOPPTURER ANDRÉ MYHRER VINN EN SKIDSEMESTER! DIN GUIDE TILL SVENSKA FJÄLLEN HÄNG MED PÅ HÖGRE HÖJDER Fjällguiden Vintern 2012/2013 Special 23 GRYMMA ANLÄGGNINGAR DIN GUIDE TILL SVENSKA FJÄLLEN TOPPTURER HÄNG MED PÅ HÖGRE HÖJDER ANDRÉ MYHRER EN SKIDÅKARE I VÄRLDSKLASS VINN EN SKIDSEMESTER! SJU FANTASTISKA

Läs mer

MAT KONST HANTVERK CYKEL GOLF MUSEUM GALLERI. Bornholm. din närmaste paradisö 3:2. Team Bornholm AB

MAT KONST HANTVERK CYKEL GOLF MUSEUM GALLERI. Bornholm. din närmaste paradisö 3:2. Team Bornholm AB MAT KONST HANTVERK CYKEL GOLF MUSEUM GALLERI Bornholm din närmaste paradisö BESTÄLL 3 NÄTTER 3:2 BETALA BARA FÖR 2 2014 Team Bornholm AB 9 12 13 14 15 17 18 19 20 22 16 23 21 24 26 27 8 10 11 4 1 5 2 7

Läs mer

PLASK BILLY BÄVER SOLSKEN GLÄDJE GLASS SOMMARLAND FLIPFLOP SOMMARSKOJ BARBEQUE SANDSTRAND VÄLKOMMEN TILL SOMMAREN PÅ LEKSAND STRAND!

PLASK BILLY BÄVER SOLSKEN GLÄDJE GLASS SOMMARLAND FLIPFLOP SOMMARSKOJ BARBEQUE SANDSTRAND VÄLKOMMEN TILL SOMMAREN PÅ LEKSAND STRAND! VÄLKOMMEN TILL SOMMAREN PÅ LEKSAND STRAND! VATTENLEK GLASS SOMMARSKOJ BARBEQUE SOLSKEN GLÄDJE SANDSTRAND SOMMARLAND FLIPFLOP BLÅ HIMMEL MIDSOMMAR PONNYRIDNING SOLNEDGÅNG BILLY BÄVER PLASK Bra att veta

Läs mer

Rum & Frukost Självhushåll. Semestra billigare. Weekend. 257 gårdar för semester och övernattning!

Rum & Frukost Självhushåll. Semestra billigare. Weekend. 257 gårdar för semester och övernattning! Rum & Frukost Självhushåll Semestra billigare MED BpL:s KLUBBKORT Weekend PÅ LATGÅRD 27 gårdar för semester och övernattning! 2012 Vara gardar: 1 Skåne............................................... 19

Läs mer

Nr 1-2007 Årgång 3 www.scandjet.se. PULASidan 15. SPLIT Sidan 24. www.scandjet.se 1

Nr 1-2007 Årgång 3 www.scandjet.se. PULASidan 15. SPLIT Sidan 24. www.scandjet.se 1 PULASidan 15 Nr 1-2007 Årgång 3 www.scandjet.se SPLIT Sidan 24 ZADARSidan 41 DUBROVNIKSidan 62 www.scandjet.se 1 2 KroatienGuiden Upptäck Kroatien, du med! Smaka på Kroatien! Det turkosblå havet är kristallklart,

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

2012 / 2013 Året om! Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur!

2012 / 2013 Året om! Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2012 / 2013 Året om! Vägen till Hovfjället är klar Ny pistmaskin med parkutrustning Ökad kapacitet på snösystemet Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2 Alla trivs på vänliga

Läs mer

Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning för två personer

Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning för två personer Charmigt och personligt Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning för två personer 2 GRAttis - nu väntar en underbar upplevelse Den Smartbox som du nu har fått i present

Läs mer

Hyr ut ditt hus. Så här marknadsför vi. ditt hus Så här

Hyr ut ditt hus. Så här marknadsför vi. ditt hus Så här Hyr ut ditt hus INTERVJU MED EN HUSÅGARE TIPS TILL ÖKAD UTHYrnING Så här marknadsför vi ditt hus Så här FUNGERAR DET Innehåll Om... 4 Den första kontakten... 6 Hur marknadsför vi ditt hus?... 8 Vad innebär

Läs mer

GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR

GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR ALLT DU BÖR VETA INFÖR VINTERN TÄNNDALEN CHARLOTTE KALLA GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR HANDSKTEST JESPER TJÄDER VACUUM BO Foto: Mattias Fredriksson/Euro Accident KALLA STORSATSAR

Läs mer

Camping hett i glasriket TURISM. Lär av SJ och öka vinsten. Olle Wästberg säljer positiva Sverigebilder. Klassificering mycket mer än bara stjärnor

Camping hett i glasriket TURISM. Lär av SJ och öka vinsten. Olle Wästberg säljer positiva Sverigebilder. Klassificering mycket mer än bara stjärnor TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 2 08 Klassificering mycket mer än bara stjärnor Lär av SJ och öka vinsten Ekologisk camping på frammarsch

Läs mer

Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2011 / 2012

Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2011 / 2012 2011 / 2012 Ny väg till Hovfjället! Nya stugor med ski-in ski-out Besök Hovfjället på sommaren! Nya handikappanpassade stugor Sveriges första MTB Trek Profile Store Skidåkning för hela familjen i Sveriges

Läs mer

Lyxiga Möten. Conference. aktiv konferens. Avrunda med golfrunda. Hett i söder och kallt i norr. slotten står sig i konkurrensen

Lyxiga Möten. Conference. aktiv konferens. Avrunda med golfrunda. Hett i söder och kallt i norr. slotten står sig i konkurrensen postens gruppreklam till kontor Hela denna bilaga är en annons Conference Spännande konferenser och mötesplatser! Special 2 FEBRUARI 2010 Lyxiga Möten Hett i söder och kallt i norr ladda om på aktiv konferens

Läs mer

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen!

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen! Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB Din bästa sommarguide! Semestertips 2015 101 ROLIGA RESMÅL för hela familjen! Pilutta dig! 2015 är Astrid Lindgrens år CAMPING FÖR ALLA Cykelsemester

Läs mer

hela Sverige i ett landskap

hela Sverige i ett landskap hela Sverige i ett landskap Vi har paketerat din semester! Se våra paket på Sida 12-13 och på DALSLAND.COM Information Inspiration Bokning DALSLAND.COM 1 DALSLANDS TURISTBYRÅER BENGTSFORS Sågudden 1, 666

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen!

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen! Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB Din bästa sommarguide! Semestertips 2015 101 ROLIGA RESMÅL för hela familjen! Pilutta dig! 2015 är Astrid Lindgrens år CAMPING FÖR ALLA Cykelsemester

Läs mer