Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. www.ps.sca.com"

Transkript

1 PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2006

2 PS SOMMAR 2006 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 BYGGA, REPARERA, UNDERHÅLLA 4 STUGSOMMAR KUST & BAD 9 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SEMESTERRESA 10 SYDKRETSEN 11 MITTKRETSEN 12 STORSTADSLÄGENHETER 14 SPECIALISTVÅRDSBIDRAG 16 FJÄLL & ÄVENTYR 18 STIFTELSENS ANLÄGGNINGAR I DETALJ 19 PENSIONÄRSVECKA I MÖLLE 20 PRISLISTA 21 NORRBOTTENKRETSEN 22 STUDIESTIPENDIER FÖR YRKESUTBILDNING ANSÖKAN OM STUDIESTIPENDIUM 23 ANSÖKNINGSBLANKETTER 24 VÄSTERBOTTENKRETSEN Britt Dahlén STIFTELSEKANSLIET STUGBOKNING TELEFON TELEFAX ; INFO ; BOKNING HEMSIDA BESÖKSADRESS: STORGATAN 22, SUNDSVALL POSTADRESS: SCA PERSONALSTIFTELSERNA SUNDSVALL KANSLIETS STUGBOKNING HAR TELEFONTID Susanna Johansson May Ohlsson MÅNDAG FREDAG KL ; TALA MED BRITT DAHLÉN ELLER SUSANNA JOHANSSON. ALLA ANSÖKNINGSBLANKETTER SOM FINNS I DENNA TIDNING FINNS PÅ DIN PERSONALAVDELNING OCH PÅ VÅR HEMSIDA UNDER DEN AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDEN. STIFTELSEKANSLIETS ADRESSER: OMSLAGSBILDEN: ULF SJÖSTEDT, PIXGALLERY.COM PRODUKTION: AB SUNDSVALLS REKLAMTEKNIK TRYCK: TRYCKERIBOLAGET SUNDSVALL sommar 2006 UPPLAGA: EX.

3 Bygga, reparera, underhålla Personalstiftelsen äger mer än 100 lägenheter som skall underhållas och utrustas. Det innebär att det hela tiden pågår underhållsarbeten och utbyte av möbler och inventarier i stugor/lägenheter. Det senaste större jobbet var ombyggnaden och tilläggsisoleringen av stugorna på Essvikstunet i Hamra, som var klart i december 2005 och kostade ca 2,2 MSEK. Under november/december byggdes ett nytt förråd och redskapsbod i Mölle, varvid det gamla förrådet, liksom carporttaket över parkeringsplatserna, revs. Återstår att sätta upp ny belysning på parkeringsplatsen och att asfaltera den. Det nya förrådet på 75 m 2 är placerat mellan vaktmästarbostaden och badhuset. I lägenheten på Banérgatan 48, som vi rustade upp i fjol, pågår stambyten i badrummet som ligger i anslutning till sovrummet. I samband med detta installeras också golvvärme i badrummet. När personalstiftelsen köpte Parislägenheterna var på normalt franskt vis väggarna enbart vitkalkade, vilket gjort att det redan nu har blivit en hel del förslitningsskador och smuts på väggarna som inte kan tas bort vid normal städning. Av den anledningen satte vi upp väv på väggarna under januari februari Väggarna målades därefter med avtorkningsbar färg. Vidare byttes en del spotlights och transformatorer till dessa ut liksom en jalusi. Med andra ord en allmän uppfräschning av inre ytfinish. I San Agustin, Gran Canaria, skall kök, köksskåp och vardagsrum i 103an få en ansiktslyftning under maj månad. I 101an skall bänkskåp under diskbänk bytas ut och i 206an skall också en hel del förbättringar göras, bland annat skall altantaket både ytter- och innertak bytas. NYA DETALJPLANER FÖR MÖLLE OCH HAMRA Personalstiftelsens fastighet i Mölle med sina 20 stugor uppförda utifrån en äldre byggnadsplan som i dag förhindrar ytter- sommar 2006 Foto Rune Hjelt Byggnadsverket Nimis utanför Mölle. ligare byggnationer. Fri mark är inte tillåten att bebyggas, trots den stora obebyggda areal som fastigheten innehåller. Genom att utarbeta en modernare och mer ändamålsenlig detaljplan skapas förutsättningar för att bygga ytterligare ett antal stugor på tomten. Anlägga en ny lokalgata för att ur transportsynpunkt bättre nå till de stugor som ligger i nordöstra delen av området, både för gäster, utryckningsfordon och byggare vid eventuell nybyggnad på denna del av tomten. Planen skall också göra det möjligt att öka antalet parkeringsplatser och på sikt byta ut de gamla stugorna Den plan som tas fram skall ge möjlighet att göra befintliga och framtida stugor avstyckningsbara så att de enkelt kan avyttras om efterfrågan minskar. Detaljplanearbetet i Hamra syftar också till att öka antalet byggrätter och att göra tomter till befintliga och eventuella framtida nya stugor avstyckningsbara. Området för Sex Små Hem skall ges möjlighet till nya större byggrätter som inom en framtid ersätter byggrätten för dessa sex hus. Frågor som berör reception, förråd, vallningsutrymmen, lekområden och uteaktiviteter bör utredas och ingå i detaljplaneförslaget. Arbetet med att ta fram detaljplanerna beräknas ta 1 2 år. INTRESSET FÖR VINTERSÄSONGEN Ansökningar och beläggning i fjällstugorna var vid ansökningstidens utgång i slutet av oktober något mindre i år jämfört med fjolåret, undantaget Årelägenheterna, som rönte mycket stort intresse. Av storstadslägenheterna var Rom, Stockholm och Paris de mest efterfrågade. För Rom-lägenheterna var intresset all time high. WEBBANSÖKNINGAR Vår webbsida besöks av i medeltal läsare per månad. En ökning sedan 2004 med 10 %. Flest besökare, st, hade vi under mars månad Antalet webbansökningar har ökat jämfört med förra året. Vi tackar för att webben används när ni skickar in era hyresansökningar. TJELL-ÅKE HÄGGLUND VD PERSONALSTIFTELSERNA 3

4 Stugsommar 2006 Foto Ove Dahlén Fakta om stugorna Alla stugor är trivsamt och komfortabelt inredda och utrustade för självhushåll så att gästerna skall kunna ha en bekväm och avkopplande semester. Dusch/WC, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin och kabel-tv är standard i flertalet stugor. Gemensamhetsanläggning finns i Hamrafjäll, Mölle och Jäckvik. I Mölle, Hamrafjäll och Norrfällsviken finns cyklar och båtar att låna. I Jäckvik finns båt att låna. På Gullholmen kan du låna motorbåt och hyra cyklar. På Capri finns möjligheter att hyra cyklar och båtar. Medföljande husdjur Till utlandslägenheterna, San Agustin, Stockholms- och Göteborgslägenheterna samt Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. I övriga anläggningar finns det stugor/lägenheter avsedda för både besökande med husdjur och helt husdjursfria stugor. Med tanke på allergikerna är det viktigt att ange om husdjur medföljer så att rätt typ av stuga/lägenhet tilldelas. RESPEKTERA DEN VÄXANDE GRUPPEN ALLERGIKER ATT DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT TA MED HUSDJUR TILL EN HUSDJURSFRI STUGA. Rökfritt för boendetrivsel! En trivsam och välkomnande miljö vill vi möta alla gäster med och det är därför viktigt att ingen röker i stugor och lägenheter. Sök så här! Alla stugor och lägenheter skall sökas på vår hemsida eller på blanketter som finns här i tidningen, på tider som finns angivna i tidplanen. Blanketter kommer också att finnas på personalkontoren ute på de olika arbetsplatserna under den angivna ansökningsperioden för respektive anläggning/ semesterort. Fritidsstugorna sökes för perioden 17 juni 22 oktober SISTA ANSÖKNINGSDAG 22 MARS. Alla som söker får skriftligt svar och besked lämnas enligt tidplanen på sidan 23, där du också finner ansökningsblanketterna. Men använd helst webben! BESKED KAN EJ LÄMNAS PER TELEFON. Önskemål Skriv gärna på webbansökan eller på blanketten om du har önskemål om någon särskild stuga/lägenhet och ange gärna också om det finns någon speciell orsak till valet som du vill framhålla. Vi kan givetvis inte lova att alla kan få sina önskningar uppfyllda, men så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dessa. Stugorna och lägenheterna presenteras för uthyrning två gånger per år. Vintersäsongen publiceras i månadsskiftet september/oktober och sommarsäsongen i månadsskiftet februari/mars. Under perioden dessemellan kan du gå in och titta på vår hemsida för att se om det finns något ledigt. Sök gärna alternativa tider och anläggningar! Totalt räcker personalstiftelsens stugor och lägenheter till att erbjuda i stort sett alla sökande plats i någon stuga/lägenhet vid någon tidpunkt under året. Tyvärr är ansökningarna ofta koncentrerade till vissa veckor främst juli månad när det gäller de utpräglade sommaranläggningarna. Möjlighet att hyra två veckor finns förutsatt att tillgång och efterfrågan så tillåter. Stugbyn Capri utanför Strömstad exempelvis, är ett mycket populärt turistmål där efterfrågan vida överstiger tillgången på platser. Detsamma gäller för de förhyrda lägenheterna i Visby och 4 sommar 2006

5 Ekerum samt parhuset i Enerum. Vid Mölleanläggningen finns betydligt fler stugor att tillgå och möjligheten att få ett positivt svar på ansökan är därför ganska god. Den som är öppen för olika alternativ behöver knappast bli utan stuga eller lägenhet, och glöm inte fjällen! Delad stuga/lägenhet Om två SCA-familjer önskar bo tillsammans i samma stuga/lägenhet sök då på var sin webbansökan eller på var sin blankett men notera på din ansökan, på avsedd plats, namnet på den SCA-anställde som du söker tillsammans med och sätt ett kryss i rutan Ja om personen lämnat egen ansökan. Vill de två familjerna dela på stug-/lägenhetsavgiften och den skattepliktiga subventionen sätt då ett kryss i rutan Ja på ansökan. Kan jag söka som pensionär? SCA-pensionärerna kan söka till samtliga anläggningar. Under högsäsong har dock den yrkesverksamma personalen företräde eftersom man är beroende av semestertider och skollov. I övrigt konkurrens på samma villkor. Fullständigt ifyllda ansökningar underlättar Hjälp till att underlätta fördelningen av stugor/lägenheter genom att fylla i webbansökan eller ansökningsblanketterna fullständigt. Medföljande gäster Tillåtet antal personer per stuga/ lägenhet Respektera att antalet personer, inkl gäster, i tilldelad stuga/ lägenhet inte får överstiga antalet bäddar (se vidare Stiftelsens anläggningar i detalj, sid 18). sommar 2006 Personlig förmån! När du tilldelats en stuga eller lägenhet så är det din personliga förmån och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person! Det är inte heller tillåtet att hyra en stuga eller lägenhet och sedan låta exempelvis familjens barn med kompisar ta över. Respektera regeln personlig förmån och avbeställ stugan/lägenheten om du inte själv kan nyttja den. Ring stiftelsekansliets stugbokning och meddela. Det finns nästan alltid någon SCA-anställd som står på kö och väntar på plats. Så här fördelas stugor och lägenheter Alla SCA-anställda i Sverige får söka stugor och lägenheter vid samtliga anläggningar. Vad har jag för chans? Eftersom ambitionen är att samtliga utbud skall upplevas tillgängliga för flertalet anställda, lottas stugorna/lägenheterna där utbudet inte är så stort. På Capri utanför Strömstad, Gullholmen på Västkusten, i Enerum och Ekerum på Öland och i Visby på Gotland, där förhållandena är likartade, lottas tillgängliga platser bland alla sökande som arbetat i SCA minst tre år och inte haft någon stuga de senaste tre åren under jämförbar anläggning och period. Tjänsteår och tidigare vistelse avgör Stugorna vid övriga anläggningar fördelas efter tjänstetid. Den som tidigare tilldelats stuga/lägenhet under sommarsemestern får räkna nya tjänsteår efter senaste vistelsen. Det finns ingen fastställd gräns för lägsta antal tjänsteår. Den inbördes konkurrensen bland sökande för respektive anläggning och tidpunkt avgör denna gräns. Tre år för storstadslägenheter och San Agustin Söker du en lägenhet i London, Paris, Rom eller San Agustin är det turen i lottningen som avgör och alla som arbetat i SCA i minst tre år och inte tidigare haft någon lägenhet de senaste tre åren på respektive ställe får i första hand delta i utlottningen. Lägenheterna i Stockholm och Göteborg innefattas också av treårsregeln. Om det efter utförd lottning finns lediga lägenheter har även du som inte uppfyller ovanstående krav chansen att hyra. Lågsäsongsbokningar In- och utflyttning under lågsäsong vid de olika anläggningarna kan anpassas till den sökandes önskemål. Notera önskad tid på webbansökan eller på ansökningsblanketten. 5 Foto Ove Dahlén

6 & Kust Bad Foto Ove Dahlén NORRFÄLLSVIKEN SCA-byn i populära Norrfällsviken på Höga Kusten är ett semestermål som erbjuder en lugn och lagom avslappnad stämning med närhet till ett rikt inslag av aktiviteter. Norrfällsviken är i hög grad barnens paradis med sina sandstränder och pooler. Färdvägen till Norrfällsviken ger i sig rika naturupplevelser i det mäktiga landskapet. EN BLANDNING AV RO OCH HÅLLIGÅNG Väl framme i byn erbjuds en skön blandning av ro och hålligång. En promenad utmed hamnstråket, som är väl skyddat av de små boningshusen och de röda sjöbodarna och med vattnet kluckande i stranden, är en rofylld upplevelse. Men här sjuder också av liv emellanåt. Restaurangen i stugbyn och puben Fiskarfänget anordnar pubaftnar med underhållning och dans under högsäsongen. GÄSTHAMN För den som vill ta sig till Norrfällsviken på egen köl finns en fin gästhamn Marinan i direkt anslutning till SCA-stugorna. Här finns pizzeria, café med goda bakverk och här kan man köpa nygräddat bröd från tidiga morgonen. SERVICE OCH UTFLYKTER Konferensanläggningens reception svarar för nyckelutlämningen till SCA-stugorna. Här finns bl a restaurang med uteservering, tempererad swimmingpool, barnbassäng och liten lekplats för barnen. BADA, SOLA, PROMENERA Bada, sola och promenera välj någon av de underbara sandstränderna och badklipporna där Storsand har en särställning med vidunderlig utsikt mot Höga Kustens skärgård med bl a Ulvöarna och Sveriges högsta ö Mjältön i blickfånget. GOLF OCH BOULE FÖR ALLA En 18-hålsbana med havsutsikt finns i stugornas närhet. Boka tid på golfbanan i god tid. Ett gott alternativ till långgolfen är minigolfbanan vid campinganläggningen. Boulebanor finns disponibla för alla boende i stugbyn. Spelregler är anslagna i närheten av banan och bouleset finns i stugorna. NATURSCENERIER OCH KULTUR Att ta bilen och göra avstickare på de många små landsvägarna genom det vackra landskapet och ut till idylliska små fiskebyar får man bara inte missa. En särskild turistled, som visar till alla pärlorna, finns utmärkt med bruna skyltar. CYKLA OCH FISKA Cyklar finns för utlåning och även småbåtar för roddturer. Ett tips ta gärna med ett litet fisknät om du har! Det är sällan man blir utan fisk här. STUGOR AV HÖG KLASS Här bor familjerna komfortabelt och trivsamt i välutrustade stugor bland vackra tallar och med havet i dess närhet. Stora altaner för solbad och måltider utomhus från frukosten till kvällssupén fullbordar den trivsamma miljön. HANDIKAPPVÄNLIG STUGA En av de åtta stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Tre sovrum ger plats för sammanlagt sex personer. GRILLPLATS Två grillplatser finns iordningställda. SILJAN Två stugor har hyrts under veckorna och en stuga vecka Notera att dessa stugor inte håller SCA-standard men detta uppvägs av den vackra natur som Siljan kan erbjuda. Fyrklöverns stugby ligger 2 km från Siljan och Rättviks centrum, där järnvägsstation finns. Stugbyn ligger naturskönt med milsvid utsikt över Siljan och här finns såväl leende ängsmarker som vidsträckta skogar. För barnen finns på bekvämt avstånd Rättviks Sommarrodelbana liksom Äventyret Sommarland med Vatten- och Motorland. På något längre avstånd finns Tomteland vid Gesundaberget och Grönklitts Björnpark, norr om Orsa. För de vuxna besökarna erbjuder Siljansbygden en uppsjö av sevärdheter och utflyktsmål. I närområdet kan Siljansnäs Naturum rekommenderas. Sveriges största naturum med utställningar om bygdens natur, djur och kultur. Dalhalla, det gamla kalkbrottet, 6 sommar 2006

7 som iordningställts till en fantasieggande festplatsscen i intressant geologisk miljö. Långbryggan i centrala Rättvik, 625 meter lång, byggd 1895, är tilläggsplats för M/S Gustav Wasa med vilken man kan göra en båttur på Siljan och äta lunch eller middag ombord. Golf- och travälskare har här nära till sina banor. sommar 2006 STRÖMSTAD Capri Capri hittar du sju km nordväst om sommarstaden Strömstad, en av de solrikaste orterna i norra Europa. Här erbjuder vi dig att hyra under hela den period som Caprianläggningen är öppen, vecka till vecka. Detta sedan vi köpt ett helt eget andelshus i anläggningen. Vår- och försommarperioden liksom tiden från skolstart till september/oktober kan vara mycket sköna att tillbringa på Capri om inte havsbad är ett måste. Capri är byggt som ett gammalt bohuslänskt fiskeläge. De vitmålade trähusen, som klättrar uppför mjukt rundade klippor, är sammanbyggda i längor för att ge skydd för alla vindar. Från möblerade uteplatser har du milsvid utsikt över havet, öarna och skären. Tidigt i gryningen kan man höra dunket från fiskebåtsarmadan på väg in mot Strömstad med nattens fångst. BADLIV AV HÖGSTA KLASS Här är väl sörjt för badlivet med en underbar sandstrand och mjuka sköna badklippor och dessutom en stor uppvärmd utomhuspool. RIKA MÖJLIGHETER TILL REKREATION Fina promenadvägar och en motionsslinga omger anläggningen. När du inte solar och badar kan du vindsurfa, segla, fiska och spela tennis eller golf. I anläggningens omedelbara närhet finns en vackert belägen 18-hålsbana. Strömstad ligger nära, och därifrån går en mängd guidade turer ut i skärgården. Men det man minns bäst efter en sommarsemester på Capri är de ljumma kvällarna på klipporna, doften av nygrillat kött och solen, som försvinner ned i havet som ett eldklot. GULLHOLMEN Gullholmsbaden Upplev genuin skärgårdsmiljö i semesterbyn Gullholmsbaden, ca sju mil norr om Göteborg! SEMESTERPARADIS I NATURRESERVAT Stugbyn ligger på Härmanö, Bohusläns största naturreservat, som ger rika möjligheter till varierande friluftsliv för skärgårdsälskare. Den angränsande ön Gullholmen är västkustens äldsta fiskeläge, och den har gått samma öde till mötes som flertalet andra fiskelägen på västkusten, nämligen övergått till att vara semesterparadis. Det gamla sättet att bygga fiskebyar på västkusten har fått stå modell för Gullholmsbaden, och stugorna ger varandra skydd för alla vindar. En trevlig, välutrustad stuga med bäddplatser för upp till fem personer erbjuds här. Det finns även tillgång till båt med utombordsmotor. FISKA FRÅN BRYGGAN Den som är intresserad av att fiska bör inte glömma fiskeutrustningen. FÄRJA Avgiftsbelagd färjetrafik går kontinuerligt till fastlandet under sommaren. VISBY och Gotland har blivit en succé i utbudet av semesterboende. Fyra lägenheter har hyrts för kommande sommar & Kust Bad mellan veckorna Tre innanför ringmuren och en strax utanför. SYDLÄNDSK MILJÖ De små restaurangerna, pizzeriorna i mängd, de mysiga butikerna och galleriorna som trängs med glassbarer och caféer alla med sin speciella karaktär och charm gör att man känner sig förflyttad till sydliga breddgrader. Utmärkta bad hittar man lätt i stadens närhet. En solig dag på badstranden och en ljum kväll i de pittoreska stadskvarteren ja, då är det lätt att känna sig förflyttad till medelhavstrakterna. SE ÖN MED BIL Tar du bilen med på färjan över till Gotland så står hela ön öppen och bjuder på sevärdheter. Men allra bäst upplevs landskapet från cykel och cykeluthyrningar finns det gott om i Visby. ÖLAND Ekerum Mellan Ölandsbron och Borgholm finner du Sunwing Ekerum 7 Foto Lars-Gunnar Lundmark

8 & Kust Bad som står till de SCA-anställdas förfogande. På Ekerum finns möjlighet till allehanda aktiviteter; inomhuspool, bastu, tennis och annan motion. Restaurang, bar, kafé och pub finns också i anläggningen. En golfanläggning av högsta klass finns i omedelbar närhet och inte att förglömma; ca en kilometer bort ligger en härlig badstrand. Barnens eldorado är Ölands djurpark nu med fem parker i ett inträdespris: Zoo, Nöjesfält, Vattenland, Sagopark och Dinosarium. Två välutrustade lägenheter med sovplats för fyra personer erbjuds här under sommarveckorna Enerum I Enerum på norra Öland drygt nio mil från Ölandsbron och 1,4 km söder om Byxelkroks centrum ligger vårt parhus. Två 1 ½-plansvillor på samma tomt sammanbyggda med en gemensam förrådsdel innehållande elpanna, tvättmaskin och lånecyklar. Parhusvillorna är välutrustade med sovplats för åtta personer. Dessa ägs av stiftelsen och kan hyras året runt. Här finner du naturen alldeles inpå knutarna med havsbrus och fågelsång samt en egen stig ner till stranden där man kan ta ett bad från kalkstensklipporna. Det är promenadavstånd till café och hembageri samt cykelavstånd till Byxelkroks centrum. Omedelbart norr om Byxelkroks centrum finner du Neptuni åkrar, naturreservat med sin rika förekomst av blåeld, blomman som under juni och juli breder ut sig likt ett himmelsblått stråk över stranden. Andra sevärdheter i närområdet är Trollskogen, stormvriden tallskog med murgröna klängande utmed stammarna och Thujabeståndet med m hög nordamerikansk thuja. Här finns naturligtvis möjlighet till sol och bad, eller varför inte med cykel uppleva landskapet i ultrarapid. Även här finner du som önskar spela golf ett antal golfbanor i närheten. HANDIKAPPVÄNLIG DEL AV PARHUS En av lägenheterna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill parhuset. Två sovrum och bäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt åtta personer. MÖLLE Det är inte bara de många SCAfamiljerna som har utsett Mölle till sin favoritsemesterort. Mölle stoltserar nu med tre stjärnor i turismens motsvarighet till Guide Michelin och det betyder att Kullaberg har hamnat i den absoluta toppen bland Sveriges sevärdheter. Här, på Kullens utlöpare, omgiven av lummiga ekar, ligger SCA-byn. Den något erfarne golfspelaren har här möjlighet att spela på en av Sveriges vackraste och populäraste golfbanor. SIMBASSÄNG FÖR DAGLIGT DOPP Vid Mölleanläggningen behöver man aldrig avstå från det dagliga doppet. Är havet kallt eller vädret dåligt, badar man i simhallen, som är öppen året runt, och ligger i anslutning till stugorna. I direkt anslutning till simhallen finns numera också en utepool för barnen, där de allra minsta kan roa sig. Anläggningen består av 20 välutrustade stugor, som var och en kan ta emot en familj på fyra till sex personer. Till gästernas förfogande står också en trevlig samlingslokal. I receptionen finns kiosk och kaffeservering och här kan man också köpa nygräddat bröd från tidig morgon. PRÖVA GÄRNA FÖR- OCH EFTERSOMMAR Konkurrensen om platser i Möllestugorna är alltid störst under juli månad, och därför är chansen att bli tilldelad en stuga betydligt Strömstad Gullholmen Mölle Norrfällsviken Siljan Visby Enerum Ekerum större om man väljer att söka i juni eller augusti. Man behöver inte nödvändigtvis semestra i Skåne under juli för att få uppleva riktig sommar. Ofta är för- och eftersommaren den soligaste och torraste tiden här nere. Och glöm inte att det fortfarande är sommar i Skåne i september. HANDIKAPPANPASSAD STUGA En av stugorna i Mölleanläggningen är handikappanpassad. Parkeringsplats för bil finns intill stugan och gårdsplanen är planerad med lättframkomliga stenlagda gångar. Två sovrum och extrabäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt sex personer. WEEKENDPRISER LÅGSÄSONG Fr o m vecka 43, 2005 har ett enhetligt pris tagits ut för den som hyr helg, fredag-måndag, eller delar av helgperioden. För att underlätta bokning av helg ändras in- och utflyttningsdag vid bokning av hel vecka till, under lågsäsong vecka 37 42, fredag fredag. Vecka 36 blir en mellanvecka där inflyttning blir lördag och utflyttning fredag. Högsäsong, vecka 25 35, är fortfarande lördag in- och utflyttningsdag. 8 sommar 2006

9 SAN AGUSTIN på Gran Canaria Detta är ett perfekt alternativ om du vill vara säker på en semester med sol och sköna, salta bad året runt. Personalstiftelsens bungalows har de bästa tänkbara lägena i San Agustin i vacker miljö med omedelbar närhet till en förstklassig playa. Lägenheterna har hög standard och trivsam inredning en god plattform för en avkopplande semester i solen! Sovplatser finns för två till fyra personer i varje lägenhet fördelade på ett eller två sovrum. Lägenheterna är utrustade för självhushåll och närbelägna stora självbetjäningsbutiker med i stort sett samma varusortiment som vi är vana med hemifrån, plus naturligtvis ett utbud av färska grön-saker och frukter, gör det lättsamt att svara för en del av kosthållet hemma. En mängd trevliga restauranger finns i omedelbar närhet och priserna på läckra måltider är mycket tilltalande. Falkenbergsborna Helen och Patrick med barnen Ivar och Ture njuter av strandlivet. SVENSK VÄRDINNA Svensk värdinna i Los Caracolesanläggningen svarar för kontakter och service för SCAs gäster. EGNA RESEARRANGEMANG Resorna får var och en svara för själv. Ett tips är att du kontaktar de researrangörer du har i din hemtrakt. Researrangörernas pris varierar, därför kan det vara lönsamt att & Kust Bad jämföra vid det aktuella resetillfället. Undersök även reguljärtrafiken! SÖK FÖR RESTEN AV ÅRET På ansökningsblankett i detta nummer av PS och på vår hemsida kan lägenheterna sökas för perio den 11 oktober maj Här går det utmärkt att hyra upp till två veckor! Inflyttningsdag är onsdag eller lördag. Foto Ove Dahlén Resestipendium Vilka kan söka? Alla som har minst 15 hela SCA-år och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 och senare p g a arbetsbrist, avgångspensionering eller av fri vilja. Alla som efter minst 10 års anställning får sjukersättning (tidigare kallat sjukpension) eller ålderspension. Villkor för att få Fondens resestipendium är att du inte får någon ytterligare avskedsgåva från SCA värd mer än kronor. Stipendiet skall utnyttjas vid ett tillfälle. Bidraget kan inte utbetalas kontant utan betalas mot faktura från resebyrå e dyl där det skall framgå att resan avser dig. Bidraget kan aldrig överstiga vad resan kostar att köpa från resebyrån. Innan du bokar resa kontrollera att din ansökan har beviljats. Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SEMESTERRESA FÖR PENSIONÄRER KR Jag slutade/slutar min anställning (datum)... Jag kommer att erhålla ålders-/avgångspension/sjukersättning (datum)... Namn... Personnr... Adress... Postnr och -adress... Telefon bostad... Arbetsbefattning... Arbetsplats... Antal tjänsteår i SCA... Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. Jag kommer inte att tilldelas annan avskedsgåva från SCA överstigande kronors värde Ort och datum.... Sökandens underskrift Ansökan skickas efter undertecknande av personalchef till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL Intygar att ovanstående uppgifter är riktiga Ort och datum.... Personalchefs underskrift och SCA-stämpel eller org.nummer.... Namnförtydligande sommar

10 Foto Kjell-Åke Kopp Sydkretsen SCA s Hygienverksamhet i Mölndal omfattar ca 900 anställda och här bedrivs en aktiv verksamhet inom ramen för Sociala Fonden. Vi ingår i Sydkretsen, som i sin tur är en del av SCA s Sociala Fond med säte i Sundsvall. Sociala Fonden i SCA-huset har under 2005 erbjudit ett brett register av aktiviteter. Året inleddes med ett antal ishockeymatcher där hemmalaget Frölunda Indians är ett säkert dragplåster. Därefter bjöds det in till den traditionella Barnjulfesten som i år infann sig lagom till tjugondedagknut. Över 500 barn och föräldrar kom för att träffa tomten, avnjuta korv med bröd, saft och bullar, ansiktsmålning, fiskdamm, dans kring granen och godispåse. Det började redan på Mölnlycke AB s tid då huvuddelen av verksamheten var förlagd till orten Mölnlycke. Barnjulfesten har sedan dess varit en av våra mest uppskattade familjeaktiviteter. Därefter var det dags för en intern fotbollsturnering med lag från våra verksamheter i Lilla Edet och Falkenberg och SCAhuset. Göteborgs Filmfestival gick av stapeln i början av februari och vi var naturligtvis med och köpte filmpass och biljetter. Björn Skifs gästade Eriksbergshallen i Göteborg och bjöd på en glittrig och fartfylld show. Under 2005 slog vi också ett slag för klassisk musik och Göteborgs Konserthus. Detta inleddes med en konsert under ledning av Neeme Järvi och följdes upp under hösten med en barnoch familjeföreställning På spökspaning i Konserthuset. Vi har också försökt att tillgodose våra teater- och musikalintresserade medarbetare genom bl a Kharmen på Göteborgs Stadsteater, Skönheten och Odjuret på GöteborgsOperan och Grease på Scandinavium. Det är en stor förmån att få arrangera aktiviteter i Göteborg, speciellt under sommaren. Sommaren 2005 innebar att vi kunde erbjuda biljetter till både U2 och Iron Maiden. De fotbollsintresserade har också fått sitt lystmäte tillgodosett genom lokala derbyn och elitseriematcher på Ullevi. Under hösten genomförde vi en samaktivitet med Konstföreningen en heldagsutflykt till Mjellby Konstmuseum utanför Halmstad. Året avslutades med två aktiviteter i julens tecken, dels den traditionella Promsen, en årlig julkonsert med Göteborg Symphonics Band på Konserthuset och dels Jul på Liseberg, en julavslutning på Rondo för både unga och gamla med fritt inträde till Liseberg. Totalt har vi genomfört 30 olika aktiviteter under 2005 och erbjudit biljetter. För varje aktivitet som vi genomför söker vi bidrag från Sydkretsen enligt en fastlagd policy och gällande skatteregler. Vi som arbetar i Sociala Fonden är fr v Carina Andersson, Anders Rogheden, Marie Ljungqvist och Anne Tjernström. Vi har regelbundna möten där vi planerar för framtiden och stämmer av redan genomförda aktiviteter. Under hösten har vi också lagt ner tid på att uppdatera vår hemsida och installera ett nytt program för anmälan. Inför 2006 planerar vi att fortsatt satsa på klassisk musik, teater och arrangemang för hela familjen. Sporten har sin givna plats och inför sommaren har vi lyckats få tag på biljetter till Robbie Williams konsert på Ullevi. MARIE LJUNGQVIST Foto Kjell-Åke Kopp Foto: Sven Eketrä 10 sommar 2006

11 Mittkretsen Förra året erbjöd Mittkretsen totalt 19 evenemang, varav Bollsta genomförde tre egna. Totalt har mer än biljetter fördelats. POPULÄRMUSIK FRÅN VITTULA I början av oktober bjöd Norrbottensteatern på en mästerlig föreställning av Populärmusik från Vittula, efter Mikael Niemis succéroman. Handlingen utspelar sig i 60-talets Pajala och är en frustande komedi om vänskap, livets allvar födelse och död. GROTTMANNEN Lars T Johansson serverade ståuppkomik på högsta nivå när Grottmannen kom till stan. Ensam på scenen i två timmar försöker Lars T förklara de grundläggande skillnaderna mellan man och kvinna med start från grottmänniskornas tid, då grottmannen jagade och kvinnan samlade vad naturen gav. Skillnader som får oss att missförstå varandra. Att döma av alla skratt i salongen denna novemberkväll kände de flesta igen sig. CAMPING Vi var och campade på Tonhallen i början av december, då vi fick en insyn i livet på campingen Drakälven, där familjerna Ankarström och Olsson i 17 år spenderat sina lediga sommardagar i sina husvagnar. Lika många år har de också irriterat sig på varandras prylar, beteenden och vanor. Musikalens riktiga stjärnor är inte de mest erfarna, snarare tvärtom. Bäst är de utomordentligt duktiga dansarna. De yngsta medlemmarna i de båda familjerna gör klockrena tolkningar av sina rollfigurer. Deras gemensamma duett lämnar ingen oberörd. Utöver ovanstående evenemang har vi lystrat till körsång med Tonicakören, haft en travkväll på Bergsåker, varit i kyrkan och lyssnat på traditionella, stämningsfulla julsånger och sett en damlandskamp i ishockey mellan Sverige och Finland. SUNDSVALLSREVYN Januari betyder revy. Sundsvallsrevyn, med Hilberts Supersjåå!, var tillbaka på scenen. Hilberts planerade supersjåå och ett kulturstipendium är den röda tråden genom hela föreställningen. Flera av numren bland annat Hilberts besvär med Parabolen, Sista usla låtar, som är en Marie Olsson, som Nanne Grönvall, och Claes Grebenö i hiten Håll om mig, som i Sundsvallsrevyns version blev Håll i mig. Foto Pelle Nordlander, Nordlander Produktion parodi på Christina Lindbergs och Lasse Stefanz De sista ljuva åren, Ur led är tiden och Hack i skivan är riktiga pärlor. Eva Bysing som den gamla bylärarinnan och sagotant var ett härligt inslag som gillades. Pierre Lindstedt som Roger Pontare, Berit Grebenö som Magnus Uggla och Gudrun Eriksson som Arja Saijonmaa var lysande. KUSTREVYN Vi har också åtnjutit ytterligare en revy Kustrevyns Käken ur le!. Några nummer som F!, Högre lön, Lagom med oss, Ohlsson i mitt hjärta och Onedinlinjen är riktigt bra som gör att publiken lever med. I numret som boxare och i Onedinlinjen utnyttjar Nizze Lindholm sitt kroppsspråk och sin fylliga kroppshydda till fullo och publiken skrattar gott. Kicki Andersson är imponerande i bland annat F! och Kör försiktigt! FRAMTIDA AKTIVITETER På vårens och försommarens meny finns elitseriehockey, basket, skidresa till Åre, teater, jazz och cirkus. MAY OHLSSON Foto Tjell-Åke Hägglund sommar

12 Storstadslägenheter Till utlandslägenheterna, San Agustin samt Stockholms- och Göteborgslägenheterna är det förbjudet att ta med husdjur. STOCKHOLM lägenheter i city S:t Eriksplan Tomtebogatan 49 KUNGSHOLMEN VASASTAN Hornsgatan NORRMALM Fem lägenheter i centrala Stockholm finns för SCAs anställda med familjer som vill tillbringa några dygn upp till en vecka för rekreation i vår vackra huvudstad. Lägenheterna är av varierande storlek och är utrustade med fyra till sex bäddar. Sök för perioden 12 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Blanketter kommer dessutom att finnas på personalkontoren under aktuell ansökningsperiod. Under innevarande bokningsperiod, som sträcker sig fram till Bevaka lediga dygn på vår hemsida Sveavägen Kungsgatan Kungsträdgården Centralstation Sergels Torg RIDDARFJÄRDEN Funckens gränd 3 Kornhamnstorg 57 GAMLA STAN SÖDERMALM Banérgatan 46 & 48 Karlaplan ÖSTERMALM Strandvägen SKEPPS- HOLMEN DJURGÅRDEN den 12 juni 2006, är alla helger bokade men det finns fortfarande vardagar att hyra. Gå in på vår hemsida under Ledigt för att se disponibla hyresobjekt. GÖTEBORG Två centralt belägna lägenheter finns tillgängliga för de SCA-anställda som vill uppleva denna saltstänkta, lilla storstad. Lägenheterna innehåller två rum och kök med fem bäddplatser. Vid Drottninggatan finns ett antal av giftsbelagda parkeringsplatser utanför huset. P-hus finns vid NK och Nordstan. Ett billigare parkeringsalternativ finns vid Gamla Ullevi. När det gäller Gibraltargatan finns ingen parkeringsplats som tillhör lägenheten men det finns ett ganska stort antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten. Sök för perioden 12 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl GÖTA ÄLV Drottninggatan 71 Skeppsbron Nya Allén Centralstation Kungsportsavenyn Götaplatsen Gibraltargatan 19 C Chalmers Nya Ullevi Scandinavium Sv. Mässan LISEBERG E6/E20 Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Blanketter kommer dessutom att finnas på personalkontoren under aktuell ansökningsperiod. Under innevarande bokningsperiod, som sträcker sig fram till den 12 juni 2006, finns det både lediga veckor och helger. 12 sommar 2006

13 LONDON världsstaden för alla I stadsdelen Westminster inte långt från Themsen, ca 1,5 km från Big Ben och Parlamentet, ligger våra tre toppmoderna lägenheter. Lägenheterna har välutrustade kök, vardagsrum med matplats, två sovrum med tillsammans fyra bäddar och badrum. Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Vecko uthyrning går dock före korttids uthyrning. Sök för perioden 15 juni januari Under ansökningsperioden är måndag eller torsdag inflyttningsdag. Victoria Station St. James s Park Buckingham Palace RIVER THAMES Westminster Abbey Octavia House 16, 26, 49 Covent Garden Flower Market Big Ben Houses of Parliament Vauxhall Station sommar 2006 PARIS Fastigheten där våra lägenheter finns är belägen på 25 bis Rue Duvivier, den sjunde stadsdelen, och ligger ca 300 m från Solkungens Dôme vid Hôtel des Invalides (Invaliddomen). Till Eiffeltornet kan du promenera via Avenue de la Motte och Parc du Champ de Mars. En promenad på ca 1 km. Parallellgatan till Rue Duvivier heter Rue Cler. Det är en av Paris mera berömda marknadsgator där du kan hitta allt i matväg du har behov av liksom mycket annat. Också inom bekvämt gångavstånd har du ett av stadens mera berömda museer, Musée Rodin, där skulpturer av Auguste Rodin, allmänt ansedd som den mest framstående franske skulptören under 1800-talet, finns att beskåda. Trädgården är också sevärd med sin överdådiga samling på rosenbuskar. Paris tunnelbana, Metron, är oslagbar om du vill ta dig längre sträckor genom Paris. Bussar och taxi fastnar lätt i trafikstockningar. De två närmaste Metrostationerna är Ecole Militaire och La Tour Maubourg. Den förstnämnda bara ca 200 m från lägenheterna. Sök för perioden 15 juni januari SEINE Eiffeltornet Parc du Champ de Mars Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Vecko uthyrning går dock före korttids uthyrning. 25 bis Rue Duvivier Invaliddomen 13

14 Håkan fick bidrag för specialistvård Håkan Persson har i hela sitt liv lidit av svår handsvett. Efter en operation som skulle åtgärda problemet fick Håkan istället biverkningar i form av kraftigt ökade svettningar över hela kroppen. Tack vare Sociala Fondens specialistvårdsbidrag kunde han göra en operation som återställde nervbanorna. Så länge Håkan kan minnas har han haft problem med svår handsvett. I barndomen tänkte han inte så mycket på det, men i vuxen ålder blev det ett mer påtagligt problem. På jobbet kunde det till exempel vara svårt att hålla en skruvmejsel stadigt utan att den gled i handen, men även i det sociala livet blev det allt jobbigare. OPERATION GAV BIVERKNINGAR I början av 90-talet visades ett reportage på TV om att man kunde operera åkomman. Håkan tog då kontakt med Sundsvalls sjukhus, och han fick snabbt en remiss utfördes operationen på Borås lasarett. Operationsmetoden kallas ETS (Endoskopisk Thorakal Sympathicotomi) och var vanlig framför allt under 90-talet. Ungefär 3000 personer opererades med denna metod. Operationen lyckades i den bemärkelsen att handsvetten minskade, men några veckor efter operationen fick han istället biverkningar i form av kraftiga svettningar över hela kroppen. Detta blev ett ännu större problem än vad handsvetten varit innan operationen. Håkan sökte då hjälp hos den läkare som utförde operationen, och sedan även hos vårdcentralen, men där hade man liten förståelse för hans problem. Det fanns enligt dem ingen hjälp att få över huvud taget. I tio år präglades hans vardag av planering, hur han skulle klä sig för att inte svettas igenom skjortor och tröjor och hur många klädbyten han behövde ha med sig för dagen. PÅVERKADE HELA KROPPEN Mitt liv blev väldigt begränsat, säger Håkan. Jag undvek vissa aktiviteter, bara att spontant ta en ROM Romvåningarna har ett perfekt läge strax utanför den gamla muren i ett trivsamt bostadsområde med en lummig park som närmaste granne. Högst upp i huset våning 5 på Paolo Albera 49, med stor solaltan och fantastisk utsikt, väntar en trivsam och komfortabel lägenhet med kök, två sovrum och vardagsrum. Den andra lägenheten, med adress Via Norcia 24, ligger i samma hus på våning 4 men med entrén på motsatt sida av huset. Lägenheten har kök, tre sovrum och vardagsrum med liten balkong. Den kända affärsgatan Via Appia ligger helt nära och en promenad längs gatan och in genom stadsporten kan vara en bra början till att komma in i Roms brusande stadsliv. Buss till centrum har håll plats Vatikanen Petersplatsen TEVERE Spanska trappan Fontana di Trevi Forum Romanum intill vårt hus men vill man komma snabbt in till alla attraktiva sevärdheter i den gamla stadsdelen är tunnel banan den perfekta kommu nikationen. Resorna till Rom får var och en ordna själv på bästa sätt. Den som åker bil har möjlighet att hyra in bilen i ett garage i husets omedelbara närhet. Det kan rekommenderas med tanke på att inbrott i bilar och bilstölder är myc ket vanliga i Rom. Colosseum Centralstation Via Paolo Albera 49 Via Norcia 24 Sök för perioden 15 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Vecko uthyrning går dock före korttids uthyrning. 14 sommar 2006

15 Foto Per-Anders Sjöquist promenad eller en cykeltur ner på stan var i stort sett otänkbart. Biverkningarna påverkade hela kroppen och hälsan. Förutom svettningarna hade han även svårt att hålla kroppsvärmen, fast han svettades kunde han frysa, ungefär som när man kallsvettas när man är sjuk. Han fick även sänkt puls efter operationen, vilket även det är en av de biverkningar operationen kan ge. Till slut blev problemet så stort att Håkan tog kontakt med en psykolog. Hon tipsade om att det fanns läkare i Europa som kunde återställa så kallade ETS- operationer. När Håkan sedan sökte på Internet hittade han en privat klinik som kunde hjälpa honom. Efter kontakt med kliniken samt med andra patienter som genomgått operationen bestämde han sig att trots det höga priset genomföra operationen. Ingreppet skulle utföras i Italien, så förutom själva kostnaden för operationen tillkom avgifter för flygbiljetter och hotell. BIDRAG FRÅN SOCIALA FONDEN Jag visste inte att Sociala Fonden hade ett specialistvårdsbidrag som man kunde söka, säger Håkan, det var först när jag skulle ta ledigt för operationen och berättade om mitt problem för mina chefer som jag fick höra att bidraget fanns. Mina chefer hjälpte mig sedan att söka bidraget, och efter en snabb handläggning hos Personalstiftelserna och SCA-hälsan fick jag bidraget godkänt, berättar han. I mars 2005 utfördes operationen och effekterna av operationen kommer successivt, men redan nu märker Håkan skillnad. Nu kan jag bli varm utan att jag börjar svettas, säger Håkan, jag behöver inte planera allting, utan kan vara mer spontan. EVALENA ERICSSON sommar 2006 Svår handsvett Svår handsvett, eller Hyperhindrosis som det kallas på läkarspråk, är mycket jobbigt för den drabbade och kan uppfattas som ett svårt handikapp. Operationsmetoden ETS (Endoskopisk Thorakal Sympathicotomi) innebär att man för in ett titthålsinstrument genom armhålorna till brösthålan och skär av nerven som ligger framför revbenen vid sidan av ryggraden. Metoden är omdebatterad och många patienter får biverkningar som kompensationssvettning (svåra svettningar över hela kroppen), nedsatt kondition, hängande ögonlock (Horners syndrom) samt olika smärttillstånd. För att återställa nerven kan man göra en operation som innebär att man skär av de förstörda nervändarna och sedan transplanterar man dit en frisk nerv. Eftersom den gamla nervänden är borta återkommer inte problemet med handsvett. Endast ett fåtal läkare i Europa kan göra operationen. Så söker du specialistvårdsbidrag Alla SCA-anställda inom Sverige kan söka. Bidrag kan lämnas i de fall då väntetider i den offentliga sjukvården innebär onödigt lång sjukskrivning och återgång i arbete försvåras. Ansökan skall föregås av en rehabiliteringsutredning enligt arbetsmiljölagen och måste även tillstyrkas av företagshälsovården och rehabiliteringsgrupp. Den anställde som fått bidrag betalar en egenavgift på 2000 kronor. Bidraget infördes 2002 och sedan dess har 20 anställda fått bidrag. Nästan 1 miljon kronor har betalats ut. Om du vill söka bidrag tag kontakt med företagshälsovården. 15

16 & Fjäll Äventyr NÄRA TILL SERVICE Service i form av affärer, post, bank, apotek m m finns på gångavstånd från stugorna. DIREKTBUSS Lapplandspilen har bussresor från Stockholm till Tärnaby. Det finns även bussresor från Malmö och/ eller Göteborg. Förfrågningar och bokningar på tfn / Aktuella tidtabeller och övrig information på Foto Rune Hjelt JÄCKVIK Vid fjället Pieljekaises fot utefter Silvervägen, bara 12 mil från Atlantkusten, i genuin vildmark med Kungsleden i absolut närhet ligger den nordligaste anläggningen med stugor stillsamt insmugna bland fjällbjörkar med vattenspegeln blänkande mellan trädstammarna. SPORTFISKARENS ELDORADO Här finner sportfiskaren de fiskrika vattnen och naturälskaren allt vad man kan önska av stillhet och naturupplevelser. BÅTAR Två båtar finns att låna. Den ena ligger nere vid sjön, nedanför stugorna, och den andra ligger i sjön Vitträsket. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. KABEL-TV Vid eventuellt för dåligt väder för fiske och fjällvandringar finns nu kabel-tv som möjlig förströelse i stugorna. TÄRNABY Bo bekvämt mitt i byn på den förstklassiga turistorten Tärnaby, omgiven av den storslagna vildmarken. ORÖRDA VILDMARKER OCH FINA FISKEVATTEN Här tar du dig snabbt in i den genuina vildmarken. Du kan dra upp sprattlande fjällrödingar i de friska, glittrande fjällsjöarna, plocka bär och svamp eller bara ströva och njuta av naturen. Med fjällflyg och helikopter kommer man snabbt och bekvämt till de avlägsna målen och de riktigt fiskrika sjöarna. ATLANTENS VÅGOR En biltur i det vidunderligt vackra fjällandskapet över gränsen till Norge genom Mo i Rana leder snabbt ut till Atlanten med dess mäktiga vågor och ljumma vindar från Golfströmmen. KOMFORTABLA STUGOR Tre välutrustade timmerstugor med vardera två sovrum och allrum med bekväm möblerbar sitthörna erbjuds här. ÅRE Åre Fjällby, där SCA-lägenheterna finns, ligger vackert på sluttningen mot Åresjön, på bekvämt avstånd från Åre torg med service, folkliv och shopping. Åre, som är en av våra mest kända turistorter, behöver knappast någon närmare presentation. Men förutom att här finns service och aktiviteter i byn för alla smakriktningar så finns även tillgång till naturupplevelser och äventyr i ett mångfasetterat utbud. MOUNTAINBIKE, ISLANDSHÄST OCH GOLF är tre bland många populära aktiviteter man som sommarturist kan ägna sig åt i Åre. Cyklar finns att hyra. På lättöltande islandshästar upplevs naturens alla skiftningar. Golfbanan har ett sagolikt vackert läge i fjällnaturen med greener av hög klass och här räcker det med grönt kort för att få spela. Men självklart går det lika bra att bara vara utan krav, långt från vardagen. Ströva, i fjällen och i vildmarken bara för sitt välbefinnandes skull. HAMRAFJÄLL i den perfekta sommarfjällvärlden. I norra Härjedalen, mellan Tänndalen och Fjällnäs vid Hamrafjällets sydsluttning, känd för sin rika flora, finns Ham- 16 sommar 2006

17 & Fjäll Äventyr Tärnaby Jäckvik Foto Tjell-Åke Hägglund rafjällanläggningen. Stugorna ligger på 800 meters höjd över havet i Härjedalens vackraste fjällvärld, 10 km från norska gränsen. Inom en radie av 10 km finns inte mindre än 30 fjälltoppar på över meter. VANDRINGSVÄNLIGA FJÄLL Med Hamrafjäll som utgångspunkt kan man med lätthet göra de underbaraste vandringar, bada i fjällsjöarna, besöka fäbodar och lappläger. SPELA GOLF I VILDMARKSMILJÖ Mycket vackert belägna på ett par mils avstånd från Hamrafjäll finns 9-hålsbanan i Ramundberget och 18-hålsbanan i Ljusnedal. Vid båda banorna räcker det med grönt kort för att få spela. LÅNA RODDBÅTAR OCH CYKLAR Vid sjön Malmagen ligger roddbåtar som du kan låna för en fisketur eller bara för att njuta av stillheten. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. De fina landsvägarna är perfekta för cykelturer och anläggningens cyklar står till förfogande. FLYG TILL RÖROS VIA OSLO Närmaste flygplats finns i Röros och därifrån finns transfer de fem milen till Hamra. Ta kontakt med din resebyrå som kan ge uppgifter om priser och tidtabell. FÄRJA OCH BIL Ett annat sätt att transportera sig, om du bor i södra delen av vårt land, är att åka färja från Helsingborg via Oslo. Därefter har du en naturskön bilfärd på drygt 30 mil innan du är framme i Hamrafjäll. För information ring DFDS Seaways AB på tfn HANDIKAPPVÄNLIG STUGA En av stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Två sovrum, bäddar i vardagsrummet och en extrabädd ger plats för sammanlagt sju personer. Åre Hamra Sälen SÄLENFJÄLLEN SCA-stugorna finns i Lindvallen, Orrliden. Hållbrändan och Hundfjället. Förstklassig service för turister med välutrustade butiker, trivsamma värdshus med barserveringar som tillgodoser alla behov och smakriktningar finns på gång- eller nära bilavstånd från alla fyra områdena. ÄVENTYR I SOMMAR-SÄLEN En 18-håls golfbana, minigolf, gokartbana, 20 mil rösade leder, fiske, bäversafari, rodel, pool, kanot, boulebanor, tennisbanor, ridning och mountainbikes allt detta finns för sommarturisten i Sälen. LEDIGA FJÄLLSTUGOR I VÅR Vecka 11, 12, 13, 15 och 18 finns stugor lediga i Hamrafjäll. Sälenfjällen har stugor lediga vecka I Tärnaby finns stugor lediga v 13 och 17. BEKVÄMA STUGOR AV OLIKA TYPER 27 bekväma stugor/lägenheter av varierande storlek i par- eller enfamiljshus, alla utrustade enligt modern standard, finns tillgängliga året om. Kabel-TV finns i alla stugor. I anläggningen ingår också servicehus med reception, bastu med duschar och sällskapsrum. sommar Foto Tjell-Åke Hägglund

18 Stiftelsens anläggningar i detalj till hjälp vid din planering Totalt ca 150 stugor/lägenheter erbjuds nu SCA-anställda alla av god standard och med attraktiva lägen. I storlek och utformning skiljer sig lägenheterna från varandra och för att ge en klar bild av hela buketten visar vi här en detaljerad sammanställning som komplement till den övriga presentationen. Anläggning Antal Stuggrupp/namn Hustyp Antal Bäddarnas förd. stug/läg Sov- Bäddar totalt Vard- Extra Namn totalt Hus Läg. rum exkl extrabädd Sovrum rum bäddar Jäckvik 3 Rödingen, Öringen, Harren enkelhus Tärnaby radhus Åre 3 176, 179, 180 läg.hotell * Hamrafjäll 27 Sex Små Hem 1 5 enkelhus Sex Små Hem 6 enkelhus Essvikstunet enkelhus ** Björnen, Mården parhus ** 4 Kaptensgården enkelhus Falken, Ugglan, Vråken parhus ** Nr ) enkelhus ** 2 1 Sälenfjällen 15 Lindvallen enkelhus Orrliden parhus Hållbrändan parhus ** 4 Hundfjället parhus 1 1 / ** Norrfällsviken 8 Stugorna A H 2) enkelhus Siljan 3 Fyrklöverns stugby enkelhus 3 2 5/6 4 1/2 Strömstad 47 4) Brf Capri radhus Gullholmen 1 Gullholmsbaden hus nr 28 enkelhus Visby 4 Ryska gränd 4 enkelhus Mellangatan 7 A fl erfam.hus Smedjegatan 13 fl erfam.hus Irisdalsgatan 2 fl erfam.hus Öland 2 Enerum, Byxelkrok 2) parhus Ekerum fl erfam.hus Mölle 20 Nr 1 9 enkelhus Nr 10, 11 och 16 enkelhus Nr 21 24, enkelhus Villan 1) enkelhus San Agustin 8 Rocas Rojas 518, 519 radhus Los Caracoles 101, 103 radhus Los Caracoles 107 radhus Los Carac. 204, 206, 207 radhus London 3 Octavia House 16 och 26 fl erfam.hus Octavia House 49 fl erfam.hus Paris 2 25 bis Rue Duvivier fl erfam.hus bis Rue Duvivier fl erfam.hus Rom 2 Via Paolo Albera 49 fl erfam.hus Via Norcia 24 fl erfam.hus Stockholm 5 Tomtebogatan 49 fl erfam.hus ) 4 2** 2 Kornhamnstorg 57 fl erfam.hus Funckens gränd 3 fl erfam.hus Banérgatan 46, 2 tr fl erfam.hus ) 4 2** 2 1 Banérgatan 48, nb fl erfam.hus Göteborg 2 Gibraltargatan 19 C fl erfam.hus Drottninggatan 71 fl erfam.hus ) Handikappanpassad 2) En lägenhet handikappvänlig 3) Sovalkov med våningssäng 4) 47 andelsveckor under högsäsong och lika många under lågsäsong *) Gäller lägenhet 176 och 180 **) Våningssäng med bredare undersäng 18 sommar 2006

19 Pensionärsvecka i Mölle Tradition värd att bevara Under många år har vi inför sommaren gjort en satsning på våra SCA-pensionärer. Före 1997 arrangerades gruppresor till Mölle under två sommarveckor. Numera går det inte att arrangera gruppresa från olika destinationer till rimliga kostnader. Det vi nu kan erbjuda är gruppvistelse i Mölle med gemensamma arrangemang på plats liksom utflykter till intressanta mål i Skåne och Danmark. Res till Skåne förläng sommaren Den som vill delta i pensionärsveckan i Mölle måste i dag själv ordna sin resa. Vecka 35, , är anläggningen avställd för SCApensionärerna. En augustivistelse i Mölle är oftast en skön och vacker upplevelse som för de flesta också ger en möjlighet att förlänga sommaren. Varma soliga dagar, ett uppvärmt hav för bad och ljumma kvällar är sensommar i Skåne. Egen stuga Varje pensionärspar får förfoga över en egen stuga. Allt finns i stugorna för att gästerna skall kunna ha eget hushåll. Pris per person kronor. Skattepliktig subvention kr tillkommer. VAD INGÅR? I priset ingår hyresavgift för stugan middag eller supé ankomstdagen träffkväll på anläggningen med underhållning och dans utflykt till Köpenhamn rundtur i nordvästra Skåne Antalet stugor sätter gränserna! Antalet deltagare är begränsat till de 20 stugor som ingår i Mölleanläggningen. Äldst kommer först! Den sökandes ålder och inte antalet anställningsår är i första hand utslagsgivande vid fördelningen av pensionärsveckorna. De äldsta pensionärerna kommer således på tur i första hand. Den som söker för första gången går före den som redan varit på en pensionärsvecka i Mölle. Dela stuga? Om ni är två pensionärspar som önskar bo tillsammans i samma stuga, var då vänlig ange detta på ansökningsblanketten. Vilka kan söka? För att få söka ovanstående resor fordras att sökande har varit SCAanställd och är pensionär. Sök på nedanstående kupong. Senast den 22 mars vill vi ha ansökan. Besked om eventuell tilldelad resa utsändes under vecka 22. Foto Rune Hjelt ANSÖKAN PENSIONÄRSVECKA I MÖLLE 2006 Pers.nr: - ÅR MÅN DAG FÖD-NR Namn Adress Postnr Ort Tel.nr Antal anställn.år F.d. arbetsplats Pensionär sedan (datum) sommar 2006 Uppgifter på medföljande maka/make/sammanboende Namn Jag har tidigare deltagit i pensionärsresa till Mölle Ja Nej Om du svarat ja, när: Husdjursfri stuga önskas p g a allergi Ja Nej För att söka ovanstående vecka fordras att sökande har varit SCA-anställd och är pensionär. Välkommen med en ansökan till SCA Personalstiftel serna, Kansliet, SUNDSVALL senast 22 mars Märk kuvertet Pensionärsresa. Svar utgår vecka

20 Prislista Hamra Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. avgift subv. avgift subv. v v 19-25, v 10-14, v v Grupp 1 = Kaptensgården, Björnen och Mården Grupp 3 = Sex Små Hem nr 6 Grupp 2 = Falken, Ugglan, Vråken, stugorna nr 7 11, Järven, Lämmeln, Renen, Snöripan och Örnen Grupp 4 = Sex Små Hem nr 1 5 Sälen Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. avgift subv. avgift subv. v v 17-18, v v v v v Grupp 1 = Hundfjället Grupp 2 = Hållbrändan Grupp 3 = Lindvallen Grupp 4 = Orrliden Åre Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 19-25, v v v 14, v v Tärnaby Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 17-26, v v Jäckvik Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 17-26, v v Mölle Grupp 1 Mölle Grupp 2 Norrfällsviken Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. avgift subv. v v 25-26, v Vecka lördag-lördag. Vecka 36 lördag-fredag. Vecka fredag-fredag. Helgpris (fredag-måndag) v 36-46, v Grupp 1 = Stuga 21 24, och Villan Grupp 2 = Stuga 1 11, 16 Öland Sunwing Ekerum Enerum Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. v v 12-25, Parhus i Enerum tillgängligt året runt. Sunwing Ekerum, två lägenheter vecka Capri Grupp 1 Grupp 2 Hyres- Skattepl. Hyres- Skattepl. Hel vecka avgift subv. avgift subv. v 25, v 26, v v 19-24, v v 12-18, Grupp 1 = stuga 10, 12, 14, 19, 21, 43, 44, 73, 88 (innerläge) Grupp 2 = stuga 1, 2, 4, 6, 7, 23, 27, 46, 47, 65, 69 (ytterläge) Mellan- och högsäsong v inflyttning lördag. Lågsäsong v 7-18, inflyttn fredag. OBS! v 39 inflyttning lördag, utflyttning fredag. Ett tips! För att slippa få skatten på subventionen som restskatt vid årets slut kan du be personal avdelningen på din arbetsplats att göra ett extra skatteavdrag varje månad i stället. Gullholmsbaden Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 18-25, v Under lågsäsong finns möjlighet att hyra enstaka dygn. Som dygnspris räknas ca en sjundedel av hyrespriset och skattepliktig subvention. San Agustin, Gran Canaria Sommar v (onsdag onsdag) Hyra/vecka 1100 kr + skattepl. subv. 500 kr Vinter v (onsdag eller lördag) Hyra/vecka 1500 kr + skattepl. subv. 500 kr Hyrestid max två veckor Stockholm måndag onsdag (2 dygn) hyra 750 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 750 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 1125 kr Göteborg måndag onsdag (2 dygn) hyra 650 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 650 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 975 kr Ingen skattepl. subv på Stockholm & Göteborg London & Paris Hyra/vecka 2000 kr + skattepl. subv kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 800 kr + skattepl. subv. 400 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1200 kr + skattepl. subv. 600 kr Rom Hyra/vecka 1700 kr + skattepl. subv. 800 kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 700 kr + skattepl. subv. 300 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1000 kr + skattepl. subv. 500 kr Visby Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka innanför ringmuren v utanför ringmuren v Visby finns endast tillgängligt v Rättvik Hyres- Skattepl. avgift subv. Fyrklöverns stugby Hel vecka v v sommar 2006

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Eriksöre Anläggningen ligger fantastiskt vackert i direkt anslutning till Kalmarsund och dess vackra stränder inbjuder till

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 950.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 1083 Stad Ferragudo Konstruktion område 222 sida 3/5 Det finns väldigt få villor i Ferragudo på vackra platser,

Läs mer

pressrelease Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya Fröjel Resort slår upp portarna påsken 2011

pressrelease Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya Fröjel Resort slår upp portarna påsken 2011 Visby, 2011-03-02 Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya slår upp portarna påsken 2011 En semesterresort på en semesterö det låter som ett ganska vanligt inslag, som knappast ges större utrymme på nyhetssidorna

Läs mer

Rabatterat semesterboende i Italien

Rabatterat semesterboende i Italien Rabatterat semesterboende i Italien Fackförbundens medlemmar har möjlighet att boka rabatterat semesterboende i Italien. La Serra och Riva del Sole är två semester och konferensanläggningar som ägs av

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna

SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2008 Hamra växer Datoriserad stugfördelning PS SOMMAR 2008 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HAMRA

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 1.400.000 Konstruerad (år) 2003 område (län) Lagoa Tomtarea 9360 Stad Konstruktion område 584 sida 3/5 På landsbygden, nära fiskebyn, golfbanor och inom gångavstånd från

Läs mer

Lyxlägenheter / radhus i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Ferragudo

Lyxlägenheter / radhus i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Lägenheter Konstruerad (år) 300.000 2008 Tomtarea Konstruktion område 112,8m² sida 3/5 område (län) Lagoa Stad Detta dolda paradis är bara några minuters bilresa från några av de finaste

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

press release Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök

press release Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök Visby, 2011-07-14 Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök En semesterresort på en semesterö det låter som ett ganska vanligt inslag, som knappast ges större utrymme

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Pine Bay. BBCG Construction - Akbük

Pine Bay. BBCG Construction - Akbük Pine Bay BBCG Construction - Akbük Pine Bay Pine Bay har det bästa läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och berg åt andra. Komplexet ligger

Läs mer

Semesterpriser 2012. Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet

Semesterpriser 2012. Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet Semesterpriser 2012 Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet Gullholmen Brf Gullholmsbaden Box 3214 474 15 GULLHOLMEN telefon 08-791 41 00 E-post: sekofritid@seko.se

Läs mer

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare!

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare! 2013 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från

SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från PS Aktuell information från Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2007 Personalstiftelsen 50 år www.ps.sca.com PS SOMMAR 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2009 Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS SOMMAR 2009 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna INNEHÅLL 3 FINANSKRISEN

Läs mer

Midsommarkryssning till Medelhavets pärlor med Harmony of the Seas

Midsommarkryssning till Medelhavets pärlor med Harmony of the Seas Club Eriks noga utvalda upplevelser Midsommarkryssning till Medelhavets pärlor med Harmony of the Seas Barcelona - Palma - Marseilles - Rom - Neapel Följ med på en kryssning i Medelhavet. Detta är de sju

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2007 www.ps.sca.com PS VINTER 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HET STUGSOMMAR 4 STUGVINTER

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2008 Avbokningsavgift införs PS VINTER 2008 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 SCAs PERSONALSTIFTELSE

Läs mer

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse!

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Gambia tour 5-10 februari 2014 Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Onsdag 5/2 Bakau tour. Vi promenerar i omgivningarna, besöker Crocodile

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

finns Som respektive snabbt som Ingmar Olsson .se

finns Som respektive snabbt som Ingmar Olsson .se Sommarens resor 2016 Semester! Koppla av och njut av er ledighet. Vi hoppas att det finns något som skall passa just Dig i årets reseprogram. Som vanligt samordnar Fritid LSS resan i era respektive kommuner.

Läs mer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Typ av boende: villa Plats: DUBROVNIK - KROATIEN Antal rum: 7 Max antal gäster: 13 Badrum: 7 Pool: Ja Hav avstånd: 100 m Början vid: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

CasaKonsult CasaKonsult CasaKonsult

CasaKonsult CasaKonsult CasaKonsult Torre de la Horadada ligger på gränsen mellan Costa Blanca och Costa Calida, ca 15 km söder om Torrevieja och endast 2-3 km norr om San Pedro del Pinatar. Här finnes affärer, barer och restauranger. Endast

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9.

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 september

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING FOTO: MIKAEL PILSTRAND www.bocamp.se Välkommen till Luleå och Norrbotten I Luleå möts naturen, historien, kulturen och sporten. På vintern lyser snön upp staden och

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur.

I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur. Gullholmen 2015 I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur. SERVICE I huvudanläggningen finns telefon och tvättmaskin. Inom

Läs mer

Vi kommer att arrangera en visningsresa och återkommer närmre om detta.

Vi kommer att arrangera en visningsresa och återkommer närmre om detta. The Lodge, Romelåsen The Lodge öppnar i September på Romeleåsens topp, 165 m över havet. Det kommer att bli en förträfflig lodge för konferens, boende, njutning, SPA och aktiviteter. Allt detta plus en

Läs mer

Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär

Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär Vi är specialiserade på bra lägen till bra priser! Välj mellan över 20.000 bostäder lägenheter villor radhus - fincor etvab fastigheter www.etvab.nu

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 525.000 Konstruerad (år) 2002 område (län) Lagos Tomtarea 320 Stad Meia Praia Konstruktion område 280 sida 3/5 En underbar och rymlig hörn villa på den breda stranden

Läs mer

Res med Nordström assistans till Teneriffa 20 november- 27 november 2016

Res med Nordström assistans till Teneriffa 20 november- 27 november 2016 Res med Nordström assistans till Teneriffa 20 november- 27 november 2016 Koppla av i värmen med möjlighet till träning varje dag. Något för dig? Rehabanläggningen Mar y Sol, Los Cristianos Hej! Vi på Nordström

Läs mer

BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA. Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se. Web:bokanerja.se

BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA. Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se. Web:bokanerja.se BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se Web:bokanerja.se 2 VÄLKOMMEN TILL NERJA Nerja med sina 3000 soltimmar om året. En stad värd att upptäcka,

Läs mer

Med åtta hörn. Utan kanter.

Med åtta hörn. Utan kanter. 06 Tipi semesterstugor i boltenhagen göhren Med åtta hörn. Utan kanter. våra regenbogen tipi stugor Koppla av i våra åttakantiga Tipi stugor. Packa upp väskan och känn dig som hemma direkt. Du får 39 välplanerade

Läs mer

Hamra Boendeinformation för SCA Personalstiftelsernas gäster

Hamra Boendeinformation för SCA Personalstiftelsernas gäster Hamra Boendeinformation för SCA Personalstiftelsernas gäster Välkommen till SCA Personalstiftelsernas stugor och stuglägenheter i Hamra! I denna information finns bland annat tips och rekommendationer

Läs mer

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Träffkalender 2016 Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Detta vänder sig till alla medlemmar som i första hand kör på alla våra fina/trevliga mini-träffar dessutom

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Ladda upp inför säsongen med träningsläger på Sportcentret i vackra Hälsingland Upplev Camp Igge Träna, bo, ät gott och ha kul Ett träningsläger

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer 2012 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

Lyxlägenheter / radhus till salu i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Sesmarias - Carvoeiro

Lyxlägenheter / radhus till salu i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Sesmarias - Carvoeiro sida 1/5 sida 2/5 Lägenheter 220.000 Konstruerad (år) 2008 område (län) Lagoa Tomtarea 86 Stad Sesmarias - Carvoeiro Konstruktion område 72 sida 3/5 Detta dolda paradis är bara några minuters bilresa från

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Korterbjudanden 2010-2011

Korterbjudanden 2010-2011 Korterbjudanden 2010-2011 20101223 Sköna dagar på Ystad Saltsjöbad Besök Ystad-Österlen och njut av några sköna dagar på Ystad Saltsjöbad. Med det klassiska paketet Sandshell får du en övernattning, 3-rätters

Läs mer

Swedish Open i Padel. by Ekerum Resort Öland

Swedish Open i Padel. by Ekerum Resort Öland Swedish Open i Padel by Ekerum Resort Öland Välkommen Ni har korsat sundet och är nu på solen och vindarnas ö. Njut av en kort bilfärd längs den öländska landsbygden som leder er till hjärtat av Öland,

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Ekerum Fräscha fritidsstugor på Ekerums Camping

Ekerum Fräscha fritidsstugor på Ekerums Camping Ekerum Fräscha fritidsstugor på Ekerums Camping VISNING Ring 0485-77 000 VI KAN VÅR Ö OCH FASTIGHETSMARKNADEN HÄR! Storgatan 18 Borgholm Ölands Köpstad Färjestaden VAR VÄNLIG OCH RESPEKTERA SÄLJARENS ÖNSKEMÅL

Läs mer

Söra kollogårds inre och yttre miljö

Söra kollogårds inre och yttre miljö SÖRA ÄVENTYRSKOLLO Söra kollogård är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Kollogården ligger ca tio mil

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Resor och Läger 2012

Resor och Läger 2012 Resor och Läger 2012 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har gjort ett gemensamt utbud av resor och läger. Priset är anpassat till hur många som följer med eller får plats i buss

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Villalägenhet 74 Med husens sammanhängande vardagsrum och kök är utrymmena

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Missmyra Risten Strand

Missmyra Risten Strand Missmyra Risten Strand Missmyra anläggningen är idylliskt belägen vid sjön Risten mellan Björsäter och Åtvidaberg i Östergötland. En Naturlig Upplevelse I en vacker orörd natur kan man njuta av tystnaden

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Söker du bra boende i Åre?

Söker du bra boende i Åre? Söker du bra boende i Åre? Skidåkarlägenhet för kompisgänget eller lilla familjen eller mysigt hus för hela släkten? Vi har boende veckovis, halvvecka och weekend hela vintern 2013-2014 Objekt ett : Fin

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK Centralt, naturskönt och havsnära BOKA ONLINE SPARA UPP TILL 280 KR BOKA PÅ WEBBEN FINA PAKET! Att boka ditt boende online kan löna sig på många sätt. Det är enkelt, snabbt och

Läs mer

TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor.

TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor. TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor. Bed & Breakfast Åvägen Adress: Åvägen 71 Postadress: 29638 Åhus Telefon: 0704-249766 E-Post: avagen@live.se Charmiga nyrenoverade rum i härlig

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna 2010 VINTER Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS VINTER 2010 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna INNEHÅLL 3 OSÄKERHET

Läs mer

FRUSTUNA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se

FRUSTUNA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se FRUSTUNA Frustuna är belägen strax utanför Gnesta i Södermanland med direkt anslutning till sjön Frösjön och är en perfekt anläggning för verksamhet med den idylliska känslan och närhet till vatten. Frustuna

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Med åtta hörn. Utan kanter.

Med åtta hörn. Utan kanter. 06 Tipi semesterstugor i boltenhagen göhren Med åtta hörn. Utan kanter. våra regenbogen tipi stugor Koppla av i våra åttakantiga Tipi stugor. Packa upp väskan och känn dig som hemma direkt. Du får 39 välplanerade

Läs mer

Boende. Nytt om Akele till VSm i Norrtälje

Boende. Nytt om Akele till VSm i Norrtälje Nytt om Akele till VSm i Norrtälje Det har inte blivit så många vi hoppats på till VSM i Norrtälje bussen är nu avbokad. Vi satsar på samåkning och från Linköping är det 28 mil, till största delen bra

Läs mer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer 2006 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

Hagabo. Älmhult Haganäs. Här bygger vi livskvalitet

Hagabo. Älmhult Haganäs. Här bygger vi livskvalitet Hagabo Älmhult Haganäs Här bygger vi livskvalitet Hagabo» Ett rogivande boende med närhet till centrum « Ett boende att älska I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna

Läs mer

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar.

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar. Upplev Skärgården Välkommen till Värmdö mitt i Stockholms skärgård! Ni når Värmdö med bil väg 222 ca 20 minuters bilresa från Stockholm city. Det går även täta bussförbindelser från Stockholm, alternativt

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

SPF:s resa till Lettland 2014

SPF:s resa till Lettland 2014 SPF:s resa till Lettland 2014 Söndagen den 7 september äntrade vi MS Isabelle i Stockholms frihamn. Med vi menas deltagare inte bara från Grödinge utan även Botkyrka, Nynäshamn och Tyresö/Nacka. Strax

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

etvab fastigheter www.etvab.nu 00468966545

etvab fastigheter www.etvab.nu 00468966545 Nerja Torrox Costa - Torrox charmigt vackert - unikt! Vi är specialiserade på bra lägen till bra priser! Nyproduktion med olika lägen och boenden från 95.000 Svensk registrerad fastighetsmäklare etablerad

Läs mer

Det är viktigast för svensken på semestern

Det är viktigast för svensken på semestern Det är viktigast för svensken på semestern Om undersökningen En webbenkät har i samarbete med Mind Research skickats ut till urval av SJ Prio-medlemmar i: - Stockholm - Göteborg - Malmö - Karlstad - Linköping

Läs mer

Information till Er som vill hyra ut ert boende

Information till Er som vill hyra ut ert boende Information till Er som vill hyra ut ert boende Under sommaren besöker många gäster Jämtland Härjedalen för att ta del av vår fantastiska natur, njuta av god mat och uppleva nya äventyr. En del gäster

Läs mer