Välkommen till Valborg på Chalmers! sid 14-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Valborg på Chalmers! sid 14-15"

Transkript

1 Organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen AVANÇONS Nr 2, Årgång 28 Sjöutbildning i fokus sid 4-6 VolvoCars CTH ökar samarbetet sid 8-10 Fysik är väl ingen konst? sid 11 Autoliv räddar fler sid 13 Ida-Maria Iraeus, TD09, är med i Volvo Cars Graduate-program. Läs mer på sid 9. Welcome to San Francisco sid Känner du Hjalmar? sid 20 Välkommen till Valborg på Chalmers! sid 14-15

2 Allvarligt talat: Playground for innovation, är det verkligen ett lämpligt motto för Europas ledande konsult inom IT, teknik och management? Men innovation kräver kreativitet, fantasi och nyfikenhet, inte bara teknisk spetskompetens. Vi tror på lekfullheten som kraft och ger våra medarbetare stor frihet att ta egna initiativ. Kanske just därför är vi en spelare på den globala marknaden. Och kanske just därför är vi ledande i Skandinavien inom Enterprise Content Management och vassa innovatörer inom inbyggda system. Vill du också ha kul på jobbet? Stort tack för förtroendet! DET ÄR MED STOR GLÄDJE OCH ÖDMJUKHET jag antar utmaningen att leda styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningen. Mitt hjärta klappar mycket för Chalmers, det har det alltid gjort, och med positiva tillbakablickar minns jag studietiden. Nyttiga baskunskaper i kemi som varvades med berikande studentaktiviteter, bl.a. som sexmästare på K, lade grunden för min chalmeristiska själ. Nu är jag tillbaka i rollen som ordförande för Chalmersska Ingenjörsföreningen, ett uppdrag jag är mycket stolt över! Låt mig få börja med några rader om mig själv. De senaste tjugo år arbetade jag för Saabkoncernen på olika orter och positioner. I Göteborg på 90-talet som informationschef för rymdteknikbolaget Saab Ericsson Space (idag RUAG Space) där jag ingick i ett upplyftande arbetsteam som gav plats att växa. En av mina hjärtefrågor blev att matcha fram företaget som en av Sveriges mest intressanta arbetsplatser bland teknologer. Som informationsdirektör för Saab på huvudkontoret i Stockholm ägnades tid och kraft åt att sammanföra Celsius- och Saabkoncernerna till ett bolag, ett Saab, vilket bl.a. innebar ett lärorikt varumärkesarbete. De senaste åren har ägnats åt försvars- och säkerhetsrelaterade frågor på Saabs EU-kontor i Bryssel, där jag ledde det politiska påverkansarbetet. Nu tillbaka i Göteborg arbetar jag på Johannebergs Science Park med att utveckla internationella relationer. Cirkeln känns sluten när jag blickar ut över Mossens idrottsplats. Årets styrelse har en god åldersmix och alla utstrålar entusiasm inför uppdraget, vilket känns jättebra! Verksamheten för 2012 får speciellt fokus på att bjuda in alla med Chalmersexamen till föreningen och erbjuda medlemskap i överensstämmelse med nya medlemstadgarna. Sedan kommer utfallet från medlemsundersökningen att genomsyra vårt arbete, vilket bl.a. förhoppningsvis ska leda till en förbättrad hemsida. Vi kommer också arbeta för ökad närvaro bland studenterna, vilka är våra framtida medlemmar. Bland övriga prioriterade områden ingår att bistå lokalavdelningarna i deras viktiga medlemsarbete, och att fördjupa samarbetet med högskola och studentkår för stärkt Chalmersgemenskap. Till Birger von Hall vill jag rikta ett stort tack för det fantastiska arbete han tillsammans med tidigare styrelser lagt ner på föreningen. Det är en glädje att få ta över som ordförande, som också förpliktar! Birger har med såväl diplomatisk som erfaren hand bl.a. lotsat föreningen igenom ett bejublat 100-årsfirande, infört nya medlemsregler i stadgarna och initierat samarbetet högskola studentkår alumniförening, döpt till 3C. Birger har lovat fortsatt engagemang i föreningen, vilket vi är tacksamma för. Ett speciellt tack vill jag också rikta till Chalmers Stiftelse och Chalmers tekniska högskola för det generösa bidrag som ska möjliggöra att den utökade kretsen av chalmerister får information om Chalmersska Ingenjörsföreningens verksamhet och program. Till sist vill jag slå ett slag för att hyra ut rum till internationella studenter. De anländer strax före terminsstart till Chalmers, och då brukar det vara svårt att hitta bostad. Hjälp en student genom att hyra ut ett rum om du har möjlighet. Mer information finns redan nu på Boplats Göteborg som organiserar kontakt och uthyrning. Välkommen till Valborg på Chalmers! Iréne Svensson, K74, ordf. Chalmersska Ingenjörsföreningen Gibraltargatan 1A, Göteborg Kansli bankgiro Utlandsbetalning: IBAN: SE BIC: ESSESESS För kortbetalning se hemsidan.... Club Avancez Gibraltargatan 1A, Göteborg Tel Club-frukost Vi serverar frukost från Du kan kan köpa caffe latte, smörgåsar, fikabröd mm. Öppettider måndag - fredag frukost och café lunchservering (minst) lördagar vid bokning Uthyrning och bokning Robert Dan NÄSTA NUMMER (NR 2-12) UTKO MMER VECKA 24. MANU SSTOPP 21/05. Avançons organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen. Utkommer med fyra nummer per år. En prenumeration kostar 290 kronor per år. (Gratis till föreningens medlemmar). Ansvarig utgivare Iréne Svensson. Redaktör Lars Ragnar Nerelius. Redaktion Stig Ottosson, Ted Lidén, Bengt Lannö och Sandra Siby. Grafisk Form Tommy Berglund. Produktion Knalten Marknadskommunikation. Annonser Lennart Sundberg, Fronthill Media, Tryck Billes. Material till tidningen

3 Hög kompetens är vår viktigaste framtidsfråga Av Per A. Sjöberger, direktör med ansvar för näringspolitik och personalförsörjningsfrågor i Sveriges Redareförening (som f.ö är ett år äldre än Chalmersska Ingenjörsföreningen; red:s anm.) CHALMERS tog över utbildningen av sjöbefäl redan 1980, berättar Göran Johansson, tekniklektor på Institutionen för sjöfart och marin teknik och veteran inom sjöbefälsutbildningen. Utbildningen var då fortfarande förlagd på den gamla Navigationsskolan, uppe på Kvarnberget i Västra Nordstan. Det var först 1994 som vi flyttade över älven till Lindholmen, fortsätter han. Tre långa... Sjöfartsutbildningen består främst av tre stycken 3-4-åriga program, som ger 180 högskolepoäng enligt det nya sättet att räkna (den s.k Bologna-modellen, som infördes 2004): SJÖKAPTEN; 180 hp, f.n 75 platser per år. En bred utbildning, som förutom att lära ut hur man framför alla typer av fartyg även ägnar mycket tid åt teknik och ledarskap. Utbildningens bredd medför att sjökaptener också blir attraktiva för många yrken iland; främst inom transport, hamn och rederi. SJÖINGENJÖR; 180 hp, f.n 60 platser per år. Tonvikt på teknik, men precis som för övriga sjöbefälsutbildningar ingår ledarskap, säkerhet, miljö och ekonomi. 4 Vid senaste höstmötet klubbades stadgeändringen, att alla med examen från Chalmers är välkomna som medlemmar i Chalmersska Ingenjörsföreningen. I det efterföljande julnumret av Avançons belyste vi de treåriga högskoleingenjörsutbildningarna. Nu har turen kommit till sjöfartsutbildningarna. Det kan passa bra i ett nummer med transporttema, eftersom 70 90% av allt handelsgods transporteras till sjöss. Göran Johansson, tekniklektor på Institutionen för sjöfart och marin teknik. Även här finns flera möjligheter att få bra jobb i land, t.ex som driftingenjör eller inspektör. SJÖFART OCH LOGISTIK; 180 hp, f.n 50 platser per år. En utbildning för den som vill arbeta med sjöfart från land, t.ex inom rederi, transport eller spedition. Man läser bl.a lasthantering, juridik, logistik, ekonomi och befraktning. Utbildningen ger en tekn kandidatexamen. Cirka 15% av dem som läst Sjöfart och Logistik läser sedan sjökaptensutbildningen. Några få gör tvärtom, berättar Göran Johansson. På senare år har vi haft ett bra söktryck på alla tre programmen, säger Birgitta Oscár, administrativ chef och viceprefekt för institutionens grundutbildning.... två korta... Chalmers erbjuder även två kortare program; Fartygsbefäl klass VII och Maskinbefäl klass VII. Båda omfattar 40 högskolepoäng och vänder sig i första hand till den som vill arbeta på mindre fartyg inom skärgårdstrafik, kustsjöfart, fiske eller sjöräddning/bevakning.... och lite till För sjökaptener och andra som vill fördjupa sig i transport och logistik fanns tidigare ett 1-årigt påbyggnadsprogram i logistik. Det gav en magisterexamen kom i stället det 2-åriga mastersprogrammet Nordic Master in Maritime Management; ett samarbete mellan fem sjöfartshögskolor i Norden. Tack vare att sjöfartsutbildningen har utvecklats mot en allt högre akademisk nivå, så har vi numera även en del forskning, t.ex inom Human factors och Marin miljöteknik. Främst sker den inom ramen för Lighthouse, säger Göran Johansson. Lighthouse är ett centrum för nordisk sjöfartskompetens, och är ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Sveriges Redareförening. BL FORSKNING, UTBILDNING OCH REKRY- TERING är några av våra absolut viktigaste frågor i dag. Vi har lagt ner väldigt mycket tid, resurser och pengar för att försöka få ungdomar intresserade av vår näring. Vi utökar forskningen och ser till att vi får rätt kompetens på de människor som ska arbeta inom näringen i framtiden. Det är ont om kompetent folk och vi slåss mot en internationell konkurrens. För Sveriges Redareförening är utbildning och rekrytering toppfrågor på agendan i dag, och kommer att vara det under ett antal år framåt, vill jag påstå gjordes Redareföreningen om till en renodlad branschorganisation. Vi har arbetat med framtidsfrågor under ett antal år och har ett program Vision 2016 där utbildningsfrågor, miljöfrågor, sjösäkerhetsfrågor och näringsvillkor är fyra hörnpelare i vårt framtidsarbete. Vilken roll spelar Chalmers? Chalmers är oerhört viktigt för att upprätthålla och utveckla kompetensen, och samtidigt profilera sjöfarten. Jag tycker att Chalmers har lyckats bra med det de senaste åren sjöfarten har fått en tydligare position i de utbildningar Chalmers har. Där tror jag att Lighthouse-projektet har hjälpt oss väldigt mycket, Vi har kunnat tränga igenom bruset och visa upp oss på ett bra sätt. Så jag tycker att vi har fått en bra profilering, På Chalmers Lindholmen finns mycket kompetens inom sjöfart och det tycker jag är väldigt positivt. Redareföreningen har jobbat mycket med Lighthouse, både finansieringen och organisationen. Det är en unik satsning för oss. De pengar vi lägger i projektet är inget vi har på banken, utan pengar som våra medlemsföretag årligen betalar in till Lighthouse. Det visar hur viktigt våra medlemmar tycker att forskning och utbildning är. Framtiden för oss är att säkra och höja kompetensen. Hur ser arbetsmarknaden för sjöfolk ut framöver? Sjöfarten upplevde fantastiska framgångar under 2000-talet med en kraftig tillväxt, främst beroende på att marknaderna var gynnsamma med draghjälp av Kina, resten av Asien och Sydamerika. Vi fick också lite andra villkor för sjöfarten, så att våra rederier stannar i Sverige och utvecklar sina företag här, trots att en stor del av den svenska handelsflottan numera seglar Sjöbefälsutbildningarna har sina egna arbetsmarknadsdagar. I stället för CHARM kallas de SJÖLOG (sjöfart, transport, logistik). Årets upplaga sjösattes den februari på Campus Lindholmen. Den första dagen ägnades åt seminarier och avslutades med en välbesökt paneldebatt (se bild), där företrädare för utbildning, näringsliv och samhälle ventilerade aktuella problem och möjligheter. Den andra dagen var en mässdag, då företag och organisationer med Per A. Sjöberger ansvarar för näringspolitik och personalförsörjningsfrågor hos Sveriges Redareförening. under andra flaggor. Därför är det också viktigt att vi kan ha en bra utbildning i Sverige, så att våra rederier anställer svenska befäl och rederitjänstemän. Precis som många andra näringar har vi en åldersstruktur med stora pensionsavgångar. Detta har redan börjat, men det kommer ett par år till med stora avgångar. Därför kan jag med tillförsikt träffa förstaårsstudenterna på Sjöbefälsskolan och garantera dem välbetalda arbeten i den kanske mest internationella och globaliserade näringen av alla. Det är inte särskilt många företrädare för näringslivet som kan göra det, men det kan faktiskt jag göra med gott samvete. Vår värld har förändrats till något väldigt positivt de senaste tio åren. MN/BL sjöfartsanknytning visade upp sig och knöt kontakter med intresserade studenter. Sjösektionen omfattar ca 800 studenter totalt. Av dem var uppskattningsvis 600 här under en eller båda dagarna, berättar Mikael Lundholm, projektledare för Sjölog 2012 och själv student på Sjökaptensprogrammet. Dessutom sände vi stora delar direkt via web-tv, för de som inte kunde vara här, exempelvis våra studentkollegor i Kalmar. 5

4 Så här säger tre av de som gått Chalmers sjöfartsutbildningar: CP+B Jonas Ohlsson Obotlig landkrabba som läste programmet Sjöfart och logistik och kompletterade med en magisterutbildning i Logistik Från början var jag faktiskt inte särskilt intresserad av sjöfart, utan mer av logistik, och ville ha en bra utbildning inom detta område. Under studierna väcktes ett visst intresse även för sjöfart, men jag är nog en obotlig landkrabba som trivs med ett jobb i land. Utbildningen gav mersmak, så jag fyllde på med den ettåriga magister-utbildningen i Logistik. Jag var klar Vad gör du idag? Nu arbetar jag på SKF Logistics Service som Business Controller. Att det blev SKF var ingen slump jag hade sommarjobbat där i flera år under skoltiden, och även ett år efter gymnasiet. Att jobba med lager på SKF, det låter som en Göteborgsvits, men jag har som Josefin Lundgren En skånsk gräbba som gillar utmaningar och läste till Sjöingenjör sagt länge varit intresserad av lagerhållning och distribution. Givetvis har jag fått erfarenheter från andra företag också under utbildningen jag gjorde t.ex min kandidatuppsats för TNT Express, och magisteruppsatsen gjorde jag på Greenship Sweden. Känner du dig som en Chalmerist, och är du i så fall intresserad av att pröva på ett medlemskap i Chalmersska Ingenjörsföreningen? Både ja och nej. Och angående ingenjörsföreningen kanske. Jag växte upp i Skåne och hade ingen erfarenhet av vare sig sjöfart eller teknik. Men jag ville gärna ha ett bra jobb, och när Chalmers annonserade om utbildningen till Sjöingenjör så nappade jag på det. Då såg jag först ett liv till sjöss framför mig. Men det blev inte riktigt så. Efter examen jobbade jag ett år som maskinist på en Broströmstanker som gick på Brittiska öarna. Då fick jag en förfrågan om jag kunde ta ett vikariat och jobba med inköp och logistik för rederiet iland. Det gjorde jag i drygt ett år, och sedan blev det 1,5 år som sjöfartsinspektör på Sjöfartsverket. Vad gör du idag? Jag arbetar på Broströms som Technical Superintendent. Det innebär att jag är ansvarig för den tekniska driften ombord på rederiets fartyg. Här i Göteborg har vi hand om 18 Fredrik Olindersson Skutseglande civilingenjör, E97, som läste till Sjökapten och fyllde på med en magisterexamen i Logistik 2005, samt lite fartygsdesign på lediga stunder. tankers. Vi löser olika problem och ser till att nya tekniska rutiner implementeras ombord. Känner du dig som en Chalmerist, och är du i så fall intresserad av att pröva på ett medlemskap i Chalmersska Ingenjörsföreningen? Njae, ärligt talat så vet jag inte om jag känner mig som en chalmerist. Lindholmen kändes lite utanför på den tiden. Dessutom läste vi första terminen på isbrytaren Atle i Wallhamn på Tjörn och hade ingen nollning eller annat sånt alls. Så jag är osäker på om ingenjörsföreningen är nåt för mig. Jag är med i Wista ett nätverk för kvinnor i beslutsfattande ställning inom sjöfart, transport och handel. Det får nog räcka för tillfället. Chalmers åt svenskarna? Förra året infördes en lag som gör att alla utomeuropeiska studenter tvingas bekosta sina egna terminsavgifter vid studier i Sverige. Så efter decennier av inflöde av talang från hela världen, sinar nu mångfalden på alla svenska universitet och högskolor; på två år har antalet utomeuropeiska studenter på Chalmers minskat med 56%. Eftersom många svenska företag verkar på den globala marknaden måste Chalmers utbilda ingenjörer med rätt, internationell kompetens. Och det har präglat hur vi tänker på Chalmers ett svenskt lärosäte där i princip alla masterprogram hålls på engelska. Om vi ska kunna behålla en internationell miljö och attrahera talang till Sverige och våra exportföretag, måste vi mobilisera fler donationer och sponsorskap. Annars finns risken att Chalmers blir allt svenskare. Vilket vore ironiskt för en skola som fått sitt stolta namn av en andra generationens invandrare. Nu behöver vi din hjälp! Kontakta Marianne Gyllensten eller Peter Lindwall på eller så berättar de mer. Alla bidrag är viktiga stora som små. Jag är uppvuxen i Göteborgs skärgård och har alltid gillat hav och båtar. Redan i tonåren tog jag skepparexamen och började med skutsegling. Men jag såg seglingen mer som ett nöje än ett yrke, och utbildade mig därför på Chalmers till elektroingenjör, med inriktning på data. Fick jobb som IT-konsult på Sigma, där jag stannade i ca sex år, med vissa avbrott för skutsegling. Sedan fick jag lust att förkovra mig inom sjöfartsnäringen och läste till Sjökapten. Jag läste även en del fartygsdesign och den ettåriga påbyggnadsutbildningen i Logistik. Vad gör du idag? Jag är programansvarig för Sjökaptens-programmet. Det har jag varit sedan De tyckte väl att eftersom jag hade läst nästan allt som fanns här, så kunde jag lika gärna jobba med utbildningen. Skämt åsido, det är ett väldigt intressant och utmanande jobb, eftersom sjökaptensutbildningen hela tiden måste utvecklas så att den matchar behoven. Känner du dig som en Chalmerist, och är du i så fall intresserad av att pröva på ett medlemskap i Chalmersska Ingenjörsföreningen? Ja, i högsta grad. Men jag behöver inte pröva på ett medlemsskap jag har varit med i CING sedan jag blev färdig på E

5 AVANÇONS nr Formula Student projektet som kan ge Emil och Emilia pole position i karriären För tio år sedan engagerade sig några motorintresserade Chalmers-teknologer i ett projekt, som börjat i USA redan på 1980-talet. Det gällde att konstruera och bygga en liten racerbil inom vissa strikta ramar. Idag är ramarna ännu striktare och projektet ännu mer komplext. Formula Student har utvecklats till en proffsigt välorganiserad, rolig men krävande snabbfil in i yrkeslivet, i nära samarbete med Volvo Personvagnar och andra företag. REDAN FRÅN BÖRJAN har Formula Student varit mycket mer än att bara bygga en bil och köra fort, säger initiativtagaren, docent Sven B Andersson vid Institutionen för tillämpad mekanik. Formula Student är främst en tävling i projektledning, ingenjörskonst och teamwork. Förutom att konstruera och bygga den bästa bilen, skall kostnader och resursförbrukning hållas nere. Studenterna skall också göra en affärsplan för att tillverka och marknadsföra 1000 bilar om året i tre år. Volvo Personvagnar är främsta partner Vi samarbetar idag med ett stort antal företag, säger projektledaren Jonathan Rice, forskningsingenjör vid institutionen för Tillämpad Mekanik. Störst och viktigast är Volvo Cars, som till fullo inser att Formula Student kan lära Chalmers teknologer hur arbetet inom fordonsindustrin går till. Det spar mycket inkörningstid efter examen, och ökar chanserna att nyanställda snabbt hamnar på rätt plats. Vilket alla tjänar på. Dessutom kan teknologerna med fördel kombinera ett engagemang i Formula Student med någon annan form av samarbete med bilindustrin, t.ex Volvo Engineering Student Concept (VESC). Då gör man en praktikperiod på Volvo under sommaren mellan första och andra Masters-året, och sedan sin Masters-uppsats där (se även andra alternativ i översikten på sid 10). Vi lägger stor vikt vid att hela tiden arbeta professionellt, säger Jonathan Rice. Alla beslut måste bygga på fakta, tidplaner och budgetar måste hållas, och alla i teamet skall stötta varandra. Ett bevis på att Formula Student numera räknas som ett fullvärdigt inslag i utbildningen är att de flesta delarna i projektet ger högskolepoäng. Poäng i all ära det övergripande målet för Formula Student är ändå att leverera framtidens ingenjörer, på ett sätt som harmonierar med Chalmers vision om hållbar utveckling även på det sociala och ekonomiska planet, avslutar Jonathan Rice. BL Internationellt och cross-funktionellt Samarbetet mellan Chalmers och Volvo Personvagnar tar sig många former och uttryck. Ett av dem är Volvo Cars Graduate Programme, ett slags trainee-program som löper över tre år. En av de som nappat på det är Ida-Maria Iraeus, TD09. Jag läste Teknisk Design och gjorde mitt exjobb på SCA Tissue. Efter examen fick jag anställning i deras Industrial Design Group. Jobbet var intressant, men jag hade hört talas om Volvo PVs graduate-program, vilket lockade ännu mer. Jag sökte dit, blev antagen, började hösten 2010 och är nu ungefär halvvägs i programmet. Vad gjorde du först? Första positionen var på HMI-avdelningen. HMI står för Human-Machine Interaction, och handlar främst om kommunikationen mellan bil och förare. Då sysslade jag mycket med s.k interaktionsdesign. Vad gör du nu? Nu är jag på Specialvagnar, en avdelning som exempelvis tar fram polisbilar, elbilar och bilar med R-design, dvs racing-inspirerad design. Också mycket intressant. Och sen då? Tredje positionen för mig blir inom Global Marketing. Där skall jag jobba med marknadsföring via sociala media som t.ex Facebook. Låter väldigt spännande, tycker jag. Vad är det bästa med Graduateprogrammet, tycker du? Jag gillar särskilt att programmet är internationellt och cross-funktionellt. Det omfattar inte bara utveckling, design och produktion, utan även inköp, finans, personal och marknadsföring. Här blandas folk med väldigt olika utbildningar. Och ungefär hälften har utländsk bakgrund. Läs mer om Graduateprogrammet på BL Startade i USA Ursprunget är Formula SAE, en tävling som grundades 1981 i USA av Ford, GM och Chrysler tillsammans med Society of Automotive Engineers (SAE). Syftet var att stimulera intresset för innovation och nytänkande hos USAs ingenjörsstudenter kom tävlingen till England och döptes där till Formula Student. Chalmers Formula Student Team startade Varje år arrangeras ett tiotal tävlingar i olika länder och världsdelar, med deltagande av totalt ca 500 team. Varje team har rätt att delta i flera tävlingar, om tid och pengar räcker. Vid förra årets tävling på den legendariska Silverstone-banan i England lyckades Chalmers team knipa en hedrande fjärdeplats, bland inte mindre än 124 deltagande lag. 8 9

6 AVANÇONS nr Smaka på Volvo Personvagnar Chalmers teknologer har många möjligheter att uppleva Volvo Cars utvecklingsarbete och produktion. Både de som redan i början av sina studier vill känna på hur det är att jobba inom fordonsindustrin, och de som närmar sig examen och vill ut i arbetslivet. Här är några exempel: Chalmers + Rolls-Royce = Sant Åtminstone är det sant på Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik, för där finns ett forskningscentrum inom beräkningshydrodynamik som Rolls-Royce finansierar. Det kallas kort och kärnfullt för Rolls-Royce University Technology Centre in Computational Hydrodynamics (eller ännu kortare: UTC). Vi gjorde ett besök. Fysik är väl ingen konst? Fredagen den 2 mars, på föreningens 105-årsdag, avnjöts årets Gustaf Dalén-föreläsning, för att hedra minnet av Chalmers förste Nobelpristagare. Passande nog hölls evenemanget i en välfylld Gustaf Dalén-sal, dit det flyttats på grund av extra många anmälda. Sommarjobb Varje år erbjuder Volvo Cars ett antal teknologer sommarjobb inom sina studieområden. Även inom testverksamhet, produktion och lager. Sommarjobben utannonseras i mars på Examensarbeten Chalmers teknologer har många möjligheter att göra sina exjobb inom Volvo Cars olika utvecklingsenheter. Exjobben utannonseras och söks via Volvo Engineering Student Concept (VESC ) Volvo Cars erbjuder också en unik möjlighet att uppleva den innovativa miljön på Forskning och Utveckling (R&D). VESC består av två delar: sommarjobb mellan första och andra masters-året, samt exjobb under sista terminen. Volvo Cars Graduate Programme Nyexaminerade inom alla sektioner både på kandidat- och mastersnivå kan söka till Graduate-programmet. Under tre år prövar man tre positioner; på olika funktioner eller i olika länder. En del av tiden ägnas åt utbildning, tillsammans med övriga program-deltagare. Ett utmärkt sätt att starta sin karriär och bygga ett stort nätverk inom Volvo Cars. Nästa programstart sker i augusti 2013; med ansökan i nov-dec (Läs mer i intervjun på föregående uppslag.) Talent Race En tävling för kinesiska studenter, som kan vinna ett stipendium för mastersstudier på Chalmers (www.talentrace.cn). Läs mer om ovanstående möjligheter på och ROLLS-ROYCE HAR IDAG 28 universitetsanknutna forskningscentra runt om i världen. De flesta ligger i Storbritannien, men övriga Europa, USA och Asien finns också representerade, säger Rickard Bensow, F97,som förestår centret sedan Han är biträdande professor vid avdelningen Marine Design och leder forskningsarbetet inom Hydrodynamik-gruppen. Den arbetar brett med forskningsfrågor som rör modelleringsverktyg för design och analys av fartygs motstånd och framdrivning. Forskningen är världsledande när det gäller simuleringsmetoder för kaviterande strömningsfält. Interaktionen mellan virvelstrukturer (lila) och kavitation (vita fält) är viktiga att förstå och kunna prediktera för dagens högpresterande propellrar. Bilden bygger på datorsimulering, men resultatet har även verifierats av experiment. Rickard Bensow, F97, leder arbetet vid Rolls-Royce University Technology Centre in Computational Hydrodynamics. Tung matematik Den här typen av forskning är väldigt beräkningstung, säger Rickard Bensow. Han har själv en bakgrund som matematiker med inriktning mot simulering och storskaliga beräkningar. Hydrodynamik-gruppen omfattar tolv personer, varav merparten arbetar mer eller mindre inom Rolls-Royce UTC. Just nu har vi tre doktorander som jobbar heltid med forskningsprojekt inom UTC, medan vi övriga även sysslar med lite andra projekt. Forskningen är inte enbart teoretisk. Vi arbetar även experimentellt, i samarbete med Rolls-Royce, SSPA och Institutionen för Tillämpad Mekanik. Simuleringar och experiment kompletterar varandra. Vi håller också en del kurser på mastersnivå, exempelvis Marine propulsion, Ship resistance och Computational Hydrodynamics, tillägger han. BL EFTER ATT VI HÄLSATS VÄLKOMNA av rektor Karin Markides och Chalmersska Ingenjörsföreningens nya ordförande Iréne Svensson var det dags för en presentation av nobelpristagaren. I år är det ju för övrigt hundra år sedan Gustaf Dalén fick Nobelpriset i fysik. Som traditionen numera bjuder hade Gustaf Daléns barnbarn Peter Keen, M66, vänligheten att berätta om sin morfar. Med hjälp av ord, bilder och filmklipp fick vi en inblick i både privatliv och uppfinnargärning. Aktiebolaget Gasaccumulator fyrar. spisar, bilar mm Vi fick klart för oss vilken enorm förbättring av de gasdrivna fyrarna som AGAfyren innebar. Med hjälp av flera genialiska uppfinningar t.ex klippapparaten, gasblandaren och den automatiska mantelbytaren fick man upp till 93% (!) lägre bränsleförbrukning, i kombination med en lika otrolig förbättring av driftsäkerhet och livslängd. Var optimist! Trots en svår olycka som tog hans syn och nästan hans liv var Gustaf Dalén en positiv människa och en god förebild för alla chalmerister. Han lät tillverka sin berömda Optimist-nål, som han gärna delade ut till behövande. Den finns fortfarande att köpa på Dalén-museet i Stenstorp, nära Falköping. Peter Keen lämnade så över till kvällens huvudtalare med orden det är inte ofta man träffar en problemmakare, som tillför så mycket positivt. Konst som fälthandbok 2011 års Gustaf Dalén-medaljör, Professor emeritus Göran Grimvall, F63, lotsade oss genom fysikens och teknikens underbara värld med hjälp av ett antal kända konstverk. Han visade på hur konstnärer gestaltade saker som regnbågar, vattendroppar, snöflingor, blixtar, vågor, speglingar och ljusfläckar med mera. Visste du t.ex att ljusfläckar på marken under ett lövverk inte har samma form som öppningarna i lövverket, utan är projektioner av ljuskällan, dvs solen (enligt den ursprungliga lådkamera-principen, Camera Obscura). Gör då konstnärerna fel? Nej, inte nödvändigtvis, menade Göran Grimvall. Om man exempelvis avbildar en blixt som den ofta ser ut i verkligheten, är det inte säkert att Professor emeritus Göran Grimvall avhöll årets Gustaf Dalén-föreläsning. alla förstår att det är en blixt. Detta bli särskilt viktigt när man arbetar med starkt förenklade visuella budskap, t.ex i varningsskyltar. Vätskedroppar uppfattas bäst som droppar om de har en lökform med spets uppåt, i stället för den tillplattade bullform de har i verkligheten. Konsten att läsa en bruksanvisning Vi fick också veta varför många skorstenar och radioantenner har en spiralformad profil, hur man kan skilja ubåtar från simmande rådjur och minkar, samt varför solen och fullmånen ser tillplattade ut nära horisonten. Men inte varför de ser så stora ut just där, för ingen av rådande teorier har bevisats, menade Grimvall. Teknisk allmänbildning är inte att veta hur allting fungerar, utan snarare att kunna läsa en bruksanvisning, sa han också. Det är viktigt att kunna förstå och använda det tekniska språket. Vår 44:e Gustaf Dalén-medaljör avrundade med att ge oss ännu ett litet klurigt problem: Han föddes i mars 1940, läste Teknisk Fysik på Chalmers , blev doktor i Fasta Tillståndets Teori några år senare och for i slutet av 1970-talet till Kungliga Huvudkommunen. Trots att han nu varit verksam i över 32 år på KTH har han varit ännu längre tid på Chalmers. Hur går det ihop? Lösningen kommer i nästa nummer av Avançons. BL Professor Grimvalls "ordinarie" klurighet, denna gång i form av en rebus, finner du på sidan 17. Som sig bör får du även lösningen på förra numrets problem glastricket

7 AVANÇONS nr Välkommen till VM i GOLF Chalmersska Ingenjörsföreningens egen VMturnering avgörs som vanligt på Chalmers Golfklubb onsdagen den 27 juni 2012, och du inbjuds också till sedvanligt kalas i Chalmersbastun på kvällen. Du anmäler dig lämpligen på hemsidan eller genom att ringa Inger Berntsson på vårt kansli: Kostnaden är 400 kr (golfspel + sillunch med prisutdelning) alt. 500 kr (dito + bastukalas). Vi ber dig betala in senast 31 maj. Vid ev. avbokning senast 15 juni betalas avgiften tillbaka. Din anmälan blir definitiv när du betalt 400/500 kr till CINGs bg-konto För utlandsbetalande: VISA och Mastercard se hemsida eller IBAN: BIC: ESSESESS Föreningens nya styrelse Vår nya ordförande Iréne Svensson tillsammans med nya styrelsen. Mest nya ansikten, men även några som står för kontinuiteten. Vi hälsar alla välkomna. Bakre raden: Ulf Gustafsson E62 Sandra Siby Z10 Jennie Larsson M07 Staffan Mossberg E98 Claes Niklasson F81 Ted Lidén E03 Främre raden: Stig Ottosson F75 Tomas Bengtsson E09 Iréne Svensson K74 Föredragningslista för Chalmersska Ingenjörsföreningens Vårmöte den 28 april Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående mötesprotokoll 5. Års- och revisionsberättelse Fråga om ansvarsbefrielse för 2011 års styrelse 7. Val av Valkommitté Ordförande informerar 9. Motioner 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas Amerikaner satsar på Autoliv När amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA i början av året valde samarbetspartner för att utveckla ett nytt alkolåssystem, valde man svenska Autoliv. Företaget är en viktig underleverantör av säkerhetssystem till världens ledande biltillverkare och har tidigare samarbetat med amerikanska myndigheter och trafiksäkerhetsorganisationer. DEN AMERIKANSKA satsningen innebär att projektet blir finansierat med 2,25 miljoner dollar under en tvåårsperiod, berättar Jan Olsson, forskningsdirektör på Autoliv Inc. NHTSA bedömer att så många som 8000 olyckor skulle kunna förhindras årligen i USA med hjälp av alkolås. Ett banbrytande projekt I projektet använder sig Autoliv av en IRsensor från SenseAir i Delsbo för att mäta den relativa koncentrationen av alkohol i utandningsluften i förhållande till mängden koldioxid. Systemet skall kunna utföra mätningarna en bit ifrån föraren och måste fungera utan att det märks. Dagens system måste kalibreras åtminstone vartannat år och kräver dessutom uppvärmning när det är kallt ute, säger Jan Olsson. Aktiva och passiva säkerhetssystem Alkolåssystemet ovan är ett exempel på ett så kallat aktivt säkerhetssystem, det vill säga ett system som förhindrar olyckor. Autoliv arbetar även med andra typer av sensorsystem som till exempel Night Vision 2 som detekterar fotgängare eller djur med hjälp av IR-kameror. Autoliv har även investerat i bilradarteknik och är nu en av de största leverantörerna på området. Radartekniken är otroligt lovande med bra och pålitliga sensorer, även om dataanalysen är något mer komplicerad, förklarar Jan Olsson. Ökat fokus på fotgängare När det gäller fotgängarskydd, har Autoliv utvecklat två kompletterande passiva system: Active Hood och Pedestrian Protection Airbag PPA. Active Hood innebär att motorhuven öppnas i samma ögonblick som bilen träffar en fotgängare och PPA att nedre delen av vindrutan och A-stolparna täcks av krockkuddar som dämpar vid huvudislag. Vi har lyckats minska risken från en nästan säker död ner till en 15 procents risk för dödliga skador, vid en påkörning i 40 km/h, berättar en stolt Jan Olsson. Jan Olsson, M84, ansvarig för research, development and engineering inom Autoliv. Viktigt kluster SAFER är ett kluster för internationell fordons- och trafiksäkerhetsforskning på Chalmers som samlar alla viktiga intressenter på området såsom företag, akademiska institutioner, forskningsinstitut, kommunala och regionala förvaltningar samt statliga verk. VINNOVA är huvudfinansiär och tillsammans satsar parterna 30 miljoner kronor per år under tio år. Autoliv har varit med sedan starten för sex år sedan och Jan Olsson sitter som ordförande sedan tre år. SAFER är ett väldigt bra kompetenscentrum som möjliggör erfarenhetsutbyte med andra aktörer i branschen, avslutar Jan Olsson, M84. Jesper Hultén, E97 Autoliv i korthet Autoliv innehar patent och sysselsätter medarbetare i ett 80-tal anläggningar i 29 länder. Koncernens försäljning uppgick till 8,2 gigadollar den senaste 12-månadersperioden. Företagets system räddar årligen liv. Det blir ett liv per anställd vartannat år. 12 CarsonCity i Vårgårda, som invigdes i slutet av 2009, är en avancerad testbana för utvärdering av så kallade pre-crash system och aktiva säkerhetssystem i stadsmiljö.

8 AVANÇONS nr Söndag 29 april Chalmers rektor Karin Markides bjuder in till Campus Lindholmen. Aktuella forskningsområden presenteras och lättare förtäring serveras. SAFER kompetenscenter för trafiksäkerhet och Sjösäkerhetscentrum har öppet för besök. Anmäl dig! Anmälan till de olika aktiviteterna görs via länken som finns på under rubriken VALBORG PÅ CHALMERS. Där finns också mer information om praktiska detaljer och eventuell kostnad. Observera att det är obligatorisk föranmälan till de flesta aktiviteterna. Har du frågor eller vill du anmäla manuellt så ring Inger Berntsson på vårt kansli: eller Chalmers alumnkoordinator Peter Hellqvist Sista anmälningsdag 20 april Välkomna till Valborg på Chalmers Ett gemensamt arrangemang av Chalmers tekniska högskola, Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen Fredag 27 april Visning av Cortègens byggplats med möjlighet att träffa andra alumner och dagens studenter. J.A. Pripps Pub i Kårhuset är också öppen. VÅR AMBITION ÄR att få alla chalmerister att återvända till Chalmers i samband med den allra mest chalmeristiska högtiden, nämligen Valborg. Vi vill ge våra alumner med respektive chansen att se och uppleva vad Chalmers har att erbjuda idag. Chalmers båda Campus visar upp sig Johanneberg och Lindholmen. Under fyra dagar bjuder vi in till ett varierat utbud av aktiviteter och besök att välja bland. För föreningens del kul- Lördag 28 april Årgångsjubilarer träffas i Kårhusets stora foajé Vårmöte i Chalmersska Ingenjörsföreningen.* Årets upplaga av Chalmersspexet Bob Christofer Columbus, i Runan, Kårhuset Utdelning av årets Gustaf Dalén-medalj KALAS middag med dans och nattöppen Pub. * För dagordning se sid 12 i denna tidning. minerar firandet på lördagen. Cortègen på Valborg blir en värdig avslutning på fyra fullmatade dagar. Som vanligt vill vi erbjuda träning för både hjärn- och skrattmusklerna. Ett tips! Tag kontakt med gamla kursare och stäm träff under Valborg på Chalmers. Ett enkelt och trevligt sätt att umgås. Måndag 30 april Studiebesök på Campus Johanneberg, bl.a MC2 (Nanoteknologi) Mösspåtagning vid Olgas trappor med fanborg, tal och körsång Cortègen utgår från Gibraltarvallen

9 AVANÇONS nr Annons Chalmers Teknologkonsulter Tomas Tranströmer besöker Chalmers Enligt traditionen brukar Chalmers hedras med ett besök av en eller flera Nobelpristagare mot slutet av året års litteraturpristagare Tomas Tranströmer har också varit här för drygt 48 år sedan. KLIPPET UR den då blomstrande avisen Göteborgs-Tidningen (GT) berättar, att Tomas Tranströmer besökte Chalmers humanistiska förening (CHUM) den 10 november Under temat Pumpa Poeten läste han egna dikter och besvarade frågor från vetgiriga studenter. Den musikaliske Tranströmer som på den tiden försörjde sig som psykolog på Roxtuna ungdomsanstalt utanför Linköping berättade bland annat, att han under gymnasietiden valde mellan att bli poet eller kompositör. Det lutade åt det sistnämnda, men när en god vän sålde några av hans dikter till ett litterärt magasin slog pendeln över. Resten är litteraturhistoria. LRN/BL Professor Klurig Professor em Göran Grimvall, F63, gör mycket annat än Gustaf Dalén-föreläsningar och att putsa på GD-medaljen. Bland annat snickrar han understundom ihop en och annan klurig rebus. Här kommer en för chalmerister: Tolka följande rebus (gör ingen skillnad mellan stora och små bokstäver) 2, nm i 13 V/Ω Förra numrets problem: Ett välkänt experiment är att fylla ett dricksglas till brädden med vatten, lägga ett papper över glaset, vända det medan man håller papperet tryckt mot glaset, och sedan ta bort handen. Som bekant rinner inte vattnet ut. Men antag att man bara fyller glaset till hälften med vatten, och försöker göra om tricket. Är det kanske bäst att pröva ovanför diskbänken? Vem är årets chalmerist? Han/hon får kr! Lämna förslag senast 31/3 till Chalmersska Ingenjörsföreningen Lösning: Det går lika bra med ett delvis fyllt vattenglas. I experimentböcker står det ofta att det är viktigt att glaset är helt fullt, och sedan kommer förklaringen att det är trycket från luften utanför glaset som håller emot så att papperet ligger kvar. Inget av detta är rätt. När man täckt det delvis fyllda glaset med papperet har man stängt in en viss luftmängd, som då har samma tryck som den omgivande luften. När man vänt glaset och tagit bort handen buktar papperet ner en aning. Den instängda luften kan inta en något större volym, och dess tryck minskar. Det är denna lilla tryckskillnad mellan den yttre och den instängda luften som balanserar tyngden av vattnet i glaset. GG/bl 16 17

10 LOKALAVDELNING USA CANADA INBJUDER: Welcome to San Francisco 2012 PROGRAMMET I KORTHET Fredag 25 maj Vi träffas kl 11 på förmiddagen och har gemensam lunch. Sedan blir det intressanta besök på Googles huvudkontor, och på Palo Alto Research Center, PARC. Vi får dela upp oss i två grupper som alternerar dessa platser p.g.a restriktioner om gruppstorlek. På kvällen har vi middag i grannskapet. Lördag 26 maj Vi besöker Stanford University och får en guidning där. Vi får också en föreläsning av kollegor från Calgary, Canada om hur dom jobbar med de enorma oljesandsfynden för framtida energi. Lunch på plats och sedan får vi en presentation om hur det funkar att vara entreprenör med ny teknik och nya marknader. Något som verkligen präglat San Francisco med omnejd. Det blir experter i finans, affärslag, med mera, som leder en diskussion. Därefter kommer Chalmers rektor och Studentkårens ordförande att berätta om vad som sker hemma på Chalmers i Göteborg. Avslutningen av dagen är programmets höjdpunkt. Vi ska hålla en härlig Gasque i bästa Chalmersanda god mat och dryck, de gamla fina bordssångerna klingar, och hög stämning hela tiden. Söndag 27 maj På förmiddagen hålls traditionsenligt Lokalavdelningens årsmöte. Sedan blir det sightseeing i San Francisco. Denna dag firas även Golden Gate-brons 75-årsjubileum. För de som vill avrunda helgen avslutar vi med ett gemensamt restaurangbesök i klassisk San Francisco-miljö.... Detaljerad information och uppdatering av programmet kan du finna på cing-usa-canada.com och avancez.se US MEMORIAL DAY WEEKEND, i år maj, är av tradition helgen för Lokalavdelning USA-Canadas stora årliga sammankomst. Nu är tiden kommen till att besöka Silicon Valley and San Francisco. Ganska naturligt då det t.ex i Silicon Valley finns närmare 100 Chalmersingenjörer och en av professorerna på Stanford, Hans Börjesson, V67, är adjungerad från Chalmers och Hans kommer att vara en av ciceronerna vid besöket där. I år utökas arrangemanget genom att både Högskolan och Studentkåren deltar i planering och genomförande. Detta visar sig bl.a i att både Chalmers rektor Karin Markides och Studentkårens ordförande Emilia Liljeström kommer att närvara och samtidigt berätta om vad som händer i respektive verksamheter. Men vi vill påpeka att vi även i år sätter ett stort fokus på att vi skall ha en både givande och kul helg tillsammans. Så alla ni Chalmerister i USA-Canada boka in helgen maj redan nu! Karin och Emilia Chalmers Rektor Karin Markides och Chalmers Kårordförande Emilia Liljeström kommer att närvara. Programmet är gediget som synes och vi garanterar att både hjärn- och skrattmuskler kommer att aktiveras. Kombinationen är nog något som vi chalmerister skall vara stolta över. Undrar du över något så kontakta Åke Hellström, F69, ordförande i lokalavdelningen: Chalmers USA-kommitté söker praktikplatser i Nordamerika för sommaren 2012 SEDAN STARTEN 1963 har kommittén skickat över 1000 chalmerister på kvalificerad ingenjörspraktik i Nord-Amerika. Starten var på Maskinsektionen men har idag vuxit till att innefatta nio sektioner: M, V, I, Z, TD, AT, K, BT och KfKb. Ambitionen är att kunna erbjuda minst 10 veckors praktik till studerande som genom ett stipendium får möjlighet att resa oavsett ekonomisk situation. Studenterna har Vill du anmäla dig direkt så går det bra på: Man kan välja att delta i allt eller i vissa delar. För boende och resa ansvarar man själv men vill ni ha tips eller kanske bo på samma hotell som andra, så hör av er till Åke. Välkomna till San Francisco! Google Company 1998 startades bolaget av de två Stanfordstudenterna Larry Page och Sergey Brin.Med mottot: To organize the world s information and make it universally accessible and useful. Huvudkontoret, som vi skall besöka, invigdes PARC Palo Alto Research Centre (PARC) grundades 1970 som en forskningsavdelning inom Xerox. Blev 2002 ett separat företag. I dag arbetar PARC med att upptäcka nya affärsidéer och med att överföra vetenskap till produktion. bl.a inom biomedicin och artificiell intelligens. Stanford University Grundat 1891, är privatfinansierat lärare, studerande, varav 8186 doktorander. Detta har genererat 17 Nobelpristagare. Stanford Industrial Parc bidrog till framväxten av Silicon Valley. Grundarna av HP, Google och Yahoo är gamla Stanfordstudenter. gått 3 år eller mer på Chalmers. Start på praktiktiden är i mitten av juni. Har du bäste CING-medlem frågor eller rent av något praktikjobb eller tips om vem de skall kontakta så hjälp våra ambitiösa studenter genom att kontakta USAkommitténs arbetssamordnare: Edvard Lewenhaupt, Tel: +46(0)

11 Kiruna Lappland/Anneli Jaak AVANÇONS nr Chalmeristen som fick tre begravningsakter, två jordfästningar och snart får han en tredje begravning HJALMAR LUNDBOHM föddes i Dalsland 1855 och avlade Kemiexamen med geologi på Chalmers var Hjalmar i Lappland och undersökte den gigantiska malmkroppen i Kirunavaara (Kiruna), världens då största järnmalmsfyndighet tog Norska Stortinget och Svenska Riksdagen beslut att den befintliga malmbanan till Gällivare skulle förlängas via Kiruna till den isfria hamnen i Narvik. Samma år blev Hjalmar Lundbohm den förste disponenten i Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) med lokalisering i Kiruna. Malmbanan stod klar 1902, och då gavs möjligheten att exploatera Kirunas gigantiska järnmalmsfyndighet. Lapplands okrönte konung För att kunna ha en verksamhet med ett utbyggt Kirunabrott så räckte det inte med ett litet gruvsamhälle. Hjalmar gick i bräschen för att den nya staden Kiruna byggdes. Hans vision samlade han i; en plats 20 för människor att bo i. Han ville att människor skulle ha det bra. Exempelvis så startade han 1905 en fortsättning efter den obligatoriska folkskolan där också samebarn var välkomna. Hjalmar kämpade för samernas lika rättigheter! LKAB införde som första bolag i Sverige, arbetssemester. Hjalmar genomförde allt i LKAB:s namn och de stod för alla kostnader. Kyrkan ett av landets stora monument När Kiruna skulle få en kyrka lade Hjalmar ner kraft och tid på detta. Kyrkan ritades av en av tidens stora arkitekter Gustav Wickman och altarmålningen målades av Lundboms personlige vän prins Eugén. 1920, vid 65 års ålder, gick Hjalmar Lundbohm i pension och flyttade söder ut. Pensionärstiden blev kort dog han efter ett slaganfall. Här börjar historien med begravningar och jordfästningar. Hjalmar Lundbohm dog i Västergötland 4 april, läggs i kista och transporteras till Stockholm där han jordfästes vid en storslagen begravningsakt, 10 april, i Hedvig Eleonoras kyrka i Stockholm. Sedan transporteras kistan i en specialbyggd järnvägsvagn till Kiruna. 12 april hölls gravsättningsakten i en fullsatt och blomstersmyckad Kiruna kyrka. Efter akten förs kistan i procession genom hela centrala Kiruna, där stadens befolkning kantade processionsvägen, till graven på kyrkogården. Där jordfästes Hjalmar första gången! Året därpå började man fundera på om Hjalmar Lundbohm, Lapplands okrönte konung, som han kallades i folkmun, inte borde vara begravd vid sin kyrka, Kiruna kyrka. 1929, tre år efter begravningen på Kiruna kyrkogård grävs kvarlevorna upp och flyttas till en ny grav strax utanför kyrkan och i samband med detta hölls en tredje begravningsakt. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård och att få ett sådant exklusivt begravningstillstånd krävde godkännande från allra högsta ort. Hjalmar Lundbohm är den ende som blivit begravd där och tur är väl det med tanke på att Kiruna kyrka måste flyttas då den av Hjalmar Lundbom startade gruvverksamheten gör att marken under kyrkan hotar att rämna. Så om några år skall kyrkan, som utnämnts till ett nationellt kulturarv flyttas, och inte kan man lämna kvar Hjalmar. Slutsats? Hjalmar Lundbohms kvarlevor kommer följaktligen att grävas upp för tredje gången och flyttas till...?? LRN Hjalmar Lundbom var ytterst aktiv i samband med att Kiruna kyrka byggdes. Hans konstnärliga intresse visar sig i att han lyckades övertala sin vän prins Eugén att göra altarmålningen. I sin andra roll som disponent för LKAB såg Hjalmar Lundbom till så att det fanns pengar att bygga efter arkitekt Gustav Wickmans storslagna ritningar. Hjalmar Lundbohm, K77 (1877), var LKABs förste disponent. Nu söks en ny generation för att bygga vidare. LKAB är idag ytterst framgångsrikt. Behovet av ingenjörer av alla slag är stort för att kunna klara av de högt ställda mål man har inför framtiden. Så Hjalmars skapelse lever i allra högst grad. Du chalmerist, gör som Hjalmar gjorde för 114 år sedan, ta kontakt med LKAB, gör ett besök, upplev den lappländska naturen och ta tillfället i akt och besök Hjalmar Lundbohms kyrka och hans grav, innan de flyttas från den nuvarande platsen i Kiruna. Nu kan du köpa nya Chalma Mater Förväntansfulla gäster Ett femtiotal personer samlades till releaseparty när det nya sjunde bandet av Chalma Mater släpptes den 29 februari. Bland gästerna fanns tre tidigare rektorer: Sven Olving, Anders Sjöberg och Jan-Eric Sundgren. Chalmersrestaurangen hade lagat en god och passande måltid och efter den blev det underhållning av redaktionen och Veraspexet, innan det var dags för Chalma Materstiftelsens ordförande Mats Hermansson att presentera det Ordföranden visar nya bandet En stolt och nöjd redaktion Har du glömt att betala medlemsavgiften? Gör då det omgående så har du fortfarande chansen att få årets Katalog och fler nummer av Avançons. Dessutom får du chansen att vara med på studiebesök, föredrag och festliga arrangemang. På finner du all information du behöver. Arbetet med 2012 års Katalog pågår för fullt Om du vill att det som står om dig där är rätt, bör du kontrollera dina uppgifter på Chalmers Alumninät. Enklaste sättet är att gå in på och klicka på Adressändring, så lotsas du vidare. nya bandet, som behandlar Chalmers historia och kompletterar de tidigare sex banden. En nyhet är att det sjunde bandet är tryckt i färg, vilket ger ett stort lyft. Man köper lättast Chalma Mater på webben. Hemsides-adressen är: 21

12 AVANÇONS Lokalavdelningar nr Australien-Nya Zeeland Kontakt: David Breneman, D04 Tel: E-post: Bergslagen Kontakt: David Karlén, F04, ordf. Tel: E-post: England Kontakt: Tina Easton, D88, ordf. Tel arb: Tel mobil: E-post: Halland Kontakt: Bengt Johansson, V68, kassör Tel arb: , bost: E-post: Japan Kontakt: Carl-Gustav Eklund, M76, ordf. Tel arb: Tel bost: E-post: Kina Kontakt: Andreas Sigurdsson, I07, ordf. E-post: Kontinentaleuropa Kontakt: Conny Sundberg, E85, ordf. Tel: Mobil: E-post: Norge Kontakt: Stefan Werner, M82, ordf. Tel: E-post: Norrbotten Kontakt: Kjell Mörtberg, E70, sekr. Tel: E-post: Skåne-Örestad Kontakt: Kjell Groth, K73, ordf. Tel: E-post: Småland-Blekinge Kontakt: Thomas Bäuml, M74, sekr. Tel: E-post: Stockholm Kontakt: Håkan Jakobsson, V66, sekr Mobil: Tel bost: E-post: USA-Canada Kontakt: Åke Hellström, F69, ordf. Tel bost: E-post: Canada E-post: Värmland-Dal Kontakt: Svante Silvén, M59 ordf. E-post: Väst Kontakt: Bo Lindvall, E71, ordf. E-post: Östergötland Kontakt: Margareta Brattö, K76, sekr Tel: E-post: 20 Kontinentaleuropa Benvenuti a Bologna! Kära läsare av denna utomordentliga tidskrift, endast med största möda kunde ni undvika att läsa det utförliga reportaget från vårt årsmöte i Strasbourg i höstas. Vi hoppas att bidraget stegrar intresset att deltaga i lokalavdelningarnas aktiviteter över hela världen ett utomordentligt sätt att återuppliva glada minnen från Chalmerstiden. Liksom björnen, hungrig efter vinterns sömn, har vi börjat planeringen för årets årsmöte. Såväl globala som spontana lokala arbetsgrupper arbetar med idésamling för ett rikhaltigt program, speciellt försöker vi hitta en aktivitet med höggradigt tekniskt innehåll. Om än inte slutgiltigt beslutat; årets möte kommer att arrangeras i Italien, närmare bestämt i staden Bologna, tidpunkt: första helgen i oktober, alltså Boka redan nu denna helg för en utflykt till det vackra Emilia Romagna (provins uti Italien med Bologna som huvudby). Conny Claesconny Sundberg, E85, ordf. Skåne-Örestad Lediga platser Sökes: Personal till styrelsen. Är du intresserad av att vara med och hjälpa till med att organisera diverse medsammankomster i Skåne/Danmark? Skicka in en intresseanmälan till e-postadressen nedan och något om vad du skulle vilja jobba med. Eftersom du är utbildad på Chalmers behövs ingen meritlista, bara examenssår. Lund har ju blivit ett hett ställe efter AstraZenecas nedläggning och en rad intressanta etableringar har ägt rum. Inte minst ESS anläggningen men även andra etableringar äger rum i de övergivna forskningslokalerna. (Något som man nog misstänkte när en amerikan tog hand om rodret i AZ). Medical Village kommer nog att låta höra om sig längre fram, initierad av en skåning, fast inte från vår skola. Det finns med andra ord flera möjligheter till intressanta besök i Lund. Besöket i Köpenhamn och danskarnas syn på Örestad, är fortfarande på förhandlingsplanet för att finna rätt dag så information om detta kommer via e-post senare. (Sänd snarast din e-postadress till CING-kansliet, om du inte redan gjort det.) Vi är 1842 gamla fd. Chalmerister i Skåne fast inte fullt så många i Danmark. Just nu är planen att ordna en föreläsning om EES i början av maj. I samband med detta är det tänkt att ordna ett samkväm i någon lämplig lokal där vi kommer att bli underhållna av ett gäng gamla spexare (Charles & Nebukanessar) under ledning av Hans Schiött. Ni som är intresserade av en lokal golftävling i Skåne för träning till det stora Chalmers-VM efter midsommar, skicka intresseanmälan via e-post till adressen härunder. För övrigt så har vi här på rätt sida om åsen känt naturens krafter peka mot en behagligare årstid. Bakanför dörren är det nog inte långt kvar till att vårplantera, fast i Bjäre är potatisen redan i marken. Kjell Groth, K73, ordförande England Spex i november? I hur många år som helst så har Bobspexet kommit över till London i november och gett två föreställningar i Svenska kyrkan. Vi i Lokalavdelning England har varje år ställt upp och hjälpt till. Inför årets besök har vi haft lite högre ambitioner med ett utökat program för bl.a våra egna och besökande CING:are. Men för att vi skall gå iland med detta så behöver jag stöd i form av några starka och arbetsvilliga CING:are i lokalföreningsområdet. Det är inte så arbetskrävande men jag behöver några frivilliga till. Så hör av er till mig. Om inte annat så får ni belöning i form av föreställning och kalas när spexarna är här helgen november. Greetings from Tina Easton, D88, ordf. Bergslagen Chalmersspex i Västerås! Traditionsenligt så kommer vi lördagen den 12 maj anordna spex i Västerås. Det är Bobspexet som kommer upp och ger en föreställning på Konsertsalen i Växhuset. Efteråt anordnas spexkalas med mat, dryck och dans samt underhållning av spexarna. Ett utmärkt tillfälle att träffa gamla kamrater samt lära känna nya! Mer information följer längre fram i vår. Om du inte får våra mailutskick men är intresserad så skicka ett mail till så lägger vi till dig. Med Vänliga Hälsningar David Karlén, F04, ordf. Östergötland Ny hertiginna av Östergötland CINGÖ gläder sig åt att Östergötland har fått en ny hertiginna: Prinsessan Estelle. Spex. Ett mycket trevligt besök av Bobspexet Marie Curie genomfördes i Linköping den 20 januari på Forumteatern i Nationernas Hus. Det var en bra föreställning av 2011 års spex med väl samspelta spexare och en entusiastisk publik med förutom medlemmar i CINGÖ många Linköpingsspexare. Årsmöte i Motala. Årsmötet för CINGÖ planeras i början av maj med be- sök vid Trafikverkets pågående väg- och brobygge över Motalaviken. Inledningsvis blir det ett besök vid byggarbetsplatsen under eftermiddagen följt av årsmöte på kvällen. Det pågår ett stort bygge av ny väg och dubbelspår mellan Motala och Mjölby vilket kommer att förbättra säkerheten, framkomligheten och miljön. Det har länge varit problem med trafiken på RV 50 söderut från Motala till E4. I projektet ingår den sedan länge planerade bron över Motalaviken. Bron byggs på båda sidor av viken, på den södra sidan monteras bron på land och lanseras ut över vattnet. Bilden nedan visar läget förra hösten som en bakgrund till besöket. Hälsningar från Linköping Carl-Olof Carlsson, E69 Halland Spexet konkurrerar med Metropolitan Spexet till Halmstad. Efter det att Olle Bliding, ordförande, och Bengt Johansson, kassör, sedan november förra året fört förhandlingar med Halmstads Teater för lokalbokning, fick vi häromdagen bekräftelse på fredagen den 23 november i Figaro-salen, där vi har hållit till de senaste åren. Under sommaren kommer vissa ombyggnadsarbeten att utföras, innebärande bland annat en ökning av salongens gradient, genom sänkning av den främre delen. Klart till 1 oktober. Den nytillträdde (från augusti förra året) teaterchefen, regissören, festivalarrangören m.m. Ulf Andersson har föresatt sig att fylla lokalerna på ett effektivare sätt, för att, i alla fall på lite längre sikt, även få ekonomi i denna kulturanläggning. Halmstads Teater ingår ju numera i det kommunala evenemangsbolaget Halmstad & Co., som har en stor uppgift i att försöka stå på egna ben! Ett av Ulf Anderssons koncept går ut på att presentera direktsändningar med opera från Metropolitan i New York en lördag i månaden under perioden oktober till mars. Så visst får Spexet, liksom andra evenemang på Teatern, lite(?) konkurrens från Metropolitan. Årsmötet. Mats Bjärudd har länge rekommenderat besök på Ängelholms Flygmuseum, och har just förhandlat sig till ett besök där lördagen den 12 maj, med guidning. Ekonomi. Det ekonomiska utfallet av 2011 års Spex blev ett underskott på cirka kronor, till största delen beroende på något lägre Egen försäljning än tidigare år. Sven E. Borg, V56, sekr. Så här såg brobygget över Motalaviken vid Skepparpinan ut i höstas. Vid årsmötet i början av maj får vi se hur långt man kommit. 23

13 AVANÇONS nr Ett besök på det nya Kulturhuset Spira i Jönköping stundar för deltagarna i Smålandsavdelningens Vårmöte. Småland I Jönköping Spirar kulturen Årets Vårmöte, lördag 21:e april, äger rum i Jönköping där vi gör studiebesök på det nya Kulturhuset Spira. Vi inbjuder speciellt ALLA chalmerister i och omkring Jönköping till en trevlig mix av kultur, trevlig samvaro samt god mat och dryck. Du och ev. respektive behöver inte vara gamla medlemmar! Några hållpunkter: 11:30 Inleder med lunch på restaurang Guvenören. 13:15 15:00 Studiebesök på Kulturhuset Spira. I ett helhetspaket för den som så önskar ingår även. Vårmöte med Dry Martini Stipendieutdelning Kalas med dans till sent. Vill ni bo på hotell har vi ordnat kanonpriser på Elite Stora Hotellet. Men gör så här. Gå in på vår hemsida så får ni all information. Välkomna. Björn Andersson, E84, sekr. Stockholm... sex med... perfekt mellanrum... Året 2012 har i Stockholm startat i storartad stil. På orten är vi alla (nåväl, väldigt många) sanslöst förtjusta i jästa maltdrycker och vi kan under våren i lokalavdelningens kalender räkna till inte mindre än sex med nära nog perfekt mellanrum separerade händelser vars enda egentliga berättigande är att vi där med djupa belåtna suckar kan stoppa näsorna i glasen utan det dåliga samvete som följer om vi var och en istället i ensamhet skulle gå till väga på exakt samma sätt. Okay, det var inte hela sanningen. Sällskapet är inte illa det heller. För att utmana vår vidskepelse höll vi den första after worken på Akkurat fredagen den 13e januari och det var på håret att fingrar och tår räckte till för att hålla koll på deltagarantalet. Därefter har vi även hunnit med en månadspub på Östra Station vilket också är ett fantastiskt ställe för inmundigande av godgod husmanskost. Här nedan listas kommande after workoch pubdatum, men se till att hålla koll på vår hemsida då det föreligger stora chanser att kalendariet utökas med ett och annat spännande studiebesök innan SMHI får för sig att deklarera sommar. Vad sägs t.ex. om dessa två godsaker som ligger i planeringsstadiet; ett möte med slottets Clock Warden samt ett möte med en världsledande högtalardesigner? Fredags-after-work kl. 17 på Akkurat 16 mars samt 11 maj Månadspub kl. 18 på Östra Station 3 april samt 29 maj Värt i övrigt att notera är att vi precis sänkt lokalavdelningens styrelses medianålder med knappt 30 år. Detta har åstadkommits genom att klubbmästarinnan Yingzhi Zhu Ryberg, MSc08, samt verksamhetsutvecklare Sven Thurban, F01, valts in. I övrigt kvarstår Håkan Jakobsson som kassör, Magnus Berger som klubbmästare och Kalix Bergström som ordförande. På nya poster är Ulf Wallin som sekreterare samt Bertil Nilsson som vice ordförande. Ni är alla hjärtligt välkomna att kontakta oss med frågor samt idéer runt CING Stockholm. Vi ses där ute! Magnus Berger, F02 Väst Knô daj in! Vid Lokalavdelnings Västs årsmöte satte vi nytt rekord med oslagbara (?) 3,09 minuters mötestid! Efter moderföreningens möte vidtog Veraspex och kalas i Kalle Glader med spexdirektören Harald Freij som utomordentlig toastmaster. Kalaset blev till och med bättre och mer välbesökt än året innan, och med samma goda trend blir det ont om plats till nästa kalas, så kom ihåg att vara tidigt ute! Vår biljett-sourcing via Håkan Edvall fortsatter och är mycket populärt. Vi var på Påklädaren men hade otur med Processen, som blev inställd. I vår har vi inga nya biljetter, utan vi satsar hårt på hösten och har lagt undan ett stort antal biljetter till den svenska versionen av Chess, som kommer i höst på Operan. Inbjudan kommer under våren! SeniorEmils möten första tisdagen i varje månad med mingel och föredrag är konstant välbesökta och en hörnsten i Lokalavdelningens aktiviteter. Senast hade vi besök av Per Båtelsson. I vår upprepar vi succéarrangemanget Hifi-klubben, och på planeringen står också dryckesprovningar, som varit mycket uppskattat. Vi har också allvarliga funderingar på ett familjeinriktat tågarrangemang i vår (nej, inte Cortegen!), men vi vet ännu inte om vi kan få alla delar att falla på plats. Håll utkik efter våra inbjudningar! Inom Lokalavdelning Väst är vi inte mindre än medlemmar, varav ca har mail, så det är väl en god anledning till att våra arrangemang snabbt blivit övertecknade. Har Du annars idéer om nya aktiviteter eller önskemål om favoriter i repris, ring eller maila till oss i Lokalavdelning Väst! Lokalavdelning Väst är speciell genom antalet medlemmar, ett stort antal yngre medlemmar och vår närheten till Chalmers. I det stora medlemsantalet finns ett stort antal nya medlemmar, såväl de nya medlemmarna från gamla CHA och nyutexaminerade. Vi försöker nu engagera fd CHA-are och andra unga medlemmar i ett särskilt verkställande utskott för att utveckla fler aktiviteter som riktar sig mot våra yngre medlemmar. När detta skrivs hoppas jag att vi haft vårt första möte för att få detta att fungera. Är Du själv intresserad eller har idéer, hör av Dig till någon i styrelsen. Vilka vi är framgår av hemsidan. Bo Lindvall, E71 Kina Year of the Dragon February 4th was the official start of the Chinese Year of the Dragon, a year of importance for many as the most powerful zodiac sign. Being the Water Dragon Year, which means a higher flow of communication between people, we also feel confident that our alumni network will continue to flourish in both Shanghai and Beijing. We kicked-off in Shanghai with our regular alumni afterwork on February 16th. There were many new faces as usual, including two students visiting from Chalmers International Taiwan Office (CITO), sharing their experiences, as well as memories with alumni that also had studied in Taiwan. On the 22nd of March a dinner will be arranged in Shanghai for alumnus and the new generation of Chalmers students. Several representatives from Chalmers will be present and during the dinner Mr Lars Nyborg, Vice President of Product Development, Volvo Cars China, will hand out diploma to the winner and the finalists in the Talent Race competition. This year we also have a new strong team in Beijing. Ready to bring alumnus together they will, together with Chalmers representatives, have a kick-off dinner on March 24th for alumnus and new Chalmers students from China. A great start for the Chalmers Alumni network in Beijing! Welcome to join our events in Shanghai or Beijing! Andreas Sigurdsson, I07, ordf. Norge Muligheter oppstår Våren ble innledet med studiebesøk på Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud som til og med holder seg med egen Chalmerist. Dette anlegget produserer fjernvarme og elektrisk kraft fra «eget søppel» og fra gass fra nedbrytingsprosessen i et nærliggende deponi. Pizza hører naturligvis med. Programmet ellers i vår vil preges av to saker, våre tradisjonelle After Work, se nedenfor og det vi klarer å få frem av interessante foredrag og bedriftsbesøk pluss den obligatoriske generalforsamlingen. Muligheter oppstår spontant og vi vil prøve å utnytte dem der og da. Vi inviterer til bedriftsbesøk eller foredrag på kort varsel, typisk noen uker. Vi får ikke attraktive ressurser til å binde seg opp et halvår i forveien og det er også vanskelig å si hva som «er i vinden» fremover i tid. I praksis betyr dette at programmet ikke blir publisert ved inngangen til halvåret, men at vi vil bekjentgjøre aktiviteter i en epost og som en «posting» på Chalmersska Ingenjörsföreningens hjemmeside: klikk så på «lokalavdelingar» og deretter på «Norge». Arbeidet med å vaske epost-adresse-listen går sakte fremover og vi regner med å gjennomføre en ringerunde til alle over 400 Chalmerister i Norge i løpet av våren. Vi vil oppfordre våre medlemmer å bruke sin private epost og ikke firmaepost fordi vi ser at noen bedrifters «spam-filter» fanger opp våre utsendelser og at en privat epost-adresse er mer «stabil» enn en firmaadresse. Der vi ser at et medlem har både privat og firmaepost, vil vi bruke den private. For ordens skyld, papirpost er normalt ikke opsjon for de som ikke ønsker epost-henvendelser. Vårens After Work avholdes på kl 1800 Restaurant Egon (i Paléet), Karl Johansgt 37, Oslo 11/4 og 9/5. Normalt vil noen fra styret være tilstede, men ikke nødvendigvis, bord vil alltid være reservert i Chalmersska Ingenjörsföreningens navn og det er bare å «ta bordet». 6. juni blir det sommerfest og ingen after work i juni. Chalmersska Ingenjörsföreningen er også på Facebook, skriv Chalmers i søkefeltet og «like» det som passer deg. Vi ønsker alle Chalmerister en riktig god vår! Tor Kristian Hånde, Sr/F

14 A V A N Ç O N S nr Japan Chalmershälsningar från ett kyligt Japan Vi har haft den kallaste vintern på 26 år och vi ser fram emot att äntligen se några vårtecken i de närmsta veckorna. Först vill vi rapportera från en mycket välbesökt Julmiddag med CING i Japan, där vi också bjöd in ett antal teknologer och trevliga vänner från andra Högskolor och Universitet. Sammanlagt 20 personer avnjöt en god fransk-inspirerad julmiddag hos Fujiwara-san i hans hemtrevliga restaurant. VOLVO MUSEUM Välkommen till Volvo Museum i Göteborg. Här kan du följa Volvos historia och utveckling från första början år 1927 fram tills idag och in i framtiden. Här finns Volvos alla produkter; bilar, lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, båtmotorer och flygmotorer, bara för att nämna några. Vi har café. Stämningen var hög med många goda diskussioner under kvällen, det verkar gå bra igen för de flesta av oss i våra olika business areas. Vi hade också celebert besök av Tomas Kåberger, F83, som kombinerar professors arbete på Chalmers med att vara Director General för en mycket viktig Renewable Energy Foundation, vars huvudsponsor Masayoshi Son, är en mycket välkänd Entreprenör och storägare inom IT och Telekom i Japan. Son-san har uttalat en Vision att bygga ett antal Mega Solar Power Plants i Japan, mycket spännande. Det är klart att nya affärsmöjligheter kommer att öppnas för svenska och nordiska företag inom Renewable Energy i det framtida Japan, kärnkraften har ju ej någon lång framtid numera i Japan. Öppettider Tis, tor, fre Ons Lör, sön Måndagar och allmänna helgdagar stängt Nästa möte som vi hoppas kunna ordna i april eller senare, ska kunna innefatta ett företagsbesök och ett inslag av new Business opportunities. Telefon Museet ligger i Arendal, Hisingen Vi har haft besök av gamla Chalmeristvänner i Tokyo och hoppas att många fler kommer på besök till Japan. Det är ett fantastiskt land att resa till och att uppleva, en fantastisk service, varma bad och nya trender. Välkomna till er alla, från oss Chalmerister i Japan Carl Eklund, M76 VÄLKOMMEN TILL VOLVO MUSEUM 26 Make your journey with us SKF the knowledge engineering company

15 Avsändare: Chalmersska Ingenjörsföreningen Gibraltargatan 1A, SE Göteborg, Sweden AVANÇONS POSTTIDNING B PORTO BETALT PORT PAYÉ LINDHOLMEN DÄR SCIENCE MÖTER BUSINESS Lindholmen är Göteborgs mest expansiva miljö för företag inom transport, IT och media. Här har 311 företag redan insett fördelarna med att skapa nätverk och utvecklas tillsammans med likasinnade. Söker du också läge för tillväxt? Lediga lokaler hittar du på älvstranden.com VÄGEN TILL DEN NYA STADEN

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande.

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående mötesprotokoll 5.

1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående mötesprotokoll 5. 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående mötesprotokoll 5. Årsredovisning för 2014 6. Revisionsberättelse 2014 7.

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Ingenjörer med innovationer på schemat

Ingenjörer med innovationer på schemat Sten Fåhré-stipendiater Ingenjörer med innovationer på schemat Publicerad: 2012-04-23 10:51 Det krävs tre års högskolestudier för att kunna arbeta som utvecklingsingenjör. Tre år där stor del av studierna

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011 Inbjudan till LÄRARE PÅ TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET Karlstad 21-22 juni 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för lärare på teknik- och elprogrammet Skogsindustrierna och Stora Enso arrangerar

Läs mer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Publicerad: 2012-11-19 10:13 Regeringen har på försök återinfört gymnasieingenjörsexamen på tjugo skolor. Praktiken får toppbetyg av de flesta elever under det

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2009 Ett designäventyr som ger spänning, kunskap och färdighet. Vi vill öka intresset för design. På

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

INTRODUCE. a girl to Engineering Day

INTRODUCE. a girl to Engineering Day INTRODUCE a girl to Engineering Day tt initiativ av Womengineer det utbildas idag betydligt fler manliga ingenjörer än kvinnliga MÅL 2030 utexamineras lika många kvinnor som män från ingenjörsutbildningar.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten Den emissionsfria och hållbara sjöfarten hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Partner i Livsmedelsakademin

Partner i Livsmedelsakademin Partner i Livsmedelsakademin 2 Detta ingår i partnerskapet Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom mat, dryck och måltid. Vi är

Läs mer

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 Södra Cell Värö 28-29 oktober 2008 Kommentarer från tidigare fortbildningar Några kommentarer från deltagarna 2007 på

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Upplev Volvo personvagnar

Upplev Volvo personvagnar Upplev Volvo personvagnar Välkommen till Volvo Cars Visitor Centre Volvo Cars Visitor Centre ligger i hjärtat av Volvo Torslanda. Vår uppgift är att ge alla som besöker företaget en sann upplevelse av

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer