Välkommen till Valborg på Chalmers! sid 14-15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Valborg på Chalmers! sid 14-15"

Transkript

1 Organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen AVANÇONS Nr 2, Årgång 28 Sjöutbildning i fokus sid 4-6 VolvoCars CTH ökar samarbetet sid 8-10 Fysik är väl ingen konst? sid 11 Autoliv räddar fler sid 13 Ida-Maria Iraeus, TD09, är med i Volvo Cars Graduate-program. Läs mer på sid 9. Welcome to San Francisco sid Känner du Hjalmar? sid 20 Välkommen till Valborg på Chalmers! sid 14-15

2 Allvarligt talat: Playground for innovation, är det verkligen ett lämpligt motto för Europas ledande konsult inom IT, teknik och management? Men innovation kräver kreativitet, fantasi och nyfikenhet, inte bara teknisk spetskompetens. Vi tror på lekfullheten som kraft och ger våra medarbetare stor frihet att ta egna initiativ. Kanske just därför är vi en spelare på den globala marknaden. Och kanske just därför är vi ledande i Skandinavien inom Enterprise Content Management och vassa innovatörer inom inbyggda system. Vill du också ha kul på jobbet? Stort tack för förtroendet! DET ÄR MED STOR GLÄDJE OCH ÖDMJUKHET jag antar utmaningen att leda styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningen. Mitt hjärta klappar mycket för Chalmers, det har det alltid gjort, och med positiva tillbakablickar minns jag studietiden. Nyttiga baskunskaper i kemi som varvades med berikande studentaktiviteter, bl.a. som sexmästare på K, lade grunden för min chalmeristiska själ. Nu är jag tillbaka i rollen som ordförande för Chalmersska Ingenjörsföreningen, ett uppdrag jag är mycket stolt över! Låt mig få börja med några rader om mig själv. De senaste tjugo år arbetade jag för Saabkoncernen på olika orter och positioner. I Göteborg på 90-talet som informationschef för rymdteknikbolaget Saab Ericsson Space (idag RUAG Space) där jag ingick i ett upplyftande arbetsteam som gav plats att växa. En av mina hjärtefrågor blev att matcha fram företaget som en av Sveriges mest intressanta arbetsplatser bland teknologer. Som informationsdirektör för Saab på huvudkontoret i Stockholm ägnades tid och kraft åt att sammanföra Celsius- och Saabkoncernerna till ett bolag, ett Saab, vilket bl.a. innebar ett lärorikt varumärkesarbete. De senaste åren har ägnats åt försvars- och säkerhetsrelaterade frågor på Saabs EU-kontor i Bryssel, där jag ledde det politiska påverkansarbetet. Nu tillbaka i Göteborg arbetar jag på Johannebergs Science Park med att utveckla internationella relationer. Cirkeln känns sluten när jag blickar ut över Mossens idrottsplats. Årets styrelse har en god åldersmix och alla utstrålar entusiasm inför uppdraget, vilket känns jättebra! Verksamheten för 2012 får speciellt fokus på att bjuda in alla med Chalmersexamen till föreningen och erbjuda medlemskap i överensstämmelse med nya medlemstadgarna. Sedan kommer utfallet från medlemsundersökningen att genomsyra vårt arbete, vilket bl.a. förhoppningsvis ska leda till en förbättrad hemsida. Vi kommer också arbeta för ökad närvaro bland studenterna, vilka är våra framtida medlemmar. Bland övriga prioriterade områden ingår att bistå lokalavdelningarna i deras viktiga medlemsarbete, och att fördjupa samarbetet med högskola och studentkår för stärkt Chalmersgemenskap. Till Birger von Hall vill jag rikta ett stort tack för det fantastiska arbete han tillsammans med tidigare styrelser lagt ner på föreningen. Det är en glädje att få ta över som ordförande, som också förpliktar! Birger har med såväl diplomatisk som erfaren hand bl.a. lotsat föreningen igenom ett bejublat 100-årsfirande, infört nya medlemsregler i stadgarna och initierat samarbetet högskola studentkår alumniförening, döpt till 3C. Birger har lovat fortsatt engagemang i föreningen, vilket vi är tacksamma för. Ett speciellt tack vill jag också rikta till Chalmers Stiftelse och Chalmers tekniska högskola för det generösa bidrag som ska möjliggöra att den utökade kretsen av chalmerister får information om Chalmersska Ingenjörsföreningens verksamhet och program. Till sist vill jag slå ett slag för att hyra ut rum till internationella studenter. De anländer strax före terminsstart till Chalmers, och då brukar det vara svårt att hitta bostad. Hjälp en student genom att hyra ut ett rum om du har möjlighet. Mer information finns redan nu på Boplats Göteborg som organiserar kontakt och uthyrning. Välkommen till Valborg på Chalmers! Iréne Svensson, K74, ordf. Chalmersska Ingenjörsföreningen Gibraltargatan 1A, Göteborg Kansli bankgiro Utlandsbetalning: IBAN: SE BIC: ESSESESS För kortbetalning se hemsidan.... Club Avancez Gibraltargatan 1A, Göteborg Tel Club-frukost Vi serverar frukost från Du kan kan köpa caffe latte, smörgåsar, fikabröd mm. Öppettider måndag - fredag frukost och café lunchservering (minst) lördagar vid bokning Uthyrning och bokning Robert Dan NÄSTA NUMMER (NR 2-12) UTKO MMER VECKA 24. MANU SSTOPP 21/05. Avançons organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen. Utkommer med fyra nummer per år. En prenumeration kostar 290 kronor per år. (Gratis till föreningens medlemmar). Ansvarig utgivare Iréne Svensson. Redaktör Lars Ragnar Nerelius. Redaktion Stig Ottosson, Ted Lidén, Bengt Lannö och Sandra Siby. Grafisk Form Tommy Berglund. Produktion Knalten Marknadskommunikation. Annonser Lennart Sundberg, Fronthill Media, Tryck Billes. Material till tidningen

3 Hög kompetens är vår viktigaste framtidsfråga Av Per A. Sjöberger, direktör med ansvar för näringspolitik och personalförsörjningsfrågor i Sveriges Redareförening (som f.ö är ett år äldre än Chalmersska Ingenjörsföreningen; red:s anm.) CHALMERS tog över utbildningen av sjöbefäl redan 1980, berättar Göran Johansson, tekniklektor på Institutionen för sjöfart och marin teknik och veteran inom sjöbefälsutbildningen. Utbildningen var då fortfarande förlagd på den gamla Navigationsskolan, uppe på Kvarnberget i Västra Nordstan. Det var först 1994 som vi flyttade över älven till Lindholmen, fortsätter han. Tre långa... Sjöfartsutbildningen består främst av tre stycken 3-4-åriga program, som ger 180 högskolepoäng enligt det nya sättet att räkna (den s.k Bologna-modellen, som infördes 2004): SJÖKAPTEN; 180 hp, f.n 75 platser per år. En bred utbildning, som förutom att lära ut hur man framför alla typer av fartyg även ägnar mycket tid åt teknik och ledarskap. Utbildningens bredd medför att sjökaptener också blir attraktiva för många yrken iland; främst inom transport, hamn och rederi. SJÖINGENJÖR; 180 hp, f.n 60 platser per år. Tonvikt på teknik, men precis som för övriga sjöbefälsutbildningar ingår ledarskap, säkerhet, miljö och ekonomi. 4 Vid senaste höstmötet klubbades stadgeändringen, att alla med examen från Chalmers är välkomna som medlemmar i Chalmersska Ingenjörsföreningen. I det efterföljande julnumret av Avançons belyste vi de treåriga högskoleingenjörsutbildningarna. Nu har turen kommit till sjöfartsutbildningarna. Det kan passa bra i ett nummer med transporttema, eftersom 70 90% av allt handelsgods transporteras till sjöss. Göran Johansson, tekniklektor på Institutionen för sjöfart och marin teknik. Även här finns flera möjligheter att få bra jobb i land, t.ex som driftingenjör eller inspektör. SJÖFART OCH LOGISTIK; 180 hp, f.n 50 platser per år. En utbildning för den som vill arbeta med sjöfart från land, t.ex inom rederi, transport eller spedition. Man läser bl.a lasthantering, juridik, logistik, ekonomi och befraktning. Utbildningen ger en tekn kandidatexamen. Cirka 15% av dem som läst Sjöfart och Logistik läser sedan sjökaptensutbildningen. Några få gör tvärtom, berättar Göran Johansson. På senare år har vi haft ett bra söktryck på alla tre programmen, säger Birgitta Oscár, administrativ chef och viceprefekt för institutionens grundutbildning.... två korta... Chalmers erbjuder även två kortare program; Fartygsbefäl klass VII och Maskinbefäl klass VII. Båda omfattar 40 högskolepoäng och vänder sig i första hand till den som vill arbeta på mindre fartyg inom skärgårdstrafik, kustsjöfart, fiske eller sjöräddning/bevakning.... och lite till För sjökaptener och andra som vill fördjupa sig i transport och logistik fanns tidigare ett 1-årigt påbyggnadsprogram i logistik. Det gav en magisterexamen kom i stället det 2-åriga mastersprogrammet Nordic Master in Maritime Management; ett samarbete mellan fem sjöfartshögskolor i Norden. Tack vare att sjöfartsutbildningen har utvecklats mot en allt högre akademisk nivå, så har vi numera även en del forskning, t.ex inom Human factors och Marin miljöteknik. Främst sker den inom ramen för Lighthouse, säger Göran Johansson. Lighthouse är ett centrum för nordisk sjöfartskompetens, och är ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Sveriges Redareförening. BL FORSKNING, UTBILDNING OCH REKRY- TERING är några av våra absolut viktigaste frågor i dag. Vi har lagt ner väldigt mycket tid, resurser och pengar för att försöka få ungdomar intresserade av vår näring. Vi utökar forskningen och ser till att vi får rätt kompetens på de människor som ska arbeta inom näringen i framtiden. Det är ont om kompetent folk och vi slåss mot en internationell konkurrens. För Sveriges Redareförening är utbildning och rekrytering toppfrågor på agendan i dag, och kommer att vara det under ett antal år framåt, vill jag påstå gjordes Redareföreningen om till en renodlad branschorganisation. Vi har arbetat med framtidsfrågor under ett antal år och har ett program Vision 2016 där utbildningsfrågor, miljöfrågor, sjösäkerhetsfrågor och näringsvillkor är fyra hörnpelare i vårt framtidsarbete. Vilken roll spelar Chalmers? Chalmers är oerhört viktigt för att upprätthålla och utveckla kompetensen, och samtidigt profilera sjöfarten. Jag tycker att Chalmers har lyckats bra med det de senaste åren sjöfarten har fått en tydligare position i de utbildningar Chalmers har. Där tror jag att Lighthouse-projektet har hjälpt oss väldigt mycket, Vi har kunnat tränga igenom bruset och visa upp oss på ett bra sätt. Så jag tycker att vi har fått en bra profilering, På Chalmers Lindholmen finns mycket kompetens inom sjöfart och det tycker jag är väldigt positivt. Redareföreningen har jobbat mycket med Lighthouse, både finansieringen och organisationen. Det är en unik satsning för oss. De pengar vi lägger i projektet är inget vi har på banken, utan pengar som våra medlemsföretag årligen betalar in till Lighthouse. Det visar hur viktigt våra medlemmar tycker att forskning och utbildning är. Framtiden för oss är att säkra och höja kompetensen. Hur ser arbetsmarknaden för sjöfolk ut framöver? Sjöfarten upplevde fantastiska framgångar under 2000-talet med en kraftig tillväxt, främst beroende på att marknaderna var gynnsamma med draghjälp av Kina, resten av Asien och Sydamerika. Vi fick också lite andra villkor för sjöfarten, så att våra rederier stannar i Sverige och utvecklar sina företag här, trots att en stor del av den svenska handelsflottan numera seglar Sjöbefälsutbildningarna har sina egna arbetsmarknadsdagar. I stället för CHARM kallas de SJÖLOG (sjöfart, transport, logistik). Årets upplaga sjösattes den februari på Campus Lindholmen. Den första dagen ägnades åt seminarier och avslutades med en välbesökt paneldebatt (se bild), där företrädare för utbildning, näringsliv och samhälle ventilerade aktuella problem och möjligheter. Den andra dagen var en mässdag, då företag och organisationer med Per A. Sjöberger ansvarar för näringspolitik och personalförsörjningsfrågor hos Sveriges Redareförening. under andra flaggor. Därför är det också viktigt att vi kan ha en bra utbildning i Sverige, så att våra rederier anställer svenska befäl och rederitjänstemän. Precis som många andra näringar har vi en åldersstruktur med stora pensionsavgångar. Detta har redan börjat, men det kommer ett par år till med stora avgångar. Därför kan jag med tillförsikt träffa förstaårsstudenterna på Sjöbefälsskolan och garantera dem välbetalda arbeten i den kanske mest internationella och globaliserade näringen av alla. Det är inte särskilt många företrädare för näringslivet som kan göra det, men det kan faktiskt jag göra med gott samvete. Vår värld har förändrats till något väldigt positivt de senaste tio åren. MN/BL sjöfartsanknytning visade upp sig och knöt kontakter med intresserade studenter. Sjösektionen omfattar ca 800 studenter totalt. Av dem var uppskattningsvis 600 här under en eller båda dagarna, berättar Mikael Lundholm, projektledare för Sjölog 2012 och själv student på Sjökaptensprogrammet. Dessutom sände vi stora delar direkt via web-tv, för de som inte kunde vara här, exempelvis våra studentkollegor i Kalmar. 5

4 Så här säger tre av de som gått Chalmers sjöfartsutbildningar: CP+B Jonas Ohlsson Obotlig landkrabba som läste programmet Sjöfart och logistik och kompletterade med en magisterutbildning i Logistik Från början var jag faktiskt inte särskilt intresserad av sjöfart, utan mer av logistik, och ville ha en bra utbildning inom detta område. Under studierna väcktes ett visst intresse även för sjöfart, men jag är nog en obotlig landkrabba som trivs med ett jobb i land. Utbildningen gav mersmak, så jag fyllde på med den ettåriga magister-utbildningen i Logistik. Jag var klar Vad gör du idag? Nu arbetar jag på SKF Logistics Service som Business Controller. Att det blev SKF var ingen slump jag hade sommarjobbat där i flera år under skoltiden, och även ett år efter gymnasiet. Att jobba med lager på SKF, det låter som en Göteborgsvits, men jag har som Josefin Lundgren En skånsk gräbba som gillar utmaningar och läste till Sjöingenjör sagt länge varit intresserad av lagerhållning och distribution. Givetvis har jag fått erfarenheter från andra företag också under utbildningen jag gjorde t.ex min kandidatuppsats för TNT Express, och magisteruppsatsen gjorde jag på Greenship Sweden. Känner du dig som en Chalmerist, och är du i så fall intresserad av att pröva på ett medlemskap i Chalmersska Ingenjörsföreningen? Både ja och nej. Och angående ingenjörsföreningen kanske. Jag växte upp i Skåne och hade ingen erfarenhet av vare sig sjöfart eller teknik. Men jag ville gärna ha ett bra jobb, och när Chalmers annonserade om utbildningen till Sjöingenjör så nappade jag på det. Då såg jag först ett liv till sjöss framför mig. Men det blev inte riktigt så. Efter examen jobbade jag ett år som maskinist på en Broströmstanker som gick på Brittiska öarna. Då fick jag en förfrågan om jag kunde ta ett vikariat och jobba med inköp och logistik för rederiet iland. Det gjorde jag i drygt ett år, och sedan blev det 1,5 år som sjöfartsinspektör på Sjöfartsverket. Vad gör du idag? Jag arbetar på Broströms som Technical Superintendent. Det innebär att jag är ansvarig för den tekniska driften ombord på rederiets fartyg. Här i Göteborg har vi hand om 18 Fredrik Olindersson Skutseglande civilingenjör, E97, som läste till Sjökapten och fyllde på med en magisterexamen i Logistik 2005, samt lite fartygsdesign på lediga stunder. tankers. Vi löser olika problem och ser till att nya tekniska rutiner implementeras ombord. Känner du dig som en Chalmerist, och är du i så fall intresserad av att pröva på ett medlemskap i Chalmersska Ingenjörsföreningen? Njae, ärligt talat så vet jag inte om jag känner mig som en chalmerist. Lindholmen kändes lite utanför på den tiden. Dessutom läste vi första terminen på isbrytaren Atle i Wallhamn på Tjörn och hade ingen nollning eller annat sånt alls. Så jag är osäker på om ingenjörsföreningen är nåt för mig. Jag är med i Wista ett nätverk för kvinnor i beslutsfattande ställning inom sjöfart, transport och handel. Det får nog räcka för tillfället. Chalmers åt svenskarna? Förra året infördes en lag som gör att alla utomeuropeiska studenter tvingas bekosta sina egna terminsavgifter vid studier i Sverige. Så efter decennier av inflöde av talang från hela världen, sinar nu mångfalden på alla svenska universitet och högskolor; på två år har antalet utomeuropeiska studenter på Chalmers minskat med 56%. Eftersom många svenska företag verkar på den globala marknaden måste Chalmers utbilda ingenjörer med rätt, internationell kompetens. Och det har präglat hur vi tänker på Chalmers ett svenskt lärosäte där i princip alla masterprogram hålls på engelska. Om vi ska kunna behålla en internationell miljö och attrahera talang till Sverige och våra exportföretag, måste vi mobilisera fler donationer och sponsorskap. Annars finns risken att Chalmers blir allt svenskare. Vilket vore ironiskt för en skola som fått sitt stolta namn av en andra generationens invandrare. Nu behöver vi din hjälp! Kontakta Marianne Gyllensten eller Peter Lindwall på eller så berättar de mer. Alla bidrag är viktiga stora som små. Jag är uppvuxen i Göteborgs skärgård och har alltid gillat hav och båtar. Redan i tonåren tog jag skepparexamen och började med skutsegling. Men jag såg seglingen mer som ett nöje än ett yrke, och utbildade mig därför på Chalmers till elektroingenjör, med inriktning på data. Fick jobb som IT-konsult på Sigma, där jag stannade i ca sex år, med vissa avbrott för skutsegling. Sedan fick jag lust att förkovra mig inom sjöfartsnäringen och läste till Sjökapten. Jag läste även en del fartygsdesign och den ettåriga påbyggnadsutbildningen i Logistik. Vad gör du idag? Jag är programansvarig för Sjökaptens-programmet. Det har jag varit sedan De tyckte väl att eftersom jag hade läst nästan allt som fanns här, så kunde jag lika gärna jobba med utbildningen. Skämt åsido, det är ett väldigt intressant och utmanande jobb, eftersom sjökaptensutbildningen hela tiden måste utvecklas så att den matchar behoven. Känner du dig som en Chalmerist, och är du i så fall intresserad av att pröva på ett medlemskap i Chalmersska Ingenjörsföreningen? Ja, i högsta grad. Men jag behöver inte pröva på ett medlemsskap jag har varit med i CING sedan jag blev färdig på E

5 AVANÇONS nr Formula Student projektet som kan ge Emil och Emilia pole position i karriären För tio år sedan engagerade sig några motorintresserade Chalmers-teknologer i ett projekt, som börjat i USA redan på 1980-talet. Det gällde att konstruera och bygga en liten racerbil inom vissa strikta ramar. Idag är ramarna ännu striktare och projektet ännu mer komplext. Formula Student har utvecklats till en proffsigt välorganiserad, rolig men krävande snabbfil in i yrkeslivet, i nära samarbete med Volvo Personvagnar och andra företag. REDAN FRÅN BÖRJAN har Formula Student varit mycket mer än att bara bygga en bil och köra fort, säger initiativtagaren, docent Sven B Andersson vid Institutionen för tillämpad mekanik. Formula Student är främst en tävling i projektledning, ingenjörskonst och teamwork. Förutom att konstruera och bygga den bästa bilen, skall kostnader och resursförbrukning hållas nere. Studenterna skall också göra en affärsplan för att tillverka och marknadsföra 1000 bilar om året i tre år. Volvo Personvagnar är främsta partner Vi samarbetar idag med ett stort antal företag, säger projektledaren Jonathan Rice, forskningsingenjör vid institutionen för Tillämpad Mekanik. Störst och viktigast är Volvo Cars, som till fullo inser att Formula Student kan lära Chalmers teknologer hur arbetet inom fordonsindustrin går till. Det spar mycket inkörningstid efter examen, och ökar chanserna att nyanställda snabbt hamnar på rätt plats. Vilket alla tjänar på. Dessutom kan teknologerna med fördel kombinera ett engagemang i Formula Student med någon annan form av samarbete med bilindustrin, t.ex Volvo Engineering Student Concept (VESC). Då gör man en praktikperiod på Volvo under sommaren mellan första och andra Masters-året, och sedan sin Masters-uppsats där (se även andra alternativ i översikten på sid 10). Vi lägger stor vikt vid att hela tiden arbeta professionellt, säger Jonathan Rice. Alla beslut måste bygga på fakta, tidplaner och budgetar måste hållas, och alla i teamet skall stötta varandra. Ett bevis på att Formula Student numera räknas som ett fullvärdigt inslag i utbildningen är att de flesta delarna i projektet ger högskolepoäng. Poäng i all ära det övergripande målet för Formula Student är ändå att leverera framtidens ingenjörer, på ett sätt som harmonierar med Chalmers vision om hållbar utveckling även på det sociala och ekonomiska planet, avslutar Jonathan Rice. BL Internationellt och cross-funktionellt Samarbetet mellan Chalmers och Volvo Personvagnar tar sig många former och uttryck. Ett av dem är Volvo Cars Graduate Programme, ett slags trainee-program som löper över tre år. En av de som nappat på det är Ida-Maria Iraeus, TD09. Jag läste Teknisk Design och gjorde mitt exjobb på SCA Tissue. Efter examen fick jag anställning i deras Industrial Design Group. Jobbet var intressant, men jag hade hört talas om Volvo PVs graduate-program, vilket lockade ännu mer. Jag sökte dit, blev antagen, började hösten 2010 och är nu ungefär halvvägs i programmet. Vad gjorde du först? Första positionen var på HMI-avdelningen. HMI står för Human-Machine Interaction, och handlar främst om kommunikationen mellan bil och förare. Då sysslade jag mycket med s.k interaktionsdesign. Vad gör du nu? Nu är jag på Specialvagnar, en avdelning som exempelvis tar fram polisbilar, elbilar och bilar med R-design, dvs racing-inspirerad design. Också mycket intressant. Och sen då? Tredje positionen för mig blir inom Global Marketing. Där skall jag jobba med marknadsföring via sociala media som t.ex Facebook. Låter väldigt spännande, tycker jag. Vad är det bästa med Graduateprogrammet, tycker du? Jag gillar särskilt att programmet är internationellt och cross-funktionellt. Det omfattar inte bara utveckling, design och produktion, utan även inköp, finans, personal och marknadsföring. Här blandas folk med väldigt olika utbildningar. Och ungefär hälften har utländsk bakgrund. Läs mer om Graduateprogrammet på BL Startade i USA Ursprunget är Formula SAE, en tävling som grundades 1981 i USA av Ford, GM och Chrysler tillsammans med Society of Automotive Engineers (SAE). Syftet var att stimulera intresset för innovation och nytänkande hos USAs ingenjörsstudenter kom tävlingen till England och döptes där till Formula Student. Chalmers Formula Student Team startade Varje år arrangeras ett tiotal tävlingar i olika länder och världsdelar, med deltagande av totalt ca 500 team. Varje team har rätt att delta i flera tävlingar, om tid och pengar räcker. Vid förra årets tävling på den legendariska Silverstone-banan i England lyckades Chalmers team knipa en hedrande fjärdeplats, bland inte mindre än 124 deltagande lag. 8 9

6 AVANÇONS nr Smaka på Volvo Personvagnar Chalmers teknologer har många möjligheter att uppleva Volvo Cars utvecklingsarbete och produktion. Både de som redan i början av sina studier vill känna på hur det är att jobba inom fordonsindustrin, och de som närmar sig examen och vill ut i arbetslivet. Här är några exempel: Chalmers + Rolls-Royce = Sant Åtminstone är det sant på Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik, för där finns ett forskningscentrum inom beräkningshydrodynamik som Rolls-Royce finansierar. Det kallas kort och kärnfullt för Rolls-Royce University Technology Centre in Computational Hydrodynamics (eller ännu kortare: UTC). Vi gjorde ett besök. Fysik är väl ingen konst? Fredagen den 2 mars, på föreningens 105-årsdag, avnjöts årets Gustaf Dalén-föreläsning, för att hedra minnet av Chalmers förste Nobelpristagare. Passande nog hölls evenemanget i en välfylld Gustaf Dalén-sal, dit det flyttats på grund av extra många anmälda. Sommarjobb Varje år erbjuder Volvo Cars ett antal teknologer sommarjobb inom sina studieområden. Även inom testverksamhet, produktion och lager. Sommarjobben utannonseras i mars på Examensarbeten Chalmers teknologer har många möjligheter att göra sina exjobb inom Volvo Cars olika utvecklingsenheter. Exjobben utannonseras och söks via Volvo Engineering Student Concept (VESC ) Volvo Cars erbjuder också en unik möjlighet att uppleva den innovativa miljön på Forskning och Utveckling (R&D). VESC består av två delar: sommarjobb mellan första och andra masters-året, samt exjobb under sista terminen. Volvo Cars Graduate Programme Nyexaminerade inom alla sektioner både på kandidat- och mastersnivå kan söka till Graduate-programmet. Under tre år prövar man tre positioner; på olika funktioner eller i olika länder. En del av tiden ägnas åt utbildning, tillsammans med övriga program-deltagare. Ett utmärkt sätt att starta sin karriär och bygga ett stort nätverk inom Volvo Cars. Nästa programstart sker i augusti 2013; med ansökan i nov-dec (Läs mer i intervjun på föregående uppslag.) Talent Race En tävling för kinesiska studenter, som kan vinna ett stipendium för mastersstudier på Chalmers (www.talentrace.cn). Läs mer om ovanstående möjligheter på och ROLLS-ROYCE HAR IDAG 28 universitetsanknutna forskningscentra runt om i världen. De flesta ligger i Storbritannien, men övriga Europa, USA och Asien finns också representerade, säger Rickard Bensow, F97,som förestår centret sedan Han är biträdande professor vid avdelningen Marine Design och leder forskningsarbetet inom Hydrodynamik-gruppen. Den arbetar brett med forskningsfrågor som rör modelleringsverktyg för design och analys av fartygs motstånd och framdrivning. Forskningen är världsledande när det gäller simuleringsmetoder för kaviterande strömningsfält. Interaktionen mellan virvelstrukturer (lila) och kavitation (vita fält) är viktiga att förstå och kunna prediktera för dagens högpresterande propellrar. Bilden bygger på datorsimulering, men resultatet har även verifierats av experiment. Rickard Bensow, F97, leder arbetet vid Rolls-Royce University Technology Centre in Computational Hydrodynamics. Tung matematik Den här typen av forskning är väldigt beräkningstung, säger Rickard Bensow. Han har själv en bakgrund som matematiker med inriktning mot simulering och storskaliga beräkningar. Hydrodynamik-gruppen omfattar tolv personer, varav merparten arbetar mer eller mindre inom Rolls-Royce UTC. Just nu har vi tre doktorander som jobbar heltid med forskningsprojekt inom UTC, medan vi övriga även sysslar med lite andra projekt. Forskningen är inte enbart teoretisk. Vi arbetar även experimentellt, i samarbete med Rolls-Royce, SSPA och Institutionen för Tillämpad Mekanik. Simuleringar och experiment kompletterar varandra. Vi håller också en del kurser på mastersnivå, exempelvis Marine propulsion, Ship resistance och Computational Hydrodynamics, tillägger han. BL EFTER ATT VI HÄLSATS VÄLKOMNA av rektor Karin Markides och Chalmersska Ingenjörsföreningens nya ordförande Iréne Svensson var det dags för en presentation av nobelpristagaren. I år är det ju för övrigt hundra år sedan Gustaf Dalén fick Nobelpriset i fysik. Som traditionen numera bjuder hade Gustaf Daléns barnbarn Peter Keen, M66, vänligheten att berätta om sin morfar. Med hjälp av ord, bilder och filmklipp fick vi en inblick i både privatliv och uppfinnargärning. Aktiebolaget Gasaccumulator fyrar. spisar, bilar mm Vi fick klart för oss vilken enorm förbättring av de gasdrivna fyrarna som AGAfyren innebar. Med hjälp av flera genialiska uppfinningar t.ex klippapparaten, gasblandaren och den automatiska mantelbytaren fick man upp till 93% (!) lägre bränsleförbrukning, i kombination med en lika otrolig förbättring av driftsäkerhet och livslängd. Var optimist! Trots en svår olycka som tog hans syn och nästan hans liv var Gustaf Dalén en positiv människa och en god förebild för alla chalmerister. Han lät tillverka sin berömda Optimist-nål, som han gärna delade ut till behövande. Den finns fortfarande att köpa på Dalén-museet i Stenstorp, nära Falköping. Peter Keen lämnade så över till kvällens huvudtalare med orden det är inte ofta man träffar en problemmakare, som tillför så mycket positivt. Konst som fälthandbok 2011 års Gustaf Dalén-medaljör, Professor emeritus Göran Grimvall, F63, lotsade oss genom fysikens och teknikens underbara värld med hjälp av ett antal kända konstverk. Han visade på hur konstnärer gestaltade saker som regnbågar, vattendroppar, snöflingor, blixtar, vågor, speglingar och ljusfläckar med mera. Visste du t.ex att ljusfläckar på marken under ett lövverk inte har samma form som öppningarna i lövverket, utan är projektioner av ljuskällan, dvs solen (enligt den ursprungliga lådkamera-principen, Camera Obscura). Gör då konstnärerna fel? Nej, inte nödvändigtvis, menade Göran Grimvall. Om man exempelvis avbildar en blixt som den ofta ser ut i verkligheten, är det inte säkert att Professor emeritus Göran Grimvall avhöll årets Gustaf Dalén-föreläsning. alla förstår att det är en blixt. Detta bli särskilt viktigt när man arbetar med starkt förenklade visuella budskap, t.ex i varningsskyltar. Vätskedroppar uppfattas bäst som droppar om de har en lökform med spets uppåt, i stället för den tillplattade bullform de har i verkligheten. Konsten att läsa en bruksanvisning Vi fick också veta varför många skorstenar och radioantenner har en spiralformad profil, hur man kan skilja ubåtar från simmande rådjur och minkar, samt varför solen och fullmånen ser tillplattade ut nära horisonten. Men inte varför de ser så stora ut just där, för ingen av rådande teorier har bevisats, menade Grimvall. Teknisk allmänbildning är inte att veta hur allting fungerar, utan snarare att kunna läsa en bruksanvisning, sa han också. Det är viktigt att kunna förstå och använda det tekniska språket. Vår 44:e Gustaf Dalén-medaljör avrundade med att ge oss ännu ett litet klurigt problem: Han föddes i mars 1940, läste Teknisk Fysik på Chalmers , blev doktor i Fasta Tillståndets Teori några år senare och for i slutet av 1970-talet till Kungliga Huvudkommunen. Trots att han nu varit verksam i över 32 år på KTH har han varit ännu längre tid på Chalmers. Hur går det ihop? Lösningen kommer i nästa nummer av Avançons. BL Professor Grimvalls "ordinarie" klurighet, denna gång i form av en rebus, finner du på sidan 17. Som sig bör får du även lösningen på förra numrets problem glastricket

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften? Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 1, 2013. Årgång 29 Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften? Än är det inte försent. Betala 290 kr till bankgiro 967-0092. 145 kr om

Läs mer

Cortègen firar 105 år sid 8 Kom med på Vårmötet 3 maj!

Cortègen firar 105 år sid 8 Kom med på Vårmötet 3 maj! Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 1, 2014. Årgång 30 Cortègen firar 105 år sid 8 Kom med på Vårmötet 3 maj! sid 7 Maxat studiebesök i Lund sid 4 Lyssna på tidningen! sid 11 En

Läs mer

Ny puls och mänskliga möten utvecklar Älvstranden sid 8-9

Ny puls och mänskliga möten utvecklar Älvstranden sid 8-9 Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 2, 2013. Årgång 29 FOTO: HANS WRETLING Väg + Vatten Hamn sid 10-11 Svensk säkrar norsk tunnel sid 4-5 Damen med dockorna sid 6 2000 nollor blir

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2002I Peter Sandberg VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Årsmöte Handels Vänners årsmöte ägde rum den 8 april i Ekonomernas

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15.

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS Läs mer på sidan 14-15. Ankomst till Grinda. Peter Rhedin, Hans Janlinder med damer,

Läs mer

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA Nr 2 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin TEMA Media och Sociala medier Postekon har träffat: Peter Tilling Fredrik Johansson 1 POSTEKON MAGASIN # 2 2010 LEDARE POSTEKON

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge 3-4 postekon # 2008 magasin Tema: CHV - Var står föreningen idag? Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge CHV - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt nätverk POSTEKON MAGASIN

Läs mer

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw Nr 3-4 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw i Postekon: Carin Kindom Ny VD för Svenska Mässan Psykopaten på arbetsplatsen

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin

postekon magasin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin postekon magasin Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 2006 1 LEDARE POSTEKON #3 Nu lär

Läs mer

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Nr 2 2011 CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg POSTEKON magasin Tema mat Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Italiensk 1 POSTEKON MAGASIN afton # 2 2011 LEDARE POSTEKON

Läs mer

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 INSPIRATION INTERVJUER UTSTÄLLARE INNEHÅLL 9 PROGRAM 10 FÖRELÄSNINGAR 20 STARTA EGET 23 TIPS OCH RÅD 33 INTERVJUER 51 UTSTÄLLARE 98 MÄSSKARTA ANSVARIG UTGIVARE: Natalie Henriksson

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

Entreprenörsjakt Grön energi Twin Parks. Hollywood nästa! Vecka45 program. Läs mer om... Barnkläder som rockar. Världsledande visualisering

Entreprenörsjakt Grön energi Twin Parks. Hollywood nästa! Vecka45 program. Läs mer om... Barnkläder som rockar. Världsledande visualisering HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FÖR VECKA45 REGIONENS INNOVATIONS- OCH ENTREPRENÖRSKAPSVECKA Läs mer om... Hollywood nästa! Världsledande visualisering Vecka45 program Barnkläder som rockar Entreprenörsjakt

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

Björn Hässler - Livet som konsult. Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig. Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012

Björn Hässler - Livet som konsult. Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig. Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012 LUMNUS Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012 Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig Hur hamnar en maskinare på H&M? - Carina Mårlind berättar Utbytesstudent i Japan

Läs mer

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré ALUMNIUTGÅVA 2009 i n d u s t r i e l l e k o n o m i EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN i40 I-MYTER 1 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Hör av Dig! Det är en stor ära för mig och för resten

Läs mer

Affärer med Kina. Sofia Källgren. skivkontrakt med skivbolag i Kina. en målmedveten satsning som bär frukt. TEMA Kina

Affärer med Kina. Sofia Källgren. skivkontrakt med skivbolag i Kina. en målmedveten satsning som bär frukt. TEMA Kina www.businessregion.se E N TIDNING FRÅN BUSINESS REGION GÖTEBORG NR 2 2007 I Kvarnbyn samsas ostördhet med skaparkraft Sofia Källgren Första västerländska artist att teckna skivkontrakt med skivbolag i

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP Artisten, Göteborg, 7 december 1999 Denna dokumentation innehåller ett sammandrag av inläggen vid konferensen Musik & entreprenörskap på Artisten i Göteborg den 7 december 1999.

Läs mer

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon # 4 2009 magasin Tema: Handelshögskolan Postekon har träffat: Rolf Wolff Anders Grund HHGS 1 POSTEKON MAGASIN # 4 2009 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg LEDARE POSTEKON Ledaren När

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1

postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 LEDARE POSTEKON #3 Nu lackar det mot jul! Status i föreningen är god. Som den

Läs mer