Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC."

Transkript

1 Västervik.se Lathund 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC.

2 Innehåll STARTSIDA 4 Fliken Bildspel 4 Fliken Snabbkommando 4 Fliken Sidfot 4 Flik Sidlistning 5 Flik Sidhuvud 5 Flik Drifthändelser 6 Fliken Innehåll 6 UNDERSTARTSIDA/AVDELNINGSSIDA 6 Fliken Sidlstning 6 Fliken Innehåll 7 STANDARDSIDA 7 Fliken Sidlistning 7 Fliken Innehåll 8 EVENEMANGSLISTA 9 EVENEMANGSSIDA 10 BILDGALLERI 11 IFRAME 11 FAQ-SIDLISTA (FRÅGOR OCH SVAR) 12 FAQ-FRÅGA 12 NYHETSSIDA 13 RSS-LISTNING 13 PERSONLISTA 14 PERSONSIDA 14 OBJEKTLISTA 15 E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER 15 DRIFTHÄNDELSER 15 I redigeraläge 15 I visaläge 16 Formuläret 16 DRIFTHÄNDELSE 17 E-POSTGRUPPER 18 DRIFTHÄNDELSELISTA 18 I visaläge 18 GENERELLA FUNKTIONER 19 Innehållsansvarig 19 Sidans titel, beskrivning och nyckelord (SEO) 19 Delningsfunktion 19 Kommentarsfunktion 19 Sidlayout 20 Kontaktinformation 21 STATISTIK GOOGLE ANALYTICS 22 SPEAKIT PLUS 23 XML-KARTA 23 SÄTT VÄNSTERMENY 24 SÖKSIDA 24 ADMINISTRATIONSLÄGE 25 Automatisk påminnelse 25 2

3 Sök sida med sidtyp 25 3

4 STARTSIDA FLIKEN BILDSPEL Bildspel: Här pekas den kontainer ut som innehåller sidor av typen Bildspel Intervall: Tiden som respektive bild visas Autostart: Egenskapen klickas i om bildspelet ska starta med automatik FLIKEN SNABBKOMMANDO För att snabbkommando ska fungera enligt Funkas tillgänglighetsrekommendationer, anger man till vilken sida respektive kommando ska gå till. FLIKEN SIDFOT 4

5 Logotyp: Det ska finnas möjlighet att lägga till en logotyp i sidfoten Funktionslänkar: Länkar läggs till i en länklista (de till höger i sidfoten) Sociala medier: Sidor pekas ut i en länklista, där bild och länk angetts Kontaktlänkar: Sidor pekas ut i en länklista (länkarna under kontaktinformation) Innehåll: Fritextyta för kontaktinformation FLIK SIDLISTNING Aktuelltpuffar: En länklista där av redaktören valda sidor pekas ut Aktuelltlista: Här pekas nyhetslistan ut Antal nyheter: Ange hur många nyheter som ska visas Kalenderlista: Peka ut varifrån kalenderhändelserna ska hämtas Antal händelser: Ange hur många händelser som ska hämtas FLIK SIDHUVUD Favicon: Peka ut den bild som ska vara favicon för sidan Logotyp: Logotyp för sidan Toppflikar: Peka ut sidor alternativt externa länkar i en länklista (flikarna uppe till vänster) Topplänkar: Peka ut sidor i en länklista (länkarna uppe till höger) Klart.se widget-url: Url till vädersidan 5

6 FLIK DRIFTHÄNDELSER Drifthändelserna baseras på sidtypen Drifthändelse, se nedan. Peka ut varifrån drifthändelserna ska hämtas. Huruvida de publiceras på startsidan eller inte styrs sedan på respektive drifthändelse. Till angiven mailadress går information om när händelse publiceras. FLIKEN INNEHÅLL UNDERSTARTSIDA/AVDELNINGSSIDA FLIKEN SIDLSTNING Puffar i mittspalt: Peka ut sidor i länklistan som ska visas Dölj bild i mittspaltens puffar: Om bild inte ska vara med, bocka i rutan Kalenderlista: (Högerkolumn) Peka ut kontainer varifrån evenemangen ska listas Antal nyheter i kalenderlista: Ange hur många evenemang som ska visas Relaterad nyhetslista: Ange en eller flera kontainrar varifrån sidor ska listas Antal nyheter i relaterad nyhetslista: Ange antalet nyheter som ska visas 6

7 FLIKEN INNEHÅLL Sidans bild: Bild som hamnar överst på sidan Sidans listningsbild: Puffbild som visas i listningar Innehåll: Brödtext Högerkolumn blockarea: Bildpuffar enligt blocks STANDARDSIDA FLIKEN SIDLISTNING 7

8 Nyhetslista: (Mittenkolumnen) Peka ut kontainrar varifrån sidorna ska hämtas Antal sidor i listan: Ange ett tal för hur många nyheter som ska visas Sidtyper i nyhetslistan: Vilken typ av sidor ska visas Dölj bild i nyhetslistan: Om man inte vill ha en listningsbild i listan, ska rutan bockas i Dölj beskrivning i nyhetslitan: Om man inte vill ha beskrivning (text) i listan, ska rutan bockas i FAQ-lista: Peka ut en kontainer varifrån FAQ-sidor hämtas Antal frågor i FAQ: Ange värde för hur många frågor som ska visas Relaterad nyhetslista: (Högerkolumnen) Här kan man peka ut flera sidor/kontainrar Antal nyheter i relaterad nyhetslista: Ange hur många nyheter som ska visas FLIKEN INNEHÅLL Innehåll: Brödtext Sidans bild: Bild som hamnar överst på sidan Sidans listningsbild: Bild som hamnar i nyhetslistningar som en puff Extern url: Denna egenskap används i nuläget ENBART vid länkarna till sociala medier i sidfoten Högerkolumn blockarea: Här kan bildpuffar läggas in enligt blocks 8

9 EVENEMANGSLISTA Sidtypen listar sidor av typen Evenemangssida Visa antal dagar i kalendern: Valfritt att ange hur många dagar som ska visas i kalendern Visa kalenderhändelser ifrån: Här kan händelser hämtas från en eller flera kontainrar 9

10 EVENEMANGSSIDA Starttid och sluttid anges genom att klicka i kalenderkontrollen, både datum och tid Om man har ett evenemang som under en period återkommer med jämna intervall vissa dagar, väljer man de dagarna i egenskapen återkommande dag. Plats, Arrangör, Kontaktuppgifter, Länk och beskrivning av valfria. 10

11 BILDGALLERI För att visa bilder, skriver man sökvägen till en mapp i filhanteraren som innehåller bilder. Där kan man sedan fritt lägga till och ta bort bilder. Om man vill ha med fotograf och beskrivning på bilden, måste det fyllas i som metadata per bild. IFRAME Url:en till sidan som ska länkas in anges i egenskapen Url. Man har möjlighet att begränsa höjden på den iframade ytan. Det blir då en scrollista om sidan egentligen är längre. 11

12 FAQ-SIDLISTA (FRÅGOR OCH SVAR) FAQ-listan listar sidor av typen FAQ-fråga. FAQ-frågor: Här kan man peka ut en eller flera kontainrar varifrån frågor ska listas FAQ-FRÅGA Sidtypen skapas från redigeraläge. Sidan skapas under angiven nod. Fråga: Fylls i av redaktör ifrån redigeraläge Svar: Fylls i av redaktör ifrån redigeraläge 12

13 NYHETSSIDA Sidans bild: Bild som hamnar överst på sidan Sidans listningsbild: Bild som syns i nyhetslistningar Innehåll: Brödtext RSS-LISTNING Sidtypen skapar en RSS-feed för andra att konsumera Beskrivning: Man kan ange en beskrivning för RSS-feeden RSS-flöde källa: Ange sidkontainer för vilken undersidorna kommer att listas i feeden 13

14 PERSONLISTA Personlistan listar sidtypen Personsida. Under egenskapen Personlista, kan man peka ut en eller flera kontainrar innehållande sidtypen Personsida Kategori är de valbara kategorierna Innehåll: Brödtext PERSONSIDA Kategori: Ange aktuell kategori Bild: Ladda upp en bild för personen. Om egenskapen är tom kommer ingen bild att visas Namn: Namn på person Beskrivning: Löptext Adress, tfn, E-post: Ange aktuella värden 14

15 OBJEKTLISTA Objektlistan visar utpekade sidor av typen Standardsida E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER Sidlista: Peka ut de sidorna som ska finnas med i länklistan DRIFTHÄNDELSER I REDIGERALÄGE Innehåll: Brödtext Sida med drifthändelser: Sida där drifthändelserna hamnar Sida med e-postgrupper: Peka ut sida där sändlista med e-postadresser finns Kategorigrupp för drifthändelser: Peka ut den föräldrakategori under vilken kategorierna ligger 15

16 I VISALÄGE Brödtext Till formuläret Händelse som inte är publicerad Ikon för händelse som är aktiv/publicerad FORMULÄRET 16

17 DRIFTHÄNDELSE Skapas ifrån formuläret ovan i visaläge 17

18 E-POSTGRUPPER Här skapar man sändlistor med hjälp av att ange e-postadresser i en länklista. DRIFTHÄNDELSELISTA Listar sidor av typen Drifthändelse Sidor med drifthändelser: Peka ut varifrån händelserna ska hämtas I VISALÄGE 18

19 GENERELLA FUNKTIONER INNEHÅLLSANSVARIG På de flesta sidtyper finns egenskaperna Sidansvarig namn och Sidansvarig e-post. Dessa egenskaperna ärver från sin föräldrasida, och vill man ändra dem, så skriver man bara över med nya värden. Eventuella sidor som sedan skapas under denna sida, ärver i sin tur de nya värdena. Innehållsansvarig visas även på sidan. Om egenskapen för innehållsansvarig inte är satt, kommer redaktörens namn att skrivas ut i stället. SIDANS TITEL, BESKRIVNING OCH NYCKELORD (SEO) På respektive startsida, anger man Suffix för sidors titel och det är det namnet som kommer stå uppe i webbläsarens fönster. Sidans beskrivning finns på samtliga sidtyper, där man kan ange en kort beskrivning över innehållet på sidan Nyckelord för webbplatsen, är nyckelord som sedan gäller för hela webbplatsen DELNINGSFUNKTION På de sidtyper där funktionen är aktuell, återfinns den under fliken Inställningar. Om rutan är ikryssad, får man delningsfunktionalitet till facebook, twitter och e-post KOMMENTARSFUNKTION 19

20 På de sidtyper där funktionen är aktuell, återfinns den under fliken Inställningar. Om rutan är ikryssad, ges möjlighet för besökaren att kommentera sidan. När en kommentar lämnas, går det ett mail till redaktören. Kommentaren publiceras med en gång, men redaktören har möjlighet att gå in och ta bort den. När det finns kommentarer att visa syns antalet inom (). När man klickar på plustecknet fälls kommentarsformuläret ut SIDLAYOUT Sidlayouten visas utan högerkolumn Sidlayouten låter texten flöda över hela sidan (dvs använder även utrymmet för högerkolumnen) 20

21 KONTAKTINFORMATION Fliken Kontakta oss är en dynamisk egenskap för att kunna utnyttja funktionen på flera sidor. Man pekar således ut en sidstruktur på den nivån man vill att egenskapen ska gälla ifrån. Man kan sedan gå in och göra undantag på sidor, enstaka eller strukturer. Man skapar en Kontakta oss sida av typen Kontaktsida, som sedan i sin tur består av andra Kontaktsidor (de sidorna som hamnar i högerkolumnen) På den översta sidan i strukturen (Kontakta oss) ligger den informationen som finns på vänstersidan på kontaktfliken. Man har en editor att skriva löptext och ange en e-postadress. Det är till den e-postadressen som kontaktformulärets mail går. 21

22 På underliggande sidor (Ansvarig nämnd och Ansvarig förvaltning i exemplet ovan) lägger man in uppgifter under fliken Innehåll, så då läses upp i högerkolumnen. Namnet på sidan, blir rubriken för den grå balken STATISTIK GOOGLE ANALYTICS För att lägga till Google Analytics Gadget, gå till Dashbord. Uppe i högra hörnet, klicka på kugghjulet och välj Lägg till gadgets Klicka på de gadgets du vill lägga till. Obs! Klicka bara en gång 22

23 SPEAKIT PLUS XML-KARTA XML-kartan är till för sökmotorer. Funktionen är ett schemalagt jobb, som kan sättas att köras enligt önskade intervaller. För att se xml-kartan skriver man /sitemap.xml uppe i url:en Ex: 23

24 SÄTT VÄNSTERMENY Om man vill påverka vänstermenyn och sätta den att visas från ett speciellt ställe så är det en dynamisk egenskap. Man ställer sig på sidan i strukturen där man vill att ändringen ska gälla ifrån, och väljer dynamiska egenskaper. Där pekar man ut varifrån vänstermenyn ska renderas, klickar i rutan till höger och väljer spara. SÖKSIDA En dynamisk egenskap har skapats för att peka ut vilken söksida som är webbplatsens generella. Att egenskapen behövs beror på att även subwebbarna ska ha sina söksidor. Inställningar för Siteseeker gällande t ex facetteringar görs i siteseekers adminverktyg. 24

25 ADMINISTRATIONSLÄGE AUTOMATISK PÅMINNELSE Ett schemalagt jobb går igenom sidorna, enligt angivet intervall, och tittar efter sidor som inte ändrats på ett halvår. Ett mail skickats ut till sidansvarig för sidan. SÖK SIDA MED SIDTYP Ibland vill man hitta sidor skapade i av en viss sidtyp. CGI har gjort ett Verktyg för det, som man hittar i Adminläge under Verktyg Välj vilken sidtyp du vill söka förekommande sidor av 25

26 En lista med sidorna, där du sedan kan klicka på sidnamnet för att komma vidare till önskad sida. 26

27 NOTE : The information box at the bottom of the last page is anchored to the last paragraph and should not be deleted. cgi.com 2013 CGI GROUP INC. 27

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.60

Arbeta med mallar Version 4.60 Arbeta med mallar Version 4.60 www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Version: 1.0 2014-01-27: 2014 evry.com DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 106 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Vad gör en redaktör? 4 1.1.1 Vad gör en administratör? 4 1.2

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg nvändarhandbok Copyright Alla eventuella logotyper och varumärken ägs och skyddas av respektive upphovsrättsinnehavare. Manualen är producerad av

Läs mer

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12 Manual Open24 Webtool Gällande från och med programversion 1.12 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet... 4 2.2 Arbetsytan... 4 2.2.1 Layout... 5 2.2.2

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

MYNEWSDESK Användarmanual

MYNEWSDESK Användarmanual MYNEWSDESK Användarmanual INNEHÅLL NEWSROOM 4 1.2 Nyhetsrumssinställningar 4 1.3 Network 5 1.4 Kanaler 5 1.5 Kommentarer 5 1.6 Nyhetsrum på Facebook 5 1.7 Hosted newsroom 5 NETWORK 9 3.1 Lägg till kontakter

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer