Funktion. Gränslös kompetens. Tema: Internationell efterfrågan på svensk installationsteknik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktion. Gränslös kompetens. www.funktion.se. Tema: Internationell efterfrågan på svensk installationsteknik."

Transkript

1 Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR APRIL 2008 Gränslös kompetens Tema: Internationell efterfrågan på svensk installationsteknik.

2 >Ledaren Jobb utomlands nya möjligheter Gränslös är ett intressant ord i flera avseenden, inte minst inom vår egen organisation. Jag ser allt fler projekt där alla kompetenser samarbetar, där den gemensamma funktionen går före den enskilda tekniken. Jag ser samtidigt att specialisterna kan finnas på många olika platser men samverka i projekt där de behövs. Projekt där vi drar nytta av varandra skapar alltid mer kundnytta och bättre helhetslösningar. Varje dag dyker nya internationella utmaningar upp. Men de skapar också bättre intern förståelse för olika kompetenser och ger utrymme för kunskapsöverföring och nytänkande. Det i sin tur gör oss mer eftertraktade som konsulter. Där kommer nästa betydelse av gränslös. I det här numret av Funktion redovisas flera intressanta uppdrag där vi följt med svenska uppdragsgivare till deras etableringar utomlands. IKEA i Ryssland växer så det knakar och engagerar också ett växande antal av våra medarbetare. Likaså har svenska arkitektkontor anlitat oss för uppdrag i Tyskland och Polen. Och Försvarsmakten har tagit oss till Afghanistan i fredens tjänst. De här exemplen är bara några av pågående utlandsuppdrag. Flera medarbetare är engagerade i uppdrag för stora svenska industriföretag i t.ex. Kina och Mongoliet. Mer om det i kommande nummer av Funktion. Vi kan alltså konstatera att svensk kompetens inom installationsteknik går att exportera. Sannolikt är vi bara i början av en accelererande efterfrågan. Men vi stöter också på helt nya typer av utmaningar i andra länder. Det kan röra bygg- och säkerhetsnormer, språkförbistring eller rena kulturkrockar. Men det går alltid att hitta en lösning och bli en erfarenhet rikare. Varje dag dyker nya internationella utmaningar upp. Det handlar om att se möjligheterna och vara beredd att utvecklas. Innehåll Ledaren I fokus Svensk brandsäkerhet... Profilen IKEA Ryssland Insikten Svensk fredsmission... Affärsnytta ÅF Norge Affärsnytta Finsk energieffektivisering... Landet runt Göteborg: Go east... Vår funktion Verksamheten som aldrig... Trevlig läsning! Björn Qvist/Affärsområdeschef >Medverkande Design & Produktion: EASYPEASY och falkmarken.se communications / Foto: Fotograf Anette och ÅF där inte annan anges / Ansvarig utgivare: Anders Persson,

3 >I fokus Svensk brandsäkerhet på export Få länder kan mäta sig med Sveriges kunnande när det gäller brandsäkerhet. Som medborgare känns det tryggt. Att kunskapen dessutom efterfrågas utomlands är mindre känt. Av medias rapportering om skolor, daghem, radhus och lagerbyggnader som brinner ner verkar det som om brandskyddet är obefintligt. Så är det naturligtvis inte. Brandskydd planeras och byggs in i alla hus och utgår från husets funktion. Däremot kan skyddet vara mer eller mindre genomtänkt. Bra materialval och kloka byggnadstekniska konstruktioner, korrekta elinstallationer samt larm- och sprinklersystem som fungerar är grunden. Men mot ungar som tuttar på och personer som handskas vårdslöst med levande ljus och brandfarliga ämnen hjälper varken föreskrifter eller aldrig så kloka preventiva åtgärder. Idag har verksamheten sexton medarbetare/brandingenjörer i en rikstäckande organisation. Processrisk och etableringsrisk Brandsäkerhet svarar visserligen för merparten av verksamheten, men % handlar om riskanalyser som är väl så viktiga för att förebygga skador i industrin eller i samhället. Det kan handla om förvaring och hantering av brandfarliga eller explosiva Universeum i Göteborg. Om man tror att tysk ordning och reda innebär detaljreglerade normer och bestämmelser så är det riktigt. Där finns både nationella och delstatliga regler som komplicerar det hela. Men vi har lyckats hantera dem också, säger Peter. Banbrytare i Ryssland När IKEA i Ryssland ringde och bad om hjälp för något år sedan insåg Peter att det riktigt stora internationella genombrottet stod för Nätverk och regelverk I Sverige är vi ändå hyggligt förskonade från bränder om man jämför med flera andra europeiska länder. För några år sedan drev Räddningsverket ett EU-projekt som ledde till bildandet av ett internationellt nätverk som idag består av nitton medlemsländer. Det visar sig att det svenska regelverket för brandskydd är välutvecklat och tillämpligt på flera håll. Just regelverket har vi på ÅF nytta av, menar Peter Johannesson som är chef för avdelningen Brand & Risk hos ÅF-Infrastruktur. I och med att den svenska bygglagstiftningen nu är utformad som ett funktionsbaserat regelverk istället för normbaserat innebär det till exempel att personsäkerhet ska beaktas i högre grad. Bestämmelserna är tvingande, vilket betyder att all ny- och ombyggnad kräver en kvalificerad planering av brandskyddet. Peter vet vad han pratar om. För tolv år sedan var han den enda brandexperten på ÅF. Peter Johannesson Foto: Åke E:son Lindman...det svenska regelverket för brandskydd är välutvecklat och tillämpligt på flera håll. ämnen. Det kan också gälla processrisker vilka konsekvenser medför ett stillestånd till följd av brand i en maskin? Eller etableringsrisker hur klokt är det att bygga en anläggning som vid en olycka kan släppa ut klorgas nära en skola eller intill en järnväg där det går gasoltransporter? Vi gör också byggnadstekniska riskbedömningar åt kärnkraftverk. För den här typen av riskbedömningar har vi utvecklat en gedigen kompetens som fler industriföretag borde dra nytta av, inte minst inom massa- och pappersindustrin. Polen och Tyskland Det är intressant att flera svenska arkitekter som har uppdrag utomlands anlitar oss. I Polen har vi gjort uppdrag på industrianläggningar och i Tyskland har vi till exempel hjälpt Wingårdhs Arkitektkontor som ritat Müritzeum norr om Berlin, ett museum för naturupplevelser inspirerat av dörren. I Ryssland fanns nämligen begränsad brandkompetens trots myndighetskrav som ska uppfyllas. Peter igen: Det började med att vi gjorde en omfattande säkerhetsutredning för ett varuhus. Sedan har det fortsatt med att vi kopplats in på ett flertal nya IKEA-varuhus där. Den här vintern och våren har vi tre konsulter i Ryssland som arbetar med att upprätta handlingar gentemot entreprenörer utifrån den brandsäkerhetsnivå som IKEA eftersträvar i linje med myndighetskraven. Efter genomförda entreprenader gör vi också inspektioner och besiktningar. Jag känner nu att vi har fått ett bra fotfäste för att hjälpa andra ryska företag, men det dröjer nog ett tag innan de får upp ögonen för att vi har ett säkerhetstänkande i toppklass.

4 >Profilen Rysk växtkraft hos IKEA: Bara i år tillkommer m² Av de elva ryska varuhusen är ett på m² medan de övriga ligger närmare eller över m². I år tillkommer m² detaljhandelsyta och m² kontors- och hotellyta. Bara i Ryssland. Lägg till nya varuhus i andra länder och frågan blir om inte IKEA är den överlägset största svenska byggherren nu och de närmaste åren. Eftersom koncernen beslutat att alla fastigheter varuhus, centrallager, kontor ska vara energieffektiva och försörjas med förnybara bränslen ställs höga krav på anläggningarnas utformning liksom el- och VVS-installationer. ÅF bistår med spetskompetens. Först gick Ingvar på pumpen Det första ryska IKEA-varuhuset invigdes år Sedan dess har ytterligare tio öppnats, och i år blir det fyra till. Därmed förvaltas ca tre miljoner m 2 i Ryssland. Dessutom är man sedan ett par år redan igång med att bygga om och uppgradera de äldsta varuhusen. En framgångssaga kan tyckas, och styrelsen i IKEA gläds säkert. Men annorlunda var det inför etableringen av det allra första ryska varuhuset. Då gick Ingvar Kamprad, imperiets grundare, rejält på pumpen. Hans idé om att satsa på Ryssland fick tummen ner i styrelsen trots hans enträgna argumentering. Den sanne entreprenören accepterade motvilligt styrelsens uppfattning men födde en gerillaplan. Han grävde djupt i sina egna byxfickor och satte igång bygget i privat regi. Resten är som sagt historia. MEGA-köpcentra gör skäl för namnet Mattias Andreassen, chefsförvaltare för samtliga IKEA-fastigheter i Ryssland, berättar: Jag tror inte att svensken i gemen har insett vilken förvandling Ryssland genomgår. Folk har bra med pengar för konsumtion och behovet av total home makeover är ofattbart stort. Bara i Moskva-området bor 14 miljoner människor, så när vi bygger här satsar vi rejält. Vi tog ett strategiskt beslut

5 att köpa mycket mark när den var billig för att uppföra så kallade MEGA-köpcentra, där vi själva har en del av ytan och hyr ut större delen till andra detaljhandelsföretag och restauranger. En typisk sådan anläggning i norra Moskva är på m 2, varav IKEA har m 2. Med sådana ytor och ett inlandsklimat som ger kalla vintrar och varma somrar är energikostnaden ingen obetydlig faktor. Ryssarna har i och för sig bra teknisk utrustning men kunskapen när det gäller energioptimering och miljöriktiga bränslen lämnar en del övrigt att önska. Därför har vi tagit hjälp av ÅF i Sverige, som också gör brand- och riskanalyser. Eftersom jag själv har ett förflutet hos ÅF vet jag att de har rätt kompetens. Inte bara varuhus Hos ÅF är Tommy Vähä-Rainio i Göteborg projektansvarig för IKEA Ryssland. Tillsammans med kollegan Mircea Abrahamsson, som är den konsult som har störst erfarenhet av utlandsjobb (tidigare inom ÅF International), tillbringas ca två veckor i taget i Ryssland. Därutöver flygs specialister in från såväl el- som VVS-sidan. Under vintern har vi gjort genomgripande energikartläggningar med underhållsplaner bland annat på IKEAs center i Khimki i nordvästra Moskva som har tre panncentraler och på ett center i Teply Stan i sydvästra Moskva. Trots att vi förstärker med ett par man från kontoren i Stockholm och Gävle skulle vi behöva vara fler här, menar Tommy och Mircea. Nu kommer vi dessutom att engageras på IKEA Business Park i Moskva ett nybygge på m 2 med kontor, konferenscenter och hotell och tio andra köpcentrum runt om i Ryssland. Mycket att spara En av specialisterna är Claes Johansson från division Process, som nischat in sig på pannor. Hans intryck är att IKEA är trendsättare i Ryssland när det gäller konvertering till biobränsle från olja och gas. Oljan är förhållandevis dyr medan gasen är billig, så incitamenten för att byta uppvärmningsteknik är i vanliga fall inte särskilt starka. Förädlad bränsleteknik finns helt enkelt inte i Ryssland, men nu håller vi på att ändra på det, säger Claes. Kjell Johansson har tillsammans med två kollegor från Installation tittat på elsystemen i varuhusen med fokus på energibesparing. Han menar att den största besparingen kan Folk har bra med pengar för konsumtion och behovet av total home makeover är ofattbart stort. göras på belysning, där det också är stor skillnad på behoven i varuhus och centrallager; i varuhusen ska det vara stämningsbelysning som skapar köplust, i lagren effektiv arbetsbelysning ända in i hörnen. Vi inför LED-teknik och optimerad användning med hänsyn till effekt, funktion och tid. Men även motorer till fläktar och pumpar ska vara energieffektiva. De ingår också i översynen för besparing, säger Kjell. Lita på egna bedömningar Även om entreprenadrutiner och upphandlingsskeden påminner om svensk kultur är det inte helt lätt att jobba effektivt i Ryssland. Det är svårt att få fram information och ofta saknas nödvändiga handlingar. En Från vänster: Mircea Abrahamsson, Kjell Johansson, Tommy Vähä-Rainio, Claes Johansson samstämmig uppfattning från både IKEA och ÅF är att den arbetande ryssen inte är van att ta egna initiativ. Han väntar på order, och när uppgiften är utförd väntar han igen. Arbetsledning har alltså en helt annan innebörd här. Få pratar engelska, så tolk behövs hela tiden. Fast det är ingen garanti för att man förstår varandra. Missförstånd uppstår titt som tätt. Svaret på en fråga kan vara ja ena dagen och nej nästa dag, beroende på ren kunskapsbrist. Om kommunikationen med ryska entreprenörer och installatörer är knepig, så blir den inte lättare av att nästan alla byggarbetare är turkar, berättar Anders Norén, brandsäkerhetschef hos IKEA. Jag har ändå förmånen att tala ryska eftersom jag gjorde lumpen på tolkskolan. I vissa situationer måste jag helt lita på mitt eget kunnande och göra bedömningar därefter. I andra fall känns det skönt att jag kan luta mig mot svenska konsulter som jag litar på. Viktigt med nytänkande Vad jag särskilt uppskattar med ÅF är förmågan att tänka i nya banor. Du kan inte tillämpa gamla principer på en typ av byggnad som aldrig byggts tidigare. För våra anläggningar behövs en nyanserad dimensionering och därmed kvalificerade ingenjörsberäkningar. Man måste veta hur brandskyddet i olika lokaler och våningsplan ska se ut för att minimera eventuella personskador. Likaså måste man förstå hur sprinklersystem ska dimensioneras med hänsyn till hur rör och vatten beter sig när en brand trycker upp temperaturen till flera hundra grader. Just säkerhet är ett prioriterat område hos oss på IKEA, och jag tror faktiskt att vi har åstadkommit en liten social revolution i Ryssland. För några år sedan var det otänkbart att föräldrar vågade lämna bort sina barn till okända medan inköpen gjordes. Men titta in i vårt bollhav och lekrum där barnen har kul när föräldrarna obekymrat shoppar. Folk litar på IKEA, vilket ju också är en del av min uppgift att se till, säger Anders Norén avslutningsvis.

6 >Insikten Svensk fredsmission i Afghanistan utgår från Camp Northern Lights Peter Hjelmze I Afghanistan tjänstgör cirka 350 svenska soldater. De ingår i Isaf-styrkan, som i likhet med Kforstyrkan i Kosovo agerar på mandat av FN under ledning av Nato. Syftet med den svenska närvaron är att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen. Rent konkret handlar det om att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn efter årtionden av krig och konflikter. Att ha totalansvar för hela byggledningen är ett hästjobb i sig International Security Assistance Force, Isaf, men av olika skäl blev bygget försenat. Det etablerades i slutet av Styrkan har sitt var då som Peter Hjelmze på ÅF kom in i mandat från FN:s säkerhetsråd och verkar bilden. i Afghanistan i nära samarbete med den afghanska regeringen. Högkvarteret finns i Från rör till ledning huvudstaden Kabul. Ursprungligen fick vi i uppdrag av Försvarsmakten att ordna vatten, avlopp och Sverige har deltagit i Isaf sedan årsskiftet 2001/2002. I slutet av mars 2003 förändrades FN-mandatet när en ny resolution Hjelmze. Men när jag i april 2006 åkte ner brandposter på campen, berättar Peter (1510) gav Isaf en större roll. Mandatet utvid- till Afghanistan tillsammans med ett gäng gades till att gälla även utanför huvudstaden rörinstallatörer, fick jag hoppa in även som Kabul. Det var då Isaf beslutade sig för att biträdande byggledare. upprätta Provincial Reconstruction Teams, Försvarsmakten hade fram till då drivit PRT, i olika områden. bygget i egen regi, men det tog inte lång tid förrän vi fick ta över hela ansvaret. Under Svenskt ansvar för del av andra halvåret 2006 ledde ÅFs byggledare återuppbyggnaden hela färdigställandet av campen. Sedan mars 2006 leder Sverige ett PRT i Det började alltså med ett enstaka Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Ansvarsområdet omfattar de fyra provinserna Inte undra på att Peter och alla hans kollegor uppdrag och slutade med ett totalåtagande. Balkh, Samangan, Jowzjan och Sar-e-Pul. har farit som skottspolar mellan Sverige och Den sammanlagda ytan motsvarar ungefär Afghanistan. I och med att projektet växte en femtedel av Sveriges. I det svenskledda satte ÅF in mer resurser och Peter växlade teamet ingår personal från både Sverige och under en period över projektledningen till Finland. Tommy Vähä-Rainio på ÅF i Göteborg. Större delen av den svenska personalen Chansen att åka till Aghanistan får jag finns i Mazar-i-Sharif på Camp Northern bara en gång i livet, men ändå var det inget Lights. Cirka 350 soldater är förlagda där. lätt beslut att tacka ja, kommer Tommy ihåg. Campen skulle ha varit färdig att tas i bruk Det blev många samtal med familjen om för när svenskarna tillträdde som ansvariga för och emot. Familjens rådslag ledde ändå fram de fyra provinsernas rekonstruktionsteam, till att Tommy skulle åka. Vatten är källan till allt liv Att ha totalansvar för hela byggledningen är ett hästjobb i sig, menar Peter och Tommy. Men parallellt med detta genomförde vi själva också ett antal entreprenader. En livsavgörande uppgift var vattenreningen. Vattnet hämtas numera från borrhål i berget, leds genom avhärdare, kloreras och lagras i åtta tankar om 10 m³ vardera. ÅF lade också markledningar och såg till att hygienbarackerna fick en fungerande kall- och varmvattenförsörjning. Mitt i alltihop fick vi också bygga om ett antal baracker som inte höll måttet, berättar Peter. Tufft på många sätt Ett annat viktigt uppdrag var att projektera och installera ventilationssystem i campen. Det är visserligen svinkallt i norra Afghanistan ibland, men sommartid kan kvicksilvret klättra upp ända till +48 C. Då vill det till att ventilationen gör sitt jobb på kontor, verkstäder och förläggningar. Om man till detta lägger att Afghanistan inte är den mest idylliska arbetsplatsen på jorden, kan man nog lugnt påstå att ÅF har befunnit sig i hetluften under det här projektet, säger Peter och Tommy. Och Tommy avslutar: Jag vill nog påstå att det ändå har varit min bästa resa i livet. Svåra beslut, hårt arbete timmar per dag, riskfyllt och fruktansvärt annorlunda. Hur många får vara med om besiktning med skottsäker väst och beväpnad eskort?

7 >Affärsnytta Nedslag hos ÅF i Norge: Nära och lika men också annorlunda uppdrag Visst är vi lika, men Sverige har Volvo och Ericsson, och är inte med i NATO, medan Norge har oljan och fisken men inte är med i EU, förklarar Tore Fredriksen, chef för Installation i Norge. På Oslokontoret är vi ca 65 personer. Ändå finns det en lätt igenkännlig ÅF-kultur här och på våra övriga fem kontor. Kanske med den skillnaden att ca 20 % av medarbetarna här är kvinnor. Vi arbetar till stor del på samma sätt som ni i Sverige med likartade projekt, och de norska myndigheternas regelverk skiljer sig inte nämnvärt från de svenska när det gäller brandsäkerhet, energi- och miljönormer. Och nu tänker vi växa rejält. Vi är redan det största företaget i landet för rådgivning inom installationsteknik. Vårt fokus på installationsteknik skiljer oss också från de stora multidisciplinära konsultbolagen som lägger mer kraft på bygg och arkitektur. Målet är att installationsverksamheten skall växa med upp till 50 medarbetare i år både genom förvärv och organiskt. Tufft mål, men året har börjat bra med flera intressanta rekryteringar. Skydd åt statsministern Något som vi är riktigt bra på är lösningar med olika typer av avancerade system för säkerhet, berättar Finn Kopperud, senior- ÅF Installation i Norge har vuxit från 25 till 90 personer på fem år och dubblerat omsättningen på bara de tre senaste åren. Merparten av uppdragen liknar de svenska men där finns också intressanta erfarenheter som vi i Sverige kan dra nytta av. ingenjör och uppdragsledare för bland annat stationer där mycket folk vistas. den nya statsministerbostaden. Tung dokumentation finns från säkerhetsanalyser på oljeplattformar offshore som Det kan gälla flygplatser, banker eller försvaret. Konsulterna som arbetar med sådana med fördel kan användas på landbaserade projekt är säkerhetsklassade, vilket innebär anläggningar. För att få en verklighetsverifiering görs också fullskaleprov för att till att vi kan åta oss särskilt känsliga uppdrag, som till exempel om- och tillbyggnaden av exempel se vad som händer med skiktning statsministerbostaden nära slottet i Oslo. av rök vid en brand och vad som krävs för Arbetet har pågått sedan 1999 med avbrott utrymning av lokaler och stationer. under några år. Det är ett komplext projekt där vi gör Välljud från havet det mesta på installationssidan, med starkt Längst in i Oslofjorden reser sig det nya operahuset som ett isberg eller snöklätt fjäll ur fokus på säkerhet. Tre olika hus görs om till ett komplett statsministerresidens, något havet. som Norge inte har haft förut. Husen ligger Det är ett prestigebygge som inte gått på tre tomter intill varandra. Ett blir hotell helt smärtfritt. Bland annat har den specialproducerade öppningsföreställningen blivit med femton övernattningsrum avsedda att användas vid utländska statsbesök, ett blir uppskjuten i ett år på grund av att leveransen representationsanläggning för regeringen, av den avancerade scenriggen har försenats. och ett blir bostad för statsministern. Bättre har det däremot gått inomhus. Eftersom det är en barnfamilj som ska En av de svårare utmaningarna har dock bo här ställs särskilda krav på inre och yttre varit den helt avgörande akustiken i operasammanhang. Här har våra experter på dotter- säkerhet. Det mesta av de gamla husen har rivits utom fasaderna. Planlösningarna har bolaget Brekke & Strand, med 20 anställda, gjorts om och den yttre miljön med terrasser verkligen fått visa vad de går för, säger Tore och parkanläggning har uppgraderats, också Fredriksen. med hänsyn till säkerhetsaspekter, säger Finn. Det har handlat dels om yttre ljudisolering från E18 som går alldeles intill, dels om inre Avancerad CFD ljuddämpning av vibrationer och störande Något som de norska kollegorna också ljud. Några av kraven har varit på gränsen utvecklat till en specialitet är simulering till omöjliga att uppnå. På första bänkraden av flöden, gas och vätskor, med hjälp av i stora salongen får t ex ljudet från ventilationen inte överstiga 20 db. Själva kärnan i datoranimering, så kallad CFD (Computational Fluid Dynamics). operahuset utgörs av stora och lilla salongen Tekniken används bland annat för beräkning samt repetitionssalen för orkestern alla av strömningseffekter vid naturlig ventilation med olika krav på akustik som passar sång i stora glasade hallar och samlingslokaler, och musik. men också för krävande brandanalyser av Det riktiga elddopet sker vid öppningspremiären den 17 stora industrilokaler, tåg- och tunnelbane- april.

8 >Affärsnytta Finsk energieffektivisering på svenskt vis Kamppi Center i centrala Helsingfors består av ett köpcenter, en bussterminal och en tunnelbanestation. Under ett genomsnittsdygn passerar här människor ut och in genom dörrarna. Inte undra på att det går åt energi! Mitt i Helsingfors-kvarteret Kampen fanns länge ett stort asfalterat fält som fungerade som busstation. På hösten 2002 fick bussarna maka på sig och man började gräva ett enormt schakt på 300x100x10 meter. År 2005 var schaktet överbyggt. Bussarna hade fått en ny, underjordisk bussterminal belägen ovanpå tunnelbanestationen Kampen. Knappt hade byggdammet lagt sig förrän nästa etapp påbörjades. Ovanpå busstationen uppfördes ett köpcenter med butiker och restauranger samt ovanpå det kontor och bostäder. Under busstationen fanns sedan tidigare en tunnelbanestation. I mars 2006 var hela Kamppi Center färdigt att tas i bruk. Byggprojektet lär ha varit Finlands genom tiderna största. Själva köpcentret är på m 2. Tillsammans med bussterminalen blir det en sammanlagd yta på m 2. Bengt Gröning, Boultbee Energinota som heter duga Köpcentret i Kamppi lockar många kunder i och med att tunnelbanestationen och bussterminalen finns i planen nedanför. Här finns över 20 restauranger och närmare 130 butiker med kläder, skor, ungdomsmode och sportartiklar. I genomsnitt passerar personer Kamppi Center varje dag, något som verkligen har märkts på energiförbrukningen. Värme, kyla, ventilation och vatten har kostat över nio miljoner kronor per år! Men det var innan ÅF kom in i bilden.

9 Svenska köpcentra förbrukar mindre energi Boultbee är ett engelskt investmentbolag, som äger många europeiska köpcentra, livsmedelsaffärer och kontor. I Sverige har Boultbee ett tiotal välkända shoppingcentra, bland annat i Västerås, Uppsala, Gävle, Norrköping och Linköping. Sedan 2007 arbetar ÅF enligt ett partneravtal för att minska klimatpåverkan och sänka energikostnaden i Boultbees svenska fastighetsbestånd. Ersättningen till ÅF bygger på hur stor energibesparingen blir. När vi fick en förfrågan från Kamppi Center om att se över energiförbrukningen såg vi det naturligtvis som en utmaning, säger Lars Johansson på ÅF. Med erfarenheterna från Sverige i ryggen skulle vi kartlägga energisparmöjligheterna, upprätta en handlingsplan och komma med rekommendationer på åtgärder. Mycket pengar att spara Vi gjorde en förstudie på plats i juni 2007 och en handlingsplan för åtgärder, fortsätter Lars. I november kom vi tillbaka och följde upp det som hittills genomförts. På en avgränsad del av anläggningen satte vi sedan in ytterliga åtgärder. Vi har samarbetat med entreprenörerna och infört ändringar och optimeringar i styrsystem tillsammans med centrumets operativa personal. Tillsammans har vi på ett urval installationer testat inställningar på värme, kyla, luftflöde etc. Resultatet är smått uppseendeväckande 47 % energibesparing! Om vi vidtar motsvarande åtgärder i hela anläggningen, bedömer vi att den genomsnittliga energibesparingen blir 30 %. Det betyder en hel del för driftbudgeten. Från Sverige till Finland och Estland Bengt Gröning är fastighetschef för Boultbees anläggningar i Finland och Estland. Han insåg naturligtvis långt före samarbetet med ÅF att Kamppi Center inte kan ha en energikostnad som kryper upp mot tio miljoner kronor om året. Resultatet är smått uppseendeväckande 47 % energibesparing! Jag inventerade de finska teknikkonsulterna och fann att ingen hade ett koncept som var bättre. När Boultbee dessutom signalerade att ÅF hade gjort ett mycket bra jobb på de svenska anläggningarna, tyckte jag att ÅFs konsulter var väl värda att pröva. I dagarna har Boultbee och ÅF kommit överens om att utvidga partnerskapet. Förutom de svenska anläggningarna ingår samtliga Boultbees köpcentra i Finland och Estland, så nu kan ÅF gå vidare med en fullskalig energieffektivisering av Kamppi Center. Boultbee vill etablera ett nordiskt samarbete med ÅF. Därmed uppnår vi stora samordningsfördelar. Eftersom våra anläggningar är tämligen lika, kan erfarenheterna från en energieffektivisering tas till vara vid nästa projekt. Nästa projekt som redan är på gång är SAS Radisson Hotell i Tallinn. Vi återkommer med mer information och resultat av projektet i kommande nummer av Funktion. Webbaserad energiuppföljning underlättar vardagen En annan fördel med det nordiska konceptet är att vi får samma typ av dokument för samtliga anläggningar, menar Bengt. Rapporter, utredningar, analyser och rekommendationer går på så sätt att jämföra. Men framför allt ser jag fram mot att få tillgång till webbaserad energiuppföljning i form av ÅF Energicontroller. Då kan vi enkelt och överskådligt få en bild av el, värme, vatten och kyla genom regelbundna uppföljningar av förbrukning och kostnad. Eftersom ÅF Energicontroller innehåller lättanvända verktyg för analys, diagram, nyckeltal och annat, blir det här en stor, gemensam och nyttig resurs, som man dessutom kan logga in sig på oavsett var man befinner sig, avslutar Bengt Gröning. I dagarna har det blivit klart att Boultbee säljer Kamppi Center till Protego. Nu köar fastighetsägarna för energideklarationer I år ska hyres- och bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader över 1000 m 2 energideklareras något som ÅF som oberoende part hjälper till med. Deklarationen består av en redovisning av fastighetens faktiska energiförbrukning och vid behov förslag till åtgärder som kan förbättra energianvändningen. För att få detta att fungera smidigt kan fastighetsägaren hjälpa till att ta fram uppgifterna om bl.a. energiförbrukning, men de måste granskas av en energiexpert i ett ackrediterat kontrollorgan. Experten måste vara oberoende och ha styrkt sakkunskap genom certifiering. Det är bara en sådan expert som får registrera uppgifterna hos Boverket och godkänna deklarationen. ÅF är ett sådant ackrediterat kontrollorgan. Men för fastighetsägaren är givetvis energideklarationen bara en början. Om förbättringarna, som nästan alltid kan göras, ska bli verklighet så är det då det verkliga effektiviseringsarbetet kan börja. Det bästa för fastighetsägaren är att åtgärderna nästan alltid är lönsamma.

10 >Landet runt Utblick från Göteborg: Go east young man, men börja här. Vid förra sekelskiftet verkade sedan länge en rad svenska företag i Ryssland, huvudsakligen i S:t Petersburg. Men bildandet av Sovjetunionen innebar en historisk parentes i relationerna. Nu, i det nya Ryssland, håller sig svenska företag framme med besked. IKEA är ett, ÅF ett annat. Fr v Henrik Johansson, Tommy Vähä-Rainio, Mikael Johansson, Horacio Ferreira, Martin Åvall, Peter Johannesson, Urban Kumlien, Jan Nordgren. Att få jobba utomlands är att växa både som människa och yrkesman. När vi intervjuar personer för anställning kommer vi numera ganska snabbt in på frågan om de kan tänka sig att jobba i utlandsprojekt. På kort tid har vi nämligen fått fler och fler sådana projekt. Fast söker man jobb hos oss tänker man nog inte utland i första hand. Säger vi sedan att det kan handla om Afghanistan, Polen eller Ryssland så ökar inte hippfaktorn precis. Men vi ser ändå ett visst ökat intresse. Och jobben måste ju göras. Gränslöst i dubbel bemärkelse Det här berättar Horacio Rassi Ferreira, chef för sektion El vid ÅF i Göteborg, och påpekar att även om utlandsprojekten har svenska beställare så ska rapporterna skrivas på engelska. Också sektion VVS förmedlar samma bild av ökat agerande över gränserna. Gränslöst är just ett av ledorden för hela verksamheten inom affärsområde Installation i Region Väst. Inga uppdrag är för svåra eller för stora, enligt regionchefen Urban Kumlien, som själv bland annat deltar i en samverkansgrupp mellan Vattenfalls kärnkraftsanläggning i Ringhals och ÅF. När komplexiteten i uppdragen växer kopplar vi ihop olika kompetenser, och vi uppmanar medarbetarna att själva gå utanför grupp- och sektionstänkandet för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Vi tar självklart också hjälp av andra ÅF-kontor 10

11 prestigelöst och gränslöst, säger Urban. Det fungerar också omvänt, menar Tommy Vähä-Rainio, gruppchef på VVS. Vårt uppdrag i Afghanistan är ett bra exempel. Det sattes igång i Stockholm av Peter Hjelmze (artikel på sidan 6) men växlades periodvis över till mig. Och i våra uppdrag på energisidan för IKEA i Ryssland har vi tagit hjälp av division Process, men egentligen började IKEA-uppdragen hos Peter Johannesson på Brand & Risk. Många stora svenska företag ute i världen börjar agera i energifrågan nu. De väntar inte in de olika ländernas lagstiftning utan sätter igång konverterings- och besparingsprojekt på egna initiativ, berättar utlandsveteranen Mircea Abrahamsson, som förutom sina uppdrag för IKEA gör energiutredningar för SKF i Spanien och Tyskland. Världsbanken och SIDA handlar också upp tekniktjänster inom energiområdet för olika länder. Apropå gränslöst så köpte ÅF det Göteborgsbaserade Elektrokonsult med 13 anställda hösten 2006 som snabbt införlivades med sektion El och förstärkte såväl resurserna som kompetensen. Vi hade delvis en annan typ av kunder med i bagaget, säger Geir Thorsén och Mikael Johansson som var de två ägarna till Elektrokonsult. Med tanke på att vi var ett litet företag med en annan kultur var det flera av våra medarbetare som undrade hur det skulle bli att komma in i en stor organisation. Men utvecklingsmässigt kände vi att samgåendet var rätt, och idag är vi naturligt integrerade i ÅF även om vi självklart har fått jobba för det från båda sidor. Från bra till bättre Rasmus Cagner, sektionschef VVS, fyller i: Det här synsättet är viktigt för att få in annan kompetens och erfarenhet. Det gäller också vår syn på unga och vetgiriga medarbetare som inte nöjer sig med att bli instoppade i en box. De är vana att söka information där den finns, och då ska vi självklart uppmuntra det så att de inte känner sig begränsade av organisatoriska hinder. I det avseendet tror jag nog att vi i Göteborg kan vara ett föredöme för övriga ÅF. Det är också en fråga om hur vi uppfattas av våra kunder. Vi ska vara ansedda som den bästa konsulten med utpräglat miljö- och kvalitetstänk, och hellre strategisk partner än leverantör. Annars tycker jag att vi faktiskt har världens bästa medarbetare hög kompetens och en vilja att leverera toppkvalitet, vilket inte hindrar att vi kan bli ännu bättre. Organisationen sjuder av kreativitet och dynamik när många kompetenser sammanförs, men jag tror att den verkliga framgången ligger i en större samverkan mellan El och VVS, säger en stolt Rasmus. Vassast i Sverige på energiberäkningar Mycket av våra konsultinsatser idag rör just energitjänster, säger Henrik Johansson, gruppchef på VVS. Och merparten av dem gäller trots allt Sverige. Att vi har extremt mycket att göra kan bero på att vi förmodligen är vassast i Sverige på energiberäkningar. Vi behärskar hela spannet från utredningar och lönsamhetsberäkningar till åtgärdsförslag och besiktning av entreprenader, både för När komplexiteten i uppdragen växer kopplar vi ihop olika kompetenser fastighetsdrift och industriella anläggningar. Och vi gör det med hjälp av beräkningsspecialister inom klimat och energi, erfarna installationskonsulter och kritiska besiktningsmän. På industrisidan är uppgiften ofta att ta hand om överskottsenergi, men industriella processer är något annat än fastighetsdrift. Därför samarbetar vi med processkonsulterna som är mer hemtama inom industrin. Det skapar också en fin grogrund för utveckling av våra medarbetare. Flera av våra kunder uppskattar att ha Rasmus Cagner en enda partner som håller i allt, dvs. även tar ansvar för genomförandet av det vi har rekommenderat, vilket vi i sådana fall gör genom dotterbolaget Funktionspartner. Just nu är vi överhopade med förfrågningar om energideklarationer. Vi har tre certifierade personer på det här kontoret, men fler skulle behövas. Jag behöver nyutexaminerade såväl som tungt erfarna tekniker omgående, förklarar Henrik. Ständig utveckling ökad attraktionskraft Urban Kumlien bygger på med egna reflektioner: En grundsten för oss är att vi hela tiden fokuserar på kompetens, engagemang och kvalitet. Det är då vi också kan skapa tillväxt. Vi ingår visserligen i en stor och stark organisation, men vi måste ändå skapa vår egen framgång regionalt. Våra utmärkta verktyg, som simuleringsmodeller, energiklimatmodeller och 3D-visualisering kommer man långt med, men ännu längre med duktiga och motiverade medarbetare. Vi ser också att allt fler kunder är lyhörda för att testa nya idéer och förstår värdet av långsiktiga relationer med oss. Och allt det här bäddar för att vi kan rekrytera och utveckla fler duktiga personer, inte bara sådana som vill ut i världen vi har ju faktiskt intressanta uppdrag runt knuten, exempelvis i Uddevalla, Varberg, Borås och Trollhättan, avslutar Urban Kumlien. 11

12 PORTO BETALT Vår funktion Verksamheten som aldrig får stanna För fyra år sedan hade IBMs svenska databehandlingsverksamhet vuxit så pass att man behövde göra en grundlig renovering av datorhallarna. I samband därmed uppstod även behov av att bygga ut och förstärka kyloch elförsörjningen. ÅF fick uppdraget. Det här är en verksamhet med mycket speciella krav, berättar Stefan Cartling på ÅF. Utgångspunkten är att krävande kunders databehandling absolut inte får stanna eller ens störas. Här handlar det om stora hallar som drar stora effekter. Datorhallar på sammanlagt m 2 ska ha kontinuerlig eltillförsel och arbeta i ett optimalt klimat. Hög säkerhet och låg energiförbrukning Med IBMs krav som grund utarbetade vi en ny byggnadsdesign, fortsätter Stefan. Vi projekterade också hela anläggningen och tog fram ritningar på såväl datorhallar som installationer. Databehandling ställer stora krav på teknik och driftsäkerhet. Därför tog vi fram flera olika sätt att producera el och kyla för att höja säkerheten. Det ska alltid finnas minst ett alternativ om den ordinarie matningen blir utslagen. En annan viktig aspekt, som vi också löste, är hur anläggningar för el och kyla ska kunna arbeta energieffektivt. Projektstyrning från England Trots den enorma ytan har kapaciteten börjat slå i taket igen. Just nu arbetar vi med att hitta lösningar på hur fler datorer ska kunna ställas in och fungera i befintlig miljö. När väl systemstudien är klar hoppas vi få genomföra hela projektet. Inte nog med att det här är en teknisk utmaning. Projektet leds från England av IBM och dess fastighetsförvaltare Johnson Control. Att arbeta enligt engelsk projektkultur är lite annorlunda och kräver en del anpassningar från vår sida. Men vi har ett gott samarbete och har lätt för att resonera ihop oss när åsikterna går isär, precis som det anstår riktiga gentlemen, avslutar Stefan Cartling med ett leende. Sanna och ÅF Golden League Läs mer på Tel:

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ KONE Case #16:2 Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal LOKALEN SOM SPRÅNGBRÄDA KONE ATRIUM LJUNGBERG Med hjälp av KONE

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING

KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING LJUS LOKAL MITT I CENTRUM Lokalen är belägen på Östra Storgatan 11 mitt i citykärnan, närhet till resecentrum och E4:an. Lokalen är ljus med stora fönsterpartier många

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet.

Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet. Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet. Optimerat klimat i din fastighet. Välkommen till ELEKTROKYL ENERGITEKNIK. Projektering Installation Med en enda leverantör av alla de installationer som

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR Miljölagstiftningen kan vara krånglig men är något som angår alla inblandade parter på ett bygge. Visste du förresten att ansvaret för eventuella miljöskador kan vara

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

DB Schenker kör för fullt med låg energi

DB Schenker kör för fullt med låg energi DB Schenker tror på en ljusare framtid och på bättre ljus till lägre kostnad. Det är resultatet av ett lyckat samarbetsprojekt. Inte bara i halverade kostnader, utan också i trevligare arbetsmiljö med

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Vi hjälper er nå era klimatmål

Vi hjälper er nå era klimatmål För klimatets skull Vi hjälper er nå era klimatmål Vi är idag drygt 7 miljarder människor på jorden och vi växer med 6 miljoner per månad. Vi släpper ut mer än 3 miljarder ton koldioxid per månad. Bara

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff.

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff. 205-04-9 Råd och anvisning Brandskydd i anslutning till uteserveringar 205-04-9 Inledning Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov.

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Typ Kontor Storlek 500-1015 kvm Adress Englundavägen 9-11 Område Solna/Solna

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Breddningskurs i ryska, 7.5 hp, sommaren 2016 i Velikij Novgorod 19 juni 10 juli 2015

Breddningskurs i ryska, 7.5 hp, sommaren 2016 i Velikij Novgorod 19 juni 10 juli 2015 Breddningskurs i ryska, 7.5 hp, sommaren 2016 i Velikij Novgorod 19 juni 10 juli 2015 Slaviska avdelningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska ger sedan flera

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING

KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING LOKAL MED NÄRHET TILL CENTRUM Ljust kontor centralt beläget på Öster i Jönköping. Mycket bra skyltläge ut mot rondellen Östra Storgatan/Norra Strandgatan

Läs mer

Energideklaration (ED) och EKL - hur kan stora företag som äger fastigheter synkronisera lagkraven för största

Energideklaration (ED) och EKL - hur kan stora företag som äger fastigheter synkronisera lagkraven för största Energideklaration (ED) och EKL - hur kan stora företag som äger fastigheter synkronisera lagkraven för största möjliga nytta? Energideklarationsdagen, Stockholm, 25 januari 2017 Bosse Wikensten CIT Energy

Läs mer

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1400-3350 kvm Adress Svetsarvägen 6-8 Område Solna/Solna

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRI- LOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Uppe på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping ligger detta fantastiska bygge. Fastigheten har

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Annika Ekstrand-Tobin. Sammanfattning

Annika Ekstrand-Tobin. Sammanfattning Kvalitetssäkring av Innemiljö och Energianvändning p Annika Ekstrand-Tobin Sammanfattning God innemiljö är ett självklart mål som eftersträvas vid byggande och förvaltning men som alltför ofta inte uppfylls

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag!

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Kom och delta i Minimässan Trygga lösningar. Det handlar om fastighetsvård & drift för dig som ansvarar för din fastighets välmående! Hur mycket hållbar

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang SAMHÄLLSBAROMETERN 2016 Om Projektengagemang Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer