Funktion. Gränslös kompetens. Tema: Internationell efterfrågan på svensk installationsteknik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktion. Gränslös kompetens. www.funktion.se. Tema: Internationell efterfrågan på svensk installationsteknik."

Transkript

1 Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR APRIL 2008 Gränslös kompetens Tema: Internationell efterfrågan på svensk installationsteknik.

2 >Ledaren Jobb utomlands nya möjligheter Gränslös är ett intressant ord i flera avseenden, inte minst inom vår egen organisation. Jag ser allt fler projekt där alla kompetenser samarbetar, där den gemensamma funktionen går före den enskilda tekniken. Jag ser samtidigt att specialisterna kan finnas på många olika platser men samverka i projekt där de behövs. Projekt där vi drar nytta av varandra skapar alltid mer kundnytta och bättre helhetslösningar. Varje dag dyker nya internationella utmaningar upp. Men de skapar också bättre intern förståelse för olika kompetenser och ger utrymme för kunskapsöverföring och nytänkande. Det i sin tur gör oss mer eftertraktade som konsulter. Där kommer nästa betydelse av gränslös. I det här numret av Funktion redovisas flera intressanta uppdrag där vi följt med svenska uppdragsgivare till deras etableringar utomlands. IKEA i Ryssland växer så det knakar och engagerar också ett växande antal av våra medarbetare. Likaså har svenska arkitektkontor anlitat oss för uppdrag i Tyskland och Polen. Och Försvarsmakten har tagit oss till Afghanistan i fredens tjänst. De här exemplen är bara några av pågående utlandsuppdrag. Flera medarbetare är engagerade i uppdrag för stora svenska industriföretag i t.ex. Kina och Mongoliet. Mer om det i kommande nummer av Funktion. Vi kan alltså konstatera att svensk kompetens inom installationsteknik går att exportera. Sannolikt är vi bara i början av en accelererande efterfrågan. Men vi stöter också på helt nya typer av utmaningar i andra länder. Det kan röra bygg- och säkerhetsnormer, språkförbistring eller rena kulturkrockar. Men det går alltid att hitta en lösning och bli en erfarenhet rikare. Varje dag dyker nya internationella utmaningar upp. Det handlar om att se möjligheterna och vara beredd att utvecklas. Innehåll Ledaren I fokus Svensk brandsäkerhet... Profilen IKEA Ryssland Insikten Svensk fredsmission... Affärsnytta ÅF Norge Affärsnytta Finsk energieffektivisering... Landet runt Göteborg: Go east... Vår funktion Verksamheten som aldrig... Trevlig läsning! Björn Qvist/Affärsområdeschef >Medverkande Design & Produktion: EASYPEASY och falkmarken.se communications / Foto: Fotograf Anette och ÅF där inte annan anges / Ansvarig utgivare: Anders Persson,

3 >I fokus Svensk brandsäkerhet på export Få länder kan mäta sig med Sveriges kunnande när det gäller brandsäkerhet. Som medborgare känns det tryggt. Att kunskapen dessutom efterfrågas utomlands är mindre känt. Av medias rapportering om skolor, daghem, radhus och lagerbyggnader som brinner ner verkar det som om brandskyddet är obefintligt. Så är det naturligtvis inte. Brandskydd planeras och byggs in i alla hus och utgår från husets funktion. Däremot kan skyddet vara mer eller mindre genomtänkt. Bra materialval och kloka byggnadstekniska konstruktioner, korrekta elinstallationer samt larm- och sprinklersystem som fungerar är grunden. Men mot ungar som tuttar på och personer som handskas vårdslöst med levande ljus och brandfarliga ämnen hjälper varken föreskrifter eller aldrig så kloka preventiva åtgärder. Idag har verksamheten sexton medarbetare/brandingenjörer i en rikstäckande organisation. Processrisk och etableringsrisk Brandsäkerhet svarar visserligen för merparten av verksamheten, men % handlar om riskanalyser som är väl så viktiga för att förebygga skador i industrin eller i samhället. Det kan handla om förvaring och hantering av brandfarliga eller explosiva Universeum i Göteborg. Om man tror att tysk ordning och reda innebär detaljreglerade normer och bestämmelser så är det riktigt. Där finns både nationella och delstatliga regler som komplicerar det hela. Men vi har lyckats hantera dem också, säger Peter. Banbrytare i Ryssland När IKEA i Ryssland ringde och bad om hjälp för något år sedan insåg Peter att det riktigt stora internationella genombrottet stod för Nätverk och regelverk I Sverige är vi ändå hyggligt förskonade från bränder om man jämför med flera andra europeiska länder. För några år sedan drev Räddningsverket ett EU-projekt som ledde till bildandet av ett internationellt nätverk som idag består av nitton medlemsländer. Det visar sig att det svenska regelverket för brandskydd är välutvecklat och tillämpligt på flera håll. Just regelverket har vi på ÅF nytta av, menar Peter Johannesson som är chef för avdelningen Brand & Risk hos ÅF-Infrastruktur. I och med att den svenska bygglagstiftningen nu är utformad som ett funktionsbaserat regelverk istället för normbaserat innebär det till exempel att personsäkerhet ska beaktas i högre grad. Bestämmelserna är tvingande, vilket betyder att all ny- och ombyggnad kräver en kvalificerad planering av brandskyddet. Peter vet vad han pratar om. För tolv år sedan var han den enda brandexperten på ÅF. Peter Johannesson Foto: Åke E:son Lindman...det svenska regelverket för brandskydd är välutvecklat och tillämpligt på flera håll. ämnen. Det kan också gälla processrisker vilka konsekvenser medför ett stillestånd till följd av brand i en maskin? Eller etableringsrisker hur klokt är det att bygga en anläggning som vid en olycka kan släppa ut klorgas nära en skola eller intill en järnväg där det går gasoltransporter? Vi gör också byggnadstekniska riskbedömningar åt kärnkraftverk. För den här typen av riskbedömningar har vi utvecklat en gedigen kompetens som fler industriföretag borde dra nytta av, inte minst inom massa- och pappersindustrin. Polen och Tyskland Det är intressant att flera svenska arkitekter som har uppdrag utomlands anlitar oss. I Polen har vi gjort uppdrag på industrianläggningar och i Tyskland har vi till exempel hjälpt Wingårdhs Arkitektkontor som ritat Müritzeum norr om Berlin, ett museum för naturupplevelser inspirerat av dörren. I Ryssland fanns nämligen begränsad brandkompetens trots myndighetskrav som ska uppfyllas. Peter igen: Det började med att vi gjorde en omfattande säkerhetsutredning för ett varuhus. Sedan har det fortsatt med att vi kopplats in på ett flertal nya IKEA-varuhus där. Den här vintern och våren har vi tre konsulter i Ryssland som arbetar med att upprätta handlingar gentemot entreprenörer utifrån den brandsäkerhetsnivå som IKEA eftersträvar i linje med myndighetskraven. Efter genomförda entreprenader gör vi också inspektioner och besiktningar. Jag känner nu att vi har fått ett bra fotfäste för att hjälpa andra ryska företag, men det dröjer nog ett tag innan de får upp ögonen för att vi har ett säkerhetstänkande i toppklass.

4 >Profilen Rysk växtkraft hos IKEA: Bara i år tillkommer m² Av de elva ryska varuhusen är ett på m² medan de övriga ligger närmare eller över m². I år tillkommer m² detaljhandelsyta och m² kontors- och hotellyta. Bara i Ryssland. Lägg till nya varuhus i andra länder och frågan blir om inte IKEA är den överlägset största svenska byggherren nu och de närmaste åren. Eftersom koncernen beslutat att alla fastigheter varuhus, centrallager, kontor ska vara energieffektiva och försörjas med förnybara bränslen ställs höga krav på anläggningarnas utformning liksom el- och VVS-installationer. ÅF bistår med spetskompetens. Först gick Ingvar på pumpen Det första ryska IKEA-varuhuset invigdes år Sedan dess har ytterligare tio öppnats, och i år blir det fyra till. Därmed förvaltas ca tre miljoner m 2 i Ryssland. Dessutom är man sedan ett par år redan igång med att bygga om och uppgradera de äldsta varuhusen. En framgångssaga kan tyckas, och styrelsen i IKEA gläds säkert. Men annorlunda var det inför etableringen av det allra första ryska varuhuset. Då gick Ingvar Kamprad, imperiets grundare, rejält på pumpen. Hans idé om att satsa på Ryssland fick tummen ner i styrelsen trots hans enträgna argumentering. Den sanne entreprenören accepterade motvilligt styrelsens uppfattning men födde en gerillaplan. Han grävde djupt i sina egna byxfickor och satte igång bygget i privat regi. Resten är som sagt historia. MEGA-köpcentra gör skäl för namnet Mattias Andreassen, chefsförvaltare för samtliga IKEA-fastigheter i Ryssland, berättar: Jag tror inte att svensken i gemen har insett vilken förvandling Ryssland genomgår. Folk har bra med pengar för konsumtion och behovet av total home makeover är ofattbart stort. Bara i Moskva-området bor 14 miljoner människor, så när vi bygger här satsar vi rejält. Vi tog ett strategiskt beslut

5 att köpa mycket mark när den var billig för att uppföra så kallade MEGA-köpcentra, där vi själva har en del av ytan och hyr ut större delen till andra detaljhandelsföretag och restauranger. En typisk sådan anläggning i norra Moskva är på m 2, varav IKEA har m 2. Med sådana ytor och ett inlandsklimat som ger kalla vintrar och varma somrar är energikostnaden ingen obetydlig faktor. Ryssarna har i och för sig bra teknisk utrustning men kunskapen när det gäller energioptimering och miljöriktiga bränslen lämnar en del övrigt att önska. Därför har vi tagit hjälp av ÅF i Sverige, som också gör brand- och riskanalyser. Eftersom jag själv har ett förflutet hos ÅF vet jag att de har rätt kompetens. Inte bara varuhus Hos ÅF är Tommy Vähä-Rainio i Göteborg projektansvarig för IKEA Ryssland. Tillsammans med kollegan Mircea Abrahamsson, som är den konsult som har störst erfarenhet av utlandsjobb (tidigare inom ÅF International), tillbringas ca två veckor i taget i Ryssland. Därutöver flygs specialister in från såväl el- som VVS-sidan. Under vintern har vi gjort genomgripande energikartläggningar med underhållsplaner bland annat på IKEAs center i Khimki i nordvästra Moskva som har tre panncentraler och på ett center i Teply Stan i sydvästra Moskva. Trots att vi förstärker med ett par man från kontoren i Stockholm och Gävle skulle vi behöva vara fler här, menar Tommy och Mircea. Nu kommer vi dessutom att engageras på IKEA Business Park i Moskva ett nybygge på m 2 med kontor, konferenscenter och hotell och tio andra köpcentrum runt om i Ryssland. Mycket att spara En av specialisterna är Claes Johansson från division Process, som nischat in sig på pannor. Hans intryck är att IKEA är trendsättare i Ryssland när det gäller konvertering till biobränsle från olja och gas. Oljan är förhållandevis dyr medan gasen är billig, så incitamenten för att byta uppvärmningsteknik är i vanliga fall inte särskilt starka. Förädlad bränsleteknik finns helt enkelt inte i Ryssland, men nu håller vi på att ändra på det, säger Claes. Kjell Johansson har tillsammans med två kollegor från Installation tittat på elsystemen i varuhusen med fokus på energibesparing. Han menar att den största besparingen kan Folk har bra med pengar för konsumtion och behovet av total home makeover är ofattbart stort. göras på belysning, där det också är stor skillnad på behoven i varuhus och centrallager; i varuhusen ska det vara stämningsbelysning som skapar köplust, i lagren effektiv arbetsbelysning ända in i hörnen. Vi inför LED-teknik och optimerad användning med hänsyn till effekt, funktion och tid. Men även motorer till fläktar och pumpar ska vara energieffektiva. De ingår också i översynen för besparing, säger Kjell. Lita på egna bedömningar Även om entreprenadrutiner och upphandlingsskeden påminner om svensk kultur är det inte helt lätt att jobba effektivt i Ryssland. Det är svårt att få fram information och ofta saknas nödvändiga handlingar. En Från vänster: Mircea Abrahamsson, Kjell Johansson, Tommy Vähä-Rainio, Claes Johansson samstämmig uppfattning från både IKEA och ÅF är att den arbetande ryssen inte är van att ta egna initiativ. Han väntar på order, och när uppgiften är utförd väntar han igen. Arbetsledning har alltså en helt annan innebörd här. Få pratar engelska, så tolk behövs hela tiden. Fast det är ingen garanti för att man förstår varandra. Missförstånd uppstår titt som tätt. Svaret på en fråga kan vara ja ena dagen och nej nästa dag, beroende på ren kunskapsbrist. Om kommunikationen med ryska entreprenörer och installatörer är knepig, så blir den inte lättare av att nästan alla byggarbetare är turkar, berättar Anders Norén, brandsäkerhetschef hos IKEA. Jag har ändå förmånen att tala ryska eftersom jag gjorde lumpen på tolkskolan. I vissa situationer måste jag helt lita på mitt eget kunnande och göra bedömningar därefter. I andra fall känns det skönt att jag kan luta mig mot svenska konsulter som jag litar på. Viktigt med nytänkande Vad jag särskilt uppskattar med ÅF är förmågan att tänka i nya banor. Du kan inte tillämpa gamla principer på en typ av byggnad som aldrig byggts tidigare. För våra anläggningar behövs en nyanserad dimensionering och därmed kvalificerade ingenjörsberäkningar. Man måste veta hur brandskyddet i olika lokaler och våningsplan ska se ut för att minimera eventuella personskador. Likaså måste man förstå hur sprinklersystem ska dimensioneras med hänsyn till hur rör och vatten beter sig när en brand trycker upp temperaturen till flera hundra grader. Just säkerhet är ett prioriterat område hos oss på IKEA, och jag tror faktiskt att vi har åstadkommit en liten social revolution i Ryssland. För några år sedan var det otänkbart att föräldrar vågade lämna bort sina barn till okända medan inköpen gjordes. Men titta in i vårt bollhav och lekrum där barnen har kul när föräldrarna obekymrat shoppar. Folk litar på IKEA, vilket ju också är en del av min uppgift att se till, säger Anders Norén avslutningsvis.

6 >Insikten Svensk fredsmission i Afghanistan utgår från Camp Northern Lights Peter Hjelmze I Afghanistan tjänstgör cirka 350 svenska soldater. De ingår i Isaf-styrkan, som i likhet med Kforstyrkan i Kosovo agerar på mandat av FN under ledning av Nato. Syftet med den svenska närvaron är att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen. Rent konkret handlar det om att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn efter årtionden av krig och konflikter. Att ha totalansvar för hela byggledningen är ett hästjobb i sig International Security Assistance Force, Isaf, men av olika skäl blev bygget försenat. Det etablerades i slutet av Styrkan har sitt var då som Peter Hjelmze på ÅF kom in i mandat från FN:s säkerhetsråd och verkar bilden. i Afghanistan i nära samarbete med den afghanska regeringen. Högkvarteret finns i Från rör till ledning huvudstaden Kabul. Ursprungligen fick vi i uppdrag av Försvarsmakten att ordna vatten, avlopp och Sverige har deltagit i Isaf sedan årsskiftet 2001/2002. I slutet av mars 2003 förändrades FN-mandatet när en ny resolution Hjelmze. Men när jag i april 2006 åkte ner brandposter på campen, berättar Peter (1510) gav Isaf en större roll. Mandatet utvid- till Afghanistan tillsammans med ett gäng gades till att gälla även utanför huvudstaden rörinstallatörer, fick jag hoppa in även som Kabul. Det var då Isaf beslutade sig för att biträdande byggledare. upprätta Provincial Reconstruction Teams, Försvarsmakten hade fram till då drivit PRT, i olika områden. bygget i egen regi, men det tog inte lång tid förrän vi fick ta över hela ansvaret. Under Svenskt ansvar för del av andra halvåret 2006 ledde ÅFs byggledare återuppbyggnaden hela färdigställandet av campen. Sedan mars 2006 leder Sverige ett PRT i Det började alltså med ett enstaka Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Ansvarsområdet omfattar de fyra provinserna Inte undra på att Peter och alla hans kollegor uppdrag och slutade med ett totalåtagande. Balkh, Samangan, Jowzjan och Sar-e-Pul. har farit som skottspolar mellan Sverige och Den sammanlagda ytan motsvarar ungefär Afghanistan. I och med att projektet växte en femtedel av Sveriges. I det svenskledda satte ÅF in mer resurser och Peter växlade teamet ingår personal från både Sverige och under en period över projektledningen till Finland. Tommy Vähä-Rainio på ÅF i Göteborg. Större delen av den svenska personalen Chansen att åka till Aghanistan får jag finns i Mazar-i-Sharif på Camp Northern bara en gång i livet, men ändå var det inget Lights. Cirka 350 soldater är förlagda där. lätt beslut att tacka ja, kommer Tommy ihåg. Campen skulle ha varit färdig att tas i bruk Det blev många samtal med familjen om för när svenskarna tillträdde som ansvariga för och emot. Familjens rådslag ledde ändå fram de fyra provinsernas rekonstruktionsteam, till att Tommy skulle åka. Vatten är källan till allt liv Att ha totalansvar för hela byggledningen är ett hästjobb i sig, menar Peter och Tommy. Men parallellt med detta genomförde vi själva också ett antal entreprenader. En livsavgörande uppgift var vattenreningen. Vattnet hämtas numera från borrhål i berget, leds genom avhärdare, kloreras och lagras i åtta tankar om 10 m³ vardera. ÅF lade också markledningar och såg till att hygienbarackerna fick en fungerande kall- och varmvattenförsörjning. Mitt i alltihop fick vi också bygga om ett antal baracker som inte höll måttet, berättar Peter. Tufft på många sätt Ett annat viktigt uppdrag var att projektera och installera ventilationssystem i campen. Det är visserligen svinkallt i norra Afghanistan ibland, men sommartid kan kvicksilvret klättra upp ända till +48 C. Då vill det till att ventilationen gör sitt jobb på kontor, verkstäder och förläggningar. Om man till detta lägger att Afghanistan inte är den mest idylliska arbetsplatsen på jorden, kan man nog lugnt påstå att ÅF har befunnit sig i hetluften under det här projektet, säger Peter och Tommy. Och Tommy avslutar: Jag vill nog påstå att det ändå har varit min bästa resa i livet. Svåra beslut, hårt arbete timmar per dag, riskfyllt och fruktansvärt annorlunda. Hur många får vara med om besiktning med skottsäker väst och beväpnad eskort?

7 >Affärsnytta Nedslag hos ÅF i Norge: Nära och lika men också annorlunda uppdrag Visst är vi lika, men Sverige har Volvo och Ericsson, och är inte med i NATO, medan Norge har oljan och fisken men inte är med i EU, förklarar Tore Fredriksen, chef för Installation i Norge. På Oslokontoret är vi ca 65 personer. Ändå finns det en lätt igenkännlig ÅF-kultur här och på våra övriga fem kontor. Kanske med den skillnaden att ca 20 % av medarbetarna här är kvinnor. Vi arbetar till stor del på samma sätt som ni i Sverige med likartade projekt, och de norska myndigheternas regelverk skiljer sig inte nämnvärt från de svenska när det gäller brandsäkerhet, energi- och miljönormer. Och nu tänker vi växa rejält. Vi är redan det största företaget i landet för rådgivning inom installationsteknik. Vårt fokus på installationsteknik skiljer oss också från de stora multidisciplinära konsultbolagen som lägger mer kraft på bygg och arkitektur. Målet är att installationsverksamheten skall växa med upp till 50 medarbetare i år både genom förvärv och organiskt. Tufft mål, men året har börjat bra med flera intressanta rekryteringar. Skydd åt statsministern Något som vi är riktigt bra på är lösningar med olika typer av avancerade system för säkerhet, berättar Finn Kopperud, senior- ÅF Installation i Norge har vuxit från 25 till 90 personer på fem år och dubblerat omsättningen på bara de tre senaste åren. Merparten av uppdragen liknar de svenska men där finns också intressanta erfarenheter som vi i Sverige kan dra nytta av. ingenjör och uppdragsledare för bland annat stationer där mycket folk vistas. den nya statsministerbostaden. Tung dokumentation finns från säkerhetsanalyser på oljeplattformar offshore som Det kan gälla flygplatser, banker eller försvaret. Konsulterna som arbetar med sådana med fördel kan användas på landbaserade projekt är säkerhetsklassade, vilket innebär anläggningar. För att få en verklighetsverifiering görs också fullskaleprov för att till att vi kan åta oss särskilt känsliga uppdrag, som till exempel om- och tillbyggnaden av exempel se vad som händer med skiktning statsministerbostaden nära slottet i Oslo. av rök vid en brand och vad som krävs för Arbetet har pågått sedan 1999 med avbrott utrymning av lokaler och stationer. under några år. Det är ett komplext projekt där vi gör Välljud från havet det mesta på installationssidan, med starkt Längst in i Oslofjorden reser sig det nya operahuset som ett isberg eller snöklätt fjäll ur fokus på säkerhet. Tre olika hus görs om till ett komplett statsministerresidens, något havet. som Norge inte har haft förut. Husen ligger Det är ett prestigebygge som inte gått på tre tomter intill varandra. Ett blir hotell helt smärtfritt. Bland annat har den specialproducerade öppningsföreställningen blivit med femton övernattningsrum avsedda att användas vid utländska statsbesök, ett blir uppskjuten i ett år på grund av att leveransen representationsanläggning för regeringen, av den avancerade scenriggen har försenats. och ett blir bostad för statsministern. Bättre har det däremot gått inomhus. Eftersom det är en barnfamilj som ska En av de svårare utmaningarna har dock bo här ställs särskilda krav på inre och yttre varit den helt avgörande akustiken i operasammanhang. Här har våra experter på dotter- säkerhet. Det mesta av de gamla husen har rivits utom fasaderna. Planlösningarna har bolaget Brekke & Strand, med 20 anställda, gjorts om och den yttre miljön med terrasser verkligen fått visa vad de går för, säger Tore och parkanläggning har uppgraderats, också Fredriksen. med hänsyn till säkerhetsaspekter, säger Finn. Det har handlat dels om yttre ljudisolering från E18 som går alldeles intill, dels om inre Avancerad CFD ljuddämpning av vibrationer och störande Något som de norska kollegorna också ljud. Några av kraven har varit på gränsen utvecklat till en specialitet är simulering till omöjliga att uppnå. På första bänkraden av flöden, gas och vätskor, med hjälp av i stora salongen får t ex ljudet från ventilationen inte överstiga 20 db. Själva kärnan i datoranimering, så kallad CFD (Computational Fluid Dynamics). operahuset utgörs av stora och lilla salongen Tekniken används bland annat för beräkning samt repetitionssalen för orkestern alla av strömningseffekter vid naturlig ventilation med olika krav på akustik som passar sång i stora glasade hallar och samlingslokaler, och musik. men också för krävande brandanalyser av Det riktiga elddopet sker vid öppningspremiären den 17 stora industrilokaler, tåg- och tunnelbane- april.

8 >Affärsnytta Finsk energieffektivisering på svenskt vis Kamppi Center i centrala Helsingfors består av ett köpcenter, en bussterminal och en tunnelbanestation. Under ett genomsnittsdygn passerar här människor ut och in genom dörrarna. Inte undra på att det går åt energi! Mitt i Helsingfors-kvarteret Kampen fanns länge ett stort asfalterat fält som fungerade som busstation. På hösten 2002 fick bussarna maka på sig och man började gräva ett enormt schakt på 300x100x10 meter. År 2005 var schaktet överbyggt. Bussarna hade fått en ny, underjordisk bussterminal belägen ovanpå tunnelbanestationen Kampen. Knappt hade byggdammet lagt sig förrän nästa etapp påbörjades. Ovanpå busstationen uppfördes ett köpcenter med butiker och restauranger samt ovanpå det kontor och bostäder. Under busstationen fanns sedan tidigare en tunnelbanestation. I mars 2006 var hela Kamppi Center färdigt att tas i bruk. Byggprojektet lär ha varit Finlands genom tiderna största. Själva köpcentret är på m 2. Tillsammans med bussterminalen blir det en sammanlagd yta på m 2. Bengt Gröning, Boultbee Energinota som heter duga Köpcentret i Kamppi lockar många kunder i och med att tunnelbanestationen och bussterminalen finns i planen nedanför. Här finns över 20 restauranger och närmare 130 butiker med kläder, skor, ungdomsmode och sportartiklar. I genomsnitt passerar personer Kamppi Center varje dag, något som verkligen har märkts på energiförbrukningen. Värme, kyla, ventilation och vatten har kostat över nio miljoner kronor per år! Men det var innan ÅF kom in i bilden.

9 Svenska köpcentra förbrukar mindre energi Boultbee är ett engelskt investmentbolag, som äger många europeiska köpcentra, livsmedelsaffärer och kontor. I Sverige har Boultbee ett tiotal välkända shoppingcentra, bland annat i Västerås, Uppsala, Gävle, Norrköping och Linköping. Sedan 2007 arbetar ÅF enligt ett partneravtal för att minska klimatpåverkan och sänka energikostnaden i Boultbees svenska fastighetsbestånd. Ersättningen till ÅF bygger på hur stor energibesparingen blir. När vi fick en förfrågan från Kamppi Center om att se över energiförbrukningen såg vi det naturligtvis som en utmaning, säger Lars Johansson på ÅF. Med erfarenheterna från Sverige i ryggen skulle vi kartlägga energisparmöjligheterna, upprätta en handlingsplan och komma med rekommendationer på åtgärder. Mycket pengar att spara Vi gjorde en förstudie på plats i juni 2007 och en handlingsplan för åtgärder, fortsätter Lars. I november kom vi tillbaka och följde upp det som hittills genomförts. På en avgränsad del av anläggningen satte vi sedan in ytterliga åtgärder. Vi har samarbetat med entreprenörerna och infört ändringar och optimeringar i styrsystem tillsammans med centrumets operativa personal. Tillsammans har vi på ett urval installationer testat inställningar på värme, kyla, luftflöde etc. Resultatet är smått uppseendeväckande 47 % energibesparing! Om vi vidtar motsvarande åtgärder i hela anläggningen, bedömer vi att den genomsnittliga energibesparingen blir 30 %. Det betyder en hel del för driftbudgeten. Från Sverige till Finland och Estland Bengt Gröning är fastighetschef för Boultbees anläggningar i Finland och Estland. Han insåg naturligtvis långt före samarbetet med ÅF att Kamppi Center inte kan ha en energikostnad som kryper upp mot tio miljoner kronor om året. Resultatet är smått uppseendeväckande 47 % energibesparing! Jag inventerade de finska teknikkonsulterna och fann att ingen hade ett koncept som var bättre. När Boultbee dessutom signalerade att ÅF hade gjort ett mycket bra jobb på de svenska anläggningarna, tyckte jag att ÅFs konsulter var väl värda att pröva. I dagarna har Boultbee och ÅF kommit överens om att utvidga partnerskapet. Förutom de svenska anläggningarna ingår samtliga Boultbees köpcentra i Finland och Estland, så nu kan ÅF gå vidare med en fullskalig energieffektivisering av Kamppi Center. Boultbee vill etablera ett nordiskt samarbete med ÅF. Därmed uppnår vi stora samordningsfördelar. Eftersom våra anläggningar är tämligen lika, kan erfarenheterna från en energieffektivisering tas till vara vid nästa projekt. Nästa projekt som redan är på gång är SAS Radisson Hotell i Tallinn. Vi återkommer med mer information och resultat av projektet i kommande nummer av Funktion. Webbaserad energiuppföljning underlättar vardagen En annan fördel med det nordiska konceptet är att vi får samma typ av dokument för samtliga anläggningar, menar Bengt. Rapporter, utredningar, analyser och rekommendationer går på så sätt att jämföra. Men framför allt ser jag fram mot att få tillgång till webbaserad energiuppföljning i form av ÅF Energicontroller. Då kan vi enkelt och överskådligt få en bild av el, värme, vatten och kyla genom regelbundna uppföljningar av förbrukning och kostnad. Eftersom ÅF Energicontroller innehåller lättanvända verktyg för analys, diagram, nyckeltal och annat, blir det här en stor, gemensam och nyttig resurs, som man dessutom kan logga in sig på oavsett var man befinner sig, avslutar Bengt Gröning. I dagarna har det blivit klart att Boultbee säljer Kamppi Center till Protego. Nu köar fastighetsägarna för energideklarationer I år ska hyres- och bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader över 1000 m 2 energideklareras något som ÅF som oberoende part hjälper till med. Deklarationen består av en redovisning av fastighetens faktiska energiförbrukning och vid behov förslag till åtgärder som kan förbättra energianvändningen. För att få detta att fungera smidigt kan fastighetsägaren hjälpa till att ta fram uppgifterna om bl.a. energiförbrukning, men de måste granskas av en energiexpert i ett ackrediterat kontrollorgan. Experten måste vara oberoende och ha styrkt sakkunskap genom certifiering. Det är bara en sådan expert som får registrera uppgifterna hos Boverket och godkänna deklarationen. ÅF är ett sådant ackrediterat kontrollorgan. Men för fastighetsägaren är givetvis energideklarationen bara en början. Om förbättringarna, som nästan alltid kan göras, ska bli verklighet så är det då det verkliga effektiviseringsarbetet kan börja. Det bästa för fastighetsägaren är att åtgärderna nästan alltid är lönsamma.

10 >Landet runt Utblick från Göteborg: Go east young man, men börja här. Vid förra sekelskiftet verkade sedan länge en rad svenska företag i Ryssland, huvudsakligen i S:t Petersburg. Men bildandet av Sovjetunionen innebar en historisk parentes i relationerna. Nu, i det nya Ryssland, håller sig svenska företag framme med besked. IKEA är ett, ÅF ett annat. Fr v Henrik Johansson, Tommy Vähä-Rainio, Mikael Johansson, Horacio Ferreira, Martin Åvall, Peter Johannesson, Urban Kumlien, Jan Nordgren. Att få jobba utomlands är att växa både som människa och yrkesman. När vi intervjuar personer för anställning kommer vi numera ganska snabbt in på frågan om de kan tänka sig att jobba i utlandsprojekt. På kort tid har vi nämligen fått fler och fler sådana projekt. Fast söker man jobb hos oss tänker man nog inte utland i första hand. Säger vi sedan att det kan handla om Afghanistan, Polen eller Ryssland så ökar inte hippfaktorn precis. Men vi ser ändå ett visst ökat intresse. Och jobben måste ju göras. Gränslöst i dubbel bemärkelse Det här berättar Horacio Rassi Ferreira, chef för sektion El vid ÅF i Göteborg, och påpekar att även om utlandsprojekten har svenska beställare så ska rapporterna skrivas på engelska. Också sektion VVS förmedlar samma bild av ökat agerande över gränserna. Gränslöst är just ett av ledorden för hela verksamheten inom affärsområde Installation i Region Väst. Inga uppdrag är för svåra eller för stora, enligt regionchefen Urban Kumlien, som själv bland annat deltar i en samverkansgrupp mellan Vattenfalls kärnkraftsanläggning i Ringhals och ÅF. När komplexiteten i uppdragen växer kopplar vi ihop olika kompetenser, och vi uppmanar medarbetarna att själva gå utanför grupp- och sektionstänkandet för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Vi tar självklart också hjälp av andra ÅF-kontor 10

11 prestigelöst och gränslöst, säger Urban. Det fungerar också omvänt, menar Tommy Vähä-Rainio, gruppchef på VVS. Vårt uppdrag i Afghanistan är ett bra exempel. Det sattes igång i Stockholm av Peter Hjelmze (artikel på sidan 6) men växlades periodvis över till mig. Och i våra uppdrag på energisidan för IKEA i Ryssland har vi tagit hjälp av division Process, men egentligen började IKEA-uppdragen hos Peter Johannesson på Brand & Risk. Många stora svenska företag ute i världen börjar agera i energifrågan nu. De väntar inte in de olika ländernas lagstiftning utan sätter igång konverterings- och besparingsprojekt på egna initiativ, berättar utlandsveteranen Mircea Abrahamsson, som förutom sina uppdrag för IKEA gör energiutredningar för SKF i Spanien och Tyskland. Världsbanken och SIDA handlar också upp tekniktjänster inom energiområdet för olika länder. Apropå gränslöst så köpte ÅF det Göteborgsbaserade Elektrokonsult med 13 anställda hösten 2006 som snabbt införlivades med sektion El och förstärkte såväl resurserna som kompetensen. Vi hade delvis en annan typ av kunder med i bagaget, säger Geir Thorsén och Mikael Johansson som var de två ägarna till Elektrokonsult. Med tanke på att vi var ett litet företag med en annan kultur var det flera av våra medarbetare som undrade hur det skulle bli att komma in i en stor organisation. Men utvecklingsmässigt kände vi att samgåendet var rätt, och idag är vi naturligt integrerade i ÅF även om vi självklart har fått jobba för det från båda sidor. Från bra till bättre Rasmus Cagner, sektionschef VVS, fyller i: Det här synsättet är viktigt för att få in annan kompetens och erfarenhet. Det gäller också vår syn på unga och vetgiriga medarbetare som inte nöjer sig med att bli instoppade i en box. De är vana att söka information där den finns, och då ska vi självklart uppmuntra det så att de inte känner sig begränsade av organisatoriska hinder. I det avseendet tror jag nog att vi i Göteborg kan vara ett föredöme för övriga ÅF. Det är också en fråga om hur vi uppfattas av våra kunder. Vi ska vara ansedda som den bästa konsulten med utpräglat miljö- och kvalitetstänk, och hellre strategisk partner än leverantör. Annars tycker jag att vi faktiskt har världens bästa medarbetare hög kompetens och en vilja att leverera toppkvalitet, vilket inte hindrar att vi kan bli ännu bättre. Organisationen sjuder av kreativitet och dynamik när många kompetenser sammanförs, men jag tror att den verkliga framgången ligger i en större samverkan mellan El och VVS, säger en stolt Rasmus. Vassast i Sverige på energiberäkningar Mycket av våra konsultinsatser idag rör just energitjänster, säger Henrik Johansson, gruppchef på VVS. Och merparten av dem gäller trots allt Sverige. Att vi har extremt mycket att göra kan bero på att vi förmodligen är vassast i Sverige på energiberäkningar. Vi behärskar hela spannet från utredningar och lönsamhetsberäkningar till åtgärdsförslag och besiktning av entreprenader, både för När komplexiteten i uppdragen växer kopplar vi ihop olika kompetenser fastighetsdrift och industriella anläggningar. Och vi gör det med hjälp av beräkningsspecialister inom klimat och energi, erfarna installationskonsulter och kritiska besiktningsmän. På industrisidan är uppgiften ofta att ta hand om överskottsenergi, men industriella processer är något annat än fastighetsdrift. Därför samarbetar vi med processkonsulterna som är mer hemtama inom industrin. Det skapar också en fin grogrund för utveckling av våra medarbetare. Flera av våra kunder uppskattar att ha Rasmus Cagner en enda partner som håller i allt, dvs. även tar ansvar för genomförandet av det vi har rekommenderat, vilket vi i sådana fall gör genom dotterbolaget Funktionspartner. Just nu är vi överhopade med förfrågningar om energideklarationer. Vi har tre certifierade personer på det här kontoret, men fler skulle behövas. Jag behöver nyutexaminerade såväl som tungt erfarna tekniker omgående, förklarar Henrik. Ständig utveckling ökad attraktionskraft Urban Kumlien bygger på med egna reflektioner: En grundsten för oss är att vi hela tiden fokuserar på kompetens, engagemang och kvalitet. Det är då vi också kan skapa tillväxt. Vi ingår visserligen i en stor och stark organisation, men vi måste ändå skapa vår egen framgång regionalt. Våra utmärkta verktyg, som simuleringsmodeller, energiklimatmodeller och 3D-visualisering kommer man långt med, men ännu längre med duktiga och motiverade medarbetare. Vi ser också att allt fler kunder är lyhörda för att testa nya idéer och förstår värdet av långsiktiga relationer med oss. Och allt det här bäddar för att vi kan rekrytera och utveckla fler duktiga personer, inte bara sådana som vill ut i världen vi har ju faktiskt intressanta uppdrag runt knuten, exempelvis i Uddevalla, Varberg, Borås och Trollhättan, avslutar Urban Kumlien. 11

12 PORTO BETALT Vår funktion Verksamheten som aldrig får stanna För fyra år sedan hade IBMs svenska databehandlingsverksamhet vuxit så pass att man behövde göra en grundlig renovering av datorhallarna. I samband därmed uppstod även behov av att bygga ut och förstärka kyloch elförsörjningen. ÅF fick uppdraget. Det här är en verksamhet med mycket speciella krav, berättar Stefan Cartling på ÅF. Utgångspunkten är att krävande kunders databehandling absolut inte får stanna eller ens störas. Här handlar det om stora hallar som drar stora effekter. Datorhallar på sammanlagt m 2 ska ha kontinuerlig eltillförsel och arbeta i ett optimalt klimat. Hög säkerhet och låg energiförbrukning Med IBMs krav som grund utarbetade vi en ny byggnadsdesign, fortsätter Stefan. Vi projekterade också hela anläggningen och tog fram ritningar på såväl datorhallar som installationer. Databehandling ställer stora krav på teknik och driftsäkerhet. Därför tog vi fram flera olika sätt att producera el och kyla för att höja säkerheten. Det ska alltid finnas minst ett alternativ om den ordinarie matningen blir utslagen. En annan viktig aspekt, som vi också löste, är hur anläggningar för el och kyla ska kunna arbeta energieffektivt. Projektstyrning från England Trots den enorma ytan har kapaciteten börjat slå i taket igen. Just nu arbetar vi med att hitta lösningar på hur fler datorer ska kunna ställas in och fungera i befintlig miljö. När väl systemstudien är klar hoppas vi få genomföra hela projektet. Inte nog med att det här är en teknisk utmaning. Projektet leds från England av IBM och dess fastighetsförvaltare Johnson Control. Att arbeta enligt engelsk projektkultur är lite annorlunda och kräver en del anpassningar från vår sida. Men vi har ett gott samarbete och har lätt för att resonera ihop oss när åsikterna går isär, precis som det anstår riktiga gentlemen, avslutar Stefan Cartling med ett leende. Sanna och ÅF Golden League Läs mer på Tel:

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Funktion. Projektutveckling. www.funktion.se. Tema: Mycket att vinna på ett breddat och fördjupat samarbete.

Funktion. Projektutveckling. www.funktion.se. Tema: Mycket att vinna på ett breddat och fördjupat samarbete. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR NOVEMBER 2007 Projektutveckling Tema: Mycket att vinna på ett breddat och fördjupat samarbete. www.funktion.se >Ledaren Större åtagande

Läs mer

Funktion. Energi & Synergi. www.funktion.se. Tema: Klokt samspel vårdar värden för hus, miljö och människor EN TIDNING FRÅN ÅF MARS 2009

Funktion. Energi & Synergi. www.funktion.se. Tema: Klokt samspel vårdar värden för hus, miljö och människor EN TIDNING FRÅN ÅF MARS 2009 Funktion EN TIDNING FRÅN ÅF MARS 2009 Energi & Synergi Tema: Klokt samspel vårdar värden för hus, miljö och människor www.funktion.se >Ledaren I n n e h å l l 2 3 4 6 7 8 10 11 12 Ledaren Nytänkande Mycket

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

TEMA: KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING FÖR BÄTTRE KOLL PÅ BYGGPROCESS OCH EKONOMI

TEMA: KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING FÖR BÄTTRE KOLL PÅ BYGGPROCESS OCH EKONOMI Funktion EN TIDNING FRÅN ÅF JUNI 2010 WWW.FUNKTION.SE TEMA: KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING FÖR BÄTTRE KOLL PÅ BYGGPROCESS OCH EKONOMI I N N E H Å L L 02 Ledaren 03 Modern teknik i hundraårigt riksdagshus

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

+REVIT GER AXIS OKIDOKI. ger form åt Änglagården DIGITAL KOLL. AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND

+REVIT GER AXIS OKIDOKI. ger form åt Änglagården DIGITAL KOLL. AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND images ETT KUNDMAGASIN FRÅN AEC FÖR BYGGINDUSTRIN I 2013 +REVIT GER AXIS DIGITAL KOLL AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND OKIDOKI ger form åt Änglagården Det går

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken Kontakt Nr 1 2010 Nyheter från Midroc Electro AB Lars Lohman går och går Ministerbesök i Sandviken Automation expanderar Emil & Anna Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken Midroc LULEÅ LER framgångar

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer