Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2)"

Transkript

1 Nr Årg 85 MEDLEMS- OCH ORGANISATIONSTIDNING Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2) Nationalistisk förstelning skapar palestinskt elände På egen hand i det Heliga Landet Tvåstatslösningen är en dödfödd plan (DEl 2)

2 Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka kärlek och intresse för Israels folk och staten Israel, förmedla medel till ändamål relaterade till Israel och det Judiska folket, förmedla biblar och positiv litteratur om Israel m.m. Israels Vänner Husie Kyrkoväg Malmö Org.nr: Tlf: +46 (0) E-post: Hemsida: Kontoret nås säkrast: Må 9-15, On 9-12, To 9-15 Verksamhetskoordinator: Mikael Amundsen Styrelse Brith Aspenlind, Doréen Hendrickson, Dan Johansson, Bo-Christer Jönsson, Curt Levin, Siegfried Luikert, Henry Nordin, Barbro Nylén, Nils Olof Persson, Göte Ragnarp (ordförande). Medlemsavgift/Prenumeration Inom Sverige: 100 kr / år Finland / Åland: 15 / år, Norge: 150 Nkr / år Danmark: 125 Dkr / år, Övriga: 250 kr / år Kontonummer i Sverige Bankgiro: Plusgiro: Kontonummer i Utland Finland: IBAN: FI SWIFT: SWEDFIHH Norge: SWEDBANK Övriga: IBAN: SE SWIFT: SWEDSESS Israels Vän Ansvarig utgivare Utgåvor Henry Nordin 6 nr / år Materialstopp nästa nr 1 februari 2013 Textmaterialet i tidningen får återanvändas efter givet tillstånd av utgivaren samt med tydligt angiven källhänvisning. Övrigt enl. ök. INNEHÅLL Ledaren Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel av Siegfried Luikert Tvåstatslösningen är en dödfödd plan av Dan Johansson På egen hand i det Heliga Landet av Bo-Christer Jönsson Nationalistisk förstelning skapar palestinskt elände Korta nyheter från Israel Samling i Vallhamra, Göteborg Framsidans bild av Franz T. Cohn Glimtar från lövhyddofesten i Israel 2012 Bokrecension: Bäste Herrn, låt mig få leva Kommande Israelmöten Initiativ i Karlskrona 1875 Foto: Israel Ministry of Tourism Interiör från Bebådelsekyrkan i Nasaret, Mellanösterns största kyrka, som påminner besökaren om den märkliga händelsen då ängeln Gabriel uppenbarade sig för Maria. Där och då gick Bibelns gamla profetia om att en jungfru skulle bli havande i uppfyllelse. Inbetalning, adressändring, avbeställning Ange namn, adress och medlemsnummer. Vid adressändring ange även tidigare adress. Ev. medlemsnummer finns på tidningens baksida vid adressen. Testamentsgåvor - Vi konstaterar med tacksamhet att många under de senaste åren valt att testamentera till Israels Vänner, till stor glädje och välsignelse för angivna speciella ändamål samt verksamheten i stort. Vi tar tacksamt emot alla gåvor och står till tjänst med råd och stöd i testamentsfrågor. Fråga oss gärna. Ring: ISRAELS VÄN - 2

3 Frid över Israel! Halleluja! Med de orden avslutade Lewi Pethrus sitt jordeliv, enl. boken I stormens öga av hans dotter Miriam Pethrus- Peterson. De passar också utmärkt som rubrik i ett julnummer. När Jesus föddes i Betlehem inleddes uppfyllelsen av löftet om en frid utan ände över Davids tron, Jerusalem, Israel och hela världen. Den påbörjade resan mot den underbara fridens framtid har varit, är och förblir ännu en kort tid minst sagt turbulent för Israel och hela världen. Det är Judarnas Konungs återkomst till det återupprättade Israel som är garanten för en ljusnande framtid. Guds ärkefiende däremot önskar motsatsen, ofrid över Israel, och har lyckats att plantera en negativ grundsyn på Israel hos en stor del av världens regimer och mediaföretag. I stället för att önska frid över Israel domineras mediabilden och världens politiska agendor av en stor israelfientlig lobby som vakar över varje tillfälle, konstruerat eller verkligt, att med frenesi och övertoner i högsta falsett kasta sig över det lilla landet. Israel utkämpar sina folkrättsliga matcher inför en publik till stor del bestående av antisemitismens och mediadrevens supportrar, vars okvädningsrop ekar genom FN:s och EU:s plenisalar ut över hela världen. Nu får vi inte glömma att på läktarnas översta krön, Jerusalems murar enl. Jesaja 62, finns också Israels vänner och förebedjare, som har kontakt med överdomaren. Exempel på vad jag menar är Ship to Gaza och Arafats uppgrävda kvarlevor. När Estelle avseglade till Gaza fanns inget verkligt intresse för palestinierna hos någon ombord. Ett genomskinligt biståndsalibi var lasten, som bestod av några meningslösa prylar. Hela avsikten var uteslutande att provocera Israel till något som sedan skulle användas som ett misskrediterande slagträ mot landet. På bästa sändningstid visade SVT upp, sin vana trogen, några patetiska indignationsnummer av några som knappast varit i samma goda skick om man besökt Nordkorea, Iran, Kuba, Syrien eller något annat konfliktområde. Risken att de fortfarande inte återkommit hade däremot varit överhängande. Yasser Arafats änka Suha har genom åren bestått världen med hatfyllda utbrott mot Israel av klassiskt antisemitiskt snitt ifrån sin lyxtillvaro i Paris, vilken enl. många källor finansieras av biståndsmedel och skumma affärsinkomster. Det kan knappast vara för att hedra Arafats minne som Suha pressade fram den spektakulära åtgärden att efter åtta år gräva upp hans kvarlevor. Detta är endast tänkt som ett vapen i en fullständigt besinningslös illvilja mot Israel. Avsikten är att bevisa att Arafat förgiftades av Israel. Ur israelisk synpunkt hade detta möjligen varit ett alternativ långt tidigare men inte då. Vid den aktuella tidpunkten var Arafats ställning försvagad även internt. LEDARE Henry Nordin Redaktör En vetenskapligt objektiv påvisad förgiftning bevisar inte Israels skuld. Utan tvekan hade Arafat andra fiender på närmare håll. Det bibelförankrade ordspråket som man sår får man skörda äger nog här sin tillämpning. Israels fiender verkar i samma anda och under samma paroll som medeltidens jesuiter: Ändamålet helgar medel ; lögner och falskspel med manipulerade fakta och allt annat med ändamålet att skada Israel. Till den kategorin kan också räknas Aftonbladets anklagelser mot Israels armé om dödande för stöld och försäljning av mänskliga organ. Tack vare att Judarnas Konung Jesus kom till jorden och bringade en heltäckande försoning finns det nåd och förlåtelse för alla från rövare och antisemitismens värsta företrädare till en hygglig medelsvensson. Den som bekämpar Israel kämpar mot Judarnas Konung. Det gjorde också Saulus av Tarsus men på ett ögonblick öppnades hans andliga ögon med en total livsförvandling som följd. Det är julens hoppfulla budskap till alla. Även den mest inbitne israelhatare kan förvandlas och då av hela sitt hjärta instämma i Lewi Pethrus sista ord: Frid över Israel! Halleluja! ISRAELS VÄN - 3

4 Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel I förra numret publicerades den första delen av Siegfried Luikerts artikel med ovanstående rubrik. Här fortsätter och avslutar Luikert sina bibelförankrade reflektioner i ett intressant och viktigt ämne. Som en sammanfattande påminnelse nämner vi här föregående artikels underrubriker: * Bibeln är Guds ord! * Vilken Gudssyn bär du inom dig? * Gud är skaparen! * Gud, alltings skapare har rätt att fördela sin jord som han vill! * Gud är allsmäktig! * Gud sitter på tronen! * Gud är A och O Alef och Tav! Gud är den rättfärdige domaren! Detta är en sida av Gud som i många sammanhang har bortteologiserats. Hur känns det att bli orättvist behandlad? En sund reaktion på orättvisan är att man söker och längtar efter att sanningen skall komma fram i ljuset och rättvisan upprättas. Anhöriga till mordoffer ger ofta uttryck för lättnad när mördaren blir fälld och får en rättvis dom. En rättvis domare är en respekterad och uppskattad myndighetsperson i en demokratisk rättsstat. Tack och lov att det finns en rättfärdig domare i Himlen! Vi är snabba på att döma Gud. Så fort det sker något hemskt så höjs frågan: Hur kan Gud tillåta något sådant? Var fanns han i sammanhanget? Tänk på alla dessa oskyldiga.... Till saken hör att vi i det stora hela trampar på Gud och hans ord. Vi spottar honom i ansiktet och hånar honom inom samhällets alla områden. Det som är en styggelse för Gud kallar vi för något gott. Det som gör Gud bedrövad och ledsen upphöjer vi till det normativa. De mest ömkansvärda och försvarslösa mördas i tiotusentals i moderlivet; platsen där de skulle vårdas och skyddas som mest. Barn berövas grundtryggheten i familjen. Kvinnor och män utnyttjas, missbrukas, misshandlas och mördas i otaliga konflikter. Till allt detta behövs ingen Gud. Det gör vi själva i vår kärlekslöshet, girighet och strävan att söka vårt eget bästa. I jakten efter makt, pengar och lustbetonat självförverkligande drar När Jesus föddes i Betlehem var det ett bevis på ligheten och att Gud håller sina löften. Ingen Betlehem, världens äldsta kyrka. Foto: HolyLandPhotos.org vi fördärv och elände över medmänniskor och hela Guds skapelse. Gud kallar det för synd och syndens lön är döden. Det predikas att Gud inte dömer. I Himlen vet änglarna bättre! I Uppenbarelseboken 16:4-7 läser vi om en ängel som ropar: Rättfärdig ISRAELS VÄN - 4

5 Guds trofasthet mot Israel och hela mänskblir oberörd av ett besök i Födelsekyrkan i är du som är och som var, du Helige, ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod och därför har du gett dem blod att dricka och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga: Ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. I himlen är man övertygad om, ja man gläds, över Guds rättfärdiga domar! Gud har faktiskt rätt att döma de som går emot hans vilja i stort och i synnerhet de som rör vid hans ögonsten, d.v.s. Israel. På vilken sida står du? Gud är trofast! Vår Gud är en trofast Gud! Enligt Romarbrevet 11:28-29 är det judiska folket som ännu inte tror på Jesus som Israels Messias visserligen evangeliets fiender men på grund av utkorelsen älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Trofasthet är en del av Guds väsen. I Psalm 146:6 läser vi att han är trofast för evigt! Solen, månen, stjärnorna och havet med dess böljors brus vittnar om att Israels släkte fortfarande är ett folk inför Gud. Läs om detta i Jeremia 31: Är vi trolösa han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv! Skulle Gud ha förkastat Israel på grund av deras trolöshet vem av oss skulle kunna räkna med Herrens trofasthet den dagen vi dör? Skulle Gud upphöra att vara trofast mot Israel finns det ingen garanti längre att han förblir trofast mot någon av oss. Men tack och lov. Han som kommer igen ridande på en vit häst heter t.o.m. Trofast och Sann. Upp.19:11 Gud är kärlek! Aposteln Johannes skriver: Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärleken. Guds kärlek är inte som världens kärlek. Den beskrivs i 1 Kor. 13. Den är tålig och mild... den tillräknar inte det onda... den fördrar allting... den tror allting... den hoppas allting... den uthärdar allting kärleken upphör aldrig! Sådan är Guds kärlek till dig och mig men det är med samma kärlek han älskar Israel. I 5 Moseboken 7:7 läser vi att Gud utvalde Israel inte på grund av att de är så bra, så duktiga eller fullkomliga utan på grund av hans kärlek. Profeten Jeremia tillägger att det är med en evig kärlek som Gud älskar Israel. Tror vi att Gud är kärlek då får vi lugnt lägga Korintierbrevets beskrivning av den gudomliga kärleken både på oss och på Israel. Gud är så mycket större än vi kan begripa. Tankarna jag har snuddat vid är långt ifrån fullständiga men ändå viktiga. Vi får fortsätta att forska i Ordet och bli alltmer uppfyllda av Anden så att det vi läser blir levande för oss. Det är dags att vi på nytt gör Bibelns Gudssyn till vår egen. Det förutsätter att vi på nytt ser Bibeln i sin helhet som Guds ord och då kommer vi att synkronisera vår syn med Guds syn i livets många frågor och även på Israel. Det är på den vägen vi får räkna med hela den himmelska andliga välsignelsen. Siegfried Luikert ISRAELS VÄN - 5

6 $ 2 1 Tvåstatslösningen är en dödfödd plan I föregående nr publicerade vi den första delen av Dan Johanssons analys av den politiskt och medialt korrekta tvåstatslösningen och här fortsätter och avslutar han den omfattande genomgången av fakta, myter och falskhet i detta infekterade storpolitiska ämne. Som en summerande sammanfattning återger vi här den första artikelns underrubriker.» Tvåstatslösningens mantra» Att gå emot Guds plan för området» Ariel Sharon» Ariel Sharon var emot Oslo-avtalet när det senare skulle presenteras» Sasson-rapporten Middle Area Gaza Gaza North Border Mediterranean Sea Gaza Strip ISRAEL West Bank EGYPT JORDAN U n i t e d N a t i o n s O f f i c e f o r t h e C o o r d i n a t i o n o f H u m a n i t a r i a n A f f a i r s occupied Palestinian territory West Bank: Area C Map February 2011 International Border Green Line Israeli Unilaterally Declared Municipal Area of Jerusalem 1. In 1967, Israel occupied the West Bank and unilaterally annexed to its territory 70.5 km of the occupied area Barrier Oslo Agreement Constructed / Under Construction Planned Area (A), (B) Area C & Nature Reserves Oslo Interim Agreement Area A : Full Palestinian civil and security control Area B: Full Palestinian civil control and joint Israeli- Palestinian security control Area C: Full Israeli control over security, planning and construction 2. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Cartography: OCHA-oPt - February Base data: OCHA, PA MoP, JRC No Man's Land Tulkarm Qalqiliya 1949 Armistice Line (Green Line) Hebron Salfit Ramallah Bethlehem Jenin Nablus East Jerusalem Tubas Jericho Dead Sea River Jordan Karta över Judeen/Samarien med A/B och C områden angivna. Kartan kommer från FNs organ för Humanitär hjälp till Palestina publicerad 2011 Källa: update 08. For comments contact or Tel (02) Kilometers Palestinskt jubel Från palestinsk sida var tillfredställelsen över rapporten stor. Man önskade att det internationella samfundet nu skulle säga till Israel att nu får det vara nog. USA uppmanade Israel att avveckla alla utposter. Flera andra länder hakade på den nya trenden att fördöma Israel för den påstådda ockupationen. Den israeliska fredsrörelsen, Peace Now, hävdade att bosättningarna hade tagit 40 % privat palestinsk mark i beslag för bebyggelse. En mängd felaktiga sifferuppgifter användes i debatten. Dessa oriktiga siffror användes sedan i sin tur av rörelser i Sverige som inte sökte Israels bästa. Israelisk domstol dömde 2007 Peace Now att offentligt gå ut och förneka siffrorna och att i stället gå ut med sanningsenliga siffror. Dessa rättade fakta blev dock aldrig presenterade här hemma i Sverige utan vi fick fortsätta att leva med lögnerna och tro att de var sanna. I december 2005 och januari 2006 drabbades Ariel Sharon vid två tillfällen av stroke och ligger sedan dess i koma. Hans barn vägrar att ge tillåtelse till att stänga av den livsuppehållande insatsen. Han sägs idag ligga i vaket tillstånd. Hans tillstånd betecknas som vegetativt, det betyder att han sondmatas, kroppen fungerar basalt men saknar intellektuellt och känslomässigt liv. Att byta land mot fred blev den förhandlingsstrategi som nu skulle komma att gälla. Västbanken delades in i A, B och C-områden, där en noggrann status för varje område utarbetades. Område A skall vara under full kontroll av den palestinska myndigheten och bestå i första hand av palestinska urbana områden. Område B skall vara under palestinsk civil kontroll, samt delad palestinsk och israelisk säkerhetskontroll. Område B omfattar den övervägande delen av de palestinska glesbygdsområdena. Område C skall vara under fullständig israelisk kontroll. Den palestinska myndigheten ansvarar för utbildning och hälsovård inom området. Område C omfattar ungefär 60 % av Västbanken. Sasson-rapporten förkastas idag För att försöka hitta en stabil grund för sin närvaro på Västbanken gav Benjamin Netanyahu och justitieministern professor Yaakov Neeman i uppdrag till Edmund Levy, tidigare justitieråd, att gå igenom hela den lagliga situationen och vad som gäller för Västbanken. Man önskade en total genomlysning av frågan och en noggrann redogörelse för hur den internationella juridiken såg på frågan. ISRAELS VÄN - 6

7 Kommittén fick namnet: Kommittén för att undersöka tillståndet för byggande i Judéen och Samarien. Frågan var oerhört viktig och det gällde att hitta en lösning eftersom Högsta domstolen tidigare gett tillstånd till rivning av ett antal bosättningar och utposter på Västbanken. Israel har rätt till de ockuperade områdena Kommitténs redovisning av resultatet av undersökningen väcker en storm av vrede i land efter land. Den kallas för lögnaktig, ett beställningsjobb, ett hot mot världsfreden osv. Människorättsorganisationen Yesh Din menade att kommittén hade inrättats bara för att regeringen skulle kunna kringgå Högsta domstolens och Åklagarmyndighetens tidigare beslut. Man menade att kommitténs uppgift också var att hitta en väg som skulle kunna göra det möjligt att hitta ett sätt att retroaktivt kunna godkänna alla bosättningar. Vad hade då kommittén kommit fram till? En av slutsatserna var att det inte finns någon israelisk ockupation av Västbanken enligt internationell lag. På samma sätt säger kommittén att bosättningarna i området inte heller strider mot denna lag. När Jordanien ockuperade Västbanken åren mellan 1948 och 1967 så blev detta aldrig erkänt av det internationella samfundet. När Israel intog området 1967 tog man det således inte från Jordanien som ju själva hade tillskansat sig det genom krig. Dessutom hade ju araberna tackat nej till området i 1947 års FN beslut. Området var alltså res nulius = land utan ägare. Minister efter minister träder nu fram och ber premiärminister Benjamin Netanyahu att omgående stadfästa kommitténs rapport och att tillbakavisa alla felaktigheter i den tidigare Sasson-rapporten. När detta har gjorts har den israeliska regeringen ett arbetsdokument VÅRENS RESOR MED ISRAELS VÄNNER Se mer på eller ring MARS 2013 Vandringsresa -Vandra mellan Nasaret och Genesarets sjö 11 dagar. Halvpension. Även boende på Orit. Pris Reseledare: Siegfried Luikert Direktflyg från Arlanda ENDAST FÅ PLATSER KVAR MAJ 2013 Alternativa resan -för dig som vill se mer. Södra Israel. 12 dagar. Halvpension. Baddagar i Eilat ingår. Pris Reseledare: Siegfried Luikert Direktflyg från Arlanda. 18 PLATSER att gå efter beträffande hur man skall agera i de olika frågor som kommer upp vad gäller Gaza och Västbanken. Protesterna mot rapporten är stora och den kommer, när den skrivelsen stadfästs, att få stora internationella följdverkningar. Även vi i Sverige kommer att tvingas ta ställning till hur vi skall bedriva vår utrikespolitik gentemot Israel. Det finns ju inget som tyder på att en palestinsk stat skulle skapa fred i Mellanöstern, snarare tvärtom. I ökande grad har många av världens länder börjat vända sig mot Israel i olika politiska frågor. Det betyder att Israel måste själva hitta en lösning på situationen och där är du och jag viktiga i vår förbön och vårt ställningstagande. Här måste vi läsa och sätta tro till Guds profetiska ord. Vi får inte luras att bli enögda utan vi måste se helheten i Guds plan för Assyrien, Egypten och Israel. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!, Jes. 19: Opinionen har svängt, annektera Västbanken Fler och fler inom det judiska ledarskapet börjar nu öppet tala om att annektera Judéen och Samarien. Låt oss börja med de så kallade C-områdena, säger man. Påtryckningarna på Benjamin Netanyahu är starka. ISRAELS VÄN - 7

8 Med hänvisning till den nyss avgivna rapporten om Västbankens status så borde annekteringen kunna genomföras. Naturligtvis kommer det att innebära en politisk proteststorm över hela världen. Här är det viktigt att de kristna som har förstått det profetiska ordet står fasta i sitt stöd för Israel, men framför allt i sin förtröstan på Guds Ords genomslagskraft. Araber för Israel Det är glädjande att se hur det växer fram en gräsrotsrörelse som vill ha fredliga relationer mellan judar och araber. Man samtalar om fördjupat samarbete inom kommunala verksamheter, samarbete vad gäller vattentillgångar, samarbete vad gäller att gemensamt exportera varor. Vi ser hur handelsutbytet, import/export, mellan Israel och palestinierna växer väldigt starkt. Här hemma talar vi istället om bojkott. Arabiska partier i Knesset har inflytande i olika statliga utskott. Vi ser hur fler karismatiska judiska och arabiska pastorer möts i kärlek. I undersökning efter undersökning säger araberna i Israel att de vill hellre ha judiskt styre än arabiskt styre där de bor. Vi ser hur stora städer som Tel Aviv och Haifa idag har blandad judisk/ arabisk befolkning, likaså staden Nazareth. I Netanya möter jag arabiska kvinnor och barn både på gatorna och på stranden. Tyvärr lyssnar världen bara på den militanta högljudda grupp som hela tiden talar om Israels utplånande. Där finns ledarskapet som först Freedom is Not Free står det på skylten tillhörande detta minnesmärke från den väpnade kampen Arbetare vid en maskin med ett gevär i ena handen. och främst tänker på sina egna intressen på folkets bekostnad. Den tysta massan tiger och önskar en förändring. Politikernas misstag: De har delat mitt land Det vore önskvärt, ja, det är livsviktigt, att vårt lands politik harmoniseras med Guds plan för området. Att via politiken gå emot den planen blir förödande för hela vårt land. Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk, Joel 3:1-3. Vi ser här hur tvåstatslösningens företrädare kommer att få sin dom, och jag anser att tidpunkten för den är nära förestående. Profeten Sakarja beskriver den närmaste framtiden för oss: Ropa ut: Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hednafolken som sitter så säkra, ty medan jag endast var lite vred hjälpte de ondskan att förökas. Därför säger Herren så: Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall byggas där, säger Herren Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Foto: Mikael Amundsen ISRAELS VÄN - 8

9 Jerusalem. Ropa ut än en gång: Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion, än en gång skall han utvälja Jerusalem., Sak. 1: Guds väg för hur det skall bli fred i området är förutsagd av profeten Sakarja. Han beskriver hur det skall gå till. Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli som stamfurstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebusiterna. Jag skall slå upp mitt läger omkring mitt hus mot härar som kommer och går. Ingen förtryckare skall längre komma över dem, ty jag vaktar nu med öppna ögon. Sak. 9:7-8. Det är mitt land säger Gud Guds återuppbyggnadsplan har redan börjat. I Jesajabokens 35:e kapitel verserna 1-10 förekommer ordet skall 24 gånger. Det är så Gud skall agera för att återställa freden i Mellanöstern. I profeten Hesekiels bok kapitel 36 och verserna kan du se den 14-punkters plan för restaureringen av landet som Gud handlar efter. På nyhetssändningarna i Rapport och Aktuellt kan du se hur det går i uppfyllelse. Även på Kanal 10, den kristna TV-kanalen, kan du i Nyheter från Israel varje vecka noga följa med i utvecklingen. Guds Facit ligger fast, Han genomför sin plan Guds plan för fred i Mellanöstern är i detta nu under utveckling på det sätt som han låtit sina tjänare profeterna vittna om. Den gäller för Assyrien, Egypten och Israel. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!, Jes. 19:24-25 Då har Gud, trogen sina löften, fullbordat det som all världens politiker förgäves kämpat för att åstadkomma. Mellanöstern blir då det centrum för välsignelser som det var menat att bli. Jerusalem blir Den Store Konungens stad. Du som var med och bad och arbetade för detta får då uppleva Bibelordets sanning: Den som välsignar Israel blir själv välsignad! Dan Johansson KONSTLOTTERI Lottpris 100:-/st (Lottring 200 lotter) Ditt folk är mitt folk, din Gud är min Gud och dit du går - går också jag (Ruts bok) Kid Kumlin har beslutat att skänka en målning till förmån för FÖRENADE ISRAELINSAMLINGEN KEREN HAYESOD i samarbete med Ulf Cahn VINST: Tavla: Drömspel om våren i olja 80x100 cm (bilden) av Kid Kumlin Du deltar i lotteriet genom att beställa en eller flera lotter direkt från Kid Kumlin. När du sedan får lotten/lotterna skickade till dig finns uppgifter om bank- och postgironr för betalning bifogat. Vid betalningen anger du Kumlinkonst och lottnr, namn och adressuppgifter. Kid Kumlin Kumlingården Ingatorp Tel: E-post: Med varma hälsningar Kid Kumlin ISRAELS VÄN - 9

10 Moderna spårvagnar underlättar kommunikationen och är ett miljövänligt alternativ i den ökande Jerusalemtrafiken. Foto: Bo-Christer Jönsson Hönseriet vid Hoppets skola. Här värper kommer hela regionen till del. T.h. står re På egen hand i det Heliga Landet ISRAELS VÄN - 10 Vi nalkas Ben Gurion och jag tänker på vårt första besök i Israel, 1983, då vi flög med El Al och välkomnades med glad israelisk sång och musik inför landningen. Inte så denna gång, men utanför flygplatsen möts jag av härlig sommarvärme och fågelkvitter i buskarna. Det blir först buss nr 5 till El Al Junction där jag byter till buss 947. När vi närmar oss Jerusalem och den gamla bussen får kämpa i de kraftiga backarna, påminns jag om sången Se vi går upp till Jerusalem som jag lärde mig som barn. Det känns mycket speciellt att på nytt få nalkas Jerusalem, den store Konungens stad! Jag tar in på Abraham Hostel utmed Jaffa Street. Här möts jag av roliga slogans på väggarna som Abraham the first backpacker. Men hur var det? Abraham stannade i landet, backpackers reser tillbaka hem som en tysk jurist kommenterade. Utanför härbärget har jag alltså Jaffa Street som nu har fått en fantastisk miljö efter ombyggnad. Bilar och bussar är borta. Istället möts jag av moderna spårvagnar. Ljudet från dessa, med sina pinglande klockor, tilltalar mig verkligen. Strax norröver vid Centrala Busstationen går spåren över den nya bron The Harpe, harpan som påminner om kung Davids harpospel, ett fantastiskt byggnadsverk. Från King of Kings bönetorn, andra sidan Jaffa St. har vi en fantastisk utsikt över Jerusalem. Det är en mäktig upplevelse att be här utifrån Jesaja 62 För Sions skull

11 hönorna äggen som ktor Alfred Rock. Foto: Bo-Christer Jönsson vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Jag deltar tillsammans med min vän Lewis Sherman i en två timmars morgonsamling med lovsång och tillbedjan. Det sjunger fortfarande inom mig: Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, in this place / Pour out your power, pour out your power, in this place. En rundvandring i Jerusalem för mig upp på Olivberget. Jag stannar till vid en olivträdslund och blir stilla. Leker med tanken, Herre kanske var det här du lämnade dina lärjungar och for upp till Fadern. Då är det här du skall komma tillbaka i konungslig härlighet. Halleluja, Din ankomst är nära! Buss nr 21 för mig till Beit Jala och Hoppets skola. Jag möter här Laila och Alfred som förestår skolan, för att överlämna ett ekonomiskt stöd från Israels Vänner. De visar stor tacksamhet för gåvan, och det visar sig att de är i en mycket svår ekonomisk situation. Stödet från flera olika donatorer har successivt minskat. Laila berättar att de ligger kraftigt efter med löneutbetalningarna till sina 12 lärare. Dessutom står de nu inför vintern som innebär dyra uppvärmningskostnader. En inkomstkälla för skolan är deras hönsfarm med plats för värphöns. Skolan är normalt en stor äggproducent inom närområdet. I nuläget har de endast 1700 värphöns, äggproduktionen är på nedåtgående och de är nu i stort behov av nya kycklingar att föda upp till värphöns Utlämnade? Trots sin situation vill de inte lämna, de har verkligen ett hjärta för de arabiska barnen på skolan. Vad skulle hända dem om inte skolan fanns? Utlämnade? 15 pojkar bor på skolan på grund av svåra hemförhållanden. Skolbarnen är glada, lärarna visar inga bistra miner, de ber och förtröstar på Herren att hjälpen skall komma. Jag blir naturligtvis djupt berörd av mitt besök och konstaterar att här behövs hjälp långt mer än vad Israels Vänner förmedlat. Jag avslutar mitt besök på skolan med att vi tillsammans ber om Guds hjälp. Dagen avslutar jag med ett besök i Immanuel Church i Betlehem. Jag träffar Nihad Salman, som nyligen var i Sverige och predikade försoning tillsammans med Evan Thomas, messiansk pastor i Beit Asaf. Jag får här del av ett underbart arbete i en mycket svår och utsatt miljö. Viktigt att vi ber både för de messianska församlingarna i Israel och för de evangelikala församlingarna på Västbanken. Buss 947 till Natanya. Det är fredag och jag får ge mig av i tid innan Sabbaten börjar och all trafik stannar upp. Stor glädje att komma tillbaka till hotell Orit. Möts av samma helhjärtade och familjära atmosfär som vanligt. Nu var det Karin och Lennart Sjöholm som tillfälligt vikarierade som föreståndare. Jag möter Siegfrid Luikert som är här med en grupp pastorer från södra Sverige. Jag förenar mig med dem i ett besök/ deltagande i Synagogan där Sabbaten inleds och därefter blir det en härlig middag på hotellet. På lördagen firar vi gudstjänst i den messianska församlingen Beit Asaf, där Evan Thomas är pastor. Efteråt blir det våfflor på Orit där Evan Thomas talar till pastorsgruppen om sitt uppdrag och om situationen i landet. Och jag fick vara med. En härlig dag hade vi tillsammans. I mina tankar för denna resa har funnits besök i Tel Aviv. Det blir så, jag släpps av på den stora busstationen, på plan 6. Hur hittar jag ut härifrån.? Det blir linje 5 ISRAELS VÄN - 11

12 till Rothshild blvd. Jag besöker Independence Hall. Den är under ombyggnad, men jag blev insläppt och fick en bild på podiet. Efter ett intressant besök på Hagana museet vandrade jag mot Gamla Jaffa. Jag kom genom 50-talets nybyggarområde Neve Tsedek. Ett mycket vackert område där jag kom i samspråk med en judisk kvinna med spansk bakgrund. Så gott vi nu kunde förstå varandra förstås. Väl framme i Gamla Jaffa, och en rundvandring här, slås jag av den oerhört vackra kustlinjen norrut. Rekommenderas! Jag avslutar mitt besök i landet med att betjäna i en bespisningstjänst med Brian Slater i församlingen Beit Asaf, för äldre och behövande. Vi var ett femtontal volontärer som fick hjälpa till med att duka upp för fest. Vi förberedde också med kläder och matvaror för utdelning. Klockan öppnades dörrarna och in strömmade drygt 50 män och kvinnor med sina dragkärror. Vi hälsade dem glatt med Shalom, Shalom och skakade hand. Vi serverade dem, det blev soppa, därefter en kycklingrätt och sen kaffe/te och kaka. Brian talade till dem och det var sång och musik, och det var många glada leenden. Därefter utdelning av kläder och matvaror. Det var hela tiden en festlig stämning och insatsen gjorde starkt intryck på mig. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig, sa Jesus. Shalom! Bo-Christer Jönsson Kära vänner till Israel! Under 2012 har Israels Vänner, bl.a. genom våra sex månadsbrev, under de månader då inte Israels Vän ges ut, aktualiserat ett antal mycket angelägna hjälpprojekt i Israel. Responsen har varit glädjande stor från våra gåvogivare och därigenom har vi kunnat förmedla ett omfattande stöd till de angivna ändamålen. Allt detta ligger helt i linje med Israels Vänners syfte och ambitioner. Vi har genom åren haft låga administrationskostnader genom t.ex. ett enkelt kontor med låg hyreskostnad. En hel del arbete utförs ideellt. Utöver den extra satsningen på månadsbreven skickade vi ut Israels Vän nr 5 som en bilaga till Dagen. Syftet med allt detta är att på bästa sätt nå ut med bibelförankrad information om Israel och därigenom bl.a. bidra till att motverka den ersättningsteologiska synen på Israel, vilken fått fäste och sprider sig inom kristenheten i vår tid. Allt detta kostar givetvis en hel del och vi vill därför med frimodighet vädja till våra kära gåvogivare att under årets sista månad ge oss ett rejält handtag i form av en extra gåva till våra egna omkostnader för verksamheten här i Sverige mötesverksamhet, administration och marknadsföring. Vi tackar på förhand och vill även här ta tillfället att framföra ett stort tack till alla våra vänner för allt stöd och bistånd och önska alla Guds Välsignelse och God Jul och Gott Nytt År Israels Vänners styrelse ISRAELS VÄN - 12

13 LÅT DIN GÅVA BLI EN VÄLSIGNELSE Vi hjälper dig kanalisera din kärlek till det judiska folket och det Heliga landet. Stöd något av våra fokusarbeten i Israel eller runt om i världen. Israel ISRAEL JUDÉEN / SAMARIEN Messianska församlingar Vi stödjer messianska församlingar och står med dem i arbetet att plantera nya församlingar. Ange: Messianska församlingar Magen David Adom Ansvarar för akut sjukvårdshjälp och blodbanker i Israel, utbildning i första hjälp samt etiska frågor. MDA finns alltid till hands, i det vardagliga och under terroristdåd. Ange: MDA Hoppets skola i Beit Jala En kristen skola på västbanken för kristna och muslimska arabiska barn från mindre bemedlade familjer eller barn med extra behov. Ange: Hoppets skola Övriga projekt Trädplantering - Ange: Träd Vattenprojekt - Ange: Vatten Arbete bland äldre - Ange: Äldre/behövande Litteraturspridning - Ange: Litteratur Judar till Israel - Ange: Judar till Israel Orit - Ange: Orit Frankrike/Belgien - Ange: Fra-Be Livsm.utd. Netanya - Ange: Livsmedelsutdeln. För ytterligare info: eller kontakta Israels Vänner REGIONKONFERENS 8-10 FEBRUARI 2013 FRED MÖTE [Yttersta tiderna] LÖRD SEMINARIER FIKA I PAUSEN STORT ISRAELMÖTE SÖND GUDSTJÄNST Gudstjänst PÅ rumänska (översättes) ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Pingstkyrkan Hånellsgatan 5 Hässleholm Alla möten är offentliga. Fredag fokuserar speciellt mot unga vuxna Stefan Sturesson Dan Johansson ISRAELS VÄN - 13

14 Nationalistisk förstelning skapar palestinskt elände Franz T. Cohn har under många år redigerat och utgivit positiva, sanna och faktaunderbyggda nyheter från Israel i nyhetsbrevet Från den ljusa sidan. Vi vill tacka vännen Franz för hans oförtröttliga gärning och för att vi i Israels Vän och på vår hemsida får publicera nyheter från den ljusa sidan. Detta behövs sannerligen i en tid som präglas av illvilja och smutskastning mot Israel och det judiska folket. Dessutom är han en skarpsinnig bevakare av det som händer i och omkring Israel och bidrar med välformulerade analyser i aktuella frågor. Denna tankeväckande artikel är ett sådant exempel. Den visar på hur palestinska myndigheter saboterar sig själva. Den palestinska myndigheten har lyckats manövrera in sig i en omöjlig ekonomisk situation. Bidragen från vänligt sinnade länder, som man är beroende av, försenas eller torkar in varigenom man inte kan betala ut lönerna till sina statsanställda på Västbanken och Gaza i tid eller fullt ut. Det egna näringslivet har inte kommit igång i önskvärd utsträckning eftersom den politiska osäkerheten utan verklig fred med Israel samt den interna palestinska konflikten med Hamas i Gaza avskräcker palestinska och andra arabiska kapitalister från att investera. Arbetslösheten ökar och är enligt FN-uppgifter 17 %. Arbetslösheten för ungdomar år är 46,7 % enligt CIA Factbook. Under Osloåren på 1990-talet har palestinier som mest arbetat i Israel, men efter Arafats Intifada från år 2000 med sina terrorbombningar drogs arbetstillstånden för de flesta palestinier in av säkerhetsskäl. Palestinierna ersattes med fredliga arbetare från Asien och östra Europa. Nu senast, med avtagande våld från Västbanken mycket tack vare säkerhetsbarriären, får fler palestinier arbete i Israel, i år rör det sig om Framför den israeliska militära samordningsmyndighetens kontor utanför Jerusalem köar många desperata män i förhoppning om att få det eftertraktade arbetstillståndet som villkor för att söka arbete i Israel och därmed kunna livnära sina familjer. Utan hänsyn till de ekonomiska realiteter som drabbar den vanliga palestiniern och hans familj fortsätter den palestinska myndigheten på Västbanken och i ännu större utsträckning Hamasregimen i Gaza där arbetslösheten uppges till 50 %, att låtsas att de kan få israelerna att ge upp och lämna landet. Arafats målsättning spökar fortfarande, Israel ska upphöra att finnas till, si eller så. Åtminstone har Israel redan utplånats i barnens skolböcker och i en del palestinska TV-program. Flera generationer av unga palestinier har indoktrinerats med hat mot Israel och judar. De israeliska bosättningarna på Västbanken, som inte skulle ha kommit tillstånd om arabstaterna hade velat förhandla om fred efter kriget 1967, sysselsätter idag palestinier. Dessa kan komma dit utan tidsödande gränskontroller. Lönerna ligger oftast högre än för motsvarande, obefintliga, jobb hos palestinska arbetsgivare. På direktiv från högsta ort i Ramallah vill svenska propalestinska lobbyorganisationer bojkotta produkter tillverkade i bosättningarna, eller åtminstone KORTA NYHETER FRÅN ISRAEL Nytt politiskt parti i Israel Kadimas tidigare ledare, Tzipi Livni, har meddelat att hon skall bilda ett nytt parti som har får namnet Hatnua (rörelsen). Hon sade att partiet vill kämpa för ett demokratiskt Israel, något som hon hävdade var på väg att förvanskas i dagens Israel. Hatnua stöder en tvåstatslösning. Det är i likhet med de flesta inom det israeliska etablissemanget, som önskar en tvåstatslösning i sin desperata förhoppning om att det skall leda fram till att det äntligen blir fred i området. (En positivt menad ambition men inte i överensstämmelse med Guds Ords slutliga lösning se Dan Johanssons artikel. Red. anm.) Ökat stöd för Israel i USA Den ökade oron och brist på stabilitet i Mellanöstern har medfört att stödet för Israel har ökat bland USA:s medborgare. Medan 60 % av amerikanerna för ett år sedan svarade att de stödde ISRAELS VÄN - 14

15 få dem tullbelagda. Här uppträder nu Svenska Kyrkan och Diakonia som de militanta palestiniernas förespråkare (DN 30 oktober). Skulle de vinna gehör, kastas säkerligen ytterligare ett mycket stort antal palestinier ut i arbetslöshet och misär. Men kanske Svenska kyrkan som konsekvens av sitt ställningstagande är beredd att gå in med kapital eller på annat sätt hjälpa de friställda palestinierna till nya arbeten? Hamas i Gaza knäckte den tullfria ekonomiska zonen vid gränsen till Israel, där ett stort antal sömmerskor fick jobb för att sy israeldesignade kläder som USA importerade tullfritt. Efter några terrorbomber stängdes syfabrikerna och då var dessa jobb borta. När Israel lämnade Gaza 2005 fanns där stora fungerande växthus med en inarbetad exportmarknad som kunde övertas direkt och gratis. Istället förstördes växthusen och stativen stals och såldes som skrot. Flera hundra förlorade sitt arbete. Tillverkningen av raketer att skjutas mot Israel har uppenbarligen inte kunnat råda bot på arbetslösheten i Gaza! Under Osloförhandlingarna på 1990-talet diskuterades seriösa förslag hur den palestinska ekonomin skulle kunna komma på fötter, efter förebild från bl.a. Taiwan och Sydkorea. Det förutsattes givetvis att fred skulle slutas mellan parterna. Israel med sin starka ekonomi och sina exportkanaler ut i välden kunde och ville hjälpa till. Palestinska företagare skulle kunna samarbeta med israeliska företag både inom jordbruket och inom industrin för att få igång den export de behövde för sin utveckling. De arabiska grannstaternas marknader skulle knappast räcka till för ett riktigt lyft. Outsourcing nämndes som en möjlighet. Idag lägger israeliska företag ut programutveckling i Indien och elektronisk tillverkning i Kina. Det kunde ha lagts ut till palestinska företag istället. Professor Ezra Sadan ledde den Oslo-kommitté som diskuterade hur den palestinska ekonomin kunde lyftas. Jag lyssnade på honom då och har hittat två av hans artiklar i ämnet när jag googlade på hans namn, se nedan. För att sammanfatta kan man fastslå att det nuvarande styret, dvs. Arafats gamla medarbetare och arvtagare, verkar vara ideologiskt förstelnade och inte förstår vad som kan få ekonomin att lyfta. Genom att skylla allt på Israels ockupation och bosättningar isolerar man sig och blockerar vägen till ett bättre liv för sina invånare. Det är inte första gången i världshistorien vi har sett hur nationalistiska ideologier skapar elände. Franz T. Cohn Källor: 1) Ezra Sadan: The best way for both sides. Palestine-Israel Journal Vol. 1 No /Peace Economics 2) Ezra Sadan: Reversing the Tide. Palestine-Israel Journal Vol.6 No /Peace Economics Revisited Se även Ynet News 26 oktober 2012 Palestinians seek work in Israel as crisis deepens. Positiva nyheter från Israel gratis till din mailbox Från den ljusa sidan Läs varje månad om turistmål och kultur, ny forskning, medicinska framsteg, miljö- och vattenfrågor, energi, datateknik, ekonomi och handel, samhällsfrågor, internationella insatser och mycket annat. Prenumerera gratis på Redaktör är Franz T. Cohn KORTA NYHETER FRÅN ISRAEL Israel har detta stöd nu lan USA och Israel och detta ökat till 68 %. Stödet för innebär en ökning med 8 % palestina-araberna har gått sedan motsvarande undersökning i fjol. ned från 8 till 7 % under samma tidsrymd, enl. The Israel Project. Hela 81 % av amerikanerna önskar att stärka förbindelserna mel- Stor vinst för EL AL Det israeliska flygbolaget EL AL:s vinst ökade med 151 % det tredje kvartalet i år jämfört med samma tidsperiod i fjol. Omsättningen var på 606 milj. USD. Framtidsutsikterna för hela flygbranschen är dock tämligen osäkra då flygbolagen över hela världen, p.g.a. sina ekonomiska problem, försöker minska kostnaderna i en konkurrensutsatt marknad. ISRAELS VÄN - 15

16 Opera vid Masada I juni nästa år sätts Puccinis opera Turandot upp på en spektakulär utomhusscen nedanför den historiska Masada-klippan. Rollen som Turandot sjungs av den amerikanska sopranen Lise Lindstrom, som haft stora framgångar på Metropolitan Opera i New York. Övriga medverkanden är Marcello Giorani alternerande med Gustavo Porto, Lui Hei alt. Jan Cornelius samt Paata Burchuladze. Daniel Oren dirigerar Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion. Föreställningar sker den 6, 8, 9 och 10 juni Operan vid Masada som återkommit varje sommar har hittills haft stor framgång och föreställningarna blivit snabbt utsålda. Europas största fiskfarm öppnar i Polen med hjälp av israelisk teknologi Det israeliska företaget AquaMaof Aquaculture har etablerat Europas största fiskfarm i Polen i samarbete med polska investerare. Fiskfarmen är på kvadratmeter och förväntas årligen producera ton av färskvattenfisken Tilapia. Farmen kostar 12 miljoner Euro (cirka 101 miljoner SEK) och förväntas generera vinst efter 5 år. AquaMaof utvecklar också en 500 ton fiskfarm i Ryssland samt en kaviarfarm i Rumänien. Israel21c org, september. K O R T A N Y H E T E R F R Å N I S R A E L Stor uppslutning vid Israelmöten i Sävedalen Med en fullsatt Vallhamrakyrka i Sävedalen, lördagen 24 november, avslutade Israels vänner i väster, året Dan Johansson med fru Lil, från Malmö, besökte oss i Göteborg och ämnena var brännheta; 1) Tvåstatslösning en dödfödd tanke. 2) Guds restaureringsplan, enligt Hesekiel kap 36. Inspirerande sång och musik deltog Lotta Bornö och Jakob Ahlbom med. Konflikten i Mellan Östern började för flera tusen år sedan och tvåstatstanken har ingen framtid då den strider mot Guds plan för området. Dan skriver i det nya häftet Tvåstatslösning, en dödfödd plan, att: Tvåstatslösningen har berusat världens nationer och dess ledarskap som ett slags mantra. Genom att dagligen uttala det i alla tänkbara sammanhang så tror idag de flesta människor att mantrat är sant. Mantrat har också genomsyrat tänkandet hos många av världens kristna. Ja, till och med det judiska ledarskapet strävar idag efter en tvåstatslösning. Foto: Göran Sköld Winston Churchill ska någon gång ha sagt: När lögnen går runt jorden har sanningen inte fått på sig byxorna. Tänkvärt! Men Guds löften till Abraham, Isak och Jakob kvarstår för evigt; Ni ska vara mitt folk och jag skall vara er Gud och ni ska ha ett eget land. Lördagens båda föredrag blev mycket uppskattade av lyssnarna. Många kommenterade: Så bra det var, tänk om man kunde komma ihåg allt. Därför är det en glädje att kunna meddela att Cymbals Kjell och Irene Gustavsson var där och spelade in kvällens föredrag. Dessa inspelningar kommer att finnas tillgängliga för inköp se Cymbals hemsida - Ett stort tack till alla deltagare för en minnesrik helg. Och ett stort tack till Vallhamrakyrkan i Sävedalen som upplät sina lokaler denna gång. Rose-Marie Harrysson ISRAELS VÄN - 16

17 Glimtar från lövhyddofesten i Israel 2012 Svenska dansare i Jerusalem I samband med lövhyddohögtiden hade en grupp dansare från Stockholm, öviga Sverige, Finland och Polen glädjen att få besöka Israel. Även undertecknad blev inbjuden att vara med och få del av denna vår glädjes tid i själva Jerusalem stad. Vi mötte ett enormt gensvar från det judiska folket i Jerusalem då vi kom med det härliga budskapet: Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna; häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna; häv upp den utan fruktan, säg till Juda städer: Se, där är eder Gud! Jesaja 40:9 (1917). Eller från Jesaja 60:1-7 eller 61:7: För eder skam skolen I få dubbelt igen, och de som ledo smälek skola nu jubla över sin del. Så skola de få dubbelt att besitta i sitt land; evig glädje skola de undfå. Vi fick framföra dessa bibelhälsningar i tal, musik och dans. Många deltog; män, kvinnor, barn. Man stannade upp och lyssnade och tog budskapet till sig. Detta upprepades under Jerusalem-marschen, då även med orden från Sakarja 12:9 (1917): Och jag skall på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk, som komma mot Jerusalem. Tag emot denna hälsning från ett av lövhyddor fyllt Jerusalem! Folke Josefsson Dansgruppen i symboliska dräkter med sitt positiva budskap till det judiska folket mötte ett stort och varmt gensvar. Folke Josefsson är nr fyra f.h. Foto: Göran Jonsson Inkomna gåvor och medlemsavgifter, juli oktober 2012 Israels Vän/Medlemsavgifter Israels Vänner Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Biblar/böcker Ukraina Messianska förs Paris/Bryssel Magen David Adom Keren Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Keren Kajemet Negev 400 Orit Livsmedelsutdelning Hörnstenen 100 Malmös judar Summa kronor Tack för alla gåvor och särskilt tack för responsen på vårt septemberbrev ang. Livsmedelsutdelning. Israels Vänner K O R T A N Y H E T E R F R Å N I S R A E L Tre nya kraftverk planeras i Israel Israeliska statens planeringsföretag New Power Stations har äntligen kommit igång med sitt arbete att hitta lämpliga platser där de tre nya planerade kraftverken kan byggas. De ska generera sammanlagt megawatt och stå klara om ca fem år. Det är ännu inte klart om verken ska ägas av staten eller bli privatägda. I varje fall avser man att skapa ett alternativ till det monopolliknande, statsägda Israel Electric Corporation (IEC). Man kan anta att de nya verken ska drivas med israelisk naturgas från Medelhavet och avhjälpa den intermittenta elbristen som manifesterade sig den gångna heta sommaren när alla luftkonditioneringsaggregat kördes för fullt. Globes 20 augusti Även Litauen i kö för att köpa naturgas från Israel Vid en 3-dagars Baltisk Life Science konferens i Vilnius i augusti där Israel deltog med en stor delegation, sade Litauens ekonomiminister att landet planerar att importera israelisk naturgas för att bryta det ryska Gazproms monopol. Mer om konferensen finns i Ynet news 23 september Nyheter sammanställda från Sionistiska Federationen, Karmel israelnytt och i nyheterna angivna källor. ISRAELS VÄN - 17

18 Recension Jag har tidigare läst ett antal böcker om förintelsen och dess fasor och denna bok blev en nyttig påminnelse om detta. Boken är skriven av en överlevare vid namn Max Safir som bott i Sverige sen Boken skildrar i första delen Max ganska lyckliga uppväxt i en liten by som heter Bodzentyn i Polen. Byn var på ca 3000 invånare varav ca 1/3-del var judar. Här föddes Max 1925 och hann alltså bli 14 år innan andra världskriget bröt ut. Tyskarna ockuperade den del av Polen som Max bodde i redan 1 september 1939, en vecka efter att kriget utbrutit. Max beskriver sedan den överlevnadskamp som började då. Redan 1940 hamnade Max i ett arbetsläger och flyttades sedan runt i olika arbetsläger fram till juli 1944 då han blev förpassad till Auschwitz. Där var han kvar till januari 1945 och lyckades trots hårt arbete och knappt någon mat överleva. De ISRAELS VÄN - 18 Bäste herrn, låt mig få leva flesta blev ju gasade ihjäl och sedan kremerade. I januari 1945 var röda armén nära Auschwitz och tyskarna fick brått att försöka tömma lägret. Mitt i vintern tvingades Max och tusentals andra fångar marschera under tung bevakning genom Polen till Mauthausen i Österrike där ett nytt läger upprättats. En lång marsch i tunna kläder och mycket trasiga skor. Skildringarna av lidandet är nästan omöjlig att ta in när man läser boken. Det är omöjligt att begripa hur ondskan kan greppa så hårt tag i så många människor som inte bara vaktar fångarna utan även misshandlar och torterar dem helt utan anledning. Efter flera förflyttningar även i Österrike så blir Max befriad den 6 maj 1945 av den amerikanska armén som då nådde fram. En soldat säger Även om vi hade utsatts för obehagliga krigsscener runt om Boken är utgiven på XP Media i Europa så var det vi såg i lägret det mest ofattbara och värsta brott som någon kan begå mot en annan människa. Efter befrielsen kommer Max först till Cypern och sedan till Israel. Där träffar han sedan sin blivande hustru som har kontakter i Sverige vilket ledde till att de flyttade till Sverige Min egen fundering varje gång jag läser en sådan här skildring är Hur kunde så många tyskar indoktrineras så att de till sist trodde att det var rätt vad de gjorde? Vad hade jag själv valt om jag bott i Tyskland? Hade jag stått emot eller hade jag varit lägervakt? Jag kan verkligen rekommendera att läsa denna bok som är en ögonvittnesskildring av judarnas fasansfulla kamp för livet under kriget. Vi behöver ständigt påminnas om detta. Bengt Nylén

19 VÄLKOMMEN TILL ISRAELMÖTEN NÄRA DIG Israels Vänner SYD Fred 8 feb - Sön 10 feb Regionkonferens i Hässleholm (Se annons sid. 13) Israels Vänner (Småländska Höglandet) Lör 15 dec kl Talare: Siegfried Luikert Plats: Allianskyrkan, Vetlanda Ämne: Danielsboken och vår tid Lör 23 feb kl Medverkande: Ewa o. Börje Jonsson Plats: Pingstkyrkan, Ekenässjön Ämne: Kristendom - judendom, vad skiljer och vad förenar? Linköping (Shalom över Israel/Israels Vänner) Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30 Lör 19 jan kl Talare: Dan Johansson Ämne: Blir det ett tredje tempel? Lör 16 feb kl Talare: Siegfried Luikert Sön 27 jan kl Arr: Pingstk. Linköping Förintelsens minnesdag - Om detta må ni berätta Talare: Fritz Hilliges, Göteborg Israels Vänner VÄST (Göteborg) Under våren planeras tre samlingar. Mer info i kommande nr. Israels Vänner (Skaraborg) Mötesserie med Dan Johansson Tor 31 jan kl Ämne: Redan i moderlivet utvalde jag dig. Plats: Mullsjö, Nykyrka prästgård Info: Anmälan efter 20 jan till Inger Tuominen, Fre 1 feb kl Ämne: Vad händer i den pro fetiska världen. Plats: Moholm, Salem Lör 2 feb kl Ämne: Redo inför Jesu återkomst. kl Ämne: Vår generation ska på bröllop. Plats: Floby Sön 3 feb kl Ämne: Israel är viktigt för Guds skull. kl Ämne: Israel är viktigt för din skull. Plats: Tidan, Filadelfia Mån 4 feb kl Ämne: Ersättningsteologin - en villolära kl Ämne: Tvåstatslösningen - en dödfödd plan Plats: Skövde, Pingstkyrkan Tis 5 feb kl Ämne: Inympade i Olivträdet. Plats: Mullsjö Nykyrka prästgård Info: Anmälan efter 20 jan till Inger Tuominen, MöteN MED Dan Johansson Januari 19 Linköping, Israelgruppen 26 Ystad, Hälsobackskyrkan 27 Svedala,Pingstförsamling 31 Mullsjö, Nykyrka prästgård Februari 31 jan - 5 feb Mötesserie i Skaraborg (Se annons ovan) 8-10 Hässleholm, Israels vänner Götabro, nätverkssamling 20/2-8/3 Kanarieöarna, möteskampanj MöteN MED SIEGFRIED LUIKERT December 15 Eksjö 23 Landskrona, Pingstkyrkan Januari Ljungskile Februari 16 Linköping, Pingstkyrkan För mötesbokning kan kontakt kan tas med Israels Vänner eller direkt med Luikerts via e-post: com ISRAELKONFERENSEN SOMMAREN 2013 Vi minns alla med glädje den lyckade Israelkonferensen Även konferensen 2013 blir förlagd till Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Konferensens är nu flyttad till vecka 26, juni Mer info i kommande nummer av Israels Vän. ISRAELS VÄN - 19

20 Avsändare: Israels Vän, Husie Kyrkoväg 98, Malmö BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Om adressaten begärt eftersändning pga definitiv avflytt skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen. KORTFATTAD HISTORIK ÖVER ISRAELKRETSEN I KARLSKRONAS ARBETE Israels Vänners nätverk växer med ständigt nya grupper. I Karlskrona finns en grupp som arbetat för Israel och det judiska folket sedan 1875, cirka 50 år innan Israels Vänner grundades. Karlskronagruppen har uttryckt önskemål om att vara en del i vårt nätverk. Genom Päivi och Klas Grandin i Karlskrona har vi fått löfte om att publicera delar av en historisk redovisning om hur arbetet i Karlskrona började. Historiken skrevs i samband med 125 årsjubiléet år Vår krets arbete startade år 1875 när Karlskronafödde pastorn, sedermera kyrkoherde August Lindström kom på besök i Karlskrona, till fru Leonie Altin, en kristen med nitälskan för Guds rikes utbredande. Det var därför naturligt att samtalet med hennes gäster rörde sig om pastor Lindströms arbete för judarna. Fru Altin kände Guds kallelse att stödja detta arbete och så bildades Karlskrona arbetskrets för Israel. Två systrar från Värmland, svägerskor till F.A. Lindström, Nanna Lignell och Tullia Lundborg, prostdöttrar från Värmland, kom 1872 till huvudstaden med en del handarbete i bagaget, som deras syförening i Kila hade sytt. Systrarna önskade att de pengar som försäljningen av dessa arbeten kunde ge, skulle användas för att lindra den andliga och kroppsliga nöd som Herrens gamla förbundsfolk befann sig i. Resultatet blev Föreningen för arbete för Israel. Denna ringa begynnelse resulterade i ett omfattande arbete vars adelsmärke blev bön och offrande till de ekonomiska behoven. Föreningens ledstjärna blev Bibelns ord i Jes. 40:1: Trösten, Trösten mitt folk, säger Herren eder Gud. Talen vänligt till Jerusalem och prediken för det att dess vedermöda är slut. Nu engagerade sig kyrkoherdar, präster, biskopar, rabbiner, lekmän och predikanter. Rabbinen Philippus Gordon blev prästvigd i Svenska kyrkan och vistades mycket i Karlskrona. Dottern Elisabet Gordon var en tongivande arbetare i Karlskrona Israelkrets till 1990-talet. Arbetet för det judiska folket med alla dessa eldsjälar sträckte sig först till Rumänien och sedan till Ryssland med Odessa som medelpunkt och därefter kort sagt genom hela Europa började en ny epok i arbetet för Israel. Det Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem grundades 1951 och har sedan dess stått i tjänst för att undervisa teologer och blivande präster i judendomen. Idag kommer studerande från olika nationer för att tillägna sig kunskaper om våra kristna rötter. Israelkretsen i Karlkrona har i dessa 125 år offrat och bett för Israel. Vi har också fått ständig information i form av brev som alltid varit efterlängtade. Märkas kan Göte Hedenqvist som räddade 3000 judar från koncentrationslägrens gaskamrar under Hitlers ockupation av Österrike. Nämnas bör också brobyggaren mellan kristen-dom och judendom, Göran Larsson som varit direktor på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem i 18 år, men som nu bildat Jerusalem Center AMI i Jerusalem. Kretsens dåvarande ordförande Tyra Nilsson, som stått i tjänst för Israel och kretsen i nästan 50 år var den som aldrig förtröttades. Uppgiften kvarstår: Vi skall aldrig tillåta förföljelse mot Kristi eget folk. En liten avkortad historik över ett gripande samarbete mellan kristna som stått upp för sanningen i Guds ord: Först juden sedan greken.

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vad händer i Mellanöstern?

Vad händer i Mellanöstern? Vad händer i Mellanöstern? Lögn Förtal Sanning Israels Vänner Vad händer i Mellanöstern? Idé / Form : Dan Johansson Grafisk form: Mikael Amundsen Israels Vänner, 212 38 Malmö Printed in Poland Finemark,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig! I Mästarens Spår H ISRAEL I MAJ 2014 Res med bibel- och Israelkunniga reseledare Se vi gå upp till Jerusalem Upplev herdarnas

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka ISBN: 978-952-67422-0-5 Ab Forsberg Rahkola Oy Vems Land? Jerusalems

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer