Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2)"

Transkript

1 Nr Årg 85 MEDLEMS- OCH ORGANISATIONSTIDNING Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2) Nationalistisk förstelning skapar palestinskt elände På egen hand i det Heliga Landet Tvåstatslösningen är en dödfödd plan (DEl 2)

2 Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka kärlek och intresse för Israels folk och staten Israel, förmedla medel till ändamål relaterade till Israel och det Judiska folket, förmedla biblar och positiv litteratur om Israel m.m. Israels Vänner Husie Kyrkoväg Malmö Org.nr: Tlf: +46 (0) E-post: Hemsida: Kontoret nås säkrast: Må 9-15, On 9-12, To 9-15 Verksamhetskoordinator: Mikael Amundsen Styrelse Brith Aspenlind, Doréen Hendrickson, Dan Johansson, Bo-Christer Jönsson, Curt Levin, Siegfried Luikert, Henry Nordin, Barbro Nylén, Nils Olof Persson, Göte Ragnarp (ordförande). Medlemsavgift/Prenumeration Inom Sverige: 100 kr / år Finland / Åland: 15 / år, Norge: 150 Nkr / år Danmark: 125 Dkr / år, Övriga: 250 kr / år Kontonummer i Sverige Bankgiro: Plusgiro: Kontonummer i Utland Finland: IBAN: FI SWIFT: SWEDFIHH Norge: SWEDBANK Övriga: IBAN: SE SWIFT: SWEDSESS Israels Vän Ansvarig utgivare Utgåvor Henry Nordin 6 nr / år Materialstopp nästa nr 1 februari 2013 Textmaterialet i tidningen får återanvändas efter givet tillstånd av utgivaren samt med tydligt angiven källhänvisning. Övrigt enl. ök. INNEHÅLL Ledaren Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel av Siegfried Luikert Tvåstatslösningen är en dödfödd plan av Dan Johansson På egen hand i det Heliga Landet av Bo-Christer Jönsson Nationalistisk förstelning skapar palestinskt elände Korta nyheter från Israel Samling i Vallhamra, Göteborg Framsidans bild av Franz T. Cohn Glimtar från lövhyddofesten i Israel 2012 Bokrecension: Bäste Herrn, låt mig få leva Kommande Israelmöten Initiativ i Karlskrona 1875 Foto: Israel Ministry of Tourism Interiör från Bebådelsekyrkan i Nasaret, Mellanösterns största kyrka, som påminner besökaren om den märkliga händelsen då ängeln Gabriel uppenbarade sig för Maria. Där och då gick Bibelns gamla profetia om att en jungfru skulle bli havande i uppfyllelse. Inbetalning, adressändring, avbeställning Ange namn, adress och medlemsnummer. Vid adressändring ange även tidigare adress. Ev. medlemsnummer finns på tidningens baksida vid adressen. Testamentsgåvor - Vi konstaterar med tacksamhet att många under de senaste åren valt att testamentera till Israels Vänner, till stor glädje och välsignelse för angivna speciella ändamål samt verksamheten i stort. Vi tar tacksamt emot alla gåvor och står till tjänst med råd och stöd i testamentsfrågor. Fråga oss gärna. Ring: ISRAELS VÄN - 2

3 Frid över Israel! Halleluja! Med de orden avslutade Lewi Pethrus sitt jordeliv, enl. boken I stormens öga av hans dotter Miriam Pethrus- Peterson. De passar också utmärkt som rubrik i ett julnummer. När Jesus föddes i Betlehem inleddes uppfyllelsen av löftet om en frid utan ände över Davids tron, Jerusalem, Israel och hela världen. Den påbörjade resan mot den underbara fridens framtid har varit, är och förblir ännu en kort tid minst sagt turbulent för Israel och hela världen. Det är Judarnas Konungs återkomst till det återupprättade Israel som är garanten för en ljusnande framtid. Guds ärkefiende däremot önskar motsatsen, ofrid över Israel, och har lyckats att plantera en negativ grundsyn på Israel hos en stor del av världens regimer och mediaföretag. I stället för att önska frid över Israel domineras mediabilden och världens politiska agendor av en stor israelfientlig lobby som vakar över varje tillfälle, konstruerat eller verkligt, att med frenesi och övertoner i högsta falsett kasta sig över det lilla landet. Israel utkämpar sina folkrättsliga matcher inför en publik till stor del bestående av antisemitismens och mediadrevens supportrar, vars okvädningsrop ekar genom FN:s och EU:s plenisalar ut över hela världen. Nu får vi inte glömma att på läktarnas översta krön, Jerusalems murar enl. Jesaja 62, finns också Israels vänner och förebedjare, som har kontakt med överdomaren. Exempel på vad jag menar är Ship to Gaza och Arafats uppgrävda kvarlevor. När Estelle avseglade till Gaza fanns inget verkligt intresse för palestinierna hos någon ombord. Ett genomskinligt biståndsalibi var lasten, som bestod av några meningslösa prylar. Hela avsikten var uteslutande att provocera Israel till något som sedan skulle användas som ett misskrediterande slagträ mot landet. På bästa sändningstid visade SVT upp, sin vana trogen, några patetiska indignationsnummer av några som knappast varit i samma goda skick om man besökt Nordkorea, Iran, Kuba, Syrien eller något annat konfliktområde. Risken att de fortfarande inte återkommit hade däremot varit överhängande. Yasser Arafats änka Suha har genom åren bestått världen med hatfyllda utbrott mot Israel av klassiskt antisemitiskt snitt ifrån sin lyxtillvaro i Paris, vilken enl. många källor finansieras av biståndsmedel och skumma affärsinkomster. Det kan knappast vara för att hedra Arafats minne som Suha pressade fram den spektakulära åtgärden att efter åtta år gräva upp hans kvarlevor. Detta är endast tänkt som ett vapen i en fullständigt besinningslös illvilja mot Israel. Avsikten är att bevisa att Arafat förgiftades av Israel. Ur israelisk synpunkt hade detta möjligen varit ett alternativ långt tidigare men inte då. Vid den aktuella tidpunkten var Arafats ställning försvagad även internt. LEDARE Henry Nordin Redaktör En vetenskapligt objektiv påvisad förgiftning bevisar inte Israels skuld. Utan tvekan hade Arafat andra fiender på närmare håll. Det bibelförankrade ordspråket som man sår får man skörda äger nog här sin tillämpning. Israels fiender verkar i samma anda och under samma paroll som medeltidens jesuiter: Ändamålet helgar medel ; lögner och falskspel med manipulerade fakta och allt annat med ändamålet att skada Israel. Till den kategorin kan också räknas Aftonbladets anklagelser mot Israels armé om dödande för stöld och försäljning av mänskliga organ. Tack vare att Judarnas Konung Jesus kom till jorden och bringade en heltäckande försoning finns det nåd och förlåtelse för alla från rövare och antisemitismens värsta företrädare till en hygglig medelsvensson. Den som bekämpar Israel kämpar mot Judarnas Konung. Det gjorde också Saulus av Tarsus men på ett ögonblick öppnades hans andliga ögon med en total livsförvandling som följd. Det är julens hoppfulla budskap till alla. Även den mest inbitne israelhatare kan förvandlas och då av hela sitt hjärta instämma i Lewi Pethrus sista ord: Frid över Israel! Halleluja! ISRAELS VÄN - 3

4 Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel I förra numret publicerades den första delen av Siegfried Luikerts artikel med ovanstående rubrik. Här fortsätter och avslutar Luikert sina bibelförankrade reflektioner i ett intressant och viktigt ämne. Som en sammanfattande påminnelse nämner vi här föregående artikels underrubriker: * Bibeln är Guds ord! * Vilken Gudssyn bär du inom dig? * Gud är skaparen! * Gud, alltings skapare har rätt att fördela sin jord som han vill! * Gud är allsmäktig! * Gud sitter på tronen! * Gud är A och O Alef och Tav! Gud är den rättfärdige domaren! Detta är en sida av Gud som i många sammanhang har bortteologiserats. Hur känns det att bli orättvist behandlad? En sund reaktion på orättvisan är att man söker och längtar efter att sanningen skall komma fram i ljuset och rättvisan upprättas. Anhöriga till mordoffer ger ofta uttryck för lättnad när mördaren blir fälld och får en rättvis dom. En rättvis domare är en respekterad och uppskattad myndighetsperson i en demokratisk rättsstat. Tack och lov att det finns en rättfärdig domare i Himlen! Vi är snabba på att döma Gud. Så fort det sker något hemskt så höjs frågan: Hur kan Gud tillåta något sådant? Var fanns han i sammanhanget? Tänk på alla dessa oskyldiga.... Till saken hör att vi i det stora hela trampar på Gud och hans ord. Vi spottar honom i ansiktet och hånar honom inom samhällets alla områden. Det som är en styggelse för Gud kallar vi för något gott. Det som gör Gud bedrövad och ledsen upphöjer vi till det normativa. De mest ömkansvärda och försvarslösa mördas i tiotusentals i moderlivet; platsen där de skulle vårdas och skyddas som mest. Barn berövas grundtryggheten i familjen. Kvinnor och män utnyttjas, missbrukas, misshandlas och mördas i otaliga konflikter. Till allt detta behövs ingen Gud. Det gör vi själva i vår kärlekslöshet, girighet och strävan att söka vårt eget bästa. I jakten efter makt, pengar och lustbetonat självförverkligande drar När Jesus föddes i Betlehem var det ett bevis på ligheten och att Gud håller sina löften. Ingen Betlehem, världens äldsta kyrka. Foto: HolyLandPhotos.org vi fördärv och elände över medmänniskor och hela Guds skapelse. Gud kallar det för synd och syndens lön är döden. Det predikas att Gud inte dömer. I Himlen vet änglarna bättre! I Uppenbarelseboken 16:4-7 läser vi om en ängel som ropar: Rättfärdig ISRAELS VÄN - 4

5 Guds trofasthet mot Israel och hela mänskblir oberörd av ett besök i Födelsekyrkan i är du som är och som var, du Helige, ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod och därför har du gett dem blod att dricka och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga: Ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. I himlen är man övertygad om, ja man gläds, över Guds rättfärdiga domar! Gud har faktiskt rätt att döma de som går emot hans vilja i stort och i synnerhet de som rör vid hans ögonsten, d.v.s. Israel. På vilken sida står du? Gud är trofast! Vår Gud är en trofast Gud! Enligt Romarbrevet 11:28-29 är det judiska folket som ännu inte tror på Jesus som Israels Messias visserligen evangeliets fiender men på grund av utkorelsen älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Trofasthet är en del av Guds väsen. I Psalm 146:6 läser vi att han är trofast för evigt! Solen, månen, stjärnorna och havet med dess böljors brus vittnar om att Israels släkte fortfarande är ett folk inför Gud. Läs om detta i Jeremia 31: Är vi trolösa han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv! Skulle Gud ha förkastat Israel på grund av deras trolöshet vem av oss skulle kunna räkna med Herrens trofasthet den dagen vi dör? Skulle Gud upphöra att vara trofast mot Israel finns det ingen garanti längre att han förblir trofast mot någon av oss. Men tack och lov. Han som kommer igen ridande på en vit häst heter t.o.m. Trofast och Sann. Upp.19:11 Gud är kärlek! Aposteln Johannes skriver: Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärleken. Guds kärlek är inte som världens kärlek. Den beskrivs i 1 Kor. 13. Den är tålig och mild... den tillräknar inte det onda... den fördrar allting... den tror allting... den hoppas allting... den uthärdar allting kärleken upphör aldrig! Sådan är Guds kärlek till dig och mig men det är med samma kärlek han älskar Israel. I 5 Moseboken 7:7 läser vi att Gud utvalde Israel inte på grund av att de är så bra, så duktiga eller fullkomliga utan på grund av hans kärlek. Profeten Jeremia tillägger att det är med en evig kärlek som Gud älskar Israel. Tror vi att Gud är kärlek då får vi lugnt lägga Korintierbrevets beskrivning av den gudomliga kärleken både på oss och på Israel. Gud är så mycket större än vi kan begripa. Tankarna jag har snuddat vid är långt ifrån fullständiga men ändå viktiga. Vi får fortsätta att forska i Ordet och bli alltmer uppfyllda av Anden så att det vi läser blir levande för oss. Det är dags att vi på nytt gör Bibelns Gudssyn till vår egen. Det förutsätter att vi på nytt ser Bibeln i sin helhet som Guds ord och då kommer vi att synkronisera vår syn med Guds syn i livets många frågor och även på Israel. Det är på den vägen vi får räkna med hela den himmelska andliga välsignelsen. Siegfried Luikert ISRAELS VÄN - 5

6 $ 2 1 Tvåstatslösningen är en dödfödd plan I föregående nr publicerade vi den första delen av Dan Johanssons analys av den politiskt och medialt korrekta tvåstatslösningen och här fortsätter och avslutar han den omfattande genomgången av fakta, myter och falskhet i detta infekterade storpolitiska ämne. Som en summerande sammanfattning återger vi här den första artikelns underrubriker.» Tvåstatslösningens mantra» Att gå emot Guds plan för området» Ariel Sharon» Ariel Sharon var emot Oslo-avtalet när det senare skulle presenteras» Sasson-rapporten Middle Area Gaza Gaza North Border Mediterranean Sea Gaza Strip ISRAEL West Bank EGYPT JORDAN U n i t e d N a t i o n s O f f i c e f o r t h e C o o r d i n a t i o n o f H u m a n i t a r i a n A f f a i r s occupied Palestinian territory West Bank: Area C Map February 2011 International Border Green Line Israeli Unilaterally Declared Municipal Area of Jerusalem 1. In 1967, Israel occupied the West Bank and unilaterally annexed to its territory 70.5 km of the occupied area Barrier Oslo Agreement Constructed / Under Construction Planned Area (A), (B) Area C & Nature Reserves Oslo Interim Agreement Area A : Full Palestinian civil and security control Area B: Full Palestinian civil control and joint Israeli- Palestinian security control Area C: Full Israeli control over security, planning and construction 2. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Cartography: OCHA-oPt - February Base data: OCHA, PA MoP, JRC No Man's Land Tulkarm Qalqiliya 1949 Armistice Line (Green Line) Hebron Salfit Ramallah Bethlehem Jenin Nablus East Jerusalem Tubas Jericho Dead Sea River Jordan Karta över Judeen/Samarien med A/B och C områden angivna. Kartan kommer från FNs organ för Humanitär hjälp till Palestina publicerad 2011 Källa: update 08. For comments contact or Tel (02) Kilometers Palestinskt jubel Från palestinsk sida var tillfredställelsen över rapporten stor. Man önskade att det internationella samfundet nu skulle säga till Israel att nu får det vara nog. USA uppmanade Israel att avveckla alla utposter. Flera andra länder hakade på den nya trenden att fördöma Israel för den påstådda ockupationen. Den israeliska fredsrörelsen, Peace Now, hävdade att bosättningarna hade tagit 40 % privat palestinsk mark i beslag för bebyggelse. En mängd felaktiga sifferuppgifter användes i debatten. Dessa oriktiga siffror användes sedan i sin tur av rörelser i Sverige som inte sökte Israels bästa. Israelisk domstol dömde 2007 Peace Now att offentligt gå ut och förneka siffrorna och att i stället gå ut med sanningsenliga siffror. Dessa rättade fakta blev dock aldrig presenterade här hemma i Sverige utan vi fick fortsätta att leva med lögnerna och tro att de var sanna. I december 2005 och januari 2006 drabbades Ariel Sharon vid två tillfällen av stroke och ligger sedan dess i koma. Hans barn vägrar att ge tillåtelse till att stänga av den livsuppehållande insatsen. Han sägs idag ligga i vaket tillstånd. Hans tillstånd betecknas som vegetativt, det betyder att han sondmatas, kroppen fungerar basalt men saknar intellektuellt och känslomässigt liv. Att byta land mot fred blev den förhandlingsstrategi som nu skulle komma att gälla. Västbanken delades in i A, B och C-områden, där en noggrann status för varje område utarbetades. Område A skall vara under full kontroll av den palestinska myndigheten och bestå i första hand av palestinska urbana områden. Område B skall vara under palestinsk civil kontroll, samt delad palestinsk och israelisk säkerhetskontroll. Område B omfattar den övervägande delen av de palestinska glesbygdsområdena. Område C skall vara under fullständig israelisk kontroll. Den palestinska myndigheten ansvarar för utbildning och hälsovård inom området. Område C omfattar ungefär 60 % av Västbanken. Sasson-rapporten förkastas idag För att försöka hitta en stabil grund för sin närvaro på Västbanken gav Benjamin Netanyahu och justitieministern professor Yaakov Neeman i uppdrag till Edmund Levy, tidigare justitieråd, att gå igenom hela den lagliga situationen och vad som gäller för Västbanken. Man önskade en total genomlysning av frågan och en noggrann redogörelse för hur den internationella juridiken såg på frågan. ISRAELS VÄN - 6

7 Kommittén fick namnet: Kommittén för att undersöka tillståndet för byggande i Judéen och Samarien. Frågan var oerhört viktig och det gällde att hitta en lösning eftersom Högsta domstolen tidigare gett tillstånd till rivning av ett antal bosättningar och utposter på Västbanken. Israel har rätt till de ockuperade områdena Kommitténs redovisning av resultatet av undersökningen väcker en storm av vrede i land efter land. Den kallas för lögnaktig, ett beställningsjobb, ett hot mot världsfreden osv. Människorättsorganisationen Yesh Din menade att kommittén hade inrättats bara för att regeringen skulle kunna kringgå Högsta domstolens och Åklagarmyndighetens tidigare beslut. Man menade att kommitténs uppgift också var att hitta en väg som skulle kunna göra det möjligt att hitta ett sätt att retroaktivt kunna godkänna alla bosättningar. Vad hade då kommittén kommit fram till? En av slutsatserna var att det inte finns någon israelisk ockupation av Västbanken enligt internationell lag. På samma sätt säger kommittén att bosättningarna i området inte heller strider mot denna lag. När Jordanien ockuperade Västbanken åren mellan 1948 och 1967 så blev detta aldrig erkänt av det internationella samfundet. När Israel intog området 1967 tog man det således inte från Jordanien som ju själva hade tillskansat sig det genom krig. Dessutom hade ju araberna tackat nej till området i 1947 års FN beslut. Området var alltså res nulius = land utan ägare. Minister efter minister träder nu fram och ber premiärminister Benjamin Netanyahu att omgående stadfästa kommitténs rapport och att tillbakavisa alla felaktigheter i den tidigare Sasson-rapporten. När detta har gjorts har den israeliska regeringen ett arbetsdokument VÅRENS RESOR MED ISRAELS VÄNNER Se mer på eller ring MARS 2013 Vandringsresa -Vandra mellan Nasaret och Genesarets sjö 11 dagar. Halvpension. Även boende på Orit. Pris Reseledare: Siegfried Luikert Direktflyg från Arlanda ENDAST FÅ PLATSER KVAR MAJ 2013 Alternativa resan -för dig som vill se mer. Södra Israel. 12 dagar. Halvpension. Baddagar i Eilat ingår. Pris Reseledare: Siegfried Luikert Direktflyg från Arlanda. 18 PLATSER att gå efter beträffande hur man skall agera i de olika frågor som kommer upp vad gäller Gaza och Västbanken. Protesterna mot rapporten är stora och den kommer, när den skrivelsen stadfästs, att få stora internationella följdverkningar. Även vi i Sverige kommer att tvingas ta ställning till hur vi skall bedriva vår utrikespolitik gentemot Israel. Det finns ju inget som tyder på att en palestinsk stat skulle skapa fred i Mellanöstern, snarare tvärtom. I ökande grad har många av världens länder börjat vända sig mot Israel i olika politiska frågor. Det betyder att Israel måste själva hitta en lösning på situationen och där är du och jag viktiga i vår förbön och vårt ställningstagande. Här måste vi läsa och sätta tro till Guds profetiska ord. Vi får inte luras att bli enögda utan vi måste se helheten i Guds plan för Assyrien, Egypten och Israel. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!, Jes. 19: Opinionen har svängt, annektera Västbanken Fler och fler inom det judiska ledarskapet börjar nu öppet tala om att annektera Judéen och Samarien. Låt oss börja med de så kallade C-områdena, säger man. Påtryckningarna på Benjamin Netanyahu är starka. ISRAELS VÄN - 7

8 Med hänvisning till den nyss avgivna rapporten om Västbankens status så borde annekteringen kunna genomföras. Naturligtvis kommer det att innebära en politisk proteststorm över hela världen. Här är det viktigt att de kristna som har förstått det profetiska ordet står fasta i sitt stöd för Israel, men framför allt i sin förtröstan på Guds Ords genomslagskraft. Araber för Israel Det är glädjande att se hur det växer fram en gräsrotsrörelse som vill ha fredliga relationer mellan judar och araber. Man samtalar om fördjupat samarbete inom kommunala verksamheter, samarbete vad gäller vattentillgångar, samarbete vad gäller att gemensamt exportera varor. Vi ser hur handelsutbytet, import/export, mellan Israel och palestinierna växer väldigt starkt. Här hemma talar vi istället om bojkott. Arabiska partier i Knesset har inflytande i olika statliga utskott. Vi ser hur fler karismatiska judiska och arabiska pastorer möts i kärlek. I undersökning efter undersökning säger araberna i Israel att de vill hellre ha judiskt styre än arabiskt styre där de bor. Vi ser hur stora städer som Tel Aviv och Haifa idag har blandad judisk/ arabisk befolkning, likaså staden Nazareth. I Netanya möter jag arabiska kvinnor och barn både på gatorna och på stranden. Tyvärr lyssnar världen bara på den militanta högljudda grupp som hela tiden talar om Israels utplånande. Där finns ledarskapet som först Freedom is Not Free står det på skylten tillhörande detta minnesmärke från den väpnade kampen Arbetare vid en maskin med ett gevär i ena handen. och främst tänker på sina egna intressen på folkets bekostnad. Den tysta massan tiger och önskar en förändring. Politikernas misstag: De har delat mitt land Det vore önskvärt, ja, det är livsviktigt, att vårt lands politik harmoniseras med Guds plan för området. Att via politiken gå emot den planen blir förödande för hela vårt land. Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk, Joel 3:1-3. Vi ser här hur tvåstatslösningens företrädare kommer att få sin dom, och jag anser att tidpunkten för den är nära förestående. Profeten Sakarja beskriver den närmaste framtiden för oss: Ropa ut: Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hednafolken som sitter så säkra, ty medan jag endast var lite vred hjälpte de ondskan att förökas. Därför säger Herren så: Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall byggas där, säger Herren Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Foto: Mikael Amundsen ISRAELS VÄN - 8

9 Jerusalem. Ropa ut än en gång: Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion, än en gång skall han utvälja Jerusalem., Sak. 1: Guds väg för hur det skall bli fred i området är förutsagd av profeten Sakarja. Han beskriver hur det skall gå till. Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli som stamfurstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebusiterna. Jag skall slå upp mitt läger omkring mitt hus mot härar som kommer och går. Ingen förtryckare skall längre komma över dem, ty jag vaktar nu med öppna ögon. Sak. 9:7-8. Det är mitt land säger Gud Guds återuppbyggnadsplan har redan börjat. I Jesajabokens 35:e kapitel verserna 1-10 förekommer ordet skall 24 gånger. Det är så Gud skall agera för att återställa freden i Mellanöstern. I profeten Hesekiels bok kapitel 36 och verserna kan du se den 14-punkters plan för restaureringen av landet som Gud handlar efter. På nyhetssändningarna i Rapport och Aktuellt kan du se hur det går i uppfyllelse. Även på Kanal 10, den kristna TV-kanalen, kan du i Nyheter från Israel varje vecka noga följa med i utvecklingen. Guds Facit ligger fast, Han genomför sin plan Guds plan för fred i Mellanöstern är i detta nu under utveckling på det sätt som han låtit sina tjänare profeterna vittna om. Den gäller för Assyrien, Egypten och Israel. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!, Jes. 19:24-25 Då har Gud, trogen sina löften, fullbordat det som all världens politiker förgäves kämpat för att åstadkomma. Mellanöstern blir då det centrum för välsignelser som det var menat att bli. Jerusalem blir Den Store Konungens stad. Du som var med och bad och arbetade för detta får då uppleva Bibelordets sanning: Den som välsignar Israel blir själv välsignad! Dan Johansson KONSTLOTTERI Lottpris 100:-/st (Lottring 200 lotter) Ditt folk är mitt folk, din Gud är min Gud och dit du går - går också jag (Ruts bok) Kid Kumlin har beslutat att skänka en målning till förmån för FÖRENADE ISRAELINSAMLINGEN KEREN HAYESOD i samarbete med Ulf Cahn VINST: Tavla: Drömspel om våren i olja 80x100 cm (bilden) av Kid Kumlin Du deltar i lotteriet genom att beställa en eller flera lotter direkt från Kid Kumlin. När du sedan får lotten/lotterna skickade till dig finns uppgifter om bank- och postgironr för betalning bifogat. Vid betalningen anger du Kumlinkonst och lottnr, namn och adressuppgifter. Kid Kumlin Kumlingården Ingatorp Tel: E-post: Med varma hälsningar Kid Kumlin ISRAELS VÄN - 9

10 Moderna spårvagnar underlättar kommunikationen och är ett miljövänligt alternativ i den ökande Jerusalemtrafiken. Foto: Bo-Christer Jönsson Hönseriet vid Hoppets skola. Här värper kommer hela regionen till del. T.h. står re På egen hand i det Heliga Landet ISRAELS VÄN - 10 Vi nalkas Ben Gurion och jag tänker på vårt första besök i Israel, 1983, då vi flög med El Al och välkomnades med glad israelisk sång och musik inför landningen. Inte så denna gång, men utanför flygplatsen möts jag av härlig sommarvärme och fågelkvitter i buskarna. Det blir först buss nr 5 till El Al Junction där jag byter till buss 947. När vi närmar oss Jerusalem och den gamla bussen får kämpa i de kraftiga backarna, påminns jag om sången Se vi går upp till Jerusalem som jag lärde mig som barn. Det känns mycket speciellt att på nytt få nalkas Jerusalem, den store Konungens stad! Jag tar in på Abraham Hostel utmed Jaffa Street. Här möts jag av roliga slogans på väggarna som Abraham the first backpacker. Men hur var det? Abraham stannade i landet, backpackers reser tillbaka hem som en tysk jurist kommenterade. Utanför härbärget har jag alltså Jaffa Street som nu har fått en fantastisk miljö efter ombyggnad. Bilar och bussar är borta. Istället möts jag av moderna spårvagnar. Ljudet från dessa, med sina pinglande klockor, tilltalar mig verkligen. Strax norröver vid Centrala Busstationen går spåren över den nya bron The Harpe, harpan som påminner om kung Davids harpospel, ett fantastiskt byggnadsverk. Från King of Kings bönetorn, andra sidan Jaffa St. har vi en fantastisk utsikt över Jerusalem. Det är en mäktig upplevelse att be här utifrån Jesaja 62 För Sions skull

11 hönorna äggen som ktor Alfred Rock. Foto: Bo-Christer Jönsson vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Jag deltar tillsammans med min vän Lewis Sherman i en två timmars morgonsamling med lovsång och tillbedjan. Det sjunger fortfarande inom mig: Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, in this place / Pour out your power, pour out your power, in this place. En rundvandring i Jerusalem för mig upp på Olivberget. Jag stannar till vid en olivträdslund och blir stilla. Leker med tanken, Herre kanske var det här du lämnade dina lärjungar och for upp till Fadern. Då är det här du skall komma tillbaka i konungslig härlighet. Halleluja, Din ankomst är nära! Buss nr 21 för mig till Beit Jala och Hoppets skola. Jag möter här Laila och Alfred som förestår skolan, för att överlämna ett ekonomiskt stöd från Israels Vänner. De visar stor tacksamhet för gåvan, och det visar sig att de är i en mycket svår ekonomisk situation. Stödet från flera olika donatorer har successivt minskat. Laila berättar att de ligger kraftigt efter med löneutbetalningarna till sina 12 lärare. Dessutom står de nu inför vintern som innebär dyra uppvärmningskostnader. En inkomstkälla för skolan är deras hönsfarm med plats för värphöns. Skolan är normalt en stor äggproducent inom närområdet. I nuläget har de endast 1700 värphöns, äggproduktionen är på nedåtgående och de är nu i stort behov av nya kycklingar att föda upp till värphöns Utlämnade? Trots sin situation vill de inte lämna, de har verkligen ett hjärta för de arabiska barnen på skolan. Vad skulle hända dem om inte skolan fanns? Utlämnade? 15 pojkar bor på skolan på grund av svåra hemförhållanden. Skolbarnen är glada, lärarna visar inga bistra miner, de ber och förtröstar på Herren att hjälpen skall komma. Jag blir naturligtvis djupt berörd av mitt besök och konstaterar att här behövs hjälp långt mer än vad Israels Vänner förmedlat. Jag avslutar mitt besök på skolan med att vi tillsammans ber om Guds hjälp. Dagen avslutar jag med ett besök i Immanuel Church i Betlehem. Jag träffar Nihad Salman, som nyligen var i Sverige och predikade försoning tillsammans med Evan Thomas, messiansk pastor i Beit Asaf. Jag får här del av ett underbart arbete i en mycket svår och utsatt miljö. Viktigt att vi ber både för de messianska församlingarna i Israel och för de evangelikala församlingarna på Västbanken. Buss 947 till Natanya. Det är fredag och jag får ge mig av i tid innan Sabbaten börjar och all trafik stannar upp. Stor glädje att komma tillbaka till hotell Orit. Möts av samma helhjärtade och familjära atmosfär som vanligt. Nu var det Karin och Lennart Sjöholm som tillfälligt vikarierade som föreståndare. Jag möter Siegfrid Luikert som är här med en grupp pastorer från södra Sverige. Jag förenar mig med dem i ett besök/ deltagande i Synagogan där Sabbaten inleds och därefter blir det en härlig middag på hotellet. På lördagen firar vi gudstjänst i den messianska församlingen Beit Asaf, där Evan Thomas är pastor. Efteråt blir det våfflor på Orit där Evan Thomas talar till pastorsgruppen om sitt uppdrag och om situationen i landet. Och jag fick vara med. En härlig dag hade vi tillsammans. I mina tankar för denna resa har funnits besök i Tel Aviv. Det blir så, jag släpps av på den stora busstationen, på plan 6. Hur hittar jag ut härifrån.? Det blir linje 5 ISRAELS VÄN - 11

12 till Rothshild blvd. Jag besöker Independence Hall. Den är under ombyggnad, men jag blev insläppt och fick en bild på podiet. Efter ett intressant besök på Hagana museet vandrade jag mot Gamla Jaffa. Jag kom genom 50-talets nybyggarområde Neve Tsedek. Ett mycket vackert område där jag kom i samspråk med en judisk kvinna med spansk bakgrund. Så gott vi nu kunde förstå varandra förstås. Väl framme i Gamla Jaffa, och en rundvandring här, slås jag av den oerhört vackra kustlinjen norrut. Rekommenderas! Jag avslutar mitt besök i landet med att betjäna i en bespisningstjänst med Brian Slater i församlingen Beit Asaf, för äldre och behövande. Vi var ett femtontal volontärer som fick hjälpa till med att duka upp för fest. Vi förberedde också med kläder och matvaror för utdelning. Klockan öppnades dörrarna och in strömmade drygt 50 män och kvinnor med sina dragkärror. Vi hälsade dem glatt med Shalom, Shalom och skakade hand. Vi serverade dem, det blev soppa, därefter en kycklingrätt och sen kaffe/te och kaka. Brian talade till dem och det var sång och musik, och det var många glada leenden. Därefter utdelning av kläder och matvaror. Det var hela tiden en festlig stämning och insatsen gjorde starkt intryck på mig. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig, sa Jesus. Shalom! Bo-Christer Jönsson Kära vänner till Israel! Under 2012 har Israels Vänner, bl.a. genom våra sex månadsbrev, under de månader då inte Israels Vän ges ut, aktualiserat ett antal mycket angelägna hjälpprojekt i Israel. Responsen har varit glädjande stor från våra gåvogivare och därigenom har vi kunnat förmedla ett omfattande stöd till de angivna ändamålen. Allt detta ligger helt i linje med Israels Vänners syfte och ambitioner. Vi har genom åren haft låga administrationskostnader genom t.ex. ett enkelt kontor med låg hyreskostnad. En hel del arbete utförs ideellt. Utöver den extra satsningen på månadsbreven skickade vi ut Israels Vän nr 5 som en bilaga till Dagen. Syftet med allt detta är att på bästa sätt nå ut med bibelförankrad information om Israel och därigenom bl.a. bidra till att motverka den ersättningsteologiska synen på Israel, vilken fått fäste och sprider sig inom kristenheten i vår tid. Allt detta kostar givetvis en hel del och vi vill därför med frimodighet vädja till våra kära gåvogivare att under årets sista månad ge oss ett rejält handtag i form av en extra gåva till våra egna omkostnader för verksamheten här i Sverige mötesverksamhet, administration och marknadsföring. Vi tackar på förhand och vill även här ta tillfället att framföra ett stort tack till alla våra vänner för allt stöd och bistånd och önska alla Guds Välsignelse och God Jul och Gott Nytt År Israels Vänners styrelse ISRAELS VÄN - 12

13 LÅT DIN GÅVA BLI EN VÄLSIGNELSE Vi hjälper dig kanalisera din kärlek till det judiska folket och det Heliga landet. Stöd något av våra fokusarbeten i Israel eller runt om i världen. Israel ISRAEL JUDÉEN / SAMARIEN Messianska församlingar Vi stödjer messianska församlingar och står med dem i arbetet att plantera nya församlingar. Ange: Messianska församlingar Magen David Adom Ansvarar för akut sjukvårdshjälp och blodbanker i Israel, utbildning i första hjälp samt etiska frågor. MDA finns alltid till hands, i det vardagliga och under terroristdåd. Ange: MDA Hoppets skola i Beit Jala En kristen skola på västbanken för kristna och muslimska arabiska barn från mindre bemedlade familjer eller barn med extra behov. Ange: Hoppets skola Övriga projekt Trädplantering - Ange: Träd Vattenprojekt - Ange: Vatten Arbete bland äldre - Ange: Äldre/behövande Litteraturspridning - Ange: Litteratur Judar till Israel - Ange: Judar till Israel Orit - Ange: Orit Frankrike/Belgien - Ange: Fra-Be Livsm.utd. Netanya - Ange: Livsmedelsutdeln. För ytterligare info: eller kontakta Israels Vänner REGIONKONFERENS 8-10 FEBRUARI 2013 FRED MÖTE [Yttersta tiderna] LÖRD SEMINARIER FIKA I PAUSEN STORT ISRAELMÖTE SÖND GUDSTJÄNST Gudstjänst PÅ rumänska (översättes) ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Pingstkyrkan Hånellsgatan 5 Hässleholm Alla möten är offentliga. Fredag fokuserar speciellt mot unga vuxna Stefan Sturesson Dan Johansson ISRAELS VÄN - 13

14 Nationalistisk förstelning skapar palestinskt elände Franz T. Cohn har under många år redigerat och utgivit positiva, sanna och faktaunderbyggda nyheter från Israel i nyhetsbrevet Från den ljusa sidan. Vi vill tacka vännen Franz för hans oförtröttliga gärning och för att vi i Israels Vän och på vår hemsida får publicera nyheter från den ljusa sidan. Detta behövs sannerligen i en tid som präglas av illvilja och smutskastning mot Israel och det judiska folket. Dessutom är han en skarpsinnig bevakare av det som händer i och omkring Israel och bidrar med välformulerade analyser i aktuella frågor. Denna tankeväckande artikel är ett sådant exempel. Den visar på hur palestinska myndigheter saboterar sig själva. Den palestinska myndigheten har lyckats manövrera in sig i en omöjlig ekonomisk situation. Bidragen från vänligt sinnade länder, som man är beroende av, försenas eller torkar in varigenom man inte kan betala ut lönerna till sina statsanställda på Västbanken och Gaza i tid eller fullt ut. Det egna näringslivet har inte kommit igång i önskvärd utsträckning eftersom den politiska osäkerheten utan verklig fred med Israel samt den interna palestinska konflikten med Hamas i Gaza avskräcker palestinska och andra arabiska kapitalister från att investera. Arbetslösheten ökar och är enligt FN-uppgifter 17 %. Arbetslösheten för ungdomar år är 46,7 % enligt CIA Factbook. Under Osloåren på 1990-talet har palestinier som mest arbetat i Israel, men efter Arafats Intifada från år 2000 med sina terrorbombningar drogs arbetstillstånden för de flesta palestinier in av säkerhetsskäl. Palestinierna ersattes med fredliga arbetare från Asien och östra Europa. Nu senast, med avtagande våld från Västbanken mycket tack vare säkerhetsbarriären, får fler palestinier arbete i Israel, i år rör det sig om Framför den israeliska militära samordningsmyndighetens kontor utanför Jerusalem köar många desperata män i förhoppning om att få det eftertraktade arbetstillståndet som villkor för att söka arbete i Israel och därmed kunna livnära sina familjer. Utan hänsyn till de ekonomiska realiteter som drabbar den vanliga palestiniern och hans familj fortsätter den palestinska myndigheten på Västbanken och i ännu större utsträckning Hamasregimen i Gaza där arbetslösheten uppges till 50 %, att låtsas att de kan få israelerna att ge upp och lämna landet. Arafats målsättning spökar fortfarande, Israel ska upphöra att finnas till, si eller så. Åtminstone har Israel redan utplånats i barnens skolböcker och i en del palestinska TV-program. Flera generationer av unga palestinier har indoktrinerats med hat mot Israel och judar. De israeliska bosättningarna på Västbanken, som inte skulle ha kommit tillstånd om arabstaterna hade velat förhandla om fred efter kriget 1967, sysselsätter idag palestinier. Dessa kan komma dit utan tidsödande gränskontroller. Lönerna ligger oftast högre än för motsvarande, obefintliga, jobb hos palestinska arbetsgivare. På direktiv från högsta ort i Ramallah vill svenska propalestinska lobbyorganisationer bojkotta produkter tillverkade i bosättningarna, eller åtminstone KORTA NYHETER FRÅN ISRAEL Nytt politiskt parti i Israel Kadimas tidigare ledare, Tzipi Livni, har meddelat att hon skall bilda ett nytt parti som har får namnet Hatnua (rörelsen). Hon sade att partiet vill kämpa för ett demokratiskt Israel, något som hon hävdade var på väg att förvanskas i dagens Israel. Hatnua stöder en tvåstatslösning. Det är i likhet med de flesta inom det israeliska etablissemanget, som önskar en tvåstatslösning i sin desperata förhoppning om att det skall leda fram till att det äntligen blir fred i området. (En positivt menad ambition men inte i överensstämmelse med Guds Ords slutliga lösning se Dan Johanssons artikel. Red. anm.) Ökat stöd för Israel i USA Den ökade oron och brist på stabilitet i Mellanöstern har medfört att stödet för Israel har ökat bland USA:s medborgare. Medan 60 % av amerikanerna för ett år sedan svarade att de stödde ISRAELS VÄN - 14

15 få dem tullbelagda. Här uppträder nu Svenska Kyrkan och Diakonia som de militanta palestiniernas förespråkare (DN 30 oktober). Skulle de vinna gehör, kastas säkerligen ytterligare ett mycket stort antal palestinier ut i arbetslöshet och misär. Men kanske Svenska kyrkan som konsekvens av sitt ställningstagande är beredd att gå in med kapital eller på annat sätt hjälpa de friställda palestinierna till nya arbeten? Hamas i Gaza knäckte den tullfria ekonomiska zonen vid gränsen till Israel, där ett stort antal sömmerskor fick jobb för att sy israeldesignade kläder som USA importerade tullfritt. Efter några terrorbomber stängdes syfabrikerna och då var dessa jobb borta. När Israel lämnade Gaza 2005 fanns där stora fungerande växthus med en inarbetad exportmarknad som kunde övertas direkt och gratis. Istället förstördes växthusen och stativen stals och såldes som skrot. Flera hundra förlorade sitt arbete. Tillverkningen av raketer att skjutas mot Israel har uppenbarligen inte kunnat råda bot på arbetslösheten i Gaza! Under Osloförhandlingarna på 1990-talet diskuterades seriösa förslag hur den palestinska ekonomin skulle kunna komma på fötter, efter förebild från bl.a. Taiwan och Sydkorea. Det förutsattes givetvis att fred skulle slutas mellan parterna. Israel med sin starka ekonomi och sina exportkanaler ut i välden kunde och ville hjälpa till. Palestinska företagare skulle kunna samarbeta med israeliska företag både inom jordbruket och inom industrin för att få igång den export de behövde för sin utveckling. De arabiska grannstaternas marknader skulle knappast räcka till för ett riktigt lyft. Outsourcing nämndes som en möjlighet. Idag lägger israeliska företag ut programutveckling i Indien och elektronisk tillverkning i Kina. Det kunde ha lagts ut till palestinska företag istället. Professor Ezra Sadan ledde den Oslo-kommitté som diskuterade hur den palestinska ekonomin kunde lyftas. Jag lyssnade på honom då och har hittat två av hans artiklar i ämnet när jag googlade på hans namn, se nedan. För att sammanfatta kan man fastslå att det nuvarande styret, dvs. Arafats gamla medarbetare och arvtagare, verkar vara ideologiskt förstelnade och inte förstår vad som kan få ekonomin att lyfta. Genom att skylla allt på Israels ockupation och bosättningar isolerar man sig och blockerar vägen till ett bättre liv för sina invånare. Det är inte första gången i världshistorien vi har sett hur nationalistiska ideologier skapar elände. Franz T. Cohn Källor: 1) Ezra Sadan: The best way for both sides. Palestine-Israel Journal Vol. 1 No /Peace Economics 2) Ezra Sadan: Reversing the Tide. Palestine-Israel Journal Vol.6 No /Peace Economics Revisited Se även Ynet News 26 oktober 2012 Palestinians seek work in Israel as crisis deepens. Positiva nyheter från Israel gratis till din mailbox Från den ljusa sidan Läs varje månad om turistmål och kultur, ny forskning, medicinska framsteg, miljö- och vattenfrågor, energi, datateknik, ekonomi och handel, samhällsfrågor, internationella insatser och mycket annat. Prenumerera gratis på Redaktör är Franz T. Cohn KORTA NYHETER FRÅN ISRAEL Israel har detta stöd nu lan USA och Israel och detta ökat till 68 %. Stödet för innebär en ökning med 8 % palestina-araberna har gått sedan motsvarande undersökning i fjol. ned från 8 till 7 % under samma tidsrymd, enl. The Israel Project. Hela 81 % av amerikanerna önskar att stärka förbindelserna mel- Stor vinst för EL AL Det israeliska flygbolaget EL AL:s vinst ökade med 151 % det tredje kvartalet i år jämfört med samma tidsperiod i fjol. Omsättningen var på 606 milj. USD. Framtidsutsikterna för hela flygbranschen är dock tämligen osäkra då flygbolagen över hela världen, p.g.a. sina ekonomiska problem, försöker minska kostnaderna i en konkurrensutsatt marknad. ISRAELS VÄN - 15

16 Opera vid Masada I juni nästa år sätts Puccinis opera Turandot upp på en spektakulär utomhusscen nedanför den historiska Masada-klippan. Rollen som Turandot sjungs av den amerikanska sopranen Lise Lindstrom, som haft stora framgångar på Metropolitan Opera i New York. Övriga medverkanden är Marcello Giorani alternerande med Gustavo Porto, Lui Hei alt. Jan Cornelius samt Paata Burchuladze. Daniel Oren dirigerar Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion. Föreställningar sker den 6, 8, 9 och 10 juni Operan vid Masada som återkommit varje sommar har hittills haft stor framgång och föreställningarna blivit snabbt utsålda. Europas största fiskfarm öppnar i Polen med hjälp av israelisk teknologi Det israeliska företaget AquaMaof Aquaculture har etablerat Europas största fiskfarm i Polen i samarbete med polska investerare. Fiskfarmen är på kvadratmeter och förväntas årligen producera ton av färskvattenfisken Tilapia. Farmen kostar 12 miljoner Euro (cirka 101 miljoner SEK) och förväntas generera vinst efter 5 år. AquaMaof utvecklar också en 500 ton fiskfarm i Ryssland samt en kaviarfarm i Rumänien. Israel21c org, september. K O R T A N Y H E T E R F R Å N I S R A E L Stor uppslutning vid Israelmöten i Sävedalen Med en fullsatt Vallhamrakyrka i Sävedalen, lördagen 24 november, avslutade Israels vänner i väster, året Dan Johansson med fru Lil, från Malmö, besökte oss i Göteborg och ämnena var brännheta; 1) Tvåstatslösning en dödfödd tanke. 2) Guds restaureringsplan, enligt Hesekiel kap 36. Inspirerande sång och musik deltog Lotta Bornö och Jakob Ahlbom med. Konflikten i Mellan Östern började för flera tusen år sedan och tvåstatstanken har ingen framtid då den strider mot Guds plan för området. Dan skriver i det nya häftet Tvåstatslösning, en dödfödd plan, att: Tvåstatslösningen har berusat världens nationer och dess ledarskap som ett slags mantra. Genom att dagligen uttala det i alla tänkbara sammanhang så tror idag de flesta människor att mantrat är sant. Mantrat har också genomsyrat tänkandet hos många av världens kristna. Ja, till och med det judiska ledarskapet strävar idag efter en tvåstatslösning. Foto: Göran Sköld Winston Churchill ska någon gång ha sagt: När lögnen går runt jorden har sanningen inte fått på sig byxorna. Tänkvärt! Men Guds löften till Abraham, Isak och Jakob kvarstår för evigt; Ni ska vara mitt folk och jag skall vara er Gud och ni ska ha ett eget land. Lördagens båda föredrag blev mycket uppskattade av lyssnarna. Många kommenterade: Så bra det var, tänk om man kunde komma ihåg allt. Därför är det en glädje att kunna meddela att Cymbals Kjell och Irene Gustavsson var där och spelade in kvällens föredrag. Dessa inspelningar kommer att finnas tillgängliga för inköp se Cymbals hemsida - Ett stort tack till alla deltagare för en minnesrik helg. Och ett stort tack till Vallhamrakyrkan i Sävedalen som upplät sina lokaler denna gång. Rose-Marie Harrysson ISRAELS VÄN - 16

17 Glimtar från lövhyddofesten i Israel 2012 Svenska dansare i Jerusalem I samband med lövhyddohögtiden hade en grupp dansare från Stockholm, öviga Sverige, Finland och Polen glädjen att få besöka Israel. Även undertecknad blev inbjuden att vara med och få del av denna vår glädjes tid i själva Jerusalem stad. Vi mötte ett enormt gensvar från det judiska folket i Jerusalem då vi kom med det härliga budskapet: Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna; häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna; häv upp den utan fruktan, säg till Juda städer: Se, där är eder Gud! Jesaja 40:9 (1917). Eller från Jesaja 60:1-7 eller 61:7: För eder skam skolen I få dubbelt igen, och de som ledo smälek skola nu jubla över sin del. Så skola de få dubbelt att besitta i sitt land; evig glädje skola de undfå. Vi fick framföra dessa bibelhälsningar i tal, musik och dans. Många deltog; män, kvinnor, barn. Man stannade upp och lyssnade och tog budskapet till sig. Detta upprepades under Jerusalem-marschen, då även med orden från Sakarja 12:9 (1917): Och jag skall på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk, som komma mot Jerusalem. Tag emot denna hälsning från ett av lövhyddor fyllt Jerusalem! Folke Josefsson Dansgruppen i symboliska dräkter med sitt positiva budskap till det judiska folket mötte ett stort och varmt gensvar. Folke Josefsson är nr fyra f.h. Foto: Göran Jonsson Inkomna gåvor och medlemsavgifter, juli oktober 2012 Israels Vän/Medlemsavgifter Israels Vänner Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Biblar/böcker Ukraina Messianska förs Paris/Bryssel Magen David Adom Keren Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Keren Kajemet Negev 400 Orit Livsmedelsutdelning Hörnstenen 100 Malmös judar Summa kronor Tack för alla gåvor och särskilt tack för responsen på vårt septemberbrev ang. Livsmedelsutdelning. Israels Vänner K O R T A N Y H E T E R F R Å N I S R A E L Tre nya kraftverk planeras i Israel Israeliska statens planeringsföretag New Power Stations har äntligen kommit igång med sitt arbete att hitta lämpliga platser där de tre nya planerade kraftverken kan byggas. De ska generera sammanlagt megawatt och stå klara om ca fem år. Det är ännu inte klart om verken ska ägas av staten eller bli privatägda. I varje fall avser man att skapa ett alternativ till det monopolliknande, statsägda Israel Electric Corporation (IEC). Man kan anta att de nya verken ska drivas med israelisk naturgas från Medelhavet och avhjälpa den intermittenta elbristen som manifesterade sig den gångna heta sommaren när alla luftkonditioneringsaggregat kördes för fullt. Globes 20 augusti Även Litauen i kö för att köpa naturgas från Israel Vid en 3-dagars Baltisk Life Science konferens i Vilnius i augusti där Israel deltog med en stor delegation, sade Litauens ekonomiminister att landet planerar att importera israelisk naturgas för att bryta det ryska Gazproms monopol. Mer om konferensen finns i Ynet news 23 september Nyheter sammanställda från Sionistiska Federationen, Karmel israelnytt och i nyheterna angivna källor. ISRAELS VÄN - 17

18 Recension Jag har tidigare läst ett antal böcker om förintelsen och dess fasor och denna bok blev en nyttig påminnelse om detta. Boken är skriven av en överlevare vid namn Max Safir som bott i Sverige sen Boken skildrar i första delen Max ganska lyckliga uppväxt i en liten by som heter Bodzentyn i Polen. Byn var på ca 3000 invånare varav ca 1/3-del var judar. Här föddes Max 1925 och hann alltså bli 14 år innan andra världskriget bröt ut. Tyskarna ockuperade den del av Polen som Max bodde i redan 1 september 1939, en vecka efter att kriget utbrutit. Max beskriver sedan den överlevnadskamp som började då. Redan 1940 hamnade Max i ett arbetsläger och flyttades sedan runt i olika arbetsläger fram till juli 1944 då han blev förpassad till Auschwitz. Där var han kvar till januari 1945 och lyckades trots hårt arbete och knappt någon mat överleva. De ISRAELS VÄN - 18 Bäste herrn, låt mig få leva flesta blev ju gasade ihjäl och sedan kremerade. I januari 1945 var röda armén nära Auschwitz och tyskarna fick brått att försöka tömma lägret. Mitt i vintern tvingades Max och tusentals andra fångar marschera under tung bevakning genom Polen till Mauthausen i Österrike där ett nytt läger upprättats. En lång marsch i tunna kläder och mycket trasiga skor. Skildringarna av lidandet är nästan omöjlig att ta in när man läser boken. Det är omöjligt att begripa hur ondskan kan greppa så hårt tag i så många människor som inte bara vaktar fångarna utan även misshandlar och torterar dem helt utan anledning. Efter flera förflyttningar även i Österrike så blir Max befriad den 6 maj 1945 av den amerikanska armén som då nådde fram. En soldat säger Även om vi hade utsatts för obehagliga krigsscener runt om Boken är utgiven på XP Media i Europa så var det vi såg i lägret det mest ofattbara och värsta brott som någon kan begå mot en annan människa. Efter befrielsen kommer Max först till Cypern och sedan till Israel. Där träffar han sedan sin blivande hustru som har kontakter i Sverige vilket ledde till att de flyttade till Sverige Min egen fundering varje gång jag läser en sådan här skildring är Hur kunde så många tyskar indoktrineras så att de till sist trodde att det var rätt vad de gjorde? Vad hade jag själv valt om jag bott i Tyskland? Hade jag stått emot eller hade jag varit lägervakt? Jag kan verkligen rekommendera att läsa denna bok som är en ögonvittnesskildring av judarnas fasansfulla kamp för livet under kriget. Vi behöver ständigt påminnas om detta. Bengt Nylén

19 VÄLKOMMEN TILL ISRAELMÖTEN NÄRA DIG Israels Vänner SYD Fred 8 feb - Sön 10 feb Regionkonferens i Hässleholm (Se annons sid. 13) Israels Vänner (Småländska Höglandet) Lör 15 dec kl Talare: Siegfried Luikert Plats: Allianskyrkan, Vetlanda Ämne: Danielsboken och vår tid Lör 23 feb kl Medverkande: Ewa o. Börje Jonsson Plats: Pingstkyrkan, Ekenässjön Ämne: Kristendom - judendom, vad skiljer och vad förenar? Linköping (Shalom över Israel/Israels Vänner) Plats: Pingstkyrkan, Kungsgatan 30 Lör 19 jan kl Talare: Dan Johansson Ämne: Blir det ett tredje tempel? Lör 16 feb kl Talare: Siegfried Luikert Sön 27 jan kl Arr: Pingstk. Linköping Förintelsens minnesdag - Om detta må ni berätta Talare: Fritz Hilliges, Göteborg Israels Vänner VÄST (Göteborg) Under våren planeras tre samlingar. Mer info i kommande nr. Israels Vänner (Skaraborg) Mötesserie med Dan Johansson Tor 31 jan kl Ämne: Redan i moderlivet utvalde jag dig. Plats: Mullsjö, Nykyrka prästgård Info: Anmälan efter 20 jan till Inger Tuominen, Fre 1 feb kl Ämne: Vad händer i den pro fetiska världen. Plats: Moholm, Salem Lör 2 feb kl Ämne: Redo inför Jesu återkomst. kl Ämne: Vår generation ska på bröllop. Plats: Floby Sön 3 feb kl Ämne: Israel är viktigt för Guds skull. kl Ämne: Israel är viktigt för din skull. Plats: Tidan, Filadelfia Mån 4 feb kl Ämne: Ersättningsteologin - en villolära kl Ämne: Tvåstatslösningen - en dödfödd plan Plats: Skövde, Pingstkyrkan Tis 5 feb kl Ämne: Inympade i Olivträdet. Plats: Mullsjö Nykyrka prästgård Info: Anmälan efter 20 jan till Inger Tuominen, MöteN MED Dan Johansson Januari 19 Linköping, Israelgruppen 26 Ystad, Hälsobackskyrkan 27 Svedala,Pingstförsamling 31 Mullsjö, Nykyrka prästgård Februari 31 jan - 5 feb Mötesserie i Skaraborg (Se annons ovan) 8-10 Hässleholm, Israels vänner Götabro, nätverkssamling 20/2-8/3 Kanarieöarna, möteskampanj MöteN MED SIEGFRIED LUIKERT December 15 Eksjö 23 Landskrona, Pingstkyrkan Januari Ljungskile Februari 16 Linköping, Pingstkyrkan För mötesbokning kan kontakt kan tas med Israels Vänner eller direkt med Luikerts via e-post: com ISRAELKONFERENSEN SOMMAREN 2013 Vi minns alla med glädje den lyckade Israelkonferensen Även konferensen 2013 blir förlagd till Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Konferensens är nu flyttad till vecka 26, juni Mer info i kommande nummer av Israels Vän. ISRAELS VÄN - 19

20 Avsändare: Israels Vän, Husie Kyrkoväg 98, Malmö BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Om adressaten begärt eftersändning pga definitiv avflytt skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen. KORTFATTAD HISTORIK ÖVER ISRAELKRETSEN I KARLSKRONAS ARBETE Israels Vänners nätverk växer med ständigt nya grupper. I Karlskrona finns en grupp som arbetat för Israel och det judiska folket sedan 1875, cirka 50 år innan Israels Vänner grundades. Karlskronagruppen har uttryckt önskemål om att vara en del i vårt nätverk. Genom Päivi och Klas Grandin i Karlskrona har vi fått löfte om att publicera delar av en historisk redovisning om hur arbetet i Karlskrona började. Historiken skrevs i samband med 125 årsjubiléet år Vår krets arbete startade år 1875 när Karlskronafödde pastorn, sedermera kyrkoherde August Lindström kom på besök i Karlskrona, till fru Leonie Altin, en kristen med nitälskan för Guds rikes utbredande. Det var därför naturligt att samtalet med hennes gäster rörde sig om pastor Lindströms arbete för judarna. Fru Altin kände Guds kallelse att stödja detta arbete och så bildades Karlskrona arbetskrets för Israel. Två systrar från Värmland, svägerskor till F.A. Lindström, Nanna Lignell och Tullia Lundborg, prostdöttrar från Värmland, kom 1872 till huvudstaden med en del handarbete i bagaget, som deras syförening i Kila hade sytt. Systrarna önskade att de pengar som försäljningen av dessa arbeten kunde ge, skulle användas för att lindra den andliga och kroppsliga nöd som Herrens gamla förbundsfolk befann sig i. Resultatet blev Föreningen för arbete för Israel. Denna ringa begynnelse resulterade i ett omfattande arbete vars adelsmärke blev bön och offrande till de ekonomiska behoven. Föreningens ledstjärna blev Bibelns ord i Jes. 40:1: Trösten, Trösten mitt folk, säger Herren eder Gud. Talen vänligt till Jerusalem och prediken för det att dess vedermöda är slut. Nu engagerade sig kyrkoherdar, präster, biskopar, rabbiner, lekmän och predikanter. Rabbinen Philippus Gordon blev prästvigd i Svenska kyrkan och vistades mycket i Karlskrona. Dottern Elisabet Gordon var en tongivande arbetare i Karlskrona Israelkrets till 1990-talet. Arbetet för det judiska folket med alla dessa eldsjälar sträckte sig först till Rumänien och sedan till Ryssland med Odessa som medelpunkt och därefter kort sagt genom hela Europa började en ny epok i arbetet för Israel. Det Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem grundades 1951 och har sedan dess stått i tjänst för att undervisa teologer och blivande präster i judendomen. Idag kommer studerande från olika nationer för att tillägna sig kunskaper om våra kristna rötter. Israelkretsen i Karlkrona har i dessa 125 år offrat och bett för Israel. Vi har också fått ständig information i form av brev som alltid varit efterlängtade. Märkas kan Göte Hedenqvist som räddade 3000 judar från koncentrationslägrens gaskamrar under Hitlers ockupation av Österrike. Nämnas bör också brobyggaren mellan kristen-dom och judendom, Göran Larsson som varit direktor på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem i 18 år, men som nu bildat Jerusalem Center AMI i Jerusalem. Kretsens dåvarande ordförande Tyra Nilsson, som stått i tjänst för Israel och kretsen i nästan 50 år var den som aldrig förtröttades. Uppgiften kvarstår: Vi skall aldrig tillåta förföljelse mot Kristi eget folk. En liten avkortad historik över ett gripande samarbete mellan kristna som stått upp för sanningen i Guds ord: Först juden sedan greken.

Nr 3 2011 Årg 84. Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude

Nr 3 2011 Årg 84. Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude Nr 3 2011 Årg 84 Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka kärlek och intresse

Läs mer

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus Nr 6 2011 Årg 84 En Resväska berättar förbunds- Tanken i bibeln Från mörker till ljus Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka

Läs mer

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Nr 3 2010 Årg 83 Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer Välkommen till Israelkonferensen och Sundsgårdens Folkhögskola. Genom den nya, fräscha konferensanläggningens panoramafönster möter deltagarna en storslagen vy över gröna ängar och det blånande Öresund

Läs mer

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden.

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Foto: Anders E. Lägersten Nr 4 2008 Årg. 81 Georgien Kaukasus

Läs mer

med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell

med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell Nr 1 2003 Årg. 76 Malmös ståtliga synagoga, belyst av den lågt stående januarisolen, är ett vackert inslag i stadsbilden. Den 100-åriga synagogan blir årets besöksmål för Israel-konferensens deltagare.

Läs mer

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism.

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism. Låt oss nu gå till Betlehem och se vad som där har skett. Herdarnas ord efter änglauppenbarelsen ljuder än i dag och kallar miljoner efterföljare att vallfärda till platsen för Jesu födelse, som enl. traditionen

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Gunnar Eliasson LEDAREN Vad vill du med resten av ditt liv? Gud är Gud och ingen annan för många av oss en konkret verklighet! Men vad ligger till grund för

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

Halva sanningen finns på den andra sidan

Halva sanningen finns på den andra sidan en tidskrift från lunds missionssällskap nr 4 2011 årgång 166 Halva sanningen finns på den andra sidan Västra Jerusalem Rabbinen på barrikaderna 14 Östra Jerusalem Det lilla huset i Sheikh Jarrah 24 Analys

Läs mer

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12 Kristet Liv Allkristen väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 1 2012 Karl-Erik Appelfeldt: Jag är inte alkoholist, utan en ny skapelse, en

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15.

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15. redaktören till att börja med vi som har förtroendet att arbeta i redaktionen för Till Liv brukar ses en gång per halvår, ungefär. På grund av de långa avstånden mellan oss blir det inte oftare. Däremellan

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen TG Nr 4-5 2010 Posttidning B Avsändare:Trosgnistan, Box 1112, 821 13 Bollnäs Trons Gnista Trosgnistan på facebook - bli vän du också! Läs mer www.trosgnistan.se Gnista Evangelium över alla gränser! Bön

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer

Nummer 1 2002 Pris 25 kr

Nummer 1 2002 Pris 25 kr Nummer 1 2002 Pris 25 kr Innehåll ges ut av Palestinagrupperna i Sverige (PGS). Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år. Presslagt 020212 Upplaga 2500 Foto framsida: Birgitta Elfström Ansvarig utgivare

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer