DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. vår 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. vår 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO"

Transkript

1 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS vår 2011 DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

2 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS Dansspridning i Mellansverige är ett arrangörsnätverk bestående av dans- och teaterkonsulenter från Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland samt Danscentrum Stockholm. Utbudsdagar, arrangörsutbildningar, information och turnéläggning utgör verksamheten i nätverket. Varje säsong tas ett utbud fram, från förskola till vuxenpublik, till ett kraftigt reducerat totalpris, då resor, traktamente, logi och viss ersättning för teknik ingår i priset; detta tack vare att nätverket sedan hösten 2003 förvaltar ett arrangörsstöd från Statens Kulturråd. Om du har frågor kring produktionerna, arrangörsutbildningar eller har mer allmänna frågor kring att arrangera dans vänd dig gärna till Sarah Elfvin, projektledare för nätverket alt till din dans/teater konsulent. Tänkvärt för dig som arrangerar dans: Golvet är av största vikt i en dansföreställning; dansarna rör sig, hoppar, rullar, kastar sig och ligger på golvet. Därför är det viktigt att tänka på att betong är för hårt att dansa på även om det ligger en plastmatta ovanpå. Bristen på svikt kan orsaka skador hos dansarna. Rådfråga gärna gruppen eller oss i nätverket i förväg. För att undvika skador är det givetvis viktigt att se till att rummet är varmt, gärna grader, skapa goda förutsättningar för uppvärmning och att städa golvet/rummet lite extra. I dansen skapas inte sällan rummet av ljussättning och ljud varför vissa krav kring eluttag och strömstyrka är uttalade på förhand. Lyssna med gruppen och vad de har med sig och vad de eventuellt har behov av. Kom gärna överens med gruppen om behovet av vaktmästarhjälp alt teknisk personal. Se till att få marknadsföringsmaterial i form av flyer, affisch, foton i god tid för att göra marknadsföringen. Vid skolföreställningar finns ofta lärarhandledning och dylikt av intresse. Ofta är grupperna på en längre turné och uppskattar extra omtanke. Bärhjälp är ovärderligt vid såväl in som utlast! En kontaktperson som har koll på platsen och ett personligt bemötande vid ankomst kan inte nog överskattas Lycka till med ditt dansarrangemang! DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

3 "#!$#%!&'%()*! +,#--,$.))#,'/,0'&&*12,345,*')(,.,*')('&#) ='==$01-,!-013HJ&,34Y$$1<1%!.<-!.0441,4D! 8&6190!044!$,/H'$$4!$#40!-,!4.#!.Y11,&10!H&#1!!!"#$%&'$%,!3<%!'4!(#!1F0!34&0(043,&^ $ (&$)*$+,-./01/$01$+23$45/6.$ 710$131,$+,-./0,58,$6./$7./$,5/6.$ 9-.44"-$":;$7./1,1-$0-.-$<=-42$,5/61-$#5//1-/.$/*>/+2/$;")).$2'?$ $ e0&9,!hj&,34y$$1<1%!0.3$'403!c,-!,1!! -013.,&/340-!4<$$30CC013!C,-!=0&1,1D!!"#$%&'(#)*+,&',!!"#$%&'((!! )*+!#&!!!",-.,&/01-,! 2!34!!!56&,6%&07!! 8&6190!:6.0/!;<1-=$0-!!!! 5&<34<1!A6-,!!!!!!"'3</!! >1-,&3!B0%=,&%!CDED!!5634FCGA,/.<3<40!! "0&<0!I9J34&01-!!;9'3!!! >1-&,03!:6&-01%#&-!!!!K'=$</!! "0L!MN!34!=0&1D!!!!! >1104!,H4,&!J/D!!I(,$4<-!!! 2O!P!2O!C<1!.,&/340-!!!!! C,-!=0&1,1!!I(,$F40!!! MQOLMQO!C!,L/$!('=$</($043!!R6$.!!! I.</401-,Q!,9!=,461%!!S0/TJ9-!!! U!C!!V$!!!! WX!>!!!;9'3G$9'-!!! ",-40%,3!!"J&/$Y%%1<1%! Z0!!8F%%G&<.4<-!!! 2QWO!4<CGW!4<C!!8Y&T9Y$(!!! K$043!HJ&!=0&1,1!044!-0130!!!!! (#D!!!!K&<3!.4]WN^!! +D_NN!/&!HJ&!W^0!H34!!! XD_NN!/&!HJ&!2^0!H34!!!! )NN!/&G-0%!PXN!/&GC<$!!S&0/40C,14,!! 2!L!2WN!/&G-F%1D!!!;6%<!!!! NUW]+2!M)!_U!!V](634!!<1H6c,C=$0-013D3,!!!!!8,3J/!%Y&10!.#&!T,C3<-0^!!!!!!"#$%&'(')*"*# V"8;>!-013!d!4,04,& 56134,(<-,C<13!.Y%!X!! )WU!W)!RJ4,=6&%

4 Grafisk form: Malcolm Grace AB Foto: Gunnar Stening $)*+,,#-./01!2!*3,!"#$%&'(! för barn från 5 år När hönsskötaren stänger in hönorna i hönshuset på natten så tror han att dom sover men det gör dom inte alls för dom har kabaret!! Hönorna kacklar loss i en nattlig kabaret i höns huset. Sprättiga och näbbiga visar hönsen upp sig i sina bästa skrudar. De dansande hönorna och deras glamorösa konferencier kacklar och dansar så fjädrarna yr till takter av mambo, tango och disco. Föreställningen är en humoristisk betraktelse där de sprättande hönsen får oss att fundera på sambandet mellan djur, människa och natur. Sprätt Hönskabaret är en föreställning av koreografen SU-EN som har sin bakgrund i den japanska nutida dansformen Butoh. Koreografi och koncept: SU-EN Medverkande: En konferencier, 3 5 dansande hönor och en hönsskötare. Musik: Jens Carlsson Ljussättning: Lars Liljegren Recensioner:»...utflippad, fullfjädrad underhållning med anarkistisk under ton en halvtimmes lyckorus att bära med sig.«anna Ångström SvD»...och det visar sig vara ytterligare en i raden högkvalitativa dansföreställningar för barn på ZebraDans.«Örjan Abrahamsson DN BOKNING PRIS: kronor första föreställningen, kronor föreställning nr 2, samma dag/plats. För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader så som resor, logi och traktamente. HÖSTENS TURNÉVECKOR: 45 & 46. BOENDE: enkelrum på hotell ANTAL MEDVERKANDE: 3 5 dansare, 1 konferencier, 1 tekniker MÅLGRUPP: från 5 år PUBLIKANTAL: max 60 barn SPELTID: ca 35 minuter + discotime med publiken. SPELYTA: 9X9 meter TAKHÖJD: minst 3 meter BYGGTID/RIVTID: 3 timmar/2 timmar BÄRHJÄLP: ja en person EL: 16 amp inom 25 meter MÖRKLÄGGNING: ja GOLV: ej sten eller betong KONTAKT: ZebraDans

5 JAG & ROBOT I Jag & Robot deltar publiken genom att se, göra och fundera kring robotars funktion och syfte i våra liv. Genom de estetiska språken bedriver vi tillsammans praktisk forskning som blir föreställningen. Medverkande Daniel Andersson Daniel har arbetat som frilansande dansare sedan Han har också arbetat med ett flertal videoverk med verk visade på bl.a Moderna Museet i Stockholm och Venedigs Konstbiennal. Som koreograf/kreatör i urval: Bed-in for Peace Stockholm 2009, Perfect Performance Lose Lose Situation: Live in Russia!, 5th International Body Word Festival, St. Petersburg Agamemnon - a tragic lecture, Vaganova Academy, St Petersburg Cut Piece for Peace, Hiroshima Day, Norrmalmstorg Cut Piece for WISP, Stadsteatern Fysisk Poesi, Parkteatern Bumpers, Dans i Södermanland Samtidigt, Rikskonserter Orange, Kulturhuset Stockholm På besök, Moderna Dansteatern Aktuell med Mats Ek på Dramaten. Andrea Csaszni Rygh Jobbar som dansare och koreograf och är grundaren till konstkollaborativet Diggapony. Som dansare har hon varit verksam med bland andra Eva Lundqvist, Björn Elisson, Monica Herstad, Xavier le Roy, Mårten Spångberg, Sebastian Lingserius och Daniel Andersson. Andrea driver även ett flertal konstprojekt i egen regi och spelar musik tillsammans med Linnéa Martinsson i bandet Easy Pony. Diggapony startades 2007 och sedan dess synts i sceniska verk, konstinterventioner och konserter på bl.a Moderna Museet, Moderna Dansteatern, WELD, Parkteatern, New Media Meeting, Black Box (Oslo), Arvika Festivalen i verk som: Ett mästerverk, Shut your eyes up, Partners in crime och Getting Over It Championships Ring Daniel! Jag & Robot är en föreställning från 5 år och deras lärare/ föräldrar/pedagoger/vänner. Utrustade med stora kritor, Wii-spelkontroller och robotdans bjuder Daniel & Andrea in till en praktisk process där de tillsammans med publiken låter idéer, associationer och tankar ta sig olika former och uttryck. I en föreställning där gränsen mellan scen och salong suddas ut och där föreställningen är ett aktivt medskapande i en medryckande konstnärlig process. Jag & Robot är en föreställning som engagerar och stödjer publikens impulser till personlig tolkning och bejakar en öppenhet inför live-situationer som inte alltid har en traditionell dramaturgi. Idé: Daniel Andersson Medverkande: 2 Musik: Kraftwerk, Antonio Vivaldi, Edith Piaf m.fl. Målgrupp: Från 6 år. Maxpublik: ca. 60. Speltid: ca 40 min. Spelyta: 7 x 7 m eller enl. överenskommelse. Takhöjd: Ett teater-rå eller enl. överenskommelse Elkrav/Teknik: Eluttag, PA el. överenskommelse Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim. Pris: 9000kr med rabatt för ev. andra förest samma dag För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader så som resor, logi och traktamente annars tillkommer resor, logi och traktamente. Information: Ring din Danskonsulent eller Daniel Andersson telefon: Med tack till Sarah, Margreth, Signe, Susanna, Lotta, Babis, Åsa, Martin, Jonte, Jerker, DIS, DC, Dans i Stan, Kulturskolan Sickla Udde, Skutan Mariaskolan, Kungliga Svenska Balettskolan, Dieselverkstan, Soma och ni andra! Med spciellt tack till Henrik Vikman. Med stöd från Statens Kulturråd, Stockholm Stads Kulturförvaltning, Kulturförvaltningen Landstinget Stockholms Län, DIS

6 MAKT. foto: Christina Tingskog MAKTpunkt är ett interaktivt föreställningsprojekt som utforskar makt, påverkan och sociala koder. En mycket kommunikativ föreställning med humoristisk och spännande interaktion mellan dansare och publik. Med kraftfull dans, förtroliga berättelser och överraskande vändningar baseras föreställningen delvis på material från diskussioner och verkstäder med ungdomar på teman runt makt och härskartekniker. Kan göras som projekt (t.ex. genom Skapande skola) med verkstäder på tema härskartekniker eller makt-påverkan. Kan även innebära att eleverna arbetar fram material till en interaktiv publikgrupp utifrån elevernas tankar och idéer - och deltar i föreställningen. Kontakta oss för projektdiskussion. DANSARE: Allison Ahl, Oskar Frisk, Malin Rönnerman och Armando Wallentin LJUSDESIGN: Thomas Mirstam Målgrupp: Årskurs gymnasiet Bär- o bygghjälp: 2 personer Publikantal: max 200 om gradäng Byggtid/Rivtid: 3 tim/1 tim Medverkande: 4 dansare, koreograf + tekniker Workshop: Ingår ej, kan ges Speltid: 60 min Pris: För en föreställning kr, Spelyta: 10 x 8 m ljusteknik. två föreställningar/dag o lokal kr. Takhöjd: 4 m För arrangörer inom nätverket Dansspridning Elkrav: 32 A trefas subventioneras kringkostnader så som resor, Teknikkrav: Bra musikanläggning med CD-spelare logi och traktamente ljusteknik se pris Kontakt: el Mörkläggning Ja E-post: Hemsida: KOREOGRAF CHRISTINA TINGSKOG

7 Kända litterära verk såsom Romeo & Julia, Fröken Julie och Sandor/Ida möter ungdomars egna texter om kärlek. Längtan, passion, svartsjuka, intriger och verklighetsflykt kärleken kryddar vardagen! Hur beskriver man kärlek? Är min kärlek unik eller upprepar sig kärlekshistorierna genom seklerna? är en djupdykning i kärlekens mysterier. Det är fartfylld dramatik berättad med dans och rörelse. Grafisk form: Eva Lindeberg Titel: Stenkär Grupp: Avart Dans & Rörelse Målgrupp: år Antal medverkande: 5 dansare, 2 tekniker/alt. 1 tekniker samt bygghjälp/rivhjälp 4 tim av 2 pers Publikantal: Vid skolföreställning ca 100 pers beroende av lokal, fler efter överenskommelse Speltid: 50 min + samtal med publiken Spelyta: min 8 7 m rent dansgolv, ej sten- eller betonggolv Takhöjd: min 5 m Musikanläggning: Cd-spelare med högtalare av god kvalitet Övrig teknik: efter överenskommelse Teknikkrav: 32A trefas Mörkläggning: Ja Bygg/rivtid: 5/2 tim Bärhjälp: Ja, minst 2 pers 1 tim Workshop: Ja, 1,5 tim kr Föreställningspris: kr, 2 st samma dag och lokal kr/förest. Vid samordning mellan arrangörer till 5 10 föreställningar inom en vecka ges även rabatt. För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader så som resor, logi och traktamente. Kontakt: Måns Erlandson konstnärlig ledare, Amanda Norlander producent,

8 Lena Josefsson & Kompani Raande-vo SKOLFÖRESTÄLLNING BLÄNDverk Till tungt pulserande rytmer och ljud, mäktiga klanger och spröda stråkar förs vi in i en suggestiv värld i gränslandet mellan dröm och verklighet, lek och allvar, död och liv. Med handplockade artister från olika delar av världen byggs en bro av idel ytterligheter. Ett säreget bländverk fyllt av lust och allvar, men också av befriande humor. Vilka drömmar bär vi på? Vad skrämmer oss mest? Med ett ihärdigt ifrågasättande tas vi med på nya resor i det landskap som omger den moderna människan eller Örebro Målgrupp: åk gymnasiet Publikantal: max 150 pers Speltid: ca 55 min inkl efterföljande diskussion och prova-på. Spelplats: 10x10 m + publikplats, takhöjd 3,5 m.gärna gymnastiksal. OBS! Ej betonggolv. El: 16A (europahandske) Bygg/rivtid: 3,5 h/1,5h, gärna inlast dagen före. Bärhjälp: Ja tack. 2 personer Medverkande: 5-6 dansare, 1 tekniker Pris: 1:a fst kr, 2:a fst kr, samma dag i samma lokal. Resa, frakt, logi och traktamente tillkommer. Ingen föreställning före kl För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader såsom resor, logi och traktamente. Lena Josefsson har med sitt personliga rörelsespråk och sin mångskiftande bakgrund, uppmärksammats för flera av sina produktioner och för sitt arbete med teater och opera. Förutom sitt eget kompani Raande-Vo har hon bl a varit konstnärlig ledare för Skånes dansteater och Orionteatern. Lena är uppvuxen i Zaire och de afrikanska erfarenheterna gör sig ofta påminda i hennes föreställningar.

9 HELAFTON Lena Josefsson & Kompani Raande-vo BLÄNDverk Till tungt pulserande rytmer och ljud, mäktiga klanger och spröda stråkar förs vi in i en suggestiv värld i gränslandet mellan dröm och verklighet, lek och allvar, död och liv. Med handplockade artister från olika delar av världen byggs en bro av idel ytterligheter. Ett säreget bländverk fyllt av lust och allvar, men också av befriande humor. Vilka drömmar bär vi på? Vad skrämmer oss mest? Med ett ihärdigt ifrågasättande tas vi med på nya resor i det landskap som omger den moderna människan eller Örebro Målgrupp: vuxna/ungdomar Publikantal: Max, dvs fullsatt Speltid: 1,5 tim inkl paus Spelplats: 10 x 10 m + publikplats, takhöjd minimum 4 m Lokal krav, övriga: mörkläggning. OBS! Ej betonggolv El: 1 st 63A, 400V Bygg/rivtid: 4,5 tim/2 tim, gärna inlast dagen före. Bärhjälp: 2 personer Medverkande: 5-6 dansare, 1 tekniker Pris: kr. Resa, frakt, logi och traktamente tillkommer. För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader såsom resor, logi och traktamente. Lena Josefsson har med sitt personliga rörelsespråk och sin mångskiftande bakgrund, uppmärksammats för flera av sina produktioner och för sitt arbete med teater och opera. Förutom sitt eget kompani Raande-Vo har hon bl a varit konstnärlig ledare för Skånes dansteater och Orionteatern. Lena är uppvuxen i Zaire och de afrikanska erfarenheterna gör sig ofta påminda i hennes föreställningar.

10 KOREOGRAF HELENA FRANZÉN TRIGGER POINT -ensure that your life stays in flux Med personlig rörelseskärpa och känslighet för detaljer fortsätter Helena Franzén sina koreografiska djupdykningar. Rörelsen prövas och ges nya förutsättningar i nya omloppsbanor, omkopplingar, omtolkningar, förskjutningar och upprepningar i tid och minne. Rubbade startpunkter leder in på oförutsedda vägar: it s a mistake to assure that the problem is at the point where it hurts... Jukka Rintamäki, kompositör och rockmusiker med ett flerårigt samarbete med Helena bakom sig, har skapat ett förföriskt och melankoliskt soundtrack till föreställningen. Astrid Olsson från designduon Fifth Avenue Shoe Repair står för kostymerna och med hjälp av en känslig och raffinerad ljussättning målar Markus Granqvist det karga saltökenlandskap där dansarna befinner sig. Trigger Point sätter absolut fokus på rörelse, musik och ljus. Det är bländande, skört och absorberande. Trigger Point har sin urpremiär på Moderna Dansteatern i Stockholm den 24 mars 2010.!! Helena Franzén tillhör sedan flera år toppskiktet av svensk nutida dans med en diger meritlista både som dansare och koreograf. Hon innehar sedan 1997 Konstnärsnämndens 10-åriga verksamhetsstipendium och har nyligen beviljats 3-årigt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Trigger Point Koreografi Helena Franzén Musik Jukka Rintamäki Dansare Katarina Eriksson, Ori Flomin, Helena Franzén, Dan Johansson Ljus Markus Granqvist Kostym Astrid Olsson, Fifth Avenue Shoe Repair Produktion Birgit Lindholm/Magma dans Med stöd av KUR och Konstnärsnämnden Speltid 55 min. Målgrupp ungdomar/vuxna Spelyta 10x10 (absolut minimum 8x8m) Takhöjd minst 5m Mörkläggning ja Bygg/rivtid 6 tim/ 4tim Medverkande på scen 4 Antal resande på turné 5 Videomaterial och bilder finns på Prisförslag kr/föreställning (exkl. resor, hotell, traktamente) För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader så som resor, logi och traktamente. I priset ingår kringverksamhet, t ex workshop eller publiksamtal med koreograf/ensemble. Vi föreslår en publik från 14 år och uppåt för detta. Kontakta oss för förslag. Kontakt Birgit Lindholm, producent tel Tekniskt ansvarig Markus Granqvist tel

11 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS DANSSAMTAL Prata dans Hur kan man prata om dans? Hur kan du förbereda din barngrupp/din klass för en dansföreställning? Hur kan ni samtala om upplevelsen efteråt? Vad ser vi på scenen? Danskonsulenterna Signe Landin och Åsa Fagerlund erbjuder ett seminarium med samtal för en personalgrupp förskollärare och/eller lärare. Under en till två timmar tittar vi på dvd-exempel och pratar om dansföreställningar för barn och unga. Vi visar en enkel analysmodell för samtal kring dans. DIS DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN TESTA DIN KOREOGRAFISKA BLICK Se dans ur olika perspektiv Vem är koreografen bakom frasen? Hur kan den dansas? Hur kan en fras förändras? Är frasen skapad för barn eller vuxen? Hur memorerar man dans? Kan man dansa baklänges? Få inblick i danshantverket! Dansaren Ossi Niskala och Sarah Elfvin, projektledare för Dansspridning, visar på olika vägar in till dansen. Nyfiken på dans? Ta tillfället i akt! Vill du ordna ett danssamtal? Dansspridning kan erbjuda och subventionera ovanstående danssamtal. För mer information kontakta DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

12 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS vår 2011 INTRESSEANMÄLAN Här är du som arrangör välkommen att göra din intresseanmälan för vår Boka senast den 15 november. PRODUKTION ANTAL VECKA VECKODAG På vår strand (v18 & 19) Embla Dans & Teater Sprätt Hönskabaret (v11 & 12) Zebra Dans Jag & Robot (v6 & 7) Daniel & Henrik MAKTpunkt (v7 & 8) Christina Tingskog Stenkär (v4 & 5) Avart Dans & Rörelse Bländverk (v21 & 22) Kompani Raande-vo Om vänskap v14 & 15) Minna Krook Trigger Point (v13 & 14) Helena Franzén Dansspridning samarbetar och kan till viss del subventionera Skapande skola projekt liksom liknande skolprojekt. Kontakta oss gärna för att veta mer! Arrangör:... Kontaktperson:... Adress: tel:... Intresseanmälan skickas till din dans/teaterkonsulent. DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

13 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS Dalarnas län Gävleborgs län Sirkka-Liisa Forslund, dans Mathilda Landin, teater Ann-Jeanett Stål, dans Agneta Örtegren Ekenblad, teater Margareta Norberg, dans Sofia Nohrstedt, dans Stockholms stad och län Signe Landin, dans Åsa Fagerlund, dans Sörmlands län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Örebro län Östergötlands län Eva Perbrand-Magnusson, dans Eva Forsberg Pejler, dans Anneli Olson, teater Lena Nilsson, teater Maria Wågemo, dans Leif Persson, teater Armand Gutheim, dans Maria Gage, teater Lena Backlund, teater Mia Eklund, dans Ulf Thörn, teater Danscentrum Stockholm Sarah Elfvin, projektledare DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

Östanom sol västanom måne

Östanom sol västanom måne Östanom sol västanom måne folksaga dramatiserad för dockteater i teaterbussen Sagoberättaren, en stor bunrakudocka, berättar sagan om flickan som följer isbjörnen, en förtrollad prins, till slottet östanom

Läs mer

Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Hösten 2011

Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Hösten 2011 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Hösten 2011 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför höstterminen 2011 Riksteatern Östergötland presenterar här utbudet inför hösten 2011. Till detta teaterutbud

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Våren 2015 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Allmänt Här presenteras scenkonstutbudet för barn och unga våren 2015 med produktioner

Läs mer

DANS & MUSIK I VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2012

DANS & MUSIK I VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2012 DANS & MUSIK I VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2012 TILL DIG SOM JOBBAR MED KULTUR FÖR BARN OCH VUXNA I VÄSTERBOTTEN. HÄR KAN DU LÄSA OM NORRLANDSOPERANS UTBUD AV MUSIK- & DANSFÖRESTÄLLNINGAR HÖSTSÄSONGEN 2012. SJUNG

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför 2016

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför 2016 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Våren och hösten 2016 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför 2016 Allmänt Här presenteras Riksteaterns Östergötlands scenkonstutbud för barn och unga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför höstterminen 2013

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför höstterminen 2013 Scenkonst på väg! Teater- och dansföreställningar Hösten 2013 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför höstterminen 2013 Allmänt Här presenteras scenkonstutbudet för barn och unga hösten 2013

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

VÅREN 2014. Läs mer om subventionerna och anmäl intresse senast 15 november på www.scenkonstinorr.se/fhp. 2-6 år

VÅREN 2014. Läs mer om subventionerna och anmäl intresse senast 15 november på www.scenkonstinorr.se/fhp. 2-6 år VÅREN 2014 NORRA Folkets Hus och Parker Norr- och Västerbotten presenterar tillsammans med Riksteatern Norr- och Västerbotten ett samarbete där vi erbjuder Folkets Hus-föreningarna möjligheten att arrangera

Läs mer

www.dockteaterntittut.se

www.dockteaterntittut.se Hösten 2012/Våren 2013 Målgrupp: 2-6 år Maxpublik: 60 barn eller totalt 80 2-6 år En Tittutklassiker är tillbaka! Efter en bok av Barbro Lindgren och Eva Eriksson Regi: Ing-Mari Tirén Scenografi, dockor

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: Att Mima Hösten Att Mima Vintern RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim Former & Fantasi Kroppens Fantasi Did I Really? Hej! Vi har under de senaste fem åren arbetat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa

Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa Coach ANGURVALL Konferenspaket Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa Poweryoga pass med introducerande föreläsning Bjud medarbetarna på en härlig hälsoupplevelse med en introducerande

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Musik i vård och äldreomsorg

Musik i vård och äldreomsorg Musik i vård och äldreomsorg Våren 2013 En del av Landstinget Sörmland Musik i vård och äldreomsorg Utbud våren 2013 Producenter Margareta Brilioth och Christofer Ekströmer Scenkonstschef Maria Weisby

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 UTVÄRDERING o c h R ed o vi s ning Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 Drivs av Musik GävleborG i samarbete med Destination Gävle kultur & FritiD Gävle kommun länsmuseet GävleborG idka-kulturkiosken

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

EN SCEN KVÄLL MÅNDAG 22 SEPTEMBER 2014

EN SCEN KVÄLL MÅNDAG 22 SEPTEMBER 2014 EN SCEN KVÄLL MÅNDAG 22 SEPTEMBER 2014 JESPER ODELBERG BAND Den normalfungerande människans börda Jesper Odelberg är allt möjligt: ståuppkomiker, föreläsare, debattör, skådespelare, musiker och gisslare

Läs mer

En häxas dagbok. Hur var det nu egentligen med den där. väldigt fritt efter sagan om Hans och Greta... Ny Pjäs! Premiär 7 september

En häxas dagbok. Hur var det nu egentligen med den där. väldigt fritt efter sagan om Hans och Greta... Ny Pjäs! Premiär 7 september En häxas dagbok väldigt fritt efter sagan om Hans och Greta... Hur var det nu egentligen med den där sagan om Hans och Greta? Vi har alla hört om de två barnen som blir utsatta i skogen och kommer till

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Operatrion Divine Handelsprogrammets

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14)

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) Framtidsforum Gävle 13 september Innehåll med antal prioritetspluppar inom parentes: *Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) *Centrum

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG LÄRARHANDLEDNING TRESTEG Om Lärarhandledningen Det är sommarlov. På en gräsmatta i ingenmanslandet mellan två bostadsområden försöker några barn, som är för stora för att leka, att fylla dagarna i det

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014 Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313 för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

KULTUR- BALUNSEN. - Programblad - 29nov till 3 dec. Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! skarpnackskulturhus.se

KULTUR- BALUNSEN. - Programblad - 29nov till 3 dec. Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! skarpnackskulturhus.se KULTUR- BALUNSEN Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! - Programblad - 29nov till 3 dec skarpnackskulturhus.se Kulturbalunsen - kulturfestival för alla åldrar! Nu är det dags igen, för andra

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen.

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. 2014-09-24 I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. Sound of Stockholm har alltid haft fokus på jämställdhet, så också i år. "Vi ser inga

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Elevparkering Elever får endast parkera på utmärkta P-platser (se bif. karta) Övervakning sker kontinuerligt! Högskoleprovet en andra chans Räcker dina betyg för att du ska komma in på högskolan? Om

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Rider. Still Shivering

Rider. Still Shivering Rider Still Shivering Kontakt teknik: tel: 0738 12 12 77 epost: johan.soderberg@distingo.nu Scen Teaterlokal eller annan lokal med fullständig mörkläggning, gärna blackbox. Scenyta (B x D) 12 x 9 meter,

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan Nationellt snöskoterforum Foto: Conny Olofsson Nationellt snöskoterforum Nationella Snöskoterrådet tillsammans med Östersunds kommun och Östersunds snöskoterklubb hälsar dig varmt välkommen till

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Valnämndens redogörelse 2015

Valnämndens redogörelse 2015 Valnämndens redogörelse 2015 Valnämnden har som tidigare år talat med samtliga styrelseledamöter och andra berörda för att på det sättet försökt skaffa sig en uppfattning om styrelsearbetet under det gångna

Läs mer

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda.

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Kören har sjungit tillsammans i nuvarande konstellation

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla efter en allåldersbok av Oscar K och Dorte Karrebaek www.tigerbrand.se cirkustigerbrand@telia.com tel. 08-665 80 18 Inledning

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2014 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

Människor emellan. en vecka om kärlek. Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! 10 15 februari. Välkommen till

Människor emellan. en vecka om kärlek. Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! 10 15 februari. Välkommen till Människor emellan en vecka om kärlek 10 15 februari Välkommen till Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! Måndag 10 februari Tisdag 11 februari Entrén Kl 13.30 Invigning. Christina Dawson

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL Innehållsförteckning Välkommen till Salongen, Karlskrona konsthall 1 Lokalinformation Salongen 2 Information till dig som hyresgäst,

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

NYHETSBLAD. sofa(r) ni som ännu inte har anmält er gör det bums!

NYHETSBLAD. sofa(r) ni som ännu inte har anmält er gör det bums! NYHETSBLAD Bästa arrangörer! Smått och gott Så har då våren kommit med besked, utanför mitt kontorsfönster skriker sig fiskmåsarna sig hesa strålande vårvarm sol och det luktar vår i luften. Och det är

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅREKONFERENSEN 1-2/2 2012 på Holiday Club

VÄLKOMMEN TILL ÅREKONFERENSEN 1-2/2 2012 på Holiday Club VÄLKOMMEN TILL ÅREKONFERENSEN 1-2/2 2012 på Holiday Club Onsd 1/2 kl 10.00 Samling m kaffe och macka 2012-01-24 kl 11.00 Välkommen! Kultur och Mångfald 2.0 med Edna Eriksson, Sombrero underhållning kl

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Innehåll Framsida och sammanfattning Innehåll Introduktion Bakgrund Målgrupp Idé Konstnärlig kvalité Syfte och erfarenhet Mål Tidsplan Budget

Innehåll Framsida och sammanfattning Innehåll Introduktion Bakgrund Målgrupp Idé Konstnärlig kvalité Syfte och erfarenhet Mål Tidsplan Budget LUCY. Publiken får genom de fem dansarna lära känna Lucy som är både bräcklig, stark och stolt. Hon är mer än vad du först kan se: det som bubblande finns inom henne sipprar genom föreställningen sakta

Läs mer