DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. vår 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. vår 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO"

Transkript

1 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS vår 2011 DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

2 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS Dansspridning i Mellansverige är ett arrangörsnätverk bestående av dans- och teaterkonsulenter från Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland samt Danscentrum Stockholm. Utbudsdagar, arrangörsutbildningar, information och turnéläggning utgör verksamheten i nätverket. Varje säsong tas ett utbud fram, från förskola till vuxenpublik, till ett kraftigt reducerat totalpris, då resor, traktamente, logi och viss ersättning för teknik ingår i priset; detta tack vare att nätverket sedan hösten 2003 förvaltar ett arrangörsstöd från Statens Kulturråd. Om du har frågor kring produktionerna, arrangörsutbildningar eller har mer allmänna frågor kring att arrangera dans vänd dig gärna till Sarah Elfvin, projektledare för nätverket alt till din dans/teater konsulent. Tänkvärt för dig som arrangerar dans: Golvet är av största vikt i en dansföreställning; dansarna rör sig, hoppar, rullar, kastar sig och ligger på golvet. Därför är det viktigt att tänka på att betong är för hårt att dansa på även om det ligger en plastmatta ovanpå. Bristen på svikt kan orsaka skador hos dansarna. Rådfråga gärna gruppen eller oss i nätverket i förväg. För att undvika skador är det givetvis viktigt att se till att rummet är varmt, gärna grader, skapa goda förutsättningar för uppvärmning och att städa golvet/rummet lite extra. I dansen skapas inte sällan rummet av ljussättning och ljud varför vissa krav kring eluttag och strömstyrka är uttalade på förhand. Lyssna med gruppen och vad de har med sig och vad de eventuellt har behov av. Kom gärna överens med gruppen om behovet av vaktmästarhjälp alt teknisk personal. Se till att få marknadsföringsmaterial i form av flyer, affisch, foton i god tid för att göra marknadsföringen. Vid skolföreställningar finns ofta lärarhandledning och dylikt av intresse. Ofta är grupperna på en längre turné och uppskattar extra omtanke. Bärhjälp är ovärderligt vid såväl in som utlast! En kontaktperson som har koll på platsen och ett personligt bemötande vid ankomst kan inte nog överskattas Lycka till med ditt dansarrangemang! DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

3 "#!$#%!&'%()*! +,#--,$.))#,'/,0'&&*12,345,*')(,.,*')('&#) ='==$01-,!-013HJ&,34Y$$1<1%!.<-!.0441,4D! 8&6190!044!$,/H'$$4!$#40!-,!4.#!.Y11,&10!H&#1!!!"#$%&'$%,!3<%!'4!(#!1F0!34&0(043,&^ $ (&$)*$+,-./01/$01$+23$45/6.$ 710$131,$+,-./0,58,$6./$7./$,5/6.$ 9-.44"-$":;$7./1,1-$0-.-$<=-42$,5/61-$#5//1-/.$/*>/+2/$;")).$2'?$ $ e0&9,!hj&,34y$$1<1%!0.3$'403!c,-!,1!! -013.,&/340-!4<$$30CC013!C,-!=0&1,1D!!"#$%&'(#)*+,&',!!"#$%&'((!! )*+!#&!!!",-.,&/01-,! 2!34!!!56&,6%&07!! 8&6190!:6.0/!;<1-=$0-!!!! 5&<34<1!A6-,!!!!!!"'3</!! >1-,&3!B0%=,&%!CDED!!5634FCGA,/.<3<40!! "0&<0!I9J34&01-!!;9'3!!! >1-&,03!:6&-01%#&-!!!!K'=$</!! "0L!MN!34!=0&1D!!!!! >1104!,H4,&!J/D!!I(,$4<-!!! 2O!P!2O!C<1!.,&/340-!!!!! C,-!=0&1,1!!I(,$F40!!! MQOLMQO!C!,L/$!('=$</($043!!R6$.!!! I.</401-,Q!,9!=,461%!!S0/TJ9-!!! U!C!!V$!!!! WX!>!!!;9'3G$9'-!!! ",-40%,3!!"J&/$Y%%1<1%! Z0!!8F%%G&<.4<-!!! 2QWO!4<CGW!4<C!!8Y&T9Y$(!!! K$043!HJ&!=0&1,1!044!-0130!!!!! (#D!!!!K&<3!.4]WN^!! +D_NN!/&!HJ&!W^0!H34!!! XD_NN!/&!HJ&!2^0!H34!!!! )NN!/&G-0%!PXN!/&GC<$!!S&0/40C,14,!! 2!L!2WN!/&G-F%1D!!!;6%<!!!! NUW]+2!M)!_U!!V](634!!<1H6c,C=$0-013D3,!!!!!8,3J/!%Y&10!.#&!T,C3<-0^!!!!!!"#$%&'(')*"*# V"8;>!-013!d!4,04,& 56134,(<-,C<13!.Y%!X!! )WU!W)!RJ4,=6&%

4 Grafisk form: Malcolm Grace AB Foto: Gunnar Stening $)*+,,#-./01!2!*3,!"#$%&'(! för barn från 5 år När hönsskötaren stänger in hönorna i hönshuset på natten så tror han att dom sover men det gör dom inte alls för dom har kabaret!! Hönorna kacklar loss i en nattlig kabaret i höns huset. Sprättiga och näbbiga visar hönsen upp sig i sina bästa skrudar. De dansande hönorna och deras glamorösa konferencier kacklar och dansar så fjädrarna yr till takter av mambo, tango och disco. Föreställningen är en humoristisk betraktelse där de sprättande hönsen får oss att fundera på sambandet mellan djur, människa och natur. Sprätt Hönskabaret är en föreställning av koreografen SU-EN som har sin bakgrund i den japanska nutida dansformen Butoh. Koreografi och koncept: SU-EN Medverkande: En konferencier, 3 5 dansande hönor och en hönsskötare. Musik: Jens Carlsson Ljussättning: Lars Liljegren Recensioner:»...utflippad, fullfjädrad underhållning med anarkistisk under ton en halvtimmes lyckorus att bära med sig.«anna Ångström SvD»...och det visar sig vara ytterligare en i raden högkvalitativa dansföreställningar för barn på ZebraDans.«Örjan Abrahamsson DN BOKNING PRIS: kronor första föreställningen, kronor föreställning nr 2, samma dag/plats. För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader så som resor, logi och traktamente. HÖSTENS TURNÉVECKOR: 45 & 46. BOENDE: enkelrum på hotell ANTAL MEDVERKANDE: 3 5 dansare, 1 konferencier, 1 tekniker MÅLGRUPP: från 5 år PUBLIKANTAL: max 60 barn SPELTID: ca 35 minuter + discotime med publiken. SPELYTA: 9X9 meter TAKHÖJD: minst 3 meter BYGGTID/RIVTID: 3 timmar/2 timmar BÄRHJÄLP: ja en person EL: 16 amp inom 25 meter MÖRKLÄGGNING: ja GOLV: ej sten eller betong KONTAKT: ZebraDans

5 JAG & ROBOT I Jag & Robot deltar publiken genom att se, göra och fundera kring robotars funktion och syfte i våra liv. Genom de estetiska språken bedriver vi tillsammans praktisk forskning som blir föreställningen. Medverkande Daniel Andersson Daniel har arbetat som frilansande dansare sedan Han har också arbetat med ett flertal videoverk med verk visade på bl.a Moderna Museet i Stockholm och Venedigs Konstbiennal. Som koreograf/kreatör i urval: Bed-in for Peace Stockholm 2009, Perfect Performance Lose Lose Situation: Live in Russia!, 5th International Body Word Festival, St. Petersburg Agamemnon - a tragic lecture, Vaganova Academy, St Petersburg Cut Piece for Peace, Hiroshima Day, Norrmalmstorg Cut Piece for WISP, Stadsteatern Fysisk Poesi, Parkteatern Bumpers, Dans i Södermanland Samtidigt, Rikskonserter Orange, Kulturhuset Stockholm På besök, Moderna Dansteatern Aktuell med Mats Ek på Dramaten. Andrea Csaszni Rygh Jobbar som dansare och koreograf och är grundaren till konstkollaborativet Diggapony. Som dansare har hon varit verksam med bland andra Eva Lundqvist, Björn Elisson, Monica Herstad, Xavier le Roy, Mårten Spångberg, Sebastian Lingserius och Daniel Andersson. Andrea driver även ett flertal konstprojekt i egen regi och spelar musik tillsammans med Linnéa Martinsson i bandet Easy Pony. Diggapony startades 2007 och sedan dess synts i sceniska verk, konstinterventioner och konserter på bl.a Moderna Museet, Moderna Dansteatern, WELD, Parkteatern, New Media Meeting, Black Box (Oslo), Arvika Festivalen i verk som: Ett mästerverk, Shut your eyes up, Partners in crime och Getting Over It Championships Ring Daniel! Jag & Robot är en föreställning från 5 år och deras lärare/ föräldrar/pedagoger/vänner. Utrustade med stora kritor, Wii-spelkontroller och robotdans bjuder Daniel & Andrea in till en praktisk process där de tillsammans med publiken låter idéer, associationer och tankar ta sig olika former och uttryck. I en föreställning där gränsen mellan scen och salong suddas ut och där föreställningen är ett aktivt medskapande i en medryckande konstnärlig process. Jag & Robot är en föreställning som engagerar och stödjer publikens impulser till personlig tolkning och bejakar en öppenhet inför live-situationer som inte alltid har en traditionell dramaturgi. Idé: Daniel Andersson Medverkande: 2 Musik: Kraftwerk, Antonio Vivaldi, Edith Piaf m.fl. Målgrupp: Från 6 år. Maxpublik: ca. 60. Speltid: ca 40 min. Spelyta: 7 x 7 m eller enl. överenskommelse. Takhöjd: Ett teater-rå eller enl. överenskommelse Elkrav/Teknik: Eluttag, PA el. överenskommelse Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim. Pris: 9000kr med rabatt för ev. andra förest samma dag För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader så som resor, logi och traktamente annars tillkommer resor, logi och traktamente. Information: Ring din Danskonsulent eller Daniel Andersson telefon: Med tack till Sarah, Margreth, Signe, Susanna, Lotta, Babis, Åsa, Martin, Jonte, Jerker, DIS, DC, Dans i Stan, Kulturskolan Sickla Udde, Skutan Mariaskolan, Kungliga Svenska Balettskolan, Dieselverkstan, Soma och ni andra! Med spciellt tack till Henrik Vikman. Med stöd från Statens Kulturråd, Stockholm Stads Kulturförvaltning, Kulturförvaltningen Landstinget Stockholms Län, DIS

6 MAKT. foto: Christina Tingskog MAKTpunkt är ett interaktivt föreställningsprojekt som utforskar makt, påverkan och sociala koder. En mycket kommunikativ föreställning med humoristisk och spännande interaktion mellan dansare och publik. Med kraftfull dans, förtroliga berättelser och överraskande vändningar baseras föreställningen delvis på material från diskussioner och verkstäder med ungdomar på teman runt makt och härskartekniker. Kan göras som projekt (t.ex. genom Skapande skola) med verkstäder på tema härskartekniker eller makt-påverkan. Kan även innebära att eleverna arbetar fram material till en interaktiv publikgrupp utifrån elevernas tankar och idéer - och deltar i föreställningen. Kontakta oss för projektdiskussion. DANSARE: Allison Ahl, Oskar Frisk, Malin Rönnerman och Armando Wallentin LJUSDESIGN: Thomas Mirstam Målgrupp: Årskurs gymnasiet Bär- o bygghjälp: 2 personer Publikantal: max 200 om gradäng Byggtid/Rivtid: 3 tim/1 tim Medverkande: 4 dansare, koreograf + tekniker Workshop: Ingår ej, kan ges Speltid: 60 min Pris: För en föreställning kr, Spelyta: 10 x 8 m ljusteknik. två föreställningar/dag o lokal kr. Takhöjd: 4 m För arrangörer inom nätverket Dansspridning Elkrav: 32 A trefas subventioneras kringkostnader så som resor, Teknikkrav: Bra musikanläggning med CD-spelare logi och traktamente ljusteknik se pris Kontakt: el Mörkläggning Ja E-post: Hemsida: KOREOGRAF CHRISTINA TINGSKOG

7 Kända litterära verk såsom Romeo & Julia, Fröken Julie och Sandor/Ida möter ungdomars egna texter om kärlek. Längtan, passion, svartsjuka, intriger och verklighetsflykt kärleken kryddar vardagen! Hur beskriver man kärlek? Är min kärlek unik eller upprepar sig kärlekshistorierna genom seklerna? är en djupdykning i kärlekens mysterier. Det är fartfylld dramatik berättad med dans och rörelse. Grafisk form: Eva Lindeberg Titel: Stenkär Grupp: Avart Dans & Rörelse Målgrupp: år Antal medverkande: 5 dansare, 2 tekniker/alt. 1 tekniker samt bygghjälp/rivhjälp 4 tim av 2 pers Publikantal: Vid skolföreställning ca 100 pers beroende av lokal, fler efter överenskommelse Speltid: 50 min + samtal med publiken Spelyta: min 8 7 m rent dansgolv, ej sten- eller betonggolv Takhöjd: min 5 m Musikanläggning: Cd-spelare med högtalare av god kvalitet Övrig teknik: efter överenskommelse Teknikkrav: 32A trefas Mörkläggning: Ja Bygg/rivtid: 5/2 tim Bärhjälp: Ja, minst 2 pers 1 tim Workshop: Ja, 1,5 tim kr Föreställningspris: kr, 2 st samma dag och lokal kr/förest. Vid samordning mellan arrangörer till 5 10 föreställningar inom en vecka ges även rabatt. För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader så som resor, logi och traktamente. Kontakt: Måns Erlandson konstnärlig ledare, Amanda Norlander producent,

8 Lena Josefsson & Kompani Raande-vo SKOLFÖRESTÄLLNING BLÄNDverk Till tungt pulserande rytmer och ljud, mäktiga klanger och spröda stråkar förs vi in i en suggestiv värld i gränslandet mellan dröm och verklighet, lek och allvar, död och liv. Med handplockade artister från olika delar av världen byggs en bro av idel ytterligheter. Ett säreget bländverk fyllt av lust och allvar, men också av befriande humor. Vilka drömmar bär vi på? Vad skrämmer oss mest? Med ett ihärdigt ifrågasättande tas vi med på nya resor i det landskap som omger den moderna människan eller Örebro Målgrupp: åk gymnasiet Publikantal: max 150 pers Speltid: ca 55 min inkl efterföljande diskussion och prova-på. Spelplats: 10x10 m + publikplats, takhöjd 3,5 m.gärna gymnastiksal. OBS! Ej betonggolv. El: 16A (europahandske) Bygg/rivtid: 3,5 h/1,5h, gärna inlast dagen före. Bärhjälp: Ja tack. 2 personer Medverkande: 5-6 dansare, 1 tekniker Pris: 1:a fst kr, 2:a fst kr, samma dag i samma lokal. Resa, frakt, logi och traktamente tillkommer. Ingen föreställning före kl För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader såsom resor, logi och traktamente. Lena Josefsson har med sitt personliga rörelsespråk och sin mångskiftande bakgrund, uppmärksammats för flera av sina produktioner och för sitt arbete med teater och opera. Förutom sitt eget kompani Raande-Vo har hon bl a varit konstnärlig ledare för Skånes dansteater och Orionteatern. Lena är uppvuxen i Zaire och de afrikanska erfarenheterna gör sig ofta påminda i hennes föreställningar.

9 HELAFTON Lena Josefsson & Kompani Raande-vo BLÄNDverk Till tungt pulserande rytmer och ljud, mäktiga klanger och spröda stråkar förs vi in i en suggestiv värld i gränslandet mellan dröm och verklighet, lek och allvar, död och liv. Med handplockade artister från olika delar av världen byggs en bro av idel ytterligheter. Ett säreget bländverk fyllt av lust och allvar, men också av befriande humor. Vilka drömmar bär vi på? Vad skrämmer oss mest? Med ett ihärdigt ifrågasättande tas vi med på nya resor i det landskap som omger den moderna människan eller Örebro Målgrupp: vuxna/ungdomar Publikantal: Max, dvs fullsatt Speltid: 1,5 tim inkl paus Spelplats: 10 x 10 m + publikplats, takhöjd minimum 4 m Lokal krav, övriga: mörkläggning. OBS! Ej betonggolv El: 1 st 63A, 400V Bygg/rivtid: 4,5 tim/2 tim, gärna inlast dagen före. Bärhjälp: 2 personer Medverkande: 5-6 dansare, 1 tekniker Pris: kr. Resa, frakt, logi och traktamente tillkommer. För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader såsom resor, logi och traktamente. Lena Josefsson har med sitt personliga rörelsespråk och sin mångskiftande bakgrund, uppmärksammats för flera av sina produktioner och för sitt arbete med teater och opera. Förutom sitt eget kompani Raande-Vo har hon bl a varit konstnärlig ledare för Skånes dansteater och Orionteatern. Lena är uppvuxen i Zaire och de afrikanska erfarenheterna gör sig ofta påminda i hennes föreställningar.

10 KOREOGRAF HELENA FRANZÉN TRIGGER POINT -ensure that your life stays in flux Med personlig rörelseskärpa och känslighet för detaljer fortsätter Helena Franzén sina koreografiska djupdykningar. Rörelsen prövas och ges nya förutsättningar i nya omloppsbanor, omkopplingar, omtolkningar, förskjutningar och upprepningar i tid och minne. Rubbade startpunkter leder in på oförutsedda vägar: it s a mistake to assure that the problem is at the point where it hurts... Jukka Rintamäki, kompositör och rockmusiker med ett flerårigt samarbete med Helena bakom sig, har skapat ett förföriskt och melankoliskt soundtrack till föreställningen. Astrid Olsson från designduon Fifth Avenue Shoe Repair står för kostymerna och med hjälp av en känslig och raffinerad ljussättning målar Markus Granqvist det karga saltökenlandskap där dansarna befinner sig. Trigger Point sätter absolut fokus på rörelse, musik och ljus. Det är bländande, skört och absorberande. Trigger Point har sin urpremiär på Moderna Dansteatern i Stockholm den 24 mars 2010.!! Helena Franzén tillhör sedan flera år toppskiktet av svensk nutida dans med en diger meritlista både som dansare och koreograf. Hon innehar sedan 1997 Konstnärsnämndens 10-åriga verksamhetsstipendium och har nyligen beviljats 3-årigt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Trigger Point Koreografi Helena Franzén Musik Jukka Rintamäki Dansare Katarina Eriksson, Ori Flomin, Helena Franzén, Dan Johansson Ljus Markus Granqvist Kostym Astrid Olsson, Fifth Avenue Shoe Repair Produktion Birgit Lindholm/Magma dans Med stöd av KUR och Konstnärsnämnden Speltid 55 min. Målgrupp ungdomar/vuxna Spelyta 10x10 (absolut minimum 8x8m) Takhöjd minst 5m Mörkläggning ja Bygg/rivtid 6 tim/ 4tim Medverkande på scen 4 Antal resande på turné 5 Videomaterial och bilder finns på Prisförslag kr/föreställning (exkl. resor, hotell, traktamente) För arrangörer inom nätverket Dansspridning subventioneras kringkostnader så som resor, logi och traktamente. I priset ingår kringverksamhet, t ex workshop eller publiksamtal med koreograf/ensemble. Vi föreslår en publik från 14 år och uppåt för detta. Kontakta oss för förslag. Kontakt Birgit Lindholm, producent tel Tekniskt ansvarig Markus Granqvist tel

11 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS DANSSAMTAL Prata dans Hur kan man prata om dans? Hur kan du förbereda din barngrupp/din klass för en dansföreställning? Hur kan ni samtala om upplevelsen efteråt? Vad ser vi på scenen? Danskonsulenterna Signe Landin och Åsa Fagerlund erbjuder ett seminarium med samtal för en personalgrupp förskollärare och/eller lärare. Under en till två timmar tittar vi på dvd-exempel och pratar om dansföreställningar för barn och unga. Vi visar en enkel analysmodell för samtal kring dans. DIS DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN TESTA DIN KOREOGRAFISKA BLICK Se dans ur olika perspektiv Vem är koreografen bakom frasen? Hur kan den dansas? Hur kan en fras förändras? Är frasen skapad för barn eller vuxen? Hur memorerar man dans? Kan man dansa baklänges? Få inblick i danshantverket! Dansaren Ossi Niskala och Sarah Elfvin, projektledare för Dansspridning, visar på olika vägar in till dansen. Nyfiken på dans? Ta tillfället i akt! Vill du ordna ett danssamtal? Dansspridning kan erbjuda och subventionera ovanstående danssamtal. För mer information kontakta DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

12 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS vår 2011 INTRESSEANMÄLAN Här är du som arrangör välkommen att göra din intresseanmälan för vår Boka senast den 15 november. PRODUKTION ANTAL VECKA VECKODAG På vår strand (v18 & 19) Embla Dans & Teater Sprätt Hönskabaret (v11 & 12) Zebra Dans Jag & Robot (v6 & 7) Daniel & Henrik MAKTpunkt (v7 & 8) Christina Tingskog Stenkär (v4 & 5) Avart Dans & Rörelse Bländverk (v21 & 22) Kompani Raande-vo Om vänskap v14 & 15) Minna Krook Trigger Point (v13 & 14) Helena Franzén Dansspridning samarbetar och kan till viss del subventionera Skapande skola projekt liksom liknande skolprojekt. Kontakta oss gärna för att veta mer! Arrangör:... Kontaktperson:... Adress: tel:... Intresseanmälan skickas till din dans/teaterkonsulent. DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

13 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS Dalarnas län Gävleborgs län Sirkka-Liisa Forslund, dans Mathilda Landin, teater Ann-Jeanett Stål, dans Agneta Örtegren Ekenblad, teater Margareta Norberg, dans Sofia Nohrstedt, dans Stockholms stad och län Signe Landin, dans Åsa Fagerlund, dans Sörmlands län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Örebro län Östergötlands län Eva Perbrand-Magnusson, dans Eva Forsberg Pejler, dans Anneli Olson, teater Lena Nilsson, teater Maria Wågemo, dans Leif Persson, teater Armand Gutheim, dans Maria Gage, teater Lena Backlund, teater Mia Eklund, dans Ulf Thörn, teater Danscentrum Stockholm Sarah Elfvin, projektledare DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

SKAPANDE SKOLA FÖR MER KULTUR I SKOLAN

SKAPANDE SKOLA FÖR MER KULTUR I SKOLAN 1 SKAPANDE SKOLA FÖR MER KULTUR I SKOLAN Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem

Läs mer

Kultur. Nätverket Kraftcentrum www.ltv.se/kraftcentrum

Kultur. Nätverket Kraftcentrum www.ltv.se/kraftcentrum Kultur Nätverket Kraftcentrum www.ltv.se/kraftcentrum 1 Kulturprogram för barn och unga i Västmanland DANS Skapande dans som pedagogiskt verktyg i skolan... 5 Artiklarna... 6 Baddaren... 7 Gissa diagnosen...

Läs mer

2012/2013. Kontaktpersoner Anders Olsson 070-379 81 99 abellis@telia.com. Senast uppdaterad: 2013-03-20

2012/2013. Kontaktpersoner Anders Olsson 070-379 81 99 abellis@telia.com. Senast uppdaterad: 2013-03-20 ABELLIS MAGISKA TEATER Den förtrollade sparven DOCKTEATER I TEATERBUSSEN Det var en gång för länge sedan långt borta i Japan. Där bodde en gubbe och en gumma i en liten stuga vid foten av det heliga berget

Läs mer

Katalog inför utbudsdagen Culturen Västerås 2011-02-12

Katalog inför utbudsdagen Culturen Västerås 2011-02-12 Katalog inför utbudsdagen Culturen Västerås 2011-02-12 CuLTUREN den 12 februari 2011 En utbudsdag producerad av Riksteatern i Mellansverige Utbudsdagen i Västerås är en av landets största marknadsplatser

Läs mer

Hösten 2015. UngKultur Dalarnas KULTURKATALOG

Hösten 2015. UngKultur Dalarnas KULTURKATALOG Hösten 2015 UngKultur Dalarnas KULTURKATALOG Kultursamordnare! Pedagog! Skolledare! Elevkulturombud! Arrangör! Politiker! Här kommer nu höstens kulturutbud för barn och unga i Dalarna! Det innehåller tänkvärda

Läs mer

Katalog utbudsdag CultuREN VästERås lördagen den 9 februari

Katalog utbudsdag CultuREN VästERås lördagen den 9 februari Katalog utbudsdag CuLTUREN Västerås Lördagen den 9 februari CuLTUREN den 9 februari 2013 En utbudsdag producerad av Riksteatern Mellansverige och Bygdegårdarnas Riksförbund Utbudsdagen i Västerås är en

Läs mer

Ett Guds barn 031-12 12 31 / 12 12 51. En föreställning om kristendom, normer och homosexualitet

Ett Guds barn 031-12 12 31 / 12 12 51. En föreställning om kristendom, normer och homosexualitet Ett Guds barn Foto: Ola Kjelbye En föreställning om kristendom, normer och homosexualitet k ristendomen talar mycket om kärlek. Men vad händer när bokstaven och normen ropar så högt, att föräldrar förskjuter

Läs mer

Kultur för skola och förskola

Kultur för skola och förskola Kultur för skola och förskola Västerås våren 2008 Kulturgarantin Teater Musik & dans Konst Kulturarv Litteratur Film & media För personal Program efter målgrupp Förskola Alla tiders Astrid! s 16 Astrids

Läs mer

Kultur för skola och förskola

Kultur för skola och förskola Kultur för skola och förskola Västerås stad våren 2010 Grundskolan F-9 Kulturgarantin Kostnadsfria program med pedagog Skapande skola Föreställningar som kan köpas in av skolan Av ung för ung Förskolan

Läs mer

KULTURNYCKELN. Kommunal förskola/skola. Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu!

KULTURNYCKELN. Kommunal förskola/skola. Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu! Garanterad plats för förskola/skola i Kristianstads kommun läsåret 15/16 PROGRAM LÄSÅRET 15/16 KULTURNYCKELN Kommunal förskola/skola Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu! Vi är mycket stolta att presentera

Läs mer

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

Utbud. Barn & Unga 2015-2016

Utbud. Barn & Unga 2015-2016 Utbud Barn & Unga 2015-2016 Musikglädje för barn och unga Vi är glada över att kunna presentera Länsmusikens nya utbud av produktioner för barn och unga hösten 2015 och våren 2016! På sidorna som följer

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Vår 2015. Släpp fångarne loss det är vår Girls will make you blush Spökvandring för barn Och mycket mer

Vår 2015. Släpp fångarne loss det är vår Girls will make you blush Spökvandring för barn Och mycket mer Vår 2015 Släpp fångarne loss det är vår Girls will make you blush Spökvandring för barn Och mycket mer Innehåll Västmanlands Teater presenterar stolt... 3 Girls will make you blush... 6 Släpp fångarne

Läs mer

Höst 2015 Vi fyller 100 år!

Höst 2015 Vi fyller 100 år! Höst 2015 Vi fyller 100 år! Innehåll Invigningen 1915 5 100 pjäser genom åren 7 Hösten 2015 8 Varieté Cornichong 9 Ja visst ska du leva 10 En slavisk dans 12 Spökvandring för barn 14 Soppteater och Afternoon

Läs mer

Höst 2015 Vi fyller 100 år!

Höst 2015 Vi fyller 100 år! Höst 2015 Vi fyller 100 år! Innehåll Invigningen 1915 5 100 pjäser genom åren 7 Hösten 2015 8 Varieté Cornichong 9 Ja visst ska du leva 10 En slavisk dans 12 Spökvandring för barn 14 Soppteater och Afternoon

Läs mer

SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013

SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013 SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013 Skapande skola i Huddinge 2013 Tema: Plats och identitet Foldern presenterar ett antal förslag på projekt för alla kommunala skolor i Huddinge med år 0-9 har

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis.

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis. http://leia.vgregion.se/mail/johsv34.nsf/(%24inbox)/7df0e8e97dc8ac5e07503ac... Page 1 of 2 2012-09-11 Från: johanna.jm.svensson@vgregion.se Till: johanna.jm.svensson@vgregion.se Datum: fredag, september

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Innehållsförteckning hittar du i bokmärken i den pdf-läsare

Innehållsförteckning hittar du i bokmärken i den pdf-läsare Innehållsförteckning hittar du i bokmärken i den pdf-läsare Det är ett stort antal bilagor i denna Rapport. Att huvudsakligen läsas i/på dator. För att orientera sig är det lättast att använda sig av Bokmärken

Läs mer

barn & unga 2014-2015

barn & unga 2014-2015 barn & unga 2014-2015 INNEHÅLL Intro... 3 Jagad av en T-rex... 4 Öronrevy med Tone och Ljudit... 4 Musik och folksagor från hela världen... 5 Lilla Trams... 5 Stjärnträdet... 6 Jorden runt på 21 rörelser...

Läs mer

Ett magasin om människor, möten och upplevelser i din närhet. Fanny och César om dansarens vardag

Ett magasin om människor, möten och upplevelser i din närhet. Fanny och César om dansarens vardag Hela denna bilaga är en annons från Scenkonstbolaget SPOTLIGHT Ett magasin om människor, möten och upplevelser i din närhet Hösten 2014 sidan 4 Ny teaterchef med visioner LASSGÅRD & BOYSEN MED ÖPPNA ARMAR

Läs mer

Kulturprogram för grundskolan

Kulturprogram för grundskolan Kulturprogram för grundskolan Höstterminen 2015 1 KULTURPROGRAM FÖR GRUNDSKOLAN För alla skolor i Värmdö kommun. Publiceras som Pdf på Värmdö kommuns hemsida/intranät och på Schoolsoft. Ansvarig utgivare:

Läs mer

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm rikskonferens för familjedaghem Konferensen är en unik mötesplats

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012 KUN 2012-09-25, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/422 Handläggare: Kristina Solberg Eva Englund Margaretha Häggroth Anne-Marie Mellquist Agneta

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

r Teater Workshops Analys Dans Debatt Diskussionsforum Dockor Dramatik Fest Föreläsningar Gemenskap Glädje Happenings

r Teater Workshops Analys Dans Debatt Diskussionsforum Dockor Dramatik Fest Föreläsningar Gemenskap Glädje Happenings er Workshops Analys Dans Debatt Diskussionsforum Dockor Dramatik Fest Föreläsningar Gemenskap Glädje Happenings Inspirat kdramatik Möten Opera Opinion Performance Readings Samtal Seminarier Teater Workshops

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer