Svensk Druid-Tidning ÅRETS CD!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning ÅRETS CD!"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti årgången ÅRETS CD! BLIR DIN FÖR HUNDRALAPPEN till Ordens Stipendiefond!

2 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 Mot ett nytt druidiskt verksamhetsår När jag sitter och skriver dessa rader så flödar solen på sitt allra bästa sätt. Temperaturen pendlar, dagtid, mellan grader. Det är klart att man pustar lite. Men samtidigt är det ju nu vi samlar kraft för de kommande månaderna. Några har bara 4 veckors semester att samla kraft, medan vi andra kan nyttja sommarens alla dagar att till kraftsamlande. Hur har våra bröder det under sommarperioden? Vi har ju så lätt att även ta semester från kontakterna med våra druidiska vänner. Sjukdomar och andra besvärligheter tar inte semester. Hur det än har varit Det är aldrig försent att förbättra sig. Vi vet ju alla vad ett besök eller ett telefonsamtal kan betyda för en broder som tillbringar mycket av sin tid i ensamhet. En ny mötestermin startar, för de flesta logerna, i slutet av augusti. Om allt fungerat som vi tänkt så finns arbetsordningen bipackad detta nummer av SDT. Gör som jag: Tag fram din kalender och notera din loges mötesdagar för hösten och våren. Din närvaro är nödvändig för att logens verksamhet skall bli fulländad, du bidrar till och får ta del av brödernas erfarenheter. Dessutom ger du dina ämbetsmän den inspiration som de så väl behöver för att göra logemötet intressant och med hög kvalitet. Välgörenhet är en av våra bärande principer. Många av logerna bedriver lokala välgörenhetsprojekt som lämnar bidrag till föreningar och organisationer. Vårt centrala välgörenhetsprojekt, Stipendiefonden, samlar in pengar som skall gå till forskning om prostatacancer. Till årets kampanj kommer de som skänker 100:- att erhålla en gåva i form av en CD som innehåller nordiska dryckesvisor inspelade av mycket kända underhållare. Kampanjen är startklar och det kommer att finnas material hos din loge när första mötet hålles. Jag uppmanar dej att aktivt medverka så att vi vid nästa riksmöte kan bidra till en stor summa som skall föra lösningen framåt om botemedel och behandling av en av våra vanligaste cancersjukdomar. Höstterminen är ju den tid då vi får flest nya bröder till Orden. Jag vill att vi mer än tidigare ser till så att våra nya bröder är informerade om vad vår Orden kräver och vad den kan ge. Vi skall se till så, att det som de nya bröderna möter gör att de vill vara kvar och vara aktiva druider. Till Er som är ämbetsmän. Väl förberedda möten, engagerade ämbetsmän, har avgörande betydelse för att bröderna skall känna tillfredsställelse i att vara flitiga besökare i din loge. Orden skall utvecklas genom din druidiska kunskap och ditt broderskap Visa omgivningen att vi finns och vad Orden står för Intressera flera män att dela vårt budskap Ägna kraft åt att behålla bröderna med ditt ledarskap Jag hälsar Er alla välkomna till en ny verksamhetsperiod. Jag hoppas att jag får möta Er och utbyta tankar och erfarenheter. Broderliga hälsningar Dag Wikman RSÄÄ 2

3 Nr 6 augusti 2014 Svensk Druid-Tidning I huvudet på en redaktör Rak kurs Kanske kan F G D O liknas vid ett stolt regalskepp som med svällande segel ger sig ut på de sju världshaven. Men rekryteringen av besättningen går trögt, varje år redovisas ett antal nyintagna bröder samt ett antal avgångna bröder och de här två antalen överensstämmer nästan helt med ett litet plus för de nyintagna. Det här beklagliga fenomenet har noterats av Ordensledningen som nu ägnar kraft och arbete åt rekryteringen så att regalskeppet i framtiden inte bara driver med strömmen utan håller rak kurs. Den s k Halmstadmodellen är nu i praktiken prövad och befunnen fungera. Kanske skulle den kunna upphöjas till ett Ordenscirkulär så att den inte försvinner i glömska eller stannar på hemsidan? Ordensledningen vill utöka samarbetet med Birgitta-logen, t ex genom att upplåta plats i SDT där birgittorna själva får berätta om vad de har för sig på sina möten. En sådan liten åtgärd borde kunna stärka relationerna mellan två närbesläktade sällskap till gagn för båda parter. Det största och mest tidsödande och arbetskrävande projektet är naturligtvis att bilda nya loger. Den norska modellen med tvångsdelning för att förhindra att enskilda grundloger blir alltför stora och otympliga har vissa brister och är inte helt tilltalande. Som bekant är Sverige indelat i 290 kommuner, i ett sextiotal av dessa finns druidloger och det yttersta men förmodligen ouppnåeliga målet borde vara att fördubbla antalet druidloger eller åtminstone öka antalet loger. Vad kan vi då erbjuda den som är intresserad av att bli druid? I första hand något ganska unikt broderlig samvaro utan ålders- eller yrkesgränser samt därtill allmänmänskliga visdomsord i en formell ritual. Henrik Enander Vilken trevlig och rolig idé! Förutom att det är en trevligt present när man går bort så är det lätt att sälja den vidare till vänner som inte är medlemmar i Druid-Orden. Alla är lika förtjusta - och så stöder de prostatacancerforskningen. Jag skänkte 500 kronor till Stipendiefonden och jag har en (1) skiva kvar. Gör så ni också. Caj Söderberg Henrik Enander Tel E-post: Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Org.nr: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Dag Wikman Hamnplan 2A lgh Piteå, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel Mobil: E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel Mobil: E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, Mobil: E-post: Henrik Enander Storgatan 23 CA Ljungby, Tel Mobil: E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel Mobil: okt-mars: E-post: Annonsansvarig - samt layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel Mobil E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö Prenumeration inom Sverige: 100:-/år Prenumeration utom Sverige: 400:-/år Tryckeri: Jomagp, Ljungby Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 7 utkommer den 22 september manusstopp den 25 augusti Nummer 8 utkommer den 20 oktober manusstopp den 25 september Upplaga ISSN:

4 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 JAKTEN EFTER VÅR HISTORIA fortsätter med del två Hur började det? Text Folke Dubell foto Göran Lindgren I den här artikeln ska jag berätta om hur Henry Hurle lade grunden till The Ancient Order of Druids (A.O.D.), dvs. Gamla Druid-Orden. Det gör jag med hjälp av en insändare till The City and East London Observer, publicerad den 1 oktober 1932 och skriven av broder E. T. Crosoer (RSÄÄ). Han, i sin tur, har hämtat en del av sina uppgifter från den brittiska Druidtidningen (the Druids Magazine), som skrev om Henry Hurle redan Tyvärr finns det inte utrymme i denna artikel att analysera, kommentera och diskutera den logeutveckling, som jag redogör för. Men förhoppningsvis kan artikeln ge upphov till diskussioner och samtal i efterloger eller i andra sammanhang. Jag tycker ändå att det är berättigat att publicera artikeln i den form den har, eftersom vi här har att göra med ett historiskt material som, mig veterligt, inte tidigare redovisats i litteraturen eller i forskningen. Crosoer menar att Loge 1 nästan helt säkert var den loge som bildades den 28 november 1781 på Old King s Arms på Poland Street i London. Men varför är han bara nästan helt säkert? Det troliga är att Henry Hurle hade bildat en loge tidigare, men den logen hade sannolikt inte överlevt. Nu, den 28 nov 1781, gör han ett nytt försök. Och nu går det mycket bättre! Samtidigt får vi också en förklaring till varför det står revived (återupplivad) på den blå minnestavlan, som finns placerad på väggen över King s Arms. Den tidigare avsomnade logen hade återupplivats. Två år senare fick Henry Hurle en ansökan från en grupp potentiella bröder, som ville bilda en gemensam loge med den som Henry Hurle redan grundat. Det ledde till en hel del diskussioner. Till slut bestämde man att den första logen skulle kallas storloge, och alla loger som bildades därefter skulle vara avgiftsskyldiga till storlogen, till vilken de skulle betala en shilling i årsavgift (65 kr i dagens penningvärde) och två guinneas (2730 kr) som licensavgift. Alla loger skulle registreras i nummerordning. Loge 2 registrerades den 21 aug 1783 på värdshuset Old Rose Inn på Juniper Court, Ratcliffe High Street, i östra London. Denna loge firade sitt 150-års jubileum 1933! Och Loge 3 bildades dagen efter loge 2, alltså den 22 aug 1783 på värdshuset Den Orädde Räven på 99 Wordour Street, i hörnet av Petersgatan, i västra London. Här invigde Henry Hurle personligen den något excentriske statsmannen Charles James Fox (Se Henrik Enanders artikel i Druidtidningen Nr 3, mars 2014) invigdes också Loge 4 och året därpå Loge 5 och 6. Vi känner inte till namnen på logerna 4 och 5, bara att de låg i London. I London låg också Loge 6, som kallades The City of London Lodge eller Londonlogen och som höll sina logemöten på Salutation [Hälsning] Tavern på Newgate Street utvidgades Orden och etablerade sig i östra England i den välkända staden Ipswich i grevskapet Suffolk. Här fanns ett påtagligt intresse för logernas sociala budskap och Loge 7, The Royal Albert Lodge, öppnades på The Ipswich Arms Brook Road, Ipswhich. Loge 8 invigdes 1787 på Aldersgate Street men flyttade ett par år därefter till ett hus på Church Street i Deptford. Detta hus döptes senare om till Druidens Huvud och har alltsedan dess varit hem för ett stort antal loger. I början på 1930-talet, då RSÄÄ Crosoer skrev sin insändare, huserade Loge 652 där och vars bröder träffades varje onsdag. Vi får också veta att Loge 9 bildades i London 1788 men den existerade bara en kort tid. Loge 10, säger vår sagesman, var en särskilt respekterad och effektiv loge. Den etablerades i Bristol i sydvästra England Medlemmarna strömmade till i stora skaror och innan året var slut hade man varit tvungen att bilda en tvillingloge, Loge 11, i all broderlig vänlighet. Loge 10, som hette Mona Lodge flyttade i oktober 1834 till New Globe Tavern på Christmas Street och 1874 till Full Moon Tavern på Broad Street. Loge 11 fick namnet The Anglesea Lodge och bröderna träffades på Kronärtskockstavernan The Artichoke Tavern men flyttade vidare till Frimurarnas Taverna på Bridge Street

5 Nr 6 augusti 2014 I den mycket fashionabla staden Bath (150 km väster om London) öppnades Loge 12 Trifingus [magiskt svärd] Lodge år Men bröderna i denna loge som tillhörde de högre klasserna, med smak, seder och vanor från London kunde inte komma överens, och logen förföll och förblev stängd i många år. Först 1834 öppnade den igen på The Seven Dials Tavern [ursprungligen: Tavernan där sju gator sammanstrålar] och året därpå flyttade den vidare till The New Market Tavern i Bath fick logerna 13 och 14 tillstånd att öppna. Loge 13 i Windsor men den överlevde endast en kort tid. Loge 14, The Old Crown, i Margate i sydöstra England, fick även den stänga efter ett par år. Margate var vid den här tiden en liten fiskeby. Loge 15 invigdes 1791 på Feathers Inn [Fjädrarnas värdshus] i Reading men det gick inte så bra. Logenumret (15) återanvändes år 1833 för en ny loge som öppnades på Waterman s Arms i Greenwich, i grevskapet Kent. Samma öde gick Loge 16 till mötes. Den öppnades i Braintree, i Essex men misslyckades även den och logenumret övertogs av en loge som inrättades på värdshuset Den Vita Svanen 1833 på en plats i närheten av Nottingham. Sen kom Franska revolutionen Den skakade om hela Europa. England hotades och mobiliserade. Varje man skulle vara beredd på att gå i krig. Rädslan för ett franskt anfall var överhängande. De hemska berättelserna från Paris spred skräck i hela landet. Medelklassens värderingar och livsstil slets sönder. Det blev svårt att rekrytera nya medlemmar till logerna. Kriget hängde över landet. Bröderna kom att tillhöra olika milisfraktioner och frivilliggrupper. Ibland stod bröder mot bröder. Det var dåliga tider för druiderna deras första stora kris. Det slutade med att regeringen lagstiftade om att alla loger skulle stängas. 7-8 månader senare fick de öppna igen efter hårt lobbyarbete av druiderna och efter att druiderna påvisade att inga politiska eller religiösa samtal fördes i logerna. I mitten på 1790-talet hade den brittiska Druidtidningen börjat antyda att Henry Hurle borde betraktas som den nya druidiska rörelsens (A.O.D.) grundare. Det är ovisst vad Henry Hurle själv tyckte i den frågan. Det finns överhuvudtaget inga dokument, handlingar eller uttalanden av honom, varken i den här eller i någon annan fråga. Henry Hurles arbete med de jordiska logerna tog abrupt slut den 13 oktober 1795, då han avled i sitt hem i Pentonville (London) och tog plats, som North Svensk Druid-Tidning uttryckte det, i den Högsta Storlogen Ovan. Han hade ådragit sig en mycket besvärlig förkylning, som ledde till lunginflammation och till hans död. Men rörelsen överlevde hans död. Redan året därpå (1796) grundades Loge 17 i Dudley, nordväst om Birmingham i västra Midlands, en stark och framgångsrik loge tills den anslöt sig till utbrytarnas skara Henry Hurle har sannolikt inte lämnat efter sig någon skrift eller annat dokument som han själv författat. Och det fanns skäl för det också! Utrymmet tillåter inte att jag här redogör för omständigheterna. Men han har lämnat efter sig något ännu viktigare: En logerörelse, som bjuder sina bröder på fruktbara idéer om människans sociala och andliga utveckling. Han har med all sannolikhet själv grundat och invigt ovanstående loger, förutom den sista nr 17. Det är en utmaning för oss, vår tids druider, att vidareutveckla det arvet och framgångsrikt föra det vidare. 5

6 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 SL-möte i Östanland När våren nu är i antågande så samlades SL-Östanlands bröder i Sveriges trädgård, närmare bestämt hos Logen Merlin i Karlskrona. OÄ-församlingen Med den gamla dikten och sedermera psalmen Den blomster tid nu kommer, hälsade SÄÄ Per Larsen oss välkomna till vårens SL-möte. Ett speciellt välkomnande riktades till RSV Rolf Matsson från Ordensledningen, samt även SOÄ Claes Nilsson och SSkm Ivar Clementz från SL Sunnanland. Under en högtidlig ceremoni, förlänades tio Ringbröder OÄ-graden; Anders Kapitelgraden Efter en kort stunds paus, kallades det till Kapitelmöte. SÄÄ Per Larsen hälsade även denna gång de nyanlända bröderna välkomna. Återigen var det tio recipiender som hade samlats hos beredande brodern Tommy Anbrand. Följande bröder hade kallats till Kapitelgraden; Karl-Johan Dahlström, Lars-Erik Johansson, Tomas Håkansson samt Ulf Ericsson från Logen Allbota. Från hemmalogen Merlin Magnus Rydh, Roger Sternestedt och Christer Augustinsson, och från Logen Värend Daniel Husberg, Jan-Olof Hagelberg samt Kenneth Fagerberg. Eklund Logen Allbota, Bengt-Göran Ohlsson, Göran Dahlquist och Alf Carlsson från Logen Avalon, Karl-Erik Andersson och Kurt-Ivan Sonatin från Logen Merlin. Från Logen Stonehenge, Nils-Arne Andersson och Evert Storm. Teutatesbroder Lars Melin samt Wirdarbrodern Bengt I Johansson SOÄ Hans Assarsson talade till de nya OÄ-bröderna. Br Karl Erik Andersson tackade på recipiendernas vägnar för den nya graden. Möte i Ringgraden Efter att ha avnjutit en god lunch, samlades vi åter i lunden för Ringgraden. SÄÄ hälsade de nytillkomna Ringbröderna välkomna. Även vid detta möte fanns det tio recipiender, vilka hedrades med Ringgraden. Från Logen Allbota: Fredrik Norén och Robert Carlsson. Logen Avalon: Brr Sven Tall, Jan-Erik Lindblom och Hans R Johansson. Från Teutates Ebbe Jansson, Wirdar Lars Bergenholz och Sam Johansson, samt från Värend Gino Balos och Per-Erik Sandebäck. SV Ulf Andersson, hälsade de nya Kapitelbröderna välkomna till Storlogen. Nyvordne K-br, Christer Augustinsson logen Merlin framförde recipiendernas tack. SOÄ Hans Assarsson, höll parentation över de bröder som avlidit sedan höstmötet; D Ingvar Bengtsson, Avalon, K Rolf Ljung Wirdar, OÄ Håkan Håkansson Teutates, OÄ Göran Karlsson Stonehenge, ROÄ Ove Håkansson f.d. RSL-ämb. samt ROÄ Rolf Eriksson f.d. RSL-ämb. Dagens ideella inslag handlade om fregatten Venus, som byggdes i Karlskrona 1783, samt dess kände skeppsbyggare Fredrik Henrik af Chapman. Br Mikael Wirbrand logen Merlin, tog med oss ett par hundra år tillbaka i tiden och livet i Karlskrona. Kung Gustav III utnämnde af Chapman att leda upprustningen av den svenska flottan. Med modern teknik kunde man sjösätta hela 10 linjeskepp och 10 fregatter på bara drygt tre år. Fregatten Venus var en mycket bra seglare med 40 kanoner och tjänstgjorde i ryska kriget med framgång, men erövrades tyvärr av ryssarna 1789 och användes sedan mot Sverige i bl.a. Viborgska gatloppet. Venus fick sedan tjänstgöra under ryskt befäl i bl.a. Medelhavet i olika sjöslag. Efter Kapitelmötet inbjöds vi till en festlig måltid med god stämning och fin brödragemenskap. OÄ Ulf Svensson, logen Värend Ringsången framfördes av SL-Org Mats Lundberg. SMÄ Peter Sunnanek höll talet till de nyblivna Ringbröderna, och uppmanade de nyblivna bröderna att vara stolta över ringen och bära den med heder. Ringbroder Sven Tall, Avalon, tackade för den stämningsfulla gradgivningen. Bröder! Nu finns årets CD-skiva hos Din ÄÄ. Den blir Din för endast 100:-. Överskottet går till Ordens Stipendiefond. Lyssna och njut! 6

7 Nr 6 augusti 2014 Svensk Druid-Tidning Riddarmöte i ROÄ-graden Vårens möte i ROÄ-graden var som vanligt, välorganiserat både rituellt som brödramässigt. Platsen var också som den brukar - Ordenshuset i Malmö. Antalet närvarande ROÄ var även detta som sig bör, ca 60. Trots att det inte är så stora variationer på dessa möten så blir det många nya kontakter som skapas under dessa timmar och underhållet av gamla vänner är också av stor vikt. Samling av riddarna från SL Bardaland Riddarmötet, vars huvuduppgift är att se till att de fem kallade bröderna blir dubbade till riddare. På bilden, ovan, ser vi från vänster; Riddaren av Försvaret, Urban Engström från logen Arcturus, Riddaren av Dalaskogens Guld, Lars Kjellgren från logen Alir, Ulf Liljegren, Riddaren av Spänningen från logen Halör. Logen Gutas Lennart Landin blev Riddaren av Empati samt Mats Månsson Riddaren av Rörligheten från logen Wales. Gradgivningen genomfördes med stor stil och elegans av bröder från Sjumannarådet Hälsningar från ROÄ som av olika anledningar inte kunde närvara framfördes, likaså tack från de som under perioden firat sina jämna födelsedagar. Ordens Förtjänsttecken delades ut till ROÄ Peter Lövenberg från logen Merlin av RSÄÄ Dag Wikman. Under det högtidliga mötet i Lunden hölls det parentation av fyra bröder som lämnat den jordiska vandringen; Riddaren av Fridsamheten Ove Håkansson, logen Wales. Riddaren av Den sjungande dalen Rolf Eriksson, logen Temenos. Riddaren av Vattnet Börje Edenhed, logen Vasa. Riddaren av Stillheten i naturen Sigvard Persson, logen Karlavagnen. Efter välförättat värv var det dagas att inträda i den vackert dukade matsalen för det traditionella Gästabudet. Placeringen var efter slumpmässiga regler. Vilket innebär att det är sällan man hamnar vid samma broder som förra gången och då skapas det möjligheter för att lära känna fler bröder. När sedan den välkomponerade måltiden var uppäten blev det dags för kvällens recipiender att berätta sin historia runt riddarnamnet. Här kan bara konstateras att någon brist på kreativitet och fantasi har det inte funnits. Även tacket för maten faller på denna grupp och för en gångs skull fick vi reda på hur valet hade fallit - den som var av nöden kallad till specialstället fick uppdraget. Nu är detta klarlagt och bevisligen är det så att även vid dessa tillfällen ska det planeras när man lämnar gruppen. Efter att taffeln brutits blev det fri sittning med kaffe och tillbehör. Kvällen flöt under värdiga former som den brukar. Skillnaden från förra gången var att Riddarkören gjort en paus i kväll. Man brukar säga att tiden går fort när man har trevligt - och detta tror jag alla närvarande bröder skriver under på. Nästa gång vi ses har hösten kommit till Skåne och vintern fått norrlänningarna i sitt grepp. Detta skrev Riddaren av Ordet och Bilden en eftermiddag med strilande regn. Trivsamt umgänge i baren De nya riddarnas inlevelsefulla berättelser om sina riddarnamn Redaktörn från Druid-Tidningen i samspråk med Göran Henriksson 7

8 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 Logen Gutas Jubileumsfestligheter Jubileumslogen Den 3 oktober 1964 grundades logen Guta och Druid-Orden etablerades på Gotland. Vid stiftandet hade logen 16 bröder och nu 50 år senare nära 100. Det är mycket sällsynt att vår loge gästas av bröder från andra loger. Men till Gutas jubileum var det många bröder från fastlandet som kommit för att delta i festligheterna. Det var trevligt att i förlogen höra dialekter från när och fjärran. Även den sjungande finlandssvenskan kunde urskiljas i sorlet slog M staven i golvet vilket var starten på logens jubileumsloge. Det var en lång rad högtidsklädda bröder som i procession inträdde i Lunden som efterhand fylldes på med ROÄ-ar, SL- och RSLämbetsmän. Totalt var 99 bröder närvarande, det största antal som någonsin deltagit i ett möte i logen. ÄÄ Hans Klintbom öppnade högtidslogen i EFE och hälsade RSL och SL ämbetsmän samt övriga bröder varmt välkomna. En särskild välkomsthälsning framfördes till vår stiftarbroder Alf Hanslöf med ett tack för de insatser han gjort för vår loge. Av logens stiftarbröder finns numera endast broder Alf kvar. Skr läste protokollet från vårt allra första eubatmötet som hölls den 22 oktober 1964 i gamla Visby Stadshotells lokaler. RSOÄ Björn Cederberg högtidstalade och framförde RSLs gratulationer. Övriga loger uppvaktade med blommor, standarer och gåvobevis på medel insatta i Ordens Stipendiefond vilket inbringade ett stort belopp till ett viktigt ändamål. ÄÄ framförde logens varma tack för all uppvaktning. De musikaliska bröderna Lennart Torndahl och Leif Svensson framförde på gitarr och munspel ett par musikstycken, bl.a Där gullvivan blommar. Efter mötets slut lämnade bröderna ritualenligt Lunden vars dörr på grund av värmen i lokalen stått på glänt mot den yttre världen, dock under sträng bevakning av Yv. Nu väntade några timmar välförtjänt vila innan det var dags att byta om till vit väst och tillsammans med sin dam bege sig till Wisby Strand där jubileumsbanketten skulle hållas. Text och foto: Jan-Erik Wessman Riksmästerskap i golf på Gumbaldes GK... där bröderna Harry Hanell och Curt Bjärsander hade dukat upp ett prisvärt och populärt prisbord som hade skänkts av olika företag. Prisutdelare logen Gutas ÄÄ Christer Pettersson. Vinnarna i de olika klasserna blev: Riksmästare Rolf Nordström Damklassen, Ragnhild Wessman...på Gotland den 29 maj och logen Guta arrangerade mästerskapet. Golfbanan är belägen 4 mil söder om Visby och är en teknisk park och skogsbana med ett flertal utmanande vattenhinder, välskötta greener i en typisk Gotländsk miljö. Kvällen före tävlingen brukar deltagarna samlas för en grillkväll, där bl a, dagens inspelsrunda diskuteras. Men denna onsdagskväll var inte passande för grillkväll, +8, snål blåst ifrån havet som inte var att leka med. Så vi druidiska golfare träffades istället på golfrestaurangen och i dess goda värme dukades det upp en buffé med olika delikatesser med tillhörande drycker. Det bästa av allt, vi fick smaka på den Gotländska specialiteten, saffranspannkaka med salmbergssylt med grädde och bakad av Birgitta Hanell. De flesta av oss hade aldrig tidigare ätit denna delikatess. Kvällen flög snabbt i väg. Morgondagens golfspel ryckte i våra armar och det blev dags att bryta upp för att gå hem och ladda klubborna. Torsdagmorgon var inte nådig emot oss, antalet grader var fortfarande åtta och en ännu starkare vind som skulle kunna styra våra bollar utanför spelfältet. Golfgeneralen Rolf Hanell hälsade oss välkomna till dagens tävling och hoppades att vi skulle få en trevlig och händelserik golfrunda. Med händelserik menade broder Rolf säker hål tre där ett stort träd täcker inspelet till greenen och där en dubbelbogey, inte är så svårt att få. Reglerna för bröderna att vinna är väldigt enkla. Den som har slagit minst antal slag efter 18 hål är Riksmästare. Damerna spelade poängbogey medan herrarna spelade slaggolf. Efter fem timmars spelande under svåra förhållande visade det sig att broder Mats Nordström ifrån logen Doru hade klarat den svårspelade banan bäst och därmed blivit Riksmästare. Efter tävlingen samlades vi utanför golfrestaurangen Riksmästare 2014, med lägsta nettoscore Rolf Nordström, logen Doru Damklassen, Ragnhild Wessman, logen Guta Bästa tremannalag, logen Guta med Peter Yttergren, Christer Pettersson och Jan-Erik Wessman Longdriving herrar, Kjell Lewin, logen Doro Longdriving damer, Birgitta Hanell, logen Guta Närmast hål, herrar, Ulf Jonsson, logen Beltaim Bästa tremannalag, logen Guta med Peter Yttergren, Christer Pettersson och Jan-Erik Wessman Jag vill, ifrån oss alla, tacka logen Guta med Harry Hanell och Curt Bjärsander i spetsen för deras mycket väl arrangerande Riksmästerskap som blev för oss en underbar upplevelse även om inte vädret var det bästa. Nästa Riksmästerskap? Enligt rykten, i Svealandstrakten. Text och foto: Johnny S Andersson 8

9 Nr 6 augusti 2014 Svensk Druid-Tidning Banketten OÄ Donald Wedel omgiven av kvinnlig fägring I en härlig försommarkväll samlades bröderna med damer på Wisby Strand för att fira logens 50-årsjubileum. Festligheten inleddes med mingel och ett glas bubbel i kongresshallens foajé. Efter en stund hörs en manskör som sjungande kommer nerför trappan. Det är Sveriges enda officerskör som under ledning av broder Bertil Wessman framförde tre sånger. Kvällens toastmaster, Bo Jacobson, hälsade välkomna till bords och hoppas alla tagit del av bordsplaceringen vilket synes vara fallet då gästerna snabbt hittade sina platser. Kvällens värd, ÄÄ Hans Klintbom, hälsade alla 180 gäster varmt välkomna. Många tal hölls under kvällen. Till fosterlandet talade Sylve Klinth, till Logen talade Olle Toastmaster Bo Jacobson Håkansson och verifierar att Guta mår förträffligt bra. Alf Hanslöf, stiftarbroder, var glad över att logen utvecklats positivt och nu är en synnerligen vital och välmående 50-åring. Jan Calderon höll talet till kvinnan på ett mycket humoristisk och uppskattat sätt. Talet besvarades Stiftarbroder Alf Hanslöf galant av Pia Pettersson med sitt tal till mannen. Ytterliga många tal följde. Toastmaster Bo höll reda på alla och presenterade talarna med en egen skriven vers. RSOÄ Björn Cederberg avslutade med att tacka logen Guta för den fina och välordnade festen. Middagen intogs med havet som fond och vi fick bevittna en mycket vacker solnedgång. Kl hände det magiska att solskivan sänkte sig i Östersjön långt ute i horisonten samtidigt som orkestern spelade den kända melodin Gotländsk sommarnatt. För många blev detta en fin upplevelse och ett vackert minne från Gutas jubileum. Mellan talen framförde Leif Svensson en liten visa som heter Drömmen om Gun, lite halvfräck var den nog men av applåderna att döma så gick den hem bland gästerna. När maten var förtärd och glasen tömda var det dags för toastmastern att bryta taffeln och orkestern spelade upp till dans. Genast fylldes dansgolvet av dansanta bröder med vackra damer i färgglada klänningar. Mellan danserna var det många som tog en paus ute på terrassen och njöt av vågornas brus och stjärnornas glitter. Ja, det var en underbar afton. Text: Jan-Erik Wessman. Foto: Anders Stenberg, Björn Orlefsson Damaktivitet Vid Druidmötet den 31 maj ordnades en utflykt för besökande damer. Fyra damer från logen Guta svarade för transporterna i privata bilar. Det var 16 damer som anmälde sig till denna lördagsaktivitet. Vi besökte först Sidengården i Vall där Oscar Almgren med fru Tuss välkomnade oss och berättade om hur sidenvävarna hade smugglats in från Frankrike av Oscars farfars far. Därefter fick vi se ett bildband där Tuss på en väldigt vältalig gotländska berättade om hur mullbärsilkesodlingen startade på Gotland och redogjorde även för hur silkesmaskarna utvecklades. Vi fick se fina sidentyger som vävts för kungligt bruk. Där fanns även en sidenvävstol som var i bruk. Till sist hade vi chansen att handla sidenprodukter. Färden gick sen vidare till Lilla Bjers Gårdskrog i Västerhejde, där vi åt en utsökt lunch. Efter lunchen besöktes två ateljéer. Först Ann Uddin i Tofta som visade sina av ståltråd virkade hästar. Hon har även målade tavlor och andra skulpturer. Sedan besöktes Lindas Krukor i Stenkumla. Hon tillverkar muggar, fat och krukor. Turen avslutades på Högklint. I strålande väder och med utsikt över Visby blev det en fin avslutning på eftermiddagen. Text: Laila Lundström Resumé I anslutning till jubileet spelades Riksmäster-skapet i golf och SL-Bardaland höll sitt vårmöte. Det blev en intensiv vecka på Gotland i synnerhet för de som deltog i Riksmästerskapet, alla möten, (fem stycken från fredag till söndag) och inte minst jubileumsbanketten. Dessutom anordnades grillparty, luncher och utflykt för medföljande damer. Trevliga dagar med gemytlig samvaro. Det blev många tillfällen att träffa gamla bekanta och knyta nya kontakter innan besöket på Gutarnas ö var över för denna gång. All uppskattning och ett stort tack till alla som administrerat och genomfört detta magnifika arrangemang på ett strålande sätt. Och sist men inte minst: Tack till alla som deltog. Text: Jan-Erik Wessman 9

10 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 Storlogen Bardalands vårmöte i Visby OÄ-församling Lunden var fylld av OÄ-gradens bröder som hade tagit sig till Visby för att övervara SL Bardalands vårmöte samt Logen Gutas 50-årsjubileum. Förmiddagen var dock mulen och grå men i Lunden var det varmt och trivsamt. SÄÄ Bertil Svensson öppnade mötet och välkomnade bröderna till Visby i försommarskrud. I förrummet satt fem förväntansfulla bröder som kalllats, för att förlänas OÄ-graden. Efter att recipienderna införts i Lunden genomfördes en högtidlig förläning för Gunnar Jansson Beltain, Henrik Sjögren Doru, Leif Gimberger Henry Hurle, Paul Söderlund Henry Hurle och Jaakko Palmujoki Kronos (infälld). SÄÄ Bertil Svensson talade till recipienderna och tacktalet framfördes av Jaakko Palmujoki. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att druidismen i Sverige och i synnerhet Bardaland är på rätt väg. Antalet bröder i Storlogen Bardaland är nu 638. Ringgradmöte Det var, Lars Tell Guta, Mikael Bauer Dair, Göran Johansson Guta, Johan Blomdahl Idris, Olof Anders Stenberg Guta, Lars-Åke Johansson Guta, Gustav Pettersson Guta, Björn Orleifsson Guta, Hans Ottosson Dair, Sebastian Zander Dair, Michael Lindberg Dair, Leif Alpsjö Belenos, Juha Kokkonen Kronos. Under högtidliga former upptogs bröderna i Kapitelgranden. SV Rolf Dejemyr talade till de nya kapitelbröderna och deras tacktal framfördes av Ulf Strömbäck Arosia. Vid den efterföljande parentationen läste SOÄ Hans Rosengren en dikt av Vilhelm Moberg. Tre bröder parenterades, ROÄ Ove Håkansson Wales, Riddare av Fridsamheten, ROÄ Rolf Eriksson Temenos, Riddare av den sjungande dalen och OÄ Arne Ljungberg Idris. Orden sörjer dem innerligt Ämbetsmannainstallation SL-ämbetsmän Kapitelmötet avslutades med Storlogen Bardalands ämbetsmannainstallation. Under mycket högtidliga former genomfördes installationen av nya ämbetsmän, samtidigt som de avgående ämbetsmännen lämnade sina poster. Det var väldigt stämningsfullt och det var nog en tår som fälldes på några ställen i Lunden. Som ny SÄÄ i Storlogen Bardaland installerades ROÄ Lennart Landin, Guta som i sitt tal framförde sitt tack för en mycket fin installation och tackade för förtroendet. Två nya ämbetsmän, SSkr Åke Phersson och SM Thomas Manbo installerades samt SOrg Roland Ulfeld, SSkm Leif Andersson, SMÄ Börje Eriksson, SV Roland Ulfeld och SOÄ Ulf Tengbrand som även dessa högtidligen installerades i sina ämbeten. SÄÄ Lennart Landin hälsade medämbetsmän och särskilt de nya de nya ämbetsmännen välkomna. RSOÄ Björn Cederberg utdelade Ordens förtjänsttecken till ROÄ Bertil Svensson och ROÄ Ulf Tengbrand för särskilda insatser för Orderns utveckling. ROÄ Hans Rosengren fick motta diplom för sitt fina arbete som SOÄ under den gångna perioden. Slutligen tackade SÄÄ logen Guta för en bra organisation och fina dagar på Gotland varefter bröderna hälsade farväl för denna gång efter en intensiv helg i god druidisk gemenskap. Text Sylve Klinth, Jan-Erik Wessman o Christer Pettersson Foto: Jan-Erik Wessman, Anders Stenberg Ad A Bäckström Guta, Kurt Bjersander Guta, Carl-Johan Insulander Idris, Jukka Muhonen Henry Hurle som infördes för att hedras till ringbröder. På bilden saknas Harry Hanell, Guta. Efter genomgång av SMÄ och SÄÄ mottog de den druidiska ringen. Tal till recipienderna hölls av SSkm Leif Andersson och tacktalet från de nya ringbröderna hölls av Jukka Muhonen. Kapitelmöte Söndagen den 1 juni öppnade SÄÄ Kapitelmötet med 76 bröder närvarande. Beredande broder Sylve Klinth, Guta, arbetade sig in i Lunden och receptionen kunde börja. Följande druider hade hörsammat kallelsen till Kapitelgraden: Claes Wilhelmsson, Henry Hurle, Ulf Strömbäck, Arosia, Johan Lerman Guta, 10

11 Nr 6 augusti 2014 Svensk Druid-Tidning stras 110-års jubileum Lördagen den 14 juni klockan påbörjades firandet av logen Ad Astras 110-års jubileum. Jubileet innebar inte bara 110 år för Ad Astra utan också 110 år med druidism i Sverige. Jubileet firades med en mycket trevlig högtidsloge med damer åtföljt av en stor bankett. På grund av stort deltagande var festligheterna flyttade från druidborgen på Västergatan till Siriusordens betydligt rymligare lokaler. I högtidslogen deltog totalt 47 bröder och 36 damer. Jubileet började med ett omfattande mingel med bubbel i glasen, gästerna fick bl a lyssna till Stipendiefondens CD som innehåller våra nordiska dryckesvisor. Därefter högtidsloge i Lunden där ÄÄ Björn Torstensen höll hälsningstalet. Logen Ad Astra hyllades av RSÄÄ Dag Wikman, Storlogen Sydborgen, Logen Nemeton från Lund, Logen Hesperus, Logen Vasa, Logen Wales och Logen Mimer, samtliga från Malmö, Logen Stella Polaris från Trelleborg samt Logen Amici från Landskrona. En stämningsfull högtidsloge med underbar musik framförd av bröderna Milos Kalla & Kjell Olsson. För välklingande sång denna afton stod OÄ Rune Rosell. TjOÄ Uno Jönsson höll parentation och minnestal för våra bortgångna bröder. Slutligen tackade ÄÄ Björn Torstensen för alla vackra ord och gåvor till 110 års jubilaren Ad Astra och avslutade högtidslogen. Efter högtidsloge, mingel och aperitif skedde så intåget till banketten ca Toastmaster, M Folke Dubell, bjöd till bords och ÄÄ Björn Torstensen höll välkomsttal och öppnade banketten med att utbringa en skål för Ad Astra och ett trefaldigt druidiskt leve. Efter förrätten, höll broder Jan Kluge talet till fosterlandet, beledsagat av ett fyrfaldigt leve och nationalsången. Rune Rosell sjöng därefter Sverige. RSÄÄ Dag Wikman höll högtidstal till Logen Ad Astra. Vid desserten höll broder Göran Lindgren talet till kvinnan, och därefter höll Karin Wilén svarstalet till mannen. Kvällens varmrätt var hälleflundra med skaldjursballotine och till dessert honungsparafait på mandelbotten med äppelkompott. För kvällen Dansmusik stod Kapellmästare & SOrg Kjell Olsson och det bluesinspirerade 8-manna bandet B-Gänget, de var en fröjd att lyssna till. Till kaffet serverades kvällens överraskning, ett uppträdande av komikerna Nils-Pils & Per-Bärs. Ett fantastiskt trevligt och roligt uppträdande som drog ner stora applåder och ändlösa skrattsalvor. Bandet B-Gänget fortsatte sedan med dansmusiken till framåt midnatt då det serverades nattamat i form av varmkorv med bröd. Vid pennan, Jan Kluge 11

12 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 En av anledningarna att vi inom redaktionen träffas är att diskutera hur vi skall få tidningen så läsvärd som möjligt för våra druidbröder runt om i landet. Vi har sinsemellan livlig kontakt under året via både mail och telefon. Men att träffas personligen ger mer när vi ska diskutera om vad tidningen har innehållit under året och vad den skall innehålla och se ut i framtiden. En annan anledning är att det ger oss möjlighet att besöka andra loger och där kunna diskutera med dem vilka åsikter de har om tidningen. Det är dessutom intressant att se och höra hur andra loger arbetar i lunden och i det övriga i logearbetet där bland annat rekryteringsprocessen alltid är ett aktuellt ämne. Logen Excalibur den 7 maj Efter en stunds vilande var det dags att byta om till kostymmundering och skjuts till Borås och logen Excalibur. Vilken lokal de hyr av Odd Felloworden! Lunden hade rymd och akustiken var fantastik. Lokalen hade en gång tiden varit biograflokal så stolarna var mjuka, röda och behagliga. Eubatmötet genomfördes under ledning av ÄÄ Lars Forsman och hans ämbetsmannabröder på ett ritualmässigt korrekt sätt. Under punkten ideellt spelade Org Bo Mattsson en jazzplatta av Oiling Boiling så att alla 36 närvarande bröder gungade med i takten. ROÄ Göran Lindgren, från Druid-Tidningen, tackade för den fina gästfrihet och värme vi blev mottagna med. Efterlogens måltid hade tillagats av Magnus Ljung. Annelundsvillan var den plats där han med sina kastruller och stekpannor trollande fram maten till bröderna. Sedan var det Maja i köket som ordnade så att maten kom fram på borden. Lv Christoffer Mossberg kan känna sig stolt över att han har så goda medhjälpare. När vi avslutat måltiden samlades vi vid kaffeborden där vi kunde diskutera allehanda ting. Lv Christoffer med hjälpredan Maja Redaktionsträff i Ulricehamn och besök i Borås Själv hade jag ett samtal med ÄÄ Lars Forsman där vi diskuterade logens framtida medlemsutveckling. Logen har idag 41 bröder och har med MÄ Aronsson lagt upp en strategi där logen inom en treårsperiod skall ha minst 50 bröder. En rekryteringsstrategi har tagits fram där avslutningsorden är ALLA MÅSTE HJÄLPA TILL ATT UTVECKLA VÅR LOGE så att det inte blir avveckling i stället. Till kvällens möte hade samtliga fyra bröder, Johnny S Andersson med Veine Karlsson, som varit ÄÄ sedan starten år 2007, kommit. Thomas Bergström, Mats Ljung de tre fd Dessa var Veine Karlsson, Thomas Bergström, ÄÄ samt nuvarande ÄÄ Lars Forsman Mats Ljung och Lars Forsman. ÄÄ Lars Forsman avslutade logemåltiden med att tacka alla och fick oss bröder att hälsa våren med ett druidiskt leve. Vi fick åka tillbaka till Ulricehamn med bröderna Göran Juntorp och Lars-Åke Dahlström. Under torsdagen var det fullt planerande för kommande aktiviteter. Tid fanns det naturligtvis för en rundtur i Ulricehamn med omnejd. Lunchen fick vi hemma hos vår generöse värd, broder Göran och hans hustru Majvor i deras vackra hem en liten bit utanför Ulricehamn. Stort tack för bilåkandet och lunchen. Nu var det dags för ombyte av kläder inför kvällens aktivitet - besöket hos logen Cynthus. 12 Att den här gången välja Ulricehamn med logen Cynthus som värd hade sina fördelar. Vi kunde på samma resa besöka logen Excalibur i Borås eftersom de hade logekvällarna efter varandra. Att komma till Ulricehamn var både en lång och krokigt resa, dels med fyra tågbyten och slutligen med buss till slutstationen. Här dök vår utlovade guide, broder Göran Juntorp, upp med ett stort leende och hälsade oss hjärtligt välkomna till Ulricehamn och så blev vi skjutsade till hotell Bogesund där vi äntligen fick ta igen oss efter resan och få lite mat i våra tomma magar. Logen Cynthus den 8 maj ÄÄ Christer Ström hälsade oss alla hjärtligt välkomna med ett särskilt välkomnande till oss från redaktionen och öppnade Eubatmötet med en sorgeloge. Det var mycket stillsamt och värdigt när ÄÄ och tjoä läste ur vår speciella sorgeritual för bröderna Roy Johansson och Åke Wängbrant som också hedrades men en tyst minut. Efter avslutad sorgeloge bad ÄÄ oss lämna Lunden för att återkomma om en stund. För oss i redaktionen var detta första gången på länge som vi fick vara med om en sorgeloge - en ritual väl värd att ta efter. Tillbaka i Lunden ledde ÄÄ och hans ämbetsmän mötet på ett föredömligt sätt, stillsamt och värdigt. På den ideella punkten spelades Melodin om våren av Sven-Ingvars. Under ordet fritt uttryckte ROÄ Göran Juntorp sin stolthet att vi inom redaktionen ville komma och hälsa på deras loge. Där föll chefsredaktör Göran Lindgren in och meddelade att vi var glada att få komma hit och lära känna varandra samt tackade för den väl genomförda sorgelogen. I Efterlogen, bjöds vi på en härlig kväll med både god mat och goda drycker. Även här fick jag en pratstund med logens MÄ Morgan Evaldsson angående logens rekrytering. Vi brukar bjuda in de som kan vara aktuella till en efterloge där de har möjlighet att träffa logens bröder. Vi anser också att ett stort ansvar ligger på faddrarna som måste vara uppmärksamma när någon inte besökt logen på ett tag och kolla upp orsaken. Redaktionen tackade för kvällen genom Caj Söderberg som betonade hur positivt det varma och broderliga bemötandet varit. Efter frukosten påbörjades våra resor hem till Malmö, Uppsala, Söderhamn och Umeå. Men, före hemresan fick vi besöka broder Alexander Henriksson i hans blomsterimport och innan vi lämnade broder Alexander fick vi var sin blomsterbuktett att ta med hem till väntande damer. Johnny S, Andersson Ordenshuset som ägs gemensamt med Odd Felloworden Sponsorertna i guld, silver och brons Logens iordningställargrupp inför kvällens möte

13 Nr 6 augusti 2014 Druidcaféet i Umeå......firade i onsdags vårens ankomst och bjöd upp till sista dukning för säsongen på Druidgården för 17 medlemmar. Två medlemmar från IOGT:s Bakfickan, Lars-Erik Larsa Åhdén och Kim Rönnholm hade inbjudits. På bilden: Åke Bergström, Sture Lundmark, Lennart Pettersson, Larsa Åhdén och Tomas Pleje. Detta med anledning av att logerna Aldebaran och Orion samlat överskottet från caféverksamheten och donerat :- till Bakfickans verksamhet för barnfamiljer i Tavelsjö. Bakfickan, som tillhör IOGTs verksamhet och är ideellt arbetande personer som med bidrag och donationer byggt upp en rekreationsplats i Tavelsjö med i dagsläget tre Friggebodar och ett servicehus med kök, toa/dusch och samlingsrum. Planen är att kunna sätta upp tolv stugor där utsatta barn och vuxna kan få tillbringa en tid i alkohol- och drogfri miljö. Vi hoppas att verksamheten skall falla väl ut och att många barn ska få möjlighet att få några fina sommardagar i Tavelsjö. Belenos måndagsklubb med fågelskådning Nio Belenosbröder under ledning av br. Jan Lagerlöf och hans gode vän Paolo Bartoletti skådade vårfåglar vid Hjälstaviken, en av Upplands förnämsta fågellokaler. Efter en rad regniga och kulna dagar tittade solen äntligen fram en stund när vi äntrat fågeltornet vid Hjälstavikens strand. Från vår upphöjda utsiktspunkt kunde vi glädjas åt det Från vänster: Jan Lagerlöf, Paolo Bartoletti, Björn Malmberg, Leif Alpsjö, Jan Olof Åhrberg, Lars Hansson, Jan Gustafsson, Lennart Moen, Mats Gerentz och Anders Andrén. rika fågellivet. Där fanns mängder med skrattmåsar som tillsammans med de betydligt sällsyntare dvärgmåsarna och svarttärnorna fångade insekter över vattnet. Nyanlända svalor och tornseglare var ute i samma ärende medan storskarvar, storskrakar och skäggdoppingar inriktade sitt födosök mot fiskarna i vikens vatten, vilket också fisktärnor och en skräntärna gjorde. Några fiskgjusar ryttlade över vattnet och när de fått span på en lämplig fisk dök de ner i böljan så det stänkte och satte klorna i bytet. Med hjälp av kikarna kunde vi i lugn och ro studera tio andarter och jämföra anddrakarnas praktdräkter och andhonornas mer diskreta framtoning. Från vassarna hördes rördromens säregna läte, ett dovt tutande som när man blåser i en flaska. Men vad vore en utflykt utan matsäck och fika och trevligt samspråk? Fågelskådning är numera en folkrörelse och en mycket social aktivitet för unga och gamla, som ofta i grupp följer det skiftande fågellivet under alla årstider. Säkert blir det fler fågelturer med logebröderna och då även på tider som passar dem som inte kan ta ledigt på måndagar. Vi skildes efter en givande eftermiddag och önskade varandra glad sommar tills vi ses på nästa möte fram i augusti. Text Jan Lagerlöf Gruppbild: Lennart Moen. Svensk Druid-Tidning HUR GJORDE MAN JÄRN FÖRR? Nu var det åter dags för Eubat möte tisdag 29 april. I kallelsen bjöds vi också in till ett program i efterlogen där Anders Stenberg skulle berätta om hur man framställde järn förr. Han hade ju att jämföra med då han vanligtvis arbetar med modern ståltillverkning på SSAB i Oxelösund Ett 30-tal bröder hade samlats och efter en väl och stilfullt genomförd rituell del i lunden så blev det dags för mat som smakade underbart. Mätta och belåtna tog bröderna plats för att lyssna på ett intressant föredrag. Jag säger det igen: Tänk så mycket information och lärdom man fått genom åren genom att besöka ett logemöte, förutom trevlig gemenskap förstås. Anders Stenberg hade tillfrågats av sin förra arbetskamrat på SSAB Hans Fällgren att komma och berätta om gammaldags järntillverkning i Sverige. Anders Stenberg jobbar som utvecklingstekniker på MEROX AB ett dotterföretag till SSAB i Oxelösund. MEROX AB tar hand om och producerar biprodukterna som bildas vid SSAB:s ståltillverkning. Det är t. ex. olika slaggprodukter. Genom att rätt utnyttja SSABs biprodukter finns en potential att minska de globala koldioxidutsläppen CO 2 med ca ton per år. Huvudprodukt, Hyttsten, ett lätt krossmaterial, består av omsmälta naturliga bergarter som fått svalna i luft. Hyttsand är en granulerad variant. Båda produkterna karaktäriseras som miljövänliga med låg vikt, hög bärighet, till rimliga priser. Nu förstår man att Anders är en man med hög kunnighet om järnframställning. Dessutom är Anders ofta guide på järnverket. Han är engagerad i Bergshistoriska föreningen. Bergs-historiska, en förening om gruvor, bruk och teknikhistoria i äldre tider, som har Jernkontoret som uppdragsgivare. Jernkontoret tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Jernkontoret ägs sedan 1747 av de bruk som bedriver, eller har bedrivit, järn- och stålframställning. En historisk ort när det gäller gammaldags järnframställan är Lapphyttan i Norberg i Bergslagen. Nya Lapphyttan är en kopia av den medeltida masugnen Lapphyttan, som låg vid Olsbenning, strax öster om Norberg. Lapphyttan upptäcktes och arkeologiska undersökningar gjordes mellan 1978 och Lapphyttan anses för närvarande vara en av de äldsta masugnarna och den mest välbevarade. Dess äldsta delar dateras till 1100-talet. Hans genuina intresse för denna så viktiga produkt i Sverige tar sig också uttryck i att forska om de lokala järnhyttor som fanns i södra Sörmland. Det gäller som sagt var: att smida emedan järnet är varmt. Anders Stenberg avtackades av Hans Fäll-gren för ett mycket intressant föredrag med en applåd och en bukett blommor. Tänk nu har vi fått lära oss något nytt (gammalt) igen. Vid pennan Thorbjörn Karlsson Gökotta med Carnacdamerna Några av Carnacbrödernas damer arrangerar trevliga aktiviteter som även vi bröder är välkomna att deltaga i. Mors dag, och klockan 06:00, kanske två anledningar till färre antal deltagare än vanligt, träffades vi på gökotta i Råådalen i södra Helsingborg. Samtidigt som vi lyssnade på all fågelsång försökte vi svara på finurliga frågor på en tipsrunda. Därefter intog vi medtagen frukost i värmen från solen när den sakta kröp upp över trädtopparna. En härlig morgon i vår sköna natur. J-E E 13

14 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 Utemöte hos logen Lir Somrigt utemöte med logen Värend Den 23 maj var det dags för det traditionella utemötet i Ästad. Förväntansfulla bröder inväntade bussen som skulle ta dem en bit in i Hallands inland, till Skogsbo naturreservat. Detta reservat är bildat för att bevara de sista sammanhängande bokskogarna i Sverige. Vid kanten av detta finns Ästad Folkskola, en gammal byskola som idag är museum. Bröderna samlades på skolgården för en stunds mingel, innan den mera allvarliga delen började. På ÄÄ begäran ledsagades bröderna upp genom bokskogen. På några ställen fick man göra halt och redogöra för olika druidiska ting. Stigfinnaren leder därefter skaran fram till väntande ämbetsmän. Efter en stunds andhämtning, en del pustade ordentligt, hälsar ÄÄ Lars- Anders Kvint välkomna. MÄ tänder ett ljus, nationalsången sjungs, dikter läses till ackompanjemang av fågelsång, det är en mäktig känsla såhär ute i naturen och den skira grönskan. Väl tillbaka i skolan, där Fu dukat upp med mat och dryck i småskolesalen. Som vanligt när man har det trevligt går kvällen för fort. Helt plötsligt kom bussen för färd tillbaka. Innan avfärd önskade ÄÄ oss alla en skön och avkopplande sommar. Text och bild /B Henry Hurles, musikstipendieutdelning Vårens sista möte avslutades traditionsenligt med utdelande av logens musikstipendium. Mottagare av logens sextonde stipendium blev Mirjam Löfberg, en ung ambitiös tjej och en mycket aktiv musikant med många strängar på sin musikaliska lyra. Förutom att hon sjunger, trakterar hon även fiol, gitarr och piano. Dessutom är hon inte främmande för att sätta sig bakom en slagverksuppsättning om det skulle behövas. Vi anser att Miriam Löfbergs klart deklarerade målsättning är väl värd att uppmuntras och det är det med stor glädje att till Miriam Löfberg överlämna årets musikstipendium. Efter femton år med en stipendiesumma på 5.000:- Vår sextonde musikstipendiat Mirjam Löfberg med sin check. Tillsammans med Lennart Löfberg, Jukka Muhonen och Claes Wilhelmsson. hade logen till i år beslutat att fördubbla summan till :-. Mirjam Löfberg tackade för stipendiet med att underhålla logens medlemmar med skönsång ackompanjerad på piano av sin far Lennart Löfberg, slagverkslärare i den kommunala musikskolan. Tillsammans framförde de några av jazzens örhängen och avslutade sin musikstund med att framföra Beppe Wolgers fina Farfars vals med musik av Lasse Fernlöf. Vi bröder uppskattade verkligen det de fick höra av årets stipendiat och tackade för underhållningen med stormande applåder. Text Bo Asp, foto Åke Dahlqvist Logen Värend har för 6:e gången kallat till utemöte vid Helgasjöns norra strand. Ett 60-tal bröder hade hörsammat kallelsen och det var gäster från logerna Avalon, Merlin och Wirdar. En del åkte veteranbuss och andra tog egna bilar för att njuta i det fina sommarvädret. Alla samlades för mingel vid ett fint lusthus ner vid Helgasjöns strand. Därefter var det dags för en kort promenad till Lunden, som var inrymd i en gammal tegelbruksruin. Där hade man ordnat med fina sittplatser som bestod av plankor på halmbalar! TjOÄ Hans-Erik Svensson hälsade alla bröder hjärtligt välkomna och riktade sig speciellt till de gästande bröderna. Sedan hade TjOÄ tillsammans med MÄ Joacim Hultgren och OÄ Ulf Svensson ett fint program med diktläsning varvat med musik som anknöt till sommaren. Broder Ulf gav oss också en intressant historik om Helgasjöns betydelse som transportled långt tillbaka tiden. TjOÄ delade också ut trohetstecken för 200 möten till Lennart Östergren och för 100 möten till Rüdiger Scheff och Greger Haraldsson. Efter denna fina stund i ruinen var det dags att bege sig till bygdegården i Tjureda. Där hade man med hjälp av några av logens damer dukat upp till en härlig brödramåltid. Stämningen var hög och alla närvarande logers snapsvisor sjöngs. Vid kaffet tackade broder Karl-Eric Andersson, Merlin för maten med en rolig historia och en limerick. Därefter var det dags att bryta upp efter en fantastisk härlig broderlig samvaro ute i sommarlandskapet. Text: KEA Foto: Filip Andersson, Joacim Hultgren och KEA. Aquilautflykt med damer Aquilas bröder med damer, totalt 41 deltagare, företog lördagen den 24 maj en vårutflykt. Bussresan kantades av en skir försommargrönskande värmländsk natur. Första stoppet gjordes vid Hennickehammars herrgård, som uppfördes under 1700-talet och belägen fyra km från Filipstad. Här intogs en välsmakande lunch. Mätta och belåtna styrdes kosan vidare till Lesjöfors museum, som inte enbart är ett museum om Lesjöfors bruk, utan det är även ett museum om ett samhällsbygge med anknytning till människors liv och verksamhet, av deras tro och drömmar, deras svett och bekymmer samt deras fritidssysslor och arbetsverktyg. Allt finns där presenterat och dokumenterat med charm och kompetens. Rundvandringen avslutades med kaffe och dopp. Text och foto Ulf Widén 14

15 Nr 6 augusti 2014 Manifestation till Damklubbens ära Skellefteå är känt för sitt hockeylag. Ett lag som förbluffar Sverige med fart, fläkt och precision. Inte lika kända är kommunens 45 körer med samma focus. Ur dessa infann sig 999 sångare för att tillsammans med La Gaylia Frazier och Göran Fristorp sprida glädje, skönsång och ett njutbart lyssnande i Skellefteå Krafts Arena. Bröderna i logen Eos hade både tur och skicklighet när de valde denna mest ultimata inramning för att hylla sin Damklubbs medlemmar, som i vår firar sitt 40-års jubileum. Firandet kompletterades efter koncerten med av en läcker supé i logelokalen till långt frampå nattkröken. Hyllningsvisan till Damklubben Melodi: O, Du gamla Klang och jubeltid Text: Georg Lundberg Såå sluten Eosbröder fast vår krets Till glädjens värn och ära Nog är vi alla väl tillfreds Ty kvällen höjdpunkt är nu nära Vi firar ju med jubileumsfest Eos Damklubb som vi gillar meest Till Eos Damklubbs ära Druidisk hyllning vi frambära Ett stort tack från oss bröder för att ni Damer fortfarande finns och tillsammans njuter av glada skratt och minnesrika träffar, vilket ger tydliga avtryck på oss både i vårt logearbete och privat. Text: Jan Burström Foto: Eva och Jan Burström Idrismästerskapet i Boule Hösten 2013 samlades sju bröder på Boulepalatset i Strängnäs för att bilda en bouleklubb. Under vintern spelade vi varje torsdagskväll och förkovrade oss i bouleklotets mystiska vandring över planen. Vid halvtid samlades vi kring den obligatoriska kaffepausen, där livets allehanda och spelets utfall diskuterades. I år gick första Idrismästerskapet av stapeln och tre Idrisbröder infann sig till spel. Tävlingsledare och domare var Robert Krantz från Hjärt- och Lungföreningen. Leif Schütz, till vänster, överlämnar vandringspriset till Bill Hagberg Vinnare, Bill Hagberg, tvåa, Leif Schütz, och trea: Jan Fridström. Av domaren undertecknat protokoll finns hos bouleansvarige Leif Schütz. Stipendiefonden behöver Ditt bidrag! Bg Skriv Stipendiefonden, på talongen så kommer bidraget rätt. Svensk Druid-Tidning Alirs skyttefest för 21-gången Logens prestigefyllda skyttetävling mellan Alirbröderna gick i år av stapeln för tjugoförsta gången. Skyttarna samlades vid skjutbanan i Valla, Söderala, en mil utanför Söderhamn. En del av skyttarna träffades vid Rådhuset inne i stan och cyklar sedan ut till skjutbanan. Prick kl sex samlas alla framför skjutchefen Esbjörn Svensson för genomgång av de skjutreglerna. Man använder korthålsgevär med kaliber long rifle så det är viktigt att det inte händer någon olycka. Bröderna skjuter på en tioringad tavla på 50 meter. Eftersom det i denna del av landet jagas älg, björn och varg och inom logen har vi en hel del duktiga jägare så det är ärorikt att vinna denna tävling. Men, denna gång var det en helt otippad outsider som blev skyttemästare. Lars Ekengren, elitorienterare, var namnet på den som lyckades hålla geväret så stilla att han slog alla andra med häpnad. Ett annat viktigt inslag i skyttetävlingen är tippande av de tre bästa skyttarna. Den ende som lyckades med den bedriften var Roland Hugg som långt framöver kan njuta av sin vinst, 12 flaskor vin av olika sorter. När gevärens pipor kallnat var det dags för våra grillmästare att bjuda på sina grillade delikatesser med passande drycker. De cyklande bröderna hade en stor fördel inför hemfärden. Återigen ett lyckat arrangemang att samla logens bröder för att umgås på broderligt sätt. Av våra 112 bröder var det 58 som ville bli skyttemästare. Två av tilltänkta bröder var också inbjuda för att få möjligheten träffa oss bröder. Text och bilder, Johnny S Andersson Den 20:e april samlades ett antal bröder med damer på Västerviks station för att bege sig till Verkebäck. En utflykt som bröderna Lennart Cederlöf och Bengt Johansson inbjudit till. Efter att ha tagit plats i den gamla rälsbussen som trafikerar museijärnvägen mellan Västervik och Hultsfred, lät man sig väl smaka av de förfriskningar som vår barmästare Jürgen Manske tagit med som färdkost. Resan gick genom det vårfagra Tjust till Ankarsrum där ytterligare några med respektive steg på. Det var en fullsatt rälsbuss som tuffade in på Verkebäcks station där broder Lennart mötte upp och visade oss till Hamnmagasinet i Verkebäck och berättade att Hamnmagasinet hade Verkebäcks Byalag nyligen tagit över från Västerviks kommun Nerthus vårutflykt! och ett antal eldsjälar i byalaget, varav Lennart är en, har startat en renovering för att få en trivsam samlingsplats. Det finns alla förutsättningar för att det här skall bli ett toppenställe. Bröderna Lennart och Bengt presenterade ett program och trollade fram en måltid med traktens specialiteter. Efter dessert och kaffe så fick vi härlig musik från Lennart och Janne. Det var väldigt nöjda om än lite frusna deltagare som i den sena vårkvällen återvände till rälsbussen för transport till Västervik och flera röster höjdes för att vi snart skall göra fler arrangemang med damer. 15

16 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 Sveriges största biogasanläggning besöktes av Stella Polaris Logeåret brukar avslutas med ett intressant studiebesök oftast något industriföretag och ett femtiotal bröder fick i år besöka Sveriges största anläggning för produktion av biogas väl beläget vid det numera nedlagda sockerbruket i Jordberga i Trelleborgs kommun. Torgil Johansson med fru flankeras av Stella Polarisbröderna Bertil Danielsson och Lars-Erik Larsson Skånska Biobränslebolagets ordf. Torgil Johansson informerade en mycket intresserad skara bröder, många är lantbrukare. Anläggning hanterar rötmassor från jordbruksproduktionen i närheten, närmare bestämt från ha jordbruksmark. Finessen med anläggningen är att den bildar ett kretslopp av råvaror av ton grönmassa per år och kortast möjliga transport till och från anläggningen för att sedan återbörda igen till åkrarna i form högkvalitativ och framför allt miljövänlig biogödning. Fånggrödor och mellangrödor tar hand urlakningen av gödningsämnen för att eliminera eller åtminstone kraftigt reducera övergödningen av sjöar och vattendrag inte minst Östersjön. Anslutning av uppgraderad biogas från Jordberga sker direkt in i svenska gasstamnätet. Vad får vi ut av ton grönmassa per år? 110 Gigawatt-timmar, vilket motsvarar mer än 11 miljoner liter bensin och ton biogödsel tillbaka till åkrarna En fråga som ställdes, kan man inte ta hand om all tång och alger som ligger och luktar på många ställen längs Trelleborgs 3 mil långa badstränder? Torgil Johansson talade om för oss att det för närvarande inte går. Man måste först hitta en metod för att separera från tungmetaller bl.a. kadmium. Den tekniken finns för närvarande inte. Om det skulle lösas sig finns en mycket stor potential, av tång och alger som helt plötsligt blivit ekonomiskt värdefulla och då kommer nästa fråga vem äger tången? EU tittar på att begränsa den odlade arealen för produktion av biobränsle. Eftersom Skånska Biobränslebolaget enbart använder grönmassa bestående av restprodukter från jordbruksproduktion kan man säga att vi ligger i framkant och dessutom finns råvaran alldeles i närheten. En win-win situation. Trelleborg har en stark miljö- och klimatprofil och med Jordberga biogasanläggning kan koldioxidutsläppen reduceras och den för ozonlagret så skadliga metangasen tages om hand. Första etappen är nu i produktion. Planer finns med ytterligare utbyggnadsetapper upp till en produktion av hela 350 Gigawatt-timmar av biogas vilket skulle göra anläggningen till en av världens största lantbruksanläggningar. Efter rundtur i anläggningen och summering av intrycken i Druidvillan med nyplockade potatis och jordgubbar nersköljda med goda drycker avslutades logeåret. Foto och penna Ingemar Granelli Belisamas besök på Skaraborgs Flygflottilj F7 Såtenäs Ett antal bröder med respektive vår inbjudna till ett studiebesök på F7 i Såtenäs som ligger mellan Grästorp och Lidköping. Värd för besöket var vår nye broder Mattias Gustavsson som kommit till logen Belisama från logen Alir i Söderhamn. Besökert började med att broder Mattias visade ett bildspel som beskrev bl.a verksamheten för vårt flygförsvar och vad de olika delarna av organisationen har för uppgifter. Efter denna genomgång delades vi upp i två grupper för bl a simulatorbesök, vilket var en hisnande upplevelse. Nästa del bestod av ett besök i en hangar där en JAS 39 stod uppställd och en tekniker informerade om själva flygplanet och vad det kan utföra. Man kan bara konstatera att svensk ingenjörskonst är i många avseenden världsledande. Efter denna mycket intressanta genomgång i hangaren avslutades kvällen med en alldeles utsökt middag och vi tackade broder Mattias för en synnerligen fantastisk kväll. Vid pennan, Håkan Ekman, SOÄ 16

17 Nr 6 augusti 2014 Svensk Druid-Tidning Lärare från Doru informerar om skolan i Indien Den 5 maj välkomnade våra nya ämbetsmän till kvällens eubatmöte, ett väl genomfört möte och med ett intressant föredrag i efterlogen. Det var broder Danny Stacy som berättade om sitt och 19 andra lärare från Norrtälje var på ideellt besök i Indien. De fick själva bekosta sin 16 dagar långa resa men det är det bästa jag varit med om sedan jag blev far, säger Danny. De besökte St Johns skola i staden Gullbarga precis mitt i Indien, en skola med ca 200 elever från förskola upp till högstadiet. Våra undervisningsmetoder skiljer sig mycket vad gäller t.ex. antalet elever i klassen, där auktoritet och aga ingår samt avsaknaden av tekniska hjälpmedel. Danny lät några elever prova att räkna med hjälp av sin läsplatta. Den Indiske läraren har en mycket hög status i samhället och det anses ofint att samspela med eleverna, om de inte förstår eller hänger med så anses de som lata och utsätts då för aga. Disciplin med hjälp av aga är A och O i den Indiska skolan säger Danny. Norrtälje lärarna levererade pengar för undervisningshjälpmedel till en NO-sal vilket medför att skolans popularitet ökar och många söker sig dit kommer Danny och några lärare att åter besöka skolan med Barnen provar Dannys läsplatta fokus på digitalt lärande. Vi vill leverera teknik och utbildning till skolans pedagoger och elever, säger Danny. Detta kommer att ge eleverna möjligheten att möta världen utanför skolan, inte bara staden utan även utanför landet. Vi bröder i logen ser fram emot ett nytt intressant föredrag om broder Dannys ideella arbete med att hjälpa andra. Vid pennan, Bengt-Olof Näslund Avalon besöker barnens värld I alla fall barnens materiella värld. Företaget Lekolar, med huvudsäte i Osby strax söder om Älmhult, har bidragit med hela fyra bröder till Logen Avalon. Och vad vore då mer självklart än att vi åkte dit för att kolla deras arbetsplats. Lekolar är ledande i Norden på försäljning av både inredningar och pedagogiska produkter för förskolor och skolor artiklar i sortimentet! Allt från möbler till minsta sak som våra barn behöver för att leka och lära i skolmiljö. Totalt 260 anställda och en omsättning på ca 800 mkr. Företaget är en avknoppning från BRIO, som under lång tid varit synonymt med kvalitetsleksaker. Redan i bussen till Osby, och inte minst vid ankomsten, kunde vi glädjas åt företagets generösa förståelse för brödernas behov av förfriskningar med tilltugg. Detta samtidigt som Lekolars koncernchef Fredrik Asplund presenterade Avalonbröderna från företaget Lekolar. Fredrik Grahn, Mathias Wikman, Bengt Johansson och Fredrik Asplund sig själv och företaget. Broder Fredrik, civilingenjör inom industriell ekonomi från Chalmers, har bland annat ett förflutet på IKEA och bor fortfarande kvar i Älmhult. En rundvandring i Lekolars lokaler imponerade; inte minst för de omfattande lagerutrymmen som onekligen krävs för det stora antalet prylar i sortimentet. Trots kvällstimmen för vårt besök pågick skiftarbete med vad som syntes vara paketering av allehanda saker, vilka vi anade hör hemma i dagens skolmiljöer. Igenkänningsfaktorn var väl kanske något begränsad eftersom de flesta närvarande bröderna nog hade lagt både förskola och vanlig skola bakom sig sedan ett bra tag. Ett riktigt långt tag för att vara mer sanningsenlig. Väl tillbaka på Druidgården i Älmhult rundade vi av detta mobila ideella inslag med att låta Lekolars produktutvecklare, broder Bengt Johansson, berätta om sina arbetsuppgifter och sina erfarenheter från företagets verksamhet. Som avslutning framförde tillförordnade ÄÄ Jan Nordström ett stort tack till våra bröder på Lekolar för ett mycket intressant program. Text och foto: Alf Carlsson Alla artister har ställt upp gratis och bidrar därmed till prostatacancerforskningen! 17

18 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 Den 16 maj avreser 16 personer, elva bröder och fem damer från logen Manannán, mot Norge och Oslo. Efter ett par raster med lite fika och bensträckare anländer vi till vårt hotell ett litet stenkast från Karl Johan. När vi checkat in, möter ÄÄ Petter Halle och MÄ Arild Gjervan från logen Pythagoras i Oslo upp. De tar oss på en rundtur till Holmenkollen där vi börjar med att se på stavkyrkan som byggdes 1903, som 1992 totalförstördes vid ett pyromandåd, men byggdes upp i samma stil och utseende. Vi gör ett stopp på Voksenåsen där marken skänktes 1955 till Sverige och det Svenska folket för de insatser som gjordes under andra världskriget. I dag är det konferens och hotellverksamhet med utställningar från motståndstiden. Därefter till Frognerseteren och en behövlig lunch med en fantastisk utsikt över Oslo och Oslofjorden. Sen åker vi ner till hoppbaken där Petter och Arild visar oss runt och ger intressant information om hur de olika tävlingsformerna arrangeras. Vi tar oss snabbt ner till de centrala delarna av Oslo och bedåras av Veigelandsparken och de fantastiska skulpturerna, där man egentligen skulle behöva mer tid. Vi behövde parkera bilarna, och våra norska bröder hade den stora vänligheten att erbjuda oss att parkera på deras tomt, en villa från talet där förre kung Haakons livläkare bodde och kungen med familj därmed gjorde många besök bl.a. för att spela bridge köpte de tre logerna gemensamt fastigheten som har statsministern och regeringens representationsvilla som närmaste grannar, och uppför backen på andra sidan gatan ligger slottet. Lördagen 17 maj! Nu är den stora och högtidliga dagen inne och efter en utsökt frukost på hotellet tar vi en promenad uppför Karl Johan till slottet där det ordnats så att vi kom in på hederstribunen strax framför den kungliga balkongen. Vilken upplevelse med kungafamiljen och alla dessa barnetåg och deras orkestrar/ körer. Vi stannade till lunchtid, då vi gick till logehuset som hade öppet hus för alla tre logerna. Vilket bemötande vi fick, då alla norska bröder kom fram och hälsade och pratade. Efter en stunds minglande kom en blåsorkester på besök och spelade både nationalsång och andra vackra musikstycken. Vi fick även möjligheten att, med våra damer besöka deras lund. Den var inte beklädd men var mycket trevlig och stilfull. Vad passade bättre än att i lunden överräcka ett standar från oss till de tre logerna och en del andra gåvor. Detta genomfördes med största bravur av vår norskfödde broder Viggo Lyng. Efter diverse fotograferingar, tack och broderliga kramar vandrade vi tillbaka till hotellet. Dagen avslutades med en promenad till det vackra Operahuset och en utsökt trerätters meny på Hotell Opera. Söndagen 18 maj! Jaha då var det tyvärr över och nu återstår ÄÄ Petter Halle och broder Viggo Lyng det bara att efter en bastant frukost sätta sig i bilarna för fem timmars resa tillbaka till Falkenberg. Vi fjorton resenärer vill framföra vårt varmaste tack till våra reseledare och arrangörer Viggo Lyng med fru Git som gjort ett verkligt storartat jobb med denna resa. Hjärtligt tack Viggo för ditt arbete. Sist men inte minst vill vi besökare genom tidningen rikta ett stort, varmt och broderligt tack till våra nyvunna vänner i Oslo och önska dem välgång med sina tre loger i E F S och E F E. Text och foto, Christer Torstensson RSV Rolf Mattsson, flankerad av Jubelveteranerna OÄ Anders Lindqvist och OÄ Filip Nilsson. Bakre raden: ROÄ Ronny Ragnarsson, SOÄ Hans Assarsson, SÄÄ Per Larsen, ROÄ Thor Johansson. Jubelveteraner hos logen Ossian En torsdagskväll när vårgrönskan stod som skirast samlades bröderna i logen Ossian i klubblokalen intill Vilshultsån för ett Eubatmöte med utdelning av Jubelveterantecken. Bröderna Filip Nilsson och Anders Lindgvist förärades under högtidliga former tecknet som ett bevis på 50 års druidism. En tillbakablick på logen Ossian vid deras inträde 1964 gavs och bröderna var djup imponerade av deras gärningar genom åren. Vid efterlogen serverades en välsmakande 3-rätters middag och efteråt begav sig alla stärkta ut i vårnatten. 18

19 Nr 6 augusti 2014 Svensk Druid-Tidning LANDET RUNT 1 Logen Ad Astra, Malmö Druidstämma med reception 13 maj. Det blev en fantastisk kväll, tretton Barder blev upphöjda till Druider under en mycket stilfull ceremoni. I broderlig anda hade tio recipiender från logen Vasa kommit till oss på samma sätt som vi tidigare besökt dem för gemensam gradgivning. När mötet sedan var avslutat kunde 43 bröder tåga in i den festdukade matsalen. Christoffer Månsson, Vasa, som skötte de musikaliska inslagen i lunden på ett ypperligt sätt och såg till att den högtidliga receptionen fick en värdig inramning. Två buketterna gick till OÄ Kerry Mattson och SSkm Sven Lamme som båda hoppat in som ersättare. Så långt komna hade tallrikarna blivit tomma och det var dags för SSkm Sven Lamme att tacka för maten med ett tal som handlade om hungriga vargar. Men så här dags var bröderna inte som hungriga vargar längre utan ganska välmående. Men kvällen var inte slut ännu och stämningen var hög. När skribenten strax för midnatt avvek för att hinna med sista tåget var det en hel del bröder som inte tyckte att denna trevliga kväll var slut. Fullt förståeligt för det var en trevlig kväll. Uj Belysningen sänktes och M Folke Dubell bringade eld till ÄÄ Björn Torstensen som kunde starta den fina ljusceremonin. När alla ljus var tända kunde Lv Patrik Askelund presentera kvällens meny för vid det laget ganska hungriga bröder. ÄÄ kunde därefter hälsa bröderna välkomna och berättade lite om ljusets roll i vår Orden och utbringade en skål för Broderskapet. Därefter var det dags för tal till Fosterlandet som fallit på ROÄ Göran Lindgrens lott och citerade till en del Åke Cato, och beskrev hur vi ser ut och beter oss i olika delar av landet. Kom väl fram till att likheterna är större än skillnaderna. Men nog tolkade vi det som att det är lite bättre längst i söder. Därefter stämde bröderna upp i nationalsången och efterföljande leven. 2 Logen Stella Polaris, Trelleborg Kriminaltekniker Anders Ottosson tekniska roteln var på besök hos för att berätta om hur man utreder och säkrar bevis på en brottsplats. Hans tanke är att brott lönar sig inte. Men där håller jag inte med för jag har hört talas om att Stenbrott lönar sig. Skämt åsider så lönar det sig inte med brott som utför i brottslig mening. Bröderna fick se obehagliga bilder från en brottsplats och hur teknikerna lyckas rekonstruera händelseförloppet och hur man binder den skyldige vid brottet. Han berättade om en händelse där man för sökt tvätta bort allt blod, men man misslyckades för att blod hade trängt ner under parkettgolvet. På fotot avtackar MÄ Ulf Ingvarsson, Anders Ottosson för en intressant och givande kväll. Text: Ingemar Granelli och Holger Sverin, foto: Br Jan Fridsten Nya ämbetsmannakåren i Stella Polaris Talet till recipienderna hölls av Vasas tjoä Ebbe Jönsson som började med att tacka Ad Astras nytillträdda ämbetsmannakår för en mycket fint genomförd reception. Gratulerade våra loger och SL Sydborgen till de tretton nya Druiderna. Recipiendernas svarstal hölls av broder André Ilvemark som tackade för den fina stund de fått uppleva i lunden. Sedan följde utdelning av de blombuketter. Första buketten gick till broder IV Bengt Fridsten, Skm Bertil Hansson, M Krister Hansson, Yv Carl- Christian Fredriksson. Sittande tjoä Holger Sverin, ÄÄ Finn Hultman, MÄ Ulf Ingvarsson och Skr Ingvar Nordesparr. 19

20 Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 ÄÄ Dennis tackade och avslutade därefter mötet. Brödramåltiden var som vanligt en uppsluppen tillställning och maten var pricken över i-et. Kvällen avslutade en trappa ned med kaffe och kaka. 3 Logen Mimer, Malmö Eubatmöte 7 maj ÄÄ Jan Mårtensson hälsade 17 bröder välkomna samt fyra gästande bröder. Tre av dessa hade besökt oss förut, OÄ Stig Nilsson logen Selene är en ständig gäst, OÄ Kjell Nilsson logen Vasa och den danske brodern Jörgen Jensen från logen Avalon. Men vi hade också en mer långväga gäst, broder Bo Lundberg från logen Aquila i Karlstad. I efterlogen ägnade vi oss åt frågesport. Det var OÄ Göran Svensson som tagit fram ett antal 1X2-frågor, där det gällde att para ihop olika företeelser med rätt årtal. Den som lyckades bäst var br Jesper Berghult. Att det var ganska svårt framgår av att det räckte med 13 rätt av 20 möjliga för att få flest rätt. En lyckosam broder den här kvällen var Rickard Boman. Han vann flaskor i både vinlotteriet och i whiskylotteriet. Eftersom ÄÄ inte kunde stanna hela kvällen, fick MÄ Lars-Göran Lindh vikariera i efterlogen. Och han avslutade kvällen med att utbringa den traditionella skålen för logen. Utemöte 16 maj Vår förrförre Lv Jesper Berghult skötte grillandet tillsammans med Hesperus Lv Torbjörn Anderson. Vår nye Lv, Kenneth Svensson, ansvarade för dryckerna. De som placerat sig i rätt riktning i lokalen vid Handikappbadet på Ribersborgstranden kunde njuta av solnedgången genom stora panoramafönsterna. Tyvärr var det många Mimerbröder som inte hade möjlighet att närvara. Men elva bröder och två medföljande damer tog tillfället i akt. Stämningen var på topp och det blev fullsatt i lokalen, cirka 50 pers, berodde på alla gästande Hesperusbröder och deras damer. Det sjöngs flitigt. HD/ROÄ Göran Lundgren hade tryckt upp sånghäften åt alla och Hesperus Org Björn Gerdhem drog igång sjungandet. Vi som var där hade en trevlig kväll. Karsten Onsdagen den 7 maj - Vårkänning ÄÄ Dennis Byrskog inledde Eubatmötet med att överraska de 68 församlade bröderna med att läsa en dikt Blomma. Då det var det sista mötet för våren 2014 hälsade ÄÄ de närvarande bröderna lite extra välkomna och han hoppades att alla hade fått lite känning av våren. ÄÄ överräckte en gåva till Hans Jörg Hurlimann som varit omöjlig att komma i kontakt med vid hans högtidsdag. I Lunden spelade Org Nils-Göran Jonasson ett kort musikstycke av Johann Sebastian Bach som ideellt inslag och förklarade att mer ideellt skulle komma under brödramåltiden. Under brödramåltiden som intogs under mycket hög stämning underhöll bröderna Nils-Göran som allsångsledare tillsammans med Mats Lundberg som spelade piano och var även körledare. Övriga medlemmar i kören var Bo-Lennart Jonasson, Björn Landström och Roger Lyden. Kvällen avslutades i efterlogen med kaffe och kaka. Vid pennan Sam Johansson 8 Logen Wirdar Ljungby Den 23 april samlades 50 bröder för Bardating i det fina vårvädret. ÄÄ Dennis Byrskog hälsade alla välkomna och tyckte att det var speciellt roligt att så många bröder hade haft möjlighet att samlas. Mötet hölls enligt ritualen och Org Nils Göran Jonasson spelade Ute blåser sommarvind, en vaggvisa som diktats av Samuel Johan Hedborn i början av 1800 talet och tonsatts av Alice Tegnér i slutet av samma århundrade. Detta musikstycke var en av två ideella inslag. När så Eubatmötet inleddes var vi 57 bröder som ÄÄ hälsade välkomna. Dagens ideella inslag hölls av broder Sven Erik Millborg Vad händer när något händer med underskriften Vad får vi för skattepengarna?. Broder Sven Erik informerade att det var ca utryckningar per år i länet. För att detta skall fungera årets alla dagar och timmar behövs i Kronobergs län 10 ambulanser och ca 185 personal. I varje ambulans och vid varje utryckning skall det alltid finnas en leg. sjuksköterska tillhands. Specialutbildade i bl a Intensivsjukvård. Utbildningen av ambulanspersonalen är idag lika och generell i hela världen detta för att kunna säkra och upprätthålla säkerheten för patienterna. Verksamheten har fyra ben för kompetens Traumautbildning, medicinsk utbildning, A-HLR för vuxna och barn samt tränad i prehospital sjukvårdsledning. Sedan tillkommer interna utbildningar. Det ideella inslaget avslutades med några mycket intressanta frågor vilket visade att bröderna hade ett stort intresse och kunskaper inom området. 9 Logen Merlin, Karlskrona. Druidstämma och Eu-möte med reception den 26 april Kvällen inleddes med en Druidstämma, där man bland annat tog upp logens 100-årsjubileum som äger rum Därefter kunde ÄÄ Dennis Larsson hälsa 37 bröder välkomna till kvällens eubatmöte. Det var dags för de nya ämbetsmännen att genomföra sin första reception. Det var Johan Gallenmüller som blev invigd som ny broder i vår loge. Representanter från SL Östanland delade ut Veterantecknet till bröderna Roland Lundström och Leif Malmén. TjOÄ Michael Lundström höll tal till fosterlandet. ÄÄ Dennis Larsson talade till den nye brodern och han svarade med att tacka för att han blivit upptagen i vår loge. Veteranteckenmottagarna tackade också för sin utmärkelse. Därefter fortsatte samvaron en bra bit in på vårkvällen. Text, KEA, foto, Carl Snaar 20

Information om Druid-Orden

Information om Druid-Orden Information om Druid-Orden VAD ÄR DRUID-ORDEN? Ordensväsendet är av gammalt datum och det fanns många förebilder när Druid-Orden instiftades i London 1781. Vid denna tid upplevde England en orolig tid,

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Svarta Örnar Mina Bröder!

Svarta Örnar Mina Bröder! Från Utsikten i De Sju Härader! Ansvarig utgivare: Styrande Mästare Kenneth Harrysson lsm.ldsh@soo.nu redaktör: Lennart Andersson manadsblad.ldsh@soo.nu Layout & Produktion: Litorapid Media Ab göteborg

Läs mer

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning 1/11 Organ för Logen Nr 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. februari 2011 God fortsättning på det nya Odd Fellow-året, som speciellt under första halvan kommer att vara mycket intressant men också utmanande

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2006 ODD FELLOW Bäste Callunabroder Tack för det gångna året! Ett år där Callunaandan fortsatt att spira med ökad tillströmning vid våra sammankomster och där målet om minst

Läs mer

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Sida 1 av 8 Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Söndagen den 2 april samlades 23 förväntansfulla golfare på World of Golf för att med Olkaresors golfbuss från Brännö ta sig till

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Bilaga till Göingebladet oktober 2014-januari 2015.

Bilaga till Göingebladet oktober 2014-januari 2015. Bilaga till Göingebladet oktober 2014-januari 2015. kunde vi verkligen säga till de 159 golfspelare som kommit till Hässleholm för att delta i årets golftävling. Arrangemanget var väl förberett och vackert

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Brödrabrev. Födelsedagar: Broder Lars Kjellberg 70 år 23 aug Broder Lars Westermark 96 år 22 sep Broder Nils Warnebro 91 år 6 dec.

Brödrabrev. Födelsedagar: Broder Lars Kjellberg 70 år 23 aug Broder Lars Westermark 96 år 22 sep Broder Nils Warnebro 91 år 6 dec. RT S:T ERIK AV TEMPELRIDDARE ORDEN UPPSALA Brödrabrev September 2010 Nr 4 Årgång 19 Efter denna fina sommar fortsätter vi vår verksamhet. IG (1) tis. 7 sep kl. 19.00 Gäster kommer på besök. Hans Sverredal

Läs mer

förutsättningarna var de bästa.

förutsättningarna var de bästa. Ordförande har ordet - juni 2016 Vi har nyss genomfört vår kamratförenings 80-årsjubileum. Förväntningarna var högt ställda och förberedelserna började tidigt under hösten 2015. Tanken var att göra många

Läs mer

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten.

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten. Räkafton Galanta damer underhöll med sång. Lite humor med norrlands dialekt. Vårt höghus uppmärksammades Diverse bilder från Räkafton med underhållning av Finjarevyn. Br Sten Werner läser traditionsenligt

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hänt under 2015. Januari Medlemsträff Torsdagen den 22 januari träffades medlemmar i föreningen med temat 60-talet i ord och ton. Sven Thomson berättade minnen och spelade musik från 60-talet. Många minnen

Läs mer

F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2

F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2 F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2 Onsdagen den 9 september Rundvandringen i Visby fotsätter. Här bjuder guiden Lars Bäckman inte bara på

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Kära Nationaldagsfirare. Dagen till ära strålande vackert väder. Jag känner en stor Ära samt både glädje och inspiration

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS Pristagare den 17/5 Tee Antal startande: 111 Poängbogey Norra Banan 1 Nilsson, Mauritz 13 R 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Johansson, Christer 011 17 R 38 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Johansson, Sven-Arne

Läs mer

Vid varje nordiskt veterantennismästerskap ordnar arrangörslandet med en måltid lördag kväll, som ibland får den högtidliga benämningen bankett.

Vid varje nordiskt veterantennismästerskap ordnar arrangörslandet med en måltid lördag kväll, som ibland får den högtidliga benämningen bankett. Banketten Vid varje nordiskt veterantennismästerskap ordnar arrangörslandet med en måltid lördag kväll, som ibland får den högtidliga benämningen bankett. Vi bodde alla på Hotell Scandic Park, som har

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Rapport från försvarsdirektörsmötet 2013 dag 1

Rapport från försvarsdirektörsmötet 2013 dag 1 Rapport från försvarsdirektörsmötet 2013 dag 1 Programmet dag 1 såg ut så här: 14/8 onsdag Fm: Golf på Härnösands golfklubb, lunch på golfklubben. Em: Övriga deltagare anländer till hotellet och installerar

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

TUNASTRANDS BLOGG OKTOBER

TUNASTRANDS BLOGG OKTOBER TUNASTRANDS BLOGG OKTOBER Denna vecka är det seniorveckan i Kommunen och många olika aktiviteter, möten anordnas runt om i Kommunen. Måndag 1 Oktober Riita från Studieförbundet vuxenskolan berättade för

Läs mer

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan.

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan. Hej VIP medlem! Det är tidigt tisdag morgon! Det blev verkligen en grillfest på hotel Skansen som heter duga! Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting!

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! 20/7 2014 Vi åkte från Kuben kl. 01:00 söndag morgon. Busschauffören stannade i Västerås för att ta en bensträckare men

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär.

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär. ÅLAND 26 JUL-2 AUG 2014 Dag 1: Tidig samling vid Märsta station för gemensam avfärd mot Kapellskär och Åland. På båten väntade en god brunch och en första möjlighet att lära känna medresenärerna. Väl framme

Läs mer

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT Blandade resultat Nu var det riktigt länge sedan jag fick iväg någon rapport om hur skoteråkandet går för min del. Jag kan väl säga att det varit mer än fullt upp med arbete, familj, garagetid och träning/tävling.

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 Rapport: Tor Eriksson, Örebro Foto: Tor Eriksson, Örebro, och Christer Nilsson, Karlstad Fredagen den 14 januari Vinter betyder att vi bekantar oss med något

Läs mer

Resultat Onsdagsgolfen 2015

Resultat Onsdagsgolfen 2015 Onsdagsgolfen 2015 28 juli Så är vi tillbaks i normala gängor, dvs. nu är det riktigt golf som gäller. Och det visade sig direkt 21 spelsugna unga herrar kom till spel. Mest spelsugen var nog Lars-Erik

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Veteranerna på Spången

Veteranerna på Spången Veteranerna på Spången Helgen 11 13 november hade Veteranerna sitt årliga årsmöte och i år var det dags att besöka Skåne. Lars Jacobsson hade på ett förtjänstfullt sätt lagt upp programmet och det blev

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007

FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007 FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007 Text: Arne Vannevik Foto: Elisabeth Thorsell Fredag 1 juni De tre första dagarna i juni månad samlades ungefär 45 FINNSAM:are, flertalet svenskar men hela

Läs mer

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det.

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det. Lite kvar Sommaren har passerat och så även sensommaren. Hösten närmar sig obevekligt och så även slutet på denna säsong av golfande. Vår bana börjar även den ikläda sig höstskruden, grönskan börjar avta

Läs mer

Rapport från sjätte omgången på vintergolfen säsong

Rapport från sjätte omgången på vintergolfen säsong Vintergolf rond # 6. Rapport från sjätte omgången på vintergolfen säsong 2016-17. Vi var 63 spelare som kom till start. Av dessa var 15 damer. Vädret var underbart, solen sken från en molnfri himmel och

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen.

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. 2013 Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. Fredagen den 13 september bjöd på solsken, då Gunilla, Eivor, Hjördis och Agneta blev hämtade av

Läs mer

Holmiadagen 2013 Det klappar

Holmiadagen 2013 Det klappar Holmiadagen 2013 Det klappar En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger är en tradition, enligt ett bevingat uttryck. Kanske utbildning är på väg att bli tradition i vår loge. För två

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nr.3 Juli 2014 En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nu har redan maj och junimånad passerat och vi är mitt inne i den härliga sommaren. Vädret har varit varierande med

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 Förberedelser för midsommarfirande i Karlskrona. 1 Pilavisan, medlemstidning för Folkdansringen Skåne http://www.folkdansringen.se/skane

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 K O R V E N 1 Pristagare den 13/5 2014 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 1 Hemberg, Lars J 15 B 37 BE Chark - Medvurst 25 2 Ericsson, Lars-Olof 6 G 36 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Ny, Bo 9

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Ordföranden har ordet När jag sitter och skriver detta är det vårdagjämning, exakt på klockslaget! Inne är det varmt och gott, men

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

DIS, DIS-Filbyter och ÖGF

DIS, DIS-Filbyter och ÖGF DIS, DIS-Filbyter och ÖGF 2010-05-20 VÄLKOMMEN SOM STUGVÄRD FORSKARSTUGAN I GAMLA LINKÖPING. EN CHECKLISTA FÖR STUGVÄRDAR. (gäller lördagar och söndagar.) 1. Hämta nyckeln hos Postmästaren Gunnar Tengberg

Läs mer