lindabdirect Ouvertyr för opera Operahuset i Köpenhamn invigt Carl von Linné alltid aktuell Lindab AgION bakteriernas fiende i ventilationskanalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lindabdirect Ouvertyr för opera Operahuset i Köpenhamn invigt Carl von Linné alltid aktuell Lindab AgION bakteriernas fiende i ventilationskanalen"

Transkript

1 magasinet från Lindab med fokus på dagens och morgondagens inneklimat- och byggsystem Ouvertyr för opera Operahuset i Köpenhamn invigt Den Kongelige Opera. Foto Thomas Nørdam Andersen Carl von Linné alltid aktuell Lindab AgION bakteriernas fiende i ventilationskanalen Hvide Sande lättbyggnadsteknik i skön miljö Tropical Island karibisk känsla i Berlin

2 Heading Tropical Island comes here Lorem Om ipsum reskassan dolor sit känns amet, lite consectetueterna adipiscing av Berlin elit, komma sed diam undan betydligt billigare på det nya semestermålet Tropical underdimensionerad kan man åtminstone om man bor i trak- nonummy Island. nibh Här euismod finns, i tincidunt världens största självbärande byggnad, inte bara South Seas och ut laoreet Balilagunen, dolore magna sju restauranger aliquam och en tropisk regnskog utan också 32-gradigt badvatten erat volutpat. året runt. Ut Och wisi så enim sandstränder ad förstås. Läs mer på sidan minim veniam, quis nostrud exerci tation. Duis autem vel eum iriure. Dolor in hendrerit in vuluptate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum ezzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure. Dolor in hendrerit in vuluptate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit Lindab AB SE Båstad Sweden Tfn Fax web Ansvarig utgivare: Lars Dahlström Produktion: Repetera AB 2005 Lindab AB

3 magasinet från Lindab med fokus på dagens och morgondagens inneklimat- och byggsystem 1/2005 Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt inom affärsområdena Ventilation och Profile. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med allt från ventilationskomponenter till kompletta inneklimatlösningar. innehåll 5 20 Group news Ventilation news Affärsområde Profile förser byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter och kompletta byggnadssystem i stål för bostäder och kommersiella fastigheter Profile news Premiär för Köpenhamns nya operahus Lindabkoncernen har över medarbetare i 26 länder och omsatte år MSEK. Huvudkontoret ligger i Grevie, Sverige utanför Båstad, på den vackra Bjärehalvön Carl von Linné alltid aktuell DTU världsledande klimatforskning Lindab AgION bakteriernas fiende i kanalen Lindab AB SE Båstad Sweden 14 Hvide Sande lättbyggnadsteknik i skön miljö Tfn Fax web Tropical Island karibisk känsla i Berlin Celo arkitektens osynliga dröm Ansvarig utgivare: Lars Dahlström Produktion: Repetera AB 2005 Lindab AB

4 Från ingen produkt till nyckelprodukt För tio år sedan stod byggnadssystem (prefabricerade byggnader i stål) för en bråkdel av Lindabs försäljning. Idag svarar det för en femtedel av affärsområde Profiles omsättning, och inget talar för att den andelen kommer att minska. Förklaringen till denna utveckling är tvådelad. Som alltid är det marknadens behov som driver efterfrågan och utvecklingen, och denna typ av kostnadseffektiva, snabbetablerade byggnader är på kraftig frammarsch. Dessutom var Lindab som komponenttillverkare inom byggsektorn väl lämpad för att sätta samman kompletta paketlösningar, och utveckla området byggnadssystem. När vi etablerade oss i Central- och Östeuropa såg vi snabbt det stora behovet av byggnadssystem som produkt, dock med helt Ännu bättre lösningar, till ännu fler Lösningar som verkligen är anpassade till kundernas behov är A och O för Lindab och för affärsområde Ventilation. Lindab har en affärsstruktur och ett sätt att arbeta som skapar synnerligen goda förutsättningar för att leverera kundorienterade lösningar som marknaden verkligen efterfrågar. Genom att lyssna på kundernas önskemål och föra en löpande dialog om vad vi kan förändra och förbättra skapar vi framgång för både våra kunder och för Lindab. Detta är ett arbete som vi ger allra högsta prioritet. Kan vi ge fler företag, i fler länder, tillgång till de lösningar vi erbjuder inom våra produktområden Air Duct Systems kanalsystem, Comfort tekniska luftprodukter och Machinery utrustning för tillverkning av cirkulära kanaler och detaljer, så sprider vi våra idéer om förenklat byggande till en allt större krets. Dessa tre produktområden är ett synligt uttryck för vår nya organisation, på plats sedan tidigt Den sätter ett tydligare och naturligare fokus på vår kärnprodukt cirkulära kanalsystem och skall på ett bättre sätt ge målgruppsinriktad service och support inom dessa tre produktområden. På marknaderna inom Central- och Östeuropa kommer vi tydligt att intensifiera våra insatser och mer målinriktat vara närvarande på dessa växande marknader. Genom att utnyttja de erfarenheter och den infrastruktur som affärsområde Profile etablerat här skall vi nå nya kunder och sprida fördelarna med cirkulära kanalsystem till Ny affärsområdeschef för Ventilation andra krav än som gällde för de enklare stålhallar vi tidigare levererat. Efter förvärvet av Butler Europe 2002 då med en lång rad av år bakom oss som exklusiv leverantör av lättbalk till Butler tog Lindab definitivt steget upp i en högre division. Idag är vi en av de ledande leverantörerna inom segmentet industriella och kommersiella byggnader i stål. Totalmarknaden för detta segment bedöms i Europa uppgå till ca 40 miljarder kronor. Idag svarar vi och andra leverantörer av prefabricerade byggnadssystem i stål för ca 5% av denna marknad, en andel som hela tiden växer. Produktkvalitet, kort byggnadstid, flexibilitet, lägre totalkostnad, kort kapitalbindning genom snabbare tillträde och kostnadseffektiva designmöjligheter är de fördelar som undersökningar visat att kunderna förknippar med byggnadssystem i stål. Till detta skall läggas betydelsen av ett starkt välkänt varumärke. Lindabs produktområde Building Systems är idag en av våra nyckelprodukter och ger byggare och fastighetsägare över hela Europa just dessa fördelar. Vår kraftiga tillväxt inom området ökar dessutom kontinuerligt våra möjligheter att ännu bättre tillgodose dessa krav. Detta är hela tiden vår främsta drivkraft att erbjuda våra kunder marknadsledande lösningar. Vi fortsätter på den inslagna vägen. Profile Peter Andsberg, Business Area Manager Profile fler marknader. Parallellt med detta arbetar vi vidare med att påverka de traditionella ventilationsmarknaderna mot en ökad användning av cirkulära kanalsystem. Bättre och enklare lösningar för alla våra kunder, levererade med ordning och reda genom en nära och pålitlig relation, tror vi fortfarande starkt på. Hannu Paitula, Business Area Manager Ventilation Ventilation Den första januari 2005 tillträdde Hannu Paitula som ny ansvarig för affärsområde Ventilation. Hannu Paitula har en lång erfarenhet från ventilationsbranschen där han sedan 1985 varit verksam. Den största delen av denna tid har omfattat arbete i Fläkt, ABB och därefter FläktWoods, berättar Hannu Paitula som 2003 lämnade posten som CEO för FläktWoods Group för att driva egen konsultverksamhet inom management. Ventilationsbranschens lockelser gick dock inte att motstå, så när Lindab under sena hösten 2004 sökte ny affärsområdesansvarig stod Hannu Paitula högt på listan över tänkbara kandidater. Det var lite överraskande att få detta erbjudande så snart efter att jag bestämt mig för att driva egen verksamhet, fortsätter Hannu Paitula. Erbjudandet var emellertid svårt att tacka nej till, så efter kontakter och möten med Lindabs koncernledning, med mycket kort varsel, blev saken avgjord. Snabba beslut och raka besked är något av Hannu Paitulas melodi. Jordnära och ordning och reda är ju två av Lindabs kärnvärden. Det lyckades man verkligen levandegöra direkt, fortsätter han. Att vara tydlig och förenkla är oerhört viktigt för framgångsrikt affärsmannaskap. Därför måste man alltid se helheten innan man kan gå ned på detaljnivå. Hannu Paitula har imponerats av den entreprenörsanda och entusiasm han redan mött inom Lindab. Här finns en stor vilja till aktiviteter hos alla, nu är det min uppgift att se till att vi alla i ett bra tempo går mot gemensamma mål. Hannu Paitula, ny affärsområdeschef för Ventilation, har en omfattande internationell bakgrund, något som kommer väl till pass inför den fortsatta geografiska expansionen för affärsområdet. 4

5 Lindabs nya målgruppsinriktade hemside-koncept Många hemsidor i en Kundorienterade lösningar är något som varje seriöst satsande företag måste ha högt på dagordningen. Till detta hör naturligtvis enhetliga, uppdaterade och välfungerande hemsidor. Sitebuilder är ett verktyg som använts vid ett samarbetsprojekt mellan Lindab Danmark och Lindab Sverige för att skapa ännu bättre nationella hemsidor. En bra hemsida skall vara anpassad till kundernas och användarnas skilda behov, men samtidigt vara enkel att uppdatera och komplettera, säger Torben Philippsen, ansvarig för Lindab Danmarks web-utveckling. Genom Sitebuilders CMS-system (Content Management System) har vi skapat ett hemside-koncept som riktar sig direkt mot Lindabs olika målgrupper och ger individuella vägar in till den sökta informationen. En arkitekt och en installatör har ju ganska olika informationsbehov, nu kan de redan på startsidan välja sin ingång och komma direkt till de områden som berör just dem. Lindab Danmark har just lanserat sin nya hemsida och nu kan privatpersonen, plåtslagaren eller arkitekten direkt välja sin ingång. Denna målgruppsanpassning tror vi kommer att uppskattas av våra användare. Det blir flera hemsidor under en gemensam hatt, säger Torben Philippsen. Man brukar ju säga att när det gäller information handlar det inte om att samla på sig, utan att sortera bort det onödiga. Precis så fungerar vår nya hemsida. Under mars lanserade Lindab Ungern sin nya hemsida helt efter detta koncept och på tur står Lindab Sverige och fler länder. Lätt, luftigt mässkoncept Lindabs stora mässkoncept är nu inne på sitt 3:e år och har använts flitigt. Bland annat på ISH-mässan i Tyskland, Padova och Mostra Convegno i Italien, Hilsa i Schweiz, Nordbygg i Sverige, Interbuild i England, VVSdagene i Norge och Finnbuild i Finland. Konceptet användes senast på ISH 2005 i Tyskland nu under våren. Det fungerar väl, lever upp till vår grafiska profil och ger bra möjligheter att visa våra produkter installerade och i funktion, säger Lars Dahlström ansvarig för kommunikation på Lindab. Skall man bygga mindre, enklare montrar så lämpar det sig dock mindre bra. Då blir både transporter och monterbygge kostsamt eftersom detta kräver att den enskilda mässans monterbyggare utför arbetet. Därför finns nu ett nytt, kompletterande mässkoncept med arbetsnamnet light för mindre ytor upp till ca 50 m 2. Light innehåller matta, informationsdisk, stolar och bord, broschyrställ, belysning, samt singelramar med stödpelare som bildar luftiga väggar genom magnetmonterad grafik i varje ram. Det ger ett intryck som helt stämmer med det stora konceptet, säger Mårten Edorsson, projektledare på Molins som svarat för framtagningen av konceptet. Den stora fördelen är nu att Lindabs egen personal kan göra monteringen snabbt och smidigt utifrån enkla instruktioner. Och ingen mässbesökare kommer att missa att det är Lindab företaget som har lösningen som visar upp sig. Lindabs nya mässkoncept Light har med framgång använts under våren på mässor i både Rumänien och Ungern. group news Bra resultat för Lindab Årets rörelseresultat är i absoluta tal Lindabs genom tidernas bästa med ett EBITA på 374 MSEK (305). Under året förbättrade vi lönsamheten successivt, med bättre resultat för varje enskilt kvartal jämfört med föregående år, säger Nils-Johan Andersson CFO på Lindab. Justerat för valutaeffekter och förvärv uppgick den organiska tillväxten till 6,5 procent och slutade på MSEK (5.302), obetydligt under koncernens långsiktiga mål. Årets resultatförbättring beror till stor del på stärkta marginaler genom ett målmedvetet prisagerande, säger Nils- Johan Andersson vidare. Som en följd av detta står koncernen finansiellt stark med soliditet på 45 procent och ett stabilt kassaflöde. Den generella marknadsutvecklingen blev svagare än förväntat. Trots detta lyckades de skandinaviska verksamheterna behålla sina marknadspositioner. Marknaderna i Central- och Östeuropa utvecklade sig starkt för affärsområde Profile, vilket givit Lindab en stabil plattform och en stark marknadsposition i denna region. Försäljningen av kärnprodukterna Rainline (takavvattning) och Building Systems (prefabricerade byggnader i stål) har ökat och bidragit till det förbättrade resultatet. Lindabs nya europeiska produktionsanläggning i Prag togs i bruk under förra året. Denna investering har genomförts på budget, i tid och nått uppsatta produktivitetsmål och skapat god kapacitet för ökad tillväxt. Placeringen närmare tillväxtmarknaderna har gett Lindab nya affärsmöjligheter och ökad konkurrensförmåga. 5

6 Premiär för Köpenhamns nya Operahus * Tänker man opera går tanken snabbt till stort konstnärligt och vokalt uttryck, kanske på italienska eller tyska. Men opera är också en oerhört komplicerad verksamhet där mängder av aktiviteter skall pågå utan att störa varandra. Så är i högsta grad också fallet i Köpenhamns nya operahus där över rum talar sitt tydliga språk om stor aktivitet. Viktigast av alla rummen är dock Stora Scenen i vars salong ett fullsatt hus under våren bland annat njutit av Aïda och den tilluft som strömmat ur donen från Lindab. Mycket komplicerat projekt Den nordiska konsulten Rambøll svarade tillsammans med Henning Larsens Arkitektkontor för projektering av Operahuset liksom för rådgivningen beträffande projektets omfattande tekniska installationer. Civilingenjör Jørn Treldal på Rambøll ansvarade för alla VVS-installationer. Operan var sannolikt det mest komplicerade projekt jag varit involverad i, säger han. En opera är att betrakta som en maskin, där nästan industriell verksamhet på- Så har Danmark och Köpenhamn fått ännu ett arkitektoniskt landmärke att lägga till den redan långa raden av vackra, spektakulära och mycket typiskt danska byggnader. Förvisso är inte betraktandet av byggnaden det primära, utan mer det som sker bakom den välvda glasfasad som böjer sig ut mot hamninloppet. Köpenhamn har nämligen fått sitt nya operahus, vars rötter går så långt tillbaks som till mitten av 1400-talet och Kung Christian IIs kungliga trumpetensemble, föregångaren till Kungliga Teaterns orkester. Det nya Operahuset på ön Holmen, snett emot Den lille havefrue, skall inte ersätta det gamla, beläget vid Kongens Nytorv, utan ger istället Kungliga Teatern två scener för den repertoar av opera och balett som varit dess kännetecken sedan 1800-talets slut. Moderna möjligheter Den 1 oktober 2004 överlämnade skeppsredare Mærsk Mc-Kinney Møller, på uppdrag av A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Köpenhamns nya operahus till Statsminister Anders Fogh Rasmussen, det danska folket och framför allt till Kungliga 6 Teatern. Den 15 januari invigdes den nya nationalscenen genom ett Royal Command Performance och den 26 januari inleddes den första vårsäsongen med Verdis Aïda. Operahuset som har en total yta på m 2, över rum och 14 våningar, varav 5 under jord, har blivit ett mycket omtalat projekt. Det har ritats av den danske arkitekten Henning Larsen och omfattar två scener; Stora scenen och Takkelloftet. Stora scenens salong rymmer en publik på upp till personer, har ett orkesterdike för 110 musiker och med sådana tekniska och rumsmässiga möjligheter att det utan tvekan kan räknas till ett av världens modernaste operahus. * Den Kongelige Opera. Foto Martin Mydtskov Rønne går, låt vara med mycket, mycket konstnärliga förtecken. Det gör emellertid att ett projekt av denna typ bygger på mycket unika och väsensskilda lösningar. De arkitektoniska ambitionerna var mycket högt ställda, och det ställde i sin tur motsvarande höga krav på alla tekniska lösningar från fasadbeklädnad till tilluftssystem i stora salongen. Operan byggdes på gamla muddermassor, något som bl.a. innebar att hela huset fick byggas i en vattentät behållare som når 14 meter under mark. Det kostade många miljoner att bara nå upp till marknivå, förklarar Jørn Treldal, och bland många andra ganska exceptionella tekniska krav var också ljudkraven för stora salongen allt annat än lätthanterliga. Brittiska Arup Acoustics som ansvarade för all akustik, hade satt ljudkravet till hela PNC 15. Detta är ett ljudkrav som ställer mycket stora krav på ljuddämpning, inte minst i de låga frekvensbanden. Det är faktiskt så att denna ljudnivå är så låg att den inte kan uppfattas av det mänskliga örat, och till och med mätningen kan ställa till problem. Extrema ljudkrav Dessa ganska extrema ljudkrav satte press inte bara på Rambøll utan också på de leverantörer som skulle leverera ljudgenererande utrustning. Eftersom tilluftsdon alltid själva genererar ljud, så var detta en av de produkter som var ljudmässigt kritiska, förklarar Jørn Treldal vidare. Dels skulle PNC 15 uppfyllas, dels skulle det kombineras med arkitektens bestämda uppfattning om design och utförande av själva donen. Samtliga luftdon i stora salongen förses med tilluft från stora tryckkammare under stolarna som via kanalsystem och ljuddämpare är förbundna med själva fläktaggregaten. De tilluftsdon som sitter på balkongerna i det nya operahuset är alla specialanpassade för den kurvatur som den låga väggen bakom varje stol har.

7 de arkitektoniska ambitionerna var mycket högt ställda, och det ställde i sin tur motsvarande höga krav på alla tekniska lösningar från fasadbeklädnad till tilluftssystem i stora salongen 7

8 Hundraprocentig lösning Redan i ett ovanligt tidigt skede föreslog vi för byggherren att valet och dimensioneringen av tilluftsarmaturer skulle sättas igång, säger Jørn Treldal vidare. Själva golvet i stora salen har en mycket invecklad geometri, eftersom fri sikt från alla platser skall garanteras. Det innebar de facto att valet av ventilationsdon kom in redan på det stadie där estetik, säkerhet, klimatkomfort och byggnadsteknik skulle börja vävas samman till en hundraprocentig lösning. Att placera tilluften under stolen är idag en vedertagen praxis i auditorier av denna typ. Donet kan placeras i stolens underrede, i golvet under stolen eller i den förhöjning som eventuellt finns bakom stolen. Av praktiska själ brukar det ofta handla om alternativ två och tre, och det var precis vad som blev fallet här, säger Jørn Treldal. Nu hade vi kommit så pass långt att vi också var säkra på att en standardarmatur inte skulle kunna lösa uppgiften på ett tillfredsställande sätt, varken ljudmässigt, byggnadstekniskt eller estetiskt. Det var därför vi vid denna tidpunkt inviterade två ledande leverantörer, varav Lindab var den ena, till att komma med förslag på tilluftlösningar för stora salongen. Klar marginal Lindab fattade då snabbt beslut om att bygga två fullskalemodeller av Operahusets parkettoch balkonginstallationer i laboratoriet i Farum. På så sätt kunde vi dels utföra alla nödvändiga och omfattande mätningar och anpassningar, men också i nästa skede presentera en fungerande fullskalelösning med verifierade mätvärden för byggherre, konsulter och arkitekt, förklarar Frank Just Larsen, för- Fullskaletest i Farum För att kunna mäta och utveckla tilluftslösningen för Köpenhams nya operahus byggde Lindab under ledning av laboratoriechef Jørgen Schmidt Madsen upp två kompletta fullskalemodeller för såväl parkett som balkong med totalt 24 tilluftsdon. Det gav oss fullständiga möjligheter att mäta och dokumentera luftströmmar, ljudtryck och effektbehov på ett effektivt och verklighetstroget sätt, säger Jørgen Schmidt Madsen. Detta var också nyckeln till att få denna viktiga order och samtidigt ett viktig redskap i de utvecklingsmöten som följde. säljningsingenjör och ansvarig för detta projekt på Lindab. Efter den presentation av lösningen som följde i Farum blev Lindab med klar marginal utvald till leverantör av Operahusets tilluftsdon, säger Jørn Treldal. Man hade tekniskt sett den bästa lösningen och den fysiska närheten till Lindab i Farum var ingen nackdel. Avgörande för denna typ av upphandling är korrektheten i de mätningar som leverantören presenterar. Jag är mycket nöjd med samarbetet med bl.a. Lindabs laboratoriechef Jørgen Schmidt Madsen, säger Merethe Alder på Henning Larsens Tegnestue ansvarig för delar av stora salongen. Lindabs förarbete med sina fullskaletester visade att man faktiskt kunde nå de uppsatta ljudkraven. Dessutom var utformningen av gallret av stor betydelse eftersom dessa don är så tydligt exponerade. Vid de ljudmätningar som Arup Acoustics utfört efter färdigställandet kunde man nöjt konstatera att ljudkravet PNC 15 kunde uppfyllas. Gott samarbete De ca tilluftsdon som levererats till Operahusets stora salong bygger på förträngningsprincipen och består av en låda med en perforerad baksida och ett pulverlackerat svart galler vars radie är anpassad till den välvning som salongen har. Jag tycker vi har haft ett mycket gott och nära samarbete med Lindab. Eftersom Rambøll föreslog Lindab som en tänkbar leverantör känns det extra skönt att leveransen kunde genomföras på ett så bra sätt, från fullskaletest och anpassningar fram till fullgjord leverans. Mina och mina kollegors förväntningar blev helt klart uppfyllda, avslutar Jørn Treldal. Komplicerad installation Själva installationen av tilluftsdon, kanalsystemet och övriga ventilationsdetaljer genomfördes av ventilationsentreprenören E. Klink, kund till Lindab sedan många år. Vi tillverkar själva cirkulära och rektangulära kanaler, men köper alla pressade kanaldetaljer från Lindab, förklarar ingenjör Kjeld Christensen på E. Klink. Lindab har ett stort brett program, erbjuder snabba leveranser och har dessutom en av sina filialer bokstavligt talat runt hörnet. För E. Klink var Operan både ett mycket intressant och ovanligt stort objekt. Installationen har löpt över närmare 2 år och var speciell så tillvida att projektering och installation pågick parallellt ute på byggplatsen av både Henning Larsens Tegnestue och Rambøll. Ändringar och justeringar tillhörde utan tvekan vardagen under dessa 2 år, säger Kjeld Christensen vidare. Det mest speciella var dock kanske ljudkraven eftersom vissa rum, som den stora salongen, skulle ha en extremt låg ljudnivå. Ljudkrav på PCN 15 har vi aldrig tidigare varit med om. Alla Lindabs tilluftsdon var märkta eftersom de var anpassade till kurvaturen i salen. Lindab levererade även tillluftsdon till foajén och körens repetitionssal. Snart påbörjas bygget av ett nytt operahus också i Oslo, avslutar Frank Just Larsen. Även där är vi med i anbudsförfarandet och utan tvekan har vi genom leveransen till Köpenhams Operahus finslipat våra lösningar och mätmetoder för stora, omfattande konsert- och operahus. Frank Just Larsen och Jørgen Schmidt Madsen i luftlaboratoriet i Farum. 8

9 Högaktuell Linné Kunskapsprojekt R År 2007 firas 300-årsjubiléet av Carl von Linnés födelse. Nu är detta inte det enda som gör Sveriges mest berömde vetenskapsman aktuell. Han är nämligen ständigt aktuell eftersom det är Linnés klassificeringssystem, presenterat i hans Systema Naturæ, som fortfarande används världen över. Snart skall det lite försummade svenska trumfkortet Linné lyftas fram ännu bättre. När medicinæ doctoris Carl von Linné nådens år 1735 publicerade sin Systema Naturæ skapade han världsberömmelse inte bara för sig själv utan också för konungariket Sverige. I sin avhandling presenterade Linné vad som skulle bli det vedertagna systemet för klassificering av både djur och växter i naturen. Genom att använda två latinska namn för varje djur- och växtart skapade han i Systema Naturæ det namngivningssystem som än idag används av botanister, fågelskådare, odlare och vetenskapsmän. Född i småländska Råshult 1707 och död 1778 i Uppsala närmar sig 300-årsjubiléet av hans födelse. Detta är också ett av skälen till att Kunskapsprojekt Linné 1999 såg dagens ljus, ett resultat av samarbete i den s.k. Linnébygden mellan Stenbrohult och Älmhults kommun. Syftet är att stärka kunskapen om Carl von Linné och hans livsverk, förklarar Lars Nexe, projektledare på Kunskapsprojekt Linné. Kulturturism Det vi nu skapar i Linnés födelsebyggd, är ett centrum för vidare kunskapsspridning om hans gärning, om hans stora kunskaper i biologi, mineralogi och zoologi samt givetvis om personen Carl von Linné själv, säger Lars Nexe vidare. Kärnan i projektet är den upplevelseanläggning med Orangeri, Besökscentra och Botanisk trädgård som är under uppförande på Möckelsnäs, ett stenkast från Linnés födelseort Råshult och helt nära Stenbrohult och kyrkan där hans far var kyrkoherde. Målet är att göra Linnébygden till ett nav för genuin kulturturism kring Linné, men också att genom utbildning/forskning, riktad inte minst mot barn och ungdom, öka kunskapen om naturen runt oss. Dessutom ingår en ambitiös webportal som ger tillgång till mängder av fakta kring Linné. Cirka sidor finns för kunskapstörstiga Linnévänner. Orangeriet Det Orangeri som nu uppförs är ritat av Linné själv och välsignat av såväl Statens Fastighetsverk som Riksantikvarieämbetet, berättar Lars Nexe vidare. Det uppfördes i original i mitten av 1700-talet, men då Linnés son övertog driften efter faderns död gick det ett annorlunda öde till mötes. Det blev samlingssalar för Östgöta Nation vid Uppsala Universitet och har idag mycket lite av Linnés ande svävande över sig. Det kommer däremot vårt Orangeri att ha, säger Lars Nexe. I slutet av april kommer dessutom sex blivande hortonomer och landskapsarkitekter från Alnarps Trädgårdsskola att påbörja planering av den botaniska trädgård som skall presentera över 800 arter fördelat på blommor, medicinalväxter och nyttoväxter. Linné ler säkert förnöjt från sin himmel, blickande ned på händelserna i den gamla hembygden. Den plåt som kröner taket på Orangeriet är skänkt av Lindab Steel och lagt av plåtslagerieleverna Henrik, Jonas och Alexander från Kattegattskolan i Halmstad. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till Lindab för sponsorinsatsen i detta för hela Sverige viktiga kulturprojekt, avslutar Lars Nexe. Orangeriet sen höst 2004 med den allra sista biten bandtäckningsplåt från Lindab strax på plats. 9

10 International Center for Indoor Environment and Energy Världsledande inneklimatforskning När man talar om inneklimat eller ventilationssystem så har dessa begrepp en så teknisk klang att man ibland glömmer bort människan. Det är dock något som världens ledande institution för inneklimatforskning International Center for Indoor Environment and Energy inte gjort. Här är istället människans upplevelser kring ventilation och inneklimat satta i centrum och hela forskningsarbetet bygger på att kartlägga människans upplevelser och reaktioner på förändringar i temperatur, luftströmmar och andra inneklimatrelaterade faktorer. V i är utan tvekan världens ledande institution inom vårt område att definiera konstruktionsparametrar och utveckla innovativa lösningar för det hälsosamma, komfortabla och produktiva inneklimatet, säger Bjarne Olesen, professor och institutionschef på Danmarks Tekniska Universitets (DTU) institution International Center for Indoor Environment and Energy (ICIEE). Han har utan tvekan fog för sitt påstående, då institutionen åtnjuter ett mycket gott internationellt anseende både som forskningsinstitut och standardiseringsinstans. Professor Ole Fanger, välkänd inneklimatforskare, ligger bakom en stor del i institutionens framgångar och den påtagliga attraktionskraft som DTU:s stora campus norr om Köpenhamn utövar på inneklimatforskare världen över. ICIEE är inte enbart känt för sitt sätt att bedriva forskningen utifrån människans upplevelser och behov, man spelar också stor roll för utvecklingen och definieringen av de standardiseringskriterier för inneklimat och ventilation som nu växer fram, bland annat genom EU-kommissionens Energidirektiv. Sedan januari 2004 leds ICIEE av professor Bjarne Olesen. Han var professor Fangers första doktorand på institutionen och har nu efter ett 10-tal år i industrins tjänst återupptagit sin akademiska bana genom återvändandet till DTU. Näst äldsta institutionen International center for Indoor Environment and Energy hette tidigare Laboratoriet för värme- och klimatteknik och har mer än etthundra år på nacken, något som gör det till Europas näst äldsta institution inom värmeoch klimatteknik. Herman Rittel-institutet i Berlin är en vecka äldre. Forskningen kring inneklimat och människans behov av ett gott sådant tog riktig fart i slutet av 60-talet och början av 70-talet, berättar Bjarne Olesen. Professor Fanger skrev då sin doktorsavhandling om Termisk komfort och inledde därefter sin framgångsrika ledning av institutionen. För sex år sen påbörjades en mycket intensiv period för institutionen genom att Danska Statens Tekniskt Vetenskapliga Forskningsfond, efter en tävling, tilldelade DTU medel för att under en tioårsperiod bygga upp ett ledande internationellt center för inneklimatforskning. De första fem åren innebar stora satsningar med intensivt forskningsarbete och färdigställandet av våra klimatkammare och laboratoriefaciliteter, fortsätter Bjarne Olesen. Utan tvekan har dessa anslag gjort mycket för att bygga upp institutionens anseende internationellt och givit förutsättningar för den långsiktighet som är en betydelsefull faktor i framgångsrikt forskningsarbete. De senaste sex årens forskning, som primärt kretsat kring studier om luftkvalitet och ventilation, har just genom denna långsiktighet lockat till sig fors- kare från världens alla hörn, och just nu är vi inte mindre än 15 nationaliteter här, säger Bjarne Olesen och hoppar snabbt fram och tillbaks mellan danska, engelska och tyska när forskare och studenter behöver ha svar på något under intervjuns gång. Industrisponsorer Vi är nu inne i den andra femårsperioden och ser dessa fondmedel successivt minska för att om 4 år helt ta slut. Eftersom DTU inte omedelbart tar över kostnaderna för de projekt vi driver och för de ca 60 personer som är knutna till ICIEE har nya finansieringsformer blivit allt mer aktuella. Vi har t.ex. genomfört ett antal forskningsprojekt på uppdrag av ASHRAE i USA och dessutom erhåller vi finansiellt stöd från flera industrisponsorer. För industrin genomförs också undersökningar som helt finansieras av beställaren. För närvarande genomförs klimatundersökningar på uppdrag av en flygplanstillverkare. Till detta ändamål har en komplett flygkabin byggts upp i institutionens laboratorier där undersökningar kan göras på försökspersonerna under helt flygmässiga betingelser. Lindab är en av de nytillkomna industrisponsorerna och får nu goda möjligheter att följa forskningen och resultaten på nära håll. Detta samarbete ger oss inblick i deras forskningsverksamhet och tillgång till ny kunskap inom området, något vi givetvis värdesätter, säger Claus Topp, utvecklingschef för luftbur- 10

magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter

magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter www.lindab.com Kloka klicklösningar på frammarsch Tysta

Läs mer

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande www.lindab.com Rock, rythm and tap med Jeerk på Melodifestivalen Fokus kundsupport Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab

Läs mer

Fördel stål. torrt, effektivt och lätt byggande. Thomas Sandell förenar form och funktion. Snabb, effektiv byggnadskonstruktion med IT

Fördel stål. torrt, effektivt och lätt byggande. Thomas Sandell förenar form och funktion. Snabb, effektiv byggnadskonstruktion med IT magasinet från Lindab med fokus på dagens och morgondagens inneklimat- och byggsystem www.lindab.se Fördel stål torrt, effektivt och lätt byggande Thomas Sandell förenar form och funktion Snabb, effektiv

Läs mer

lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning

lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004 lindab årsredovisning 2004 Lindab har en världsledande position inom cirkulära kanalsystem för ventilationsanläggningar. Vårt produktområde Air Duct Systems

Läs mer

1959 50 år av förenklat byggande

1959 50 år av förenklat byggande Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande maj 2009 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter www.lindabgroup.com 1959 50 år av förenklat byggande 2009

Läs mer

Innovation. lindab. tema. december 2011. nytt tänkande, nya fördelar

Innovation. lindab. tema. december 2011. nytt tänkande, nya fördelar lindab december 2011 nyheter tema reportage notiser tema Innovation nytt tänkande, nya fördelar Hälsosamma hus Innovativt inneklimat Nytt tak på nolltid Nya Inside Gutter Räddat inneklimat på DR Byen Enhetligt

Läs mer

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter april 2008 www.lindab.com Lindabs innovationer når allt fler Full

Läs mer

Vad ska styrelsen tänka på? BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte. Framtidens förvaltare

Vad ska styrelsen tänka på? BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte. Framtidens förvaltare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 10 NOVEMBER 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte SÄKERHETSDÖRR Välj rätt säkerhetsdörr för ditt hem SPARA ENERGI EXPERTERNA BERÄTTAR HUR ENERGIBESPARING

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG NUMMER 01 juni 2012 A N S I K T E N A B A K O M V A R U M Ä R K E T JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG Tomas Johansson VD Dahl Sweden HISTORIEN BAKOM tinos paros FAMILJENS

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

FOR SUSTAINABLE DESIGN. office. Sveriges. snyggaste kontor. visar riktningen Arkitektur. konst och ljud. Energieffektivitet.

FOR SUSTAINABLE DESIGN. office. Sveriges. snyggaste kontor. visar riktningen Arkitektur. konst och ljud. Energieffektivitet. FOR SUSTAINABLE DESIGN office Sveriges snyggaste kontor Akustiktak visar riktningen Arkitektur konst och ljud Energieffektivitet och rumsakustik Foto: Hans Georg Esch Innehåll 4 Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

VOLATIS VÄRLD VÄXER FINLAND NORGE LETTLAND SVERIGE RYSSLAND DANMARK LITAUEN STORBRITANNIEN POLEN TYSKLAND ÖSTERRIKE UNGERN FRANKRIKE RUMÄNIEN

VOLATIS VÄRLD VÄXER FINLAND NORGE LETTLAND SVERIGE RYSSLAND DANMARK LITAUEN STORBRITANNIEN POLEN TYSKLAND ÖSTERRIKE UNGERN FRANKRIKE RUMÄNIEN 2011 2 INNEHÅLL Volatis värld växer 6 Volatis historia i korthet 8 Att äga är att ta ansvar 9 Stora kliv framåt 10 GSS-gruppen: Vett och etikett gjorde alla till vinnare 16 Corroventa: Ett fall för Corroventa

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare. AutoCAD P&ID på Sweco. Nr. 1/2011

Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare. AutoCAD P&ID på Sweco. Nr. 1/2011 Nr. 1/2011 Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare AutoCAD P&ID på Sweco NTI CAD Specialisten AB: Lund Eskilstuna Göteborg Helsingborg Karlstad Kristianstad Köping Linköping Stockholm Örebro 2

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel Combining SKILLS & ATTITUDE Ett magasin från Orbion Consulting Nu gör elbilen entré på allvar i Norden 7,3 miljarder för en kabel Därför är Sveriges jätteinvestering så viktig Så använder vi våra mobiler

Läs mer

#35. DSV intar de amerikanska vägarna och broarna. Returburkar. Se DSV:s nya. Road-divisionen gör en. Avgång varje dag!

#35. DSV intar de amerikanska vägarna och broarna. Returburkar. Se DSV:s nya. Road-divisionen gör en. Avgång varje dag! #35 moves DSV intar de amerikanska vägarna och broarna Min sommar Returburkar minskar CO 2 Se DSV:s nya huvudkontor Road-divisionen gör en storsatsning: Avgång varje dag! INNEHÅLL På väg. Road i USA siktar

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom

Läs mer

energilösning i världsklass

energilösning i världsklass ett magasin om och från Stockholm waterfront waterfront#1 Stockholm Waterfront ger drömmarna liv I ett land där mycket är lagom märks Stockholms stads vision för år 2030 litet extra ett Stockholm i världsklass.

Läs mer